Realizacja i postprodukcja filmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja i postprodukcja filmu"

Transkrypt

1 Realizacja i postprodukcja filmu Opracował: dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Bartosz Kunka

2 Wprowadzenie n Współczesna technika cyfrowa umożliwia na tworzenie coraz doskonalszych i coraz ciekawszych, zaskakujących produkcji filmowych. n Technika cyfrowa przyczyniła się również do ogromnego rozwoju amatorskiego/ konsumenckiego sprzętu audio-wideo. n Rozwój cyfrowej techniki audio-wideo oraz rozwój technik multimedialnych pozwolił na stworzenie zróżnicowanego oprogramowania do montażu nieliniowego.

3 Wprowadzenie n W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj. realizację i postprodukcję. n Proces realizacji dotyczy wszystkich czynności służących do rejestracji obrazu wideo. n Proces postprodukcji dotyczy wszystkich czynności, których celem jest stworzenie finalnej produkcji wideo na podstawie zrealizowanych zdjęć wideo (montaż, efekty specjalne, udźwiękowienie itp.).

4 Scenariusz podstawa produkcji filmowej n Punktem wyjścia produkcji filmowej jest scenariusz. n Tworzenie scenariuszy filmów fabularnych jest podobną sztuką jak pisanie opowiadań czy powieści.

5 Scenariusz n Scenariusz posiada następujące elementy: n Struktura, n Postaci, n Dialogi, n Opis zdarzeń i miejsca akcji.

6 n Struktura 3 aktów: Scenariusz - struktura n Akt 1 wprowadzenie prezentacja głównej postaci (protagonista) i jej rywala (antagonista), wstępne określenie celu i pragnień postaci głównej, n Akt 2 rozwinięcie akcji komplikowanie problemu głównego bohatera, prezentacja wątków pobocznych, zwroty akcji, n Akt 3 rozwiązanie problemu głównego bohatera, osiągnięcie celu.

7 Scenariusz - postaci n W filmie charakter postaci ukazują wydarzenia. n Każda postać jest prezentowana na 3 płaszczyznach: n Fizyczna (wiek, płeć, wzrost, sprawność fizyczna itp..) n Społeczna (zawód, wykształcenie, religia itp.), n Psychologiczna (ambicje, temperament, lęki, moralność itp.). n Analizę scenariusz ułatwia stworzenie kwestionariuszy osobowych dla każdej postaci.

8 Scenariusz - postaci n Postacią główną filmu jest osoba, która chce osiągnąć cel i zdecydowanie do niego zmierza. n Cel nie musi być znany od początku, ale musi być konkretny. n W ciekawym scenariuszu wskazany jest rozwój charakteru postaci głównej (protagonisty) rzadziej antagonisty. n Oprócz postaci głównych i dominujących w scenariuszu pożądane jest istnienie postaci pobocznych.

9 Scenariusz - postaci n Orkiestracja zróżnicowanie charakterów postaci. Scenariusz jest tym ciekawszy im większa różnorodność postaci.

10 Scenariusz - dialogi n Dialog spełnia 3 zasadnicze funkcje: n Informacyjna dostarcza tylko tych informacji, które są konieczne do zrozumienia historii. Należy się zastanowić, które informacje mogą być przekazane za pomocą obrazu n Wyrażanie emocji, n Prezentacja postaci po przez dykcję, styl mówienia. n Dialog powinien być w formie naturalnej mowy (żywej mowy).

11 Scenariusz - opisy n Podstawowym nośnikiem informacji w filmie jest obraz. n Dobry scenariusz przedkłada opowiadanie historii, prezentację informacji bardziej za pomocą obrazu niż dialogu.

12 Scenariusz - format n Zaleca się aby format zapisu scenariusza był utrzymany w ustalonej konwencji standardu, n Scenariusz jest podzielony na sceny. Nagłówek sceny zawiera informację o miejscu akcji, czy wnętrze/plener oraz czas noc/dzień, n Scenariusz pisany jest czcionką 12 punktową Courier. n Trzymanie standardu zapisu scenariusza ułatwia: n Szacowanie kosztów, n Podział ról, n Tworzenie harmonogramu.

13 Scenariusz format dwukolumnowy n W przypadku filmów reklamowych, dokumentalnych, instruktażowych itp. Stosuje się układ dwukolumnowy A/V. n W pierwszej kolumnie zawarte są informacje o ujęciach obrazu w postaci odręcznych rysunków i krótką informacją. n W drugiej kolumnie zawarte są informacje o dźwięku.

14

15 Przygotowania do zdjęć n Kompletowanie obsady (zdjęcia próbne, stawki, umowy), n Dokumentacja potrzebnych obiektów, rekwizytów, n Wybór plenerów, projektowanie, budowa dekoracji, n Projektowanie, szycie kostiumów, ustalanie charakteryzacji, n Kompletowanie sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego i dźwiękowego, n Dopracowywanie scenopisu i dialogów,

16 Przygotowania do zdjęć n Planowanie czasu trwania scen, n Zakup praw do obiektów, utworów muzycznych itp., n Szkolenia aktorów do specjalnych zadań filmowych np. szermierka, jazda konna, opanowanie plabacków ( udawanie gry ), n Harmonogram zdjęć, n Terminarz filmu włącznie z terminem premery, n Opracowanie kampani reklamowej.

17 Pojęcia podstawowe n Kadr - pojedynczy, nieruchomy obraz n Ujęcie - suma wszystkich kadrów, utrwalonych od momentu włączenia kamery do jej zatrzymania. Najmniejsza dynamiczna jednostka. n Sekwencja - szereg połączonych ze sobą ujęć opisujących jeden temat. n Plan - zawartość obrazowa kadru zależna od kąta widzenia kamery.

18 Plany filmowe Plany informacyjne: Plan ogólny wszystko co przekracza wzrost człowieka, celem jest przekazywanie informacji o miejscu, działaniach ludzi i sytuacjach; Plan pełny człowiek na tle konkretnego tła; przedstawia również relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem, a miejscem, w którym się znajduje

19 Plany filmowe Plany ukazujące relacje między ludźmi: Plan amerykański człowiek pokazany jest od kolan w górę; przekazuje relacje, jakie zachodzą pomiędzy postaciami Plan średni człowiek pokazany od pasa w górę; ukazywanie osobowości poprzez mimikę i gestykulację;

20 Plany filmowe Plany psychologiczne: Półzbliżenie (plan bliski) od popiersia (kieszonka marynarki) do głowy; ukazuje stan psychiczny np. poprzez pokazanie wyrazu twarzy Zbliżenie twarz człowieka, relacje fizyczne zanikają prawie zupełnie, zanika tło; najważniejsze stają się stan psychiczny postaci i dialog

21 Plany filmowe Plany dodatkowe: Total plan informacyjny i opisowy; np. bardzo szeroka panorama miasta z góry Detal pokazuje drobne elementy, tj. oczy, lufę rewolweru, zegarek; zastosowanie tego planu musi być filmowo uzasadnione

22 Plany filmowe Inne plany: Plan dwójkowy plan stosowany do przedstawiania dialogu postaci; postacie przedstawiane w planie dwójkowym są kadrowane w dowolnym planie (najczęściej od planu pełnego do półzbliżenia) Subiektywny punkt patrzenia (Point of View POV) tzw. subiekt; obraz widziany z perspektywy bohatera

23 Różnicowanie planów n n n Ogólna zasada: plany szersze pozwalają widzowi śledzić akcję plany bliższe ukazują relacje psychiczne Standardem jest montowanie sceny począwszy od planów szerszych do bliższych, by w końcówce sceny powrócić do planów szerszych Nie należy jednak zbyt rygorystycznie stosować tego standardu (można zacząć scenę od planu bliskiego, a nawet detalu, ale wówczas w paru następnych ujęciach powinno zostać szerzej pokazane miejsce akcji) n Ujęcia następujące po sobie powinny być zróżnicowane o co najmniej 2 plany

24 Inne kąty patrzenia Stosuje się je często dla podkreślenia cech charakterystycznych danej postaci bądź ze względów dramaturgicznych Perspektywa żabia kamera skierowana w górę (może sugerować, że pokazywany bohater jest silny, ma przewagę nad bohaterem pokazywanym z innej perspektywy) Perspektywa ptasia kamera skierowana w dół

25 Podział kadru według zasady złotego środka: rozmówca umieszczony (mniej więcej) na linii wyznaczającej 1/3 część kadru rozmówca ma wolną przestrzeń istotny jest kierunek patrzenia (czerwona strzałka)

26 Złamanie zasady złotego środka jest dopuszczalne, jednak należy łamać ją świadomie: takie kadrowanie sugeruje widzowi, że za chwilę coś pojawi się w lewym górnym roku kadru

27 Przestrzeganie osi kontaktu: prawidłowe ujęcia z kamer na rys. 1: wspólnie kamera 1 i 2; tylko kamera 3 rys. 1

28 Skutek złamania osi kontaktu:

29 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Oświetlenie jest sztuką kinematografii. Źródła światła wykorzystywane są przez oświetleniowców podobnie jak farby przez malarza do tworzenia dzieła. n Światło wolframowe zrównoważone światła o zakresie widmowym odpowiadającym światłu żarowemu ma zabarwienie pomarańczowe lub żółte. n Światło dzienne imitujące światło słoneczne, ma kolor biały lub nawet lekko niebieskawy.

30 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie Oświetlenie planu zdjęciowego; Sterowanie jasnością dobór odpowiedniej temperatury barwy, mocy żarówki oraz filtrów; Łączenie światła dziennego i sztucznego; Stosowanie akcesoriów skupiających, rozpraszających, zmiękczających światło;

31 halogenowe wyładowcze łukowe Diodowe (LED)

32 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Oświetlenie trzypunktowe stanowi punkt wyjścia do bardziej skomplikowanych konfiguracji oświetlenia.

33 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Światło rysujące podstawowe źródło światła oświetlające postać lub obiekt, ustawiane pod kątem do oświetlanego obiektu. Światło rysujące jest silnym, dominującym źródłem, często współgrającym z innymi źródłami światła na planie. n Światło wypełniające wypełnia głebokie cienie powodowane przez światło rysujące. Zwykle światło to jest bardziej matowe i rozproszone. n Światło kontrowe umieszczane jest za obiektem i służy do odseparowania obiektu od tła (tworzenie wrażenia głębi). Może mieć inny kolor niż pozostałe źródła światła np. pomarańczowy czy niebieskawy.

34 Zapewnienie jakości obrazu wideo Oświetlenie postaci;

35 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Oświetlenie pod kątem efektu kluczowania wymaga: n zapoznania się z wymogami programu do wykonania efektu kluczowania, n oświetlenia osobno obiektu i tła, n tło należy oświetlić równomiernie, n obiekt należy odsunąć maksymalnie od tła, n dobrze jest wykonać zdjęcia próbne i wstępnie sprawdzić jakość kluczowania. n Oświetlenie powinno być odpowiednie zbyt słabe oświetlenie będzie powodowało zbyt mocne wzmacnianie sygnału wideo przez kamerę pojawi się szum.

36 Zapewnienie jakości obrazu wideo - oświetlenie n Zasilanie w przypadku pracy z taśmą filmową wymagane jest oświetlenie o dużej mocy rzędu kilku KW. Taka moc wymaga odpowiednich obwodów elektrycznych. n W przypadku produkcji wideo nie jest wymagane oświetlenie o tak dużej mocy (czułość kamer wideo jest znacznie większa). n W plenerze często również potrzebne jest oświetlenie, które blokuje, rozprasza naturalne światło słoneczne. Minimalna moc światła przydatnego w plenerze to 2000 W.

37 Zapewnienie jakości obrazu wideo Parametry ekspozycji obrazu; Kontrola głębi ostrości obrazu; Wybór wielkości przesłony Kontrola balansu bieli zapewnienie jednakowego odwzorowania kolorów przy różnym rodzaju oświetlenia. Polega na umieszczeniu przed obiektywem białej kartki lub skadrowanie kamery na biały element sceny i uruchomienie funkcji kalibrowania balansu bieli. Balans bieli należy wykonać za każdym razem gdy w znaczący sposób zmienią się warunki oświetlenia sceny.

38 Kamera wideo podstawowe ruchy n Na profesjonalnym planie filmowym kamera często zamocowana jest na tzw. wózku, który porusza się po specjalnych szynach rozmieszczonych na planie zdjęciowym.

39 Kamera wideo podstawowe ruchy n Panoramowanie (poziome lub pionowe) ruch kamery względem jej osi. n Najazdy przesuwanie kamery wzdłuż osi równoległej do obiektywy. Mogą być wykonywane za pomocą specjalnych wózków lub za pomocą zmiany ogniskowej (zoom). n Skracanie głębi planu sytuacja, w której wykonywany jest jednocześnie najazd kamery za pomocą wózka i odjazd za pomocą transfokatora (zoom out) możliwa sytuacja odwrotna. Plan pierwszy nie zmienia się, dalsze obiekty zbliżają się lub oddalają się

40 Kamera wideo podstawowe ruchy n Ujęcie z kranu określa umieszczenie kamery na specjalistycznym, ruchomy ramieniu, które pozwala kamerą poruszać w trzech wymiarach

41

42 Kamera wideo podstawowe ruchy n Śledzenie ruch kamery równolegle do kierunku poruszania się obiektów. n Ujęcia z ręki głównie materiały reporterskie, śledzenie obiektów, należy unikać przewidywania ruchu obiektu.

43

44 Zapewnienie jakości obrazu wideo Rejestracja dźwięku; Dobór mikrofonów mikrofony kierunkowe do zbierania dialogów, dookólne do zbierania dźwięków z planu; Rejestracja za pomocą kamery lub oddzielnego rejestratora, zsynchronizowanego z kamerą;

45

46 Przenośne rejestratory

47 Organizacja rejestracji zdjęć n Im większy zakres produkcji tym większa ekipa ludzi będzie potrzebna. Należy odpowiednio przydzielić zadania do konkretnych osób. n Operator obrazu osoba odpowiedzialna za kamery i oświetlenie. n Operator kamery osoba obsługująca kamerę. n Pierwszy asystent operatora odpowiada za ładowanie kaset, dobór filtrów, ustawianie ostrości. n Drugi asystent operatora odpowiada za klaps i przechowywanie kaset.

48 Organizacja rejestracji zdjęć n Operator dźwięku odpowiada za dźwięk na planie, pomagają mu w zależności od stopnia trudności planu, asystenci, technicy, mikrofoniarze (operowanie tyczką z mikrofonem). n Szef obsługi technicznej odpowiedzialny za rozmieszczenie dodatkowych elementów, oświetlenie, sprzętu do poruszania kamerami itp. n Wózkarz osoba odpowiedzialna za sterowanie wózkami i innym ciężkim sprzętem filmowym.

49 Organizacja rejestracji zdjęć n Dziennik ujęć lista notatek, uwag do ujęć, parametrów ekspozycji obrazu, jakości dźwięku itp. z odniesieniem do kodu czasowego. Ułatwia pracę przy ewentualnych poprawkach i w procesie postprodukcji. n Diagram pracy kamery w przypadku skomplikowanych scen z dużą ilością akcji warto rozrysować diagram pracy kamery.

50 Organizacja rejestracji zdjęć diagram pracy kamery

51 Protokół filmowania n Kolejność komend, które wydaje asystent reżysera: n dźwięk, n kamera, n akcja. n Każdą komendę potwierdza odpowiednia osoba hasłem jest lub gotowe. n Należy dać chwilę czasu na rozruch urządzeń oraz na ich zatrzymanie. n Nawet przy małej produkcji gdy liczba osób jest znacznie ograniczona warto zachować porządek i uprzedzać przed rozpoczęciem akcji.

52 Nadzór nad scenariuszem n Rola osoby nadzorującej scenariusz jest sprawdzanie czy? n Każdego dnia kręcona jest odpowiednia ilość ujęć? n Czy ujęcia realizowane są zgodnie z planem? n Czy zachowana jest ciągłość ujęć? n Czy klapsy są prawidłowo opisane numerami ujęć? n Wprowadzanie zmian i poprawek do scenariusza.

53 Nadzór nad scenariuszem n Każdej scenie przyporządkowany jest jednoznaczny numer identyfikujący np. scena 123. n Każde ujęcie ma również swój numer identyfikujący często łączony z numerem sceny np n Osoba nadzorująca scenariusz robi notatki opisujące kolejne ujęcia i ich duble.

54

55 Przygotowanie do montażu n Każdą taśmę należy jednoznacznie oznakować. n Pomocne może się okazać stworzenie bazy danych wszystkich materiałów do danej produkcji. n Każdą taśmę należy dokładnie opisać: n wyszczególnienie wszystkich ujęć. n staranne opisywanie kodów czasowych, n dzielenie długich ujęć na mniejsze, n opis jakości (przydatności) ujęć, n specjalne oznaczenie ujęć do efektów specjalnych np. kluczowania.

56 Przygotowanie do montażu n Opisywanie zawartości ujęć: n dialogi nawet jeśli obraz jest zły to dźwięk może się przydać, n przebitki, n sceny akcji opis wszystkich istotnych ujęć składających się na cała akcję, n wywiady pytanie + odpowiedź = scena, n ujęcia otwierające i zamykająca sceny, n ciekawe ujęcia nie uwzględnione w scenariuszu, n tło szumy, odgłosy planu itp.

57 Przygotowanie do montażu Zapoznanie się z raportem z planu, zawierającym uwagi reżysera co do wykorzystania poszczególnych ujęć Przejrzenie ujęć pod kątem technicznym Przygotowanie tzw. układki materiału wstępny montaż według stworzonego na planie raportu

58 Scenariusz a scenopis Scenariusz forma literacka przyszłego filmu z podziałem na sceny; nie zdradza zamysłu reżysera i operatora Scenopis dokładny (techniczny) opis każdego ujęcia filmu, wykonywany na podstawie scenariusza; zawiera opis planów, ruchów kamery, ruchów aktorów i przedmiotów; scenopis opracowuje reżyser i operator wycinek scenopisu

59 Scenariusz a scenopis Storyboard (scenopis obrazkowy) szkice kadrów oraz plan sytuacyjny sceny wykonywany w postaci rysunków dla każdego ujęcia; opracowywany przez operatora

60 Montaż liniowy a nieliniowy n Montaż liniowy montowanie nagranych ujęć na bieżąco, zazwyczaj z wykorzystaniem 2 odtwarzaczy wideo, miksera wizyjnego i rekordera n Montaż nieliniowy cyfrowa obróbka materiału audiowizualnego, dokonywana po zlogowaniu (zgraniu) materiału do komputera; pozwala dokonać praktycznie dowolnej obróbki obrazu; przykładowe specjalistyczne oprogramowanie do edycji obrazu: Avid PC/Macintosh, Final Cut Macintosh n Zaleta montażu liniowego w porównaniu z nieliniowym podczas przeglądania materiałów montażysta ogląda cały materiał (wszystkie klatki w przyspieszeniu)

61 Przykład systemu liniowego

62 Wady liniowego montażu wideo n Wymaga dużej wprawy montażysty; n Duży koszt urządzeń; n Jakość montażu istotnie zależy od jakości i możliwości sprzętu; n Słaba integracja z grafiką i animacją komputerową

63 Nieliniowy montaż wideo n Istotą tej techniki jest swobodny dostęp do dowolnej części montowanego materiału. n Montaż nieliniowy jest ściśle związany z rozwojem współczesnych komputerów multimedialnych; n Pierwowzorem tego montażu jest montaż mechaniczny taśmy celulojdowej;

64 Istotne urządzenia nieliniowego montażu wideo n Multimedialny komputer: n Szybki dysk o dużej pojemności; n Szybki procesor główny; n Karta wideo (digitalizacja materiału źródłowego, przetwarzanie i zgranie materiału zmontowanego); n Urządzenie odtwarzająco/nagrywające sygnały wideo;

65 Oprogramowanie w nieliniowym montażu wideo - funkcje n Digitalizacja i zarządzanie montowanym materiałem filmowym; n Podstawowe funkcje montażowe i edycyjne jak: cięcie, sklejenie; n Dwie ścieżki montażowe z efektem przenikania; n Biblioteka filtrów wideo; n Obsługa i generowanie listy montażowej EDL; n Obsługa różnych formatów wideo

66 Oprogramowanie w nieliniowym montażu wideo - funkcje n Możliwość montażu na wielu warstwach (możliwość miksowania obrazów, np. efekt blue box); n Obsługa wielu formatów wideo, animacji i grafiki komputerowej n Montaż i edycja dźwięku; n Otwarta struktura oprogramowania

67 Oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo przykład 1 Windows Movie Maker

68 Oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo przykład 2 Sony Vegas

69 Oprogramowanie do nieliniowego montażu wideo przykład 3 Adobe Premiere (Elements / Professional)

70 Zalety nieliniowego montażu wideo n Szybki (nieliniowy) dostęp do dowolnego, wybranego punktu montażu n Intuicyjna i łatwa obsługa; n Stosunkowo niski koszt w odniesieniu do uzyskiwanych efektów; n Łatwość włączania do montażu elementów grafiki i animacji komputerowych; n Niezmienna zasada działania;

71 Hybrydowe systemy montażu wideo n Systemy, w których montaż nieliniowy pełni rolę montażu offlinowego. Generowana w czasie tego montażu lista montażowa stanowi punkt wyjścia liniowej części systemu montażu;

72 Jakość montażu n Montaż online montaż dźwięku i obrazu z docelową jakością materiału nagranego; n Montaż offline montaż tymczasowy, reżyserski, poglądowy

73 Należy pamiętać, że wszystkie cięcia lub efekty przejścia między ujęciami pełnią rolę środków interpunkcyjnych w utworze filmowym cięcie na ostro Metody łączenia ujęć natychmiastowa, ostra zmiana ujęcia dobrze gdy momenty cięcia ujęć pokrywają się z mruganiem oczu widza przenikanie (dissolve) powolne lub szybkie nałożenie następnego ujęcia na zanikający obraz może wyrażać upływ czasu w danej scenie pozwala łączyć ujęcia, które się nie montują na ostro rozjaśnianie/ściemnianie (fade in, fade out) zmiana miejsca i czasu (analog kropki) szwenk (szybka panorama) przeważnie w szybkich scenach akcji, czas trwania 8-12 kl.

74 Dla 25 ujęciowej sceny istnieje: możliwości zmontowania Możliwości zmontowania sceny Jedną scenę nakręconą za pomocą dwóch ujęć (np. A i B) można zmontować na 4 różne sposoby: A, B, A+B, B +A Wzór na minimalną liczbę sposobów zmontowania sceny (C) przy wykorzystaniu wszystkich ujęć danej sceny (n): C = (e x n!) 1 gdzie e liczba Eulera (e ~ 2,72)

75 Montaż analizujący/syntetyzujący Rodzaje montażu według ciągłości akcji: montaż analizujący ciągłość akcji i czasu, kontakt między postaciami z sąsiednich planów, charakteryzuje się ciągłością i płynnością rzeczywisty upływ czasu montaż syntetyzujący brak ciągłości i płynności akcji czas czas

76 Kryteria prawidłowego łączenia ujęć Pamiętanie o regułach: złotego środka, osi kontaktu Ruchy kamery (tempo jazdy) Montaż ujęć zarejestrowanych kamerą w ruchu i statyczną: nie montuje się ujęć: ruch w ujęcie statyczne i odwrotnie można montować ruch w ruch, ale należy pamiętać o zachowaniu tego samego kierunku ruchu Ostatni etap obróbki obrazu: Jeżeli wykorzystane w filmie ujęcia zostały źle zbalansowane, trzeba dokonać korekcji barw (color correccon) nie zmontują się dwa ujęcia zarejestrowane w różnych warunkach oświetlenia (również o różnej temperaturze barwowej), zgodne co do miejsca i czasu

77 Łamanie reguł tworzenia obrazu n Nieświadome (przypadkowe) złamanie, którejś z zasad prawidłowego montażu oznacza błąd n Świadome złamanie zasady/zasad prawidłowego montażu, np. w celu dezorientacji widza, jest zabiegiem uzasadnionym artystycznie, dlatego jest poprawne pamiętać jednak należy o byciu konsekwentnym Przykłady podejść: n dopuszczalne łamanie osi realizacja TV koncertów na żywo n niedopuszczalne transmisja z wydarzeń sportowych tj. np. mecze piłki nożnej

78 Montaż a cel produkcji Należy pamiętać o celu produkcji już w trakcie rejestracji materiału n n n n Reportaż telewizyjny relacjonuje pewne zdarzenia, zbytnio ich nie interpretując forma mało wymagająca pod kątem montażu Film dokumentalny filmowane zdarzenie jest tylko tłem głębszego problemu, o którym chcemy opowiedzieć Film fabularny opowiadanie fabuły często jest wspomagane różnorodnością ujęć: atrakcyjne ujęcia (np. na masce samochodu), plany bliskie, detale, szwenki, Videoclip montaż ujęć zgodny z rytmem muzyki

79 Rytm montażu n n n Czynniki odpowiedzialne za kształtowanie rytmu w scenie: ilość cięć obrazu jeden z najważniejszych czynników dialog efekty dźwiękowe muzyka ruch postaci, przedmiotów ruch kamery Każdy z powyższych składników dodaje do sceny nowe znaczenia Rytm przyspieszony Suma znaczeń wszystkich powyższych składników rośnie i następuje szybciej (coraz krótsze ujęcia) Rytm zwalniany Suma tych znaczeń maleje i następują wolniej (coraz dłuższe ujęcia)

80 Rytm montażu Jednostajny Przebitkowy Rytm przyspieszający Rytm zwalniający

81 Efekty specjalne n Nie są same w sobie wypełnione treścią, ale uatrakcyjniają zmontowany film n Mogą być wykorzystane w dwóch celach: poprawienia jakości obrazu (np. korekcja barw) położenia akcentów w wybranych miejscach (np. efekt starego filmu, efekt ognia, błysków etc.)

82 Efekty specjalne n Po dokonaniu wyboru wchodzących do filmu ujęć, te z nich, które tego wymagają, wysyłane są do pracowni komputerowych efektów specjalnych n Ujęcia, o których już na etapie realizacji wiadomo, że będą wymagały efektów specjalnych są zwykle przygotowywane w specjalny sposób ułatwiający grafikom pracę z materiałem przygotowania te obejmują zabiegi takie, jak: umieszczenie na planie znaczników ułatwiających odtworzenie ruchu kamery w programie do efektów specjalnych wykorzystanie urządzeń automatycznie zapisujących ruch kamery wykonywanie zdjęć w technice bluebox lub greenbox

83 Efekty specjalne

84 Efekty specjalne Korekcja barwna n Kolorystyczne dopasowanie do siebie znajdujących się po sobie ujęć, często kręconych w różnych warunkach oświetleniowych n Korekcja barwna może także mieć funkcję dramaturgiczną, np. gdy w smutnej scenie kolory zostaną celowo pozbawione nasycenia n Sam zabieg korekcji polega na modyfikowaniu proporcji pomiędzy przeciwstawnymi w systemie RGB barwami

85 Tworzenie efektów specjalnych n Kompozycja budowanie obrazu wideo przez składanie wielu warstw, na których znajdują się kolejne elementy obrazu. Każda kolejna warstwa przysłania poprzednie. Odpowiednio definiowanie przeźroczystości w kolejnych warstwach pozwala łączyć elementy z kolejnych warstw w jeden obraz. n Rotoskopia zabieg polegający na malowaniu kolejnych klatek filmu. n Stosuje się dwie metody kompozycji: n kluczowanie, n za pomocą masek.

86 Kluczowanie n Zabieg kluczowania polega na tym, że w czasie renderowania klatek filmu, punkty o określonej wartości parametru kluczowania (np. kolor, jasność itp.) traktowane są jako przeźroczyste. n Najczęściej używane kluczowanie kolorem (chrominancja) i jasnością (luminancja) np. efekt blue screen lub green screen. n W zaawansowanych programach do edycji wideo można stosować kilku kluczy jednocześnie.

87 Maski n W sytuacji gdy nie jest możliwe wykorzystania efektu kluczowania kompozycje obrazu można uzyskać za pomocą tzw. masek. n Maska obraz, w którym nieprzeźroczyste są elementy o kolorze białym, a całkowicie przeźroczyste elementy o kolorze czarnym. Odcienie szarości w masce mogą definiować półprzeźroczystośc. n Pierwotnie maski były malowane ręcznie (zamalowywano tło, zostawiając kontury elementów nieprzeźroczystych). Obecnie programy potrafią generować maski automatycznie.

88 Maskowanie kanał alfa n Obraz kolorowy w komputerze jest zapisany w trzech kanałach kolorów RGB. Można dodać czwarty kanał tzw. alfa. O ile informacja w kanałach RGB definiuje kolor o tyle informacja w kanale alfa definiuje przeźroczystość. W przypadku 32 bitowej reprezentacji obrazu każdy kanał kodowany jest za pomocą jednego bajtu informacji, czyli w każdym kanale można zakodować 256 poziomów jasności. Czyli w kanale alfa można zdefiniować 256 poziomów przeźroczystości.

89 Napisy n Dodawanie napisów opiera się na zasadzie kompozycji obrazu. n Należy dobrać odpowiedni styl, wielkość i kolor czcionki (czcionki bez ozdobników, min. 20 pkt., dobrze jest dodać cień lub wyraźny kontur). n Napisy należy umieścić w bezpiecznej strefie napisów (około 5-10% wysokości kadru. n Plansza pojedynczy, nieruchomy ekran z napisami.

90 Parametry obrazu wideo obszar bezpieczny Bezpieczny obszar tytułowania Bezpieczny obszar akcji

91 Napisy n Napisy czołowe (czołówka) plansze z napisami pojawiające się na początku filmu: studio filmowe lub kampania filmowa, producent, tytuł, główni aktorzy, obsada, muzyka, kostiumy i charakteryzacja, scenograf, operator, montaż, dźwięk, scenariusz, reżyseria. n Napisy końcowe (tyłówka) lista nazwisk pojawiających się na końcu filmu. n Jedna trzecia na tej wysokości od dołu kadru umieszczane są napisy identyfikujące mówcę. n Apla kolorowy pas lub tło podłożony pod napis.

92 Dźwięk w filmie n Dialogi główny nośnik informacji dźwiękowej. n Muzyka w istotny sposób buduje nastrój filmu, ilustruje i uzupełnia obraz. n Efekty dźwiękowe oddają realizm dźwięku, podkreślają nastrój, budują napięcie. n W czasie montażu obrazu należy zaznaczyć/ wynotować uwagi dotyczące poprawy dźwięku (czy poprawić dialogi, jakie efekty dźwiękowe, koncepcja sposobu budowania napięcia przez muzykę itp.) n Montaż dźwięku najlepiej wykonać za pomocą dedykowanego oprogramowania.

93 Poprawa jakości dialogów n Na początku należy podjąć próbę poprawy jakości dialogu za pomocą metod przetwarzania sygnału. n Jeśli było wykonane kilka dubli tego samego ujęcia spróbować wyjąć dźwięk z dubla gdzie jakość dźwięku jest najlepsza. n W ostateczności przystąpić do nagrania postsynchronów. Należy zadbać o: n synchronizację dźwięku z ruchem ust (można wspomóc się filtrami do zmiany czasu odtwarzania), n oddanie emocji w głosie.

94 Efekty dźwiękowe n Nagrane synchronicznie na planie filmowym ( na ogół wymagają dodatkowej obróbki), n Wykorzystanie efektów z dostępnych bibliotek dźwiękowych. n Imitowanie dźwięków (do obrazu) przez imitatora dźwięku w studiu (tzw. foley studio).

95 Finalizacja produkcji filmowej Przygotowanie dystrybucji kinowej i DVD jednego filmu to dwa niezależne przedsięwzięcia Dystrybucja kinowa n n Zgranie zmontowanego filmu na taśmę filmową Przygotowanie kopii dystrybucyjnych filmu Dystrybucja DVD n n n n nośnik cyfrowy, ogólnie dostępny dodatkowe sceny, które nie znalazły się w wersji kinowej często making-off różne wersje językowe (z wyborem napisów bądź lektora)

96 Wybrane pojęcia z żargonu telewizyjnego i filmowego n Animacja błąd montażowy, skok w obrazie. n Asynchron lub offsynchron brak dokładnej synchronizacji dźwięku z obrazem. n Forszpan - sygnał dźwiękowo-wizualny rozpoczynający program z zapowiedzią trzech, czterech najważniejszych tematów (zwany też head-linem lub czołówką). n Oblankować setkę przygotować do emisji czyjąś wypowiedź. n Off dźwięk zza kadru. n Prompter urządzenie wyświetlający tekst czytany przez lektora/prowadzącego.

97 Wybrane pojęcia z żargonu telewizyjnego i filmowego n Przebitka obraz, którym na ogół maskuje się przerwy w montażu, animacje. n Setka czyjaś wypowiedź: dźwięk + obraz, fragment nagrania, w którym widać usta mówcy. n Spady materiały, które nie nadają się do montażu (nadają się do kosza). n Żre program jest w porządku. n Żywiec albo live występ reportera nażywo.

98 Dziękuję za uwagę

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Scenariusz podstawa produkcji filmowej Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj.

Bardziej szczegółowo

Komputerowy montaż dźwięku i obrazu

Komputerowy montaż dźwięku i obrazu Komputerowy montaż dźwięku i obrazu Opracował: mgr inż. Piotr Suchomski Postrzeganie obrazu wideo Bezwładność wzroku ludzkiego czas przetworzenia pojedynczego obrazu, powstałego na siatkówce wynosi ok..

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA KAMERY FILMOWEJ SKRÓT ZAJĘĆ:

USTAWIENIA KAMERY FILMOWEJ SKRÓT ZAJĘĆ: Spotkanie organizacyjne I: 1. Przedstawienie scenariusza zajęć. 2. Prezentacja sprzętu audio-video wykorzystywanego podczas zajęć - (kamera Sony HVR-Z1E, kamera GoPro Black 3, slidcamera, statyw trójnożny

Bardziej szczegółowo

fazy tworzenia filmu preprodukcja szkice, rysunki, plany produkcji... produkcja nagrywanie scen postprodukcja montaż, korekcja, podkład dźwiękowy

fazy tworzenia filmu preprodukcja szkice, rysunki, plany produkcji... produkcja nagrywanie scen postprodukcja montaż, korekcja, podkład dźwiękowy WSFiZ Ełk MULTIMEDIA 1 CYFROWA EDYCJA WIDEO fazy tworzenia filmu preprodukcja szkice, rysunki, plany produkcji... produkcja nagrywanie scen postprodukcja montaż, korekcja, podkład dźwiękowy kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Bartosz Kunka dr inż. Piotr Suchomski

dr inż. Bartosz Kunka dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Bartosz Kunka dr inż. Piotr Suchomski Katedra Systemów Multimedialnych Politechnika Gdańska Sztuka filmowa jest sztuką opowiadania historii przede wszystkim za pomocą obrazu Krzysztof Kieślowski

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową.

Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową. Klub Otwartej Kultury w ramach projektu Patriotyzm Jutra Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową. 1. Gatunki filmu animowanego. rysunkowy lalkowy wycinankowy plastelinowy animacja 3D

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik (Polski lektor młodego pokolenia. Najczęściej można usłyszeć go w reklamach telewizyjnych, radiowych,

Bardziej szczegółowo

Kinoteka Dzieci warsztaty animacji

Kinoteka Dzieci warsztaty animacji Kinoteka Dzieci warsztaty animacji CELE: 1. Kształtowanie umiejętności projektowania i planowania: praca w grupach tematycznych i zadaniowych scenariusz filmu podstawowe zasady scenariusz animacji 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

-etapy powstawania filmu;

-etapy powstawania filmu; NR ROBOCZA NAZWA SPOTKANIA 1 ORGANIZACYJNE -czym jest film?; ETAPY PRODUKCJI FILMOWEJ ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA -etapy powstawania filmu; TEMATY SPOTKANIA - czym jest AKRF FOSA, - zasady działania klubu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy film Zadanie 5

Mój pierwszy film Zadanie 5 Mój pierwszy film Zadanie 5 Pomysł na lekcję Zajęcia będą zaproszeniem do magicznego świata filmu. Dzieci sprawdzą swoje siły w sztuce aktorskiej, reżyserskiej i operatorskiej; a pretekstem do powstania

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO. Jak przygotować pracę konkursową?

Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO. Jak przygotować pracę konkursową? Konkurs Wiosenne filmowanie z SKO Jak przygotować pracę konkursową? Najważniejsze informacje na temat Konkursu 1/2 Główne Główne założenia: założenia: Szkoły uczestniczące w Konkursie przygotowują film

Bardziej szczegółowo

Realizacja nagrań wideofonicznych cz. 2 d (plany filmowe, zasada złotego środka, oś kontaktu, kamera, ruchy kamery)

Realizacja nagrań wideofonicznych cz. 2 d (plany filmowe, zasada złotego środka, oś kontaktu, kamera, ruchy kamery) Realizacja nagrań wideofonicznych cz. 2 d (plany filmowe, zasada złotego środka, oś kontaktu, kamera, ruchy kamery) Opracowanie: Bartosz Kunka Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu "Pan Tadeusz". Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum

T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu Pan Tadeusz. Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu "Pan Tadeusz". Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum Beata Walczak, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Opublikowano 20.06.2003 Czas

Bardziej szczegółowo

Systemy multimedialne 2015

Systemy multimedialne 2015 Systemy multimedialne 2015 Nazwa nowej warstwy nie ma znaczenia pod względem funkcjonalnym. Warto jednak ją nadać, łatwiej możemy się wtedy poruszać po bardziej rozbudowanym projekcie. Domyślny rozmiar

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ICT

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ICT SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ICT Klasa: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej Temat: Tworzenie filmów w technologii cyfrowej. Cele dydaktyczne i wychowawcze: Poznawcze: Zapoznanie uczniów z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA Zbiór zadań Zadanie 1 Dobierz parametry skanowania zdjęć i uzupełnij poniższą tabelę. Lp. Materiał źródłowy Przeznaczenie Rozdzielczość skanowania 1 Zdjęcie kolorowe o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTU (poniższe dane wypełnia Ekspert)

KRYTERIA OCENY PROJEKTU (poniższe dane wypełnia Ekspert) Załącznik nr Do Regulaminu Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań Tytuł filmu Reżyser. Autor scenariusza. Producent (wnioskodawca). KARTA OCENY PROJEKTU Regionalny Fundusz Filmowy Poznań Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

OD SCENARIUSZA DO RECENZJI INNY SŁOWNIK FILMOWY

OD SCENARIUSZA DO RECENZJI INNY SŁOWNIK FILMOWY OD SCENARIUSZA DO RECENZJI INNY SŁOWNIK FILMOWY ZACZYNAMY OD... Adaptacja (łac. adaptatio przystosowanie) przetworzenie dzieła sztuki lub publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to planowano

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fotograficzno informatyczne

Zajęcia fotograficzno informatyczne Zajęcia fotograficzno informatyczne autorski program nauczania Małgorzata Książek Wstęp. W dzisiejszych czasach drastycznie zwiększa się rola fotografii w życiu codziennym: wszędzie towarzyszą nam reklamy,

Bardziej szczegółowo

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz 1.Jak powstaje film? Ustal właściwą kolejność. Etapy powstawania filmu Montaż i udźwiękowienie 1. Pomysł, projekt 2. Scenopis 3. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa... 9

Fotografia cyfrowa... 9 Fotografia cyfrowa... 9 Zanim zaczniemy... 10 O czym nie wolno zapomnieć... 10 Kalibracja systemu... 10 Zapisywanie zdjęć, kopia zapasowa... 11 MoŜliwości i ograniczenia fotografii cyfrowej... 12 Zakres

Bardziej szczegółowo

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h

Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Zajęcia grafiki komputerowej 30 h Poniższe tematy do wyboru. Właściwa tematyka zajęć zostanie ustalona z uczestnikami zajęć GRAFIKA Klonowanie i korygowanie elementów obrazu Retusz portretów usuwanie znamion,

Bardziej szczegółowo

TEMAT :Animacja Komputerowa. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TEMAT :Animacja Komputerowa. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TEMAT :Animacja Komputerowa Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Animacja komputerowa: Animacja komputerowa jest generalnie rzecz biorąc cyfrowym spadkobiercą sztuki animacji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

STUDIO. castudio.pl. usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak może wyglądać Wasz film

STUDIO. castudio.pl. usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak może wyglądać Wasz film castudio.pl usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak może wyglądać Wasz film piękne filmy zrobione przez twórców, którzy z pasją i wielkim zaangażowaniem realizują profesjonalne filmy na wysokim poziomie artystycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Za wikipedią: Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós światło; gráphō piszę, graphein rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) zbiór wielu różnych technik,

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r.

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. RAFAŁ MICHOŃ rmichonr@gmail.com Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. - Główne zagadnienia (ekspozycja, czułość, przysłona, głębia ostrości, balans

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI TROCHĘ TECHNIKI Przysłona (źrenica) regulowany otwór w obiektywie pozwalający na kontrolę ilości padającego

Bardziej szczegółowo

STUDIO. castudio.pl. usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak może wyglądać Wasz film

STUDIO. castudio.pl. usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak może wyglądać Wasz film studio.pl usiądźcie wygodnie i zobaczcie, jak może wyglądać Wasz film piękne filmy zrobione przez twórców, którzy z pasją i wielkim zaangażowaniem realizują profesjonalne filmy na wysokim poziomie artystycznym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską w parafii. Funkcje systemu - wyświetlanie tekstów pieśni

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik (Polski lektor młodego pokolenia. Najczęściej można usłyszeć go w reklamach telewizyjnych, radiowych,

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych I. Główne zasady: prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie; informacje zawarte na pojedynczym slajdzie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2006 roku

Warszawa, czerwiec 2006 roku ZATWIERDZAM MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT ROZWOJU REJESTRÓW INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA ICAO W ZAKRESIE BIOMETRYCZNEGO WIZERUNKU TWARZY W PASZPORTACH

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Kręcimy film krok po kroku

Kręcimy film krok po kroku Tytuł: Kręcimy filmy. Krok po kroku. Autor: Bieta Leszczyńska producentka filmowa Program: Filmoteka Szkolna. Akcja! Rodzaj materiału: poradnik Data publikacji: 2009-04-03 Kręcimy film krok po kroku KROK

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 4. ANIMACJA POKLATKOWA. Trening wyobraźni

MODUŁ 4. ANIMACJA POKLATKOWA. Trening wyobraźni Autorka: Karolina Szurek. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autorki jest zabronione. MODUŁ 4. ANIMACJA POKLATKOWA. Trening wyobraźni Wprowadzenie. Animacja poklatkowa co to jest? Animare [łac.]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech:

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech: Nazwa przedmiotu KREACJA DŹWIĘKU W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH * Forma zajęć wykład grupy Zajęcia indywidualne godz. 120 liczba semestrów 4 rok I; II forma zaliczenia egzamin Cel nauczania Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL Jak stworzyć prawidłową animację na telebim?

TUTORIAL Jak stworzyć prawidłową animację na telebim? Konkurs historyczny Patria Nostra TUTORIAL Jak stworzyć prawidłową animację na telebim? 1. ANIMACJA Zacznijmy może od tego czym jest animacja? Jest to nic innego jak sekwencja obrazów o zmiennej zawartości,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia filmowe

Podstawowe pojęcia filmowe Podstawowe pojęcia filmowe Kadr to najmniejsza jednostka statyczna filmu, jedna klatka naświetlonej taśmy lub jeden pełen obraz zarejestrowany na taśmie wideo. Klatka filmowa rzucona na ekran staje się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

PLAN TOTALNY (TOTAL) (EXTREME LONG SHOT - XLS)

PLAN TOTALNY (TOTAL) (EXTREME LONG SHOT - XLS) PLANY FILMOWE PLAN TOTALNY (TOTAL) (EXTREME LONG SHOT - XLS) jest to szeroki plan krajobrazowy: góry, domy, umiejscawia akcję w otoczeniu a takŝe informuje o porze roku, dnia, pogodzie itp. PLAN OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny Plan wykładu Akcelerator 3D Potok graficzny Akcelerator 3D W 1996 r. opracowana została specjalna karta rozszerzeń o nazwie marketingowej Voodoo, którą z racji wspomagania procesu generowania grafiki 3D

Bardziej szczegółowo

Projekcje multimedialne

Projekcje multimedialne Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo

Bardziej szczegółowo

Czego będziesz potrzebować, aby rozpocząć realizację własnego filmu?

Czego będziesz potrzebować, aby rozpocząć realizację własnego filmu? Czego będziesz potrzebować, aby rozpocząć realizację własnego filmu? Film to projekt Produkcja filmowa, to tak naprawdę praca nad projektem. Tak jak na ostateczny kształt filmu ma wpływ praca całej ekipy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy. z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV zamówienia: 92.11.12.10-7 I. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: II. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA Małgorzata Balcerowska Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA III etap edukacji (klasa III) Cele kształcenia Cel ogólny:

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

II: USTAWIENIE PARAMETRÓW DŹWIĘKU SKRÓT ZAJĘĆ:

II: USTAWIENIE PARAMETRÓW DŹWIĘKU SKRÓT ZAJĘĆ: Spotkanie organizacyjne I: 1. Przedstawienie zagadnień dźwiękowych związanych z projektem. Zapoznanie się z definicją dźwięku, jak powstaje i jakie efekty mu towarzyszą. Dźwięki, które będą towarzyszyły

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: asystent operatora dźwięku Symbol cyfrowy zawodu: 313[06] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 313[06]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego. 6COACH38 Wahadło Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Wideopomiary\wahadło.cma Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Praca z klipami... 37

Rozdział 3. Praca z klipami... 37 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker... 7 To, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpoczniesz pracę z programem Windows Movie Maker...8 Skąd pobrać nową wersję programu i jakie są wymagania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie programów i technik pozwalających na tworzenie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas II gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia plastyczne Robert

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ

INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ Tytuł dokumentu: INSTRUKCJA WYKONYWANIA ZDJĘĆ DO DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH ORAZ DOWODÓW OSOBISTYCH Wersja: 1.0 Data wersji: 24.11.2014 1. FORMAT ZDJĘCIA Zdjęcie kolorowe w formacie: szerokość 35 mm, wysokość

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

Adobe Production Premium - Teoria i praktyka szkolenie dla klientów agencji reklamowych, ich pracowników i właścicieli, freelancerów, designerów i

Adobe Production Premium - Teoria i praktyka szkolenie dla klientów agencji reklamowych, ich pracowników i właścicieli, freelancerów, designerów i Adobe Production Premium - Teoria i praktyka szkolenie dla klientów agencji reklamowych, ich pracowników i właścicieli, freelancerów, designerów i wideografów Eduweb.pl zaprasza na wyjątkowe szkolenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH Studio filmowe TEAM PROMOTION istnieje of 2007 roku. W swoim dorobku mamy filmy reklamowe, szkoleniowe, promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Projektory oświetleniowe

Projektory oświetleniowe Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach TIK w szkole podstawowej Książki i komiksy Życie składa sie z historii i opowieści. http://zdjecia.newsweek.pl/sawka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia dobrych prezentacji. --------------- m.banaszak@prokonto.pl

Zasady tworzenia dobrych prezentacji. --------------- m.banaszak@prokonto.pl Zasady tworzenia dobrych prezentacji --------------- m.banaszak@prokonto.pl Przygotowanie do prezentacji Zebranie materiałów na temat tworzonej prezentacji. Analiza audytorium i ustalenie celu pokazu.

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Maski warstw 2015-01- 08 Spis treści Maski warstw... 2 Dodawanie masek... 3 Usuwanie masek... 4 Maski w praktyce... 6 Wykonał gladiatorx1 Strona 1 Maski warstw

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1. } logotyp, kolorystyka i typografia } 4 1.1. } logotyp Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej programu Leonardo da Vinci, dlatego

Bardziej szczegółowo

Odbicie na szkłach okularów

Odbicie na szkłach okularów Odbicie na szkłach okularów Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, że w okularach sfotografowanych modeli odbija się oświetlenie i wyposażenie studio. W takich sytuacjach bardzo często stosuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE - MULTIMEDIALNE

APLIKACJE - MULTIMEDIALNE APLIKACJE - MULTIMEDIALNE Multimedia połączenie różnych technik medialnych z interakcją, przy wykorzystaniu różnych narzędzi komputerowych Potrzeby: 1. Sprzęt: - HD 7200 obr/min, min. ATA66, SATA, min.

Bardziej szczegółowo

NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZU I DŹWIĘKU.

NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZU I DŹWIĘKU. NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZU I DŹWIĘKU. Programy i narzędzia do multimedialnego przekazu. NARZĘDZIA SYSTEMOWE DO NAGRYWANIA DŹWIĘKU I OBRAZU. Systemowymi narzędziami do nagrywania dźwięku jest rejestrator

Bardziej szczegółowo

KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci

KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci KREACJA DOOH Projektowanie kreacji na ekrany Digital Out Of Home rządzi się swoimi prawami. Przedstawiamy zbiór wskazówek i porad, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjną i efektywną reklamę na nośniki cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów.

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej

Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Zasady edycji (cyfrowej) grafiki nieruchomej Trudno jest w czasie wykonywania fotografii widzieć i myśleć o wszystkim! Zasady ogólne wykonywania zdjęć (od strony wygody ich późniejszej edycji): 1. maksymalna

Bardziej szczegółowo