Sören Kierkegaard. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sören Kierkegaard. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć"

Transkrypt

1 Sören Kierkegaard Bojaźń i drżenie Choroba na śmierć

2

3 B I B L I O T E K A K L A S Y K Ó W F I L O Z O F I I S0REN KIERKEGAARD BOJAŹŃ I DRŻENIE CHOROBA NA ŚMIERĆ Z oryginału duńikiego przełożył i wstępem opatrzył JAROSŁAW IWASZK.IEWICZ PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

4 SPIS TREŚCI Od tłumacza...,...ix BOJAŹŃ I DRŻENIE Przedmowa... 3 Nastrój... 8 Pochwala Abrahama Problematy Tymczasowa ekspektoracja Problemat I: Czy może istnieć teleologiczne zawieszenie Etyki? 55 Problemat II: Czy istnieje absolutny obowiązek wobec Boga? 72 Problemat III: Czy można moralnie obronić Abrahama, że zataił swój zamiar przed Sarą, Eleazarem i Izaakiem? Epilog CHOROBA NA ŚMIERĆ Przedmowa Wprowadzenie Część pierwsza Rozpacz to choroba na śmierć A. O tym, że rozpacz jest chorobą na śmierć B. A. Rozpacz jest chorobą ducha, jaźni i jako taka może być potrójna : rozpacz, że się nie jest świadomym swej osobowości (rozpacz niewłaściwa), rozpacz, że się nie chce być sobą, rozpacz, że się chce być sobą B. Możliwość i rzeczywistość rozpaczy C. Rozpacz jest chorobą na śmierć" O powszechności tej choroby (rozpaczy)

5 VI Spù treści C. Kształty tej choroby (rozpaczy) A. Rozpacz rozpatrywana bez względu na to, czy refleksja nasza przyjmuje jej świadomość, czy też nieświadomość, tylko jako rozmyślanie o elementach syntezy a) Rozpacz rozpatrywana ze względu na określoność: skończoności nieskończoności a) Rozpacz nieskończoności pochodzi z braku skończoności β) Rozpaczą skończoności jest brak nieskończoności 169 b) Rozpacz z punktu widzenia określoności możliwość konieczność... 17a α) Rozpaczą możliwości jest brak konieczności β) Rozpaczą konieczności jest brak możliwości B. Rozpacz z punktu widzenia możliwości: świadomość a)rozpacz nieświadoma tego, że jest rozpaczą, czyli rozpaczliwa nieświadomość swojego ja, i to wiecznego 182 b)rozpacz, która uświadamia sobie, że jest rozpaczą, czyli świadoma, że jest osobowością, w której istnieje cząstka wieczna, i wobec tego jest w rozpaczy, że nie chce być sobą, albo jest w rozpaczy, że chce być sobą a) Rozpacz z powodu pragnienia bycia sobą, rozpacz słabości Rozpacz nad sprawami ziemskimi i nad pewnymi sprawami ziemskimi Rozpacz z powodu wieczności, czyli rozpacz nad sobą β) Rozpacz z powodu pragnienia bycia sobą, bunt 312 Część druga Rozpacz jest grzechem A. Rozpacz jest grzechem Rozdział pierwszy Stopniowanie świadomości swego ja (określenie przed Bogiem) 225 Dodatek: O tym, że definicja grzechu zawiera w sobie możliwość zgorszenia, ogólne uwagi o zgorszeniu Rozdział drugi Sokratyczna definicja grzechu...236

6 Spis tresn νπ Rozdział trzeci Że grzech nie jest negacją, tylko czymś pozytywnym Dodatek do A: A więc czy grzech nie staje się w pewnym Β. sensie ogromną rzadkością? (Moralność) 25a Dalszy ciąg grzechu A. Grzech rozpaczy z powodu grzechu...26a Β. Grzech rozpaczy z powodu grzechów odpuszczenia (Zgorszenie) C. Grzech porzucenia chrześcijaństwa modo ponendo i uważania go za fałsz Skorowidz imion...293

7 OD TŁUMACZA Myślę, że tłumacz dzieła filozoficznego i to tak jeszcze obcego czytelnikowi polskiemu jak dzieło Kierkegaarda winien jest kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim wyjaśnienia tego, jak on to tłumaczenie widzi, jak go dokonywał i od czego rezultat jego pracy jest zależny. Oczywiście przekład taki nie może zawisnąć w powietrzu, musi się tu opowiedzieć coś niecoś o środowisku, z którego wynikło to dzieło i pochodzi sam autor. Postać Kierkegaarda jest tak zadziwiająca, osobliwa i trochę przerażająca, że trudno tłumacząc jego dzieło nie dochodzić do niego poprzez autora. Ale pierwej o samym tłumaczeniu. Zdaje mi się, że nie będę daleki od prawdy, kiedy powiem, że tłumaczenie dzieł filozoficznych, ukazanie ich myśli w języku innym, niż zostały one napisane, to znaczy pomyślane, jest rzeczą prawie beznadziejną. Mamy tu do czynienia z tym samym zjawiskiem, co przy tłumaczeniu poezji. Nie chcę przez to powiedzieć choć daje to nieco do myślenia że filozofia jest poezją, czyli literaturą. Nie twierdzę tego bynajmniej. Wiem doskonale, że literatura zajmuje się zjawiskami poszczególnymi, cząstkowymi podczas kiedy filozofia wywodzi, czy chce wywodzić, dla tych zjawisk cząstkowych zasady ogólne. Ale chodzi tu o zupełnie inne zjawisko. Chodzi o to, że myślenie ludzkie jest tak bardzo związane z językiem, iż trudno jest je od tego języka

8 Od tłumacza wyabstrahować. W tej chwili twierdzenie to nie jest rzeczą nową, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie wszyscy możni w piśmie zdawali sobie z tego sprawę. Tak samo jak poezja, filozofia operuje pewnymi słowami, które w danym języku mają określone znaczenie i związane są z pewnymi drabinami pojęć, mającymi w innym języku inną postać, inaczej się po prostu kojarzą. Tłumacz angielski z duńskiego ma na przykład taki kłopot. W obu tych językach czasownik will służy do tworzenia futurum, jednakże podczas gdy w angielskim to słowo całkowicie przybrało charakter czasownika pomocniczego, w duńskim will zachowało swoje zabarwienie woluntarystyczne. I co z tym robić? Na dobitkę filozofowie każdy z osobna tworzą swój własny język, czasami bardzo złożony i mający zastosowanie pojęciowe tylko w języku, w którym piszą, muszą być tłumaczone te słowa przez omówienia, przez rozkład na pojęcia pierwotne i czasami, bardzo często, za każdym razem inaczej, jak dobrze o tym wiedzą tłumacze Hegla na przykład. Co gorsza, niektórzy filozofowie współcześni w tym słowotwórstwie posuwają się bardzo daleko, całe swoje rozumowanie opierając nie na słowach istniejących, z czym jeszcze można sobie dać radę (np. Γ être et le néant), ale na nowo utworzonych słowach z najrozmaitszych pierwiastków językowych złożonych. Bardzo daleko posunął się w tym kierunku Heidegger, tworząc coś w rodzaju nowoczesnego filozoficznego esperanto. To są rzeczy nieprzetłumaczalne na inny język. Toteż możemy powiedzieć, że każdy przekład na inny język jest nieuchronnie interpretacją danego dzieła. Obawiam się, że twierdzenie, iż przekład dzieła filozoficznego jest nieuchronnie interpretacją, dotyczy nie tylko Heideggera,

9 Od tłumacza XI Nie darmo Unamuno, nie chcąc się zadowolić taką interpretacją", nauczył się po duńsku, aby czytać Kierkegaarda w oryginale. W wypadku Kierkegaarda mamy do czynienia z pisarzem piszącym po duńsku w pierwszej połowie XIX wieku. Przez te lat sto kilkadziesiąt język duński nie zmienił się bardzo, zmieniła się tylko kilka razy jego pisownia, ostatni raz już za mojej pamięci. Oczywiście wzbogacił się bardzo przez ten czas, nabrał pewnych odcieni, ale nie zanadto. Już wtedy, jak za dzisiejszych czasów, był to język wytarty", sprowadzony do najprostszych form gramatycznych i niestety bardzo ubogi w odcienie. Stanowi to wielki kłopot przy tłumaczeniu. Kierkegaard pisze den Etiske i koniec, a może to oznaczać etykę, zbiór prawideł etycznych, postępowanie, etyczne albo po prostu moralność. Jeszcze większe kłopoty mamy przy oddaniu zasadniczych pojęć Kierkegaarda: den Almene powszechne, uniwersalne, ogólne (niemieckie das Allgemeine czasami z lekkim akcentem na Gemeine) lub den Enkelte jednostkowe, indywidualne, także jednostka, pojęcie, którego Kierkegaard używa bez ustanku. Jakie trudności napotyka tłumacz Kierkegaarda jeszcze jeden tylko przykład. Czasownik frelse oznacza ocalić, zbawić (w znaczeniu teologicznym), wybawić, oswobodzić, uwolnić. Za każdym razem, kiedy czasownik ten zjawia się w tekście a zjawia się często trzeba wyważyć, które z polskich znaczeń należy wybrać. Nic dziwnego, że nie zawsze się trafia adekwatnie. W dodatku Kierkegaard używa różnych zbitek słownych w swoim własnym znaczeniu. Tak np. duńscy interpretatorzy twierdzą, że słowo Forhold stosunek, związek, ma u niego znaczenie synteza". I rzeczywiście, bez tej

10 XII Od tłumacza interpretacji trudno jest zrozumieć cały początek Choroby na śmierć. Pomijając trudności języka tak odmiennego w założeniach od naszego, ma się tu jeszcze do czynienia z językiem Kierkegaarda, językiem kapryśnym, pełnym powtórzeń i nie zawsze precyzyjnie oddającym myśl autora. Czasami ta powódź drobnych słówek to jest to", bo", co", który" robi wrażenie tłumu nocnych motyli rozbijających się o klosz lampy i nie mogących dotrzeć do światła. Kierkegaard jest ciemny, jego skoki myślenia są niespodziewane, niektóre ciągi logiczne przeplatają się jak warkocze i trudno jest je oddzielić, nie wiadomo, które rozumowanie do czego należy. Niektóre miejsca jego dzieł zostają zupełnie ciemne i nie nadają się do przekładu ani do interpretacji. Angielski tłumacz tego dziełka, które dajemy obecnie w polskim przekładzie, wpadając w rozpacz nad pewnym zupełnie ciemnym miejscem Bojaźni i drżenia, powiada (powołując się zrezresztą na Nielsa Tholstrupa, wydawcę duńskiego tej książeczki): Bardzo kocham Kierkegaarda, ale czasami go nienawidzę za to, że mi przeszkadza spać w nocy. Jedynie pomiędzy snem a czuwaniem potrafię pojąć coś niecoś z jego skomplikowanych sentencji". Idąc za tłumaczem francuskim, panem Tissot, przełożyłem inkryminowane miejsce jak idzie", nie wdając się w jego interpretację. Poza tym trudno jest uchwycić ambiance kulturalną, której wyrazem jest sztuka literacka Kierkegaarda. Walczy on z Heglem, przeciwstawia się mu, ale potężna indywidualność wielkiego filozofa ciąży na nim, na jego pojęciach (słynna triada Hegla), na jego języku. Poza tym Kierkegaard jest teologiem, niedoszłym pastorem. Wprawdzie swą rozprawę doktorską napisał o zgrozo! po

11 Od tłumacza XIII duńsku, nie po łacinie, i poświęcił ją ironii Sokratesa, lecz bronił swej dysertacji w języku Latynów, a jedna z głównych części dysertacji zajmowała się zagadnieniem, czy większe jest podobieństwo między Sokratesem i Chrystusem, czy większe są różnice. Trudno jest nam się zorientować, gdzie są parafrazy z Pisma świętego, gdzie je przytacza Kierkegaard in extenso. Zatytułowaliśmy jego rozprawkę Bojaiń i drżenie, gdyż jest to cytat ze Starego Testamentu, tak samo jak Choroba na śmierć jest cytatem z Nowego i tak to miejsce brzmi w przekładzie Wujka. Gzy można kochać Kierkegaarda? jak to mówi angielski jego tłumacz. Chyba trudne to zadanie. Natura neurasteniczna, egotyczna, bardzo bliska wszelkich dewiacji psychopatycznych, zbyt często nas niecierpliwi. Jest bardzo trudny w pożyciu" i czasami zupełnie niezrozumiały. Przy badaniu jego postaci warto zawsze pamiętać o jego nordyckim, jutlandzkim pochodzeniu i dlatego z taką ostrożnością i cum grano salis trzeba traktować genealogię Sartre'a i Merleau-Ponty, umysłów mimo wszystko śródziemnomorskich, którym pewne strony życia i myślenia wielkiego Duńczyka musiały na zawsze pozostać obce. Tym bardziej, że Sartre dochodzi do Kierkegaarda poprzez rosyjską, nieco prawosławną" interpretację duńskiego filozofa w książce Lwa Szestowa, która była dla Francuza wrotami do tej dość odległej od francuskiego myślenia szkoły. Walter Nigg powiada: Kierkegaard był, czego nigdy dość nie można zaakcentować, całkowicie północną osobowością, pełną dziwnych głębin i niezmierzonych przepaści, głębokością swą przypominających wiecznie niespokojne morze. Kierkegaard był jednym z najbardziej tajemniczych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli, i jeżeli się

12 XIV Od tłumacza go chce zrozumieć, nigdy nie należy zapominać o jego skandynawskiej naturze. Prawdziwie północne samoudręczenie ocieniało całą radość życia ponurą powagą, był człowiekiem, który z wielką trudnością wyzwalał się ze swych więzów i którego najszczęśliwsze dary zniszczyła melancholijna religijność". Zaraz zobaczymy, że określenie Nigga nie całkiem odpowiada prawdzie. Ale nie myli się on, podkreślając zasadniczą, decydującą rolę środowiska w formowaniu się tego osobliwego człowieka. Nie jestem zwolennikiem biogranzmu, zwłaszcza podkreślania wpływu życiorysu na filozoficzne myślenie największych filozofów. Ale w wypadku Kierkegaarda najwięksi przeciwnicy tegoż biografizmu muszą ustąpić przed faktami. Nie znając szczegółów ubogiego zresztą w zdarzenia życiorysu Kierkegaarda, staniemy całkiem oniemiali i onieśmieleni wobec niektórych jego dzieł, powiedzmy nawet wszystkich jego dzieł i całego sposobu myślenia. Wszystko to ma bardzo głębokie korzenie, nie zawsze dające się nawet wytłumaczyć, w jego życiu osobistym. W jednym Nigg ma rację: Kierkegaard jest jednym z najbardziej tajemniczych ludzi. Niewątpliwie Kierkegaard jest typem nerwicowym, psychopatycznym nawet. Ale mimo skłonności do zwierzeń, mimo olbrzymiego dziennika, mimo wszystkich jego dzieł, które są raczej wybuchem liryki i odnoszą się bezpośrednio do faktów jego zewnętrznego i wewnętrznego życia, do dziś dnia nie wiadomo dokładnie, na czym polegały jego wewnętrzne urazy i kompleksy. Miały one decydujący wpływ na przebieg jego życia i myślenia i nawet je znamy, tylko nie chcemy im uwierzyć. Zbyt trudno jest dzisiejszemu człowiekowi utożsamić się z mieszkańcem Kopenhagi z pierwszej połowy

13 Od tłumacza XV XIX wieku, zbyt trudno zrozumieć elementy, które kształtowały jego ja, aby pod tym wszystkim, co wiemy 0 Kierkegaardzie, nie podejrzewać jeszcze czegoś, czegoś ważniejszego i najbardziej zatajonego, o czym jednak nie mamy najmniejszego pojęcia. Przede wszystkim najtrudniej jest nam wczuć się w stan religijny rodziny Kierkegaarda, zwłaszcza nam, wychowanym w środowisku powierzchownie i czysto zewnętrznie katolickim. Straszliwe, starotestamentowe pojęcie grzechu jest nam zupełnie obce. Jest to skutek przyzwyczajenia do katolickiej spowiedzi, do grzechów odpuszczenia", do jakiegoś oswojenia się z grzechem jako takim. W środowisku protestanckim, gdzie jeszcze zawsze pokutują takie czy inne wątpliwości co do predestynacji człowieka, pojęcie grzechu nabiera przerażających rozmiarów, grzech staje się chorobą na śmierć" czyli drogą do potępienia wiecznego. A potępienie wieczne stoi zawsze przed oczyma tych owoczesnych wierzących 1 jest tą przerażającą otchłanią, która może przyprawić o zawrót głowy i o całkowite zwątpienie o dobroci Boga. To zwątpienie było jednym z wielkich uczuć, które podkopało równowagę duchową Kierkegaarda. Jasny, wyraźny, wielokrotnie poświadczony przez samego Kierkegaarda, jest kompleks ojca. Matka co ciekawe była służąca starego Kierkegaarda, jak gdyby nie istnieje. Nie jest wymieniona ani w dziełach, ani w dziennikach syna. Miłość, szacunek, poważanie dla ojca są w najwyższym stopniu rozwinięte. Niestety, Soren dorastając dowiaduje się, że ojciec po śmierci pierwszej żony bardzo prędko ożenił się właśnie ze swoją dotychczasową służącą, matką Sarena, i że pierwsze dziecko z tego małżeństwa urodziło się w cztery miesiące po ślubie. Pierwszy wstrząs, pierwsza wątpliwość. Dalej,

14 XVI Od tłumacza po śmierci matki Sorena i pięciorga dorosłych dzieci, stary Kierkegaard wyznaje, że w dzieciństwie, a musiało to być wczesne dzieciństwo, bo przed 12-tym rokiem życia, gdy był pastuszkiem na Jutlandii, cierpiał głód, chłód i razy - wszedł pewnego ranka na wzgórek i wyciągając ręce do nieba przeklął Boga za swoją niedolę. Soren zamiast uczuć w sercu żal i miłosierdzie nad biednym dzieckiem, które do tego stopnia cierpiało, uznaje, że grzech przekleństwa tego ciąży na nich wszystkich i będzie ciążył do końca ich dni. To Bóg karze ojca za to, odbierając mu pięcioro dzieci, to Bóg czyha na zdrowie Sorena i jego jedynego starszego brata, ocalałego z tego pogromu. Przekleństwo Boga, pamięć o tym, wyznanie tej winy przed synami, wzięcie części tej winy na siebie przez synów jako grzechu pierworodnego" trudne są dla nas do zrozumienia. Rodzina szaleńców powiadamy. Tak chyba było w istocie. Czy to w związku z kompleksem ojca, czy z innych powodów zjawiają się komplikacje seksualne, które staną się główną treścią męki jego młodych lat i w tak wyraźny sposób odbiją się na całej jego literacko-filozoficznej twórczości. Była epoka, kiedy młody Soren pragnął się wyzwolić spod przewagi rodzica, nawet wyprowadził się z bogatego domu ojca (co prawda tylko na pół roku) i wiódł typowe życie kopenhaskiego złotego młodzieńca. Włóczył się całymi dniami po słynnym Stroget, ulicy od wieków przeznaczonej na spacery tego typu elegantów, popijał po piwiarniach i po restauracjach, robił długi... nie wiadomo na co, bo kobiet żadnych nie miał. Obracał się w dziwnych towarzystwach, między innymi wśród pracowników policji kryminalnej. Życie to było szalone, zagmatwane, bezładne, zabarwione buntem przeciwko

15 Od tłumacza XVII ojcu i jego pobożnym przyjaciołom (wśród których był pastor, przyszły biskup Mynster). Młodość musi się wyszumieć. Jednak nie było to wyszumienie" takie, jak na ogół w tych czasach bywało. Znana jest data jedynej wizyty Sorena Kierkegaarda w domu publicznym 10 listopada 1836 roku. Miał wtedy 28 lat. Uciekł z tego miejsca przeklętego, gnany szyderczym śmiechem zebranych kobiet. Nazajutrz zapisał w swoim dzienniku tylko: Mój Boże, mój Boże...". Kompetentny biograf filozofa powiada, że było to prawdopodobnie jedyne spotkanie w życiu Kierkegaarda z kobietą jako przedstawicielką seksu. Nic się z tego nie rozumie. Niebawem Kierkegaard zakochał się w młodej dziewczynie, Boletcie Rerdam (ciotecznej babce Waldemara Rordama, tłumacza Pana Tadeusza). Zaszedłszy kiedyś do Boletty zastał tam osiem pięknych dziewcząt, które przyjęły jego niespodziewaną wizytę z dość niepewnymi minami: młody Kierkegaard, jeszcze piękny wtedy, nie cieszył się dobrą opinią. Wśród tych zebranych panienek ujrzał piętnastoletnią wówczas nimfetkę, Reginę Olsen. Zapomniał o Boletcie i zakochał się w Reginie od pierwszego wejrzenia. Odtąd zaczęła się ta długotrwała męka. Ciągnęła się ona do samej śmierci Sorena, zapiski o Reginie ożywiają po ludzku ostatnie kartki dziennika, który w tej epoce stał się już tylko monotonnym i maniakalnym zbiorem ciągle tych samych ataków na oficjalny kościół protestancki. Ale to za lat kilkanaście tymczasem zaczął się dziwaczny romans, będący prawdziwym piekłem zarówno dla S0- rena, jak i dla Reginy. Oficjalne narzeczeństwo trwało równo rok, ale już w dwa dni po zaręczynach Soren zaczął się wahać, czy ma prawo związywać z sobą młodą istotę, czy ma prawo skazywać Bojażń i drżenie 2

16 XVIII Od tłumacza ją na melancholię, która bez granic panowała w jego duszy, czy ma prawo na to czy na tamto. Wszystkie te rozważania robią wrażenie parawanu, którym Soren chce przed sobą samym zasłonić fakt zasadniczy: wstręt do małżeństwa, do obcowania płciowego, do stosunku nawet z najbardziej ukochaną kobietą. Regina rozumie go, kocha go, chce go uleczyć. Decyduje się na krok tak śmiały w owych czasach, ona, córka radcy stanu, młoda dziewczyna, w Kopenhadze, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszyscy o wszystkich wiedzą idzie sama do mieszkania Sorena. I nie zastaje go. Otrzymuje za to nową listowną porcję tłumaczeń, że musi się jej wyrzec, aby posiadać wiecznie, porcję pełną tym podobnych sofizmatów. Znajdziemy je w pięknej formie opracowane w dziełku Bojaźń i drżenie. Ale prawdziwe przyczyny zerwania z Reginą Olsen nigdy nie zostaną ostatecznie wyjaśnione. Pisze w dzienniku: Gdybym chciał jej wyjaśnić wszystko, musiałbym ją wtajemniczyć w okropne rzeczy, w mój stosunek do ojca, w jego melancholię, ciemną noc, która w najgłębszych tajnikach jaźni szaleje, moje błędy, moje rozkosze i występki, które w oczach Boga chyba nie są tak bardzo wołające o pomstę do nieba, bo przecież to lęk mnie popychał do tych czynów, do popełniania błędów, a gdzie miałem szukać przystani, kiedy wiedziałem czy przeczuwałem, że jedyny człowiek, którego siłę i moc podziwiałem, załamał się". Lęka się wyjawić Reginie wszystkie ante facta, a przecież wiemy, że tych faktów nie było tak wiele, że grzechy jego nie były już tak bardzo wołające o pomstę do nieba". A może? Zapewne główną przyczyną zerwania, niemożnością zawarcia małżeństwa, działania podług zasad powszechności" była przede wszystkim ta noc, która w głębi tej

17 Od tłumacza XIX istoty szalała, ten lęk i co gorsza to rozmiłowanie w tym lęku, sympatia do uczuć, które ze względów etycznych należało potępić. Stąd to urodziło się zdanie, że jednostka jako jednostka jest wyższa od powszechności", stąd to zadziwiające twierdzenie, że demon może działać na korzyść człowieka, jakie znajdujemy w Bojaźni i drżeniu. Rozmiłowanie w swoim szaleństwie, ukochanie cierpienia z innych jeszcze powodów może wywoływać uczucie sympatii do samego siebie. Cierpienie po zerwaniu z Reginą wybucha w nagłej niepohamowanej twórczości. W dwa tygodnie po ostatecznej decyzji Soren wyjeżdża do Berlina i tam zaczyna się okres gorączkowej jego pisaniny. W roku 1843 wydaje swoje Albo albo, Bojaźń i drżenie, Powtórzenie i jeszcze kilka innych książek. W najbliższych latach powstaje szereg dzieł olbrzymich, podstawowych, pisanych z pasją i z zacięciem literackim, walczących z Heglem, kładących podwaliny pod nowoczesną filozofię, ukazujących nagle jednostkę ludzką, zagubioną w dotychczasowych systemach filozoficznych, w nowym przejmującym świetle, a wszystkie starające się wytłumaczyć sobie, ludziom i ukochanej dziewczynie, że nie mógł jej poślubić. Spotykamy się tu z jednym z najdziwniejszych zjawisk w dziejach myśli ludzkiej, kiedy chłopak, aby wytłumaczyć sobie i innym, że nie postąpił z dziewczyną podle, porzucając ją z lęku przed urzeczywistnieniem stosunku erotycznego porusza niebo i ziemię, Pismo święte i autorów starożytnych i nie waha się w obszernych wywodach mówić o potrzebie ideologicznego zawieszenia" etyki kiedy staje wobec zagadnień wyższych od etyki. A co najważniejsze, nie waha się poruszyć przepaści własnego ja, owej nocy szalejącej na dnie 2*

18 XX Od tłumacza każdej istoty", w tych ziemskich i jakże, zdawałoby się, małostkowych celach. To zestawienie wielkości i groteski jest czymś jedynym w świecie. Nie darmo tak często zestawia się Kierkegaarda z Dostojewskim. Córka radcy stanu! Niejednokrotnie człowiek się stał geniuszem powiada Kierkegaard przez dziewczynę... ale nie stał się geniuszem przez dziewczynę, którą otrzymał, gdyż przez tę, którą otrzymał, stał się tylko radcą stanu!" Ba, jeszcze i ten strach, aby nie stać się tylko radcą stanu! Może za mało się bierze pod uwagę epokę i miejsce, w którym żył Soren Kierkegaard. A może się po prostu za mało zna te czasy. Całe życie Kierkegarda przebiegało w czasach największej depresji, jaka spotkała jego ojczyznę w ciągu długiej i pełnej chwały historii. Soren urodził się w roku 1813 kiedy jak powiada zjawiło się wiele innych fałszywych banknotów..." Był to rok bankructwa państwa, w 1814 nastąpiło oderwanie się Norwegii, a potem ciężkie lata ubóstwa, utrudnionej odbudowy zbombardowanej przez Anglików stolicy, czasy ciemnego absolutyzmu, który można porównać tylko z carskim samodzierżawiem. Kopenhaga była małym miastem o 120 tysiącach mieszkańców, ścieśnionych pomiędzy starymi murami obronnymi. Poza murami nie wolno było się budować, miasto było siedliskiem nędzy, ubóstwa, chorób. Może dlatego tak umierały dzieci starego Kierkegaarda? Flota była zniszczona i handel z Indiami Wschodnimi i Zachodnimi, gdzie Dania miała jeszcze kolonie, trzeba było z trudem odbudowywać. Stolica była małym prowincjonalnym miastem, wszyscy się tu znali, spotykali na ulicach, plotkowali. Uprzywilejowani byli tylko urzędnicy

19 Od tłumacza X X I królewscy i duchowieństwo, które najczęściej tworzyło ciało profesorskie uniwersytetu. Rok 1840 był dnem depresji gospodarczej państwa i miasta. Dopiero w parę lat po śmierci Kierkegaarda skasowano mury, miasto zaczęło się rozbudowywać, odetchnęło swobodniej, cały kraj zaczął oddychać inaczej po wprowadzeniu liberalnej, demokratycznej konstytucji. To zaczęło się zresztą już za życia Kierkegaarda, ale on tego nie zauważył. Kopenhaga jeszcze dziś kiedy stała się piękną światową stolicą, jednym z najpiękniejszych miast w Europie jest miastem par excellence mieszczańskim. Sam dwór królewski jest jakby tego mieszczaństwa ukoronowaniem. A cóż dopiero w latach czterdziestych ubiegłego stulecia! To małe wewnętrzne piekiełko Kierkegaarda było umieszczone w małym, pospolitym środowisku. Kierkegaard nie mógł liczyć ani na zrozumienie, ani na rozgłos. Mówił : nie wiem, czy znajdzie się dziesięciu ludzi, którzy czytają moje książki. Przypuszczam, że łudził się. Nie było wówczas dziesięciu ludzi w Kopenhadze, którzy by czytali, a zwłaszcza rozumieli jego dzieła. Nie darmo powiadano w złośliwej, jak wszystkie małe miasta, Kopenhadze, że pierwszą książkę Kierkegaarda o H. G. Andersenie przeczytało do końca tylko dwóch ludzi: on sam i H. C. Andersen. Aby sobie uprzytomnić tę sytuację, możemy sięgnąć po polski przykład z życia kulturalnego. Kierkegaard 2 całą swoją filozofią (i z burzą szalejącą w jego wnętrzu) przypomina sytuację Witkacego w Zakopanem. Te same kontrasty i te same pobudzenia działające na skutek tych kontrastów. Nie trzeba jednak myśleć, że Kopenhaga w tych chudych latach była intelektualnie martwa. Przeciwnie, posiadała intensywne życie kulturalne, które nam jednak

20 XXII Od tłumacza dzisiaj może się wydawać dosyć osobliwe. Przede wszystkim posiadała parę wybitnych jednostek ludzkich, które nie tylko nadawały ton owoczesnej epoce, ale miały ogromne znaczenie dla całego kraju, dla zdemokratyzowania zasad rządu, a także dla całej przyszłości. Tu należy wymienić na pierwszym miejscu N. F. S. Grundtviga. Ten lekceważony przez Kierkegaarda teolog, historyk i poeta w przeciwieństwie do filozofa odegrał olbrzymią rolę w przyszłym kształtowaniu się społeczeństwa duńskiego. Poza granicami Danii nie jest ani znany, ani rozumiany. Nie zna europejskiego rozgłosu, jaki przypadł w udziale Kierkegaardowi. W tym samym czasie dyktatorem gustów, smaków artystycznych, ba, zadań sztuki był w ciągu całego swego życia Johann Ludwig Heiberg. Rola jego w życiu umysłowym Danii też nie jest dla nas tak od razu uchwytna. Kierkegaard po raz pierwszy posłyszał od Heiberga o Heglu, zapewne też przeczytał pierwszy duński esej hcgeliański, o wolności ludzkiej, napisany przez tegoż Heiberga. Heiberg przeżył w swoim czasie (w Hamburgu) coś w rodzaju doświadczenia religijnego", w którym objawił mu się cały system Hegla z końca w koniec, jasno i wyraźnie. Jak sam Heiberg potem mówił, Hegel nauczył go ograniczenia w twórczości, Heiberg zrozumiał, że wszystko wypowiedzieć można w teatralnym wodewilu i potem do końca życia pisał tylko wodewile, które, wystawiane w królewskim teatrze, z udziałem jego żony, słynnej muzy stulecia" Johanny Luizy Heiberg, w kąt zapędziły, ale to na dobre, starego Oelenschlâgera i na długie lata określały literaturę i gusta liberalnej" Danii. Aż po czasy Ibsena, którego pierwsze dramaty reżyserowała pani Heiberg. Aby zrozumieć stosunek filozofii Hegla do wodewilów Heiberga, trzeba

21 Od tłumacza XXIII by przestudiować całą filozofię Hegla i wszystkie wodewile Heiberga. Nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto by się podjął tego niewdzięcznego zadania. Mimo woli dotknęliśmy tutaj kwestii teatru. Tu odkrywamy, w czym myli się Nigg, mówiąc, że samoudręczenie ocieniało ponurą powagą całe życie" Kierkegaarda. Niechybnie w życiu tym, pełnym lęku i samoudręczeń, istniały jasne momenty: popęd twórczy, na cześć którego Soren wypisywał prawdziwe peany, muzyka i teatr. Nie byłby Kierkegaard Duńczykiem i synem Kopenhagi, gdyby nie był fanatycznym wielbicielem teatru. Ubóstwiał muzykę. Spory rozdział Albo albo poświęcony jest głębokiej i wnikliwej analizie opery Don Juan Mozarta. W późnych czasach, jako schorowany i zdziwaczały, mógł się oderwać od swego pulpitu, przy którym pisał gorączkowo, wpaść do teatru, wysłuchać uwertury do tegoż Don Juana i wrócić zaraz do pracy, która przychodziła mu zawsze z trudnością. Ale jeszcze bardziej ubóstwiał teatr. Rola, którą odgrywał i odgrywa teatr w Kopenhadze, nie da się z niczym porównać. Teatr Królewski Opery, Baletu (świetny naówczas Bournonville) i Dramatu był zawsze oczkiem w głowie kopenhaskiej publiczności. Najwyższą sytuacją w towarzystwie" kopenhaskim było stanowisko dyrektora Królewskiego Teatru. Był nim w swoim czasie opiekun Andersena, Collin, był potem przez długie lata Heiberg. Od robotników portowych do najwyższej arystokracji wszyscy kochali teatr. Thorvaldsen umarł w teatrze. Oczywiście Kierkegaard chodził do teatru, aby podziwiać panią Heiberg. Ale przede wszystkim, aby się pośmiać. Zdrowym, naturalnym, ludzkim śmiechem. A znał się na tym. Zachowała się w listach z Berlina do przyjaciół

22 XXIV Od tłumacza szczegółowa analiza gry dwóch komicznych aktorów niemieckich: Beckmanna i Grobeckera. Jak znakomicie opisuje Soren ich gesty, ich zachowanie, ich głos ich présence na scenie, co uchwycić mogą tylko wytrawni znawcy gry aktorskiej. Zatrzymałem się znów dłużej na tym codziennym dniu kopenhaskim, abyśmy mogli być bardziej wyrozumiali dla zdarzeń, które znaczyły drugą połowę i koniec życia Kierkegaarda. Zazwyczaj jego biografowie wyznaczają cztery ośrodki, wokół których skupiały się psychiczne przygody Kierkegaarda: ojciec, Regina, walka z Goldschmidtem i ataki na biskupów Mynstera i Martensena. Chciałbym bardzo podkreślić tutaj niewspółmierność tych spraw. Ojciec i Regina to sprawy niechybnie głębinowe, znaczące nieodwracalne procesy psychiczne, doprowadzające do psychopatii. Są to przyczyny bojaźni i drżenia", dla załatwienia (pozornego) których porusza on niebo i piekło. Ackeronta movebo. Podczas kiedy sprawa z Meirem Aronem Goldschmidtem, studenciną, który wydaje paszkwilanckie pisemko Korsarz", jest jedną z drobnych małomiasteczkowych spraw. Oczywiście, psychicznie niezrównoważony Soren musi boleśnie odczuwać, on, który wie, że dokonał wiekopomnych odkryć filozoficznych czy psychologicznych, gdy prześmiewają się z tego, iż ma jedną nogawkę spodni krótszą od drugiej. Ale naprawdę nie jest to tak ważne, chociaż Kierkegaard głupie ataki i karykatury Korsarza" może chwilowo wyolbrzymiać chorobliwie. Inna sprawa z atakami na kościół oficjalny, choć i to jest rzecz, którą dziś widzimy w innych rozmiarach. Bowiem wówczas rozgrywała się ona między znajomymi, w rodzinie. Kierkegaard osobiście zaniósł biskupowi Mynsterowi książkę atakującą jego i kościół, który on

Humanista Eremita Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528) Założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej

Humanista Eremita Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528) Założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Humanista Eremita. Błogosławiony Paweł Giustiniani (1476-1528), wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry

Bardziej szczegółowo

istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to wymaga wiedzy i wysiłku.

istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to wymaga wiedzy i wysiłku. Strona1 NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ s. Anna Czajkowska Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Sulejówek Prawa autorskie zastrzeżone-proszę nie kopiować i nie publikować bez zgody Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 PRZEGLĄD powszechny miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 J E Z U I C I W A R S Z A W A WYDAWCA Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

LISTY STAREGO DIABŁA DO MŁODEGO Clive Staples Lewis

LISTY STAREGO DIABŁA DO MŁODEGO Clive Staples Lewis LISTY STAREGO DIABŁA DO MŁODEGO Clive Staples Lewis Przedmowa do wydania pierwszego Nie mam zamiaru tłumaczyć, jakim sposobem korespondencja, którą obecnie ofiaruję publiczności, wpadła w moje ręce. Jeśli

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. PIOTR KUNCEWICZ

Bardziej szczegółowo

Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY. Tytuł oryginału: NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA

Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY. Tytuł oryginału: NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA Ks. GABRIELE AMORTH NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY Tytuł oryginału: NUOVI RACCONTI DI UN ESORCISTA 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 WSPOMNIENIE O OJCU CANDIDO AMANTINI... 3 POSZUKIWANY JEST EGZORCYSTA... 4 ŚWIADECTWA...

Bardziej szczegółowo

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego 38 www.piotr-liszka.strefa.pl + Panowanie nad Bogiem czy bez Boga Rewolucja francuska odróżnia się od wszystkich innych wydarzeń tym,

Bardziej szczegółowo

Rozważania o Bogu i aniołach, o człowieku

Rozważania o Bogu i aniołach, o człowieku To, co tu napisałem jest efektem moich własnych przemyśleń. Rozmów z ludźmi. Też... czytania Ewangelii. Jasne, że tak. Zacząłem od zadania pytań typu: A czemu na tym świecie jest tak jak jest i dlaczego

Bardziej szczegółowo

PLATON PAŃSTWO. Rządzącym w Polsce dedykuje Wydawca

PLATON PAŃSTWO. Rządzącym w Polsce dedykuje Wydawca PLATON PAŃSTWO Rządzącym w Polsce dedykuje Wydawca PLATON PAŃSTWO Przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył: WŁADYSŁAW WITWICKI Kęty 2003 Wydawnictwo ANTYK TYTUŁ ORYGINAŁU Wydanie na podstawie: Platon,

Bardziej szczegółowo

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Carl Gustav Jung myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Twórcze życie zawsze przebiega poza konwencją. Carl

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA...

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... OJCIEC BONAWENTURA MEYER 1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... 11

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: Żywy Kościół. czerwiec 2013 1

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: Żywy Kościół. czerwiec 2013 1 OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 6/2013 (117) Mamy serce dla dzieci, ale czy mamy dla nich czas? Czy to pytanie dotyczy tylko dorosłych? Czy zadają je sobie także i dzieci? Spójrzmy wstecz: w wieku

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Możesz uzdrowić swoje życie

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie przekład: Teresa Kruszewska Paulina Remiszewska-Drążkiewicz Wydawnictwo MEDIUM Przedmowa Gdybym miał być zesłany na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko

Bardziej szczegółowo

Artur Andrzejuk. E l e m e n t a r z f i l o z o f i i

Artur Andrzejuk. E l e m e n t a r z f i l o z o f i i Artur Andrzejuk E l e m e n t a r z f i l o z o f i i 1 Książka Artura Andrzejuka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej koncepcji filozofii, jej podziałów, dziejów i problematyki. Autor jest

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. TADEUSZ ŻELEŃSKI

Bardziej szczegółowo

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału.

Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com. Zachęcamy do zakupu oryginału. 1 Książka jest udostępniona przez prywatną bibliotekę: http://www.spojrzenie.com Zachęcamy do zakupu oryginału. Przypominamy o konieczności usunięcia z dysku tego pliku po upływie 3 tygodni. Ideą przewodnią

Bardziej szczegółowo

POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI

POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI JOSEPH MURPHY POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI Kto umie czytać, posiadł klucz do wielkich czynów, do nieprzeczuwanych możliwości, do upajająco pięknego, udanego i sensownego życia. Aldous Huxley SPIS TREŚCI Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Młodzież

Dolnośląska Młodzież Dolnośląska Młodzież 35 prac wybranych losowo z nagrodzonych i wyróżnionych w X Dolnośląskich Konkursach Literackich o Laur Złotego Pióra My Polacy, My Dolnoślązacy z lat 2005-2014 Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji

Kard. Ravasi na IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji (1070) niedziela, 7 października 2012 40 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 10 Kard. Nycz: Synod Biskupów wyznaczy geografię nowej ewangelizacji 15 Religia.tv

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo