Al. Solidarności Warszawa. Pismo procesowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa. Pismo procesowe"

Transkrypt

1 XXXXXXXXXXXXXX ul. XXXXXXXXXXXX XXXXXX Warszawa Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Sygn. Akt: XXIV C 828/13 Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny Al. Solidarności Warszawa Pismo procesowe Dot: Postanowienia Sądu z dnia 21 maja 2014 r. ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Sędziego z dnia 13 czerwca 2014 oraz odpowiedzi na Odpowiedź Pozwanej z dnia 2 kwietnia 2014 r. Czyniąc zadość postanowieniu Sądu oraz odnosząc się do wątpliwości Pozwanej załączam dowody przystąpienia do produktu Pareto wraz ze wszystkimi dokumentami otrzymanymi lub otrzymanymi i podpisanymi w siedzibie firmy Open Finance. Załączam również bankowe potwierdzenia przelewów (załącznik nr 11) dokonanych przez Powódkę w dniach od r. do r. na konta wskazane przez Pozwaną w załącznikach nr 3, 4 i 5, w sumie zł. czyli sumę równą podanej w Pozwie wartości przedmiotu sporu. Strona powodowa wnioskuje o przyjęcie w/w dowodów, gdyż mając na względzie odległy termin rozprawy uwzględnienie ich nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Odnosząc się do twierdzeń Pełnomocnika Pozwanej, że powódka miała okazję zapoznać się z wszelkimi cechami produktu Pareto oraz otrzymała wszelkie dokumenty z nim związane, powódka z całą mocą stwierdza, że jest to twierdzenie z gruntu fałszywe. Praktycznie otrzymała jedynie prospekt produktu Pareto (załącznik nr 2), natomiast nie była w stanie znaleźć żadnych przydatnych informacji. Pierwszą próbę analizy produktu Pareto podjął Maciej Samcik, od 1997 r. dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Specjalizuje się w tematyce finansowej. Pisze o bankach, giełdzie, funduszach inwestycyjnych oraz finansach osobistych. Autor i współautor poradników o oszczędzaniu, rankingów i konkursów giełdowych. Laureat prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym nagrody Grand Press. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. (Analiza dostępna pod adresem Wnioski w streszczeniu zawierają się już w tytule publikacji: napisz tak, by nikt nie zrozumiał?. Niestety, ta wybitnie ostrzegająca publikacja ukazała się 13 grudnia 2009 r., a więc w parę miesięcy po przystąpieniu Powódki do Pareto. Jeżeli więc ekonomista, absolwent wyższej uczelni ekonomicznej nie jest w stanie na podstawie dostępnych materiałów pojąć produktu Pareto, to być może Pozwana powinna przenieść swoją działalność do kraju, którego wszyscy obywatele posiadają doktoraty z dziedzin ekonomicznych i pokrewnych. Dodać należy, że 1

2 również żadna z instytucji do tego powołanych, z KNF na czele, nie ostrzegała przed działalnością Pozwanej ani żadnej z firm powiązanych z nią kapitałowo. Ale i na wykazany brak informacji Pełnomocnik Pozwanej posiada doskonałą radę, otóż Powódka: Mogła również w każdym czasie skontaktować się z doradcą, jeśli miała jakiekolwiek pytania czy wątpliwości Doprawdy nie wiem jak skomentować takie oświadczenie Pełnomocnika Pozwanej w sytuacji, gdy kluczowym elementem pozwu jest właśnie oszustwo dokonane przez Doradcę działającego w imieniu, na rzecz i w lokalu Pozwanej. Jedyny komentarz jaki się nasuwa jest taki, że albo Pełnomocnik Pozwanej jest wyjątkowo cyniczny, albo ma specyficzne poczucie humoru. Otóż Powódka oświadcza, iż po przeczytaniu broszury Pareto (załącznik nr 2) miała poważne wątpliwości, szczególnie dotyczące koniecznego okresu trwania produktu, jako że już na początku pierwszej rozmowy oświadczyła, że jeżeli produkt wymaga comiesięcznych wpłat, to jest w stanie dokonywać je maksymalnie przez 5 lat, gdyż po tym czasie zarówno ona jak i jej mąż będą na emeryturze i wpłaty takie będą przekraczały ich możliwości finansowe. To właśnie Doradca, polecane przez Pełnomocnika Pozwanej źródło informacji, rozwiał jej wątpliwości dokonując w formie pisemnej symulacji i obliczeń (Załącznik nr 3 do Pozwu) z których wynikało, iż wystarczy wpłacać składkę przez 5 lat, następnie rok odczekać by po 6 latach od przystąpienia zakończyć inwestycję z zyskiem. Strona powodowa zdaje sobie sprawę z niejasności załącznika, ale jest przekonana, że Powódka w trakcie procesu w sposób nie budzący wątpliwości wyjaśni istotę znajdujących się tam wyliczeń, a powołany na świadka Pan J. G. je potwierdzi. Odnosząc się do zarzutu Pełnomocnika Pozwanej jakoby Powódka nie udowodniła faktu złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, co zapewne wywodzi on z faktu, iż na pieczątce wpłynęło widnieje poza datą napis Getin Noble Bank S.A. Warszawa oraz imię i nazwisko przyjmującej Marta Adamczyk wraz z jej parafką. Wydaje się, że Pełnomocnik Pozwanej powinien wiedzieć, iż w październiku 2012 r. zarówno Getin Noble Bank S. A. jak i Open Finance S.A. działały pod wspólnym adresem a nawet współdzieliły recepcję na której przyjmowały zarówno przychodzącą pocztę jak też donoszone pisma kierowane do obydwu firm.. Nie wiem, czy Pani Matra Adamczyk miała uprawnienia do przyjmowania i potwierdzania odbioru pism kierowanych do Open Finance i posługiwania się w tym celu pieczątką której użyła, ale z punktu widzenia strony powodowej nie mamy jej nic do zarzucenia, gdyż z całą pewnością wypełniła swoje zadanie dostarczenia pisma w odpowiednie ręce, skoro już w piśmie datowanym na 31 października 2012 prawnik firmy Open Finance Pan Piotr Żak potwierdza złożenie przez Powódkę rzeczonego Oświadczenia. Jeżeli Pełnomocnik Pozwanej nadal ma w powyższym temacie wątpliwości, radzimy sprawdzić zapisy w niewątpliwie wzorowo prowadzonych dziennikach podawczych. Odnosząc się do następnej kwestii poruszonej przez Pełnomocnika Pozwanej czyli przepisów art.84 kc jako podstawy do uchylenia się od skutków prawnych, to zdaniem strony powodowej przed analizą dowodu oszustwa, wysłuchaniem powódki i powołanego na świadka Pana J. G., stwierdzenie a priori, że podstawa taka jest błędna wywołać może jedynie zdumienie. Podobne zdumienie budzi stwierdzenie Pełnomocnika Pozwanej: Powódka nie wskazała na żadne okoliczności, które miały miejsce w trakcie sprzedaży produktu Pareto, a które w jej ocenie miały być nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ponieważ strona powodowa daleka jest od podejrzewania Pełnomocnika Pozwanej o nieuczciwość to musiał on przeoczyć fragment Oświadczenia o uchyleniu co kładziemy na karb przemęczenia spowodowanego nawałem pracy: Przedstawiłam moją sytuację i oczekiwania. Oczekiwałam pewnej lokaty na niezbyt długi okres. W grę wchodziła również lokata z regularnym oszczędzaniem, pod warunkiem iż zasilanie konta nie będzie trwało dłużej niż do roku 2014, gdyż liczyłam się z tym, iż po roku 2014 zarówno ja jak i mój mąż będziemy na emeryturze i dalsze zasilanie konta mogłoby być dla nas zbyt uciążliwe finansowo. Pan G. zaproponował PARETO jako wręcz idealne 2

3 dla mnie rozwiązanie, gwarantujące osiągnięcie zysku, pozbawione ryzyka oraz umożliwiające likwidację po 6 latach przy regularnych wpłatach trwających 5 lat, czyli do lipca 2014 r. Swoje wywody pan G. poparł wyliczeniami wskazującymi, iż można zasilać konto regularnymi składkami comiesięcznymi przez pięć lat, a po następnym roku zlikwidować PARETO przy opłacie likwidacyjnej 30% i pomimo tego osiągnąć znaczący zysk. Nadmieniam iż jestem w posiadaniu oryginału własnoręcznie dokonanych przez pana G. w/w wyliczeń, których autentyczność oraz cel, czyli chęć wprowadzenia mnie w błąd nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Pełnomocnika Pozwanej musiał również przeoczyć fragment pozwu: Przedstawiłam panu G. swoją sytuację i oczekiwania. Oczekiwałam pewnej lokaty na niezbyt długi okres, opcjonalnie z regularnym zasilaniem konta, pod warunkiem że nie będzie ono trwało dłużej niż do roku 2014, gdyż brałam pod uwagę fakt iż po roku 2014 zarówno ja jak i mój mąż będziemy na emeryturze i dalsze zasilanie konta stanowiłoby dla nas zbyt duże obciążenie finansowe. Wówczas pan G. poinformował mnie, że ma dla mnie idealne rozwiązanie w postaci produktu Pareto, nowy, rewelacyjny produkt, po raz pierwszy na polskim rynku. Wg pana G. produkt ten gwarantował pozbawione ryzyka osiągnięcie zysku przy likwidacji po 6 latach i wpłatach zasilających konto regularnymi składkami przez 5 lat, czyli do lipca 2014 r. Swoje wywody pan G. poparł wyliczeniami wskazującymi, że można zasilać konto regularnymi składkami przez pięć lat a po następnym roku zlikwidować produkt Pareto i przy opłacie likwidacyjnej 30% osiągnąć znaczący zysk. Własnoręczne wyliczenia pana G. stanowią załącznik nr 3. Na skutek wyjaśnień i zapewnień pana G. podsuniętą umowę podpisałam. Jeżeli przytoczone fragmenty nie są zdaniem Pełnomocnika Pozwanej wskazaniem okoliczności mających miejsce w trakcie sprzedaży produktu Pareto i świadczących o stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, to strona powodowa uchyli się od komentarza pozostawiając kwestię interpretacji Wysokiemu Sądowi. Odnosząc się do wywodów Pełnomocnika Pozwanej dotyczących kwestii przedawnienia roszczeń z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych strona powodowa, nie kwestionując treści art. 14 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, pragnie zauważyć, że jak słusznie stwierdza Karol Pachnik w Charakter odpowiedzialności naruszyciela za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych (adres ) : wprowadzono 3-letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej (z wyjątkiem roszczenia odszkodowawczego), nie precyzując jednocześnie, czy bieg terminu liczy się od dnia dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, od dnia, kiedy wywołała ona skutek, czy od dnia, kiedy o tejże praktyce dowiedział się konsument. Aby art. 14 ustawy nie pozostawał w sprzeczności z innymi aktami wyższej rangi, takimi jak KC Art. 88 2, termin biegu przedawnienia należy przyjąć nie wcześniejszy, niż dzień w którym konsument dowiedział się o tej praktyce. Powódka zarówno w Oświadczeniu o uchyleniu jak i w Pozwie oświadczała, że o tym iż padła ofiarą oszustwa dowiedziała się we wrześniu 2012 r., Oświadczenie o uchyleniu złożyła w dniu 4 października 2012 r., natomiast Pozew w dniu 27 maja 2013 r.. Biorąc powyższe pod uwagę oczywiste jest, że nie może byś mowy o jakimkolwiek przedawnieniu w rozumieniu przepisu art. 14 w/w ustawy. Strona powodowa nie widzi podstaw do odnoszenia się dalszej części Odpowiedzi na pozew Pełnomocnika Pozwanej, w której stwierdza on, jakoby strona powodowa nie przedstawiła żadnego dowodu, który chociażby pośrednio, wskazywał na bezprawne zachowanie byłego pracownika pozwanej gdyż odniosła się już do występującego wcześniej stwierdzenia Pełnomocnika Pozwanej:: Powódka nie wskazała na żadne okoliczności, które miały miejsce w trakcie sprzedaży produktu Pareto, a które w jej ocenie miały być nie - uczciwymi praktykami rynkowymi. Odnosząc się do dywagacji Pełnomocnika Pozwanej na temat wiarygodności Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. (zwanego dalej Raportem), strona powodowa przyznaje, iż do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy podejmowanie działań w zakresie ochrony osób, których interesy 3

4 reprezentuje, z faktu tego nie można jednak wyciągać generalnego wniosku, iż jego Raport jest w związku z powyższym z definicji nierzetelny i stronniczy. Pełnomocnik Pozwanej odnosi się do opinii wyrażonej w Raporcie, natomiast w istocie Raport stanowi przede wszystkim wyważoną, opartą o naukowe metody analizę produktów ogólnie określanych jako ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z wywodów pełnomocnika Pozwanej można wywnioskować, że uważa on Raport za krzywdzący, oczerniający Pozwaną, a więc psujący jej opinię i dobre imię. Jest rzeczą oczywistą, że dla instytucji finansowej jej dobra opinia stanowi podstawę sukcesu w biznesie, jej być lub nie być. W związku z powyższym zdumiewa fakt, że nie są powszechnie znane próby oczyszczenia wizerunku Pozwanej, a nie od rzeczy będzie nadmienić, iż to właśnie firmy z grupy kapitałowej Getin Holding s.a. są głównym negatywnym bohaterem Raportu, co nie wynika w najmniejszym stopniu z osobistych uprzedzeń do niej autorów Raportu, lecz z faktu, że największa ilość skarg dotyczy działalności właśnie tej grupy. Od dnia publikacji Raportu minęło już ponad półtora roku, a nie pojawiła się żadna publikacja polemiczna z w/w Raportem. Nie można nazwać polemicznym pismo Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń o sygnaturze PIU 13/213 z dnia 4 stycznia 2013 r. (dostępne pod adresem ) całkowicie pozbawione elementów dyskusji merytorycznej a skupiające się na rzekomej szkodliwości upublicznienia Raportu i zawierające prośbę o jego usunięcie ze strony internetowej Rzecznika Ubezpieczonych. Już sama ta prośba dyskredytuje zarówno pismo jak i jego autora. Kolejnym pismem będącym odpowiedzią na Raport jest pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Andrzeja Jakubiaka sygnowane DLU/WO/075/135/1/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. i (dostępne pod adresem skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Wojciecha Kowalczyka. W piśmie tym wyrażone jest stanowisko KNF w pełni potwierdzające spostrzeżenia, obiekcje i obawy wyrażone w Raporcie, co w opinii strony powodowej stanowi mocne i bezwarunkowe uwiarygodnienie Raportu w całości. Należy również przytoczyć WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI sygnowane KBF /213 (dostępne pod adresem oceniające pozytywnie (najwyższa z możliwych ocen w skali trójstopniowej) realizację przez Rzecznika Ubezpieczonych, w okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2013 r., zadań związanych z ochroną praw klientów zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych. Mając powyższe na uwadze należy uznać uwagi pełnomocnika Pozwanej dotyczące stronniczości oraz braku niezależności i bezstronności za pozbawione jakichkolwiek racjonalnych podstaw. W związku z powyższym proszę o włączenie Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. (dostępny pod adresem w poczet dowodów w Sprawie. Strona powodowa zdaje sobie sprawę, że Pozwana w trakcie procesu posłuży się zapewne argumentem zawartym już w piśmie z dnia 31 października 2012 r. (załącznik nr 5 do Pozwu) a związanym z art. 245 KPC. Powódka odniosła się już do powyższego w Pozwie, nie od rzeczy będzie nadmienić, że powódka w trakcie zakupu produktu Pareto musiała złożyć 9 podpisów (załączniki: 5, 6, 7, 8 i 9), co stanowi potwierdzenie stosowania przez sprzedawców opisanej w Raporcie manipulacji powodującej mechaniczność składania podpisów pod podsuwanymi dokumentami. Mechanizmy manipulacji są również opisane w artykule Polisocyrografy autorstwa Macieja Wesołowskiego a zamieszczonym w DF z dnia 11 kwietnia 2013 r.. Dodatkowo na życzenie Sądu strona powodowa gotowa jest dostarczyć wydruki dziesiątek 4

5 lub nawet setek wpisów internetowych osób, które zostały wprowadzone w błąd (oszukane) w sposób analogiczny jak Powódka. W odpowiedzi na Postanowienie Sądu z dnia 21 maja 2014 wzywające pozwaną (prawdopodobnie błąd, chyba powinno być powódkę) do powołania wszelkich twierdzeń i dowodów, w szczególności na okoliczność treści zawartej z pozwanym mowy i kwestionowanych zapisów tej umowy, powódka oświadcza, że nigdy nie otrzymała wszystkich dokumentów związanych z umową, co uniemożliwiało odniesienie się do jej treści. Powódka w pozwie podnosi jedynie fakt zastosowania w trakcie sprzedaży podstępu w postaci oszustwa co do treści umowy. Mimo, że Raport Rzecznika stanowią głównie naukowo prowadzone analizy, to w podsumowaniu nie uniknął on emocji (spowodowanych zapewne skalą procederu, ilością poszkodowanych i sumą już poniesionych i tych które będą jeszcze poniesione przez klientów) i niemal jawnym tekstem stwierdza: to jest przestępstwo, zaplanowane przestępstwo na wielką skale i sprawcy powinni być dotkliwie ukarani. Powódka mając dzisiejszą wiedzę w tym temacie, znacznie głębszą niż w chwili składania Oświadczenia o uchyleniu a nawet Pozwu, w pełni zgadza się z opinią zawartą w raporcie, tym niemniej nie chce podnosić kwestii wadliwych, nieprawomocnych lub nieuczciwych postanowień umowy, gdyż wikłałoby to ją w długi, być może wieloletni proces z koniecznością udziału kosztownych ekspertów, profesjonalnego pełnomocnika itp., na co niema sił, czasu ani środków, szczególnie w sytuacji gdy przeciwnik procesowy dysponuje niemal nieograniczonymi środkami. Powódka pragnie szybkiego, jawnego procesu, a ze swej strony, aby być może wspomóc i ośmielić do dochodzenia swych praw setki, a być może nawet tysiące lub więcej znajdujących się w podobnej sytuacji klientów Holdingu kontrolowanego przez Pana Leszka Czarneckiego, postara się upublicznić ten proces w zakresie i środkami dopuszczonymi przez prawo, w tym poprzez Internet włączając w to fora internetowe i blogi. Strona powodowa oświadcza, że usiłowała uzyskać notarialne potwierdzenie załączników, lecz w Kancelarii Notarialnej Hanna Zbrzeźna Cąkała, odmówiono poświadczenia twierdząc że nie można tego uczynić, ponieważ część nie posiada podpisów a część wykazuje cechy wydruków komputerowych. Jednocześnie udzielono porady, aby załączyć kopie załączników a w trakcie rozprawy przedstawić Sądowi oryginały z prośbą o ocenę wiarygodności i poświadczenie kopii, co niniejszym czynimy. Mając powyższe na uwadze wnioskuję jak w Pozwie. XXXXXXXXXXXXXX Załączniki: 1. Kopia pisma procesowego 2. Prospekt produktu Pareto 3. Deklaracja przystąpienia 4. Umowa rachunku wraz z pełnomocnictwem (bez podpisu) 5. Umowa rachunku wraz z pełnomocnictwem (z podpisem) 6. Załącznik nr 1 do deklaracji przystąpienia 7. Zgoda na wprowadzenie ujawnionych powyżej danych (I) 8. Zgoda na wprowadzenie ujawnionych powyżej danych (II) 9. Potwierdzenie 10. Certyfikat 11. Bankowe potwierdzenia przelewów 5

z dnia 18 grudnia 2014 roku

z dnia 18 grudnia 2014 roku Warszawa, 15 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa Powódka: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-784 Warszawa Reprezentowana przez: zerro007

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1842/14 Dnia 11 czerwca 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Robert Obrębski Sędzia SA Marzanna

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 marca 2015 r.

WYROK. z dnia 2 marca 2015 r. Sygn. akt: KIO 326/15 WYROK z dnia 2 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby odwoławczej - Barbara Bettman Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH CZĘŚĆ II Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział I. Szkoda całkowita... 8 1. Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu Katarzyna Sadło Ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu obowi¹zki organizacji pozarz¹dowych Stan prawny na wrzesień 2011 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie dopuszczalno ci i skuteczno ci dochodzenia przedawnionych roszcze o zapłat zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowi

Stanowisko w sprawie dopuszczalno ci i skuteczno ci dochodzenia przedawnionych roszcze o zapłat zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowi Stanowisko w sprawie dopuszczalności i skuteczności dochodzenia przedawnionych roszczeń o zapłatę zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 928/14 WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Opłaty likwidacyjne w umowach

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań Edyta Rutkowska-Tomaszewska Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań 1. Wprowadzenie Dobrze funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 04 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 04 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 960/14 Sygn. akt: KIO 961/14 WYROK z dnia 04 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo