Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/"

Transkrypt

1 O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi kierunków ścisłych i technicznych (nowoczesne technologie). Nowy obiekt posiadający odpowiednie wyposażenie i nowoczesną infrastrukturę dydaktyczno-naukową przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia zajęć oraz realizacji programów badawczych. Tym samym zwiększy się możliwość rozwoju dziedzin w największym stopniu decydujących o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności inwestycyjnej.infrastruktura ICT, obejmująca budowę okablowania strukturalnego i zakup urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego, będzie służyła nauczaniu metodami e-learningowymi (kształcenie na odległość) oraz wspomagała tradycyjne metody nauki na kierunkach technicznych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwolą na uruchomienie nowoczesnej platformy wirtualnych serwerów, która będzie wykorzystywana do celów dydaktycznych, a także do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość. Do realizacji funkcji zdalnego kształcenia zaprojektowano uruchomienie portali i usług wspomagających zarządzanie systemem. Ponadto badania naukowe w nowych laboratoriach, przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu najnowszych metod i technik nauczania pozwolą na przeniesienie zdobytej wiedzy naukowej do procesu dydaktycznego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zintensyfikowania współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej uczelni.poprzez bezpośrednie powiązanie badań naukowych z kształceniem przy wykorzystaniu infrastruktury ICT oraz zwiększenie mobilności interesariuszy projektu planowana inwestycja będzie stwarzać warunki dla realizacji modelu szkolnictwa wyższego zgodnego z założeniami Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej. Poprawa jakości kształcenia wpłynie na zwiększenie prestiżu Politechniki Koszalińskiej wśród podmiotów gospodarki stanowiących potencjalnych pracodawców dla przyszłych absolwentów uczelni. Przyczyni się również do zwiększenia zakresu współpracy z sektorem przemysłu poprzez wprowadzenie zajęć dydaktycznych przy udziale przedsiębiorstw z sektora zaawansowanych technologii przy wykorzystaniu stworzonego nowoczesnego potencjału laboratoryjnego uczelni. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE: Całkowity budżet: ,32 Planowana data zakończenia projektu: 30 września 2013 r. Kubatura obiektu: ,90 m3 Powierzchnia użytkowa: 2 815,60 m2 Przedmiotem projektu jest budowa, pierwsze wyposażenie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą oraz infrastrukturę ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) budynku Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki (LWMiG) oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą oraz infrastrukturę ICT istniejącego budynku Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB).Planowana inwestycja jest komplementarna z projektem, który został zrealizowany przez Wnioskodawcę w latach 2005-

2 2008 pn. Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Laboratorium Techniki Budowlanej (całkowite rozliczenie nastąpiło we wrześniu 2008 r.). Zadanie obejmowało budowę budynku LTB wraz z towarzyszącymi chodnikami i placami. Był to pierwszy z dwóch etapów przedsięwzięcia określonego jako Zespół Laboratoriów WBiIŚ. W chwili obecnej budynek służy prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem dotychczasowej aparatury dydaktyczno-badawczej.drugim etapem jest niniejszy projekt, który pozwoli m.in. na doposażenie budynku LTB oraz budowę i wyposażenie Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki. Działania objęte projektem wynikają z potrzeby unowocześnienia procesu kształcenia poprzez umożliwienie studentom zapoznania się z najnowocześniejszymi metodami badań, technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Planowana do zakupu nowoczesna aparatura dydaktyczno-badawcza w połączeniu z infrastrukturą ICT stworzy profesjonalne stanowiska laboratoryjne, które umożliwią przeprowadzanie precyzyjnych obliczeń z zakresu zaawansowanej mechaniki materiałów i konstrukcji.w chwili obecnej wszystkie obiekty uczelni (z wyjątkiem Laboratorium Techniki Budowlanej) posiadają dostęp do infrastruktury ICT. Część projektu polegająca na zaopatrzeniu w technologię informacyjno-telekomunikacyjną dwóch Laboratoriów (LWMiG oraz LTB) będzie uzupełnieniem kompleksowego wdrożenia tego rozwiązania na terenie całej uczelni. Celem projektu jest rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego kształcącego przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Cel ten można osiągnąć poprzez stworzenie nowoczesnej bazy materialnej dla prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. STAN REALIZACJI PROJEKTU: Inwestycje rozpoczęła budowa Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki. W dniu r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens ul. Gnieźnieńska 74, Koszalin. Roboty budowlane rozpoczęto r. Do końca 2011 r. zaawansowanie robót wyniosło 46%, wykonano: stan surowy obiektu oraz konstrukcję łączników; pokrycie dachu warstwą papy podkładowej, odwodnienie dachu i część obróbek; ścianki działowe; część stolarki otworowej oraz przeszkleń; część tynków wewnętrznych; część podłoży pod posadzki; część wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji uziemiających, połączeń wyrównawczych i odgromowych; część instalacji wentylacji mechanicznej z urządzeniami; część instalacji wod. kan.; sieci zewnętrzne: sieć wodociągową, część kanalizacji deszczowej oraz drenaż opaskowy, zewnętrzną kanalizację sanitarną; częściowe modelowanie terenu, ściany oporowe, fragment ciągu pieszo jezdnego, rozpoczęto budowę parkingów i dróg. KALENDARIUM r.- OFICJALNE OTWARCIE BUDOWY LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I GEOTECHNIKI (BUDYNEK F) W czwartek 12 maja 2011 r. odbyła się uroczystość oficjalnego rozpoczęcia ostatniego etapu budowy Kampusu. W rzeczywistości prace trwają już od początku wiosny, a prace ziemne ruszyły już w marcu. Ten etap będzie kosztował ok. 11 mln złotych. - Ta budowa to konsekwencja strategii, jaką przyjęły władze uczelni, która polega na rozbudowie kampusu przy ul. Śniadeckich - mówił prof. Tomasz Krzyżyński, rektor uczelni. - Chcemy tu stworzyć nowoczesną bazę dydaktyczno - naukową. To tutaj będziemy kształcić specjalistów z informatyki, elektroniki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, budownictwa. To nowoczesne kierunki, które decydują o rozwoju kraju. I mimo prognoz dotyczących niżu, nie obawiam się, że zabraknie nam studentów. Uważam, że z naszą ofertą będziemy nadal atrakcyjni dla młodych ludzi.

3 Link do filmu z oficjalnego otwarcia budowy -http://studianet.pl/stream/otwarcie12maja/ r. WIECHA NA LABORATORIUM WBiIŚ Dnia r. na nowo budowanym budynku Laboratoriów Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej zawisła wiecha, która zwiastuje położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu. Uroczystość zawieszenia wiechy to jedna z najważniejszych tradycji budowlanych. W symbolicznej ceremonii wzięli udział przedstawiciele inwestora, wykonawcy i ekipy budowlanej. Wykonawcą obiektu jest koszalińskie PBO Piotr Flens.

4 Stan realizacji robót budowlanych na dzień r. Stan realizacji robót budowlanych na dzień r.

5 Stan realizacji robót budowlanych na dzień r. Zakończenie projektu r.

6

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo