KONOTACJE W PRZEKŁADZIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONOTACJE W PRZEKŁADZIE"

Transkrypt

1 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k , n r 7 * DOROTA GIŻYŃSKA* KONOTACJE W PRZEKŁADZIE Connotation in a transcription Słowa kluczowe: konotacja, przekład. Key words: connotation, transcription. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemu tłumaczenia konotacji z języka angielskiego na język polski. Przedstawiono w nim, jak pojęcie konotacji funkcjonuje w teorii przekładu i jakie cechy konotacji sprawiają, że jest ona wyzwaniem dla tłumaczy. W artykule wykorzystano przykłady tłumaczeń aluzji pochodzących z przekładów brytyjskich artykułów prasowych zamieszczonych w tygodniku Forum. Abstract: The aim of the article is to depict the problem of transcription of connotations from English to Polish. It was shown how the notion of a connotation functions in the theory of transcription and which features of connotations make them a challenge for translators. In the paper, the examples of allusion s translations were used taken from transcriptions of British press articles published in the weekly Forum. Badania dotyczące konotacji uwzględniają studia nad znaczeniem, co sprawia, że obszar badań jest niejednorodny i obszerny, a fakt że konotacja jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych sprawia, że zakres analizowanego zagadnienia jest jeszcze bardziej złożony. Konotacją zajmowały się takie dziedziny nauki jak logika, literatura, językoznawstwo, socjologia psychologia etc., natomiast w teorii przekładu studiów nad konotacją jest niewiele. A. Bednarczyk, która zajmowała się badaniem skojarzeń w tekstach literackich zgadza się, że każdy tekst będzie interpretowany w inny sposób, jednak pewne elemen- * Dorota Giżyńska Studium Języków Obcych PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.

2 24 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie ty tekstu pierwotnego i jego tłumaczeń można porównać. Należy do nich przede wszystkim zakres skojarzeń [Bednarczyk 2008, 14]. Już O. Wojtasiewicz pisał: Operacja tłumaczenia tekstu a sformułowanego w języku A na język B polega na sformułowaniu tekstu b w języku B, który to tekst b wywoływałby u jego odbiorców skojarzenia takie same lub bardzo zbliżone do tych, które u odbiorców wywołał tekst a [2005, 28]. Brak badań dotyczących konotacji w przekładzie może być wynikiem tego, że jak pisze K. Mosiołek-Kłosińska konotacje są świadectwem specyficznego dla danej kultury sposobu spostrzegania, konceptualizacji i ewaluacji świata (1996, 77). Kulturowe uwarunkowania konotacji stanowią w przekładzie wyzwanie, ponieważ nabierają one indywidualnego znaczenia nie tylko w danej kulturze, ale także niejednokrotnie różnią się pomiędzy poszczególnymi użytkownikami posługującymi się tym samym językiem i pochodzącymi z tej samej kultury. Konotacją w przekładzie zajmował się Georges Mounin [1963], który stwierdził, że ze względu na fakt, iż konotacje należą do pragmatyki, należy je analizować indywidualnie. Natomiast J.-R. Ladmiral [1979, 145] twierdzi, że konotacje nie mają charakteru ani całkowicie ogólnego, ani całkowicie indywidualnego, a są zawieszone pomiędzy językiem (langue) a mową (parole). Przyjrzyjmy się poniższemu tłumaczeniu: (1) Even for those of us who never seriously believed that any of the Beatles would actually turn 64 [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Dla tych z nas, którzy nigdy nie wierzyli, że Beatlesi dożyją 64 roku życia [ Forum ]. Kontekst: artykuł o współczesnych muzykach po 50. roku życia. Autor artykułu, odnosząc się do liczby 64, odnosi się do tytułu popularnej piosenki Beatelsów When I m 64 (Kiedy będę miał 64 lata), w której muzycy śpiewają o życiu po sześćdziesiątce. Utwór ten, szeroko znany w kulturze anglosaskiej, nie jest dla odbiorcy polskiego z pewnością tak rozpoznawalny jak inne utwory grupy, takie jak Yesterday czy Love me do. Stopień asocjacji w obu kulturach będzie więc bardzo zróżnicowany. Pozostawienie aluzji do utworu bardzo zakorzenionego w kulturze oryginału sprawia, że odbiorca polski najprawdopodobniej nie rozpozna jej, a tym samym nie będzie miał szans na uruchomienie asocjacji. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie aluzji do bardziej znanego tytułu piosenki w kulturze docelowej. Przecież Skaldowie też śpiewali o tym, co się stanie Gdy skończysz wiek młody. Tłumacz mógłby więc wykorzystać ten tytuł piosenki, który zwiększyłby prawdopodobieństwo uruchomienia skojarzeń u odbiorcy polskiego. Istnieją jednak asocjacje, które mogą być tożsame w obu kulturach pomimo tego, że autor odwołuje się do realiów języka oryginału. (2) To cry or not to cry [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Płakać czy nie płakać [ Forum ]. Kontekst: artykuł o znaczeniu okazywania uczuć w polityce.

3 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 25 Pomimo odwołania się autora do słów anglosaskiego twórcy to be or not to be zastępując słowa be słowem cry, to są one na tyle znane odbiorcy polskiemu, że z pewnością wywołają u niego te same konotacje. Natomiast w przypadku, gdy autor tekstu odwołuje się do realiów, osób lub rzeczy znanych tylko w kulturze oryginału, autor może podjąć decyzję o całkowitym usunięciu tego elementu z tekstu przekładu, tak jak w poniższym przykładzie: (3) When you learned to weep as a baby, you began by screwing your eyes up tight, opening your mouth wide and bawling like Hugh Fearnley- Whittingstall strangling his umpteenth crippled pullet on his new TV show this week [ The Guardian ]. Tłumaczenie: brak tłumaczenia [ Forum ]. Kontekst: artykuł o znaczeniu okazywania uczuć w polityce. Tego rodzaju posunięcie powinno być jednak ostatecznością, ponieważ całkowicie pozbawia ono czytelnika możliwości uruchomienia jakichkolwiek skojarzeń i poznania realiów kultury oryginału. W takich sytuacjach tłumacz powinien rozważyć zastąpienie ekwiwalentu dobrze znanego w kulturze oryginału ekwiwalentem bardziej znanym w kulturze docelowej (propozycja w przykładzie 1) lub zastosować wyjaśnienie w postaci przypisu jak w poniższym przykładzie: (4) Chapel in Houston [ The Times ] Tłumaczenie: Kaplica w Houston (wielowyznaniowa kaplica mieszcząca kilkanaście dzieł Rothka nazwana jego imieniem przyp. FORUM) [ Forum ]. Kontekst: artykuł o Marku Rothko malarzu amerykańskim. Niestety wadą tego rozwiązania jest brak możliwości wywołania u odbiorcy polskiego skojarzeń podobnych do tych, które ten element wywołuje u odbiorcy oryginału. Kolejny problem dotyczący tłumaczenia konotacji pojawia się w momencie gdy spojrzymy na konotację z punktu widzenia denotacji. J. Kozak pisze: Można więc rzec, że każde słowo ma denotację konwencjonalne wskazanie sztywnego referenta, i konotację potencję nieograniczonego pączkowania znaczeń w interpretacji [Kozak 2009, 58]. Z faktu odnoszenia się denotacji do dosłownego poziomu znaczenia nie wynika, że elementy denotacyjne nie będą stanowiły problemu dla tłumacza. Wystarczy, że będą się one odnosiły do zjawisk lub rzeczy nieistniejących w kulturze docelowej. Jednak należy zwrócić uwagę, że denotacja odnosi się do znaczenia w sposób obiektywny, natomiast konotacja pozwala na subiektywną interpretację, a tym samym na wywołanie bardzo indywidualnych skojarzeń, co w przekładzie jest niemożliwe do zachowania. Subiektywność nie dotyczy tylko skojarzeń czytelnika oryginału, ale także asocjacji tłumacza, które nie muszą być tożsame z asocjacjami przewidzianymi przez autora oryginału. Jednocześnie jeśli konotacje pozwalają na mnogość znaczeń, to tłumacz może je w dowolny sposób wartościować. Poniższy przykład

4 26 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie ukazuje możliwość manipulowania tekstem przez tłumacza również na poziomie skojarzeń. W tekście oryginalnym autor korzysta z aluzji do tytułu popularnego filmu amerykańskiego wyreżyserowanego przez Morgana Spurlocka, w którym pokazuje rezultaty swojego eksperymentu, podczas którego przez miesiąc stołował się wyłącznie w sieci McDonald s. W celu zaznaczenia, że artykuł odnosi się do sytuacji we Francji, autor zamienił angielski zaimek me francuskim zaimkiem moi. Warto zaznaczyć, że w Polsce film ten był znany i szeroko komentowany, a co najważniejsze dystrybutorzy pozostawili angielskojęzyczny tytuł. Jednak tłumacz zdecydował się zupełnie zrezygnować z aluzji do filmu i zastąpić go aluzją do nazwy kanapki poprzedzając ją francuskim rodzajnikiem. (5) Supersize... moi? [ The Times ]. Tłumaczenie: Le Big Mac [ Forum ]. Kontekst: nagłówek artykułu o popularności żywności typu fast food we Francji. Tłumacz może nie tylko zmienić rodzaj wywoływanych asocjacji, ale może też je redukować. W poniższym przykładzie autor oryginału chciał wywołać asocjacje związane ze słynnym pomnikiem głów prezydentów USA wykutych w skale znajdującym się w stanie Dakota. Niestety polski czytelnik został pozbawiony możliwości uruchomienia skojarzeń ze względu na to, że tłumacz całkowicie zrezygnował ze wzmianki do tej części tekstu, która pozwoliłaby je wywołać. (6) Despite his Mount Rushmore status [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Pomimo jego pomnikowego statusu [ Forum ]. Kontekst: artykuł o Paulu Newmanie. Istnieją też przypadki, kiedy tłumacz wywołuje skojarzenia, których nie ma w tekście oryginału. (7) Is our zeal for cleanliness making us ill? [ The Times ]. Tłumaczenie: Mycie skraca życie? [ Forum ]. Kontekst: nagłówek artykułu o przyczynach alergii z powodu częstego mycia. Pomimo braku w tekście oryginału elementów wywołujących jakiekolwiek skojarzenia za pomocą aluzji do tytułu, powiedzenia czy gry słów etc., tłumacz zastosował bardzo popularne w języku polskim powiedzenie Częste mycie skraca życie, które w tym przypadku idealnie pasuje do kontekstu i wywołuje u czytelników polskich odpowiednie konotacje. Jednak poniższy przykład wskazuje na to, że uruchomienie konotacji nieistniejących w tekście oryginału nie zawsze jest dobrą strategią tłumacza. Autor oryginału nie odwołuje się do konkretnych skojarzeń, ale tytuł artykułu sugeruje, że to kobiety powinny mieć władzę. Natomiast tłumacz posłużył się aluzją do słynnego cytatu Myślę, więc jestem zamieniając słowo myślę słowem bawię. Jednak nagłówek oryginału, a także sama treść artykułu, próbują wywołać skojarzenia na temat kobiet, a nie tematykę zabawy, na co naprowadza czytelnika tłumacz swoim rozwiązaniem.

5 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 27 (8) We d better off if women ran everything (The Guardian ) Tłumaczenie: Bawię się więc, jestem (Forum ) Kontekst: artykuł o feminizmie Konotacja obejmuje również pewien ładunek afektywny i emocjonalny w przeciwieństwie do denotacji uwzględniającej elementy kognitywne, a więc do pojęć znanych odbiorcy. Ma to ważne implikacje w kontekście tłumaczenia. Po pierwsze, tłumacz interpretuje dany tekst w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Pomimo oczekiwań, aby tłumacze byli osobami doskonale znającymi nie tylko język oryginału, ale także realia i kulturę docelową, to może się zdarzyć, że tłumacz nie będzie w stanie rozpoznać i zinterpretować wszystkich elementów denotatywnych występujących w oryginale. Tym większe trudności mogą pojawić się w odczytywaniu znaczeń subiektywnych i asocjatywnych, głęboko zakorzenionych w danej kulturze. Po drugie, tłumacz będzie też musiał ocenić zdolności odczytywania powyższych znaczeń przez swoich czytelników i to one będą wpływały na jego decyzje w trakcie tłumaczenia. L. Vermeer [2000, 227] twierdzi, że tłumacz kieruje się założeniem, że odbiorca i tłumacz są prawie tak samo inteligentni. J. Brzozowski [2001, 62] zakłada czytelnika projektowanego w przekładzie, który z jednej strony jest czytelnikiem minimalnym, czyli takim, któremu trzeba wszystko wyjaśniać, a z drugiej strony czytelnikiem eksploratorem, czyli czytelnikiem doświadczonym i świadomym. P. Kwieciński natomiast [2001, 176] zakłada, że odbiorcy polskich przekładów artykułów prasowych będą czytelnikami wykształconymi, interesującymi się obcymi kulturami. Jeszcze większym zaufaniem darzy czytelnika przekładu A. Majkiewicz [2008, 179] twierdząc, że tłumacz projektując modelowego czytelnika przekładu, zmuszony jest założyć nie tylko wysoki poziom wiedzy i kompetencji odbiorcy kultury docelowej, ale również jego typ: nie tylko odbiorcę erudytę, ale także odbiorcę poszukującego. W dobie dostępności informacji ze świata wirtualnej cyberprzestrzeni, takie założenie nie powinno zagrażać tożsamości (i autonomii) dzieła przekładu ani skazywać go na brak czytelników wymagających i poszukujących. Tym bardziej, że czytelnik, sięgając po dzieła w przekładzie, zazwyczaj ma świadomość obcowania z tekstem pochodzącym z obcej kultury i oczekuje konfrontacji z Obcym i Nieznanym. Innego zdania jest K. Hejwowski, który twierdzi, że tłumacz artykułów prasowych kieruje się poziomem wiedzy czytelnika mniej wyrobionego i mniej wykształconego [Hejwowski 2007, 60]. Może się zdarzyć, że tłumacz źle oceni wiedzę odbiorców docelowych. Z tym problemem spotkała się Elżbieta Tabakowska tłumacząc Europę Normana Daviesa A jak dobrze wiadomo każdemu autorowi, mówienie rzeczy zbyt oczywistych może czytelnika urazić (»czy on naprawdę ma mnie za idiotę?«) w tym samym stopniu, co pomijanie rzeczy nieoczywistych (»skąd ja

6 28 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie mam to wiedzieć? i w ogóle, dlaczego on się tak wymądrza?«) [Tabakowska 1999, 36]. Poniższe przykłady pokazują, że tłumacz traktuje czytelnika raczej jako odbiorcę mniej oczytanego i nieznającego innej kultury wyjaśniając elementy, które nie były w żaden sposób wytłumaczone w tekście oryginału. (9) One vineyard should always produce the liquid equivalent of the Eroica while another will give you Clair de Lune [ Guardian ]. Tłumaczenie: Jednak winnica powinna zawsze dawać odpowiednik Beethovenowskiej Eroiki, a inna zawsze serwuje Clair de Lune Debussy ego [ Forum ]. Kontekst: artykuł o winach. (10) When I was in high school, the people I related to were Jane Eyre and Elizabeth Bennett [ The Times ]. Tłumaczenie: Kiedy ja chodziłam do college u, czułam pokrewieństwo z Jane Eyre i Elizabeth Bennet (bohaterka Dumy i uprzedzenia Jane Austen) [ Forum ]. Kontekst: artykuł o popularności powieści Stephenie Meyer. W obu powyższych przykładach tłumacz pomaga czytelnikowi w uruchomieniu konotacji w inny sposób. W przykładzie (9) stosuje krótkie wyjaśnienie przed elementem mającym wywołać określone skojarzenia, natomiast w przykładzie (10) korzysta z dłuższego przypisu. Wadą tych strategii stosowanych w tłumaczeniu jest niepozwolenie odbiorcy na samodzielnie odczytanie aluzji i wywołanie zamierzonych skojarzeń. Warto zaznaczyć, że elementy występujące w powyższych przykładach mające wywołać określone skojarzenia nie pochodziły wyłącznie z realiów kultury anglosaskiej, ale także odwoływały się do postaci z kultury niemieckiej i francuskiej. Bardzo podobnie tłumacz traktuje również elementy języka trzeciego, które w tekście oryginału zostają pozostawione bez żadnego wyjaśnienia, natomiast w tekście polskim zostają dokładnie wytłumaczone. (11) We are in McDonald's, just around the corner from the Louvre in the 1st arrondissement of Paris, and we are tucking into some breakfast. With a beer. Because we can. But what ees thees? she demands. Croque monsieur. Well, technically a Croque McDo. Jambon and a spot of fromage. It's rather good. [ The Times ]. Tłumaczenie: Siedzimy w McDonaldzie, tuż za rogiem obok Luwru, w pierwszej dzielnicy Paryża, i pałaszujemy śniadanie. Z piwem, bo tutaj wolno. Ale co ty jesz? pyta stanowczo Magali. Croque monsieur (tradycyjna francuska grillowana kanapka z szynką i serem podawana na gorąco). Właściwe to się nazywa Croque McDo. Dość dobre. [ Forum ]. Kontekst: artykuł o popularności żywności typu fast food we Francji.

7 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 29 Oczywiście, jak przedstawiono w przykładzie (4), jeśli element mający wywołać określone skojarzenia odnosi się do realiów znanych wyłącznie w kulturze oryginału, tłumacz zmuszony jest do wyjaśnienia pozwalającego odbiorcy docelowemu na jego zrozumienie. Jeśli natomiast elementy w tekście oryginału odnoszą się do realiów kultury trzeciej, jak w powyższym przykładzie, i nie są w nim tłumaczone, to zastanawiające jest posunięcie tłumacza, który zdecydował się dokładnie wyjaśnić znaczenie terminu francuskiego. Można zakładać, że poziom skojarzeń odbiorcy angielskiego i polskiego byłby taki sam, a jednak odbiorca polski, przy wyborze takiej strategii przez tłumacza, nie ma możliwości na uruchomienie żadnych skojarzeń. Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, to kwestia rozpoznawalności elementów, które nie są w tekście oryginału przedstawione bezpośrednio. Jeśli denotacja odnosi się do znaczeń dosłownych to można założyć, że będą one przekazywane w tekście dosłownie, natomiast w przypadku konotacji nie będą one w tekście przekazywane wprost. Następną umiejętnością tłumacza będzie więc umiejętność rozpoznania ukrytych odniesień oraz oceny tego jakie skojarzenia może wywołać dany fragment tekstu a także zastosowania takiej strategii tłumaczeniowej pozwalającej czytelnikowi na swobodę interpretacji i wywołanie skojarzeń będących udziałem odbiorcy oryginału. To, czy dany element w tekście oryginału zostanie dostrzeżony przez tłumacza, zależy od stopnia jawności danego elementu w tekście, jego wiedzy językowej i pozajęzykowej oraz doświadczenia czytelniczego. Najważniejsze wydaje się, aby tłumacz unikał rozwiązań przedstawionych poniżej, niedających czytelnikowi żadnej szansy na chwilę zastanowienia i intelektualną grę, a tym samym na swego rodzaju przyjemność wynikającą z odczytania skojarzeń zamierzonych w tekście przez autora. (12) Lost Girls [ The Guardian ]. Tłumaczenie: (Tytuł Zaginione dziewczęta to oczywiście aluzja do kompanów Piotrusia Pana, Zaginionych Chłopców). [ Forum ]. Kontekst: artykuł o komiksie Lost Girls napisanym przez Alana Moore a i Melindę Gebbie, w którym występują bohaterowie książki Lewisa Carolla. Lepszym pomysłem wydaje się strategia zastosowana w poniższym przykładzie: (13) Cool hand Paul [ The Guardian ]. Translation: Hollywoodzki Adonis [ Forum ]. Kontekst: nagłówek artykułu o Paulu Newmanie. Pomimo, że tłumacz zmienia zakres skojarzeń (autor oryginału odwołuje się do tytułu filmu Cool hand Luke, w którym Paul Newman grał głównego bohatera o imieniu Luke), pozostawia jednak czytelnikowi możliwość uruchomienia konotacji wynikających z aluzji do postaci mitologii greckiej wywołując tym samym skojarzenia dotyczące głównie urody hollywoodzkiego aktora, która w tekście oryginału niejednokrotnie jest podkreślana.

8 30 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie Jak wynika z powyższych rozważań, konotacja jest pojęciem, które należy analizować w kontekście, a mogące wywołać skojarzenia odbiorców elementy zawarte w tekście, muszą być rozpatrywane indywidualnie. Ze względu na niezwykle szerokie pojmowanie konotacji nie jest ona łatwym przedmiotem badań w językoznawstwie. Jak ironicznie wyraził się o konotacji T. Hofmann są to wszystkie niepoddające się opisowi i/lub nieciekawe aspekty znaczenia, których dany autor nie chce omawiać [Hofmann 1976, 17]. Konotacja to nie tylko pewien ładunek emocjonalny związany z danym elementami leksykalnymi, ale także odniesienie do wiedzy językowej jak i wiedzy o świecie posiadanej przez czytelnika. Przekład natomiast wymaga mediacji pomiędzy dwoma kulturami, w których doświadczenia czytelników różnią się, a zadaniem tłumacza nie jest jak najwierniejsze przetłumaczenie znaczenia słów, ale ich zastosowanie w taki sposób, aby wywołać podobne lub zbliżone skojarzenia u czytelników przekładu. Niniejsza analiza wykazała, że skojarzenia czytelników pochodzących z różnych kultur są porównywalne, a tym samym przekładalne. Niekiedy tłumacz decyduje się na zmianę konotacji, gdy uzna, że elementy wywołujące u odbiorców oryginału określone skojarzenia odwołują się do wiedzy lub doświadczeń, których nie mają czytelnicy przekładu. Najważniejszą kwestią w przekładzie konotacji nie jest zastosowanie tych samym strategii użytych przez autora oryginału a wywołujących określone skojarzenia, ale umożliwienie czytelnikom przekładu uruchomienie konotacji zgodnych z ich wiedzą i przekonaniami. Tłumacz powinien unikać rozwiązań wyjaśniających wprost i pozbawiających czytelnika własnej interpretacji. Należy pamiętać, że konotacja nie mieści się w sztywnych granicach definicyjnych i bazuje głównie na intuicji i interpretacji nie jest więc wolna od subiektywizmu. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA OBJECTIVE BIBLIOGRAPHY BARTMIŃSKI J., Konotacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. BEDNARCZYK A., 2005, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie a kontekst asocjacyjny. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask. BRZOZOWSKI J., 2001, Czytelnik projektowany w przekładzie. Problem pratekstu, [w:] Piechnik I., Światkowska M. (red.), Ślady obecności. Traces d une presence, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. HEJWOWSKI K., 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. HOFMANN T., 1976, Varietes of Meaning, [w:] Language Sciences 39, s KOZAK J., 2009, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. KWIECIŃSKI P., 2001, Disturbing strangeness. Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry, Wydawnictwo EDYTOR, Toruń.

9 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 31 LADMIRAL J.-R., 1979, Traduire, théorèmes pour la traduction, Petite bibliothèque Payot, Paryż. LEWICKI R., 2000, Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. MAJKIEWICZ A., 2008, Intertekstualność implikacje dla teorii przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. MOSIOŁEK-KŁOSIŃSKA K., 1996, Konotacja znaczeniowa a przekład, [w:] Tłumaczenie. Rzemiosło. Sztuka, Węgierski Instytut Kultury, Warszawa. MOUNIN G., 1963, Les problemes théoriques de la traduction, Gallimard, Paryż. TABAKOWSKA E., 1999, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa, Wydawnictwo Znak, Kraków. VERMEER L., Skopos and commission in translated action 1989/2000, [w:] Venuti L. (red.) The translation studies reader, Routledge, London-New York. WOJTASIEWICZ O., 2005, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA SUBJECTIVE BIBLIOGRAPHY Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, TheGuardian , [dokument elektroniczny] [dostęp ] TheGuardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] ece, [dostęp ] The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ]

10 32 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] 60.ece. [dostęp ]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Tłumaczenie to język Europy /Umberto Eco/ Konkurs jest inspirowany

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Translatio i kultura

Translatio i kultura Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej Instytut Rusycystyki zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Translatio i kultura Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: MATURA USTNA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: - BIBLIOGRAFIA-MIESIĄC PRZED EGZAMINEM PISEMNYM - KONSPEKT 2 TYGODNIE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM Konspekt- podstawa udanej prezentacji Konspekt,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Czasownik to be i have got

Czasownik to be i have got Poniższe materiały zawierają zagadnienia dotyczące podstawowych czasowników oraz słownictwa obejmującego tematy maturalne na poziomie podstawowym. Mają one na celu pomóc w przygotowaniu do zaliczenia różnic

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 -

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Cel pracy... 3 1.2 Układ pracy... 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate). Do Pana Dyrektora

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK

ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK CO TRZEBA NAPISAĆ NA MATURZE Na maturze z języka polskiego poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English.

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, przy ulicy Lokajskiego

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi 1 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie: 2 KUTNO ŁĘCZYCA

Bardziej szczegółowo

JUNIOREK. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu LADYBIRDS/BIEDRONECZKI

JUNIOREK. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu LADYBIRDS/BIEDRONECZKI JUNIOREK Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu NR 1, LISTOPAD 2013 r. LADYBIRDS/BIEDRONECZKI SECTION: TOYS/ZABAWKI W listopadzie Lulu wyciąga ze swojej kieszeni różne ciekawe zabawki

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Skamandryci Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki O czym to będzie?

Filozofia z elementami logiki O czym to będzie? Filozofia z elementami logiki O czym to będzie? Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl Filozofia z elementami logiki Dwa fundamentalne pytania: Czym zajmuje się logika? Czym

Bardziej szczegółowo

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru:

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru: II część egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy) obejmuje pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru:

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę)

Krok po kroku... (czyli jak stworzyć i wydrukować krzyżówkę) - Program do tworzenia krzyżówek. - Krzyżówki mogą być przygotowywane w formie drukowanej lub elektronicznej. - Program jest bezpłatny, jeśli ćwiczenia przygotowywane za jego pomocą są udostępniane odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Obcy, który trafia na Północ, płacze dwa razy (scenariusz lekcji na podstawie filmu Jeszcze dalej niż Północ )

Temat: Obcy, który trafia na Północ, płacze dwa razy (scenariusz lekcji na podstawie filmu Jeszcze dalej niż Północ ) Temat: Obcy, który trafia na Północ, płacze dwa razy (scenariusz lekcji na podstawie filmu Jeszcze dalej niż Północ ) 1. Komedia Jeszcze dalej niż północ przebiła swoją popularnością taki nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo