ROK PODSUMOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2009 - PODSUMOWANIE"

Transkrypt

1 ROK PODSUMOWANIE

2 NAJSZYBCIEJ I NAJWIĘCEJ PRZECZYTASZ NA WYDAWCA: Urząd Miejski w Kcyni, Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Promocji, ul. Rynek 23, Kcynia, tel TEKST, ZDJĘCIA: Anna Duda. OKŁADKA: Zdjęcie autorstwa Andrzeja Kulczyńskiego nagrodzone w konkursie fotograficznym w kategorii Powstańcza Zima w Gminie Kcynia. OPRACOWANIE GRAFICZNE: Tomasz Hałas. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia odnośnie tematów jakie znalazły się w Biuletynie Informacyjnym, a także sugestie jakie problemy w niniejszym wydawnictwie powinny być poruszane uprzejmie prosimy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Kcyni z dopiskiem Biuletyn Informacyjny. STRONA 2

3 Miniony rok 2009 przebiegał pod znakiem wielu inwestycji na różnej płaszczyźnie drogowej, sportowej, usług dla ludności czy też rekreacyjnej. Naszym zamiarem jest nadal podążanie tym torem, a jak wynika z zatwierdzonego w grudniu podczas sesji Rady Miejskiej w Kcyni budżetu na 2010 r. będzie obficie w kolejne ważne dla naszej gminy inwestycje podkreśla Burmistrz Tomasz Szczepaniak. INWESTYCJE DROGOWE W ubiegłym roku realizowano kilka przedsięwzięć drogowych. Jedną z większych inwestycji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego była budowa odcinka Żurawia-Miastowice. W ramach zadania gruntownie przebudowano odcinek drogi o długości ponad 1600 m, dzięki czemu cała droga (2,6 km) jest już ukończona. Łączny koszt remontu wyniósł ok zł z czego dofinansowanie z środków Unii Europejskiej wyniosło blisko zł. Kolejnym odcinkiem poddanym modernizacji była droga gminna w Siernikach na długości 279 m. W początkowym swoim biegu droga na długości do 107 metrów ma szerokość 5 m, w pozostałej części (w kierunku tartaku) 3,5 m szerokości z utwardzoną opaską - informuje Tadeusz Szymański inspektor ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Modernizacja zaś drogi gminnej w Tupadłach, gdzie remontowi podlegał 1100 m odcinek drogi, odbywała się również przy wsparciu tym razem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które gmina Kcynia pozyskała w wysokości zł. W ramach prac wykonana została nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 4 m, utwardzone zostały pobocza i wykonane odwodnienia. Kolejną inwestycją, której kontynuacja nastąpi również i w tym roku, była budowa drogi w Dziewierzewie ul. Leśnej. Powstał tam blisko 475 metrowy odcinek drogi asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy. Był to pierwszy odcinek tej blisko 3 km drogi zaplanowanej do remontu. W tym roku przebudowano 475 m - informuje Tadeusz Szymański. Koszt inwestycji wyniósł zł. W samym mieście zaś wykonana została ul. Podgórna kolejny jej etap. Blisko 150 metrowym odcinek drogi wykonany został z kostki polbrukowej. Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kcyni. Koszt inwestycji to blisko zł. W trakcie budowy drogi mieszkańcy tej ulicy zwrócili się do Burmistrza Kcyni z wnioskiem o wykonanie nowej nawierzchni chodnika. Zadeklarowali jednocześnie swój udział w tym zadaniu, a mianowicie sfinansowanie kosztu zakupu kostki polbrukowej - informuje Tadeusz Szymański inspektor ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Burmistrz Kcyni doceniając zaangażowanie oraz deklarację mieszkańców co do pokrycia kosztów zakupu zgodził się sfinansować koszty robocizny - dodaje. Nie samymi jednak drogami człowiek żyje Wśród licznych inwestycji realizowanych w gminie Kcynia naszej uwadze nie umknęły również te mniejszych rozmiarów. W ubiegłym roku powstawały także chodniki i parkingi. Jeszcze w grudniu 2008 r. Gmina Kcynia zawarła umowę z Powiatem Nakielskim dotyczącą budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1930 w miejscowości Grocholin. W ramach tej umowy powiat przekazał kwotę zł na zakup materiału, zaś koszty wykonania chodnika długości 340 metrów sfinansowała 2 Gmina Kcynia. W 2008 r. wykonano ok. 220 m chodnika - do budynku świetlicy wiejskiej - który został połączony z budowanym w roku Przy okazji budowy chodnika gruntownemu remontowi poddano zdewastowany budynek przystanku autobusowego w tej miejscowości. Stanowiska parkingowe powstały przy boisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni. Na górnym poziomie powstało 20 stanowisk, niżej 9. Wykonany został również wjazd na boisko z kostki polbrukowej. Zadanie wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni. Koszt inwestycji wyniósł blisko zł. Wykonano również parking przy remizie OSP w Dziewierzewie. Inwestycja realizowana była przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, który przekazał 17 szt. krawężników drogowych, pozostałą część inwestycji sfinansowała gmina Kcynia, a całość robót kosztowała blisko zł. Na ul. Sądowej w Kcyni odremontowano część chodnika oraz wykonano część gminnej drogi dojazdowej do wspólnoty mieszkaniowej, jak również system odwodnienia. Powierzchnia 2 wyremontowanej części to 118 m. W Żurawi wykonano chodnik 2 o powierzchni 120 m przy budynku świetlicy oraz remizy OSP. Chodnik powstał z kostki polbrukowej (stanowiącej własność sołectwa), a wjazdy do remizy i zaplecza świetlicy z kamienia. Prace na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kcyni wykonali pracownicy ZGKiM z Kcyni. STRONA 3

4 Wielorodzinny budynek socjalny oddany do użytku Problemem, z którym styka się nie tylko Gmina Kcynia, jest brak zasobów mieszkań komunalnych. By niwelować tę potrzebę w Kcyni przy ul. Młyńskiej powstał wielorodzinny budynek mieszkalny, którego budowa została dofinansowana w ramach Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Inwestycja została zakończona w kwietniu 2009 r. Budując ten blok wykonaliśmy drogę dojazdową, a cały teren został uzbrojony we wszystkie media. Być może powstaną kolejne tego typu budynki. Interesuje się tym gruntem również prywatny inwestor dodaje Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie blisko ponad REWITALIZACJA RYNKU W KCYNI Firma Wielobranżowa KADA-BIS z Bydgoszczy w czerwcu 2009 r. rozpoczęła realizację gminnej inwestycji pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę nawierzchni Rynku w Kcyni dofinansowanej w kwocie zł z Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę zł, a w wyniku przetargu zaoszczędzono ponad zł. Celem dokonanej przebudowy rynku była przede wszystkim poprawa układu funkcjonalnego rynku w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie wartości estetycznej oraz założenia czysto funkcjonalno-przestrzenne. Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego można było realizować zadanie bez podziału na etapy - podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. W ramach inwestycji gruntownie przebudowano nawierzchnię rynku poprawiając jego funkcję estetyczną, handlową i usługową. Zmieniono układ komunikacyjny na rynku wyłączając z użytku uliczkę przebiegającą wzdłuż kamienic i budynku Urzędu Miejskiego tworząc na jej miejscu deptak i tym samym poprawiając bezpieczeństwo. Nowymi elementami na kcyńskim rynku jest m.in. fontanna, uporządkowana zieleń oraz maszty, na których powiewają narodowa i gminna flaga. Ulica Klasztorna oraz Podgórna stały się ulicami jednokierunkowymi. Inwestycję zakończono w październiku, a dokładnie 24 października zorganizowano na świeżo oddanej płycie rynku koncert, którego gwiazdą był Janusz Laskowski. Wystąpiła również Orkiestra Dęta OSP. Organizatorami imprezy pod patronatem Burmistrza Kcyni był Urząd Miejski oraz M- GOK zł. W budynku powstały cztery mieszkania, każde 2. o powierzchni prawie 50 m Jesteśmy również otwarci na prywatnych inwestorów, czego przykładem jest powstające osiedle Nad Stawem, które buduje bydgoska firma podkreśla Burmistrz. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE FUNDUSZ WSPARCIA STRONA 4

5 KANALIZACJA... BARDZO WAŻNA SPRAWA W 2009 r. realizowano inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kcynia-Grocholin wraz z przepompownią P4 i P5. W ramach zadania wybudowano kanał grawitacyjny i tłoczny oraz dwie przepompownie ścieków wraz z monitoringiem. Po wykonaniu kolejnych etapów, a mianowicie budowy sieci kanalizacji w mieście Kcynia, Grocholin zostanie przyłączony do oczyszczalni ścieków w Kcyni. Zadanie ma na celu poprawę warunków środowiskowych oraz bytowych mieszkańców. Kolejna, poważna inwestycja jest na etapie realizacji. Rozpoczęta jesienią 2009 r. i kontynuowana w tym roku budowa kolejnych etapów kanalizacji w mieście Kcynia. Inwestycja została dofinansowana w ramach RPO WK-P na lata dotyczącego współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi ,00 zł. Dotacja z środków EFRR ,69 zł. Wkład własny gminy wynosi ,31 zł. W wyniku tegoż zadania do sieci kanalizacji podłączone zostaną następujące ulice: w etapie III: Poznańska, Cmentarna; w etapie IV: Witosa, Poznańska, Szewska; w etapie IV A: Witosa; w etapie VII: Nakielska, 22 Stycznia, Dworcowa i Nowa; w etapie VIII: Szubińska. Ilość osób planowanych do podłączenia na skutek realizacji projektu: 1 488, co łącznie z mieszkańcami już podłączonymi (945 osób) do istniejącej sieci da osób. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie 6,91 km kanalizacji sanitarnej, co łącznie z istniejącym odcinkiem o długości 7,44 km da 14,35 km sieci na terenie miasta Kcynia. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców Kcyni i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju podkreśla Tomasz Hałas, który wraz z Ewą Zielińską przygotowali wniosek o dotację. Zadanie realizowane będzie do IV kwartału 2010 r. W programie Moje Boisko Orlik 2012 będącym inicjatywą rządową udział w 2009 r. wzięła również gmina Kcynia w efekcie czego powstał kompleks składający się z dwóch boisk sportowych: boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej. Cieszymy się, iż dzięki Orlikowi kcyńska młodzież będzie miała możliwość rozwijania sportowych pasji na nowoczesnym i bezpiecznym obiekcie, usytuowanym w centrum miasta. Da to bez wątpienia możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, umożliwi organizację imprez sportowych i zapewni wiele radości dzieciom i młodzieży podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Kcyński Orlik został dofinansowany w kwocie 333 tys. z budżetu województwa oraz w kwocie 333 tys. zł z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu gminy Kcynia. Inwestycję realizowało KONSORCJUM JEDYNKA MAXISTAR z Poznania. Całkowita wartość inwestycji (wraz z oświetleniem) wyniosła ok zł. Inwestycja ta była kolejną z cyklu sportowych przedsięwzięć inwestycyjnych w naszej gminie. W 2005 r. do użytku oddany został kompleks sportowo rehabilitacyjny przy Gimnazjum w Kcyni, w 2007 r. sala sportowa przy Szkole Podstawowej im. J. Czochralskiego. Trwają przygotowania dokumentacyjne do kolejnych dużych zadań m.in. budowy krytego basenu przy SP w Kcyni oraz budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Mycielewie. Zdajemy sobie sprawę jak ważny dla właściwego rozwoju dzieci i młodzieży jest sport i wszelka aktywność fizyczna. Stąd starania i dążenia gminy do rozbudowy bazy sportowej i poszerzania jej o coraz to nowsze obiekty podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. KCYŃSKI ORLIK WYLĄDOWAŁ STRONA 5

6 Coraz jaśniej oświetlenie uliczne W 2009 r. w ramach inwestycji doświetlania miasta zakupiono i zamontowano siedem lamp energooszczędnych, które oświetlają teraz kościół farny w Kcyni. Montażu dokonała firma Mieczysława Kałużnego z Kcyni. Kościół farny nie stoi już w mroku, ale podobnie jak sąsiedni, kościół poklasztorny, zyskał nowe "nocne" oblicze w blasku świateł. Pod koniec roku nowe oświetlenie powstało na ul. 22 Stycznia oraz Nowej w mieście Kcynia. Następne place zabaw, ku uciesze najmłodszych mieszkańców naszej gminy, powstają w kolejnych wsiach. 30 maja oddano do użytku plac zabaw w Chwaliszewie. Plac ten powstał w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Kcynia a WSPiA w Poznaniu oraz sołectwem Chwaliszewo. W ramach porozumienia Gmina Kcynia przygotowała dokumentację budowy placu zabaw, zakupiła materiał na ogrodzenie oraz będzie organizowała coroczną kontrolę stanu technicznego placu. Sołectwo zaś przygotowało teren pod budowę placu zabaw oraz wykonało ogrodzenie, chodniki wewnętrzne oraz ławeczki. WSPiA zaś zakupiła i zamontowała urządzenia stanowiące wyposażenia placu zabaw. W 2009 r. Gmina Kcynia pozyskała dotację w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na budowę kolejnych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w miejscowościach: Dziewierzewo, Karmelita, Iwno, Malice, Studzienki, Rozpętek, Żurawia, Kcynia oraz na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grocholinie. Całkowita wartość zadania wynosi ,68 zł, przy dofinansowaniu z środków unijnych w wysokości 75%. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie placów zabaw. Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom unijnym kolejne społeczności lokalne otrzymają wspaniałe miejsca wypoczynku i zabawy dla najmłodszych. Łącznie już 14 miejscowości wyposażonych będzie w place zabaw dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak Place zabaw dla dzieci STRONA 6

7 WYDARZENIA KULTURALNE Miniony 2009 r. to również wydarzenia na szerokiej płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, historycznej. - w styczniu po raz XVII zagrała WOŚP. Podczas kcyńskiego finału zebrano ,25 zł stycznia w kościele pw. św. Michała Archanioła przy wsparciu Urzędu Miejskiego odbył się koncert kolędowo-noworoczny, podczas którego wystapili: Orkiestra Dęta przy OSP w Kcyni, Chór Parafialny Lutnia z Więcborka, Zespół Mroczanki z Mroczy - 3 lutego miały miejsce obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wśród zaplanowanych elementów znalazły się: przemarsz z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, msza św. w kościele p.w. WNMP w Kcyni, montaż patriotyczny z udziałem uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. W Kcyni, pokazowa lekcja historyczna w wykonaniu Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 bastion Grolman, sesja popularno-naukowa podczas której wystąpili: prof. dr hab. Janusz Karwat, Sławomir Łaniecki, Kamila Czechowska, Józef Marosz; wręczenie nagród za udział w konkursie fotograficznym Miejsca Pamięci Gminy Kcynia w obiektywie oraz wieczór patriotyczny w kościele pw. św. Michała Archanioła z udziałem aktora Sebastiana Greka i Chóru Kamerlanego Cantemus. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kcyni, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni, Gimnazjum w Kcyni. Współorganizatorami: Biblioteka Publiczna w Kcyni, Zakład Poprawczy w Kcyni, Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni, Parafia p.w. WNMP w Kcyni, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Patronatem prasowym obchody objął Tygodnik Lokalny Pałuki, zaś medialnym Radio Nakło 107,5 FM marca w M-GOK w Kcyni wystąpił Marcin Dominik Głuch pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor, na stałe mieszkający w Szwecji. Po raz drugiego już występu w Kcyni zaprezentował tym razem muzykę filmową. - 3 kwietnia w związku z IV rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II w kościele farnym w Kcyni odbył się koncert Zespołu Kameralnego MODERATO z Bydgoszczy. Blisko godzinny koncert poświęcony pamięci zmarłego papieża Polaka składał się ze znanych utworów sakralnych oraz elementów słownych - poezji i cytatów Jana Pawła II - czytanych przez młodych ludzi - Magdalenę Kulig i Dominika Tobijańskiego. Organizatorem koncertu był Urząd Miejski w Kcyni. - W dniach 4-5 kwietnia w Dębogórze odbyły się IV Primaaprilisowe Zawody Psich Zaprzęgów o Puchar Polski i Puchar Europy ESDRA Do Kcyni zjechało ponad 70 zawodników Pucharu Polski i ligi zaprzęgowej z całej Polski. W zawodach startowała również reprezentantka naszej gminy, członkini Sfory Nakielskiej Karina Borkowska z Dębogóry. Organizatorami zawodów, przy wsparciu licznych sponsorów, byli: Urząd Miejski w Kcyni, Nadleśnictwo Szubin oraz Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych Sfora Nakielska. - 1 maja zostały wyemitowane i wprowadzone do lokalnego obiegu bony miejskie o symbolicznym nominale 10 eurokcyń. Emitentem bonów był Urząd Miejski w Kcyni, a ich producentem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Emisja bonów 10 eurokcyń stanowiła kontynuację emisji monetarnych dukatów lokalnych 4 kcynie i srebrnych 40 kcyń, wyemitowanych w grudniu 2007 r., a wybitych w Mennicy Polskiej SA. Głównym motywem kolekcjonerskiego bonu miejskiego Kcyni jest postać kcynianina - prof. Jana Czochralskiego ( ), którego biografia oraz dorobek są godne przypomnienia i zasługują na popularyzację. Kolekcjonerski bon miejski Kcyni ma głównie charakter promocyjny. To pierwsze polskie euro, wprawdzie o lokalnym zasięgu, ale symbolicznie poprzedzające wejście Polski do strefy euro. Choćby z tego powodu kcyński bon stał się unikalnym rarytasem w numizmatycznych zbiorach. Kolekcjonerski bon kcyński jest pierwszym współczesnym bonem miejskim wyprodukowanym jako druk zabezpieczony przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, co odróżnia go od różnych wcześniejszych, prywatnych emisji. Przy produkcji bonu zastosowane zostały profesjonalne zabezpieczenia przed fałszowaniem m.in. papier ze znakiem wodnym, włókna widoczne w świetle ultrafioletowym, hologram PWPW liść kasztanowca. Projekty graficzne bonu oraz jego obwoluty są dziełem warszawskiego malarza i grafika Piotra Tofila. Bony miejskie Kcyni przede wszystkim stanowią atrakcyjną pamiątkę numizmatyczną i kolekcjonerską promującą w całym kraju historię i wizerunek miasta. W okresie swojego obowiązywania, do końca maja 2009 r., bon miejski Kcyni mógł być używany jako bon towarowy służący do regulowania należności za towary lub usługi w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych, które przystąpiły do akcji promocyjnej. Były to: P.P.H. ROKA, Lodziarnia, Zbigniew Kaczmarek, ul. Rynek 10; Sklep spożywczy, Waldemar Wietchy, ul. Rynek 18; "U Macieja", Małgorzata Maciejwska, ul. Poznańska 8; Cukiernia "Pokusa", Adam Cybulski, ul. Poznańska 1; Sklep zielarsko-medyczny "Bratek", Monika i Rafał Wołyńscy, ul. Rynek 4; Księgarnia "BISS", Mariusz Piasecki, ul. Rynek maja w związku z emisją 10 eurokcyń w Kcyni miał miejsce Unijny Piknik Rodzinny. Organizatorem pikniku był M-GOK oraz Urząd Miejski w Kcyni. Piknik jako jedna z kilku inicjatyw związanych z uczczeniem 5-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej została wsparta kwotą 8.458,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach konkursu "Majówka Europejska". Podczas koncertu wystąpili: kcyńska grupa rockowa Semper Idem w składzie: Małgorzata Juras, Dariusz Łukasik, Maciej Maćkowski oraz Przemysław Frasz; zespół wokalny Mizar; gwiazda muzyki disco polo Blue Box. Gwiazdą wieczoru był pochodzący z Chorzowa zespół PIN. Nad porządkiem czuwała OSP z Żurawi i Łankowic oraz kcyńska policja i straż. - 6 maja gminę Kcynia odwiedził Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki, który rozpoczął swoją wizytę od wsi Grocholin, gdzie przy tej okazji uroczyście oddano do użytku świetlicę wiejską. Marszałka witał Zespół regionalny Pałuki. Podczas spotkania już w Kcyni zaprezentowano Marszałkowi salę gimnastyczną przy SP wybudowaną niewielkim kosztem, którą tak licznie zwiedzają delegacje z innych miast. Przedstawiono również projekt budowy basenu przy szkole. Mówiono o potrzebie wspierania inicjatyw budowy niewielkich obiektów sportowych, które służyć będą mieszkańcom. - 6 maja w M-GOK odbył się koncert w ramach projektu Chopin przyjechał koncertów na 200. rocznicę urodzin naszego najwybitniejszego kompozytora. Podczas koncertu wystąpił Wojciech Waleczek. Organizatorami koncertu był: Urząd Miejski oraz M-GOK maja gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rywalizowały w Chwaliszewie w zawodach sportowo-pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kcyni oraz Komenda Powiatowa PSP w Nakle n/notecią, zaś nagrody ufundowali Urząd Miejski i Bank Spółdzielczy w Kcyni oraz sponsorzy prywatni. - 6 czerwca w Kcyni odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjechało blisko 400 uczestników. Drużyny walczyły o pierwsze miejsca łącznie w 6 kategoriach, w zawodach rozegranych w konkurencjach: sztafeta, ćwiczenia bojowe i musztra. Organizatorami zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle. Na zakończenie zawodów wręczono puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III, a srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Rafał Wiącek i Grzegorz Piątkowski czerwca miał miejsce III Festynu Parafialnego Pomóżmy farze, którego celem jest zbiórka funduszy na remont kościoła farnego. Głównym organizatorem jest Parafia p.w. św. Michała Archanioła. W tym roku festyn został wsparty tradycyjnie przez Gminę Kcynia, a także przez Powiat Nakielski. Na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni, Bydgoski Chór Gospel, Zespół Mroczanki, mrotecka grupa rockowa VeiN, kcyńska grupa rockowa Semper Idem oraz zespół Kormorany z Wągrowca. Wśród atrakcji był również: pokaz kcyńskiej sekcji judo, pokaz capoeira w wykonaniu Klubu Uczelnianego AZS WSPiA, pokaz sztuki kozackiego woltyżu w wykonaniu Jakuba Ciemnoczołowskiego, pokaz grup działających przy M-GOK w Kcyni, pokaz Teatru Tancerzy Ognia Beltaine, loteria. Nagrodę główną w postaci quada i skutera ufundował Burmistrz Kcyni, który też dokonał wyłonienia zwycięskich bonów. Quad trafił do mieszkańca Kcyni - Dariusza Dziewieczyńskiego, zaś skuter do Agnieszki Mantych, również mieszkanki Kcyni. I na sam koniec - pokaz sztucznych ogni. Podczas festynu obecna była kamera TVP Bydgoszcz, która realizowała przedsięwzięcie w ramach programu Studio Lato. Podczas festynu zebrano kwotę , 13 zł czerwca już po raz piąty Parafia p.w. WNMP w Kcyni, przy wsparciu M-GOK oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża Karmel, zorganizowała festyn parafialny. Głównym celem festynu jest wsparcie funduszu renowacji STRONA 7

8 Kalwarii. Podczas festynu wystąpili: Orkiestra Dęta z Kcyni; Chór Akatyst pod dyrygenturą Agnieszki Maciejewskiej, który zaśpiewał przy akompaniamencie Zespołu Smyczkowego z Wągrowca; akordeonista Bogdan Gajewski wraz z zespołem Sarbianie z gminy Mieścisko; grupa Baterflaj z Koronowa, a na zakończenie zespół z Teatru Muzycznego - Retro Voice z Gdańska. Podczas festynu na uczestników czekało sporo atrakcji m.in. loteria fantowa. Skutera, którego ufundował Burmistrz Kcyni wygrała Beata Toporowska z Kcyni. Poza tym: kawiarenka, wóz obfitości, pokazy Fundacji Cane Pro Humano, pokazy sztuki walki w wykonaniu Szkoły Fechtunku Historycznego Maximus, Białe miasteczko prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Kcyni. A na zakończenie prezent od księży z parafii - tort dla wszystkich. - 1 sierpnia w Kcyni odbył się Piknik Rodzinny organizowany w ramach Dni Kcyni. Na scenie pojawili się: zespół Aplauz oraz Andrzej Koziński. Gwiazdą wieczoru był polski raper, MEZO czyli Jacek Mejer, który w Kcyni wystąpił z zespołem: Dj Skil, Vito WS, Asia Kwaśnik oraz tancerz Białas. Imprezę pod patronatem Burmistrza Kcyni zorganizowali: M-GOK oraz Urząd Miejski w Kcyni sierpnia na mieszkańców gminy Kcynia czekała spora atrakcja - znakomite widowisko siły i mięśni - Puchar Polski Strong Man Do Kcyni przyjechali: Artur Patyk, Marcin Wlizło (najsilniejszy człowiek Pałuk), Przemysław Mościcki, Sebastian "Szczypior" Kurek, Sławomir Orzeł, Gabriel "Mandaryn" Kowalski i Andrzej "Skorpion" Zieleniecki. W przerwach pomiędzy zmaganiami "atletów" wystąpił duet akrobatyczny oraz najprawdziwszy Elvis Presley, w postać którego wcielił się były strongman Jacek Dymek. Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni, Urząd Miejski w Kcyni oraz Agencja Artystyczna Harlem. - 4 września do Chwaliszewa na zaproszenie Burmistrza Kcyni oraz Kanclerza WSPiA w Poznaniu Janusza Musiała przyjechali piłkarze poznańskiego Kolejorza m.in. Grzegorz Kasprzik, Manuel Arboleda, Sławomir Peszko, Marcin Kikut, Tomasz Mikołajczak, Tomasz Bandrowski, Dimitrije Injać. Rozegrano okolicznościowy mecz pomiędzy KKS Lech Poznań a LZS Zjednoczeni Chwaliszewo. Kolejną atrakcją był występ hip-hopowców: Libera, Donia i Mezo. Dalszą część imprezy prowadził DJ DOMBEK z Kcyni. Na koniec pokaz sztucznych ogni. Organizatorami tego wydarzenia byli: WSPiA w Poznaniu, Urząd Miejski w Kcyni, Gimnazjum w Chwaliszewie. Współorganizatorami: Klub LZS Zjednoczeni Chwaliszewo, sołectwo Chwaliszewo, OSP Łankowice, OSP Chwaliszewo, OSP Dobieszewo. - 1 września miały miejsce obchody 70. rocznicy II wojny światowej. Rozpoczęto od przemarszu ulicami miasta, któremu przewodziła Orkiestra Dęta pod batutą Orlina Bebenowa. W kościele p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni odbyła się koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny. Patriotyczny montaż przygotowany przez zuchy z "Bajkowej gromady" oraz harcerzy "Szarych szeregów" ze Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni zaprezentowano już w sali M-GOK. Wręczono również nagrody za konkurs fotograficzny "Moje zdjęcie z wakacji-edycja 2009". Odbyła się również promocja Przewodnika po miejscach pamięci gminy Kcynia, którego wydawcą i finansującym był Urząd Miejski w Kcyni. Ostatnim punktem dnia obchodów było ognisko i wspólne śpiewy patriotycznych pieśni. Organizatorzy obchodów: Burmistrz Kcyni, M-GOK, Urząd Miejski, Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni, drużyna harcerzy i zuchów ze Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni. W ramach obchodów 6 września odbył się Rajd rowerowy "Szlakiem Miejsc Pamięci", którego organizatorami byli: Zakład Poprawczy oraz Urząd Miejski w Kcyni. 19 września w M-GOK odbyła się sesja popularno-naukowa. W sesji udział wzięli prelegenci: Renata Hanyżewska (Zgromadzenie Sióstr Pasterek); dr hab. Dariusz Matelski (UMA Poznań); Stanisław Pilarski (Kcynia); Józef Marosz (Kcynia); Antoni Semrau (Kcynia) września w Kcyni odbył się Turniej Sportowo-Rekreacyjny Sołectw, którego organizatorami byli: Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty. Wzięły w nim udział sołectwa: Ludwikowo, Żurawia - Włodzimierzewo, Dębogóra, Gromadno, Chwaliszewo, Studzienki, Rozpętek, Piotrowo. W zawodach uczestniczyło ogółem 101 zawodników, którym zapewniono napoje i posiłki. Organizatorzy zadbali o zapewnienie atrakcji dla najmłodszych dla których przygotowano liczne konkursy z nagrodami i słodyczami (przeprowadzeniem konkursów zajął się M-GOK w Kcyni) września miał miejsce Koncert piosenek Jacquesa Brela w wykonaniu Janusza Zbiegieła. Dzięki propozycji Konsulatu Francji oraz Biura Promocji Unii Europejskiej, na zaproszenie Burmistrza Kcyni oraz Dyrektor M-GOK w Kcyni niezwykły, przejmujący i długo oklaskiwany spektakl obejrzała grupa ok. 40 osób października, po blisko czteromiesięcznym remoncie w ramach realizowanej inwestycji pt. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę nawierzchni Rynku, uroczyście oddano rynek do użytku. Była to okazja do zorganizowania koncertu dla mieszkańców gminy Kcynia, podczas którego wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Kcyni pod batutą Orlina Bebnowa, a także artysta znany z utworów takich, jak: "Świat nie wierzył łzom" czy "Kolorowe jarmarki" - Janusz Laskowski. Organizatorami koncertu byli: Urząd Miejski w Kcyni, M-GOK w Kcyni oraz Agencja Artystyczna z Ciechocinka. Współorganizatorami: OSP Kcynia, OSP Łankowice, SP w Kcyni. Z kamerą gościła także podczas koncertu TVP Oddział Bydgoszcz. - W listopadzie obchodzono jubileusz 40.lecia istnienia Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęto od mszy św. w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni, podczas to której oczywiście zagrała orkiestra, a następnie w remizie strażackiej odbył się koncert w wykonaniu orkiestry. Wręczono również odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych. - 7 listopada w kościele p.w. WNMP w Kcyni już po raz trzeci Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury im. K. Prillowej w Kcyni był organizatorem Przeglądu Chórów "Na kcyńskiej ziemi". W tym roku o statuetkę Cantemus-Śpiewającego Anioła, walczyło dziewięć chórów w dwóch kategoriach. Organizatorzy: M-GOK w Kcyni oraz Powiat nakielski. - 6 grudnia miał miejsce koncertu charytatywnego w ZS Nr 1 w Kcyni podczas którego zebrano kwotę 4.914,76 zł. Celem koncertu była zbiórka funduszy na dostosowanie budynku szkoły do funkcjonowania w niej osób z niepełnosprawnością ruchową i ułatwienie im życia w tej szkole poprzez przełamanie barier architektonicznych. Głównym organizatorem był Zespół Szkół Nr 1 w Kcyni. Szkołę wsparli pomocą organizacyjną i finansową: Stowarzyszenie Diabetyków Polskich Koło w Kcyni, Beata i Karol Plewa, Teresa Cybulska, Zespół Kormorany, Tomasz Iskra (Piekarnia Tomko), Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa, Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, Dziewierzewie, Laskownicy, Gminna Rada Kobiet, Urząd Miejski w Kcyni. Podczas koncertu wystąpili: gościnnie Ewa Kryza oraz zespół Kormorany z Wągrowca grudnia w Dębogórze odbyły się V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dryland Seniorów i Juniorów Puchar ESDRA 2009 r. Głównymi organizatorami byli: Burmistrz Kcyni, Nadleśnictwo Szubin oraz Stowarzyszenie Miłośników Psich Zaprzęgów Sfora Nakielska. Przez dwa dni ścigały się najlepsze zaprzęgi w tej dyscyplinie. Do Dębogóry przyjechali najbardziej utytułowani zawodnicy m.in. czterokrotna mistrzyni Polski Anna Bajer, Beata Pawłowska czy Igor Tracz. W zawodach brała również udział nasza krajanka, członkini Sfory nakielskiej Karina Borkowska. Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas zawodów czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Łankowic, Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza Kowalewko oraz kcyńska policja. STRONA 8

9 GALERIA - WYDARZENIA KULTURALNE STRONA 9

10 KONKURSY Widząc Państwa zaangażowanie w postaci brania udziału w ogłaszanych przez Referat promocji konkursach, a mając na uwadze Państwa dbałość o rozwój własnej pasji, talentów czy zdolności, wiedząc, jak ważne są chwilę spędzone razem z dziećmi podczas wykonywania np. ozdobnej karki świątecznej Organizujemy konkursy, dzięki którym rozwijacie swoje zamiłowania podkreśla Burmistrz Kcyni. W 2009 r. mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w następujących konkursach organizowanych przez Urząd Miejski: - w styczniu rozstrzygnięto Konkurs fotograficzny "Miejsca Pamięci Narodowej Gminy Kcynia w obiektywie". Fundatorem nagród był Burmistrz Kcyni. Do konkursu wpłynęło ponad 400 prac autorstwa 24 osób. Wyniki konkursu: I miejsce Magdalena Dembska z Łankowic, II miejsce Marcin Wawrzyn z Kcyni, III miejsce Krzysztof Pawłowski z Kcyni. Wyróżnienia otrzymali: Marta Piątkowska z Kcyni, Tomasz Leśniewski z Kcyni, Lisiecki z Kcyni, Mateusz Konopka z Sipior, Mikołaj Leśniewski z Kcyni. - w styczniu konkurs na Gadżet lub maskotkę promującą Gminę Kcynia. Celem konkursu było stworzenie oryginalnego gadżetu lub maskotki, które służyłyby jako element promocyjny miasta i byłyby z nim kojarzone. Komisja postanowiła przyznać I miejsce Amelii Góralczyk z Miastowic, która w nagrodę otrzymała aparat fotograficzny. Pozostałe osoby: Katarzyna Polowiec, Magdalena Polowiec, Roman Tadych, Roman Nalewajski, Eryk Piechowiak, Patryk Błochowiak i Patrycja Błochowiak - które nadesłały swoje prace otrzymały status wyróżnienia i w nagrodę materiały promocyjne. - w lutym konkurs fotograficzny - Moje zdjęcie z ferii Zwycięzcą i zdobywcą nagrody w postaci drukarki marki Epson została Beata Wolff z Kcyni. II miejsce zajął i zdobywcą klawiatury bezprzewodowej z myszką optyczną został Jacek Ziętara z Kcyni. III miejsce i kamerę Creative do rozmów internetowych zdobył Andrzej Kulczyński z Mycielewa. Osoby wyróżnione otrzymały zestawy materiałów promocyjnych. Byli to: Tomasz Grabarski, Izabela Grzechnik, Mikołaj Tubiszewski, Anna Jakubiak i Daniel Szpulecki. - w kwietniu konkurs fotograficzny Zawody Psich Zaprzęgów został ogłoszony w związku z odbywającymi się zawodami psich zaprzęgów. Łącznie swoje zdjęcia zgłosiło 30 uczestników. Wyniki konkursu: I miejsce - Jarosław Junyk z Szubina, II miejsce - Tomasz Grabarski z Gromadna, III miejsce - Aleksandra Adamczewska z Kcyni. Fundatorem nagród był Burmistrz Kcyni. - w maju konkurs plastyczny "Z Unią Europejską za pan brat był jedną z kilku inicjatyw związanych z uczczeniem 5-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgłoszono ponad 50 prac. Fundatorem nagród był Burmistrz Kcyni. - w maju odbył się Indywidualny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów. W konkursie wzięło udział łącznie 23 uczniów. Największą liczbę punktów uzyskał Adrian Tracz z Gimnazjum z Mycielewa. Miejsce drugie Łukasz Mazur z Gimnazjum w Dziewierzewie. Na miejscu trzecim uplasował się Kacper Łyszczarz z Gimnazjum w Dziewierzewie. Nagrody ufundowane przez Burmistrza Kcyni - aparat cyfrowy, radiomagnetofon a także odtwarzacz DVD - w jego imieniu wręczył Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz. Wszyscy uczestnicy STRONA 10

11 otrzymali "unijną koszulkę", zaś opiekunowie torbę ekologiczną i brelok z herbem Kcyni. - lipiec/sierpień wakacyjny konkurs fotograficzny Moje zdjęcie z wakacji-edycja Zwycięskie zdjęcia należały do: Adama Piątkowskiego z Kcyni, Marleny Kubijk z Kcyni, Magdaleny Dembskiej z Łankowic, Szymona Soja z Kcyni. Wyróżnienia: Julita Rybacka-Stróżyk z Sipior, Wojciech Hak z Chwaliszewa, Marta Piątkowska z Kcyni, Andrzej Kulczyński z Mycielewa, Monika Witkowska z Kcyni. Nagrodami był sprzęt multimedialny. - lipiec/sierpień konkurs ogrodniczy Zieleń wokół nas-edycja II. Łącznie wpłynęło 9 zgłoszeń - 4 z terenu miasta (kategoria ogród miejski) oraz 5 ze wsi (kategoria ogród wiejski). Wyniki konkursu: kategoria ogród miejski I miejsce Halina i Zbigniew Dziewieczyńscy II miejsce Jolanta i Marek Bień, III miejsce Iwona Hernet. Wyróżnienie - Renata i Grzegorz Piskulscy. Kategoria ogród wiejski I miejsce Justyna Wszelaki, Łankowice; II miejsce Beata Mrotek, Turzyn; III miejsce Andrzej Przybylski, Dębogóra. Wyróżnienie - Gertruda Hausz - Rozpętek, Anna Marciniak Rozpętek. Wręczenie nagród, a były nimi bony pieniężne do wykorzystania w sklepie ogrodniczym na kwotę: za I miejsce zł, za II miejsce zł, za III miejsce zł oraz wyróżnień (pakiet materiałów promocyjnych) nastąpiło podczas gminnych dożynek w Grocholinie. - we wrześniu jesienne konkursy skierowane zarówno do najmłodszych, jak i do starszych odbiorców: 1) w konkursie "Cztery pory roku" zwycięzcami zostali: a) rzeźba - I miejsce Patrycja Bernas, II miejsce Wiktoria Dembska, III miejsce Krystian Kurszka. Łącznie w tej kategorii wpłynęło 8 prac. b) malarstwo, witraż, rysunek, kolaż - I miejsce Monika Księżniakiewicz, II miejsce Emilia Łydka, III miejsce Eliza Grabek. Łącznie wpłynęło 36 prac. c) fotografia - I miejsce Amanda Gratkowska, II miejsce Marcelina Kaczmarek, III miejsce Agata Pogoda. Wyróżnienia: Paulina Grodzińska, Marcin Wawrzyn. 2) konkurs dla dzieci Jesienne ludki i zwierzaki, w którym należało wykonać jesienne ludki bądź zwierzaki z darów natury. Wyniki: kategoria lat 4-6: Martyna Heymann, Julia Pozorska, Oliwia Łukomska, Jakub Rommel, Maja Antonia Stałowska. Kategoria lat 7-9: Konrad Jucha, Lidia Nowak, Julia Duliba, Wiktoria Frydrych, Piotr Hotlaś, Oliwia Kemnit, Karol Bembnista. 3) konkurs na największego grzyba sezonu 2009 polegał oczywiście na znalezieniu największego okazu grzyba. Zwycięzcą konkursu został Czesław Ornowski z Kcyni. W nagrodę otrzymał toster oraz pakiet materiałów promocyjnych gminy Kcynia. - wśród zimowych konkurów był: a) Na najładniejszą ozdobę świąteczną. Zwycięzcy konkursu: 1) kategoria przedszkole i oddziały przedszkolne - Martyna Lemke, Szczepice; Piotr Kaleta, Mycielewo; Maciej Bladziak, Kcynia 2) kategoria szkoła podstawowa- Mateusz Kemnitz, Nowa Wieś; Agata Czarniak, Dziewierzewo; Jagoda Marciniak, Rozpętek. Wyróżnienie: Jakub Wiśniewski, Kcynia; Angelika Małachowska, SP w Rozstrzębowie 3) kategoria gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna - Dominika Lawrentz, Gimnazjum w Kcyni; Anna Rucińska, Gimnazjum w Mycielewie; Aleksandra Bagnerowska, Turzyn. Wyróżnienie: Mateusz Biskupski, Kcynia; Szymon Boguszyński, Kcynia; Paweł Jerzakowski, Kcynia; Agata Burdasz, Kcynia; Agnieszka Falkowska, Dom Św. Mikołaja 4) kategoria dorośli- Jadwiga Pezacka, Kcynia; Maria Kwiatkowska, Kcynia; Hanna Heymann, Słupowiec. Wyróżnienie: Miłosz Plona, ZP w Kcyni W konkursie zwycięzcy odebrali nagrody w postaci: odtwarzacza DVD; zestawów: suszarka i prostownica do włosów oraz suszarka marki Philips; zestawów: książki i zestaw pasteli; zestawów: lalka Sweet girl, traktor-zabawka oraz klocki edukacyjne. Osoby wyróżnione otrzymały również zestawy materiałów promocyjnych gminy Kcynia oraz upominek. b) w konkursie na Najładniejszą kartkę bożonarodzeniową zwycięzcami zostali: Aleksandra Bagnerowska, Turzyn; Monika Książniakiewicz, Kcynia; Michalina Wadzińska, Kcynia; Ilona Konopka, Sipiory; Kacper Jucha, Żurawia. Wyróżnienie otrzymali Jadwiga Lewandowska z ZSS w Kcyni oraz Anna Wojtas z Sipior. W konkursie zwycięzcy odebrali odtwarzacze MP3, zaś osoby wyróżnione zestawy materiałów promocyjnych i upominki. STRONA 11

12 WYDARZENIA SPORTOWE W tym miejscu prezentujemy niektóre ze sportowych przedsięwzięć minionego roku. Nie wspominamy o mistrzostwach gminy Kcynia dla szkół, które są ważne dla rozwoju sprawności i fizycznych naszych dzieci i młodzieży, nie piszemy też o wszystkich turniejach i sportowych inicjatywach, bo nie mamy tyle miejsca, a o wszystkim zawsze możecie Państwo przeczytać na stronie. - Liga Halowa Piłki Nożnej sezon 2008/2009. Organizatorami pierwszej takiej halowej ligi w Kcyni był Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty w osobie Ryszarda Hanioszyna. Liga ruszyła 23 listopada 2008 r. Po jedenastu kolejkach, 55 rozegranych meczach I miejsce, zdobywając 27 punktów, zajęła drużyna Płonące Strzelby. Na II miejscu uplasowała się drużyna VIP Hale Magazynowe, zaś miejsce III zajął ZS Nr 1 w Kcyni. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a trzy pierwsze oprócz pokaźnych pucharów, dodatkowo medale. Puchar Strzelców tej ligi powędrował do Maksymiliana Saganowskiego. W ligowych rozgrywkach udział wzięły następujące drużyny: Płonące Strzelby, VIP Hale Magazynowe, Orzeł Kcynia, ZS Nr 1 w Kcyni, ZSZ w Kcyni, Dzikie Koty, Orion Dziewierzewo I, Orion Dziewierzewo II, ZGKiM, ZP w Kcyni, LZS Wir Iwno oraz Rastafarianie Miastowice (ta ostatnia wycofała się z rozgrywek). Współfinansującym ligę było: PZU S.A. Oddział Okręgowy Bydgoszcz Inspektorat. - Memoriał Tenisa Stołowego im. Marka i Roberta Mocnych, który w 2009 r. zyskał nieco szerszy wymiar - został bowiem wpisany w kalendarz imprez Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Bydgoszczy. Na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni 8 marca zgromadziło się blisko 100 zawodników (kobiet i mężczyzn) z różnych zakątków regionu. Organizatorami Memoriału byli: Burmistrz Kcyni, GZO w Kcyni, MLKS Orzeł Kcynia oraz RM-GZ LZS w Kcyni. - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym. Po raz pierwszy na kcyńskiej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym w kategorii żak. Do Kcyni zjechało blisko 60 zawodników z różnych klubów marca - Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar WIOSNA Zagrały cztery drużyny kobiece - Zespół Szkół Nr 1 w Kcyni, Gimnazjum w Dziewierzewie, Gimnazjum w Mycielewie oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni. Zwycięzcą została drużyna ZS Nr 1. Królem strzelców została Emilia Zubrzycka, najlepszym bramkarzem Kamila Gogola, a zawodniczką fair play Kinga Meller kwietnia - Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar WIOSNY I miejsce zajęła drużyna Płonące Strzelby. Organizatorem turnieju był Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty kwietnia - Memoriał im. Piotra Morzyńskiego. Turniej ten był poświęcony pamięci siatkarza z Kcyni, który zmarł w październiku 1997 r. po blisko miesięcznym pobycie w szpitalu w wyniku powikłań wynikających z upadku z wysokości. Do udziału w memoriale zaproszono drużyny: LZS Dąb Potulice, LZS Zamek Gołańcz, Salsa Szubin, MLKS Orzeł Kcynia i Oldboys Kcynia. Zwycięzcą został LZS Dąb Potulice. Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Blamowski z LZS Dąb STRONA 12

13 Potulice. Impreza została wpisana w kalendarz imprez K-PZPS w Toruniu, a memoriał organizowali: Burmistrz Kcyni, GZO oraz RM-GZ LZS w Kcyni. - 1 maja - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kcyni. W szachowych potyczka udział wzięło łącznie 12 zawodników, sędziował Stanisław Pilarski. Zwycięzcy: kat. juniorzy - Gromosław Kroczka z Zalesia, zaś w kat. seniorzy - Tomasz Janik z Nakła. - 2 maja zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza. Sędzią zawodów był Henryk Jaśkiewicz. Łącznie w zawodach wzięło udział 31 osób. I miejsce w kategorii juniorzy zdobył Wojciech Jaszak, zaś w kategorii seniorzy - Dariusz Janowiak i Krzysztof Łukomski. - z okazji 747 rocznicy nadania praw miejskich miastu Kcynia odbyły się: Turniej Piłki Nożnej Piątek Piłkarskich o Puchar Burmistrza Kcyni (I miejsce zajął Wir Iwno), Otwarty Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego (I miejsce zajął Jarosław Adamczewski z Kcyni), Pojedynek strzelecki w strzelaniu do zapadek o Puchar Kcyni (I miejsce zajęła drużyną Leśnictwo ). Organizatorami turniejów byli: Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty sierpnia - Międzysołecki Turniej Strzelecki. Łącznie w turnieju wzięło udział 10 drużyn, które podzielono na dwie grupy. I miejsce zajęła drużyna z Sipior. - Z okazji Święta 11 Listopada zorganizowano turniej: Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Kcyni (I miejsce A. Doiczman/J. Adamczewski), Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Kcyni (I miejsce kat. junior Sławomir Berka, kat. seniorzy I miejsce Przemysław Mochocki), Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kcyni (I meisjce ZS Nr 1 w Kcyni). Najlepszymi strzelcami ( po 11 bramek) okazali się: Przemysław Toporowski i Bartosz Nowaczewski, najlepszym bramkarzem Karol Delekta, a zawodnikiem fair play - Tomasz Żarnowski. Organizatorami byli: Gminny Zespół Oświaty oraz Burmistrz Kcyni. - Liga Halowa Piłki Nożnej sezon 2009/ listopada zainaugurowano już po raz drugi w Kcyni ligę halową piłki nożnej, którą organizują: Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty. W rozgrywkach biorą udział następujące drużyny: Zespół Szkół Nr 1 "A" w Kcyni, Zespół Szkół Nr 1 "B" w Kcyni, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni, Płonące Strzelby, Drimtim, Tigers Team Mycielewo, Orzeł Kcynia, LZS Wir Iwno, LZS Orion Dziewierzewo, LZS Zjednoczeni Chwaliszewo, Kanonierzy, Piraci z Karaibów i VIP Kolejarz. Zwycięzcą została drużyna ZS Nr 1 w Kcyni. Najlepszy bramkarz - dla Mariusza Czerwińskiego z ZS Nr 1 "A" oraz najlepszy strzelec - dla Tomasza Żarnowskiego z ZS Nr 1 "A". Relacja z ligi na stronie w zakładce Sport LHPN sezon 2009//2010. STRONA 13

14 CIEKAWOSTKI Kcynia w TVP Bydgoszcz Dzięki nawiązanej współpracy z TVP Bydgoszcz najważniejsze tematy oraz wydarzenia często prezentowane były na antenie telewizji regionalnej. Wzięliśmy udział m.in. w magazynie Zielone światło przybliżającym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego zmiany w regionalnej infrastrukturze. Kamera towarzyszyła również III Festynowi Parafialnemu Pomóżmy farze, w ramach programu Studio Lato, jak również koncertowi Janusza Laskowskiego, podczas to którego nagrywany był program o inwestycjach w gminie Kcynia. Kcynia ma hejnał Codziennie, punktualnie o z wież kościoła p.w. WNMP w Kcyni rozbrzmiewa kcyński hejnał. Ten 10 taktowy utwór w metrum 4/4 w tempie Maestoso (uroczyście) w tonacji f-moll skomponowany został przez Orlina Bebenowa. Rada Miejska w Kcyni przyjęła hejnał Uchwałą nr XXVIII/294/2008 z 30 grudnia 2008 r. Melodyka hejnału wykonanego na trzy trąbki nawiązuje do tradycji hejnałów staropolskich (może być również wykonywany przez solo trąbkę). Sprzęt, dzięki któremu nowe melodie, w tym kcyński hejnał będą wygrywane z nowym brzmieniem, został zmodernizowany na koszt Urzędu Miejskiego. Tym samym mamy kolejny "element" historii naszego miasta. W ostatnim czasie do tej historii "dołożyliśmy" już dukata lokalnego 4 Kcynie oraz pierwszy w Polsce banknot miejski - 10 Eurokcyń, które z pewnością na trwałe wpiszą się w wydarzenia historyczne nie tylko naszego miasta, ale i regionu. Pałucka kapela na obczyźnie W wyniku zaproszenia, delegacja z województwa kujawskopomorskiego, jako jedyny polski region, reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowych Targach Sztuki i Rzemiosła Khutzot Hayotzer w Jerozolimie. Delegację tę oprócz przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Olgi Olszewskiej, hafciarki Henryki Derezińskiej z Kruszwicy, rzeźbiarza Zygmunta Kędzierskiego z Przymuszewa pod Tucholą stanowili również członkowie kapeli wchodzącej w skład Zespołu Regionalnego Pałuki. Trzej kcynianie: Henryk Kalka, Tadeusz Madziński i Andrzej Pawlak, mieli niepowtarzalną okazję nie tylko prezentować nasz region, ale i zwiedzić Ziemię Świętą. To dla nas wielki zaszczyt, że po raz kolejny mogliśmy prezentować nasz region, województwo, a nawet kraj poza granicami naszego państwa. Wprawdzie cały zespół liczy ponad 20 osób i w jego skład wchodzą oprócz członków kapeli również tancerze i śpiewacy to cieszy nas bardzo fakt, że choć namiastka zespołu mogła się zaprezentować - podkreśla kierowniczka Zespołu regionalnego Pałuki Renata Gaj-Kowalska. Odkrywamy historię na nowo W sierpniu, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kcyni, firma z Krakowa - PROTON-ARCHEO dokonywała bezinwazyjnych badań archeologicznych w naszej gminie. Badaniom poddane zostały: teren po byłej synagodze żydowskiej, kościół poklasztorny p.w. WNMP w Kcyni i kościół farny p.w. św. Michała Archanioła oraz teren do nich przyległy, jak i obszar w kierunku Karmelity. Po zakończeniu inwestycji na rynku badaniu została poddana również i ta część miasta. Wynikiem przeprowadzonych badań będzie opracowanie w formie wydruku obejmujące obszary z zarejestrowanymi anomaliami zinterpretowanymi jako obiekty archeologiczne. Wydaliśmy Przewodnik po Miejscach Pamięci Gminy Kcynia W 70. rocznicę II wojny światowej podczas gminnych obchodów miała miejsce promocja Przewodnika po miejscach pamięci gminy Kcynia. Na 71 stronach przewodnika znalazło się 55 fotografii oraz krótkie opisy wsparte 22 pozycjami bibliograficznymi o miejscach pamięci w gminie Kcynia. Są to zarówno - i to było głównym kryterium - miejsca związane z II wojną światową i Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919, które w naszej gminie są upamiętnione tablicami i pomnikami zarówno w samym mieście, jak i na terenie wsi, ale również pozostałe tablice, głazy i pomniki, które w znaczący sposób pewne wydarzenia i osoby wpisują w karty naszej historii. Recenzentem publikacji był dr Alojzy Szudrowicz, korekty dokonała Katarzyna Pawlak. Redakcją Przewodnika zajęła się Anna Duda, autorem okładki jest Tomasz Hałas. Wydawcą i finansującym Przewodnik jest Urząd Miejski w Kcyni. Można go nabyć w M-GOK. Obligacja na inwestycje 6 października w centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie dokumentów związanych z emisją obligacji komunalnych Miasta i Gminy Kcynia. Funkcję organizatora i obsługującego emisję obligacji pełni Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. W imieniu Gminy dokumenty podpisali: burmistrz Tomasz Szczepaniak oraz skarbnik Edyta Szczurek. Gmina Kcynia wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych. Emisja została podzielona na szesnaście serii, z których ostatnia zostanie wykupiona przez emitenta w roku Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy. W oparciu o art. 82 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Emisja obligacji jest alternatywnym, w stosunku do kredytu, instrumentem finansowania jednostki samorządu terytorialnego, oferującym zazwyczaj niższy koszt pozyskania środków finansowych, wieloletnią karencję w spłacie kapitału, szybszą i tańszą procedurę wyboru banku organizującego emisję (wyłącznie z prawa zamówień publicznych) oraz brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń. Dodatkowo obligacje oferują możliwość określenia terminów emisji poszczególnych serii obligacji, co umożliwia finansowanie ściśle dopasowane do harmonogramu wydatków inwestycyjnych i do terminów spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań. STRONA 14

15 Nowa zakładka na - oficjalnej stronie gminy Kcynia Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zadawania pytań, dbając o to, byście mieli jak najlepszy dostęp do rzetelnej i fachowej, a przede wszystkim bezpośredniej informacji uruchomiliśmy zakładkę Zadaj pytanie Burmistrzowi, za pomocą której możecie zadawać pytania włodarzowi gminy związane ze sferą życia gminy Kcynia. Oczywiście Burmistrz Kcyni wciąż oczekuje Państwa w dniu petenta, w każdy wtorek od godz do Dziękujemy za dotychczas zadane pytania - są one dla nas bardzo cenne. Jednocześnie zwracamy uwagę na regulamin podkreślając, że Burmistrz Kcyni nie będzie odpowiadał na pytania bez podania danych osobowych, na pytania ponaglające, na które już udzielono odpowiedzi. Prosimy o konkretne zadawanie pytań, często bowiem przedstawiacie Państwo sytuację ogólnie, nie zadając konkretnego pytania. By zadać pytanie Burmistrzowi należy kliknąć zakładkę - Zadaj pytanie Burmistrzowi - a następnie po zapoznaniu się z regulaminem - kliknąć na opcję Zadaj pytanie. Tam z kolei wypełniając kolejne pola m.in. temat pytania, podając imię i nazwisko oraz adres (do wiadomości administratora) możemy przesłać pytanie do Burmistrza Kcyni. Pytania, na które Burmistrz Kcyni udzieli odpowiedzi w terminie do 14 dni wraz z odpowiedziami ukazywać się będą na stronie w zakładce Zadaj pytanie Burmistrzowi. Podane w formularzu dane personalne wykorzystane zostaną jedynie do weryfikacji ich autentyczności. Anioł na kcyńskim rynku Zwyczaj dekorowania centrów miast w okresie zbliżającym nas do Świąt Bożego Narodzenia na stałe zagościł już w polskiej tradycji. Jak co roku, również i w tym, miasto Kcynia na ten specyficzny czas przybrało świąteczną szatę. Iluminacje świąteczne dostarczyła i zamontowała firma ENEOS z Poznania. Mam nadzieję, że tegoroczny wystrój naszego miasta przypadł mieszkańcom do gustu, przede wszystkim za sprawą świetlistego anioła, który wylądował na kcyńskim, odnowionym rynku - podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Do aktu dekoracji przyłączyli się również sami mieszkańcy miasta i wsi, którzy udekorowali swoje prywatne posesje. Ciekawostki o gminie na stronie Legendy, opowieści, historyjki opowiadane z pokolenia na pokolenie, zasłyszane gdzieś w dalekiej przeszłości bądź przeczytane na pożółkłych kartach rodzinnych zapisków bądź książek z pewnością tkwią w świadomości bądź pamięci niejednego z nas. Czy są prawdziwe...tego nie wiadomo, ale pamiętać należy, że każda legenda ma coś z prawdy. Często opowieści te dotyczą konkretnych wydarzeń, osób bądź samej miejscowości. Zachęcamy więc Państwa do podzielenia się nimi z resztą mieszkańców gminy. Jeżeli znacie Państwo jakąś ciekawą historyjkę dotyczącą gminy Kcynia, zachęcamy do przesyłania jej treści wraz z podaniem źródła, z którego pochodzą oraz danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na adres w tytule maila wpisując Czy wiesz, że...? Najciekawsze opowieści umieścimy na stronie. W tym miejscu dziękujemy tym, którzy swoje ciekawostki już nam przesłali, szczególnie zaś Panu Romanowi Tadychowi, który wręcz zalewa nas nowinkami. Dziękujemy STRONA 15

16 Miało miejsce w tym roku Podsumowaliśmy rok 2009, który był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia czy to na niwie kulturalnej czy też sportowej, w inwestycje, których celem była poprawa warunków życia mieszkańców naszej gminy. To były spotkania z ludźmi pasji, zasłużonymi oraz by rozmawiać na trudne tematy. Przed nami kolejny rok, czas realizacji kolejnych pomysłów i planów. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas słowem i pracą. Każda Państwa opinia, nawet ta najbardziej krytyczna, jest dla nas źródłem wiedzy na tematy, które realizujemy oraz sprawy, które należy doskonalić podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Wiaty, boisko Orlik i wodociągi Od nowego roku udało się już poczynić kilka drobnych inwestycji oraz zakończyć te rozpoczęte w roku ubiegłym. Nowe wiaty przystankowe stoją przy drodze wojewódzkiej nr 247. Gmina Kcynia dbając o komfort podróżowania swoich mieszkańców z chwilą wybudowania zatoczek autobusowych na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej zleciła montaż wiat przystankowych w ośmiu punktach. Montażu wiat w miejscowości: Miastowice (2 szt.), Turzyn (4 szt.), Mycielewo (2 szt.) dokonała firma SOPEL Białe Błota, która przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Zamontowana została również duża wiata w Dziewierzewie. Moje boisko Orlik stycznia 2010 r., uroczyście został oddany do użytku kompleks sportowy wybudowany w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012", którego budowę zakończono w grudniu 2009 r. Orlik powstał w Kcyni w sąsiedztwie Zespołu Szkół Nr 1. Całkowita wartość inwestycji (wraz z oświetleniem) wyniosła około zł. Kcyński Orlik został dofinansowany w kwocie 333 tys. z budżetu województwa oraz w kwocie 333 tys. zł z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu gminy Kcynia. Wodociągowanie Doliny Nadnoteckiej W 2009 r. Gmina Kcynia otrzymała dofinansowanie na złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Smoguleckiej Wsi oraz budowa sieci wodociągowej etap III w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Smogulecka Wieś, Laskownica, Mieczkowo, Nowa Wieś Notecka poprzez budowę wodociągu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smogulecka Wieś, co wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz na wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich co zgodne jest z celami wdrażania funduszy unijnych podkreśla Tomasz Hałas z kcyńskiego magistratu, bezpośrednio przygotowujący wraz z Ewą Zielińską wniosek. Realizowane przedsięwzięcie etap I i III (dwa z pięciu) - dotyczy następujących miejscowości: Laskownica, Nowa Wieś Notecka, Smogulecka Wieś i Mieczkowo i obejmie według stanu na r. 805 osób. Całkowity koszt inwestycji wynosi wg kosztorysu ,14 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania to zł. Inwestycja ta jest jednym z kluczowych zadań na przestrzeni najbliższych lat. Aktualny etap, który uzyskał dofinansowanie będzie realizowany w 2010 r. i jako wydatek inwestycyjny przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków życia mieszkańców terenów wiejskich podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Pamiętano o 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/ lutego obchodzono w Kcyni 91. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W kościele p.w. WNMP w Kcyni odbyła się msza św., a na cmentarzu parafialnym- apel poległych. Poczty sztandarowe zgromadzone wokół pomnika, harcerze Szarych Szeregów czytający nazwiska pochowanych w tym miejscu Powstańców - Aleksandra Adamczewska, Maciej Bordun i Emilia Grześkowiak (opiekun Elżbieta Sójko), dźwięki werbla wygrywane przez Przemysława Frasza i pełniona przez członków Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka i kcyńskich harcerzy warta tworzyła niezwykłą i niezapomnianą atmosferę. Dalsza część odbywała się w M-GOK, gdzie krótką prelekcję na temat Powstania Wielkopolskiego przedstawił Sławomir Łaniecki. Ostatnim elementem obchodów było wręczenie nagród za konkurs fotograficzny "Moje zdjęcie z ferii - edycja Powstańcza Zima w Gminie Kcynia" ogłoszonym przez Urząd Miejski w Kcyni. Współorganizatorami: Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni, Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza z Kowalewka, kcyńska policja. Przygotowania do 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia 2010 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI. Również i Urząd Miejski w Kcyni przyłączył się do programu. Opierając się na liście ofiar Zbrodni Katyńskiej z Kcyni i jej okolic, do których dotarł p. Józef Marosz, "wytypowaliśmy" osoby, które zostaną upamiętnione poprzez posadzenie drzewka - dębu katyńskiego. Osoby te już mają "swoje miejsce" w pamięci i historii naszego miasta m.in. poprzez tablice, które widnieją na murach kościoła pw. WNMP w Kcyni, których odsłonięcie nastąpiło - również dzięki zaangażowaniu p. Józefa - w 1995 r. i 2005 r. Na tablicy widnieje więcej nazwisk, bo są tam umieszczeni nie tylko rodowici kcynianie, ale i osoby zasłużone dla Kcyni bądź będące absolwentami kcyńskiego seminarium. Poprzez posadzenie drzewek uczcimy rodowitych kcynian - mieszkańców miasta oraz pobliskich wsi - podkreśla koordynator lokalny projektu Anna Duda z Referatu promocji Urzędu Miejskiego w Kcyni. Wśród osób, którym zostanie poświęcony dąb, są: porucznik Edmund Ślot, urodzony w Karłowie, zamordowany w Charkowie; kapitan Paweł Stachowiak, urodzony w Słupowcu, zamordowany w Charkowie; porucznika Józef Czerwiński, urodzony w Krzepiszynie, zamordowany w Charkowie; kapitan Stefan Kowalski, urodzony w Kcyni, zamordowany w Katyniu; podkomisarz Franciszek Reinke, urodzony w Paulinie, zamordowany w Twerze; porucznik Feliks Sobecki, urodzony w Kcyni, zamordowany w Katyniu. Do upamiętnienia pozostałby jeszcze Józef Pituła z Dziewierzewa, ale niestety jemu już poświęcono dąb - w Wolsztynie. Dodatkowo swój dąb posadzi Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni, który upamiętni w ten sposób podpułkownika Tadeusza Dzierzgowskiego urodzonego w Warszawie, zamordowanego w Charkowie. Apelujemy do osób będących w posiadaniu wiedzy o w/w osobach o kontakt z lokalnym koordynatorem, celem wzbogacenia informacji o danej ofierze. Uroczyste posadzenie dębów w parku miejskim w Kcyni będzie jednym z elementów obchodów 70. rocznicy wydarzeń katyńskich planowanych w gminie Kcynia na niedzielę 18 kwietnia 2010 r. STRONA 16

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Inwazja. Krasnali. Aglomeracja to dobra komunikacja. Obwodnice. Droga Sudecka. Kolej aglomeracyjna

Inwazja. Krasnali. Aglomeracja to dobra komunikacja. Obwodnice. Droga Sudecka. Kolej aglomeracyjna Aglomeracja to dobra komunikacja Budowa łączników drogowych z autostradą A-4 i drogą krajową nr 3, tzw. drogi sudeckiej, a także kolei aglomeracyjnej, to najważniejsze projekty, które chce zrealizować

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 8 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Trzciance już po raz dwudziesty. Tym razem zbierano pieniążki na zakup najnowocześniejszych urządzeń do

Bardziej szczegółowo

Gmina Prusice pozyskuje i wydaje miliony złotych na inwestycje

Gmina Prusice pozyskuje i wydaje miliony złotych na inwestycje GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA Biuletyn Informacyjny GMINY PRUSICE Nr 2/2014, Maj 2014 r. ISSN: 2081-1136 Redaktor wydania Dorota Leń pozyskuje i wydaje miliony złotych na inwestycje Lata 2010 2014

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 14 stycznia br.), podczas spotkań

Bardziej szczegółowo

pismo samorządowe gminy poddębice ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok XII nr 2 (37) grudzień 2013 Moc inwestycji

pismo samorządowe gminy poddębice ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok XII nr 2 (37) grudzień 2013 Moc inwestycji wokół miasto słońca pismo samorządowe gminy poddębice ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok XII nr 2 (37) grudzień 2013 Moc inwestycji Droga jak marzenie Mieszkańcy Feliksowa po wielu latach oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi.

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi. Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi. M iasto Kalety jest gotowe na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy NR 24 LIPIEC 2014 ISSN 2299-14-17 Aglomeracja na podium Nasza wspólnota samorządowa została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Aglomeracja zajęła drugie miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego których aktywnie włączył się Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile. Podczas imprezy podziwiać można było specjalne ekspozycje, na których swoimi ogrodowymi skarbami chwaliły się nie tylko trzcianeckie

Bardziej szczegółowo

2010-07-29 Gminne inwestycje dla OSP

2010-07-29 Gminne inwestycje dla OSP 2010-07-29 Gminne inwestycje dla OSP Trwa przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi. Inwestycję o wartości blisko 190 tys. złotych realizuje jarocińska firma Sław-Bud. Budynek, który użytkuje

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo