L ING V ARIA. Nr 1 (19)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L ING V ARIA. Nr 1 (19)"

Transkrypt

1 L ING V ARIA Rocznik (X) 2015 Nr 1 (19)

2

3 L i n g Va r i a

4

5 Półrocznik wydziału polonistyki uniwrsyttu jagillońskigo rok X (2015), nr 1 (19) L i n g Va r i a

6 Ra Naukowa prof Włysław T Miodun (Uniwrsytt Jagilloński, Krów) przwodnzący, prof Jolanta Antas (Uniwrsytt Jagilloński, Krów), prof Jan Fllrr (Univrsity of Oxford), prof Krystyna Klszczowa (Uniwrsytt Śląski, Katow), prof Halina Kurk (Uniwrsytt Jagilloński, Krów), prof Janina Labocha (Uniwrsytt Jagilloński, Krów), prof Koji Morita (Tokyo Univrsity of Forign Studis, Sction of Polish Studis, Tokyo), prof Anna Pajdzińs (Uniwrsytt Marii Curi-Skłodowskij, Lublin), prof Rnata Przybyls (Uniwrsytt Jagilloński, Krów), prof Hélèn Włodarczyk (Univrsité d Paris-Sorbonn) Adrs rdcji LingVaria Wydział Polonistyki UJ, ul Gołębia 20, Krów, pok 33a -ail: wwwlingvariapolonistyujdu www/lingvaria Rdcja prof Mirosław Srżyński (rdtor naczlny), dr Macij R (skrtarz rdcji), dr Anna Czlows, dr Toasz Kurdyła ISSN Wrsją pirwotną (rfrncjalną) czasopisa jst wrsja lktronzna Copyright by th Jagillonian Univrsity and individual authors Wydawca: Fundacja Cntru Dokuntacji Czynu Nipodlgłościowgo Al Mkiwza 22, Krów -ail: Księgarnia Ak Sp z oo ul św Anny 6, Krów www Księgarnia Ak prowzi sprzdaż i prnuratę LingVariów Publja wydana dzięki wsparciu Ministrstwa Nauki i Szkolntwa Wyższgo oraz środko Wydziału Polonistyki Uniwrsyttu Jagillońskigo Rdcja: Anna Czlows Korkta: Joanna Guzikows Skł i łaani: Małgorzata Mantrys-Rachwał Opracowani grafzn okłki: Pawł Spil Tłuaczni strszczń na ang: Kail Stachowski

7 Spis trści Rzolucja Europjskij Fdracji Narodowych Instytucji do spraw Języ (EFNIL) Użyci języ w dydtyc uniwrsytckij i baniach naukowych Florncja, 28 wrzśnia 2014 r 7 Zagninia ogóln Piotr Ryb: J bać saogłoski todai ustycznyi? Propozycja tody opartj na względnych częstotliwościach forantowych oraz odlu saogłosk podstawowych Cz II 11 Katarzyna Wołows: O baniu wirtualności santycznj w prspktywi intrprtacyjnj 33 Polszczyzna współczsna Magdalna Graf: Oniy arktingow iędzy inforacją a prswazją 49 Toasz Kurdyła: Pragaty w klasyfji słowotwórczj rzczowni 61 Mark Świdziński: O frazi noinalnj lzbnikowj w pozycji podiotu po raz koljny 81 Krystyna Waszowa: Pragaty słowotwórczgo działania (Kontynuacja yśli Marii Honowskij o tchnh stawania się for słowotwórczych) 99 Piotr Żigrodzki: Wilki słownik języ polskigo PAN a obcna sytuacja językoznawstwa polskigo 109 Polszczyzna historyczna Marcin Kuźki: O wariantywności w Psałtrzu floriański 123 Agnisz Pila: Zwyczaj pia wy i hrbaty odzwircidlony w polski słowntwi i frazologii 141 Magdalna Puda-Bloksz: Językow dzidztwo itologzn w Słowniku języ polskigo Saula Boguiła Lindgo lksy 153

8 6 Spis trści Etyologia Anna Kaczan: Hipotzy tyologzn nazwy jęcziń a językowo-kulturowy obraz tgo zboża w polszczyźni ludowj 171 Olga Kil: Etyologia a językowo-kulturowy obraz jałowca i liny 181 Mirosław Srżyński: Rosyjski липа, липовый i polski lipa, lipny 195 Dialktologia Onoasty Agnisz Gotów: Archaizy lksyln w gwarach góralskh (na przykłzi wybrango słowntwa rodzinngo) 207 Ttyana Yastrs : Th lx верх: its phont and sant faturs, and drivativ rsourcs in south-wstrn dialcts of Ukrainian 221 Janina Labocha: Od gwary po dyskurs Pogranz polsko-czski na Zaolziu w baniach językoznawczych 241 Małgorzata Jaracz: Antroponiia Żydów w przstrzni nazwnzj iędzywojnnj Bydgoszczy syst iion 253 Ewa Rogows-Cybuls: O sposobach tworznia nazw ijscowości w świtl tyologii ludowj 271 Z przszłości językoznawstwa Dbiuty naukow Ewa Rudn: Elnty inforacji graatycznj w słowniku pod rd Tusza Lhra-Spławińskigo jo przykł uwarunkowań socjokulturowych w lksykografii 287 Toasz Sobański: Spontanzn nabywani uijętności wyowy wybranych lntów sgntalnych w języku hiszpański przz rodowitych użytkowników języ polskigo studiu przypku 301 Habilitacj i doktoraty z językoznawstwa na Wydzial Polonistyki UJ w roku ki 2013/2014 (uzupłnini) 315

9 Rzolucja Europjskij Fdracji Narodowych Instytucji do spraw Języ (EFNIL) Użyci języ w dydtyc uniwrsytckij i baniach naukowych Florncja, 28 wrzśnia 2014 r Obcni w całj Europi daj się zauważyć rosnąca tndncja do użycia języ angilskigo jo języ dydtyki i bań naukowych Tndncja ta jst silnijsza w nauch ścisłych niż w huanistycznych W nauch ścisłych wzaga się dążni do prowznia polityki tylko język angilski w publjach naukowych oraz podczas konfrncji iędzynarodowych (a nawt krajowych w snsi narodowych ) W th sytuacjach ni a wątiwości, ż kounja iędzynarodowa przbiga na korzyść języ angilskigo koszt pozostałych języków Sytuacja jst podobna w nauch społcznych i huanistycznych Wygląda na to, ż w krajach nianglojęzycznych dążni, by być częścią iędzynarodowj społczności naukowj, wyusza użyci języ angilskigo, ni narodowgo Ta wzrastająca tndncja jst bardzo ralny zagrożni językowy, poznawczy i kulturowy Język angilski ni jst nutralny i uniwrsalny środki kounji Jgo doinacja, a nawt jgo wyłączn użyci sprawia, ż ważn trycj, id i tody rozwinięt w innych języch są ignorowan lub zapoinan Ponto główny nurt różnych dyscyin dcydujący o tatach i zagniniach uważanych za najistotnijsz oż łatwo zostać zdoinowany przz osoby z krajów anglojęzycznych, co z koli odzwircidla się w finansowaniu nauki w innych krajach EFNIL, stowarzyszni głównych instytucji dotyczących ofjalnych języków różnych krajów uropjskh, z głęboką troską obsrwuj współczsną tndncję

10 8 Rzolucja Europjskij Fdracji Narodowych Instytucji do spraw Języ (EFNIL) do używania języ angilskigo jo języ dydtyki uniwrsytckij w krajach nianglojęzycznych Tndncja do używania angilszczyzny w ijsc języków różnych krajów w baniach naukowych i nauczaniu ki znijsza obszary użycia tych języków, spowalnia h rozwój i w tn sposób zagraża zróżnowaniu językowu Europy, t istotnu dla różnorodności kulturowj i bogactwa naszgo kontynntu EFNIL w płni uznaj prtyczną stronę używania języ angilskigo jo języ poocnzgo w kounji iędzy uczonyi i studiującyi, którzy ni ają inngo języ wspólngo Wpływa to jdn ujni na użyci zrdukowango języ angilskigo jo doinującgo lub jdyngo języ nauczania i publji w odinny (niż angilski) otoczniu językowy, co z koli dgruj t języki i powoduj h stopniow niprzystosowani do użycia w dyskursi naukowy Ni trzba dodawać, ż powoduj to dodatkowy wysiłk zarówno u nauczycili i innych osób uczących, j i u studntów, których kratywność oż zostać zahaowana EFNIL uznaj zalty używania języ angilskigo jo iędzynarodowgo środ kounji, szczgólni w nauch ścisłych, w którj nawt uproszczona fora angilszczyzny oż być poocna w tłuaczniu innych iędzynarodowych siotycznych systów kounji, th j wyrażnia atatyczn, tabl, wzory chzn i oznacznia grafzn Jdn ni ożna odstąpić od użycia innych języków poza języki angilski na tych polach, poniważ wiąż się to z rozwijani w tych języch dyskursu naukowgo na wysoki pozioi oraz z upowszchniani problów naukowych wśród szrokij publzności EFNIL apluj do uczonych różnych krajów uropjskh, by kultywowali dwujęzyczność zawodową, używając zarówno języ angilskigo, j i swojgo języ ojczystgo w nauczaniu i publjach, szczgólni przy zwracaniu się do innych uczonych, studntów i szrokij publzności posługujących się ty say języki W szczgólności dotyczy to nauk huanistycznych i społcznych W th wypch uczni powinni używać swojgo języ ojczystgo i dodatkowo języ właściwgo dla h obszaru bań Ni a potrzby całkowitgo liinowania angilszczyzny, powinno się jdn rozważyć używani tgo języ jo drugigo w odnisiniu do pozywania ważnych wynalazków i arguntów EFNIL apluj zat do włz kh i politycznych w krajach nianglojęzycznych, by j najpoważnij zachęciły nauczycili i studntów do stosowania języków narodowych w baniach naukowych i dydtyc (Tłu z ang Anna Dąbrows)

11 KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp z oo Adrs: ul św Anny 6, Krów, tl/fax (12) , tl (12) w 1167 KRS: , NIP:

1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

1(2) Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1(2) 2014 Studncki czasopiso naukow Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwrsyttu Jagillońskigo 2014-08-23 12:38:56 Księgarnia Ad sp z oo ul św Anny 6, 31-008 Krów tl/fax: 12 431 27 43 @

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe "Nie należy dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzella, Jacek

Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Wydawnictwo Kategoria wydania Wydawnictwo Naukowe Nie należy dopuszczać do publikacji. Grażyna Gzella, Jacek Rok Ibuk ID Tytuł Autor ISBN Katgoria wydania "Ni nalży dopuszczać do publikacji". Grażyna Gzlla Jack Mikołaja Informacja 104199 Cnzura w PRL Gzlla 978-83-231-3061-1 Koprnika naukowa - "Tatr moż być w

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE nr 3 (12) maj / czrwic 2009 MOJE MIASTO Wybory do Parlamntu Europjskigo Miasta jak dwi siostry MY POLACY Wywiad z Mariuszm Wilkim Landshucki wsl PORADNIK Mity

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014 español i português języki w Europie metodyka wieża Babel pomysły dla aktywnych Dokąd zmierzasz, polszczyzno (w Unii)? Michał Wiśnicki Egzamin maturalny z

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL

ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL W R O C A W S K I E T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E ROZPRAWY KOMISJI JÊZYKOWEJ XL pod redakcj¹ Jana Miodka i W³odzimierza Wysoczañskiego WROC AW 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Les³aw Cirko, Jan Cygan, Irena

Bardziej szczegółowo

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji!

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji! KATALOG Naturaln produkty dla zdrowych gołębi w dobrj kondycji! Bony suplmnty odżywcz zapobigają, poprawiają kondycję, a przd wszystkim są naturaln! Naturaln produkty dla zdrowych gołę bi w dobrj kondycji:

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie

Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie Anna Dąbrowska Urszula Dobesz Małgorzata Pasieka CO WARTO WIEDZIEĆ Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013

Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 Czasopismo dla nauczycieli nr 3 wrzesień 2013 [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady programowej Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Polski Język Migowy Postgraduate Studies Polish Sign Language Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego * 2013-2014

Studia Podyplomowe Polski Język Migowy Postgraduate Studies Polish Sign Language Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego * 2013-2014 Instytut Języka Polskiego WYDZIAŁ POLONISTYKI Krakowskie Przedmieście 26/28 00-325 Warszawa Studia Podyplomowe Polski Język Migowy Postgraduate Studies Polish Sign Language Wydział Polonistyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 117 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

30 31 października 2012 r.

30 31 października 2012 r. 30 31 października 2012 r. Kancelaria Senatu WARSZAWA 2013 r. Kampania społeczna Język urzędowy przyjazny obywatelom pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego I Kongres Języka Urzędowego Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo

Edukacja głuchych. materiały konferencyjne

Edukacja głuchych. materiały konferencyjne Edukacja głuchych materiały konferencyjne Warszawa, 20 marca 2014 Spis treści Wstęp..2 Anna Mazurczk Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji... 5 Małgorzata Januszewicz,

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

[ Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 ] pytania analizy porady

[ Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 ] pytania analizy porady Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2012 PL ISSN 0446-7965 [ Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 ] pytania analizy porady [ unijna wieża Babel ] ELL Europass Comenius [ pomysły dla aktywnych ]

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLSKI W NIEMCZECH Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLNISCH IN DEUTSCHLAND Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte 2/2014 ISSN 2197-8565 POLSKI W NIEMCZECH Pismo

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com Tytuł: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej Redakcja: Marta Kondracka, Alina Łysak Recenzja: dr hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, prof. w UWr Korekta: Zespół Projekt okładki i skład:

Bardziej szczegółowo

Ku wielokulturowej szkole w Polsce

Ku wielokulturowej szkole w Polsce Ku wielokulturowej szkole w Polsce Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy) Warszawa 2010 Biuro Edukacji Urzędu

Bardziej szczegółowo

Uczelnia oparta na wiedzy

Uczelnia oparta na wiedzy Uczelnia oparta na wiedzy Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Tomasza Gołębiowskiego, Marcina Dąbrowskiego i Beaty Mierzejewskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-107-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-734-2

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-107-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-734-2 Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej Katedra Współczesnego Języka Polskiego, 90-514 Łódź, al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo