BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO"

Transkrypt

1 BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska , Nowy Sącz AUTOR: stud. Arch. Konrad Loesch ul. Sikorskiego , Nowy Sącz FAZA: KONCEPCJA Nowy Sącz, Grudzień 2008 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 1

2 METRYKA PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA METRYKA PROJEKTU KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA PROGRAM FUNKCJONALNOUŻYTKOWY 19. WSKAŹNIKOWY KOSZTORYS 1. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE.. (autor: p. Wojciech Gorczyca) CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KUBATURA PARTER 32,00m 2 111,0m 3 I PIĘTRO 30,81m 2 11,m 3 SUMA 02,81m ,2m 3 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 414,88 m 2 LICZBA ZATRUDNIONYCH OSÓB 2 osób SZACOWANA WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH: SZACUNKOWA WARTOŚĆ PRAC PROJEKTOWYCH: ,00zł 18 4,00zł ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 2

3 KONCEPCJA PROGRAMOWOPRZESTRZENNA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska , Nowy Sącz AUTOR: stud. Arch. Konrad Loesch ul. Sikorskiego , Nowy Sącz FAZA: KONCEPCJA PROGRAMOWOPRZESTRZENNA BRANŻA: architektura Nowy Sącz, Grudzień 2008 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 3

4 CZĘŚĆ I OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Opis przedmiotu opracowania 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Uwarunkowania architektonicznourbanistyczne Ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe Zestawienie powierzchni użytkowej 2.. Ochrona przeciwpożarowa budynku 2.. Szczegółowe wytyczne technologiczne CZĘŚĆ II RYSUNKI TECHNICZNE Rys. 1 koncepcja zagospodarowania terenu 1:00 Rys. 2 rzut parteru 1:100 Rys. 3 rzut I piętra 1:100 Rys. 4 przekrój poprzeczny AA 1:100 Rys. przekrój podłużny BB 1:100 Rys. elewacje 1:100 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 4

5 CZĘŚĆ I OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Podstawą opracowania koncepcji programowoprzestrzennej dotyczącej inwestycji pn. Budowa Zespołu Muzealnych Pracowni Konserwatorskich na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego jest umowa, nr MNS/32/XV/3/08 z dnia 31 października Przekazane przez Inwestora wstępne wytyczne użytkownika, sporządzone przez zespół autorski: Maria Madziar, Wojciech Śliwiński 1.3. Uzgodnienia z Inwestorem i przyszłymi użytkownikami Obowiązujące przepisy i normy. 2. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowoprzestrzenna, dotycząca koncepcji budowy zespołu obiektów Muzealnych Pracowni Konserwatorskich przy Sądeckim Parku Etnograficznym oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Stanowić ona będzie materiał pomocniczy dla opracowania kolejnych etapów projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Koncepcja zawiera poszczególne dane określające parametry projektowanego obiektu, oraz zawiera rysunki prezentujące zasadę i ideę CHARAKTERYSTYCZNE DANE OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KUBATURA PARTER 32,00m 2 111,0m 3 I PIĘTRO 30,81m 2 11,m 3 SUMA 02,81m ,2m 3 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 414,88 m 2 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

6 W/w parametry obiektu oprócz pomieszczeń opisanych we wstępnych wytycznych Inwestora, obejmują powierzchnię komunikacyjną, powierzchnię pomieszczeń higienicznosanitarnych i technicznych związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. Przewidywana przez Inwestora ilość stałych pracowników wynosi 2, w tym, dla założeń programowych 0% to kobiety i 0% to mężczyźni. Przewidywana, maksymalna ilość osób jednocześnie przebywających w budynku wynosi UWARUNKOWANIA ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNE. Teren przeznaczony pod budowę budynku Muzealnych Pracowni Konserwatorskich wymaga następującego przygotowania: rozbiórki budynków parterowych i wiat drewnianych zlokalizowanych w obszarze opracowania, wykonania wymaganych przekładek infrastruktury podziemnej, w celu wykonania przyłącza do budynku, w tym: kanalizacji, wody, gazu, sieci teletechnicznych, otrzymania wyników badania gruntowowodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr12,poz.893), zgody gestorów mediów i warunki podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej, zapewnienie dostawy w/w mediów. Obowiązkiem Jednostki Projektowej będzie uzyskanie Warunków Technicznych podłączenia obiektu do w/w mediów. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

7 2.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI URBANISTYCZNE, ARCHITEKTONICZNE I FUNKCJONALNO UŻYTKOWE. a) Lokalizacja Projektowany obiekt zlokalizowano na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, w rejonie ulicy B. WieniawyDługoszowskiego 83 b. b) Urbanistyka Układ urbanistyczny obiektu stanowi kontynuację istniejącej zabudowy i tworzy uzupełnienie wschodniej części placu wytworzonego przez istniejące obiekty i wiaty technologiczne; z możliwością kontynuacji wraz z powstawaniem kolejnych obiektów w tym rejonie, planowanych przez Inwestora. Wejście do budynku, znajduje się na osi głównego traktu komunikacyjnego, wewnątrz Sądeckiego Parku Etnograficznego. Koncepcja urbanistyczna projektowanego obiektu przewiduje ponowne wytyczenie drogi dojazdowej pożarowej, od strony głównego wjazdu na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego. c) Architektura Budynek ma zapewnić pełnienie funkcji związanych w wykonywaniem prac konserwatorskich dla zbiorów Sądeckiego Parku Etnograficznego i na potrzeby pozostałych oddziałów Muzeum Okręgowego, w obrębie planowanych działań. Forma budynku jest wynikiem wprowadzonego porządku geometrycznego i funkcjonalnego, którego logika wypływa z warunków narzuconych poprzez kontekst, program funkcjonalny i warunki brzegowe wydane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu, przykrytego dachem dwuspadowym, ze zwyżkami w elewacji wschodniej i zachodniej, w celu uzyskania lepszego doświetlenia i warunków użytkowych wewnątrz pomieszczeń pracowni konserwatorskich. Ściany szczytowe budynku, ze względu na wpisanie w kontekst miejsca i bliskie sąsiedztwo budynków sąsiednich, pozbawione są okien, natomiast w elewacji północnej wprowadza się doświetlenie za pomocą luksferów, a od elewacji południowej, ażurową obudowę osłaniającą wewnętrzny taras. Dach kryty blachą dachówkową, lub blachą o profilu przypominającym gont. Okładziny ścian w części podwyższonego dachu drewniana, okładzina w pasie dolnym cokole kamienna. Pamiętając, że tworzenie w zastanym kontekście to budowanie poprzez dodawanie nowych form do form już istniejących, projektowany budynek Zespołu Muzealnych Pracowni Konserwatorskich, wpisuje się skalą architektoniczną, do kontekstu układu urbanistycznego sąsiednich obiektów magazynowych i technicznych. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

8 d) Funkcja. Poziom ±0,00m PARTER. Na poziomie parteru, w elewacji zachodniej budynku zlokalizowano główne wejście do obiektu, klatkę schodową, oraz pomieszczenie porządkowe, pod biegiem schodów. Na lewo od wejścia, w północnej części obiektu zlokalizowano funkcje socjalne szatnie i umywalnie damskie oraz męskie, pokój śniadaniowy, a także ogólnodostępne sanitariaty. W części dalszej wydzielonej drzwiami, na południe od klatki schodowej, lokalizuje się pomieszczenia związane z pracami konserwatorskimi, a także dźwig osobowotowarowy. Największe pomieszczenie, stanowi hala wielofunkcyjna, wyposażona w odrębne wejście z placu przed budynkiem; w powiązaniu funkcjonalnym z nią, znajduje się wielofunkcyjna pracownia wyposażona podobnie jak hala w wejście od strony placu, oraz połączone wewnętrzną bramą roletową pomieszczenie do dezynfekcji i dezynsekcji. Funkcję dopełnia pracownia wielofunkcyjna do prac wykończeniowych, pomieszczenia magazynowe w układzie przechodnim; magazyn przejściowy, oraz magazyn odpadków. Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne połączone są korytarzem w układzie centralnym, o szerokości 180cm, powtórzona na obu kondygnacjach. Minimalna wysokość w świetle pomieszczeń wynosi nie mniej niż 3,30m. Przy południowej elewacji budynku, zlokalizowano pomieszczenia związane z techniczną obsługą budynków kotłownię, oraz rozdzielnię elektryczną, z indywidualnym wejściami. Komunikacja pionowa, odbywa się za pośrednictwem umieszczonej w centralnej części obiektu klatki schodowej, lub dźwigiem osobowotowarowym, w wydzielonej części przeznaczonej na pracownie. Kabina dźwigu dostosowana do przewożenia urządzeń, wózków i konserwowanych obiektów, z drzwiami wejściowymi o wymiarach w świetle co najmniej 110x200. Poziom +4,10m I PIĘTRO Na poziomie pierwszego piętra, powtórzony z układu parteru, zlokalizowano centralny korytarz, wzdłuż którego rozmieszczono funkcję, analogicznie jak na kondygnacji niższej. W części północnej obiektu znajduje się gabinet kierownika, wraz z pomieszczeniem spotkań, archiwum i pracownia dokumentacji fotograficznej. Przylegle do klatki schodowej zlokalizowano sanitariaty, w takim samym układzie jak na parterze. W części południowej budynku po przejściu przez drzwi oddzielające od klatki schodowej, znajdują się pomieszczenia pracowni konserwatorskich po obu stronach korytarza, połączone ze sobą pomieszczeniami przechodnimi, przeznaczonymi pod magazyny podręczne. Na końcu korytarza znajduje się wyjście do przestrzeni zewnętrznej taras obudowanego ażurową ścianą szczytową, o funkcji przewietrzania i suszenia, konserwowanych obiektów. Wysokość użytkowa, w świetle kondygnacji wynosi nie mniej niż 2,80m i nie przekracza 3,30m. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 8

9 e) Charakterystyka pracowni konserwatorskich Pracownia konserwacji nr 1 będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z drewna i metalu. Wykonywane będą prace wstępne związane z oczyszczeniem i przygotowaniem przedmiotów do konserwacji. Pracownia konserwacji nr 2 będzie pracownią uzupełniającą funkcję pracowni nr 1, związaną z konserwacją przedmiotów z drewna i metalu. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Pracownia konserwacji nr 3 będzie pełnić funkcję związaną z konserwacją zabytkowych przedmiotów malarstwa sztalugowego. Będą wykonywane w niej prace wstępne. Pracownia konserwacji nr 4 będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z papieru i skóry. Będą wykonywane w niej prace wstępne. Pracownia konserwacji nr będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z papieru i skóry. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Pracownia konserwacji nr będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z tkanin. Będą wykonywane w niej prace wstępne. Pracownia konserwacji nr będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z tkanin. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Pracownia konserwacji nr 8 będzie pełnić funkcję związaną z konserwacją zabytkowych przedmiotów malarstwa sztalugowego. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Szczegóły wyposażenia i charakterystyka pomieszczenia, zgodnie z opracowaniem technologicznym. f) Konstrukcja Budynek projektuje się jako obiekt murowany z pustaków ceramicznych, z elementami konstrukcji żelbetowej słupów, belek i płyt. Układ dwóch i pół traktu, pozwala na elastyczną aranżację pomieszczeń, wydzielanych funkcjonalnie ścianami działowymi o konstrukcji lekkiej, z obudową z płyt GK. Zapewni to również, możliwość wprowadzenia późniejszych zmian w podziale i aranżacji pomieszczeń. Wykonanie robót musi być realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym. g) Rozwiązania materiałowe Ściany nośne, zewnętrze projektuje się jako ściany trójwarstwowe, wentylowane, ocieplone wełną mineralną, ze ścianką dociskową z pustaków ceramicznych np. Porotherm, tynkowane. Ściany wewnętrzne nośne, ceramiczne, z układem belek i słupów żelbetowych, tynkowane i malowane; wewnątrz pomieszczeń pracowni konserwatorskich, oraz w pomieszczeniach sanitarnych, wykończone powierzchnią łatwo zmywalną do wysokości roboczej. Ścianki działowe pomiędzy pracowniami a magazynami przechodnimi, w sanitariatach i pomieszczeniach ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 9

10 socjalnych, lekkie, wykończone płytami GK i płytkami ceramicznymi do wysokości roboczej, powyżej malowane. Wykończenie ścian zewnętrznych obiektu tynkiem mineralnym, barwionym w masie. Okładziny ścian w części podwyższonej, pod dachem; a także między oknami w kondygnacji parteru okładzina drewniana. Cokół okładzina kamienna. Posadzki w korytarzu, klatkach schodowych, głównych węzłach komunikacyjnych płytki gresowe; posadzki w pracowniach konserwatorskich, pomieszczenia magazynowych, korytarzach w części wydzielonej łatwo zmywalne w formie termozgrzewalnej wykładziny PCV, lub płytek gresowych; posadzki w łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych i pokojach socjalnych płytki gresowe; posadzka w pomieszczeniach archiwum, gabinetu i pokoju spotkań wykładzina dywanowa. h) Instalacje Przewidywane elementy infrastruktury w budynku: instalacja centralnego ogrzewania centralna ciepła woda instalacje elektryczna NN instalacje elektryczne siłowe instalacja gazowa (kotłownia) instalacje sieci teleinformacyjnych instalacje telefoniczna instalacja odgromowa instalacje p.poż hydranty instalacje oddymiania klatek schodowych instalacje wodkan (kanalizacja sanitarna) instalacje wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej mechanicznie instalacje klimatyzacji i) Zagospodarowanie terenu Zagospodarowanie obejmuje wykonanie przebudowy obecnych na działce dróg dojazdowych o funkcji drogi pożarowej, wykonanie nowej nawierzchni placu przed budynkiem kostka betonowa. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 10

11 2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: KONDYGNACJA ±0,00 PARTER: Nr Nazwa pomieszczenia h netto powierzchnia 0.01 wiatrołap 3,30,92 m korytarz i schody 3,30 23, m pomieszczenie porządkowe 3,30 3,30 m sanitariaty (wc damski, wc męski i przedsionki) 3,30 14,48 m pokój śniadaniowy (socjalny) 3,30 1, m szatnia, umywalnia męska (10 os.) 3,30 14,8 m szarnia, umywalnia damska (10 os.) 3,30 14,8 m magazyn odpadków 3,30, m magazyn przejściowy (obiektów o dużych gabarytach) 3,30 19,0 m magazyn podręczny środków do dezynfekcji i dezynsekcji 3,30 4,1 m pomieszczenie dezynfekcji i dezynsekcji z kom. fumigacyjną 3,30 24,20 m hala wielofunkcyjna 3,30 88,3 m kotłownia 3,30 18,3 m rozdzielnia NN 3,30 12,8 m pracownia wielofunkcyjna, nr 1 3,30 3,0 m magazyn podręczny materiału i sprzętów 3,30,2 m magazyn podręczny eksponatów 3,30,2 m pracownia wielofunkcyjna, nr 2 3,30 24,1 m korytarz 3,30 14,23 m 2 KONDYGNACJA +4,10 I PIĘTRO: SUMA: 32,00 m 2 Nr Nazwa pomieszczenia h netto powierzchnia 1.01 korytarz 3,30 19,42 m archiwum 3,30 1,42 m sanitariaty (wc damski, wc męski i przedsionki) 3,30 14,48 m pracownia dokumentacji fotograficznej 3,30 1, m gabinet kierownika 3,30 1, m pokój spotkań 3,30 1, m pracownia konserwacji, nr 3 p. wstępne 3,30 19,1 m magazyn ogólny drobnych przedmiotów 3,30,2 m magazyn ogólny materiałów i sprzętu 3,30,2 m pracownia konserwacji, nr 4 p. wstępne 3,30 24,4 m magazyn podręczny eksponatów z papieru i skóry 3,30,2 m magazyn podręczny materiału i sprzętu do k. pap. i skóry 3,30,2 m pracownia konserwacji, nr p. czyste 3,30 24,4 m pomieszczenie wietrzenia i suszenia tkanin 3,30 32,2 m pracownia konserwacji, nr p. wstępne 3,30 24,4 m magazyn podręczny materiału i sprzętu do k. tkanin 3,30,2 m magazyn podręczny eksponatów z tkanin 3,30,2 m pracownia konserwacji, nr p. wykończeniowe 3,30 24,4 m magazyn podręczny materiału i sprzętu do kons. malarstwa 3,30,2 m magazyn podręczny eksponatów malarskich 3,30,2 m pracownia konserwacji, nr 8 3,30 24,19 m korytarz 3,30 38, m 2 SUMA: 30,81 m 2 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 11

12 2. Ochrona przeciwpożarowa budynku 1. Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, został zakwalifikowany i spełnia założenia dla klasy C NRO dla ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów i dachów, a także wszelkie inne parametry i normy, wynikające z ww. klasyfikacji. 2. W odniesieniu do projektowanego obiektu, przewiduje się podział budynku na strefy pożarowe, zgodnie z logiką funkcjonalną: 2.1. strefa pierwsza obejmować będzie część budynku na północ od klatki schodowej gabinet, pokój spotkań, pracownię dokumentacji fotograficznej, archiwum, pomieszczenia socjalne, sanitariaty i strefę wejściową, klatkę schodową na obu poziomach użytkowych, 2.2. strefa druga obejmować będzie pozostałą część kondygnacji parteru, związaną z funkcją pracowni konserwatorskich, aż po południowy kraniec budynku 2.3. strefa trzecia obejmować będzie pozostałą część kondygnacji I piętra, związaną z funkcją pracowni konserwatorskich, aż po południowy kraniec budynku 3. Klatka schodowa jest oddymiana i stanowią drogę ewakuacji na zewnątrz obiektu. 4. W obiekcie projektuje się System Alarmowy Pożarowy, główny wyłącznik pożarowy.. W ramach zagospodarowania terenu wytycza się ponownie przebieg drogi pożarowej, od zachodu budynku, w miejscu drogi istniejącej, łączącej główny wjazd na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego, z drugą bramą wjazdową, prowadzącą bezpośrednio do ul. WieniawyDługoszowskiego. Droga pożarowa, jest drogą jednokierunkową. 2. Szczegółowe wytyczne technologiczne Zgodnie z opracowaniem Pana Wojciecha Gorczycy pt. Szczegółowe Wytyczne Technologicznego dla Zespołu Pracowni Konserwatorskich na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego, stanowiącym odrębny tom. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 12

13 PROGRAM FUNKCJONALNOUŻYTKOWY ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska , Nowy Sącz AUTOR: stud. Arch. Konrad Loesch ul. Sikorskiego , Nowy Sącz FAZA: PROGRAM FUNKCJONALNOUŻYTKOWY BRANŻA: architektura Nowy Sącz, Grudzień 2008 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 19

14 CZĘŚĆ I OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Opis przedmiotu opracowania 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Uwarunkowania architektonicznourbanistyczne Ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe Zestawienie powierzchni użytkowej 2.. Ochrona przeciwpożarowa budynku 2.. Szczegółowe wytyczne technologiczne CZĘŚĆ II KARTY POMIESZCZEŃ ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 20

15 CZĘŚĆ I OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Podstawą opracowania programu funkcjonalnoużytkowego dotyczącego inwestycji pn. Budowa Zespołu Muzealnych Pracowni Konserwatorskich na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego jest umowa, nr MNS/32/XV/3/08 z dnia 31 października Przekazane przez Inwestora wstępne wytyczne użytkownika, sporządzone przez zespół autorski: Maria Madziar, Wojciech Śliwiński 1.3. Uzgodnienia z Inwestorem i przyszłymi użytkownikami Obowiązujące przepisy i normy. 2. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia dotyczący koncepcji budowy zespołu obiektów Muzealnych Pracowni Konserwatorskich przy Sądeckim Parku Etnograficznym oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Stanowić on będzie materiał pomocniczy dla opracowania kolejnych etapów projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Program zawiera szczegółowe wytyczne określające różnorodne parametry wszystkich pomieszczeń zwartych w koncepcji architektonicznej, jak również poszczególne dane określające parametry projektowanego obiektu CHARAKTERYSTYCZNE DANE OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KUBATURA PARTER 32,00m 2 111,0m 3 I PIĘTRO 30,81m 2 11,m 3 SUMA 02,81m ,2m 3 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 414,88 m 2 ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 21

16 W/w parametry obiektu oprócz pomieszczeń opisanych we wstępnych wytycznych Inwestora, obejmują powierzchnię komunikacyjną, powierzchnię pomieszczeń higienicznosanitarnych i technicznych związanych z techniczną obsługą funkcjonowania obiektu. Przewidywana przez Inwestora ilość stałych pracowników wynosi 2, w tym, dla założeń programowych 0% to kobiety i 0% to mężczyźni. Przewidywana, maksymalna ilość osób jednocześnie przebywających w budynku wynosi UWARUNKOWANIA ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNE. Teren przeznaczony pod budowę budynku Muzealnych Pracowni Konserwatorskich wymaga następującego przygotowania: rozbiórki budynków parterowych i wiat drewnianych zlokalizowanych w obszarze opracowania, wykonania wymaganych przekładek infrastruktury podziemnej, w celu wykonania przyłącza do budynku, w tym: kanalizacji, wody, gazu, sieci teletechnicznych, otrzymania wyników badania gruntowowodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr12,poz.893), zgody gestorów mediów i warunki podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej, zapewnienie dostawy w/w mediów. Obowiązkiem Jednostki Projektowej będzie uzyskanie Warunków Technicznych podłączenia obiektu do w/w mediów. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 22

17 2.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI URBANISTYCZNE, ARCHITEKTONICZNE I FUNKCJONALNO UŻYTKOWE. a) Lokalizacja Projektowany obiekt zlokalizowano na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, w rejonie ulicy B. WieniawyDługoszowskiego 83 b. b) Urbanistyka Układ urbanistyczny obiektu stanowi kontynuację istniejącej zabudowy i tworzy uzupełnienie wschodniej części placu wytworzonego przez istniejące obiekty i wiaty technologiczne; z możliwością kontynuacji wraz z powstawaniem kolejnych obiektów w tym rejonie, planowanych przez Inwestora. Wejście do budynku, znajduje się na osi głównego traktu komunikacyjnego, wewnątrz Sądeckiego Parku Etnograficznego. Koncepcja urbanistyczna projektowanego obiektu przewiduje ponowne wytyczenie drogi dojazdowej pożarowej, od strony głównego wjazdu na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego. c) Architektura Budynek ma zapewnić pełnienie funkcji związanych w wykonywaniem prac konserwatorskich dla zbiorów Sądeckiego Parku Etnograficznego i na potrzeby pozostałych oddziałów Muzeum Okręgowego, w obrębie planowanych działań. Forma budynku jest wynikiem wprowadzonego porządku geometrycznego i funkcjonalnego, którego logika wypływa z warunków narzuconych poprzez kontekst, program funkcjonalny i warunki brzegowe wydane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu, przykrytego dachem dwuspadowym, ze zwyżkami w elewacji wschodniej i zachodniej, w celu uzyskania lepszego doświetlenia i warunków użytkowych wewnątrz pomieszczeń pracowni konserwatorskich. Ściany szczytowe budynku, ze względu na wpisanie w kontekst miejsca i bliskie sąsiedztwo budynków sąsiednich, pozbawione są okien, natomiast w elewacji północnej wprowadza się doświetlenie za pomocą luksferów, a od elewacji południowej, ażurową obudowę osłaniającą wewnętrzny taras. Dach kryty blachą dachówkową, lub blachą o profilu przypominającym gont. Okładziny ścian w części podwyższonego dachu drewniana, okładzina w pasie dolnym cokole kamienna. Pamiętając, że tworzenie w zastanym kontekście to budowanie poprzez dodawanie nowych form do form już istniejących, projektowany budynek Zespołu Muzealnych Pracowni Konserwatorskich, wpisuje się skalą architektoniczną, do kontekstu układu urbanistycznego sąsiednich obiektów magazynowych i technicznych. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 23

18 d) Funkcja. Poziom ±0,00m PARTER. Na poziomie parteru, w elewacji zachodniej budynku zlokalizowano główne wejście do obiektu, klatkę schodową, oraz pomieszczenie porządkowe, pod biegiem schodów. Na lewo od wejścia, w północnej części obiektu zlokalizowano funkcje socjalne szatnie i umywalnie damskie oraz męskie, pokój śniadaniowy, a także ogólnodostępne sanitariaty. W części dalszej wydzielonej drzwiami, na południe od klatki schodowej, lokalizuje się pomieszczenia związane z pracami konserwatorskimi, a także dźwig osobowotowarowy. Największe pomieszczenie, stanowi hala wielofunkcyjna, wyposażona w odrębne wejście z placu przed budynkiem; w powiązaniu funkcjonalnym z nią, znajduje się wielofunkcyjna pracownia wyposażona podobnie jak hala w wejście od strony placu, oraz połączone wewnętrzną bramą roletową pomieszczenie do dezynfekcji i dezynsekcji. Funkcję dopełnia pracownia wielofunkcyjna do prac wykończeniowych, pomieszczenia magazynowe w układzie przechodnim; magazyn przejściowy, oraz magazyn odpadków. Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne połączone są korytarzem w układzie centralnym, o szerokości 180cm, powtórzona na obu kondygnacjach. Minimalna wysokość w świetle pomieszczeń wynosi nie mniej niż 3,30m. Przy południowej elewacji budynku, zlokalizowano pomieszczenia związane z techniczną obsługą budynków kotłownię, oraz rozdzielnię elektryczną, z indywidualnym wejściami. Komunikacja pionowa, odbywa się za pośrednictwem umieszczonej w centralnej części obiektu klatki schodowej, lub dźwigiem osobowotowarowym, w wydzielonej części przeznaczonej na pracownie. Kabina dźwigu dostosowana do przewożenia urządzeń, wózków i konserwowanych obiektów, z drzwiami wejściowymi o wymiarach w świetle co najmniej 110x200. Poziom +4,10m I PIĘTRO Na poziomie pierwszego piętra, powtórzony z układu parteru, zlokalizowano centralny korytarz, wzdłuż którego rozmieszczono funkcję, analogicznie jak na kondygnacji niższej. W części północnej obiektu znajduje się gabinet kierownika, wraz z pomieszczeniem spotkań, archiwum i pracownia dokumentacji fotograficznej. Przylegle do klatki schodowej zlokalizowano sanitariaty, w takim samym układzie jak na parterze. W części południowej budynku po przejściu przez drzwi oddzielające od klatki schodowej, znajdują się pomieszczenia pracowni konserwatorskich po obu stronach korytarza, połączone ze sobą pomieszczeniami przechodnimi, przeznaczonymi pod magazyny podręczne. Na końcu korytarza znajduje się wyjście do przestrzeni zewnętrznej taras obudowanego ażurową ścianą szczytową, o funkcji przewietrzania i suszenia, konserwowanych obiektów. Wysokość użytkowa, w świetle kondygnacji wynosi nie mniej niż 2,80m i nie przekracza 3,30m. ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 24

19 e) Charakterystyka pracowni konserwatorskich Pracownia konserwacji nr 1 będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z drewna i metalu. Wykonywane będą prace wstępne związane z oczyszczeniem i przygotowaniem przedmiotów do konserwacji. Pracownia konserwacji nr 2 będzie pracownią uzupełniającą funkcję pracowni nr 1, związaną z konserwacją przedmiotów z drewna i metalu. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Pracownia konserwacji nr 3 będzie pełnić funkcję związaną z konserwacją zabytkowych przedmiotów malarstwa sztalugowego. Będą wykonywane w niej prace wstępne. Pracownia konserwacji nr 4 będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z papieru i skóry. Będą wykonywane w niej prace wstępne. Pracownia konserwacji nr będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z papieru i skóry. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Pracownia konserwacji nr będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z tkanin. Będą wykonywane w niej prace wstępne. Pracownia konserwacji nr będzie pełniła funkcję związaną z konserwacją przedmiotów z tkanin. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Pracownia konserwacji nr 8 będzie pełnić funkcję związaną z konserwacją zabytkowych przedmiotów malarstwa sztalugowego. Będą wykonywane w niej prace wykończeniowe. Szczegóły wyposażenia i charakterystyka pomieszczenia, zgodnie z opracowaniem technologicznym. f) Konstrukcja Budynek projektuje się jako obiekt murowany z pustaków ceramicznych, z elementami konstrukcji żelbetowej słupów, belek i płyt. Układ dwóch i pół traktu, pozwala na elastyczną aranżację pomieszczeń, wydzielanych funkcjonalnie ścianami działowymi o konstrukcji lekkiej, z obudową z płyt GK. Zapewni to również, możliwość wprowadzenia późniejszych zmian w podziale i aranżacji pomieszczeń. Wykonanie robót musi być realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym. g) Rozwiązania materiałowe Ściany nośne, zewnętrze projektuje się jako ściany trójwarstwowe, wentylowane, ocieplone wełną mineralną, ze ścianką dociskową z pustaków ceramicznych np. Porotherm, tynkowane. Ściany wewnętrzne nośne, ceramiczne, z układem belek i słupów żelbetowych, tynkowane i malowane; wewnątrz pomieszczeń pracowni konserwatorskich, oraz w pomieszczeniach sanitarnych, wykończone powierzchnią łatwo zmywalną do wysokości roboczej. Ścianki działowe pomiędzy pracowniami a magazynami przechodnimi, w sanitariatach i pomieszczeniach ZESPÓŁ PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO 2

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo