ECTACO itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook itravel Guide. Model: seria itravl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECTACO itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook itravel Guide. Model: seria itravl"

Transkrypt

1 Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook itravel Guide Model: seria itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Inne podręczniki są dostępne w witrynie

2 itravl, Lanuage Teacher, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate i Vector Ultima są znakami towarowymi firmy ECTACO Inc ECTACO, Inc., Nowy Jork, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Fodor's Travel Guide, Copyright 2007 Fodor's Travel, wydział Random House Inc. WordNet. WordNet 2.1 Copyright 2005 Princeton University. Rick Steves' Audio Tours. Copyright 2005, Ayalon Travel Publishing, współautorzy Rick Steves, Steve Smith i Gene Openshaw. Cedar House Audio Production. The World Factbook. Copyright 2006, Central Intelligence Agency. Publikacja The World Factbook została przygotowana przez Central Intelligence Agency i jest przeznaczona dla urzędników Rządu USA, a styl, format, tematyka i treść są zgodne z ich specyficznymi wymaganiami. Nazwy firm i produktów zamieszczone w tej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Firma ECTACO Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z tego podręcznika. Firma ECTACO Inc. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku strat lub roszczeń stron trzecich związane z korzystaniem z tego produktu. Firma ECTACO Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające ze zniszczenia danych na skutek nieprawidłowego funkcjonowania, nieautoryzowanych napraw lub nieprawidłowej wymiany baterii. Należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych na innych nośnikach, aby uniknąć utraty danych. Zawartość podręcznika i zakres funkcji oprogramowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powielanie, przechowywanie w systemach pobierania danych lub przekazywanie podręcznika, w całości lub częściowo, niezależnie od metod (elektroniczne, mechaniczne, fotokopiowanie, nagrywanie itp.) bez zezwolenia firmy ECTACO Inc. jest zabronione. 2

3 Notatki Deklaracja zgodności z przepisami komisji FCC Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Użytkowanie jest uzależnione od dwóch następujących warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie. Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności z przepisami, mogą być przyczyną anulowania autoryzacji do użytkowania urządzenia. Uwaga: Urządzenie było testowane i zostało uznane za zgodne z limitami określonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity wyznaczono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnie z zaleceniami może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że zakłócenia nie będą występować w określonej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru transmisji radiowej lub telewizyjnej, które można zidentyfikować wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien podjąć próbę eliminacji zakłóceń, korzystając z jednej z następujących metod: Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w obwodzie innym niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktowanie się z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 3

4 Notatki SPIS TREŚCI OPIS URZĄDZENIA WPROWADZENIE ELEMENTY URZĄDZENIA ZASILANIE KARTA SD PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA WYŚWIETLACZ I MENU GŁÓWNE KLAWIATURA EKRANOWA OKNA DIALOGOWE PASEK NARZĘDZI MENU PODRĘCZNE CZĘŚCI MOWY, ETYKIETY RODZAJU, SKRÓTY WYMOWA SŁÓW I ZDAŃ PODRĘCZNIK ONLINE APLIKACJA itranslate INSTRUKTOR LANGUAGE TEACHER SŁOWNIK WordNet DICTIONARY ODTWARZACZ ZWROTÓW AUDIO PHRASEBOOK UŻYWANIE ODTWARZACZA AUDIO PHRASEBOOK DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO TŁUMACZENIE TEKSTU GRY LINGWISTYCZNE Gra FlashCards Gra Pockets Gra Translation Test Gra Spell It Right APLIKACJA itravl PRZEWODNIK FODOR'S TRAVEL GUIDE PODRĘCZNIK CIA WORLD FACTBOOK PRZEWODNIK AUDIO BOOKS ZEGAR KALENDARZ ODPOWIEDNIKI ROZMIARU KONWERSJA METRYCZNA NOTATKI KULTUROWE APLIKACJE DODATKOWE ODTWARZACZ AUDIO ZADANIA KALKULATOR USTAWIENIA REJESTRATOR GŁOSU APLIKACJA ihelp ihelp 4

5 Aby zatwierdzić wpis, wybierz przycisk Done (Gotowe). Uwaga: Maksymalna liczba zwrotów wynosi 50. Korzystanie z etykiet głosowych Uruchom aplikację. Jeżeli procedura dostosowania aparatu rozpoznawania mowy została już wykonana, zostanie odtworzony komunikat Recognition mode on (Tryb rozpoznawania mowy włączony). Wypowiedz etykietę głosową. Jeżeli etykieta jest uwzględniona na liście, zostanie zaznaczona i zostanie odtworzone nagrane tłumaczenie zwrotu. Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Voice Confirmation ON, jeżeli jest to konieczne. Po wybraniu tej opcji etykieta głosowa będzie odtwarzana zawsze po jej rozpoznaniu. OPIS URZĄDZENIA WPROWADZENIE Gratulujemy zakupu nowoczesnego podręcznego elektronicznego instruktora (Electronic Language Teacher ), słownika, odtwarzacza zwrotów (Audio PhraseBook ) i przewodnika (Travel Guide) ECTACO itravl. Zakupiony produkt jest rezultatem współpracy zespołu językoznawców, inżynierów i programistów firmy ECTACO. Jesteś właścicielem jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z tłumaczeniem i językoznawstwem. urządzenia : Słownik z odtwarzaczem zawierający do (zależnie od języka) słów i wyrażeń ogólnych, medycznych, technicznych, prawniczych i żargonowych z transkrypcją fonetyczną, przykładami zastosowania, etykietami części mowy oraz specjalnymi funkcjami kwerend i filtrowania. Słownik WordNet słów z definicjami. Nieograniczona funkcja obsługi głosu oparta na technologii konwersji tekstu na mowę (TTS, Text-to- Speech). Nawigacja głosowa do najważniejszych zwrotów. Transkrypcja fonetyczna. Natychmiastowa translacja wsteczna. Funkcja wyszukiwania. Zaawansowane rozpoznawanie słów i funkcja MorphoFinder. Odtwarzacz zwrotów Audio PhraseBook z profesjonalną narracją i ponad zwrotów dla każdego języka, system rozpoznawania mowy ECTACO dla wielu języków. Moduł sprawdzania pisowni Vector Ultima. Nowoczesny pełnotekstowy program do tłumaczenia automatycznego (dla wybranych języków). Samouczek oparty na systemie rozpoznawania mowy ECTACO z interfejsem graficznym. Gry lingwistyczne: FlashCards, Pockets, Spell It Right, Translation Test. Przewodnik Fodor's Travel Guide po 50 miejscowościach. Podręcznik CIA World Factbook dla ponad 180 krajów. Przewodniki audio po muzeum w Louvre, Orsay i Wersalu, spacer po Paryżu historycznym. Odtwarzacz audio z obsługą plików mp3. Kalendarz (Calendar). Zadania (Tasks). Odpowiedniki rozmiaru (Size Equivalents). Konwersja metryczna (Metric Conversion). Czas lokalny oraz w innych lokalizacjach (Local/WorldTime). Rejestrator głosu. Kalkulator (Calculator). Podświetlenie. Gniazdo karty SD. 32 5

6 Port mini USB. Złącze słuchawek. Urządzenie jest zasilane przy użyciu zasilacza sieciowego (ładowarka podróżna Travel Charger) i akumulatora (dostarczane w pakiecie standardowym). Uwaga: Zawsze należy korzystać z oryginalnych akcesoriów wyprodukowanych przez firmę ECTACO Inc. ELEMENTY URZĄDZENIA Poniżej przedstawiono wygląd i podstawowe elementy urządzenia ECTACO TRAVL : przycisk mikrofonu Panel przedni: włącznik mikrofon złącze słuchawek wskaźnik (LED) Dostosowanie aparatu rozpoznawania mowy Aby umożliwić prawidłowe rozpoznawanie mowy, należy wykonać procedurę dostosowania urządzenia, podczas której system precyzyjnie analizuje głos użytkownika. Aby rozpocząć dostosowanie aparatu rozpoznawania mowy, wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Training. Wypowiedz do mikrofonu zwroty wyświetlane na ekranie. Aby wstrzymać dostosowanie, wybierz przycisk Pause. Aby wznowić dostosowanie, wybierz przycisk Resume. Krótki sygnał dźwiękowy oznacza, że głos nie został nagrany. W takim wypadku należy spróbować ponownie. Uwaga: System zostanie dostosowany do głosu użytkownika dopiero po zakończeniu całej procedury. Precyzja rozpoznawania mowy jest zależna od poziomu hałasu w otoczeniu. Zalecane jest zachowanie ciszy w pomieszczeniu. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy uwzględnić następujące zalecenia. 1. Zachowaj względną ciszę w pomieszczeniu. 2. Nie wypowiadaj niezwiązanych słów lub zwrotów do mikrofonu. 3. Próbuj wypowiadać zwroty wyraźnie bez zmniejszania głośności niektórych sylab. 4. Unikaj zbyt swobodnej wymowy (cmoknięcia wargami, głośny wdech lub wydech, mamrotanie, przerwy, powtórzenia itp.). przycisk głośnika gniazdo karty SD ewy przycisk programowalny ekran dotykowy prawy przycisk pro głośnik Panel tylny: pióro Zwroty Korzystając z opcji Phrases, można wyświetlić listę etykiet głosowych. Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Phrases (Zwroty). Aby odtworzyć nagraną wymowę przetłumaczonego zwrotu, zaznacz odpowiednią etykietę głosową, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Aby wyświetlić pełny zwrot i tłumaczenie, wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Fullphrase (Pełny zwrot). Wybierz polecenia Menu / Back (Wstecz), aby ponownie wyświetlić listę etykiet głosowych. Aby usunąć zaznaczony zwrot, wybierz polecenia Menu / Remove phrase. obnik na akumulator/baterie port mini USB przycisk resetowan Dodawanie lub edytowanie zwrotów i etykiet głosowych Aby dodać zwroty, należy najpierw wykonać opisaną procedurę dostosowania aparatu rozpoznawania mowy. Po przełączeniu do widoku Phrases (Zwroty) wybierz Menu, a następnie naciśnij przycisk Add phrase lub Edit phrase, aby odpowiednio dodać lub edytować zwrot lub etykietę głosową. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można dodać zwroty skopiowane z przewodnika Audio PhraseBook w następujący sposób. Wybierz polecenia Menu / Add Phrase (Dodaj zwrot). Zostanie wyświetlone okno dialogowe służące do wprowadzania zwrotów. Wybierz polecenia Menu / PhraseBook. Naciśnij kolejno żądany temat główny lub podrzędny i zwrot. Naciśnij przycisk Next (Dalej), a następnie wprowadź zwrot kluczowy dla wybranego zwrotu. 6 31

7 REJESTRATOR GŁOSU Aplikacja Voice Recorder umożliwia nagrywanie i odtwarzanie notatek dźwiękowych. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Voice Recorder. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz przycisk Record. Aby zakończyć i zapisać nagranie, wybierz przycisk Stop. Aby anulować nagranie, wybierz przycisk Cancel. Aby odtworzyć zaznaczone nagranie, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie PIay w wyświetlonym menu. Aby dostosować głośność, wybierz polecenia Menu / Volume (Głośność). Naciśnij i przeciągnij suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Aby zmienić nazwę zaznaczonego nagrania, wybierz polecenia Menu / Rename. Aby usunąć zaznaczone nagranie, wybierz polecenia Menu / Delete. Przycisk Włącznik Wskaźnik (LED) Przycisk mikrofonu Przycisk głośnika Lewy/prawy przycisk programowalny Funkcje Włączanie lub wyłączanie urządzenia. Po włączeniu należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie. Miga (kolor niebieski) nagrywanie lub przesyłanie danych. Miga (kolor czerwony) skanowanie karty SD lub krytycznie niski poziom naładowania akumulatora. Rozpoznawanie mowy (naciśnięcie i przytrzymanie). Przesunięcie zaznaczenia w dół (naciśnięcie i zwolnienie). Poprzednia strona. Rozpoznawanie mowy (naciśnięcie i przytrzymanie). Przesunięcie zaznaczenia w górę (naciśnięcie i zwolnienie). Następna strona. Wyświetlenie menu lub wykonanie akcji przy użyciu przycisku dotykowego. APLIKACJA ihelp ihelp W urządzeniu wykorzystano uniwersalną technologię rozpoznawania mowy. Oznacza to, że niezależnie od wymowy lub charakterystyk głosu większość użytkowników może głosowo wybierać zwroty z optymalnymi rezultatami. wyświetl. menu wykonanie akcji Aplikacja ihelp umożliwia również przechowywanie podręcznej listy awaryjnych lub najczęściej używanych zwrotów. Korzystając z tej funkcji, można szybko odnaleźć odpowiedni zwrot po wypowiedzeniu etykiety głosowej odtwarzane jest nagrane tłumaczenie. W menu głównym naciśnij opcję ihelp. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. ZASILANIE Profile użytkownika W profilu przechowywany jest zestaw etykiet głosowych i dane dla określonego użytkownika urządzenia, umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie mowy. Wybierz swój profil (Profile). Aby utworzyć nowy profil, wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Add profile (Dodaj profil). Wprowadź nazwę profilu w wyświetlonym oknie, a następnie naciśnij przycisk OK. Skorzystaj z opcji w Menu, aby dodawać, edytować, usuwać lub przenosić profile użytkowników. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Nawigację w aplikacji umożliwiają przyciski mikrofonu lub głośnika oraz pióro elektroniczne. Urządzenie jest zasilane przy użyciu specjalnego akumulatora litowo-polimerowego. Po rozładowaniu akumulatora czerwony wskaźnik (LED) zaczyna migać. W takim przypadku funkcja obsługi głosu zostanie wyłączona w celu oszczędnego korzystania z akumulatora i zapobiegania utracie danych przechowywanych w pamięci RAM. Aby przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia, należy niezwłocznie naładować akumulator. Ładowanie akumulatora Upewnij się, że akumulator jest zainstalowany w urządzeniu. Uwaga: Tylko specjalny akumulator, ładowarka i kabel USB mogą być podłączane do urządzenia. Korzystanie z nieodpowiedniego zasilacza może być przyczyną awarii urządzenia i unieważnienia gwarancji. 30 7

8 Podłącz zasilacz sieciowy do portu mini USB (zob. Elementy urządzenia) lub podłącz urządzenie do komputera przy użyciu specjalnego kabla USB. Czerwony wskaźnik (LED) sygnalizuje ładowanie akumulatora, a wskaźnik niebieski oznacza zakończenie ładowania. KARTA SD Naciśnij opcję Internal Speaker Volume i Headphones Volume, aby dostosować głośność odpowiednio dla wbudowanego głośnika i słuchawek. Zaznacz pole wyboru Mute, aby wyłączyć dźwięk, jeżeli jest to konieczne. Naciśnij opcję Mic Volume, aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość mikrofonu. Uwaga: Opcja External Mic (Mikrofon zewnętrzny) jest włączana automatycznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego. Wybierz opcję Test, aby sprawdzić ustawienia podczas odtwarzania przykładowego nagrania. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że karta SD (dostarczana w pakiecie standardowym) jest zainstalowana w odpowiednim gnieździe. Jeżeli karta nie jest zainstalowana, należy wsunąć ją do gniazda na lewej krawędzi urządzenia (etykieta karty powinna być zwrócona do góry, a złącza w dół). Należy delikatnie docisnąć kartę, aby została zablokowana w odpowiednim położeniu. Aby wysunąć kartę, należy nacisnąć ją delikatnie. Uwaga: Jeżeli gniazdo karty SD jest zasłonięte, należy zdjąć osłonę przed instalacją karty. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA W sporadycznych wypadkach nieprawidłowego wyświetlania danych na ekranie lub nieprawidłowego funkcjonowania programu należy wykonać procedurę resetowania. Przycisk resetowania znajduje się na tylnym panelu urządzenia (zob. Elementy urządzenia). Naciśnij przycisk resetowania końcówką pióra elektronicznego. Nie używaj szpilki lub agrafki, ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia urządzenia. Po zakończeniu procedury resetowania i ponownego uruchamiania urządzenia zostanie wyświetlony ekran kalibracyjny z pięcioma parametrami przełączanymi kolejno po naciśnięciu ich piórem elektronicznym. WYŚWIETLACZ I MENU GŁÓWNE Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy (240 x 320 pikseli) i standardowy interfejs graficzny z oknami dialogowymi. Menu główne składa się z czterech sekcji umożliwiających wizualne organizowanie dostępu do aplikacji. Uwaga: Zalecane jest naciskanie elementów na ekranie przy użyciu dostarczonego urządzenia wskazującego zwanego piórem elektronicznym, które powinno być przechowywane w specjalnym uchwycie na tylnym panelu urządzenia (zob. Elementy urządzenia), jeżeli nie jest używane. Menu główne Aby wyświetlić menu główne, włącz urządzenie, zamknij aktualnie uruchomioną aplikację i bieżącą sekcję. Menu główne składa się z następujących sekcji: itranslate, itravl, Extras i ihelp. W górnej części ekranu wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Naciśnij wskaźnika poziomu naładowania akumulatora, aby wyświetlić wartość procentową lub diagram. Opcje zasilania Naciśnij opcję Backlight Level, aby dostosować podświetlenie. Opcje Power Scheme (Schemat zasilania) są wybierane automatycznie zależnie od wykrytego źródła zasilania. Dostosuj interwał czasowy automatycznego wyłączania urządzenia lub podświetlenia. Ta funkcja umożliwia oszczędne korzystanie z akumulatora dzięki wyłączeniu urządzenia lub podświetlenia, jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas. W obszarze Backlight Off Time (Wyłączanie podświetlenia) i Power Off Time (Wyłączanie urządzenia) naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień, a następnie wybierz ustawienie. Aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie ekranu dotykowego, konieczne może być wykonanie procedury manualnej kalibracji. Wybierz przycisk Calibrate (Kalibruj). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować pięć obiektów wyświetlanych kolejno po naciśnięciu ich piórem elektronicznym. Po zakończeniu kalibracji ponownie wyświetlana jest sekcja Settings (Ustawienia). Data i godzina lokalna W obszarze Date (Data) lub Time (Godzina) naciśnij strzałki, aby wybrać wartość. Naciśnij strzałkę po prawej stronie obok strefy czasowej (Time Zone), aby wybrać strefę w wyświetlonym oknie. Jeżeli jest to konieczne, zaznacz opcję Auto adjust clock (Automatyczne dostosowanie zegara), aby uwzględnić zmiany czasu letniego/zimowego. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. W obszarze Regional Settings (Ustawienia regionalne) naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień, a następnie wybierz ustawienia dla liczb, godzin i dat. Aby potwierdzić zmiany, naciśnij przycisk Apply (Zastosuj). Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk Discard (Anuluj). Język docelowy Ten element jest używany w modelach z obsługą wielu języków do konfiguracji języka docelowego dla aplikacji w sekcji itranslate menu głównego. W obszarze Target Language (Język docelowy) naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień, a następnie wybierz żądane ustawienie. 8 29

9 W oknie głównym naciśnij pole wyboru, aby oznaczyć zadanie jako ukończone. Zarządzanie zadaniami 1) Naciśnij zadanie, aby je wyświetlić. Znaczenie ikon wyświetlanych obok tytułu zadania jest następujące: ukończone, przypomnienie o aktualnym zadaniu, przypomnienie o nieaktualnym zadaniu, wysoki priorytet, niski priorytet, cykliczne. Naciśnij przycisk Edit na pasku narzędzi, aby edytować zadanie. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. 2) Skorzystaj z opcji Menu, aby dodać nowe zadanie, edytować lub usunąć zaznaczone zadanie, skonfigurować żądaną kolejność sortowania lub kryteria wyboru. KALKULATOR Urządzenie oferuje standardowy kalkulator (Calculator) z funkcjami pamięci. Na ekranie wyświetlanych jest maksymalnie 9 cyfr. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Calculator. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Wybierz polecenia Menu / Cue ON, aby odtwarzać powiadomienia głosowe dotyczące wykonywanych operacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę, aby odtworzyć nagranie dźwiękowe wyświetlanej liczby. USTAWIENIA Aby uzyskać najlepsze rezultaty i umożliwić optymalne korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia ECTA- CO itravl, należy zapoznać się z opcjami dostępnymi w sekcji Settings (Ustawienia). Umożliwi to dostosowanie konfiguracji urządzenia zgodnie z wymaganiami użytkownika. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Settings. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia sekcja. Naciśnij żądaną ikonę po prawej stronie okna głównego, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Ustawienia standardowe/wzmacniacz dźwięku Naciśnij opcję Standard, aby przywrócić ustawienia domyślne. Naciśnij opcję Megaphone, aby wybrać ustawienia odpowiednie dla zewnętrznego urządzenia takiego jak głośnik, wzmacniacz lub samochodowy zestaw audio. Naciśnij opcję Master Volume, aby dostosować ogólny poziom głośności. W dalszej części podręcznika opisano sekcje menu głównego. Zawartość menu głównego jest zależna od modelu urządzenia. Sekcja itranslate umożliwia dostęp do instruktora (Language Teacher ), słownika głównego (Dictionary), słownika WordNet Dictionary, odtwarzacza zwrotów (Audio PhraseBook), tłumacza (Text Translation, jeżeli jest dostępny) i gry FlashCards. Sekcja itravl umożliwia dostęp do przewodnika podróżnego (Fodor's Travel Guide), podręcznika (CIA World Factbook), przewodnika (Audio Books), zegara (World Time), kalendarza (Calendar), odpowiedników rozmiaru (Size Equiyalents), konwersji metrycznej (Metric Conversion) i notatek kulturowych (Cultural Notes). Sekcja Extras umożliwia dostęp do odtwarzacza audio (Audio Player), zadań (Tasks), kalkulatora (Calculator), ustawień (Settings) i rejestratora głosu (Voice Recorder). Sekcja ihelp umożliwia zarządzanie etykietami głosowymi. Po wybraniu sekcji naciśnij nazwę żądanej aplikacji. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu nazwy, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk po prawej stronie w górnej części ekranu. Alternatywna metoda polega na wybraniu polecenia Exit (Zakończ) lub Menu / Exit. Aby zamknąć bieżącą sekcję, wybierz przycisk Back (Wstecz). Korzystanie z poleceń głosowych Po wyświetleniu menu głównego naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz nazwę żądanej sekcji lub aplikacji, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Zostanie otwarta odpowiednia sekcja lub aplikacja. Po wyświetleniu sekcji naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Wypowiedz nazwę żądanej aplikacji, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Uwaga: Podczas korzystania z poleceń głosowych należy wypowiedzieć słowo Travel Guide, aby wyświetlić podręcznik Fodor's Travel Guide i World Factbook, aby wyświetlić podręcznik CIA World Factbook. Konfigurowanie języka docelowego Ustawienie Target Language jest wykorzystywane w przypadku modeli wielojęzycznych do konfigurowania języka docelowego dla aplikacji w sekcji itranslate menu głównego. Po wyświetleniu menu głównego naciśnij symbol w centrum ekranu. Zostanie wyświetlony ekran Select Language (Wybierz język). Naciśnij dwukrotnie żądany element. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu elementu i wybraniu przycisku OK. Następnie należy skonfigurować język docelowy dla urządzenia, na który będą tłumaczone zwroty wybrane przez użytkownika. Alternatywna metoda polega na skorzystaniu z polecenia głosowego Select Language (Wybierz język) w następujący sposób. 28 9

10 Po wyświetleniu menu głównego naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz polecenie Select Language (Wybierz język), a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlony ekran Select Language. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz nazwę <języka>, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Na przykład: spanish. Można również określić język docelowy przy użyciu sekcji Settings (Ustawienia) w następujący sposób. Po wyświetleniu menu głównego naciśnij pozycję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij pozycję Settings (Ustawienia). Zostanie otwarta odpowiednia sekcja. Naciśnij ikonę po prawej stronie. Zostanie wyświetlone menu Target Language (Język docelowy). W menu Target Language naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych opcji, a następnie wybierz żądaną opcję. KLAWIATURA EKRANOWA Klawiatura ekranowa jest zestawem wirtualnych przycisków wyświetlanych na ekranie. Ten zestaw symuluje konwencjonalną klawiaturę w całości lub częściowo. W aplikacjach z funkcją wprowadzania tekstu naciśnij ikonę klawiaturę ekranową. Aby ukryć klawiaturę, naciśnij ponownie ikonę. OKNA DIALOGOWE na pasku narzędzi, aby wyświetlić Każda aplikacja, menu podręczne lub dialog używane w systemie jest wyświetlany w niezależnym oknie tzn. obszarze ekranu z obramowaniem i dwoma podstawowymi elementami: paskiem tytułu i przyciskiem służącym do zamykania ( lub OK). Aby przenieść okno przesłaniające widok, należy nacisnąć pasek tytułu i przeciągnąć do innego obszaru ekranu, nie podnosząc pióra elektronicznego. Pasek przewijania jest widoczny wówczas, gdy nie można wyświetlić wszystkich informacji na ekranie. Suwak wskazuje położenie wyświetlanej zawartości w odniesieniu do pozostałych danych. Na pasku przewijania: naciśnij strzałkę ( lub ), aby przejść do następnego lub poprzedniego wiersza, naciśnij i przeciągnij suwak, aby przeglądać informacje, naciśnij pasek przewijania w obszarze poniżej lub powyżej suwaka, aby przejść do odpowiedniego fragmentu tekstu. Skorzystaj z poleceń Menu / Hide, aby ukryć okno aplikacji podczas odtwarzania. W tym czasie można uruchomić inną aplikację. Skorzystaj z poleceń Menu / Setup, aby włączyć korektor częstotliwości i dostosować sposób odtwarzania dźwięku. Aby zapisać zmiany, wybierz przycisk OK. Program można obsługiwać przy użyciu następujących przycisków wyświetlanych na ekranie: Włączenie odtwarzania losowego Wyłączenie odtwarzania losowego Ponowne odtwarzanie jednego pliku Ponowne odtwarzanie wszystkich plików Bez ponownego odtwarzania Poprzedni Start Pauza Stop Następny ZADANIA Jest to standardowy program (TASKS) umożliwiający zarządzanie zadaniami. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Tasks. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Dodawanie nowego zadania Wprowadź opis zadania, a następnie naciśnij przycisk Add (Dodaj) po prawej stronie. Aby skorzystać z dodatkowych opcji, należy pozostawić pole puste lub użyć szablonu nowego zadania zgodnie z następującą procedurą. Wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Add New Task (Dodaj nowe zadanie) w wyświetlonym menu. Wprowadź informacje w odpowiednich polach. Skorzystaj z przycisku, aby wyświetlić listy rozwijane. W polu Occurs (Występowanie) wybierz opcję <Edit pattern...> (Edytuj wzorzec), aby wyświetlić okno Recurrence (Cykliczność). Naciśnij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić dodatkowe karty. Naciśnij karty Daily (Codziennie), Weekly (Co tydzień), Monthly (Co miesiąc) lub Yearly (Co rok), aby dodać ustawienia. Aby określić datę rozpoczęcia (Start) i zakończenia (Due), naciśnij przycisk Next (Dalej). Naciśnij przycisk Finish (Zakończ), aby zapisać wprowadzone zmiany. Korzystając z karty Notes, wprowadź komentarze dotyczące zdania. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zadanie

11 Wypowiedz jedno z poleceń głosowych, zgodnie z monitem Voice hints (jest ta funkcja jest włączona), a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Uwaga: Tylko elementy wyświetlone powyżej linii przerywanej ( ) w menu rozwijanym są rozpoznawane jako polecenia głosowe. Aby odtworzyć nagraną wskazówkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Aby wyłączyć anonsy głosowe, wybierz polecenia Menu / Voice hints OFF. PASEK NARZĘDZI Pasek narzędzi jest zestawem poziomo rozmieszczonych przycisków w dolnej części okna. NOTATKI KULTUROWE Urządzenie oferuje funkcję Cultural Notes ułatwiającą zapoznanie się z tradycjami związanymi z kulturą arabsko-islamską. Dostępny jest również test. W menu głównym wybierz opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Cultural Notes. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Naciśnij przycisk Information Block, aby wyświetlić notatki kulturowe. Aby skorzystać z testu, naciśnij przycisk Learning Block. Dla każdego pytania zostaną wyświetlone cztery odpowiedzi do wyboru. pasek narzędzi Funkcje pasków narzędzi opisano w sekcjach podręcznika dotyczących poszczególnych aplikacji. Aby wyświetlić menu lub wykonać akcję, wystarczy nacisnąć odpowiedni element. Dostępne menu są zależne od aplikacji. MENU PODRĘCZNE APLIKACJE DODATKOWE ODTWARZACZ AUDIO Urządzenie oferuje program Audio Player umożliwiający odtwarzanie i organizowanie cyfrowych plików dźwiękowych. Program obsługuje pliki mp3, way i ogg. W menu głównym naciśnij opcję Extras, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Audio Player. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby odtworzyć żądane nagranie, wystarczy nacisnąć je, a następnie wybrać przycisk PIay. Aby dostosować głośność, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Volume (Głośność) w wyświetlonym menu. Naciśnij i przeciągnij suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Aby rozpocząć odtwarzanie od określonego punktu, naciśnij pasek postępu w górnej części ekranu. Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz przycisk Pause. Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Stop. Aby organizować pliki, zaznacz żądany element, a następnie naciśnij przyciski, lub w celu przeniesienia w górę, dół lub usunięcia elementu. Wybierz polecenia Menu / Scan, aby ponownie skanować kartę w poszukiwaniu plików dźwiękowych. Korzystając z menu podręcznych, można szybko wybrać akcję wykonywaną w odniesieniu do wybranego elementu. Na przykład można skopiować tekst do Schowka. Aby wkleić skopiowany tekst, należy ustawić kursor w polu służącym do wprowadzania tekstu, a następnie wybrać polecenie Paste (Wklej) z menu podręcznego. Uwaga: Menu podręczne są zależne od aplikacji. Aby wyświetlić menu podręczne, zaznacz żądany element i ustaw na nim pióro elektroniczne przez jedną sekundę. menu podręczne Po wyświetleniu menu podręcznego podnieś pióro elektroniczne, a następnie wybierz żądaną akcję. Można zamknąć menu podręczne, naciskając w dowolnym obszarze ekranu poza menu

12 CZĘŚCI MOWY, ETYKIETY RODZAJU, SKRÓTY W słowniku głównym (Dictionary) tłumaczenia lub definicje są wyświetlane z częściami mowy: A przymiotnik NPR imię własne ABBR skrót NUM liczebnik ADV przysłówek PART partykuła ART przedimek PHR zwrot AUX pomocniczy PREF przedrostek CONJ spójnik PREP przyimek ID idiom PRON zaimek INTRJ wykrzyknik SUFF przyrostek N rzeczownik V czasownik Obok rzeczowników mogą być wyświetlane etykiety rodzaju i liczby: F rodzaj żeński MPL rodzaj męski, liczba mnoga FPL rodzaj żeński, liczba mnoga N rodzaj nijaki M rodzaj męski NF rodzaj nijaki lub żeński MF rodzaj ogólny NFPL rodzaj nijaki lub żeński, liczba mnoga MFPL męski lub żeński, liczba mnoga NPL rodzaj nijaki, liczba mnoga MN rodzaj męski lub nijaki PL liczba mnoga MNPL męski lub nijaki, liczba mnoga Obok niektórych słów i wyrażeń w słowniku mogą być wyświetlane skróty. Widok planu, dnia, kalendarza W oknie Agenda View (Widok planu) wyświetlany jest harmonogram dla wybranego dnia. W oknie Day View (Widok dnia) wyświetlany jest harmonogram dla określonej pory dnia. Wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Agenda View, Day View lub Calendar. W oknie Calendar wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Clear Date (Usuń aktualne) lub Clear to Date (Usuń wcześniejsze), aby usunąć zadania zaplanowane w określonym dniu lub wcześniejsze. ODPOWIEDNIKI ROZMIARU Podczas podróży lub zakupów ta aplikacja wyświetla zależności systemów rozmiarów odzieży i obuwia, obowiązujących w różnych krajach. W menu głównym naciśnij opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Size Equivalents. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Naciśnij przycisk Men's Shirts (Koszule męskie), Men's Shoes (Obuwie męskie), Women's Blouses (Odzież damska) lub Women's Shoes (Obuwie damskie), aby wyświetlić odpowiednią sekcję. Aby przejść do innej sekcji, skorzystaj z odpowiedniego łącza. Aby ponownie wyświetlić okno główne, wybierz przycisk Home (Strona główna). KONWERSJA METRYCZNA Urządzenie umożliwia konwersję metryczną. W menu głównym naciśnij opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Metric Conversion. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. WYMOWA SŁÓW I ZDAŃ Jedną z najbardziej interesujących funkcji urządzenia jest technologia konwersji tekstu na mowę (TTS, Text-to-Speech) umożliwiająca odtwarzanie nagranej wymowy słów i zwrotów w języku angielskim i języku docelowym, jeżeli jest dostępna. Aby odtworzyć nagranie wymowy wyświetlanego lub zaznaczonego słowa, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Alternatywna metoda polega na wybraniu menu, a następnie naciśnięciu polecenia Speak (Odczytaj) lub Say (Wypowiedz) w wyświetlonym menu. Można również skorzystać z menu podręcznego lub odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi. Uwaga: Dla niektórych słów dostępnych jest kilka odmian wymowy. Nagrana wymowa aparatu TTS może więc różnić się od danego zapisu fonetycznego. W takim wypadku wersja podana w słowniku jest wersją podstawową. Korzystanie z pióra cyfrowego Aby wyświetlić listę kategorii lub jednostek, wystarczy nacisnąć odpowiedni wiersz. Wybierz kategorię i jednostki. Skorzystaj z paska przewijania, jeżeli jest to konieczne. Wpisz wartość przeznaczoną do przeliczenia. Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Sound ON lub Sound OFF, aby włączyć/wyłączyć krótki sygnał dźwiękowy generowany zawsze po naciśnięciu klawiatury numerycznej. wskazuje ak- Korzystanie z poleceń głosowych Polecenia głosowe ułatwiają nawigację w poszczególnych polach. Czerwony punkt tywne pole. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu

13 ciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Naciśnij przycisk City (Miejscowość) na pasku narzędzi, aby wyświetlić listę miejscowości. Wybierz żądaną miejscowość. Naciśnij przycisk OK. KALENDARZ Aplikacja Calendar ułatwia efektywne zarządzanie terminami spotkań. Można wprowadzać, edytować i usuwać wpisy. W menu głównym naciśnij opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Calendar. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby odtworzyć nagranie wymowy tłumaczenia lub definicji, zaznacz żądany fragment przy użyciu pióra elektronicznego, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Alternatywna metoda polega na wybraniu menu, a następnie naciśnięciu polecenia Speak (Odczytaj) lub Say (Wypowiedz) w wyświetlonym menu. Można również skorzystać z menu podręcznego lub odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi. Uwaga: Opcja Volume w sekcji Settings (Ustawienia) umożliwia dostosowanie głośności. W większości aplikacji, aby dostosować głośność, należy wybrać Menu, a następnie nacisnąć polecenie Volume w wyświetlonym menu. Należy nacisnąć i przeciągnąć suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, należy nacisnąć przycisk OK. PODRĘCZNIK ONLINE został skompilowany w formacie elektronicznym i zapisany na karcie SD. Zawartość podręcznika jest dostępna tylko po zainstalowaniu karty w urządzeniu. Dodawanie terminów spotkań Aby wybrać datę, wykonaj następujące kroki. Naciśnij wskaźnik daty u góry ekranu po lewej stronie, a następnie wybierz miesiąc, dzień (jeżeli jest to konieczne) i rok w wyświetlonym oknie. W oknie Calendar naciśnij żądaną datę na liście. Po wyświetleniu okna Agenda View (Widok planu) lub Day View (Widok dnia) naciśnij przycisk M (Pn), T (Wt), W (Śr), T (Cz), F (Pt), S (Sb) lub S (Nd), aby wybrać dzień tygodnia. Skorzystaj z przycisku lub, aby przejść do poprzedniego lub następnego tygodnia (miesiąca w widoku Calendar). Skorzystaj z przycisku, aby ponownie wyświetlić aktualną datę (miesiąc w widoku Calendar). Uwaga: Aby dodać spotkanie musisz być w oknie Agenda View lub Day View Wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie New (Nowy) w wyświetlonym menu. Naciśnij pole danych Subject (Temat) i wpisz temat. Aby ustawić Date (Data), Time (Godzina) i Duration (Czas trwania), naciśnij odpowiedni element, a następnie naciśnij strzałki w celu skonfigurowania wartości. Wpisz komentarze w polu Notes. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać termin spotkania. Przeglądanie, edytowanie i usuwanie terminów spotkań W oknie Agenda View (Widok planu) lub Day View (Widok dnia) naciśnij termin spotkania, aby wyświetlić odpowiednie informacje. Aby usunąć termin spotkania, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Delete (Usuń). Aby edytora termin spotkania, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Edit (Edytuj). Wprowadź odpowiednie zmiany. Wybierz przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany i ponownie wyświetlić okno główne. W menu głównym lub dowolnej aplikacji naciśnij ikonę na górze po prawej stronie ekranu. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby wyświetlić spis treści, naciśnij przycisk Contents (Spis treści) lub Home (Strona główna). Naciśnij strzałki w górnym i dolnym narożniku po prawej stronie ekranu, aby przewinąć tekst wyświetlany na ekranie. APLIKACJA itranslate INSTRUKTOR LANGUAGE TEACHER Urządzenie zainstalowany jest system nauki języka Language Teacher. To wyjątkowo zaawansowane narzędzie lingwistyczne jest przeznaczone dla osób, które zamierzają dokładnie poznać język obcy, aby swobodnie porozumiewać się w tym języku. Instruktor Language Teacher ułatwia naukę języka obcego. W menu głównym naciśnij opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Language Teacher. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. W instruktorze Language Teacher dostępne są cztery poziomy: Alphabet (Alfabet), Words (Słowa), Phrases (Zwroty) i Dialogs (Dialogi). Na każdym poziomie uwzględniono kilku etapów. Naciśnij przycisk Go (Rozpocznij) lub Restart (Wznów), aby rozpocząć naukę. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wznowić naukę od pierwszego poziomu, który nie został jeszcze ukończony. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami

14 Naciśnij przycisk Continue (Kontynuuj), aby przejść do następnego elementu, etapu lub poziomu. Można szybko przejść do żądanego poziomu, naciskając procentowy wskaźnik obok odpowiedniego poziomu. Na etapach Words (Słowa), Phrases (Zwroty) i Dialogs (Dialogi) dostępna jest funkcja rozpoznawania mowy i graficzny system testów. Zwrot wypowiedziany przez użytkownika jest nagrywany, automatycznie rozpoznawany i porównywany z prawidłową wymową. Ikony (,, ) obok nagrań głosowych ułatwiają ćwiczenie wymowy. Alfabet Odtwarzaj nagrany alfabet. Naciśnij ikony żądanych liter, aby ponownie odtworzyć nagraną wymowę. Odtwarzaj nagrane przykładowe słowa, naciskając przycisk głośnika. Korzystaj z interesującej gry. Słowa Obok słów są wyświetlane ilustracje. Dla każdego słowa dostępna jest nagrana wymowa. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i próbuj zapamiętać słowa. Zwroty Zwroty są wyświetlane, a nagrana wymowa jest odtwarzana dla kolejnych wierszy. Niektóre ze zwrotów zawierają wymienne fragmenty (podkreślone). Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i próbuj zapamiętać zwroty. Dialogi Odtwarzaj nagrane dialogi i doskonal swoją wymowę. SŁOWNIK GŁÓWNY W urządzeniu zainstalowano słownik elektroniczny (Dictionary) najbardziej zaawansowany technologicznie z dostępnych na rynku. W menu głównym naciśnij opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij nazwę aplikacji. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby przetłumaczyć słowo, wpisz je przy użyciu klawiatury ekranowej. Uwaga: Funkcja MorphoFinder ułatwia wyszukiwanie słów źródłowych dla imiesłowów biernych, rzeczowników odsłownych, form liczby mnogiej i przymiotników dla języka angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i polskiego. Na przykład, jeżeli wprowadzenie słowa distributes spowoduje wyświetlenie distribute, ponieważ żadne tłumaczenie lub definicja nie są dostępne dla słowa distributes, które jest formą distribute. Jeżeli żądane słowo jest widoczne przed zakończeniem wpisywania, wybierz je (naciśnij odpowiedni wiersz), aby wyświetlić tłumaczenia lub definicje. PODRĘCZNIK CIA WORLD FACTBOOK Podręcznik World Factbook jest niezawodnym i bardzo popularnym źródłem informacji dotyczących różnych narodów/krajów. W menu głównym naciśnij opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję CIA World Factbook. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby szybko przejść do odpowiedniego kraju, naciśnij pierwszą literę jego nazwy. Naciśnij żądaną nazwę kraju. Zostaną wyświetlone sekcje informacyjne. Naciśnij żądaną nazwę sekcji, aby wyświetlić jej zawartość. Aby przejść ponownie do ostatnio przeglądanej strony, wybierz przycisk Back (Wstecz). PRZEWODNIK AUDIO BOOKS Podróż zagraniczna umożliwia poznanie innych kultur. Przewodnik Audio Books prowadzi użytkownika przez najważniejsze lokalizacje w Paryżu. W menu głównym wybierz opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Audio Books. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie wyświetlona lista narracji. Aby rozpocząć prezentację, wystarczy nacisnąć jej nazwę, a następnie nacisnąć przycisk Select. The narrations listing will appear. Naciśnij przycisk PIay (Odtwórz) i słuchaj przewodnika. Aby odtworzyć określoną narrację, wystarczy nacisnąć ją, a następnie wybrać przycisk Play. Aby rozpocząć odtwarzanie od określonego punktu, naciśnij pasek postępu w górnej części ekranu po prawej stronie. Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz przycisk Pause. Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Stop w wyświetlonym menu. Aby ponownie wyświetlić okno główne, wybierz polecenia Menu / Back (Wstecz). Aby dostosować głośność, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Volume (Głośność) w wyświetlonym menu. Naciśnij i przeciągnij suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. ZEGAR Korzystając z urządzenia, można wyświetlić aktualny czas w miejscowościach w rożnych krajach oraz odpowiednie mapy. W menu głównym naciśnij opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Local/World Time. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie na

15 Wyświetlany i opis słowa i cztery odpowiedzi do wyboru. Naciśnij prawidłową odpowiedź. W przypadku błędu słowo jest zastępowane symbolami _. Prawidłowa odpowiedź powoduje wyróżnienie słowa przez sekundę i odłożenie karty. Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa lub zostanie naciśnięty przycisk Skip (Pomiń), karta pozostanie w zestawie i zostanie wyświetlona ponownie później. Liczba nierozpoznanych kart w zestawie jest rejestrowana dla każdej gry. Te informacje są wyświetlane na ekranie. Na przykład Words Ieft: 10 oznacza, że nie rozpoznano słów na 10 kartach. Po zakończeniu zestawu wyświetlany jest komunikat Current set is finished. Naciśnij przycisk Start Over (Nowa gra), aby resetować statystyki i przejść do pierwszego pytania w bieżącym zestawie. Gra Spell It Right W tej grze sprawdzana jest prawidłowa pisownia słów. Program wyświetla kolejno karty z ukrytym słowem źródłowym. Ta gra jest podobna do FlashCards, jednak należy samodzielnie wpisać słowo. Podobnie jak w przypadku pozostałych gier można w dowolnej chwili wyświetlić słowo źródłowe. Wyświetlany jest ekran Spell It Right z pierwszą kartą z zestawu. Wpisz prawidłowo słowo źródłowe w polu tekstowy i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Skip (Pomiń), aby przejść do następnej karty. Po rozpoznaniu ostatniej karty, ponownie wyświetlana jest pierwsza pominięta karta w danym zestawie. Naciśnij przycisk Show translation (Pokaż tłumaczenie), aby wyświetlić słowo źródłowe. Aby ukryć słowo źródłowe, wystarczy nacisnąć słowo. APLIKACJA itravl PRZEWODNIK FODOR'S TRAVEL GUIDE Ta aplikacja oferuje szczegółowe opisy restauracji i hoteli w miejscowościach w różnych krajach oraz użyteczne porady dla turystów, ułatwiające planowanie wakacji. W menu głównym wybierz opcję itravl, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Fodor's Travel Guide. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby szybko przejść do odpowiedniej miejscowości, naciśnij pierwszą literę jej nazwy. Naciśnij żądaną nazwę miejscowości. Zostaną wyświetlone sekcje informacyjne. Naciśnij żądaną nazwę sekcji, aby wyświetlić jej zawartość. Aby przejść ponownie do ostatnio przeglądanej strony, wybierz przycisk Back (Wstecz). W obszarze tłumaczenia naciśnij ikonę <...>, aby wyświetlić cały tekst. Aby wyszukać zaznaczony wpis w języku angielskim w słowniku WordNet Dictionary, wybierz polecenia Menu / Explain (Opis). Aby dostosować rozmiar okien, naciśnij i przeciągnij poziomy pasek podziału do żądanego położenia. Moduł sprawdzania pisowni Vector Ultima Wielojęzyczny moduł sprawdzania pisowni Vector Ultima jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów z dostępnych na rynku. W przypadku wątpliwości dotyczących pisowni słów moduł Vector Ultima umożliwia wprowadzenie słowa zgodnie z jego brzmieniem i wybranie odpowiedniej formy z listy. Wpisz słowo board zgodnie z jego brzmieniem: bord. Wybierz Menu lub po prostu wyświetl menu podręczne, a następnie naciśnij opcję Spell (Pisownia) w wyświetlonym menu. Zostanie wyświetlona lista proponowanych podobnych słów. Wybierz słowo board, aby wyświetlić tłumaczenia. Aby wstecznie przetłumaczyć wpis, wystarczy nacisnąć go dwukrotnie lub nacisnąć pióreme elektronicznym, a następnie wybrać opcję Translate (Przetłumacz) w menu podręcznym. Aby zmienić kierunek tłumaczenia, naciśnij odpowiedni wskaźnik lub przycisk programowalny. Aby wyświetlić listę przetłumaczonych słów lub zwrotów, wybierz polecenia Menu / History (Historia). Alternatywna metoda polega na ustawieniu pióra elektronicznego w obszarze tłumaczenia, a następnie wybraniu opcji History (Historia) z menu podręcznego. Uwaga: Maksymalna liczba wpisów przechowywanych na liście historii wynosi 7. Dodawanie wpisów do kart FlashCards Można tworzyć osobiste zestawy wpisów wyszukiwanych w słowniku. Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Add to FlashCards (Dodaj do karty) w wyświetlonym menu. Zostanie wyświetlone okno Add to FlashCards. Wybierz żądane opcje. Naciśnij przycisk Add (Dodaj). Opcje Korzystając z funkcji Options (Opcje), można ukryć słowa i zwroty żargonowe w słownikach. Jeżeli para języków angielski-rosyjski jest dostępna w urządzeniu, można przy użyciu funkcji Options włączać lub wyłączać specjalistyczne słowniki angielsko-rosyjskie. Wybierz polecenia Menu / Options (Opcje). Naciśnij żądaną opcję, aby włączyć/wyłączyć. Znacznik wskazuje wybrane ustawienie. Uwaga: Aby wyłączyć blokadę słów żargonowych (Slang Lock), należy użyć następującego hasła: showslan. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK

16 SŁOWNIK WordNet DICTIONARY Gra FlashCards Urządzenie oferuje zaawansowany słownik angielski z opisami WordNet. W menu głównym naciśnij opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję WordNet Dictionary. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby zdefiniować słowo, wpisz je przy użyciu klawiatury ekranowej. Naciśnij przycisk Find (Znajdź), aby rozpocząć wyszukiwanie. Uwaga: Podczas przeglądania wpisów w słowniku WordNet Dictionary można nacisnąć podkreślone elementy w kolorze niebieskim, aby skorzystać z następujących łączy: Na przedniej stronie karty widoczne jest tłumaczenie/definicja słowa źródłowego, a na odwrocie słowo docelowe. Gracz przegląda karty i, jeżeli jest to konieczne, korzysta ze wskazówki. Celem jest nauka słów umieszczonych na wszystkich kartach w zestawie. Po zakończeniu korzystania z zestawu wyświetlany jest monit o wybranie kolejnego zestawu. Liczba nierozpoznanych kart w zestawie jest rejestrowana dla każdej gry. Te informacje są wyświetlane na ekranie. Na przykład Words Ieft: 10 oznacza, że nie rozpoznano słów na 10 kartach. Naciśnij przycisk Drop (Odłóż), aby odłożyć kartę. Aby przejść do następnej karty, naciśnij przycisk Skip (Pomiń). Wybierz opcję Always show translation (Zawsze pokazuj tłumaczenie), aby wyświetlać słowo źródłowe dla każdej karty. Można również nacisnąć przycisk Show translation (Pokaż tłumaczenie), aby wyświetlić słowo źródłowe. Aby ukryć słowo źródłowe, wystarczy nacisnąć słowo. Gra Pockets W menu podręcznym dostępne są następujące polecenia. Ustaw pióro elektroniczne na podkreślonym wpisie przez jedną sekundę. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Naciśnij polecenie Speak (Wypowiedz), aby odtworzyć nagraną wymowę dla wpisu. Naciśnij polecenie Explain (Opis), aby wyszukać wpis w słowniku WordNet Dictionary. Naciśnij polecenie Transiate in Dictionary (Tłumaczenie w słowniku), aby wyszukać wpis w słowniku głównym (Dictionary). Aby przejść wstecz lub do przodu do ostatnio przeglądanej strony, wybierz odpowiednio przycisk Back lub Forward. Ta tradycyjna gra umożliwia szczegółowe zapoznanie się ze słownictwem. Podczas gry używane są karty skonfigurowane w grze FlashCards, podzielone na 4 grupy. Na początku gry wszystkie karty są umieszczone w pierwszej grupie. Użytkownik kolejno odwraca karty i, jeżeli zna ukryte słowo źródłowe, umieszcza kartę w drugiej grupie. Gra jest kontynuowana do chwili, kiedy wszystkie karty zostaną przeniesione do drugiej grupy. Na kolejnym etapie karty są przenoszone do trzeciej grupy, i ponownie przenoszone do następnej grupy, jeżeli znane jest ukryte słowo źródłowe. Celem gry jest przeniesienie wszystkich kart do czwartej grupy. Uwaga gracza jest skoncentrowana na nauce najtrudniejszych słów, podczas gdy proste słowa są szybko umieszczane w czwartej grupie. Naciśnij pierwszą grupę. Zostanie wyświetlona pierwsza karta przechowywana w wybranej grupie. Naciśnij przycisk Got it! (Pamiętam), jeżeli znasz ukryte słowo. Karta zostanie przeniesiona do wyższej grupy. Jeżeli nie znasz słowa źródłowego, naciśnij przycisk Forgot (Nie pamiętam), a karta pozostanie w bieżącej grupie. W ostatnim wierszu na ekranie wyświetlana jest liczba kart pozostawionych w grupie. Gra jest kontynuowana do chwili, kiedy wszystkie karty zostaną przeniesione do czwartej grupy i zapamiętane. Gra Translation Test W tej grze należy wybrać słowo źródłowe, które najlepiej pasuje do podanego opisu. Oferowane są cztery słowa do wyboru, a gracz powinien wybrać prawidłową odpowiedź. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi dane pytanie jest wyświetlane ponownie później

17 GRY LINGWISTYCZNE ODTWARZACZ ZWROTÓW AUDIO PHRASEBOOK Cztery fascynujące gry (FlashCards, Pockets, Translation Test i Spell It Right) ułatwiają szybkie poznanie nowego słownictwa. Nasza metoda jest prosta: poznaj nowe słowa podczas korzystania z gier FlashCards. Baza danych aplikacji zawiera słowniki ogólne i specjalistyczne: biznesowy (Business), prawniczy (Law), medyczny (Medicine) i komputerowy (Personal Computers). W menu głównym naciśnij opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję FlashCards. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. W aplikacji dostępne są wstępnie zdefiniowane zestawy kart. Można również tworzyć własne zestawy. Aby wybrać zestaw, naciśnij dwukrotnie odpowiednią nazwę folderu lub naciśnij ikonę po lewej stronie obok nazwy folderu, a następnie naciśnij żądaną nazwę zestawu. Naciśnij przycisk Info (Informacje), aby wyświetlić ogólne informacje dotyczące zaznaczonego zestawu. Naciśnij opcję FlashCards, Pockets, Translation Test lub Spell It Right. Gra zostanie rozpoczęta. Zasady gry opisano w dalszej części rozdziału. Statystyki gry są przechowywane w pamięci urządzenia, dlatego można wznowić grę od punktu, w którym została przerwana. Podczas korzystania z gry wybierz przycisk Reset, aby resetować statystyki dla bieżącego zestawu. Aby zakończyć grę, wybierz przycisk Back (Wstecz). Tworzenie nowych zestawów i dodawanie wpisów do kart FlashCards Aby utworzyć nowy zestaw, wykonaj następujące kroki. Naciśnij opcję User Dictionaries (Słowniki użytkownika), aby go zaznaczyć. Znacznik wyboru oznacza, że opcja jest wybrana. Naciśnij przycisk Create (Utwórz), aby uaktywnić okno New Dictionary (Nowy słownik). Wpisz informacje w poszczególnych polach. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zestaw. Aby dodać/edytować wpisy, wykonaj następujące kroki. Wybierz żądany zestaw w oknie User Dictionaries (Słowniki użytkownika), a następnie naciśnij przycisk Edit (Edytuj). W wyświetlonym oknie naciśnij odpowiednio przycisk Add (Dodaj) lub Edit (Edytuj), aby dodać lub edytować wpis. Przed edycją należy zaznaczyć odpowiedni wpis. Wpisz wymagane informacje w poszczególnych polach. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Można utworzyć osobiste zestawy wpisów skopiowanych ze słownika. Wybierz opcję User Dictionaries (Słowniki użytkownika), a następnie utwórz własny zestaw. Otwórz aplikację słownika (Dictionary). Wybierz żądany wpis. Wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Add to FlashCards (Dodaj do kart) w wyświetlonym menu. Zostanie wyświetlone okno Add to FlashCards. Wybierz żądane opcje. Naciśnij przycisk Add (Dodaj). Urządzenie może pełnić funkcję tłumacza w typowych okolicznościach, takich jak zameldowanie w hotelu, zakupy, wizyta w banku itp. Wystarczy wybrać odpowiedni zwrot, aby odtworzyć nagraną wymowę przetłumaczonego zwotu. Podstawowe informacje W menu głównym naciśnij opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Audio PhraseBook. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja i ekran tematów. Aby ułatwić wyszukiwanie, zwroty uporządkowano przy użyciu tematów. Aby otworzyć temat, wystarczy nacisnąć odpowiedni element. Wybierz element Recent (Ostatnio używane), aby otworzyć ostatnio przeglądany temat, jeżeli jest dostępny. Aby zmienić temat, naciśnij obszar obok etykiety Topic (Temat) w celu wyświetlenia listy, a następnie wybierz żądany temat. Aby zmienić kierunek tłumaczenia, naciśnij odpowiedni wskaźnik lub przycisk programowalny. Aby odtworzyć nagraną wymowę zwrotu, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika przez jedną sekundę. Alternatywna metoda polega na skorzystaniu z poleceń Menu / Say (Wypowiedz). Aby zatrzymać odtwarzanie, wystarczy nacisnąć i natychmiast zwolnić przycisk mikrofonu lub głośnika. Aby dostosować głośność, wybierz Menu, a następnie naciśnij polecenie Volume (Głośność) w wyświetlonym menu. Naciśnij i przeciągnij suwak do żądanego położenia. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Kategorie: Tematy podrzędne, Użyteczne słowa, Odpowiedzi Naciśnij obszar obok etykiety Category (Kategoria), a następnie wybierz temat podrzędny lub, jeżeli jest dostępny, jeden z następujących elementów: Useful Words (Użyteczne słowa) lub You may hear (Odpowiedzi). W kategorii tematu podrzędnego (Subtopic) aplikacja wyświetla pełne zdania, które mogą zawierać wymienne fragmenty. Te fragmenty są podkreślone. Na przykład podczas przeglądania zwrotu How frequent are the flights? (Jak często oferujecie loty?) można nacisnąć dwukrotnie fragment the flights i zmienić na the trains (odjazdy pociągów). Tłumaczenie zwrotu zostanie odpowiednio zmienione. W kategorii Useful Words aplikacja wyświetla użyteczne słowa i wzorce związane z danym tematem, jeżeli są dostępne. Wybierz kategorię You may hear, aby wyświetlić listę potencjalnych odpowiedzi rozmówcy. Skorzystaj z poleceń Menu / Search (Wyszukaj), aby odnaleźć żądany zwrot. Można wpisać cały zwrot (na przykład dziękuję wam) lub pojedyncze słowo (dziękuję). Wybierz przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Uwaga: Aby przyśpieszyć wyszukiwanie, należy otworzyć żądany temat przed rozpoczęciem wyszukiwania. Należy również wybrać opcję In the current topic only (Tylko w bieżącym temacie)

18 Ustawienia Wybierz Menu, a następnie naciśnij opcję Settings (Ustawienia), aby uaktywnić odpowiedni ekran. W polu My gender określ swoją płeć. Wybierz ustawienie w polu Listener gender (Płeć rozmówcy). Opcje płci rozmówców zapewniają wyższy poziom elastyczności i precyzji tłumaczenia. Wpływają na sposób tłumaczenia niektórych słów i zwrotów przez system itravl, ale nie na barwę głosu. Nie można wybrać męskiej lub żeńskiej barwy głosu. Wybierz opcję Auto Playback (Odtwarzanie automatyczne), aby natychmiast odtwarzać nagraną wymowę przetłumaczonego zwrotu (po rozpoznaniu zwrotu). Uwaga: Zawartość słownika zwrotów może różnić się znacznie zależnie od wybranych opcji płci rozmówców. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk OK. Rozpoznawanie mowy Aplikacja Audio Phrasebook oferuje funkcję rozpoznawania mowy. Otwórz żądany temat podrzędny. Zostanie wyświetlona lista zwrotów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Wypowiedz zwrot, a następnie zwolnij przycisk mikrofonu. Jeżeli zwrot jest uwzględniony na liście, zostanie zaznaczony. UŻYWANIE ODTWARZACZA AUDIO PHRASEBOOK DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO Odtwórz nagranie zwrotu wypowiedzianego przez osobę, dla której dany język jest językiem macierzystym, a następnie wypowiedz dany zwrot. Urządzenie porówna nagrania, aby ułatwić naukę języka obcego i doskonalenie wymowy. W menu głównym naciśnij opcję opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Audio PhraseBook. Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja i ekran tematów. Jeżeli jest to konieczne, zmień język źródłowy. Powinien to być język macierzysty użytkownika. Zaznacz żądany zwrot. Aby odtworzyć nagraną wymowę wyrażenia w języku docelowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnik przez jedną sekundę. Alternatywna metoda polega na wybraniu Menu, a następnie naciśnięciu przycisku Say (Wypowiedz). Powtórz powyższą procedurę kilka razy, aby nauczyć się prawidłowej wymowy. Zmień kierunek tłumaczenia. Zbliż usta do wbudowanego mikrofonu na odległość 8 15 cm. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z dwoma przyciskami: Correct (Prawidłowo) i Wrong (Nieprawidłowo). Wypowiedz nowy poznany zwrot do mikrofonu. Zwrot wypowiedziany przez użytkownika w języku obcym zostanie porównany z wymową wzorcową. Jeżeli zwrot został wypowiedziany prawidłowo, zostanie rozpoznany przez urządzenie, a tłumaczenie zostanie wyświetlone w języku macierzystym użytkownika. W przeciwnym wypadku należy po prostu powtórzyć powyższą procedurę. Uwaga: Precyzja rozpoznawania mowy jest zależna od poziomu hałasu w otoczeniu. Zalecane jest zachowanie ciszy w pomieszczeniu podczas ćwiczenia wymowy. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy uwzględnić następujące zalecenia. 1. Zachowaj względną ciszę w pomieszczeniu. 2. Wybierz optymalną odległość (8 15 cm) od wbudowanego mikrofonu, uwzględniają swoją naturalną głośność mowy. 3. Nie wypowiadaj niezwiązanych słów lub zwrotów do mikrofonu. 4. Próbuj wypowiadać zwroty wyraźnie bez zmniejszania głośności niektórych sylab. 5. Unikaj zbyt swobodnej wymowy (cmoknięcia wargami, głośny wdech lub wydech, mamrotanie, przerwy, powtórzenia itp.). TŁUMACZENIE TEKSTU Niektóre modele urządzenia są wyposażone w bardzo efektywny program do tłumaczenia tekstu. W menu głównym naciśnij opcję itranslate, aby uaktywnić odpowiednią sekcję. Naciśnij opcję Text Translation (Tłumaczenie tekstu). Alternatywna metoda polega na zaznaczeniu tej opcji, a następnie naciśnięciu przycisku Select (Wybierz) lub odpowiedniego przycisku programowalnego. Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Aby zmienić kierunek tłumaczenia, wybierz polecenia Menu / Direction (Kierunek). Wpisz tekst przeznaczony do przetłumaczenia przy użyciu klawiatury ekranowej. Wybierz przycisk Translate, aby automatycznie przetłumaczyć tekst. Aby odtworzyć nagraną wymowę fragmentu tekstu, zaznacz odpowiedni fragment, a następnie naciśnij przycisk na pasku narzędzi. Zaznacz żądane słowo lub wyrażenie, a następnie naciśnij przycisk na pasku narzędzie, aby wyszukać w słowniku. Aby powrócić do ekranu tłumaczenia tekstu, wystarczy zamknąć słownik. Naciśnij przycisk na pasku narzędzi, aby oczyść ekran i wpisać nowy tekst. Korzystaj z dostępnych narzędzi podczas edycji tekstu: Wytnij (Cut) Kopiuj (Copy) Wklej (Paste) Zaznacz wszystko (Select All) 18 19

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

ECTACO itravl. Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook i Travel Guide. Model: seria itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ECTACO itravl. Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook i Travel Guide. Model: seria itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Language Teacher, Dictionary, Audio PhraseBook i Travel Guide Model: seria itravl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Inne podręczniki są dostępne w witrynie www.ectaco.com/support/manuals itravl, Lanuage Teacher,

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Czynności wstępne - mikrowieża

Czynności wstępne - mikrowieża QSG_pol 29/12/04 15:16 Page 73 Polski Czynności wstępne - mikrowieża Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI. Funkcje. Wyświetlane symbole i ich znaczenie

ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI. Funkcje. Wyświetlane symbole i ich znaczenie Funkcje Słownik angielsko-polski i polsko-angielski zawierający ponad 430 000 słów Słownik języka angielskiego zawierający 12 000 słów Słownik TOEFL zawierający 5 000 słów Odtwarzanie angielskich słów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Odtwarzacz Talk-Tracker jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo