uregulowanych. 5 Zarządzenie \\chodzi \\" życie z dniem r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "uregulowanych. 5 Zarządzenie \\chodzi \\" życie z dniem 17.12.2012 r."

Transkrypt

1 - Zarządzenie r 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej r l w Rzeszowie z dnia r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ r l w Rzeszowie a podstawie art. 45 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. z 20 II r. r 112 poz. 654 z późno zm.) oraz 64 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej r 1 w Rzeszowie stanowiącego zalącznik do Zarządzenia r 70/12 Dyrektora SP ZOZ r l w Rzeszowie z dnia r. zarządzam: 1 Wprowadzam cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ r l w Rzeszowie dla o ób nieubezpieczonych i innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdro\votnych na podstawie odrębnych przcpisów oraz ś\viadczeń, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi. udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - stanov.:iący Załącznik r I do niniejszego zarządzenia. 2 Opłaty za świadczenia zdrowotne regulowane są po zarejestrowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej gotówką lub przelewem. Płatność gotówką odbywa się \v momencie zareje tro\:vania usługi w kasie fiskalnej i wydania paragonu lub wystawienia faktury VAT. zaś płatność przelewem na konto powinna być uregulowana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury: 1. za ś\viadczenia udzielane w Szpitalu Miejskim - w Kancelarii Zapisów. Izbie Przyjęć. Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej połączonej z Bankiem Krwi; ') za ś\viadczenia udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej - w rejestracjach przychodni. Punkcie Szczepień Przychodni POZ r 5 i Statystyce Przychodni Specjali tycznej Nr 3. 3 W prz) padku pacj ntó\\ nieubezpieczon) ch pełniających \,"arunki do objęcia pomocą połcczną osoba wysta\viająca fakturę za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązana jest do niezwłoc7nego zawiadomienia Działu Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych o tym fakcie oraz pozyskania danych osobowych pacjenta. l liniej. Le zarządz 'ni' u h) b \\cześnicjszt. akt,' n: nętrzne dotyczące za T "1.1 \. n 11 uregulowanych. 5 Zarządzenie \\chodzi \\" życie z dniem r. 4

2

3 2. Nakłucia diagnostyczne i lecznicze a/ kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka torbieli lub ropnia b/ jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli 3. Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) 4. Nacięcia: a/ ropnia pojedynczego tkanek miękkich b/ mnogich ropni 100,00 5. Zabiegi z zakresu małej chirurgii : a/ wycinanie pojedynczych guzków 60,00 b/ wycinanie mnogich guzków 100,00 c/ inne zabiegi (np.: usunięcie wrastającego paznokcia) 100,00 6. Zaopatrzenie chirurgiczne rany: a/ prostej b/ powikłanej 1 Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach 7. kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią : a/ w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości b/ w razie urazu obejmującego duże stawy i kości 8. Laparotomia zwiadowcza 2700,00 9. Laparotomia z uwolnieniem zrostów otrzewnowych 4200, Duże zabiegi na jelitach 4000, Procedury okołoodbytnicze u dorosłych 1625, Resekcja odbytnicy Przepuklina udowa i pachwinowa 1700, Usunięcie wyrostka robaczkowego 2500, Amputacje 4500,00 Biopsja i miejscowe wycięcie tkanki piersi w schorzeniach nienowotworowych 16. piersi (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 1000, Procedury zabiegowe związane z gruczołami dokrewnymi 4500, Cholecystektomia 4500, Laparoskopowa cholecystektomia 3000,00 Zabiegi w zakresie serca, osierdzia i dużych naczyń , Zabiegi na naczyniach żylnych Ewakuacja guza zaotrzewnowego (ropień) 7000, Plastyka przepukliny metodą Lichtensteina z wszczepem siatki przepuklinowej 2600,00 III. Ortopedia 1. Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia : a/ na dłoń lub stopę

4 b/ na przedramię lub podudzie 60,00 c/ na całą kończynę górną lub dolną 100,00 d/ na tułów 1 2. Założenie szyny gipsowej 3. Założenie szyny Stacka 4. Nastawienie zwichnięcia 100,00 5. Nastawienie złamania a/ prostego 85,00 b/ powikłanego 1 6. Zdjęcie opatrunku gipsowego 7. Zespolenie złamania w obrębie kończyny górnej 4000,00 8. Zespolenie złamania w obrębie kończyny dolnej 4300,00 9. Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego (bez protezy) 4500, Artroskopia lecznicza stawu 3200, Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 12648, Chirurgiczne opracowanie kikutów palców dłoni 1938, Średnie zabiegi na tkankach miękkich 1976, Mniejsze złamania lub zwichnięcia 988, Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 4628,00 IV. Urologia 1. Płukanie pęcherza moczowego 2. Założenie lub zmiana cewnika 3. Odprowadzenie uwięźniętego napletka 4. Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej 5. Odprowadzenie skrętu jądra (operacyjnie) 6. Małe zabiegi prącia 7. Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu 8. Częściowe usunięcie nerki 9. Inna uretroskopia 10. Całkowite usunięcie nerki 11. Założenie nefrostomii 12. Żylaki powrózka nasiennego 13. Duże endoskopowe zabiegi moczowodu 14. Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego 15. Nadłonowy drenaż pęcherza moczowego V. Ginekologia 1. Badanie cytologiczne 1 90,00 90, ,00 800, , , , , , , ,00 2. Badanie cytohormonalne 100,00

5 3. Drobne zabiegi: elektrokoagulacja i podobne 1 4. Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy 600,00 5. Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy 1100,00 6. Założenie spirali wewnątrzmacicznej 200,00 7. Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka 2 8. Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na obecność rzęsistka lub drożdżaków 1 9. Zapis KTG 10. Skaryfikacja pęcherzyków Nabota 11. Zabiegi w obrębie macicy oraz przydatków Procedury zabiegowe na pochwie, sromie i szyjce macicy 2000, Poród naturalny 2000, Cięcie cesarskie 2500, Zabiegi laparoskopowe 3200,00 VI. Laryngologia 1. Płukanie uszu 2. Usunięcie ciała obcego : a/ z ucha b/ z nosa c/ z gardła d/ z krtani 3. Punkcja jednej zatoki szczękowej 4. Paracenteza jednego ucha 41,00 5. Założenie przedniej tamponady nosa 6. Usunięcie tamponady nosa 7. Nacięcie ropnia : a/ ucha zewnętrznego 45,00 b/ języka 81,00 e) przegrody nosa 81,00 8. Opatrunek uszny z lekiem 9. Badanie audiometryczne 1. Badanie dna oka 2. Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 3. Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych 15,00 27,00 80,00 80,00 4. Usunięcie ciała obcego (spojówka, rogówka) 100,00 5. Badanie pola widzenia 60,00 6. c/ okołomigdałowego d/ poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałowego VII. Okulistyka Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 7. Widzenie barw na lampie Wilczka

6 Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze Zabiegi na soczewce 17. Zabiegi na aparacie ochronnym oka 18. Zabiegi na oczodole i aparacie łzowym 19. Zabiegi na rogówce i twardówce 20. Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 21. Zabiegi w jaskrze i na naczyniówce 22. Duże zabiegi na siatkówce 23. Duże zabiegi na ciele szklistym Leczenie zachowawcze okulistyczne 1. VIII. Dermatologia 2. Elektrokoagulacja Światłolecznictwo dermatologiczne jeden zabieg 1. IX. Inne 2. Tlenoterapia 3. Próba wysiłkowa na bieżni 4. Badanie Holtera EKG 5. Całodobowy zapis ciśnienia ABPM 6. Spirometria (z opisem) 7. Test głodowy Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty VEGF Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja jednoczesnym wszczepieniem soczewki Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja jednoczesnym wszczepieniem soczewki Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne Zabiegi witreoretinalne Kriochirurgia podtlenkiem azotu ( poj. zmiana) Dermatoskopia do 3 znamion (każde następne znamię po zł) Badanie elektrokardiologiczne (EKG) z interpretacją Gastrofiberoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Gastrofiberoskopia + ocena histopatologiczna, w tym 1 bloczek, każdy następny po zł (nie uwzględnia się ceny osobodnia) z z , , , , , ,00 12,00 90,00 75,00 27,00 110,00 180,00

7 10. Gastrofiberoskopia + test na Helicobacter Pyroli (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 11. Rektoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 12. Rektoskopia z biopsją, w tym 1 bloczek, każdy następny po zł (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 13. ECPW (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 14. Kolonoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 15. Kolonoskopia z biopsją (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 16. Kolonoskopia z polipectomią (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 17. Znieczulenie miejscowe 18. Znieczulenie ogólne do 1 godz. 19. Znieczulenie ogólne powyżej 1 godz. 20. Kurs w Szkole Rodzenia Kurs w Szkole Rodzenia (nie obejmuje zajęć praktycznych z powodu przeciwwskazań lekarskich potwierdzonych zaświadczeniem) Zaświadczenie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy nie przysługujące na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz z póżn. zm.) X. Zabiegi fizykoterapeutyczne 1 60,00 90, ,00 270,00 360, ,00 180, , ,00 1. Lampa Sollux 4,00 2. Lampa kwarcowa 4,00 3. Ultradźwięki 8,00 4. Terapuls 7,00 5. Magnetronik 6,00 6. Laser 8,00 7. Jonoforeza 6,00 8. Elektrostymulacja 8,00 9. Galwanizacja 5, Interdyn 6, Diadynamik 6, Diatermia krótkofalowa 7, Masaż wirowy całej kończyny 8, Bicze szkockie 15, Krioterapia 7, Masaż całego kręgosłupa 17. Masaż części ciała 18, Ćwiczenia indywidualne (15 ) 18, Ćwiczenia grupowe (15 ) 10,00

8 20. Ćwiczenia na przyrządach ( 15' ) 7, Pionizacja, nauka chodzenia 8, Gimnastyka przy porażeniu połowiczym (30`) 23. Ćwiczenia indywidualne z dzieckiem (30 ) 24. Ćwiczenia wg metod neurokinezjologicznych (VOJTY lub BOBATH) 30`/ 60` / 1. XI. Diagnostyka laboratoryjna Pobranie krwi 2. Tryb CITO dopłata do każdego badania 3,00 3. Badanie ogólne moczu 7,00 4. Badanie glukozy w moczu 5,30 5. Dobowa utrata glukozy w moczu 5,30 6. Próba Addisa lub Hamburgera 7,00 7. OB 5,00 8. Morfologia krwi z rozmazem 8,00 Płytki krwi 6,00 9. (weryfikacja mikroskopowa) 10. Retikulocyty 8, Czas krwawienia lub krzepnięcia 4, Czas protrombinowy 7, Leukocytoza 8, Glukoza we krwi (pobranie z żyły, każde oznaczenie) 7, Glukoza (pobranie z palca ) 4, Mocznik (surowica lub mocz) 6, Kreatynina (surowica lub mocz) 6, Kwas moczowy (surowica lub mocz) 7, Białko całkowite 7, Elektroforeza białek surowicy 21. Cholesterol całkowity 6, HDL-Cholesterol 10, LDL-Cholesterol 8, Trójglicerydy 7, Lipidogram 32, Bilirubina całkowita 7, Próba tymolowa 5, Na lub K (surowica lub mocz) 6, Wapń (surowica lub mocz) 6, Ca 2++ 7, Chlorki (surowica lub mocz) 8, Fosforany (surowica lub mocz) 8, Żelazo w surowicy 8,00 3,00

9 34. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC 12, WR 4, PCT 52, Aminotransferaza AST lub ALT 7, Fosfataza alkaliczna 7, Kwaśna fosfataza 11, Kwaśna fosfataza sterczowa 16, Gammaglutamylotranspeptydaza 9, Dehydrogenaza mleczanowa LDH 11, Kinaza kreatynowa CK 8, Kinaza kreatynowa - izoenzym MB masa 26, Amylaza (surowica lub mocz) 11, APPT - czas koalinowo-kefalinowy 8, Fibrynogen 9, PSA 17, ASO 17, Test lateksowy 6, Próba potowa 52. Odczyn Wallerego Rossa 16, Badanie kału na pasożyty 15, Badanie kału na krew utajoną 8, Badanie kału na obecność barwników żółciowych 6, Badanie kału na resztki pokarmowe 12, Test ciążowy 10, Białko w moczu 6, Białko w moczu dobowym 8, Białko Benca-Jonesa 9, Doustny test tolerancji glukozy 14, Test LE 63. Mg (surowica lub mocz) 9, CRP 16, Manualny rozmaz krwi 8, Profil wchłaniania żelaza (5 pobrań) 28, Bilirubina bezpośrednia 6, Bilirubina pośrednia 4, Antygen Giardia- Lamblia (w kale) 31, TSH 15, FT4 14, Troponina I (CTNI) 25, Test na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter Pyroli 18, Test w kierunku mononukleozy zakaźnej 16, Równowaga kwasowo-zasadowa 10,00

10 76. HBS 11, Toxoplazmoza IgG 24, Toxoplazmoza IgM 28, IgE całkowite 22, D-dimery 26, Alkohol etylowy 18, Jakościowy Panel podstawowy 75, Jakościowy Panel wziewny 75, Jakościowy Panel pokarmowy 75, HbA1c 26, Płyn mózgowo rdzeniowy 18, Badanie ogólne płynu z jam ciała : - podstawowe 10,50 -LDH 11,20 - cukier 5,30 - białko 6,00 -trójglicerydy 7,30 -amylaza 11,00 - cholesterol 6,50 - hematokryt 8,00 - bilirubina 12, GFR 11, P. ciała anty TG 26, P. ciała anty TPO 26, Anty - HBS ilościowo 29, Anty HCV test 3 generacji przesiewowy 34, DHEA S 26, FT-3 ELECSYS 13, Borelioza IgG 96. Borelioza IgM 97. Kwas foliowy 26, Witamina B12 24, FSH ELECSYS 17, CEA 23, Estradiol ELECSYS 19, PSA wolny 15, CA , CA -19,9 31, CA -15,3 31, HCG + Beta ilościowo 29, CMV IgM 43, CMV IgG 43, Różyczka IgG ilościowo 31,50

11 110. Różyczka IgM jakościowo 31, PRL (Prolaktyna) 17, Progesteron ELECSYS 22, Testosteron ELECSYS 20, Adenowirusy w kale 18, Rotawirusy w kale 18, Mycoplasma pneumoniae IgG 14, Mycoplasma pneumoniae IgM 14, Posiew moczu 21, Posiew moczu metodą Uromedium 18, Wymazy (gardło, nos, rana, skóra, pochwa, oko) 31, Wymaz z odbytu 33, Parathormon 15, Ferrytyna 15, P/ciała anty HIV 1/HIV 2 35, LH 19, Albuminy 10, OH Vit D 55, Alpha fetoproteina AFP 14, Borelioza Western- Blot 110, Lipaza 6, NT-pro BNP 55, Chlamydia pneumoniae IgG 32, Chlamydia pneumoniae IgM 32, Chlamydia pneumoniae IgA 52,00 XII. Badania serologiczne 1. Oznaczenie grupy krwi dla dzieci bez przeciwciał 2. Oznaczanie grupy krwi z 1 próbki 45,00 3. Grupa krwi z 2 próbek 4. KREWKARTA z wpisem 5. Odpis grupy krwi 10,00 6. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie ABO 85,00 7. Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych 35,00 8. Miano alloprzeciwciał odpornościowych 60,00 9. Badanie w kierunku NAIH 55, BTA - bezpośredni odczyn antyglobulinowy 15, Fenotyp układu Rh i antygenu K z układu Kell 60, Oznaczanie słabej ekspresji antygenu D 45, Kwalifikacja do podania Gamma anty-d Po poronieniu Po porodzie 35,00

12 14. Wykonanie próby zgodności: 1 lub 2 donacje Każda następna donacja 15. Badanie w kierunku odporności autoprzeciwciał 16. Rozmrażanie FFP 17. Tryb CITO dopłata do każdego badania XIII. Badania cytogenetyczne 1. Kariotyp w limfocytach Test przesiewowy w zespole łamliwego chromosomu X z izolacją DNA 5. Inne badania molekularne (np. detekcja genu SRY) 6. Badanie nasienia 7. Sex chromatyna ,00 25,00 5,00 500, , ,00 70,00 500,00 Izolacja DNA XIV. Radiologia 1. RTG klatki piersiowej PA 35,00 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne 45,00 3. RTG klatki piersiowej boczne lub skośne - 1 projekcja 4. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem 55,00 5. RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem 35,00 6. RTG klatki piersiowej PA dzieci do lat 6 25,00 7. RTG klatki piersiowej boczne dzieci do lat 6 25,00 8. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem dzieci do lat 6 45,00 9. RTG szczytów płucnych 25, RTG mostka boczne 11. RTG żeber ( 1 projekcja ) 25, RTG żeber ( 2 projekcje ) 13. Diagnostyka zespołów mikrodelecji metodą FISH z kariotypem (zespoły Prader- Williego, Angelmana, di Georgea) Test metylacji DNA (badanie disomii jednorodzicielskiej i delecji) w zespole Pradera Williego i Angelmana z izolacją DNA Diagnostyka zespołów mikrodelecji metodą FISH bez kariotypu (zespoły Prader Williego, Angelmana, di Georgea) RTG tchawicy z kontrastem w przełyku AP i boczne ( tarczycy ) 100,00 45,00 Badania Radiologiczne czaszki 1. RTG czaszki PA i boczne - za każdą dodatkową projekcję 2. RTG siodełka tureckiego 25,00 3. RTG uszu - Schuller, Chausse, Guille porównawcze - za każdą projekcję 4. RTG podstawy czaszki 25,00 5. RTG nosa 6. RTG łuku jarzmowego - 1 projekcja 25,00

13 7. RTG żuchwy PA - za każdą następną projekcję 25,00 8. RTG zgryzowe 9. RTG zęba 12, RTG skośne żuchwy 25, RTG stawów skroniowo- żuchwowych ( 2 zdjęcia) - czynnościowe 4 zdjęcia 12. RTG kanałów nerwów wzrokowych m. Rhese - ( 2 zdjęcia) 35, RTG zatok bocznych nosa 14. RTG oczodołów - PA, półosiowe i boczne (urazowe) 15. RTG oczodołów w kierunku ciała obcego ( 2 projekcje na 1 filmie) 35, RTG transorbitalne piramid Schuller II 17. RTG dna jamy ustnej - ślinianki przeglądowe 25,00 Badania Radiologiczne kręgosłupa 1. RTG kręgosłupa szyjnego AP i boczne 45,00 2. RTG kręgosłupa szyjnego boczne i 2 skośne 3. RTG kręgosłupa szyjnego celowane na C1- C2 - ( AP i boczne ) 4. RTG kręgosłupa szyjnego boczne 25,00 5. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- 1 projekcja 6. RTG pogranicza szyjno- piersiowego AP i boczne 45,00 7. RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 8. RTG kręgosłupa piersiowego boczne 9. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i boczne 10. RTG kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe- 1 projekcja 25, RTG kręgosłupa lędżwiowego - skośne - 1 projekcja Badania Radiologiczne miednicy 1. RTG kości krzyżowej lub ogonowej AP i boczne 35,00 2. RTG miednicy lub stawów biodrowych dorośli 3. RTG miednicy lub stawów biodrowych - dzieci do lat 6 25,00 4. RTG stawu biodrowego - 1projekcja 25,00 5. RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 25,00 6. RTG stawów krzyżowo-biodrowych skośne (2 projekcje) 35,00 7. RTG spojenia łonowego AP 8. RTG spojenia łonowego czynnościowe 35,00 9. RTG kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego AP na stojąco Badania Radiologiczne kończyny górnej 1. RTG łopatki AP i boczne 2. RTG obojczyka 25,00 3. RTG stawu mostkowo-obojczykowego 25,00 4. RTG stawu barkowego AP 5. RTG stawu barkowego osiowe 25,00

14 6. RTG kości ramieniowej - 2 projekcje 7. RTG kości ramieniowej transtorakalne 8. RTG stawu łokciowego - 2 projekcje 35,00 9. RTG przedramienia - 2 projekcje 35, RTG kości nadgarstka - 2 projekcje 25, RTG ręki 2 projekcje 25, RTG palców ręki - 2 projekcje 13. RTG obu rąk AP - porównawcze 14. RTG obu rąk - 2 projekcje (PA+skosy) 15. Określenie wieku kostnego ( ręka PA ) 25,00 Badania Radiologiczne kończyny dolnej 1. RTG kości udowej - 2 projekcje 2. RTG stawu kolanowego - 2 projekcje 3. RTG obu stawów kolanowych - 2 projekcje ( AP+boczne) 60,00 4. RTG osiowe rzepki 25,00 5. RTG kości podudzia - 2 projekcje 6. RTG stawu skokowego - 2 projekcje 7. RTG obu stawów skokowych - 2 projekcje (AP+boczne) 8. RTG kości piętowych - 1 projekcja 9. RTG stopy - 2 projekcje 10. RTG obu stóp AP i boczne - porównawcze 35, RTG palców stopy - 2 projekcje Badania Radiologiczne jamy brzusznej 1. RTG przeglądowe jamy brzusznej 2. RTG przeglądowe jamy brzusznej i miednicy małej 3. RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do 6 lat 4. RTG podżebrza 25,00 RTG- inne 1. Lokalizacja ciała obcego 35,00 2. Zdjęcie celowane w obrębie jednego narządu - 1 projekcja 3. Lokalizacja sondy dwunastniczej 35,00 4. Opis zdjęć własnych - konsultacja radiologiczna 25,00 Kontrastowe badania radiologiczne 1. Badanie kontrastowe przełyku 2. Badanie kontrastowe żołądka i dwunastnicy 3. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dorośli 4. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dzieci 5. Badanie kontrastowe jelita grubego per os 70, ,00 110,00 1

15 6. Badanie kontrastowe jelita grubego - wlew doodbytniczy 600,00 7. HSG 500,00 8. Pielografia wstępująca 800,00 9. Cholangiografia 1 XV. Tomograf Komputerowy BADANIA PODSTAWOWE 1. TK głowy bez kontrastu 294,00 2. TK głowy z kontrastem 336,00 3. TK głowy + tylny dół z kontrastem 322,00 4. TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok bez kontrastu 210,00 5. TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok z kontrastem 294,00 6. TK szyi bez kontrastu 294,00 7. TK szyi z kontrastem 3 8. TK klatki piersiowej / HRCT bez kontrastu 280,00 9. TK klatki piersiowej / HRCT z kontrastem 392, TK jamy brzusznej bez kontrastu TK jamy brzusznej z kontrastem TK miednicy mniejszej bez kontrastu TK miednicy mniejszej z kontrastem TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej bez kontrastu TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej z kontrastem 504, TK kręgosłupa C / Th / L-S bez kontrastu 252, TK kręgosłupa C / Th / L-S z kontrastem 322, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) bez kontrastu 252, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) z kontrastem 322, Politrauma bez kontrastu 448, Politrauma z kontrastem 560,00 BADANIA DWU - LUB WIELOFAZOWE Z KONTRASTEM 22. TK głowy 476, TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok 434, TK szyi 490, TK klatki piersiowej 532, TK jamy brzusznej 560, TK miednicy mniejszej 560, TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej 588, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) 462,00

16 30. TK inne 546,00 BADANIA SPECJALNE 31. TK angiografia naczyń głowy / naczyń szyi / naczyń klatki piersiowej / naczyń jamy brzusznej / naczyń miednicy mniejszej / naczyń kończyn 700, TK wirtualna kolonoskopia kolonografia 784, Dokumentacja na kliszy 42, Wykonanie dodatkowej dokumentacji na kliszy 35. Zapis elektroniczny zdjęcia TK XVI. Badanie mammograficzne 1. Mammografia 90,00 2. Mammografia jednej piersi 45,00 3. Mammograficzne zdjęcie celowane 22,00 XVII. Badania ultrasonograficzne 1. USG tarczycy 2. USG jamy brzusznej 3. ECHO serca z Dopplerem 100,00 4. Echokardiografia przezprzełykowa 264,00 5. USG prostaty 55,00 6. USG jąder 7. USG ślinianek 8. USG sutka 9. USG narządów miednicy mniejszej - ginekologiczne 10. USG położnicze 11. USG szyi 12. USG wybiórcze jednego narządu 13. USG jam opłucnej 14. USG mózgowia przez ciemiączko 15. USG Doppler tętnic domózgowych USG Doppler żył kończyn dolnych 1 noga USG Doppler żył kończyn dolnych 2 nogi 180, USG Doppler tętnic kończyn dolnych USG Doppler żył kończyn górnych 1 ręka USG Doppler żył kończyn górnych 2 ręce 160, USG Doppler tętnic kończyn górnych USG Doppler aorty brzusznej USG Doppler przetok dializacyjnych 1

17 24. USG Doppler pozostałych dostępnych badaniem tętnic Biopsja sutków pod kontrolą USG w tym bad. histopatologiczne (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Biopsja tarczycy, ślinianek lub węzłów chłonnych pod kontrolą USG w tym bad. histopatologiczne (nie uwzględnia się ceny osobodnia) XVIII. Szczepienia ochronne ( 1 dawka) 1 364,00 728,00 1. Przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi, HIB 110,00 2. Przeciwko pneumokokom 190,00 3. Przeciwko meningokokom 1 4. Przeciwko rotawirusom 190,00 5. Przeciwko WZW B, HIB, błonicy, krztuścowi, tężcowi 190,00 6. Przeciwko WZW typ B (żółtaczce zakaźnej) 38,00 7. Przeciwko ospie wietrznej 210,00 8. Przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi. Polio dla 5 latków 1 9. Przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi od 14 lat 110, Przeciwko żółtaczce typu A Przeciwko grypie dla dorosłych 12. Przeciwko grypie dla dzieci do 3 lat 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych XIX. Osobodzień (nie obejmuje zabiegów i porodu naturalnego oraz badań tomografii komputerowej) Oddział Ginekologiczno Położniczy Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Oddział Pediatryczno Pulmonologiczny Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka 8. Oddział Okulistyki 26,00 25, ,00 400,00 400, ,00 400,00 400,00 400,00 * Świadczenia nie ujęte w Załączniku Nr 1 wykonywane sporadycznie wyceniane będą jednostkowo na podstawie kosztów własnych sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. z późn. zmianami Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych i innych

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 13.11.2012 r. Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych i innych

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI 1/6 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł 3. Zdjęcie ze środkiem kontrastowym 2x P-A, Bok 60zł 4. Zdjęcie u dzieci do lat

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku.

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku. ZATWIERDZAM DYREKTOR 6 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SPZOZ w DĘBLINIE mgr inż. Wojciech ZOMER Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS Świadczenia objęte zakresem Program Profit Plus udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Program Profit Plus udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1. Hot Line Medicover:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul.żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG ULTRASONOGRAFIA USG jamy brzusznej /wątroby, układu moczowego, trzustki, pęcherzyka 1. żółciowego, nerek/

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r.

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r. Audiometr z opisem 37,00 zw. 37,00 Audiometr bez opisu 26,00 zw. 26,00 Badanie bezdechu sennego 620,00 zw. 620,00 Badanie immunofenotypów 200,00 zw. 200,00 Badanie urodynamiczne 470,00 zw. 470,00 Biopsja

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel.: 81 724 42 26, fax: 81 747 57 10 2.2 CENNIK DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej ' Załącznik Nr 1 Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 lutego 2016 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 19 /2015 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-12 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ 2 Dodatkowe konsultacje, diagnostyka, farmakoterapia oraz inne świadczenia i uslugi med.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

CENNIK DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI

CENNIK DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI CENNIK DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI 1001 1 Rtg klatki piersiowej P.-A 30,00 zł 1002 1b Rtg klatki piersiowej boczne 30,00 zł 1003 1d Rtg klatki piersiowej u dzieci 30,00 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI KOD FISKA LNY DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI STAWKA VAT 1001 1 Rtg klatki piersiowej P.-A 30,00 zł 1002 1b Rtg klatki piersiowej boczne 30,00 zł 1003 1d Rtg klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu

CENNIK USŁUG Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu I Badania laboratoryjne Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu RODZAJ BADANIA CENA W PLN HEMATOLOGIA

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim CENNIK ŚWIADCZEŃ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł 3. Oddział

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha

CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha Spis treści 1. BADANIA LABORATORYJNE... 2 a. Hematologia... 2 b. Koagulologia... 2 c. Serologia grup krwi... 2 d. Biochemia... 4 e. Analityka ogólna... 5 f. Immunodiagnostyka...

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH

CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH Załącznik Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego PCM S.A. CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH 1. Badanie EKG 32,00 2. Badanie EKG z opisem 42,00 3. Badanie EKG metodą Holtera 158,00 4. 24h pomiar ciśnienia

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Za świadczenia zdrowotne udzielane w SP ZOZ w Krotoszynie osobom nieuprawnionym oraz zlecającym takie usługi.

Za świadczenia zdrowotne udzielane w SP ZOZ w Krotoszynie osobom nieuprawnionym oraz zlecającym takie usługi. Za świadczenia zdrowotne udzielane w SP ZOZ w Krotoszynie osobom nieuprawnionym oraz zlecającym takie usługi. BADANIA USG Jama brzuszna 50,- Tarczyca 50,- Szyi i węzłów chłonnych 50,- Piersi 50,- Jąder

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,-

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl /Zarz. Dyrektora SP

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG FIZYKOTERAPIA KINEZYTERAPIA INHALACJE LECZNICZE MASAŻ LECZNICZY INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LECZNICZE

CENNIK USŁUG FIZYKOTERAPIA KINEZYTERAPIA INHALACJE LECZNICZE MASAŻ LECZNICZY INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LECZNICZE Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z 30 maja 2017 CENNIK USŁUG - wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00 zł. 3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A+BOK Z KONTRASTEM 45,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00 zł. 3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A+BOK Z KONTRASTEM 45,00 zł I. BADANIA RTG CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A 30,00 zł 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU ZŁOTEGO

ZAKRES PAKIETU ZŁOTEGO ZAKRES PAKIETU ZŁOTEGO I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA BRUTTO w zł. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA BRUTTO w zł. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł 3. Oddział

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3

Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3 Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3 PORADY, ZABIEGI I INNE 1 Porada lekarska: a) lekarz p.o.z. 50,00 b) lekarz specjalista 70,00 c) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy 70,00 d) lekarz

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE I. PRACOWNIE RADIOLOGII I ULTRASONOGRAFII 1. RADIOLOGIA CYFROWA Szpital, ul. Św. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł/dzień 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł/dzień 3. Oddział Pediatryczny 120 zł/dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PODKARPACKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE, UL. RYCERSKA 2

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PODKARPACKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE, UL. RYCERSKA 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PODKARPACKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE, UL. RYCERSKA 2 L.p. Nazwa usługi Cena w zł Porady i zabiegi 1. Porada lekarza

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Cennik usług medycznych z zakresu medycyny pracy Cennik usług medycznych z zakresu medycyny pracy 25. MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza 5 25 792 44-34 Przychodnia Rejonowa w Łochowie ul. Al. Łochowska 73 25 675-12-29 {gallery}pracownia-rtg{/gallery} Badanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE I. PRACOWNIE RADIOLOGII I ULTRASONOGRAFII 1. RADIOLOGIA Rejestracja od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia ZDROWIE Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic Nr Świadczenie Forma indywidualna Forma rodzinna Pierwsza linia medyczna (całodobowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.01.2017r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo