Realizacja i postprodukcja filmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja i postprodukcja filmu"

Transkrypt

1 Realizacja i postprodukcja filmu Opracował: dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Bartosz Kunka

2 Wprowadzenie n Współczesna technika cyfrowa umożliwia na tworzenie coraz doskonalszych i coraz ciekawszych, zaskakujących produkcji filmowych. n Technika cyfrowa przyczyniła się również do ogromnego rozwoju amatorskiego/ konsumenckiego sprzętu audio-wideo. n Rozwój cyfrowej techniki audio-wideo oraz rozwój technik multimedialnych pozwolił na stworzenie zróżnicowanego oprogramowania do montażu nieliniowego.

3 Wprowadzenie n W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj. realizację i postprodukcję. n Proces realizacji dotyczy wszystkich czynności służących do rejestracji obrazu wideo. n Proces postprodukcji dotyczy wszystkich czynności, których celem jest stworzenie finalnej produkcji wideo na podstawie zrealizowanych zdjęć wideo (montaż, efekty specjalne, udźwiękowienie itp.).

4 Scenariusz podstawa produkcji filmowej n Punktem wyjścia produkcji filmowej jest scenariusz. n Tworzenie scenariuszy filmów fabularnych jest podobną sztuką jak pisanie opowiadań czy powieści.

5 Scenariusz n Scenariusz posiada następujące elementy: n Struktura, n Postaci, n Dialogi, n Opis zdarzeń i miejsca akcji.

6 n Struktura 3 aktów: Scenariusz - struktura n Akt 1 wprowadzenie prezentacja głównej postaci (protagonista) i jej rywala (antagonista), wstępne określenie celu i pragnień postaci głównej, n Akt 2 rozwinięcie akcji komplikowanie problemu głównego bohatera, prezentacja wątków pobocznych, zwroty akcji, n Akt 3 rozwiązanie problemu głównego bohatera, osiągnięcie celu.

7 Scenariusz - postaci n W filmie charakter postaci ukazują wydarzenia. n Każda postać jest prezentowana na 3 płaszczyznach: n Fizyczna (wiek, płeć, wzrost, sprawność fizyczna itp..) n Społeczna (zawód, wykształcenie, religia itp.), n Psychologiczna (ambicje, temperament, lęki, moralność itp.). n Analizę scenariusz ułatwia stworzenie kwestionariuszy osobowych dla każdej postaci.

8 Scenariusz - postaci n Postacią główną filmu jest osoba, która chce osiągnąć cel i zdecydowanie do niego zmierza. n Cel nie musi być znany od początku, ale musi być konkretny. n W ciekawym scenariuszu wskazany jest rozwój charakteru postaci głównej (protagonisty) rzadziej antagonisty. n Oprócz postaci głównych i dominujących w scenariuszu pożądane jest istnienie postaci pobocznych.

9 Scenariusz - postaci n Orkiestracja zróżnicowanie charakterów postaci. Scenariusz jest tym ciekawszy im większa różnorodność postaci.

10 Scenariusz - dialogi n Dialog spełnia 3 zasadnicze funkcje: n Informacyjna dostarcza tylko tych informacji, które są konieczne do zrozumienia historii. Należy się zastanowić, które informacje mogą być przekazane za pomocą obrazu n Wyrażanie emocji, n Prezentacja postaci po przez dykcję, styl mówienia. n Dialog powinien być w formie naturalnej mowy (żywej mowy).

11 Scenariusz - opisy n Podstawowym nośnikiem informacji w filmie jest obraz. n Dobry scenariusz przedkłada opowiadanie historii, prezentację informacji bardziej za pomocą obrazu niż dialogu.

12 Scenariusz - format n Zaleca się aby format zapisu scenariusza był utrzymany w ustalonej konwencji standardu, n Scenariusz jest podzielony na sceny. Nagłówek sceny zawiera informację o miejscu akcji, czy wnętrze/plener oraz czas noc/dzień, n Scenariusz pisany jest czcionką 12 punktową Courier. n Trzymanie standardu zapisu scenariusza ułatwia: n Szacowanie kosztów, n Podział ról, n Tworzenie harmonogramu.

13 Scenariusz format dwukolumnowy n W przypadku filmów reklamowych, dokumentalnych, instruktażowych itp. Stosuje się układ dwukolumnowy A/V. n W pierwszej kolumnie zawarte są informacje o ujęciach obrazu w postaci odręcznych rysunków i krótką informacją. n W drugiej kolumnie zawarte są informacje o dźwięku.

14

15 Przygotowania do zdjęć n Kompletowanie obsady (zdjęcia próbne, stawki, umowy), n Dokumentacja potrzebnych obiektów, rekwizytów, n Wybór plenerów, projektowanie, budowa dekoracji, n Projektowanie, szycie kostiumów, ustalanie charakteryzacji, n Kompletowanie sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego i dźwiękowego, n Dopracowywanie scenopisu i dialogów,

16 Przygotowania do zdjęć n Planowanie czasu trwania scen, n Zakup praw do obiektów, utworów muzycznych itp., n Szkolenia aktorów do specjalnych zadań filmowych np. szermierka, jazda konna, opanowanie plabacków ( udawanie gry ), n Harmonogram zdjęć, n Terminarz filmu włącznie z terminem premery, n Opracowanie kampani reklamowej.

17 Pojęcia podstawowe n Kadr - pojedynczy, nieruchomy obraz n Ujęcie - suma wszystkich kadrów, utrwalonych od momentu włączenia kamery do jej zatrzymania. Najmniejsza dynamiczna jednostka. n Sekwencja - szereg połączonych ze sobą ujęć opisujących jeden temat. n Plan - zawartość obrazowa kadru zależna od kąta widzenia kamery.

18 Plany filmowe Plany informacyjne: Plan ogólny wszystko co przekracza wzrost człowieka, celem jest przekazywanie informacji o miejscu, działaniach ludzi i sytuacjach; Plan pełny człowiek na tle konkretnego tła; przedstawia również relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem, a miejscem, w którym się znajduje

19 Plany filmowe Plany ukazujące relacje między ludźmi: Plan amerykański człowiek pokazany jest od kolan w górę; przekazuje relacje, jakie zachodzą pomiędzy postaciami Plan średni człowiek pokazany od pasa w górę; ukazywanie osobowości poprzez mimikę i gestykulację;

20 Plany filmowe Plany psychologiczne: Półzbliżenie (plan bliski) od popiersia (kieszonka marynarki) do głowy; ukazuje stan psychiczny np. poprzez pokazanie wyrazu twarzy Zbliżenie twarz człowieka, relacje fizyczne zanikają prawie zupełnie, zanika tło; najważniejsze stają się stan psychiczny postaci i dialog

21 Plany filmowe Plany dodatkowe: Total plan informacyjny i opisowy; np. bardzo szeroka panorama miasta z góry Detal pokazuje drobne elementy, tj. oczy, lufę rewolweru, zegarek; zastosowanie tego planu musi być filmowo uzasadnione

22 Plany filmowe Inne plany: Plan dwójkowy plan stosowany do przedstawiania dialogu postaci; postacie przedstawiane w planie dwójkowym są kadrowane w dowolnym planie (najczęściej od planu pełnego do półzbliżenia) Subiektywny punkt patrzenia (Point of View POV) tzw. subiekt; obraz widziany z perspektywy bohatera

23 Różnicowanie planów n n n Ogólna zasada: plany szersze pozwalają widzowi śledzić akcję plany bliższe ukazują relacje psychiczne Standardem jest montowanie sceny począwszy od planów szerszych do bliższych, by w końcówce sceny powrócić do planów szerszych Nie należy jednak zbyt rygorystycznie stosować tego standardu (można zacząć scenę od planu bliskiego, a nawet detalu, ale wówczas w paru następnych ujęciach powinno zostać szerzej pokazane miejsce akcji) n Ujęcia następujące po sobie powinny być zróżnicowane o co najmniej 2 plany

24 Inne kąty patrzenia Stosuje się je często dla podkreślenia cech charakterystycznych danej postaci bądź ze względów dramaturgicznych Perspektywa żabia kamera skierowana w górę (może sugerować, że pokazywany bohater jest silny, ma przewagę nad bohaterem pokazywanym z innej perspektywy) Perspektywa ptasia kamera skierowana w dół

25 Podział kadru według zasady złotego środka: rozmówca umieszczony (mniej więcej) na linii wyznaczającej 1/3 część kadru rozmówca ma wolną przestrzeń istotny jest kierunek patrzenia (czerwona strzałka)

26 Złamanie zasady złotego środka jest dopuszczalne, jednak należy łamać ją świadomie: takie kadrowanie sugeruje widzowi, że za chwilę coś pojawi się w lewym górnym roku kadru

27 Przestrzeganie osi kontaktu: prawidłowe ujęcia z kamer na rys. 1: wspólnie kamera 1 i 2; tylko kamera 3 rys. 1

28 Skutek złamania osi kontaktu:

29 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Oświetlenie jest sztuką kinematografii. Źródła światła wykorzystywane są przez oświetleniowców podobnie jak farby przez malarza do tworzenia dzieła. n Światło wolframowe zrównoważone światła o zakresie widmowym odpowiadającym światłu żarowemu ma zabarwienie pomarańczowe lub żółte. n Światło dzienne imitujące światło słoneczne, ma kolor biały lub nawet lekko niebieskawy.

30 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie Oświetlenie planu zdjęciowego; Sterowanie jasnością dobór odpowiedniej temperatury barwy, mocy żarówki oraz filtrów; Łączenie światła dziennego i sztucznego; Stosowanie akcesoriów skupiających, rozpraszających, zmiękczających światło;

31 halogenowe wyładowcze łukowe Diodowe (LED)

32 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Oświetlenie trzypunktowe stanowi punkt wyjścia do bardziej skomplikowanych konfiguracji oświetlenia.

33 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Światło rysujące podstawowe źródło światła oświetlające postać lub obiekt, ustawiane pod kątem do oświetlanego obiektu. Światło rysujące jest silnym, dominującym źródłem, często współgrającym z innymi źródłami światła na planie. n Światło wypełniające wypełnia głebokie cienie powodowane przez światło rysujące. Zwykle światło to jest bardziej matowe i rozproszone. n Światło kontrowe umieszczane jest za obiektem i służy do odseparowania obiektu od tła (tworzenie wrażenia głębi). Może mieć inny kolor niż pozostałe źródła światła np. pomarańczowy czy niebieskawy.

34 Zapewnienie jakości obrazu wideo Oświetlenie postaci;

35 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Oświetlenie pod kątem efektu kluczowania wymaga: n zapoznania się z wymogami programu do wykonania efektu kluczowania, n oświetlenia osobno obiektu i tła, n tło należy oświetlić równomiernie, n obiekt należy odsunąć maksymalnie od tła, n dobrze jest wykonać zdjęcia próbne i wstępnie sprawdzić jakość kluczowania. n Oświetlenie powinno być odpowiednie zbyt słabe oświetlenie będzie powodowało zbyt mocne wzmacnianie sygnału wideo przez kamerę pojawi się szum.

36 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Zasilanie w przypadku pracy z taśmą filmową wymagane jest oświetlenie o dużej mocy rzędu kilku KW. Taka moc wymaga odpowiednich obwodów elektrycznych. n W przypadku produkcji wideo nie jest wymagane oświetlenie o tak dużej mocy (czułość kamer wideo jest znacznie większa). n W plenerze często również potrzebne jest oświetlenie, które blokuje, rozprasza naturalne światło słoneczne. Minimalna moc światła przydatnego w plenerze to 2000 W.

37 Zapewnienie jakości obrazu wideo Parametry ekspozycji obrazu; Kontrola głębi ostrości obrazu; Wybór wielkości przesłony Kontrola balansu bieli zapewnienie jednakowego odwzorowania kolorów przy różnym rodzaju oświetlenia. Polega na umieszczeniu przed obiektywem białej kartki lub skadrowanie kamery na biały element sceny i uruchomienie funkcji kalibrowania balansu bieli. Balans bieli należy wykonać za każdym razem gdy w znaczący sposób zmienią się warunki oświetlenia sceny.

38 Kamera wideo podstawowe ruchy n Na profesjonalnym planie filmowym kamera często zamocowana jest na tzw. wózku, który porusza się po specjalnych szynach rozmieszczonych na planie zdjęciowym.

39 Kamera wideo podstawowe ruchy n Panoramowanie (poziome lub pionowe) ruch kamery względem jej osi. n Najazdy przesuwanie kamery wzdłuż osi równoległej do obiektywy. Mogą być wykonywane za pomocą specjalnych wózków lub za pomocą zmiany ogniskowej (zoom). n Skracanie głębi planu sytuacja, w której wykonywany jest jednocześnie najazd kamery za pomocą wózka i odjazd za pomocą transfokatora (zoom out) możliwa sytuacja odwrotna. Plan pierwszy nie zmienia się, dalsze obiekty zbliżają się lub oddalają się

40 Kamera wideo podstawowe ruchy n Ujęcie z kranu określa umieszczenie kamery na specjalistycznym, ruchomy ramieniu, które pozwala kamerą poruszać w trzech wymiarach

41

42 Kamera wideo podstawowe ruchy n Śledzenie ruch kamery równolegle do kierunku poruszania się obiektów. n Ujęcia z ręki głównie materiały reporterskie, śledzenie obiektów, należy unikać przewidywania ruchu obiektu.

43

44 Zapewnienie jakości obrazu wideo Rejestracja dźwięku; Dobór mikrofonów mikrofony kierunkowe do zbierania dialogów, dookólne do zbierania dźwięków z planu; Rejestracja za pomocą kamery lub oddzielnego rejestratora, zsynchronizowanego z kamerą;

45

46 Przenośne rejestratory

47 Organizacja rejestracji zdjęć n Im większy zakres produkcji tym większa ekipa ludzi będzie potrzebna. Należy odpowiednio przydzielić zadania do konkretnych osób. n Operator obrazu osoba odpowiedzialna za kamery i oświetlenie. n Operator kamery osoba obsługująca kamerę. n Pierwszy asystent operatora odpowiada za ładowanie kaset, dobór filtrów, ustawianie ostrości. n Drugi asystent operatora odpowiada za klaps i przechowywanie kaset.

48 Organizacja rejestracji zdjęć n Operator dźwięku odpowiada za dźwięk na planie, pomagają mu w zależności od stopnia trudności planu, asystenci, technicy, mikrofoniarze (operowanie tyczką z mikrofonem). n Szef obsługi technicznej odpowiedzialny za rozmieszczenie dodatkowych elementów, oświetlenie, sprzętu do poruszania kamerami itp. n Wózkarz osoba odpowiedzialna za sterowanie wózkami i innym ciężkim sprzętem filmowym.

49 Organizacja rejestracji zdjęć n Dziennik ujęć lista notatek, uwag do ujęć, parametrów ekspozycji obrazu, jakości dźwięku itp. z odniesieniem do kodu czasowego. Ułatwia pracę przy ewentualnych poprawkach i w procesie postprodukcji. n Diagram pracy kamery w przypadku skomplikowanych scen z dużą ilością akcji warto rozrysować diagram pracy kamery.

50 Organizacja rejestracji zdjęć diagram pracy kamery

51 Protokół filmowania n Kolejność komend, które wydaje asystent reżysera: n dźwięk, n kamera, n akcja. n Każdą komendę potwierdza odpowiednia osoba hasłem jest lub gotowe. n Należy dać chwilę czasu na rozruch urządzeń oraz na ich zatrzymanie. n Nawet przy małej produkcji gdy liczba osób jest znacznie ograniczona warto zachować porządek i uprzedzać przed rozpoczęciem akcji.

52 Nadzór nad scenariuszem n Rola osoby nadzorującej scenariusz jest sprawdzanie czy? n Każdego dnia kręcona jest odpowiednia ilość ujęć? n Czy ujęcia realizowane są zgodnie z planem? n Czy zachowana jest ciągłość ujęć? n Czy klapsy są prawidłowo opisane numerami ujęć? n Wprowadzanie zmian i poprawek do scenariusza.

53 Nadzór nad scenariuszem n Każdej scenie przyporządkowany jest jednoznaczny numer identyfikujący np. scena 123. n Każde ujęcie ma również swój numer identyfikujący często łączony z numerem sceny np n Osoba nadzorująca scenariusz robi notatki opisujące kolejne ujęcia i ich duble.

54

55 Przygotowanie do montażu n Każdą taśmę należy jednoznacznie oznakować. n Pomocne może się okazać stworzenie bazy danych wszystkich materiałów do danej produkcji. n Każdą taśmę należy dokładnie opisać: n wyszczególnienie wszystkich ujęć. n staranne opisywanie kodów czasowych, n dzielenie długich ujęć na mniejsze, n opis jakości (przydatności) ujęć, n specjalne oznaczenie ujęć do efektów specjalnych np. kluczowania.

56 Przygotowanie do montażu n Opisywanie zawartości ujęć: n dialogi nawet jeśli obraz jest zły to dźwięk może się przydać, n przebitki, n sceny akcji opis wszystkich istotnych ujęć składających się na cała akcję, n wywiady pytanie + odpowiedź = scena, n ujęcia otwierające i zamykająca sceny, n ciekawe ujęcia nie uwzględnione w scenariuszu, n tło szumy, odgłosy planu itp.

57 Przygotowanie do montażu Zapoznanie się z raportem z planu, zawierającym uwagi reżysera co do wykorzystania poszczególnych ujęć Przejrzenie ujęć pod kątem technicznym Przygotowanie tzw. układki materiału wstępny montaż według stworzonego na planie raportu

58 Scenariusz a scenopis Scenariusz forma literacka przyszłego filmu z podziałem na sceny; nie zdradza zamysłu reżysera i operatora Scenopis dokładny (techniczny) opis każdego ujęcia filmu, wykonywany na podstawie scenariusza; zawiera opis planów, ruchów kamery, ruchów aktorów i przedmiotów; scenopis opracowuje reżyser i operator wycinek scenopisu

59 Scenariusz a scenopis Storyboard (scenopis obrazkowy) szkice kadrów oraz plan sytuacyjny sceny wykonywany w postaci rysunków dla każdego ujęcia; opracowywany przez operatora

60 Montaż liniowy a nieliniowy n Montaż liniowy montowanie nagranych ujęć na bieżąco, zazwyczaj z wykorzystaniem 2 odtwarzaczy wideo, miksera wizyjnego i rekordera n Montaż nieliniowy cyfrowa obróbka materiału audiowizualnego, dokonywana po zlogowaniu (zgraniu) materiału do komputera; pozwala dokonać praktycznie dowolnej obróbki obrazu; przykładowe specjalistyczne oprogramowanie do edycji obrazu: Avid PC/Macintosh, Final Cut Macintosh n Zaleta montażu liniowego w porównaniu z nieliniowym podczas przeglądania materiałów montażysta ogląda cały materiał (wszystkie klatki w przyspieszeniu)

61 Przykład systemu liniowego

62 Wady liniowego montażu wideo n Wymaga dużej wprawy montażysty; n Duży koszt urządzeń; n Jakość montażu istotnie zależy od jakości i możliwości sprzętu; n Słaba integracja z grafiką i animacją komputerową

63 Nieliniowy montaż wideo n Istotą tej techniki jest swobodny dostęp do dowolnej części montowanego materiału. n Montaż nieliniowy jest ściśle związany z rozwojem współczesnych komputerów multimedialnych; n Pierwowzorem tego montażu jest montaż mechaniczny taśmy celulojdowej;

64 Istotne urządzenia nieliniowego montażu wideo n Multimedialny komputer: n Szybki dysk o dużej pojemności; n Szybki procesor główny; n Karta wideo (digitalizacja materiału źródłowego, przetwarzanie i zgranie materiału zmontowanego); n Urządzenie odtwarzająco/nagrywające sygnały wideo;

65 Oprogramowanie w nieliniowym montażu wideo - funkcje n Digitalizacja i zarządzanie montowanym materiałem filmowym; n Podstawowe funkcje montażowe i edycyjne jak: cięcie, sklejenie; n Dwie ścieżki montażowe z efektem przenikania; n Biblioteka filtrów wideo; n Obsługa i generowanie listy montażowej EDL; n Obsługa różnych formatów wideo

66 Oprogramowanie w nieliniowym montażu wideo - funkcje n Możliwość montażu na wielu warstwach (możliwość miksowania obrazów, np. efekt blue box); n Obsługa wielu formatów wideo, animacji i grafiki komputerowej n Montaż i edycja dźwięku; n Otwarta struktura oprogramowania

67 Oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo przykład 1 Windows Movie Maker

68 Oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo przykład 2 Sony Vegas

69 Oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo przykład 3 Adobe Premiere (Elements / Professional)

70 Zalety nieliniowego montażu wideo n Szybki (nieliniowy) dostęp do dowolnego, wybranego punktu montażu n Intuicyjna i łatwa obsługa; n Stosunkowo niski koszt w odniesieniu do uzyskiwanych efektów; n Łatwość włączania do montażu elementów grafiki i animacji komputerowych; n Niezmienna zasada działania;

71 Hybrydowe systemy montażu wideo n Systemy, w których montaż nieliniowy pełni rolę montażu offlinowego. Generowana w czasie tego montażu lista montażowa stanowi punkt wyjścia liniowej części systemu montażu;

72 Jakość montażu n Montaż online montaż dźwięku i obrazu z docelową jakością materiału nagranego; n Montaż offline montaż tymczasowy, reżyserski, poglądowy

73 Należy pamiętać, że wszystkie cięcia lub efekty przejścia między ujęciami pełnią rolę środków interpunkcyjnych w utworze filmowym cięcie na ostro Metody łączenia ujęć natychmiastowa, ostra zmiana ujęcia dobrze gdy momenty cięcia ujęć pokrywają się z mruganiem oczu widza przenikanie (dissolve) powolne lub szybkie nałożenie następnego ujęcia na zanikający obraz może wyrażać upływ czasu w danej scenie pozwala łączyć ujęcia, które się nie montują na ostro rozjaśnianie/ściemnianie (fade in, fade out) zmiana miejsca i czasu (analog kropki) szwenk (szybka panorama) przeważnie w szybkich scenach akcji, czas trwania 8-12 kl.

74 Dla 25 ujęciowej sceny istnieje: możliwości zmontowania Możliwości zmontowania sceny Jedną scenę nakręconą za pomocą dwóch ujęć (np. A i B) można zmontować na 4 różne sposoby: A, B, A+B, B +A Wzór na minimalną liczbę sposobów zmontowania sceny (C) przy wykorzystaniu wszystkich ujęć danej sceny (n): C = (e x n!) 1 gdzie e liczba Eulera (e ~ 2,72)

75 Montaż analizujący/syntetyzujący Rodzaje montażu według ciągłości akcji: montaż analizujący ciągłość akcji i czasu, kontakt między postaciami z sąsiednich planów, charakteryzuje się ciągłością i płynnością rzeczywisty upływ czasu montaż syntetyzujący brak ciągłości i płynności akcji czas czas

76 Kryteria prawidłowego łączenia ujęć Pamiętanie o regułach: złotego środka, osi kontaktu Ruchy kamery (tempo jazdy) Montaż ujęć zarejestrowanych kamerą w ruchu i statyczną: nie montuje się ujęć: ruch w ujęcie statyczne i odwrotnie można montować ruch w ruch, ale należy pamiętać o zachowaniu tego samego kierunku ruchu Ostatni etap obróbki obrazu: Jeżeli wykorzystane w filmie ujęcia zostały źle zbalansowane, trzeba dokonać korekcji barw (color correccon) nie zmontują się dwa ujęcia zarejestrowane w różnych warunkach oświetlenia (również o różnej temperaturze barwowej), zgodne co do miejsca i czasu

77 Łamanie reguł tworzenia obrazu n Nieświadome (przypadkowe) złamanie, którejś z zasad prawidłowego montażu oznacza błąd n Świadome złamanie zasady/zasad prawidłowego montażu, np. w celu dezorientacji widza, jest zabiegiem uzasadnionym artystycznie, dlatego jest poprawne pamiętać jednak należy o byciu konsekwentnym Przykłady podejść: n dopuszczalne łamanie osi realizacja TV koncertów na żywo n niedopuszczalne transmisja z wydarzeń sportowych tj. np. mecze piłki nożnej

78 Montaż a cel produkcji Należy pamiętać o celu produkcji już w trakcie rejestracji materiału n n n n Reportaż telewizyjny relacjonuje pewne zdarzenia, zbytnio ich nie interpretując forma mało wymagająca pod kątem montażu Film dokumentalny filmowane zdarzenie jest tylko tłem głębszego problemu, o którym chcemy opowiedzieć Film fabularny opowiadanie fabuły często jest wspomagane różnorodnością ujęć: atrakcyjne ujęcia (np. na masce samochodu), plany bliskie, detale, szwenki, Videoclip montaż ujęć zgodny z rytmem muzyki

79 Rytm montażu n n n Czynniki odpowiedzialne za kształtowanie rytmu w scenie: ilość cięć obrazu jeden z najważniejszych czynników dialog efekty dźwiękowe muzyka ruch postaci, przedmiotów ruch kamery Każdy z powyższych składników dodaje do sceny nowe znaczenia Rytm przyspieszony Suma znaczeń wszystkich powyższych składników rośnie i następuje szybciej (coraz krótsze ujęcia) Rytm zwalniany Suma tych znaczeń maleje i następują wolniej (coraz dłuższe ujęcia)

80 Rytm montażu Jednostajny Przebitkowy Rytm przyspieszający Rytm zwalniający

81 Efekty specjalne n Nie są same w sobie wypełnione treścią, ale uatrakcyjniają zmontowany film n Mogą być wykorzystane w dwóch celach: poprawienia jakości obrazu (np. korekcja barw) położenia akcentów w wybranych miejscach (np. efekt starego filmu, efekt ognia, błysków etc.)

82 Efekty specjalne n Po dokonaniu wyboru wchodzących do filmu ujęć, te z nich, które tego wymagają, wysyłane są do pracowni komputerowych efektów specjalnych n Ujęcia, o których już na etapie realizacji wiadomo, że będą wymagały efektów specjalnych są zwykle przygotowywane w specjalny sposób ułatwiający grafikom pracę z materiałem przygotowania te obejmują zabiegi takie, jak: umieszczenie na planie znaczników ułatwiających odtworzenie ruchu kamery w programie do efektów specjalnych wykorzystanie urządzeń automatycznie zapisujących ruch kamery wykonywanie zdjęć w technice bluebox lub greenbox

83 Efekty specjalne

84 Efekty specjalne Korekcja barwna n Kolorystyczne dopasowanie do siebie znajdujących się po sobie ujęć, często kręconych w różnych warunkach oświetleniowych n Korekcja barwna może także mieć funkcję dramaturgiczną, np. gdy w smutnej scenie kolory zostaną celowo pozbawione nasycenia n Sam zabieg korekcji polega na modyfikowaniu proporcji pomiędzy przeciwstawnymi w systemie RGB barwami

85 Tworzenie efektów specjalnych n Kompozycja budowanie obrazu wideo przez składanie wielu warstw, na których znajdują się kolejne elementy obrazu. Każda kolejna warstwa przysłania poprzednie. Odpowiednio definiowanie przeźroczystości w kolejnych warstwach pozwala łączyć elementy z kolejnych warstw w jeden obraz. n Rotoskopia zabieg polegający na malowaniu kolejnych klatek filmu. n Stosuje się dwie metody kompozycji: n kluczowanie, n za pomocą masek.

86 Kluczowanie n Zabieg kluczowania polega na tym, że w czasie renderowania klatek filmu, punkty o określonej wartości parametru kluczowania (np. kolor, jasność itp.) traktowane są jako przeźroczyste. n Najczęściej używane kluczowanie kolorem (chrominancja) i jasnością (luminancja) np. efekt blue screen lub green screen. n W zaawansowanych programach do edycji wideo można stosować kilku kluczy jednocześnie.

87 Maski n W sytuacji gdy nie jest możliwe wykorzystania efektu kluczowania kompozycje obrazu można uzyskać za pomocą tzw. masek. n Maska obraz, w którym nieprzeźroczyste są elementy o kolorze białym, a całkowicie przeźroczyste elementy o kolorze czarnym. Odcienie szarości w masce mogą definiować półprzeźroczystośc. n Pierwotnie maski były malowane ręcznie (zamalowywano tło, zostawiając kontury elementów nieprzeźroczystych). Obecnie programy potrafią generować maski automatycznie.

88 Maskowanie kanał alfa n Obraz kolorowy w komputerze jest zapisany w trzech kanałach kolorów RGB. Można dodać czwarty kanał tzw. alfa. O ile informacja w kanałach RGB definiuje kolor o tyle informacja w kanale alfa definiuje przeźroczystość. W przypadku 32 bitowej reprezentacji obrazu każdy kanał kodowany jest za pomocą jednego bajtu informacji, czyli w każdym kanale można zakodować 256 poziomów jasności. Czyli w kanale alfa można zdefiniować 256 poziomów przeźroczystości.

89 Napisy n Dodawanie napisów opiera się na zasadzie kompozycji obrazu. n Należy dobrać odpowiedni styl, wielkość i kolor czcionki (czcionki bez ozdobników, min. 20 pkt., dobrze jest dodać cień lub wyraźny kontur). n Napisy należy umieścić w bezpiecznej strefie napisów (około 5-10% wysokości kadru. n Plansza pojedynczy, nieruchomy ekran z napisami.

90 Parametry obrazu wideo obszar bezpieczny Bezpieczny obszar tytułowania Bezpieczny obszar akcji

91 Napisy n Napisy czołowe (czołówka) plansze z napisami pojawiające się na początku filmu: studio filmowe lub kampania filmowa, producent, tytuł, główni aktorzy, obsada, muzyka, kostiumy i charakteryzacja, scenograf, operator, montaż, dźwięk, scenariusz, reżyseria. n Napisy końcowe (tyłówka) lista nazwisk pojawiających się na końcu filmu. n Jedna trzecia na tej wysokości od dołu kadru umieszczane są napisy identyfikujące mówcę. n Apla kolorowy pas lub tło podłożony pod napis.

92 Dźwięk w filmie n Dialogi główny nośnik informacji dźwiękowej. n Muzyka w istotny sposób buduje nastrój filmu, ilustruje i uzupełnia obraz. n Efekty dźwiękowe oddają realizm dźwięku, podkreślają nastrój, budują napięcie. n W czasie montażu obrazu należy zaznaczyć/ wynotować uwagi dotyczące poprawy dźwięku (czy poprawić dialogi, jakie efekty dźwiękowe, koncepcja sposobu budowania napięcia przez muzykę itp.) n Montaż dźwięku najlepiej wykonać za pomocą dedykowanego oprogramowania.

93 Poprawa jakości dialogów n Na początku należy podjąć próbę poprawy jakości dialogu za pomocą metod przetwarzania sygnału. n Jeśli było wykonane kilka dubli tego samego ujęcia spróbować wyjąć dźwięk z dubla gdzie jakość dźwięku jest najlepsza. n W ostateczności przystąpić do nagrania postsynchronów. Należy zadbać o: n synchronizację dźwięku z ruchem ust (można wspomóc się filtrami do zmiany czasu odtwarzania), n oddanie emocji w głosie.

94 Efekty dźwiękowe n Nagrane synchronicznie na planie filmowym ( na ogół wymagają dodatkowej obróbki), n Wykorzystanie efektów z dostępnych bibliotek dźwiękowych. n Imitowanie dźwięków (do obrazu) przez imitatora dźwięku w studiu (tzw. foley studio).

95 Finalizacja produkcji filmowej Przygotowanie dystrybucji kinowej i DVD jednego filmu to dwa niezależne przedsięwzięcia Dystrybucja kinowa n n Zgranie zmontowanego filmu na taśmę filmową Przygotowanie kopii dystrybucyjnych filmu Dystrybucja DVD n n n n nośnik cyfrowy, ogólnie dostępny dodatkowe sceny, które nie znalazły się w wersji kinowej często making-off różne wersje językowe (z wyborem napisów bądź lektora)

96 Wybrane pojęcia z żargonu telewizyjnego i filmowego n Animacja błąd montażowy, skok w obrazie. n Asynchron lub offsynchron brak dokładnej synchronizacji dźwięku z obrazem. n Forszpan - sygnał dźwiękowo-wizualny rozpoczynający program z zapowiedzią trzech, czterech najważniejszych tematów (zwany też head-linem lub czołówką). n Oblankować setkę przygotować do emisji czyjąś wypowiedź. n Off dźwięk zza kadru. n Prompter urządzenie wyświetlający tekst czytany przez lektora/prowadzącego.

97 Wybrane pojęcia z żargonu telewizyjnego i filmowego n Przebitka obraz, którym na ogół maskuje się przerwy w montażu, animacje. n Setka czyjaś wypowiedź: dźwięk + obraz, fragment nagrania, w którym widać usta mówcy. n Spady materiały, które nie nadają się do montażu (nadają się do kosza). n Żre program jest w porządku. n Żywiec albo live występ reportera nażywo.

98 Dziękuję za uwagę

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo