LIPIEC Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIPIEC 2014. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego."

Transkrypt

1 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Kafeterię wyróżnia bogata oferta programowa, obejmująca 50 rozmaitych wydarzeń edukacyjnych z zakresu ekonomii i zarządzania. Odbywają się one głównie w wirtualnym środowisku licealiści uczą się poprzez dyskusje na forum, udział w czatach z ekspertami czy podczas wykładów e-learningowych, między innymi w Second Life. Każdy uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan kształcenia, z uwzględnieniem swoich zainteresowań w zakresie tematów merytorycznych, preferencji co do form edukacyjnych czy też możliwości czasowych. Interaktywna formuła zajęć pozwala nawiązać bardzo dobry kontakt z wykładowcami oraz innymi uczestnikami projektu. To doskonała okazja, aby poznać wiele osób, z różnych stron Polski, o podobnych zainteresowaniach. W niniejszej publikacji opisany został przebieg V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej, która odbyła się w roku akademickim 2013/2014. Opracowanie szczegółowo przedstawia wykorzystywane w projekcie formy edukacyjne i narzędzia do nauki w wirtualnym środowisku, a także pokazuje, jak Kafeterię ocenili jej uczestnicy. Książka skierowana jest do całego środowiska szkolnego, zarówno do nauczycieli, jak i uczniów, którzy zainteresowani są przedsięwzięciami z zakresu nowoczesnej edukacji ekonomicznej. ORGANIZATOR LIPIEC 2014 PARTNER STRATEGICZNY

2 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej Warszawa, lipiec 2014

3 Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dział Rozwoju Edukacji al. Niepodległości Warszawa tel. (22) faks (22) Zespół redakcyjny: Marcin Dąbrowski, Karolina Pawlaczyk, Joanna A. Tabor ISBN:

4 Spis treści Wstęp...5 O projekcie Opis inicjatywy...7 Cele projektu...8 Rekrutacja uczestników...8 Wykładowcy Kafeterii...9 Organizatorzy...10 Oferta programowa Kafeterii Obszary tematyczne...11 Formy edukacyjne...14 Edukacja poprzez konkursy...34 Doradztwo biznesowe online...39 Platforma edukacyjna Strona główna projektu...41 Zasoby platformy...42 Dostęp do obszarów zajęć...45 News najważniejsze informacje...45 Terminy zajęć

5 Punktacja...47 Zasady...48 Przewodnik po platformie...49 Profil użytkownika...54 Komunikacja z uczestnikami...55 Korzyści z udziału w projekcie Dyplomy Kafeterii...56 Nagrody dla liderów...66 Książki dla najbardziej aktywnych uczestników...68 Seminarium na zakończenie projektu...70 Kafeteria w opinii uczestników projektu Ankieta ewaluacyjna wyniki...73 Opinie uczestników projektu...80 Opinie wykładowców...83 Kafeteria w liczbach...85

6 Wstęp Mamy przyjemność, już po raz piąty, zaprezentować Państwu projekt pt. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów, przedsięwzięcie edukacyjne umożliwiające uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwijanie zainteresowań z obszaru ekonomii i zarządzania podczas dodatkowych zajęć pozaszkolnych. Pomysł na Kafeterię zrodził się w 2009 roku i związany był z chęcią zaoferowania młodym ludziom nowoczesnego programu edukacyjnego, który byłby dla nich atrakcyjny pod względem merytorycznym, ale też dostosowany do ich potrzeb w zakresie formy nauczania. Uwzględniając specyfikę komunikowania się młodzieży i jej skłonność do korzystania z komputera i internetu, postanowiliśmy umieścić większość zajęć w środowisku internetowym. Odzew uczniów był niezwykle pozytywny, dzięki czemu udało nam się dotychczas z sukcesem zrealizować pięć edycji projektu. Rokrocznie uzyskiwaliśmy pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych, w których uczniowie oceniali program, a także formę zajęć. Pozwala nam to założyć, że nasze cele zostały osiągnięte, a uczniowie kończą program, dysponując szerszą wiedzą z zakresu ekonomii i zarządzania oraz wzmocnionymi kompetencjami w zakresie komunikacji, obrony poglądów czy też pracy w zespołach. Jak co roku, chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim uczniom zaangażowanym w nasz projekt. Mamy nadzieję, że skorzystaliście z niego jak najwięcej, a oprócz zdobycia wiedzy, nawiązaliście także ciekawe kontakty z rówieśnikami. Wasza motywacja i zaangażowanie pozwalały nam na jeszcze lepsze realizowanie Kafeterii. Życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych, a w przyszłości rozwoju kariery zawodowej. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom i opiekunom, którzy służyli uczniom wsparciem podczas wykonywania kolejnych zadań, a także promowali nasz projekt w swoim środowisku. Niniejsza publikacja zawiera informacje o V edycji Kafeterii edukacyjnej dla licealistów, realizowanej w roku szkolnym 2013/2014. W książce zaprezentowaliśmy poszczególne wydarzenia edukacyjne, przedstawiliśmy rezultaty naszego projektu, a także wyniki wspomnianych ankiet oceniających bieżącą edycję Kafeterii. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia, zachęcamy Państwa zarówno uczniów, jak i nauczycieli do uczestnictwa w różnorodnych projektach związanych z edukacją ekonomiczną, a także szeroko pojmowaną aktywnością społeczną. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w publikacji praktyki zwrócą także Państwa uwagę na możliwości korzystania w nauczaniu z narzędzi służących do przekazywania wiedzy w sposób atrakcyjny i przestępny dla młodzieży. Życzymy miłej lektury, Organizatorzy 5

7

8 O projekcie Opis inicjatywy Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów jest innowacyjnym przedsięwzięciem edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt, który ma charakter nieformalnej edukacji ekonomicznej wspierającej formalny system kształcenia, prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy aktywnym udziale Partnera Strategicznego Narodowego Banku Polskiego. W roku akademickim 2013/2014 zrealizowano już V edycję projektu. Wzięło w niej udział tysiąc licealistów z całej Polski. Uczestnikom bezpłatnie udostępniono pięćdziesiąt różnych wydarzeń edukacyjnych, wśród nich m.in. wykłady tradycyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykłady e-learningowe, dyskusje na forach, czaty z wykładowcami akademickimi, konsultacje z ekspertami (z dziedziny zarządzania, finansów i prawa), projekty zespołowe oraz wykłady w wirtualnym świecie Second Life. Harmonogram zajęć został wcześniej ustalony, a każdy uczestnik Kafeterii mógł stworzyć swój indywidualny plan kształcenia, uwzględniając swoje możliwości czasowe, dobierając zgodnie z własnymi zainteresowaniami tematy merytoryczne i dopasowując zestaw form edukacyjnych do indywidualnych preferencji. W ofercie programowej Kafeterii znajdują się aktywności edukacyjne z pięciu obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów za aktywny udział w zajęciach Kafeterii pozwala uzyskać dyplom ukończenia projektu. Osoby, które osiągają najlepsze wyniki, otrzymują dyplom Profesjonalny Menedżer. Uczestnicy mogą także zdobyć dyplom ścieżki, potwierdzający zrealizowanie wymaganego programu z jednego obszaru tematycznego. Dodatkową motywację do aktywnej nauki stanowią nagrody w postaci książek o tematyce ekonomicznej, przyznawane po zakończeniu każdego wydarzenia edukacyjnego pięciu najbardziej zaangażowanym osobom. Liderzy Kafeterii, czyli uczniowie, którzy w ramach wszystkich zajęć zebrali największą liczbę punktów, otrzymują też inne wartościowe nagrody. W V edycji projektu trzydziestu najlepszych uczestników uhonorowano podczas uroczystego seminarium podsumowującego zajęcia Kafeterii, które odbyło się 25 czerwca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 7

9 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Cele projektu Głównym celem, który postawili sobie organizatorzy projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów we wszystkich jego dotychczasowych edycjach, jest rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki. Dzięki projektowi uczestnicy mają dostęp do specjalnie skonstruowanej oferty programowej, która obejmuje obszary edukacji ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza standardowe treści przekazywane w szkole. Projekt zakłada także, że uczniowie mogą także dokonać wyboru ścieżki edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Cele szczegółowe projektu podzielono na dwie kategorie: Kategoria I poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki: szerokiemu zagwarantowaniu bogatej oferty programowej z zakresu podstawowych obszarów nauk ekonomicznych i o nauk zarządzaniu oraz dużego wyboru form edukacyjnych; dyfuzji wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród młodzieży; zastosowaniu form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze. Kategoria II rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego i nieformalnego). Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez: zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej zarówno pod względem wyborów dotyczących programu, jak i form realizacji zajęć; doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla edukacji i rozwoju osobistego dzięki realizacji przeważającej części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania; inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania, a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań w zakresie przedsiębiorczości. Aktywność uczniów podlega stałemu monitorowaniu, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie na bieżąco ewaluacji w zakresie osiągania wyznaczonych celów. Weryfikacja ich realizacji ma miejsce także po zakończeniu przedsięwzięcia. Służy temu ankieta oceniająca projekt, którą organizatorzy przeprowadzają wśród jego uczestników. 8 Rekrutacja uczestników Rekrutacja do projektu odbywała się za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów. Do udziału w programie zakwalifikowano tysiąc osób, które najszybciej przesłały swoje zgłoszenie i spełniały podstawowe kryterium: uczęszczały do szkoły ponadgimnazjalnej, a także nie zdobyły dyplomu w poprzednich edycjach Kafeterii. Informacje na temat przedsięwzięcia i rekrutacji dostępne były na licznych portalach edukacyjnych i społecznościowych. W kampanii informacyjnej wykorzystano także portal Olimpiady Przedsiębiorczości oraz społeczność skupioną wokół tych zawodów. W przekazach informacyjnych podkreślano, że oferta programowa dostępna jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, a proponowane wydarzenia edukacyjne związane z tematyką przedsiębiorczości są niezwykle różnorodne. Do udziału w projekcie zachęcali również uczestnicy poprzednich edycji.

10 O projekcie Wykładowcy Kafeterii Zajęcia w V edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów prowadzili głównie nauczyciele akademiccy specjaliści z dziedziny ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości. W przedsięwzięcie zaangażowało się łącznie trzydziestu dwóch ekspertów. Lista wszystkich wykładowców (kolejność alfabetyczna) przedstawia się następująco: 1. dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna 2. dr Artur Borcuch 3. dr Wanda Dugiel 4. dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki 5. dr Sylwester Gregorczyk 6. mgr Joanna Jahn 7. dr Anna Anetta Janowska 8. dr Mirosław Kachniewski 9. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 10. mgr Bartosz Majewski 11. mgr Barbara Małuszyńska 12. mgr Wojciech Martyna 13. mgr Beata Mierzejewska 14. dr Wioletta Mierzejewska 15. dr hab. Rafał Mrówka 16. mgr Dawid Pacha 17. dr Renata Pajewska-Kwaśny 18. mgr Rafał Pańko 19. dr hab. prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska 20. dr Mikołaj Pindelski 21. dr hab. prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch 22. dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski 23. mgr Olga Sakalosh 24. dr Justyna Szumniak-Samolej 25. dr Alina Szypulewska-Porczyńska 26. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor 27. mgr Albert Tomaszewski 28. mgr Przemysław Tomczyk 29. mgr Magdalena Typa 30. dr hab. Piotr Wachowiak 31. dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk 32. dr Marta Ziółkowska-Berman 33. mgr Magdalena Żmiejko 34. dr Joanna Żukowska Dzięki starannemu doborowi kadry naukowej zajęcia prowadzone w ramach projektu cechował bardzo wysoki poziom merytoryczny. Interaktywność form edukacyjnych umożliwiała natomiast licealistom nawiązywanie swobodnego kontaktu z wykładowcami akademickimi, co niewątpliwie sprawiało, że proponowane wydarzenia edukacyjne stawały się jeszcze atrakcyjniejsze. 9

11 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Organizatorzy Inicjatorem projektu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki istniejących mechanizmów finansowych. Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziesięciu lat Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Misją serwisu jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych. Dzięki nowoczesnym, multimedialnym i interaktywnym narzędziom edukacyjnym propozycja NBPortal.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą pogłębiać znajomość ekonomii i świadomie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Organizacją projektu w SGH zajmuje się Dział Rozwoju Edukacji (dawniej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej). Działalność tej jednostki skupia się głównie na rozwijaniu nauczania przez internet oraz inicjowaniu przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekonomicznej i kształcenia ustawicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów e-learningowych, a także współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, DRE SGH proponuje nowoczesną edukację skierowaną do różnych grup odbiorców. W ofercie programowej Działu znaleźć można wykłady e-learningowe dla studentów SGH, szkolenia dla instytucji zewnętrznych, kursy wewnętrzne SGH, projekty badawcze oraz przedsięwzięcia edukacji ekonomicznej dla młodzieży. DRE SGH jest także wydawcą dwumiesięcznika e-mentor czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym. 10

12 Oferta programowa Kafeterii Program V edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej realizowany był przez 6,5 miesiąca od 12 listopada 2013 roku do 1 czerwca 2014 roku. Obejmował on pięćdziesiąt różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach pięciu obszarów tematycznych i czternastu form aktywności. Obszary tematyczne Większość zajęć w Kafeterii przypisano do któregoś ze wspomnianych już obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. W V edycji projektu największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia z drugiego i czwartego z wymienionych obszarów. Warto jednak zaprezentować również zagadnienia poruszane w ramach pozostałych bloków tematycznych. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Uczestnicząc w wydarzeniach edukacyjnych z tego obszaru, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami finansowania działalności biznesowej i narzędziami pomocnymi w zdobywaniu środków przez przedsiębiorców. Program zajęć obejmuje m.in. tematykę finansowania działalności poprzez kredyty inwestycyjne, leasing, fundusze venture capital czy aniołów biznesu. Wiele uwagi poświęca się również dotacjom unijnym dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto uczestnicy zajęć mogą dowiedzieć się, na czym polega finansowanie dużych przedsiębiorstw przez wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Z kolei w ramach zajęć praktycznych, tj. projektu zespołowego, zapoznają się z zagadnieniem kryzysu płynności w przedsiębiorstwie. Tematy zajęć z obszaru Finansowanie działalności biznesowej: 1. Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (wykład tradycyjny w SGH); 2. Finansowanie działalności MSP (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 11

13 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 5. New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Franczyza jako źródło finansowania inwestycji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (czat); 9. Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (projekt zespołowy). WZMACNIANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Podczas aktywności edukacyjnych z tego obszaru tematycznego uczestnicy omawiają zagadnienie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. W ramach różnych zajęć skupiają się na takich tematach, jak analiza otoczenia firmy, budowanie strategii przedsiębiorstwa czy sposoby na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w działalności biznesowej. Mogą dowiedzieć się również, na czym polega kooperacja i koegzystencja oraz jak definiuje się klastry w odniesieniu do współczesnych relacji między przedsiębiorstwami. Udział w zajęciach z tego obszaru pozwala ponadto zrozumieć, czym jest strategia firmy i dlaczego jest ona kluczowa dla rozpoczęcia działalności biznesowej. Tematy zajęć z obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych: 1. Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (wykład tradycyjny w SGH); 2. Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Relacja między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Wirtualizacja organizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi? (czat); 9. Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (projekt zespołowy). 12 BUDOWANE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU Ten blok tematyczny dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych ze strategią marketingową i wizerunkową firmy. Na zajęciach poruszana jest także tematyka najnowszych trendów w marketingu, a w szczególności narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystujących internet. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady reklamy i public relations. Oprócz tego omawiane są kwestie segmentacji rynku i segmentów konsumenckich wyróżnianych w Polsce. Uczestnicy zajęć dowiadują się, w jaki sposób należy zarządzać marką produktu, aby pozyskać klienta i utrzymać jego lojalność. Prace grupowe z tego obszaru dotyczą głównie zarządzania wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej.

14 Oferta programowa Kafeterii Tematy zajęć z obszaru Budowanie wizerunku firmy i produktu: 1. Współczesne trendy w marketingu (wykład tradycyjny w SGH); 2. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie marką (wykład e-learningowy + czat); 4. Narzędzia marketingu mix (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Marketing w wirtualnym świecie (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Korzyści z budowania lojalności klienta do czego przydaje się CRM (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy (czat); 9. Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (projekt zespołowy). ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Uczestniczenie w zajęciach z tego obszaru tematycznego pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kierowania zespołem, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie czy przywództwa w organizacjach. Na zajęciach uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz na czym polegają nowoczesne formy pracy. Aktywności edukacyjne z tego obszaru tematycznego dotyczą tematu zarządzania kapitałem ludzkim postrzeganego nie tylko z perspektywy przedsiębiorcy, ale także z perspektywy pracownika. Uczestnicy mają więc okazję m.in. dowiedzieć się, jak zachować się i jakich błędów unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej. Tematy zajęć z obszaru Zarządzanie kapitałem ludzkim: 1. Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi (wykład tradycyjny w SGH); 2. Przywódca vs menedżer (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie wiedzą (wykład e-learningowy + czat); 4. Kierowanie zespołem (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez pracowników (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Nowoczesne formy pracy (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (forum dyskusyjne); 8. Zarządzanie konfliktami (czat); 9. Style kierowania (projekt zespołowy). MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE Wydarzenia edukacyjne przygotowane w ramach tego obszaru tematycznego dotyczą głównie zagadnień międzynarodowego ładu gospodarczego, aspektów ekonomicznych integracji Unii Europejskiej oraz rozwijania międzynarodowego biznesu. Podczas zajęć analizowany jest wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku firm eksportujących produkty za granicę. Ważny temat stanowi również strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz koszty i korzyści z nią związane. Omawiane są ponadto podstawowe wyzwania, które stawia przed społeczeństwem globalizacja. 13

15 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Tematy zajęć z obszaru Międzynarodowe relacje biznesowe: 1. Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (wykład tradycyjny w SGH); 2. Polska w UE (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład e-learningowy + czat); 4. Liberalizacja światowego handlu (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Podstawowe wyzwania globalne (multimedialny film edukacyjny + test); 6. W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji? (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Możliwości wsparcia polskich eksporterów (forum dyskusyjne); 8. Dolar, euro, jen, juan, rupia czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty (czat); 9. Offshoring (projekt zespołowy). Formy edukacyjne Biorąc udział w programie Kafeterii, można uczestniczyć w zajęciach organizowanych w czternastu formach edukacyjnych, z których dwie mają charakter konkursu. Za wyjątkiem wykładów tradycyjnych w SGH, wydarzenia odbywają się w środowisku wirtualnej edukacji. Różnorodność form edukacyjnych oraz wykorzystanie e-learningu sprawiają, że program jest bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej przybliżamy wszystkie wykorzystywane w projekcie formy. 1. Wykład tradycyjny W V edycji projektu wszystkie wykłady tradycyjne odbyły się 21 marca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych wykładów. Za obecność na jednym wykładzie słuchacze otrzymywali 8 punktów. Tematy wygłoszonych wykładów tradycyjnych: Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski); Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki); Współczesne trendy w marketingu neuromarketing, prosumpcja, marketing wirusowy (dr Joanna Żukowska); Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi wiedza, zarządzanie talentami, employer branding, headhunting (dr hab. Piotr Wachowiak); Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska). 14

16 Oferta programowa Kafeterii Uczestnicy podczas wykładu Uczestnicy projektu z uwagą słuchali wykładowców z SGH Byli także bardzo aktywni i chętnie przedstawiali swoje opinie oraz zadawali pytania. 15

17 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 2. Wykład e-learningowy + test W tej formie przeprowadzany jest jeden wykład e-learningowy: Biznesplan zarys. To szczególny wykład, który nie został przyporządkowany do żadnego z bloków tematycznych, dlatego do zapoznania się z nim organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników Kafeterii. W V edycji projektu wykład dotyczący zagadnienia tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa był dostępny dla zapisanych na zajęcia uczestników od 12 do 24 listopada 2013 roku. W tym samym czasie, po zapoznaniu się z treścią wykładu, licealiści mogli rozwiązać online test wiedzy, za którego zaliczenie otrzymywali 7 punktów. Jeśli osoba rozwiązująca test uzyskała zbyt mało punktów, mogła ponownie się z nim zmierzyć po upływie 24 godzin od ostatniej próby. Wykład przygotowała mgr Magdalena Żmiejko. Rysunek 1. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego pt. Biznesplan zarys 3. Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne Program Kafeterii obejmuje pięć wykładów e-learningowych połączonych z przeprowadzanymi na forum internetowym dyskusjami między uczestnikami projektu. Dyskusje te moderowane są przez wykładowców. Gdy rozpoczynają się zajęcia, uczestnicy uzyskują dostęp do materiałów e-learningowych. Mają też możliwość wypowiadania się na forum przez dwa tygodnie mogą zabierać głos w merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii poruszonych w materiałach wykładowych. 16 Aktywność na forum oceniana jest przez prowadzących zajęcia, którzy przyznają uczestnikom od 1 do 8 punktów. Kryteria oceny to: merytoryczna wartość wypowiedzi, kreatywność wpisów, zdolność argumentowania, sposób komunikacji z innymi uczestnikami dyskusji oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji w zasobach internetowych. Wykłady e-learningowe połączone z dyskusją online odbyły się w okresie od 9 grudnia 2013 r. do 2 marca 2014 roku.

18 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 2. Przykładowy widok forum na zajęciach w Kafeterii lista pokoi Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + + forum dyskusyjne: Finansowanie działalności MSP (mgr Albert Tomaszewski); Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (mgr Bartosz Majewski); Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (mgr Beata Mierzejewska oraz dr Joanna Żukowska); Przywódca vs menedżer (dr Rafał Mrówka); Polska w UE (dr Alina Szypulewska-Porczyńska). 4. Wykład e-learningowy + czat Zadaniem uczestników projektu, którzy zdecydowali się wziąć udział w zajęciach w formie edukacyjnej wykład e-learningowy + czat, jest zapoznanie się z udostępnionym materiałem i zabranie głosu w odbywającej się na czacie dyskusji z ekspertem autorem treści wykładu. W V edycji projektu wszystkie spotkania na czacie odbyły się w godzinach popołudniowych, w określonym wcześniej dniu, w podziale na dwie grupy. Dyskusja o charakterze synchronicznym dotyczyła tematów podejmowanych w wykładzie. Możliwe było też zadawanie pytań prowadzącemu. Treść każdego z wykładów udostępniano przez dwa tygodnie. 17

19 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Rysunek 3. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego połączonego z czatem pt. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa Za aktywny udział w dyskusji na czacie jej uczestnicy mogą otrzymać od 1 do 6 punktów. Zajęcia w tej formie odbyły się w okresie od 24 marca do 1 czerwca 2014 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + czat: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (mgr Albert Tomaszewski); Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (dr Sylwester Gregorczyk); Zarządzanie marką (dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk); Zarządzanie wiedzą (mgr Beata Mierzejewska); Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (dr Wioletta Mierzejewska). 5. Multimedialny film edukacyjny + forum Elementem programu Kafeterii są także filmy edukacyjne nagrane przez wykładowców. Stanowią one punkt wyjścia do dyskusji na forum. W V edycji projektu przez tydzień od momentu udostępnienia materiału filmowego licealiści mogli wziąć udział w moderowanej przez wykładowcę dyskusji na forum. Aby przyswojenie wiedzy przekazywanej przez nauczyciela było łatwiejsze, filmy podzielono na kilka części, pomiędzy którymi pojawiały się plansze podsumowujące omawiane zagadnienia. Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od 24 lutego do 30 marca 2014 roku. Za udział w powiązanej z filmem dyskusji na forum można było uzyskać od 1 do 6 punktów. 18 Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + forum: Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (mgr Albert Tomaszewski); Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (dr Sylwester Gregorczyk);

20 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 4. Przykładowy widok zajęć pt. Kierowanie zespołem fragment filmu Narzędzia marketingu mix (dr Mikołaj Pindelski); Kierowanie zespołem (dr hab. Piotr Wachowiak); Liberalizacja światowego handlu (dr Wanda Dugiel). 6. Multimedialny film edukacyjny + test Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach tej formy edukacyjnej najpierw dokładnie zapoznają się z zaprezentowanym filmem edukacyjnym, a następnie rozwiązują test. Dostęp do materiału filmowego i testu jest otwarty dla zapisanych uczestników przez tydzień. Zaliczenie testu następuje, gdy osoba rozwiązująca go odpowie poprawnie na co najmniej 6 z 10 pytań. W przypadku niepowodzenia istnieje możliwość ponownego przystąpie- Rysunek 5. Fragment testu z zajęć pt. Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce 19

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych Olga Biaduń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych W odpowiedzi na zgłaszaną przez środowisko oświaty potrzebę wsparcia formalnego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości LIPIEC 2013 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Partnerami Strategicznymi Olimpiady

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (Program Przedsiębiorczość w Szkole ) i Narodowym Bankiem Polskim, Partnerami

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY Partnerzy Strategiczni: Wiedza, umiejętności, postawy Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni:

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy

Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana w ramach programu Przedsiębiorczość w Szkole Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY LIPIEC 2011 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu innowacyjnego testującego ACTIV50 ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo