Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych"

Transkrypt

1 Projekt językowy Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych Zdzisław Nowakowski Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu W trakcie realizacji projektu Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami nauczania na odległość, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaproponowano nauczycielom program multimedialny eteacher. Wybór programu podyktowany był jego walorami edukacyjnymi. Do prezentacji możliwości programu wykorzystano tablicę interaktywną. Bardzo krótki opis programu eteacher jest programem, który doskonale nadaje się do nauki języków obcych. W zależności od wersji, może to być język angielski, niemiecki lub francuski. Instalacja programu odbywa się po włożeniu płyty CD do napędu. Jeśli nie będziemy wprowadzać w trakcie instalacji jakichkolwiek zmian, wówczas program zainstaluje się w folderze C:\Program Files\ete40. Program pozwala użytkownikowi pracować w trzech podstawowych trybach. Są to: <Nauka>, <Test> oraz <Edycja>: W trybie <Nauka> program stwarza nam możliwość wykonywania ćwiczeń z możliwością powtarzania źle wykonanych zadań, możemy ponadto skorzystać z podpowiedzi, nie jesteśmy także oceniani przez program. W trybie <Test> program nie zezwoli nam na powtórzenie źle wykonanego zadania, nie możemy także skorzystać z podpowiedzi, ponadto na bieżąco jesteśmy oceniani. W trybie <Edycja> mamy możliwość tworzenia własnych testów. eteacher jest programem otwartym. Oznacza to, że oprócz ćwiczeń dostarczonych przez producenta programu, można także tworzyć własne zadania. Bardziej doświadczony użytkownik, oprócz wprowadzania tekstu, może także tworzyć własne nagrania dźwiękowe w formacie wav lub własne ilustracje w formacie bmp, pcx lub gif. Znaczne możliwości programu wyrażają się w tym, że mamy do wyboru różne rodzaje zadań. Są to: testy wyboru, obrazkowe testy wyboru, ćwiczenia językowe 29

2 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. (tłumaczenia słów z jednego języka na drugi), obrazkowe ćwiczenia językowe, wstawianie właściwych słów do zdania z luką, transformacje zdań, formułowanie pytań, tłumaczenie zdań. Główne walory programu wyrażają się w tym, że możemy samodzielnie lepiej opanować gramatykę (np. czasy, mowa zależna, zdania złożone) oraz łatwiej uczyć się nowych słów (możliwość tworzenia własnych ćwiczeń słownikowych poświęconych wybranym dziedzinom wiedzy i zainteresowań) Do programu został dołączony elektroniczny podręcznik, który przede wszystkim pełni funkcję pomocy gramatycznej. Początkującym użytkownikom sugerujemy także zapoznanie się z obsługą programu zamieszczoną w menu <Pomoc>. Instalacja programu Instalacja programu jest bardzo prosta. Wystarczy włożyć do napędu płytę CD z oryginalnym oprogramowaniem. Po chwili na ekranie pojawi się okno prezentowane na rys. 1, z którego myszą należy wybrać polecenie <Setup>. Następnie pojawią się kolejne okna, których nie ma potrzeby omawiać, ponieważ wyświetlane komunikaty są oczywiste. Między innymi akceptujemy warunki licencji, decydujemy się na instalację pełną lub minimalną, wskazujemy miejsce na dysku, gdzie zostanie zainstalowany program. Jeśli nie wprowadzimy jakichkolwiek zmian, program zostanie zapisany w C:\Program Files\ete40. Rys. 1. Aby zainstalować program, należy wybrać polecenie <Setup> 30

3 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 Co zrobić, aby ekran główny programu był w polskiej wersji językowej? Po kliknięciu na ikonie programu eteacher 40, pojawi się okno główne programu w angielskiej wersji językowej (rys. 2). Rys. 2. Główne okno programu w angielskiej wersji językowej Rys. 3. Wybór języka polskiego w opisie programu 31

4 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. Nie ma przeszkód, aby menu programu było w polskiej wersji językowej. W tym celu w menu <Options> wybieramy polecenie <Program Options>. Wówczas na ekranie pojawi się okno prezentowane na rys. 3, w którym wybieramy opcję <Polish>. Następnie po naciśnięciu przycisku <OK> otrzymamy okno główne programu z polskim menu (rys. 4). Rys. 4. Okno główne programu w polskiej wersji językowej Wszystkie funkcje programu są umieszczone w menu: <Plik>, <Gramatyka>, <Słownictwo>, <Testy>, <Opcje>, <Podręcznik>, <Pomoc>. Z metodycznego punktu widzenia błędem byłoby omawianie obecnie wszystkich poleceń zawartych w menu. My przyjmujemy inną zasadę. W trakcie korzystania z programu, będziemy odwoływali się do tych jego funkcji, które będą nam niezbędnie potrzebne. W ten sposób obronimy się przed zbędnymi szczegółami, a tym samym program stanie się dla nas bardziej przyjazny. Tryb Nauka Aby skorzystać z trybu <Nauka>, w menu <Plik> należy wybrać polecenie <Nauka> (rys. 5). Następnie wskażmy <Testy wyboru> i w okienku, które się pojawi (rys. 6), otwórzmy przykładowy test a_easy01.mlt (rys. 7). 32

5 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 Rys. 5. W trybie <Nauka> wybieramy <Testy wyboru> Rys. 6. Okno pozwalające wybrać określony plik z zestawem pytań Rys. 7. Przykładowe ćwiczenie w teście wyboru 33

6 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. Z proponowanej listy A, B, C, D, E należy wybrać właściwą odpowiedź. W tym konkretnym przypadku jest to Everybody. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, elektroniczny nauczyciel pochwali nas (w przypadku złej odpowiedzi wyrazi swoją dezaprobatę), a następnie w głośniku usłyszymy poprawną odpowiedź wypowiedzianą w języku angielskim. W tym konkretnym przypadku będzie ona brzmiała: Everybody loves her, she is so sweet, czyli Wszyscy ją kochają, ona jest taka słodka. Jeśli będziemy chcieli ponownie usłyszeć prawidłową odpowiedź, należy kliknąć myszą przycisk <Odtwórz>. Wybór kolejnego pytania wymaga kliknięcia myszą przycisku ze strzałką. Rys. 8. Budowa okna dialogowego dla ćwiczeń słownikowych Należy zauważyć, że wykonując w trybie <Nauka> inne rodzaje ćwiczeń, np. ćwiczenia słownikowe, na ekranie pojawi się nieco odmienne okno (rys. 8) od okna typowego dla testu wyboru (rys. 7). Jednak ogólna zasada korzystania z nich jest taka sama. Prawidłowa odpowiedź dla auta to oczywiście car. Jeśli jednak pojawi się trudniejsze słowo, z powodzeniem można skorzystać z przycisku <Podpowiedź> lub <Wszystkie odpowiedzi>. Z tym drugim przypadkiem będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy z prawidłową odpowiedzią będzie skojarzonych (do wyboru) kilka słów, np. dla słowa dom, poprawnymi odpowiedziami będą home lub house. Ćwiczenie: Wybierając kolejne rodzaje ćwiczeń w trybie <Nauka>, zapoznaj się z budową okien dialogowych, w których będziesz starał się później udzielać poprawnych odpowiedzi ucząc się lub rozwiązując testy. 34

7 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 Tryb Test Rys. 9. W trybie <Test> jesteśmy oceniani Warto spróbować rozwiązać to samo ćwiczenie co poprzednio (a_easy01.mlt), ale tym razem w trybie <Test> (rys. 9). Jak już wspomnieliśmy w rozdziale Bardzo krótki opis programu, tym razem nie ma możliwości skorzystania z podpowiedzi, czyli w tym przypadku z przycisku <Odtwórz>. Zatem każda odpowiedź jest oceniana. Spróbowaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań. Z analizy rysunku wynika, że spośród 46% pytań dostępnych w teście, prawidłowo odpowiedzieliśmy na 83% pytań, a mimo to surowy elektroniczny egzaminator ocenia nasze umiejętności na ocenę dostateczną. Rys. 10. W tym oknie możemy ustalić m.in. korektę wymagań Czy (dla poprawienia samopoczucia) możemy złagodzić wymagania? Tak! W tym celu w menu <Opcje>, wybieramy polecenie <Opcje nauczania> i w oknie które się pojawi (rys. 10), ustalamy korektę wymagań. Przesuwając suwak w lewo, 35

8 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. wybieramy łagodnego egzaminatora, z kolei przesuwając w prawo, wybieramy wymagającego egzaminatora. Tryb Edycja Z trybem <Edycja> wiąże się jedna z najważniejszych zalet programu, która dotyczy modyfikowania dołączonych do programu ćwiczeń, bądź tworzenia własnych materiałów. Rys. 11. W trybie edycji możemy modyfikować ćwiczenie Po raz trzeci skorzystamy z tego samego testu a_easy01.mlt. Tym razem okno tego samego ćwiczenia przedstawia rys. 11. Nie mamy żadnych wątpliwości, że poprawna odpowiedź, to Everybody. Zauważmy bowiem, że w przycisku C znajduje się kropka. Z poprawną odpowiedzią jest skojarzony plik dźwiękowy a_e01_12.wav. Aby go wysłuchać, wystarczy kliknąć ikonę z głośnikiem. Przyciski <Pierwszy>, <Poprzedni>, <Następny>, <Ostatni> pozwalają poruszać się po kolejnych pytaniach testu. Przycisk <Dodaj> umożliwia dodanie do testu kolejnego pytania. Przycisk <Usuń> umożliwia usunięcie bieżącego pytania z testu. Przycisk <Zachowaj> pozwala zapisać na dysku wprowadzone zmiany. Gdzie umieszczane są pliki z danymi? We wstępie napisaliśmy już o tym, że program eteacher instaluje się w folderze ete40, który (w przypadku Windows XP) znajduje się na dysku C: w folderze Program Files. W informatyce mówimy o tzw. ścieżce dostępu: C:\Program Files\ete40. Jeśli otworzymy ten folder, to zobaczymy w nim szereg plików oraz kolejne foldery z danymi (rys. 12). 36

9 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 Rys. 12. Taki jest efekt na dysku C: po zainstalowaniu programu eteacher Nas przede wszystkim będzie interesował folder AUDIO, w którym będziemy umieszczać nagrane przez nas pliki dźwiękowe oraz folder DRILL, w którym znajdują się pliki z zadaniami dołączonymi do eteacher (rys. 13). Jak widać, producent oprogramowania dołączył stosunkowo dużo zadań i ćwiczeń. Nie wyczerpuje to oczywiście wszystkich możliwości programu, ponieważ dzięki funkcji <Edycja> będziemy mogli tworzyć własne zestawy ćwiczeń. Rys. 13. Pliki z zadaniami dołączonymi do eteacher 37

10 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. Jakie znaczenie mają rozszerzenia plików? Wracając ponownie do rys. 5 możemy stwierdzić, jak różne rodzaje zadań są dostępne w programie. Analizując z kolei rys. 12 możemy zauważyć, że z plikami skojarzone są różne rozszerzenia. One właśnie charakteryzują typ zadania. I tak: Testy wyboru rozszerzenie mlt Obrazkowe testy wyboru rozszerzenie mpd Słownik polsko-angielski rozszerzenie dic Słownik angielsko-polski rozszerzenie dep Obrazkowe ćwiczenia słownikowe rozszerzenie wpd Wstawianie słów rozszerzenie fil Transformacja z początkiem rozszerzenie phr Transformacja ze słowem rozszerzenie fix Formułowanie pytań rozszerzenie que Tłumaczenie zdań rozszerzenie tra Zapisywane przez nas w folderze AUDIO pliki dźwiękowe będą miały rozszerzenie wav. Dlaczego warto się zastanowić, jaką nazwę nadać plikowi z danymi? Dane zapisane na dysku stają się plikiem. Jest on identyfikowany przez nazwę i rozszerzenie. Jeśli w folderze mamy tylko kilka plików, ich identyfikacja nie sprawi nam żadnych problemów. Jeśli natomiast ich ilość jest znaczna, warto zastanowić się nad przemyślanym nazewnictwem tych plików mając do dyspozycji tylko osiem znaków (eteacher w wersji 4.0 nie akceptuje niestety dłuższych nazw). Dlatego nasza propozycja (w przypadku tworzenia własnych zestawów ćwiczeń) jest następująca: pierwszy znak w nazwie oznacza numer podręcznika, dwa kolejne znaki oznaczają numer lekcji w podręczniku, pięć kolejnych znaków definiuje temat ćwiczenia, trzy znaki rozszerzenia oznaczają typ zadania. Oto kilka przykładów: 103kwiaty.dic słownik polsko-angielski poświęcony kwiatom do lekcji trzeciej w pierwszym podręczniku, 208mowaz.mlt test wyboru poświęcony mowie zależnej do lekcji ósmej w drugim podręczniku, 312nascz.tra tłumaczenie zdań poświęcone następstwie czasów do lekcji dwunastej w trzecim podręczniku, 38

11 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/ tens1.fil, 105tens2.fil wstawianie słów do dwóch kolejnych ćwiczeń (lekcja piąta w pierwszym podręczniku) poświęconych czasowi teraźniejszemu prostemu ( tense simple ) Kilka słów o multimediach Program eteacher jest programem multimedialnym, ponieważ komunikuje się z nami za pomocą tekstu, obrazu oraz dźwięku. Jest to jednak bardzo prosty program multimedialny, co z jednej strony stanowi jego wadę, a z drugiej strony zaletę. Jest przede wszystkim prosty w obsłudze. Nie wymaga także do swojego działania szybkiego komputera i bardzo pojemnego dysku. Aby w pełni wykorzystać walory programu, dodatkowo musimy dysponować słuchawkami z mikrofonem. Aby w programie eteacher utworzyć własne ćwiczenie zawierające obok tekstu, także dźwięk, dodatkowo należy skorzystać z dostępnego w środowisku Windows XP systemowego rejestratora dźwięku. Ścieżkę dostępu do programu przedstawiono na rys. 14 Po jego uruchomieniu na ekranie monitora pojawi się okno przedstawione na rys. 15. Rys. 14. Ścieżka dostępu do Rejestratora dźwięku 39

12 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. Rys. 15. Systemowy Rejestrator dźwięku Tworzymy nasz pierwszy test wyboru Nasz pierwszy test wyboru będzie poświęcony geografii. To także pokaże nam kolejną cechę programu. Okazuje się, że program z powodzeniem można wykorzystać nie tylko do nauki języków obcych. Wybór tematu podyktowany jest tym, abyśmy nie mieli jakichkolwiek wątpliwości z wyborem prawidłowych odpowiedzi. Test będzie po prostu bardzo łatwy. Do tworzenie nowych zadań najlepiej skorzystać z menu <Testy>, a następnie z polecenia <Własne>. W efekcie na ekranie pojawi się okno umożliwiające między innymi zainicjowanie nowego ćwiczenia (rys. 16). W tym celu należy kliknąć przycisk <Nowe>. Rys. 16. Okno umożliwiające zainicjowanie nowego ćwiczenia 40

13 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 W kolejnym wyświetlonym oknie (rys. 17) należy wybrać typ ćwiczenia. My decydujemy się na <Testy wyboru>. Rys. 17. Tworzymy nowe ćwiczenie będzie to test wyboru Z oknem, które wyświetli się na ekranie, już zetknęliśmy się (rys. 11). Tym razem jest ono puste, a po wypełnieniu zadaniem, jego widok przedstawiono na rys. 18. Wprowadziliśmy do niego następujące dane: Pytanie: Ile województw utworzono w podziale administracyjnym państwa polskiego w 1999 roku? Odpowiedzi: A. 49 B. 17 Rys. 18. Pierwsze pytanie w nowym teście 41

14 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. C. 16 D. 10 E. 12 Za prawidłową uznano odpowiedź C, klikając myszą przycisk rombu znajdujący się przy tej literze. Aby wprowadzić kolejne pytanie do testu, należy kliknąć przycisk <Dodaj>. Wyświetli się puste okno edycji, do którego wprowadzimy następne zadanie (rys. 19). Rys. 19. Drugie pytanie w nowym teście Rys. 20. Nasz nowy test wyboru zapisujemy pod nazwą podz_adm.mlt 42

15 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 Według tej zasady postępujemy tak długo, aż wyczerpiemy zestaw przygotowanych wcześniej pytań. Na zakończenie ćwiczenie należy zapisać na dysku w folderze DRILL. W tym celu klikamy przycisk <Zachowaj>. W wyświetlonym oknie wprowadzamy nazwę pliku. Ponieważ ćwiczenie dotyczy podziału administracyjnego kraju, proponujemy nazwę podz_adm.mlt (rys. 20). Automatycznie wyświetlone rozszerzenie mlt wynika z typu ćwiczenia (jest to test wyboru). Są trzy metody sprawdzenia, że test został zapisany na dysku: Pierwszy sposób polega na ponownym wybraniu polecenia <Własne> w menu <Testy>, a następnie <Testy wyboru>. Przedstawia to rys. 21. Drugi sposób polega na sprawdzeniu w menu <Plik> w dowolnym trybie (<Nauka>, <Test> lub <Edycja>), że plik o nazwie podz_adm.mlt znajduje się w zestawie ćwiczeń <Testy wyboru>. Trzeci sposób polega na sprawdzeniu z poziomu MS Windows zawartości folderu DRILL. Do samodzielnej analizy pozostawiamy interpretację pozostałych przycisków znajdujących się w oknach przedstawionych na rysunkach 19 i 21. Rys. 21. W oknie Ćwiczenia pojawił się test podz_adm.mlt Do utworzonego testu wyboru wprowadzamy dźwięk Zauważmy, że w utworzonym przez nas teście nie ma dołączonych plików dźwiękowych. Oczekiwalibyśmy, aby prawidłowa odpowiedź została wypowiedziana przez lektora. Nie jest to trudne. Wystarczy skorzystać z systemowego rejestratora dźwięku (rys. 15). Po podłączeniu mikrofonu oraz głośników (lub słuchawek) i naciśnięciu w rejestratorze dźwięku przycisku z czerwoną kropką należy nagrać prawidłową odpowiedź: W wyniku podziału administracyjnego kraju w 1999 roku, mamy w Polsce 16 województw. Następnie (wybierając w menu 43

16 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. Plik polecenie Zapisz jako ) nagrany dźwięk zapisujemy w folderze C:\Program Fil\ete40\AUDIO na przykład pod nazwą 16_woj.wav. Rys. 22. Umieszczenie pliku dźwiękowego przy prawidłowej odpowiedzi Ostatnią czynnością jest umieszczenie pliku dźwiękowego przy prawidłowej odpowiedzi. W tym celu przy odpowiedzi C klikamy ikonę przedstawiającą folder, a następnie z folderu AUDIO wybieramy plik 16_woj.wav. Końcowy efekt przedstawia rys. 22. Tworzymy ćwiczenia słownikowe Kolejne ćwiczenie będzie dotyczyło utworzenia prostego słownika polsko-angielskiego nt. domowych zwierząt: owca sheep a sheep kaczka duck a duck krowa cow a cow królik rabbit a rabbit koń horse a horse kogut cook a cook świnia pig a pig pies dog a dog kot kot a cat Jest sprawą oczywistą, że jeśli np. w przypadku owcy odpowiemy shepp lub a sheep, obie odpowiedzi będą prawidłowe. Dlatego też do naszego słownika wprowadzimy dla każdego słowa po dwie wersje odpowiedzi (rys. 23). Wpisanie kolejnej odpowiedzi wymaga wcześniejszego kliknięcia przycisku <Dodaj>. Tutaj 44

17 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 łatwo o pomyłkę, ponieważ w oknie w prezentowanym na rys. 23 są dwa takie przyciski. Pierwszy z nich znajduje się przy odpowiedzi i o niego właśnie nam chodzi. Natomiast drugi z przycisków <Dodaj> znajduje się w dolnej części okna i odnosi się do kolejnego pytania w słowniku. Rys. 23. Pierwsze słowo w nowym słowniku polsko-angielskim Utworzony słownik zapiszemy na dysku na przykład pod nazwą zwierz.dic. Także i w tym przypadku rozszerzenie dic zostało przyjęte domyślnie. Jeśli uznamy, że chcemy nagrać poprawną wymowę tych słów, ponownie musimy się zdecydować na skorzystanie z rejestratora dźwięku i umieszczenie pliku z nagraniem we właściwym miejscu okna rys. 23. Według tej samej zasady (dokładnie w takich samych oknach) możemy utworzyć ćwiczenia dotyczące między innymi: Wstawianie słów, Formułowanie pytań, Tłumaczenie zdań. 45

18 Zdzisław Nowakowski Programy multimedialne w nauczaniu języków obcych. Tworzymy ćwiczenie dotyczące tłumaczenia zdań Rys. 24. Dwie możliwe odpowiedzi dla zdania Ona będzie słuchała radia Oto propozycja ćwiczenia: Oni słuchają teraz radia They are listening to the radio now On często słucha radia He often listenes to the radio Ona będzie słuchała radia She is going to listen to the radio lub Swe will be listening to the radio Rys. 24 przedstawia dwie możliwe odpowiedzi dla zdania Ona będzie słuchała radia. Plik został zapisany na dysku pod nazwą 3_czasy.tra. Rozszerzenie tra zostało przez program przyjęte domyślnie. Rys. 25. Okno z zestawem własnych ćwiczeń 46

19 CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr 4/2005 Do tej pory utworzyliśmy trzy własne ćwiczenia. Są to: podz_adm.mlt, zwierz.dic, 3_czasy.tra. Możemy je zaobserwować w oknie Ćwiczenia przedstawionym na rys. 25. Jest ono dostępne w menu <Testy>\<Własne>. Do zestawu własnych ćwiczeń możemy przenieść także dowolne ćwiczenia znajdujące się w folderze DRILL. Służy do tego przycisk <Dodaj>. W ten sposób dodano ćwiczenia: 310przyi.mlt (wraz z opisem) oraz 311zaimk.mlt (wraz z opisem). Być może niektórzy z nas mogą być poirytowani efektami dźwiękowymi pojawiającymi się po udzieleniu poprawnej bądź błędnej odpowiedzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wyłączyć. W tym celu w menu <Opcje> wybieramy polecenie <Dźwięk>, a następnie w wyświetlonym oknie odznaczamy ptaszki przy efektach dźwiękowych (rys. 26). Rys. 26. Wyłączenie efektów dźwiękowych przy poprawnej i błędnej odpowiedzi Gorąco zachęcamy do tworzenia własnych zestawów ćwiczeń, ponieważ już w trakcie ich wprowadzania do komputera występuje element nauki. Później wielokrotnie (aż do skutku) możemy ćwiczyć słówka, tłumaczenie zdań, formułowanie pytań, uzupełnianie zdań z luką, rozwiązywanie testów. Występuje przy tym pozytywna motywacja do nauki, natomiast elektroniczny nauczyciel jest nad wyraz cierpliwy. W tym tkwi siła programów multimedialnych, że mogą one wspomóc naukę, jednak nigdy nie zastąpią nauczyciela. 47

20 48

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

a) Tworzymy podcast w programie Audacity

a) Tworzymy podcast w programie Audacity a) Tworzymy podcast w programie Audacity Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy jest ściągnięcie oprogramowania ze strony www.audacity.pl. Po ściągnięciu pliku, należy go zainstalować na komputerze pamiętając

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet AutoRun Menu. Sławomir Pogodziński. Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Pakiet AutoRun Menu. Sławomir Pogodziński. Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Sławomir Pogodziński Pakiet AutoRun Menu Praca dyplomowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do Wykonawców uczestniczących w postepowaniach na dostawy materiałów, wyrobów oraz części zamiennych

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ...

SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ... SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ...3 4.1. ETAPY PRACY Z PROGRAMEM... 3 4.2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 23 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800.

Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Jak zainstalować i skonfigurować komunikator MIRANDA, aby wyglądał i funkcjonował jak Gadu Gadu Tutorial by t800. Wraz z niniejszym tutorialem, dołączone są 4 pliki (krok0, krok1, itd). Nie należy ich

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 Spis treści: 1. Instalacja programu 2 2. Okno programu.10 3. Tryb nauka.11 4. Tryb egzamin.15 5. Statystyki odpowiedzi...17 6. Pytaj do skutku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROGRAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROGRAM UPRAWNIENIA BUDOWLANE Instrukcja obsługi Zawartość WYMAGANIA... 2 INSTALACJA I URUCHAMIANIE... 2 OKNO PROGRAMU... 5 WYBÓR RODZAJU UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚCI... 5 PODSTAWOWE FUNKCJE... 6 NAUKA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward Instrukcja instalacji wersji sieciowej EuroPlus+ Reward 1 Programy z serii EuroPlus+ instrukcja instalacji wersji sieciowej 1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+ 2. Etapy instalacji wersji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 7 Opis: Obsługa zewnętrznych, wymiennych nośników danych Pendrive, karty pamięci i płyty CD/DVD.

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows Vista PL Edytor tekstu: Microsoft Office 007 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA

Przełącznik USB 2.0. Podręcznik użytkownika. Typ: DA & DA Przełącznik USB 2.0 Podręcznik użytkownika Typ: DA-70135-1 & DA-70136-1 Zapoznanie się z Przełącznikiem USB 2.0 Dziękujemy za wybranie Przełącznika USB 2.0 Obecnie złącza USB znajdują się w wielu urządzeniach,

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Zeszyty Nauczycielskie Nr 4

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Zeszyty Nauczycielskie Nr 4 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zeszyty Nauczycielskie Nr 4 Redaktor techniczny: Marek Patyk Skład komputerowy: Barbara Słocka Zespół Redakcyjny: Elwira Angrocka, Anna

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Czym jest interaktywny ebook? I-eBook to Twój komputerowy asystent. W nowoczesny i ciekawy sposób pomoże Ci w odrabianiu zadania domowego, uczeniu się słówek, zrozumieniu tekstów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Muzyka w komputerze (i inne drobiazgi)

Muzyka w komputerze (i inne drobiazgi) ystem Windows złożony jest z tylu programów, że czasami trudno się w nich zorientować; wiele posiada mechanizmy, znakomicie ułatwiające pracę użytkownikowi (np. obsługiwanie plików muzycznych). W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

Hi-Q Recorder Instrukcja Użytkownika

Hi-Q Recorder Instrukcja Użytkownika Osobisty rejestrator rozmów telefonicznych. Instrukcja. Ver.0.01.16 Teleinformatyka Ul. Słoneczna 9/16 11-230 Bisztynek www.serwiscentral.pl email: info@serwiscentral.pl 1 S t r o n a Spis treści 1. Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu myshowup

Instrukcja do programu myshowup Instrukcja do programu myshowup wersja instrukcji 0.46 Copyright 2006-2007 by Marcin Starczewski Dozwolone kopiowanie i używanie do celów niekomercyjnych http://www.kubinska.eu 1 / 5 Główne cechy programu:

Bardziej szczegółowo