Koszty wypadków przy pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty wypadków przy pracy"

Transkrypt

1 Koszty wypadków przy pracy dr Jan Rzepecki Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

2 Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN- N-18004:2001 Systemy zarządzania bhp. Wytyczne Koszty ubezpieczenia wypadkowego Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych Koszty wynikające z pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych Koszty absencji chorobowej związanej z warunkami pracy Koszty bhp Koszty spełnienia wymagań prawnych Koszty wdrożenia i utrzymania SZ BHP Koszty obniżonej wydajności pracy Koszty obniżonej jakości produkcji

3 Struktura wydatków z funduszu wypadkowego ZUS w Polsce w 2010 r. według rodzajów świadczeń wydatki ogółem 5 070,9 mln zł

4

5 Koszty bhp w ogólnych kosztach zatrudnienia przedsiębiorstw wg GUS w 2008 r. (w %) Koszty bhp w przedsiębiorstwach ogółem - 1,0% w tym w: przedsiębiorstwach dużych - 1,1% przedsiębiorstwach średnich - 0,6% w tym w: górnictwie - 4,0% przetwórstwie przemysłowym - 1,4% budownictwie - 1,6% wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę - 1,4% transporcie, gospodarce magazynowej i łączności - 1,1% handlu i naprawach - 0,6%

6 Koszty bhp w ogólnych kosztach zatrudnienia przedsiębiorstw - badania CIOP - PIB (w %) 4,7 4,6 4,58 4,5 4,44 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,96 3,9 3,8 3,7 3,6 Ogółem Przedsiębiorstwa o dobrym poziomie ZZL Przedsiębiorstwa pozostałe

7 Jakie obciąż ążenie kosztów w pracy stanowią wydatki związane zane z BHP? Badania kosztów w pracy GUS ograniczają się do następuj pujących wydatków: w: 1. środki ochrony indywidualnej 2. środki ochrony zbiorowej 3. odzież i obuwie robocze 4. środki higieny osobistej 5. posiłki profilaktyczne, regeneracyjne i wzmacniające ce 6. dodatki z tytułu u prace w warunkach szkodliwych i uciąż ążliwych

8 Jakie obciąż ążenie kosztów w pracy stanowią wydatki związane zane z BHP? Badania kosztów pracy GUS nie uwzględniają następujących kosztów: 1. zatrudnienia pracowników BHP lub obsługi BHP 2. badań lekarskich 3. szkoleń bhp 4. pomiarów warunków środowiska pracy 4. organizacji i utrzymania służb ratowniczych i pożarniczych 5. promocji i informacji BHP 6. zakupu znaków bezpieczeństwa 7. przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

9 KOSZT SPOŁECZNY WYPADKÓW Kso = Kz + Kpr + Kps gdzie: Kso - koszt społeczny ogółem, Kz - koszt wypadku ogółem ponoszony przez przedsiębiorstwo, Kpr - koszt wypadku ogółem ponoszony przez poszkodowanego i jego rodzinę, Kps - koszt wypadku ogółem przeniesiony na społeczeństwo

10 GRUPY KOSZTÓW WYPADKU OBCIĄŻAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA STRACONY CZAS PRACY PŁATNOŚCI BIEŻĄCE UTRACONE DOCHODY UTRACONY MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY DOCHÓD

11 SKŁADNIKI KOSZTÓW W WYPADKÓW W PRZY PRACY OBCIĄŻ ĄŻAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Kzo = (Kcs+KPMiT+Kn+Kz+Kzp+Ksm+ Knp+ Kś+Ki ) - O gdzie: Kcs - koszt czasu straconego KPMiT koszt pomocy medycznej i transportu Kn koszt nadgodzin Kz - koszt zastępstw Kzp - koszt zakłóceń w produkcji Ksm - koszt strat materiałowych Knp - koszt napraw Kś - koszt świadczeń Ki - koszty inne O - odszkodowania otrzymane z instytucji ubezpieczeniowych

12 KOSZTY WYPADKÓW URAZOWYCH I BEZURAZOWYCH W HUCIE (BADANIA CIOP) KOSZTY WYPADKÓW BEZURAZOWYCH (MIN) KOSZTY WYPADKÓW BEZURAZOWYCH (MAX) KOSZTY WYPADKÓW URAZOWYCH

13 SKŁADNIKI KOSZTÓW W WYPADKÓW W PRZY PRACY PRZENIESIONE NA SPOŁECZE ECZEŃSTWO Kpso = Klrs + Kśwzus + Kisp gdzie: Kpso - Klrs - koszt ogółem przeniesiony na społeczeństwo koszt leczenia i rehabilitacji ponoszony przez społeczeństwo Kśwzus - koszty świadczeń wypłacanych przez ZUS Ki - inne koszty przeniesione na system podatkowy

14 KOSZTY WYPADKÓW W PRZY PRACY PONOSZONE PRZEZ ZUS Koszty rent z tytułu niezdolności do pracy lub rent rodzinnych Koszty jednorazowych odszkodowań Koszty zasiłków chorobowych Koszty świadczeń rehabilitacyjnych Koszty zasiłków pogrzebowych

15 JAKIE SĄ SPOŁECZNE KOSZTY 1 WYPADKU PRZY PRACY (2007 r.) Wypadek śmiertelny zł Wypadek rentowy zł. Wypadek powodujący absencję pow. 1 miesiąca zł. Wypadek powodujący absencję do 1 miesiąca zł.

16 SPOŁECZNE KOSZTY 1 WYPADKU ŚMIERTELNEGO Koszt ogółem zł. w tym: ZUS zł. w tym: renta rodzinna zł. (1559 zł. x 257 miesięcy), jednorazowe odszkodowanie zł., zasiłek pogrzebowy zł. Rodzina ofiary zł. w tym: zmniejszenie dochodów zł. (430 zł. x 257 miesięcy), dochody: jednorazowe odszkodowanie zł., zasiłek pogrzebowy zł., zapomoga (pracodawca) zł. Przedsiębiorstwo zł. w tym: koszt straconego czasu pracowników bhp, dozoru i innych zł., koszt organizacji pogrzebu zł., koszt zapomogi zł., inne koszty zł. (transport, ratownicy, fotografie) NFZ zł. (10% poszkodowanych - objętych było leczeniem)

17 SPOŁECZNE KOSZTY 1 WYPADKU RENTOWEGO Koszt ogółem zł. w tym: ZUS zł. w tym: renty zł. (1907 zł. x178 miesięcy), zasiłek chorobowy zł. (145 dni x 52,50 zł.), jednorazowe odszkodowanie zł., świadczenie rehabilitacyjne zł. Poszkodowany zł. w tym: zmniejszenie dochodów zł. (725 zł. x 178 miesięcy), dochody: jednorazowe odszkodowanie zł. NFZ zł. Przedsiębiorstwo zł.

18 Podział wypadków przy pracy dla obliczania kosztów społecznych (propozycja) wypadki śmiertelne wypadki powodujące trwałą niezdolność do pracy wypadki powodujące absencję od co najmniej 6 miesięcy wypadki powodujące absencję od 3 miesięcy do poniżej 6 miesięcy wypadki powodujące absencję od 1 miesiąca do poniżej 3 miesięcy wypadki powodujące absencję od 15 dni do poniżej 1 miesiąca wypadki powodujące absencję do 14 dni

19 Liczba wypadków przy pracy w Polsce 2010 r. według stopnia ciężkości Liczba wypadków ogółem

20 Przeciętne koszty 1 wypadku (w zł.) poniesione przez przedsiębiorstwa wg ciężkości wypadków Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

21 Przeciętne koszty 1 wypadku (w zł.) poniesione przez ZUS w badanych przedsiębiorstwach wg ciężkości Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

22 Przeciętne koszty 1 wypadku (w zł.) poniesione przez poszkodowanych i ich rodziny wg ciężkości Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

23 Przeciętne koszty 1 wypadku (w zł.) poniesione przez poszkodowanych i ich rodziny wg ciężkości (c.d.) Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

24 Liczba wizyt ambulatoryjnych finansowanych przez NFZ na 1 wypadek według długości absencji Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

25 Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, korzystających z leczenia szpitalnego, według ciężkości wypadków Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

26 Długość pobytu w szpitalu przypadająca na 1 wypadek przy pracy, wg ciężkości wypadków Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

27 Liczba zabiegów operacyjnych po wypadkach przy pracy na 1 wypadek wg ciężkości wypadków Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

28 Odsetek poszkodowanych skierowanych na rehabilitację po wypadkach przy pracy według cięż ężkości wypadków Konferencja pn. BHP- mądry wybór, Katowice, r.

29 OPTYMALNY POZIOM BHP -poziom bezpieczeństwa uzasadniony ekonomicznie- POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

30 Czy inwestycje w poprawę warunków pracy są opłacalne? Badania ISSA w 2010 r. (300 przedsiębiorstw z 15 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej) Wskaźnik ROP - 2,2 (korzyści : koszty bhp) Główne korzyści (na 1 zatrudnionego) - wartość dodana w wyniku zwiększenia motywacji i satysfakcji pracowników wartość dodana w wyniku poprawy wizerunku firmy zaoszczędzone koszty w wyniku zapobiegania przestojom w produkcji wartość dodana w wyniku poprawy jakości produktów zaoszczędzone koszty w wyniku zapobiegania brakom i zmniejszenia czasu po przestojach produkcji wartość dodana poprzez innowacje w produkcji - 254

31 Dziękuję Państwu za uwagę

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach

Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 2/1999, s. 2-4 mgr JAN RZEPECKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Koszty przy pracy w przedsiębiorstwach Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn.

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Bardziej szczegółowo

Medycyna Pracy, 2006;57(4):317 324 317 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna PRACE ORYGINALNE

Medycyna Pracy, 2006;57(4):317 324 317 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna PRACE ORYGINALNE Medycyna Pracy, 2006;57(4):317 324 317 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi www.imp.lodz.pl/oficyna Izabela Rydlewska-Liszkowska PRACE ORYGINALNE KOSZTY CHORÓB ZAWODOWYCH I WYPADKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt?

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? ? Korzyści > = < Nakłady Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

Эффективность модели дифференциации страховых компенсаций от несчастных случаев на производстве, основанной на показателях и стоимости

Эффективность модели дифференциации страховых компенсаций от несчастных случаев на производстве, основанной на показателях и стоимости Эффективность модели дифференциации страховых компенсаций от несчастных случаев на производстве, основанной на показателях и стоимости РЖЕПЕЦКИЙ Я. Центральный институт охраны труда - Государственный исследовательский

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania i koszty świadczeń z ubezpieczeń społecznych związane z wypadkami przy pracy Rzeszów, październik 2014

Źródła finansowania i koszty świadczeń z ubezpieczeń społecznych związane z wypadkami przy pracy Rzeszów, październik 2014 Źródła finansowania i koszty świadczeń z ubezpieczeń społecznych związane z wypadkami przy pracy Rzeszów, październik 2014 Rzeszów. 2011r.P is treści Wprowadzenie Koszty wypadków przy pracy 1. Koszty społeczne

Bardziej szczegółowo

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie Tablica 2. Dochody budżetu państwa Wyszczególnienie 2013 2014 2015 pw Projekt 1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM 279.151.205 286.200.447 297.252.925 1. Dochody podatkowe, w tym: 241.650.924 257.963.401 269.820.001

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1

INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1 Dr ANNA BAGIEŃSKA Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 1 Streszczenie Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oznaczają nakłady na doskonalenie i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Koszt bhp. Ile płaci przedsiębiorca?

Koszt bhp. Ile płaci przedsiębiorca? RAFAŁ MARCINIAK Rzeszów Koszt bhp. Ile płaci przedsiębiorca? Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy były już przedmiotem licznych opracowań. Ich autorzy koncentrowali się albo na tzw. aspekcie społecznym,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW. Zakł ad Ekonomiki. Umowa nr TRD/15/13 z dnia 18.07.2013 r.

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW. Zakł ad Ekonomiki. Umowa nr TRD/15/13 z dnia 18.07.2013 r. INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW Zakł ad Ekonomiki Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społecznoekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Informacja z wykonania planu budżetu państwa w części 73 - ZUS Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Rezerwy Demograficznej

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW

SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2014, t. II, s. 199 209 http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2014.02.17 Urszula Nowacka 1, Aleksandra Dród

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r. pod numerem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAśU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S. A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Katowice - listopad 2008 roku SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne działania Spółki

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1726/1999 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1726/1999 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załącznikach do niniejszego rozporządzenia. 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo