POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014

2 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH SPIS TREŚCI ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ W POWIECIE ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ... 5 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego... 5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji... 6 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 7 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 8 Powiatowy Inspektorat Weterynarii Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 10 Zarządy dróg publicznych.. 11 Nadleśnictwa.. 11 ENERGA Operator SA Regionalna Dyspozycja Mocy.. 12 Zakład Gazowniczy Oddział Terenowy Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 13 Przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dostawy wody PROCEDURY MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ.. 15 TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ PODSTAWOWE ZASADY URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAN W OBLICZU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH NIEDAJĄCYCH SIĘ SKLASYFIKOWAĆ W KATALOGU ZAGROŻEŃ TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU ZAGROŻEŃ DETERMI- NOWANYCH PRZEZ CZAS ICH WYSTĄPIENIA Zagrożenie występuje nagle i nie daje się prognozować Zagrożenie występuje nagle i daje się prognozować. 22 Zagrożenie występuje stopniowo i daje się prognozować Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

3 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 8. TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU ZAGROŻEŃ DETERMI- NOWANYCH PRZEZ SKALĘ ICH WYSTĄPOWANIA. 23 Zagrożenie nie przekracza granic administracyjnych powiatu.. 23 Zagrożenie wykracza poza granice administracyjne powiatu. 23 Zagrożenie występuje w granicach administracyjnych powiatu lecz przekracza możliwości jego skutecznego reagowania 23 Zagrożenie występuje w obiekcie lub na terenie uznawanym lub mającym status wyłączonego z publicznego dostępu TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU ZAGROŻEŃ DETERMI- NOWANYCH POTRZEBĄ WPROWADZENIA OKREŚLONEGO STOPNIA ALARMOWEGO. 24 Pierwszy stopień alarmowy ALFA.. 25 Drugi stopień alarmowy BRAVO.. 26 Trzeci stopień alarmowy CHARLIE.. 26 Czwarty stopień alarmowy DELTA TRYB WPROWADZANIA I REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH STANÓW NADZWYCZAJNYCH Stan klęski żywiołowej Stan wyjątkowy Stan wojenny TRYB URUCHAMIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA DZIAŁAŃ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 12. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY SIŁAMI, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POWIECIE W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘC NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ Współdziałanie organów administracji publicznej powiatu w warunkach sytuacji kryzysowej Współdziałanie organów administracji publicznej powiatu podczas klęski żywiołowej Współdziałanie organów administracji publicznej powiatu podczas stanu wyjątkowego Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 1. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ W POWIECIE Do prowadzenia monitoringu zagrożeń na obszarze powiatu drawskiego instytucje i podmioty odpowiedzialne wykorzystują swoje podległe jednostki organizacyjne. Na terenie powiatu drawskiego w trybie ciągłym (całodobowym) monitorowania zagrożeń pracują służby dyżurne : Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, oraz podmioty mające swoje siedziby poza terenem powiatu : ENERGA Operator SA w Gdańsku Regionalna Dyspozycja Mocy w Koszalinie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Koszalinie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie. Pozostałe instytucje prowadzą monitoring zagrożeń w dniach roboczych w godzinach pracy. W sytuacji zagrożenia kierownicy tych instytucji mogą wprowadzić doraźne, całodobowe lub w określonych godzinach po godzinach pracy, dyżury w celu monitorowania zagrożeń. Za przekazywanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim informacji z monitoringu zagrożeń odpowiadają kierownicy tych instytucji. Procedury monitorowania zagrożeń uruchamiane będą przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim każdorazowo w przypadku wystąpienia lub groźby wystąpienia na obszarze powiatu drawskiego : 1) masowego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, 2) masowego zagrożenia dla zwierząt, mienia lub środowiska naturalnego, 3) masowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 4) długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej i gazu, 5) długotrwałych utrudnień lub ograniczeń w komunikacji drogowej. Monitorowanie powyższych zagrożeń odbywa się zgodnie z procedurami monitorowania zagrożeń MZ. Procedurę monitorowania warunków pogodowych uruchamia PCZK, a otrzymywane ostrzeżenia meteorologiczne przekazuje niezwłocznie do wiadomości określonym podmiotom reagowania kryzysowego na obszarze powiatu. RAPORTOWANIE - wymiana informacji z zakresu monitorowania odbywa się w relacji : PCZK WCZK - poprzez Centralna Aplikację Raportującą (CAR) w formie raportu doraźnego, przekazywanego w trybie natychmiastowym po wystąpieniu zagrożenia, i raportu dobowego podmioty odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu PCZK - w formie informacji przekazywanych za pomocą dostępnych środków łączności w trybie natychmiastowym po wystąpieniu lub groźby wystąpienia zagrożenia na obszarze powiatu. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 2. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy w stałej gotowości: w godzinach pracy w siedzibie Starostwa przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy przez służbę dyżurną na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Tryb pracy w reagowanie: przez wyznaczonych pracowników Starostwa po rozwinięciu PCZK do pracy w trybie reagowania prognozy i ostrzeżenia o zagrożeniach meldunki okresowe raporty sytuacyjne komunikaty za pomocą technicznych środków łączności komunikaty na stronie www analizowanie sytuacji na administrowanym terenie współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie analiz i prognoz poprzez: - sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej - przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb, uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla potrzeb PZZK przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych odbiorców WCZK Szczecin GCZK w powiecie PCZK sąsiednich powiatów współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, z administracją publiczną oraz innymi instytucjami i służbami w zakresie prognoz i przeciwdziałaniu zagrożeniom MONITOROWANE ZAGROŻENIA Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Awaria systemu dostaw paliw Awaria systemu teleinformatycznego Awaria systemu informatycznego Zagrożenie systemów finansowych Zachwianie systemu zaopatrzenia w żywność Zachwianie systemu ochrony zdrowia Zachwianie sprawności działania administracji publicznej Zachwianie sprawności działania służb ratowniczych Niepokoje społeczne Zagrożenia strukturalne Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy całodobowy poprzez służbę dyżurną na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej meldunki okresowe, raporty sytuacyjne, komunikaty za pomocą technicznych środków łączności, komunikaty na stronie www analizowanie sytuacji na administrowanym terenie współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz poprzez: - sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej - przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb, uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla potrzeb PZZK WCKR PCZK Komenda Powiatowa Policji podmioty systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego WIOŚ Oddział Zamiejscowy w Koszalinie nadleśnictwo w powiecie zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych MONITOROWANE ZAGROŻENIA Pożar Pożar połączony z wybuchem Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Katastrofa budowlana Zagrożenia w ruchu drogowym, kolejowym i w żegludze powietrznej Zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych Zachwianie sprawności działania służb ratowniczych Znaleziska przedmiotów niebezpiecznych Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy całodobowy poprzez służbę dyżurna na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Policji meldunki okresowe raporty sytuacyjne komunikaty za pomocą technicznych środków łączności komunikaty na stronie www UWAGA Policja wspólnie z ABW prowadzi rozpoznanie operacyjne osób, grup pod katem zagrożenia terrorystycznego w sposób ciągły przy czym podmiotem wiodącym jest Agencja Bezpieczeństwa UWAGA Policja na bieżąco pozyskuje informacje na temat planowych (zgłoszonych i nie zgłoszonych) protestów społecznych, zgromadzeń i imprez masowych. analizowanie sytuacji na administrowanym terenie przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i prognozowania rozwoju sytuacji SK Komendanta Wojewódzkiego Policji PCZK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzki Sztab Wojskowy Agencja Wywiadu Wojskowego Żandarmeria Wojskowa Służba Ochrony Kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego inne podmioty w zależności od potrzeb UWAGA W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego /atak bombowy, materiał promieniotwórczy, chemiczny, uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu itp.) Policja współpracuje z innymi właściwymi podmiotami jak Inspekcje sanitarne, weterynaryjne, pogotowia, PSP i inne) MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zagrożenie terrorystyczne Zamieszki Migracja ludności Zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych Zgromadzenia z duża ilością uczestników Niepokoje społeczne Znaleziska przedmiotów niebezpiecznych Zachwianie sprawności działania służb ratowniczych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Tryb pracy całodobowy prognozy ostrzeżenia komunikaty, w tym na stronie internetowych www. gromadzenie danych hydrologiczno meteorologicznych analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej opracowywanie i przekazywanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania: - prognoz meteorologicznych, - ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych - komunikatów meteorologicznych i komunikatów o bieżącej sytuacji hydrologicznej w stanie zagrożenia i alarmu hydrologicznego WCZK PCZK poprzez WCZK GCZK poprzez PCZK służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE ZAGROŻENIA Upał Silny mróz Oblodzenie Przymrozki Roztopy Intensywny opad deszczu Intensywny opad śniegu Opady marznące Zawieje / zamiecie śnieżne Silny wiatr Burze / burze z gradem Silne burze / silne burze z gradem Silna mgła Mgła osadzająca szadź Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji W godzinach pracy PSSE Zbieranie i analizowanie informacji z częstotliwością określaną przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w zależności od rozwoju sytuacji. dane statystyczne liczby zarejestrowanych zachorowań wykaz stałych nosicieli chorób zakaźnych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe) informacje dotyczące zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne w Powiatowych Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych zbieranie informacji dot. liczby dawek niezbędnych szczepionek zbieranie Informacji o liczbie osób poddanych izolacji, liczbie chorych u których wystąpiły objawy chorobowe i kwarantannie. sposób zabezpieczenia żywności dla ludności, w tym dla zorganizowanego pobytu osób ewakuowanych zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia komunikaty na stronie www analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie monitorowanie sytuacji w zakresie ewentualnej konieczności wprowadzenia szczepień ochronnych monitorowanie sytuacji w zakresie konieczności przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji współpraca z jednostkami ochrony zdrowia monitorowanie sytuacji w obiektach przewidzianych do izolacji i kwarantanny osób współdziałanie z admini- stracją publiczną sporządzanie raportów z monitorowania środowiska związane z zagrożeniem wymiana informacji z właściwymi jednostkami organów administracji publicznej Wojewódzki Inspektor Sanitarny PCZK Powiatowy Inspektorat Weterynarii jednostki ochrony zdrowia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zakażenia ludzi Zakażenia zwierząt Zakażenia środowiska roślinnego Plaga szkodników Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

10 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji W godzinach pracy PIW Stan podwyższonej gotowości w zależności od skali zagrożenia. raporty Informacje tabele i zestawienie raporty RASFF komunikaty na stronie www. Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt: analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, koordynacja działań i nadzór nad działaniami lekarzy weterynarii w powiecie Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej: rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej dokonanych przez lekarzy weterynarii lub inne osoby i instytucje powiadomienie WLW o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia jednostki chorobowej w ognisku: powiadomienie WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku: przekazanie WLW informacji o stwierdzeniu choroby zakaźnej analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, koordynacja działań i przekazywanie informacji o przebiegu zwalczania choroby współpraca z PCZK przy przygotowywaniu propozycji obszarów zapowietrzonego i zagrożonego współdziałanie z instytucjami i organizacjami niezbędnymi do zwalczenia choroby analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiat nadzorowanie utylizacji padłych zwierząt współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami w ramach systemu zarządzania kryzysowego sporządzanie raportów i ocen działania Wojewódzki Lekarz Weterynarii (WLW) PCZK Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji inne podmioty w zależności od sytuacji MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zakażenia zwierząt Zakażenia ludzi Zakażenia środowiska roślinnego Plaga szkodników Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 10

11 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA w Szczecinie Oddział w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Tryb pracy 8 godzinny w terenie komunikaty plakatowe komunikaty na stronie WWW komunikaty w prasie lokalnej analizowanie sytuacji na administrowanym terenie systematyczne zbieranie, gromadzenie danych przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb współdziałanie z innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz sporządzanie doraźnych raportów i notatek służbowych o powstałych zagrożeniach Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa PCZK Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną Komenda Powiatowa Policji MONITOROWANE PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Zakażenie środowiska roślinnego Zakażenia ludzi Zakażenia zwierząt Plaga szkodników Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji W godzinach pracy PINB W razie potrzeby stały dyżur w siedzibie PINB od kierownika budowy (robót), właściciela, zarządcy lub użytkownika informacje pochodzące z środków masowego przekazu od innych instytucji i służb komunikaty na stronie www. zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych na terenie powiatu zbieranie informacji o zaistniałych uszkodzeniach obiektów budowlanych w wyniku działania ekstremalnych warunków pogodowych na terenie powiatu sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego PINB lub WINB w zależności od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych. współdziałanie z administracją publiczną i innymi instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza meldunków dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń związanych np. z ekstremalnymi warunkami pogodowymi mogącymi doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej WINB PCZK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji MONITOROWANE ZAGROŻENIA Katastrofy budowlane Ekstremalne warunki pogodowe Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 11

12 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD Oddział w Szczecinie DK 10 Rejon w Wałczu DK 20 Rejon w Stargardzie Szczecińskim DK 20 Rejon w Szczecinku ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Koszalinie Rejon w Drawsku Pomorskim ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Punkt Informacji Drogowej (PID) całodobowo patrole drogowe na samochodach: drogi - 1 raz na dobę, dorażne patrole drogowe na samochodach, stan zagrożenie na drogach komunikaty na stronie www. analizowanie sytuacji na administrowanych drogach przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń jednostkom własnym systematyczne zbieranie informacji o ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów PCZK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Policji media inne podmioty w zależności od potrzeb. MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zagrożenia ruchu drogowego Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie ŁOBEZ Nadleśnictwa RDLP w Szczecinku CZAPLINEK DRAWSKO ŚWIERCZYNA ZŁOCIENIEC Nadleśnictwa RDLP w Pile KALISZ POMORSKI Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Tryb pracy ciągły w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego lasu, z wykorzystaniem zautomatyzowanych punktów informacyjno dyspozycyjnych stopień zagrożenia pożarowego lasu komunikaty na stronie www. ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykrywanie pożarów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej PCZK MONITOROWANE ZAGROŻENIA Pożar (lasów) Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 12

13 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu ENERGA Operator SA w Gdańsku Regionalna Dyspozycja Mocy w Koszalinie Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY poprzez dyspozytorów RDM informacje o zagrożeniach w pracy sieci przesyłowej WN, Sn i nn informacje o zakłóceniach i awariach w sieci przesyłowej oraz o ograniczeniach występujących w przesyle energii komunikaty na stronie www analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na administrowanym obszarze udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej wymiana informacji z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci przesyłowej WCZK PCZK poprzez WCZK media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Awaria systemu elektroenergetycznego Skutki ekstremalnych warunków pogodowych Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Wielkopolska Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Koszalinie Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji DYŻUR CAŁODOBOWY Pogotowie Gazowe dysponowane przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie informacje o zagrożeniach w pracy sieci przesyłowej informacje o zakłóceniach i awariach w sieci przesyłowej informację o ograniczeniach występujących w przesyle gazu komunikaty na stronie www. analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na administrowanym obszarze udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej wymiana informacji z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci przesyłowej PCZK media inne podmioty w zależności od potrzeb MONITOROWANE PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Awaria systemu dystrybucji gazu Ekstremalne warunki pogodowe Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 13

14 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w Szczecinie Oddział Terenowy w Drawsku Pomorskim Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Doraźny na czas występowania zagrożenia - oględziny w terenie urządzeń małej retencji meldunki sytuacyjne komunikaty na stronie www nadzorowanie sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych małej retencji oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko i długoterminowym współ działanie z administracją publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych w ramach informowania o aktualnej sytuacji na administrowanym terenie MONITOROWANE ZAGROŻENIA PCZK Intensywny opad deszczu Roztopy Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ WODY na terenie powiatu Tryb pracy Rodzaj informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji Doraźny na czas występowania zagrożenia - oględziny w terenie urządzeń wodociągów i ujęć wody informacje o zagrożeniach w pracy sieci wodociągowej informacje o zakłóceniach i awariach w sieci wodociągowej informację o ograniczeniach występujących w przesyle wody komunikaty na stronie www analizowanie zagrożeń w pracy sieci wodociągowej na administrowanym obszarze udzielanie informacji o stanie pracy sieci wodociągowej wymiana informacji z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci wodociągowej oraz wytwórcom GCZK PCZK poprzez GCZK media inne podmioty wg potrzeb MONITOROWANE ZAGROŻENIA Zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 14

15 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 3. PROCEDURY MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ Procedury monitorowania zagrożeń uruchamiane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, zawierające ocenę stanu bezpieczeństwa w powiecie w okresie doby, są w formie gotowych szablonów zawierających : 1) źródło informacji pierwotnej i źródła potwierdzające informację pierwotną, 2) analizę stanu z podaniem czasu i miejsca powstania zagrożenia, 3) wnioski z podaniem uruchomionych procedur UDZ (procedury reagowania kryzysowego, określające sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych), 4) analizę zagrożenia z podaniem : - czasu i miejsca wystąpienia zdarzenia pierwotnego oraz powstałych zdarzeń wtórnych; - powstałych strat w ludziach, mieniu oraz środowisku; - aktualnej sytuacji w miejscu zdarzenia; - sił i środków zaangażowanych w działaniach ratowniczych; - głównego wykonawcy sektora zadaniowego (zgodnie z siatka bezpieczeństwa); - potrzeb; - prognozy rozwoju sytuacji w rejonie zagrożenia, 5) listę odbiorców informacji. Szablony procedur monitorowania zagrożeń obejmują monitorowanie : zagrożenia pożarowego w lasach, warunków pogodowych, bezpieczeństwa sanitarno epidemiologicznego, bezpieczeństwa epizootycznego, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw gazu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa imprezy masowej, niepokoi społecznych oraz innych niewymienionych powyżej zagrożeń. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 15

16 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W przypadku wystąpienia zagrożenia należy stosować poniższe uniwersalne zasady działania: 1) na zagrożenie w pierwszej kolejności reaguje właściwy terytorialnie burmistrz wójt; 2) scentralizowany jest kierunek działania i koordynacja, natomiast zdecentralizowane jest reagowanie na zagrożenie; 3) obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności przy wsparciu organów doradczych (zespołów i sztabów); 4) organ administracji publicznej właściwego szczebla określa cel i strategiczny kierunek oraz kieruje realizację zadań, natomiast każdy z uczestników działań funkcjonuje w obszarze określonych dla niego kompetencji, działających na rzecz głównego wykonawcy; 5) przygotowanie procedury reagowania na zagrożenia tworzone są w sposób modułowy, tak, aby można je było łączyć w dowolny sposób, adekwatnie do zaistniałego zdarzenia; 6) w każdym z rodzajów zagrożenia istnieje organizacyjna możliwość uruchomienia wszystkich potrzebnych i dostępnych sił i środków; 7) nadrzędną jest strategia państwa, a jej pochodnymi strategie przyjęte przez organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na danym obszarze kraju lub dziedzinie jego funkcjonowania. Stosowanie powyższych zasad sprawia, iż wszystkie elementy składowe systemu zarządzania kryzysowego (administracja publiczna, służby, inspekcje i straże oraz przydzielone pododdziały SZ RP) będą w stanie reagować na zagrożenia niezależnie od ich rodzaju, a ich wspólne działania będą spójne, skoordynowane i wzajemnie się uzupełniające. Tak skomponowany systemem stanowi istotę operacji połączonej, integrującej planowanie i wysiłki wszystkich służb i podmiotów ratowniczych, w celu szybkiego opanowania sytuacji kryzysowej. Niestosowanie się do sformułowanych standardów może skutkować występowaniem problemów związanych z : 1) synchronizacją obiegu informacji, 2) jednolitym zarządzaniem operacją, 3) powołaniem skonsolidowanego zespołu zarządzania kryzysowego, 4) uruchomieniem dodatkowych zasobów. 5. PODSTAWOWE ZASADY URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW Zgodnie z postanowieniami art. 21 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o występowaniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałych zdarzeniu odpowiednio wyższy i niższy szczebel reagowania kryzysowego, przedstawiając swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 16

17 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej Podstawowym poziomem reagowania na zaistniałe zdarzenia jest organ samorządu terytorialnego szczebla gminy (poziom wykonawczy), który dysponuje zasobami sił i środków, umożliwiającymi mu reagowanie na występujące zagrożenia lokalne (według statystyk stanowią one około 90% wszystkich zdarzeń). Dostępne na tym poziomie reagowania zasoby to przede wszystkim potencjał jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (KSRG), tym Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych, zespołów ratownictwa medycznego, jednostek Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także zakładów komunalnych. Tablica 1. Tryb uruchamiania sil i środków na obszarze powiatu drawskiego KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Stała gotowość do podjęcia działań. Decyzję o skierowaniu do działań na obszarze powiatu właściwych sił i środków KSRG podejmuje dyżurny SK Komendanta Powiatowego PSP w oparciu o Powiatowy Plan Ratowniczy. JRG PSP średnio 1 2 min. w porze dnia i 3 4 min. w porze nocy OSP z KSRG alarmowane drogą radiową (selektywny system alarmowania) średnio 8 15 min. w porze dnia i min. w porze nocy OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z POZA KSRG Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Stała gotowość do podjęcia działań. Decyzję o skierowaniu do działań na obszarze powiatu właściwych sił i środków OSP z poza KSRG podejmuje dyżurny SK Komendanta Powiatowego PSP w oparciu o Powiatowy Plan Ratowniczy. OSP alarmowane telefonicznie średnio min. w porze dnia i min. w porze nocy. POLICJA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Stała gotowość do podjęcia działań. Pierwszym ogniwem sytemu reagowania jest oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, dysponujący siły interwencyjne do rejonu zdarzenia. Stosownie do rozwoju sytuacji, kierowanie narastającymi siłami przejmuje dowódca akcji lub operacji policyjnej, na podstawie dyspozycji właściwego przełożonego. We wszystkich jednostkach obowiązują jednolite procedury alarmowania policjantów, koncentracji sił i kierowania ich do działań. Siły mogą być wykorzystywane do prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczych, alarmowania i ostrzegania oraz działań porządkowo ochronnych. Nieetatowy Oddział Prewencji (NOP) - maksymalnie do 1 godziny. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 17

18 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej SYSTEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Stała gotowość do podjęcia działań. Dyspozytor medyczny z Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Kołobrzegu przyjmuje powiadomienie o zdarzeniach (głównie z numeru alarmowego 999 i 112) i dysponuje niezwłocznie zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Powiadamia również o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i jeżeli wymaga tego sytuacja również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) w Goleniowie oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. W obliczu zdarzeń przekraczających możliwości zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w powiecie drawskim, zgodnie ze wskazaniami lekarza koordynatora medycznego w Szczecinie dysponowane są zespoły z sąsiednich rejonów operacyjnych. Czas uzyskania pełnej gotowości do działania ZRM - średnio do 5 min. SOR natychmiast, pełne rozwinięcie do 1 godz. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Siły i środki Inspekcji Sanitarnej stanowią zabezpieczenie dla pracowników maksymalnie na 2 dni. Z chwilą rozwinięcia się sytuacji zagrożenia, środki do zabezpieczenia pracy pracowników Inspekcji Sanitarnej uzupełniane są w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym przez Agencję Rezerw Materiałowych, Zgodnie z przyjętymi procedurami przyjęcia/przekazania towarów ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych. Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej kierowany jest na miejsce zdarzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim. W przypadku podejrzenia o zachorowanie na niebezpieczną chorobę zakaźną działania realizowane są zgodnie z przygotowanym powiatowym planem postępowania przeciwepidemicznego PIS. Pełna gotowość do podjęcia działań do 3 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. PAŃSTWOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie zgodnie z planami gotowości. Uruchomienie działań poprzez powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim. Pełna gotowość do podjęcia działań do 24 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 18

19 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie zgodnie z planami gotowości. Uruchomienie działań poprzez powiadomienie Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Drawsku Pomorskim. Pełna gotowość do podjęcia działań do 24 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. NADZÓR BUDOWLANY Ocena możliwości wykorzystania sił i środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie. Uruchomienie działań poprzez powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim. Pełna gotowość do podjęcia działań do 24 godzin od otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia. STAROSTWO POWIATOWE MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY I OC Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości do działania Sprzęt, wyposażenie i materiały znajdujące się na stanie magazynowym wg ZESTAWIENIA SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKO- RZYSTANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Uruchomienie wydawania niezbędnego sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych do wsparcia prowadzonych działań reagowania kryzysowego następuje na polecenie Starosty Drawskiego. Odpowiedzialny za wydanie Inspektor ds. OC w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Pełna gotowość do podjęcia działań do 3 godz. UWAGA : uruchamianie sił i środków pozostałych niewymienionych podmiotów i służb realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego odbywa się wg zasad określonych w ZAŁĄCZNIKU FUNK- CJONALNYM Nr 1 W przypadku, gdy lokalne zdarzenie przybiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy działania obejmują teren kilku gmin, uruchamiany jest wyższy poziom starosty (zadania koordynacji i wsparcia). Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży mogą zadysponować swoimi zasobami z terenu powiatu, a także wystąpić do szczebla wojewódzkiego. Działania województwa służb, inspekcji i straży prowadzone są zazwyczaj w formie operacji, a zaangażowanymi siłami kierują kierownicy tych jednostek lub wyznaczone przez nich osoby. Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby są głównymi przesłaniami do formułowania przez starostę wniosków o wsparcie, na podstawie których wojewoda wnioskuje do władz centralnych (poprzez MAiC) o uruchomieniu dodatkowych zasobów. Niezależnie od tego trybu wnioskowania, również kierownicy zespolonych służb, straży i inspekcji poziomu powiatowego mają prawo samodzielnego występowania o pomoc do swoich przełożonych szczebla wojewódzkiego. Na podstawie takiego zapotrzebowania, kierownicy jednostek organizacyjnych szczebla wojewódzkiego mogą skierować o dzia- Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 19

20 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej łań swoje odwody lub zadysponować użycie innych podległych sobie sił, celem wsparcia działań prowadzonych przez szczebel powiatowy. Odrębny, szczególny tryb postępowania ma zastosowanie przy kierowaniu do działań wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych RP. Zdecydowanie odmienna jest natomiast rola najwyższych szczebli w przypadku występowania zdarzeń o zasięgu ogólnokrajowym, np. mających podłoże ekonomiczne, czy też wynikających z sytuacji lub zobowiązań międzynarodowych. Aparat zarządzający rozwijany jest wówczas od najwyższego do najniższego szczebla, z równoczesnym określeniem i sprecyzowaniem zadań niezbędnych do realizacji na niższych poziomach. Szczebel nadrzędny pełni wtedy rolę koordynatora przygotowań całego systemu i faktycznie nim kieruje. Taki mechanizm działania ma zastosowanie na przykład w razie potrzeby uruchamiania procedury reagowania wynikających z naszych zobowiązań w stosunku do militarnych i niemilitarnych organizacji międzynarodowych. 6. TRYB URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ W OBLICZU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH NIEDAJĄCYCH SIĘ SKLASYFIKOWAĆ W KATALOGU ZAGROŻEŃ Poniżej przestawiono trybu uruchamiania działań reagowania kryzysowego w obliczu zagrożeń charakterystycznych dla obszaru powiatu drawskiego, nie ujętych w KATALOGU ZAGROŻEŃ, oraz usystematyzowanie w ramach lokalnych rozstrzygnięć proceduralnych w zakresie ochrony przez nimi. Za podstawę do dalszych rozstrzygnięć przyjęto następującą systematykę: 1. Tryb uruchamiania działań w obliczu zagrożeń determinowanych przez czas ich występowania: zagrożenia występujące nagle, nie dające się prognozować; zagrożenia występujące nagle, dające się prognozować; zagrożenia występujące stopniowo dające się prognozować. 2. Tryb uruchamiania działań w obliczu zagrożeń determinowanych przez skalę ich występowania: zagrożenia nie przekraczające granic administracyjnych powiatu; zagrożenia wykraczające poza granice administracyjne powiatu; zagrożenia nie przekraczające granic administracyjnych powiatu, lecz przekracza możliwości skutecznego reagowania przez posiadanie siły i środków; zagrożenia występujące w obiekcie lub na terenie uznawanym lub mającym status wyłączonego z publicznego dostępu. 3. Tryb uruchamiania zasadniczych pionów funkcjonalnych systemu reagowania kryzysowego. 4. Tryb uruchamiania działań w obliczu zagrożeń determinowanych potrzebą wprowadzenia określonego stopnia alarmowego (w oparciu o rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z członkowstwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz organów odpowiedzialnych za ich uruchomienie) : pierwszego stopnia; drugiego stopnia; trzeciego stopnia; czwartego stopnia. 5. Tryb wprowadzenia i reguły obowiązujące w ramach stanów nadzwyczajnych: stanu klęski żywiołowej; stanu wyjątkowego; stanu wojennego. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 20

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ

TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ Podstawowe reguły uruchamiania sił i środków Zgodnie z postanowieniami art.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

III. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

III. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH III. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 93 9.1 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Część II

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Część II URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZK.5320.1.2.2015.W.F. GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych Część II Borne Sulinowo 2015 r. str.

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW w sprawie: organizacji i funkcjonowania z dnia 30 września 2004 roku systemu wczesnego ostrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 51/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 marca 2017 r. PROCEDURY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP, W TYM MODUŁY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 1 Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA SPO-13 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy Określenie

Bardziej szczegółowo

II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ

II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim

4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SAMORZĄDACH. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu wojewódzkim 156 Rozdział 4 zlokalizowane są jednostki i organa administracji publicznej odpowiedzialne za wszystkie aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na obszarze województwa. 4.3. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r.

Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r. Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r. w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia czynnikami wysoko zakaźnymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr SK.0050.173.2013 WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 96/2006 KP PSP w Otwocku z dnia 14.12.2006 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1. Zadania podstawowe Powiatowe Stanowisko Kierowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim 1. Zadania podstawowe Załącznik nr 10 do Decyzji Nr 121 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu pracy i służby REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A. w...

D O K U M E N T A C J A. w... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2003 Burmistrza - Szefa OC Miasta Limanowa z dnia 1 września 2003 r. Z A T W I E R D Z A M... ( Dyrektor Placówki ) D O K U M E N T A C J A PUNKTU ALARMOWANIA w...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28.02.2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6,7 w związku z art. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM /-/ z Up. Wojewody Opolskiego Henryk Śleziak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 28.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń. Nr ZDARZENIE KRYZYSOWE Podmiot monitorujący

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji )

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji ) PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji 2014 2016) SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. OPINIA ZESPÓŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle ZARZĄDZENIE NR 543/ZK/2015 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYNKOŹLE w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn Koźle Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr./14 z dnia../2014 Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Janusz Gromek Kołobrzeg, dnia.. 2014 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo