Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: Orange Polska S.A. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.

2 Spis treści 1. Profil spółki. (Monika Bubel) Analiza sektora i branży. (Damian Krakowiak) Otoczenie biznesowe spółki. (Damian Pyśk) Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Przemysław Adamek) Wycena spółki. (Damian Krakowiak) Analiza techniczna. (Kamila Gozdowska) Podsumowanie

3 1. Profil spółki OPL S.A. Orange Polska S.A. powstała roku w wyniku połączenia przez przejęcie TP S.A. ze spółkami PTK Centertel oraz Orange Polska sp. z o.o. Omawiana spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, m.in. w zakresie telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, w tym oparte na technologii LTE, UMTS, CDMA, dostępu do Internetu, telewizji oraz usług transmisji głosu przez Internet ( VoIP ). Orange Polska świadczy usługi telefonii komórkowej pod marką Orange na rzecz ponad 15 milionów klientów, zaś tradycyjne usługi telefonii stacjonarnej na rzecz ponad 6 mln abonentów, w tym prawie 5 mln klientów detalicznych. Obsługuje ponad 2,3 mln abonentów usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz ponad 0,7 mln klientów usług telewizyjnych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Orange (największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej), która poza wymienionymi świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy, radiokomunikacji oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, elektronicznych kart telefonicznych oraz świadczy usługi w zakresie transmisji danych i multimediów. Grupa Kapitałowa Orange Do najważniejszych spółek wchodzących w skład grupy, poza omawianą spółką Orange Polska, należą 1 : Orange Customer Service Sp. z o.o. - spółka rozpoczęła działalność operacyjną roku na bazie istniejącej spółki zależnej od TP S.A. (wcześniej Virgo Sp. z o.o.). Pełni funkcje wspomagające procesy operacyjne oraz zajmuje się obsługą procesów rynku masowego i biznesowego, procesu B2P, VIP Grupy TP. Contact Centre - działa od września 1999 roku. W 2009 roku firma zmieniła nazwę z TP Internet na Contact Center. Obecnie spółka specjalizuje się w usługach z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, badań marketingowych, organizacji i obsługi konkursów oraz programów lojalnościowych, studia nagrań, doradztwa biznesowego oraz wirtualnego contact center. TP Teltech - specjalizuje się w dostarczaniu infrastruktury teletechnicznej wraz z systemami towarzyszącymi. Zapewnia również usługi w zakresie kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. 1 Na podstawie informacji ze strony

4 Ramsat S.A.- autoryzowany przedstawiciel PTK Centertel. Sieć sprzedaży obejmuje cały obszar Polski oraz liczy 130 punktów sprzedaży oraz około 150 Konsultantów Klientów Biznesowych. Na ofertę Ramsat składają się usługi sieci Orange, produkty TP S.A. a także akcesoria do telefonów komórkowych. TP Invest działa od stycznia 2000 roku. Głównym zadaniem firmy jest nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami zależnymi TP, które nie są związane z podstawowa działalnością Grupy. Spółka zajmuje się również działalnością inwestycyjną TP, w tym bieżącym zarządzaniem gotówką. Telefony Podlaskie - Firma świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie powiatu podlaskiego, dostarcza programy telewizyjne oraz oferuje usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu. TP Edukacja i Wypoczynek zajmuje się organizacją imprez szkoleniowych i rekreacyjnych dla klientów biznesowych pod marką Exploris. Fundacja Orange - została założona w 2005 roku przez spółki Telekomunikacja Polska i PTK Centertel (Orange). Fundacja aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Akcjonariat spółki Orange Polska S.A. (wówczas jeszcze jako TP S.A) została notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po raz pierwszy w 1998 r. Wtedy również spółka postanowiła zwiększyć kapitał na rynku międzynarodowym i skorzystała z zaproponowanego przez Bank of New York programu Globalnych Kwitów Depozytowych. Uzyskała tym samym dostęp do kapitału na rynku amerykańskim bez konieczności rejestrowania akcji przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Akcje firmy pozostają także w obrocie publicznym na Giełdzie Londyńskiej, gdzie wartość jednej akcji jest równa wartości jednego GDR. W 2010 roku Skarb Państwa sprzedał na GPW pozostałą część posiadanych przez siebie akcji Orange Polska, zakańczając tym samym ostatecznie prywatyzację spółki. Zgodnie z informacją zawartą w statucie spółki na kapitał zakładowy składa się akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł każda oraz nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii B również o wartości nominalnej równej 3 zł. Posiadaczem największej liczby akcji spółki, tj (50,67% wszystkich) jest Orange S.A. (dawniej France Telecom S.A.). Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. posiadacze Globalnych Kwitów Depozytowych reprezentowani przez Bank of New York.

5 Na przestrzeni lat wartość dywidendy brutto na jedną akcję Orange Polska wzrosła od 0,05 zł w 1999 roku do 1,50 zł w latach Obecnie ( r.) wynosi ona 0,50 zł. Tab. Struktura akcjonariatu Akcjonariusz liczba akcji (szt.) % akcji (%) data ostatniej zmiany Orange S.A. (dawniej France Telecom) ,00 50, Witucki Maciej 4 000,00 0, Pozostali ,00 49, Ogółem ,00 100, źródło: gielda.onet.pl 2. Analiza sektora i branży. Od kilku lat w Polsce kształtuje się stabilna struktura rynku telekomunikacyjnego, dostęp do Internetu, telefonia ruchoma i stacjonarna generują ponad 68% wartości całego rynku. Wartość łączna owego runku w roku 2013 wynosiła 40,15 mld, co w porównaniu do roku poprzedniego odzwierciedla kolejny spadek przychodów o 3,7%. Najwyższe spadki notowane są w obszarze telefonii stacjonarnej (4,8%). Spadki dosięgnęły również telefonię ruchomą, lecz w tym przypadku determinantą była obniżka stawek MTR (Mobile Termination Rate). Segment, który wykazał wzrost wartości były usługi do Internetu. Mobilny dostęp był jedną z najpopularniejszych usług, poziomem nasycenia przekraczał średnią europejską. Niestety mimo szeroko zakrojonych działań wielu podmiotów dostęp do Internetu stacjonarnego pozostał nadal na jednym za najniższych poziomów wśród krajów UE. Należy jednak zwrócić uwagę na pozytywne aspekty, a mianowicie utrzymujący się wzrost liczby łączy o coraz to wyższych przepływnościach oferowanych przez operatorów. Telefonia ruchoma pomimo dość wysokiej penetracji i konkurencji była nadal atrakcyjnym segmentem rynku telekomunikacyjnego. Abonenci coraz częściej korzystają z usług transmisji danych w swoich telefonach, czego przyczyną jest większa powszechność pakietów wliczanych do abonamentów. Operatorzy mobilni dodatkowo rozszerzają swoją ofertę poprzez nawiązywanie współpracy z sektorem bankowym i energetycznym. Poniżej zostaną przedstawione główne wielkości charakteryzujące poszczególne segmenty rynku telekomunikacyjnego.

6 mld zł zł Studenckie Koło Naukowe Finansów Dostęp do sieci Internet Z poniższego wykresu wynika, iż wartość rynku analizowanego segmentu z roku na rok rośnie, interesujący jest wzrost w 2013 roku mimo ewidentnego obniżenia się poziomu średniomiesięcznego przychodu z abonamentu, czego determinantą może być wzrost liczby zawieranych umów. Wykres 1. Wartość rynku oraz średni miesięczny przychód z abonamentu 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 33,9 34,3 4,6 4 4,4 32, Wrtość rynku Średni miesięczny przychód z abonamentu Źródło: UKE: Wykres 2. Udział operatorów pod względem użytkowników Internetu Pozostali Toya Intemetia Telefonia Dialog Cyfrowy Polsat Vectra Multimedia Polska Netia Polkomtel UPC P4 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 1,4% 1,0% 1,5% 2,2% 3,7% 3,5% 4,1% 4,1% 3,8% 4,0% 6,5% 8,4% 8,9% 8,3% 8,5% 8,4% 17,5% 19,7% T-Mobile 8,4% 9,5% PKT Centertel TP 12,9% 12,5% 19,3% 19,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

7 Źródło: UKE: Z perspektywy udziału w omawianym segmencie dominuje TP (około 20%), lecz uwidacznia się spadek udziałów o 0,5 punktu procentowego. Na drugim miejscu znajduje się PKT Centertel (około 13%). Telefonia ruchoma Wykres 3. Udział klientów usług pre-paid oraz post-paid w odniesieniu do ogólnej liczby abonentów 100,0% 80,0% 60,0% 51,2% 52,7% 54,2% 54,2% 40,0% 20,0% 0,0% 48,8% 47,3% 45,8% 45,8% Post-paid Pre-paid Źródło: UKE: Telefonia ruchoma była jednym z najistotniejszych segmentów polskiego rynku telekomunikacyjnego, czego potwierdzeniem są przychody stanowiące 46,3% całego rynku. Zdecydowanie największą część przychodów generowali (81%) klienci post-paid. Niestety nie miało to przełożenia na strukturę klientów przewaga o 8,4 pp. Liczby użytkowników usług na kartę. Wykres 4. Udziały operatorów pod względem uzyskanych przychodów 15,5% 0,4% 29,3% Orange Polska Polkomtel 24,5% T-Mobile Polska P4 ppozostali 30,2% Źródło: UKE:

8 W tym przypadku wynika, iż największy udział w rynku ze względu na przychody posiada Polkomtel, zaraz za tą firmą znajduje się Orange Polska. Roaming Wykres 5. Łączny czas połączeń w roamingu aktywnym mln min Źródło: UKE: Łączna liczba minut, jaką wydzwonili użytkownicy w roamingu aktywnym wyniosła w 2013 r. ponad 791 mln. Obniżanie cen za usługi w roamingu przynosi wyraźną korzyść w postaci większego korzystania z usług głosowych. W ciągu jednego roku wolumen minut wzrósł o ponad 45%. Wykres 6. Łączna liczba wysłanych SMS w roamingu aktywnym mln sms Źródło: UKE:

9 Rokrocznie zwiększa się łączna liczba wysłanych wiadomości SMS, jednak dynamika zmian zachowuje tendencje spadkową. W 2013 r. zostało wysłanych około 37 mln wiadomości więcej niż w roku ubiegłym. Telefonia stacjonarna Wykres 7. Wartość rynku telefonii stacjonarnej oraz dynamika zmian 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 16,7% 7,2 6 12,8% 13,5% 5,2 4,5 4,3 4,5% 4,8% przychód mld dynamika zmian Źródło: UKE: Wartość rynku telefonii stacjonarnej wyniosła 4,3 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu z 2012 r. o prawie 4,8%. Spadek ten był jednak prawie o 9 pp. niższy niż w roku poprzednim. Wpływ na zmniejszenie wartości rynku ma rokrocznie malejąca grupa odbiorców usługi w stałej lokalizacji oraz malejące ceny. Struktura rynku w 2013 r. nie uległa bardzo znaczącym zmianom. Pomimo spadku w udziałach w dalszym ciągu największym operatorem na rynku, zarówno pod względem abonentów, jak i przychodów, była TP. Operator ten posiadał 54,7% bazy abonentów telefonii stacjonarnej oraz uzyskał 50,4% całkowitych przychodów z usług w stałej lokalizacji. Segment telefonii ruchomej zaczyna się stabilizować. Na stałe do ofert operatorów weszły nielimitowane połączenia głosowe czy wiadomości tekstowe oraz dodatkowo pakiety transmisji danych. Niestety owe usługi nie przekładają się na lawinowy wzrost poszczególnych wskaźników, a powodują nawet ich pogorszenie. W przyszłości głównym wyzwaniem dla operatorów będzie optymalizacji zysków. Mogą się pojawić oferty wiązane, oprócz usług telekomunikacyjnych, operator będzie również świadczył usługi dostaw energii elektrycznej czy prowadzenia kont bankowych. Tak szeroki wachlarz usług ma na celu zwiększenie przywiązania abonenta do danego operatora.

10 Wykres 8. Udziały operatorów pod względem liczby abonentów Pozostali MNI Telecom Telepolska Niezależny Operator Międzynarodowy PTK Centertel Vectra NOVUM Multimedia Polska T-Mobile Telefonia Dialog UPC Netia TP 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Źródło: UKE: Wykres 9. Udziały operatorów pod względem przychodów Pozostali Multimedia Polska Południe Vectra GTS Poland Niezależny Operator Międzynarodowy PTK Centertel T-Mobile NOVUM UPC Telefonia Dialog Netia TP 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Źródło: UKE:

11 W najbliższych latach można spodziewać się dalszego zmniejszania znaczenia telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii VoIP. Wynika to z dynamicznego rozwoju Internetu i dostępności telefonów IP. Do tego należy podkreślić dynamiczny rozwój Internetu mobilnego, czego determinantą jest możliwość korzystania z aplikacji służących do: zakupów online czy załatwienia spraw urzędowych. 3. Otoczenie biznesowe spółki. Orange Polska S.A. jest spółką, która na przestrzeni wielu lat zmieniła swój model biznesowy przeobrażając się z państwowego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w nowoczesną firmę telekomunikacyjną. Za swój cel spółka Orange Polska obrała osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych obszarach swojej działalności. Dokonać tego chce poprzez bogatą ofertę nowoczesnych usług, sprawne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoką jakość obsługi klienta wzmocnioną przez rozbudowaną infrastrukturę. Warto wspomnieć, iż owa infrastruktura techniczna, która wspiera kluczowe usługi należy do największych w Polsce. Ze względu na swą specyfikę, innowacyjność technologiczną oraz ogromne znaczenie dla gospodarki narodowej rynek telekomunikacyjny podlega regulacji przez państwo. Instytucją pełniącą nadzór nad tą częścią gospodarki w Polsce jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Jednym z jego zadań jest określanie rynków właściwych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz ocena, czy na tych rynkach występuje skuteczna konkurencja. W przypadku, gdy na danym rynku właściwym występują braki skutecznej konkurencji, Prezes UKE wyznacza przedsiębiorcę lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji na rynku oraz nakłada na nich określone obowiązki regulacyjne. Na większości telekomunikacyjnych rynków właściwych w Polsce za takie przedsiębiorstwa uznane zostały Telekomunikacja Polska i PTK Centertel (obecnie Orange Polska), w związku z czym Prezes UKE nałożył na poszczególne przedsiębiorstwa z Grupy Orange Polska szereg obowiązków regulacyjnych. Na OPL ciąży m.in. obowiązek przedstawiania cenników i regulaminów do zatwierdzenia przez UKE, zakaz stosowania zaniżonych cen, zakaz zobowiązywania użytkownika do korzystania z usług, które są dla niego zbędne oraz zakaz stosowania nieuzasadnionych preferencji dla grup użytkowników. Ponadto, OPL nie może utrudniać wejścia na rynek innym operatorom. Silne strony: Infrastruktura techniczna Orange Polska posiada największą w naszym kraju infrastrukturę techniczną i sieć sprzedaży.

12 Zmodernizowana sieć mobilna Grupa w ostatnim czasie ukończyła modernizację sieci mobilnej. Co więcej, grupa kontynuuje rozwój technologii HSPA+ DC, IP backhaul oraz LTE. Zdywersyfikowana oferta dzięki szerokiemu portfelowi usług mobilnych i stacjonarnych Orange jest w stanie oferować usługi konwergentne. Co więcej, Orange Open jest obecnie jednym z największych pakietów usług powiązanych, dostępnych w ramach jednej oferty. Rozpoznawalna marka Dzięki obecności spółki w wielu segmentach rynku telekomunikacyjnego oraz dostępności usług niemal na obszarze całego kraju marka Orange jest najbardziej rozpoznawalną marką wśród operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Słabe strony: Spadające przychody począwszy od roku 2008 Orange notuje spadek przychodów. W 3 kwartale roku 2014 roku spółce udało się osiągnąć najniższe tempo spadku od sześciu kwartałów ( -6,6% r/r). Niska stopa dywidendy przez ostatnie półtora roku wysokość dywidendy spadła z 1,5 zł na 0,5 zł na akcję. W tym roku inwestorzy liczyli na 80 gr dywidendy. Owe rozczarowanie spowodowało znaczny spadek kursu akcji OPL i z pewnością nie poprawiło nastrojów inwestorom. Liczne regulacyjne jako, iż spółka posiada znaczącą pozycję na wielu rynkach, podlega ona wzmożonej kontroli i nadzorowi ze strony UKE. W przypadku nie spełnienia narzuconych wymagań na Grupę może zostać nałożona kara administracyjna. Szanse: Częściowa deregulacja rynku szerokopasmowego decyzja UKE o deregulacji rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych stwarza spółce nowe szanse do stworzenia bardziej konkurencyjnej oferty. W przeciągu paru miesięcy Grupa Kapitałowa opracuje oraz przedstawi swoje strategiczne plany działania na tym rynku. Nowe inicjatywy komercyjne: Orange Finanse i Orange Energia są to dwie pilotażowe inicjatywy mające na celu poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty Orange Polska, a także zwiększenie lojalności klientów. Aukcja LTE planowana na bieżący rok aukcja na częstotliwości w paśmie 800/2600 MHz jest stale przesuwana w czasie przez UOKiK. Grupa Orange jest zdeterminowana, aby zakupić 2 bloki 2x5 MHz. Dzięki tym zakupom spółka będzie mogła ugruntować swoją pozycję wśród konkurentów na rynku LTE.

13 Zagrożenia: Wojna cenowa silna konkurencja oraz rozwój technologiczny nowych usług doprowadzają do silnej presji cenowej głównie na rynkach telefonii komórkowej i stacjonarnej. Istnieje więc ryzyko, iż owe obniżki cen nie zostaną zrekompensowane wzrostem ilości połączeń oraz czasu. Wypieranie telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową W Polsce zjawisko to ma o wiele silniejszy charakter oraz występuje na większą skalę niż w Europie Zachodniej. Dzieje się tak głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, penetracja telefonią stacjonarną w momencie wprowadzania telefonii komórkowej była o wiele niższa niż w Europie Zachodniej. Po drugie, w Polsce telefonia stacjonarna jest zazwyczaj tylko dodatkiem do pakietów opartych na usługach internetowych lub telefonii komórkowej. Bardzo dynamiczne otoczenie regulacyjne Prawo oraz regulacje odnoszące się do rynku telekomunikacyjnego należą do jednych z bardziej dynamicznych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim (liczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego). Mocne strony: Infrastruktura Zmodernizowana sieć mobilna Zdywersyfkowana oferta Rozpoznawalność marki Słabe strony: Spadające przychody Niska stopa dywidendy Liczne regulacje Szanse Deregulacja rynku szerokopasmowego Nowe inicjatywy komercyjne Aukcje częstotliwości LTE Zagrożenia Wojna cenowa Wypieranie telefonii stacjonarnej Dynamiczne otoczenie regulacyjne Źródło: opracowanie własne.

14 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. Aktywa AKTYWA Udział Zmiana Aktywa trwałe ,89% 96,28% -5,59% 1 Wartość firmy ,28% 17,61% -1,89% 2 Pozostałe wartości niematerialne ,51% 13,01% 3,84% 3 Środki trwałe ,00% 61,18% -8,48% 4 Instrumenty pochodne ,02% 0,56% -96,85% 5 Pozostałe aktywa finansowe ,04% 0,06% -35,71% 6 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,05% 3,85% 5,13% Aktywa obrotowe ,12% 9,69% -16,20% 1 Zapasy ,88% 0,85% 3,09% 2 Należności handlowe ,26% 6,20% -15,15% 3 Instrumenty pochodne ,39% 0,00% 4 Pozostałe aktywa finansowe ,07% 0,07% -11,76% 5 Pozostałe aktywa ,28% 0,50% -44,25% 6 Czynne RMK ,39% 0,29% 31,34% 7 Środki Pieniężne ,87% 1,78% -51,23% Aktywa przeznaczone do sprzedaży ,99% 0,00% Suma Aktywów % 100% -5,63% Źródło: opracowanie własne Suma aktywów zmalała o 5,63%. Jest to skutkiem zmniejszenia aktywów trwałych o mln zł i mniejszym udziałem ww. w strukturze aktywów o 5,39 pp. Spadek wartości firmy wywołany przeznaczeniem aktywów portalu Wirtualna Polska S.A. do sprzedaży, został wsparty o 9 mln zł w wyniku przejęcia za 13 mln zł spółki Datacom System S.A. Zwiększenie pozostałych wartości niematerialnych jest w dużej mierze efektem nabycia wspólnie z T- Mobile koncesji UMTS 900 i LTE 1800 o wartości 258 mln zł. Najistotniejszym elementem aktywów trwałych są środki trwałe. Na spadek o 1183 mln złożyły się wszystkie ich składowe. Wartość netto sieci zmalała o 728 mln zł, gruntów i budynków o 196 mln, a pozostały sprzęt informatyczny o 234 mln zł. Najistotniejszym elementem aktywów obrotowych są należności handlowe, których wartość spadła o 214 mln. Należności przeterminowane powyżej 180 dni stanowią 28 mln zł. Znacznie spadły również środki pieniężne (spadek o 208 mln zł.). Ponadto zmieniła się struktura posiadanych instrumentów zabezpieczających o charakterze aktywów. Instrumenty pochodne będące w 2012 roku zaklasyfikowane jako długoterminowe, w 2013 zostały zreklasyfikowane do pozycji krótkoterminowych. Wyodrębnionym elementem aktywów były wspomniane aktywa Wirtualnej Polski S.A. o wartości 225 mln zł.

15 Pasywa PASYWA Udział Zmiana Kapitał własny ogółem ,39% 53,63% -2,52% 1 Kapitał zakładowy ,27% 16,58% -1,75% 2 Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nom ,65% 3,44% 0,00% 3 Akcje własne ,00% -1,66% -100,00% 4 Pozostałe kapitały rezerwowe ,03% -0,15% -81,08% 5 Różnice kursowe z przeliczenia spółek zal ,00% -0,02% -100,00% 6 Zyski zatrzymane ,50% 35,42% -8,09% 7 Udziały niedające kontroli 2 2 0,01% 0,01% 0,00% Zobowiązania długoterminowe ,28% 19,46% -40,46% 1 Zobowiązania handlowe ,04% 3,11% 22,64% 2 Pożyczki od jednostki powiązanej ,07% 0,00% 3 Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu ,35% 12,37% -97,36% 4 Instrumenty pochodne ,04% 1,17% -96,82% 5 Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych ,30% 1,55% -21,07% 6 Rezerwy ,37% 1,09% 19,01% 7 Pozostałe zobowiązania ,00% 0,06% -100,00% 8 Przychody przyszłych okresów ,0011 0,0011-3,85% Zobowiązania krótkoterminowe ,16% 26,91% 12,78% 1 Zobowiązania handlowe ,42% 9,22% -13,78% 2 Pożyczki od jednostki powiązanej 237 1,04% 0,00% - 3 Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu ,62% 9,08% 41,50% 4 Instrumenty pochodne ,21% 0,46% 146,43% 5 Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych ,82% 0,88% -12,21% 6 Rezerwy ,94% 3,94% -5,67% 7 Instrumenty pochodne ,42% 0,51% -22,76% 8 Pozostałe zobowiązania ,81% 0,67% 14,20% 9 Przychody przyszłych okresów ,87% 2,14% -17,25% Zobowiązania powiązane z aktywami ,17% 0,00% Suma Pasywów % 100% -5,63% Źródło: opracowanie własne Spadek pasywów spowodowany był głównie poprzez spadek zobowiązań długoterminowych. Obligacje wyemitowane przez grupę miały termin wykupu ustalony na 22 maja 2014 roku. Z tego powodu zobowiązania te w pasywach zostały ujęte za krótkoterminowe. Spółka zaciągnęła 3-letni kredyt terminowy w wysokości 1157 mln zł w spółce zależnej, a także kredyt odnawialny na 237 mln (z uwzględnieniem odsetek) wymagalny w 2014 roku.

16 Grupa spłaciła kredyty bankowe wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Handlowego w wysokości 2072 mln zł. Zmiany w kapitałach własnych to efekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki o umorzeniu akcji własnych o wartości 400 mln zł, a także obniżenia kapitału zakładowego o 70 mln zł. Spółka wypłaciła dywidendę o wartości 656 mln, co stanowiło 0,50 zł na jedną akcję. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat W mln zł Zmiana Przychody ze sprzedaży ,61% Usługi Obce ,71% Koszty świadczeń pracowniczych ,76% Koszty rozwiązania stosunków pracy % Amortyzacja ,90% Utrata wartości aktywów trwałych ,75% Zyski ze sprzedaży aktywów ,29% Pozostałe przychody operacyjne ,19% Pozostałe koszty operacyjne ,70% Zysk operacyjny ,94% Przychody odsetkowe ,14% Koszty odsetkowe i inne koszty finansowe ,95% Zyski z tytułu różnic kursowych ,14% Koszty dyskonta ,26% Koszty finansowe netto ,03% Zysk brutto ,55% Podatek dochodowy ,18% Zysk netto ,61% Źródło: opracowanie własne Grupa Orange zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o mln zł. Złożyły się na to mniejsze o 737 mln zł przychody z tytułu usług telefonii komórkowej i o 536 mln z usług telefonii stacjonarnej. Wśród tych głównych typów działalności można wyróżnić usługi, w których przychody zwiększyły się. Były to usługi przesyłu danych (wzrost o 117 mln z 1677 mln do 1794 mln zł), usługi szerokopasmowe, telewizja i VoIP (wzrost o 101 mln ze 1586 mln do 1687 mln zł). Jednym z najważniejszych kosztów były dla spółki usługi obce. Spadek kosztów z tego tytułu to efekt niższych kosztów rozliczeń międzyoperatorskich. Zmiana kosztów rozwiązania stosunków pracy związana jest z umową społeczną ze związkami zawodowymi, na mocy której, z dobrowolnych odejść z Grupy Orange może skorzystać do 1530 pracowników.

17 Spadek pozostałych przychodów operacyjnych o 33,19% przy pozostałych kosztach spadających o 3,70% spowodował, że zysk operacyjny w 2013 roku stanowił zaledwie połowę z roku Negatywny wynik na operacjach finansowych sprawił, że ostateczny wynik netto był o 65,61% niższy niż rok wcześniej. Rachunek Przepływów Pieniężnych Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Zmiana 2013/2012 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto 294,00 855,00-0,6561 Korekty 2998, ,00 1,9277 Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3292, ,00 0,752 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 96,00 87,00 0,1034 Wydatki 2262, ,00-0,2004 Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2166, ,00-0,2101 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 1172, ,00-0,0225 Wydatki 2496, ,00-0,1146 Środki pieniężne z działalności finansowej -1324, ,00-0,1827 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -198, ,00-0,9203 Środki pieniężne na początek okresu 406, ,00-0,8586 Środki pieniężne na koniec okresu 198,00 406,00-0,5123 Źródło: opracowanie własne Zgodnie ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych, spółka bilansowała rachunek nadwyżką z działalności operacyjnej. Istotną zmianą w przepływach były rezerwy i odpisy aktualizujące, które w 2013 były nieznaczne (-55 mln vs 2280 mln zł). W działalności inwestycyjnej spółka utrzymuje ujemny wynik, aczkolwiek wypływ z tego tytułu jest mniejszy niż przed rokiem. Wynika to z mniejszych zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych, a także mniejszej spłaty zobowiązań inwestycyjnych. Rachunek uzupełnia stan środków pieniężnych z działalności finansowej. Spółka spłacała omówione przy okazji bilansu kredyty bankowe i wypłaciła dywidendę, a jednocześnie zaciągnęła długoterminowy dług w jednostce zależnej. Analizując stan przepływów pieniężnych, można zauważyć poprawę w wartościach przepływów cash flow w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie należy mieć na uwadze znaczące zmniejszenie się środków pieniężnych w ostatnich dwóch latach.

18 Analiza Wskaźnikowa Wskaźniki finansowe Zmiana Wskaźniki rentowności Rentowność sprzedaży brutto 2,33% 6,93% -66,37% Rentowność sprzedaży netto (ROS) 2,28% 6,05% -62,37% Rentowność netto kapitału własnego (ROE) 2,33% 6,60% -64,75% Rentowność Aktywów (ROA) 1,29% 3,54% -63,56% Wskaźniki efektywności Wskaźnik rotacji majątku (TAT) 0,57 0,59-3,16% Wskaźnik rotacji należności w dniach (DSO) ,93% Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (DPO) ,31% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności (CR) 0,25 0,34-26,47% Wskaźnik podwyższonej płynności (QR) 0,23 0,31-25,81% Kapitał obrotowy netto(w tys. zł) ,70% Wskaźniki zadłużenia Stopa zadłużenia 44% 46% -4,17% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 80% 86% -7,23% Źródło: opracowanie własne Wskaźniki rentowności jednoznacznie malały. Rentowności niewiele powyżej 2% nie są zadowalającym wynikiem. Znaczny spadek wyniku finansowego nie skompensowały ani przychody ze sprzedaży, ani wartość sumy bilansowej, które także malały. Wskaźniki efektywności także zmalały rok do roku. Pozytywnym faktem wydaję się być większy spadek rotacji zobowiązań w dniach od rotacji należności. Jednak wskaźniki te wciąż cechują się niedopasowaniem. Wskaźniki płynności również są niższe od pożądanych. Zarówno wskaźnik III stopnia (CR) jak i II (QR) są zdecydowanie niższe od zalecanych przez praktyków. Wskaźniki te, jak również poziom kapitału obrotowego maleje konsekwentnie także, jeśliby wziąć pod uwagę rok 2011 (odpowiednio CR=0,63; QR=061; KO= -2992) Nieco inaczej na tle wskaźników wyglądają te dotyczące zadłużenia. Spadająca stopa zadłużenia jak również stosunek długu do kapitałów własnych poprawił się. Podsumowanie Grupa Kapitałowa Orange mierzy się z wieloma przeciwnościami. Ciągle odczuwa fakt, iż jej do niedawna główna działalność telefonii stacjonarnej znajduje się w fazie schyłkowej. Spółka szuka nowych działalności i konsoliduje segmenty, w których działa. Wyniki finansowe, jakie notuje spółka są z roku na rok coraz niższe. Zmniejsza się również suma bilansowa, co jest efektem przeprowadzanych zmian. Jednocześnie Grupa Orange jest stabilnym i dosyć konserwatywnie finansowanym graczem na rynku telefonii w Polsce.

19 5. Wycena spółki OPL S.A. Metoda DCF Przyjęte założenia: Beta: 0,87 Stopa wolna od ryzyka na poziomie 10letnich obligacji skarbowych (DS0725): 3,25% Premia rynkowa: 6,28% Stopa podatkowa: 19% Wartość wskaźnika kapitał obcy oprocentowany/kapitał zainwestowany oscyluje w granicach: 20% Wyestymowane wskaźniki wzrostu dla poszczególnych wielości o Przychody : -5,17% o Aktywa ogółem: -5,63% o Wartość rezydualna: -5,49% Przepływy(mln) zł Rok P2014 P2015 P2016 P2017 P2017 Przychody 12255, , , , ,32 Zysk netto 851,03 807,05 765,34 725,78 688,27 Amortyzacja 2917, , , , ,52 Nakłady inwestycyjne 1870, , , , ,54 Zmiana KON -587,15-554,08-522,87-493,42-484,28 ECF 2323, , , , ,76 Wycena DCF Rok P2014 P2015 P2016 P2017 P2017 ECF 2323, , , , ,75902 Stopa wolna od ryzyka 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% Premia rynkowa 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% Beta 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 Koszt kapitału własnego 8,68% 8,68% 8,68% 8,68% 8,68% Koszt kapitału obcego 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Kapitał własny/kapitał zainwestowany 80,17% 80,17% 80,17% 80,17% 80,17% Kapitał obcy oprocentowany/kapitał zinwestowany 19,83% 19,83% 19,83% 19,83% 19,83% WACC 7,79% 7,79% 7,79% 7,79% 7,79% Współczynnik dyskontujący 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 DFCF 2155, , , , ,59 Stopa wzrostu wartości rezydualnej -5,49% RV 12696,91 Suma 21162,90 Wartość długu 8922,00 Wartość DCF netto 12240,90 Liczba akcji Cena akcji Źródło: opracowanie własne ,33

20 Wyceny DCF dokonano na podstawie przepływów pieniężnych z okresu a wartości rezydualnej z okresu po 2017 roku. Wartość netto jednostki po korekcie o zadłużenie netto wynosi ponad 12 mld złotych, na uwagę zasługuje ujemna stopa wzrostu wartości rezydualnej, której estymacji dokonano w oparciu o zmianę przepływów pieniężnych analizowanego okresu. Niepokojącym zjawiskiem jest również niski poziom nakładów inwestycyjnych niewystarczający na pokrycie niezbędnych reinwestycji odtworzeniowych, czego skutkiem będzie spadek wartości aktywów trwałych w przyszłości. Z perspektywy dokonanej wyceny cena akcji wynosi 9,33 zł. Metoda porównawcza Do metody porównawczej wykorzystano następujące spóki: Belgacom SA, BT Group, Deutsche Telekom AG, Telefonica SA, Telekom Austria AG, które działają w tej samej branży. W tym przypadku bazowe wskaźniki P/E oraz P/S pochodzą z 2014 roku. Źródło: opracowanie własne Otrzymany wynik w porównaniu do poprzedniej wyceny jest niższy i wynosi 11,17 zł. Poniżej zostanie przedstawiona końcowa wycena bazująca na dwóch poprzednich wynikach. Źródło: opracowanie własne P/E P/S Spółka P2014 Belgacom SA 15,77 1,60 BT Group 12,79 1,40 Deutsche Telekom AG 19,09 0,61 Telefonica SA 13,60 1,30 Telekom Austria AG 32,79 0,70 Średnia 18,81 1,12 Zysk netto 851,03 x Przychody x 12255,10 Wartość firmy 16006, ,23 waga 0,40 0,60 Wartość 1 akcji 11,17 Wycena waga wartość DCF 0,5 9,33 Porównawcza 0,5 11,17 Wartość końcowa 10,25 cena akcji ,76 Różnica % 5% Z powyższych danych implikuje wniosek, iż rynek w bardzo małym stopniu nie doszacowuje wartości akcji spółki różnica około 4%. Ogólnie rzecz ujmując kurs rynkowy w znaczącym stopniu odzwierciedla wyestymowaną cenę akcji. W przyszłości można oczekiwać pewnych tendencji wzrostowych, lecz na uwadze należy mieć sytuację wewnętrzną spółki. Analiza finansowa podmiotu ukazuje spadek wartości w wielu pozycjach sprawozdania.

21 6. Analiza techniczna. Analiza długookresowa Wykres nr 10. OPL okres 1 rok, interwał 1 dzień Źródło: Analizując wykres notowań z ostatniego roku spółki Orange Polska S.A. zauważany jest boczny trend długookresowy. Cena akcji spółki wzrosła +4,57% (r/r). Kurs z dnia 14 listopada ukształtował się na poziomie 9,76 zł/akcję. W okresie lipiec wrzesień kształtowała się formacja Flagi. Ceny akcji pięły się w górę tworząc coraz wyżej nowe szczyty oraz nowe lokalne dołki cenowe. Utrzymywał się stabilny zakres wahań cen. Odchylenie standardowe od średniej z tego okresu (10,45zł/akcję) wynosiło 0,7 zł/akcję. Linie flagi skierowane są ku górze, czyli w kierunku przeciwnym do kształtującego się od kilku miesięcy wstecz, trendu spadkowego. Formacja flagi występuje z reguły jako odskocznia od kształtującego się trendu głównego. Wolumen obrotu akcjami w tym okresie można określić jako malejący. Słynne powiedzenie analityczne mówiące, że flagi powiewają w połowie masztu, oznacza, że formacje pojawiają się w połowie kształtującego się trendu. Wybicie kursu miało miejsce w przeciwnym kierunku do nachylenia linii wsparcia i oporu formacji. Spółka po wielomiesięcznej konsolidacji miała szansę rozpocząć nową falę wzrostową. Niestety zanotowany wzrost był tylko połowiczny i szybko potem został zredukowany przez rynek. Przyczyniła się do tego przede wszystkim sytuacja ogólna na rynku giełdowym. Odwołując się do cen kursu indeksu WIG Telekomunikacja, w który wchodzi również spółka OPL, widać, że generalnie cała branża telekomunikacyjna odnotowała spadki w tym okresie. Akcje analizowanej spółki można zaliczyć do papierów wartościowych o niedużym ryzyku inwestycyjnym (bezpieczne) beta na poziomie 0,62 świadczy o tym, ze kurs akcji reaguje słabiej niż rynek.

22 Wykres nr 11. OPL - Benchmark okres 1 rok Źródło: Z publikowanych raportów okresowych spółki przewiduje się, że dywidenda wypłacona akcjonariuszom za rok 2013 będzie niższa niż w roku poprzednim. Do końca roku akcje spółki nie powinny podlegać dużej zmienności. Przewiduje się kształtowanie się kolejnego korytarza konsolidacyjnego. Kurs akcji będzie utrzymywał się wokół 9-10 PLN/akcję. Analiza krótkookresowa Wykres nr 12. OPL okres 1 miesiąc, interwał 60 minut. Źródło:

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo