W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 W-MSOWpP LISTA KONTROLNA DO USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I PLANOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.Kto został poszkodowany? Najpierw należy zanotować, kto został poszkodowany. Jeśli zostało poszkodowanych kilka osób, trzeba wypełnić oddzielny formularz dla każdej z nich. Zawód poszkodowanego określa zbiór zadań (zespół czynności), wykonywanych przez niego stale lub z niewielkimi zmianami i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Najlepiej jest go wpisywać w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Proces pracy opisuje podstawowy rodzaj pracy, tj. podstawowe zadanie wykonywane przez osobę poszkodowaną w czasie i miejscu wypadku(np. kierowanie samochodem, obsługa samochodu, sprzątanie pomieszczenia). Zadanie to jest realizowane przez dłuższy czas i nie należy go utożsamiać z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku. Staż na zajmowanym stanowisku należy podać w latach. 2. Gdzie i kiedy miał miejsce wypadek? Podając miejsce wypadku należy określić rodzaj pomieszczenia lub terenu, gdzie zdarzył się wypadek (np. hala produkcyjna warsztat remontowy, droga publiczna tunel itp.). Czas wypadku należy określić podając dzień, miesiąc, rok i godzinę wypadku. Liczba godzin przepracowanych do chwili wypadku to czas, przez który osoba poszkodowana pracowała od chwili podjęcia pracy w dniu wypadku do zaistnienia wypadku. Te informacje zawsze muszą być podawane w formularzach przekazywanych do Urzędu Statystycznego i instytucji ubezpieczeniowej. Na podstawie odpowiedzi zamieszczonych na zawarte w Liście kontrolnej pytania możliwe będzie właściwe wypełnienie odpowiednich rubryk 1. Kto został poszkodowany? Nazwisko i imię: Zawód: Proces pracy: Staż na zajmowanym stanowisku pracy: 2.Gdzie i kiedy miał miejsce wypadek? Miejsce wypadku: Godzina: Liczba godzin przepracowanych do chwili wypadku: urzędowych formularzy. Badanie faktów Wypadek musi być opisany tak dokładnie jak to jest możliwe. Przed ustaleniem, co zawiodło i wpłynęło na powstanie wypadku, należy określić wszystkie warunki i zdarzenia z nim związane. Trzeba pamiętać, że w tym punkcie badania ustalane są tylko fakty i należy zwrócić uwagę na ich zidentyfikowanie, ale ocenę trzeba zostawić na później. Wiele spraw będzie ważnych, ale nie wszystkie z nich będą się odnosiły bezpośrednio do wypadku. Badanie służy do wykrycia także przyczyn pośrednich, tj. uwarunkowań, które w jakikolwiek sposób mają wpływ na stanowisko pracy i wykonywane na nim działania. Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 1

2 3. Jakie urazy spowodował wypadek? Należy określić rodzaj urazu i część ciała, która doznała urazu (np. zranienie palca, uraz stawu skokowego nogi. Może wystąpić więcej niż jeden uraz wówczas należy wpisać wszystkie. Ważne jest, aby określić rodzaj i umiejscowienie urazu. Należy ustalić, których części ciała dotyczył uraz. Nie wystarczy więc napisać ręka trzeba określić, czy uszkodzenie dotyczyło np. ramienia, dłoni. Urazami mogą być rany, złamania kości, stłuczenia, urazy wewnętrzne, odmrożenia, zatrucia itp. Trzeba także odnotować, czy osoba poszkodowana korzystała z pomocy medycznej 4. W jaki sposób doszło do urazu i co go spowodowało? Sposób powstania urazu obejmuje dwa ważne aspekty wydarzenie powodujące uraz oraz czynnik powodujący uraz. Czynnikami powodującymi uraz mogą być narzędzia ręczne, środki transportu, substancje chemiczne, maszyny itp. Wydarzeniem powodującym uraz może być kontakt z ostrym narzędziem, upadek z wysokości, potknięcie się itp. Poszkodowany mógł spaść z drabiny, potrącony przez pojazd itp. Ważne jest, aby opisać wydarzenie powodujące uraz został uderzony oraz czynnik powodujący uraz pojazd. 5. Sekwencja zdarzeń wypadkowych jak to się stało? Na wypadek może składać się wiele różnych zdarzeń, z których jedne są konsekwencją innych. Dlatego ważne jest opisanie pełnej sekwencji zdarzeń aż do urazu. Nie należy przy tym myśleć o winie poszczególnych osób i unikać oceny odpowiedzialności oraz przyczyn. Zamiast tego należy w możliwie obiektywny sposób opisać przebieg wypadku, przeprowadzając rozmowy z każdym, kto był jego świadkiem. W przytoczonym przykładzie z wózkiem widłowym opis wydarzeń mógłby wyglądać następująco: Olek zawołał Damiana do pomocy. Damian biegł z drugiego końca magazynu. W tym czasie cofał się wózek widłowy wiozący ładunek do innej hali. Kierowca wózka nie widział Damiana, a Damian nie widział i nie słyszał wózka. Wózek uderzył Damiana. Maszyny i narzędzia, które miały bezpośredni związek z wydarzeniem wypadkowym, są identyfikowane poprzez ustalenie producenta, typu i roku produkcji. Te informacje mogą być wykorzystane do określenia koniecznych zmian, wymaganych od producenta maszyn lub narzędzi w przypadku, gdy szereg podobnych wypadków wydarza się przy obsłudze maszyn tego samego typu. 3. Jakie urazy spowodował wypadek? Rodzaj urazu: Umiejscowienie urazu: Udzielona pomoc medyczna: 4. W jaki sposób doszło do urazu i co go spowodowało? Wydarzenie powodujące uraz: Czynnik powodujący uraz: 5. Sekwencja zdarzeń wypadkowych jak to się stało? Co stało się najpierw? Co nastąpiło potem? Co nastąpiło potem? Maszyny lub narzędzia mające związek z wypadkiem (producent, typ, rok produkcji): Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2

3 6.Jakie czynności były wykonywane w czasie wypadku? Co i gdzie robiła osoba poszkodowana w chwili, gdy zdarzył się wypadek? Należy to zapisać, a także odnotować, co robiły w tym czasie inne osoby. Ważne jest, by opisać sytuację na stanowisku pracy tak dokładnie, jak to jest możliwe. To, co osoba poszkodowana robiła tuż przed wypadkiem, może wyjaśnić warunki i okoliczności, które przyczyniły się do tego, że wydarzył się wypadek. Bardzo ważne jest sporządzenie szczegółowego opisu: otoczenia, stosowanej technologii, zachowania innych osób itp. W naszym przykładzie: Damian biegł z drugiego końca magazynu, żeby pomóc koledze, kierowca wózka przewoził ładunki, wózek się cofał. 7.Czy wystąpiło coś odbiegającego od stanu normalnego? Ważne jest odnotowanie, czy zdarzyło się coś odbiegającego od stanu normalnego. Jeżeli tak, należy zapisać, co to było nawet, jeśli nie jest pewne, czy było to przyczyną wypadku. Odstępstwem od stanu normalnego może być np. uszkodzenie maszyny, które zostało zauważone i naprawione lub ma być naprawione. Nie powinna być tu wpisywana konserwacja, która należy do normalnych działań wykonywanych podczas pracy. 8.Czy wypadek wydarzył się w normalnych warunkach, podczas wykonywania normalnych działań? Wypadki często wydarzają się w normalnych warunkach, gdy nie dzieje się nic niezwykłego. W ten sposób zawsze to robiliśmy ale wypadek zdarzył się mimo to. Takie komentarze często prowadzą do ustalenia winy osoby poszkodowanej. Jeśli nie zdarzyło się nic odbiegającego od stanu normalnego, przyczyny wypadku można czasami ustalić opisując normalny przebieg pracy w sposób bardziej szczegółowy. Nie zawsze problemy stwarzają tylko zagrożenia duże i oczywiste małe sprawy mogą mieć ogromne znaczenie. W tej sytuacji konieczne jest zadanie kilku kolejnych pytań sondażowych: Co w normalnym działaniu może być nieprawidłowe? Czy konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na występujące zagrożenia? Czy są przestrzegane obowiązujące przepisy lub zasady postępowania, a jeżeli nie, to dlaczego? Ważne jest, aby odpowiadać na takie pytania bez ustalania winy, określania odpowiedzialności lub warunkowania przyczyn 9. Czy znane było ryzyko zawodowe? Istotne jest, aby badanie wypadku ujawniło, czy osoba poszkodowana lub jakakolwiek inna osoba znała zagrożenie i czy wszyscy byli świadomi potencjalnych skutków jego występowania. 6. Jakie czynności były wykonywane w czasie wypadku? Co robiła osoba poszkodowana? Co robiły inne osoby? Czy wystąpiło coś odbiegającego od stanu normalnego? Tak/Nie... Jeśli tak co to było... Jeśli nie przejść do pytania Czy wypadek wydarzył się w normalnych warunkach, podczas wykonywania normalnych działań? Tak/Nie Jeśli tak opisać sytuację Jeśli nie konieczna odpowiedź na pytanie 7. 9.Czy znane było ryzyko zawodowe? Tak dlaczego nie zastosowano odpowiednich środków ochrony? Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 3

4 Jeśli osoba poszkodowana znała i rozumiała ryzyko, należy zadać pytanie, dlaczego nie zastosowała odpowiednich środków ochrony. Jeśli osoba poszkodowana nie była świadoma lub nie rozumiała ryzyka, należy zapytać dlaczego. Ważne jest zarejestrowanie przyczyn, jakie podały osoba poszkodowana lub inne osoby związane z wypadkiem. Pomoże to w ustaleniu, czy źródła zagrożeń były ignorowane, ale nadal bez ustalania czyjejkolwiek winy lub odpowiedzialności. 10.Czy organizacja pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Należy sprawdzić organizację pracy, zwracając uwagę na zagadnienia takie, jak praca w wymuszonym tempie (działania pracownika i jego priorytety mogą być wynikiem przyjętych zasad wynagradzania), o krótkich cyklach może powodować, że środki ochrony są niedoceniane oraz że ludzie pracują zbyt szybko), praca zmianowa, brak umiejętności (może oznaczać, że nikt nie będzie interweniował w przypadku błędów w procesach pracy), nieodpowiednie procedury (mogą powodować, że nie są one przestrzegane ze względu na trudności w realizacji zadań lub ich czasochłonność) lub brak planowania (może powodować, że niektóre prace nie są wykonywane lub wykonywane za późno albo w niewłaściwej kolejności) itp. 11.Czy konserwacja i porządek były wystarczające? Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na warunki na stanowisku pracy i w jego otoczeniu. Należy ocenić, czy podłogi (nierówna podłoga może spowodować, że transport i poruszanie się po niej staną się niebezpieczne), narzędzia (nieodpowiednia konserwacja maszyn lub narzędzi powoduje, że pracownik musi zwiększyć wysiłek lub zaczyna manipulować przy maszynie, aby móc wykonać pracę), poręcze, oświetlenie (nieodpowiednio konserwowane oświetlenie może być niewystarczające i utrudniać orientację), schody (lód lub brud na schodach może spowodować poślizgnięcie i upadek), drogi dojazdu itp. są w dobrym stanie i czy na stanowisku pracy i w jego otoczeniu jest utrzymywany porządek (przedmioty leżące na podłodze zwiększają ryzyko potknięcia). Nieposprzątane narzędzia lub materiały mogą mieć wpływ na powstanie i przebieg wypadku. 12. Czy pracownicy odbyli stosowne szkolenia i mają odpowiednie doświadczenie? Wypadek może być konsekwencją braku szkolenia (brak instruktażu i szkolenia może powodować, że praca nie jest wykonywana właściwie) lub doświadczenia zawodowego (długotrwałe wykonywanie tej samej pracy niekoniecznie oznacza zdobycie doświadczenia potrzebnego do zapobiegania wypadkom, szczególnie gdy występują braki w szkoleniu bhp). Czy osoba Nie dlaczego nie? 10. Czy organizacja pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Jeśli tak opisać w jaki sposób 11. Czy konserwacja i porządek były wystarczające? Jeśli nie opisać warunki Czy pracownicy odbyli stosowne szkolenia i mają odpowiednie doświadczenie? Jeśli nie opisać sytuację Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 4

5 poszkodowana znała procedury i niezbędne środki ochrony przed zagrożeniami i czy wiedziała, co robić w razie wypadku? 13. Czy organizacja stanowiska pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Oceniając organizację stanowiska pracy należy zwrócić uwagę na zaprojektowanie przestrzeni roboczej oraz jego otoczenie. Ważne jest ustalenie, czy odległości, oświetlenie, drogi transportowe lub pozycja przy pracy miały wpływ na przebieg wypadku. Sposób, w jaki stanowisko pracy jest zorganizowane, może zwiększać lub redukować ryzyko wypadku. Urazy mogą być powodowane przez ostre krawędzie stołu, niewłaściwe usytuowanie elementów, niewłaściwe oświetlenie, wady narzędzi itp. 14. Czy rodzaj lub kształt materiałów miały wpływ na wypadek? Materiały mogą stanowić źródło zagrożenia niektóre z nich nawet wówczas, gdy są właściwie stosowane (np. substancje toksyczne lub przedmioty z ostrymi krawędziami). Również niska jakość materiałów może stanowić zagrożenie i powodować niebezpieczne sytuacje (wskutek niskiej jakości może nastąpić pękanie lub łamanie się materiału podczas procesu technologicznego, powodując uszkodzenia sprzętu lub wypadki). 15. Czy wyposażenie stanowiska pracy miało wpływ na wypadek? Wyposażenie techniczne, na które składają się wszystkie maszyny i narzędzia zastosowane do zorganizowania i wykonywania pracy, często może powodować urazy. Maszyny i narzędzia powinny być zaprojektowane w sposób ergonomiczny, aby mogły być używane bezpiecznie i właściwie. Maszyna, której obsługa wymaga od operatora przeczytania kilkunastu stron instrukcji, jest już sama w sobie źródłem ryzyka. Należy ustalić, czy i które maszyny i narzędzia miały wpływ na wypadek i określić, czy były one stosowane właściwie. 16. Czy środki ochrony były odpowiednie? Czy zapewniono potrzebne do ograniczenia ryzyka techniczne środki ochrony zbiorowej (np. osłony maszyn) i indywidualnej? Czy techniczne środki ochrony były odpowiednie i czy były stosowane? 17. Czy inne czynniki miały wpływ na wypadek? Inne czynniki oznaczają wszystko to, co nie zostało zapisane do tej pory, a może mieć wpływ na wypadek. Na przykład: - nieporozumienia między ludźmi, - pogoda, - bezprawna ingerencja, - wadliwe dostawy. 13. Czy organizacja stanowiska pracy wpłynęła w jakiś sposób na wypadek? Jeśli tak opisać organizację stanowiska 14. Czy rodzaj lub kształt materiałów miały wpływ na wypadek? Jeśli tak określić rodzaje materiałów i ich właściwości 15. Czy wyposażenie stanowiska pracy miało wpływ na wypadek? Jeśli tak opisać braki i problemy 16. Czy środki ochrony były odpowiednie? Jeśli nie opisać braki i problemy 17. Czy inne czynniki miały wpływ na wypadek? Jeśli tak jakie? Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 5

6 Analiza wypadku Analiza wypadku obejmuje przede wszystkim identyfikację jego przyczyn. Powinny zostać wyjaśnione wzajemne zależności oraz przedstawiony łańcuch przyczyn, który doprowadza do urazu. Poszczególne fakty należy wziąć pod lupę, aby zobaczyć, DLACZEGO przyczyniły się one do urazu jednego lub kilku ludzi. 18. Dlaczego zdarzył się wypadek? Krok po kroku Opisać wypadek w porządku odwrotnym do chronologicznego. W 1 kroku rozpocząć od opisania urazu W kroku 2 postawić pytanie DLACZEGO? i zapisać odpowiedź PONIEWAŻ. W kroku 3 ponownie postawić pytanie DLACZEGO? i zapisać odpowiedź PONIEWAŻ. W kolejnych krokach kontynuować stawianie pytań DLACZEGO i zadać tak dużo pytań, jak to jest tylko możliwe unikać zakończenia odpowiedzią, że osoba poszkodowana robiła coś niewłaściwego. Tu należy postawić pytanie DLACZEGO osoba poszkodowana to robiła. Jeżeli na pytanie DLACZEGO można udzielić kilku odpowiedzi PONIEWAŻ, kolejne pytania DLACZEGO należy stawiać dla każdej z udzielonych odpowiedzi. Metoda ta, nazywana jest analizą przyczynowo skutkową i umożliwia określenie niezbędnych działań profilaktycznych w każdym kroku analizy. Jeżeli nie ma pewności co do sposobu prowadzenia analizy, można wzorować się na podanym poniżej przykładzie badania i analizowania wypadku związanego z wózkiem widłowym. Krok 1: Opis wypadku i urazu Pracownik został uderzony przez wózek widłowy i doznał złamania nogi. Krok 2: Dlaczego wózek widłowy uderzył pracownika? - Ponieważ pieszy pracownik znalazł się w strefie pracy wózka. Dlaczego pieszy pracownik poruszał się w strefie pracy wózka? - Ponieważ strefa pracy wózka w magazynie nie została wygrodzona. - Ponieważ nie oznakowano w magazynie dróg transportowych. Dlaczego strefa pracy wózka nie została wygrodzona? Dlaczego nie oznakowano w magazynie dróg transportowych? - Ponieważ poszkodowany i operator wózka nie widzieli się wzajemnie. Krok 3: Dlaczego? Dlaczego operator wózka nie widział pieszego? - Ponieważ lusterka wsteczne w wózku były uszkodzone (połamane). Krok 4: Dlaczego? Dlaczego lusterka były uszkodzone/połamane? - Ponieważ poszkodowany nie był świadomy tego, że wózek się cofa. Dlaczego poszkodowany nie był świadomy tego, że wózek się cofa? - Ponieważ wózek nie był wyposażony w sygnalizacje informującą o jego cofaniu. Dlaczego wózek nie był wyposażony w sygnalizacje informującą o jego cofaniu? - Ponieważ pracodawca nie podjął środków organizacyjnych zapobiegających wchodzeniu pracowników pieszych na teren wózków. Brak komentarza - Ponieważ nie jest prowadzona - Ponieważ od kiedy został na bieżąco obsługa wózka przez nabyty i użytkowany (2002 r.) nie operatora. posiadał takiej sygnalizacji. Krok 5: Dlaczego? Dlaczego nie jest prowadzona na bieżąco obsługa wózka? Czy pracodawca wiedział, że do roku powinien dostosować ww. wózek do wymagań minimalnych? - Ponieważ pracodawca nie ustalił procedur w tym zakresie. - Ponieważ nie udostępnił dla kierowcy wózka instrukcji obsługi wózka. - Nie wiedział, bo nie znał przepisów w tym zakresie. Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 6

7 Planowanie i realizacja działań profilaktycznych Rezultatem naszego postępowania powinno być wyjaśnienie przyczyn i zaplanowanie działań profilaktycznych w celu zapewnienia, że wypadek nie zdarzy się ponownie. Dokonuje się tego podczas badania łańcucha przyczyn i skutków. Działania profilaktyczne proponuje się w każdym kroku analizy. 19. Jakie działania profilaktyczne są potrzebne? W każdym kroku analizy konieczne jest zaplanowanie działań profilaktycznych w celu zapewnienia, że konkretny etap/krok się nie powtórzy. Możliwe jest przy tym zaproponowanie wielu różnych działań. Niektóre z proponowanych działań mogą być trudniejsze do realizacji niż inne, jednak powinny być one również brane pod uwagę. Ustalając priorytety działań prewencyjnych ocenia się, w jakim stopniu ograniczają one ryzyko wystąpienia podobnych wypadków oraz możliwość ich realizacji. Może się zdarzyć, że trudno będzie zaproponować działania profilaktyczne w jakimś kroku analizy, zawsze jednak należy rozważyć, czy i jak można było uniknąć wypadku. Poniżej przedstawiono potencjalne działania prewencyjne dla wypadku związanego z wózkiem widłowym. Wspólne obszary poruszania się Słaba widoczność. Wyposażenie wózka. ludzi i wózków. Obszary poruszania się ludzi i wózków powinny być wyraźnie oznakowane. Powinny być zainstalowane lusterka lub monitory, aby było możliwe zobaczenie wszystkiego, co porusza się w strefie transportowej. Wózek powinien być usprawniony, tak aby można było zorientować się, że wózek cofa się. Projekt zabudowań i dróg komunikacyjnych. Lusterka Światła. Projekt musi być dostosowany do bieżących zadań. Czy można coś zmienić? Sprawdzić, czy lusterka znajdują się na swoich miejscach i czy są w dobrym stanie. Wózek powinien być wyposażony w migające światła, które włączają się automatycznie przy włączeniu biegu wstecznego. Brak komentarza Zamontować lub oczyścić lusterka. Brak komentarza Kierowca wózka powinien nauczyć się zasad dokonywania rutynowych przeglądów stanu technicznego wózka oraz czyszczenia jego elementów. Plan działań profilaktycznych Badanie wypadku nie powinno zakończyć się po zaplanowaniu działań profilaktycznych dla jednego stanowiska pracy. Należy rozważyć, czy to samo mogłoby wydarzyć się jeszcze w innym miejscu w przedsiębiorstwie lub na innym stanowisku pracy? Jak można tego uniknąć? Podjęcie decyzji o tym, gdzie jest konieczna interwencja, wymaga dalszej analizy i sprawą kierownictwa przedsiębiorstwa i służby bhp jest ustalenie priorytetów proponowanych działań. Nie każde działanie może być zrealizowane od razu, ale te najważniejsze powinny być wykonane bezzwłocznie. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo poważnie traktuje sprawy bezpieczeństwa i pragnie zapobiec podobnym wypadkom. 20. Czy podobne ryzyko wypadku występuje jeszcze w innym miejscu? Zagrożenie lub sytuacja, które przyczyniły się do wypadku mogą wystąpić również w innym miejscu w przedsiębiorstwie. Należy ustalić, gdzie mogą one wystąpić i przeprowadzić tam te same działania profilaktyczne. 20. Czy podobne ryzyko wypadku występuje jeszcze w innym miejscu? Jeśli tak jakie i gdzie? Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 7

8 21. Czy wcześniej zdarzały się podobne wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe? W tym punkcie należy udokumentować ogólne informacje o ryzyku zawodowym w zakładzie pracy, analizując te sytuacje, w których wystąpiły podobne wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Należy przy tym przejrzeć wszystkie dostępne zapisy. Jeśli były wcześniej podobne sytuacje, w których mógł się wydarzyć lub wydarzył się wypadek, informacja o tych wydarzeniach pomoże w ustaleniu priorytetów działań. 22. Jakie działania profilaktyczne powinny być przeprowadzone natychmiast, a jakie później? Ważne jest podjęcie decyzji o terminach realizacji proponowanych działań profilaktycznych. Niektóre z nich należy przeprowadzić natychmiast, inne mogą być realizowane stopniowo, w dłuższym czasie. Konieczne jest, aby konkretna osoba była odpowiedzialna za przeprowadzenie tych działań. Ważne jest również zapewnienie, że zostaną one faktycznie zrealizowane. Służby bhp i komisja bhp powinny otrzymać informacje o stanie realizacji prowadzonych działań. Konsekwencje wypadku 23. Jakie były konsekwencje wypadku? Należy zapisać liczbę dni niezdolności do pracy po wypadku. Niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem może nastąpić również po pewnym czasie od wypadku należy to uwzględnić. Wypadek może również powodować ograniczenie możliwości poruszania się, urazy psychiczne, konieczność zmiany pracy itp. (skutki te zapisuje się jako inne skutki wypadku dla poszkodowanego). 21. Czy wcześniej zdarzały się podobne wypadki lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Jeśli tak opisać sytuacje 22. Jakie działania profilaktyczne powinny być przeprowadzone natychmiast, a jakie później? Działania krótkoterminowe: Osoba odpowiedzialna: Terminy realizacji: Działania długoterminowe: Osoba odpowiedzialna: Terminy realizacji: 23. Jakie były konsekwencje wypadku? Liczba dni niezdolności do pracy: Inne skutki dla osoby poszkodowanej: Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 8

9 24. Czy wypadek był zgłoszony? Należy zwrócić uwagę, czy wypadek był zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratury (zgłoszeniu podlegają wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe). Wszystkie wypadki przy pracy, które dają prawo do świadczeń, powinny być zgłoszone do instytucji ubezpieczeniowej (ZUS) wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu. Informacja o wypadku wypełniona część I Statystycznej karty wypadku powinna zostać przekazana w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego lub oryginał sporządzony w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. Należy zapisać datę przekazania części I Karty (wypełnioną część II Statystycznej karty wypadku przy pracy przekazuje się nie później niż z upływem 6 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego). Od analizy i profilaktyki do oceny ryzyka zawodowego 25. Czy wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy powinny być zmienione? Wyniki badania wypadku mogą być wykorzystane do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, wskazując na istnienie niedostrzeżonych wcześniej zagrożeń. Pomagają one w uzyskaniu informacji dotyczących zagrożeń i związanego z nim ryzyka zawodowego. Należy ocenić, czy wyniki analizy wypadku i działań profilaktycznych wpływają na wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie. 24. Czy wypadek był zgłoszony? Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Zgłoszenie do prokuratury Zgłoszenie do ZUS Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego 25. Czy wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy powinny być zmienione? Tak/Nie: Jeśli tak co należy zmienić?: Należy pamiętać o zapisaniu, kto brał udział w badaniu wypadku, a także o podpisaniu dokumentu. Źródło: CIOP PIB Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 9

Inwestuj. w bezpieczeostwo. BADANIE WYPADKÓW METODĄ PRZYCZYNOWO-SKUTKOWĄ. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeostwo. BADANIE WYPADKÓW METODĄ PRZYCZYNOWO-SKUTKOWĄ. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeostwo. BADANIE WYPADKÓW METODĄ PRZYCZYNOWO-SKUTKOWĄ Ireneusz Pawlik PODSTAWOWE ZASADY W BADANIU WYPADKÓW I PLANOWANIU DZIAŁAO PROFILAKTYCZNYCH Krok 1 Badanie faktów Krok 2 Analiza faktów

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI Pieczątka zakładu Okręgowy Inspektorat Pracy Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa Nazwa i adres Pracodawcy: Zatrudnienie...... Ogółem:..

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 5 V. WYPADKI PRZY PRACY. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6 02-785 Warszawa Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków 11a. Przyczyny wypadków 1 Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Metodyka instruktażu stanowiskowego

KOMPLEX. Metodyka instruktażu stanowiskowego KOMPLEX Metodyka instruktażu stanowiskowego ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17.1. Wiadomości ogólne Ryzyko zawodowe (rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) to

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Tomasz Dyjeciński Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Co to są zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011].

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011]. Dokumenty związane 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 92

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 92 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 92 I. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego (urazu), niewymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia,

Bardziej szczegółowo

Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach

Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego Łódź, 4-5 grudnia 2014 r. Tematyka wykładu Wypadki spowodowane

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń Maciej Pertek WSSE Poznań Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy Zagrożeniem w środowisku pracy jest każdy czynnik i/lub

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura V Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy Warszawa 2014 Konsultacja merytoryczna Jakub Chojnicki Artur Sobota Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach:

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/08 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 3 lipca 2008 roku PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY dla studentów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004 PA-4/OZ ISO 9001:008 ISO 14001:005 ISO 18001:004 Nr wersji - PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ W Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU EGZ. Nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 09-200 SIERPC

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006

Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006 Wypadki uczniów w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2005/2006 1. Analiza wypadków i urazów uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w województwie według typów placówek. Przedstawiona analiza dotyczy

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI Obowiązki pracodawcy Pracodawca zobowiązany jest do wyposażania stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki)

Wyższy Urząd Górniczy. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Wyższy Urząd Górniczy Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) Katowice 2011 Copyright

Bardziej szczegółowo

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy.

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy. The driver card Karta kierowcy określona w załączniku IB jest wydawana na wniosek kierowcy przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY

Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2010/11 Procedura postępowania w razie wypadku w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 1 Wypadek ucznia to nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1. Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim

PROCEDURA NR 1. Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim PROCEDURA NR 1 Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim 2 PROCEDURA NR 1 postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, współpracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Pod Redaktor redakcją naczelna Przemysława Agnieszka Gawrońska-Świeboda Ł. Siemiątkowskiego Redaktor merytoryczny Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU Załącznik Nr 7 do Regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo