Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE"

Transkrypt

1 Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE CZEŚĆ F CZĘŚĆ FINANSOWA WNIOSKU UWAGA: Proszę odnieść się do Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE

2 FORMULARZ FA Podział kategorii budżetu Całkowity koszt w PLN Koszt kwalifikowany w % kosztu kwalifikowanego PLN 1. Bezpośrednie koszty osobowe 0 2. Koszty podróży i utrzymania 3. Wsparcie zewnętrzne 4.Środki trwałe 0 0 Infrastruktura 0 Wyposażenie 0 Prototypy 0 5. Zakup gruntu / długoterminowa dzierżawa 0 6. Materiały zużywalne 7. Inne koszty 8. Koszty operacyjne OGÓŁEM 0 #ADR! Podział współfinansowania w PLN % kosztu całkowitego % kosztu kwalifikowanego Wnioskowany udział z Komisji Europejskiej Wkład Beneficjenta Koordynującego Wkład Współbeneficjenta Wkład organu współfinansującego/ NFOŚiGW OGÓŁEM Należy wypełnić najpierw formularze F1 - F7. W tych formularzach możliwe jest dodawanie linii ale niemożliwa jest zmiana formuł. W tym formularzu należy wypełnić jedynie pole kosztów ogólnych. Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE. Ważna informacja: W przypadku gdy komórka kosztów operacyjnych pojawi się na czerwono, oznacza to, że kwota budżetu przewyższa maksimum dozwolonej stawki 7% całkowitych kwalifikowanych kosztów bezpośrednichz wyłączeniem zakup gruntu oraz kosztów operacyjnych.

3 FORMULARZ F1 Bezpośrednie koszty osobowe Wyliczenie => A B C = B/Produktywne dni w miesiącu A X B Numer dziłania Rodzaj umowy Kategoria/funkcja w projekcie 1 F.1 oraz inne działania Umowa o pracę Koordynator Projektu A.1, B.1-5, F.1 Umowa o pracę Zastępca Koordynatora Projektu ds. Technicznych F.1 oraz inne działania Umowa o pracę Asystent Projektu F.1. Umowa o pracę Obsługa Finansowa Projektu A.1, B.1-5, F.1 Umowa zlecenie Specjalista ds. Procesu Technologicznego E.1-E.7 Umowa zlecenie Specjalista ds. Komunikacji i Promocji A.1, B.1-2, B.4-5 Umowa zlecenie Specjalista ds. Konstrukcji Mechanicznych B.4-5 Umowa zlecenie Specjalista ds. Inżynierii Drogowej A.1, B.1-2, B.4-5 Umowa zlecenie Specjalista ds. Gospodarki Odpadami F.1 oraz inne działania Umowa o pracę lub umowa zlecenie Specjalista pełniący rolę doradcy ds. prowadzenia projektu LIFE F.2 oraz inne działania Umowa o pracę lub umowa zlecenie Specjalista ds. Monitoringu Realizacji Projektu D.1 Umowa o pracę lub umowa zlecenie Specjalista ds. Monitoringu Efektu Środowiskowego Stwaka dzienna (zaokrąglone do jednego PLN) Liczba osobodni Liczba osobomiesięcy Bezpośrednie koszty osobowe % bezpośrednich kosztów osobowych w projekcie Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

4 FORMULARZ F2 Koszty podróży i utrzymania Wyliczenie => A B A + B Numer działania Miejsce podróży (Z/ Do) Poza teren UE (TAK / NIE) Cel podróży/liczba podróży i osób podróżujących, czas trwania podróży (w dniach) 1 F.1 Jasło/Belgia NIE Udział dwóch pracowników Zespołu Zarządzającego w Kickoff meeting (spotkanie inauguracyjne z przedstawicielami KE w Belgii, Bruksela) - 2 doby. Koszt przelotu do Brukseli zł/osoba, koszt utrzymania zl/osobodzien (zwyżka zagranica - pobyt w stolicy), koszt noclegu zł/osobodzien (zwyżka zagranica - pobyt w stolicy) 1 E.3 Jasło/Kraje UE NIE Przejazdy i zakwaterowanie dla 2 pracowników projektu w ramach 3 debat/spotkań organizowanych w UE za granicami Polski. PODRÓŻE LOTNICZE 3 X 2os. X zł/osoba, UTRZYMANIE: 3 X 2os X 2doby X zł (zwyzka dla krajów UE), NOCLEG: 3 X 2os X 2 doby X zł (zwyzka dla krajów UE) Koszty podróży Koszty utrzymania Całkowity koszt podróży i utrzymania % całkowitych kosztów podróży i utrzymania E.3 Jasło/miejscowości w Polsce NIE Przejazdy i zakwaterowanie dla 2 pracowników projektu w ramach 16 debat/spotkań organizowanych w Polsce (wyjazdy dwudniowe): PODRÓŻE 16 X 2os. X zł (uśredniona wartość zakładając pordóże w różne rejony kraju w obie strony i różne środki transportu - kolej, autobus, samochód) / UTRZYMANIE: 16 X 2os X 2 doby X zł /NOCLEG: 16 X 2os X 2 doby X zł (uśredniona cena pokoju hotelowego w Polsce w standardzie ECONOMY) E.5 Jasło/miejscowości w Polsce Koszty dojazdu dwóch pracowników projektu na 3 imprezy targowe odbywające się w Polsce plus zakwaterowanie (średnio 4 noclegi/os.): PODRÓŻE 3 X 2os. X zł (uśredniona wartość zakładając pordóże w obie strony w różne rejony kraju i różne środki transportu - kolej, autobus, samochód) / UTRZYMANIE: 3 X 2os X 4 doby X zł /NOCLEG: 3 X 2os X 4 doby X zł (uśredniona cena pokoju hotelowego w Polsce w standardzie ECONOMY) E.5 Jasło/Kraje UE NIE Koszty dojazdu 2 pracowników projektu na 2 międzynarodowe imprezy targowe odbywające się na terenie UE plus zakwaterowanie (średnio 4 noclegi/os.). PODRÓŻE LOTNICZE 2 X 2os. X zł/osoba, UTRZYMANIE: 2 X 2os X 4doby X zł (zwyżka dla krajów UE), NOCLEG: 2 X 2os X 4 doby X zł (zwyżka dla krajów UE) E.6 Mijescowości w Polsce/Jasło NIE Transport i jeden nocleg dla 5 grup warsztatowych (średnio po 25 os.) TRANSPORT: 5 kursów autokaru po śr. 800km Xzł/1km / NOCLEGI w pobliżu instalacji (woj. Podkarpackie) F.5 Jasło/miejscowości w Polsce NIE Podróż i utrzymanie 2 pracowników projektu na planowanych10 spotkań odbywających się w Polsce w ramach działań networkingowych - PODRÓŻE 10 X 2os. X zł (uśredniona wartość zakładając pordóże w różne rejony kraju w obie strony i różne środki transportu - kolej, autobus, samochód) / UTRZYMANIE: 10 X 2os X 1doba X zł 1 F.5 Jasło/Kraje UE NIE Podróż i utrzymanie 2 pracowników projektu na planowanych3 spotkaniach odbywających się w UE w ramach działań networkingowych - PODRÓŻE LOTNICZE 3 X 2os. X zł/osoba, UTRZYMANIE: 3 X 2os X 2doby X zł (zwyżka dla krajów UE), NOCLEG: 3 X 2os X 2 doby X zł (zwyżka dla krajów UE) F.6 Jasło/miejscowości w Polsce NIE Podróż i utrzymanie 6 członków Komitetu Konsultacyjnego na planowanych 8 spotkaniach odbywających się w Jaśle w ramach spotkań Komitetu Konsultacyjnego - PODRÓŻE 8 spotkań X 6os. X zł (uśredniona wartość zakładając pordóże w różne rejony kraju w obie strony i różne środki transportu - kolej, autobus, samochód) / UTRZYMANIE: 8 spotkań X 6os X 2doby Xzł, NOCLEG: 8 spotkań X 6os X 1 doba X zł F.2 Gliwice/Miejscowości w Polsce Nie Podróż i utrzymanie 2 pracowników projektu na planowanych 3 wizytach monitoringowych odbywających się poza woj. Podkarpackim. PODRÓŻE 3 X 2os. X zł (uśredniona wartość zakładając pordóże w różne rejony kraju w obie strony i różne środki transportu - kolej, autobus, samochód) / UTRZYMANIE: 3 X 2os X 2 doby X zł /NOCLEG: 3 X 2os X 2 doby Xzł (uśredniona cena pokoju hotelowego w Polsce w standardzie ECONOMY) Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

5 FORMULARZ F3 Koszty związane ze wsparciem zewnętrznym Numer działania Procedura Opis Koszty (PLN) % całkowitych kosztów wsparcia zewnętrznego 1 F.3 Dialog konkurencyjny Audyt zewnętrzny 1 A.1 Przetarg publiczny Badania mające na celu weryfikację poprawności wyboru asfaltów do zastosowania w procesie technologicznym (Poddziałanie A.1.1) 1 A.1 Przetarg publiczny Badania mające na celu doprecyzowanie parametrów wraz z weryfikacją (Poddziałanie A.1.2). 1 A.1 Przetarg publiczny Badania mające na celu potwierdzenia niezbędnych parametrów urządzenia (Poddziałanie A.1.3). 1 B.2 Dialog konkurencyjny Konsulting/wsparcie_mertytoryczne w organizacji przetargów i wyborze wykonawców. 1 B.3 Przetarg publiczny Wynagrodzenie inżyniera kontraktu 1 B.4 Przetarg publiczny Koszt badań wyprodukowanych partii emulsji asfaltowych 1 B.5 Dialog konkurencyjny Koszt zroszenia 5 wybranych odcinków testowych dróg na długości m każdy 1 B.5 Przetarg publiczny Badanie SHM Structural Health Monitoring prototypowej instalacji pilotażowej. 1 B.5 Przetarg publiczny Badania produkcyjne wyprodukowanych partii emulsji asfaltowych, którymi zroszono testowe odcinki dróg. 1 E.1 Dialog konkurencyjny Koszt opracowania linii kreatywnej projektu 1 E.1 Dialog konkurencyjny Koszty produkcji materiałów edukacyjno-informacyjno-promocyjnych zgodnie z opisem w działaniu E.1 1 E.1. Dialog konkurencyjny Przygotowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu przed halą z instalacją pilotażową o wymiarach ekspozycyjnych. 1 E.1. Dialog konkurencyjny Wykonanie tablic informacyjnych do biur beneficjentow oraz 2 rollupow 1 E.2 Dialog konkurencyjny Wykonanie podstawowej strony internetowej wraz z projektem graficznym (strona informacyjnorejestracyjna) 1 E.2 Dialog konkurencyjny Pozycjonowanie strony WWW projektu przez 3 miesiace w kazdym roku trwania projektu ( lata) 1 E.2. Dialog konkurencyjny Administracja i obsługa serwisu internetowego (miesiące) wraz z utrzymaniem domeny wraz z hostingiem (lata) 1 E.3 Przetarg publiczny 16 debat w Polsce: wynajem sal konferencyjnych w Polsce dla śr. 25os. na 8h z multimediami i cateringiem ( debat x koszty wynajmu sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym zł), catering (pełne wyżywienie) zł/osoba 1 E.3 Dialog konkurencyjny 3 debaty za granicą: wynajem sal konferencyjnych za granicą dla śr. 25os. na 8h z multimediami i cateringiem (3 debaty x koszty wynajmu sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym - zwyżka ze względu na wynajem za granicą Polski i na terenie UE, catering (pełne wyżywienie) zł/osoba - zwyzka zagranica) 1 E.4 Zamówienie z "wolnej ręki"/dialog konkurencyjny Wynajem powierzchni wystawienniczej oraz przygotowanie 5 stanowisk na targi wraz z interaktywnymi narzędziami przekazu treści związanych z projektem (wg. opisu działania E.4)- 5 X zł 1 E.6. Dialog konkurencyjny Produkcja filmu dokumentalnego nt. realizacji projektu i prototypowej instalacji LIFE EMU-NEW 1 E.6 Dialog konkurencyjny Opracowanie artykułu prasowego "dla laika" w wersji wydawniczej oraz elektronicznej wraz z tłuamaczeniem. 1 E.6 Dialog konkurencyjny Umieszczenie 5 artykułów sponsorowanych w prasie branżowej (5X zł) 1 E.7 Dialog konkurencyjny Wynajem ekskluzywnej sali konferencyjnej (aula na 300 osób) z Multimediami na 3 konferencje prasowe. Zwyżka ceny ze względu na wymaganą wielkość sali oraz dostosowanie do rodzaju wydarzenia. Koszt sali: 3 x zł. 1 E.7 Dialog konkurencyjny Usługa prowadzenia konferencji prasowej zlecona profesjonalnemu prelegentowi/moderatorowi. Wynagrodzenie prowadzącego/moderatora: stawka za osobodzień: zł. Koszt 3 x zł 2 D.1 Dialog konkurencyjny Wykonanie badania świadomości społecznej i postaw wg opisu działania D.1 Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

6 FORMULARZ F4 a Środki trwałe: koszty infrastruktury Numer działania Procedura Opis 1 B.3 Przetarg publiczny Koszt modernizacji istniejącego obiektu kubaturowego (hali) o powierzchni minimalnie 350m2 Koszt rzeczywisty Amortyzacja (koszty kwalifikowane) % całkowitego kosztu na infrastrukturę ######## Należy odnieść się do właściwych zapisów Postanowień Wspólnych aby sprwawdzić, czy dane wyposażenie podlega amortyzacji oraz jaka stopa amortyzacji powinna być zastosowana. Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

7 FORMULARZ F4 b Środki trwałe: koszty wyposażenia Numer działania Procedura Opis Koszt rzeczywisty Amortyzacja (koszty kwalifikowalne) % całkowitego kosztu wyposażenia NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE - NIE DOTYCZY 0 Należy odnieść się do właściwych zapisów Postanowień Wspólnych aby sprwawdzić, czy dane wyposażenie podlega amortyzacji oraz jaka stopa amortyzacji powinna być zastosowana. Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

8 FORMULARZ F4 c Środki trwałe: koszt prototypów Numer działania Procedura Opis 1 B.3 Przetarg publiczny Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego 1.A. w skład, którego wchodzą niedostępne na rynku elementy (konieczność modyfikacji/autorska koncepcja FLUKAR) lub elementy nieprzystosowane do takiej instalacji (koniecznośc modyfikacji) 1 B.3 Przetarg publiczny Węzeł upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych 2.C. w skład którego wchodzą niedostępne na rynku elementy (konieczność modyfikacji/autorska koncepcja FLUKAR) lub elementy nieprzystosowane do takiej instalacji (koniecznośc modyfikacji) Koszt rzeczywisty % całkowitego kosztu prototypu 1 B.3 Przetarg publiczny Węzeł produkcji nanowłókien 2.B. w skład którego wchodzą niedostępne na rynku elementy (konieczność modyfikacji/autorska koncepcja FLUKAR) lub elementy nieprzystosowane do takiej instalacji (koniecznośc modyfikacji) 1 B.3 Przetarg publiczny Węzeł produkcji emulsji modyfikowanej nanowłóknami 3.A. w skład, którego wchodzą niedostępne na rynku elementy (konieczność modyfikacji/autorska koncepcja FLUKAR) lub elementy nieprzystosowane do takiej instalacji (koniecznośc modyfikacji) OGÓŁEM (podsumowując powyższe) => Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

9 FORMULARZ F5 Zakup gruntu / długoterminowa dzierżawa / prawo użytkowania Wyliczenia => A B C (A x B) + C Numer działania Zakup gruntu / długoterminowa dzierżawa / jednorazowe odszkodowanie Szacunkowy koszt za hektar (zaokrąglone do jednego PLN) Powierzchnia (hektary) Dodatkowe opłaty (PLN) Przewidywany koszt (PLN) % całkowitego kosztu zakupu/ dierżawy gruntu NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE - NIE DOTYCZY 0 Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

10 FORMULARZ F6 Koszt materiałów zużywalnych Nr Beneficjenta Numer działania Procedura Opis 1 B.4. Przetarg publiczny Zakup materiałów zużywalnych do testów: maksymalnie m3 asfaltu drogowego różnych producentów i o różnych właściwościach (zgodnie z wynikami prac w Działaniu A.1), emulgatory i inne chemikalia niezbędne do procesu technologicznego (zgodnie z wynikami prac w Działaniu A.1). 1 B.5 Przetarg publiczny Zakup m3 asfaltu drogowego zgodnie z ostateczną specyfikacją po fazie testowania (Działanie B.4), emulgatory i inne chemikalia niezbędne do procesu technologicznego (zgodnie z wynikami prac w Działaniu B.4). Koszt (PLN) % całkowitego kosztu materiałów zużywalnych Przy wypełnianiu tych formularzy należy stosować zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Wspólfinansowanie programu LIFE.

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie RZECZPOSPOLITA POLSKA REPULIKA SŁOWACKA Rzeszów, 20.08.2010r. Budżet projektu sporządza sięw walucie EUR według przyjętego przez wnioskodawcę kursu.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE 1. Cel oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE

METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE 1. Cel oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa PROGRAM PRIORYTETOWY propagowanie działań podnoszących świadomość ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1 Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministra Edukacji Narodowej mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo