POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014

2 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH SPIS TREŚCI ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ W POWIECIE ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ... 5 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego... 5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji... 6 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 7 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 8 Powiatowy Inspektorat Weterynarii Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 10 Zarządy dróg publicznych.. 11 Nadleśnictwa.. 11 ENERGA Operator SA Regionalna Dyspozycja Mocy.. 12 Zakład Gazowniczy Oddział Terenowy Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 13 Przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dostawy wody PROCEDURY MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ.. 15 TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ PODSTAWOWE ZASADY URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAN W OBLICZU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH NIEDAJĄCYCH SIĘ SKLASYFIKOWAĆ W KATALOGU ZAGROŻEŃ TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU ZAGROŻEŃ DETERMI- NOWANYCH PRZEZ CZAS ICH WYSTĄPIENIA Zagrożenie występuje nagle i nie daje się prognozować Zagrożenie występuje nagle i daje się prognozować. 22 Zagrożenie występuje stopniowo i daje się prognozować Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

3 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 8. TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU ZAGROŻEŃ DETERMI- NOWANYCH PRZEZ SKALĘ ICH WYSTĄPOWANIA. 23 Zagrożenie nie przekracza granic administracyjnych powiatu.. 23 Zagrożenie wykracza poza granice administracyjne powiatu. 23 Zagrożenie występuje w granicach administracyjnych powiatu lecz przekracza możliwości jego skutecznego reagowania 23 Zagrożenie występuje w obiekcie lub na terenie uznawanym lub mającym status wyłączonego z publicznego dostępu TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU ZAGROŻEŃ DETERMI- NOWANYCH POTRZEBĄ WPROWADZENIA OKREŚLONEGO STOPNIA ALARMOWEGO. 24 Pierwszy stopień alarmowy ALFA.. 25 Drugi stopień alarmowy BRAVO.. 26 Trzeci stopień alarmowy CHARLIE.. 26 Czwarty stopień alarmowy DELTA TRYB WPROWADZANIA I REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH STANÓW NADZWYCZAJNYCH Stan klęski żywiołowej Stan wyjątkowy Stan wojenny TRYB URUCHAMIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA DZIAŁAŃ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 12. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY SIŁAMI, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POWIECIE W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘC NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ Współdziałanie organów administracji publicznej powiatu w warunkach sytuacji kryzysowej Współdziałanie organów administracji publicznej powiatu podczas klęski żywiołowej Współdziałanie organów administracji publicznej powiatu podczas stanu wyjątkowego Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 1. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ W POWIECIE Do prowadzenia monitoringu zagrożeń na obszarze powiatu drawskiego instytucje i podmioty odpowiedzialne wykorzystują swoje podległe jednostki organizacyjne. Na terenie powiatu drawskiego w trybie ciągłym (całodobowym) monitorowania zagrożeń pracują służby dyżurne : Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, oraz podmioty mające swoje siedziby poza terenem powiatu : ENERGA Operator SA w Gdańsku Regionalna Dyspozycja Mocy w Koszalinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Koszalinie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie. Pozostałe instytucje prowadzą monitoring zagrożeń w dniach roboczych w godzinach pracy. W sytuacji zagrożenia kierownicy tych instytucji mogą wprowadzić doraźne, całodobowe lub w określonych godzinach po godzinach pracy, dyżury w celu monitorowania zagrożeń. Za przekazywanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim informacji z monitoringu zagrożeń odpowiadają kierownicy tych instytucji. Procedury monitorowania zagrożeń uruchamiane będą przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim każdorazowo w przypadku wystąpienia lub groźby wystąpienia na obszarze powiatu drawskiego : 1) masowego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, 2) masowego zagrożenia dla zwierząt, mienia lub środowiska naturalnego, 3) masowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 4) długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej i gazu, 5) długotrwałych utrudnień lub ograniczeń w komunikacji drogowej. Monitorowanie powyższych zagrożeń odbywa się zgodnie z procedurami monitorowania zagrożeń MZ. Procedurę monitorowania warunków pogodowych uruchamia PCZK, a otrzymywane ostrzeżenia meteorologiczne przekazuje niezwłocznie do wiadomości określonym podmiotom reagowania kryzysowego na obszarze powiatu. RAPORTOWANIE - wymiana informacji z zakresu monitorowania odbywa się w relacji : PCZK WCZK - poprzez Centralna Aplikację Raportującą (CAR) w formie raportu doraźnego, przekazywanego w trybie natychmiastowym po wystąpieniu zagrożenia, i raportu dobowego podmioty odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu PCZK - w formie informacji przekazywanych za pomocą dostępnych środków łączności w trybie natychmiastowym po wystąpieniu lub groźby wystąpienia zagrożenia na obszarze powiatu. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 2. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy w stałej gotowości: w godzinach pracy w siedzibie Starostwa przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy przez służbę dyżurną na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Tryb pracy w reagowanie: przez wyznaczonych pracowników Starostwa po rozwinięciu PCZK do pracy w trybie reagowania prognozy i ostrzeżenia o zagrożeniach meldunki okresowe raporty sytuacyjne komunikaty za pomocą technicznych środków łączności komunikaty na stronie www analizowanie sytuacji na administrowanym terenie współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie analiz i prognoz poprzez: - sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej - przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb, uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla potrzeb PZZK przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych odbiorców WCZK Szczecin GCZK w powiecie PCZK sąsiednich powiatów współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, z administracją publiczną oraz innymi instytucjami i służbami w zakresie prognoz i przeciwdziałaniu zagrożeniom MONITOROWANE ZAGROŻENIA Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Awaria systemu dostaw paliw Awaria systemu teleinformatycznego Awaria systemu informatycznego Zagrożenie systemów finansowych Zachwianie systemu zaopatrzenia w żywność Zachwianie systemu ochrony zdrowia Zachwianie sprawności działania administracji publicznej Zachwianie sprawności działania służb ratowniczych Niepokoje społeczne Zagrożenia strukturalne Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy całodobowy poprzez służbę dyżurną na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej meldunki okresowe, raporty sytuacyjne, komunikaty za pomocą technicznych środków łączności, komunikaty na stronie www analizowanie sytuacji na administrowanym terenie współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz poprzez: - sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej - przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb, uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla potrzeb PZZK WCKR PCZK Komenda Powiatowa Policji podmioty systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego WIOŚ Oddział Zamiejscowy w Koszalinie nadleśnictwo w powiecie zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych MONITOROWANE ZAGROŻENIA Pożar Pożar połączony z wybuchem Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Katastrofa budowlana Zagrożenia w ruchu drogowym, kolejowym i w żegludze powietrznej Zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych Zachwianie sprawności działania służb ratowniczych Znaleziska przedmiotów niebezpiecznych Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy całodobowy poprzez służbę dyżurna na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Policji meldunki okresowe raporty sytuacyjne komunikaty za pomocą technicznych środków łączności komunikaty na stronie www UWAGA Policja wspólnie z ABW prowadzi rozpoznanie operacyjne osób, grup pod katem zagrożenia terrorystycznego w sposób ciągły przy czym podmiotem wiodącym jest Agencja Bezpieczeństwa UWAGA Policja na bieżąco pozyskuje informacje na temat planowych (zgłoszonych i nie zgłoszonych) protestów społecznych, zgromadzeń i imprez masowych. analizowanie sytuacji na administrowanym terenie przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i prognozowania rozwoju sytuacji SK Komendanta Wojewódzkiego Policji PCZK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzki Sztab Wojskowy Agencja Wywiadu Wojskowego Żandarmeria Wojskowa Służba Ochrony Kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego inne podmioty w zależności od potrzeb UWAGA W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego /atak bombowy, materiał promieniotwórczy, chemiczny, uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu itp.) Policja współpracuje z innymi właściwymi podmiotami jak Inspekcje sanitarne, weterynaryjne, pogotowia, PSP i inne) MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zagrożenie terrorystyczne Zamieszki Migracja ludności Zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych Zgromadzenia z duża ilością uczestników Niepokoje społeczne Znaleziska przedmiotów niebezpiecznych Zachwianie sprawności działania służb ratowniczych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy całodobowy prognozy ostrzeżenia komunikaty, w tym na stronie internetowych www. gromadzenie danych hydrologiczno meteorologicznych analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej opracowywanie i przekazywanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania: - prognoz meteorologicznych, - ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych - komunikatów meteorologicznych i komunikatów o bieżącej sytuacji hydrologicznej w stanie zagrożenia i alarmu hydrologicznego WCZK PCZK poprzez WCZK GCZK poprzez PCZK służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE ZAGROŻENIA Upał Silny mróz Oblodzenie Przymrozki Roztopy Intensywny opad deszczu Intensywny opad śniegu Opady marznące Zawieje / zamiecie śnieżne Silny wiatr Burze / burze z gradem Silne burze / silne burze z gradem Silna mgła Mgła osadzająca szadź Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji W godzinach pracy PSSE Zbieranie i analizowanie informacji z częstotliwością określaną przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w zależności od rozwoju sytuacji. dane statystyczne liczby zarejestrowanych zachorowań wykaz stałych nosicieli chorób zakaźnych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe) informacje dotyczące zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne w Powiatowych Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych zbieranie informacji dot. liczby dawek niezbędnych szczepionek zbieranie Informacji o liczbie osób poddanych izolacji, liczbie chorych u których wystąpiły objawy chorobowe i kwarantannie. sposób zabezpieczenia żywności dla ludności, w tym dla zorganizowanego pobytu osób ewakuowanych zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia komunikaty na stronie www analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie monitorowanie sytuacji w zakresie ewentualnej konieczności wprowadzenia szczepień ochronnych monitorowanie sytuacji w zakresie konieczności przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji współpraca z jednostkami ochrony zdrowia monitorowanie sytuacji w obiektach przewidzianych do izolacji i kwarantanny osób współdziałanie z admini- stracją publiczną sporządzanie raportów z monitorowania środowiska związane z zagrożeniem wymiana informacji z właściwymi jednostkami organów administracji publicznej Wojewódzki Inspektor Sanitarny PCZK Powiatowy Inspektorat Weterynarii jednostki ochrony zdrowia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zakażenia ludzi Zakażenia zwierząt Zakażenia środowiska roślinnego Plaga szkodników Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

10 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji W godzinach pracy PIW Stan podwyższonej gotowości w zależności od skali zagrożenia. raporty Informacje tabele i zestawienie raporty RASFF komunikaty na stronie www. Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, koordynacja działań i nadzór nad działaniami lekarzy weterynarii w powiecie Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej: rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej dokonanych przez lekarzy weterynarii lub inne osoby i instytucje powiadomienie WLW o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia jednostki chorobowej w ognisku: powiadomienie WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku: przekazanie WLW informacji o stwierdzeniu choroby zakaźnej analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, koordynacja działań i przekazywanie informacji o przebiegu zwalczania choroby współpraca z PCZK przy przygotowywaniu propozycji obszarów zapowietrzonego i zagrożonego współdziałanie z instytucjami i organizacjami niezbędnymi do zwalczenia choroby analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiat nadzorowanie utylizacji padłych zwierząt współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami w ramach systemu zarządzania kryzysowego sporządzanie raportów i ocen działania Wojewódzki Lekarz Weterynarii (WLW) PCZK Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji inne podmioty w zależności od sytuacji MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zakażenia zwierząt Zakażenia ludzi Zakażenia środowiska roślinnego Plaga szkodników Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 10

11 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA w Szczecinie Oddział w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Tryb pracy 8 godzinny w terenie komunikaty plakatowe komunikaty na stronie WWW komunikaty w prasie lokalnej analizowanie sytuacji na administrowanym terenie systematyczne zbieranie, gromadzenie danych przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb współdziałanie z innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz sporządzanie doraźnych raportów i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa PCZK Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną Komenda Powiatowa Policji MONITOROWANE PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Zakażenie środowiska roślinnego Zakażenia ludzi Zakażenia zwierząt Plaga szkodników Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji W godzinach pracy PINB W razie potrzeby stały dyżur w siedzibie PINB od kierownika budowy (robót), właściciela, zarządcy lub użytkownika informacje pochodzące z środków masowego przekazu od innych instytucji i służb komunikaty na stronie www. zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych na terenie powiatu zbieranie informacji o zaistniałych uszkodzeniach obiektów budowlanych w wyniku działania ekstremalnych warunków pogodowych na terenie powiatu sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego PINB lub WINB w zależności od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych. współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza meldunków dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń związanych np. z ekstremalnymi warunkami pogodowymi mogącymi doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej WINB PCZK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji MONITOROWANE ZAGROŻENIA Katastrofy budowlane Ekstremalne warunki pogodowe Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 11

12 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD Oddział w Szczecinie DK 10 Rejon w Wałczu DK 20 Rejon w Stargardzie Szczecińskim DK 20 Rejon w Szczecinku ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Koszalinie Rejon w Drawsku Pomorskim ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Punkt Informacji Drogowej (PID) całodobowo patrole drogowe na samochodach: drogi - 1 raz na dobę, dorażne patrole drogowe na samochodach, stan zagrożenie na drogach komunikaty na stronie www. analizowanie sytuacji na administrowanych drogach przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń jednostkom własnym systematyczne zbieranie informacji o ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów PCZK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji media inne podmioty w zależności od potrzeb. MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zagrożenia ruchu drogowego Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie ŁOBEZ Nadleśnictwa RDLP w Szczecinku CZAPLINEK DRAWSKO ŚWIERCZYNA ZŁOCIENIEC Nadleśnictwa RDLP w Pile KALISZ POMORSKI Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Tryb pracy ciągły w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego lasu, z wykorzystaniem zautomatyzowanych punktów informacyjno dyspozycyjnych stopień zagrożenia pożarowego lasu komunikaty na stronie www. ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykrywanie pożarów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej PCZK MONITOROWANE ZAGROŻENIA Pożar (lasów) Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 12

13 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu ENERGA Operator SA w Gdańsku Regionalna Dyspozycja Mocy w Koszalinie Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY poprzez dyspozytorów RDM informacje o zagrożeniach w pracy sieci przesyłowej WN, Sn i nn informacje o zakłóceniach i awariach w sieci przesyłowej oraz o ograniczeniach występujących w przesyle energii komunikaty na stronie www analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na administrowanym obszarze udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej wymiana informacji z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci przesyłowej WCZK PCZK poprzez WCZK media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Awaria systemu elektroenergetycznego Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Wielkopolska Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Koszalinie Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Pogotowie Gazowe dysponowane przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie informacje o zagrożeniach w pracy sieci przesyłowej informacje o zakłóceniach i awariach w sieci przesyłowej informację o ograniczeniach występujących w przesyle gazu komunikaty na stronie www. analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na administrowanym obszarze udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej wymiana informacji z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci przesyłowej PCZK media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Awaria systemu dystrybucji gazu Ekstremalne warunki pogodowe Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 13

14 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w Szczecinie Oddział Terenowy w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Doraźny na czas występowania zagrożenia - oględziny w terenie urządzeń małej retencji meldunki sytuacyjne komunikaty na stronie www nadzorowanie sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych małej retencji oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko i długoterminowym współ działanie z administracją publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych w ramach informowania o aktualnej sytuacji na administrowanym terenie MONITOROWANE ZAGROŻENIA PCZK Intensywny opad deszczu Roztopy Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ WODY na terenie powiatu Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Doraźny na czas występowania zagrożenia - oględziny w terenie urządzeń wodociągów i ujęć wody informacje o zagrożeniach w pracy sieci wodociągowej informacje o zakłóceniach i awariach w sieci wodociągowej informację o ograniczeniach występujących w przesyle wody komunikaty na stronie www analizowanie zagrożeń w pracy sieci wodociągowej na administrowanym obszarze udzielanie informacji o stanie pracy sieci wodociągowej wymiana informacji z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci wodociągowej oraz wytwórcom GCZK PCZK poprzez GCZK media inne podmioty wg potrzeb MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 14

15 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 3. PROCEDURY MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ Procedury monitorowania zagrożeń uruchamiane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, zawierające ocenę stanu bezpieczeństwa w powiecie w okresie doby, są w formie gotowych szablonów zawierających : 1) źródło informacji pierwotnej i źródła potwierdzające informację pierwotną, 2) analizę stanu z podaniem czasu i miejsca powstania zagrożenia, 3) wnioski z podaniem uruchomionych procedur UDZ (procedury reagowania kryzysowego, określające sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych), 4) analizę zagrożenia z podaniem : - czasu i miejsca wystąpienia zdarzenia pierwotnego oraz powstałych zdarzeń wtórnych; - powstałych strat w ludziach, mieniu oraz środowisku; - aktualnej sytuacji w miejscu zdarzenia; - sił i środków zaangażowanych w działaniach ratowniczych; - głównego wykonawcy sektora zadaniowego (zgodnie z siatka bezpieczeństwa); - potrzeb; - prognozy rozwoju sytuacji w rejonie zagrożenia, 5) listę odbiorców informacji. Szablony procedur monitorowania zagrożeń obejmują monitorowanie : zagrożenia pożarowego w lasach, warunków pogodowych, bezpieczeństwa sanitarno epidemiologicznego, bezpieczeństwa epizootycznego, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw gazu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa imprezy masowej, niepokoi społecznych oraz innych niewymienionych powyżej zagrożeń. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 15

16 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W przypadku wystąpienia zagrożenia należy stosować poniższe uniwersalne zasady działania: 1) na zagrożenie w pierwszej kolejności reaguje właściwy terytorialnie burmistrz wójt; 2) scentralizowany jest kierunek działania i koordynacja, natomiast zdecentralizowane jest reagowanie na zagrożenie; 3) obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności przy wsparciu organów doradczych (zespołów i sztabów); 4) organ administracji publicznej właściwego szczebla określa cel i strategiczny kierunek oraz kieruje realizację zadań, natomiast każdy z uczestników działań funkcjonuje w obszarze określonych dla niego kompetencji, działających na rzecz głównego wykonawcy; 5) przygotowanie procedury reagowania na zagrożenia tworzone są w sposób modułowy, tak, aby można je było łączyć w dowolny sposób, adekwatnie do zaistniałego zdarzenia; 6) w każdym z rodzajów zagrożenia istnieje organizacyjna możliwość uruchomienia wszystkich potrzebnych i dostępnych sił i środków; 7) nadrzędną jest strategia państwa, a jej pochodnymi strategie przyjęte przez organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na danym obszarze kraju lub dziedzinie jego funkcjonowania. Stosowanie powyższych zasad sprawia, iż wszystkie elementy składowe systemu zarządzania kryzysowego (administracja publiczna, służby, inspekcje i straże oraz przydzielone pododdziały SZ RP) będą w stanie reagować na zagrożenia niezależnie od ich rodzaju, a ich wspólne działania będą spójne, skoordynowane i wzajemnie się uzupełniające. Tak skomponowany systemem stanowi istotę operacji połączonej, integrującej planowanie i wysiłki wszystkich służb i podmiotów ratowniczych, w celu szybkiego opanowania sytuacji kryzysowej. Niestosowanie się do sformułowanych standardów może skutkować występowaniem problemów związanych z : 1) synchronizacją obiegu informacji, 2) jednolitym zarządzaniem operacją, 3) powołaniem skonsolidowanego zespołu zarządzania kryzysowego, 4) uruchomieniem dodatkowych zasobów. 5. PODSTAWOWE ZASADY URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW Zgodnie z postanowieniami art. 21 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o występowaniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałych zdarzeniu odpowiednio wyższy i niższy szczebel reagowania kryzysowego, przedstawiając swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 16

17 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej Podstawowym poziomem reagowania na zaistniałe zdarzenia jest organ samorządu terytorialnego szczebla gminy (poziom wykonawczy), który dysponuje zasobami sił i środków, umożliwiającymi mu reagowanie na występujące zagrożenia lokalne (według statystyk stanowią one około 90% wszystkich zdarzeń). Dostępne na tym poziomie reagowania zasoby to przede wszystkim potencjał jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (KSRG), tym Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych, zespołów ratownictwa medycznego, jednostek Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także zakładów komunalnych. Tablica 1. Tryb uruchamiania sil i środków na obszarze powiatu drawskiego KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Stała gotowość do podjęcia działań. Decyzję o skierowaniu do działań na obszarze powiatu właściwych sił i środków KSRG podejmuje dyżurny SK Komendanta Powiatowego PSP w oparciu o Powiatowy Plan Ratowniczy. JRG PSP średnio 1 2 min. w porze dnia i 3 4 min. w porze nocy OSP z KSRG alarmowane drogą radiową (selektywny system alarmowania) średnio 8 15 min. w porze dnia i min. w porze nocy OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z POZA KSRG Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Stała gotowość do podjęcia działań. Decyzję o skierowaniu do działań na obszarze powiatu właściwych sił i środków OSP z poza KSRG podejmuje dyżurny SK Komendanta Powiatowego PSP w oparciu o Powiatowy Plan Ratowniczy. OSP alarmowane telefonicznie średnio min. w porze dnia i min. w porze nocy. POLICJA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Stała gotowość do podjęcia działań. Pierwszym ogniwem sytemu reagowania jest oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, dysponujący siły interwencyjne do rejonu zdarzenia. Stosownie do rozwoju sytuacji, kierowanie narastającymi siłami przejmuje dowódca akcji lub operacji policyjnej, na podstawie dyspozycji właściwego przełożonego. We wszystkich jednostkach obowiązują jednolite procedury alarmowania policjantów, koncentracji sił i kierowania ich do działań. Siły mogą być wykorzystywane do prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczych, alarmowania i ostrzegania oraz działań porządkowo ochronnych. Nieetatowy Oddział Prewencji (NOP) - maksymalnie do 1 godziny. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 17

18 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Stała gotowość do podjęcia działań. Dyspozytor medyczny z Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Kołobrzegu przyjmuje powiadomienie o zdarzeniach (głównie z numeru alarmowego 999 i 112) i dysponuje niezwłocznie zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Powiadamia również o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i jeżeli wymaga tego sytuacja również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) w Goleniowie oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. W obliczu zdarzeń przekraczających możliwości zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w powiecie drawskim, zgodnie ze wskazaniami lekarza koordynatora medycznego w Szczecinie dysponowane są zespoły z sąsiednich rejonów operacyjnych. Czas uzyskania pełnej gotowości do działania ZRM - średnio do 5 min. SOR natychmiast, pełne rozwinięcie do 1 godz. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Siły i środki Inspekcji Sanitarnej stanowią zabezpieczenie dla pracowników maksymalnie na 2 dni. Z chwilą rozwinięcia się sytuacji zagrożenia, środki do zabezpieczenia pracy pracowników Inspekcji Sanitarnej uzupełniane są w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym przez Agencję Rezerw Materiałowych, Zgodnie z przyjętymi procedurami przyjęcia/przekazania towarów ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych. Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowany jest na miejsce zdarzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim. W przypadku podejrzenia o zachorowanie na niebezpieczną chorobę zakaźną działania realizowane są zgodnie z przygotowanym powiatowym planem postępowania przeciwepidemicznego PIS. Pełna gotowość do podjęcia działań do 3 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. PAŃSTWOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie zgodnie z planami gotowości. Uruchomienie działań poprzez powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim. Pełna gotowość do podjęcia działań do 24 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 18

19 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie zgodnie z planami gotowości. Uruchomienie działań poprzez powiadomienie Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Drawsku Pomorskim. Pełna gotowość do podjęcia działań do 24 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. NADZÓR BUDOWLANY Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie. Uruchomienie działań poprzez powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim. Pełna gotowość do podjęcia działań do 24 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. STAROSTWO POWIATOWE MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY I OC Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Sprzęt, wyposażenie i materiały znajdujące się na stanie magazynowym wg ZESTAWIENIA SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKO- RZYSTANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Uruchomienie wydawania niezbędnego sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do wsparcia prowadzonych działań reagowania kryzysowego następuje na polecenie Starosty Drawskiego. Odpowiedzialny za wydanie Inspektor ds. OC w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Pełna gotowość do podjęcia działań do 3 godz. UWAGA : uruchamianie sił i środków pozostałych niewymienionych podmiotów i służb realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego odbywa się wg zasad określonych w ZAŁĄCZNIKU FUNK- CJONALNYM Nr 1 W przypadku, gdy lokalne zdarzenie przybiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy działania obejmują teren kilku gmin, uruchamiany jest wyższy poziom starosty (zadania koordynacji i wsparcia). Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą zadysponować swoimi zasobami z terenu powiatu, a także wystąpić do szczebla wojewódzkiego. Działania województwa służb, inspekcji i straży prowadzone są zazwyczaj w formie operacji, a zaangażowanymi siłami kierują kierownicy tych jednostek lub wyznaczone przez nich osoby. Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby są głównymi przesłaniami do formułowania przez starostę wniosków o wsparcie, na podstawie których wojewoda wnioskuje do władz centralnych (poprzez MAiC) o uruchomieniu dodatkowych zasobów. Niezależnie od tego trybu wnioskowania, również kierownicy zespolonych służb, straży i inspekcji poziomu powiatowego mają prawo samodzielnego występowania o pomoc do swoich przełożonych szczebla wojewódzkiego. Na podstawie takiego zapotrzebowania, kierownicy jednostek organizacyjnych szczebla wojewódzkiego mogą skierować o dzia- Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 19

20 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej łań swoje odwody lub zadysponować użycie innych podległych sobie sił, celem wsparcia działań prowadzonych przez szczebel powiatowy. Odrębny, szczególny tryb postępowania ma zastosowanie przy kierowaniu do działań wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych RP. Zdecydowanie odmienna jest natomiast rola najwyższych szczebli w przypadku występowania zdarzeń o zasięgu ogólnokrajowym, np. mających podłoże ekonomiczne, czy też wynikających z sytuacji lub zobowiązań międzynarodowych. Aparat zarządzający rozwijany jest wówczas od najwyższego do najniższego szczebla, z równoczesnym określeniem i sprecyzowaniem zadań niezbędnych do realizacji na niższych poziomach. Szczebel nadrzędny pełni wtedy rolę koordynatora przygotowań całego systemu i faktycznie nim kieruje. Taki mechanizm działania ma zastosowanie na przykład w razie potrzeby uruchamiania procedury reagowania wynikających z naszych zobowiązań w stosunku do militarnych i niemilitarnych organizacji międzynarodowych. 6. TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH NIEDAJĄCYCH SIĘ SKLASYFIKOWAĆ W KATALOGU ZAGROŻEŃ Poniżej przestawiono trybu uruchamiania działań reagowania kryzysowego w obliczu zagrożeń charakterystycznych dla obszaru powiatu drawskiego, nie ujętych w KATALOGU ZAGROŻEŃ, oraz usystematyzowanie w ramach lokalnych rozstrzygnięć proceduralnych w zakresie ochrony przez nimi. Za podstawę do dalszych rozstrzygnięć przyjęto następującą systematykę: 1. Tryb uruchamiania działań w obliczu zagrożeń determinowanych przez czas ich występowania: zagrożenia występujące nagle, nie dające się prognozować; zagrożenia występujące nagle, dające się prognozować; zagrożenia występujące stopniowo dające się prognozować. 2. Tryb uruchamiania działań w obliczu zagrożeń determinowanych przez skalę ich występowania: zagrożenia nie przekraczające granic administracyjnych powiatu; zagrożenia wykraczające poza granice administracyjne powiatu; zagrożenia nie przekraczające granic administracyjnych powiatu, lecz przekracza możliwości skutecznego reagowania przez posiadanie siły i środków; zagrożenia występujące w obiekcie lub na terenie uznawanym lub mającym status wyłączonego z publicznego dostępu. 3. Tryb uruchamiania zasadniczych pionów funkcjonalnych systemu reagowania kryzysowego. 4. Tryb uruchamiania działań w obliczu zagrożeń determinowanych potrzebą wprowadzenia określonego stopnia alarmowego (w oparciu o rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z członkowstwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz organów odpowiedzialnych za ich uruchomienie) : pierwszego stopnia; drugiego stopnia; trzeciego stopnia; czwartego stopnia. 5. Tryb wprowadzenia i reguły obowiązujące w ramach stanów nadzwyczajnych: stanu klęski żywiołowej; stanu wyjątkowego; stanu wojennego. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 20

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298 Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO

REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Niniejszy dokument stanowi własność TORKOL-LOGISTIC Andrzej Gontarski kopiowanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo