LIPIEC Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIPIEC 2014. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego."

Transkrypt

1 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Kafeterię wyróżnia bogata oferta programowa, obejmująca 50 rozmaitych wydarzeń edukacyjnych z zakresu ekonomii i zarządzania. Odbywają się one głównie w wirtualnym środowisku licealiści uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami czy podczas wykładów e-learningowych, między innymi w Second Life. Każdy uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan kształcenia, z uwzględnieniem swoich zainteresowań w zakresie tematów merytorycznych, preferencji co do form edukacyjnych czy też możliwości czasowych. Interaktywna formuła zajęć pozwala nawiązać bardzo dobry kontakt z wykładowcami oraz innymi uczestnikami projektu. To doskonała okazja, aby poznać wiele osób, z różnych stron Polski, o podobnych zainteresowaniach. W niniejszej publikacji opisany został przebieg V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej, która odbyła się w roku akademickim 2013/2014. Opracowanie szczegółowo przedstawia wykorzystywane w projekcie formy edukacyjne i narzędzia do nauki w wirtualnym środowisku, a także pokazuje, jak Kafeterię ocenili jej uczestnicy. Książka skierowana jest do całego środowiska szkolnego, zarówno do nauczycieli, jak i uczniów, którzy zainteresowani są przedsięwzięciami z zakresu nowoczesnej edukacji ekonomicznej. ORGANIZATOR LIPIEC 2014 PARTNER STRATEGICZNY

2 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej Warszawa, lipiec 2014

3 Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dział Rozwoju Edukacji al. Niepodległości Warszawa tel. (22) faks (22) Zespół redakcyjny: Marcin Dąbrowski, Karolina Pawlaczyk, Joanna A. Tabor ISBN:

4 Spis treści Wstęp...5 O projekcie Opis inicjatywy...7 Cele projektu...8 Rekrutacja uczestników...8 Wykładowcy Kafeterii...9 Organizatorzy...10 Oferta programowa Kafeterii Obszary tematyczne...11 Formy edukacyjne...14 Edukacja poprzez konkursy...34 Doradztwo biznesowe online...39 Platforma edukacyjna Strona główna projektu...41 Zasoby platformy...42 Dostęp do obszarów zajęć...45 News najważniejsze informacje...45 Terminy zajęć

5 Punktacja...47 Zasady...48 Przewodnik po platformie...49 Profil użytkownika...54 Komunikacja z uczestnikami...55 Korzyści z udziału w projekcie Dyplomy Kafeterii...56 Nagrody dla liderów...66 Książki dla najbardziej aktywnych uczestników...68 Seminarium na zakończenie projektu...70 Kafeteria w opinii uczestników projektu Ankieta ewaluacyjna wyniki...73 Opinie uczestników projektu...80 Opinie wykładowców...83 Kafeteria w liczbach...85

6 Wstęp Mamy przyjemność, już po raz piąty, zaprezentować Państwu projekt pt. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów, przedsięwzięcie edukacyjne umożliwiające uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwijanie zainteresowań z obszaru ekonomii i zarządzania podczas dodatkowych zajęć pozaszkolnych. Pomysł na Kafeterię zrodził się w 2009 roku i związany był z chęcią zaoferowania młodym ludziom nowoczesnego programu edukacyjnego, który byłby dla nich atrakcyjny pod względem merytorycznym, ale też dostosowany do ich potrzeb w zakresie formy nauczania. Uwzględniając specyfikę komunikowania się młodzieży i jej skłonność do korzystania z komputera i internetu, postanowiliśmy umieścić większość zajęć w środowisku internetowym. Odzew uczniów był niezwykle pozytywny, dzięki czemu udało nam się dotychczas z sukcesem zrealizować pięć edycji projektu. Rokrocznie uzyskiwaliśmy pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych, w których uczniowie oceniali program, a także formę zajęć. Pozwala nam to założyć, że nasze cele zostały osiągnięte, a uczniowie kończą program, dysponując szerszą wiedzą z zakresu ekonomii i zarządzania oraz wzmocnionymi kompetencjami w zakresie komunikacji, obrony poglądów czy też pracy w zespołach. Jak co roku, chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim uczniom zaangażowanym w nasz projekt. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z niego jak najwięcej, a oprócz zdobycia wiedzy, nawiązaliście także ciekawe kontakty z rówieśnikami. Wasza motywacja i zaangażowanie pozwalały nam na jeszcze lepsze realizowanie Kafeterii. Życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych, a w przyszłości rozwoju kariery zawodowej. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom i opiekunom, którzy służyli uczniom wsparciem podczas wykonywania kolejnych zadań, a także promowali nasz projekt w swoim środowisku. Niniejsza publikacja zawiera informacje o V edycji Kafeterii edukacyjnej dla licealistów, realizowanej w roku szkolnym 2013/2014. W książce zaprezentowaliśmy poszczególne wydarzenia edukacyjne, przedstawiliśmy rezultaty naszego projektu, a także wyniki wspomnianych ankiet oceniających bieżącą edycję Kafeterii. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia, zachęcamy Państwa zarówno uczniów, jak i nauczycieli do uczestnictwa w różnorodnych projektach związanych z edukacją ekonomiczną, a także szeroko pojmowaną aktywnością społeczną. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w publikacji praktyki zwrócą także Państwa uwagę na możliwości korzystania w nauczaniu z narzędzi służących do przekazywania wiedzy w sposób atrakcyjny i przestępny dla młodzieży. Życzymy miłej lektury, Organizatorzy 5

7

8 O projekcie Opis inicjatywy Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów jest innowacyjnym przedsięwzięciem edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt, który ma charakter nieformalnej edukacji ekonomicznej wspierającej formalny system kształcenia, prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy aktywnym udziale Partnera Strategicznego Narodowego Banku Polskiego. W roku akademickim 2013/2014 zrealizowano już V edycję projektu. Wzięło w niej udział tysiąc licealistów z całej Polski. Uczestnikom bezpłatnie udostępniono pięćdziesiąt różnych wydarzeń edukacyjnych, wśród nich m.in. wykłady tradycyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykłady e-learningowe, dyskusje na forach, czaty z wykładowcami akademickimi, konsultacje z ekspertami (z dziedziny zarządzania, finansów i prawa), projekty zespołowe oraz wykłady w wirtualnym świecie Second Life. Harmonogram zajęć został wcześniej ustalony, a każdy uczestnik Kafeterii mógł stworzyć swój indywidualny plan kształcenia, uwzględniając swoje możliwości czasowe, dobierając zgodnie z własnymi zainteresowaniami tematy merytoryczne i dopasowując zestaw form edukacyjnych do indywidualnych preferencji. W ofercie programowej Kafeterii znajdują się aktywności edukacyjne z pięciu obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów za aktywny udział w zajęciach Kafeterii pozwala uzyskać dyplom ukończenia projektu. Osoby, które osiągają najlepsze wyniki, otrzymują dyplom Profesjonalny Menedżer. Uczestnicy mogą także zdobyć dyplom ścieżki, potwierdzający zrealizowanie wymaganego programu z jednego obszaru tematycznego. Dodatkową motywację do aktywnej nauki stanowią nagrody w postaci książek o tematyce ekonomicznej, przyznawane po zakończeniu każdego wydarzenia edukacyjnego pięciu najbardziej zaangażowanym osobom. Liderzy Kafeterii, czyli uczniowie, którzy w ramach wszystkich zajęć zebrali największą liczbę punktów, otrzymują też inne wartościowe nagrody. W V edycji projektu trzydziestu najlepszych uczestników uhonorowano podczas uroczystego seminarium podsumowującego zajęcia Kafeterii, które odbyło się 25 czerwca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 7

9 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Cele projektu Głównym celem, który postawili sobie organizatorzy projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów we wszystkich jego dotychczasowych edycjach, jest rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki. Dzięki projektowi uczestnicy mają dostęp do specjalnie skonstruowanej oferty programowej, która obejmuje obszary edukacji ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza standardowe treści przekazywane w szkole. Projekt zakłada także, że uczniowie mogą także dokonać wyboru ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Cele szczegółowe projektu podzielono na dwie kategorie: Kategoria I poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki: szerokiemu zagwarantowaniu bogatej oferty programowej z zakresu podstawowych obszarów nauk ekonomicznych i o nauk zarządzaniu oraz dużego wyboru form edukacyjnych; dyfuzji wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród młodzieży; zastosowaniu form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze. Kategoria II rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego i nieformalnego). Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez: zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej zarówno pod względem wyborów dotyczących programu, jak i form realizacji zajęć; doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla edukacji i rozwoju osobistego dzięki realizacji przeważającej części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania; inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania, a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań w zakresie przedsiębiorczości. Aktywność uczniów podlega stałemu monitorowaniu, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie na bieżąco ewaluacji w zakresie osiągania wyznaczonych celów. Weryfikacja ich realizacji ma miejsce także po zakończeniu przedsięwzięcia. Służy temu ankieta oceniająca projekt, którą organizatorzy przeprowadzają wśród jego uczestników. 8 Rekrutacja uczestników Rekrutacja do projektu odbywała się za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów. Do udziału w programie zakwalifikowano tysiąc osób, które najszybciej przesłały swoje zgłoszenie i spełniały podstawowe kryterium: uczęszczały do szkoły ponadgimnazjalnej, a także nie zdobyły dyplomu w poprzednich edycjach Kafeterii. Informacje na temat przedsięwzięcia i rekrutacji dostępne były na licznych portalach edukacyjnych i społecznościowych. W kampanii informacyjnej wykorzystano także portal Olimpiady Przedsiębiorczości oraz społeczność skupioną wokół tych zawodów. W przekazach informacyjnych podkreślano, że oferta programowa dostępna jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, a proponowane wydarzenia edukacyjne związane z tematyką przedsiębiorczości są niezwykle różnorodne. Do udziału w projekcie zachęcali również uczestnicy poprzednich edycji.

10 O projekcie Wykładowcy Kafeterii Zajęcia w V edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów prowadzili głównie nauczyciele akademiccy specjaliści z dziedziny ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości. W przedsięwzięcie zaangażowało się łącznie trzydziestu dwóch ekspertów. Lista wszystkich wykładowców (kolejność alfabetyczna) przedstawia się następująco: 1. dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna 2. dr Artur Borcuch 3. dr Wanda Dugiel 4. dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki 5. dr Sylwester Gregorczyk 6. mgr Joanna Jahn 7. dr Anna Anetta Janowska 8. dr Mirosław Kachniewski 9. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 10. mgr Bartosz Majewski 11. mgr Barbara Małuszyńska 12. mgr Wojciech Martyna 13. mgr Beata Mierzejewska 14. dr Wioletta Mierzejewska 15. dr hab. Rafał Mrówka 16. mgr Dawid Pacha 17. dr Renata Pajewska-Kwaśny 18. mgr Rafał Pańko 19. dr hab. prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska 20. dr Mikołaj Pindelski 21. dr hab. prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch 22. dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski 23. mgr Olga Sakalosh 24. dr Justyna Szumniak-Samolej 25. dr Alina Szypulewska-Porczyńska 26. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor 27. mgr Albert Tomaszewski 28. mgr Przemysław Tomczyk 29. mgr Magdalena Typa 30. dr hab. Piotr Wachowiak 31. dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk 32. dr Marta Ziółkowska-Berman 33. mgr Magdalena Żmiejko 34. dr Joanna Żukowska Dzięki starannemu doborowi kadry naukowej zajęcia prowadzone w ramach projektu cechował bardzo wysoki poziom merytoryczny. Interaktywność form edukacyjnych umożliwiała natomiast licealistom nawiązywanie swobodnego kontaktu z wykładowcami akademickimi, co niewątpliwie sprawiało, że proponowane wydarzenia edukacyjne stawały się jeszcze atrakcyjniejsze. 9

11 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Organizatorzy Inicjatorem projektu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki istniejących mechanizmów finansowych. Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziesięciu lat Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Misją serwisu jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych. Dzięki nowoczesnym, multimedialnym i interaktywnym narzędziom edukacyjnym propozycja NBPortal.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą pogłębiać znajomość ekonomii i świadomie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Organizacją projektu w SGH zajmuje się Dział Rozwoju Edukacji (dawniej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej). Działalność tej jednostki skupia się głównie na rozwijaniu nauczania przez internet oraz inicjowaniu przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekonomicznej i kształcenia ustawicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów e-learningowych, a także współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, DRE SGH proponuje nowoczesną edukację skierowaną do różnych grup odbiorców. W ofercie programowej Działu znaleźć można wykłady e-learningowe dla studentów SGH, szkolenia dla instytucji zewnętrznych, kursy wewnętrzne SGH, projekty badawcze oraz przedsięwzięcia edukacji ekonomicznej dla młodzieży. DRE SGH jest także wydawcą dwumiesięcznika e-mentor czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym. 10

12 Oferta programowa Kafeterii Program V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej realizowany był przez 6,5 miesiąca od 12 listopada 2013 roku do 1 czerwca 2014 roku. Obejmował on pięćdziesiąt różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach pięciu obszarów tematycznych i czternastu form aktywności. Obszary tematyczne Większość zajęć w Kafeterii przypisano do któregoś ze wspomnianych już obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. W V edycji projektu największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia z drugiego i czwartego z wymienionych obszarów. Warto jednak zaprezentować również zagadnienia poruszane w ramach pozostałych bloków tematycznych. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Uczestnicząc w wydarzeniach edukacyjnych z tego obszaru, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami finansowania działalności biznesowej i narzędziami pomocnymi w zdobywaniu środków przez przedsiębiorców. Program zajęć obejmuje m.in. tematykę finansowania działalności poprzez kredyty inwestycyjne, leasing, fundusze venture capital czy aniołów biznesu. Wiele uwagi poświęca się również dotacjom unijnym dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto uczestnicy zajęć mogą dowiedzieć się, na czym polega finansowanie dużych przedsiębiorstw przez wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Z kolei w ramach zajęć praktycznych, tj. projektu zespołowego, zapoznają się z zagadnieniem kryzysu płynności w przedsiębiorstwie. Tematy zajęć z obszaru Finansowanie działalności biznesowej: 1. Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (wykład tradycyjny w SGH); 2. Finansowanie działalności MSP (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 11

13 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 5. New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Franczyza jako źródło finansowania inwestycji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (czat); 9. Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (projekt zespołowy). WZMACNIANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Podczas aktywności edukacyjnych z tego obszaru tematycznego uczestnicy omawiają zagadnienie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. W ramach różnych zajęć skupiają się na takich tematach, jak analiza otoczenia firmy, budowanie strategii przedsiębiorstwa czy sposoby na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w działalności biznesowej. Mogą dowiedzieć się również, na czym polega kooperacja i koegzystencja oraz jak definiuje się klastry w odniesieniu do współczesnych relacji między przedsiębiorstwami. Udział w zajęciach z tego obszaru pozwala ponadto zrozumieć, czym jest strategia firmy i dlaczego jest ona kluczowa dla rozpoczęcia działalności biznesowej. Tematy zajęć z obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych: 1. Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (wykład tradycyjny w SGH); 2. Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Relacja między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Wirtualizacja organizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi? (czat); 9. Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (projekt zespołowy). 12 BUDOWANE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU Ten blok tematyczny dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych ze strategią marketingową i wizerunkową firmy. Na zajęciach poruszana jest także tematyka najnowszych trendów w marketingu, a w szczególności narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystujących internet. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady reklamy i public relations. Oprócz tego omawiane są kwestie segmentacji rynku i segmentów konsumenckich wyróżnianych w Polsce. Uczestnicy zajęć dowiadują się, w jaki sposób należy zarządzać marką produktu, aby pozyskać klienta i utrzymać jego lojalność. Prace grupowe z tego obszaru dotyczą głównie zarządzania wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej.

14 Oferta programowa Kafeterii Tematy zajęć z obszaru Budowanie wizerunku firmy i produktu: 1. Współczesne trendy w marketingu (wykład tradycyjny w SGH); 2. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie marką (wykład e-learningowy + czat); 4. Narzędzia marketingu mix (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Marketing w wirtualnym świecie (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Korzyści z budowania lojalności klienta do czego przydaje się CRM (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy (czat); 9. Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (projekt zespołowy). ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Uczestniczenie w zajęciach z tego obszaru tematycznego pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kierowania zespołem, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie czy przywództwa w organizacjach. Na zajęciach uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz na czym polegają nowoczesne formy pracy. Aktywności edukacyjne z tego obszaru tematycznego dotyczą tematu zarządzania kapitałem ludzkim postrzeganego nie tylko z perspektywy przedsiębiorcy, ale także z perspektywy pracownika. Uczestnicy mają więc okazję m.in. dowiedzieć się, jak zachować się i jakich błędów unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej. Tematy zajęć z obszaru Zarządzanie kapitałem ludzkim: 1. Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi (wykład tradycyjny w SGH); 2. Przywódca vs menedżer (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie wiedzą (wykład e-learningowy + czat); 4. Kierowanie zespołem (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez pracowników (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Nowoczesne formy pracy (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (forum dyskusyjne); 8. Zarządzanie konfliktami (czat); 9. Style kierowania (projekt zespołowy). MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE Wydarzenia edukacyjne przygotowane w ramach tego obszaru tematycznego dotyczą głównie zagadnień międzynarodowego ładu gospodarczego, aspektów ekonomicznych integracji Unii Europejskiej oraz rozwijania międzynarodowego biznesu. Podczas zajęć analizowany jest wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku firm eksportujących produkty za granicę. Ważny temat stanowi również strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz koszty i korzyści z nią związane. Omawiane są ponadto podstawowe wyzwania, które stawia przed społeczeństwem globalizacja. 13

15 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Tematy zajęć z obszaru Międzynarodowe relacje biznesowe: 1. Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (wykład tradycyjny w SGH); 2. Polska w UE (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład e-learningowy + czat); 4. Liberalizacja światowego handlu (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Podstawowe wyzwania globalne (multimedialny film edukacyjny + test); 6. W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji? (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Możliwości wsparcia polskich eksporterów (forum dyskusyjne); 8. Dolar, euro, jen, juan, rupia czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty (czat); 9. Offshoring (projekt zespołowy). Formy edukacyjne Biorąc udział w programie Kafeterii, można uczestniczyć w zajęciach organizowanych w czternastu formach edukacyjnych, z których dwie mają charakter konkursu. Za wyjątkiem wykładów tradycyjnych w SGH, wydarzenia odbywają się w środowisku wirtualnej edukacji. Różnorodność form edukacyjnych oraz wykorzystanie e-learningu sprawiają, że program jest bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej przybliżamy wszystkie wykorzystywane w projekcie formy. 1. Wykład tradycyjny W V edycji projektu wszystkie wykłady tradycyjne odbyły się 21 marca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych wykładów. Za obecność na jednym wykładzie słuchacze otrzymywali 8 punktów. Tematy wygłoszonych wykładów tradycyjnych: Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski); Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki); Współczesne trendy w marketingu neuromarketing, prosumpcja, marketing wirusowy (dr Joanna Żukowska); Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi wiedza, zarządzanie talentami, employer branding, headhunting (dr hab. Piotr Wachowiak); Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska). 14

16 Oferta programowa Kafeterii Uczestnicy podczas wykładu Uczestnicy projektu z uwagą słuchali wykładowców z SGH Byli także bardzo aktywni i chętnie przedstawiali swoje opinie oraz zadawali pytania. 15

17 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 2. Wykład e-learningowy + test W tej formie przeprowadzany jest jeden wykład e-learningowy: Biznesplan zarys. To szczególny wykład, który nie został przyporządkowany do żadnego z bloków tematycznych, dlatego do zapoznania się z nim organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników Kafeterii. W V edycji projektu wykład dotyczący zagadnienia tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa był dostępny dla zapisanych na zajęcia uczestników od 12 do 24 listopada 2013 roku. W tym samym czasie, po zapoznaniu się z treścią wykładu, licealiści mogli rozwiązać online test wiedzy, za którego zaliczenie otrzymywali 7 punktów. Jeśli osoba rozwiązująca test uzyskała zbyt mało punktów, mogła ponownie się z nim zmierzyć po upływie 24 godzin od ostatniej próby. Wykład przygotowała mgr Magdalena Żmiejko. Rysunek 1. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego pt. Biznesplan zarys 3. Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne Program Kafeterii obejmuje pięć wykładów e-learningowych połączonych z przeprowadzanymi na forum internetowym dyskusjami między uczestnikami projektu. Dyskusje te moderowane są przez wykładowców. Gdy rozpoczynają się zajęcia, uczestnicy uzyskują dostęp do materiałów e-learningowych. Mają też możliwość wypowiadania się na forum przez dwa tygodnie mogą zabierać głos w merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii poruszonych w materiałach wykładowych. 16 Aktywność na forum oceniana jest przez prowadzących zajęcia, którzy przyznają uczestnikom od 1 do 8 punktów. Kryteria oceny to: merytoryczna wartość wypowiedzi, kreatywność wpisów, zdolność argumentowania, sposób komunikacji z innymi uczestnikami dyskusji oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji w zasobach internetowych. Wykłady e-learningowe połączone z dyskusją online odbyły się w okresie od 9 grudnia 2013 r. do 2 marca 2014 roku.

18 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 2. Przykładowy widok forum na zajęciach w Kafeterii lista pokoi Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + + forum dyskusyjne: Finansowanie działalności MSP (mgr Albert Tomaszewski); Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (mgr Bartosz Majewski); Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (mgr Beata Mierzejewska oraz dr Joanna Żukowska); Przywódca vs menedżer (dr Rafał Mrówka); Polska w UE (dr Alina Szypulewska-Porczyńska). 4. Wykład e-learningowy + czat Zadaniem uczestników projektu, którzy zdecydowali się wziąć udział w zajęciach w formie edukacyjnej wykład e-learningowy + czat, jest zapoznanie się z udostępnionym materiałem i zabranie głosu w odbywającej się na czacie dyskusji z ekspertem autorem treści wykładu. W V edycji projektu wszystkie spotkania na czacie odbyły się w godzinach popołudniowych, w określonym wcześniej dniu, w podziale na dwie grupy. Dyskusja o charakterze synchronicznym dotyczyła tematów podejmowanych w wykładzie. Możliwe było też zadawanie pytań prowadzącemu. Treść każdego z wykładów udostępniano przez dwa tygodnie. 17

19 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Rysunek 3. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego połączonego z czatem pt. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa Za aktywny udział w dyskusji na czacie jej uczestnicy mogą otrzymać od 1 do 6 punktów. Zajęcia w tej formie odbyły się w okresie od 24 marca do 1 czerwca 2014 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + czat: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (mgr Albert Tomaszewski); Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (dr Sylwester Gregorczyk); Zarządzanie marką (dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk); Zarządzanie wiedzą (mgr Beata Mierzejewska); Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (dr Wioletta Mierzejewska). 5. Multimedialny film edukacyjny + forum Elementem programu Kafeterii są także filmy edukacyjne nagrane przez wykładowców. Stanowią one punkt wyjścia do dyskusji na forum. W V edycji projektu przez tydzień od momentu udostępnienia materiału filmowego licealiści mogli wziąć udział w moderowanej przez wykładowcę dyskusji na forum. Aby przyswojenie wiedzy przekazywanej przez nauczyciela było łatwiejsze, filmy podzielono na kilka części, pomiędzy którymi pojawiały się plansze podsumowujące omawiane zagadnienia. Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od 24 lutego do 30 marca 2014 roku. Za udział w powiązanej z filmem dyskusji na forum można było uzyskać od 1 do 6 punktów. 18 Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + forum: Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (mgr Albert Tomaszewski); Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (dr Sylwester Gregorczyk);

20 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 4. Przykładowy widok zajęć pt. Kierowanie zespołem fragment filmu Narzędzia marketingu mix (dr Mikołaj Pindelski); Kierowanie zespołem (dr hab. Piotr Wachowiak); Liberalizacja światowego handlu (dr Wanda Dugiel). 6. Multimedialny film edukacyjny + test Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach tej formy edukacyjnej najpierw dokładnie zapoznają się z zaprezentowanym filmem edukacyjnym, a następnie rozwiązują test. Dostęp do materiału filmowego i testu jest otwarty dla zapisanych uczestników przez tydzień. Zaliczenie testu następuje, gdy osoba rozwiązująca go odpowie poprawnie na co najmniej 6 z 10 pytań. W przypadku niepowodzenia istnieje możliwość ponownego przystąpie- Rysunek 5. Fragment testu z zajęć pt. Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce 19

LIPIEC 2015. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

LIPIEC 2015. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych Olga Biaduń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych W odpowiedzi na zgłaszaną przez środowisko oświaty potrzebę wsparcia formalnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 24 maja 2016 r.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 24 maja 2016 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 24 maja 2016 r. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge 01 Organizatorzy 02 Opis konkursu 03 Zgłoszenia 04 Nagrody 05 Kontakt 01 Organizatorzy Chartered Ins,tute of Management Accountants Fundacja Promocji

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska 0/6

Oferta sponsorska 0/6 0 Oferta sponsorska 0/6 Pragnę złożyć ofertę wystąpienia Państwa firmy w charakterze mecenasa projektu edukacyjnego Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. Lekcje Ekonomii dla Młodzieży (LEM) mają na celu wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku Opiekunka klubu Iwona Szypuła Działamy od 2006 roku Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs scenariusz audycji radiowej Droga do euro Laureatki II miejsce Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Centrum Innowacji Społecznej SIC! zapraszają do udziału w studium

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu Zasady ogólne 1. 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowi liderzy przedsiębiorczości. XIII Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin.

Młodzieżowi liderzy przedsiębiorczości. XIII Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin. ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ W BYDGOSZCZY Młodzieżowi liderzy przedsiębiorczości XIII Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: Młodzi w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektu edukacyjnego. przedsiębiorstw. Temat: E-biznes szansą dla. Cel projektu: Cele edukacyjne projektu:

Instrukcja projektu edukacyjnego. przedsiębiorstw. Temat: E-biznes szansą dla. Cel projektu: Cele edukacyjne projektu: Instrukcja projektu edukacyjnego Temat: E-biznes szansą dla przedsiębiorstw 1 Cel projektu: Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień związanych z e-biznesem, przedstawienie prac na forum.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie Regulamin wchodzi w życie dnia 30 października 2010 r. Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Potwierdzenie jakości kształcenia w zakresie: Obszar I: Przygotowanie do rynku pracy 70 pkt I.1.Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo