Analiza zdarzeń prawie wypadkowych w profilaktyce wypadków przy pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza zdarzeń prawie wypadkowych w profilaktyce wypadków przy pracy"

Transkrypt

1 Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Dagmara NOWAK Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Analiza zdarzeń prawie wypadkowych w profilaktyce wypadków przy pracy

2 1. WSTĘP 2. ZDARZENIE PRAWIE WYPADKOWE PLAN 3. ANALIZA ZDARZEŃ PRAWIE WYPADKOWYCH 4. PODSUMOWANIE

3 GÓRA LODOWA WYPADKOWOŚ CI

4 TRÓJKĄT WYPADKOWOŚ CI PIRAMIDA WYPADKOWOŚ CI

5 OBLICZENIA dla TRÓJKĄTÓW WYPADKOWOŚCI DLA KAŻDEGO 1 CIĘŻKIEGO WYPADKU LUB ŚMIERCI WYSTĘPUJE 29 WYPADKÓW Z NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY ORAZ 300 WYPADKÓW BEZ URAZÓW piramida wg Heinricha (1931r.) DLA KAŻDEGO 1 CIĘŻKIEGO WYPADKU LUB ŚMIERCI WYSTĘPUJE 100 WYPADKÓW Z URAZAMI ORAZ 500 WYPADKÓW ZE STRATAMI MATERIALNYMI piramida wg Birda (1975r.) CIĘŻKI WYPADEK (Z INWALIDZTWEM) 10 LŻEJSZYCH WYPADKÓW (BEZ INWALIDZTWA) 29 WYPADKÓW ZE STRATAMI MATERIALNYMI 600 NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ piramida wg Birda (1975r.)

6 PIRAMIDA WYPADKÓW w Unii Europejskiej wg statystyk za lata: Zimmermann N., Bauer R. (2006r.)

7 HEINRICH UWAŻAŁ, ŻE ZAPOBIEGAJĄC ZDARZENIOM NIEBEZPIECZNYM MOŻNA ZAPOBIEC ZDARZENIOM POWODUJĄCYM URAZY

8 W SYTUACJI WYPADKOWEJ POŁĄCZONE PRZYCZYNOWO ZDARZENIA TWORZĄ JEDEN LUB WIĘCEJ ŁAŃCUCHÓW, KTÓRYCH ZAKOŃCZENIEM JEST POWSTANIE URAZU. SYTUACJA WYPADKOWA OBEJMUJE PRZYCZYNY WYPADKU PRZY PRACY ORAZ WYPADEK PRZY PRACY

9 P R Z Y C Z Y N Y W Y P A D K U P R Z Y P R A C Y W Y P A D E K P R Z Y P R A C Y ( P R Z Y C Z Y N Y N I E B E Z P I E C Z N E G O Z D A R Z E N I A I K O I N C Y D E N C J I ) N I E B E Z P I E C Z N E Z D A R Z E N I E P R Z Y C Z Y N A P O Ś R E D N I A I R Z Ę D U P R Z Y C Z Y N A B E Z P O Ś R E D N I A P O W S T A N I E U R A Z U P R Z Y C Z Y N A P O Ś R E D N I A I R Z Ę D U P R Z Y C Z Y N A B E Z P O Ś R E D N I A Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y

10 ZDARZENIE PRAWIE WYPADKOWE TO NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE WYSTĘPUJĄCE W RAMACH SYTUACJI WYPADKOWEJ KTÓREJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST BRAK URAZU PRACOWNIKA.

11 P R Z Y C Z Y N Y W Y P A D K U P R Z Y P R A C Y W Y P A D E K P R Z Y P R A C Y ( P R Z Y C Z Y N Y N I E B E Z P I E C Z N E G O Z D A R Z E N I A I K O I N C Y D E N C J I ) N I E B E Z P I E C Z N E Z D A R Z E N I E P R Z Y C Z Y N A P O Ś R E D N I A I R Z Ę D U P R Z Y C Z Y N A B E Z P O Ś R E D N I A P O W S T A N I E U R A Z U P R Z Y C Z Y N A P O Ś R E D N I A I R Z Ę D U P R Z Y C Z Y N A B E Z P O Ś R E D N I A Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y Ś R O D K I P R O F I L A K T Y C Z N E - B A R I E R Y

12 GŁÓWNYM CELEM ANALIZY SYTUACJI WYPADKOWEJ, W RAMACH KTÓREJ WYSTĄPIŁO ZDARZENIE PRAWIE WYPADKOWE, JEST NIEDOPUSZCZENIE DO POWTÓRZENIA SIĘ NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA, DLATEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ CO SIĘ ZDARZYŁO ORAZ DLACZEGO TO SIĘ ZDARZYŁO A TAKŻE ZAPROPONOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE.

13 PRZEBIEG ANALIZY: 1. IDENTYFIKACJA ZDARZEŃ ZAISTNIAŁYCH W RZECZYWISTOŚCI DO MODELU SYTUACJI WYPADKOWEJ 2. ZAPROPONOWANIE ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH, KTÓRE UMIESZCZONE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU WSKAZANYM NA SCHEMACIE BLOKOWYM, PRZERWĄ SEKWENCJĘ ŁAŃCUCHA ZDARZEŃ DECYDUJĄCYCH O WYSTĄPIENIU SZKODY NA ZDROWIU.

14 SEKWENCJA ŁAŃCUCHA ZDARZEŃ DETERMINUJĄCA WYSTĄPIENIE SZKODY NA ZDROWIU ŚRODKI PROFILAKTYCZNE a. b. c. d. e. f. A. B. C. D. E. F. PRZYCZY- NA BEZ- ZDARZENIE NIEBEZ- PIECZNE KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ W CZASIE

15 W czasie podciągania przewodu wiertniczego (na obrotach) urządzeniem wiertniczym National 110 UE, nastąpiło zerwanie śrub mocujących między segmentami 5- tym, a 6-tym licząc od dołu w pionowej belce reakcyjnej Top Drive PTD-410.

16 W wyniku rozłączenia segmentów, opadająca dolna część (5 segmentów x średnio 700 kg = 3,5 t), spowodowała zerwanie łańcucha zabezpieczającego, wysunięcie się płetwy dolnego segmentu z prowadnicy i opadnięcie na stół wiertniczy.

17 W chwili awarii wiertacz wyłączył napęd Top Drive a w wyniku czego dolny koniec belki jezdnej wykonał tylko około 1/4 obrotu na powierzchni stołu wiertniczego, wokół zapuszczonego przewodu wiertniczego. W momencie zaistnienia awarii, w obrębie szybu nie było pracowników w trakcie operacji zapuszczania i wyciągania przewodu w obrębie stołu wiertniczego pracuje co najmniej 2 pracowników.

18 Ustalono następujące przyczyny wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia: C. pomalowana farbą płyta powierzchni połączeniowej segmentów belki jezdnej, co mogło powodować zaistnienie na tyle dużej odległości pomiędzy przylegającymi powierzchniami, że zwiększone będzie prawdopodobieństwo zerwania zmęczeniowego śrub D. brak kontroli sworzni zabezpieczających oraz otworów w płytach połączeniowych w zakresie tolerancji ich średnic powstanie zbyt dużych luzów pomiędzy tymi elementami połączenia segmentów belki może być przyczyną działania sił, które spowodują w efekcie zerwanie zmęczeniowe śrub. E. brak okresowych kontroli elementów szyny jezdnej gwarantujących wykrycie uszkodzeń zmęczeniowych śrub i możliwości powstania awarii F. stosowanie do montażu segmentów belek jezdnych już wcześniej używanych śrub, które mogły być uszkodzone podczas eksploatacji G. dokręcanie śrub łączących segmenty belki jezdnej przy pomocy klucza oczkowego przedłużanego rurą stalową, co jest niezgodne z dokumentacją techniczną brak kontroli podczas dokręcania śrub momentu siły określonego w dokumentacji podczas dokręcania śrub H. użycie do zabezpieczenia łańcuchów łączących poszczególne

19 Podjęte działania profilaktyczne: Usunąć warstwę farby z powierzchni płyt połączeniowych segmentów belki jezdnej Każdorazowo w czasie kontroli okresowej sprawdzać średnice sworzni centrująco-obciążeniowych oraz otworów z nimi współpracujących we wszystkich segmentach belki jezdnej W okresach co 6 miesięcy pracy belki jezdnej dokonywać jej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem stanu śrub łączących poszczególne elementy, Każdorazowo w trakcie montażu belki jezdnej używać do połączenia jej segmentów nowych śrub M30x75 klasy 8.8, Zapewnić możliwość skręcania śrub łączących sekcje pionowe belki jezdnej z momentem określonym w dokumentacji technicznej (kluczem dynamometrycznym np. klucz model 1500 z przedłużką) Na zabezpieczenia łańcuchów o udźwigu 8T łączących poszczególne segmenty belki jezdnej użyć tzw. Ogniw łączących typu G (kod G-16-8) o udźwigu 8T w miejsce szekli o udźwigu 3,2T,

20 ŚRODKI PROFILAKTYCZNE a. b. c. d. e. f. A. B. C. D. E. F. PRZYCZY- NA BEZ- ZDARZENIE NIEBEZ- PIECZNE KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ W CZASIE

21 Przyczyną bezpośrednią determinującą zaistnienie zdarzenia niebezpiecznego było zerwanie śrub mocujących między segmentami belki jezdnej. Zdarzeniem niebezpiecznym był natomiast upadek ważącej około 3,5 tony części belki jezdnej na stół wiertniczy, w strefę przebywania pracowników.

22 Pierwszoplanowym wnioskiem wynikającym z powyższego opracowania jest stwierdzenie konieczności często zaniedbywanego badania zdarzeń prawie wypadkowych w profilaktyce wypadków przy pracy. Rzetelna analiza zdarzeń prawie wypadkowych nawet pozornie drobnych skutkująca wdrożeniem efektywnych działań profilaktycznych ratuje zdrowie i życie ludzkie. Każdy wypadek przy pracy, to o jeden wypadek za dużo.

23

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO

ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO ANALIZA ZDARZENIA WYPADKOWEGO ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM NA STANOWISKU MONTERA ORAZ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO Joanna JASIŃSKA, Anna HŁĄD, Henryk DYJA Streszczenie: Istnieje wiele teorii dotyczących

Bardziej szczegółowo

OCENA i ANALIZA STANU BHP

OCENA i ANALIZA STANU BHP OCENA i ANALIZA STANU BHP (W14) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF

Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF Narzędzia do obsługi łożysk i środki smarne SKF Demontaż Zakup łożyska Podstawowa diagnostyka Montaż Osiowanie Smarowanie Przedłużanie Cyklu Życia Łożyska Montaż i demontaż Narzędzia mechaniczne 10 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego 2.30 SLE Dystrybutor: Rober Bosch Sp. z o.o. 02822 Warszawa, ul.poleczki tel.: (022) 6439236 fax: (022) 7154599 Spis treści: 1 Wstęp... 2 2 Informacje techniczne...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. R970844 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 2), 3) wydobywających

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Piotr Lubiński Podręcznik niniejszy zawiera podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu wewnętrznego. Jest on adresowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06-21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07-09 Dz.U.2008.108.690 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Udowodnienie wartości bezpieczeństwa

Udowodnienie wartości bezpieczeństwa Udowodnienie wartości bezpieczeństwa Uzasadnienie i zwrot z inwestycji w program bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo maszyn Autor: Lyle Masimore Programy bezpieczeństwa Każdego roku sześć milionów pracowników

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo