5 Część Instalacje i urządzenia energetyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część Architektura 2 Część Konstrukcja 3 Część 2.3. Układ torowy 4 Część Instalacje sanitarne 5 Część Instalacje i urządzenia energetyczne 6 Część Kolejowa sieć trakcyjna. 2

2 Spis zawartości I. Opis techniczny str. 4 II. Obliczenia techniczne str. 15 III. Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych str. 23 IV. Odpisy pism i uzgodnień str. 24 Pismo PKP Energetyka nr. ERD14j-5525/137/2011 z dn str. 25 Połączenia wyrównawcze w budynku - kserokopia str. 26 V. Rysunki str. 27 Nr. E1 Plan sytuacyjny str. 28 Nr. E2 Schemat zasadniczy zasilania str. 29 Nr. E3 Schemat tablicy TG2 str. 30 Nr. E4 Schemat tablicy TO str. 31 Nr. E5 Schemat tablicy TG3 str. 32 Nr. E6 Schemat tablicy TP1 str. 33 Nr. E7 Plan instalacji elektrycznej rzut parteru str. 34 Nr. E8 Plan instalacji elektrycznej rzut 1 piętra str. 35 Nr. E9 Plan instalacji odgromowej str. 36 3

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: - zlecenia Inwestora. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje: - zewnętrzne linie zasilające, - zewnętrzne szafy zasilająco-rozdzielcze, - wewnętrzne linie zasilające, - tablice rozdzielcze, - instalację elektryczną wewnętrzną, - sieci strukturalne, - instalację ochronną, - instalacje odgromową, - uszynienie grupowe, - sieć strukturalną. 3. Warunki techniczne przyjęte do opracowania Projekt opracowano w oparciu o: - przepisy i normy aktualne w grudniu 2011 r.; - pismo PKP Energetyka nr. ERD14j-5525/137/2011 z dn r. - opracowań branżowych; 4. Stan istniejący Hala oraz budynek warsztatowo-socjalny są obiektami projektowanym. Obok projektowanej hali znajduje się istniejąca hala elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jest ona zasilana z rozdzielni nn stacji transformatorowej LON PKP Energetyka o mocy S=250kVA kablem YAKY 4x120 mm2. W hali zlokalizowana jest główna tablica rozdzielcza RG (TG1). 4

4 5. Układ projektowany 5.1 Zasilanie Dla potrzeb rozdziału energii na istniejące odbiory oraz projektowane, należy na w wyznaczonej lokalizacji na planie sytuacyjnym posadowić typową szafę kablowo-rozdzielczą KSR 6. Na czas budowy budynku warsztatowo-magazynowego w/w szafę posadowić w punkcie geodezyjnym E3, a następnie docelowo (po zakończeniu robót budowlanych związanych z elewacją zewnętrzną budynku) przy zewnętrznej ścianie budynku w pkt. geodezyjnym E4 (pokazano na planie sytuacyjnym). Szafa KSR 6 zasilana będzie z rozdzielni nn stacji transformatorowej STSa istniejącym kablem YAKY 4x120 mm 2. Przy odkopywaniu kabla na odcinku pkt. Geod. E1 E2 należy uwzględnić zapas kabla umożliwiający zmianę lokalizacji szafy KSR 6 do miejsca docelowego (pkt. geodezyjny E4). Trasę kabla oraz lokalizację KSR 6 pokazano na rysunku E1 natomiast schemat zasadniczy zasilania na rysunku E Zewnętrzne linie zasilające Z projektowanej szafy KSR-6 wyprowadzone będą obwody rozdzielcze: 4xYAKY 1x120 mm 2 do tablicy TG1 w hali istniejącej, 4xYAKY 1x120 mm 2 do tablicy TG2 w hali postojowej EZT na torze nr 113, 4xYKY 1x70 mm 2 do tablicy TG3 w budynku warsztatowo-magazynowym. Z projektowanej tablicy TG2 należy wyprowadzić kabel YKY 5x6 mm 2 dla potrzeb zasilania szafy sterowania przepompownią. Układ zasilania tablic pokazano na rys E2 a trasę kabla na rysunku E1 oraz E Układanie kabli Kable układać zgodnie z normą N SEP-E 004. Pod przejściami, przy skrzyżowaniach z innymi sieciami oraz przy wprowadzaniu kabli do szafy kablowej kabel chronić w rurze Arot Ø 110 zgodnie z planem sytuacyjnym. Na pozostałym odcinku trasy kablowej należy ułożyć folię koloru niebieskiego zgodnie z normą N SEP-E 004. Przewidzieć zapasy kablowe umożliwiające zmianę lokalizacji szafy kablowej KSR do miejsca docelowego. Trasę kabli pokazano na planie zagospodarowania (Rys. E1). 5

5 5.4 Wewnętrzne linie zasilające Wewnętrzne linie zasilające wykonać kablem: YKY5x10 mm 2 do tablicy TO, YKY 5x25 mm 2 do tablicy TP1, Układ zasilania tablic pokazano na rys E3 oraz E Szafy rozdzielcze zewnętrzne Szafę kablowo-rozdzielczą KSR 6 oraz szafę ochronników niskonapięciowych SON wykonać jako typowy zestaw wolnostojący w obudowie izolacyjnej posadowionej na fundamencie prefabrykowanym i dostarczony przez producenta ( np. firmy ELMAT GORZÓW, Emiter lub o niegorszych parametrach technicznych). Obok projektowanego zbiornika na wodę deszczową obok projektowanej hali postojowej EZT na torze nr 113 zabudować typową szafkę sterującą pracą pomp SSP w II klasie izolacji na fundamencie prefabrykowanym i dostarczonym przez producenta. W projekcie związanym branży sanitarnej zaprojektowano dwie pompy 1 fazowe o mocy 0,55kW, z których jedna stanowi rezerwę. Szafę sterowniczą SSP dla potrzeb pomp należy wyposażyć: zgodnie z zaleceniami producenta przepompowni oraz Dokumentacją Techniczno Ruchową DTR Producenta dotyczącą sterowania oraz zabezpieczenia pomp. w ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1 (np. typu DEHN Ventil M TNC 255 lub o niegorszych parametrach technicznych). Przy zamawianiu osprzętu należy zgłosić Producentowi fakt, iż szafy sterownicze będą w wykonaniu zewnętrznym. Automatyka sterowania ujęta jest opracowaniem branży sanitarnej. Schemat tablic pokazano na rysunku E2 a usytuowanie na planie sytuacyjnym. 5.6 Tablice i szafy rozdzielcze wnętrzowe Tablice rozdzielcze budynku warsztatowo-magazynowego TG-3 oraz TP1 wykonać jako tablice wnękowe, modułowe z drzwiczkami pełnymi IP40/43. Główną tablicę rozdzielczą projektowanej hali TG-2 oraz tablicę oświetleniową TO wykonać jako zestawy szaf zasilająco-rozdzielczych posadowionych na cokołach z drzwiczkami pełnymi IP55/65. 6

6 Na co drugim slupie w projektowanej hali posadowić typowe rozdzielnice stacjonarne T1- T22 z drzwiczkami pełnymi IP44 wyposażone w rozłącznik główny napięcia oraz w gniazda trójfazowe 16A, 32A oraz w gniazda 16A zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym na każde z gniazd. Schemat tablic pokazano na rysunku E3-E6 a usytuowanie na planie sytuacyjnym. 5.7 Demontaż Należy na istniejącym torze nr 113 zdemontować lampy oświetleniowe wraz z oprawami oraz kable zasilające w/w lampy. Lokalizacje demontowanych lamp oświetleniowych oraz trasę demontowanego kabla pokazano na rysunku E Instalacje elektryczne wnętrzowe Oświetlenie podstawowe Budynek warsztatowo-magazynowy Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano plafoniery oraz oprawy świetlówkowe szczelne ze statecznikami elektronicznymi. Pomieszczenia pomocnicze i sanitarne oświetlić oprawami szczelnymi świetlówkowymi ze statecznikami elektronicznymi lub kompaktowymi z kloszami osłonowymi. Teren wokół budynku oświetlić oprawami sodowymi szczelnymi montowanymi za pomocą wysięgników do konstrukcji budynku. Załączanie oświetlenia wewnątrz budynku łącznikami miejscowymi w pomieszczeniach. Załączanie oświetlenia na zewnątrz budynku wykonać w funkcji automatycznej za pomocą zegara astronomicznego oraz ręcznie. Hala postojowa EZT na torze nr 113 Pomieszczenia hali oświetlić oprawami świetlówkowymi szczelnymi. Przewiduje się: - oświetlenie ogólne; - oświetlenie boczne; - oświetlenie w kanale. Przy pracach montażowo - serwisowych stosować oświetlenie miejscowe halogenowe. Załączanie oświetlenia łącznikami miejscowymi. 7

7 Oświetlenie awaryjne Na drogach komunikacyjnych w budynku warsztatowo-magazynowym oraz na hali postojowej EZT na torze nr 113 przewidziano oświetlenie awaryjne oraz kierunkowe wg normy PN-EN1838/2005. Oświetlenie awaryjne komunikacyjne wykonać oprawami z wbudowanymi inwertorami o czasie działania minimum 1 godz. (usytuowanie pokazano na rzutach budynków). Typy proponowanych opraw oświetleniowych podano w pkt. III a rozmieszczenie instalacji elektrycznej pokazano na rzutach budynku Instalacja elektryczna Budynek warsztatowo-magazynowy Instalację elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi YDY,YDYp - z osprzętem szczelnym zagłębionym w tynk w pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, szatni oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do prac mechanicznych, - z osprzętem melaminowym pt. w pomieszczeniach gospodarczych, biurowych, spożywania posiłków własnych. Gniazda wtykowe instalować na wys. - 0,2m w pokojach biurowych, - 1,0m w korytarzach, w pomieszczeniach gospodarczych, - 1,5m w pomieszczeniach sanitarnych oraz do prac mechanicznych. Przewody prowadzone na stropach drewnianych prowadzić w rurkach RVS lub w uchwytach dystansowych. Typy proponowanych opraw oświetleniowych podano w pkt. III a rozmieszczenie instalacji elektrycznej pokazano na rzutach budynku. hala postojowa EZT na torze nr 113 Instalację elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi YDY,YDYp - z osprzętem szczelnym prowadzonym w rurach ochronnych w kanale technicznym, - z osprzętem szczelnym prowadzone w korytkach kablowych, Gniazda wtykowe instalować na wys. - 1,5m na hali. We wnęce kanału gniazda instalować na wysokości 0,1 metra od dolnej krawędzi wnęki. 8

8 5.9 Instalacja siłowa Budynek warsztatowo-magazynowy Instalację elektryczna siłową wykonać przewodami kabelkowymi z osprzętem szczelnym. Typy przewodów pokazano na schematach rozdzielnic (rysunki nr E3 E7). Hala postojowa EZT na torze nr 113 Instalację elektryczna siłową wykonać przewodami kabelkowymi z osprzętem szczelnym. Typy przewodów pokazano na rysunkach E3 E Instalacja okablowania strukturalnego W budynku warsztatowo - magazynowym na parterze w pomieszczeniu gospodarczym (0.9) oraz na 1 piętrze na korytarzu (1.1) należy zainstalować naścienne szafkę dystrybucyjną TT. W/w skrzynki należy wyposażyć w wentylatory, łączówki krosowe dla połączeń kablowych i przewodów instalacji strukturalnej oraz listwę zasilającą. Przyłącze teleinformatyczne nie jest ujęte w/w opracowaniem, natomiast należy ułożyć rurkę RHDPe Ø37 od w/w szafy TT do zewnętrznej krawędzi budynku, którą zakończyć na styku budynku (pokazano na rys. E8). Od szafy dystrybucyjnej do pojedynczych modułów RJ45 (okablowanie poziome) należy ułożyć kable UTP kat. 5e 4x2x0,5. Przewiduje się instalować w każdym wskazanym pomieszczeniu na palnie sytuacyjnym dwa gniazda wtykowe RJ45. W/w konfiguracja sieci (ilości żył doprowadzonych od gniazd odbiorczych) umożliwia podział w/w gniazd na gniazda z dostępem do sieci LAN oraz na gniazda telefoniczne (przy uwzględnieniu osobnych złączek RJ12 montowanych zamiast złączek RJ45) przy wypięciu w/w kabli do osobnych szafek dystrybucyjnych. Szafę dystrybucyjną (listwę zasilającą) zasilić przewodami kabelkowymi z części administracyjnej. Rozmieszczenie instalacji strukturalnej pokazano na rzutach budynku Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku Jako dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku zastosować szybkie wyłączenie zasilania. System sieciowy: zasilanie: TN-S, 9

9 instalacja odbiorcza: TN-S, Do wyrównania potencjałów pomiędzy poszczególnymi częściami przewodzącymi urządzeń oraz zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem DY6mm2 obejmujące następujące części przewodzące urządzeń i instalacje: wodociągowa rury kanalizacyjne instalacje c.o. i c.w., wanny, natryski, umywalki, baterie w łazienkach, WC. Jeżeli powyższe urządzenia nie są przewodzące, nie należy wykonywać połączeń wyrównawczych miejscowych. W budynku warsztatowo-magazynowy obok tablicy TG3 oraz w hali postojowej EZT na torze nr 113 obok tablic TG2 oraz TO wykonać GSU, z którymi połączyć wszystkie części przewodzące, rozdział przewodu PEN i połączyć to z uziomem fundamentowym. Obwody zasilające gniazda wtykowe zabezpieczyć wyłącznikami róznicowo-prądowymi I N=0,03A. Uszynienie grupowe Metalowa konstrukcja projektowanej hali znajdować się będzie w odległości mniejszej niż 5 od osi toru zelektryfikowanego, wobec tego należy dokonać jej uszynienia w dwóch punktach. Należy zmierzyć rezystancję doziemną gruntu (jeżeli Ruź>2Ω należy zastosować równoległe połączenie ograniczników TZD-1N i TZD-1R, natomiast gdy Ruź<2Ω należy zastosować ogranicznik w wykonaniu dwukierunkowym typu TZD-2NR). Ogranicznik niskonapięciowy należy zlokalizować w szafie SON. Szaf SON wykonane są z tworzywa dielektrycznego - nie zachodzi więc potrzeba ich uszyniania przy zbliżeniach mniejszych niż 5 m do osi toru zelektryfikowanego. Inne elementy przewodzące prąd zlokalizowane w przedziale 5 m od osi toru (Rys. E1) uszynić kablem YAKY1x120 mm 2 zapewniając galwaniczne połączenie Ochrona przed przepięciami Na tablicy TG2, TG3 zainstalować ochronniki przed przepięciami klasy 1 lub o niegorszych parametrach technicznych, natomiast na tablicy TO zainstalować ochronniki przed przepięciami klasy 2 lub o niegorszych parametrach technicznych. 10

10 5.13 Ochrona ppoż. Przy wejściach do budynku warsztatowo-magazynowego, hali postojowej EZT na torze nr 113 oraz istniejącej hali elektrycznych zespołów trakcyjnych, zamontować wyłączniki prądu WPP ( przyciski z osłoną koloru czerwonego ABB). Połączenie z rozłącznikiem mocy w złączu kablowym zlokalizowanym na zewnętrznej ścianie budynku warsztatowo-magazynowy zasilającego budynek warsztatowo -magazynowy, istn. halę EZT oraz projektowaną halę postojowej EZT na torze nr 113 wykonać przewodem ognioodpornym NGKs3x1,5. Na korytarzach przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego o czasie działania min 1 godz. oraz oprawy kierunkowe wg normy PN-EN1838/ BHP Włączenie do czynnej sieci energetycznej wykonać w stanie beznapięciowym Instalacja odgromowa Obliczenia: 11

11 12

12 Z powyższej zależności wynika, że dla kompleksu budynków trzeba przyjąć poziom ochrony III + ochronę przepięciową. Należy wykorzystać wszystkie przewodzące części metalowe. Wymiary oka przyjąć 15x15 m, zwody pionowe odprowadzające co 15m. 13

13 Budynek warsztatowo-magazynowy Jako zwód poziomy budynku należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu. Przewody odprowadzające wykonać prętami stalowymi DFe/ZN Ø 8 w układzie nienaprężanym. Przewody odprowadzające ukryć w rurkach RVS pod ociepleniem budynku. Wykonać uziom fundamentowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 ustawionego na sztorc i przyspawanego do konstrukcji zbrojeniowej fundamentu, wyprowadzając końcówkę przyłączeniową do złącza kontrolnego. Połączenie uziomu ze zwodami wykonać poprzez zaciski kontrolne umieszczone w puszkach kontrolnych w ścianie. Ruź 10Ω. Hala postojowa EZT na torze nr 113 Blacha poszycia dachowego będzie wykorzystana jako zwód instalacji odgromowej. Jako przewody odprowadzające zostaną wykorzystane stalowe filary podtrzymujące konstrukcję hali. Części metalowe poszycia dachu powiązać z filarami prętem stalowym DFe/ZNØ8 w układzie nienaprężonym. Należy zapewnić ciągłość galwaniczną metalowego poszycia hali z stalowymi filarami częściami projektowanymi. Wykonać uziom fundamentowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 ustawionego na sztorc i przyspawanego do konstrukcji zbrojeniowej fundamentu, wyprowadzając końcówkę przyłączeniową do GZU. Ruź 10Ω Zasilanie placu budowy, przygotowanie do realizacji inwestycji Plac budowy zasilić przyłączem docelowym. Na placu budowy zamontować szafę budowlaną. Ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotyku wyłącznik różnicowo-prądowy I 30mA. 14

14 II. P r o j e k t b u d o w l a n y Obliczenia techniczne 1. Oświetlenie Rozmieszczenie instalacji oświetleniowej wewnątrz budynków dokonano w oparciu o normę: PN-EN Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach : Pokój pobytu dziennego (pkt ) 200 Lx, Korytarz ( pkt ), pomieszczenie gospodarcze (pkt ), magazyn (pkt ) 100Lx, Schody (pkt ), komunikacja, po której poruszają się pojazdy(pkt ) 150 lx Łazienka (pkt ) 200Lx, Pomost (pkt ) 100Lx, Rozmieszczenie instalacji oświetleniowej na zewnątrz budynków dokonano w oparciu o normę: PN-EN Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz : Strefy ruchu dla wolno poruszających się pojazdów (max 10km/h) (pkt ) 10 Lx, Place kolejowe ze strefami załadunku (pkt ) Natężenie oświetlenia wykonano programem komputerowym. 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 2. Zestawienie moc i dobór kabli 2.1 Zestawienie mocy szczytowej w szafie kablowo-rozdzielczej KSR 6 Obciążenie szczytowe: I o KSR = PS 3 U cos n P(i) P(s) TG1 46,3kW 27,4kW TG2 57,7kW 34,0kW TG3 76,3kW 55,5kW SUMA 180,3kW 116,9kW W 181A 3 400V 0,93 Wymienić w rozdzielni nn stacji STSa (zabezpieczenie główne hali EZT) wkładki bezpiecznikowe na WT-2/gG 200A. Kabel zasilający istniejący YAKY4x120mm 2. tablica TG1 w istniejącej hali: P S/TG1 = 27,4 kw, Obciążenie szczytowe: I O / TG1 tablica TG2 w hali postojowej EZT na torze nr 113: PS 3 U cos n 27400W 3 400V 0,93 PS 34000W P S/TG2 = 34,0 kw, Obciążenie szczytowe: IO / TG 2 53A 3 U cos 3 400V 0,93 n 43A tablica TG3 w budynku warsztatowo-magazynowym: P S/TG3 = 55,5 kw, Obciążenie szczytowe: I O / TG 3 PS 3 U cos n 55500W 86A 3 400V 0, Dobór kabli i zabezpieczeń Tabela doboru kabli zasilających: Obwód Przekrój Długość Sposób Iz Typ kabla [mm²] [m] ułożenia [A] TG1 4xYAKY 1x D 189 TG2 4xYAKY 1x D 189 TG3 4xYAKY 1x A

20 Przy doborze wkładek bezpiecznikowych w szafie kablowej uwzględniono selektywność działania zabezpieczeń. Tabela doboru zabezpieczeń: Warunki: Zab. IB In IZ IB In Iz Obwód Typ kabla k2 obwodu [A] [A] [A] k 2 In Iz 1,45 TG1 4xYAKY 1x120 gf 160A ,6 Spełniony TG2 4xYAKY 1x120 gg 100A ,6 Spełniony TG3 4xYKY 1x70 gg 100A ,6 Spełniony 3. Spadek napięcia Przyrosty spadków napięć zestawiono w poniższej tabeli Rozdzielnica/obwód Zasilanie kabel/przewód Długość [m] Przyrost spadku napięcia liczony od RG stacji trafo [%] KSR 6 YAKY 4x m 3,7 TG1 4xYAKY 1x120 70m 4,0 TG2 4xYAKY 1x120 70m 4,0 TG3 4xYKY 1x70 15m 3,8 TP1 YKY5x25 11m 4,1 TO YKY5x10 75m 4,6 TP1-25 YDYp3x2,5 41m 4,1 4. Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku szybkie wyłączenie Do obliczeń przyjęto: - moc zwarciową systemu S k=250mva; - moc transformatora S nt =250kVA Warunek samoczynnego wyłączenia: Z s I a U o i czasu wyłączania mniejszego lub równego 5s: Warunek samoczynnego wyłączania w punkcie obwodu Chroniony Zasilanie Długość Zs Ia Z Ia Zabezpieczenie Obwód/Rozdzielnica kabel/przewód [m] [Ω] [A] [V] Warunek Z Ia Uo TG1 4xYAKY 1x gf 160A 0, Spełniony TG2 4xYAKY 1x gg 100A 0, Spełniony TG3 4xYKY 1x70 15 gg 100A 0, Spełniony 21

21 Warunek ochrony przeciwporażeniowej spełniony! Po wykonaniu przyłącza i instalacji wykonać pomiar impedancji zasilania a wyniki załączyć do niniejszej dokumentacji. Przewidziane wykonanie tablic rozdzielczych w osłonach izolacyjnych ( II klasa izolacji ) zapewniają ochronę przed niebezpiecznym napięciem dotyku. Dla zabezpieczenia obwodów gniazd wtykowych zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe I N0,03A Ochrona realizowana jest zgodnie z normami: PN-HD :2009r. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. PN-EN :2002r. Część 1. Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. Zastosowania kolejowe. Wykonać dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze z uziemieniem zacisków PEN w rozdzielniach głównych. W celu ochrony przed wniesieniem napięcia trakcyjnego zastosować ograniczniki niskonapięciowe wielokrotnego zadziałania w szafkach typu SON (lokalizację szaf pokazano na planie sytuacyjnym E1). Rezystancja uziemienia urządzeń energetycznych: Ruź 10Ω. 22

22 III. WYKAZ PROPONOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH Oznaczenie Nazwa oprawy: A Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x28W IP65, II klasa ochronności B Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x21W IP69K, II klasa ochronności C Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 1x18W IP44 typu downlight D Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x18W IP44 typu downlight E Oprawa szczelna, natynkowa, świetlówkowa z EVG 2x26W IP65 F Oprawa szczelna, świetlówkowa z EVG 2x26W IP44 typu downlight G oprawa sodowa 70W o kącie nachylenia odbłyśnika P1 (lub oprawy równoważne dopuszczone do stosowania na terenach kolejowych), IP66 H oprawa sodowa 70W o kącie nachylenia odbłyśnika P3x (lub oprawy równoważne dopuszczone do stosowania na terenach kolejowych), IP66 I oprawa sodowa 70W o kącie nachylenia odbłyśnika P5 (lub oprawy równoważne dopuszczone do stosowania na terenach kolejowych), IP66 J Oprawa świetlówkowa z EVG, rastrowa 2x14W, IP20 K Oprawa świetlówkowa z EVG, rastrowa 3x14W, IP20 L Oprawa świetlówkowa z EVG, rastrowa 4x14W, IP20 M Oprawa świetlówkowa z EVG, zwieszana 1x35W, IP20 N Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 1x35W, IP66 O Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 1x54W, IP66 P Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x28W, IP66 R Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x35W, IP66 S Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x35W, IP66 T Oprawa świetlówkowa z EVG, szczelna, zwieszana 2x54W, IP66 U Oprawa awaryjna, kierunkowa 1x8W IP65 Uwaga: Wyboru opraw dokonać w konsultacji z Inwestorem Opracowała inż. Halina Rzewuska 23

23 IV. ODPISY PISM I UZGODNIEŃ 24

24 25

25 26

26 V. RYSUNKI 27

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Opis techniczny Obliczenia techniczne Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych Informacja o BIOZ Odpisy pism i uzgodnień

Spis zawartości. Opis techniczny Obliczenia techniczne Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych Informacja o BIOZ Odpisy pism i uzgodnień 1 Spis zawartości I II III IV V VI. Opis techniczny Obliczenia techniczne Wykaz proponowanych opraw oświetleniowych Informacja o BIOZ Odpisy pism i uzgodnień - umowa z ENEA nr 501/351/1933/11 uprawnienia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI ZWRTOŚĆ OPRCOWNI - Uprawnienia str. 2-3 - Opis techniczny str. 4-9 - Obliczenia techniczne str. 10-20 RYSUNKI Rozdzielnica R2 E1 str. 10 Rozdzielnica RS2 E2 str. 11 Instalacja oświetlenia Pom. -2 E3 str.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IV.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH IV.4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy opracowano w ramach posiadanych rzutów remontowanych i przebudowywanych pomieszczeni biurowych

Projekt wykonawczy opracowano w ramach posiadanych rzutów remontowanych i przebudowywanych pomieszczeni biurowych - 1 - Spis treści 1 Umowa z ENEA S.A. 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki nr 1 Rzut parteru instalacja elektryczna nr 2 Rzut piętra instalacje elektryczne nr 3 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA DOM KATA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : - Instalacje elektryczne - RZUT PIWNIC Rys. nr E-1 - Instalacje elektryczne - RZUT PARTERU Rys. nr E-2 -

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną - 2 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany, część elektryczna, Hali magazynowej z zapleczem socjalnym w Szczecinie ul. Wiosenna 1 działka nr 10/5 dla

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1/E Schemat zasilania i rozdziału energii 2/E Instalacja oświetleniowa rzut piwnic 3/E Instalacja oświetleniowa rzut parteru 4/E Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej Oczyszczalni Ścieków Branża: Elektryczna Obiekt : Oczyszczalnia Ścieków - Inwentaryzacja istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZE. -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. techn. elektryk Marian Damski nr ewid. upr. AN- 8346/145/85

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. techn. elektryk Marian Damski nr ewid. upr. AN- 8346/145/85 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT: techn. elektryk Marian Damski nr ewid. upr. AN- 8346/145/85 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 2. Spis zawartości str. 3. Uprawnienia budowlane projektanta

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dębniki dz. nr 37/4 i 37/5, gm. Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów

PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów marzec 2012 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI III PIĘTRA W BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-BIUROWYM ODDZIAŁU ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE LOKALIZACJA: ul. Harcerska

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo