Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina"

Transkrypt

1 Gliwice BIURO USŁUG dla BUDOWNICTWA sc Gliwice ul. Kozielska 93/12 Danuta i Marian Mazgaj ul. Pszczyńska 44 Tel. 032/ Tel./fax. 032/ PROJEKT NR ZLECAJĄCY: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. Bracka 6/6, Kraków Wnioski z realizacji projektu budowy magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina Wykonał: inż. Marian Mazgaj

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania projektowego była inwestycja pt. Budowa magazynu centralnego paliwa wraz z halą do produkcji brykietu w miejscowości Sidzina, zlokalizowana w gminie Bystra-Sidzina, w powiecie suskim w Małopolsce. Prace projektowe były prowadzone w ramach projektu Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce, finansowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ze środków Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF). Jest to projekt wdrażany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która działa w imieniu Ministerstwa Środowiska. Podstawowym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej. Biomasa odpadów drzewnych stanowi odnawialny substytut paliw kopalnych, a jej spalanie nie przyczynia się do zwiększenia ilości CO 2 w atmosferze. Dwutlenek węgla powstający w procesie spalania asymilowany jest przez rośliny w procesie wzrostu, dzięki temu jego ilość w atmosferze pozostaje na stałym poziomie. W pierwszej fazie wdrażania projektu działania inwestycyjne zlokalizowane były na terenie powiatu suskiego. W rejonie tym tradycja przetwórstwa i obróbki drewna istnieje od wielu dziesięcioleci. Na obszarze realizacji projektu skoncentrowanych jest wiele małych i dużych zakładów przetwórczych i warsztatów. Powstają w nich ogromne ilości trocin, wiórów, zrzynów i innych odpadów drzewnych. Część odpadów powstających w procesie obróbki drewna jest wykorzystywana do celów grzewczych, często spalane w sposób nieefektywny w przestarzałych kotłach węglowych. Część odpadów drzewnych jest sprzedawana producentom płyt drewnopodobnych. Znaczne ilości pozostają jednak niewykorzystane i stanowią poważny problem organizacyjno-ekonomiczny dla wytwórców, a także zagrożenie dla środowiska. Odpady drzewne wyrzucane w lasach, nad rzekami i na poboczach dróg powodują zanieczyszczenie gleby i krajobrazu. Jednocześnie podstawowym paliwem grzewczym wykorzystywanym w tym rejonie jest węgiel, najczęściej niskiej jakości. Rozwiązaniem tego lokalnego problemu jest stworzenie rynku odpadów drzewnych i produkowanie z nich energii cieplnej. Istniejące zasoby biomasy stanowią bowiem doskonały substytut paliw kopalnych. Na terenie miejscowości Sidzina przewidziano powstanie centralnego magazynu odpadów drzewnych i wytwórni brykietów. Odpady drzewne mogą być bezpośrednio wykorzystywane do produkcji ciepła lub też przeznaczane do produkcji brykietów. Projektowana inwestycja spełnia założenia i wymagania określone Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Sidzina. LOKALIZACJA ZAKŁADU I PARAMETRY TECHNICZNE WG PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Projektowany zakład zlokalizowano na działce o całkowitej powierzchni P cd = 0,5102 ha, którą zagospodarowano: a) powierzchnia terenu ogrodzonego P o = 4215,8 m 2 b) powierzchnia dróg, parkingów, placów utwardzonych P DiP = 2019,69 m 2 c) powierzchnia chodników P DiP = 289,40 m 2 d) powierzchnie zazielenione (tereny trawiaste i zadrzewienie) P z = 1770,70 m 2 e) powierzchnia zabudowy budynku głównego P z = 1022,21 m 2 f) powierzchnia zabudowy wiat P z = 750,41 m 2

3 Budynek główny Parametry budynku głównego i wiat Obiekt m 2 / m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa 938,26m 2 Kubatura 6229,90 m 3 Wiaty magazynowe surowca do produkcji brykietu (WI +WII + WIII łącznie) Powierzchnia zabudowy 750,41 m 2 Powierzchnia użytkowa 711,21 m 2 Kubatura 3271,79m 3 Parametry techniczne uzbrojenia terenu w obrębie ogrodzenia zakładu Powierzchnia dróg, placów utwardzonych (bez wiat) 1269,69 m 2 Powierzchnia placów utwardzonych pod wiatami 750,40 m 2 Razem powierzchnia dróg, placów utwardzonych 2019,69 m 2 Powierzchnia chodników 289,40 m 2 Kanalizacja deszczowa Kanalizacja sanitarna Kanalizacja ogólnospławna biologiczna oczyszczalnia ścieków 177,80 mb 22,50 mb 53,10 mb - Wodociąg φ 63m PE (całość ujęta w sieci zewnętrznej) - Długość ogrodzenia terenu W tym: +2 bramy 4,00 x 1,50 +2 furtki 1,20 x 1,50 Cieki terenowe betonowane Oświetlenie terenu Uzbrojenie terenu poza ogrodzeniem zakładu 281,20 mb 246,20 mb 110 mb Sieć wodociągowa φ63pe z istniejącej sieci wodociągowej (własność Spółka Wodociągowa Bystra), z miejscem włączenia przy moście na drodze powiatowej na potoku Ciśniawka Przyłącze energetyczne z sieci SN 15 kv Sidzina (słup nr 79) wraz ze stacją trafo typu STSp 20/250 Przyłącze elektryczne po stronie NN od słupa stacji trafo do złącza ZK3 Dwa przepusty φ0,30 o długości L=17 m każdy, usytuowane w przydrożnym rowie drogi gminnej Sidzina-Jarominy L=625 mb L=80 mb L=10 mb φ L=34 mb

4 Budynek główny przeznaczony jest: na produkcję brykietu z trocin drzewnych Puż=240,85 m 2, na magazyn brykietu Puż=598,87 m 2, na zaplecze socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników Puż=97,43 m 2. Wiaty przeznaczone są do składowania surowca do produkcji brykietu i odbioru bezpośredniego, czyli trocin tartacznych i stolarnianych. Zaprojektowano trzy wiaty: Wiata WI jednostronna czteropolowa 236,34 m 2 Wiata WII dwustronna czteropolowa 316,58 m 2 Wiata WIII dwustronna trójpolowa 158,29 m 2 Kubatura składowania surowca (H max =3,00m, H śr =2,50m) (WI + WII + WIII) V=1778 m 3 Projekt zagospodarowania działki wynikał z uwarunkowań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: istniejących warunków terenowych: kształt działki, położenie w stosunku do gminnej drogi dojazdowej, ukształtowanie terenu działki i działek sąsiadów, zagadnień logistycznych zewnętrznego dowozu surowca na składowisko centralne (pod wiaty) i wewnętrznego obrotu surowcem, w tym wewnętrzny transport ze składowiska do części produkcyjnej brykietu, dostępnych źródeł mediów: energii elektrycznej, odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych, zabezpieczenie wody dla celów ppoż. Schemat blokowy założeń technologicznych przedstawia załączony schemat (rysunek nr 1). Z uwagi na dyspozycyjną powierzchnię działki konieczne było zblokowanie trzech podstawowych funkcji: biurowo-socjalnej, produkcyjnej i magazynowej gotowego surowca w jeden budynek. W zakresie przyjęcia technologii produkcji brano pod uwagę dwie linie produkcyjne: polską, produkcji WAMAG Wałbrzych, czeską, produkcji firmy BRYKLIS. Po analizie parametrów produkcji, wskaźników ekonomiczno-energetycznych, bezpieczeństwa produkcji, wielkości gabarytowych linii technologicznej, jak również możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych, przyjęto do realizacji linię technologiczną BRYKLIS produkcji czeskiej. Jest to linia o wydajności 400 kg/h gotowego brykietu, z możliwością rozbudowy o drugą brykieciarkę do wydajności 800 kg/h, przy pełnej automatyce i kontroli komputerowej procesu produkcji. Trociny ze składowiska (gromadzone pod zadaszonymi wiatami) lub bezpośrednio przywożone przez dostawców, dostarczane będą do pomieszczenia zabieraka ślimakowego. Trociny magazynowane pod wiatami przemieszczane będą do pomieszczenia zabieraka ślimakowego wieloczynnościową maszyną placową na bazie wózka widłowego. Podajnik zabieraka ślimakowego przekazuje przenośnikiem taśmowym (wibracyjnym) niezbędną ilość trocin do zasobnika suszarni.

5 Trociny podawane są do suszarni bębnowej BWS, a następnie do pieca technologicznego SDOO. Ilość trocin podawanych do suszarni oraz do pieca jest ściśle dozowana systemem czujników i komputerem. Wysuszone trociny (w=~8%) podawane są do hydraulicznej brykieciarki HSL. W I etapie zainstalowana będzie brykieciarka BRISUR 400 (o wydajności 400 kg/h), z możliwością rozbudowy linii do wydajności 800 kg/h, poprzez dostawienie dodatkowej brykieciarki BRISUR 400. Pozostały ciąg technologiczny pozostaje bez zmian. Suszarnia ogrzewana jest spalinami pochodzącymi z pieca opalanego trocinami. Jest to piec z zamkniętym paleniskiem o mocy 300kW. Ciąg pieca poprzez suszarnię wytworzony jest wentylatorem cyklonu. W cyklonie wyłapywane są wszystkie pyły z trocin podawanych do produkcji. Począwszy od zasobnika na suszarni, aż do odbioru gotowego produktu-brykietu, linia produkcyjna jest zamknięta. Brykiety z brykieciarki transportowane są do pomieszczenia magazynu. W wyznaczonym miejscu, na końcówce podajnika rurowego brykietu usytuowane są dwa stanowiska pakowania produktu. Brykiety pakowane są do big-bagów o pojemności ~1,50 mp i ciężarze kg. Waga załadowanego big-baga sprawdzana jest płytowymi wagami tensorowymi. Pełny i zamknięty big-bag odwożony jest ręcznym wózkiem paletowym na zewnątrz magazynu (do ekspedycji zewnętrznej) lub do wnętrza magazynu (magazynowanie nadprodukcji, np. w okresie letnim). Linia, dzięki pełnemu zautomatyzowaniu i sterowaniem komputerowym, obsługiwana jest maksymalnie przez 2 lub 3 osoby (wraz z obsługą magazynu). Podstawowe dane linii produkcyjnej w zależności od wydajności przedstawia tabela: Typ BRISUR 400 BRISUR 400X2 Wydajność kg/h Wydajność roczna t Roczne zaporzebowanie trocin Moc elektr. zainstalowana Zapotrz. mocy cieplnej (piec technologiczny) Zużycie energii elektr. Zużycie paliwa do pieca (trocin) Ilość pracowni -ków kw 34 kw 75 kg/h 3 Możliwość rozbudowy zdolności produkcyjnych 400x2 = kw 48 kw 75 kg/h 3

6 Rysunek nr 1 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO SKŁADOWISKO SUROWCA PRODUKCYJNEGO MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU LINIA PRODUKCYJNA CZĘŚĆ SOCJALNO BIUROWA ZEWNĘTRZNA DOSTAWA SUROWCA SKŁADOWISKO PRODUKT GOTOWY OGRODZENIE TERENU PRACOWNICY I PETENCI TRANSPORTWEWNĘTRZNY SUROWCA DO PRODUKCJI BUDYNEK PRODUKCYJNO MAGAZYNOWO SOCJALNO- BIUROWY

7 Rysunek nr 2 AKSONOMETRYCZNY SCHEMAT PRODUKCJI Z ZASTOSOWANIEM LINII BRYKLIS suszarnia bębnowa BWS kotłownia - piec technologiczny SDOO magazyn gotowego produktu pomieszczenia zabieraka ślimakowego zaplecze biurowosocjalne OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW Budynek główny Budynek posadowiono na ławach fundamentowych (pod ściany murowane) oraz fundamentach stopowych pod słupy podparcia konstrukcji dachu. Stopy zaprojektowano w układzie osiowym rozstawu dźwigarów dachowych. Fundamenty posadowiono na poziomie -1,20 m ppt. Ściany podwalinowe (podziemne) betonowe lub murowane z bloczków betonowych. Ściany nadziemia zaprojektowano z cegieł POROTHERM, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych 38, 30 cm, ścian usztywniających 30 cm, działowych 11,50 cm. Ściany zwieńczono wieńcem żelbetowym. Słupy żelbetowe usytuowano w rozstawie modularnym dźwigarów stalowych, tj., co 4,0 m w części środkowej i 3,25m w częściach skrajnych, wzdłuż podłużnej osi budynku. Zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 40x40 cm, kotwione w stopach fundamentowych. Konstrukcja nośna i pokrycie dachu Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano z wolnopodpartych dźwigarów stalowych, wykonanych jako belki ażurowe. Na dźwigarach oparto płatwie stalowe do mocowania pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Rzut budynku głównego, przekroje i elewacje pokazano na rysunkach 3 6.

8 Rysunek nr 3

9 Rysunek nr 4

10 Rysunek nr 5

11 Rysunek nr 6

12 Wiaty Konstrukcja nośna wiat posadowiona została na stopach fundamentowych, spiętych ławami pod ściany poprzeczne. Stopy zaprojektowano w układzie modularnym: 8,00x(4x5,00) dla wiaty WI (2x8,00)x(4x5,00) dla wiaty WII, z przesunięciem poprzecznych osi o 5,00 m (2x8,00)x(3x5,00) dla wiaty WII, z przesunięciem osi poprzecznych osi o 5,00 m Fundamenty posadowiono na poziomie -1,20 m ppt. w stosunku do średniej rzędnej nawierzchni wiaty. Ściany podwalinowe (podziemne) murowane z bloczków betonowych. Ściany nadziemia zaprojektowano z bloczków betonowych o grubości 25 cm, na zaprawie cementowej. Słupy żelbetowe usytuowano w trzech rzędach, w rozstawie modularnym dźwigarów stalowych, tj., co 5,0 m. Zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 40x40 cm i 30x30 cm, kotwione w stopach fundamentowych. Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano z wolnopodpartych dźwigarów stalowych, wykonanych jako belki pełne. Konstrukcję stężono w płaszczyźnie połaci i w płaszczyźnie osi podłużnej. Na dźwigarach oparto płatwie stalowe do mocowania pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Rzut jednej wiaty, przekrój i elewację pokazano na rysunkach 7 9.

13 Rysunek nr 7 Rysunek nr 8

14 Rysunek nr 9 DZIAŁKA PRZEZNACZONA POD INWESTYCJĘ UZBROJENIE I ZAGOSPODAROWANIE Teren istniejący Teren działki pod projektowaną inwestycję od strony północno-wschodniej ograniczony jest drogą gminną Sidzina-Jarominy z przydrożnymi rowami odwadniającymi. Z pozostałych trzech stron działka ograniczona jest działkami osób trzecich (osoby prywatne), użytkowanymi jako rolnicze. Teren opada równomiernie w kierunku wschodnim. Jest wolny od zadrzewienia wysokiego i niskiego. Na terenie działki przeznaczonej pod budowę inwestycji nie występują żadne istniejące elementy uzbrojenia terenu. Drogi, place i chodniki Wjazd i wyjazd z terenu zakładu zaprojektowano z drogi gminnej Sidzina Jarominy (droga asfaltowa). Na trasie projektowanych wjazdów, na istniejącym rowie przydrożnym, założono przepusty rurowe. Projektowane włączenia do drogi gminnej są usytuowane stosunkowo niedaleko od wierzchołka wododziału zlewni rowów przydrożnych. Drogi, place i chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki wibroprasowanej, na podbudowie drogowej lub odpowiednio chodnikowej, ograniczone dwustronnymi krawężnikami drogowymi. Drogi zaprojektowano o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2%, dostosowanym do naturalnego pochylenia terenu. Spadki podłużne (od 0,50% do 8,30%) dostosowane są do: wysokości miejsc włączenia do drogi gminnej, wysokości posadowienia i posadzek w budynku głównym i w wiatach, oraz możliwości odwodnienia powierzchniowego.

15 Spadki podłużne i poprzeczne dostosowano do możliwości odwodnienia powierzchniowego (od 0,50% do 2,0%). Odwodnienie powierzchniowe odprowadza wodę z placów do cieku terenowego z betonowych prefabrykatów, a następnie do studni kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem do otwartego rowu przydrożnego. W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem odprowadzanych wód deszczowych trocinami, przed włączeniem cieku terenowego do studni kanalizacji deszczowej, na cieku zaprojektowano indywidualną studnię betonową z łapaczem trocin. Ogrodzenie terenu Teren działki ogrodzono panelowym ogrodzeniem z siatki stalowej zgrzewanej galwanizowanej i powlekanej warstwą elastycznego PCV systemu BEKAERT PANTANET SYSTEM. Siatka rozpięta na słupkach stalowych φ48. Wysokość ogrodzenia 1,50 m, z prześwitem pomiędzy gruntem a siatką 15 cm (ogrodzenie bez cokołów). W ogrodzeniu, na wjazdach, zaprojektowano dwa zestawy bram wjazdowych z furtkami. Kanalizacja deszczowa Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje: kanalizację deszczową odwodnienia dachów budynku głównego i wiat (odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów) podłączenie bezpośrednie, kanalizację deszczową odwodnienia cieku terenowego placu składowego przed budynkiem głównym - podłączenie pośrednie poprzez łapacz trocin i piaskownik. Kanalizacja odprowadza wodę do przydrożnego rowu, na co uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Ścieki sanitarne i wody z wpustów podłogowych odprowadzane są do kontenerowej oczyszczalni ścieków. Zaprojektowano lokalną oczyszczalnię ścieków typu BIO-CLEAR 8/2-20, produkcji Purator Polska Elektrotechnika Sp. z o.o., składającej się z osadnika wstępnego, komory złoża biologicznego zraszanego, komory recyrkulacji i osadnika wtórnego. Oczyszczalnia charakteryzuje się niskim zużyciem energii, wysoką sprawnością oczyszczania, szybkim montażem elementów prefabrykowanych i bezobsługową pracą pomp. Osad powinien być usuwany przez wóz asenizacyjny raz/dwa razy w roku. Efekt oczyszczania ścieków dla założonej przepustowości (nie więcej niż 1,2 m 3 /dobę) dla podstawowych parametrów: BZT 5 poniżej 40 mgo 2 /l ChZT Cr poniżej 150 mgo 2 /l Zawiesina ogólna poniżej 50 mg/l, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. Dz. U. 168 poz Oczyszczone ścieki odprowadzone będą do przydrożnego rowu odwadniającego, na co uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

16 Wodociąg Wodę pitną dla potrzeb socjalno-bytowych doprowadzono z wodociągu φ90, który jest własnością Spółki Wodociągowej Sidzina Centrum, w rejonie mostu na drodze powiatowej. Trasę wodociągu i miejsce wpięcia do wodociągu istniejącego zaprojektowano wyłącznie na terenach własności Gminy Bystra-Sidzina, z pominięciem wejścia w teren prywatny. Woda dla celów ppoż. Decydującym wskaźnikiem określającym minimalne zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. jest sumaryczna gęstości obciążenia ogniowego i określenie strefy pożarowej. Dla projektowanej inwestycji gęstość obciążenia ogniowego wyniosła: Wiaty kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego 1,800 m 3 x 450 kg/m 3 x 18,4 MJ/kG Q d = = [MJ/m 2 ] 750 m 2 Magazyn brykietów kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego 500 big bagów x 800 kg x 18,4 MJ/kG Q d = = [MJ/m 2 ] 500 m 2 Pomieszczenie produkcyjne 6 m 3 x 450 kg/m 3 x 18,4 MJ/kG Q d = = 540 [MJ/m 2 ] 90 m 2 Pomieszczenie socjalne kategoria ZL-III. Zagrożenia ludzi. Sumaryczna wydajność źródła wody do gaszenia pożarów powinna wynosić 30 dm 3 /s. W związku z brakiem w okolicy sieci wodociągowej, spełniającej wymaganą przepisami o bezpośredniej ochronie ppoż., wydajność 30 dcm 3 /s, zgodnie z opinią rzeczoznawcy d/s ppoż., przyjęto zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych z potoku Ciśniawka o przepływie wody powyżej 20 dm 3 / s, z dodatkową zastawką spiętrzającą wodę i stanowiskiem do czerpania wody. Odległość miejsca spiętrzania wody od obiektów chronionych wynosi 480 m. Miejsce poboru wody usytuowane jest w miejscu naturalnej wychodni skalnej. Dodatkowe miejsce bezpośredniego poboru wydzielone zostanie płytami ażurowymi betonowymi, z zagłębieniem w stosunku do dna potoku. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, rozwiązanie powyższe zostało przyjęte i uzgodnione do działań operacyjnych przez miejscową OSP, potwierdzone przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

17 Podstawa formalna i prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe Dz.U. nr 7/99, poz. 64, w tym: Rozdział 1, 2., pkt. 2, 3. Rozdział 1, 3., pkt. 2. Rozdział 1, 4., pkt. 1, 2. Opinia rzeczoznawcy d/s ppoż. Uzgodnienie o ochronie projektowanego zakładu przez miejscową jednostkę OSP Sidzina, pismo Naczelnika OSP Sidzina, z dnia

18 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Rysunek nr 10

19 WNIOSKI Z REALIZACJI ZAKRESU PROJEKTOWEGO, SUGEROWANE ZMIANY UŁATWIAJĄCE PROCES INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJĘ ZAKŁADU (Wnioski i sugestie odnoszą się do Zakładu o identycznych parametrach produkcyjnych, tzn. wydajności linii technologicznej, identycznym miejscowym źródle surowca, zainstalowania małogabarytowej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej itp.) Lp. Problem Wg opracowanej dokumentacji Sugerowane rozwiązanie, poprawiające stan istniejący Dziedzina poprawy większa elastyczność w zagospodarowaniu terenu możliwość podziału i oddzielenia powierzchni socjalnej, produkcyjnej i magazynowej, z zachowaniem odległości oddzielenia ppoż. (l=20m), przez co uzyska się mniejszą gęstość obciążenia ogniowego i zmniejszenie strefy ogniowej uzyskanie lepszego układu drogowego, szczególnie w rejonie składowisk surowca i odbioru produktu gotowego z magazynu (możliwość obwodowego ruchu wielkogabarytowych jednostek samochodowych w obrębie wydzielonego magazynu produktu gotowego i wydzielonych składowisk surowca trocin) 1 Powierzchnia działki Inwestor dysponował działką o powierzchni 0,5102 ha. Optymalna powierzchnia działki powinna być większa o około 70%. 2 Lokalizacja Działka zlokalizowana przy wąskiej drodze gminnej. Działka powinna być zlokalizowana przy drodze o swobodnym ruchu dwukierunkowym. elastyczność logistyki i większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym Działka zlokalizowana na terenie rolniczym, otoczona prywatnymi działkami rolniczymi. Działka powinna być zlokalizowana w rejonach uprzemysłowionych. zmniejszenie możliwości protestów właścicieli sąsiednich działek spowodowanych wpływem Zakładu na tereny rolnicze zmniejszenie możliwości protestów właścicieli sąsiednich działek spowodowanych np. zmianą ukształtowania terenu przez plantowanie i naruszeniem powierzchniowych warunków wodnych

20 Ukształtowanie działki działka posiadająca skłon wynoszący około 5 m ( m n.p.m.). Należy dobierać działki płaskie. ograniczenie nakładów na ukształtowanie terenu plantowanie ograniczenie skarp szczególnie w rejonie sąsiednich działek (strata terenu netto, zabezpieczenie skarp, regulacja spływy wody) Droga dojazdowa do Zakładu na odcinku ~490m pokonuje różnicę terenu około 40 m. Unikanie terenów o utrudnionym dojeździe. unikanie trudności z dojazdem w okresie zimowym, przy max obciążeniu logistycznym istotnym dla ciągłości pracy Zakładu: wywóz gotowego produktu, dowóz surowca uniezależnienie funkcjonowania Zakładu od odśnieżania i oblodzenia dróg lokalnych 3 Media zewnętrzne, uzbrojenie terenu Woda pitna dla celów socjalno bytowych długość sieci od przyłącza na wodociągu gminnym do wodomierza na terenie Zakładu L=625 mb. Konieczność wykonania kanalizacji sanitarnej (kontenerowej oczyszczalni ścieków) i kanalizacji deszczowej. Szukanie miejsca na lokalizację Zakładu w terenie uzbrojonym w wodociąg, o wydajności i warunkach technicznych przyłączenia, gwarantującego dostawę wody dla celów socjalnych i ppoż. Szukanie miejsca na lokalizację zakładu w terenie uzbrojonym w kanalizację sanitarną lub ogólnospławną. ograniczenie nakładów inwestycyjnych dostępność do wody dla celów ppoż.: w przypadku jej braku należy szukać tzw. źródła zastępczego lub wybudować zbiornik ppoż., napełniany w odstępach czasu wynikających z przepisów szczegółowych o ochronie pożarowej ograniczenie nakładów inwestycyjnych uniknięcie problemów z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz uniknięcie konieczności wykonania Operatów Wodno-Prawnych Energia elektryczna - włączenie do linii wysokiego napięcia + kontenerowa stacja trafo. Szukanie miejsca na lokalizację Zakładu w terenie uzbrojonym w sieć nn. ograniczenie nakładów inwestycyjnych uniknięcie problemów z właścicielami działek, na terenie których należałoby sytuować ewentualnie słupy energetyczne pośrednie Schemat technologiczny układu zależności technologii w przypadku rozdzielenia funkcji zaplecza biurowo-socjalnego, części produkcyjnej i magazynu gotowego produktu pokazano na rysunku nr 11.

21 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZALECANY Rysunek nr 11 SKŁADOWISKO SUROWCA PRODUKCYJNEGO BUDYNEK PRODUKCYJNY MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY ZEWNĘTRZNA DOSTAWA SKŁADOWISKO SUROWCA PRODUKT GOTOWY OGRODZENIE TERENU PRACOWNICY I PETENCI TRANSPORT WEWNĘTRZNY SUROWCA DO PRODUKCJI BUDYNKI PRODUKCYJNE (HALA LINII PRODUKCYJNEJ, BUDYNEK MAGAZYNOWY) wykonał: inż. MARIAN MAZGAJ 27 LUTY 2006r

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.20.2015 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3

BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3 Osieck 10.02.2017 Inwestor : GMINA OSIECK Ul. Rynek 1 08-445 Osieck BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3 Opracował : Mgr inż. Jarosław Olszewski Usługi Inżynierskie dla Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi STADIUM : Projekt Budowlany OBIEKT : Budynek wielofunkcyjny ADRES : 33-314 Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi OPRACOWANIE : Projekt dojazdów, placów i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski NIP: 599-247-99-87 tel. 601 278 123 www.bbipp.pl info@bbipp.pl Przedmiot opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Z1 Opis w języku nietechnicznym Z2 Wypis z rejestru gruntów Z3 Wypis / Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI CZĘŚC OPISOWA 1. Informacje ogólne o Zakładzie ubiegającym się o wydanie pozwolenia. 2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INWESTYCJA : Urzędów, ul. Rynek 12,

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

budynek produkcyjny 40742m2

budynek produkcyjny 40742m2 Data wydruku: 29.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: Spis treści Decyzje i uzgodnienia Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

ZAKROCZYM, Poligon.

ZAKROCZYM, Poligon. ZAKROCZYM, Poligon LOKALIZACJA Przedmiotowa nieruchomość połoŝona jest w miejscowości Zakroczym w powiecie nowodworskim, ok. 45 km na północ od Warszawy, w odległości 2 km w kierunku wschodnim od drogi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-505 PRAŻMÓW, UWIELINY, ul. Szkolna 2, dz. nr ewid. 10,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDYNEK WIATY HANDLOWEJ: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE WEWNĘTRZNE: C.W.U, C.O, ELEKTRYCZNA, WOD,-KAN.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ. 1 2 3 Nazwa obiektu budowlanego: Lokalizacja: Inwestor: Przebudowa dróg gminnych Czaple Wielkie k. Motyla w km 0+000-0+198 i Czaple Wielkie k. Duszyca w km 0+000-0+090

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 1 PołoŜenie: Nieruchomość znajduje się we wsi Pęklewo, gmina Tolkmicko około 20 km od Elbląga w kierunku na Frombork. Wieś Pęklewo jest połoŝona około 27 km od

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz z dnia 27 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2020 z dnia 27 czerwca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI/48/03 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR, KS, 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą

1,2,3,4,5,6,7 PP,PS,UC,UR, KS, 7) teren usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości, składowania i magazynowania i usług związanych z obsługą UCHWAŁA nr VIII / 40 / 2003 Rady Miejskiej Witnica z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Witnica w rejonie ul. Żwirowa i ul. Rutkowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo