ROK PODSUMOWANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2009 - PODSUMOWANIE"

Transkrypt

1 ROK PODSUMOWANIE

2 NAJSZYBCIEJ I NAJWIĘCEJ PRZECZYTASZ NA WYDAWCA: Urząd Miejski w Kcyni, Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Promocji, ul. Rynek 23, Kcynia, tel TEKST, ZDJĘCIA: Anna Duda. OKŁADKA: Zdjęcie autorstwa Andrzeja Kulczyńskiego nagrodzone w konkursie fotograficznym w kategorii Powstańcza Zima w Gminie Kcynia. OPRACOWANIE GRAFICZNE: Tomasz Hałas. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia odnośnie tematów jakie znalazły się w Biuletynie Informacyjnym, a także sugestie jakie problemy w niniejszym wydawnictwie powinny być poruszane uprzejmie prosimy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Kcyni z dopiskiem Biuletyn Informacyjny. STRONA 2

3 Miniony rok 2009 przebiegał pod znakiem wielu inwestycji na różnej płaszczyźnie drogowej, sportowej, usług dla ludności czy też rekreacyjnej. Naszym zamiarem jest nadal podążanie tym torem, a jak wynika z zatwierdzonego w grudniu podczas sesji Rady Miejskiej w Kcyni budżetu na 2010 r. będzie obficie w kolejne ważne dla naszej gminy inwestycje podkreśla Burmistrz Tomasz Szczepaniak. INWESTYCJE DROGOWE W ubiegłym roku realizowano kilka przedsięwzięć drogowych. Jedną z większych inwestycji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego była budowa odcinka Żurawia-Miastowice. W ramach zadania gruntownie przebudowano odcinek drogi o długości ponad 1600 m, dzięki czemu cała droga (2,6 km) jest już ukończona. Łączny koszt remontu wyniósł ok zł z czego dofinansowanie z środków Unii Europejskiej wyniosło blisko zł. Kolejnym odcinkiem poddanym modernizacji była droga gminna w Siernikach na długości 279 m. W początkowym swoim biegu droga na długości do 107 metrów ma szerokość 5 m, w pozostałej części (w kierunku tartaku) 3,5 m szerokości z utwardzoną opaską - informuje Tadeusz Szymański inspektor ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Modernizacja zaś drogi gminnej w Tupadłach, gdzie remontowi podlegał 1100 m odcinek drogi, odbywała się również przy wsparciu tym razem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które gmina Kcynia pozyskała w wysokości zł. W ramach prac wykonana została nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 4 m, utwardzone zostały pobocza i wykonane odwodnienia. Kolejną inwestycją, której kontynuacja nastąpi również i w tym roku, była budowa drogi w Dziewierzewie ul. Leśnej. Powstał tam blisko 475 metrowy odcinek drogi asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy. Był to pierwszy odcinek tej blisko 3 km drogi zaplanowanej do remontu. W tym roku przebudowano 475 m - informuje Tadeusz Szymański. Koszt inwestycji wyniósł zł. W samym mieście zaś wykonana została ul. Podgórna kolejny jej etap. Blisko 150 metrowym odcinek drogi wykonany został z kostki polbrukowej. Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kcyni. Koszt inwestycji to blisko zł. W trakcie budowy drogi mieszkańcy tej ulicy zwrócili się do Burmistrza Kcyni z wnioskiem o wykonanie nowej nawierzchni chodnika. Zadeklarowali jednocześnie swój udział w tym zadaniu, a mianowicie sfinansowanie kosztu zakupu kostki polbrukowej - informuje Tadeusz Szymański inspektor ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Burmistrz Kcyni doceniając zaangażowanie oraz deklarację mieszkańców co do pokrycia kosztów zakupu zgodził się sfinansować koszty robocizny - dodaje. Nie samymi jednak drogami człowiek żyje Wśród licznych inwestycji realizowanych w gminie Kcynia naszej uwadze nie umknęły również te mniejszych rozmiarów. W ubiegłym roku powstawały także chodniki i parkingi. Jeszcze w grudniu 2008 r. Gmina Kcynia zawarła umowę z Powiatem Nakielskim dotyczącą budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1930 w miejscowości Grocholin. W ramach tej umowy powiat przekazał kwotę zł na zakup materiału, zaś koszty wykonania chodnika długości 340 metrów sfinansowała 2 Gmina Kcynia. W 2008 r. wykonano ok. 220 m chodnika - do budynku świetlicy wiejskiej - który został połączony z budowanym w roku Przy okazji budowy chodnika gruntownemu remontowi poddano zdewastowany budynek przystanku autobusowego w tej miejscowości. Stanowiska parkingowe powstały przy boisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni. Na górnym poziomie powstało 20 stanowisk, niżej 9. Wykonany został również wjazd na boisko z kostki polbrukowej. Zadanie wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni. Koszt inwestycji wyniósł blisko zł. Wykonano również parking przy remizie OSP w Dziewierzewie. Inwestycja realizowana była przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, który przekazał 17 szt. krawężników drogowych, pozostałą część inwestycji sfinansowała gmina Kcynia, a całość robót kosztowała blisko zł. Na ul. Sądowej w Kcyni odremontowano część chodnika oraz wykonano część gminnej drogi dojazdowej do wspólnoty mieszkaniowej, jak również system odwodnienia. Powierzchnia 2 wyremontowanej części to 118 m. W Żurawi wykonano chodnik 2 o powierzchni 120 m przy budynku świetlicy oraz remizy OSP. Chodnik powstał z kostki polbrukowej (stanowiącej własność sołectwa), a wjazdy do remizy i zaplecza świetlicy z kamienia. Prace na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kcyni wykonali pracownicy ZGKiM z Kcyni. STRONA 3

4 Wielorodzinny budynek socjalny oddany do użytku Problemem, z którym styka się nie tylko Gmina Kcynia, jest brak zasobów mieszkań komunalnych. By niwelować tę potrzebę w Kcyni przy ul. Młyńskiej powstał wielorodzinny budynek mieszkalny, którego budowa została dofinansowana w ramach Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Inwestycja została zakończona w kwietniu 2009 r. Budując ten blok wykonaliśmy drogę dojazdową, a cały teren został uzbrojony we wszystkie media. Być może powstaną kolejne tego typu budynki. Interesuje się tym gruntem również prywatny inwestor dodaje Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie blisko ponad REWITALIZACJA RYNKU W KCYNI Firma Wielobranżowa KADA-BIS z Bydgoszczy w czerwcu 2009 r. rozpoczęła realizację gminnej inwestycji pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę nawierzchni Rynku w Kcyni dofinansowanej w kwocie zł z Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę zł, a w wyniku przetargu zaoszczędzono ponad zł. Celem dokonanej przebudowy rynku była przede wszystkim poprawa układu funkcjonalnego rynku w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zwiększenie wartości estetycznej oraz założenia czysto funkcjonalno-przestrzenne. Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego można było realizować zadanie bez podziału na etapy - podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. W ramach inwestycji gruntownie przebudowano nawierzchnię rynku poprawiając jego funkcję estetyczną, handlową i usługową. Zmieniono układ komunikacyjny na rynku wyłączając z użytku uliczkę przebiegającą wzdłuż kamienic i budynku Urzędu Miejskiego tworząc na jej miejscu deptak i tym samym poprawiając bezpieczeństwo. Nowymi elementami na kcyńskim rynku jest m.in. fontanna, uporządkowana zieleń oraz maszty, na których powiewają narodowa i gminna flaga. Ulica Klasztorna oraz Podgórna stały się ulicami jednokierunkowymi. Inwestycję zakończono w październiku, a dokładnie 24 października zorganizowano na świeżo oddanej płycie rynku koncert, którego gwiazdą był Janusz Laskowski. Wystąpiła również Orkiestra Dęta OSP. Organizatorami imprezy pod patronatem Burmistrza Kcyni był Urząd Miejski oraz M- GOK zł. W budynku powstały cztery mieszkania, każde 2. o powierzchni prawie 50 m Jesteśmy również otwarci na prywatnych inwestorów, czego przykładem jest powstające osiedle Nad Stawem, które buduje bydgoska firma podkreśla Burmistrz. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE FUNDUSZ WSPARCIA STRONA 4

5 KANALIZACJA... BARDZO WAŻNA SPRAWA W 2009 r. realizowano inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kcynia-Grocholin wraz z przepompownią P4 i P5. W ramach zadania wybudowano kanał grawitacyjny i tłoczny oraz dwie przepompownie ścieków wraz z monitoringiem. Po wykonaniu kolejnych etapów, a mianowicie budowy sieci kanalizacji w mieście Kcynia, Grocholin zostanie przyłączony do oczyszczalni ścieków w Kcyni. Zadanie ma na celu poprawę warunków środowiskowych oraz bytowych mieszkańców. Kolejna, poważna inwestycja jest na etapie realizacji. Rozpoczęta jesienią 2009 r. i kontynuowana w tym roku budowa kolejnych etapów kanalizacji w mieście Kcynia. Inwestycja została dofinansowana w ramach RPO WK-P na lata dotyczącego współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi ,00 zł. Dotacja z środków EFRR ,69 zł. Wkład własny gminy wynosi ,31 zł. W wyniku tegoż zadania do sieci kanalizacji podłączone zostaną następujące ulice: w etapie III: Poznańska, Cmentarna; w etapie IV: Witosa, Poznańska, Szewska; w etapie IV A: Witosa; w etapie VII: Nakielska, 22 Stycznia, Dworcowa i Nowa; w etapie VIII: Szubińska. Ilość osób planowanych do podłączenia na skutek realizacji projektu: 1 488, co łącznie z mieszkańcami już podłączonymi (945 osób) do istniejącej sieci da osób. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie 6,91 km kanalizacji sanitarnej, co łącznie z istniejącym odcinkiem o długości 7,44 km da 14,35 km sieci na terenie miasta Kcynia. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców Kcyni i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju podkreśla Tomasz Hałas, który wraz z Ewą Zielińską przygotowali wniosek o dotację. Zadanie realizowane będzie do IV kwartału 2010 r. W programie Moje Boisko Orlik 2012 będącym inicjatywą rządową udział w 2009 r. wzięła również gmina Kcynia w efekcie czego powstał kompleks składający się z dwóch boisk sportowych: boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej. Cieszymy się, iż dzięki Orlikowi kcyńska młodzież będzie miała możliwość rozwijania sportowych pasji na nowoczesnym i bezpiecznym obiekcie, usytuowanym w centrum miasta. Da to bez wątpienia możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, umożliwi organizację imprez sportowych i zapewni wiele radości dzieciom i młodzieży podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Kcyński Orlik został dofinansowany w kwocie 333 tys. z budżetu województwa oraz w kwocie 333 tys. zł z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu gminy Kcynia. Inwestycję realizowało KONSORCJUM JEDYNKA MAXISTAR z Poznania. Całkowita wartość inwestycji (wraz z oświetleniem) wyniosła ok zł. Inwestycja ta była kolejną z cyklu sportowych przedsięwzięć inwestycyjnych w naszej gminie. W 2005 r. do użytku oddany został kompleks sportowo rehabilitacyjny przy Gimnazjum w Kcyni, w 2007 r. sala sportowa przy Szkole Podstawowej im. J. Czochralskiego. Trwają przygotowania dokumentacyjne do kolejnych dużych zadań m.in. budowy krytego basenu przy SP w Kcyni oraz budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Mycielewie. Zdajemy sobie sprawę jak ważny dla właściwego rozwoju dzieci i młodzieży jest sport i wszelka aktywność fizyczna. Stąd starania i dążenia gminy do rozbudowy bazy sportowej i poszerzania jej o coraz to nowsze obiekty podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. KCYŃSKI ORLIK WYLĄDOWAŁ STRONA 5

6 Coraz jaśniej oświetlenie uliczne W 2009 r. w ramach inwestycji doświetlania miasta zakupiono i zamontowano siedem lamp energooszczędnych, które oświetlają teraz kościół farny w Kcyni. Montażu dokonała firma Mieczysława Kałużnego z Kcyni. Kościół farny nie stoi już w mroku, ale podobnie jak sąsiedni, kościół poklasztorny, zyskał nowe "nocne" oblicze w blasku świateł. Pod koniec roku nowe oświetlenie powstało na ul. 22 Stycznia oraz Nowej w mieście Kcynia. Następne place zabaw, ku uciesze najmłodszych mieszkańców naszej gminy, powstają w kolejnych wsiach. 30 maja oddano do użytku plac zabaw w Chwaliszewie. Plac ten powstał w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Kcynia a WSPiA w Poznaniu oraz sołectwem Chwaliszewo. W ramach porozumienia Gmina Kcynia przygotowała dokumentację budowy placu zabaw, zakupiła materiał na ogrodzenie oraz będzie organizowała coroczną kontrolę stanu technicznego placu. Sołectwo zaś przygotowało teren pod budowę placu zabaw oraz wykonało ogrodzenie, chodniki wewnętrzne oraz ławeczki. WSPiA zaś zakupiła i zamontowała urządzenia stanowiące wyposażenia placu zabaw. W 2009 r. Gmina Kcynia pozyskała dotację w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na budowę kolejnych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w miejscowościach: Dziewierzewo, Karmelita, Iwno, Malice, Studzienki, Rozpętek, Żurawia, Kcynia oraz na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grocholinie. Całkowita wartość zadania wynosi ,68 zł, przy dofinansowaniu z środków unijnych w wysokości 75%. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie placów zabaw. Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom unijnym kolejne społeczności lokalne otrzymają wspaniałe miejsca wypoczynku i zabawy dla najmłodszych. Łącznie już 14 miejscowości wyposażonych będzie w place zabaw dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak Place zabaw dla dzieci STRONA 6

7 WYDARZENIA KULTURALNE Miniony 2009 r. to również wydarzenia na szerokiej płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, historycznej. - w styczniu po raz XVII zagrała WOŚP. Podczas kcyńskiego finału zebrano ,25 zł stycznia w kościele pw. św. Michała Archanioła przy wsparciu Urzędu Miejskiego odbył się koncert kolędowo-noworoczny, podczas którego wystapili: Orkiestra Dęta przy OSP w Kcyni, Chór Parafialny Lutnia z Więcborka, Zespół Mroczanki z Mroczy - 3 lutego miały miejsce obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wśród zaplanowanych elementów znalazły się: przemarsz z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, msza św. w kościele p.w. WNMP w Kcyni, montaż patriotyczny z udziałem uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. W Kcyni, pokazowa lekcja historyczna w wykonaniu Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 bastion Grolman, sesja popularno-naukowa podczas której wystąpili: prof. dr hab. Janusz Karwat, Sławomir Łaniecki, Kamila Czechowska, Józef Marosz; wręczenie nagród za udział w konkursie fotograficznym Miejsca Pamięci Gminy Kcynia w obiektywie oraz wieczór patriotyczny w kościele pw. św. Michała Archanioła z udziałem aktora Sebastiana Greka i Chóru Kamerlanego Cantemus. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kcyni, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni, Gimnazjum w Kcyni. Współorganizatorami: Biblioteka Publiczna w Kcyni, Zakład Poprawczy w Kcyni, Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni, Parafia p.w. WNMP w Kcyni, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Patronatem prasowym obchody objął Tygodnik Lokalny Pałuki, zaś medialnym Radio Nakło 107,5 FM marca w M-GOK w Kcyni wystąpił Marcin Dominik Głuch pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor, na stałe mieszkający w Szwecji. Po raz drugiego już występu w Kcyni zaprezentował tym razem muzykę filmową. - 3 kwietnia w związku z IV rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II w kościele farnym w Kcyni odbył się koncert Zespołu Kameralnego MODERATO z Bydgoszczy. Blisko godzinny koncert poświęcony pamięci zmarłego papieża Polaka składał się ze znanych utworów sakralnych oraz elementów słownych - poezji i cytatów Jana Pawła II - czytanych przez młodych ludzi - Magdalenę Kulig i Dominika Tobijańskiego. Organizatorem koncertu był Urząd Miejski w Kcyni. - W dniach 4-5 kwietnia w Dębogórze odbyły się IV Primaaprilisowe Zawody Psich Zaprzęgów o Puchar Polski i Puchar Europy ESDRA Do Kcyni zjechało ponad 70 zawodników Pucharu Polski i ligi zaprzęgowej z całej Polski. W zawodach startowała również reprezentantka naszej gminy, członkini Sfory Nakielskiej Karina Borkowska z Dębogóry. Organizatorami zawodów, przy wsparciu licznych sponsorów, byli: Urząd Miejski w Kcyni, Nadleśnictwo Szubin oraz Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych Sfora Nakielska. - 1 maja zostały wyemitowane i wprowadzone do lokalnego obiegu bony miejskie o symbolicznym nominale 10 eurokcyń. Emitentem bonów był Urząd Miejski w Kcyni, a ich producentem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Emisja bonów 10 eurokcyń stanowiła kontynuację emisji monetarnych dukatów lokalnych 4 kcynie i srebrnych 40 kcyń, wyemitowanych w grudniu 2007 r., a wybitych w Mennicy Polskiej SA. Głównym motywem kolekcjonerskiego bonu miejskiego Kcyni jest postać kcynianina - prof. Jana Czochralskiego ( ), którego biografia oraz dorobek są godne przypomnienia i zasługują na popularyzację. Kolekcjonerski bon miejski Kcyni ma głównie charakter promocyjny. To pierwsze polskie euro, wprawdzie o lokalnym zasięgu, ale symbolicznie poprzedzające wejście Polski do strefy euro. Choćby z tego powodu kcyński bon stał się unikalnym rarytasem w numizmatycznych zbiorach. Kolekcjonerski bon kcyński jest pierwszym współczesnym bonem miejskim wyprodukowanym jako druk zabezpieczony przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, co odróżnia go od różnych wcześniejszych, prywatnych emisji. Przy produkcji bonu zastosowane zostały profesjonalne zabezpieczenia przed fałszowaniem m.in. papier ze znakiem wodnym, włókna widoczne w świetle ultrafioletowym, hologram PWPW liść kasztanowca. Projekty graficzne bonu oraz jego obwoluty są dziełem warszawskiego malarza i grafika Piotra Tofila. Bony miejskie Kcyni przede wszystkim stanowią atrakcyjną pamiątkę numizmatyczną i kolekcjonerską promującą w całym kraju historię i wizerunek miasta. W okresie swojego obowiązywania, do końca maja 2009 r., bon miejski Kcyni mógł być używany jako bon towarowy służący do regulowania należności za towary lub usługi w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych, które przystąpiły do akcji promocyjnej. Były to: P.P.H. ROKA, Lodziarnia, Zbigniew Kaczmarek, ul. Rynek 10; Sklep spożywczy, Waldemar Wietchy, ul. Rynek 18; "U Macieja", Małgorzata Maciejwska, ul. Poznańska 8; Cukiernia "Pokusa", Adam Cybulski, ul. Poznańska 1; Sklep zielarsko-medyczny "Bratek", Monika i Rafał Wołyńscy, ul. Rynek 4; Księgarnia "BISS", Mariusz Piasecki, ul. Rynek maja w związku z emisją 10 eurokcyń w Kcyni miał miejsce Unijny Piknik Rodzinny. Organizatorem pikniku był M-GOK oraz Urząd Miejski w Kcyni. Piknik jako jedna z kilku inicjatyw związanych z uczczeniem 5-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej została wsparta kwotą 8.458,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach konkursu "Majówka Europejska". Podczas koncertu wystąpili: kcyńska grupa rockowa Semper Idem w składzie: Małgorzata Juras, Dariusz Łukasik, Maciej Maćkowski oraz Przemysław Frasz; zespół wokalny Mizar; gwiazda muzyki disco polo Blue Box. Gwiazdą wieczoru był pochodzący z Chorzowa zespół PIN. Nad porządkiem czuwała OSP z Żurawi i Łankowic oraz kcyńska policja i straż. - 6 maja gminę Kcynia odwiedził Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki, który rozpoczął swoją wizytę od wsi Grocholin, gdzie przy tej okazji uroczyście oddano do użytku świetlicę wiejską. Marszałka witał Zespół regionalny Pałuki. Podczas spotkania już w Kcyni zaprezentowano Marszałkowi salę gimnastyczną przy SP wybudowaną niewielkim kosztem, którą tak licznie zwiedzają delegacje z innych miast. Przedstawiono również projekt budowy basenu przy szkole. Mówiono o potrzebie wspierania inicjatyw budowy niewielkich obiektów sportowych, które służyć będą mieszkańcom. - 6 maja w M-GOK odbył się koncert w ramach projektu Chopin przyjechał koncertów na 200. rocznicę urodzin naszego najwybitniejszego kompozytora. Podczas koncertu wystąpił Wojciech Waleczek. Organizatorami koncertu był: Urząd Miejski oraz M-GOK maja gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rywalizowały w Chwaliszewie w zawodach sportowo-pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kcyni oraz Komenda Powiatowa PSP w Nakle n/notecią, zaś nagrody ufundowali Urząd Miejski i Bank Spółdzielczy w Kcyni oraz sponsorzy prywatni. - 6 czerwca w Kcyni odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjechało blisko 400 uczestników. Drużyny walczyły o pierwsze miejsca łącznie w 6 kategoriach, w zawodach rozegranych w konkurencjach: sztafeta, ćwiczenia bojowe i musztra. Organizatorami zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle. Na zakończenie zawodów wręczono puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III, a srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Rafał Wiącek i Grzegorz Piątkowski czerwca miał miejsce III Festynu Parafialnego Pomóżmy farze, którego celem jest zbiórka funduszy na remont kościoła farnego. Głównym organizatorem jest Parafia p.w. św. Michała Archanioła. W tym roku festyn został wsparty tradycyjnie przez Gminę Kcynia, a także przez Powiat Nakielski. Na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni, Bydgoski Chór Gospel, Zespół Mroczanki, mrotecka grupa rockowa VeiN, kcyńska grupa rockowa Semper Idem oraz zespół Kormorany z Wągrowca. Wśród atrakcji był również: pokaz kcyńskiej sekcji judo, pokaz capoeira w wykonaniu Klubu Uczelnianego AZS WSPiA, pokaz sztuki kozackiego woltyżu w wykonaniu Jakuba Ciemnoczołowskiego, pokaz grup działających przy M-GOK w Kcyni, pokaz Teatru Tancerzy Ognia Beltaine, loteria. Nagrodę główną w postaci quada i skutera ufundował Burmistrz Kcyni, który też dokonał wyłonienia zwycięskich bonów. Quad trafił do mieszkańca Kcyni - Dariusza Dziewieczyńskiego, zaś skuter do Agnieszki Mantych, również mieszkanki Kcyni. I na sam koniec - pokaz sztucznych ogni. Podczas festynu obecna była kamera TVP Bydgoszcz, która realizowała przedsięwzięcie w ramach programu Studio Lato. Podczas festynu zebrano kwotę , 13 zł czerwca już po raz piąty Parafia p.w. WNMP w Kcyni, przy wsparciu M-GOK oraz Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża Karmel, zorganizowała festyn parafialny. Głównym celem festynu jest wsparcie funduszu renowacji STRONA 7

8 Kalwarii. Podczas festynu wystąpili: Orkiestra Dęta z Kcyni; Chór Akatyst pod dyrygenturą Agnieszki Maciejewskiej, który zaśpiewał przy akompaniamencie Zespołu Smyczkowego z Wągrowca; akordeonista Bogdan Gajewski wraz z zespołem Sarbianie z gminy Mieścisko; grupa Baterflaj z Koronowa, a na zakończenie zespół z Teatru Muzycznego - Retro Voice z Gdańska. Podczas festynu na uczestników czekało sporo atrakcji m.in. loteria fantowa. Skutera, którego ufundował Burmistrz Kcyni wygrała Beata Toporowska z Kcyni. Poza tym: kawiarenka, wóz obfitości, pokazy Fundacji Cane Pro Humano, pokazy sztuki walki w wykonaniu Szkoły Fechtunku Historycznego Maximus, Białe miasteczko prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Kcyni. A na zakończenie prezent od księży z parafii - tort dla wszystkich. - 1 sierpnia w Kcyni odbył się Piknik Rodzinny organizowany w ramach Dni Kcyni. Na scenie pojawili się: zespół Aplauz oraz Andrzej Koziński. Gwiazdą wieczoru był polski raper, MEZO czyli Jacek Mejer, który w Kcyni wystąpił z zespołem: Dj Skil, Vito WS, Asia Kwaśnik oraz tancerz Białas. Imprezę pod patronatem Burmistrza Kcyni zorganizowali: M-GOK oraz Urząd Miejski w Kcyni sierpnia na mieszkańców gminy Kcynia czekała spora atrakcja - znakomite widowisko siły i mięśni - Puchar Polski Strong Man Do Kcyni przyjechali: Artur Patyk, Marcin Wlizło (najsilniejszy człowiek Pałuk), Przemysław Mościcki, Sebastian "Szczypior" Kurek, Sławomir Orzeł, Gabriel "Mandaryn" Kowalski i Andrzej "Skorpion" Zieleniecki. W przerwach pomiędzy zmaganiami "atletów" wystąpił duet akrobatyczny oraz najprawdziwszy Elvis Presley, w postać którego wcielił się były strongman Jacek Dymek. Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kcyni, Urząd Miejski w Kcyni oraz Agencja Artystyczna Harlem. - 4 września do Chwaliszewa na zaproszenie Burmistrza Kcyni oraz Kanclerza WSPiA w Poznaniu Janusza Musiała przyjechali piłkarze poznańskiego Kolejorza m.in. Grzegorz Kasprzik, Manuel Arboleda, Sławomir Peszko, Marcin Kikut, Tomasz Mikołajczak, Tomasz Bandrowski, Dimitrije Injać. Rozegrano okolicznościowy mecz pomiędzy KKS Lech Poznań a LZS Zjednoczeni Chwaliszewo. Kolejną atrakcją był występ hip-hopowców: Libera, Donia i Mezo. Dalszą część imprezy prowadził DJ DOMBEK z Kcyni. Na koniec pokaz sztucznych ogni. Organizatorami tego wydarzenia byli: WSPiA w Poznaniu, Urząd Miejski w Kcyni, Gimnazjum w Chwaliszewie. Współorganizatorami: Klub LZS Zjednoczeni Chwaliszewo, sołectwo Chwaliszewo, OSP Łankowice, OSP Chwaliszewo, OSP Dobieszewo. - 1 września miały miejsce obchody 70. rocznicy II wojny światowej. Rozpoczęto od przemarszu ulicami miasta, któremu przewodziła Orkiestra Dęta pod batutą Orlina Bebenowa. W kościele p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni odbyła się koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny. Patriotyczny montaż przygotowany przez zuchy z "Bajkowej gromady" oraz harcerzy "Szarych szeregów" ze Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni zaprezentowano już w sali M-GOK. Wręczono również nagrody za konkurs fotograficzny "Moje zdjęcie z wakacji-edycja 2009". Odbyła się również promocja Przewodnika po miejscach pamięci gminy Kcynia, którego wydawcą i finansującym był Urząd Miejski w Kcyni. Ostatnim punktem dnia obchodów było ognisko i wspólne śpiewy patriotycznych pieśni. Organizatorzy obchodów: Burmistrz Kcyni, M-GOK, Urząd Miejski, Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni, drużyna harcerzy i zuchów ze Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni. W ramach obchodów 6 września odbył się Rajd rowerowy "Szlakiem Miejsc Pamięci", którego organizatorami byli: Zakład Poprawczy oraz Urząd Miejski w Kcyni. 19 września w M-GOK odbyła się sesja popularno-naukowa. W sesji udział wzięli prelegenci: Renata Hanyżewska (Zgromadzenie Sióstr Pasterek); dr hab. Dariusz Matelski (UMA Poznań); Stanisław Pilarski (Kcynia); Józef Marosz (Kcynia); Antoni Semrau (Kcynia) września w Kcyni odbył się Turniej Sportowo-Rekreacyjny Sołectw, którego organizatorami byli: Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty. Wzięły w nim udział sołectwa: Ludwikowo, Żurawia - Włodzimierzewo, Dębogóra, Gromadno, Chwaliszewo, Studzienki, Rozpętek, Piotrowo. W zawodach uczestniczyło ogółem 101 zawodników, którym zapewniono napoje i posiłki. Organizatorzy zadbali o zapewnienie atrakcji dla najmłodszych dla których przygotowano liczne konkursy z nagrodami i słodyczami (przeprowadzeniem konkursów zajął się M-GOK w Kcyni) września miał miejsce Koncert piosenek Jacquesa Brela w wykonaniu Janusza Zbiegieła. Dzięki propozycji Konsulatu Francji oraz Biura Promocji Unii Europejskiej, na zaproszenie Burmistrza Kcyni oraz Dyrektor M-GOK w Kcyni niezwykły, przejmujący i długo oklaskiwany spektakl obejrzała grupa ok. 40 osób października, po blisko czteromiesięcznym remoncie w ramach realizowanej inwestycji pt. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę nawierzchni Rynku, uroczyście oddano rynek do użytku. Była to okazja do zorganizowania koncertu dla mieszkańców gminy Kcynia, podczas którego wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Kcyni pod batutą Orlina Bebnowa, a także artysta znany z utworów takich, jak: "Świat nie wierzył łzom" czy "Kolorowe jarmarki" - Janusz Laskowski. Organizatorami koncertu byli: Urząd Miejski w Kcyni, M-GOK w Kcyni oraz Agencja Artystyczna z Ciechocinka. Współorganizatorami: OSP Kcynia, OSP Łankowice, SP w Kcyni. Z kamerą gościła także podczas koncertu TVP Oddział Bydgoszcz. - W listopadzie obchodzono jubileusz 40.lecia istnienia Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęto od mszy św. w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni, podczas to której oczywiście zagrała orkiestra, a następnie w remizie strażackiej odbył się koncert w wykonaniu orkiestry. Wręczono również odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych. - 7 listopada w kościele p.w. WNMP w Kcyni już po raz trzeci Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury im. K. Prillowej w Kcyni był organizatorem Przeglądu Chórów "Na kcyńskiej ziemi". W tym roku o statuetkę Cantemus-Śpiewającego Anioła, walczyło dziewięć chórów w dwóch kategoriach. Organizatorzy: M-GOK w Kcyni oraz Powiat nakielski. - 6 grudnia miał miejsce koncertu charytatywnego w ZS Nr 1 w Kcyni podczas którego zebrano kwotę 4.914,76 zł. Celem koncertu była zbiórka funduszy na dostosowanie budynku szkoły do funkcjonowania w niej osób z niepełnosprawnością ruchową i ułatwienie im życia w tej szkole poprzez przełamanie barier architektonicznych. Głównym organizatorem był Zespół Szkół Nr 1 w Kcyni. Szkołę wsparli pomocą organizacyjną i finansową: Stowarzyszenie Diabetyków Polskich Koło w Kcyni, Beata i Karol Plewa, Teresa Cybulska, Zespół Kormorany, Tomasz Iskra (Piekarnia Tomko), Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa, Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie, Dziewierzewie, Laskownicy, Gminna Rada Kobiet, Urząd Miejski w Kcyni. Podczas koncertu wystąpili: gościnnie Ewa Kryza oraz zespół Kormorany z Wągrowca grudnia w Dębogórze odbyły się V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dryland Seniorów i Juniorów Puchar ESDRA 2009 r. Głównymi organizatorami byli: Burmistrz Kcyni, Nadleśnictwo Szubin oraz Stowarzyszenie Miłośników Psich Zaprzęgów Sfora Nakielska. Przez dwa dni ścigały się najlepsze zaprzęgi w tej dyscyplinie. Do Dębogóry przyjechali najbardziej utytułowani zawodnicy m.in. czterokrotna mistrzyni Polski Anna Bajer, Beata Pawłowska czy Igor Tracz. W zawodach brała również udział nasza krajanka, członkini Sfory nakielskiej Karina Borkowska. Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas zawodów czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Łankowic, Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza Kowalewko oraz kcyńska policja. STRONA 8

9 GALERIA - WYDARZENIA KULTURALNE STRONA 9

10 KONKURSY Widząc Państwa zaangażowanie w postaci brania udziału w ogłaszanych przez Referat promocji konkursach, a mając na uwadze Państwa dbałość o rozwój własnej pasji, talentów czy zdolności, wiedząc, jak ważne są chwilę spędzone razem z dziećmi podczas wykonywania np. ozdobnej karki świątecznej Organizujemy konkursy, dzięki którym rozwijacie swoje zamiłowania podkreśla Burmistrz Kcyni. W 2009 r. mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w następujących konkursach organizowanych przez Urząd Miejski: - w styczniu rozstrzygnięto Konkurs fotograficzny "Miejsca Pamięci Narodowej Gminy Kcynia w obiektywie". Fundatorem nagród był Burmistrz Kcyni. Do konkursu wpłynęło ponad 400 prac autorstwa 24 osób. Wyniki konkursu: I miejsce Magdalena Dembska z Łankowic, II miejsce Marcin Wawrzyn z Kcyni, III miejsce Krzysztof Pawłowski z Kcyni. Wyróżnienia otrzymali: Marta Piątkowska z Kcyni, Tomasz Leśniewski z Kcyni, Lisiecki z Kcyni, Mateusz Konopka z Sipior, Mikołaj Leśniewski z Kcyni. - w styczniu konkurs na Gadżet lub maskotkę promującą Gminę Kcynia. Celem konkursu było stworzenie oryginalnego gadżetu lub maskotki, które służyłyby jako element promocyjny miasta i byłyby z nim kojarzone. Komisja postanowiła przyznać I miejsce Amelii Góralczyk z Miastowic, która w nagrodę otrzymała aparat fotograficzny. Pozostałe osoby: Katarzyna Polowiec, Magdalena Polowiec, Roman Tadych, Roman Nalewajski, Eryk Piechowiak, Patryk Błochowiak i Patrycja Błochowiak - które nadesłały swoje prace otrzymały status wyróżnienia i w nagrodę materiały promocyjne. - w lutym konkurs fotograficzny - Moje zdjęcie z ferii Zwycięzcą i zdobywcą nagrody w postaci drukarki marki Epson została Beata Wolff z Kcyni. II miejsce zajął i zdobywcą klawiatury bezprzewodowej z myszką optyczną został Jacek Ziętara z Kcyni. III miejsce i kamerę Creative do rozmów internetowych zdobył Andrzej Kulczyński z Mycielewa. Osoby wyróżnione otrzymały zestawy materiałów promocyjnych. Byli to: Tomasz Grabarski, Izabela Grzechnik, Mikołaj Tubiszewski, Anna Jakubiak i Daniel Szpulecki. - w kwietniu konkurs fotograficzny Zawody Psich Zaprzęgów został ogłoszony w związku z odbywającymi się zawodami psich zaprzęgów. Łącznie swoje zdjęcia zgłosiło 30 uczestników. Wyniki konkursu: I miejsce - Jarosław Junyk z Szubina, II miejsce - Tomasz Grabarski z Gromadna, III miejsce - Aleksandra Adamczewska z Kcyni. Fundatorem nagród był Burmistrz Kcyni. - w maju konkurs plastyczny "Z Unią Europejską za pan brat był jedną z kilku inicjatyw związanych z uczczeniem 5-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgłoszono ponad 50 prac. Fundatorem nagród był Burmistrz Kcyni. - w maju odbył się Indywidualny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów. W konkursie wzięło udział łącznie 23 uczniów. Największą liczbę punktów uzyskał Adrian Tracz z Gimnazjum z Mycielewa. Miejsce drugie Łukasz Mazur z Gimnazjum w Dziewierzewie. Na miejscu trzecim uplasował się Kacper Łyszczarz z Gimnazjum w Dziewierzewie. Nagrody ufundowane przez Burmistrza Kcyni - aparat cyfrowy, radiomagnetofon a także odtwarzacz DVD - w jego imieniu wręczył Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz. Wszyscy uczestnicy STRONA 10

11 otrzymali "unijną koszulkę", zaś opiekunowie torbę ekologiczną i brelok z herbem Kcyni. - lipiec/sierpień wakacyjny konkurs fotograficzny Moje zdjęcie z wakacji-edycja Zwycięskie zdjęcia należały do: Adama Piątkowskiego z Kcyni, Marleny Kubijk z Kcyni, Magdaleny Dembskiej z Łankowic, Szymona Soja z Kcyni. Wyróżnienia: Julita Rybacka-Stróżyk z Sipior, Wojciech Hak z Chwaliszewa, Marta Piątkowska z Kcyni, Andrzej Kulczyński z Mycielewa, Monika Witkowska z Kcyni. Nagrodami był sprzęt multimedialny. - lipiec/sierpień konkurs ogrodniczy Zieleń wokół nas-edycja II. Łącznie wpłynęło 9 zgłoszeń - 4 z terenu miasta (kategoria ogród miejski) oraz 5 ze wsi (kategoria ogród wiejski). Wyniki konkursu: kategoria ogród miejski I miejsce Halina i Zbigniew Dziewieczyńscy II miejsce Jolanta i Marek Bień, III miejsce Iwona Hernet. Wyróżnienie - Renata i Grzegorz Piskulscy. Kategoria ogród wiejski I miejsce Justyna Wszelaki, Łankowice; II miejsce Beata Mrotek, Turzyn; III miejsce Andrzej Przybylski, Dębogóra. Wyróżnienie - Gertruda Hausz - Rozpętek, Anna Marciniak Rozpętek. Wręczenie nagród, a były nimi bony pieniężne do wykorzystania w sklepie ogrodniczym na kwotę: za I miejsce zł, za II miejsce zł, za III miejsce zł oraz wyróżnień (pakiet materiałów promocyjnych) nastąpiło podczas gminnych dożynek w Grocholinie. - we wrześniu jesienne konkursy skierowane zarówno do najmłodszych, jak i do starszych odbiorców: 1) w konkursie "Cztery pory roku" zwycięzcami zostali: a) rzeźba - I miejsce Patrycja Bernas, II miejsce Wiktoria Dembska, III miejsce Krystian Kurszka. Łącznie w tej kategorii wpłynęło 8 prac. b) malarstwo, witraż, rysunek, kolaż - I miejsce Monika Księżniakiewicz, II miejsce Emilia Łydka, III miejsce Eliza Grabek. Łącznie wpłynęło 36 prac. c) fotografia - I miejsce Amanda Gratkowska, II miejsce Marcelina Kaczmarek, III miejsce Agata Pogoda. Wyróżnienia: Paulina Grodzińska, Marcin Wawrzyn. 2) konkurs dla dzieci Jesienne ludki i zwierzaki, w którym należało wykonać jesienne ludki bądź zwierzaki z darów natury. Wyniki: kategoria lat 4-6: Martyna Heymann, Julia Pozorska, Oliwia Łukomska, Jakub Rommel, Maja Antonia Stałowska. Kategoria lat 7-9: Konrad Jucha, Lidia Nowak, Julia Duliba, Wiktoria Frydrych, Piotr Hotlaś, Oliwia Kemnit, Karol Bembnista. 3) konkurs na największego grzyba sezonu 2009 polegał oczywiście na znalezieniu największego okazu grzyba. Zwycięzcą konkursu został Czesław Ornowski z Kcyni. W nagrodę otrzymał toster oraz pakiet materiałów promocyjnych gminy Kcynia. - wśród zimowych konkurów był: a) Na najładniejszą ozdobę świąteczną. Zwycięzcy konkursu: 1) kategoria przedszkole i oddziały przedszkolne - Martyna Lemke, Szczepice; Piotr Kaleta, Mycielewo; Maciej Bladziak, Kcynia 2) kategoria szkoła podstawowa- Mateusz Kemnitz, Nowa Wieś; Agata Czarniak, Dziewierzewo; Jagoda Marciniak, Rozpętek. Wyróżnienie: Jakub Wiśniewski, Kcynia; Angelika Małachowska, SP w Rozstrzębowie 3) kategoria gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna - Dominika Lawrentz, Gimnazjum w Kcyni; Anna Rucińska, Gimnazjum w Mycielewie; Aleksandra Bagnerowska, Turzyn. Wyróżnienie: Mateusz Biskupski, Kcynia; Szymon Boguszyński, Kcynia; Paweł Jerzakowski, Kcynia; Agata Burdasz, Kcynia; Agnieszka Falkowska, Dom Św. Mikołaja 4) kategoria dorośli- Jadwiga Pezacka, Kcynia; Maria Kwiatkowska, Kcynia; Hanna Heymann, Słupowiec. Wyróżnienie: Miłosz Plona, ZP w Kcyni W konkursie zwycięzcy odebrali nagrody w postaci: odtwarzacza DVD; zestawów: suszarka i prostownica do włosów oraz suszarka marki Philips; zestawów: książki i zestaw pasteli; zestawów: lalka Sweet girl, traktor-zabawka oraz klocki edukacyjne. Osoby wyróżnione otrzymały również zestawy materiałów promocyjnych gminy Kcynia oraz upominek. b) w konkursie na Najładniejszą kartkę bożonarodzeniową zwycięzcami zostali: Aleksandra Bagnerowska, Turzyn; Monika Książniakiewicz, Kcynia; Michalina Wadzińska, Kcynia; Ilona Konopka, Sipiory; Kacper Jucha, Żurawia. Wyróżnienie otrzymali Jadwiga Lewandowska z ZSS w Kcyni oraz Anna Wojtas z Sipior. W konkursie zwycięzcy odebrali odtwarzacze MP3, zaś osoby wyróżnione zestawy materiałów promocyjnych i upominki. STRONA 11

12 WYDARZENIA SPORTOWE W tym miejscu prezentujemy niektóre ze sportowych przedsięwzięć minionego roku. Nie wspominamy o mistrzostwach gminy Kcynia dla szkół, które są ważne dla rozwoju sprawności i fizycznych naszych dzieci i młodzieży, nie piszemy też o wszystkich turniejach i sportowych inicjatywach, bo nie mamy tyle miejsca, a o wszystkim zawsze możecie Państwo przeczytać na stronie. - Liga Halowa Piłki Nożnej sezon 2008/2009. Organizatorami pierwszej takiej halowej ligi w Kcyni był Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty w osobie Ryszarda Hanioszyna. Liga ruszyła 23 listopada 2008 r. Po jedenastu kolejkach, 55 rozegranych meczach I miejsce, zdobywając 27 punktów, zajęła drużyna Płonące Strzelby. Na II miejscu uplasowała się drużyna VIP Hale Magazynowe, zaś miejsce III zajął ZS Nr 1 w Kcyni. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a trzy pierwsze oprócz pokaźnych pucharów, dodatkowo medale. Puchar Strzelców tej ligi powędrował do Maksymiliana Saganowskiego. W ligowych rozgrywkach udział wzięły następujące drużyny: Płonące Strzelby, VIP Hale Magazynowe, Orzeł Kcynia, ZS Nr 1 w Kcyni, ZSZ w Kcyni, Dzikie Koty, Orion Dziewierzewo I, Orion Dziewierzewo II, ZGKiM, ZP w Kcyni, LZS Wir Iwno oraz Rastafarianie Miastowice (ta ostatnia wycofała się z rozgrywek). Współfinansującym ligę było: PZU S.A. Oddział Okręgowy Bydgoszcz Inspektorat. - Memoriał Tenisa Stołowego im. Marka i Roberta Mocnych, który w 2009 r. zyskał nieco szerszy wymiar - został bowiem wpisany w kalendarz imprez Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Bydgoszczy. Na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni 8 marca zgromadziło się blisko 100 zawodników (kobiet i mężczyzn) z różnych zakątków regionu. Organizatorami Memoriału byli: Burmistrz Kcyni, GZO w Kcyni, MLKS Orzeł Kcynia oraz RM-GZ LZS w Kcyni. - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym. Po raz pierwszy na kcyńskiej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym w kategorii żak. Do Kcyni zjechało blisko 60 zawodników z różnych klubów marca - Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar WIOSNA Zagrały cztery drużyny kobiece - Zespół Szkół Nr 1 w Kcyni, Gimnazjum w Dziewierzewie, Gimnazjum w Mycielewie oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni. Zwycięzcą została drużyna ZS Nr 1. Królem strzelców została Emilia Zubrzycka, najlepszym bramkarzem Kamila Gogola, a zawodniczką fair play Kinga Meller kwietnia - Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar WIOSNY I miejsce zajęła drużyna Płonące Strzelby. Organizatorem turnieju był Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty kwietnia - Memoriał im. Piotra Morzyńskiego. Turniej ten był poświęcony pamięci siatkarza z Kcyni, który zmarł w październiku 1997 r. po blisko miesięcznym pobycie w szpitalu w wyniku powikłań wynikających z upadku z wysokości. Do udziału w memoriale zaproszono drużyny: LZS Dąb Potulice, LZS Zamek Gołańcz, Salsa Szubin, MLKS Orzeł Kcynia i Oldboys Kcynia. Zwycięzcą został LZS Dąb Potulice. Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Blamowski z LZS Dąb STRONA 12

13 Potulice. Impreza została wpisana w kalendarz imprez K-PZPS w Toruniu, a memoriał organizowali: Burmistrz Kcyni, GZO oraz RM-GZ LZS w Kcyni. - 1 maja - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kcyni. W szachowych potyczka udział wzięło łącznie 12 zawodników, sędziował Stanisław Pilarski. Zwycięzcy: kat. juniorzy - Gromosław Kroczka z Zalesia, zaś w kat. seniorzy - Tomasz Janik z Nakła. - 2 maja zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza. Sędzią zawodów był Henryk Jaśkiewicz. Łącznie w zawodach wzięło udział 31 osób. I miejsce w kategorii juniorzy zdobył Wojciech Jaszak, zaś w kategorii seniorzy - Dariusz Janowiak i Krzysztof Łukomski. - z okazji 747 rocznicy nadania praw miejskich miastu Kcynia odbyły się: Turniej Piłki Nożnej Piątek Piłkarskich o Puchar Burmistrza Kcyni (I miejsce zajął Wir Iwno), Otwarty Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego (I miejsce zajął Jarosław Adamczewski z Kcyni), Pojedynek strzelecki w strzelaniu do zapadek o Puchar Kcyni (I miejsce zajęła drużyną Leśnictwo ). Organizatorami turniejów byli: Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty sierpnia - Międzysołecki Turniej Strzelecki. Łącznie w turnieju wzięło udział 10 drużyn, które podzielono na dwie grupy. I miejsce zajęła drużyna z Sipior. - Z okazji Święta 11 Listopada zorganizowano turniej: Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Kcyni (I miejsce A. Doiczman/J. Adamczewski), Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Kcyni (I miejsce kat. junior Sławomir Berka, kat. seniorzy I miejsce Przemysław Mochocki), Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kcyni (I meisjce ZS Nr 1 w Kcyni). Najlepszymi strzelcami ( po 11 bramek) okazali się: Przemysław Toporowski i Bartosz Nowaczewski, najlepszym bramkarzem Karol Delekta, a zawodnikiem fair play - Tomasz Żarnowski. Organizatorami byli: Gminny Zespół Oświaty oraz Burmistrz Kcyni. - Liga Halowa Piłki Nożnej sezon 2009/ listopada zainaugurowano już po raz drugi w Kcyni ligę halową piłki nożnej, którą organizują: Burmistrz Kcyni oraz Gminny Zespół Oświaty. W rozgrywkach biorą udział następujące drużyny: Zespół Szkół Nr 1 "A" w Kcyni, Zespół Szkół Nr 1 "B" w Kcyni, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kcyni, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni, Płonące Strzelby, Drimtim, Tigers Team Mycielewo, Orzeł Kcynia, LZS Wir Iwno, LZS Orion Dziewierzewo, LZS Zjednoczeni Chwaliszewo, Kanonierzy, Piraci z Karaibów i VIP Kolejarz. Zwycięzcą została drużyna ZS Nr 1 w Kcyni. Najlepszy bramkarz - dla Mariusza Czerwińskiego z ZS Nr 1 "A" oraz najlepszy strzelec - dla Tomasza Żarnowskiego z ZS Nr 1 "A". Relacja z ligi na stronie w zakładce Sport LHPN sezon 2009//2010. STRONA 13

14 CIEKAWOSTKI Kcynia w TVP Bydgoszcz Dzięki nawiązanej współpracy z TVP Bydgoszcz najważniejsze tematy oraz wydarzenia często prezentowane były na antenie telewizji regionalnej. Wzięliśmy udział m.in. w magazynie Zielone światło przybliżającym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego zmiany w regionalnej infrastrukturze. Kamera towarzyszyła również III Festynowi Parafialnemu Pomóżmy farze, w ramach programu Studio Lato, jak również koncertowi Janusza Laskowskiego, podczas to którego nagrywany był program o inwestycjach w gminie Kcynia. Kcynia ma hejnał Codziennie, punktualnie o z wież kościoła p.w. WNMP w Kcyni rozbrzmiewa kcyński hejnał. Ten 10 taktowy utwór w metrum 4/4 w tempie Maestoso (uroczyście) w tonacji f-moll skomponowany został przez Orlina Bebenowa. Rada Miejska w Kcyni przyjęła hejnał Uchwałą nr XXVIII/294/2008 z 30 grudnia 2008 r. Melodyka hejnału wykonanego na trzy trąbki nawiązuje do tradycji hejnałów staropolskich (może być również wykonywany przez solo trąbkę). Sprzęt, dzięki któremu nowe melodie, w tym kcyński hejnał będą wygrywane z nowym brzmieniem, został zmodernizowany na koszt Urzędu Miejskiego. Tym samym mamy kolejny "element" historii naszego miasta. W ostatnim czasie do tej historii "dołożyliśmy" już dukata lokalnego 4 Kcynie oraz pierwszy w Polsce banknot miejski - 10 Eurokcyń, które z pewnością na trwałe wpiszą się w wydarzenia historyczne nie tylko naszego miasta, ale i regionu. Pałucka kapela na obczyźnie W wyniku zaproszenia, delegacja z województwa kujawskopomorskiego, jako jedyny polski region, reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowych Targach Sztuki i Rzemiosła Khutzot Hayotzer w Jerozolimie. Delegację tę oprócz przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Olgi Olszewskiej, hafciarki Henryki Derezińskiej z Kruszwicy, rzeźbiarza Zygmunta Kędzierskiego z Przymuszewa pod Tucholą stanowili również członkowie kapeli wchodzącej w skład Zespołu Regionalnego Pałuki. Trzej kcynianie: Henryk Kalka, Tadeusz Madziński i Andrzej Pawlak, mieli niepowtarzalną okazję nie tylko prezentować nasz region, ale i zwiedzić Ziemię Świętą. To dla nas wielki zaszczyt, że po raz kolejny mogliśmy prezentować nasz region, województwo, a nawet kraj poza granicami naszego państwa. Wprawdzie cały zespół liczy ponad 20 osób i w jego skład wchodzą oprócz członków kapeli również tancerze i śpiewacy to cieszy nas bardzo fakt, że choć namiastka zespołu mogła się zaprezentować - podkreśla kierowniczka Zespołu regionalnego Pałuki Renata Gaj-Kowalska. Odkrywamy historię na nowo W sierpniu, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kcyni, firma z Krakowa - PROTON-ARCHEO dokonywała bezinwazyjnych badań archeologicznych w naszej gminie. Badaniom poddane zostały: teren po byłej synagodze żydowskiej, kościół poklasztorny p.w. WNMP w Kcyni i kościół farny p.w. św. Michała Archanioła oraz teren do nich przyległy, jak i obszar w kierunku Karmelity. Po zakończeniu inwestycji na rynku badaniu została poddana również i ta część miasta. Wynikiem przeprowadzonych badań będzie opracowanie w formie wydruku obejmujące obszary z zarejestrowanymi anomaliami zinterpretowanymi jako obiekty archeologiczne. Wydaliśmy Przewodnik po Miejscach Pamięci Gminy Kcynia W 70. rocznicę II wojny światowej podczas gminnych obchodów miała miejsce promocja Przewodnika po miejscach pamięci gminy Kcynia. Na 71 stronach przewodnika znalazło się 55 fotografii oraz krótkie opisy wsparte 22 pozycjami bibliograficznymi o miejscach pamięci w gminie Kcynia. Są to zarówno - i to było głównym kryterium - miejsca związane z II wojną światową i Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919, które w naszej gminie są upamiętnione tablicami i pomnikami zarówno w samym mieście, jak i na terenie wsi, ale również pozostałe tablice, głazy i pomniki, które w znaczący sposób pewne wydarzenia i osoby wpisują w karty naszej historii. Recenzentem publikacji był dr Alojzy Szudrowicz, korekty dokonała Katarzyna Pawlak. Redakcją Przewodnika zajęła się Anna Duda, autorem okładki jest Tomasz Hałas. Wydawcą i finansującym Przewodnik jest Urząd Miejski w Kcyni. Można go nabyć w M-GOK. Obligacja na inwestycje 6 października w centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie dokumentów związanych z emisją obligacji komunalnych Miasta i Gminy Kcynia. Funkcję organizatora i obsługującego emisję obligacji pełni Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. W imieniu Gminy dokumenty podpisali: burmistrz Tomasz Szczepaniak oraz skarbnik Edyta Szczurek. Gmina Kcynia wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych. Emisja została podzielona na szesnaście serii, z których ostatnia zostanie wykupiona przez emitenta w roku Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy. W oparciu o art. 82 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Emisja obligacji jest alternatywnym, w stosunku do kredytu, instrumentem finansowania jednostki samorządu terytorialnego, oferującym zazwyczaj niższy koszt pozyskania środków finansowych, wieloletnią karencję w spłacie kapitału, szybszą i tańszą procedurę wyboru banku organizującego emisję (wyłącznie z prawa zamówień publicznych) oraz brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń. Dodatkowo obligacje oferują możliwość określenia terminów emisji poszczególnych serii obligacji, co umożliwia finansowanie ściśle dopasowane do harmonogramu wydatków inwestycyjnych i do terminów spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań. STRONA 14

15 Nowa zakładka na - oficjalnej stronie gminy Kcynia Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zadawania pytań, dbając o to, byście mieli jak najlepszy dostęp do rzetelnej i fachowej, a przede wszystkim bezpośredniej informacji uruchomiliśmy zakładkę Zadaj pytanie Burmistrzowi, za pomocą której możecie zadawać pytania włodarzowi gminy związane ze sferą życia gminy Kcynia. Oczywiście Burmistrz Kcyni wciąż oczekuje Państwa w dniu petenta, w każdy wtorek od godz do Dziękujemy za dotychczas zadane pytania - są one dla nas bardzo cenne. Jednocześnie zwracamy uwagę na regulamin podkreślając, że Burmistrz Kcyni nie będzie odpowiadał na pytania bez podania danych osobowych, na pytania ponaglające, na które już udzielono odpowiedzi. Prosimy o konkretne zadawanie pytań, często bowiem przedstawiacie Państwo sytuację ogólnie, nie zadając konkretnego pytania. By zadać pytanie Burmistrzowi należy kliknąć zakładkę - Zadaj pytanie Burmistrzowi - a następnie po zapoznaniu się z regulaminem - kliknąć na opcję Zadaj pytanie. Tam z kolei wypełniając kolejne pola m.in. temat pytania, podając imię i nazwisko oraz adres (do wiadomości administratora) możemy przesłać pytanie do Burmistrza Kcyni. Pytania, na które Burmistrz Kcyni udzieli odpowiedzi w terminie do 14 dni wraz z odpowiedziami ukazywać się będą na stronie w zakładce Zadaj pytanie Burmistrzowi. Podane w formularzu dane personalne wykorzystane zostaną jedynie do weryfikacji ich autentyczności. Anioł na kcyńskim rynku Zwyczaj dekorowania centrów miast w okresie zbliżającym nas do Świąt Bożego Narodzenia na stałe zagościł już w polskiej tradycji. Jak co roku, również i w tym, miasto Kcynia na ten specyficzny czas przybrało świąteczną szatę. Iluminacje świąteczne dostarczyła i zamontowała firma ENEOS z Poznania. Mam nadzieję, że tegoroczny wystrój naszego miasta przypadł mieszkańcom do gustu, przede wszystkim za sprawą świetlistego anioła, który wylądował na kcyńskim, odnowionym rynku - podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Do aktu dekoracji przyłączyli się również sami mieszkańcy miasta i wsi, którzy udekorowali swoje prywatne posesje. Ciekawostki o gminie na stronie Legendy, opowieści, historyjki opowiadane z pokolenia na pokolenie, zasłyszane gdzieś w dalekiej przeszłości bądź przeczytane na pożółkłych kartach rodzinnych zapisków bądź książek z pewnością tkwią w świadomości bądź pamięci niejednego z nas. Czy są prawdziwe...tego nie wiadomo, ale pamiętać należy, że każda legenda ma coś z prawdy. Często opowieści te dotyczą konkretnych wydarzeń, osób bądź samej miejscowości. Zachęcamy więc Państwa do podzielenia się nimi z resztą mieszkańców gminy. Jeżeli znacie Państwo jakąś ciekawą historyjkę dotyczącą gminy Kcynia, zachęcamy do przesyłania jej treści wraz z podaniem źródła, z którego pochodzą oraz danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na adres w tytule maila wpisując Czy wiesz, że...? Najciekawsze opowieści umieścimy na stronie. W tym miejscu dziękujemy tym, którzy swoje ciekawostki już nam przesłali, szczególnie zaś Panu Romanowi Tadychowi, który wręcz zalewa nas nowinkami. Dziękujemy STRONA 15

16 Miało miejsce w tym roku Podsumowaliśmy rok 2009, który był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia czy to na niwie kulturalnej czy też sportowej, w inwestycje, których celem była poprawa warunków życia mieszkańców naszej gminy. To były spotkania z ludźmi pasji, zasłużonymi oraz by rozmawiać na trudne tematy. Przed nami kolejny rok, czas realizacji kolejnych pomysłów i planów. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas słowem i pracą. Każda Państwa opinia, nawet ta najbardziej krytyczna, jest dla nas źródłem wiedzy na tematy, które realizujemy oraz sprawy, które należy doskonalić podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Wiaty, boisko Orlik i wodociągi Od nowego roku udało się już poczynić kilka drobnych inwestycji oraz zakończyć te rozpoczęte w roku ubiegłym. Nowe wiaty przystankowe stoją przy drodze wojewódzkiej nr 247. Gmina Kcynia dbając o komfort podróżowania swoich mieszkańców z chwilą wybudowania zatoczek autobusowych na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej zleciła montaż wiat przystankowych w ośmiu punktach. Montażu wiat w miejscowości: Miastowice (2 szt.), Turzyn (4 szt.), Mycielewo (2 szt.) dokonała firma SOPEL Białe Błota, która przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Zamontowana została również duża wiata w Dziewierzewie. Moje boisko Orlik stycznia 2010 r., uroczyście został oddany do użytku kompleks sportowy wybudowany w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012", którego budowę zakończono w grudniu 2009 r. Orlik powstał w Kcyni w sąsiedztwie Zespołu Szkół Nr 1. Całkowita wartość inwestycji (wraz z oświetleniem) wyniosła około zł. Kcyński Orlik został dofinansowany w kwocie 333 tys. z budżetu województwa oraz w kwocie 333 tys. zł z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu gminy Kcynia. Wodociągowanie Doliny Nadnoteckiej W 2009 r. Gmina Kcynia otrzymała dofinansowanie na złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Smoguleckiej Wsi oraz budowa sieci wodociągowej etap III w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Smogulecka Wieś, Laskownica, Mieczkowo, Nowa Wieś Notecka poprzez budowę wodociągu oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Smogulecka Wieś, co wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz na wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich co zgodne jest z celami wdrażania funduszy unijnych podkreśla Tomasz Hałas z kcyńskiego magistratu, bezpośrednio przygotowujący wraz z Ewą Zielińską wniosek. Realizowane przedsięwzięcie etap I i III (dwa z pięciu) - dotyczy następujących miejscowości: Laskownica, Nowa Wieś Notecka, Smogulecka Wieś i Mieczkowo i obejmie według stanu na r. 805 osób. Całkowity koszt inwestycji wynosi wg kosztorysu ,14 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania to zł. Inwestycja ta jest jednym z kluczowych zadań na przestrzeni najbliższych lat. Aktualny etap, który uzyskał dofinansowanie będzie realizowany w 2010 r. i jako wydatek inwestycyjny przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków życia mieszkańców terenów wiejskich podkreśla Burmistrz Kcyni Tomasz Szczepaniak. Pamiętano o 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/ lutego obchodzono w Kcyni 91. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W kościele p.w. WNMP w Kcyni odbyła się msza św., a na cmentarzu parafialnym- apel poległych. Poczty sztandarowe zgromadzone wokół pomnika, harcerze Szarych Szeregów czytający nazwiska pochowanych w tym miejscu Powstańców - Aleksandra Adamczewska, Maciej Bordun i Emilia Grześkowiak (opiekun Elżbieta Sójko), dźwięki werbla wygrywane przez Przemysława Frasza i pełniona przez członków Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka i kcyńskich harcerzy warta tworzyła niezwykłą i niezapomnianą atmosferę. Dalsza część odbywała się w M-GOK, gdzie krótką prelekcję na temat Powstania Wielkopolskiego przedstawił Sławomir Łaniecki. Ostatnim elementem obchodów było wręczenie nagród za konkurs fotograficzny "Moje zdjęcie z ferii - edycja Powstańcza Zima w Gminie Kcynia" ogłoszonym przez Urząd Miejski w Kcyni. Współorganizatorami: Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni, Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza z Kowalewka, kcyńska policja. Przygotowania do 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia 2010 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI. Również i Urząd Miejski w Kcyni przyłączył się do programu. Opierając się na liście ofiar Zbrodni Katyńskiej z Kcyni i jej okolic, do których dotarł p. Józef Marosz, "wytypowaliśmy" osoby, które zostaną upamiętnione poprzez posadzenie drzewka - dębu katyńskiego. Osoby te już mają "swoje miejsce" w pamięci i historii naszego miasta m.in. poprzez tablice, które widnieją na murach kościoła pw. WNMP w Kcyni, których odsłonięcie nastąpiło - również dzięki zaangażowaniu p. Józefa - w 1995 r. i 2005 r. Na tablicy widnieje więcej nazwisk, bo są tam umieszczeni nie tylko rodowici kcynianie, ale i osoby zasłużone dla Kcyni bądź będące absolwentami kcyńskiego seminarium. Poprzez posadzenie drzewek uczcimy rodowitych kcynian - mieszkańców miasta oraz pobliskich wsi - podkreśla koordynator lokalny projektu Anna Duda z Referatu promocji Urzędu Miejskiego w Kcyni. Wśród osób, którym zostanie poświęcony dąb, są: porucznik Edmund Ślot, urodzony w Karłowie, zamordowany w Charkowie; kapitan Paweł Stachowiak, urodzony w Słupowcu, zamordowany w Charkowie; porucznika Józef Czerwiński, urodzony w Krzepiszynie, zamordowany w Charkowie; kapitan Stefan Kowalski, urodzony w Kcyni, zamordowany w Katyniu; podkomisarz Franciszek Reinke, urodzony w Paulinie, zamordowany w Twerze; porucznik Feliks Sobecki, urodzony w Kcyni, zamordowany w Katyniu. Do upamiętnienia pozostałby jeszcze Józef Pituła z Dziewierzewa, ale niestety jemu już poświęcono dąb - w Wolsztynie. Dodatkowo swój dąb posadzi Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni, który upamiętni w ten sposób podpułkownika Tadeusza Dzierzgowskiego urodzonego w Warszawie, zamordowanego w Charkowie. Apelujemy do osób będących w posiadaniu wiedzy o w/w osobach o kontakt z lokalnym koordynatorem, celem wzbogacenia informacji o danej ofierze. Uroczyste posadzenie dębów w parku miejskim w Kcyni będzie jednym z elementów obchodów 70. rocznicy wydarzeń katyńskich planowanych w gminie Kcynia na niedzielę 18 kwietnia 2010 r. STRONA 16

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 DOCHODY 22 185 000 zł WYDATKI 23 130 000 zł DEFICYT - 945 000 zł INWESTYCJE 5 104 000 zł REZERWA - 260 000 zł WYBRANE WYDATKI W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 2016-2017 Podsumowanie 2016 roku Budżet inwestycyjny na 2016 r. Fundusz sołecki 69 549,97 zł Budżet 3 804 140,53 zł Dofinansowanie zewnętrzne 783 423,93 zł Pozyskane

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2016

Kalendarz imprez na rok 2016 Kalendarz imprez na rok 2016 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. 24. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2016 Sala widowiskowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sala sportowa MGOSiR. Biblioteka Dolsk

Sala sportowa MGOSiR. Biblioteka Dolsk Kalendarz imprez na rok 2017 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Mi Dolsk w związku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2016

Kalendarz imprez na rok 2016 Kalendarz imprez na rok 2016 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. 24. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2016 Sala widowiskowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Sala sportowa MGOSiR. Biblioteka Dolsk

Sala sportowa MGOSiR. Biblioteka Dolsk Kalendarz imprez na rok 2017 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Mi Dolsk w związku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Sala sportowa MGOSiR. Biblioteka Dolsk

Sala sportowa MGOSiR. Biblioteka Dolsk Kalendarz imprez na rok 2017 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Mi Dolsk w związku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

23.05.2015 O ulice miasta Dolsk. 30.05.2015 G Gmina Dolsk. 7.06.2015 W Stacja PKP Wieszczyczyn. 13-14.06.2015 W Jezioro Dolskie Wielkie

23.05.2015 O ulice miasta Dolsk. 30.05.2015 G Gmina Dolsk. 7.06.2015 W Stacja PKP Wieszczyczyn. 13-14.06.2015 W Jezioro Dolskie Wielkie Kalendarz imprez na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. 23. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 11.01.2015 Sala widowiskowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Skarżysko Kościelne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu.

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-01-11 20:01:19 18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. 10 grudnia na siewierskim rynku zagrała po

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Lp. ucznia Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Klasa Osiągnięcia nauczyciela, który przygotował ucznia do Agnieszka Zaremba 1 Wojciech Czajkowski II Laureat Konkursu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Ceramika Cup 2014 JSM,

Ceramika Cup 2014 JSM, Ceramika Cup 2014 JSM, 5.03.2014 1 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie został rozegrany Turniej Piłki Nożnej Ceramika Cup 2014, którego współorganizatorem był Urząd Miejski w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy na rok 2016 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Wlkp. 2. Liga Gminna tenisa stołowego sobota, 3. Aktywny Senior (piłka nożna, siatkowa, zdrowy, 4.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo