Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.gsegroup.com Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles."

Transkrypt

1

2 Grupa GSE specjalizuje się w realizacji inwestycji budowlanych pod klucz dla firm sektora przemysłowego, biurowego i logistycznego. Od daty swych narodzin w 1976 roku, GSE weszła do ścisłej, międzynarodowej czołówki firm świadczących usługi generalnego wykonawstwa. Jej działalność charakteryzuje się globalnym podejściem do potrzeb Klienta. GSE oferuje nie tylko usługi projektowe i budowlane. Na zlecenie może zająć się np. wyszukaniem odpowiedniego terenu pod budowę czy najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i prawnych, przeprowadzeniem różnorodnych badań technicznych itd. Projekty budowlane są realizowane w ścisłej współpracy z Klientem, z pełną gwarancją doskonałej jakości, niezmienności cen i przestrzegania terminów. W ciągu już ponad trzydziestoletniej działalności Grupa GSE wykonała ponad 14 milionów m 2 powierzchni budowlanej dla takich Klientów, jak Auchan, Alstom, Coca Cola, Danone, Lafarge Platres, LʼOréal, Michelin, Renault, Thales, Schneider, Aventis Pasteur, Pro- Logis, Gazeley, Elgan Obecnie międzynarodowa ekipa GSE liczy 450 specjalistów pracujących w kilkunastu krajach, jak Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Węgry, Meksyk, Chiny, Ukraina, Szwajcaria, Rumunia, Chorwacja, Maroko, Algieria, Norwegia, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Rosja. The GSE Group is specialized in constructing turnkey buildings in the industrial, office and logistics sectors. Since being founded in 1976, GSE has become the benchmark for the General Contractor business based on global construction project service, including financial and legal arrangements, land identification, technical studies, design and construction. Working closely with the client and attentive to client requirements, GSEʼs services are based on firm guarantees covering quality, cost and deadlines. In 30 years, GSE has delivered more than 14 million m 2 for clients such as Auchan, Alstom, Coca Cola, Danone, Lafarge Platres, LʼOréal, Michelin, Renault, Thales, Schneider, Aventis Pasteur, ProLogis, Gazeley, Elgan Today, GSE has 450 employees working throughout the world, in France, Belgium, Great-Britain, Ireland, Germany, Italy, Spain, Portugal, Poland, Hungary, Mexico, China, Ukraine, Switzerland, Romania, Croatia, Morocco, Algeria, Norway, United Arab Emirates and Russia. Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles. Balloïde-photo

3 The GSE GROUP. Design & Build Z czasem ekipa GSE powiększała się o fachowców różnych specjalności. Dzięki tak różnorodnym kompetencjom może ona wszechstronnie zarządzać każdym projektem budowlanym, świadcząc takie usługi jak: wyszukiwanie terenów pod inwestycje,, rozwiązywanie problemów finansowych i udzielanie pomocy prawnej, wykonanie projektu technicznego i architektonicznego, uzyskiwanie administracyjnych pozwoleń i decyzji, wykonanie budowy pod klucz,, obsługa gwarancyjna i konserwacja budynków. Dokładne wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań i globalne podejście do projektów GSE traktuje jako nieodzowny element generalnego wykonawstwa. Jako pierwsza na świecie firma branży budowlanej zaczęła eksperymentować i opracowywać nowe rozwiązania podnoszące efektywność ekonomiczną budowy i eksploatacji wznoszonych obiektów - przy pełnym poszanowaniu zasad ochrony środowiska. Specyfika oferty budowy pod klucz gwarantuje bezpieczeństwo realizacji projektu od pierwszych szkiców do momentu przekazania gotowego obiektu. Realizacja każdego projektu odbywa się zgodnie z kodeksem dobrych praktyk. Ponadto każda operacja ma swoje wyznaczniki, dzięki którym można sprawdzić, czy dany etap procesu realizacyjnego przebiega w sposób optymalny - od rozpoczęcie analiz, poprzez finalizowanie oferty, rozpoczęcie budowy, weryfikację dokumentów przetargowych na dostawy, realizację wszystkich zakupów, przeprowadzenie odbioru gotowego obiektu, usunięcie ewentualnych usterek. W celu maksymalnej optymalizacji pracy, wymagającej stałej wymiany różnorodnych informacji, GSE wprowadziła system stałej opieki nad każdym projektem przez parę menedżerów: inżyniera technicznego i inżyniera handlowego. Te dwie osoby są stałymi łącznikami między GSE a Klientem i podwykonawcami. Każda para korzysta ze wsparcia całej Grupy GSE, wykorzystując doświadczenie i wiedzę jej specjalistycznych zespołów, po to, by zapewnić Klientowi rozwiązania najbardziej odpowiadające jego potrzebom. Głównym celem GSE jest satysfakcja Klienta. Dlatego dodatkowo jest prowadzona polityka jakości pod dozorem osobnego, niezależnego zespołu, dedykowanego do danego projektu. Zespół ten wspiera ekipy wykonawcze przez cały czas realizacji projektu i systematycznie sprawdza, czy proponowane rozwiązania odpowiadają oczekiwaniom Klienta. Over time, the GSE team as grown to include specialists from a variety of fields, allowing it to effectively manage all aspects of projects: searching for new investment project sites. providing assistance in obtaining financing and legal support for projects. technical and architectural design documentation. assistance in certain administrative activities (e.g. construction permit, application for an occupancy permit). turn key construction. post-sale service: assisting clients in appropriate building maintenance. For GSE, meeting its obligations and a global approach to projects are integral components of General Contracting. GSE was the first company in the industry to begin experimenting and developing new solutions, demonstrating both zeal and foresight. The Groupʼs goal was to enhance the economic and environmental efficiency of construction projects throughout the world. A proposal to deliver a project on a turn key basis provides security for the construction process, from the initial sketches through the entire duration of construction. The implementation of every project takes place in compliance with a best practices code ; every operation has its milestones, allowing for verification of whether implementation of the process is taking place in an optimal manner: commencement of analyses, finalizing proposals, commencement of construction, verification of tender documents, completion of all procurement, pilot committee, acceptance and defect resolution. In order to optimize work requiring a continuous exchange of information on various aspects of respective tasks, the GSE Group has introduced a system of working in pairs. Each two person team consists of a task oriented engineer and procurement engineer, serving as the necessary link between GSE and the respective subcontractor. Each pair relies on support from the entire Group, drawing upon the experience and knowledge of all GSE teams, in order to propose specific solutions to clients that satisfy their requirements. Client satisfaction is GSEʼs primary goal. Accordingly, the Group has introduced a quality policy calling for the existence of an independent team, supporting implementation teams during the entire period of project realization systematically ensuring that the services being performed meet client expectations.

4 The GSE GROUP. Design & Build Industry and services PRZEMYSŁ I USŁUGI Dedykowane zespoły handlowe i techniczne GSE zajmują się projektowaniem i wykonaniem ośrodków badawczych, fabryk, zakładów opieki zdrowotnej, biurowców i innych rodzajów budowli na całym świecie. Podejście przyjęte przez GSE sprzyja optymalizacji procesu budowy i wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów pragnących zlecić na zewnątrz realizację projektu budowlanego, by samemu skutecznie koncentrować się na swojej podstawowej działalności. Dlatego właśnie wprowadzona została zasada inżynierii symultanicznej, zapewniająca natychmiastową i wszechstronną pomoc inwestorom w przeprowadzaniu procesu realizacyjnego. Jeśli wziąć pod uwagę złożoność i specjalistyczny charakter projektów budowlanych w sektorze przemysłowym, to okazuje się, że rola generalnego wykonawcy nabiera szczególnego znaczenia. Wkład GSE polega między innymi na upraszczaniu i klarowaniu procedur poprzez ograniczanie liczby zaangażowanych podmiotów, zapewnienie potrzebnego sprzętu i podejmowanie sztywnych zobowiązań co do cen, terminów oraz wyników (tzn. przestrzegania norm, poziomu i jakości świadczeń itd.). GSE z powodzeniem podjęła się tak złożonych zadań jak budowa laboratorium badawczego na potrzeby Francuskiego Instytutu Naftowego czy zakładu produkcji szczepionek dla Instytutu Aventis Pasteur, światowego potentata w tej dziedzinie. Projekt Alstom w Chinach Budowa kompleksu przemysłowego, o powierzchni 150 tys. m 2, obejmująca zakłady produkcyjne, pomieszczenia do działalności badawczo-rozwojowej, budynki biurowe, lokale użytkowe i socjalne. Projekt lʼoréal w Paryżu Budynek, w którym prowadzone są badania nad strukturą i pielęgnacją włosów, dla firmy LʼOréal w Paryżu (25 tys m 2 ). Przy opracowywaniu tego projektu zastosowano francuską normę Wysokiej Jakości Środowiskowej (HQE) w ramach Programu Pilotażowego dla Budynków Laboratoryjnych z certyfikatem HQE. Dedicated sale and technical teams handle the design and construction of research centers, manufacturing facilities, health care establishments, office buildings and other construction projects around the world. The approach adopted by GSE promotes optimization of the construction process, responding to client requirements wishing to outsource construction projects, in order to focus on their core activities. Therefore, simultaneous engineering has been introduced, providing investors with full support in managing the process. When one considers the complexity and specialized nature of industrial projects, General Contracting becomes especially important. GSEʼs contributions to this process include simplifying and clarifying procedures by limiting the number of entities involved, providing necessary equipment and accepting obligations as to prices, deadlines and results (levels of services provided, quality, compliance with standards, etc.). GSE has accepted tasks as complicated as the construction of a research laboratory for the French Petroleum Institute and a vaccine production plant for Aventis Pasteur. Alstom, project in China Construction of an industrial complex of m 2 with workshops and R&D rooms, office buildings, utility and social rooms. LʼOréal, hair research building for lʼoréal ( m 2 ) in Paris This project is developed with a French Haute Qualité Environnementale HQE approach within the scope of a Pilot Operation for Research Building with HQE certification.

5 The GSE GROUP. Design & Build Logistics LOGISTYKA Ponad 12 milionów m 2 zrealizowanych platform logistycznych zapewnia Grupie GSE pozycję lidera na rynku europejskim i daje możliwość wpływania na zmiany zachodzące w branży. Wspólnie z inwestorami GSE tworzy wielkie parki logistyczne w całej Europie. Jest partnerem największych na świecie firm przemysłowych i logistycznych. Ścisła współpraca z ekspertami, dostawcami sprzętu oraz konsultantami systemów logistycznych pozwoliła Grupie GSE zgromadzić mnóstwo cennych doświadczeń z zakresu łańcucha dostaw (supply-chain), jak na przykład: dystrybucja produktów suchych lub wymagających temperatur ujemnych czy dodatnich, platformy ekspedycyjne lub typu cross-docking, automatyzacja transportu na bliskie odległości, składowanie na dużych wysokościach, planimetria specjalistyczna. Doświadczenie zdobyte w bardzo różnorodnych dziedzinach pozwoliły Grupie GSE uzyskać obszerną wiedzę o specyfice magazynów specjalnego przeznaczenia wykorzystywanych przez takie przemysły, jak samochodowy, tekstylny, farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy czy branża AGD. Bulk Norweska firma deweloperska Bulk Eiendom zleciła GSE zaprojektowanie i wybudowanie platformy logistycznej o powierzchni 21 tys. m 2 dla firmy Nille w miejscowości Vestby w Norwegii. With over 12 million m 2 in delivered logistical platforms, the GSE Group is a leader on the European market, ensuring its participation in changes taking place within the industry. Together with investor-partners, GSE is creating huge logistics parks throughout Europe. It serves as a supplier for major industrial and logistics entities, both in Europe and around the world. Close links with experts, equipment suppliers and logistics systems consultants have allowed GSE to amass supply-chain experience: distribution of dry products and products requiring below freezing or above freezing temperatures. dispatching and cross-docking type platforms. automation of short distance transportation. multi-level high warehousing, specialized planimetrics. The experience that it has gained in a broad range of fields has allowed the GSE to accumulate knowledge on the specific nature of warehouse types utilized by industries such as: automobiles, textiles, pharmaceuticals, cosmetics, foodstuffs and household appliances. Bulk Norwegian based developers Bulk Eiendom have awarded GSE with the design and build of a logistics platform of m 2 for Nille in Vestby Norway.

6 Health care clinics OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ The GSE GROUP. Design & Build Zespoły zdrowotne GSE współpracują na partnerskich zasadach z personelem medycznym, by podnosić wartość użytkową każdego projektu - niezależnie od tego, czy chodzi o przebudowę, czy o budowę nowego ośrodka opieki zdrowotnej. Podejście GSE polega na identyfikacji oraz dogłębnej analizie potrzeb użytkowników. Wyniki tych badań przekładane są na szczegółowe, zoptymalizowane i konkurencyjne rozwiązania budowlane. W branży zdrowotnej wartość dodana, jaką wnosi GSE jako generalny wykonawca, polega m.in. na takich świadczeniach jak: doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii i ich zastosowań w budynkach, projektowanie przestrzeni życiowych w taki sposób, by sprzyjały dobrym relacjom ludzkim między pacjentami, osobami odwiedzającymi i personelem medycznym, optymalizacja logistyki szpitalnej poprzez zdefiniowanie ogólnego planu działalności szpitalnych struktur, jak recepcja, gabinety zabiegowe, apteka, główny magazyn, centralna kuchnia, pralnia itd. GSE zawiera umowę na wykonanie prac budowlanych dopiero po zatwierdzeniu powyższego planu. Tym samym podejmuje zobowiązania, co do jakości, kosztów oraz szczegółów wykonania - tworząc gwarancje całkowicie zabezpieczające realizowaną inwestycję. Szpital Amerykański w Neuilly pod Paryżem Projekt restrukturyzacji Szpitala Amerykańskiego w Neuilly, obejmujący remont istniejących budynków oraz budowę nowych pomieszczeń i podziemnego parkingu samochodowego. Retail space POWIERZCHNIE HANDLOWE W 2007 r. GAM Ingenierie, firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie centrów handlowych, oraz Grupa GSE zadecydowały połączyć swoje możliwości, by rozwinąć na skalę światową działalność na rynku powierzchni handlowych. W wyniku tej strategicznej decyzji GAM Ingenierie, która pracuje dla największych francuskich sieci handlowych, skorzystała ze wsparcia międzynarodowej Grupy GSE, by ułatwiać swym Klientom zagraniczną ekspansję. Z kolei grupa GSE, korzystając z doświadczenia i pozycji nowego partnera, mogła rozszerzyć swą ofertę usług generalnego wykonawstwa na wielkie obiekty handlowe. Komplementarność oferty obu firm i ich kultury korporacyjnej sprzyja ich zjednoczeniu i umożliwia wprowadzenie na rynek budowy powierzchni handlowych globalnej oferty o wysokiej wartości dodanej. Zapewnia też wszechstronne wsparcie na wszystkich etapach realizacji centrów handlowych - we Francji i każdym innym kraju. Cora St Avold - Francja Budowa centrum handlowego o powierzchni 28 tys. m 2. GSE health teams operate in partnership with physician-users to enhance the value of every project, regardless of whether it is a modification or the construction of a new health care center. GSEʼs approach consists of gathering and analyzing user requirements, in order to transform them into detailed, optimized and competitive construction programs. The added value contributed by GSE as a general contractor in the health care industry specifically consists of: advising in innovative technologies and their deployment in buildings. designing living spaces that promote human relationships between patients, visitors and hospital staff. optimizing hospital logistics by providing a general plan for the operation of various structures: patient admittance, performing medical procedures, pharmaceuticals, main warehouse, central kitchen and laundry facilities, etc. After the plan is completed and approved by the physician-users, GSE concludes an agreement to perform all construction work, taking on specific obligations as to quality, total cost and implementation details, thus providing security for the real estate investment project that is underway. American Hospital of Paris project in Neuilly (Paris Region) site restructuring programme with the construction of new buildings, renovation of existing premises, and creation of an underground car park. In 2007, GAM INGENIERIE, a company specializing in the design and construction of retail space (hypermarkets, shopping centers) and the GSE Group decided to combine their skills to develop turn key retail projects around the world. As a result of this decision, GAM INGENIERIE, which works for major retail store brands on French market, benefited from the support of the GSE network to assist its clients in expanding their international operations. On the other hand, the GSE Group was able to expand its product line with general contracting services for large area retail, capitalizing upon the experience, reputation and position of GAM INGENIERIE. The distinctly complementary nature and corporate culture of both companies favored their integration, allowing them to introduce high added value global proposals for retail space, also ensuring support at all construction project implementation phases, both in France and abroad. Cora St Avold France Construction of a shopping centre of m 2.

7 The GSE GROUP. Design & Build Sites TERENY Projektowanie i budowanie wciąż stanowią podstawę działalności Grupy GSE. Niemniej, wychodząc naprzeciw potrzebom swych Klientów inwestorów, deweloperów i użytkowników - GSE rozszerza swą ofertę w odniesieniu do początkowego etapu realizacji projektu budowy, jeszcze przed rozpoczęciem działań projektowych i budowlanych. Chodzi tu o usługi związane z pozyskiwaniem terenów inwestycyjnych. Wyspecjalizowany zespół, poza wyszukiwaniem potencjalnych gruntów, odpowiada za organizację i monitorowanie procedur administracyjnych, jak uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń budowlanych. Na etapie wyszukiwania gruntów inwestycyjnych lokalizowane są tereny strategiczne. Następnie przeprowadza się ich diagnostykę, by je odpowiednio poklasyfikować. Faza opracowywania dokumentacji pozwala na przekształcenie gruntu o innym przeznaczeniu w teren budowlany. W kolejnym etapie wyszukiwani są partnerzy, inwestorzy, czy deweloperzy, którzy przejęliby odpowiedzialność za projekt. Wówczas następuje zagospodarowanie terenu, w którym uczestniczy dział nieruchomości, dział inżynierii, podwykonawcy i inne przedsiębiorstwa. Wreszcie, na etapie budowy powstają budynki przeznaczone na działalność gospodarczą przedsiębiorstw (logistyka, przemysł, usługi, zdrowie itd.), czy budynki użyteczności publicznej (żłobki, ośrodki rekreacyjne i lokale o innym przeznaczeniu). Wspomniany już, dedykowany do projektu zespół zajmuje się całym procesem realizacji budowy, poczynając od analizy terenu pod tę budowę. Spełnia też rolę łącznika pomiędzy GSE a podmiotami zewnętrznymi, jak właściciele gruntu, samorządy terytorialne, inwestorzy, deweloperzy, użytkownicy, urbaniści, architekci, biura analiz itd. «ProLogis park» w Vémars (Roissy Charles de Gaulle) Budowa kompleksu o powierzchni 280 tys. m 2 do celów logistycznych, przemysłowych i ekspresowych dostaw. The construction industry is still the foundation of GSE operations. However, the Group is presently diversifying its activities during the initial phases of project implementation, i.e. prior to engineering and construction, by responding to the needs of its traditional clients (developers, users and investors). This refers to development of services pertaining to future investment project sites. In addition to seeking potential development land, this unit is also responsible for organizing and monitoring tasks, such as obtaining permits during the construction phase. Strategic areas are sought during the process of looking for potential investment sites. Next, a diagnosis is performed for each site, in order to properly classify it. Then, the documentation phase allows an area being considered for construction to become an actual construction site. The next phase, searching for partners, consists of finding investors and/or developers that will accept responsibility for the project. Afterwards, the site is developed, a process where participants include the land development department, the GSE engineering department and other entities (subcontractors and companies). Finally, during the actual construction phase, buildings are created to accommodate specific professional activities (logistics, industry, services, health care facilities) and public use buildings (nurseries, recreational centers, multi-functional premises ). This team handles the entire process from site analysis to Construction. It serves as liaison between GSE and external entities (land owners, local government authorities, investors, developers, users, urban planners, architects, analysis bureaus and procurement / technical teams (GSE). ProLogis park project in Vémars (Roissy Charles de Gaulle) Development of a m 2 business park for logistical, express delivery and industrial purposes.

8 Product line changes ZMIANY W OFERCIE W 2008 r. grupa GSE kontynuowała strategię rozwoju na nowych kierunkach dążąc do umacniania swej pozycji na rynkach o silnym potencjale wzrostu. MODULOG System by GSE Pragnąc sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym w zakresie rentowności inwestycji budowlanych, przy równoczesnym spadku wysokości czynszów najmu, Grupa GSE wypracowała nowe podejście do projektowania oraz budowy obiektów przemysłowych i logistycznych. Łączy ono wysoką efektywność z bardzo konkurencyjnymi cenami. System Modulog, oparty na czterech wersjach podstawowego modułu budowlanego, stanowi prawdziwą innowację w sektorze budownictwa obiektów przemysłowych i logistycznych. Na bazie modułu podstawowego pozwala on tworzyć obiekty o bardzo zróżnicowanych cechach, jak ich wielkość czy geometria. Modulog doskonale uzupełnia tradycyjne podejście do obiektów tworzonych na miarę. Nowy system jest wynikiem 30 lat doświadczeń GSE w projektowaniu i budowaniu obiektów przemysłowych i logistycznych oraz ścisłej współpracy z ich użytkownikami, inwestorami, władzami i samorządami terytorialnymi. Obiekty wznoszone w systemie Modulog są solidne, powstają szybko i są też ekonomiczne w budowie, eksploatacji i utrzymaniu. Nazca Grupa GSE zaangażowała się zdecydowanie w działania na rzecz idei zrównoważonego rozwoju. Dlatego w 2007 r. powołała nowy podmiot o nazwie Nazca, zajmujący się projektowaniem i montażem pod klucz systemów fotoelektrycznych zintegrowanych z konstrukcją dachową budynków. W kwietniu 2008 r. Nazca zrealizowała swoją pierwszą instalację kolektorów słonecznych o powierzchni m 2. W ścisłej współpracy z inwestorami, Nazca nawiązała bliskie kontakty ze znaczniejszymi producentami komponentów fotoelektrycznych. Obecnie uczestniczą oni w realizacji wielu systemów kolektorów słonecznych. Pragnąc zapewnić sobie różnorodność źródeł zaopatrzenia oraz wykorzystać zmiany, jakie powinny nastąpić w przepisach, Nazca angażuje się też w układy partnerskie z dostawcami innowacyjnych technologii fotoelektrycznych. Korzystając ze wsparcia Grupy GSE i mając w perspektywie realizację wielu projektów, Nazca staje się uprzywilejowanym partnerem dla wielu podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii. Projekt ProLogis w Sorgues : Nazca ukończyła instalację systemu kolektorów słonecznych o powierzchni 12 tys. m 2 na budynku logistycznym należącym do firmy ProLogis w miejscowości Sorgues na południu Francji. OPTIMA designed by GSE Do niewątpliwych osiągnięć GSE w sektorze budownictwa logistycznego należy projekt Optima designed by GSE. Ta rozwojowa koncepcja łączy różne pomysły w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Wychodząc z prostego założenia Optima designed by GSE zbiera doświadczenia i innowacje pochodzące z krajów, w których GSE prowadzi działalność. Projekt Optima designed by GSE współgra z nowoczesnym podejściem do zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Zajmuje się on takimi innowacjami, jak mieszane konstrukcje drewniano - betonowe, kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody, system naturalnego oczyszczania ścieków wód opadowych na drogach oraz wydajne i ekonomiczne rozwiązania oświetleniowe. Dodać należy, że troska o odpowiednio zorganizowane projektowanie, planowanie zadań i prefabrykację elementów konstrukcyjnych budynków umożliwia znaczne skrócenie czasu budowy. In 2008, the GSE Group continued implementation of its strategy to develop in new directions, seeking to secure significant positions on markets with major growth potential. Modulog Seeking to meet increasing requirement with respect to the profitability of real estate investments during a period of declining rents, the GSE Group has developed a novel approach to designing and constructing industrial and logistics facilities, combining high efficiency with highly competitive prices. The Modulog system is a genuine innovation in the industrial and logistics facility construction industry. It consists of creating buildings with a variable size and geometry, which are an excellent fit within the product line proposed by GSE, thus supplementing the traditional approach of tailor made buildings. Modulog is the result of GSEʼs 30 years of experience in designing and constructing industrial and logistics facilities, as well as its focus on close contacts between Group employees and building users, investors, authorities and local officials. Modulog is a robust structure that can be erected quickly, at the same time being economical in construction, operation and maintenance. Nazca The GSE Group has confirmed its commitment to moving towards sustainable development. Accordingly, Nazca was established in 2007 as a subsidiary devoted to the design and installation of turn key photovoltaic systems, integrated with the roof structures of buildings. In April 2008, Nazca completed its first photovoltaic installation, with a total area of m 2. By committing itself to cooperation with investors, Nazca has also formed close relationships in 2008 with major manufacturers of electrical components that in 2009 will participate in the construction of many photovoltaic installations. In order to ensure it has diversified supply sources and to benefit from upcoming regulatory changes, Nazca has entered into partnerships with suppliers of state-of-the-art photovoltaic technologies. By relying of the support of the GSE Group and with plans calling for the implementation of many projects, Nazca is becoming the preferred partner for many entities operating in the renewable energy source sector. Prologis project in Sorgues (France): installation with a surface area of m 2 has been completed on a logistics building belonging to the company ProLogis in Sorgues (PACA Region). Optima The Optima project is undoubtedly a major accomplishment of GSE in the logistics industry. This future oriented project combines various components, designed in the spirit of sustainable development. Optima is based on a very simple premise: accumulating the experience and innovations from at least 17 countries, where GSE does business. This concept is highly compatible with the modern approach to the natural environment. Optima includes mixed wood-concrete structures, solar panels that provide hot water, a system naturally purifying rainwater from roads and an efficient / economical system of lighting. It should be added that efforts devoted to appropriate design, task planning and prefabrication of building components allows for construction time to be significantly accelerated. The GSE GROUP. Design & Build

9 Our references NASZE REFERENCJE Norway ASDA ACR LOGISTICS AGF AHOLD SUPERMERCADOS AIR PRODUCTS ALCATEL ALES ALLERBIO ALLOGA ALMET ALSTOM AMB AMERICAN HOSPITAL OF PARIS ANPE ARGAN ARGOS ARGUELLES ATAC ATMEL AUCHAN AUTAJON AVENTIS PASTEUR AVERY DENNISON AXA AXA REIM AZ MEDITERRANEE BAHLSEN BAIL INVESTISSEMENT BANQUE DE FRANCE BARBIER DAUPHIN BECTON DICKINSON BEIERSDORF NIVEA BERCHET BERGER LEVRAULT BLIN BNP BOIRON BOMI BONDUELLE BOULANGER BPS NEXTRAL BRAND BRICOMAN BRIDGESTONE FIRESTONE BRISTOL MYERS SQUIBB BSN GLASS PACK BURTON BUT BX LOGISTIQUE C & A CALBERCOURSES CAMPBEL - LIEBIG CAMPO GAZ CARGILL CARREFOUR CASTORAMA CASTROL CATERPILLAR CELIO CEPL CEVA CHARRAIRE CHIMEX CHIMICOLOR CHR HANSEN CHRONOEXPRESS CIBA CORNING CIPRIAL CITRA CITROEN CLARIANT CLINIQUE BEAUREGARD CLINIQUE DE GRASSE CLINIQUE VILLA MADELEINE CNIM COCA COLA COFCI COLUMBIA COMPAGNIE FRANCESCA CONCERTO DEVELOPPEMENT CONFORAMA CONSERVES FRANCE COPERA CORNEAL CREDIT LYONNAIS CRENO DAEWOO DAHER DAIMLER CHRYSLER DANA DANONE DANZAS DARFEUILLE DARTY DASSAULT FALCON SERVICE DECATHLON DELANNOY DEPOLABO DHL DIFARCO DINADIS DITRANS DOLE / CIE GENERALE FRUITIERE DOLISOS DONNELLEY DOUMENGE DUCROS MESSAGERIE (CNR) DURA EASYDIS ED EDF EG&G ELGAN KFT ELIDIS ERCE PLASTURGIE ESCODA EURODISLOG EURODISPATCH EUROMATIC EUROTUNNEL EXEL FANDIS FERRERO FITER FL DEVELOPPEMENT FNAC FORD FOSSIL GARDY GAZ DE FRANCE GAZELEY GEBELBO GEFCO GEMPLUS GENERALE TRANSPORTI GEODIS GIRAUD GIVENCHY GLAXOSMITHKLINE GMB SAVEOL GOBLET GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION GROUPE ANDRE GROUPE LEGENDRE FINANCES GYMA HACHETTE GRAPHIC BROCHAGE HAMA HAMANN INTERNATIONAL HAVAS -MIDI-LIBRE HAYLEY HENRY SCHEIN HOMELAND / VETLAND HOPITAL DE FOURVIERE HOSPAL ICADE ICBT ID LOGISTICS IFP IKEA IMEDIA IMMOCHAN IMMOD IMRA EUROPE INA INDESIT ING LEASE IOTA (INSTITUT D'OPTIQUE THÉORIQUE ET APPLIQUÉE) ITT AUTOMOTIVE IZARET DISTRIBUTION JAAKKO POYRY JCH ET ASSOCIES JEAN DIDIER IMPRIMERIE JEAN MARTIN CONSERVERIES JET SERVICES JJA JM BRUNEAU KAUFFMANN & BROAD KERIA KERRY APTUNION KIABI KIMBERLEY KING JOUET KOLPORTER LA FLECHE LA MANUFACTURE LA POSTE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE (DROME - VALENCE) LABORATOIRES SQUIBB LACROIX NORD (OLIDA) LAFARGE LAFARGE PLATRES LAMBORGHINI LE MISTRAL LEON VINCENT LEVIN LINDEGAARD LOCAFRUIT LOCINDUS L'OREAL LYRECO MAGASINS GENERAUX DE FRANCE MALAGUTTI MARIUS BERNARD MBT SORGUES MC CORMICK-DUCROS MEDECINE DU TRAVAIL MERIAL MEWA MERCK BIOMATERIAL MICHELIN MIROITERIES DUBRULLE MORS RUSSENBERGER MORY JURA TRANSPORTS MOUTTE MR BRICOLAGE MSA MURAT NALCO AQUAZUR NATIOCREDIMURS / CICOBAIL ND LOGISTICS NESTLÉ NIOCHAU NORAUTO NORBERT DENTRESSANGLE NORGINE NORLONG NORMANDIE ENTREPOT NORTENE NOVARTIS ZYMA OCP OJIREL OLEODYNE OLIDA OPERATOR TDF ORION OXFORD AUTOMOTIVE PANATTONI PARKRIDGE PECHINEY BATIMENT PHILIP MORRIS PHILIPS PHUSIS PIONEER PIXEL PLAST'EUROP PLASTIC OMNIUM MEDICAL POLESTAR POLYCLINIQUE ALPES DU SUD POMONA PORCELANOSA PRECITOLE PROCTER & GAMBLE PROLOGIS PROMODES DIA / SPECIA FRANCE PROMODES DIA% PSA PUJANTE R 2 R RADIO FREQUENCE SYSTEM - GROUPE ALCATEL RAFFINI RECKITT & COLMAN RECKITT BENCKISER RENAULT NISSAN RENAULT TRUCKS REXEL-GROUPE PPR RFS RICARD RICHARD DE NYONS RM BESSON SABECO SALAMANDRE /REXEL IDF/SIRIUS SALVADOR SALVESEN SAM OUTILLAGE SAMADA (MONOPRIX) SANOFI SYNTHELABO SATAC FRIL SAUBERLIN & PFEIFFER / FINEGA SCAC SDV SCANPED / CARION SCHERING PLOUGH SCHILLER MEDICAL FRANCE SCHLUMBERGER (BENSON) SCHNEIDER ELECTRIC SCHUMACHER SCHNEIDER SEBIA LABO SEBO FRANCE SEEM SEPROSY (BSN) SERF SERNAM SEVES-SEDIVER SEXTANT SEXTANT AVIONIQUE SFIC ST GOBAIN SGS THOMSON SHURGARD SICATEC SIMBA FRANCE SIMULOG SIRIUS SLOUGH ESTATE - MARINIERE SLVO SMAT SNCF CHRONOFROID SNECMA FONDERIE SOBCAL ELIDIS SOFRADIR SOGEROS SOITEC SOLOTRA - TRANSALLIANCE SOMETH SOMFY SOUTHERN SYRINGE STALLERGENES STANDING MEUBLES STAUBLI STE DES EAUX DE VOLVIC STEF TFE STMICROELECTRONICS STOCKALLIANCE STOMIL/MICHELIN STORAGETEK STRIEBIG SUN CLEAR SUNDIS TAD DAHER TAILLEUR INDUSTRIE TAT EXPRESS TEAMPACK THALES THERMO KING THOMSON HYBRIDES THOMSON LCD THOMSON TMS TIBBETT & BRITTEN TNT TOTAL LUBRIFIANTS TRANSOUTIL (OREFI) TREFIMETAUX UFB UGC MÉDITERRANÉE UGECAM URGO US GYPSUM UTAC VOLKSWAGEN WACKHERR WALL MART WARBURTONS WRENBRIDGE YOLLE PUBLICITE ZUFALL Portugal United Arab Émirates

10 Referencje IOTA à Palaiseau (91) - Francja Architekt : Cabinet SÉRAU Architectes et Ingénieurs associés Lyreco à Bantorf - Niemcy Cabinet Brosig / Mengewein und Partner IFP à Solaize (38) - Francja Architekt : Didier Manhès - Lyon AMB à Étainhus (76) - Francja Architekt : Archi-Factory / J.-P. Madelaine - Architekt : D.P.L.G. ProLogis à Alcalá - Hiszpania Architekt : Ingeniería Torrella Cora à Saint-Avold (57) - Francja Architekt : Cabinet Georgel Porcelanosa à Saragossa - Hiszpania Architekt : José María Ruiz de Temiño L Oréal Episkin à Lyon (69) - Francja Architekt : Unanime Architectes ProLogis à Vémars (95) - Francja Projet ProLogis à Sorgues (84) - Francja Architekt : Stéphane Goulard Thalès à Palaiseau (91) - Francja Architekt : Cabinet SÉRAU Architectes et Ingénieurs associés Jysk à Radomsko - Polska Architekt : AK83 Henry Schein à Jouè-lès-Tours (37) - Francja Architekt : François Dupleix La Poste à Paris (75) - Francja Architekt : DTACC - Paris Volume Developments à Milton Keynes - Wielka Brytania Architekt : ESA Architecture Design OTA à Palaiseau (91) - Francja Architekt : Cabinet SÉRAU Architectes et Ingénieurs associés Jysk à Radomsko - Polska Architekt : AK83 ProLogis à Varsovie - Polska Lyreco à Bantorf - Niemcy Architekt : Cabinet Brosig / Mengewein und Partner Gazeley UTI à Mannheim - Niemcy Architekt : GSE

11 Poland

12 Działająca na skalę międzynarodową Grupa GSE specjalizuje się w projektowaniu i budowie pod klucz obiektów przemysłowych i usługowych. Od czasu swych narodzin w 1976 r. stała się niekwestionowanym liderem w zakresie generalnego wykonawstwa. Zawsze zapewnia swym Klientom kompleksową obsługę projektów budowlanych i ściśle przestrzega zobowiązań w zakresie terminów, kosztów i jakości. The GSE Group specializes in the design and turn - key construction of industrial and service facilities on an international scale. Since its establishment in 1976, the Group has become an unrivalled leader in General Contracting, providing comprehensive support to construction projects and strictly complying with its obligations, pertaining to deadlines, costs and quality. GRAPHITO Création > Pôle communication (0) This document has been printed on coated paper that is 100% recyclable and biodegradable, made from sustainably managed forests. It was manufactured using Elementary Chlorine Free white paper paste, in a 60 % French factory that is certified ImprimʼVert (a environmentally-friendly certification label). Niniejszy dokument został wydrukowany na papierze kredowym, w pełni recyklowanym i ulegającym biologicznemu rozkładowi, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Wytworzony z użyciem białej masy papierowej wolnej od chloru, we francuskiej fabryce posiadającej certyfikat Imprim-Vert(certyfikat przyjazny dla środowiska).

13 GSE POLAND. Design & Build How it started in Poland JAK TO SIĘ ZACZĘŁO W POLSCE Przez ponad trzydzieści lat praktyki Grupa GSE osiągnęła najwyższy poziom kompetencji w zakresie generalnego wykonawstwa. Dziesięć lat temu zarząd Grupy zdecydował rozszerzyć jej działalność również na Polskę. Specjalnością Grupy GSE są przedsięwzięcia budowlane pod klucz, kompleksowo realizowane w systemie Design & Build. Opracowany przez GSE system Design & Build to pewna filozofia postępowania od koncepcji projektu tworzonej w ścisłej współpracy z Klientem, poprzez szacunek kosztów inwestycji, wykonanie planów budowlanych zapewniających funkcjonalność obiektu, optymalizację jego kosztów budowy i późniejszego użytkowania, oszacowanie jego wartości rynkowej, aż po realizację budowy w ramach gwarancji nieprzekraczalnych terminów i niezmiennych kosztów. W ramach systemu Design & Build GSE może również zadbać w imieniu Klienta o wszystkie procedury prowadzące do uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do budowy. Dostawców i podwykonawców GSE dobiera w oparciu o najwyższe standardy jakościowe oraz ścisłe procedury operacyjne - biorąc pod uwagę referencje i renomę miejscowych firm. Po latach doświadczeń w wielu krajach Grupa GSE dysponuje ponadnarodową wiedzą inżynierską i wielonarodowym zespołem fachowców. Ten międzynarodowy charakter Grupy ułatwia ekspansję jej Klientów na rynki zagraniczne. Te wszystkie czynniki w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem, najwyższą troską o Klienta, doskonałą jakością świadczonych usług, ścisłą współpracą z miejscowymi administracjami i dostawcami są gwarantem sukcesu GSE na nowych rynkach oraz bezpieczeństwa każdego inwestora. For over 30 years, GSE has been developing the highest level skills in general contracting. Ten years ago, the management of the GSE Group made a decision to launch business operations in Poland. GSEʼs primary activities consist of comprehensive turn key investment project implementation -under the Design & Build system. In conformance with GSEʼs philosophy, Design & Build is developing the initial concept - in coordination with the Client, estimating investment project costs, preparing the construction plans, reflecting the functionality, optimization of construction costs and future utility of the facility, its market value and the completion of construction - within strictly defined deadlines and guaranteed costs. Within the framework of Design & Build, GSE can handle required administrative procedures related to obtaining permits and decisions - on behalf of the Client. GSEʼs selection of suppliers for implementing construction projects is based on the highest quality standards, strict operating procedures and the subcontractorsʼ local references and reputation. GSE supports their Clients in their international expansion. The GSE Group is proud of its multinational engineering knowledge, experience and multicultural engineering staff. The above listed factors, combined with efficient and effective internal and Client relationship management, the high quality of GSE services, well developed cooperation with local suppliers and local administrative authorities, ensures GSEʼs success on new markets and the security of its Clientʼs investment projects.

14 GSE POLAND. Design & Build First steps in Poland : logistics PIERWSZE KROKI W POLSCE : LOGISTYKA Grupa GSE projektuje i buduje obiekty przemysłowe, logistyczne, szpitale, kliniki, biurowce i centra handlowe. Dzięki działom wyspecjalizowanym w poszczególnych sektorach budowlanych oferuje swym Klientom szerokie spektrum kompetencji. W Polsce GSE zadebiutowała w1999 r. realizując obiekt logistyczny dla jednego ze swych kluczowych Klientów, firmy Michelin. Była to hala magazynowa o powierzchni 42 tys. m 2 w Olsztynie. Nieskomplikowany i szybki proces projektowania obiektów logistycznych, ich realizacja obciążona niewielkim ryzykiem i wysoka wartość rynkowa spowodowały, że GSE Polska w pierwszych latach działalności skoncentrowała się na realizacji tego typu obiektów. Pozwoliło jej to przetrzeć administracyjne i prawne szlaki polskiego rynku, sprawdzić umiejętności swej ekipy, zgłębić specyfikę lokalnego przemysłu budowlanego. W kolejnych latach GSE Polska zrealizowała prawie 400 tys. m 2 nowoczesnych obiektów logistyczne dla takich Klientów, jak Reckitt Benckiser (Nowy Dwór Mazowiecki, 2000 r.), Bel Properties Millenium (Pruszków, 2000 r.), Kolporter (Izabelin, 2003 r.), Lyreco (Michałowice, 2003 r.), Coca-Cola HBC (Radzymin, 2003 r.), Michelin (Olsztyn, 2005 r. i 2008 r.), Panattoni (Stryków, 2008 r.), Real Management (Łubna k. Góry Kalwarii, 2008 r.). GSE is designing and constructing industrial and logistics facilities, hospitals, clinics, office buildings and shopping centers. Due to its specialialization in respective areas, GSE offers its Clients a broad range of skills. GSE Poland inaugurated its operations by implementing an investment project for Michelin, one of its key Clients. During 1999, the first year of its operations in Poland, GSE Polska designed and built a warehouse for Stomil/Michelin in Olsztyn. This facility has m 2 of usable space. During its initial years, GSE Polskaʼs operations focused on logistics projects. A streamlined and accelerated design process, low-risk implementation and excellent financial value of the projects, allowed GSE Polska to trail blaze this new market, with respect to administrative and legal issues, the skills of its Polish staff and the local characteristics of the construction industry. During subsequent years, GSE Polska constructed nearly m 2 of modern logistics facilities for Clients such as: Reckitt Benckiser (Nowy Dwór Mazowiecki, 2000), Bel Properties Millenium (Pruszków, 2000), Kolporter (Izabelin, 2003) Lyreco (Michałowice, 2003), Coca-Cola HBC (Radzymin, 2003) Michelin/Stomil (Olsztyn, 2005, 2008), Panattoni (Stryków, 2008), and Real Management (Łubna near Góra Kalwaria, 2008).

15 Examples of logistics projects PRZYKŁADOWE REALIZACJE LOGISTYCZNE GSE POLAND. Design & Build Coca-Cola HBC, Radzymin W 2006 roku, ten należący do największych na świecie koncernów powierzył GSE Polska zaprojektowanie i budowę w Radzyminie magazynu przyfabrycznego o powierzchni 11 tys. m 2. Jakość i terminowość realizacji została doceniona nie tylko przez Klienta, ale i przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), który wyróżnił GSE Polska nagrodą III stopnia Budowa Roku Prologis - Teresin, Błonie i Warszawa ProLogis jest jednym z wiodących na świecie dostawców obiektów logistycznych (ich łączna powierzchnia wynosi 44 miliony m 2 ). To również jeden z najważniejszych i najstarszych Klientów Grupy GSE na wszystkich kontynentach. GSE Polska zaprojektowała i zbudowała dla niego hale magazynowe w Teresinie (1999 r. 26 tys. m 2 ), w Błoniu (2000 r. 26 tys. m 2 ) i w Warszawie (2008 r. 35 tys. m 2 ). Wszystkie te projekty były realizowane w systemie Design & Build, począwszy od koncepcji, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, aż po otrzymanie zgody na użytkowanie. Real Management - Łubna Gm. Góra Kalwaria W 2007 roku GSE Polska nawiązała współpracę z polskim deweloperem Real Management Sp. z o.o., co zaowocowało zaprojektowaniem i budową nowoczesnego, liczącego 43,5 tys. m 2, centrum logistycznego w Łubnej koło Góry Kalwarii. Panattoni, Stryków W 2008 roku GSE Polska została generalnym wykonawcą 34 tys. m 2 powierzchni magazynowych realizowanych dla Panattoni w Strykowie. Panattoni to jeden z największych, wyspecjalizowanych deweloperów, który tylko w ostatnich pięciu latach dostarczył ok. 7 milionów m 2 obiektów logistycznych. Coca-Cola HBC, Radzymin In 2006, one of the worldʼs largest multinationals awarded a contract to GSE Polska for the design and construction of a m 2 warehouse next to its production plant in Radzymin. The quality and timeliness of the project execution was not only recognized by the Client, but also by the Polish Association of Construction Engineers and Technicians, who gave it a III Level Prize in the 2006 Construction Project of the Year competition. Prologis, Teresin, Błonie and Warsaw For many years, Prologis, one of the worldʼs leading providers of logistics facilities in the world (total area of completed facilities 44 million m 2 ) is one of GSEʼs key Clients around the world. In Poland, GSE designed and constructed warehouse facilities for Prologis in Teresin (1999, m 2 ), in Błonie (2000, m 2 ) and in Warsaw (2008, m 2 ). These projects were implemented under the Design & Build system, beginning with the initial concept and obtaining construction permits, up to and including the issuance of occupancy permits. Real Management, Góra Kalwaria District During 2007, GSE Polska began cooperation with a Polish developer, resulting in the design and construction of a modern m 2 logistics center in Łubna near Góra Kalwaria. Panattoni, Stryków GSE Polska was selected as general contractor in 2008 for the m 2 Panattoni warehouse facility, built in Stryków. Panattoni is one of the largest real estate developers, delivering approx. 7 million m 2 of logistics facilities just during the last five years.

16 GSE Polska for industry GSE POLSKADLAPRZEMYSŁU GSE POLAND. Design & Build Kolejnym etapem rozwoju działalności GSE w Polsce były realizacje dla przemysłu. Wyższy stopień złożoności obiektów fabrycznych - pod względem wymogów funkcjonalności, bezpieczeństwa ludzi, ochrony środowiska - oraz ścisła zależność koncepcji obiektu od planowanych technologii i procesów produkcyjnych wymagały od ekipy GSE Polska najwyższego poziomu kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Ponadto duże nakłady inwestycyjne na realizację obiektów przemysłowych stawiają przed generalnym wykonawcą wymogi stabilności i bezpieczeństwa finansowego, co całkowicie zapewnia polskiej firmie-córce Grupa GSE. Lafarge - Gacki Lafarge, lider produkcji materiałów budowlanych, powierzył GSE Polska swój pierwszy polski projekt przemysłowy realizowany w systemie Design & Build. W 2001 r. został zaprojektowany i wybudowany zakład produkcyjny płyt gipsowych. Projekt obejmował nie tylko budynki, ale i proces technologiczny. Zakład o powierzchni 28 tys. m 2 został wybudowany i uruchomiony w 11 miesięcy. Indesit - Radomsko Drugi co do wielkości w Europie producent sprzętu AGD, Indesit Company, w 2007 r. zlecił GSE Polska budowę swojego największego zakładu produkcyjnego na starym kontynencie (70 tys. m 2 ). Już istniejący projekt budowlany został zoptymalizowany przez zespół specjalistów GSE pod względem funkcjonalności i kosztów. Typowe dla GSE podejście ukierunkowane na optymalne rozwiązania zostało docenione przez działający w warunkach ostrej konkurencji koncern Indesit: GSE Polska otrzymała propozycję dalszej współpracy i w sierpniu 2008 r. rozpoczęła dlań budowę magazynu wyrobów gotowych (48 tys. m 2 ). Obiekt został oddany do użytkowania w kwietniu 2009 r. Procter & Gamble - Aleksandrów Łódzki Największy na świecie producent dóbr szybkozbywalnych (FMCG), Procter & Gamble, rozpoczął współpracę z GSE w 2008 roku jednocześnie w Polsce i w Niemczech. Polska filia GSE wybudowała dlań fabrykę kosmetyków OLAY w Aleksandrowie Łódzkim. To największy w Europie zakład produkcji kosmetyków tej amerykańskiej korporacji. Amerykanie stawiali przed GSE Polska wymogi najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Jysk - Radomsko Duński koncern Jysk to międzynarodowa sieć sklepów z produktami wyposażenia wnętrz. Oferta GSE Polska sprostała rygorystycznym wymogom jakościowym i cenowym koncernu, co w 2008 roku zaowocowało podpisaniem kontraktu na generalne wykonawstwo w systemie Design & Build bardzo specjalistycznych obiektów logistycznych w Radomsku. Kontrakt opiewa między innymi na realizację nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego magazynu typu high-bay, o wysokości ponad 40 m. Dostawcą technologii oraz części konstrukcji jest niemiecka firma Schaffer. Budowa ma się rozwinąć do powierzchni 70 tys. m 2. Industrial projects were the next phase in GSE Polandʼs development. The higher complexity of such facilities, with respect to functionality, human and environmental safety and the close relationship between the building design and the planned technologies and production processes, demands the highest level of skills, knowledge and experience from GSE staff. Furthermore, the high value of industrial construction projects requires the general contractor to be stable, with a broad range of financial capabilities. Lafarge - Gacki Lafarge, a leader in the production of construction materials, entrusted its first industrial facility construction project under the Design & Build system to GSE Polska. During 2001, a gypsum drywall production plant was designed and constructed. The project implementation not only included the building, but also the technological process. Within 11 months, the turn key building with an area of m 2 was constructed, with the production technology installed. Indesit - Radomsko In 2007 the Indesit Company, Europeʼs second largest household appliance manufacturer, awarded GSE Polska the contract to build a m 2 production plant. The pre-existing constructions plans were modified by a team of GSE specialists to optimize both functionality and costs. The typical approach of GSE, oriented towards optimal solutions, was appreciated by Indesit, a company that operates in a highly competitive environment. In August 2008, construction began of a m 2 warehouse for ready to ship products. Procter & Gamble - Aleksandrów Łódzki The worldʼs largest manufacturer of fast moving consumer goods (FMCG), Procter & Gamble, began cooperation with GSE during 2008 in Poland and in Germany. In Poland, GSE has built the OLAY cosmetics factory in Aleksandrów Łódzki. Jysk - Radomsko Jysk is a Danish corporation that operates an international chain of stores, distributing interior design accessories. GSEʼs proposal met Jyskʼs rigorous quality and price criteria, which in 2008 resulted in an agreement being signed for general contracting services under the Design & Build system pertaining to logistics facilities in Radomsko. The agreement contemplates construction of a state-of-the-art, fully automated high-bay warehouse (building height approx. 40m). The supplier of the technology and part of the structure is Schaeffer. The entire contract includes the construction of warehouse buildings, with infrastructure and a total area of m 2.

17 GSE POLAND. Design & Build Further growth and perspectives DALSZY ROZWÓJ I PERSPEKTYWY Ugruntowana już pozycja GSE Polska, liczne rekomendacje i referencje zagranicznych oraz polskich Klientów skłoniły zarząd Grupy GSE do decyzji o rozszerzeniu działalności w Polsce. The solid position that GSE has established in Poland, the recommendations and references that it has obtained from international and domestic Clients has resulted GSE Group management decision to further expand operations in Poland. W oparciu o posiadany przez Grupę GSE know-how, jej wieloletnie doświadczenie i wchodzące w jej skład wyspecjalizowane jednostki inżynieryjne, GSE Polska, po rocznych przygotowaniach, jest gotowa do rozszerzenia swej oferty generalnego wykonawstwa na dodatkowe sektory budowlane, jak centra handlowe oraz obiekty opieki zdrowotnej (szpitale i kliniki). In response to growing market requirements, GSE in Poland is beginning to capitalize on know-how (e.g. GAM INGENIERE specializing in retail facilities) and experience in shopping center and health care projects (hospitals, clinics).

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE MISJA Osiągnięcie na polskim rynku hotelarskim pozycji lidera w zarządzaniu hotelami, działającymi pod wiodącymi, międzynarodowymi markami. MISSION To become

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty przemysłowe

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty przemysłowe Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo