O rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym- dla rodziców i nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym- dla rodziców i nauczycieli"

Transkrypt

1 O rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym- dla rodziców i nauczycieli Obserwując rozwój mowy małego dziecka często nie zdajemy sobie sprawy jak skomplikowany i złożony to proces. Proces, dzięki któremu może poprawnie kształtować się osobowość dziecka. Cieszy nas każde nowe słowo wypowiadane przez naszą pociechę, a gdy tych słów jest coraz więcej, często przestajemy się interesować wyrazistością artykulacyjną tych wypowiedzi. Najważniejsze, że dziecko mówi, a jak mówi- to nie takie istotne- jest jeszcze małe, ma jeszcze czas, jego brat też tak długo mówił i sobie poradził - często słyszymy takie tłumaczenia rodziców. Problem zaczyna się w momencie, gdy dziecko idzie do zerówki bądź do pierwszej klasy i okazuje się, że jego rozwój artykulacyjny nie jest zakończony, a logopeda stwierdza u dziecka wady wymowy. Rozwój mowy dziecka przebiega pewnymi etapami, rozłożonymi w czasie. Dużo wcześniej niż pojawią się pierwsze słowa, u dziecka zaczyna rozwijać się rozumienie i jest ono warunkiem rozwoju kompetencji językowej (czyli opanowania języka) i kompetencji komunikacyjnej. Zakładając, że nasze dziecko ma prawidłowo rozwinięte rozumienie i potrafi posługiwać się językiem, możemy przypuszczać, że będzie ono podejmowało próby mówienia o swoich odczuciach, emocjach w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Jeśli mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia, wyrazistość artykulacyjna jest słaba, to komunikacja ta może być zakłócona. Dziecko nie będzie potrafiło efektywnie przekazać komunikatu, bo jego wymowa nie będzie zrozumiała dla odbiorcy. W dziecku może wówczas rozwijać się nieśmiałość, pojawiać frustracja, a w konsekwencji dziecko może nawet wycofać się z podejmowania prób komunikacyjnych. Prawidłowy rozwój artykulacyjny u dziecka przekłada się więc bezpośrednio na jego rozwój społeczny. Należy pamiętać, że każde dziecko ma swój własny rytm rozwoju,

2 a różnice w rozwoju mowy i artykulacji u dzieci nawet w podobnym wieku mogą być duże, jednak należy zwrócić uwagę na pewne reguły w pojawianiu się prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. DZIECKO TRZYLETNIE Dziecko trzyletnie, rozpoczynające swoją przygodę w przedszkolu, zasadniczo potrafi już sprawnie komunikować o swoich potrzebach, potrafi budować zdania składające się z kilku wyrazów, w zdaniach tych zdarzają się jeszcze błędy gramatyczne, ale dziecko zaczyna coraz częściej używać w zdaniach kategorii gramatycznych i potrafi prawidłowo je różnicować. Zasób słownictwa czynnego wynosi ok słów, natomiast o wiele więcej słów dziecko rozumie. Dziecko trzyletnie potrafi prawidłowo wypowiadać wszystkie samogłoski oraz spółgłoski z wyjątkiem następujących głosek: *głoski syczące [s, z, c, dz] mogą być zastępowane głoskami ciszącymi [ś, ź, ć, dź], np. [Mamo, daj sielek] zamiast [Mamo, daj serek], uwaga: głoski ciszące powinny być realizowane prawidłowo, ich brzmienie nie może być zdeformowane; *głoski szumiące [sz, ż, cz, dż] mogą być zastępowane głoskami syczącymi [s, z, c, dz] albo ciszącymi [ś, ź, ć, dź], np. [Mamo, daj mi synkę] albo [Mamo, daj mi sinkę], zamiast [Mamo, daj mi szynkę.] *głoska [r] może być zastępowana głoską [l] albo [j], np. [Chcę iść na lowel], [Chcę iść na jowej], zamiast [Chcę iść na rower]. Twoje dziecko ma trzy lata i w jego mowie występują następujące wymiany głosek: *zamiast [k] mówi [t], np. [Tasia, tubet, tawa, tonit] zamiast [Kasia, kubek, kawa, konik]; *zamiast [g] mówi [d], np. [Daweł, dłowa, dapa, dóra] zamiast [Gaweł, głowa, gapa, góra];

3 *zamiast [k] mówi [x], np. [choń, Chasia, chawa, chot] zamiast [kawa, Kasia, kawa, kot]; bądź gdy zastępuje w mowie głoski [k, g] innymi głoskami lub zupełnie opuszcza je w wymowie. *zamiast [t] mówi [k], np. [korba, kama, Kola, kokek] zamiast [torba, tama, Tola, kotek]; *zamiast [d] mówi [g], np. [gom, guży, gama, galeko] zamiast [dom, duży, dama, daleko]; *zamiast [f] mówi [p], np. [poka, pala, sopa, pasola] zamiast [foka, fala, sofa, fasola]; *zamiast [w] mówi [b], np. [boda, bujek, baza, Bojtek] zamiast [woda, wujek, waza, Wojtek] *zamiast [f, w] mówi [ł], np. [łoda, łoka, łujek, łasola] zamiast [woda, foka, wujek, fasola] bądź gdy zastępuje w mowie głoski [f, w] innymi głoskami lub zupełnie opuszcza je w wymowie. *zamiast [s, z, c, dz] mówi [sz, ż, cz, dż], np. [szok, szala, żupa, cebula, dżwon] zamiast [sok, sala, zupa, cebula, dzwon] *zamiast [l] mówi [j], np. [jody, juty, jas, kojano] zamiast [lody, luty, las, kolano]; artykulacyjne u dzieci trzyletnich, jeśli jednak w mowie dziecka pojawią się inne danego wieku albo gdy wymowa pewnych głosek jest zdeformowana, np. głoska [s] jest wypowiadana poprzez wysuwanie języka między zęby (seplenienie międzyzębowe), należy skonsultować się z logopedą pamiętając, że każda występująca w mowie niewłaściwa realizacja głosek poprzez wielokrotne jej powtarzanie, będzie się utrwalała i dziecko nabędzie nieprawidłowym nawyków wymawianiowych, co w przyszłości może negatywnie wpłynąć np. na jego edukację w szkole. Wyobraźmy sobie, że dziecko, które zaczyna naukę w szkole będzie musiało zapisać wyraz szkoła: zamiast poprawnego zapisu może pojawić się [skoła] albo [śkoła]- w zależności od tego w jaki sposób dziecko realizuje głoskę [sz].

4 DZIECKO CZTEROLETNIE Dziecko czteroletnie doskonali system fonetyczno- fonologiczny, zadaje bardzo dużo pytań, ciągle wzbogacając swój zasób słownikowy, tworzy tzw. neologizmy dziecięce, a w jego wypowiedziach pojawia się już mniej błędów gramatycznych. W zakresie artykulacyjnym pojawiają się jeszcze uproszczenia grup spółgłoskowych. W mowie dziecka czteroletniego pojawia się prawidłowa wymowa głosek szeregu syczącego [s, z, c, dz]. Twoje dziecko ma cztery lata i w jego mowie występują następujące wymiany głosek: *zamiast [s, z, c, dz] wypowiada [ś, ź, ć, dź], np. [siok, ziupa, ciały, dźwonek] zamiast [sok, zupa, cały, dzwonek]; *zamiast [s, z, c, dz] wypowiada [sz, ż, cz, dż], np. [szok, żupa, czały, dżwonek] zamiast [sok, zupa, cały dzwonek] artykulacyjne u dzieci czteroletnich, jeśli jednak w mowie dziecka pojawią się inne danego wieku albo gdy wymowa pewnych głosek jest zdeformowana, np. głoska [s] jest wypowiadana poprzez wysuwanie języka między zęby (seplenienie międzyzębowe), należy skonsultować się z logopedą.

5 DZIECKO PIĘCIOLETNIE Dziecko pięcioletnie ma już w swoim zasobie słownikowym ok słów. Jego wypowiedzi są coraz bardziej złożone, potrafi budować opowiadania uwzględniając związki sekwencyjne i przyczynowo- skutkowe. W zakresie poprawności artykulacyjnej, zaczyna się pojawiać prawidłowa wymowa głosek szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż]. Powinna to być artykulacja z językiem uniesionym wysoko za górne zęby, do wałka dziąsłowego. Jeśli zauważymy, że dziecko zaczęło wypowiadać głoski szumiące z nadmiernym wysuwaniem warg do przodu i poruszając policzkami, może to być dla nas sygnał, że realizacja ta jest zdeformowana i należy wówczas skonsultować się z logopedą, który wywoła głoski w ich prawidłowym brzmieniu i nie doprowadzi do zautomatyzowania się zdeformowanej artykulacji głosek. W piątym roku życia u niektórych dzieci zaczyna się pojawiać głoska [r], jednak w mowie spontanicznej jest ona nadal zastępowana głoską [l]. Twoje dziecko ma pięć lat i w jego mowie występują następujące wymiany głosek: *głoski szumiące [sz, ż, cz, dż] są zastępowane głoskami [s, z, c, dz] albo [ś, ź, ć, dź], np. [salik, zaba, capka, dżokej] zamiast [szalik, żaba, czapka, dżokej]. *głoska [r] jest nadal zastępowana [j], np. [jyba, jyk, Jujek, toj] zamiast [ryba, ryk. Jurek, tor]. artykulacyjne u dzieci pięcioletnich, jeśli jednak w mowie dziecka pojawią się inne danego wieku albo gdy wymowa pewnych głosek jest zdeformowana, np. głoska [sz] jest

6 wypowiadana poprzez wysuwanie języka między zęby (seplenienie międzyzębowe), należy skonsultować się z logopedą. DZIECKO SZEŚCIOLETNIE Dziecko sześcioletnie rozpoczynające edukację w szkole podstawowej powinno mieć już zakończony rozwój artykulacyjny, to znaczy że do tego czasu powinno opanować prawidłową wymową wszystkich głosek języka polskiego. W szóstym roku życia utrwala się i automatyzuje prawidłowa wymowa głoski [r]. Słownik dziecka sześcioletniego zawiera już ok.4000 słów. Potrafi budować wypowiedzi złożone, poprawne pod względem gramatycznym. W mowie dziecka odzwierciedlenie znajduje jego sposób myślenia, który ma już pewne znamiona dojrzałości. Twoje dziecko ma sześć lat i w jego mowie występują następujące wymiany głosek: *głoska [r] jest zastępowana [l], np. [Lomek, lyba, choloba, pol] zamiast [Romek, ryba, choroba, por]. artykulacyjne u dzieci sześcioletnich, jeśli jednak w mowie dziecka pojawią się inne

7 danego wieku albo gdy wymowa pewnych głosek jest zdeformowana, np. głoska [r] jest wypowiadana w sposób gardłowy, należy skonsultować się z logopedą. Na koniec tego artykułu chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na zjawisko tzw. mowy bezdźwięcznej, która polega na zastępowaniu głosek dźwięcznych, np. [w, b, d] ich odpowiednikami bezdźwięcznymi [f, p, t]. Jest to zjawisko, które może pojawić się w artykulacji na każdym etapie rozwoju i może dotyczyć głosek dźwięcznych [b, bi, d, di, g, gi, z, ź, dz, dź, w, wi, ż, dż], które zamieniane są na bezdźwięczne: [p, pi, t, ti, k, ki, s, si, c, ci, f, fi, sz, cz]. Jeśli zauważymy w mowie naszego dziecka podobne zjawisko, należy jak najszybciej skonsultować się z logopedą, by ustalić przyczynę takiego sposobu artykulacji. Pamiętajmy, że każda wada wymowy, zauważona w odpowiednim czasie może być w łatwy sposób usunięta, natomiast utrwalone zaburzenia, często nakładające się na siebie, są jednym z czynników predysponujących do wystąpienia tzw. dysleksji. Przygotowała: Katarzyna Wojtaszyk- Stachowska, logopeda, pedagog specjalny, specjalista neurologopeda kliniczny

ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY

ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo: u jednych szybciej, u innych wolniej lub nieharmonijnie. Stopień rozwoju

Bardziej szczegółowo

Okresy rozwoju mowy dziecka na co zwrócić uwagę. w wymowie naszego dziecka

Okresy rozwoju mowy dziecka na co zwrócić uwagę. w wymowie naszego dziecka Okresy rozwoju mowy dziecka na co zwrócić uwagę w wymowie naszego dziecka Proces rozwoju mowy przebiega etapami i trwa kilka lat. Zanim dziecko nauczy się wyrażać swoje myśli, musi przejść wiele etapów,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Barbara Górecka Atkinson Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z rodziny dwujęzycznej Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka.

Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka. Rozwój mowy u dziecka w wieku wczesnoszkolnym Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka. Mowie dzieci

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy

MODUŁ IV. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy MODUŁ IV Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 30 godz. 1. Cel ogólny: Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu logopedii oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

LOGOPEDA 1(6)/2008 1

LOGOPEDA 1(6)/2008 1 1 WYDAWCA Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów RADA REDAKCYJNA dr Joanna Gruba Redaktor Naczelny dr Ewa Krajna dr Małgorzata Rocławska-Daniluk dr Krzysztof Szamburski dr Michał Bitniok mgr Róża Sobocińska

Bardziej szczegółowo

Opóźniony rozwój mowy

Opóźniony rozwój mowy Opóźniony rozwój mowy Charakterystyka opóźnionego rozwoju mowy Rozwój mowy jest procesem fizjologicznym, charakteryzującym się osobliwymi zmianami ilościowymi i jakościowymi w zakresie możliwości użycia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Czynność pisania. Rozdział 2. 2.1. Wprowadzenie. 2.2. Psychologiczne uwarunkowania umiejętności pisania

Czynność pisania. Rozdział 2. 2.1. Wprowadzenie. 2.2. Psychologiczne uwarunkowania umiejętności pisania Rozdział 2 Czynność pisania 2.1. Wprowadzenie Czynność pisania budzi o wiele mniejsze zainteresowanie badaczy niż czynność czytania, i to zarówno w literaturze polskiej, jak i międzynarodowej. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Warunki prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Warunki prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Mgr Mirosława Rządzka Neurologopeda Warunki prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Słowami, które najpełniej oddają istotę pojęcia mowy, są słowa prof. Grabiasa, wygłoszone podczas Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO

ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO ROZWÓJ DZIECKA 6 - LETNIEGO 1. Rozwój somatyczny i aktywność ruchowa. 2. Procesy poznawcze. 3. Rozwój społeczny, emocjonalny. 4. Przygotowanie do pójścia do szkoły. Szósty rok życia kończy średnie dzieciństwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się K. Sochacka Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji 95 Krystyna Sochacka zakład psychologii społecznej i rozwoju człowieka wydział pedagogiki i psychologii uniwersytet w białymstoku Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku z dysleksją?

Jak pomóc dziecku z dysleksją? Jak pomóc dziecku z dysleksją? CO TO JEST DYSLEKSJA? Termin dysleksja pochodzi z języka greckiego i oznacza trudności w czytaniu. My odnosimy ten termin do dzieci, u których trudności w czytaniu są związane

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC JĄKAJĄCEMU SIĘ DZIECKU W SZKOLE. Dziecko w wielu 5-9 lat

JAK POMÓC JĄKAJĄCEMU SIĘ DZIECKU W SZKOLE. Dziecko w wielu 5-9 lat JAK POMÓC JĄKAJĄCEMU SIĘ DZIECKU W SZKOLE. Dziecko w wielu 5-9 lat Jąkanie nie rozwija się równomiernie wraz z wiekiem, ani w ten sam sposób u różnych dzieci. Wiele dzieci mówi czasami niepłynnie, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku ze specyficznymi zaburzeniami mowy?

Jak pomóc dziecku ze specyficznymi zaburzeniami mowy? Jak pomóc dziecku ze specyficznymi zaburzeniami mowy? Specyficzne zaburzenia mowy lub, jak mówią niektórzy, specyficzne zaburzenia językowe to zespół trudności związanych z używaniem języka. Jeżeli nasze

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

AUTYZM APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

AUTYZM APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY AUTYZM APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Poradnik przygotowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku w ramach programu Zrozumieć Autyzm Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich

Bardziej szczegółowo