ECTACO itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook itravel Guide. Model: seria itravl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECTACO itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook itravel Guide. Model: seria itravl"

Transkrypt

1 Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook itravel Guide Model: seria itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Inne podręczniki są dostępne w witrynie

2 itravl, Lanuage Teacher, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate i Vector Ultima są znakami towarowymi firmy ECTACO Inc ECTACO, Inc., Nowy Jork, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Fodor's Travel Guide, Copyright 2007 Fodor's Travel, wydział Random House Inc. WordNet. WordNet 2.1 Copyright 2005 Princeton University. Rick Steves' Audio Tours. Copyright 2005, Ayalon Travel Publishing, współautorzy Rick Steves, Steve Smith i Gene Openshaw. Cedar House Audio Production. The World Factbook. Copyright 2006, Central Intelligence Agency. Publikacja The World Factbook została przygotowana przez Central Intelligence Agency i jest przeznaczona dla urzędników Rządu USA, a styl, format, tematyka i treść są zgodne z ich specyficznymi wymaganiami. Nazwy firm i produktów zamieszczone w tej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Firma ECTACO Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z tego podręcznika. Firma ECTACO Inc. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku strat lub roszczeń stron trzecich związane z korzystaniem z tego produktu. Firma ECTACO Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające ze zniszczenia danych na skutek nieprawidłowego funkcjonowania, nieautoryzowanych napraw lub nieprawidłowej wymiany baterii. Należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych na innych nośnikach, aby uniknąć utraty danych. Zawartość podręcznika i zakres funkcji oprogramowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powielanie, przechowywanie w systemach pobierania danych lub przekazywanie podręcznika, w całości lub częściowo, niezależnie od metod (elektroniczne, mechaniczne, fotokopiowanie, nagrywanie itp.) bez zezwolenia firmy ECTACO Inc. jest zabronione. 2

3 Notatki Deklaracja zgodności z przepisami komisji FCC Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Użytkowanie jest uzależnione od dwóch następujących warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie. Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności z przepisami, mogą być przyczyną anulowania autoryzacji do użytkowania urządzenia. Uwaga: Urządzenie było testowane i zostało uznane za zgodne z limitami określonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity wyznaczono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnie z zaleceniami może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie będą występować w określonej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru transmisji radiowej lub telewizyjnej, które można zidentyfikować wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien podjąć próbę eliminacji zakłóceń, korzystając z jednej z następujących metod: Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w obwodzie innym niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktowanie się z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 3

4 Notatki SPIS TREŚCI OPIS URZĄDZENIA WPROWADZENIE ELEMENTY URZĄDZENIA ZASILANIE KARTA SD PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA WYŚWIETLACZ I MENU GŁÓWNE KLAWIATURA EKRANOWA OKNA DIALOGOWE PASEK NARZĘDZI MENU PODRĘCZNE CZĘŚCI MOWY, ETYKIETY RODZAJU, SKRÓTY WYMOWA SŁÓW I ZDAŃ PODRĘCZNIK ONLINE APLIKACJA itranslate INSTRUKTOR LANGUAGE TEACHER SŁOWNIK WordNet DICTIONARY ODTWARZACZ ZWROTÓW AUDIO PHRASEBOOK UŻYWANIE ODTWARZACZA AUDIO PHRASEBOOK DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO TŁUMACZENIE TEKSTU GRY LINGWISTYCZNE Gra FlashCards Gra Pockets Gra Translation Test Gra Spell It Right APLIKACJA itravl PRZEWODNIK FODOR'S TRAVEL GUIDE PODRĘCZNIK CIA WORLD FACTBOOK PRZEWODNIK AUDIO BOOKS ZEGAR KALENDARZ ODPOWIEDNIKI ROZMIARU KONWERSJA METRYCZNA NOTATKI KULTUROWE APLIKACJE DODATKOWE ODTWARZACZ AUDIO ZADANIA KALKULATOR USTAWIENIA REJESTRATOR GŁOSU APLIKACJA ihelp ihelp 4

5 Aby zatwierdzić wpis, wybierz przycisk Done (Gotowe). Uwaga: Maksymalna liczba zwrotów wynosi 50. Korzystanie z etykiet głosowych Uruchom aplikację. Jeżeli procedura dostosowania aparatu rozpoznawania mowy została już wykonana, zostanie odtworzony komunikat Recognition mode on (Tryb rozpoznawania mowy włączony). Wypowiedz etykietę głosową. Jeżeli etykieta jest uwzględniona na liście, zostanie zaznaczona i zostanie odtworzone nagrane tłumaczenie zwrotu. Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Voice Confirmation ON, jeżeli jest to konieczne. Po wybraniu tej opcji etykieta głosowa będzie odtwarzana zawsze po jej rozpoznaniu. OPIS URZĄDZENIA WPROWADZENIE Gratulujemy zakupu nowoczesnego podręcznego elektronicznego instruktora (Electronic Language Teacher ), słownika, odtwarzacza zwrotów (Audio PhraseBook ) i przewodnika (Travel Guide) ECTACO itravl. Zakupiony produkt jest rezultatem współpracy zespołu językoznawców, inżynierów i programistów firmy ECTACO. Jesteś właścicielem jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z tłumaczeniem i językoznawstwem. urządzenia : Słownik z odtwarzaczem zawierający do (zależnie od języka) słów i wyrażeń ogólnych, medycznych, technicznych, prawniczych i żargonowych z transkrypcją fonetyczną, przykładami zastosowania, etykietami części mowy oraz specjalnymi funkcjami kwerend i filtrowania. Słownik WordNet słów z definicjami. Nieograniczona funkcja obsługi głosu oparta na technologii konwersji tekstu na mowę (TTS, Text-to- Speech). Nawigacja głosowa do najważniejszych zwrotów. Transkrypcja fonetyczna. Natychmiastowa translacja wsteczna. Funkcja wyszukiwania. Zaawansowane rozpoznawanie słów i funkcja MorphoFinder. Odtwarzacz zwrotów Audio PhraseBook z profesjonalną narracją i ponad zwrotów dla każdego języka, system rozpoznawania mowy ECTACO dla wielu języków. Moduł sprawdzania pisowni Vector Ultima. Nowoczesny pełnotekstowy program do tłumaczenia automatycznego (dla wybranych języków). Samouczek oparty na systemie rozpoznawania mowy ECTACO z interfejsem graficznym. Gry lingwistyczne: FlashCards, Pockets, Spell It Right, Translation Test. Przewodnik Fodor's Travel Guide po 50 miejscowościach. Podręcznik CIA World Factbook dla ponad 180 krajów. Przewodniki audio po muzeum w Louvre, Orsay i Wersalu, spacer po Paryżu historycznym. Odtwarzacz audio z obsługą plików mp3. Kalendarz (Calendar). Zadania (Tasks). Odpowiedniki rozmiaru (Size Equivalents). Konwersja metryczna (Metric Conversion). Czas lokalny oraz w innych lokalizacjach (Local/WorldTime). Rejestrator głosu. Kalkulator (Calculator). Podświetlenie. Gniazdo karty SD. 32 5

6 Port mini USB. Złącze słuchawek. Urządzenie jest zasilane przy użyciu zasilacza sieciowego (ładowarka podróżna Travel Charger) i akumulatora (dostarczane w pakiecie standardowym). Uwaga: Zawsze należy korzystać z oryginalnych akcesoriów wyprodukowanych przez firmę ECTACO Inc. ELEMENTY URZĄDZENIA Poniżej przedstawiono wygląd i podstawowe elementy urządzenia ECTACO TRAVL : przycisk mikrofonu Panel przedni: włącznik mikrofon złącze słuchawek wskaźnik (LED) Dostosowanie aparatu rozpoznawania mowy Aby umożliwić prawidłowe rozpoznawanie mowy, należy wykonać procedurę dostosowania urządzenia, podczas której system precyzyjnie analizuje głos użytkownika. Aby rozpocząć dostosowanie aparatu rozpoznawania mowy, wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Training. Wypowiedz do mikrofonu zwroty wyświetlane na ekranie. Aby wstrzymać dostosowanie, wybierz przycisk Pause. Aby wznowić dostosowanie, wybierz przycisk Resume. Krótki sygnał dźwiękowy oznacza, że głos nie został nagrany. W takim wypadku należy spróbować ponownie. Uwaga: System zostanie dostosowany do głosu użytkownika dopiero po zakończeniu całej procedury. Precyzja rozpoznawania mowy jest zależna od poziomu hałasu w otoczeniu. Zalecane jest zachowanie ciszy w pomieszczeniu. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy uwzględnić następujące zalecenia. 1. Zachowaj względną ciszę w pomieszczeniu. 2. Nie wypowiadaj niezwiązanych słów lub zwrotów do mikrofonu. 3. Próbuj wypowiadać zwroty wyraźnie bez zmniejszania głośności niektórych sylab. 4. Unikaj zbyt swobodnej wymowy (cmoknięcia wargami, głośny wdech lub wydech, mamrotanie, przerwy, powtórzenia itp.). przycisk głośnika gniazdo karty SD ewy przycisk programowalny ekran dotykowy prawy przycisk pro głośnik Panel tylny: pióro Zwroty Korzystając z opcji Phrases, można wyświetlić listę etykiet głosowych. Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Phrases (Zwroty). Aby odtworzyć nagraną wymowę przetłumaczonego zwrotu, zaznacz odpowiednią etykietę głosową, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Aby wyświetlić pełny zwrot i tłumaczenie, wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Fullphrase (Pełny zwrot). Wybierz polecenia Menu / Back (Wstecz), aby ponownie wyświetlić listę etykiet głosowych. Aby usunąć zaznaczony zwrot, wybierz polecenia Menu / Remove phrase. obnik na akumulator/baterie port mini USB przycisk resetowan Dodawanie lub edytowanie zwrotów i etykiet głosowych Aby dodać zwroty, należy najpierw wykonać opisaną procedurę dostosowania aparatu rozpoznawania mowy. Po przełączeniu do widoku Phrases (Zwroty) wybierz Menu, a następnie naciśnij przycisk Add phrase lub Edit phrase, aby odpowiednio dodać lub edytować zwrot lub etykietę głosową. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można dodać zwroty skopiowane z przewodnika Audio PhraseBook w następujący sposób. Wybierz polecenia Menu / Add Phrase (Dodaj zwrot). Zostanie wyświetlone okno dialogowe służące do wprowadzania zwrotów. Wybierz polecenia Menu / PhraseBook. Naciśnij kolejno żądany temat główny lub podrzędny i zwrot. Naciśnij przycisk Next (Dalej), a następnie wprowadź zwrot kluczowy dla wybranego zwrotu. 6 31

7 REJESTRATOR GŁOSU Aplikacja Voice Recorder umożliwia nagrywanie i odtwarzanie notatek dźwiękowych. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Voice Recorder. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz przycisk Record. Aby zakończyć i zapisać nagranie, wybierz przycisk Stop. Aby anulować nagranie, wybierz przycisk Cancel. Aby odtworzyć zaznaczone nagranie, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie PIay w wyświetlonym menu. Aby dostosować głośność, wybierz polecenia Menu / Volume (Głośność). Naciśnij i przeciągnij suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Aby zmienić nazwę zaznaczonego nagrania, wybierz polecenia Menu / Rename. Aby usunąć zaznaczone nagranie, wybierz polecenia Menu / Delete. Przycisk Włącznik Wskaźnik (LED) Przycisk mikrofonu Przycisk głośnika Lewy/prawy przycisk programowalny Funkcje Włączanie lub wyłączanie urządzenia. Po włączeniu należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie. Miga (kolor niebieski) nagrywanie lub przesyłanie danych. Miga (kolor czerwony) skanowanie karty SD lub krytycznie niski poziom naładowania akumulatora. Rozpoznawanie mowy (naciśnięcie i przytrzymanie). Przesunięcie zaznaczenia w dół (naciśnięcie i zwolnienie). Poprzednia strona. Rozpoznawanie mowy (naciśnięcie i przytrzymanie). Przesunięcie zaznaczenia w górę (naciśnięcie i zwolnienie). Następna strona. Wyświetlenie menu lub wykonanie akcji przy użyciu przycisku dotykowego. APLIKACJA ihelp ihelp W urządzeniu wykorzystano uniwersalną technologię rozpoznawania mowy. Oznacza to, że niezależnie od wymowy lub charakterystyk głosu większość użytkowników może głosowo wybierać zwroty z optymalnymi rezultatami. wyświetl. menu wykonanie akcji Aplikacja ihelp umożliwia również przechowywanie podręcznej listy awaryjnych lub najczęściej używanych zwrotów. Korzystając z tej funkcji, można szybko odnaleźć odpowiedni zwrot po wypowiedzeniu etykiety głosowej odtwarzane jest nagrane tłumaczenie. W menu głównym naciśnij opcję ihelp. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. ZASILANIE Profile użytkownika W profilu przechowywany jest zestaw etykiet głosowych i dane dla określonego użytkownika urządzenia, umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie mowy. Wybierz swój profil (Profile). Aby utworzyć nowy profil, wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Add profile (Dodaj profil). Wprowadź nazwę profilu w wyświetlonym oknie, a następnie naciśnij przycisk OK. Skorzystaj z opcji w Menu, aby dodawać, edytować, usuwać lub przenosić profile użytkowników. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Nawigację w aplikacji umożliwiają przyciski mikrofonu lub głośnika oraz pióro elektroniczne. Urządzenie jest zasilane przy użyciu specjalnego akumulatora litowo-polimerowego. Po rozładowaniu akumulatora czerwony wskaźnik (LED) zaczyna migać. W takim przypadku funkcja obsługi głosu zostanie wyłączona w celu oszczędnego korzystania z akumulatora i zapobiegania utracie danych przechowywanych w pamięci RAM. Aby przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia, należy niezwłocznie naładować akumulator. Ładowanie akumulatora Upewnij się, że akumulator jest zainstalowany w urządzeniu. Uwaga: Tylko specjalny akumulator, ładowarka i kabel USB mogą być podłączane do urządzenia. Korzystanie z nieodpowiedniego zasilacza może być przyczyną awarii urządzenia i unieważnienia gwarancji. 30 7

8 Podłącz zasilacz sieciowy do portu mini USB (zob. Elementy urządzenia) lub podłącz urządzenie do komputera przy użyciu specjalnego kabla USB. Czerwony wskaźnik (LED) sygnalizuje ładowanie akumulatora, a wskaźnik niebieski oznacza zakończenie ładowania. KARTA SD Naciśnij opcję Internal Speaker Volume i Headphones Volume, aby dostosować głośność odpowiednio dla wbudowanego głośnika i słuchawek. Zaznacz pole wyboru Mute, aby wyłączyć dźwięk, jeżeli jest to konieczne. Naciśnij opcję Mic Volume, aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość mikrofonu. Uwaga: Opcja External Mic (Mikrofon zewnętrzny) jest włączana automatycznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego. Wybierz opcję Test, aby sprawdzić ustawienia podczas odtwarzania przykładowego nagrania. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że karta SD (dostarczana w pakiecie standardowym) jest zainstalowana w odpowiednim gnieździe. Jeżeli karta nie jest zainstalowana, należy wsunąć ją do gniazda na lewej krawędzi urządzenia (etykieta karty powinna być zwrócona do góry, a złącza w dół). Należy delikatnie docisnąć kartę, aby została zablokowana w odpowiednim położeniu. Aby wysunąć kartę, należy nacisnąć ją delikatnie. Uwaga: Jeżeli gniazdo karty SD jest zasłonięte, należy zdjąć osłonę przed instalacją karty. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA W sporadycznych wypadkach nieprawidłowego wyświetlania danych na ekranie lub nieprawidłowego funkcjonowania programu należy wykonać procedurę resetowania. Przycisk resetowania znajduje się na tylnym panelu urządzenia (zob. Elementy urządzenia). Naciśnij przycisk resetowania końcówką pióra elektronicznego. Nie używaj szpilki lub agrafki, ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia. Po zakończeniu procedury resetowania i ponownego uruchamiania urządzenia zostanie wyświetlony ekran kalibracyjny z pięcioma parametrami przełączanymi kolejno po naciśnięciu ich piórem elektronicznym. WYŚWIETLACZ I MENU GŁÓWNE Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy (240 x 320 pikseli) i standardowy interfejs graficzny z oknami dialogowymi. Menu główne składa się z czterech sekcji umożliwiających wizualne organizowanie dostępu do aplikacji. Uwaga: Zalecane jest naciskanie elementów na ekranie przy użyciu dostarczonego urządzenia wskazującego zwanego piórem elektronicznym, które powinno być przechowywane w specjalnym uchwycie na tylnym panelu urządzenia (zob. Elementy urządzenia), jeżeli nie jest używane. Menu główne Aby wyświetlić menu główne, włącz urządzenie, zamknij aktualnie uruchomioną aplikację i bieżącą sekcję. Menu główne składa się z następujących sekcji: itranslate, itravl, Extras i ihelp. W górnej części ekranu wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Naciśnij wskaźnika poziomu naładowania akumulatora, aby wyświetlić wartość procentową lub diagram. Opcje zasilania Naciśnij opcję Backlight Level, aby dostosować podświetlenie. Opcje Power Scheme (Schemat zasilania) są wybierane automatycznie zależnie od wykrytego źródła zasilania. Dostosuj interwał czasowy automatycznego wyłączania urządzenia lub podświetlenia. Ta funkcja umożliwia oszczędne korzystanie z akumulatora dzięki wyłączeniu urządzenia lub podświetlenia, jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas. W obszarze Backlight Off Time (Wyłączanie podświetlenia) i Power Off Time (Wyłączanie urządzenia) naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień, a następnie wybierz ustawienie. Aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie ekranu dotykowego, konieczne może być wykonanie procedury manualnej kalibracji. Wybierz przycisk Calibrate (Kalibruj). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować pięć obiektów wyświetlanych kolejno po naciśnięciu ich piórem elektronicznym. Po zakończeniu kalibracji ponownie wyświetlana jest sekcja Settings (Ustawienia). Data i godzina lokalna W obszarze Date (Data) lub Time (Godzina) naciśnij strzałki, aby wybrać wartość. Naciśnij strzałkę po prawej stronie obok strefy czasowej (Time Zone), aby wybrać strefę w wyświetlonym oknie. Jeżeli jest to konieczne, zaznacz opcję Auto adjust clock (Automatyczne dostosowanie zegara), aby uwzględnić zmiany czasu letniego/zimowego. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. W obszarze Regional Settings (Ustawienia regionalne) naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień, a następnie wybierz ustawienia dla liczb, godzin i dat. Aby potwierdzić zmiany, naciśnij przycisk Apply (Zastosuj). Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk Discard (Anuluj). Język docelowy Ten element jest używany w modelach z obsługą wielu języków do konfiguracji języka docelowego dla aplikacji w sekcji itranslate menu głównego. W obszarze Target Language (Język docelowy) naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień, a następnie wybierz żądane ustawienie. 8 29

9 W oknie głównym naciśnij pole wyboru, aby oznaczyć zadanie jako ukończone. Zarządzanie zadaniami 1) Naciśnij zadanie, aby je wyświetlić. Znaczenie ikon wyświetlanych obok tytułu zadania jest następujące: ukończone, przypomnienie o aktualnym zadaniu, przypomnienie o nieaktualnym zadaniu, wysoki priorytet, niski priorytet, cykliczne. Naciśnij przycisk Edit na pasku narzędzi, aby edytować zadanie. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. 2) Skorzystaj z opcji Menu, aby dodać nowe zadanie, edytować lub usunąć zaznaczone zadanie, skonfigurować żądaną kolejność sortowania lub kryteria wyboru. KALKULATOR Urządzenie oferuje standardowy kalkulator (Calculator) z funkcjami pamięci. Na ekranie wyświetlanych jest maksymalnie 9 cyfr. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Calculator. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Wybierz polecenia Menu / Cue ON, aby odtwarzać powiadomienia głosowe dotyczące wykonywanych operacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę, aby odtworzyć nagranie dźwiękowe wyświetlanej liczby. USTAWIENIA Aby uzyskać najlepsze rezultaty i umożliwić optymalne korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia ECTA- CO itravl, należy zapoznać się z opcjami dostępnymi w sekcji Settings (Ustawienia). Umożliwi to dostosowanie konfiguracji urządzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Settings. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia sekcja. Naciśnij żądaną ikonę po prawej stronie okna głównego, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Ustawienia standardowe/wzmacniacz dźwięku Naciśnij opcję Standard, aby przywrócić ustawienia domyślne. Naciśnij opcję Megaphone, aby wybrać ustawienia odpowiednie dla zewnętrznego urządzenia takiego jak głośnik, wzmacniacz lub samochodowy zestaw audio. Naciśnij opcję Master Volume, aby dostosować ogólny poziom głośności. W dalszej części podręcznika opisano sekcje menu głównego. Zawartość menu głównego jest zależna od modelu urządzenia. Sekcja itranslate umożliwia dostęp do instruktora (Language Teacher ), słownika głównego (Dictionary), słownika WordNet Dictionary, odtwarzacza zwrotów (Audio PhraseBook), tłumacza (Text Translation, jeżeli jest dostępny) i gry FlashCards. Sekcja itravl umożliwia dostęp do przewodnika podróżnego (Fodor's Travel Guide), podręcznika (CIA World Factbook), przewodnika (Audio Books), zegara (World Time), kalendarza (Calendar), odpowiedników rozmiaru (Size Equiyalents), konwersji metrycznej (Metric Conversion) i notatek kulturowych (Cultural Notes). Sekcja Extras umożliwia dostęp do odtwarzacza audio (Audio Player), zadań (Tasks), kalkulatora (Calculator), ustawień (Settings) i rejestratora głosu (Voice Recorder). Sekcja ihelp umożliwia zarządzanie etykietami głosowymi. Po wybraniu sekcji naciśnij nazwę żądanej aplikacji. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu nazwy, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk po prawej stronie w górnej części ekranu. Alternatywna metoda polega na wybraniu polecenia Exit (Zakończ) lub Menu / Exit. Aby zamknąć bieżącą sekcję, wybierz przycisk Back (Wstecz). Korzystanie z poleceń głosowych Po wyświetleniu menu głównego naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz nazwę żądanej sekcji lub aplikacji, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Zostanie otwarta odpowiednia sekcja lub aplikacja. Po wyświetleniu sekcji naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Wypowiedz nazwę żądanej aplikacji, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Uwaga: Podczas korzystania z poleceń głosowych należy wypowiedzieć słowo Travel Guide, aby wyświetlić podręcznik Fodor's Travel Guide i World Factbook, aby wyświetlić podręcznik CIA World Factbook. Konfigurowanie języka docelowego Ustawienie Target Language jest wykorzystywane w przypadku modeli wielojęzycznych do konfigurowania języka docelowego dla aplikacji w sekcji itranslate menu głównego. Po wyświetleniu menu głównego naciśnij symbol w centrum ekranu. Zostanie wyświetlony ekran Select Language (Wybierz język). Naciśnij dwukrotnie żądany element. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu elementu i wybraniu przycisku OK. Następnie należy skonfigurować język docelowy dla urządzenia, na który będą tłumaczone zwroty wybrane przez użytkownika. Alternatywna metoda polega na skorzystaniu z polecenia głosowego Select Language (Wybierz język) w następujący sposób. 28 9

10 Po wyświetleniu menu głównego naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz polecenie Select Language (Wybierz język), a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlony ekran Select Language. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz nazwę <języka>, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Na przykład: spanish. Można również określić język docelowy przy użyciu sekcji Settings (Ustawienia) w następujący sposób. Po wyświetleniu menu głównego naciśnij pozycję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij pozycję Settings (Ustawienia). Zostanie otwarta odpowiednia sekcja. Naciśnij ikonę po prawej stronie. Zostanie wyświetlone menu Target Language (Język docelowy). W menu Target Language naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych opcji, a następnie wybierz żądaną opcję. KLAWIATURA EKRANOWA Klawiatura ekranowa jest zestawem wirtualnych przycisków wyświetlanych na ekranie. Ten zestaw symuluje konwencjonalną klawiaturę w całości lub częściowo. W aplikacjach z funkcją wprowadzania tekstu naciśnij ikonę klawiaturę ekranową. Aby ukryć klawiaturę, naciśnij ponownie ikonę. OKNA DIALOGOWE na pasku narzędzi, aby wyświetlić Każda aplikacja, menu podręczne lub dialog używane w systemie jest wyświetlany w niezależnym oknie tzn. obszarze ekranu z obramowaniem i dwoma podstawowymi elementami: paskiem tytułu i przyciskiem służącym do zamykania ( lub OK). Aby przenieść okno przesłaniające widok, należy nacisnąć pasek tytułu i przeciągnąć do innego obszaru ekranu, nie podnosząc pióra elektronicznego. Pasek przewijania jest widoczny wówczas, gdy nie można wyświetlić wszystkich informacji na ekranie. Suwak wskazuje położenie wyświetlanej zawartości w odniesieniu do pozostałych danych. Na pasku przewijania: naciśnij strzałkę ( lub ), aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza, naciśnij i przeciągnij suwak, aby przeglądać informacje, naciśnij pasek przewijania w obszarze poniżej lub powyżej suwaka, aby przejść do odpowiedniego fragmentu tekstu. Skorzystaj z poleceń Menu / Hide, aby ukryć okno aplikacji podczas odtwarzania. W tym czasie można uruchomić inną aplikację. Skorzystaj z poleceń Menu / Setup, aby włączyć korektor częstotliwości i dostosować sposób odtwarzania dźwięku. Aby zapisać zmiany, wybierz przycisk OK. Program można obsługiwać przy użyciu następujących przycisków wyświetlanych na ekranie: Włączenie odtwarzania losowego Wyłączenie odtwarzania losowego Ponowne odtwarzanie jednego pliku Ponowne odtwarzanie wszystkich plików Bez ponownego odtwarzania Poprzedni Start Pauza Stop Następny ZADANIA Jest to standardowy program (TASKS) umożliwiający zarządzanie zadaniami. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Tasks. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Dodawanie nowego zadania Wprowadź opis zadania, a następnie naciśnij przycisk Add (Dodaj) po prawej stronie. Aby skorzystać z dodatkowych opcji, należy pozostawić pole puste lub użyć szablonu nowego zadania zgodnie z następującą procedurą. Wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Add New Task (Dodaj nowe zadanie) w wyświetlonym menu. Wprowadź informacje w odpowiednich polach. Skorzystaj z przycisku, aby wyświetlić listy rozwijane. W polu Occurs (Występowanie) wybierz opcję <Edit pattern...> (Edytuj wzorzec), aby wyświetlić okno Recurrence (Cykliczność). Naciśnij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić dodatkowe karty. Naciśnij karty Daily (Codziennie), Weekly (Co tydzień), Monthly (Co miesiąc) lub Yearly (Co rok), aby dodać ustawienia. Aby określić datę rozpoczęcia (Start) i zakończenia (Due), naciśnij przycisk Next (Dalej). Naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby zapisać wprowadzone zmiany. Korzystając z karty Notes, wprowadź komentarze dotyczące zdania. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zadanie

11 Wypowiedz jedno z poleceń głosowych, zgodnie z monitem Voice hints (jest ta funkcja jest włączona), a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Uwaga: Tylko elementy wyświetlone powyżej linii przerywanej ( ) w menu rozwijanym są rozpoznawane jako polecenia głosowe. Aby odtworzyć nagraną wskazówkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Aby wyłączyć anonsy głosowe, wybierz polecenia Menu / Voice hints OFF. PASEK NARZĘDZI Pasek narzędzi jest zestawem poziomo rozmieszczonych przycisków w dolnej części okna. NOTATKI KULTUROWE Urządzenie oferuje funkcję Cultural Notes ułatwiającą zapoznanie się z tradycjami związanymi z kulturą arabsko-islamską. Dostępny jest również test. W menu głównym wybierz opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Cultural Notes. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Naciśnij przycisk Information Block, aby wyświetlić notatki kulturowe. Aby skorzystać z testu, naciśnij przycisk Learning Block. Dla każdego pytania zostaną wyświetlone cztery odpowiedzi do wyboru. pasek narzędzi Funkcje pasków narzędzi opisano w sekcjach podręcznika dotyczących poszczególnych aplikacji. Aby wyświetlić menu lub wykonać akcję, wystarczy nacisnąć odpowiedni element. Dostępne menu są zależne od aplikacji. MENU PODRĘCZNE APLIKACJE DODATKOWE ODTWARZACZ AUDIO Urządzenie oferuje program Audio Player umożliwiający odtwarzanie i organizowanie cyfrowych plików dźwiękowych. Program obsługuje pliki mp3, way i ogg. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Audio Player. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby odtworzyć żądane nagranie, wystarczy nacisnąć je, a następnie wybrać przycisk PIay. Aby dostosować głośność, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Volume (Głośność) w wyświetlonym menu. Naciśnij i przeciągnij suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Aby rozpocząć odtwarzanie od określonego punktu, naciśnij pasek postępu w górnej części ekranu. Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz przycisk Pause. Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Stop. Aby organizować pliki, zaznacz żądany element, a następnie naciśnij przyciski, lub w celu przeniesienia w górę, dół lub usunięcia elementu. Wybierz polecenia Menu / Scan, aby ponownie skanować kartę w poszukiwaniu plików dźwiękowych. Korzystając z menu podręcznych, można szybko wybrać akcję wykonywaną w odniesieniu do wybranego elementu. Na przykład można skopiować tekst do Schowka. Aby wkleić skopiowany tekst, należy ustawić kursor w polu służącym do wprowadzania tekstu, a następnie wybrać polecenie Paste (Wklej) z menu podręcznego. Uwaga: Menu podręczne są zależne od aplikacji. Aby wyświetlić menu podręczne, zaznacz żądany element i ustaw na nim pióro elektroniczne przez jedną sekundę. menu podręczne Po wyświetleniu menu podręcznego podnieś pióro elektroniczne, a następnie wybierz żądaną akcję. Można zamknąć menu podręczne, naciskając w dowolnym obszarze ekranu poza menu

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Większy wybór instrukcji dostępny jest na stronie www.ectaco.com/support/manuals ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Partner, itravl, jetbook, LingvoSoft, Language Teacher, Lingvobit,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS OGÓLNY

SPIS TREŚCI OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI OPIS OGÓLNY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Wstęp----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

GT-P7510. Instrukcja obsługi

GT-P7510. Instrukcja obsługi GT-P750 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung P750. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Wersja: Znaki towarowe Uwaga

Wersja: Znaki towarowe Uwaga Instrukcji obsługi Wersja: R01 Znaki towarowe Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner E500T. Mówiący Słownik Elektroniczny & Rozmówki INSTRUKCJA OBSŁUGI

ECTACO Partner E500T. Mówiący Słownik Elektroniczny & Rozmówki INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący Słownik Elektroniczny & Rozmówki INSTRUKCJA OBSŁUGI ECTACO, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z używania niniejszej instrukcji. ECTACO, Inc. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PL2631 PL2631 15G06A2450N0

PL2631 PL2631 15G06A2450N0 PL2631 PL2631 15G06A2450N0 ASUS contact information ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 Telephone +886-2-2894-3447 Web site www.asus.com.tw Technical

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...78 Zasilanie...80 Inicjalizacja...81 Klawiatura...82 Ekran...85 Menu główne...86 SŁOWNIK GŁÓWNY...88 SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA...

SPIS TREŚCI WSTĘP...78 Zasilanie...80 Inicjalizacja...81 Klawiatura...82 Ekran...85 Menu główne...86 SŁOWNIK GŁÓWNY...88 SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA... SPIS TREŚCI WSTĘP...78 Zasilanie...80 Inicjalizacja...81 Klawiatura...82 Ekran...85 Menu główne...86 SŁOWNIK GŁÓWNY...88 SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA...93 CZASOWNIKI NIEREGULARNE...97 POPULARNE IDIOMY...98 ZBIÓR

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Pocket Instrukcja 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja 3

Instrukcja obsługi wersja 3 Instrukcja obsługi wersja 3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo...6 Wprowadzenie...7 Omówienie...7 Pomoc techniczna i wsparcie...7 Dbaj o swój telefon...8 Klawisze i części...9 Pierwsze kroki... 12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi HTC Desire 620 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Funkcje telefonu HTC Desire 620 9 Rozpakowanie HTC Desire 620 11 Tylna pokrywa 12 Karta micro SIM 14 Karta pamięci 15 Akumulator

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Wersja: R00 (Styczeń 2006)

Wersja: R00 (Styczeń 2006) Instrukcja obsługi Wersja: R00 (Styczeń 2006) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów są własnością przynależną do ich firm i zastrzeżonymi znakami towarowymi. Uwaga Informacje i dane zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo