ROCZNICE 2010 REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNICE 2010 REGION ŚWIĘTOKRZYSKI"

Transkrypt

1 ROCZNICE 2010 Rok 2010 ogłoszono: - Rokiem Fryderyka Chopina (uchwała Sejmu z 9 maja 2008 r.) - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (Parlament i Rada UE) - Międzynarodowym Rokiem RóŜnorodności Biologicznej (ONZ) REGION ŚWIĘTOKRZYSKI Styczeń (165) 1 I 1845 Kielce stały się miastem powiatowym, władze carskie zlikwidowały gubernię kielecką i włączyły ją do nowo powstałej guberni radomskiej (30) 1 I 1980 Połaniec odzyskał utracone w 1869 r. prawa miejskie (20) 1 I 1990 Sędziszów otrzymał prawa miejskie (20) 1 I 1990 w Ostrowcu Świętokrzyskim powstał Klub Literacki Aspekt (15) 1 I 1995 odzyskanie praw miejskich przez Małogoszcz (380) 2 I 1630 zm. ksiądz Jakub Bieda Chrostkowicz, który w Małogoszczu wybudował dwa kościoły i szpital zwany Betanią (ur. ok r.) (70) 2 I ur. Zenon Wieczorek, motocyklista zespołu SHL Kielce ( ), ośmiokrotny Mistrz Polski w rajdach szybkich oraz dwukrotny w motocrossach (zm. 18 XI 1991) (315) 5 I 1695 ur. Andrzej Stanisław Załuski, od 1747 r. biskup krakowski, niemal cały czas rezydujący w Kielcach; przeciwnik procesów o czary 1

2 i stosowania tortur; w 1749 r. utworzył komisję do uzdrowienia prawa miejskiego Kielc (zm. 16 XII 1758) (85) 5 I 1925 uruchomiono Pińczowską Kolej Dojazdową, czyli wąskotorową kolejkę kursującą na trasie Hajdaszek Pińczów Wiślica (450) 8 I 1560 zm. (w Pińczowie) Jan Łaski, h. Korab, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli reformacji, twórca koncepcji utworzenia, wzorowanego na anglikańskim, polskiego kościoła narodowego (ur r.) (145) 10 I 1865 Karolina Kraczkiewicz została pierwszą świecką nauczycielką w Sandomierzu; otrzymała posadę w prowadzonej przez benedyktynki elementarnej szkole Ŝeńskiej (65) 12 I 1945 Armia Czerwona w pierwszym dniu ofensywy styczniowej zajęła 160 miejscowości regionu świętokrzyskiego, pierwszą z nich była Stopnica (95) 14 I 1915 ur. Marian Przeździk, poeta, literat z grupy Gołoborze jeden z redaktorów pisma Młodzi Idą ; absolwent liceum im. S. śeromskiego w Kielcach (zm. 20 II 1975) (65) 15 I 1945 Armia Czerwona wyparła Niemców z Kielc, w walkach poległo 129 kielczan (80) 16 I 1930 ur. Henryk Orliński, krajoznawca, działacz PTTK i harcerstwa, jego imię nosi szlak turystyczny Widełki - Szydłów (95) 17 I 1915 ur. Aleksander Sowiński, w czasie II wojny światowej działacz ruchu oporu; po wojnie brał udział w reaktywacji Aeroklubu Kieleckiego, w którym do 1948 r. pełnił funkcję instruktora 2

3 (15) 22 I zm. Jerzy Rutkowski, autor opowiadań, laureat nagród literackich, były pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (ur. 4 VII 1927) (15) 22 I 1995 zm. ksiądz Romuald Syta, absolwent WyŜszego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, mecenas i animator Ŝycia kulturalnego Sandomierza (125) 25 I 1885 oddano do uŝytku pierwszą w regionie linię kolejową zwaną Iwanogrodzką łączyła Iwanogród (obecnie Dęblin) z Dąbrową Górniczą; przy tej okazji odbyły się ceremonie otwarcia dworców kolejowych w Kielcach i Radomiu Luty (70) 1 II 1940 ur. Franciszek Kosela, pierwszy kolarz Kielecczyzny, który startował w Mistrzostwach Świata (18 miejsce w wyścigu w Sachsenring (NRD) w 1960 r.) (15) 1 II 1995 zm. Marianna Dorcz Śliwińska, działaczka PTTK z Końskich (ur. 2 I 1924) (105) 3 II 1905 uczniowie kieleckich i ostrowieckich szkół początkowych i średnich przystąpili do strajku proklamowanego przez warszawskie korporacje Bratniak i Spójnia (505) 4 II 1505 ur. Mikołaj Rej z Nagłowic, h. Oksza, poeta, prozaik, tłumacz, pierwszy z czołowych przedstawicieli literatury renesansowej w Polsce (zm. 4 X 1569) (105) 4 II 1905 w czasie manifestacji robotników Odlewni Witwickiego i Stalowni SkarŜysko doszło do starcia z rosyjską Ŝandarmerią 3

4 i wojskiem. W masakrze na przejeździe kolejowym zginęły 32 osoby i prawie sto zostało rannych (630) 6 II 1380 zm. biskup krakowski Florian z Morska, który wybudował w Bodzentynie zamek i otoczył go murami (140) 6 II 1870 ur. Kazimierz Smoleński, załoŝyciel cukierni K. Smoleński przy ul. Sienkiewicza w Kielcach; na jej bazie w 1962 r. powstała upaństwowiona kawiarnia Kolorowa (105) 10 II 1905 zm. (w Opatowie) Ignacy KrzyŜanowski, pianista i kompozytor (24 XII 1826) (75) 14 II 1935 ur. Jan Pacławski, historyk literatury, pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego) (65) 14 II 1945 zorganizowano Orkiestrę Ziemi Kieleckiej (20) 14 II 1990 Kunów odzyskał odebrane w 1869 r. prawa miejskie (105) 15 II 1905 ur. Ryszard Gracjan Unger, kielecki księgarz, aktywny działacz ZHP i PCK, posiadacz pierwszego samochodu w Kielcach (zm r.) (345) 16 II 1665 zm. Stefan Czarnecki, h. Łodzia, hetman polny koronny (ur. ok r. w Czarncy) (85) 16 II 1925 ur. Karol Anbild, muzyk, kompozytor, dyrygent, wieloletni dyrektor Filharmonii Kieleckiej, twórca Chóru Filharmonii Kieleckiej (zm. 1 III 2008) 4

5 (70) 16 II 1940 w Borze koło SkarŜyska-Kamiennej Niemcy zakończyli prowadzone od 12 lutego masowe egzekucje, w których rozstrzelali 360 Polaków (110) 18 II 1900 zm. Michał Goldhaar, bankier i przemysłowiec, księgarz i nakładca, pierwszy wydawca Gazety Kieleckiej ; od 1862 r. prowadził w Kielcach księgarnię i wypoŝyczalnię ksiąŝek (65) 21 II 1945 ur. (w Kielcach) Rafał Olbiński, artysta malarz, grafik, plakacista, od 1981 r. mieszka w USA (10) 24 II 2000 zm. Franciszek Kamiński, generał, komendant Batalionów Chłopskich i dowódca AK, (ur. 20 IX 1902 w Mikułowicach k. Opatowa) (365) 24 II 1645 zm. Krzysztof Ossoliński, wojewoda sandomierski, właściciel zamku KrzyŜtopór w Ujeździe (ur. 28 IV 1587) (445) 25 II 1565 zm. Marcin Zborowski ze Zborowa k. Stopnicy na Ponidziu, wojewoda kaliski i poznański, najzamoŝniejszy i najbardziej wpływowy magnat Rzeczypospolitej Marzec (130) 1 III 1880 ur. (w Sandomierzu) Albin Jasiński, generał brygady, uczestnik powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Orderem Virtuti Militari; zmarł w sowieckim więzieniu w Mińsku wiosną 1940 r. (95) 2 III 1915 ur. Helena Wolff (pseud. dr Anka ), lekarka, w czasie drugiej wojny światowej szef sanitarny III Obwodu AL i członek konspiracyjnego ruchu oporu; działała w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, 5

6 SkarŜyska, Opatowa, Starachowic (zm. w szpitalu w Starachowicach 31 X 1944 po ranach odniesionych w walce z Niemcami) (120) 4 III 1890 ur. Aleksander Patkowski, wybitny pedagog i krajoznawca, propagator idei regionalizmu, autor publikacji krajoznawczych (zm. 2 III 1942 w Oświęcimiu) (45) 5 III 1965 powołano Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach (30) 8 III 1980 zm. Władysław Pietrzykowski, Ŝołnierz AK, badacz cmentarzy na Kielecczyźnie, współautor cyklu prac poświęconych mogiłom weteranów powstań narodowych (110) 13 III 1900 zm. Józef Piłat, wybitny rzeźbiarz ludowy z Dębskiej Woli (105) 13 III 1905 ur. Stanisław Marian Jerschina, pedagog, pisarz, badacz literatury, załoŝyciel i dyrektor Studium Nauczycielskiego w Kielcach, które pozwoliło utworzyć WyŜszą Szkołę Pedagogiczną (zm. 1 V 1959) (170) 14 III 1840 car Mikołaj I podjął decyzję o zamknięciu gimnazjum gubernialnego w Kielcach, spowodowane to było wykryciem w szkole antyrosyjskiego spisku (375) 15 III 1635 ksiądz kanonik Mikołaj Leopoldowicz, proboszcz kościoła św. Piotra w Sandomierzu, wystawił akt fundacji Seminarium Duchownego (95) 16 III 1915 zm. Jadwiga Prendowska, uczestniczka powstania styczniowego na Kielecczyźnie, kurierka Mariana Langiewicza, autorka ksiąŝki Moje wspomnienia (ur r.) (80) 16 III 1930 ur. Krzysztof Kąkolewski, prozaik, reportaŝysta, autor scenariuszy filmowych, związany z Suchedniowem 6

7 (230) 23 III 1780 zm. Karol Gilba (Gielba), rajca kielecki w latach , burmistrz Kielc w 1775 r. (195) 23 III 1815 ur. Bolesław Sienicki, redaktor i wydawca Gazety Kieleckiej w latach (zm. 18 XII 1887) (5) 24 III 2005 zm. Jan Kamoda, artysta fotografik, współtwórca i klasyczny przedstawiciel kieleckiej szkoły krajobrazu (ur. 1 I 1927) (100) 27 III 1910 zm. Jan Głogowski, lekarz, załoŝyciel prywatnej lecznicy w Ostrowcu Świętokrzyskim i Towarzystwa Higienicznego (100) 27 III 1910 ur. (w Kluczewsku) Krystyna Konarska Łosiowa, poetka związana z redakcją Więzi (zm. 1 VII 2002) (75) 27 III 1935 ur. ksiądz Bonifacy Miązek, naukowiec, poeta, historyk literatury, krytyk literacki; studiował w WyŜszym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (35) 27 III 1975 zm. Edmund Massalski, pedagog, naukowiec, publicysta, działacz ZHP, PTK i PTTK, regionalista, autor przewodników turystycznych po Kielecczyźnie oraz innych prac o regionie; członek Towarzystwa Biblioteki Publicznej (ur. 19 XI 1886 w Michałowie k. Starachowic) (70) 30 III 1940 oddział majora Henryka Dobrzańskiego (pseud. Hubal ) stoczył swą pierwszą bitwę z batalionem niemieckim koło wsi Huciska w pobliŝu Końskich 7

8 Kwiecień (555) 1 IV 1455 zm. (w Sandomierzu) kardynał Zbigniew Oleśnicki, najbardziej wpływowy magnat epoki jagiellońskiej, fundator kościoła w Bodzentynie (1452 r.) (70) 6 IV 1940 zm. Jan Gajzler, poeta, autor m.in. wierszy o tematyce regionalnej (ur. 4 V 1891 w Suchedniowie) (100) 7 IV 1910 ur. Zofia Julia z Ekiertów śak, dyrektorka Państwowego Gimnazjum i Liceum Błogosławionej Kingi; wykładała na tajnych kompletach; wpisana do Księgi ZasłuŜonych Województwa Kieleckiego (75) 13 IV 1945 Zarząd Miasta w Kielcach przekazał Muzeum Świętokrzyskiemu kamienicę Pod Filarami na Rynku (205) 16 IV 1805 zm. Franciszek Erazm Preiss, w latach wikary kolegiaty sandomierskiej, od 1754 r. wykładał w kieleckim Seminarium Duchownym, kanonik kielecki, proboszcz w Zagnańsku; własnym kosztem dokonał remontu kościoła św. Leonarda w Kielcach; autor Examentinum ordinandorum popularnego podręcznika teologii moralnej (ur. 15 IX 1727) (115) 16 IV 1895 ur. Czesław Kaczmarek, biskup ordynariusz kielecki w latach ; prześladowany przez komunistów i więziony w latach (zm. 26 VIII 1963) (220) 17 IV 1790 zm. Melchior Karczewski, pisarz miejski i burmistrz Kielc w latach ; w 1749 r. uczestniczył w pracach komisji porządkowej powołanej przez biskupa Załuskiego 8

9 (185) 20 IV 1825 zm. Franciszek Wieliczko, nauczyciel prawa i wymowy w szkole kieleckiej oraz jej prefekt, profesor w seminarium kieleckim, a później w warszawskim (95) 24 IV 1915 ur. Józef Kaczmarek, poeta i rzeźbiarz ludowy z Chyczy k. Radkowa (zm. 7 I 1997) (110) 25 IV 1900 Juliusz hrabia Tarnowski, właściciel dóbr koneckich, zainicjował utworzenie Towarzystwa Ochotniczej StraŜy Ogniowej w Końskich (35) 27 IV 1975 ur. Jarosław Sieczka, piłkarz ręczny, wychowanek Iskry Kielce, czołowy zawodnik druŝyny (10) 26 IV 2000 zm. Edmund Gorzkowski, regionalista, pisarz, przewodnik po Górach Świętokrzyskich (ur. 26 I 1932) (85) 28 IV 1925 zm. Jan Styka, portrecista, pejzaŝysta, malarz obrazów batalistycznych i religijnych; jego imię nosi jedna z ulic w Kielcach (ur. 8 IV 1858) (145) 29 IV 1865 ur. Zygmunt Wasilewski, publicysta, krytyk literacki, redaktor i wydawca pism oraz ksiąŝek; kolega Stefana śeromskiego z okresu nauki w kieleckim gimnazjum (zm. 25 X 1948) (380) 30 IV 1630 zm. arcybiskup Marcin Szyszkowski, załoŝyciel i fundator klasztoru na Karczówce, gdzie sprowadził relikwie św. Karola Boromeusza (70) 30 IV 1940 zginął, koło Anielina w walce z Niemcami major Henryk Dobrzański (pseud. Hubal ), dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego działającego na terenie Kielecczyzny (ur. 22 VI 1897) 9

10 (35) 30 IV 1975 zm. Maria ElŜbieta Opielińska, nauczycielka, organizatorka tajnego nauczania, dyrektorka gimnazjum i Liceum im. bł. Kingi w Kielcach (ur. 8. VII 1902) Maj (40) 1 V 1970 zm. Tadeusz Massalski, inŝynier budownictwa, brat Edmunda przyrodnika i geografa (ur. 17 V 1896 w Michałowie k. Starachowic) (25) 3 V 1985 zm. Wojciech Bellon, poeta, kompozytor, bard, załoŝyciel zespołu Wolna Grupa Bukowina; pochowany w Busku-Zdroju (ur. 14 III 1952 r.) (35) 4 V 1975 zm. Sylwester Kowalczewski, nauczyciel, wybitny krajoznawca, działacz ZHP, PTK i PTTK; współzałoŝyciel Muzeum Świętokrzyskiego, autor prac popularyzatorskich o regionie świętokrzyskim i przewodników turystycznych (21 XII 1902) (115) 7 V 1895 zm. Feliks Jaroński, kompozytor, organizator Ŝycia muzycznego w Kielcach (ur. 5 X 1823) (655) 12 V 1355 biskup krakowski, Bodzanta utworzył parafię w naleŝącym do niego Bodzentynie (220) 14 V 1790 Sejm Wielki mianował Aleksandra Ordęgę Sądowym Gubernatorem dla odebranych biskupom krakowskim Kielc, Bodzentyna, Daleszyc oraz IłŜy (150) 14 V 1860 ur. (w Kielcach) Jan Łoś, profesor filologii słowiańskiej i języka polskiego, autor wielu publikacji z dziedziny językoznawstwa (zm. 2 III 1973) 10

11 (90) 14 V 1920 ur. Bolesław Garboś, poeta, członek Kieleckiego Oddziału ZLP, prawnik działający w Sandomierzu (zm. 8 VI 1999) (160) 16 V 1850 ur. Feliks Kwieciński, świętokrzyski botanik i florysta (zm. 13 I 1932) (335) 18 V 1675 zm. Stanisław Lubieniecki młodszy, działacz ariański związany z Rakowem, pisarz, historyk i astronom (ur. 23 VIII 1623) (105) 19 V 1905 ur. Stanisław Stefańczyk, działacz ludowy, w latach poseł na sejm (zm. 19 IV 1970 w Kielcach) (95) 22 V 1915 zm. Mieczysław Brodowski, porucznik Legionów Polskich, uczestnik bitwy pod Konarami, w czasie której poległ; pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari (ur. 14 XI 1888) (210) 24 V 1800 wielki poŝar zniszczył prawie całe Kielce wraz z ratuszem na rynku, ocalały jedynie murowane budynki w południowej części miasta (m.in. pałac biskupów, kolegiata, seminarium) (95) 25 V 1915 ur. (we wsi Wałkonowy k. Secemina) Władysław śesławski, współtwórca słuchowiska radiowego Matysiakowie (zm. 30 III 1983) (70) 26 V 1940 ur. Krystyna Cel, poetka, eseistka, bibliotekarka i nauczycielka, członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich (190) 29 V 1820 generał Józef Zajączek, namiestnik Królestwa Polskiego, po wizycie w Kielcach nakazał władzom miasta wybrukowanie otoczenia kolegiaty, pałacu biskupów i seminarium, a takŝe zburzenie pozostałości miejskich murów koło kolegiaty (100) 30 V 1910 ur. (w Kielcach) Borys Kononow, malarz-amator, współzałoŝyciel Klubu Artystów Plastyków amatorów (zm. 26 VI 1993) 11

12 (20) 31 V 1990 zm. Juliusz Braun, ekonomista, prawnik, wybitny ekolog, publicysta, załoŝyciel pierwszego w kraju Studium Ochrony Środowiska (ur. 2 VII 1904) Czerwiec (100) 2 VI 1910 ur. Jan Zieliński, pedagog, krajoznawca, działacz PCK, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, PTK, PTTK; autor ksiąŝek i artykułów o tematyce regionalnej (45) 5 VI 1965 zm. Edward Krzywicki, twórca, naukowych podstaw polskiego garbarstwa (ur. 26 I 1892 w Sandomierzu) (310) 6 VI 1700 zm. Wespazjan Kochowski, poeta, prozaik, historyk, przedstawiciel tzw. sarmackiego baroku; wprowadził do literatury określenie świętokrzyska kraina (ur. w pocz r. w Gaju pod Waśniowem) (125) 9 VI 1885 ur. Felicjan Sławoj-Składkowski, doktor medycyny, generał dywizji, minister spraw wewnętrznych, premier rządu RP; absolwent kieleckiego gimnazjum (obecnie I LO im. Stefana śeromskiego) (zm. 21 VIII 1962) (70) 9 VI 1940 ur. Bogumił Bujak, lekkoatleta Zrywu Kielce (1955) i Budowlanych Kielce ( ); od 1972 r. instruktor narciarstwa i lekkiej atletyki w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji Start w Kielcach, od 1988 r. członek Międzynarodowego Związku Instruktorów Narciarstwa, a od 1996 r. wiceprezes Polskiego Związku Niepełnosprawnych (60) 10 VI 1950 ur. Irena śukowska-rumin, poetka; w latach kierownik Działu Artystycznego WDK w Kielcach, członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich 12

13 (295) 12 VI 1715 ur. Kajetan Sołtyk, biskup krakowski; w 1767 r. wywieziony przez Rosjan do Kaługi, gdzie przebywał do 1773 r.; od 1782 r. aŝ do śmierci w roku 1788 przebywał w pałacu biskupim w Kielcach; z jego inicjatywy rozpoczęto budowę szpitala i Klasztoru Sióstr Miłosierdzia (zm. 30 VII 1788 w Kielcach) (205) 13 VI 1805 powstanie Diecezji Kieleckiej (100) 14 VI 1910 ur. (w Jankowicach k. Opatowa) Jan Malinowski, ksiądz, kapelan pułku ułanów karpackich; w czasie bitwy o Monte Cassino niósł polską flagę narodową, która została zatknięta na szczycie góry; odznaczony Orderem Virtuti Militari (zm. 4 XII 1974 w Chicago) (65) 17 VI 1945 ukazał się pierwszy numer Informatora Sportowego Województwa Kieleckiego, którego twórcą był Sławomir Zieliński; z przyczyn finansowych pismo przestało się ukazywać juŝ w sierpniu 1945 r. (45) 17 VI 1965 zm. Włodzimierz Gierowski, regionalista, Ŝołnierz, historyk, działacz PTTK z Kielc (ur. 14 II 1897) (600) 18 VI 1410 do klasztoru Benedyktynów na Świętym KrzyŜu, w charakterze pielgrzyma, przybył przygotowujący się do wojny z Zakonem KrzyŜackim król Władysław Jagiełło (40) 18 VI 1970 zm. Piotr Piech, poeta z Kurzelowa (ur. 29 I 1904) (75) 21 VI 1935 ur. (w Kielcach) Rajmund Stachurski, trzynastokrotny indywidualny Mistrz Polski w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego; 177 razy reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych 13

14 (80) 28 VI 1930 ur. Jan Urban, historyk, pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego) (45) 28 VI 1964 otwarcie Muzeum Lat Szkolnych Stefana śeromskiego (30) 30 VI 1980 zm. Halina Snopkiewicz, pisarka, autorka powieści dla młodzieŝy; absolwentka gimnazjum w SkarŜysku-Kamiennej (ur. 16 IV 1934) Lipiec (65) 1 VII 1945 powstała Wojewódzka Orkiestra Symfoniczna w Kielcach, dzisiejsza Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga (10) 4 VII zm. Gustaw Herling-Grudziński, prozaik, krytyk literacki i publicysta (ur. 20 V 1919 r. w Kielcach) (90) 8 VII 1920 ur. Adam Borchólski, sportowiec, szkoleniowiec i działacz sportowy z Kielc; w 1946 r. występował w kadrze narodowej piłki noŝnej (85) 10 VII 1925 ur. (w Kielcach) Edmund Niziurski, pisarz, autor popularnych ksiąŝek dla dzieci i młodzieŝy (105) 12 VII 1905 ur. Tadeusz Konrad Przypkowski, historyk sztuki, gnomonik, bibliofil, kolekcjoner, fotograf; współorganizator Muzeum Zegarów w Jędrzejowie (zm. 17 XII 1977) (395) 15 VII 1615 zm. Zygmunt Myszkowski, h. Jastrzębiec, marszałek wielki koronny, pierwszy ordynat pińczowski (385) 19 VII 1625 zm. (w Rakowie) Hieronim Moskorzowski, działacz i pisarz ariański 14

15 (120) 21 VII 1890 ur. (we Włoszczowie) Eugeniusz Popoff, prawnik poeta, literat i publicysta, członek załoŝyciel Polskiego Pen Clubu (zm. 15 II 1968) (65) 28 VII 1945 ur. Adam Alfred Zych, poeta, eseista, tłumacz, pedagog, naukowiec związany z Akademią Świętokrzyską (obecnie Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego), członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich (80) 29 VII 1930 ur. (w Morawicy) Mieczysław Jaworski, proboszcz parafii katedralnej i biskup pomocniczy kielecki (75) 30 VII 1935 ur. Jan Stanisław Stefaniak, poeta, prozaik, satyryk, członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich Sierpień (45) 7 VIII 1965 ur. Piotr Gil, wychowanek Korony Kielce, jeden z najlepszych bramkarzy w historii klubu i jeden z najdłuŝej grających zawodników w barwach klubu (360) 9 VIII 1650 zm. Jerzy Ossoliński, h. Topór, wojewoda sandomierski, pochowany w kościele kolegiackim w Klimontowie (ur. 15 XII 1595 w Sandomierzu) (120) 9 VIII 1890 ur. ksiądz doktor Józef Pawłowski, proboszcz parafii katedralnej i wykładowca Seminarium Duchownego w Kielcach; zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942r., beatyfikowany w 1999 roku (100) 13 VIII 1910 zm. Kazimierz Grabowski, proboszcz parafii w Moskorzewie i Szczekocinach, autor i wydawca pieśni kościelnych (ur. 2 III 1859 w Kielcach) 15

16 (10) 13 VIII 2000 zm. Andrzej Wierzbowski, nauczyciel i regionalista, w latach siedemdziesiątych prowadził stałą rubrykę Twórcy ludowi na łamach kieleckiego miesięcznika Przemiany (ur. 24 III 1934 w Szczekocinach) (105) 19 VIII 1905 po otrzymaniu rządowej koncesji, Towarzystwo Telefonów rozpoczęło pracę nad telefonizacją Kielc (40) 19 VIII zm. Lech Leon Beynar, pisarz znany jako Paweł Jasienica; przez kilka lat mieszkał w Opatowie, gdzie ukończył gimnazjum (ur. 10 XI 1909) (90) 20 VIII 1920 powstał Klub Sportowy MłodzieŜy Szkolnej Lechia pierwszy gimnazjalny klub sportowy w mieście (75) 22 VIII 1935 ur. Bohdan Furnal, nauczyciel, bibliotekarz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka), pracownik Muzeum Narodowego w Kielcach (zm. 6 IV 1993) (55) 23 VIII 1955 ur. Stanisław Hojda, trener piłki ręcznej, pracownik dydaktyczny Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego); trener Iskry Kielce w latach (10) 31 VIII 2000 zm. Janina Stramska, poetka, od 1943 r. działaczka konspiracji antyhitlerowskiej (ur. 16 VI 1924 we Włoszczowie) Wrzesień (100) 1 IX 1910 zm. Stanisław Święcicki, drukarz i wydawca; w drukarni przy ulicy DuŜej wykonywał druki dla potrzeb regionu (85) 1 IX 1935 Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę o likwidacji wszystkich sześciu rogatek, na których funkcjonowały posterunki pobierające 16

17 opłaty od wjazdu do miasta; przyczyną tej decyzji było postrzelenie kieleckiej nauczycielki przez posterunkowego z krakowskiej rogatki (85) 1 IX 1935 w Starachowicach otwarto Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum, trzy lata później zostało ono upaństwowione (455) 3 IX 1555 ur. Zbigniew Ossoliński, h. Topór, wojewoda Sandomierski (115) 3 IX 1895 powstało Kieleckie Towarzystwo Cyklistów, najstarsze stowarzyszenie sportowe w regionie (135) 4 IX 1875 ur. Franciszek Loeffler, współpracownik pisma Echa Kieleckie, w latach redaktor tygodnika Ziemia Kielecka ; współorganizator Biblioteki Publicznej oraz kieleckiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej (zm. 24 II 1919) (65) 6 IX 1945 ur. Jerzy Matuszczyk, działacz piłki noŝnej, prezes Kieleckiego Okręgu Związku Piłki NoŜnej ( ) (90) 9 IX 1920 ur. (w Kielcach) Wiesław Stefan JaŜdŜyński, powieściopisarz i publicysta (zm. 26 VII 1998) (80) 11 IX 1930 zm. Emil Godlewski, botanik, fizjolog roślin, jego imię nosi jedna z ulic w Krasocinie (ur. 30 VI 1847 w Krasocinie) (285) IX 2010 roku - planowane obchody Jubileuszu 285-lecia powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Kielcach (120) 19 IX 1890 ur. Jan Cudek, dowódca II dywizjonu pułku artylerii lekkiej Legionów w Kielcach, dwukrotnie odznaczony KrzyŜem Walecznych; prezes Podokręgu Piłki NoŜnej w Kielcach ( ), organizator ostatniego 17

18 przed wybuchem II wojny światowej meczu piłkarskiej reprezentacji Kielc z Gedeonią Gdańsk (zamordowany w Oświęcimiu 16 X 1942) (40) 19 IX 1970 ur. (w Bielinach) Tomasz BroŜyna, kolarz szosowy; w 1996 r. wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie (100) 20 IX 1910 ur. Stanisław Padło, ps. Niebora, dowódca Armii Krajowej na Ponidziu (zm. 8 VIII 1969) (150) 23 IX 1995 w Sandomierzu zainstalowano oświetlenie uliczne; latarnie zakupiono ze składek mieszkańców miasta (15) 23 IX 1995 zm. Józef Firmanty, malarz i poeta pochodzący z Korytnicy (ur. 27 II 1913) (100) 26 IX 1910 ur. Michał Wiśniewski, zasłuŝony sędzia piłki noŝnej w okręgu kieleckim, w swojej karierze prowadził 930 spotkań (55) 26 IX 1955 ur. Wojciech Saletra, historyk, pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego) (25) 27 IX 1985 zm. Marian Hofbauer, uczestnik kampanii wrześniowej (odznaczony Orderem Virtuti Militari); po wojnie prowadził w Sandomierzu zakład ślusarski, w którym zatrudniał 15 pracowników (był największym pracodawcą w mieście), zajmował się równieŝ działalnością społeczną w Cechu Rzemiosł (65) 28 IX 1945 powstał Aeroklub Kielecki (310) 30 IX 1700 ur. (w śarczycach k. Małogoszcza) Hieronim Konarski (po wstąpieniu do zakonu pijarów przybrał imię Stanisław), reformator polskiego szkolnictwa, załoŝyciel pijarskich szkół ze słynnym 18

19 Collegium Nobilium na czele; autor tekstów publicystycznopolitycznych (m.in. O skutecznym rad sposobie) Październik (140) 1 X 1870 ukazał się pierwszy numer Gazety Kieleckiej, której załoŝycielem był Leon Gautier, carski naczelnik powiatu kieleckiego, a wydawcą Michał Goldhaar (100) 4 X 1910 zm. Roman Plenkiewicz, pedagog, działacz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, redaktor Encyklopedii Wychowawczej, historyk i krytyk literatury (ur. 20 I 1833 w Skórczowie k. Pińczowa) (80) 4 X 1930 ur. (w Kielcach) Wiesław Gołas, jeden z najwybitniejszych aktorów filmowych i kabaretowych; ukończył II LO im. Śniadeckich w Kielcach (55) 9 X 1955 zm. Ryszard Prauss, artysta-malarz, w czasie okupacji był nauczycielem w szkole Handlowej w Kielcach; w 1945 r. był jednym z załoŝycieli Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków i prezesem tego związku w latach (ur. 3 IV 1902) (105) 14 X 1905 ur. (w Ocinku k. Sandomierza) Wincenty Burek, pisarz, redaktor miesięcznika Ziemia Kielecka, dyrektor Państwowego Ośrodka Kultury Plastycznej (zm. 4 VII 1988) (105) 14 X 1905 ur. Eugenia Józefa z Szkwarowskich Prauss, nauczycielka, działaczka harcerska z Kielc (zm. 21 XI 1987) (25) 16 X 1985 Końskie zostały odznaczone KrzyŜem Grunwaldu (10) 18 X 2000 zm. Tadeusz Jakubik, artysta-fotografik, współtwórca Świętokrzyskiej Szkoły Krajobrazowej 19

20 (95) 20 X 1915 ukazał się pierwszy spośród 88 numerów tygodnika Ziemia Kielecka ; przez pierwsze pięć numerów pismem kierował Edmund Massalski, którego od szóstego numeru zastąpił Franciszek Loeffler; Ziemia Kielecka ukazywała się do 30 czerwca 1917 r. (135) 30 X 1875 zm. Ferdynand Karol Sztumpf, od 1868 r. właściciel browaru przy ulicy Ogrodowej (tzw. browar Karschów) (95) 31 X 1915 powstało Ostrowieckie Towarzystwo Nauczycielskie Listopad (425) 1 XI 1585 ur. (w Kurzelowie k. Włoszczowy) Jan BroŜek, wybitny matematyk i astronom; od 1652 r. rektor Akademii Krakowskiej; autor planów kopalń soli w Bochni i Wieliczce (zm. 21 XI 1652) (30) 1 XI 1980 zm. Władysław Chachaj, w czasie okupacji niemieckiej oficer wywiadu AK, od 1943 r. lekarz w Zgrupowaniu Partyzanckim Ponury, porucznika Jana Piwnika, odznaczony Orderem Virtuti Militari (ur. 29 X 1912) (105) 2 XI 1905 ur. (w Kielcach) Marian Suski, brązowy medalista w szermierce na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles (1932 r.), na Igrzyskach w Berlinie (1936 r.) zajął 4 miejsce w turnieju druŝynowym w szabli (200) 3 XI 1810 ksiądz Hugo Kołłątaj otrzymał nominację na kustosza kolegiaty w Sandomierzu (255) 6 XII 1755 ur. Stanisław Staszic, załoŝyciel Dyrekcji Górniczej i Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach (zm. 20 I 1826) 20

21 (120) 6 XI 1890 zm. Piotr Ściegienny, ksiądz, działacz rewolucyjny i demokratyczny (ur. w 1800 lub 1801 r. w Bilczy) (190) 7 XI 1820 biskup sandomierski Adam Prosper Burzyński dokonał uroczystego otwarcia Seminarium Duchownego w Sandomierzu (75) 9 XI 1935 w Końskich powstał miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (120) 16 XI 1890 ur. Edmund Padechowicz, współzałoŝyciel Muzeum Świętokrzyskiego, działacz PTK (210) 19 XI 1800 zm. Andrzej Grzywaczewski, w 1772 r. burmistrz Kielc (35) 19 XI 1975 zm. Jerzy Jędrzejewicz, tłumacz, autor ksiąŝek biograficznych, eseista, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika Ziemia Kielecka (ur. 2 III 1902 w Bawarii k. Końskich) (20) 19 XI 1990 zm. Józef Wiącek, dowódca oddziału partyzanckiego Jędrusie działającego na Kielecczyźnie (105) 20 XI 1905 ur. Jan Budźko, w latach 1948, i prezes Kieleckiego Okręgowego Związku Piłki NoŜnej; w latach trzydziestych był bramkarzem druŝyny piłkarskiej Strzelec Kielce (zm. 9 IX 1991) (85) 20 XI 1925 zm. Stefan śeromski, powieściopisarz, nowelista, dramaturg i publicysta (ur. 14 X 1865 w Strawczynie) (35) 20 XI 1975 Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach podniesiono do godności Muzeum Narodowego 21

22 (165) 27 XI 1845 ur. (w Domaszowicach k. Kielc) Walery Przyborowski, powieściopisarz, historyk, dziennikarz i publicysta(zm. 13 III 1913) (100) 29 XI 1910 ur. Henryk Peszko, kanclerz kurii kieleckiej, współtwórca NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego oraz Marszów Kadrówki (55) 29 XI 1955 ur. Krzysztof Borowiec, karateka, załoŝyciel Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin; Mistrz Polski w wadze 70 kg (1983 r.) Grudzień (55) 1 XII 1955 ur. Marcin Gajek, kielecki poeta, redaktor pisma Młodzi Idą, członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Kielcach (zm. 6 XI 1991) (165) 5 XII 1845 ur. Piotr Arkadiusz Płoski, w 1847 r. był redaktorem i wydawcą Gazety Kieleckiej, sędzia Sądu Okręgowego (zm. 28 XII 1922) (105) 10 XII 1905 Henryk Sienkiewicz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla (70) 10 XII 1940 ur. Jerzy Adamkiewicz, czołowy pilot szybowcowy Aeroklubu Kieleckiego; zdobywca srebrnej, złotej i diamentowej odznaki szybowcowej, Mistrz Sportu (1974 r.) (105) 14 XII 1905 zm. ksiądz Aleksander Majewski, w latach proboszcz parafii we Włoszczowie, społecznik (ur. 23 III 1854) (415) 15 XII 1595 ur. Jerzy Ossoliński, h. Topór, wojewoda sandomierski (zm. 9 VIII 1650) 22

23 (220) 15 XII 1790 ur. Jerzy Pusch, inŝynier, naukowiec, wykładowca w Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach w latach ; patron ulicy na osiedlu Ślichowice w Kielcach (zm. 2 X 1846) (55) 18 XII 1955 zm. Karol Sieklucki, budowniczy i właściciel Cegielni Mechanicznej na Wielkopolu; członek Rady Miejskiej i władz Cechu Rzemieślniczego w Kielcach (15) 18 XII 1995 zm. Marian Sołtysiak, ps. Barabasz, dowódca oddziału partyzanckiego AK na Kielecczyźnie (95) 20 XII 1915 ur. Władysław Czerwonka, porucznik AK; w 1943 r. utworzył oddział partyzancki w okolicach SkarŜyska; odznaczony Orderem Virtuti Militari (zm. 30 XII 1986) (85) 20 XII 1925 ur. Władysław Sadowski, ceniony w Kielcach adwokat, wybitny krajoznawca, działacz PTTK, autor przewodników po Górach Świętokrzyskich (45) 21 XII 1965 powołanie w Kielcach Klubu Literackiego (110) 22 XII 1900 Henryk Sienkiewicz, obchodzący jubileusz 25-lecia pracy twórczej, otrzymał w warszawskim ratuszu akt notarialny nadania mu w formie tzw. daru narodu majątku Oblęgorek k. Strawczyna (85) 22 XII 1925 ur. Włodzimierz Wójcikiewicz, w 1970 r. brał udział w reaktywowaniu Automobilklubu Kielce; w latach prezes AK; w 1976 r. z jego inicjatywy rozpoczęto budowę toru wyścigowego Kielce w Miedzianej Górze 23

24 (110) 24 XII 1900 zm. (w Pińczowie) Bronisław Teodor Grabowski, profesor filologii klasycznej; najwybitniejszy polski historyk i tłumacz literatury słowiańskiej oraz znany w Europie działacz panslawistyczny (25) 25 XII 1985 ukazał się pierwszy numer rocznika Nad Kamienną wydawanego przez towarzystwa miłośników regionu ze Starachowic, SkarŜyska- Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego INNE ROCZNICE REGIONALNE (745) 1265 Pacanów otrzymał prawa miejskie (utracił je w 1869 r.) (675) 1335 załoŝenie Bodzentyna na gruntach Tarczka (645) 1365 Kunów nad Kamienną otrzymał prawa miejskie (505) 1505 Ćmielów otrzymał prawa miejskie (485) 1525 Staszów otrzymał prawa miejskie (85) 1925 załoŝono Opatowski Klub Sportowy (85) 1925 załoŝono Sandomierski Klub Sportowy (85) 1925 załoŝono Klub Sportowy Skalbmierzanka (od 1928 r. Victoria Skalbmierz) (75) 1935 wzniesienie, na terenie folwarku Psiarnia, Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (dzisiejszy WDK) (75) 1935 otwarcie lotniska w Masłowie 24

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ROCZNIC I WYDARZEŃ 2010 w wyborze

KALENDARIUM ROCZNIC I WYDARZEŃ 2010 w wyborze KALENDARIUM ROCZNIC I WYDARZEŃ 2010 w wyborze Rok Fryderyka Chopina (uchwała Sejmu RP z dnia 9 maja 2008 r.) STYCZEŃ 02.01 25. rocznica śmierci Igora Sikiryckiego (1920 1985), polskiego poety, satyryka,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC I WYDARZEŃ W 2015 ROKU

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC I WYDARZEŃ W 2015 ROKU KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC I WYDARZEŃ W 2015 ROKU Sejm RP ogłosił rok 2015: Rokiem św. Jana Pawła II w 10. rocznicę śmierci Rokiem Jana Długosza w 600. rocznicę urodzin Rokiem Polskiego Teatru w 250.

Bardziej szczegółowo

ROCZNICE OBCHODZONE W 2010 R.

ROCZNICE OBCHODZONE W 2010 R. STYCZEŃ 1 styczeń Światowy Dzień Pokoju 3 stycznia 65 rocznica śmierci Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1878 1945),polskiego poety, podróŝnika, przyrodnika i ekonomisty 4 stycznia 225 rocznica urodzin

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach WAŻNIEJSZE ROCZNICE LITERACKIE, KULTURALNE, SPOŁECZNE I HISTORYCZNE 2015 ROCZNICE STAŁE 1 I - Światowy Dzień Pokoju - Światowy Dzień Walki z AIDS 3 I - Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego 6 I - Dzień

Bardziej szczegółowo

27. Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce

27. Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce Podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych, które otrzymały środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku. 1. Świętokrzyska Rada Związków Sportowych w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz rocznic i wydarzeń 2015

Kalendarz rocznic i wydarzeń 2015 Kalendarz rocznic i wydarzeń 2015 Rok 2015 ogłoszono: Rokiem św. Jana Pawła II Rokiem Jana Długosza Rokiem Polskiego Teatru Rokiem Witkiewiczów Rokiem Samorządu Terytorialnego STYCZEŃ 1.01 Światowy Dzień

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1. Powiat Konecki 2. Gmina Samborzec 3. Gmina Bodzechów 4. Gmina Stopnica 5. Powiat Kielecki 6. Gmina Bogoria Tytuł NOWA SZKOŁA KONECKA - Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno - Edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA PODSTAWOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA PODSTAWOWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku LISTA PODSTAWOWA Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH 2010

KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH 2010 KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH 2010 01. 01 Światowy dzień pokoju STYCZEŃ 3. 01. Zmarł Pierre Larousse (23.10.1817-3.01.1875) - francuski pisarz, leksykograf, wydawca. 135. rocznica śmierci 4. 01. Urodził

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920,

: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920, {gallery}galeria_6_armia_krajowa/600{/gallery} Foto 600 Armia Krajowa ARMIA KRAJOWA - rodowód - w dniu 27.09.1939r. powołano Służbę Zwycięstwu Polsce, w dniu 13.11. Więcej: Galeria opracowywana wspólnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010.

Sprawozdanie z realizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010. Sprawozdanie z realizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2009/2010. Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych. Konkursy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ Roku Jubileuszowego 800 - lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie

KALENDARZ WYDARZEŃ Roku Jubileuszowego 800 - lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie Powiat Opatowski Miasto i Gmina Opatów KALENDARZ WYDARZEŃ Roku Jubileuszowego 800 - lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie 06 listopad 2005 r. Wydarzenie: Powołanie Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

- polityk polski, pułkownik, dyplomata; 1932-1939 minister spraw zagranicznych;

- polityk polski, pułkownik, dyplomata; 1932-1939 minister spraw zagranicznych; - polityk polski, pułkownik, dyplomata; 1932-1939 minister spraw zagranicznych; - uznawany za spadkobiercę myśli politycznej J. Piłsudskiego, główny polityk sanacji; - w maju 1939 zdecydowanie przeciwstawił

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Kalendarium rocznic 2015

Kalendarium rocznic 2015 Dodatek do Poradnika Bibliotekarza Kalendarium rocznic 2015 STYCZEŃ 4 I 55. rocznica śmierci Alberta Camusa (1913-1960), prozaika i dramaturga francuskiego, laureata Nagrody Nobla (1957). 9 I 125. rocznica

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński 3 KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 tel: (41) 344-74-20 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie wita 2015-06-01 13:58:29

Świętokrzyskie wita 2015-06-01 13:58:29 Świętokrzyskie wita 2015-06-01 13:58:29 2 Województwo Świętokrzyskie - nazwa jednego z szesnastu polskich regionów - pochodzi od najstarszych w Europie gór. Święty Krzyż, PAP/Michał Walczak Niemal w ich

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych 2014r. realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych 2014r. realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych 2014r. realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 30.08.2014r. Komisja w składzie: Mariusz Augustyniak - kulturoznawca,

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO,,Ks. Twardowski i jego spojrzenie na świat Nazwa konkursu: Konkurs recytatorski:,,ks. Twardowski i jego spojrzenie na świat Organizatorzy konkursu: Referat

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

27 III - Międzynarodowy Dzień Teatru

27 III - Międzynarodowy Dzień Teatru Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej Oprac. Anna Nogaj R O C Z N I C E 2011 (waŝniejsze rocznice literackie, kulturalne, społeczne

Bardziej szczegółowo

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4 Rodowód d Zespołu u Szkół Technicznych i Morskich 1949 Publiczna Średnia Szkoła Metalowa przy stoczni 1950 Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów od 1953 przy ul. Willowej 2/4 1958 Wieczorowe Technikum Budowy

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W KIELCACH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W KIELCACH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nazwa szkoły, adres, telefon, e mail, www Patron szkoły Licza uczniów w szkole Liczba klas Liczba uczniów w klasie Godziny zajęć Języki obce Zajęcia pozalekcyjne Dostęp do internetu dla uczniów Obiekty

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla

1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla 1 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy 3 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów 4 Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego

Bardziej szczegółowo

DEKADA JUBILEUSZOWA UAM (2009-2019) I ROK DEKADY WIELKA MAJÓWKA UAM 2010 30.04 15.05.2010

DEKADA JUBILEUSZOWA UAM (2009-2019) I ROK DEKADY WIELKA MAJÓWKA UAM 2010 30.04 15.05.2010 DEKADA JUBILEUSZOWA UAM (2009-2019) I ROK DEKADY WIELKA MAJÓWKA UAM 2010 30.04 15.05.2010 STUDENCI BADANIA, EDUKACJA, SPORT, KULTURA, DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA 30.04-03.05 01.05 STUDENCKA MAJÓWKA W SIERAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo świętokrzyskie Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój polski 129 74 69

Bardziej szczegółowo

(puste) ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć Całodobowo 413782401 wew 229 CZERWONA GÓRA 10

(puste) ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć Całodobowo 413782401 wew 229 CZERWONA GÓRA 10 Wykaz placówek Miejscowość Nazwa Adres Typ / godziny pracy Nr Telefonu BUSKO-ZDRÓJ PARTYZANTÓW 4 413782657 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ BOHATERÓW WARSZAWY 67 Izba przyjęć 413782401 wew 229 CHĘCINY

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Sylwia Zacharz Zespół fotografii uczniów Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach z lat 1884-1886. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 26, 444-448

Sylwia Zacharz Zespół fotografii uczniów Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach z lat 1884-1886. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 26, 444-448 Sylwia Zacharz Zespół fotografii uczniów Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach z lat 1884-1886 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 26, 444-448 2011 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach Tom 26, Kielce

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH 2015. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH 2015. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach KALENDARIUM ROCZNIC LITERACKICH 2015 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ROK 2015 OGŁOSZONO ROKIEM : Jana Potockiego Międzynarodowym Rokiem Swiatła i Technologii Wykorzystujących Swiatło

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Mnie ta ziemia od innych droższa... tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego na język angielski gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Mnie ta ziemia od innych droższa... tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego na język angielski gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego z tomu Anka : Obietnica, Żyłem, W zachwycie i grozie (do wyboru) na język angielski Zofia Rogoza wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Beata

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

75 lat Wielkopolskiego Związku Szachowego 1936 2011

75 lat Wielkopolskiego Związku Szachowego 1936 2011 75 lat Wielkopolskiego Związku Szachowego 1936 2011 Kluby i szachiści Wielkopolski Paweł Dudziński - Komisja Historyczna PZSzach Już w latach 1923-1924, a więc jeszcze przed powołaniem do życia Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1 Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1. UROCZYSTOŚĆ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 TERMIN 01 września 2011 r. godz. 10.30 PROPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKI K O N K U R S POLONISTYCZNY

III WOJEWÓDZKI K O N K U R S POLONISTYCZNY SNaP ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ III WOJEWÓDZKI K O N K U R S POLONISTYCZNY pod patronatem MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Forum "Europa z widokiem na przyszłość" Międzynarodowe forum Europa z Widokiem na Przyszłość zgromadzi w ECS szerokie grono ekspertów od spraw europejskich dziennikarzy, publicystów, polityków, dyplomatów,

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

Wycieczki organizowane w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ROK SZKOLNY 2012/2013

Wycieczki organizowane w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ROK SZKOLNY 2012/2013 1. ROK SZKOLNY 2012/2013 Suchedniów- zajęcia z zakresu treningu personalnego 2. Katowice- Szkoła Policji 3. Oblęgorek- zwiedzanie Pałacu, kino Helios TG, V, 42 uczniów TG 21.09.2012 23.09.2012 26.09.2012

Bardziej szczegółowo