REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.GESELLE.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ 1 Postanowienia wstępne 1. Poniższy tekst stanowi regulamin (Regulamin) sklepu internetowego prowadzonego pod adresem zwanego dalej Sklepem. Operatorem sklepu jest Jubiler Wiesława Geselle z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z tego sklepu internetowego. 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej Sklepu ma Jubiler Wiesława Geselle, z siedzibą przy ul. Kołłątaja 21, Wrocław, zwany w niniejszym regulaminie GESELLE Jubiler. Działalność została wpisana przez Prezydenta Wrocławia do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr Informacje dotyczące produktów w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu. 4. Regulamin stosuje się wyłącznie do konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów. 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane. 2 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. 2. Wszelkie promocje obejmujące serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez GESELLE Jubiler. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. 3. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu: 1) każdy z towarów jest unikalny i nieznacznie różni się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów,

2 2) wizerunki produktów prezentowanych w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości), 3) różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego Klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. GESELLE Jubiler dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). 4) poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnić się między sobą, co wynika z faktu, iż wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie. 3 Jakość produktów i certyfikaty 1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności GESELLE Jubiler z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmii za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku). Podstawa prawna: kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U z późn. Zmianami), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z późn. Zmianami). 2. GESELLE Jubiler poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego specjalnym Certyfikatem GESELLE Jubiler. 4 Przyjmowanie i realizacja zamówienia 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny. 4. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 5. Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godz oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 6. GESELLE Jubiler zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. 7. GESELLE Jubiler nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem

3 ceny, za wyjątkiem formy płatności za pobraniem". 8. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez GESELLE Jubiler. 9. W szczególnych przypadkach GESELLE Jubiler zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów. 10. Kamienie szlachetne różnią się minimalnie między sobą. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi kamienia o konkretnych, zamówionych parametrach Sklep zaproponuje w tej samej cenie kamień o nieznacznie różniących się parametrach i takiej samej lub wyższej wartości rynkowej. 5 Warunki składania zamówień 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na produkty są wyłącznie Klienci, tj. osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika Sklepu (szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu.) Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności: 1) dokonanie rejestracji w Sklepie; 2) dokonanie aktywacji konta, poprzez kliknięcie w link wysłany na adres mailowy Klienta; 3) zalogowanie w Sklepie przy użyciu loginu i hasła. 2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie. 3. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez GESELLE Jubiler pod kątem dostępności towaru. Niektóre produkty mogą być w każdym czasie wycofane ze sprzedaży w serwisie lub mogą być czasowo niedostępne. 4. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do serwisu poprzez dodanie produktu prezentowanego w serwisie do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na towar przez wybór przycisku Złóż Zamówienie. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem: 1) komputer PC;

4 2) szerokopasmowe łącze internetowe; 3) przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej); 4) zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS; 6 Zmiany i rezygnacja z zamówienia 1. GESELLE Jubiler zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, GESELLE Jubiler niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz GESELLE Jubiler, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru. 2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną em, na adres za pośrednictwem strony internetowej lub dzwoniąc do siedziby GESELLE Jubiler na nr , do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w Sklepie. 4. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższenie dotyczy sytuacji obioru produktu w siedzibie GESELLE Jubiler. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia produktu. 5. GESELLE Jubiler rozpoczyna realizację: 1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Sklepie jako aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Sklepie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki, 2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez GESELLE Jubiler u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności GESELLE Jubiler dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem. 7 Termin realizacji zamówienia 1. GESELLE Jubiler zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Sklepie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten to czas wykonania produktu, który należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia przyjęcia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka

5 zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 2. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. 3. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Termin realizacji podany przy produktach nie dotyczy zamówień z odbiorem w salonie. 4. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient i ustalane są indywidualnie. 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, GESELLE Jubiler niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie. 6. Termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych. Termin na dostawę Towaru liczony jest od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. 8 Odstąpienie od umowy 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zamówiony w Sklepie towar składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 10 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (wzór tutaj) Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym, to jest: towar musi być w oryginalnym opakowaniu, z dołączoną do niego kompletną dokumentacją (paragon, gwarancja, instrukcja i inne) oraz metkami. Cena zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane. 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 powołanej powyżej w ust. 1 ustawy, m. in. w wypadku świadczeń

6 o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za odesłany towar wyłącznie na podstawie oryginału paragonu fiskalnego GESELLE Jubiler. 9 Ceny i płatności 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji. 3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 4. GESELLE Jubiler zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stroniem Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 5. W przypadku realizacji zamówienia o wartości przekraczającej 500 zł brutto, Klient otrzyma Brylantową Kartę Geselle uprawniającą do upustów cenowych i uczestnictwa w promocjach, zgodnie z obowiązującym regulaminem Brylantowej Karty. 6. Sklep honoruje następujące formy płatności: 1. opłata przy odbiorze zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera, na poczcie lub też w sklepie stacjonarnym. 2. karta kredytowa/eprzelew zapłata realizowana przez Dotpay w czasie rzeczywistym zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu. 3. przekaz/przelew na rachunek sklepu: mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, numer rachunku : , w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu. 7. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w pkt. 6 brak zapłaty za zamówiony produkt w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

7 10 Odbiór przesyłki i dostawa 1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków doręczeń dostępnych tutaj. 2. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla Klienta punktu odbioru paczek firmy UPS. 3. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18 w dni robocze. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizo. 4. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera: 1) sprawdzić ogólny stan przesyłki oraz czy opakowanie nie jest naruszone, 2) jeżeli przesyłka jest nienaruszona otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. 5. Klient w przypadku stwierdzenia, że: 1) opakowanie jest naruszone lub 2) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub 3) towar jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się z GESELLE Jubiler za pośrednictwem serwisu, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową. 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki. 7. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera lub listonosza jest podstawą do uznania reklamacji, co do niezgodności towaru z Umową. 8. Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów o 10 dni, GESELLE Jubiler uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę, zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach. 9. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy,

8 zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu. 11 Reklamacje 1. Klient ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach. 2. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 2 lat od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy zgłosić się do siedziby firmy wraz z reklamowanym produktem lub wysłać go do siedziby firmy wraz z dokumentem reklamacyjnym (wzór tutaj) na adres: Jubiler Wiesława Geselle ul. Kołłątaja Wrocław z dopiskiem: REKLAMACJA 3. Dostarczenie towaru do siedziby firmy odbywa się zawsze na koszt Klienta. 4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady. 5. GESELLE Jubiler pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy. 6. GESELLE Jubiler nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta. 7. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia sprzedawcy produktu, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację. 8. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu. 9. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które GESELLE Jubiler nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania itp.), GESELLE Jubiler skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

9 12 Newsletter 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres . Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje. 2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego. 13 Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. Dz.U ), GESELLE Jubiler zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie. 4. GESELLE Jubiler zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym

10 zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. 5. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. 6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZŁOTO INWESTYCYJNE YES K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZŁOTO INWESTYCYJNE YES K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZŁOTO INWESTYCYJNE YES K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J. I. Postanowienia wstępne 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.yes.pl/zloto_inwestycyjne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl

Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl Regulamin sklepu internetowego jubilerskorpion.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jubilerskorpion.pl jest: F.P.H.U. SKORPION z siedzibą w Tumlinie Dąbrówce, pod adresem: Tumlin Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0

REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 REGULAMIN ZAKUPÓW W E-SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24 12 2014 w.3.0 DEFINICJE 1. E-Sklep Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.visal.pl., z którym Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N S K L E P U I N T E R N E T O W E G O I N S O L I T O D E S I G N. C O M

R E G U L A M I N S K L E P U I N T E R N E T O W E G O I N S O L I T O D E S I G N. C O M R E G U L A M I N S K L E P U I N T E R N E T O W E G O I N S O L I T O D E S I G N. C O M I. Wstęp 1 INSOLITODESIGN.COM Katarzyna Mrzewa z siedzibą w Łodzi, adres: 94-051 Łódź, Al. Wyszyńskiego 93 lok.10,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy loyaltysystem.pl, działający pod adresem loyaltysystem.pl, prowadzony jest przez: Sartweb.pl sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ / POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ / POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ / POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Informacje ogólne 1. Usługodawcą w sklepie internetowym: sanki.com.pl jest firma VT-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REJESTRACJI

FORMULARZ REJESTRACJI Regulamin 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. DNI ROBOCZE dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. FORMULARZ REJESTRACJI - usługa dostępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014 PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edycja 3.2014 Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.pani-teresa.pl prowadzony jest przez firmę PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com.

REGULAMIN. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com. REGULAMIN Sklep internetowy www.placefordress.com jest prowadzony przez Place for Dress Agata Olszyńska, Marta Wiznerowicz, S. C., ul. Leśnowolska 36 a 60-452 Poznań, NIP 7822562845, REGON 302491688 1.

Bardziej szczegółowo