Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811"

Transkrypt

1 Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN

2 Okładka: Pierwsze oznaki wiosny - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 187, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Jolanta Kawecka, kierownik zespołu, Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak. Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28

3 Co z tym kryzysem? Gospodarka światowa znalazła się w trudnej sytuacji, a jej skutki dotykają już Polski. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, czy zachodnimi krajami Europy, Polska może odczuć mniejsze skutki światowej recesji, jednak na pewno ich nie uniknie. Wielu ekspertów, bankowców i ekonomistów zastanawia się, dlaczego do takiej sytuacji doszło i jakie mogą być jej rozmiary? Jednak biorąc pod uwagę fakt różnorodności gospodarczej każdego kraju nie można znaleźć jednego panaceum na szybkie wyjście z recesji. Dlatego też inne zadania w zakresie walki z kryzysem ma rząd, a inne spoczywają na samorządach. Ograniczanie wydatków poszczególnych ministerstw oraz niedopuszczenie do zwiększenia deficytu budżetowego to ważny element strategii rządowej, przy jednoczesnym przyspieszeniu alokacji funduszy unijnych przewidzianych do 2013 roku. Trzeba podkreślić, że Komisja Europejska pochwaliła administrację rządową za hamowanie rozmiarów deficytu budżetowego. Natomiast takie kraje jak Francja czy Wielka Brytania zostały ostrzeżone pod rygorem sankcji za nadmierne zwiększanie deficytu. Inne zadania w tej specyficznej sytuacji gospodarczej mają samorządy. To właśnie samorządy wszelkiego szczebla w ostatnich latach były kołem zamachowym rozwoju regionalnego i to właśnie samorządy inicjowały napływ inwestorów. Dlatego też w tym trudnym okresie to na barkach samorządów spoczywa intensywniejsze i efektywne wykorzystanie środków unijnych. Marszałek i zarząd województwa poczynili już kroki w kierunku przesunięcia naborów z lat późniejszych na rok Ponadto zarząd podjął się skorygowania kryteriów naborów tak, by prostszy i bardziej przejrzysty system ocen pozwolił szybciej realizować przewidywane projekty. Szereg inwestycji gminnych i powiatowych przy pomocy RPO zahamuje spadek liczby zleceń wśród przedsiębiorców budowlanych. Również inwestycje drogowe finansowane w naszym województwie ze środków własnych samorządów, ale również przy niemałym wsparciu zarządu województwa (RPO) i administracji rządowej ( Schetynówki ), to ważny element walki z kryzysem. Niewątpliwie poważnym następstwem spowolnienia gospodarczego jest powiększająca się liczba bezrobotnych. Rząd przeznaczył dodatkowe fundusze na aktywizację bezrobotnych, jak również przeprowadził nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu. Jednak realizacja tych założeń spoczywa głównie w rękach samorządu województwa i powiatów. Najbardziej efektywnym sposobem na trwałą aktywizację zawodową jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Z mocy znowelizowanej ustawy zostaną utworzone, pod auspicjami pup- ów, na poziomie każdej gminy, centra mające na celu wsparcie i ukierunkowanie osób chcących prowadzić własną firmę. Dziś w trudnych czasach gospodarczych należy zweryfikować rozdział środków z Funduszu Pracy i skierować je na bardziej efektywne formy wsparcia. Dotacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 17 tys. to wsparcie pozwalające uruchomić firmę w sektorze usług, w którym mamy jako region ciągłe niedostatki. Również doposażenie miejsc pracy gwarantuje stałe zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie przez okres kilku lat. Prawdą jest, że niektóre przedsiębiorstwa mają kłopoty z płynnością finansową, a to rodzi redukcję zatrudnienia. Ale pracujący tam ludzie nie mogą być pozostawieni sami sobie. Jednak mamy też inwestorów, którzy dzięki współpracy samorządów wszelkiego szczebla inwestują na terenie naszego województwa dając miejsca pracy. Bez różnicy czy zjawisko, jakie dotknęło cały świat nazwiemy kryzysem, czy spowolnieniem gospodarczym a także bez względu na to, czy będzie to trwało kilka, czy kilkanaście miesięcy, wszyscy decydujący w regionie jesteśmy odpowiedzialni za zmniejszenie jego skutków. Dlatego też samorządy na każdym szczeblu, nie bacząc na poglądy polityczne i ideologiczne, muszą wspólnym wysiłkiem dążyć do zwiększenia rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu opieki socjalnej mieszkańców naszego województwa. Bogusław Wierdak przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Patriotyzm lokalny potrzebny od zaraz Kryzys, recesja, spowolnienie gospodarki o interpretację tej sytuacji poprosiliśmy radnych wojewódzkich. Zbigniew Ziółko, przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa: Dziś widać, że nie można bez końca nakręcać konsumpcji na kredyt. W ostatnich latach przestali obliczać swoje możliwości finansowe zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Jeżeli los gospodarki świata ma zależeć od spekulantów i graczy giełdowych

4 oraz banków, które grają walutami poszczególnych państw, to cały świat powinien się zastanowić. Znakomity filozof, ekonomista i etyk ks. profesor Tadeusz Guz, podczas wizyty w Głubczycach jesienią zeszłego roku, powiedział, że prawdziwy kryzys miałby miejsce, gdyby ludzie przestali chodzić do pracy. Padają firmy, które grały niebezpiecznie, albo pracowały dla graczy. Polska i nasz region też odczuje to zjawisko, bo istnieje w ogólnoświatowym systemie eksportu i importu. Pamiętajmy jednak, że kraje naszego regionu będą miały duże fundusze na inwestycje z Unii Europejskiej. To na pewno będzie jednym z amortyzatorów, który pozwoli łagodniej pokonać tę wyboistą drogę. Grzegorz Zubek, radny województwa, dyrektor jednego z opolskich banków spółdzielczych: - Kryzys i recesja jest normalnym etapem ewolucji światowej gospodarki, jednak skala obecnego kryzysu, zarówno ekonomiczna, jak i jego zasięg geograficzny, jest naprawdę olbrzymia a efekt końcowy, nawet dla ekonomistów specjalizujących się w zaawansowanych analizach ekonomicznych, trudny do przewidzenia. To z czym obecnie się zmagamy i będziemy mieć największy problem, to brak żywej gotówki na rynku. Brak pieniądza spowodowany potężnym kryzysem zaufania w sektorze finansowym odbije się negatywnie na całej naszej gospodarce a zakończy, gdy to zaufanie zostanie odbudowane świadczy o tym fakt, że stosowane obecnie metody zwiększenia podaży pieniądza poprzez obniżenie stóp procentowych, które osiągnęły już rekordowo niski poziom w historii nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Możemy, jako samorządy, stymulować gospodarkę regionu odpowiednio kierując strumieniem dotacji unijnych i ułatwiając przedsiębiorcom ich wykorzystywanie oraz podejmując wszelkie działania, również jako obywatele naszego regionu, które opisać można najprościej hasłem lokalny patriotyzm. Jeżeli chcemy coś kupić, szukajmy - w miarę oczywiście możliwości i zachowując zdrowy rozsądek - produktów i usług wytworzonych jak najbliżej miejsca naszego zamieszkania. Mamy również - co uważam za najważniejsze - niepowtarzalną okazję, by wykorzystując klimat kryzysu sprzyjający zmianom, ograniczyć potężną biurokratyzację naszego kraju oraz przywrócić swobody gospodarcze tak chętnie i sukcesywnie ograniczane naszym obywatelom w kolejnych latach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, utworzonej po transformacji ustrojowej na początku lat 90-tych. Radni popierają kompleks energetyczny w Azotach Podczas sesji sejmiku województwa radni jednogłośnie uchwalili rezolucję popierającą inicjatywę kędzierzyńskich Azotów, które planują budowę pierwszego na świecie kompleksu produkującego energię elektryczną, ciepło i metanol w oparciu o technologię zgazowania węgla. Obecny w trakcie obrad członek zarządu ZAK, dr Robert Duszewski, wyjaśniał, iż jest szansa na finansowe wsparcie inwestycji (chodzi o kwotę od 700 do 1,1 mld euro) przez Unię Europejską, która chciałaby, by w Europie powstało 12 flagowych instalacji wychwytujących dwutlenek węgla. Polska, mająca największe złoża węgla, może liczyć na dofinansowanie dwóch projektów. O unijne fundusze ubiegają się jeszcze Zakłady Azotowe w Puławach i PGE Bełchatów. Kędzierzyńskie Azoty chcą swoje przedsięwzięcie zrealizować wspólnie z Południowym Koncernem Energetycznym. Zgazowanie węgla pozwoli zmniejszyć naszą zależność od dostaw gazu z Rosji. Polska zużywa go rocznie ok. 13 mld metrów sześciennych. Wytworzony w trakcie zgazowania dwutlenek węgla będzie częściowo wykorzystywany do produkcji metanolu, a jego reszta tłoczona rurociągami trafi do podziemnych składowisk. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla środowiska i unikatowa w skali światowej. Sejmik odrzucił wniosek złożony przez radną Apolonię Klepacz, przewodniczącą klubu Lewica i Demokraci o skontrolowanie procedur podziału unijnych funduszy. Mimo iż wniosek poprali radni opozycji, przepadł on w głosowaniu stosunkiem 11 do 17. O planowanych oszczędnościach i działaniach zapobiegających skutkom kryzysu poinformował radnych wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński. Zadeklarował, iż włączy się do sejmikowej dyskusji na ten temat. Planowana jest ona w trakcie sesji marcowej. Wojewoda poinformował, iż spotkał się z pełnomocnikiem programu Odra 2006, by omówić kwestie związane z budową wałów przeciwpowodziowych pomiędzy województwem dolnośląskim a opolskim. Mówił też o tworzonym opolskim systemie osłony przeciwpowodziowej, który powstaje wspólnie z czeskimi regionami ołomunieckim oraz morawsko-śląskim. Zapytany przez radnych o szansę na powiększenie liczby zespołów ratunkowych w Wołczynie, Lewinie Brzeskim i Kę- Ostatnie ustalenia przed sesją. Notował: Daniel Palimąka Biuro Sejmiku Województwa Opolskiego tel:

5 Radny Józef Śliwa pyta marszałka Józefa Sebestę o termin rozpoczęcia prac na obwodnicy Grodkowa. Rozmawiają (od lewej) Andrzej Kasiura, Hubert Czaja, Manfred Grabelus dzierzynie-koźlu, odpowiedział, że mimo argumentów, że jeden zespół obsługiwałby rejon autostrady, a drugi tereny peryferyjne, szanse na utworzenie w tych miejscach zespołów są małe. Opolskie zespoły ratunkowe wyjeżdżają na dobę średnio pięć razy, norma krajowa jest dwa razy większa, a unijna to dwadzieścia dobowych wyjazdów. Radni podjęli uchwałę o przekazaniu tys. złotych piętnastu samorządom (po 333 tys. złotych), które będą w tym roku budować boiska w ramach programu Moje boisko Orlik Są to Brzeg, Głuchołazy, Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Krapkowice, Łambinowice, Olesno, Otmuchów, Ozimek, Pokój, Polska Cerekiew, Tułowice, Wołczyn i powiat opolski. Marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, zapowiedział większą dyscyplinę w wykorzystaniu przyznanych pieniędzy. Samorządy, które otrzymały dofinansowanie, będą musiały wykazać, czy dysponują w budżecie odpowiednią kwotą pieniędzy, czy uregulowały kwestie właścicielskie związane z gruntem, dysponują dokumentacją, czy na czas rozstrzygnęły przetargi na wykonawstwo. Jeśli któryś z nich nie spełni wymogów, jego miejsce zajmie inny. Sejmik uchwalił też rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Powstaną cztery nowe poradnie hematologii i onkologii dziecięcej, medycyny nuklearnej, chorób metabolicznych, profilaktyki i promocji zdrowia. W trakcie sesji sejmiku radni (przy sprzeciwie opozycji) powołali radę Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w składzie: Waltrauda Teresa Gozdek (przedstawiciel sejmiku), Edward Gondecki (przedstawiciel sejmiku), Antoni Jastrzembski (przedstawiciel wojewody), Szymon Ogłaza (przedstawiciel wojewody), Krzysztof Pieroń (przedstawiciel Konwentu Starostów), Stanisław Cabaj ((przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego), Ewa Rurynkiewicz (przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego), Jan Ostrowski (przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego), Jerzy Paluch (przedstawiciel sztabu wojskowego, straży pożarnej i policji). Radni zapoznali się także z informacją o funkcjonowaniu biur zamiejscowych województwa opolskiego w Warszawie, Brukseli i Frankfurcie Hahn. Jak informował wicemarszałek Józef Kotyś, zmieniły się nieco zasady funkcjonowania biur w Warszawie i Brukseli. To pierwsze od stycznia tego roku zostało przeniesione do struktur Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Biuro w Brukseli od listopada ubiegłego roku zmieniło nazwę na Biuro Inicjatyw Wspólnotowych - i zakres działania. Będzie większą aktywność wykazywać w projektach wspólnoto- 5

6 Radni Jerzy Czerwiński i Leszek Darowski nad stosem sesyjnych materiałów. Obok Bernard Ptaszyński, Paweł Cieplik i Herbert Czaja. 6 wych i zwiększy zatrudnienie do trzech osób. Radni wysłuchali też informacji Adama Różyckiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na temat opolskich domów dziecka oraz eurosieroctwa. Jest to stosunkowo nowe zjawisko, które powstało w wyniku masowej emigracji rodziców do pracy za granicę. Na Opolszczyźnie liczbę eurosierot szacuje się na ok. 10 tysięcy. Największe natężenie zjawiska występuje w powiecie opolskim i nyskim. Zdaniem wychowawców można wśród dzieci zaobserwować negatywne skutki rozłąki z rodzicami. Są to najczęściej problemy emocjonalne, nieprzygotowanie do zajęć, tęsknota, opuszczanie lekcji, rozżalenie, zagubienie, a nawet depresja i problemy alkoholowe. Maria Szylska Zielone światło dla przesunięć w RPO Na ręce marszałka Józefa Sebesty wpłynęło już pismo z Komisji Europejskiej, w którym Komisja informuje, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zaplanowanego przez Zarząd Województwa nowego podziału pieniędzy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. Dzięki temu już wiadomo, że projekty z listy rezerwowej, które ubiegały się o dofinansowanie projektów dotyczących usług turystycznych i rekreacyjnych, mają szansę na ich uzyskanie. Przypomnijmy - dodatkowe pieniądze (4,2 mln euro czyli ok. 18 mln złotych) na obiekty rekreacyjno-turystyczne, pochodzić będą z przesunięcia funduszy z poddziałania wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Ta kwota plus pozostawiona po pierwszym podziale rezerwa (596 tys. euro) dają w sumie 20 milionów złotych. Pieniędzy wystarczy więc na wsparcie dodatkowych 3-4 projektów, dla których zabrakło ich wcześniej. W kolejce oczekujących są wnioski o dofinansowanie z Kędzierzyna-Koźla, Olesna, Brzegu, Nysy i Lubszy. Przesunięcie pieniędzy stało się możliwe, gdy Uniwersytet Opolski, który miał otrzymać dotację na budowę centrum naukowo-biznesowego w Dąbrowie Niemodlińskiej, zrezygnował z tego przedsięwzięcia. O wstępnej zgodzie Komisji informował marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta podczas ostatniej sesji sejmiku. Wtedy była to informacja uzyskana po rozmowach w Komisji Europejskiej w Brukseli i spotkaniu członków Komitetu Monitorującego RPO. Dziś mamy już oficjalne potwierdzenie tego stanowiska Komisji. VR

7 W sprinterskim trybie Józef Matela, burmistrz Kietrza będzie reprezentował samorządy gminne w Regionalnym Komitecie Sterującym województwa opolskiego. Tak zadecydowali obecni na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim opolscy wójtowie i burmistrzowie. Józef Matela zastąpi w RKS Adama Krupę, który objął mandat poselski. Uzupełnienie składu komitetu było konieczne, ponieważ wznawia on prace w związku z pozyskaniem przez nasz region dodatkowych funduszy pochodzących z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oprócz burmistrza Mateli stronę samorządową w RKS reprezentują: Dionizy Duszyński, Wojciech Jagiełłowicz, Grzegorz Kubat, Jan Leszek Wiącek, Marian Wojciechowski. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego przewidziany był na lata I choć ostatnie inwestycje zakończyły się w roku ubiegłym, to w wyniku różnic walutowych okazało się, że powstały oszczędności. Województwo opolskie, które jak wyjaśniał wicemarszałek Józef Kotyś należy do krajowej czołówki pod względem wykorzystania pieniędzy unijnych, otrzymało z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dodatkowo tysiące złotych. Będzie można za nie dofinansować trzy priorytety: - rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów; - wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich; - rozwój lokalny. Najwięcej pieniędzy tys. złotych zostało przeznaczonych na priorytet pierwszy związany z konkurencyjnością regionów. Zarząd Województwa podjął decyzję, iż 6 mln złotych przeznaczy na infrastrukturę drogową, a 2,8 mln złotych na ochronę zdrowia. Dofinansowane zostaną Józef Matela, burmistrz Kietrza zakupy sprzętu medycznego oraz zadania drogowe (rondo w Zawadzkiem i przebudowa drogi w Pietraszowie). Na wzmocnienie zasobów ludzkich (priorytet II) przewidziana została kwota 818 tysięcy złotych (projekty realizowane przez WUP w Opolu), zaś na rozwój lokalny województwo opolskie otrzymało tys. złotych. Kwota ta pozwoli dofinansować projekty, które były wcześniej na liście rezerwowej, ale zabrakło na ich realizację pieniędzy. Są to: budowy kanalizacji sanitarnej w Steblowie i Lasocicach (gm. Łambinowice), rewaloryzacje parków w Kędzierzynie- Koźlu i Głubczycach, adaptacje zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną w Lewinie Brzeskim i strażnicy granicznej w Pokrzywnicy na szkolne schronisko oraz modernizacja ulicy Kościuszki w Brzegu. Józef Kotyś zachęcał wójtów i burmistrzów, by składali wnioski o dofinansowanie zadań. Warunek jest tylko jeden: ich realizacja i rozliczenie musi zostać sfinalizowana do końca czerwca tego roku. Obowiązuje więc tryb sprinterski. Marszałek województwa, Józef Sebesta, apelował natomiast do samorządowców o dużą sprawność w realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, bo pozwoli to regionowi ubiegać się o dodatkowe fundusze, które obiecało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego najlepszym województwom. MS Opolscy wójtowie i burmistrzowie wybrali swego przedstawiciela do Komitetu Monitorującego ZPORR. 7

8 Pełnomocnik obiecał pomoc Na drogach będzie się działo 8 Jest szansa, że budowa opolskich zabezpieczeń przeciwpowodziowych zakończy się dwa lata szybciej, niż wynika to z wcześniejszych planów. Taka jest konkluzja spotkania trzech wojewodów regionów nadodrzańskich. Warunek, by przedsięwzięcie się powiodło jest jeden: muszą się znaleźć dodatkowe pieniądze na budowę obwałowań oprócz przewidzianych 4 mln złotych rocznie, jeszcze dodatkowe dwa. Do wykonania jak wynika z informacji Tadeusza Cygana, dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu - pozostały 23 kilometry wałów, w tym Na spotkaniu w Opolu debatowano jak przyspieszyć budowę obwałowań odrzańskich. 14,5 km nadodrzańskich. Ten ostatni odcinek pozwoli spiąć obwałowania opolskie i katowickie. WZMiUW ma gotową dokumentację i zaawansowany proces wykupu gruntów. Problem w tym, iż większość funduszy na finansowanie budowy obwałowań ma pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaczną one wpływać w latach Tomasz Kostuś, członek Zarządu Województwa Opolskiego, przekonywał, że program WZMiUW jest spójny i można go szybciej zrealizować, ale potrzeba dodatkowych pieniędzy. Podobne zdanie w tej kwestii prezentował gospodarz spotkania, wojewoda Ryszard Wilczyński. Dotąd budowa opolskich wałów finansowana była z trzech źródeł: Programu dla Odry 2006 oraz budżetów państwa i samorządu województwa. - Zrobię wszystko, by te dodatkowe dwa miliony zdobyć, bo dzięki temu zyskujemy bezcenne dwa lata, zamykamy projekt i spokojnie czekamy na budowę zbiornika w Raciborzu mówił Rafał Jurkowlaniec, pełnomocnik rządu do spraw Programu dla Odry. MS Pracowicie zapowiadają się najbliższe miesiące dla opolskich drogowców. Dzięki dotacjom pozyskanym z Unii Europejskiej oraz pieniądzom z budżetu województwa będzie można sfinansować modernizacje i przebudowy w kilkunastu różnych punktach regionu. - Województwo opolskie informuje Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa - otrzymało dodatkowe 11,4 mln złotych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tej kwoty postanowiliśmy sześć milionów przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg. Na realizację czekają dwa zadania. Pierwsze, to przebudowa w okolicach Zawadzkiego skrzyżowania trzech dróg wojewódzkich: nr 463, 426 i 901. W jego miejscu wybudowane zostanie rondo. Druga inwestycja planowana jest w miejscowości Pietraszów na drodze Olesno -Dobrodzień - Zawadzkie Gliwice. Planujemy tam budowę kanalizacji deszczowej, chodnika oraz przebudowę nawierzchni drogi na odcinku biegnącym przez wieś. Zostały już ogłoszone przetargi na wykonawstwo robót. Prace zakończą się w pierwszym półroczu 2009 roku. Ruszają też roboty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. I tak na drodze wojewódzkiej nr 463 Bierdzany Ozimek Zawadzkie, w pobliżu miejscowości Kolonowskie, planowane jest poszerzenie szosy, budowa poboczy, odnowienie przydrożnych rowów. Koszt tej inwestycji wyniesie 8 mln złotych. Zadanie będzie w 85 proc. współfinansowane z funduszy unijnych. Ogłoszony też został przetarg na przebudowę drogi nr 414 w miejscowości Górki (droga: Opole Prószków Biała). Planowana tam jest budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa jezdni. Wartość tej inwestycji, to około 5,5 mln złotych. Z kolei w miejscowości Przywory (droga wojewódzka nr 423) rozpocznie się I etap modernizacji odcinka pomiędzy rondem w Przyworach a Kątami. Oprócz przebudowy nawierzchni, planowana jest budowa kanalizacji deszczowej i ścieżki pieszo-rowerowej. Koszt tego pierwszego etapu, to kwota 4,5 mln złotych. W tym roku ruszają też tzw. projekty kluczowe finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyspieszamy kolejne etapy zadań na drodze nr 426 Strzelce Opolskie Piotrówka oraz Strzelce Opolskie Kędzierzyn w miejscowości Zalesie. Planowane jest także rozpoczęcie modernizacji drogi Smolarnia Krobusz oraz obwodnicy Grodkowa. Z pieniędzy własnych budżetu województwa realizowane będą roboty (budowy chodnika i kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni) w miejscowościach: Rusocin (droga nr 406, gm.nysa), Wydrowice (droga 405 Niemodlin Tułowice), Chorula (droga nr 423 (Opole Kędzierzyn), Dąbrówka (droga nr 415 gm. Krapkowice), Włodary (droga nr 407, gm. Korfantów). Zaplanowane zostały przebudowy skrzyżowań w miejscowościach: Szczyty (gm. Baborów), Przeczów (gm. Namysłów) oraz w Ligocie Prószkowskiej. Natomiast roboty mostowe m. in. w Krępnej (gm. Zdzieszowice) i w Piątkowiczach (gm. Łambinowice).

9 - Tam gdzie zadania inwestycyjne miały gotowe dokumentacje i aktualne pozwolenia budowlane przyspieszyliśmy ich realizację mówi Andrzej Kasiura. Idzie nie tylko o poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale także o to, by przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego. Inwestycje na drogach, to praca dla firm wykonawczych i większy popyt na materiały budowlane. W tym roku zadania drogowe pochłoną kwotę około 60 mln złotych. Maria Szylska 9

10 Szansa dla drewni Kościół św. Anny w Czarnowąsach 10 Opolszczyzna drewnianymi kościółkami stoi. Pod względem ich ilości jesteśmy drugim regionem w kraju. Ponieważ obszar województwa opolskiego nie pokrywa się z granicami Diecezji Opolskiej, 65 koścółków rozproszonych jest po archidiecezjach wrocławskiej i częstochowskiej, oraz diecezjach: gliwickiej, kaliskiej, opolskiej i katowickiej ewangelicko-augsburskiej. Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim Kościoły są najstarszymi zabytkami architektury drewnianej, a zarazem dowodem ogromnych umiejętności ciesielskich. Ta obfitość mogłaby cieszyć, gdyby nie fakt, że wiele z nich znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Eksperci Muzeum Wsi Opolskiej, którzy przed kilkoma laty oceniali stan kościółków, odnotowali, że czterem z nich grozi katastrofa

11 anych kościółków Kościół św. Jadwigi w Bierdzanach Wnętrze kościoła w Bierdzanach Kościół pw. sw. Trójcy w Rożnowie gm. Byczyna Fot: Jerzy Stemplewski budowlana, a kwalifikuje się do pilnych prac konserwatorskich. W wielu brakuje instalacji alarmujących o zagrożeniach: pożarowym i antywłamaniowym. Szansą dla tych zabytków sakralnych mogą być fundusze pozyskiwane z krajowych programów operacyjnych, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Ostatnio Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na konserwacje, renowację i ochronę obiektów zabytkowych. Na zadania te przewidziana jest kwota tysięcy złotych (w tym 420 tys. złotych wyłącznie na ratowanie dziedzictwa kulturowego, jakim są drewniane kościółki). Oferty można zgłaszać do 3 kwietnia

12 Siódmy szynobus na trasie 12 umów podpisanych Nowy szynobus jeszcze pod dachem bydgoskiej PESA S.A Od poniedziałku, 9 marca, kolejowe trasy Opolszczyzny obsługuje nowy szynobus zakupiony przez samorząd województwa opolskiego w bydgoskiej PESA S.A. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odebrali go na początku marca od producenta. Opolski szynobus zaprezentowany też został na ogólnopolskim seminarium w Ciechocinku poświęconym eksploatacji pojazdów szynowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele PKP, a także samorządów wojewódzkich, które od stycznia tego roku przejęły przewozy regionalne. Najnowszy pojazd szynowy jest trzecim z pięciu finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Będzie obsługiwał niezelektryfikowane trasy województwa, a więc Kędzierzyn-Koźle Nysa, Opole Kluczbork, Opole Nysa, Nysa Brzeg. Jednocześnie Zarząd Województwa Opolskiego potwierdził, iż jest zainteresowany przyspieszonym odbiorem dwóch ostatnich pojazdów. Będą one gotowe już we wrześniu tego roku, a nie w roku jak wstępnie planowano. Dyrekcja bydgoskiej PESA podkreślała, że województwo opolskie jest pierwszym w kraju regionem, który przeprowadził przetarg na zakup szynobusów z funduszy unijnych. Dzięki temu będą one tańsze o około milion złotych, niż te zakupione później przez inne urzędy marszałkowskie. PESA wiele zespołów niezbędnych do wyposażenia pojazdów kupuje poza granicami kraju i zwyżka kursu euro musiałaby się odbić na cenie. Dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny jak brzmi oficjalna nazwa pojazdu kosztował 8,4 mln złotych. Pojazd ma 136 miejsc siedzących, ale może zabrać 300 pasażerów. Rozwija prędkość maksymalną 140 km na godzinę, jest klimatyzowany i dostosowany do przewozu niepełnosprawnych pasażerów. Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, podkreśla, że samorząd województwa, jako współudziałowiec przewozów regionalnych, jest zainteresowany, by koszty eksploatacji pojazdów były jak najniższe, a pasażerowie mieli zapewnione coraz lepsze warunki podróży. W opolskiej Villa Academica odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Marszałek Józef Sebesta i wicemarszałek Józef Kotyś, podpisali w imieniu Zarządu Województwa, umowy z 12 benificjentami. Wsparcie finansowe otrzymały m.in. cztery gminy (Opole, Kluczbork, Strzelce Opolskie i Namysłów) oraz Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na projekty związane z usługami turystyczno-rekreacyjnymi. Za pieniądze z RPO prowadzone będą budowy centrum sportu przy ulicy Północnej w Opolu, centrum rekreacji wodnej i sportu w Strzelcach Opolskich, wojewódzkiego kampusu sportowo-rekreacyjnego Stobrawa w Kluczborku, namysłowskiego centrum turystyki i rekreacji. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu dostała fundusze na promocję zasobów turystycznych Opolszczyzny i utworzenie opolskiego centrum informacji turystycznej. W sumie na ten cel przeznaczono ponad 17,4 mln złotych. Pięć powiatów - prudnicki, nyski głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki - otrzymało dofinansowanie na modernizację prowadzonych przez siebie placówek oświatowych w ramach działania Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel ponad 9,8 mln złotych. Wreszcie w ramach Infrastruktury wodno-ściekowej i gospodarki odpadami dofinansowanie - na kwotę 12,98 mln złotych - otrzymały gminy Kolonowskie oraz Dobrodzień na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej. Wręczając opolskim samorządowcom umowy, marszałek Józef Sebesta podkreślił wyjątkowy charakter dofinansowywanych zadań. Inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej wpłyną znacząco na poprawę jakości wód zlewni Małej Panwi i jezior turawskich, zaś dzięki modernizacjom placówek oświatowych powstanie atrakcyjna oferta kształcenia. Łączne dofinansowanie projektów wyniosło ponad 40 mln złotych, natomiast całkowita wartość podpisywanych umów ponad 86,5 mln złotych. Dokument podpisuje prezydent Opola, Ryszard Zembaczyński. 12

13 Ruszyła budowa poradni OCO Na początku marca w Opolskim Centrum Onkologii ruszyła budowa nowego pawilonu. Mieścić się w nim będą poradnie onkologiczne oraz tzw. dzienna chemioterapia dla pacjentów dochodzących na tego rodzaju zabiegi. Pawilon z poradniami powstanie w miejscu starej kotłowni i warsztatów. Najpierw więc trzeba te obiekty wyburzyć, a komin przylegający do kotłowni rozebrać cegła po cegle. Prace budowlane potrwają do końca roku. Nowe pomieszczenia udostępnione zostaną pacjentom najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2010 roku. Nowo budowany pawilon będzie parterowy, częściowo podpiwniczony, o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. Pierwszą część budynku zajmą poradnie przewidziane głównie dla pacjentów, którzy z onkologią mają do czynienia po raz pierwszy. Znajdzie się więc tu poradnia chorób piersi, pracownia mammograficzna pracownia USG i poradnia chirurgii onkologicznej oraz genetyki onkologicznej. W drugiej części budynku od strony ulicy Kośnego urządzony zostanie dzienny odcinek chemioterapii na dziesięć miejsc leżących i pięć siedzących (obecna chemioterapia ma pięć miejsc leżących i 3 siedzące) oraz gabinety konsultacyjne chemioterapii. Dzięki temu większa ilość pacjentów będzie leczona równocześnie. Mniejsze też będą kolejki do rejestracji nowe poradnie obsłuży dodatkowa rejestracja urządzona w przeszklonej rotundzie pawilonu. W obecnym budynku mieszczącym poradnie przyjmowani będą pacjenci będący w trakcie leczenia. Nadal działać będzie poradnia przyszpitalna chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii ogólnej, onkohematologii i stomijna. - Obecnie do poradni i na leczenie zgłasza się dziennie nawet ponad 300 pacjentów. Rozdzielenie poradni nie tylko poprawi warunki oczekiwania na wizytę u specjalisty i na zabieg, ale ma też aspekt psychiczny. Chodzi o to, by pacjentów tzw. pierwszorazowych, którzy zjawiają się na onkologii w ramach badań profilaktycznych, czy po wstępną diagnozę, nie łączyć z tymi, którzy są w trakcie terapii mówi Wojciech Redelbach, dyrektor OCO. Wizualizacja nowego pawilonu - Arch. Jan Gajda Inwestycja kosztować będzie 5,1 mln złotych. Sfinansowana zostanie w równych proporcjach (po 46 proc.) przez budżet województwa opolskiego i Unię Europejską, pozostałe 8 proc., to udział własny OCO. Wykonawcą pawilonu jest opolska firma Rekonsbud, która kilka lat wcześniej budowała dla OCO zakład radioterapii. Współpraca powinna więc układać się dobrze. Maria Szylska Ambasador Irlandii na Opolszczyźnie Ambasador Irlandii spotkał się z gospodarzami regionu, wcześniej uczestniczył w otwarciu opolskiego Solarisa. Marszałek Józef Sebesta gościł 4 marca ambasadora Irlandii, doktora Declana O Donovana. Irlandzki gość w służbie dyplomatycznej pracuje od przeszło trzydziestu lat, ostatnio był ambasadorem w Japonii, a potem w Hiszpanii. W naszym kraju pełni służbę od 2005 roku. Ambasador O Donovan wcześniej uczestniczył w otwarciu Galerii Solaris na Placu Kopernika w Opolu, realizowanej przez irlandzką firmę developerską Coucal. Nie jest to jedyne miejsce na Opolszczyźnie, w którym ulokował się kapitał irlandzki. 70 proc. akcji Banku Zachodniego WBK jest w posiadaniu irlandzkiego Allied Irish Bank. Natomiast w pobliżu Ujazdu irlandzka spółka Ardagh Investments kupiła teren o powierzchni ponad 46 hektarów, gdzie planuje uruchomić obsługę transportu drogowego, hale magazynowe i produkcyjne, hotele. Marszałek Józef Sebesta przekonywał ambasadora, który przygotowuje tegoroczną wizytę studyjną irlandzkich biznesmenów na Górny Śląsk, by odwiedzili oni też Opolszczyznę. Sam ambasador podkreślał, że postrzega cały region śląski jako miejsce, gdzie powinny się lokować firmy innowacyjne. MS 13

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Okładka: bulwary nad Młynówką w Opolu Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul.

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie W Regionalne M r województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urz du M kowskiego), pokój 187, tel: 77

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne podzielone

Dotacje unijne podzielone Nr 5 (77) / 2009 Rok VII ISSN 1730-749X P I S M O S A M O R Z Ą D U W O J E W Ó D Z T W A Dotacje unijne podzielone W NUMERZE Z prac samorządu XXIX sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego......................

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę październik 2011 nr 10 (125) rok XI ISSN 1642-0918 Europa w Poznaniu Mniejsza dziura Sejmik podsumował I półrocze w wojewódzkich finansach, dokonał odpowiednich korekt, w rezultacie których planowany na

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie Powiat SŁUPSKI Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686 Lokalne smakołyki Zdolni, że aż dech zapiera Laureaci Białych Bocianów Ból życia i... słowa Rybacy z Rowów Spacerem do Poddąbia

Bardziej szczegółowo

Zdrowych, weso³ych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych yczy Redakcja Gazety Rybnickiej GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICK A. Drodzy Rybniczanie!

Zdrowych, weso³ych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych yczy Redakcja Gazety Rybnickiej GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICK A. Drodzy Rybniczanie! GAZETA RYBNICK A Drodzy Rybniczanie! Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, a ściśle rzecz biorąc jego budowa, należy do dawnych inwestycji centralnych, które zniknęły z mapy budżetowej państwa

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku?

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? maj 2013 nr 5 (144) rok XIII ISSN 1642-0918 Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? Pomysły z energią Inteligentny dom zrobi babci EKG, skontroluje na bieżąco, czy nic się

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych nr 99 styczeń/ luty 2015 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych (czytaj na str. 6 7.) Polska sala obrad w KE Budynek Komisji

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

O nowych połączeniach podrzeszowskiego lotniska rozmowa z prezesem portu Stanisławem Nowakiem s. 4 * Bitwa pod Wiedniem w Podkarpackiem? s.

O nowych połączeniach podrzeszowskiego lotniska rozmowa z prezesem portu Stanisławem Nowakiem s. 4 * Bitwa pod Wiedniem w Podkarpackiem? s. O nowych połączeniach podrzeszowskiego lotniska rozmowa z prezesem portu Stanisławem Nowakiem s. 4 * Bitwa pod Wiedniem w Podkarpackiem? s. 6 * Ruch przy autostradzie z Dębicy do Tarnowa s. 8 * Pobiegł,

Bardziej szczegółowo