Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 EST Language Speaking Global Translator Przewodnik użytkownika 1

2 Umowa Licencyjna (tylko Stany Zjednoczone) Proszę zapoznać się z niniejszą umową licencyjną przed przystąpieniem do użytkowania słownika. Użycie słownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszej licencji. W przypadku braku zgody na warunki, prosi się o zwrot paczki wraz z dowodem zakupu do przedstawiciela, od którego słownik został zakupiony, cena zakupu zostanie zwrócona. Za elektroniczny słownik uważa się oprogramowanie oraz dokumentację zawartą w tej paczce a nazwa Franklin odnosi się do Franklin Electronic Publishers,Inc. Licencja ograniczona Wszystkie prawa elektronicznego słownika należą do firmy Franklin. Poprzez zakup, firma Franklin zezwala na osobiste, oparte na zasadach licencji zwykłej, użytkowanie niniejszego słownika. Zabrania się powielania słownika jak również wszelkich danych znajdujących się w tymże, w momencie zakupu, dotyczy to wersji elektronicznej i drukowanej. Kopiowanie będzie naruszeniem praw autorskich. Zabrania się również modyfikowania, dostosowania, demontowania, dekompilacji, tłumaczenia, 2

3 tworzenie odrębnych prac jak również reverse engineering słownika. Zabrania się bezpośredniego lub też pośredniego eksportu, reeksportu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Słownik zawiera poufne oraz zastrzeżone informacje firmy Franklin, a osoba korzystająca z tego słownika zobowiązuję się do chronienia przed nieautoryzowanym użyciem. Licencję uważa się za ważną do momentu wypowiedzenia jej przez firmę Franklin. Firma Franklin ma prawo rozwiązać niniejszą umowę licencyjną, bez uprzedniego wypowiedzenia, jeśli licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. Przed użyciem urządzenia proszę zapoznać się z następującymi środkami bezpieczeństwa. Uwaga: jeśli urządzenie jest używane przez osoby małoletnie, przewodnik po użytkowaniu powinien zostać im przeczytany a użytkowanie powinno być monitorowane przez osoby dorosłe. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może być powodem defektu. 3

4 Wstęp Dziękujemy za zakup 14-językowego mówiącego translatora! Translator pozwala na: tłumaczenie na i z jednego z 14 języków, w tym: arabski, chiński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański i turecki; wyszukiwanie tłumaczeń wśród setek przydatnych zwrotów na i z 14 języków; przeglądanie tłumaczenia tysięcy słów z obrazkowego słownika języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego; przesłuchiwanie nagranej wymowy słów i wyrażeń w każdym języku; zapisywanie wyrazów i tłumaczeń do dalszego badania i przeglądania; wprowadzanie liter w języku rosyjskim, koreańskim i arabskim; zapisywanie swoich własnych słów i definicji w Słowniku użytkownika; podłączenie urządzenia do komputera PC w celu przesłania plików, wykonania kopii zapasowych i edytowania Słownika osobistego; 4

5 słuchanie plików muzycznych; przeglądanie plików ze zdjęciami; odczytywanie przewodników podróżnych 10 popularnych miejsc na świecie w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim; korzystanie ze specjalnych funkcji organizera, w tym: kalendarza, kalkulatora, zegara, notatnika, notatki głosowej, przelicznika jednostek, kalkulatora walutowego, minutnika i hasła. 5

6 Środki Ostrożności dotyczące Baterii Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora litowopolimerowego. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, może wystąpić konieczność naładowania akumulatora. W celu użycia urządzenia należy naładować akumulator zgodnie z powyższymi zaleceniami. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się tylko pod nadzorem osób dorosłych. Należy ładować akumulator tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Nieprawidłowe naładowanie akumulatora może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie należy używać nie zatwierdzonych akumulatorów. Używać tylko akumulatorów, które zostały dostarczone z urządzeniem lub tych, które są zalecane w przewodniku użytkownika. Należy otwierać urządzenie tylko w celu włożenia lub wymiany akumulatora. Wszystkie inne modyfi kacje urządzenia są surowo zabronione. Nieprzestrzeganie zalecenia powoduje unieważnienie 6

7 gwarancji. Nie należy podejmować próby otwierania akumulatora lub zespołu akumulatorowego. Akumulator nie zawiera elementów, które mogą być naprawione przez użytkownika. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem akumulatora, należy wymieniać akumulator lub akumulatory co dwa lata niezależnie od tego jak często urządzenie było używane w tym okresie czasu. Wyciek akumulatora może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy natychmiast wyczyścić przedział akumulatorowy, unikając zetknięcia się płynu ze skórą. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W razie połknięcia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pozostawianie akumulatora w niskich lub wysokich temperaturach, np. w zamkniętym samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszenie wydajności i trwałości użytkowej akumulatora. Przechowywać akumulator w temperaturze pomiędzy 15 C i 25 C (59 F i 77 F). Urządzenie z ciepłym lub zimnym akumulatorem może nie działać przez jakiś czas, nawet kiedy jest w pełni naładowany. 7

8 Nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą wybuchnąć. Również uszkodzone akumulatory mogą wybuchnąć. Usuwać akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucać akumulatorów do odpadów gospodarstwa domowego. 8

9 Dbałość o Urządzenie Nasze urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było lekkie, kompaktowe i trwałe. Jednak, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, należy je traktować z pewną ostrożnością. Wywieranie nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzanie nim o inne przedmioty może spowodować jego uszkodzenie. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, prosimy: Opuścić klapkę urządzenia, gdy nikt z niego nie korzysta. Uchroni to ekran przed złamaniem, zadrapaniem lub jakimkolwiek innym uszkodzeniem. Nie upuszczać, zgniatać, zginać lub wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie. Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci, wysokiej temperatury, zimna, wilgotności lub innych niekorzystnych czynników. Unikać przechowywania urządzenia w parnych, wilgotnych lub mokrych miejscach. Urządzenie nie jest wodoodporne. Czyścić urządzenie spryskując szmatkę łagodnym środkiem do czyszczenia powierzchni szklanych. Bezpośrednio nie spryskiwać urządzenia środkiem czyszczącym. W przypadku uszkodzenia wyświetlacza, 9

10 pozbadź się urządzenia unikając kontaktu ze skórą i natychmiast umyj ręce. Prosimy przechowywać środki do ochrony skóry i plastikowe torby z dala od małych dzieci w celu uniknięcia uduszenia. 10

11 Ładowanie akumulatora Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego o pojemności 650 mah. Po pojawieniu się kontrolki ostrzegającej o niskim poziomie naładowania akumulatora, należy naładować akumulator. Należy naładować akumulator przed pierwszym użyciem urządzenia. Instalacja akumulatora Pierwsza instalacja W celu zainstalowania akumulatora po raz pierwszy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Uwaga: Należy skontaktować się z miejscowym biurem serwisowym Franklin w celu wymiany akumulatora w późniejszym okresie czasu. 1. Przewrócić urządzenie. 2. Otworzyć pokrywę przedziału na akumulator z tyłu urządzenia, naciskając w kierunku wskazanym strzałką. 3. Włożyć akumulator, delikatnie łącząc zacisk z zaciskiem w urządzeniu. 11

12 Należy upewnić się, że po podłączeniu akumulator znajduje się w prawidłowym położeniu. 4. Założyć pokrywę przedziału na akumulator. Ładowanie akumulatora za pomocą komputera Podłączyć szerszą końcówkę kabla USB do portu USB w komputerze i mniejszą końcówkę kabla USB włożyć w port USB w urządzeniu (w celu połączenia otworzyć pokrywę portu w urządzeniu). Podczas ładowania akumulatora ikona akumulatora zaczyna migać, po jego całkowitym naładowaniu świeci nieprzerwanie. Całkowite naładowanie akumulatora trwa w przybliżeniu kilka godzin. 12

13 Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza AC 1. Przygotować zasilacz AC i wtyczki dostarczone razem z urządzeniem. 2. W celu uzyskania informacji na temat wkładania odpowiedniej wtyczki w zasilacz AC, należy skorzystać z poniższego schematu. W celu odłączenia wtyczki (do wymiany), przejść do poniższego schematu. 13

14 3. Podłączyć szerszy koniec kabla USB do zasilacza AC i mniejszy koniec do portu USB w urządzeniu. 4. Podłączyć zasilacz AC do gniazdka. Podczas ładowania akumulatora ikona akumulatora zaczyna migać, po jego całkowitym naładowaniu świeci nieprzerwanie. Całkowite naładowanie akumulatora trwa w przybliżeniu kilka godzin. 14

15 Resetowanie produktu Jeżeli przyciski nie reagują po naciśnięciu lub obraz na ekranie jest zniekształcony, należy zresetować system, zgodnie z poniższymi zaleceniami: 1. Za pomocą spinacza delikatnie wcisnąć przycisk reset na urządzeniu. Przycisk reset znajduje się we wgłębieniu z przodu urządzenia. Ostrzeżenie! Wciśnięcie przycisku przy użyciu siły może doprowadzić do trwałego wyłączenia urządzenia. Oprócz tego, reset urządzenia powoduje skasowanie ustawień. 15

16 Zasada działania Ekran 2. Przyciski 3. Przycisk zasilania 4. Przyciski skrótów dla głównego menu, translatora, wyrażeń, obrazkowego słownika, odtwarzacza muzycznego i kalkulatora (przytrzymać przycisk funkcyjny (FN) i nacisnąć odpowiedni przycisk (1-6) w celu uzyskania dostępu) 5. Przyciski języka źródłowego i docelowego 16

17 6. Przyciski mowy język źródłowy i język docelowy 7. Przycisk funkcyjny 8. Przycisk wielkości 9. rzycisk Enter 10. Przyciski kierunkowe 11. Przyciski strona w górę/dół, przyciski głośności 12. Przycisk akcent/symbol 17

18 Korzystanie z funkcji specjalnych Urządzenie wyposażono w kilka funkcji specjalnych: Przedział akumulatora Gniazdo słuchawek Port USB Gniazdo na kartę MicroSD Głośnik Gniazdo słuchawek: Gniazdo słuchawek do słuchawek stereo 3,5 mm o impedancji 35 ohm. Uwaga: Słuchawki monofoniczne nie działają z tym urządzeniem. Port USB: Port USB jest przeznaczony do mini- USB 1.1. W celu podłączenia urządzenia do komputera, otworzyć osłonę portu i podłączyć wtyczkę mini-usb dołączonego do zestawu kabla USB do portu i standardowej wielkości gniazdo USB do komputera PC. Używać tego portu do ładowania urządzenia, patrz Ładowanie akumulatora w celu uzyskania dodatkowych informacji. 18

19 Gniazdo na kartę MicroSD: Włożyć kartę MicroSD w celu zwiększenia ilości pamięci urządzenia. Aby włożyć kartę, otworzyć pokrywę gniazda na kartę, następnie wcisnąć kartę do momentu kliknięcia. W celu wyjęcia karty, popchnąć kartę do momentu kliknięci, następnie powoli zwolnić kartę. Uwaga: Ponieważ karta jest mała, zalecamy do pomocy we wkładaniu i wyjmowaniu użycie niewielkiej monety. Uwaga: Urządzenie obsługuje karty MicroSD do 2 GB. Przedział akumulatora: Przedział akumulatora jest przeznaczony do akumulatora litowopolimerowego. Patrz Ładowanie akumulatora w celu uzyskania dodatkowych informacji. 19

20 Przewodnik po przyciskach Przyciski dotykowe Przyciski dotykowe po lewej i prawej stronie ekranu Przesunięcie w prawo. 2. Przesunięcie w lewo. 3. Wprowadza wyraz lub wybiera pozycję. 4. Przejście do głównego menu. 5. Nacisnąć raz symbol w celu przesunięcia o jeden krok we wskazanym kierunku. Naciskać w górę lub w dół w celu przewijania. Uwaga: Przyciski 1, 2 i 5 to przyciski kierunkowe. 5 20

21 Przyciski funkcyjne Włączanie lub wyłączanie urządzenia. Zamienia przyciski liter w celu włączenia wielkich liter lub innych znaków specjalnych. Przełącza między językami źródłowymi i docelowymi. Wymowa wyrazu w języku źródłowym. Wymowa wyrazu w języku docelowym. Zmiana języka źródłowego (języka, który znasz). Zmiana języka docelowego (języka, którego chcesz się nauczyć). Wpisuje znak zapytania, który ma zastąpić literę w słowie. 21

22 Kasuje literę. Usuwa plik, zapis lub edytowalne hasło. Powrót do poprzedniego ekranu. Usuwa wszystkie aktualne wpisy. W tekście, przejście miedzy dostępnymi wielkościami czcionki. Za literę, nacisnąć wielokrotnie, aby przejść przez dostępne akcenty. Wpisuje spację. Wprowadza wyraz lub wybiera pozycję.,,, Przesunięcie w górę, w dół, w prawo, w lewo (przyciski kierunkowe). Przejście do poprzedniej strony. Przejście do następnej strony. 22

23 Kombinacje przycisków* * Przytrzymać pierwszy przycisk jednocześnie naciskając drugi. + / + / + Przejście do głównego menu. + Przejście do translatora. + Przejście do zwrotów. + Przejście do obrazkowego słownika. + Przejście do odtwarzacza muzyki. + Przejście do kalkulatora. + Przejście do komunikatów pomocy. + Wyświetla menu symboli. Użyć przycisków kierunkowych, aby przesunąć kursor do wybranego miejsca i nacisnąć. W serii haseł, wyświetla poprzednie lub następne hasło. Wyświetla menu regulacji głośności. Nacisnąć lub, aby ustawić głośność. Nacisnąć ESC lub po ustawieniu. 23

24 + / Przejście do początku lub końca listy. + W ekranie wpisywania wyrazu, wprowadzanie symbolu gwiazdki (*), która zastąpi nieznane litery lub znaki w wyrazie. + Resetuje ustawienia i kasuje historię (ustawienia hasła i godziny nie zmienią się). Używanie przycisków kierunkowych Strzałki po prawej stronie ekranu, wskazują, które przyciski kierunkowe można nacisnąć [K], aby poruszać się po menu lub przeglądać tekst. 24

25 Wprowadzenie Ustawienie języka komunikatów Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy (lub po zresetowaniu urządzenia), użytkownik zostanie poproszony o ustawienie języka urządzenia dla komunikatów pojawiających się na ekranie i pozycji menu. 1. Nacisnąć literę wybranego języka. Uwaga: Przycisków kierunkowych można użyć do wyboru wybranego języka. A = arabski B = chiński C = holenderski D = angielski E = francuski F = niemiecki G = włoski H = japoński I = koreański J = polski K = portugalski L = rosyjski M = hiszpański N = turecki 2. Nacisnąć, aby potwierdzić. Uwaga: Można zmienić język urządzenia w dowolnym momencie w menu Ustawienia. 25

26 Zmiana języka źródłowego i docelowego Język źródłowy to język, w którym użytkownik wpisuje wyraz na ekranie haseł lub ekranie wyszukiwania haseł translatora. Język docelowy to język, w którym użytkownik chce odczytywać tłumaczenie. Język źródłowy jest taki sam jak język urządzenia. Aby zmienić język źródłowy i docelowy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. 1. Nacisnąć. Na ekranie pojawi się lista języków źródłowych. 2. Nacisnąć,, lub, aby wybrać wybrany język, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć. Na ekranie pojawi się lista języków docelowych. 4. Nacisnąć,, lub, aby wybrać wybrany język, następnie nacisnąć. Uwaga: Nacisnąć, aby przełączać się między bieżącymi językami źródłowymi i docelowymi. 26

27 Wyświetlanie komunikatów pomocy Można wyświetlić komunikat pomocy w dowolnym ekranie przytrzymując FN, następnie naciskając HELP. W komunikacie pomocy, przytrzymać FN i nacisnąć M, aby wyświetlić przegląd wszystkich tematów pomocy. Nacisnąć lub, by wybrać temat, następnie nacisnąć. Aby wyjść z pomocy, nacisnąć ESC. 27

28 Inne metody wpisywania Podczas wpisywania wyrazu w języku źródłowym arabskim, chińskim, koreańskim lub rosyjskim, pojawią się pewne różnice w porównaniu do języków opartych na alfabecie rzymskim. W przypadku języka arabskiego, należy wpisywać znaki zgodnie ze sposobem, w jakim są one wskazane na urządzeniu. Uwaga: Niektóre przyciski zawierają dwa znaki arabskie. Aby wpisać jedną z tych liter, nacisnąć przycisk litery, a następnie äâß. W przypadku języka chińskiego, wpisać litery rzymskie w celu wyszukiwania wyrazów. Lista wyników zostanie wyświetlona z użyciem znaków chińskich. Uwaga: W celu uzyskania najlepszych wyników, należy wpisać cały wyraz w ekranie wpisywania. Nie należy wyszukiwać wyrazów, wprowadzając je znak po znaku. W przypadku języka japońskiego, wpisywać litery w alfabecie rzymskim. Po wpisaniu liter, znaki japońskie zostaną dopasowane do wpisanych znaków w alfabecie rzymskim i na ekranie pojawi się wyraz w języku japońskim. W przypadku języka koreańskiego, należy 28

29 wpisywać znaki zgodnie ze sposobem, w jakim są one wskazane na urządzeniu. Uwaga: Niektóre przyciski zawierają dwa znaki koreańskie. Nacisnąć, następnie nacisnąć przycisk litery w celu wpisania drugiego znaku. W przypadku języka rosyjskiego, wpisać litery zgodnie z klawiaturą urządzenia. Uwaga: Niektóre przyciski zawierają dwa znaki cyrylicy. Aby wpisać jedną z tych liter, nacisnąć literę, a następnie äâß. 29

30 Użycie funkcji wyszukiwania globalnego Można korzystać z globalnego wyszukiwania do wyszukiwania wszystkich wyrazów i zwrotów zapisanych w urządzeniu. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Szuk. globalne, następnie nacisnąć. 2. Wpisać wyraz, który ma zostać znaleziony. Aby skasować literę, nacisnąć DELETE. Wpisywanie akcentów lub specjalnych znaków nie jest konieczne. Translator wyszuka podobne trafienia. 3. Nacisnąć w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania. Jeśli większa ilość powiązanych wyników jest dostępna, przytrzymać FN i nacisnąć M w celu ich wyświetlenia. Po wykonaniu czynności, przytrzymać FN i nacisnąć B, aby powrócić do poprzedniej listy z wynikami. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wybrać kategorię (Wszystko, Translator, Słownik obrazkowy, Zwroty na co dzień i 30

31 Podróże - zwroty) w celu przefiltrowania wyników. Nacisnąć w celu wyświetlenia przefiltrowanych wyników. 4. Nacisnąć lub, aby wybrać hasło z listy z wynikami i następnie nacisnąć. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić hasło. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 5. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzednie lub następne hasło (w przypadku większej ilości wyników z tej samej kategorii). 6. Wpisać inne słowo, aby rozpocząć nowe wyszukiwanie. 31

32 Można również nacisnąć ESC, aby powrócić do ekranu wyszukiwania haseł. Nacisnąć ESC, aby skasować wszystkie wpisy dla nowego wyszukiwania. Błędy w pisowni wyrazów Jeśli użytkownik błędnie napisze wyraz, na ekranie pojawi się lista poprawek. Nacisnąć lub, aby zaznaczyć wybrany wyraz, następnie nacisnąć, aby wyświetlić to hasło. 32

33 Korzystanie z translatora Translator jest przeznaczony do tłumaczenia wyrazów z języka źródłowego na język docelowy. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Translator, następnie nacisnąć. Uwaga: Jako skrót, nacisnąć FN i nacisnąć 2( ), aby przejść bezpośrednio do translatora. 2. Wpisać wyraz. Po każdej wpisanej literze, lista wyników potencjalnych haseł zostanie odświeżona. Aby skasować literę, nacisnąć DELETE. Wpisywanie akcentów lub specjalnych znaków nie jest konieczne. Translator wyszuka podobne trafienia. Jeśli użytkownik nie jest pewien w jaki sposób literuje się wyraz, należy wpisać cześć wyrazu i wpisać znak zapytania (?) w miejsce nieznanej litery. Wpisać gwiazdkę (*), która zastąpi brakujące miejsce w wyrazie, w tym prefiksy, sufiksy, spacje, symbole i każdą literę. 33

34 3. Jeśli wpisane litery pasują do hasła w liście słów, zostaną automatycznie zaznaczone. Lub nacisnąć lub, aby wybrać inne słowo wyświetlane w liście słów. 4. Nacisnąć, aby zobaczyć hasło. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić hasło. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 5. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzednie lub następne hasło (w przypadku większej ilości wyników). 6. Wpisać inne słowo, aby rozpocząć nowe 34

35 wyszukiwanie. Można również nacisnąć ESC, aby powrócić do ekranu wyszukiwania haseł. Nacisnąć ESC, aby skasować wszystkie wpisy dla nowego wyszukiwania. Błędy w pisowni wyrazów Jeśli użytkownik błędnie napisze wyraz, na ekranie pojawi się lista poprawek. Nacisnąć lub, aby zaznaczyć wybrany wyraz, następnie nacisnąć, aby wyświetlić to hasło. 35

36 Korzystanie ze słownika obrazkowego Użyć słownika obrazkowego do wyszukiwania słów i ich tłumaczeń z kolorowych obrazków w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Obrazki są pogrupowane w kategoriach w celu ułatwienia wyszukiwania. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Słownik obrazkowy i nacisnąć. Jako skrót, przytrzymać FN i nacisnąć 4( ), aby bezpośrednio przejść do Słownika obrazkowego. 2. Wpisać słowo do wyszukiwania tak samo jak w przypadku translatora. Lub nacisnąć lub, aby wybrać kategorię, następnie nacisnąć. Jeśli istnieją podkategorie, powtórzyć ten etap w celu dalszego wybierania. 3. Nacisnąć po wybraniu hasła. Jeśli wybrane hasło jest słowem w schemacie, okno wyskakujące z tłumaczeniem wyświetli się w następnym etapie. 4. Nacisnąć przycisk liczby lub litery 36

37 odpowiadający komentarzom w schemacie w celu wyświetlenia słowa i tłumaczenia w wyskakującym oknie. Jeśli jest to konieczne, nacisnąć wielokrotnie w celu powiększenia lub pomniejszenia schematu lub zmiany wielkości czcionek na ekranie. W powiększonym schemacie, nacisnąć przyciski kierunkowe, jeśli jest to konieczne, aby przesuwać się dookoła. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 5. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzednie lub następne hasło. 37

38 6. Nacisnąć ESC, aby zamknąć wyskakujące okienko lub powrócić do listy kategorii. Błędy w pisowni wyrazów Jeśli użytkownik błędnie napisze wyraz, na ekranie pojawi się lista poprawek. Nacisnąć lub, aby zaznaczyć wybrany wyraz, następnie nacisnąć, aby wyświetlić to hasło. 38

39 Tłumaczenie zwrotów Powszechne zwroty zostały spisane w bieżącym języku źródłowym. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Zwroty na co dzień lub Podróże - zwroty, następnie nacisnąć. Jako skrót, przytrzymać FN i nacisnąć 3( ), aby bezpośrednio przejść do słownika Zwroty. Nacisnąć lub, aby wybrać opcję, następnie nacisnąć. 2. Wpisać słowo do wyszukiwania tak samo jak w przypadku translatora. Lub nacisnąć lub, aby wybrać kategorię, następnie nacisnąć. Jeśli istnieją podkategorie, powtórzyć ten etap w celu dalszego wybierania. 3. Nacisnąć po wybraniu hasła. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby 39

40 wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić hasło. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 4. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzedni lub następny zwrot. 5. Nacisnąć ESC, aby powrócić do listy zwrotów lub kategorii. 40

41 Korzystanie z przewodnika podróżnego Odczytywanie przewodników podróżnych 10 popularnych miejsc na świecie w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Przewodnik podróż., następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać miasto, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć lub, aby wybrać kategorię (np. Żywność, Zakupy), następnie nacisnąć. Jeśli istnieją podkategorie, powtórzyć ten etap w celu dalszego wybierania. 4. Nacisnąć lub, aby wybrać hasło z listy zaleceń i następnie nacisnąć. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić zawartość. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Jeśli jest to konieczne, przytrzymać FN i nacisnąć S, aby zmienić metoda sortowania (np. według Koszt lub Nazwa). Nacisnąć 41

42 lub, aby wybrać opcję, następnie nacisnąć. Nacisnąć P w celu wyświetlenia dostępnego obrazu. 5. Nacisnąć ESC po zakończeniu czynności. 42

43 Korzystanie z Listy słów użytkownika Po przejrzeniu nowych wyrazów lub zawrotów, zapisać je w Liście słów użytkownika w celu korzystania z nich w przyszłości. Dodawanie haseł do Listy słów użytkownika Istnieje możliwość dodawania haseł z translatora, słownika obrazkowego, zwrotów na co dzień i podróże - zwroty do Listy słów użytkownika. Podczas przeglądania hasła, przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło do Listy słów użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat translatora, słownika obrazkowego i zwrotów, patrz odpowiednie rozdziały. Przeglądanie Listy słów użytkownika 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Lista słów użytkownika, następnie nacisnąć. 3. Wpisać słowo do wyszukiwania w Liście słów użytkownika, tak samo jak w przypadku translatora. 43

44 Aby zmienić język wprowadzania w czasie wpisywania, przytrzymać FN i nacisnąć M, następnie nacisnąć lub, aby wybrać Języka wprowadzania z wyskakującego menu w celu wybrania języka. Zamiast wpisywać słowo, można nacisnąć lub, ab wybrać hasło, następnie nacisnąć. 4. Po naciśnięciu lub w celu przejrzenia Listy słów użytkownika, przytrzymać FN i nacisnąć P, aby wyświetlić aktualnie wybrane hasło. Nacisnąć ESC, aby powrócić do listy. Można również przytrzymać FN i nacisnąć M, następnie nacisnąć lub, aby wybrać funkcję z wyskakującego menu. Nacisnąć, aby potwierdzić wybór. Dostępne są następujące opcje: 44

45 Dodaj Usuń Aby dodać nowe hasło do Listy słów użytkownika. Wpisać wyraz, który ma zostać dodany, następnie nacisnąć. Potem, jeśli jest to możliwe, nacisnąć lub, aby wybrać wyniki z żądanego źródła (np. translator, słownik obrazkowy lub zwroty) i nacisnąć. Nacisnąć lub, aby wybrać żądane hasło, następnie nacisnąć, aby je dodać do Listy słów użytkownika. Uwaga: Aby zmienić język wprowadzania w czasie wprowadzania, przytrzymać FN i nacisnąć I. Aby usunąć aktualnie wybrane hasło z Listy słów użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia, nacisnąć, aby potwierdzić lub, a następnie, aby anulować. 45

46 Wyczyść Podgląd Wybierz kategorię Zmień nazwę kategorii Filtruj Język wprowadzania Aby skasować całą Listę słów użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia, nacisnąć, aby potwierdzić lub, a następnie, aby anulować. Aby przeglądać aktualnie wybrane hasło. Aby przypisać kategorię do aktualnie wybranego hasła. Nacisnąć lub w celu wybrania, następnie nacisnąć. Aby zmienić nazwę kategorii. Nacisnąć lub, aby wybrać kategorię, której użytkownik chce zmienić nazwę, następnie nacisnąć. Potem, wpisać nową nazwę i nacisnąć. Aby wyświetlić hasła w wybranej kategorii. Nacisnąć lub w celu wybrania, następnie nacisnąć. Aby zmienić aktualny język wprowadzania. 46

47 Korzystanie ze słownika osobistego Można utworzyć swoje własne słowniki zapisując nowe wyrazy i definicje w słowniku osobistym. Dodawanie haseł do słownika osobistego 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Słownik osobisty, następnie nacisnąć. 3. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby utworzyć nowy słownik osobisty. 4. Utworzyć nazwę dla nowego słownika i nacisnąć. 5. Wpisać wyraz i jego definicję w odpowiednich polach. Nacisnąć lub, aby przechodzić między polami. Aby zmienić język wprowadzania w czasie wpisywania, przytrzymać FN i nacisnąć M, następnie nacisnąć lub, aby wybrać Język wprowadzania z wyskakującego menu w celu wybrania języka. Uwaga: Każde pole wprowadzania pozwala na wprowadzanie tylko w jednym języku wprowadzania. 47

48 Aby wpisać akcenty (jeśli dozwolone), wpisać literę (np. e), następnie nacisnąć äâß do momentu pojawienia się wybranego akcentu (np. é). Aby wprowadzić specjalny znak (jeśli możliwe), przytrzymać FN i nacisnąć äâß(symb), aby wyświetlić menu symboli. Użyć przycisków kierunkowych, aby przesunąć kursor do wybranego miejsca i nacisnąć. 6. Przytrzymać FN i nacisnąć S, aby zapisać nowe hasło. 7. Aby dodać większą ilość haseł do tego samego słownika osobistego, przytrzymać FN i nacisnąć A, następnie powtórzyć etapy 5-6. Aby utworzyć nowy słownik, nacisnąć ESC, do momentu wyświetlenia się istniejących słowników osobistych, następnie powtórzyć etapy 3-6. Przeglądanie słownika osobistego 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Słownik osobisty, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć lub, aby wybrać słownik 48

49 osobisty (jeśli utworzono więcej niż jeden słownik) i nacisnąć. 4. Wpisać słowo do wyszukiwania w hasłach słownika osobistego, tak samo jak w przypadku translatora. Po każdej wpisanej literze, lista wyników potencjalnych haseł zostanie odświeżona. 5. Jeśli wpisane litery pasują do hasła w liście słów, zostaną automatycznie zaznaczone. Lub nacisnąć lub, aby wybrać inne słowo wyświetlane w liście słów. 6. Nacisnąć, aby zobaczyć definicję. 7. Nacisnąć ESC, po wykonaniu czynności i powrócić do ekranu wyszukiwania haseł słownika. Edytowanie słownika osobistego 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Słownik osobisty, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć lub, aby wybrać słownik osobisty (jeśli utworzono więcej niż jeden słownik) i nacisnąć. 49

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

14-Language Speaking Global Translator

14-Language Speaking Global Translator EST-5014 14-Language Speaking Global Translator Przewodnik użytkownika Umowa Licencyjna (tylko Stany Zjednoczone) Proszę zapoznać się z niniejszą umową licencyjną przed przystąpieniem do użytkowania słownika.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

ECTACO jetbook. Uniwersalne, przenośne urządzenie do czytania INSTRUKCJA OBSŁUGI

ECTACO jetbook. Uniwersalne, przenośne urządzenie do czytania INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne, przenośne urządzenie do czytania INSTRUKCJA OBSŁUGI ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub strat spowodowanych użyciem niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków)

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego tłumacza 10 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Kamera samochodowa DP100 (wersja 0.1.2) Spis treści Środki ostrożności... 2 Zawartośd opakowania... 2 Budowa urządzenia... 2 Przygotowanie do użycia... 3 Wkładanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych Układ klawiszy Opis klawiszy funkcyjnych 1. Ekran główny 2. Zmniejsz jasność ekranu 3. Zwiększ jasność ekranu 4. Włączenie klawiatury ekranowej 5. Wyszukiwanie 6. Przeglądarka internetowa 7. Program pocztowy

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

01. Użytkowanie odtwarzacza

01. Użytkowanie odtwarzacza SZYBKI START 1 01. Użytkowanie odtwarzacza Nie używaj odtwarzacza w miejscach gorących, zimnych, zawilgoconych bądź z dużą ilością kurzu. Sprawność akumulatora zależy od warunków użytkowania, daty produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Słownik. Instrukcja obsługi programu

Słownik. Instrukcja obsługi programu Słownik Instrukcja obsługi programu Instalacja i pierwsze uruchomienie Przed użyciem programu wymagana jest instalacja pakietu redistributable.net 4.0. Sam program nie wymaga instalacji. Program dostępny

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo