Analiza GC, MS i IR lipidów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza GC, MS i IR lipidów"

Transkrypt

1 Analiza GC, MS i IR lipidów Erwin Wąsowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Kurs chromatografii w analizie żywności Nasze początki lata 60-te, 70-te 1

2 Kwasy tłuszczowe 1973 rok znaczanie kwasów tłuszczowych w łoju i oleju z pszenicy przy pomocy chromatografii gazowej Kwasy tłuszczowe 1981 rok Wąsowicz E., Kamiński E. Fatty acid composition of Bebiko infant formula determined by support-coated open tubular gas chromatography. Die Nahrung 25, 6, Analiza kwasów tłuszczowych techniką GC Kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego (mieszanina 14:0 do 24:0 rzepak std mix, Supelco) HP6890 S/SL, FID Kolumna Supelcowax-10 (30m x 0.25mm x 0.25μm) Gaz nośny: hel Temp analizy: 210 o C (izoterma); Ciśnienie psi Przepływ 1.0ml/min (32cm/s) Split 1:50 Temp analizy: 230 o C (izoterma); Ciśnienie psi Przepływ 1.0ml/min (32cm/s) Split 1: o C 230 o C Analiza kwasów tłuszczowych techniką GC Kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego (mieszanina 14:0 do 24:0 rzepak std mix, Supelco) HP6890 S/SL, FID Kolumna Supelcowax-10 (15m x 0.100mm x 0.33μm) Gaz nośny: wodór Temp analizy: 210 o C (izoterma); Ciśnienie - 44 psi Przepływ 0.4ml/min (45cm/s) Split 1:150 Temp analizy: 230 o C (izoterma); Ciśnienie - 46 psi Przepływ 0.4ml/min (45cm/s) Split 1:150 FID Hz (opcja) 210 o C 230 o C 2

3 EKSTRAKCJA LIPIDÓW, PRZECHWYWANIE lipidy z tkanek winny być ekstrahowane bezpośrednio z żywego organizmu gdy to nie jest możliwe, tkanka winna być szybko zamrożona (suchy lód, ciekły azot) i przechowywana w zamkniętym naczyniu w atmosferze azotu w temp C (-60 0 C próbki osocza krwi) ażeby zapobiec autooksydacji, zaleca się stosowanie syntetycznego przeciwutleniacza w rozpuszczalnikach stosowanych do przechowywania lipidów (50 do 100mg/litr) o ile to możliwe, badanie próbek lipidów należy prowadzić w atmosferze azotu Kurs- Chromatografia gazowa w analizie żywności, Poznań

4 RZPUSZCZALNŚĆ LIPIDÓW koncentracje lipidów, odparowywanie rozpuszczalnika należy prowadzić w temp. nie wyższej niż 40 0 C próbki lipidów lub standardy nie powinny być przechowywane bez rozpuszczalnika; należy je przechowywać w relatywnie niepolarnym rozpuszczalniku w temp C w szklanych naczyniach (nigdy w plastikowych) w atmosferze azotu (krótkoterminowe przechowywanie) W PTYMALNYCH WARUNKACH LIPIDY NIE PWINNY ZMIENIAĆ SKŁADU ANI STRUKTURY W CZASIE EKSTRAKCJI I PRZECHWYWANIA lipidy o niskiej polarności (triacyloglicerole, estry cholesterolu) są dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach węglowodorowych takich jak heksan, cykloheksan, toluen oraz w rozpuszczalnikach o nieco wyższej polarności jak chloroform i etery. Lipidy te nie są raczej nierozpuszczalne w polarnych rozpuszczalnikach takich jak alkohole, szczególnie metanol. lipidy polarne słabo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach węglowodorowych, natomiast łatwo w bardziej polarnych rozpuszczalnikach takich jak chloroform, metanol i etanol. Aceton jest dobrym rozpuszczalnikiem dla glikolipidów ale nie fosfolipidów. EKSTRAKCJA LIPIDÓW do ekstrakcji lipidów z tkanek zwierzęcych, roślinnych i bakterii najczęściej używa się mieszaniny chloroform - metanol ( 2:1 vol ) z wodą jako składnikiem tkanek do ekstrakcji lipidów ze skrobi zbożowej stosuje się najczęściej butanol nasycony wodą oczyszczenie ekstraktu z substancji nielipidowych (cukry, aminokwasy, mocznik, sole) polega na przemyciu solanką (0.88% KCL w wodzie). dolna warstwa : chloroform metanol woda ( 86 : 14 : 1 ) zawiera lipidy górna warstwa : chloroform metanol woda ( 3 : 48 : 47 ) zawiera zanieczyszczenia ZALECANE METDY 1. Metoda Folch, Lees i Stanley 2. Metoda Bligh i Dyer 3. Ekstrakcja tkanek roślinnych 4. Metody ekstrakcji dla analizy lipidomic- Han i Gross 4

5 PRZYGTWANIE ESTRÓW METYLWYCH KWASÓW TŁUSZCZWYCH próbka lipidów ; zwykle mniej niż 10 mg (wysoka czułość GC) estry metylowe kwasów przechowywać w heksanie zawierającym 50 ppm BHT hydroliza ( zmydlanie lipidów ) - nadmiar etanolowy roztwór KH w celu otrzymania estrów metylowych KT większość lipidów może być przeestryfikowanych bezpośrednio, bez konieczności ich hydrolizy ESTRYFIKACJA I TRANSESTRYFIKACJA W BECNŚCI KWASÓW Wolne kwasy tłuszczowe są estryfikowane i lipidy acylowe transestryfikowane w dużym nadmiarze bezwodnego metanolu i obecności kwasu jako katalizatora R CR + CH 3 H RCCH 3 + R H R CH + CH 3 H RCCH 3 + H2 Katalizatory : HCl w metanolu 5% (w/v ) H 2 S 4 w metanolu 1 2% ( v/v ) BF 3 w metanolu 12 14% ( w/v ) TRANSESTRYFIKACJA W BECNŚCI ZASAD lipidy acylowe są transestryfikowane szybko w obecności bezwodnego metanolu i katalizatora zasadowego (wolne kwasy tłuszczowe nie są estryfikowane) R CR + CH 3 H R CCH 3 + R H.5 M metanolan sodu w bezwodnym metanolu jest najlepszym katalizatorem K. Ichihara, Y. Fukubayashi ( 2010 ) Preparation of Fatty Acid Methyl Esters for Gas Liquid Chromatography Journal of Lipid Research 51, GC ANALIZA ESTRÓW METYLWYCH KWASÓW TUSZCZWYCH możliwość uzyskania pełnej ilościowej analizy w krótkim czasie analiza GC pozwala tylko na identyfikację tentative nowe próbki, pierwszy raz analizowane powinny znaleźć potwierdzenie w identyfikacji technikami spektroskopowymi wartości ECL ( equivalent chain lengths ) są bardzo użyteczne w identyfikacji kwasów tłuszczowych 5

6 ANALIZA ILŚCIWA SKŁADU KWASÓW TŁUSZCZWYCH niezależnie od kolumny należy sprawdzić działanie GC poprzez analizę mieszaniny standardowej o znanym składzie (zbliżonym do analizowanych prób) w wypadku wymaganej dużej precyzji analiz, w przypadku stosowania FID współczynniki korekcyjne winny być zastosowane w celu kompensacji braku jonizacji węgla karboksylowego w czasie spalania a także minimalnego wpływu na jonizację braku atomów wodoru przy podwójnych wiązaniach ZAPEWNIENIE KNTRLI JAKŚCI W ANALIZIE przed rozpoczęciem serii analiz na kolumnę chromatograficzną zawsze należy wstrzyknąć rozpuszczalnik (heksan lub heptan. Na chromatografie nie powinno być pików innych niż rozpuszczalnik. Test należy powtarzać po 10 analizach zalecane jest uczestnictwo w testach międzylaboratoryjnych co najmniej raz w roku sprawność kolumny i stosowanych parametrów analizy należy sprawdzać z wykorzystaniem dostępnych mieszanin standardów o składzie zbliżonym do analizowanych próbek piki należy identyfikować przez porównanie z czasami retencji standardów FAME. Niezidentyfikowane piki trzeba identyfikować wykorzystując GC - MS, FTIR niezidentyfikowane piki, jeśli potwierdzono, że nie są to kwasy tłuszczowe, nie mogą być włączone do obliczeń całkowitej zawartości tłuszczu, kwasów nasyconych cis monoenowych, cis polienowych itp. 6

7 Regulacje dotyczące oznakowania żywności w Ameryce Północnej definiują całkowitą zawartość tłuszczu jako sumę kwasów tłuszczowych występujących we wszystkich klasach lipidów obecnych w matrycy żywnościowej i wyrażonej jako ekwiwalent triacylogliceroli ( TAG ). Współczynniki przeliczeniowe poszczególnych estrów metylowych kwasów tłuszczowych ( FAME ) do ekwiwalentu TAG przedstawiono w tabeli Regulacje oznakowania żywności wymagają deklaracji całkowitej zawartości tłuszczu i nasyconych kwasów tłuszczowych ( SAFA ) i kwasów trans. Nie ma obowiązku deklaracji kwasów cis monenowych (MUFA), i n 6 i n 3 wielonienasyconych kwasów (PUFA). Dane te można dobrowolnie podawaćw tabelach, podobnie jak zawartość kwasów EPA i DHA ( LC PUFA ). Należy zaznaczyć, że zawartość kwasów musi być podawana jako wolne kwasy tłuszczowe ( FFA ). Współczynniki przeliczeniowe indywidualne FAME na FFA także podano w tabeli. CIS -, TRANS -, KWASY W PRDUKTACH MLECZNYCH I TŁUSZCZACH PRZEŻUWACZY Standard wewnętrzny 13:0 TAG, czystość 99% (2.0 mg/ml heksanu) bliczenie zawartości poszczególnych kwasów jako FAMEx (W FAMEx ) lub jako TAG (W TAGx ) w 100 g próby W FAMEx = A x x W TAGis x g R x A is W TAGx = W FAMEx x F TAGx A x - powierzchnia piku kwasu tłuszczowego x W is - waga standardu wew. TAG 13 : 0 w g A is - powierzchnia piku IS g - współczynnik konwersji wagi IS ( 13 : 0 ) z TAG do wagi FAME R x - współczynnik korekcyjny (obliczony teoretycznie) odpowiedzi FID ( TCFx ) dla FAME w stosunku do IS C 13:0 TAG 7

8 CIS -, TRANS -, KWASY W LEJACH I TŁUSZCZACH NIEPRZEŻUWACZY Standard wewnętrzny - C 21 :0 TAG czystość >99% (5.0 mg/ml chloroformu) bliczenie jako FAME ( W FAMEx ) lub jako TAGx ( W TAGx ) zawartości poszczególnych kwasów tłuszczowych w 100 g próby W FAMEx = A x x W is x x R x A is W TAGx = W FAMEx x F TAGx A x - powierzchnia piku kwasu tłuszczowego x W is - waga standardu wewnętrznego C 21 : 0 mg A is - powierzchnia piku IS współczynnik konwersji wagi IS ( 21 : 0 ) z TAG do wagi FAME R x - współczynnik korekcyjny obliczony teoretycznie odpowiedzi FID ( TCFx) dla FAME w stosunku do IS C 21:0 TAG CIS -MNENWYCH, CIS -PLIENWYCH KWASÓW NASYCNYCH W TŁUSZCZACH ZAWIERAJĄCYCH DŁUGŁAŃCUCHWE WIELNIENASYCNE KWASY TŁUSZCZWE (LC PUFA) Standard wewnętrzny 23 : 0 TAG, czystość > 99%, 2.0 mg/ml chloroformu bliczenie zawartości poszczególnych kwasów jako FAME lub jako TAG ( W TAGx ) w 100 g próby W FAMEx = A x x W TAGis x x R x A is W TAGx = W FAMEx x F TAGx A x - powierzchnia piku kwasu tłuszczowego x W is - waga standardu wewnętrznego TAG 23 : 0 mg współczynnik konwersji wagi IS ( 23 : 0 ) z TAG do wagi FAME R x - współczynnik korekcyjny odpowiedzi FID dla FAMEx w stosunku Do IS C 23:0 TAG (obliczony teoretycznie TCFx) 8

9 Abundance m/z--> /1/2012 GC-MS MS, MS w analizie lipidów żywności Analiza kwasów tłuszczowych techniką GC/MS Rośliny i zwierzęta kwasy parzystowęglowe, prosty łańcuch, terminalna grupa karboksylowa Pochodne: TMS, TBDMS, FAME (diazometan, BF 3, MeNa, KH- MeH) Nasycone FAME (EI): m/z 74 (przegrupowanie McLafferty ego) R H + R CH 2 CH 3 H + H 2 C CH 3 m/z 74 Abundance m/z--> Average of to min.: HJ_BACT4.D (-) 74 C12:0 (MW=214) Average of to min.: HJ_BACT4.D (-) C18:0 (MW=298) FAME Fattyacidmethylesters R C 2 Me są bardzo stabilne, widma masowe dobrze przedstawione w literaturze, pasmo macierzyste estru metylowego kwasu alifatycznego jest przeważnie wyraźne, m/z 74 pasmo główne estrów metylowych kwasów o łańcuchach prostych od C 6 od C 26 zmniejsza się gdy wzrasta ilość wiązań podwójnych, rozpad γ charakterystyczny jon m/z 87(sugeruje ester metylowy), [M-31/2] + strata metanolu [M-43] + strata C 2 do C 4 [M-59] + C()CH 3 [CH 3 C(CH 2 )n] + często m/z 87, 143, 199 UWAGA: chemiczna jonizacja z zastosowaniem amoniaku daje intensywny [M+18] + niezależnieodstopnianienasycenia

10 Estry metylowe kwasów monoenowych Widmo FAME różni się od nasyconych: Charakterystyczne jony: [M-32] +, [M-31] +, [M-74] +, [M-116] +, [C n H 2n-1 ] + brakuje jonów wskazujących pozycję podwójnego wiązania jak i konfigurację Widmo masowe EI pochodnej DMX i picolinylowej kwasu 18:1 n-9. Jony różniące się 12amu zamiast regularnych różniących się 14amu obserwuje się we fragmentach gdzie występuje wiązanie podwójne

11 ANALIZA ILŚCIWA ESTRÓW METYLWYCH KWASÓW TUSZCZWYCH (FAME) TECHNIKĄ GC -MS Technika GC - MS dostarcza ważnych informacji spektrometrycznych analizowanych związków dla charakterystyki jakościowej FA Technika GC - MS posiada także duże możliwości w ilościowej analizie FAME szczególnie w próbach o złożonym biochemicznym składzie 11

12 PŁĄCZNIE CHRMATGRAFU GAZWEG ZE SPEKTRMETREM PDCZERWIENI WSTĘP Zakres podczerwieni obejmuje widmo promieniowania elektromagnetycznego między obszarem widzialnym a mikrofalowym a 200cm -1 ( µm ) Pojęcia podstawowe: Długość fali µ 10-3 mm Częstość liczba falowa ν jednostka ( cm -1 ) Podczerwień właściwa: cm -1, µm (największe znaczenie w badaniach struktury związków organicznych) przejście oscylacyjno rotacyjne Podczerwień daleka: cm -1, µm Podczerwień bliska: cm -1, µm Cząsteczki wirują wokół własnej osi, równocześnie atomy oscylują wokół położeń równowagi. Absorpcja promieniowniapodczerwonego powoduje zmiany energii rotacyjnej i oscylacyjnej cząsteczki. Spektroskopia w podczerwieni jest niezastąpioną metodą identyfikacji grup funkcyjnychiinnych elementów struktury związku. Proste związki chemiczne mają skomplikowane widmo w podczewieni. Porównanie widm dwóch substancji jest znakomitym testem ich identyczności. Spektroskopię w podczerwieni trudno wykorzystać do identyfikacji związków z danego szeregu homologicznego przy braku informacji dotyczącej masy cząsteczkowej Widmo w podczerwieni jest pomocne w ustaleniu drogi fragmentacji widma masowego (aparaty GC FTIR MS) REGINY ABSRPCJI Zakres cm-1 - obszar grup funkcyjnych drganie rozciągające wiązań podwójnych [V (X=Y)], potrójnych [V (XΞY)] i wiązań pojedynczych wodór - heteroatom [V (X-H)] (X,Y=C,,N). Zakres cm-1 - obszar daktyloskopowy związku (ang. fingerprint region) niepowtarzalny układ pasm absorpcyjnych odpowiadający złożonym drganiom rozciągającym i deformacyjnym szkieletu cząsteczki 12

13 DWUWIĄZKWY DYSPERSYJNY SPEKTRFTMETR IR (historycznie pierwszy) promieniowanie podczerwone po przejściu przez komorę próbek jest monochromatyczne detektor mierzy intensywność kolejnych monochromatycznych pasm promieniowania moc promieniowania docierającego w danej chwili do detektora jest ułamkiem mocy źródła promieniowania (kompensacja - długi czas rejestracji) nie nadaje się do rejestracji widm szybko eluujących substancji z kolumny GC SPEKTRMETR FURIERA najważniejszy podzespół interferometr Michelsone (małe dwa lustra ustawione prostopadle do siebie, ruchome skaner), rozdzielacz wiązki (beam spliter) źródło promieniowania wysyła promieniowanie polichromatyczne zależność energii docierającej do detektora od położenia lusterka skanującego nosi nazwę interferogramu (zapis w domenie długości) zmianę zależności pochłaniania energii w domenie funkcji długości na domenę funkcji częstości dokonuje się za pomocą transformacji Fouriera (efekt -tradycyjna forma zapisu widma IR) pomiar widma trwa w czasie jednego przebiegu widma skanującego - ułamek sekundy (w spektrometrze dyspersyjnym kilka minut) pomiar położenia lusterka skanującego odbywa się za pomocą interferometru laserowego (wysoka dokładność pomiaru liczby falowej) wprowadzenie aparatów z interferometrem i poprawienie czułości detektora pozwoliło na połączenie chromatografów ze spektrometrem w podczerwieni. Pełne widmo może być rejestrowane z szybkością 1 20 na sekundę. Skanowanie chromatograficznego piku n razy i sumowanie w pamięci komputera interferogramów zwiększa czułość. SPEKTRMETR FURIERA 13

14 SPRZĘŻENIE CHRMATGRAFU GAZWEG ZE SPEKTRMETREM FTIR (GC/FTIR) 1.Kuweta gazowa light pipe, ogrzewana szklana kapilara, wewnętrzna ściana pokryta warstwą złota (wydłużenie drogi optycznej). Dla GC z kolumnami WCT stosuje się kuwety o długości około 10 cm, średnicy wewnętrznej 1mm, o objętości µl. Widmo można otrzymać z 10 25ng analitu. 2. Zastosowanie powleczonego złotem obracającego się dysku w próżniowej komorze chłodzonej helem (10 K). Gaz nośny z kolumny GC zawierający argon (1%) kierowany jest prostopadle na dysk. Składniki próbki kondensują w zestalonym argonie i są analizowane metodą odbiciowej spektrometrii IR. Widmo może być otrzymane z o ngsubstancji. Wysoki koszt aparatury, specjalne biblioteki komputerowe ograniczają stosownie tego połączenia GC/FTIR do laboratoriów badawczych. 3. Analityz kolumny chromatograficznej przez ogrzewaną kapilarę kierowane są chłodzoną ciekłym azotem (80K ) cynkowo-selenową powierzchnię matrycy. Do transferowej kapilary zamontowana jest dysza o średnicy µm i umieszczona jest 30 µm nad powierzchnią cynkowo-selenowej matrycy. Anality zestalane posiadają powierzchnię µm. Mikroskopowo optyka IR stosowana jest do otrzymania widm zestalonych analitów. PDWÓJNE SPRZĘŻENIE GC/FTIR /MS Spektrometria IR jest doskonałym uzupełnieniem spektrometrii mas (IR potwierdza identyfikację poprzez dodatkowe informacje dotyczące grup funkcyjnych i izomeryzację). Sprzężenie przez równoległą konfigurację: rozdziały eluentu z kolumny GC do kuwety gazowej IR Spektrometru masowego. Sprzężenie szeregowe GC IR MS. Eluent z kolumny GC po przejściu przez kuwetę gazową kierowany jest do spektrometru masowego. ptymalną czułość i odpowiednie ciśnienie uzyskuje się przez stosowanie makeupgas czy też dzielniki strumienia i separatory gazu. 14

15 15

16 Analiza steroli LEJE RŚLINNE: Budowa i podział steroli FRAKCJA GLICERYDWA FRAKCJA NIEGLICERYDWA tokoferole węglowodory STERLE ZWIERZĘCE barwniki sterole STERLE STERLE RŚLINNE FITSTERLE MYKSTERLE 4-DESMETYLSTERLE 4-MNMETYLSTERLE 4.4 -DIMETYLSTERLE cholesterol β-sitosterol Podział fitosteroli Stigmasterol 4-DESMETYLSTERLE (pochodne cholestenu: β-sitosterol stigamsterol, kampesterol, Δ5 awenasterol, brassikasterol ) Kampesterol Stearynian sitosterolu 4-MNMETYLSTERLE (pochodne cholestanu: citrostadienol gramisterol, cykloeukalenol, obtusifoliol) β-sitosterol 4,4 -DIMETYLSTERLE (pochodne lanostanu) Glikozynian sitosterolu HCH 2 H H H btusifoliol 24-metylenocykloartanol β-amyryna 16

17 Glikozynian stearynianu sitosterolu Fitosterole i fitostanole H H H DZIENNE SPŻYCIE: cholesterolu mg fitosteroli mg fitostanoli - ok. 25mg Sitostanol H CH 3 Ester sitostanolu i kwas cynamonowego WCHŁANIANIE: cholesterolu 45-60%, fitosteroli 5-10% Wpływ fitosteroli na metabolizm lipidów i lipoprotein Fitosterole i fitostanole (wolne lub jako estry kwasów tłuszczowych) redukują absorpcję cholesterolu z pożywienia i endogennego, przyczyniając się do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL Sterole/stanole z pożywienia Jelito cienkie Cholesterol micelarny Aktywność ABCA1 Absorpcja cholesterolu w jelicie B48 CE Chylomikrony CHLESTERL Rola w chorobie niedokrwiennej serca Poziomy cholesterolu w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca [mg/dl] Cholesterol Pożądany Graniczny Wysokie ryzyko Całkowity < > 240 LDL < > 150 HDL > < 35 TC/HDL < < 5.5 Cholesterol LDL w osoczu Wątroba Tworzenie płytek miażdżycowych Synteza endogennego cholesterolu Aktywność receptora LDL Produkcja VLDL 17

18 FITSTERLE I FITSTANLE Rola w obniżaniu poziomu cholesterolu obniżenie wchłaniania cholesterolu z pożywienia poprzez dodatek do diety (kurcząt) β-sitosterolu (Peterson) β-sitosterol (Pollak, 1953) suplement diety i lek (Cytellin, Eli Lilly) słaba rozpuszczalność i biodostępność -dawki rzędu 25g/dzień pierwszy produkt -tłuszcz do smażenia, pieczenia i sałatek ( % oleinianu stigmasterolu lub β-sitosterolu) (Ericson) Rozpowszechnienie leków z grupy statyn spowodowało zanik zainteresowania fitosterolami Raisio Group (Miettinen i in.) estry fitostanoli można łatwo wkomponować w tłuszcze, a po spożyciu enzymy jelita cienkiego w 90% hydrolizują estry do fizjologicznie aktywnej postaci wolnego stanolu 53g/d 3g/d 740mg/d Efekty zdrowotne fitosteroli i fitostanoli BNIŻENIE RYZYKA CHRÓB SERCA 3g/dzień fitostanoli i fitosteroli -zmniejszenie ryzyka o 15-40% (Weststrate i Meijer, 1998), 2g/dzień - 25% (Law, 2000) TKSYKLGIA I DZIAŁANIE ESTRGENNE 25g/dziennie bez efektów ubocznych (2400 pacjentów), Cytellin (głównie β-sitosterol) obecna na rynku od 20 lat poziom we krwi fitosteroli i stanoli niższy u osób spożywających formę zestryfikowaną niebezpieczne dla osób cierpiących na fitosterolemię i sitosterolemię ABSRPCJA WITAMIN RZPUSZCZALNYCH W TŁUSZCZACH Nieznaczne obniżenie wchłaniania α-tokoferolu (witaminy E), β- karotenu (prowitamina A) i likopenu (8-25%). Spożycie estrów steroli na poziomie 1.6 g/dzień obniża LDL-C nie wpływając na poziom karotenoidów osocza krwi ZNACZANIE ZAWARTŚCI STERLI Chromatogram GC cholesterolu w maśle FID1 A, (C:\DCUME~1\EM\MJED~1\MAGDA\KWASYT~1\HCHLAND\MRCH0318.D) pa min 1 standard wewnętrzny 5 -cholestan 2 cholesterol 18

19 Chromatogramy GC steroli w olejach roślinnych 1 cholesterol 2 brassikasterol 3 kampesterol 4 stigmasterol 5 sitosterol 6 -awenasterol 386 [M] [M-CH 3 ] [M-H 2 ] [M-SC] [M-CH 3 -H 2 ] [M-H 2 -SC] utrata pierścienia A 247 i 275 utrata pierścienia A i B 231 i 213 utrata pierścienia D 145 utrata pierścienia C i D 74 Cholesterol pochodna TMS 458 [M] +, 443 [M-CH 3 ] +, 368 [M-C 3 H 9 SiH] +, 329 [M-129] + dłączenie się od pierścienia A cząsteczki sterolowej fragmentu C1,C3-2 1 CH2 CH3 CH2-2 CH 2 1 TMS 3 TMS 3 m/z

20 Abundance m/z--> Average of to min.: HJ_2XY2.D (-) Abundance m/z--> Average of to min.: HJ_2XY2.D (-) Abundance m/z--> Abundance m/z--> m/z--> Abundance Average of to min.: HJ_2XY2.D (-) Average of to min.: HJ_2XY2.D (-) Average of to min.: HJ_2XY2.D (-) /1/2012 Reakcje utleniania cholesterolu znaczanie produktów utleniania cholesterolu techniką GC/MS Abundance TIC: HJ_2XY2.D 7-keto 20α-H-C 25-H-C Abundance Average of to min.: HJ_2XY2.D (-) α, β-h α-H-C 7β-H-C 7-keto-C H 2 5α,6α-epoksy-C 5β, 6β-epoksy-C C-triol 77 m/z--> Time--> α-epoxy α-H triol 25-H znaczanie produktów utleniania cholesterolu w osoczu 1. 10ml krwi % heparyny + 25μg BHT, wirowanie w 4 o C, Przechowywaniew 80 o C 2. IS: 25-H-C(150ng/próbkę) 3. Ekstrakcja lipidów: (CHCl 3 : MeH 1:1, BHT) 4. czyszczanie: Sep-Pak C-18 (EtH: H2, 70:30, elucja ACN) 5. Preparatywna HPLC: (LC-18); (ACN:IPA:H 2 45:45:10v) CP 2-12min.,Cholest 25.3min. 6. Derywatyzacja: DMF + BSTFA, 1 godz. 60 o C, odparowywanie, rozpuszczanie w izooktanie Detekcja: 5971 MSD (SIM 10 jonów: m/z 129, 131, 201, 384, 403, 456, 461, 472, 474) 7-α-H-C: m/z 456(100%), 129(54%) 7-β-H-C: 456(100), 129(47) β-epoxy-c: 129 (100), 201(22), 384 (19), 474(17) α-epoxy-c: 129 (100), 201 (18), 384 (17), 474(12) Triol-C: 129 (100), 403 (39), 456 (21), 546 (9) 7-keto-C: 129(100), 201(6), 472(20) 27-H-C:129(100),456(6),546(2) znaczanie produktów utleniania cholesterolu w odżywkach J. Nutr. Biochem. 12: (2001) Nahrung. 44: (2000) 20

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC)

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Chromatografia jest fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 5 Oznaczanie BTEX oraz n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym.

Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym. Próby identyfikacji białego cukru buraczanego i trzcinowego dr inż. Maciej Wojtczak Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone (ang. infrared IR) obejmuje zakres promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp Pracownia dyplomowa III rok Ochrona Środowiska Licencjat (OŚI) Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp Chromatografia jest metodą fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych

Bardziej szczegółowo

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Wstęp Spektroskopia jest metodą analityczną zajmującą się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Budowa tłuszczów // // H 2 C O H HO C R 1 H 2 C O C R 1 // // HC O H + HO C R 2 HC - O C R 2 + 3H 2 O

Budowa tłuszczów // // H 2 C O H HO C R 1 H 2 C O C R 1 // // HC O H + HO C R 2 HC - O C R 2 + 3H 2 O Tłuszcze (glicerydy) - Budowa i podział tłuszczów, - Wyższe kwasy tłuszczowe, - Hydroliza (zmydlanie) tłuszczów - Utwardzanie tłuszczów -Próba akroleinowa -Liczba zmydlania, liczba jodowa Budowa tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO

IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO IDENTYFIKACJA JAKOŚCIOWA NIEZNANEGO ZWIĄZKU ORGANICZNEGO Schemat raportu końcowego w ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Badanie struktury związków organicznych 1. Symbol kodujący identyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 4 Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest spektroskopią absorpcyjną, która polega na pomiarach promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego

Bardziej szczegółowo

Widma w podczerwieni (IR)

Widma w podczerwieni (IR) Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych Widma w podczerwieni (IR) dr 2 Widmo w podczerwieni Liczba drgań zależy od liczby atomów w cząsteczce: cząsteczka nieliniowa o n atomach ma 3n-6

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w jakościowej i ilościowej analizie organicznej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O O

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O O Zastosowanie spektrometrii mas do określania struktury związków organicznych (opracowała Anna Kolasa) Uwaga: Informacje na temat nowych technik jonizacji, budowy analizatorów, nowych metod detekcji jonów

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm) SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI Podczerwień bliska: 14300-4000 cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: 4000-700 cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: 700-200 cm -1 (14,3-50 µm) WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ i STOSOWANEJ Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 Tel. +42 635 57 69, Fax +42 665 51 62 e-mail: romanski@uni.lodz.pl Sprawozdanie z badania potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Analiza GC alkoholi C 1 C 5. Ćwiczenie polega na oznaczeniu składu mieszaniny ciekłych związków, w skład

Analiza GC alkoholi C 1 C 5. Ćwiczenie polega na oznaczeniu składu mieszaniny ciekłych związków, w skład Analiza GC alkoholi C 1 C 5 Ćwiczenie polega na oznaczeniu składu mieszaniny ciekłych związków, w skład której mogą wchodzić, następujące alkohole (w nawiasie podano nazwy zwyczajowe): Metanol - CH 3 OH,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska agawasik@pg.gda.pl ROZDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Sterydy (Steroidy) "Chemia Medyczna" dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska, WChem PW

Sterydy (Steroidy) Chemia Medyczna dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska, WChem PW Sterydy (Steroidy) Związki pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mikroorganicznego; pochodne lipidów, których wspólnącechą budowy jest układ czterech sprzężonych pierścieni węglowodorowych zwany steranem(cyklopentanoperhydrofenantren)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu

Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu Celem ćwiczenia jest: wykrywanie nienasyconych kwasów tłuszczowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu Kreacja aromatów Techniki przygotowania próbek Identyfikacja składników Wybór składników Kreacja aromatu Techniki przygotowania próbek Ekstrakcja do fazy ciekłej Ekstrakcja do fazy stałej Desorpcja termiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA Materia może oddziaływać z promieniowaniem poprzez absorpcję i emisję. Procesy te polegają na pochłonięciu lub wyemitowaniu fotonu przez cząstkę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Szczególnym i bardzo charakterystycznym rodzajem oddziaływań międzycząsteczkowych jest wiązanie wodorowe. Powstaje ono między molekułami,

Bardziej szczegółowo

Podstawy szybkiej chromatografii gazowej

Podstawy szybkiej chromatografii gazowej Podstawy szybkiej chromatografii gazowej Katarzyna Pokajewicz sigma-aldrich.com Fast GC W fast GC manipuluje się parametrami kolumny i aparatu w celu skrócenia czasu analizy przy zachowaniu dobrej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS LABORATORIUM - MBS 1. ROZWIĄZYWANIE WIDM kolokwium NMR 25 kwietnia 2016 IR 30 maja 2016 złożone 13 czerwca 2016 wtorek 6.04 13.04 20.04 11.05 18.05 1.06 8.06 coll coll

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010

-- w części przypomnienie - Gdańsk 2010 Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 4. --mechanizmy retencji i selektywności -- -- w części

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH RYNKOWYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH (ORZECHY, NASIONA)

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH RYNKOWYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH (ORZECHY, NASIONA) ROCZN. PZH, 2002, 53, NR 3, 237 241 MAREK DANIEWSKI, JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, AGNIESZKA FILIPEK, EUGENIA MIELNICZUK, BOHDAN JACÓRZYŃSKI ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - teoria

Ćwiczenia laboratoryjne - teoria UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Ćwiczenia laboratoryjne - teoria Analiza lipidów ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO Gdańsk, 2009 1 1. Lipidy Lipidy, inaczej tłuszcze,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych Jacek NAMIEŚNIK i Piotr KONIECZKA 1 Wprowadzenie Wyniki analityczne uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne

Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego HPLC-2 Nowoczesne techniki analityczne 1) OZNACZANIE ROZKŁADU MASY CZĄSTECZKOWEJ POLIMERÓW Z ASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ; 2) PRZYGOTOWANIE PRÓBKI Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W WYBRANYCH RYBACH MORSKICH

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W WYBRANYCH RYBACH MORSKICH ROCZN. PZH, 2001, 52, NR 4 JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, BOHDAN JACÓRZYŃSKI, AGNIESZKA FILIPEK, PIOTR DOMINA, EUGENIA MIELNICZUK, MAREK DANIEWSKI ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W

Bardziej szczegółowo

m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im

m 1, m 2 - masy atomów tworzących wiązanie. Im Dr inż. Grażyna Żukowska Wykorzystanie metod spektroskopii oscylacyjnej do analizy materiałów organicznych i nieorganicznych 1. Informacje podstawowe Spektroskopia Ramana i spektroskopia w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych

Bardziej szczegółowo

V Kongres Browarników, października 2015, Ustroń

V Kongres Browarników, października 2015, Ustroń V Kongres Browarników, 14-16 października 2015, Ustroń Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Technologii Żywności I Gastronomii Profil związków lotnych w piwach z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE

Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE Chromatografia jest metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku

Bardziej szczegółowo

spektroskopia IR i Ramana

spektroskopia IR i Ramana spektroskopia IR i Ramana oscylacje (wibracje) 3N-6 lub 3N-5 drgań normalnych nie wszystkie drgania obserwuje się w IR - nieaktywne w IR gdy nie zmienia się moment dipolowy - pasma niektórych drgań mają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA WPROWADZENIE DO TECHNIKI ORAZ ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych Ćwiczenie 1 Chromatografia gazowa wprowadzenie do techniki oraz analiza jakościowa Wstęp Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności obsługi chromatografu gazowego oraz wykonanie analizy jakościowej za pomocą

Bardziej szczegółowo

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej Pytania z Wysokosprawnej chromatografii cieczowej 1. Jak wpłynie 50% dodatek MeOH do wody na retencję kwasu propionowego w układzie faz odwróconych? 2. Jaka jest kolejność retencji kwasów mrówkowego, octowego

Bardziej szczegółowo

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Spektrometria mas (1)

Spektrometria mas (1) pracował: Wojciech Augustyniak Spektrometria mas (1) Spektrometr masowy ma źródło jonów, które jonizuje próbkę Jony wędrują w polu elektromagnetycznym do detektora Metody jonizacji: - elektronowa (EI)

Bardziej szczegółowo

METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH

METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw METODYKA OZNACZANIA BARWNIKÓW ANTOCYJANOWYCH I KAROTENÓW W OWOCACH BRZOSKWINI METODĄ CHROMATOGRAFICZNĄ Autorzy: dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej. dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej dr Alina Dubis Zakład Chemii Produktów Naturalnych Instytut Chemii UwB Tematyka Spektroskopia - podział i zastosowanie Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Substancje o Znaczeniu Biologicznym Substancje o Znaczeniu Biologicznym Tłuszcze Jadalne są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów

Bardziej szczegółowo

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową?

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową? 1. Chromatogram gazowy, na którym widoczny był sygnał toluenu (t w =110 C), otrzymany został w następujących warunkach chromatograficznych: - kolumna pakowana o wymiarach 48x0,25 cala (podaj długość i

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

3b Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano. 2. Zaznacz poprawną odpowiedź.

3b Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano. 2. Zaznacz poprawną odpowiedź. 3b 1 PAWEŁ ZYCH IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Do dwóch probówek, w których znajdowały się olej słonecznikowy i stopione masło, dodano roztworu manganianu(vii) potasu. Napisz, jakich obserwacji można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa Ćwiczenie 2: Chromatografia dwuwymiarowa (TLC 2D) 1. Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie rozdziału mieszaniny aminokwasów w dwóch układach rozwijających. Aminokwasy: Asp, Cys, His, Leu, Ala, Val (1% roztwory

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 2 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody analizy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OD AUTORÓW... 5

SPIS TREŚCI OD AUTORÓW... 5 SPIS TREŚCI OD AUTORÓW... 5 BIAŁKA 1. Wprowadzenie... 7 2. Aminokwasy jednostki strukturalne białek... 7 2.1. Klasyfikacja aminokwasów... 9 2.1.1. Aminokwasy białkowe i niebiałkowe... 9 2.1.2. Zdolność

Bardziej szczegółowo

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów

Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Metody analizy jakościowej i ilościowej lipidów powierzchniowych i wewnętrznych owadów Dr Marek Gołębiowski INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA CZŁOWIEKA ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ CHEMII, UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni

Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni Opracowanie wg dostępnej literatury spektroskopowej: Dr Alina T. Dubis e-mail: alina@uwb.edu.pl Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku Al. J.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS)

OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS) KREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYC TKSYN PRZY ZASTSWANIU TECNIKI CRMATGRAFII CIECZWEJ SPRZĘŻNEJ ZE SPEKTRMETREM MASWYM (PLC-MS) Dr inż.agata Kot-Wasik Dr anna Mazur-Marzec Katedra Chemii Analitycznej, Wydział

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA Chromatografia jest to metoda chemicznej analizy instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji (w przeciwprądzie) między fazę nieruchomą i fazę ruchomą.

Bardziej szczegółowo

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia gr. chromatos = barwa grapho = pisze Michaił Siemionowicz Cwiet 2 Chromatografia jest metodą

Bardziej szczegółowo

10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 10. Scenariusz lekcji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Temat: Potrawy typu fast food a żywność przygotowywana w domu. Cele: uświadomienie różnic pomiędzy daniami typu fast food a żywnością przygotowywaną

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis

Ćwiczenie nr 3. Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis Ćwiczenie nr 3 Analiza tuszu metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz spektrofotometrii UV/Vis 1.Wprowadzenie Analiza tuszu jest wykonywana w laboratoriach kryminalistycznych w celu potwierdzenia lub

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedstawione niżej szczegółowe parametry zamawianej aparatury są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych Pirydyna i pochodne 1 Pirydyna Tw 115 o C ; temperatura topnienia -41,6 0 C Miesza się w każdym stosunku z wodą tworząc mieszaninę azeotropowa o Tw 92,6 o C; Energia delokalizacji 133 kj/mol ( benzen 150.5

Bardziej szczegółowo

Podstawy toksykologiczne

Podstawy toksykologiczne Toksykologia sądowa Podstawy toksykologiczne 1. Definicja toksykologii 2. Pojęcie trucizny, rodzaje dawek 3. Czynniki wpływające na toksyczność a) dawka b) szybkość wchłaniania i eliminacji c) droga wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej WPROWADZENIE Pojęcie chromatografii obejmuje grupę metod separacji substancji, w których występują diw siły: siła powodująca

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA Temat: Denaturacja białek oraz przemiany tłuszczów i węglowodorów, jako typowe przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności mrożonej. Łukasz Tryc SUChiKL Sem.

Bardziej szczegółowo

Spektrometria Mas. Możesz skorzystać z gotowego programu sprawdzając powyższe parametry.

Spektrometria Mas. Możesz skorzystać z gotowego programu sprawdzając powyższe parametry. Spektrometria Mas Analiza jakościowa i ilościowa benzokainy za pomocą wysokorozdzielczego chromatografu gazowego sprzęgniętego ze spektrometrem mas z jonizacją elektronami (EI) Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Pochodne węglowodorów

Pochodne węglowodorów Literka.pl Pochodne węglowodorów Data dodania: 2010-01-12 15:53:16 Autor: Janina Tofel-Bykowa Sprawdzian wiadomości i umiejętności z chemii organicznej w kl. III gimnazjum. I Dokończ zdanie: 1. Nazwa grupy

Bardziej szczegółowo

Chemia związków węgla

Chemia związków węgla strona 1/7 hemia związków węgla Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 1. Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i strukturą egzaminu zewnętrznego. 2. Problematyka żywienia w Polsce i na świecie. -wymienia

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH ROCZN. PZH, 2003, 54, NR 3, 263 267 MAREK DANIEWSKI, BOHDAN JACÓRZYŃSKI, AGNIESZKA FILIPEK, JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, EUGENIA MIELNICZUK SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC

PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC PORÓWNANIE FAZ STACJONARNYCH STOSOWANYCH W HPLC Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 1. Wstęp Chromatografia jest techniką umożliwiającą rozdzielanie składników

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Celem ćwiczenia jest przedstawienie reakcji katalitycznego utleniania węglowodorów jako wysoce wydajnej

Bardziej szczegółowo

Selen, Se ŚLESIN. Toksyczność. Se 78.96. Konieczność. Niedobór

Selen, Se ŚLESIN. Toksyczność. Se 78.96. Konieczność. Niedobór Opracowanie metod analitycznych przeznaczonych do charakterystyki dodatków żywnościowych i pasz przygotowanych na bazie drożdży wzbogaconych w selen 2006 dr inż. Aleksandra Polatajko 1 15.05.06 Selen,

Bardziej szczegółowo