Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 EST Language Speaking Global Translator Przewodnik użytkownika 1

2 Umowa Licencyjna (tylko Stany Zjednoczone) Proszę zapoznać się z niniejszą umową licencyjną przed przystąpieniem do użytkowania słownika. Użycie słownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszej licencji. W przypadku braku zgody na warunki, prosi się o zwrot paczki wraz z dowodem zakupu do przedstawiciela, od którego słownik został zakupiony, cena zakupu zostanie zwrócona. Za elektroniczny słownik uważa się oprogramowanie oraz dokumentację zawartą w tej paczce a nazwa Franklin odnosi się do Franklin Electronic Publishers,Inc. Licencja ograniczona Wszystkie prawa elektronicznego słownika należą do firmy Franklin. Poprzez zakup, firma Franklin zezwala na osobiste, oparte na zasadach licencji zwykłej, użytkowanie niniejszego słownika. Zabrania się powielania słownika jak również wszelkich danych znajdujących się w tymże, w momencie zakupu, dotyczy to wersji elektronicznej i drukowanej. Kopiowanie będzie naruszeniem praw autorskich. Zabrania się również modyfikowania, dostosowania, demontowania, dekompilacji, tłumaczenia, 2

3 tworzenie odrębnych prac jak również reverse engineering słownika. Zabrania się bezpośredniego lub też pośredniego eksportu, reeksportu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Słownik zawiera poufne oraz zastrzeżone informacje firmy Franklin, a osoba korzystająca z tego słownika zobowiązuję się do chronienia przed nieautoryzowanym użyciem. Licencję uważa się za ważną do momentu wypowiedzenia jej przez firmę Franklin. Firma Franklin ma prawo rozwiązać niniejszą umowę licencyjną, bez uprzedniego wypowiedzenia, jeśli licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. Przed użyciem urządzenia proszę zapoznać się z następującymi środkami bezpieczeństwa. Uwaga: jeśli urządzenie jest używane przez osoby małoletnie, przewodnik po użytkowaniu powinien zostać im przeczytany a użytkowanie powinno być monitorowane przez osoby dorosłe. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może być powodem defektu. 3

4 Wstęp Dziękujemy za zakup 14-językowego mówiącego translatora! Translator pozwala na: tłumaczenie na i z jednego z 14 języków, w tym: arabski, chiński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański i turecki; wyszukiwanie tłumaczeń wśród setek przydatnych zwrotów na i z 14 języków; przeglądanie tłumaczenia tysięcy słów z obrazkowego słownika języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego; przesłuchiwanie nagranej wymowy słów i wyrażeń w każdym języku; zapisywanie wyrazów i tłumaczeń do dalszego badania i przeglądania; wprowadzanie liter w języku rosyjskim, koreańskim i arabskim; zapisywanie swoich własnych słów i definicji w Słowniku użytkownika; podłączenie urządzenia do komputera PC w celu przesłania plików, wykonania kopii zapasowych i edytowania Słownika osobistego; 4

5 słuchanie plików muzycznych; przeglądanie plików ze zdjęciami; odczytywanie przewodników podróżnych 10 popularnych miejsc na świecie w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim; korzystanie ze specjalnych funkcji organizera, w tym: kalendarza, kalkulatora, zegara, notatnika, notatki głosowej, przelicznika jednostek, kalkulatora walutowego, minutnika i hasła. 5

6 Środki Ostrożności dotyczące Baterii Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora litowopolimerowego. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, może wystąpić konieczność naładowania akumulatora. W celu użycia urządzenia należy naładować akumulator zgodnie z powyższymi zaleceniami. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się tylko pod nadzorem osób dorosłych. Należy ładować akumulator tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Nieprawidłowe naładowanie akumulatora może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie należy używać nie zatwierdzonych akumulatorów. Używać tylko akumulatorów, które zostały dostarczone z urządzeniem lub tych, które są zalecane w przewodniku użytkownika. Należy otwierać urządzenie tylko w celu włożenia lub wymiany akumulatora. Wszystkie inne modyfi kacje urządzenia są surowo zabronione. Nieprzestrzeganie zalecenia powoduje unieważnienie 6

7 gwarancji. Nie należy podejmować próby otwierania akumulatora lub zespołu akumulatorowego. Akumulator nie zawiera elementów, które mogą być naprawione przez użytkownika. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem akumulatora, należy wymieniać akumulator lub akumulatory co dwa lata niezależnie od tego jak często urządzenie było używane w tym okresie czasu. Wyciek akumulatora może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy natychmiast wyczyścić przedział akumulatorowy, unikając zetknięcia się płynu ze skórą. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W razie połknięcia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pozostawianie akumulatora w niskich lub wysokich temperaturach, np. w zamkniętym samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszenie wydajności i trwałości użytkowej akumulatora. Przechowywać akumulator w temperaturze pomiędzy 15 C i 25 C (59 F i 77 F). Urządzenie z ciepłym lub zimnym akumulatorem może nie działać przez jakiś czas, nawet kiedy jest w pełni naładowany. 7

8 Nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą wybuchnąć. Również uszkodzone akumulatory mogą wybuchnąć. Usuwać akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wrzucać akumulatorów do odpadów gospodarstwa domowego. 8

9 Dbałość o Urządzenie Nasze urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było lekkie, kompaktowe i trwałe. Jednak, jak wszystkie urządzenia elektroniczne, należy je traktować z pewną ostrożnością. Wywieranie nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzanie nim o inne przedmioty może spowodować jego uszkodzenie. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, prosimy: Opuścić klapkę urządzenia, gdy nikt z niego nie korzysta. Uchroni to ekran przed złamaniem, zadrapaniem lub jakimkolwiek innym uszkodzeniem. Nie upuszczać, zgniatać, zginać lub wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie. Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci, wysokiej temperatury, zimna, wilgotności lub innych niekorzystnych czynników. Unikać przechowywania urządzenia w parnych, wilgotnych lub mokrych miejscach. Urządzenie nie jest wodoodporne. Czyścić urządzenie spryskując szmatkę łagodnym środkiem do czyszczenia powierzchni szklanych. Bezpośrednio nie spryskiwać urządzenia środkiem czyszczącym. W przypadku uszkodzenia wyświetlacza, 9

10 pozbadź się urządzenia unikając kontaktu ze skórą i natychmiast umyj ręce. Prosimy przechowywać środki do ochrony skóry i plastikowe torby z dala od małych dzieci w celu uniknięcia uduszenia. 10

11 Ładowanie akumulatora Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego o pojemności 650 mah. Po pojawieniu się kontrolki ostrzegającej o niskim poziomie naładowania akumulatora, należy naładować akumulator. Należy naładować akumulator przed pierwszym użyciem urządzenia. Instalacja akumulatora Pierwsza instalacja W celu zainstalowania akumulatora po raz pierwszy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Uwaga: Należy skontaktować się z miejscowym biurem serwisowym Franklin w celu wymiany akumulatora w późniejszym okresie czasu. 1. Przewrócić urządzenie. 2. Otworzyć pokrywę przedziału na akumulator z tyłu urządzenia, naciskając w kierunku wskazanym strzałką. 3. Włożyć akumulator, delikatnie łącząc zacisk z zaciskiem w urządzeniu. 11

12 Należy upewnić się, że po podłączeniu akumulator znajduje się w prawidłowym położeniu. 4. Założyć pokrywę przedziału na akumulator. Ładowanie akumulatora za pomocą komputera Podłączyć szerszą końcówkę kabla USB do portu USB w komputerze i mniejszą końcówkę kabla USB włożyć w port USB w urządzeniu (w celu połączenia otworzyć pokrywę portu w urządzeniu). Podczas ładowania akumulatora ikona akumulatora zaczyna migać, po jego całkowitym naładowaniu świeci nieprzerwanie. Całkowite naładowanie akumulatora trwa w przybliżeniu kilka godzin. 12

13 Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza AC 1. Przygotować zasilacz AC i wtyczki dostarczone razem z urządzeniem. 2. W celu uzyskania informacji na temat wkładania odpowiedniej wtyczki w zasilacz AC, należy skorzystać z poniższego schematu. W celu odłączenia wtyczki (do wymiany), przejść do poniższego schematu. 13

14 3. Podłączyć szerszy koniec kabla USB do zasilacza AC i mniejszy koniec do portu USB w urządzeniu. 4. Podłączyć zasilacz AC do gniazdka. Podczas ładowania akumulatora ikona akumulatora zaczyna migać, po jego całkowitym naładowaniu świeci nieprzerwanie. Całkowite naładowanie akumulatora trwa w przybliżeniu kilka godzin. 14

15 Resetowanie produktu Jeżeli przyciski nie reagują po naciśnięciu lub obraz na ekranie jest zniekształcony, należy zresetować system, zgodnie z poniższymi zaleceniami: 1. Za pomocą spinacza delikatnie wcisnąć przycisk reset na urządzeniu. Przycisk reset znajduje się we wgłębieniu z przodu urządzenia. Ostrzeżenie! Wciśnięcie przycisku przy użyciu siły może doprowadzić do trwałego wyłączenia urządzenia. Oprócz tego, reset urządzenia powoduje skasowanie ustawień. 15

16 Zasada działania Ekran 2. Przyciski 3. Przycisk zasilania 4. Przyciski skrótów dla głównego menu, translatora, wyrażeń, obrazkowego słownika, odtwarzacza muzycznego i kalkulatora (przytrzymać przycisk funkcyjny (FN) i nacisnąć odpowiedni przycisk (1-6) w celu uzyskania dostępu) 5. Przyciski języka źródłowego i docelowego 16

17 6. Przyciski mowy język źródłowy i język docelowy 7. Przycisk funkcyjny 8. Przycisk wielkości 9. rzycisk Enter 10. Przyciski kierunkowe 11. Przyciski strona w górę/dół, przyciski głośności 12. Przycisk akcent/symbol 17

18 Korzystanie z funkcji specjalnych Urządzenie wyposażono w kilka funkcji specjalnych: Przedział akumulatora Gniazdo słuchawek Port USB Gniazdo na kartę MicroSD Głośnik Gniazdo słuchawek: Gniazdo słuchawek do słuchawek stereo 3,5 mm o impedancji 35 ohm. Uwaga: Słuchawki monofoniczne nie działają z tym urządzeniem. Port USB: Port USB jest przeznaczony do mini- USB 1.1. W celu podłączenia urządzenia do komputera, otworzyć osłonę portu i podłączyć wtyczkę mini-usb dołączonego do zestawu kabla USB do portu i standardowej wielkości gniazdo USB do komputera PC. Używać tego portu do ładowania urządzenia, patrz Ładowanie akumulatora w celu uzyskania dodatkowych informacji. 18

19 Gniazdo na kartę MicroSD: Włożyć kartę MicroSD w celu zwiększenia ilości pamięci urządzenia. Aby włożyć kartę, otworzyć pokrywę gniazda na kartę, następnie wcisnąć kartę do momentu kliknięcia. W celu wyjęcia karty, popchnąć kartę do momentu kliknięci, następnie powoli zwolnić kartę. Uwaga: Ponieważ karta jest mała, zalecamy do pomocy we wkładaniu i wyjmowaniu użycie niewielkiej monety. Uwaga: Urządzenie obsługuje karty MicroSD do 2 GB. Przedział akumulatora: Przedział akumulatora jest przeznaczony do akumulatora litowopolimerowego. Patrz Ładowanie akumulatora w celu uzyskania dodatkowych informacji. 19

20 Przewodnik po przyciskach Przyciski dotykowe Przyciski dotykowe po lewej i prawej stronie ekranu Przesunięcie w prawo. 2. Przesunięcie w lewo. 3. Wprowadza wyraz lub wybiera pozycję. 4. Przejście do głównego menu. 5. Nacisnąć raz symbol w celu przesunięcia o jeden krok we wskazanym kierunku. Naciskać w górę lub w dół w celu przewijania. Uwaga: Przyciski 1, 2 i 5 to przyciski kierunkowe. 5 20

21 Przyciski funkcyjne Włączanie lub wyłączanie urządzenia. Zamienia przyciski liter w celu włączenia wielkich liter lub innych znaków specjalnych. Przełącza między językami źródłowymi i docelowymi. Wymowa wyrazu w języku źródłowym. Wymowa wyrazu w języku docelowym. Zmiana języka źródłowego (języka, który znasz). Zmiana języka docelowego (języka, którego chcesz się nauczyć). Wpisuje znak zapytania, który ma zastąpić literę w słowie. 21

22 Kasuje literę. Usuwa plik, zapis lub edytowalne hasło. Powrót do poprzedniego ekranu. Usuwa wszystkie aktualne wpisy. W tekście, przejście miedzy dostępnymi wielkościami czcionki. Za literę, nacisnąć wielokrotnie, aby przejść przez dostępne akcenty. Wpisuje spację. Wprowadza wyraz lub wybiera pozycję.,,, Przesunięcie w górę, w dół, w prawo, w lewo (przyciski kierunkowe). Przejście do poprzedniej strony. Przejście do następnej strony. 22

23 Kombinacje przycisków* * Przytrzymać pierwszy przycisk jednocześnie naciskając drugi. + / + / + Przejście do głównego menu. + Przejście do translatora. + Przejście do zwrotów. + Przejście do obrazkowego słownika. + Przejście do odtwarzacza muzyki. + Przejście do kalkulatora. + Przejście do komunikatów pomocy. + Wyświetla menu symboli. Użyć przycisków kierunkowych, aby przesunąć kursor do wybranego miejsca i nacisnąć. W serii haseł, wyświetla poprzednie lub następne hasło. Wyświetla menu regulacji głośności. Nacisnąć lub, aby ustawić głośność. Nacisnąć ESC lub po ustawieniu. 23

24 + / Przejście do początku lub końca listy. + W ekranie wpisywania wyrazu, wprowadzanie symbolu gwiazdki (*), która zastąpi nieznane litery lub znaki w wyrazie. + Resetuje ustawienia i kasuje historię (ustawienia hasła i godziny nie zmienią się). Używanie przycisków kierunkowych Strzałki po prawej stronie ekranu, wskazują, które przyciski kierunkowe można nacisnąć [K], aby poruszać się po menu lub przeglądać tekst. 24

25 Wprowadzenie Ustawienie języka komunikatów Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy (lub po zresetowaniu urządzenia), użytkownik zostanie poproszony o ustawienie języka urządzenia dla komunikatów pojawiających się na ekranie i pozycji menu. 1. Nacisnąć literę wybranego języka. Uwaga: Przycisków kierunkowych można użyć do wyboru wybranego języka. A = arabski B = chiński C = holenderski D = angielski E = francuski F = niemiecki G = włoski H = japoński I = koreański J = polski K = portugalski L = rosyjski M = hiszpański N = turecki 2. Nacisnąć, aby potwierdzić. Uwaga: Można zmienić język urządzenia w dowolnym momencie w menu Ustawienia. 25

26 Zmiana języka źródłowego i docelowego Język źródłowy to język, w którym użytkownik wpisuje wyraz na ekranie haseł lub ekranie wyszukiwania haseł translatora. Język docelowy to język, w którym użytkownik chce odczytywać tłumaczenie. Język źródłowy jest taki sam jak język urządzenia. Aby zmienić język źródłowy i docelowy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. 1. Nacisnąć. Na ekranie pojawi się lista języków źródłowych. 2. Nacisnąć,, lub, aby wybrać wybrany język, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć. Na ekranie pojawi się lista języków docelowych. 4. Nacisnąć,, lub, aby wybrać wybrany język, następnie nacisnąć. Uwaga: Nacisnąć, aby przełączać się między bieżącymi językami źródłowymi i docelowymi. 26

27 Wyświetlanie komunikatów pomocy Można wyświetlić komunikat pomocy w dowolnym ekranie przytrzymując FN, następnie naciskając HELP. W komunikacie pomocy, przytrzymać FN i nacisnąć M, aby wyświetlić przegląd wszystkich tematów pomocy. Nacisnąć lub, by wybrać temat, następnie nacisnąć. Aby wyjść z pomocy, nacisnąć ESC. 27

28 Inne metody wpisywania Podczas wpisywania wyrazu w języku źródłowym arabskim, chińskim, koreańskim lub rosyjskim, pojawią się pewne różnice w porównaniu do języków opartych na alfabecie rzymskim. W przypadku języka arabskiego, należy wpisywać znaki zgodnie ze sposobem, w jakim są one wskazane na urządzeniu. Uwaga: Niektóre przyciski zawierają dwa znaki arabskie. Aby wpisać jedną z tych liter, nacisnąć przycisk litery, a następnie äâß. W przypadku języka chińskiego, wpisać litery rzymskie w celu wyszukiwania wyrazów. Lista wyników zostanie wyświetlona z użyciem znaków chińskich. Uwaga: W celu uzyskania najlepszych wyników, należy wpisać cały wyraz w ekranie wpisywania. Nie należy wyszukiwać wyrazów, wprowadzając je znak po znaku. W przypadku języka japońskiego, wpisywać litery w alfabecie rzymskim. Po wpisaniu liter, znaki japońskie zostaną dopasowane do wpisanych znaków w alfabecie rzymskim i na ekranie pojawi się wyraz w języku japońskim. W przypadku języka koreańskiego, należy 28

29 wpisywać znaki zgodnie ze sposobem, w jakim są one wskazane na urządzeniu. Uwaga: Niektóre przyciski zawierają dwa znaki koreańskie. Nacisnąć, następnie nacisnąć przycisk litery w celu wpisania drugiego znaku. W przypadku języka rosyjskiego, wpisać litery zgodnie z klawiaturą urządzenia. Uwaga: Niektóre przyciski zawierają dwa znaki cyrylicy. Aby wpisać jedną z tych liter, nacisnąć literę, a następnie äâß. 29

30 Użycie funkcji wyszukiwania globalnego Można korzystać z globalnego wyszukiwania do wyszukiwania wszystkich wyrazów i zwrotów zapisanych w urządzeniu. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Szuk. globalne, następnie nacisnąć. 2. Wpisać wyraz, który ma zostać znaleziony. Aby skasować literę, nacisnąć DELETE. Wpisywanie akcentów lub specjalnych znaków nie jest konieczne. Translator wyszuka podobne trafienia. 3. Nacisnąć w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania. Jeśli większa ilość powiązanych wyników jest dostępna, przytrzymać FN i nacisnąć M w celu ich wyświetlenia. Po wykonaniu czynności, przytrzymać FN i nacisnąć B, aby powrócić do poprzedniej listy z wynikami. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wybrać kategorię (Wszystko, Translator, Słownik obrazkowy, Zwroty na co dzień i 30

31 Podróże - zwroty) w celu przefiltrowania wyników. Nacisnąć w celu wyświetlenia przefiltrowanych wyników. 4. Nacisnąć lub, aby wybrać hasło z listy z wynikami i następnie nacisnąć. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić hasło. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 5. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzednie lub następne hasło (w przypadku większej ilości wyników z tej samej kategorii). 6. Wpisać inne słowo, aby rozpocząć nowe wyszukiwanie. 31

32 Można również nacisnąć ESC, aby powrócić do ekranu wyszukiwania haseł. Nacisnąć ESC, aby skasować wszystkie wpisy dla nowego wyszukiwania. Błędy w pisowni wyrazów Jeśli użytkownik błędnie napisze wyraz, na ekranie pojawi się lista poprawek. Nacisnąć lub, aby zaznaczyć wybrany wyraz, następnie nacisnąć, aby wyświetlić to hasło. 32

33 Korzystanie z translatora Translator jest przeznaczony do tłumaczenia wyrazów z języka źródłowego na język docelowy. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Translator, następnie nacisnąć. Uwaga: Jako skrót, nacisnąć FN i nacisnąć 2( ), aby przejść bezpośrednio do translatora. 2. Wpisać wyraz. Po każdej wpisanej literze, lista wyników potencjalnych haseł zostanie odświeżona. Aby skasować literę, nacisnąć DELETE. Wpisywanie akcentów lub specjalnych znaków nie jest konieczne. Translator wyszuka podobne trafienia. Jeśli użytkownik nie jest pewien w jaki sposób literuje się wyraz, należy wpisać cześć wyrazu i wpisać znak zapytania (?) w miejsce nieznanej litery. Wpisać gwiazdkę (*), która zastąpi brakujące miejsce w wyrazie, w tym prefiksy, sufiksy, spacje, symbole i każdą literę. 33

34 3. Jeśli wpisane litery pasują do hasła w liście słów, zostaną automatycznie zaznaczone. Lub nacisnąć lub, aby wybrać inne słowo wyświetlane w liście słów. 4. Nacisnąć, aby zobaczyć hasło. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić hasło. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 5. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzednie lub następne hasło (w przypadku większej ilości wyników). 6. Wpisać inne słowo, aby rozpocząć nowe 34

35 wyszukiwanie. Można również nacisnąć ESC, aby powrócić do ekranu wyszukiwania haseł. Nacisnąć ESC, aby skasować wszystkie wpisy dla nowego wyszukiwania. Błędy w pisowni wyrazów Jeśli użytkownik błędnie napisze wyraz, na ekranie pojawi się lista poprawek. Nacisnąć lub, aby zaznaczyć wybrany wyraz, następnie nacisnąć, aby wyświetlić to hasło. 35

36 Korzystanie ze słownika obrazkowego Użyć słownika obrazkowego do wyszukiwania słów i ich tłumaczeń z kolorowych obrazków w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Obrazki są pogrupowane w kategoriach w celu ułatwienia wyszukiwania. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Słownik obrazkowy i nacisnąć. Jako skrót, przytrzymać FN i nacisnąć 4( ), aby bezpośrednio przejść do Słownika obrazkowego. 2. Wpisać słowo do wyszukiwania tak samo jak w przypadku translatora. Lub nacisnąć lub, aby wybrać kategorię, następnie nacisnąć. Jeśli istnieją podkategorie, powtórzyć ten etap w celu dalszego wybierania. 3. Nacisnąć po wybraniu hasła. Jeśli wybrane hasło jest słowem w schemacie, okno wyskakujące z tłumaczeniem wyświetli się w następnym etapie. 4. Nacisnąć przycisk liczby lub litery 36

37 odpowiadający komentarzom w schemacie w celu wyświetlenia słowa i tłumaczenia w wyskakującym oknie. Jeśli jest to konieczne, nacisnąć wielokrotnie w celu powiększenia lub pomniejszenia schematu lub zmiany wielkości czcionek na ekranie. W powiększonym schemacie, nacisnąć przyciski kierunkowe, jeśli jest to konieczne, aby przesuwać się dookoła. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 5. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzednie lub następne hasło. 37

38 6. Nacisnąć ESC, aby zamknąć wyskakujące okienko lub powrócić do listy kategorii. Błędy w pisowni wyrazów Jeśli użytkownik błędnie napisze wyraz, na ekranie pojawi się lista poprawek. Nacisnąć lub, aby zaznaczyć wybrany wyraz, następnie nacisnąć, aby wyświetlić to hasło. 38

39 Tłumaczenie zwrotów Powszechne zwroty zostały spisane w bieżącym języku źródłowym. Należy pamiętać o tym, że można zmienić język źródłowy i docelowy w dowolnym momencie za pomocą i. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Zwroty na co dzień lub Podróże - zwroty, następnie nacisnąć. Jako skrót, przytrzymać FN i nacisnąć 3( ), aby bezpośrednio przejść do słownika Zwroty. Nacisnąć lub, aby wybrać opcję, następnie nacisnąć. 2. Wpisać słowo do wyszukiwania tak samo jak w przypadku translatora. Lub nacisnąć lub, aby wybrać kategorię, następnie nacisnąć. Jeśli istnieją podkategorie, powtórzyć ten etap w celu dalszego wybierania. 3. Nacisnąć po wybraniu hasła. Nacisnąć lub, aby usłyszeć wymowę hasła kolejno w języku źródłowym lub docelowym. Aby wyregulować głośność, przytrzymać FN i nacisnąć raz (VOL+) lub (VOL-) w celu wyświetlenia menu regulacji głośności. Nacisnąć (VOL+) lub (VOL-), aby 39

40 wyregulować głośność, następnie nacisnąć ESC lub. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić hasło. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło w Lista słów użytkownika w celu dalszego przeglądania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, patrz Używanie listy słów użytkownika. 4. Przytrzymać FN i nacisnąć lub, aby wyświetlić poprzedni lub następny zwrot. 5. Nacisnąć ESC, aby powrócić do listy zwrotów lub kategorii. 40

41 Korzystanie z przewodnika podróżnego Odczytywanie przewodników podróżnych 10 popularnych miejsc na świecie w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim. 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Przewodnik podróż., następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać miasto, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć lub, aby wybrać kategorię (np. Żywność, Zakupy), następnie nacisnąć. Jeśli istnieją podkategorie, powtórzyć ten etap w celu dalszego wybierania. 4. Nacisnąć lub, aby wybrać hasło z listy zaleceń i następnie nacisnąć. Nacisnąć lub, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić zawartość. Nacisnąć lub, aby przechodzić między stronami ekranowymi. Jeśli jest to konieczne, przytrzymać FN i nacisnąć S, aby zmienić metoda sortowania (np. według Koszt lub Nazwa). Nacisnąć 41

42 lub, aby wybrać opcję, następnie nacisnąć. Nacisnąć P w celu wyświetlenia dostępnego obrazu. 5. Nacisnąć ESC po zakończeniu czynności. 42

43 Korzystanie z Listy słów użytkownika Po przejrzeniu nowych wyrazów lub zawrotów, zapisać je w Liście słów użytkownika w celu korzystania z nich w przyszłości. Dodawanie haseł do Listy słów użytkownika Istnieje możliwość dodawania haseł z translatora, słownika obrazkowego, zwrotów na co dzień i podróże - zwroty do Listy słów użytkownika. Podczas przeglądania hasła, przytrzymać FN i nacisnąć A, aby zapisać bieżące hasło do Listy słów użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat translatora, słownika obrazkowego i zwrotów, patrz odpowiednie rozdziały. Przeglądanie Listy słów użytkownika 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Lista słów użytkownika, następnie nacisnąć. 3. Wpisać słowo do wyszukiwania w Liście słów użytkownika, tak samo jak w przypadku translatora. 43

44 Aby zmienić język wprowadzania w czasie wpisywania, przytrzymać FN i nacisnąć M, następnie nacisnąć lub, aby wybrać Języka wprowadzania z wyskakującego menu w celu wybrania języka. Zamiast wpisywać słowo, można nacisnąć lub, ab wybrać hasło, następnie nacisnąć. 4. Po naciśnięciu lub w celu przejrzenia Listy słów użytkownika, przytrzymać FN i nacisnąć P, aby wyświetlić aktualnie wybrane hasło. Nacisnąć ESC, aby powrócić do listy. Można również przytrzymać FN i nacisnąć M, następnie nacisnąć lub, aby wybrać funkcję z wyskakującego menu. Nacisnąć, aby potwierdzić wybór. Dostępne są następujące opcje: 44

45 Dodaj Usuń Aby dodać nowe hasło do Listy słów użytkownika. Wpisać wyraz, który ma zostać dodany, następnie nacisnąć. Potem, jeśli jest to możliwe, nacisnąć lub, aby wybrać wyniki z żądanego źródła (np. translator, słownik obrazkowy lub zwroty) i nacisnąć. Nacisnąć lub, aby wybrać żądane hasło, następnie nacisnąć, aby je dodać do Listy słów użytkownika. Uwaga: Aby zmienić język wprowadzania w czasie wprowadzania, przytrzymać FN i nacisnąć I. Aby usunąć aktualnie wybrane hasło z Listy słów użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia, nacisnąć, aby potwierdzić lub, a następnie, aby anulować. 45

46 Wyczyść Podgląd Wybierz kategorię Zmień nazwę kategorii Filtruj Język wprowadzania Aby skasować całą Listę słów użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia, nacisnąć, aby potwierdzić lub, a następnie, aby anulować. Aby przeglądać aktualnie wybrane hasło. Aby przypisać kategorię do aktualnie wybranego hasła. Nacisnąć lub w celu wybrania, następnie nacisnąć. Aby zmienić nazwę kategorii. Nacisnąć lub, aby wybrać kategorię, której użytkownik chce zmienić nazwę, następnie nacisnąć. Potem, wpisać nową nazwę i nacisnąć. Aby wyświetlić hasła w wybranej kategorii. Nacisnąć lub w celu wybrania, następnie nacisnąć. Aby zmienić aktualny język wprowadzania. 46

47 Korzystanie ze słownika osobistego Można utworzyć swoje własne słowniki zapisując nowe wyrazy i definicje w słowniku osobistym. Dodawanie haseł do słownika osobistego 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Słownik osobisty, następnie nacisnąć. 3. Przytrzymać FN i nacisnąć A, aby utworzyć nowy słownik osobisty. 4. Utworzyć nazwę dla nowego słownika i nacisnąć. 5. Wpisać wyraz i jego definicję w odpowiednich polach. Nacisnąć lub, aby przechodzić między polami. Aby zmienić język wprowadzania w czasie wpisywania, przytrzymać FN i nacisnąć M, następnie nacisnąć lub, aby wybrać Język wprowadzania z wyskakującego menu w celu wybrania języka. Uwaga: Każde pole wprowadzania pozwala na wprowadzanie tylko w jednym języku wprowadzania. 47

48 Aby wpisać akcenty (jeśli dozwolone), wpisać literę (np. e), następnie nacisnąć äâß do momentu pojawienia się wybranego akcentu (np. é). Aby wprowadzić specjalny znak (jeśli możliwe), przytrzymać FN i nacisnąć äâß(symb), aby wyświetlić menu symboli. Użyć przycisków kierunkowych, aby przesunąć kursor do wybranego miejsca i nacisnąć. 6. Przytrzymać FN i nacisnąć S, aby zapisać nowe hasło. 7. Aby dodać większą ilość haseł do tego samego słownika osobistego, przytrzymać FN i nacisnąć A, następnie powtórzyć etapy 5-6. Aby utworzyć nowy słownik, nacisnąć ESC, do momentu wyświetlenia się istniejących słowników osobistych, następnie powtórzyć etapy 3-6. Przeglądanie słownika osobistego 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Słownik osobisty, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć lub, aby wybrać słownik 48

49 osobisty (jeśli utworzono więcej niż jeden słownik) i nacisnąć. 4. Wpisać słowo do wyszukiwania w hasłach słownika osobistego, tak samo jak w przypadku translatora. Po każdej wpisanej literze, lista wyników potencjalnych haseł zostanie odświeżona. 5. Jeśli wpisane litery pasują do hasła w liście słów, zostaną automatycznie zaznaczone. Lub nacisnąć lub, aby wybrać inne słowo wyświetlane w liście słów. 6. Nacisnąć, aby zobaczyć definicję. 7. Nacisnąć ESC, po wykonaniu czynności i powrócić do ekranu wyszukiwania haseł słownika. Edytowanie słownika osobistego 1. W menu głównym nacisnąć lub, aby wybrać Ulubione, następnie nacisnąć. 2. Nacisnąć lub, aby wybrać Słownik osobisty, następnie nacisnąć. 3. Nacisnąć lub, aby wybrać słownik osobisty (jeśli utworzono więcej niż jeden słownik) i nacisnąć. 49

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

12-językowy tłumacz Global Translator

12-językowy tłumacz Global Translator 12-językowy tłumacz Global Translator Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi HTC Desire 620 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Funkcje telefonu HTC Desire 620 9 Rozpakowanie HTC Desire 620 11 Tylna pokrywa 12 Karta micro SIM 14 Karta pamięci 15 Akumulator

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM DO NAUKI JĘZYKA & UNIWERSALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI POL Większy wybór instrukcji dostępny jest na stronie www.ectaco.com/support/manuals ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz

ECTACO Partner EP900. Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz Kieszonkowe elektroniczne urządzenie do nauki języka, tłumaczenia tekstów, mówiący słownik angielsko polski i tłumacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Partner, itravl, jetbook, LingvoSoft, Language Teacher, Lingvobit,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja 3

Instrukcja obsługi wersja 3 Instrukcja obsługi wersja 3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo...6 Wprowadzenie...7 Omówienie...7 Pomoc techniczna i wsparcie...7 Dbaj o swój telefon...8 Klawisze i części...9 Pierwsze kroki... 12

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

GT-S5670. Instrukcja obsługi

GT-S5670. Instrukcja obsługi GT-S5670 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Viva H7 Life. Instrukcja użytkownika

Viva H7 Life. Instrukcja użytkownika Viva H7 Life Instrukcja użytkownika 1 1 Przycisk zasilania 2 Przycisk głośności 3 Złącze słuchawek 4 Aparat tylni 5 Złącze karty SIM 6 Złącze karty MicroSD 7 Głośnik 8 Złącze micro USB 9 Mikrofon 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

GT-P7510. Instrukcja obsługi

GT-P7510. Instrukcja obsługi GT-P750 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung P750. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo