I. Dane ogólne: Świadczeniodawca wypełnia tylko jasne pola (białe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Dane ogólne: Świadczeniodawca wypełnia tylko jasne pola (białe)"

Transkrypt

1 Załącznik nr do umowy nr... z dnia 5 listopada 06 r. I. Dane ogólne: Świadczeniodawca wypełnia tylko jasne pola (białe) INFORMACJE OGÓLNE. Kod oddziałowy świadczeniodawcy. Nazwa świadczeniodawcy CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ.a Kod zakresu (wg NFZ).b Nazwa zakresu (wg NFZ).a Kod (wg NFZ).b Nazwa (wg NFZ).a Kod i nazwa procedury (wg ICD-9)*.b Kod i nazwa procedury (wg ICD-9)*. *proszę o podanie procedury zgodnie z zestawieniem znajdującym się w arkuszu "MR PROCEDURY" lub "TK PROCEDURY"; w przypadku wielu procedur w ramach proszę o wpisanie w kolejnych wierszach. INFORMACJE STATYSTYCZNE I ROZLICZENIOWE. Liczba pacjentów, świadczeń z punktu. w 05 r.. Liczba świadczeń z punktu. zrealizowanych w 05 r..a Liczba świadczeń z punktu. zrealizowanych w 05 r.. refundacji za z punktu. uzyskana z NFZ w 05 r. *.a refundacji za z punktu. uzyskana z NFZ w 05 r. *. Dodatkowe informacje KOSZT FUNKCJONOWANIA OŚRODKA Dane za 05 r....a Miejsce - nazwa ośrodka powstawania kosztów Roczne koszty funkcjonowania ośrodka w 05 r. w tym koszty osobowe wraz z pochodnymi.a.i lekarzy (bez anestezjologów).a.ii anestezjologów.a.iii pielęgniarek.a.iv pielęgniarek anestezjologicznych.a.v techników.a.vi innych.b.c.d.e..a.b.c.d.e.f.g..5.6 w tym koszty produktów leczniczych i wyrobów medycznych w tym koszty amortyzacji w tym koszty serwisu w tym koszty zarządu Liczba etatów w ośrodku* lekarskich (lekarzy wykonujących badania) lekarskich (lekarzy opisujących badania) pielęgniarskich techników pozostałego personelu lekarzy anestezjologów pielęgniarek anestezjologicznych Liczba aparatów RM/TK** Liczba stanowisk do opisywania badań RM/TK** Teoretyczny możliwy czas pracy ośrodka [ godzin w roku] [w formacie GGGGGGGGGG:MM].7 Rzeczywisty czas pracy ośrodka[ godzin w roku] * [w formacie GGGGGGGGGG:MM] * suma etatów za cały okres w poszczególnych kategoriach personelu, np. dla lekarza:,5 etatu (styczeń) +,6 etatu (luty) +, etatu (marzec) ++,0 etatu (grudzień) = 9,6 etatu. Dla lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych proszę podać liczbę godzin pracy w roku z dopiskiem [h]. ** w zależności od zakresu 5 ŚRODKI TRWAŁE Pozostały Maksymalna Faktyczna Roczna liczba Roczny koszt Czy na zakup Opis, Wartość początkowa Rok zakupu Roczny koszt roczny koszt roczna liczba roczna liczba faktycznie Nazwa środka trwałego amortyzacji sprzętu otrzymano parametry * sprzętu serwisu utrzymania godzin godzin realizowanyc dotację TAK/NIE sprzętu* ** pracy pracy h badań J K L M * Wartość początkowa - w przypadku środków trwałych i nieruchomości wartość stanowiąca podstawę naliczania amortyzacji (w przypadku wyposażenia będzie to cena nabycia). ** Koszt powinien uwzględniać sumę opłat z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu oraz ewentualnie innych kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń i sprzętu. Dla aparatów diagnostycznych. * Dla aparatów diagnostycznych. Dla aparatu MR proszę o podanie liczby tesli, gradientów i szybkości narastania gradientów w każdym kierunku, liczby kanałów. Dla aparatu TK proszę o podanie liczby rzędów, czas skanu dla 60 o. 6 PRODUKTY LECZNICZE Nazwa handlowa [należy podać dodatkowe informacje opisujące lek takie jak postać, pojemność, dawka, wielkość opakowania] Postać [amp., ( Nazwa międzynarodowa amp-strz. itd.] do postaci (z kol. E) [brutto, PLN] 0 a 00, bez J * Postać preparatu leczniczego: amp, amp-strz, płyn [liczba ml], tabl, granulat, maść, krem, pasta, żel, roztwór, płyn odżywczy, syrop, emulsja, zawiesina, inj, wlewka, kaps, czopek, aerozol, draż, krople, proszek, sasz. Nie jest dozwolony wpis na opakowanie np. opak. ** Ilość mg substancji leczniczej zawartej w tabletce, ampułce, gramie maści, dawce odnośnie aerozolu itd. Preparaty żywieniowe oraz płyny inf. powinny zwierać w dawce informację o objętości worka w ml. Dla preparatów ziołowych wieloskładnikowych oraz probiotyków dozwolone jest wpisanie BRAK. Dopuszczalne jednostki dawki dla odpowiednich postaci: maść/ krem / pasta/żel - mg/ gram, roztwór /syrop/ krople/ emulsja/ inj/zawiesina - mg/ml, kaps - tabl-draż-saszetki-granulat, czopek - miligram, amp / amp-strz - miligram/x ml, aerozol - miligram/ dawkę preparatu wziewnego, proszek/surowiec - gram. Dopuszczalne są ponadto: mcg/ml, mikrogram/gram, jm/ml, jm/gram. Pozostałe jednostki miary należy zastąpić podanymi powyżej jednostkami miary. odpowiada pojedynczej dawce podanej pacjentowi np. 50 mg substancji czynnej, czyli koszt tabl w przypadku preparatu Metocard 50. Nie podajemy kosztu całego opakowania np. 50 tabl, 00 amp itp. * W uwagach proszę określić do jakich elementów zużywane są leki (np. podanie kontrastu, znieczulenie itp.). 7 WYROBY MEDYCZNE ZUŻYWANE JEDNORAZOWO Nazwa wyrobu medycznego* typ ** Wartość jednostki miary ) (z kol. E) [brutto, PLN] 0 a 00, bez K * Nazwa rodzajowa mówi o rodzaju danego wyrobu medycznego lub jego przeznaczenie ogólne np. cewnik urologiczny Foley, CH8, stent samorozpręzalny, klej tkankowy itp.. Ponadto NIE NALEŻY w tym miejscu wykazywać kosztów sterylizacji danego wyrobu ** Typ - wariant lub model wyrobu (różniący się wersją wykonania, wyposażeniem, wersją oprogramowania, rozmiarem, kształtem itp.). Np.: wyrób cewnik, typ gumowy lub silikonowy. Przez podstawową jednostkę miary należy rozumieć: worek, sztukę danego wyrobu medycznego itp.. Jednostką miary ma nie być opakowanie np. opak. odpowiada podstawowej jednostce miary podanej pacjentowi np. sztuka - nie podajemy kosztu całego opakowania np. 50 plastrów, 00 rękawiczek itp.

2 Załącznik nr do umowy nr... z dnia 5 listopada 06 r. 8 WYROBY MEDYCZNE I INNE MATERIAŁY ZUŻYWANE WIELORAZOWO Nazwa wyrobu medycznego * typ** sprzętu) 00, bez Np. pulksoksymetr użyty został 50 razy na realizację dializ otrzewnowych, a użyteczność sprzętu medycznego pozwala 750 razy wykonać pomiar saturacji krwi; zatem w kolumnie F wpisać należy liczbę 750, natomiast w kolumnie G POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA, NIEUJĘTE POWYŻEJ II. Zakładka ZB Dla każdej procedury wypełnić należy odrębną zakładkę. Zakładkę ZB skopiować należy tyle razy, dla ilu procedur podane będą koszty materiałowe i osobowe. DANE OGÓNE O ŚWIADCZENIU Nazwa procedury* Kody ICD-9 procedury* Liczba świadczeń zrealizowanych w 05 r.* * zgodnie z podaną w pkt. w Dancyh Ogólnych ZAANGAŻOWANIE PERSONELU W POSZCZEGÓLNE ETAPY ŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W TABELI / zużycie/ liczba Elementy elementów na etap liczba osób przygotowanie pacjenta do badania (bez wykorzystania np. 00% aparatu RM/TK) wykonanie badania bez kontrastu (z wykorzystaniem aparatu 00% MR/TK) podanie kontrastu i badanie po podaniu kontrastu 0% ocena i opis badania 00% Personel Lekarz radiolog Pielęgniarka Technik elektroradiologii Pozostały personel liczba x czas [min.] czas x ZAANGAŻOWANIE SPRZĘTU W WYKONANIE ŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W TABELI Czas wykorzystania Nazwa środka trwałego (zgodnie z tabelą 5 z zakładki dane W ilu % badań był sprzętu w ogólne ) wykorzystany sprzęt pojedynczym badaniu PRODUKTY LECZNICZE ZUŻYTE PODCZAS REALIZACJI WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI Postać [amp., ( (z Nazwa handlowa (zgodnie z tabelą 6 z zakładki dane ogólne) Nazwa międzynarodowa amp-strz. itd.] do postaci kol. E) [brutto, PLN] 0 a 00, bez J * Postać preparatu leczniczego: amp, amp-strz, płyn [liczba ml], tabl, granulat, maść, krem, pasta, żel, roztwór, płyn odżywczy, syrop, emulsja, zawiesina, inj, wlewka, kaps, czopek, aerozol, draż, krople, proszek, sasz. Nie jest dozwolony wpis na opakowanie np. opak. ** Ilość mg substancji leczniczej zawartej w tabletce, ampułce, gramie maści, dawce odnośnie aerozolu itd. Preparaty żywieniowe oraz płyny inf. powinny zwierać w dawce informację o objętości worka w ml. Dla preparatów ziołowych wieloskładnikowych oraz probiotyków dozwolone jest wpisanie BRAK. Dopuszczalne jednostki dawki dla odpowiednich postaci: maść/ krem / pasta/żel - mg/ gram, roztwór /syrop/ krople/ emulsja/ inj/zawiesina - mg/ml, kaps - tabl-draż-saszetki-granulat, czopek - miligram, amp / amp-strz - miligram/x ml, aerozol - miligram/ dawkę preparatu wziewnego, proszek/surowiec - gram. Dopuszczalne są ponadto: mcg/ml, mikrogram/gram, jm/ml, jm/gram. Pozostałe jednostki miary należy zastąpić podanymi powyżej jednostkami miary. odpowiada pojedynczej dawce podanej pacjentowi np. 50 mg substancji czynnej, czyli koszt tabl w przypadku preparatu Metocard 50. Nie podajemy kosztu całego opakowania np. 50 tabl, 00 amp itp. * W uwagach proszę określić do jakich elementów zużywane są leki (np. podanie kontrastu, znieczulenie itp.). 5 WYROBY MEDYCZNE ZUŻYWANE JEDNORAZOWO PODCZAS REALIZACJI WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI Wartość Nazwa wyrobu medycznego* typ ** jednostki miary ) (z kol. E) [brutto, PLN] 0 a 00, bez K * Nazwa rodzajowa mówi o rodzaju danego wyrobu medycznego lub jego przeznaczenie ogólne np. cewnik urologiczny Foley, CH8, stent samorozpręzalny, klej tkankowy itp.. Ponadto NIE NALEŻY w tym miejscu wykazywać kosztów sterylizacji danego wyrobu ** Typ - wariant lub model wyrobu (różniący się wersją wykonania, wyposażeniem, wersją oprogramowania, rozmiarem, kształtem itp.). Np.: wyrób cewnik, typ gumowy lub silikonowy. Przez podstawową jednostkę miary należy rozumieć: worek, sztukę danego wyrobu medycznego itp.. Jednostką miary ma nie być opakowanie np. opak. odpowiada podstawowej jednostce miary podanej pacjentowi np. sztuka - nie podajemy kosztu całego opakowania np. 50 plastrów, 00 rękawiczek itp. 6 WYROBY MEDYCZNE I INNE MATERIAŁY ZUŻYWANE WIELORAZOWO PODCZAS REALIZACJI WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI Nazwa wyrobu medycznego * typ** sprzętu) 00, bez

3 Załącznik nr do umowy nr... z dnia 5 listopada 06 r. Np. pulksoksymetr użyty został 50 razy na realizację dializ otrzewnowych, a użyteczność sprzętu medycznego pozwala 750 razy wykonać pomiar saturacji krwi; zatem w kolumnie F wpisać należy liczbę 750, natomiast w kolumnie G POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI, NIEUJĘTE POWYŻEJ III. Zakładka ZB ZNIECZULENIE Dla każdego wypełnić należy odrębną zakładkę. Zakładkę ZB ZNIECZULENIE należy wypełnić w przypadku wypełniania świadczeń w znieczuleniu DANE OGÓNE DOTYCZĄCE ZNIECZULENIA PACJENTA NA POTRZEBY WYKONANIA BADANIA MR/TK Liczba świadczeń zrealizowanych w 05 r. ZAANGAŻOWANIE PERSONELU W POSZCZEGÓLNE ETAPY ŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W TABELI Elementy Czas trwania etapu [min] liczba osób Badanie wstępne (konsultacja anestezjologa) Znieczulenie Nadzór nad pacjentem po wykonaniu badania (wybudzanie) Personel Lekarz anestezjolog Pielęgniarka anestezjologiczna czas [min.] ZAANGAŻOWANIE SPRZĘTU W WYKONANIE ŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W TABELI Czas W ilu %świadczeń wykorzystania Nazwa środka trwałego określonych w tabeli sprzętu w był wykorzystany sprzęt pojedynczym świadczeniu PRODUKTY LECZNICZE ZUŻYTE PODCZAS REALIZACJI WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI Postać [amp., ( (z Nazwa handlowa (zgodnie z tabelą 6 z zakładki dane ogólne) Nazwa międzynarodowa amp-strz. itd.] do postaci kol. E) [brutto, PLN] 0 a 00, bez * Postać preparatu leczniczego: amp, amp-strz, płyn [liczba ml], tabl, granulat, maść, krem, pasta, żel, roztwór, płyn odżywczy, syrop, emulsja, zawiesina, inj, wlewka, kaps, czopek, aerozol, draż, krople, proszek, sasz. Nie jest dozwolony wpis na opakowanie np. opak. ** Ilość mg substancji leczniczej zawartej w tabletce, ampułce, gramie maści, dawce odnośnie aerozolu itd. Preparaty żywieniowe oraz płyny inf. powinny zwierać w dawce informację o objętości worka w ml. Dla preparatów ziołowych wieloskładnikowych oraz probiotyków dozwolone jest wpisanie BRAK. Dopuszczalne jednostki dawki dla odpowiednich postaci: maść/ krem / pasta/żel - mg/ gram, roztwór /syrop/ krople/ emulsja/ inj/zawiesina - mg/ml, kaps - tabl-draż-saszetki-granulat, czopek - miligram, amp / amp-strz - miligram/x ml, aerozol - miligram/ dawkę preparatu wziewnego, proszek/surowiec - gram. Dopuszczalne są ponadto: mcg/ml, mikrogram/gram, jm/ml, jm/gram. Pozostałe jednostki miary należy zastąpić podanymi powyżej jednostkami miary. odpowiada pojedynczej dawce podanej pacjentowi np. 50 mg substancji czynnej, czyli koszt tabl w przypadku preparatu Metocard 50. Nie podajemy kosztu całego opakowania np. 50 tabl, 00 amp itp. * W uwagach proszę określić do jakich elementów zużywane są leki (np. podanie kontrastu, znieczulenie itp.). 5 WYROBY MEDYCZNE ZUŻYWANE JEDNORAZOWO PODCZAS REALIZACJI WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI Wartość Nazwa wyrobu medycznego* typ ** jednostki miary ) (z kol. E) [brutto, PLN] 0 a 00, bez * Nazwa rodzajowa mówi o rodzaju danego wyrobu medycznego lub jego przeznaczenie ogólne np. cewnik urologiczny Foley, CH8, stent samorozpręzalny, klej tkankowy itp.. Ponadto NIE NALEŻY w tym miejscu wykazywać kosztów sterylizacji danego wyrobu Przez podstawową jednostkę miary należy rozumieć: worek, sztukę danego wyrobu medycznego itp.. Jednostką miary ma nie być opakowanie np. opak. odpowiada podstawowej jednostce miary podanej pacjentowi np. sztuka - nie podajemy kosztu całego opakowania np. 50 plastrów, 00 rękawiczek itp. 6 WYROBY MEDYCZNE I INNE MATERIAŁY ZUŻYWANE WIELORAZOWO PODCZAS REALIZACJI WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI Nazwa wyrobu medycznego * typ** sprzętu) 00, bez Np. pulksoksymetr użyty został 50 razy na realizację dializ otrzewnowych, a użyteczność sprzętu medycznego pozwala 750 razy wykonać pomiar saturacji krwi; zatem w kolumnie F wpisać należy liczbę 750, natomiast w kolumnie G POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ OKREŚLONYCH W TABELI, NIEUJĘTE POWYŻEJ

4 Załącznik nr do umowy nr... z dnia 5 listopada 06 r. IV. MR PROCEDURY. Lista procedur realizowanych w ramach świadczeń MR. Kod Nazwa Zakładki ZB w karcie kosztorysowej Kod ICD MR: badanie głowy bez wzmocnienia RM głowy bez kontrastu MR: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem RM głowy bez kontrastu i z kontrastem RM jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez kontrastu (na poziomie odcinka szyjnego lub piersiowego lub ędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) ) RM szyi bez kontrastu MR: badanie innej okolicy anatomicznej ) bez wzmocnienia RM klatki piersiowej lub jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu RM kończyny górnej lub dolnej bez kontrastu RM jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez kontrastu i z kontrastem (na poziomie odcinka szyjnego lub piersiowego lub ędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) ) 88.9 lub 88.9 lub lub lub lub lub MR: badanie innej okolicy anatomicznej ) bez i ze wzmocnieniem RM szyi bez kontrastu i z kontrastem RM klatki piersiowej lub jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem lub 976 RM kończyny górnej lub dolnej bez kontrastu i z kontrastem lub MR: badanie dwóch sąsiadujących odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia MR: badanie dwóch niesąsiadujących odcinków kręgosłupa bez MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia wzmocnienia MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch sąsiadujących odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch niesąsiadujących odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch okolic anatomicznych: głowy i szyi bez wzmocnienia MR: badanie dwóch okolic anatomicznych z zakresu :szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica bez wzmocnienia MR: badanie dwóch okolic anatomicznych ) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia MR: badanie dwóch okolic anatomicznych z obszaru kończyn bez wzmocnienia MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia MR: badanie dwóch okolic anatomicznych: głowy i szyi bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch okolic anatomicznych z zakresu :szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch okolic anatomicznych ) innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem MR: badanie dwóch okolic anatomicznych z obszaru kończyn bez i ze wzmocnieniem MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem badanie bez wzmocnienia i co najmniej dwie fazy ze Badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem RM wzmocnieniem - MR angiografia MR bez wzmocnienia Angiografia bez kontrastu RM angiografia ze wzmocnieniem - MR ) Angiografia z kontrastem RM badanie czynnościowe mózgu - MR Badanie czynnościowe mózgu RM spektroskopia - MR Spektroskopia RM MR serca - badanie czynnościowe i morfologiczne - bez wzmocnienia lub bez i ze wzmocnieniem RM serca badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu RM serca badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu i z kontrastem V. TK PROCEDURY. Lista procedur realizowanych w ramach świadczeń TK. Kod Nazwa Zakładki ZB w karcie kosztorysowej TK: badanie głowy bez wzmocnienia TK: badanie głowy bez wzmocnienia TK: badanie głowy ze wzmocnieniem TK: badanie głowy ze wzmocnieniem TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem TK głowy bez wzmocnienia i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem TK: badanie innej okolicy anatomicznej ) bez wzmocnienia TK: badanie innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem TK głowy bez wzmocnienia i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem TK: badanie jednego odcinka kręgosłupa bez wzmocnienia TK: badanie jednej okolicy anatomicznej z obszaru kończyn bez wzmocnienia TK: badanie bez wzmocnienia jednej okolicy anatomicznej z wymienionych: klatka piersiowa, jama TK: badanie szyi bez wzmocnienia TK: badanie jednego odcinka kręgosłupa ze wzmocnieniem TK: badanie jednej okolicy anatomicznej z obszaru kończyny ze wzmocnieniem TK: badanie ze wzmocnieniem jednej okolicy anatomicznej z wymienionych: klatka piersiowa, jama TK: badanie szyi ze wzmocnieniem TK: badanie jednego odcinka kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem TK: badanie jednej okolicy anatomicznej z obszaru kończyny TK: innej okolicy anatomicznej ) bez i ze wzmocnieniem bez i ze wzmocnieniem TK: badanie bez i ze wzmocnieniem jednej okolicy anatomicznej z wymienionych: klatka piersiowa, TK: badanie szyi bez i ze wzmocnieniem TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych ) bez wzmocnienia TK: badanie głowy i szyi bez wzmocnienia TK: badanie dwóch odcinków kęgosłupa bez wzmocnienia bez wzmocnienia TK: badanie bez wzmocnienia dwóch okolic anatomicznych z wymienionych: szyja, klatka piersiowa, TK: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kończyny bez wzmocnienia

5 Załącznik nr do umowy nr... z dnia 5 listopada 06 r. innych niż kręgosłup i kończyna bez wzmocnienia TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych ) ze wzmocnieniem TK: badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych ) bez i ze wzmocnieniem TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze wzmocnieniem ) TK: badanie głowy i szyi ze wzmocnieniem TK: badanie dwóch odcinków kęgosłupa ze wzmocnieniem ze wzmocnieniem TK: badanie ze wzmocnieniem dwóch okolic anatomicznych z wymienionych: szyja, klatka piersiowa, TK: badanie trzech odcinków kręgosłupa ze wzmocnieniem kończyny ze wzmocnieniem innych niż kręgosłup i kończyna ze wzmocnieniem TK: badanie głowy i szyi ze wzmocnieniem TK: badanie dwóch odcinków kęgosłupa bez i ze wzmocnieniem bez i ze wzmocnieniem TK: badanie bez i ze wzmocnieniem dwóch okolic anatomicznych z wymienionych: szyja, klatka TK: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kończyny bez i ze wzmocnieniem innych niż kręgosłup i kończyna bez i ze wzmocnieniem TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych) TK: angiografia tt. wieńcowych u pacjentów po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów TK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii badanie kardiologiczne TK (obejmuje badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego - także ze wzmocnieniem

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA: PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty

... (pieczęć oferenta) Formularz oferty ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR XIII BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA DZIECI WYKONYWANE CAŁODOBOWO

PAKIET NR XIII BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA DZIECI WYKONYWANE CAŁODOBOWO ZAŁĄCZNIK NR 2.12 DO SWK PAKIET NR XIII BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA DZIECI WYKONYWANE CAŁODOBOWO L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ CENA 1 BADANIA WARTOŚĆ (ILOŚĆ X CENA) 1 TK GŁOWY BEZ KONTRASTU 20 2 TK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 164/2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr 164/2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr 164/1 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 30.04.1 r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 1 kwietnia 11 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 13

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. pielęgniarka: Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 201

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. pielęgniarka: Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 201 Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda pielęgniarka: Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 201 W sprawie zapisu prosimy dzwonić pod numery telefonów: 25 792 20 41 do 43 wew. 555 25 792 32 80 wew. 555

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Świadczeniodawcy..., dnia...

Pieczęć Świadczeniodawcy..., dnia... Załącznik nr do Instrukcji Pieczęć Świadczeniodawcy, dnia Informacja o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w trybie art 9 ustawy CZĘŚĆ I lp rodzaj kosztu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Świadczeniodawcy. Informacja o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej CZĘŚĆ I.

Pieczęć Świadczeniodawcy. Informacja o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej CZĘŚĆ I. Załącznik nr Pieczęć Świadczeniodawcy, dnia Informacja o wysokości uzasadnionych ów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej CZĘŚĆ I lp rodzaj u opis Udział % w sumie ogółem wynagrodzenie lekarzy

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

1. MR głowy bez kontrastu 420,00zł. 2. MR głowy z kontrastem 600,00zł. 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 500,00zł

1. MR głowy bez kontrastu 420,00zł. 2. MR głowy z kontrastem 600,00zł. 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 500,00zł V. CENNIK USŁUG PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO (CENY OBOWIĄZUJĄCE DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH) LP. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ BADANIA CENA NETTO BADANIA* 1. MR głowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Centrum Medyczne Magnetica prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Zakres udzielanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.:

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.: Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA 10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 10.1. RADIOLOGIA 1 87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 2 87.164 Rtg zatok nosa (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 3 87.165 Rtg nosa (1 projekcja) 25,00

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów tomografia komputerowa informacje dla pacjentów TK najważniejsze jest zdrowie W placówkach Affidea sukcesywnie wdrażamy program Dose Excellence. Pozwala to na gromadzenie i analizę danych wszystkich badań,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH SPOSÓB ANALIZY KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKRES I ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH SPOSÓB ANALIZY KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKRES I ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH SPOSÓB ANALIZY KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Aleksandra Świderska Wydział Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Warszawa dn. 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT Mammografia Mammografia jednej piersi 50 Mammografia obu piersi 100 Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) Pozytonowa Tomografia Emisyjna

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa

tomografia komputerowa Badania obrazowe tomografia komputerowa Tomografia komputerowa, głowa lub mózg; bez kontrastu, z następującym podaniem środka kontrastującego Tomografia komputerowa, oczodół, siodło lub tylna jama lub

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych densytometrycznych 1. Przewidywana ilość badań 60 2. Umowa na okres: od dnia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

Katowice r. Do wszystkich Oferentów

Katowice r. Do wszystkich Oferentów 0-752 Katowice, ul. Medyków 6 tel. 0-2-207-8-00, fax. 0-2- 207-5-6 REGON: 5000; NIP: 6-2-6-590 WYDANIE: 20 Obowiązuje od 2.0.2009 Katowice.05.20r. Do wszystkich Oferentów Jednocześnie Organizator wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40

E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40 Adres strony internetowej:www.pcchz.pl E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40 Gdańsk, dn10.07.2014r. INFORMACJA O WYBORZE ŚWIADCZENIODAWCÓW, INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN. konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Częstochowa, dn.21.03.2011 REGULAMIN konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MIMINAMLNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMUPTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Zasady przekazywania Danych Dane niezbędne dla ustalenie taryfy świadczeń realizowanych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przekazywane będą następujących formatach: pliki w formacie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa zakładu:... Adres:... Adres

Pełna nazwa zakładu:... Adres:... Adres Załącznik nr 4 do SWKO Dane Wykonawcy (Oferenta): Pełna nazwa zakładu:... Adres:... Tel. i fax:... REGON: NIP : Adres e-mail : FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki RTG,USG

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg)

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg) STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1. Dane kontaktowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Ulica: Nr Kod pocztowy Miasto Województwo 2. Dane Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Imię i nazwisko. Telefon..

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Medycznego Magnetica sp. z o.o. podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w Zakładzie Leczniczym Centrum Medycznym Magnetica Na podstawie art. 23 i 24 ustawy

Bardziej szczegółowo

E mail: Tel/fax/58/

E mail: Tel/fax/58/ Adres strony internetowej:www.pcchz.pl E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40 Gdaosk, dn.24.07.2012r.... INFORMACJA O WYBORZE ŚWIADCZENIODAWCÓW, INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna.

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Katowice 2014-06-26 Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Jaką postać i jakie opakowanie leku gotowego apteka może wykorzystać, by wykonać refundowany lek recepturowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej ' Załącznik Nr 1 Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 lutego 2016 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 10 telefon. 11 e-mail. 12 adres strony internetowej. 3. Organ. imiona i nazwisko. (jeżeli został nadany)

WNIOSEK O. 10 telefon. 11 e-mail. 12 adres strony internetowej. 3. Organ. imiona i nazwisko. (jeżeli został nadany) (fioletowy Pantone 2375 U) WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpis zmiany w rejestrze wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku finansowo-księgowego (plik FK)

Struktura pliku finansowo-księgowego (plik FK) Struktura pliku finansowo-księgowego (plik FK) Joanna Zbylut Wydział Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Warszawa dn. 4-5 lipca 2016 r. Plik FK powinien zawierać informacje dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia / formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Produkty lecznicze różne Lp. Nazwa preparatu, postać, dawka j.m. Ilość Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość

Bardziej szczegółowo

b-1.2 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3. Organ rejestr

b-1.2 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3. Organ rejestr (fioletowy Pantone 237 U) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. Tel. (089) 539-88-30 Wykonywanie zdjęć RTG od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Lublin, dnia 27 września 2007 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-36/07 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Cena osobodnia Oddział rehabilitacji leczniczej wartość 1 osobodnia 233,00 zł Zakład opiekuńczo leczniczy wartość 1 osobodnia 128,00 zł

Cena osobodnia Oddział rehabilitacji leczniczej wartość 1 osobodnia 233,00 zł Zakład opiekuńczo leczniczy wartość 1 osobodnia 128,00 zł HOSPITALIZACJA 1 231 Oddział wewnętrzny ul. Mirowska 2 232 Oddział chirurgii ogólnej Oddział anest. i intens. terapii ul. 3 233 Mirowska 4 234 Oddział urologii 5 235 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań dr n.med. Jolanta Meller Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Ochrona pacjenta przed promieniowaniem jonizującym Podawanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Netto VAT brutto netto brutto producent, nazwa handlowa. op. 35. op. 10. op.

Arkusz1. Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Netto VAT brutto netto brutto producent, nazwa handlowa. op. 35. op. 10. op. Grupa IC Arkusz1 33600000-6/33661000-1/ 336613100-4/33612000-3 / 33622000-6Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze dla układu nerwowego, Środki przeciwepileptyczne, Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków tel./fax: 12 423 20 88, 12 427 81 70 e-mail: sekretariat@cmj.org.pl KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej I. Zasady ogólne Obrót produktami leczniczymi jest obrotem cywilnoprawnym, polegającym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru) 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru) 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon (fioletowy Pantone 237 U) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Wydział Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wydział Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Standard rachunku kosztów w wycenie świadczeń opieki zdrowotnej Wioletta Baran Wydział Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji AOTMiT, Warszawa dn. 14 września 2015 r. Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZANIA OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ 1. Nazwa produktu leczniczego Informacje określone w

Bardziej szczegółowo

b Organ Wniosek b / 6 imiona i nazwisko... data przyjęcia posiadam tytuł zawodowy LEKARZA LEKARZA DENTYSTY diagnostycznych leczniczych

b Organ Wniosek b / 6 imiona i nazwisko... data przyjęcia posiadam tytuł zawodowy LEKARZA LEKARZA DENTYSTY diagnostycznych leczniczych (fioletowy Pantone 2375 U) WNIOSEK O zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących praktyki lekarskiej lekarza/lekarza dentysty zamierzającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów tomografia komputerowa informacje dla pacjentów TK najważniejsze jest zdrowie We wszystkich placówkach Affidea stosujemy program Dose Excellence. Gromadzimy i analizujemy dane wszystkich badań, aby zawsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy

Bardziej szczegółowo

b-1.3 (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu praktyki do rejestru) 2. Organ w pomieszczeniu (gabinecie) Wniosek b-1.

b-1.3 (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu praktyki do rejestru) 2. Organ w pomieszczeniu (gabinecie) Wniosek b-1. (fioletowy Pantone 2375 U) WNIOSEK O zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty zamierzającego

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2018 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3.

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3. (fioletowy Pantone 237 U) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece realizacja recept Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek Sponsorem programu jest producent leku nasic Apteka - miejsca świadczenia usług farmaceutycznych Farmaceuci posiadający

Bardziej szczegółowo

Komunikat ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych

Komunikat ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych Komunikat ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych Plik z komunikatem będzie spakowany wg algorytmu ZIP. Rozszerzenie pliku z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Pakiet nr 1. Numer decyzji dopuszczającej lek do obrotu wraz z aneksami do decyzji

Strona 1. Pakiet nr 1. Numer decyzji dopuszczającej lek do obrotu wraz z aneksami do decyzji Pakiet nr 1 Ilość w Ilość Cena jedn 1 Tannine albuminate tabl. 500mg 20 242 do Pakiet nr 2 Ilość w Ilość Cena jedn 100mcg/ml a 2 Terlipressin amp 5 600 2ml do Pakiet nr 3 Ilość w Ilość Cena jedn do 3 Test

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. konkurs na wykonywanie specjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. konkurs na wykonywanie specjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie nr: 15/E/P/2010, dnia 13.07.2010r. tel./fax. 58 34444 40 Data otwarcia ofert: 07.07.2010r. Godz. 10:10 konkurs na wykonywanie specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Opakowanie produktu leczniego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UZASADNIENIE. Opakowanie produktu leczniego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej UZASADNIENIE Rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa handlowa asortymentu

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa handlowa asortymentu l.p. Nazwa handlowa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa handlowa produktu VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Aethoxysklerol inj. 1% op. 5 amp. 5 2 3 4 Alantan puder

Bardziej szczegółowo

VAT % *do uzupełnienia Podpis Wykonawcy

VAT % *do uzupełnienia Podpis Wykonawcy Załącznik Nr 2/1 Pakiet Nr 1: Alglucosidase alfa Nazwa asortymentu /Nazwa handlowa*/ J.m Alglucosidase alfa 50mg koncentrat do 1 sporządzania roztworu do infuzji Szt. 3000 RAZEM X X X X *do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto przygotowywać leki w aptece szpitalnej a nie na oddziale? mgr Olga Fedorowicz

Dlaczego warto przygotowywać leki w aptece szpitalnej a nie na oddziale? mgr Olga Fedorowicz Dlaczego warto przygotowywać leki w aptece szpitalnej a nie na oddziale? Leki recepturowe: Bo takie jest prawo! Leki recepturowe: dawki dla dzieci (proszki dzielone) Leki recepturowe: dawki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul.żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG ULTRASONOGRAFIA USG jamy brzusznej /wątroby, układu moczowego, trzustki, pęcherzyka 1. żółciowego, nerek/

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski

Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży. dr Piotr Pankowski Pacjent SOR w aspekcie ochrony radiologicznej - kobiety w ciąży dr Piotr Pankowski Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2012.264) Art. 33c 6. Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, kobiety

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla kobiet

Cennik usług dla kobiet Cennik usług dla kobiet Kliniki Zdrowia Kobiety Cena Profesorska Konsultacja kardiologiczna 150 200 Konsultacja urologiczna 150 200 Konsultacja chirurgiczna 150 200 Konsultacja ortopedyczna 150 200 Konsultacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany ze zmianami na 1 czerwca 2017 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 2 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany ze zmianami na 1 czerwca 2017 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 2 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany ze zmianami na 1 czerwca 2017 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

w formie spółki cywilnej w formie spółki partnerskiej w formie spółki jawnej 8 telefon 10 adres strony internetowej

w formie spółki cywilnej w formie spółki partnerskiej w formie spółki jawnej 8 telefon 10 adres strony internetowej Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą dane dotyczące działalności leczniczej lekarzy/lekarzy dentystów wykonywanej CZĘŚĆ I w formie spółki jako grupowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1).

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1). $ % $&' (( )**+, -% Koncepcja kalkulacji kosztów jednostkowych procedur medycznych, opisana w %. / 0 1 2. %34 5 poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr

Bardziej szczegółowo