1. Wstęp. - postęp genetyczny i agrotechniczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp. - postęp genetyczny i agrotechniczny"

Transkrypt

1 Efektywność Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w województwie opolskim dla pszenicy ozimej. Postęp genetyczny i agrotechniczny na tle warunków pogodowych. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w województwie opolskim funkcjonuje od samego początku jego powstania w Polsce, tj. od 1998 roku. Jako jedno z czterech, obok dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego tworzyło ten program pilotażowo, do czasu jego usankcjonowania ustawowego w Ustawie o Nasiennictwie w 2000 roku. Również, jako jedyne w kraju, praktycznie od 2000 roku zapoczątkowało doświadczalnictwo rolnicze, wprowadzając trzeci poziom agrotechniki dla pszenicy ozimej. Minister Rolnictwa zatwierdził program doświadczalnictwa rolniczego w 2010 roku i dopiero od tego czasu jest on wdrażany w Polsce, w pozostałych regionach. Celem tego opracowania jest wykazanie znaczenia PDOiR dla praktyki rolniczej, postępu genetycznego i agrotechnicznego dla pszenicy ozimej, najważniejszego gatunku w produkcji roślinnej województwa opolskiego. Przez cały czas funkcjonowania programu PDOiR w naszym regionie badany jest postęp genetyczny (odmianowy) i wpływ różnych czynników agrotechnicznych na plonowanie, właściwości rolnicze i jakość badanych odmian pszenicy ozimej, co pozwala na ich pełną charakterystykę i tworzenie prawidłowej Listy Zalecanych Odmian. Również w tym okresie analizowano wpływ warunków pogodowych na przebieg wegetacji i końcową efektywność badanych odmian i czynników agrotechnicznych w pszenicy ozimej. 1. Wstęp Rosnące zapotrzebowanie na żywność i surowce odnawialne będzie wymagało w najbliższym czasie zwiększenia produkcji, samych tylko zbóż o około 10 mln ton do poziomu mln ton. Realizacja tego zadania wymagać będzie wzrostu plonów z ok. 35 w 2009 r do dt/ha. Uzyskać to można przez: - postęp genetyczny i agrotechniczny W doświadczeniach PDOiR, w latach uzyskano średnio 92,6 dt/ha pszenicy ozimej (w Głubczycach 99,6 dt/ha) na intensywnym poziomie agrotechniki, a badane odmiany plonowały od 82,7 100,7 dt/ha w województwie opolskim i 88,3 111,7 dt/ha w Głubczycach (różnica 22-27%). Najwyższy plon ziarna uzyskano średnio w województwie w 2004, a w Głubczycach w 2011 roku. Największą różnicę między najwyżej a najniżej plonującą odmianą notowano w latach 2002, 2003, 2004 i 2007 (tabela 45). Efektywność intensywnego poziomu agrotechniki wynosiła średnio w latach ,7 dt/ha w województwie i 28,5 dt/ha w Głubczycach. Najwyższą notowano w 2010 roku, odpowiednio 37,0 i 40,3 dt/ha (tabela 46). W latach średnio postęp genetyczny, mierzony plonowaniem czołowych odmian, na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 6%, a postęp agrotechniczny (przyrost plonu a 2 : a 1 ) 16,2 dt/ha (tabela 47). - zwiększenie sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do poziomu 50 60% udziału w produkcji (przeciętny w Europie Zachodniej). W Polsce w 2010 r. dla pszenicy ozimej udział odmian w nasiennictwie wynosił z KR 74%, z CCA 26% (20060 ha), a w województwie opolskim z KR 65%, z CCA 35%, a z LZO 29%, (3698 ha). - zwiększenie nakładów finansowych na badania i rozwój hodowli i nasiennictwa z 4 6 do 12 14% obrotu (poziom Europy Zachodniej). Wyższe plony i dobra ich jakość pozwolą na poprawę opłacalności produkcji roślinnej. Ogniwo: hodowla roślin PDOiR nasiennictwo pomoc de minimis praktyka rolnicza będzie miało w tym względzie decydujące znaczenie.

2 2. Charakterystyka rolnictwa województwa opolskiego - wskaźnik bonitacji na gruntach ornych 1,06 (Polska 0,91) - wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej 81,4 pkt (Polska 66,6 pkt) - temperatura powietrza w wieloleciu 8,4 o C, w okresie wegetacji 13,7 o C w latach ,5 o C, w okresie wegetacji 14,2 o C - opady w wieloleciu 638,3 mm, w okresie wegetacji 450,1 mm w latach ,5 mm, w okresie wegetacji 552,8 mm - powierzchnia zasiewów w 2009r 475,7 tys. ha zboża 60,2% w tym pszenica 34,0% ( w zbożach 56,0%) - plony w 2009r zboża 49,0 dt/ha (Polska 34,8 dt/ha) 1 miejsce pszenica 52,4 dt/ha (Polska 41,7 dt/ha) 1 miejsce 3. Specyfika PDOiR w województwie opolskim Ma charakter doświadczalnictwa odmianowo rolniczego. W pszenicy ozimej badane były: - 3 poziomy agrotechniki - przedplony - terminy siewu - gęstości siewu - regulatory wzrostu - mikronawozy Charakterystyka odmian do LZO opiera się w głównej mierze na wynikach doświadczeń regionalnych. Na 1 doświadczenie PDOiR w 2011 przypadało 8,5 tys ha gruntów ornych. 4. Przebieg pogody (tabele 1 i 2) W latach średnia temperatura powietrza była zbliżona do wieloletniej, a w okresie wegetacji o 0,5ºC wyższa. Wyraźnie cieplej było w Łosiowie. W 3-leciu najchłodniejszym był 2010 rok, a w pozostałych notowano zbliżone warunki temperaturowe. Zdecydowanie natomiast więcej opadów wystąpiło w ostatnim 3- leciu w stosunku do wielolecia; rocznych o 127,2 mm (20%) a w okresie wegetacji o 103,0 mm (23%). Więcej opadów notowano w południowo - zachodniej części województwa (Głubczyce, Łosiów). Najbardziej mokrymi były lata 2010 (967,0 mm) i 2009 (772,3 mm). Warunki pogodowe miały bardzo duży wpływ na przebieg wegetacji, plonowanie i jakość pszenicy ozimej. Decydowały o tym głównie opady. Ich bardzo duża ilość, zwłaszcza w maju 2010 roku i czerwcu 2009 roku powodowała niespotykane porażenie odmian przez choroby grzybowe, a w lipcu ( w całym 3-leciu) silne wyleganie roślin i ujemny wpływ na jakość, zwłaszcza obniżenie gęstości ziarna w stanie zsypnym, zawartości glutenu i liczby opadania przy późniejszych terminach zbioru pszenicy ozimej. Intensywny poziom agrotechniki (a 2 i a 3 ) miał wyraźny wpływ na poprawę wyróżników jakości ziarna (tabela 48). 5. Finansowanie Finansowanie PDOiR z budżetu Państwa - w latach zł 18%, w zł 17% - SDOO Głubczyce Finansowanie PDOiR ze środków pozabudżetowych - w latach zł 39%, w zł 22% w tym: - bezpośredni udział producentów rolnych, firm dystrybucyjnych środków do produkcji do produkcji rolnej, przemysłu rolnego około zł 4% (103 podmioty gospodarcze). - udział województwa opolskiego był najwyższy w Polsce i wynosił, w latach zł 35%, w 2011r zł 18%

3 - duży udział stacji koordynującej i punktów doświadczalnych, w latach zł - 43%, w 2011r zł 61% Łączny koszt prowadzenia doświadczeń i badań laboratoryjnych PDOiR wynosił w latach zł, w 2011r zł 6. Postęp genetyczny i agrotechniczny dla pszenicy ozimej a) Postęp genetyczny pszenicy ozimej na przykładzie doświadczeń w SDOO Głubczyce w latach ( tabela 44) W latach w kilku punktach w Polsce badano możliwości plonowania 10 odmian pszenicy ozimej na przeciętnym poziomie agrotechniki. Czołową odmianą w tym czasie, którą wówczas najszerzej uprawiano w Polsce była Almari (C). W Głubczycach wykazano, że odmiana ta plonowała najwyżej, uzyskując średnio z 5 lat 150% plonu wzorca. Plon ziarna najstarszych odmian wynosił 65 88%. (Żelazna) Duży postęp genetyczny uzyskano przy wprowadzeniu odmian Grana (127%), a później Emika i Lama ( %). b) Średnie plony pszenicy ozimej w doświadczeniach PDOiR woj. opolskiego i Głubczyc w latach (tabela 46, wykres 1) Średnio w województwie opolskim z 4 punktów doświadczalnych, w latach pszenica ozima (w ostatnim roku badano 30 odmian) plonowała w wysokości 74,2 dt/ha na przeciętnym i 96,9 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechniki. Przyrost plonu wynosił 22,7 dt/ha (31%). W Głubczycach plony te wynosiły odpowiednio 74,8 i 103,3 dt/ha (przyrost 28,5 dt/ha 38%). Na intensywnym poziomie agrotechniki, z obniżoną o 30% ilością wysiewu notowano o 2,3 dt/ha średnio w województwie i o 0,6 dt/ha w Głubczycach niższy plon ziarna. Na tych poziomach agrotechniki w stosunku do przeciętnego w ostatnich latach stosowano: - 40 kg N/ha więcej (w fazie kłoszenia), łącznie ok. 150kg N/ha - regulatory wzrostu w fazie 1 kolanka (Moddus 0,2 + CCC l/ha) - fungicydy w fazie 1 kolanka (Wirtuoz 1 l/ha), liścia flagowego (Fandango 1 l/ha) i kwitnienia (Prosaro 1 l/ha) - mikronawozy w fazie 1 kolanka (MgSO 4 10 kg/ha + ADOB Cu 1 l/ha + ADOB Mn 3 l/ha + Basfoliar 36 E 5 l/ha) i liścia flagowego (MgSO 4 10 kg/ha + Basfoliar 36 E 5l/ha) Łączna wartość dodatkowych nakładów na nawozy i pestycydy oraz kosztów nawożenia i opryskiwania wynosiła w 2011r. 13,2 dt/ha pszenicy (tabela 49). W Głubczycach w ostatnim 3-leciu uzyskano średnio, dla tych samych odmian i takiej samej technologii nawożenia i ochrony roślin (na intensywnym poziomie agrotechniki) w zależności od różnych wariantów agrotechnicznych następujące plony ziarna pszenicy ozimej (tabela 25, wykres 2): - po rzepaku ozimym, w optymalnym terminie siewu 103,3 dt/ha - po rzepaku ozimym, w opóźnionym terminie siewu 101,0 dt/ha - po pszenicy ozimej, w optymalnym terminie siewu 98,4 dt/ha - po kukurydzy na ziarno, w opóźnionym terminie siewu - 90,0 dt/ha c) Różnice w plonach ziarna między najplenniejszą, a najniżej plonującą odmianą pszenicy ozimej w województwie opolskim i Głubczycach w latach na tle warunków pogodowych (tabela 45) Na przestrzeni 13 lat funkcjonowania PDOiR w województwie opolskim porównano plon ziarna między najplenniejszymi, a najniżej plonującymi odmianami pszenicy ozimej, badanymi w danym roku. Średnio w latach wynosił on 92,6 dt/ha.

4 Różnica między najplenniejszą, a najniżej plonującą odmianą wynosiła 18,0 dt/ha 22%. W poszczególnych latach wahała się ona od 14-33%, a średni plon od 70,7 dt/ha w 1999 do 116,1 dt/ha w 2004 r. W Głubczycach w tym czasie uzyskano średnio 99,6 dt/ha, a różnica między najplenniejszą, a najniżej plonującą odmianą wynosiła 23,4dt/ha 27%, z wahaniami od 12-48%. Najwyższe plony na przestrzeni lat uzyskano średnio w województwie w 2004, a w Głubczycach w 2011roku, przy podobnej lub wyższej temperaturze, oraz podobnej lub niższej ilości opadów niż w wieloleciu. Największą różnicę między odmianami notowano w latach suchszych (1999, 2002, 2003) i bardziej mokrych (2001, 2007). d) Plon ziarna czołowych odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach PDOiR w województwie opolskim w latach na tle warunków pogodowych (tabela 47) Od początku funkcjonowania PDOiR do najplenniejszych odmian pszenicy ozimej w poszczególnych 3 leciach należały : KOBRA ( ), KRIS ( ), TONACJA ( ), ARISTOS ( ), RAPSODIA ( ) i KEPLER (2011). Średni plon tych odmian, na przeciętnym poziomie agrotechniki wynosił 82,2 dt/ha, a na intensywnym 98,4 dt/ha (przyrost 16,2 dt/ha 20%). Przyrost plonu kolejnych czołowych odmian na przeciętnym poziomie agrotechniki w doświadczeniach wyniósł: Kris/Kobra 4%, Tonacja/Kris 7%, Aristos/Tonacja 1%, Raspodia/Tonacja 11%. Średnio 6%. Świadczy to, że do rozważań ekonomicznych można przyjmować, że średni postęp genetyczny w 13 latach prowadzenia doświadczeń PDOiR wynosił dla pszenicy ozimej ( ) : 4 = 6 %. e) Średni plon ziarna pszenicy ozimej i jej jakość na trzech poziomach agrotechniki w województwie opolskim w latach (tabela 48, wykresy 3-7) Różnica w plonach ziarna wynosiła średnio 22,7 dt/ha (31%) na korzyść intensywnego poziomu agrotechniki a 2 w stosunku do przeciętnego - a 1. Na intensywnym, z obniżoną ilością wysiewu poziomie agrotechniki a 3 uzyskano o 2,3 dt/ha (2%) niższy plon ziarna niż przy normalnej ilości wysiewu. Dla każdego parametru jakości ziarna, uwzględnianych cenowo w skupie otrzymano lepsze wartości w wyniku intensyfikacji produkcji pszenicy ozimej: - dla gęstości ziarna w stanie zsypnym o 2-2,9 kg/hl (3-4%) - dla zawartości białka o 0,8 0,9 % sm (6 7%) - dla ilości glutenu o 2,8 4,0 % (11-16%) - dla wskaźnika sedymentacji o 6 ml (12%) - dla liczby opadania o 14 sek (5%) f) Efektywność ekonomiczna postępu genetycznego i agrotechnicznego dla pszenicy ozimej w województwie opolskim na podstawie wyników PDOiR w latach (tabela 49) Przy uwzględnieniu powierzchni uprawy, plonu ziarna i zbioru pszenicy ozimej w województwie opolskim z 2009 roku, w oparciu o wyliczenia postępu genetycznego na 6% i agrotechnicznego na 16,2 dt/ha (tabela 47) i kosztów intensywnego poziomu agrotechniki w stosunku do przeciętnego na 13,2 dt/ha (różnica 3,0 dt/ha) obliczono efektywność ekonomiczną postępu genetycznego i agrotechnicznego dla pszenicy ozimej w województwie opolskim na 68 mln zł rocznie (postęp genetyczny 6% x t = t x 700 zł/t = 35 mln zł, postęp agrotechniczny 16,2 dt/ha 13,2 dt/ha = 3,0dt/ha x ha = t x 700 zł/t = 33 mln zł). Jeżeli przyjmiemy, że ceny pszenicy z dobrymi parametrami jakości są około 100 zł/t wyższe w stosunku do paszowej, wówczas uzyskuje się dodatkowo dla województwa 5 mln zł (48100t x 100 zł/t). Łączne koszty doświadczeń, badań jakościowych i wydawnictwa wyników w ostatnim 3-leciu kształtowały się na poziomie 0,5 mln zł.

5 POSTĘP GENETYCZNY PSZENICY OZIMEJ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ SDOO GŁUBCZYCE. LATA Tabela 44 Lp. Odmiana Plon ziarna dt/ha % wzorca 1 Dańkowska Graniatka 31, Leszczyńska Wczesna 37, Kujawianka Więcławicka 31, Wysokolitewka Sztywnosłoma 35, Żelazna 42, Dańkowska Biała 38, Grana 60, Emika 65, Lama 66, Almari 72,3 150 Średnia (wzorzec) 48,1 100

6 Tabela 45 RÓŻNICE W PLONACH ZIARNA (dt/ha,%) MIĘDZY NAJPLENNIEJSZĄ, A NAJNIŹEJ PLONUJĄCĄ ODMIANĄ PSZENICY OZIMEJ NA INTENSYWNYM POZIOMIE AGROTECHNIKI A 2 (PRZEDPLON RZEPAK OZIMY, OPTYMALNY TERMIN SIEWU) W DOŚWIADCZENIACH PDOiR W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH NA TLE WARUNKÓW POGODOWYCH O G O G O G O G O G O G O G średni 70,7 79,2 89,4 100,6 82,8 85,9 95,8 93,8 77,9 80,7 116,1 115,6 99,4 104,3 najwyżej plonująca 82,7 90,9 95,7 111,8 90,3 96,2 105,7 106,0 87,2 97,7 123,1 122,5 104,4 110,6 najniżej plonująca 63,6 68,5 81,4 93,4 72,0 72,1 79,3 83,0 66,2 66,2 100,1 98,3 88,5 99,1 różnica dt/ha 19,1 22,4 14,3 18,4 18,3 24,1 26,4 23,0 21,0 31,5 23,0 24,2 15,9 11,5 różnica % temperatura 0 C 9,0 9,0 8,7 9,0 8,4 8,3 7,7 opady mm Średnia O G O G O G O G O G O G O G średni 77,9 101,6 101,7 113,7 101,7 108,7 89,2 93,1 104,0 96,9 97,1 120,0 92,6 99,6 najwyżej plonująca 82,6 113,8 117,0 128,5 111,9 116,3 96,3 102,4 111,3 104,7 105,8 127,2 100,7 111,7 najniżej plonująca 68,6 86,4 91,5 102,3 90,5 100,0 83,8 81,0 96,7 90,1 93,2 108,0 82,7 88,3 różnica dt/ha 14,0 27,4 25,5 26,2 21,4 16,3 12,5 21,4 14,6 14,6 12,6 19,2 18,0 23,4 różnica % temperatura 0 C 8,6 9,5 9,6 8,9 7,4 8,6 8,7 opady mm O - województwo opolskie, G - Głubczyce W wieloleciu dla Głubczyc śr.temperatura 8,3 0 C, opady 604 mm

7 Tabela 46 ŚREDNIE PLONY PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH PDOiR W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM I GŁUBCZYCACH dt/ha W LATACH Plon ziarna dt/ha Wariant agrotechniczny województwo Głubczyce a 1 a 2 a 2 /a 1 a 3 /a 2 a 1 a 2 a 2 /a 1 a 3 /a 2 Pszenica ozima -przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu Pszenica ozima - przedplon rzepak ozimy, opóźniony termin siewu Pszenica ozima - przedplon pszenica, optymalny termin siewu Pszenica ozima - przedplon kukurydza, opóźniony termin siewu 74,2 96,9 22,7-2,3 74,8 103,3 28,5-0,6 101,0 98,4 90,0

8 Tabela 47 PLON ZIARNA (dt/ha) CZOŁOWYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH PDOiR (PRZEDPLON RZEPAK OZIMY, OPTYMALNY TERMIN SIEWU) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH NA TLE WARUNKÓW POGODOWYCH Lata temp. 0 C opady mm Odmiana a 1 Przyrost plonu % a 2 a 2 /a ,9 657 Kobra 70,6 87,5 16, ,9 648 Kobra 75,7 94,1 18, ,7 589 Kris 78,4 4 92,6 14, ,6 489 Tonacja 83,3 100,5 17, ,1 520 Tonacja 84, ,7 16, ,2 599 Aristos 84, ,7 16, ,6 654 Aristos 81,8 95,8 14, ,2 651 Rapsodia 89,1 102,2 13, ,3 707 Rapsodia 94, ,9 12, ,6 807 Rapsodia 83,5 101,4 18, ,3 791 Rapsodia 78,7 98,7 20, Kepler 85,0 105,8 20,8 Średnia 8, ,2 6 98,4 16,2

9 Tabela 48 ŚREDNI PLON ZIARNA PSZENICY OZIMEJ I JEJ JAKOŚĆ NA TRZECH POZIOMACH AGROTECHNIKI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATCH Poziom agrotechniki Plon ziarna dt/ha Gęstość ziarna w stanie zsypnym kg/hl Zawartość białka % sm Ilość glutenu % Wskaźnik sedymentacji ml Liczba opadania sek a 1 74,2 71,6 12,8 25, a 2 96,9 74,5 13,6 27, a 3 94,6 73,6 13,7 29,

10 Tabela 49 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA POSTĘPU GENETYCZNEGO I AGROTECHNICZNEGO DLA PSZENICY OZIMEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW PDOiR W LATACH Pow.ha 2009 Plon t/ha 2009 Zbiór t 2009 Przyrost zbiorupostęp genetyczny Przyrost zbiorupostęp agrotechniczny w % w t w % t /ha Koszt a 2 t/ha Różnica t /ha t Cena zł/t Wartość mln zł Pszenica , ,62 1,32 0, =68 (za plon) 5 (za jakość) Łączne koszty doświadczeń, badań jakościowych i wydawnictwa wyników PDOiR w latach wynosiły średnio 0,5 mln zł

11 Wykres 1

12 Wykres 2

13 Wykres 3

14 Wykres 4

15 Wykres 5

16 Wykres 6

17 Wykres 7

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej

POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej Prof. Dr hab. Edward S. Gacek Konwent Marszałków Szczawnica Zdrój, 19 grudnia 2008 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie opolskim. dr inż. Kazimierz Pyziak

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie opolskim. dr inż. Kazimierz Pyziak Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie opolskim dr inż. Kazimierz Pyziak JEDNOSTKI PROWADZĄCE DOŚWIADCZENIA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach Głubczyce;

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Soja potwierdza swoje miejsce w produkcji roślinnej

Soja potwierdza swoje miejsce w produkcji roślinnej Soja potwierdza swoje miejsce w produkcji roślinnej Doświadczenia odmianowe i agrotechniczne, przeprowadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach w 2013 roku w ramach Wojewódzkiego Programu

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Pszenice ozime siewne

Pszenice ozime siewne Pszenice ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pszenica o najgrubszym ziarnie, do wszechstronnego wykorzystania! Pszenica BOGATKA Nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2013 (2011-2013) Zeszyt 6 ( 15 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto ozime 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto ozime 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto ozime WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 14 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Rzepak jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Rzepak jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Rzepak jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i

i Konsulixx, a większą odpornością odznaczały się ES Combi i Rogoso. Przez fuzariozę kolb bardziej porażane były ES Cirrus, Laurinio, Tonacja i KUKURYDZA Doświadczenia z kukurydzą na ziarno prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 8 odmian wczesnych (FAO 200-240), 14 odmian średniowczesnych (FAO 230-250) i 14

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2017 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2016 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl.

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl. 3. Pszenżyto ozime Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej konkurencyjne dla innych gatunków

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne W Polsce uprawa owsa ma długoletnią tradycję. W województwie pomorskim powierzchnia uprawy od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie wynosząc ok. 40 tys. ha (w Polsce ok. 480 tys

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime mieszańcowe SU PERFORMER

Żyto ozime mieszańcowe SU PERFORMER Zalety Czołowy poziom plonowania wg COBORU i BSA Niemcy 9/9 pkt., zarówno w intensywnym, jak i ekstensywnym poziomie uprawy, Wyróżniający się jesiennym, jak i wiosennym rozwojem roślin, Stabilne źdźbło,

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : KWS 2 SPIS : Odmiany jare: 1. KWS CHAMSIN A (s. 3) 2.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno  OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent : Monsanto Odmiany: DK EXSTROM (s. 2-4) DK EXQUISITE (s. 5-6) 1.

Bardziej szczegółowo

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa .pl https://www..pl Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 marca 2017 Klasa gleby, regularnie przeprowadzane zabiegi agrotechniczne, ochrona roślin przed

Bardziej szczegółowo

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Tab. 102. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon

Bardziej szczegółowo

zboża ozime 2014 /2015

zboża ozime 2014 /2015 zboża ozime 0 /0 NOWOŚĆ! Odmiana nagrodzona Złotym Medalem Polagra Premiery 0 astoria pszenica ozima Jedyna zarejestrowana polska odmiana w GRUPie elitarnej E Odmiana wcześnie dojrzewająca, idealna jako

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke

Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Kryteria doboru odmian na konkretne warunki klimatyczne Mgr inż. Marcin Behnke Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Ustawowa definicja Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) Art. 7. Za odmianę

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo