Katarzyna Wojciechowska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Streszczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Wojciechowska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Streszczenie"

Transkrypt

1 PRZEKŁAD POWIEŚCI TWILIGHT STEPHENIE MEYER NA JĘZYK POLSKI JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNEGO TŁUMACZENIA LITERACKIEGO I JEGO WPŁYWU NA SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ Z CZYTELNIKIEM Katarzyna Wojciechowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie i omówienie procesu komunikacji, jaki zachodzi na poziomie autora tekstu i odbiorcy tekstu, pod wpływem oddziaływania tłumacza na analizowany tekst. W artykule postanowiłam zaprezentować komunikację pomiędzy autorką Twilight Stephenie Meyer, a polskim czytelnikiem. Moim głównym celem jest ukazanie różnić oraz podobieństw, jakie występują w tłumaczeniu polskim w stosunku do angielskiego oryginały. Omówione zostały najbardziej widoczne różnice występujące pomiędzy dwoma tekstami. Pokrótce scharakteryzowany został sam proces tłumaczenia, nieodzowny przy analizowaniu przykładów. Ważną częścią jest także stanowisko i sposób podejścia do przekładu tłumacza. Tłumacz odgrywa kluczową rolę w tym procesie i to od niego zależy czy komunikacja pomiędzy nadawcą, a odbiorcą tekstu będzie prawidłowa. Zgodnie ze słownikową definicją czasownik komunikować się oznacza podawać coś do wiadomości, zawiadamiać, przekazywać jakąś informację. Odnosi się on także do utrzymywania z kimś kontaktu, porozumiewania się. Natomiast pod samym pojęciem procesu komunikowania się rozumiemy przepływ informacji, materiałów, spostrzeżeń, pomiędzy określonymi jednostkami 1. Obecnie mamy wiele sposobów komunikacji, a pojęcie to ma tak ogromne pole znaczeniowe, że bardzo trudno ustalić jego jednoznaczną definicję, a tym bardziej rodzaje. Mimo wszystko głównym rodzajem komunikacji, z jakim stykamy się na co dzień, jest komunikacja bezpośrednia. 1 R. Jurkowski, Komunikowanie się, zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 9. ISSN , Nr 2 (14) 2013, s

2 Nie jesteśmy jednak świadomi, iż przeciwstawna do niej komunikacja pośrednia stanowi równie ważny aspekt naszego codziennego porozumiewania i sposobu odbierania informacji. I waśnie jednym z rodzajów komunikacji niebezpośredniej jest przekład tekstu, czy inaczej mówiąc tłumaczenie. Za jego pośrednictwem autor danego tekstu bazowego, posługujący się jednym z wielu istniejących obecnie języków, komunikuje się z odbiorca tekstu, czyli jego czytelnikiem 2. Dlatego też celem poniższego artykuły jest przestawienie komunikacji, do jakiej doszło pomiędzy autorką powieści Twilight Stephenie Meyer, a polskim czytelnikiem. Warto na samym początku zaznaczyć, iż współcześnie nie mamy jednej, dokładnej definicji tłumaczenia, zarówno w sensie samej jego operacji, jak i jego rezultatu. Jedną z najbardziej aktualnych definicji przedstawia Teresa Tomaszkiewicz, która pojęcie tłumaczenia wyjaśnia następująco: Operacja transferu międzyjęzykowego, która polega na zinterpretowaniu sensu tekstu wyjściowego i na zredagowaniu tekstu docelowego, na podstawie ustanowionych relacji ekwiwalencji między dwoma tekstami, zgodnie z parametrami aktu komunikacji i ograniczeniami systemowym, narzuconymi tłumaczowi 3. Oprócz samego zagadnienia jakim jest przekład, należy zatrzymać się także przy innym, bez którego akcja ta nie byłaby możliwa. Jest to pojęcie ekwiwalencji znaczeniowej w tłumaczeniach. Bez istnienia ekwiwalencji znaczeniowych pomiędzy poszczególnymi elementami języka, komunikat założony przez autora danego tekstu nigdy by nie zaistniał. Świadczy o tym fakt, iż już najwcześniej zorientowane rozważania nad przekładem oscylowały wokół zagadnienia poziomu ekwiwalencji pomiędzy tekstem przekładu, a tekstem oryginału oraz ich wzajemnego wpływu na zakodowany komunikat 4. Najogólniejsza z definicji mówi, że pojęcie to oznacza związek, jaki zachodzi pomiędzy tekstem oryginału, a odpowiednio dobranym tekstem przekładu, przy czym charakter tego związku jest kwestią różnych interpretacji 5. Warto się również zastanowić, jakie rodzaje przekładu istnieją. W dotychczasowych badaniach nad przekładem ani traduktologia, ani językoznawstwo stosowane nie zdołały przeprowadzić naukowej klasyfikacji różnych typów, postaci czy rodzajów przekładu. Wyznacznikiem interesującego nas rodzaju przekładu dzieła literackiego jest płynność norm estetycznych ukształtowanych przez poszczególne społeczności, grupy kulturowe i epokowe. Sprawia to w konsekwencji, iż sam proces tłumaczenia jest nierozłącznie związany z właściwą recepcją i interpretacją oryginału. Przekład literacki należy postrzegać nie tylko jako rezultat kultury docelowej i języka, lecz należy rozpatrywać go w ścisłym powiązaniu z dziełem wyjściowym i jego działaniem w kulturze języka oryginału 6. Zatem, aby nastąpił prawidłowy proces komunikacji pomiędzy nadawcą, a odbiorcą tłumaczenia konieczny jest przekład naturalny, odpowiednio dostosowany do wyznaczników charakterystycznych, właściwych dla danej zbiorowości, która prawidłowo odczyta przekład, czyli zawartą w tekście informację. W konsekwencji, podczas przekładu dzieła literackiego, tłumacz musi zwrócić uwagę na kluczowe elementy strukturalne procesu tłumaczenia. Jest to poetyka i estetyka gatunku w kulturze i języku przekładu, recepcja i percepcja przełożonego dzieła, poetyka dzieła oryginału i normy estetyczne oraz kwestia dzieła oryginału, jako tworu epoki i jego recepcja. Niezwykle istotną kwestią w każdym z wy- 2 K. Adams, G. J. Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008, s T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja, Poznań 2006, s A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Warszawa 1992, s B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław-Kraków-Gdański-Łódź 1988, s M. Krysztofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996, s

3 mienionych tu elementów jest eksponowanie indywidualności, czyli niepowtarzalność i jednorazowość elementów i cech danego tekstu 7. Należy dodać, że podczas przekładu tłumacz kieruje się indywidualnym charakterem dzieła, konstelacją, jaką nadał mu autor. I właśnie to stanowi podstawę dla właściwego odbioru komunikatu. Dany kształt stworzony przez autora, zakodowana informacja, wyraża się nie tylko w zakresie stylu, składni, leksyki i konstrukcji tekstu, ale także poprzez takie środki wyrazu jak gra słów, metafora, rym, rytm. Aby właściwie, jak najwierniej przekazać cel autora, tłumacz oddziałuje w języku docelowym w wymienionym wyżej zakresie. Ma on również na uwadze zachowanie literackości przekładanego tekstu 8. Przechodząc już do analizy wybranego materiały, konieczne jest choć pobieżne streszczenie treść książki. Utwór ten przedstawia historię siedemnastoletniej Isabella Swan, która to przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington, gdzie poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności, nie można mu się oprzeć, ale i trudno go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdając sobie jednak sprawy, że naraża tym nie tylko siebie, ale również swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się bowiem, że zakochała się w wampirze 9. Znaczące jest także to, kto wykonał badany przekład. Zatem tłumaczenie Zmierzchu z języka angielskiego na polski wykonała w 2007 roku Joanna Urban. Tłumaczenie to zostało wydane 1 stycznia 2007 roku przez polskie Wydawnictwo Dolnośląskie. Pierwsza różnica, na którą natrafia się, i która jest najczęściej występującą różnicą, to sposób wyrażania danych pojęć czy sformułowań w języku polskim. Mianowicie polski przekład zawiera wiele ustalonych zwrotów i powiedzeń charakterystycznych dla potocznego języka polskiego. Są to takie zwroty, które są zazwyczaj używane podczas swobodnych rozmów, a których brak w danym momencie w oryginale angielskim. Ukazują to następujące przykłady. Podczas jednego z dialogów bohaterka wypowiada się w następujący sposób Minutes passed in silence as I struggled to answer his question (s. 225). Całkowicie odmiennie sytuacja wygląda w polskim przekładzie, gdzie tłumacz zastosował potoczne dla naszego języka sformułowanie Zamilkłam na długo, szukając w głowie celnej riposty (s. 394). Skłonność tłumacza polskiego do korzystania z zakorzenionych w polszczyźnie zwrotów widać również na poniższych przykładach. W oryginale główna bohaterka, siedemnastoletnia Bella Swan, mówi po prostu I panicked (s. 217), co zostało przetłumaczone na język polski jako Przestraszyłam się nie na żarty (s. 379). Podobnie dzieje się to w innym dialogu pomiędzy głównymi bohaterami Bellą oraz Edwardem dotyczącego polowania na niedźwiedzie grizzly. W tym przypadku oryginał wygląda następująco: Nothing more fun than an irritated grizzly bear (s. 177), tymczasem przekład polski, tak jak w poprzednim przykładzie stosuje potoczne powiedzenie Nie ma to jak rozdrażniony grizzly, po prostu ubaw po pachy (s. 312). Podczas jazdy samochodem przyjaciel Belli kwituje jej jazdę I hate driving so slow (s. 84), podczas gdy czytelnik Zmierzchu spotka się z takim zwrotem jak Nie cierpię się tak wlec (s. 121). Następna znaczna cecha, którą odnajdujemy to bardzo częste stosowanie związków frazeologicznych przez polskiego tłumacza. W tłumaczeniu polskim, gdzie pomimo braku występowania związku frazeologicznego w oryginale, Joanna Urban po wielokroć stosuje je w przekładzie. Poniżej kilka prezentujących tę cechę przykładów. 7 Tamże, s Tamże, s

4 W oryginale pojawia się wypowiedź głównej bohaterki I wouldn't know what to say to him (s. 96), gdzie przekład polski wyraża to za pomocą związku frazeologicznego Zapomniałam języka w gębie (s. 152). Podczas jednego z ataków wampira, Bella mówi I wanted so badly to run, but I was frozen (s. 212). Przytoczę jeszcze kilka przykładów na tę tendencję. W angielskim oryginale, podczas kolejnego dialogu pomiędzy głównymi bohaterami pojawia się wypowiedź You can't spring something like that on me, and then expect me not to say anything (s. 160), podczas gdy w wersji polskiej pojawia się kolejny związek frazeologiczny Nie możesz wyskakiwać co chwilę z czymś takim i spodziewać się, że będę siedzieć jak mysz pod miotłą (s. 279). Po jednym z odbytych polowań wampir stwierdza Great, that was easy (s. 142), pomimo prostego wyrażenia jakie mamy w oryginale, polska tłumaczka zamienia je na popularny w naszym języku związek frazeologiczny Świetnie, poszło jak z płatka (s. 248). Podobnie dzieje się z kwestią, którą kieruje do swojego ukochanego Bella You'll kill me one day, (s. 173). Tym razem również pojawia się zastosowanie frazeologizmów, którego przecież nie mamy w oryginale Wpędzisz mnie kiedyś do grobu (s. 300). Następną kwestią, którą warto omówić podczas przedstawiania różnic w tłumaczeniu polskim amerykańskiej powieści jest wielokrotne pojawienie się w dwóch słów, którym należy poświęcić trochę uwagi. Są to mianowicie wielokrotnie pojawiające się w przekładzie polskim określenia kluczowe dla tej pozycji: pobratymcy oraz Indianin. Zacznijmy analizę od pierwszego z nich. W oryginale Twilight Edward o grupie, do której należy wampirów wyraża się w następujący sposób For almost ninety years I've walked among my kind, and yours (s. 144). W przypadku tłumaczenia polskiego, na ogólne określenie gatunku, które zostało zastosowanej w języku angielskim, mamy użyte słowo pobratymcy, które nie występuje w dwóch powyższych Przez niemal dziewięćdziesiąt lat napotykałem na swej drodze moich i twoich pobratymców (s. 251). Ten sam zabieg zastosowanie określenia pobratymcy został przeprowadzony w kolejnym przykładzie. W tekście wyjściowym pojawia się fragment I never will understand the obsession some vampires ( ) (s. 212). Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się u naszego tłumacza, gdzie słowo bazowe wampirów, zostaje zastąpione słowem pobratymców Nigdy nie zrozumiem obsesji niektórych z moich pobratymców ( ) (s. 371). Z podobnie interesującą sytuacja mamy do czynienie w przypadku stosowania określenia Indianin. Mianowicie występuje ono wielokrotnie tylko w wersji polskiej i ani razu w tekście wyjściowym. Przypadek ten ilustrują poniższe przykłady. Jeden z głównych bohaterów Jackob, będący z pochodzenia Indianinem opowiada Belli o swoim plemieniu And an older boy from the tribe Said ( ) (s. 85). W polskim tłumaczeniu słowo boy chłopiec, zostaje zastąpione przez Indianin, które nie pojawiło się w tekście źródłowym. A wtedy jeden starszy Indiain powiedział (s. 152). Podobną sytuację możemy zaobserwować w poniższych przykładach. W języku angielskim o jednym z członków plemienia zostało napisane po prostu The answer was clear in Billy's eyes (s. 110). Wersja polska odbiega od oryginału i wyraża to w następujący sposób Mina Indianina nie pozostawiała żadnych wątpliwości (s. 193). Czytelnik zapewne zwróci uwagę na fakt, iż tłumacz polski najprawdopodobniej nie starał się jak najwierniej oddać angielskiego oryginału. Przejawia się to w takiej formie, że w szeregu przypadków dodaje od siebie wyrażenia, przekształca tekst wyjściowy czy zastępuje wyrażenia wyjściowe innymi. Opisaną sytuację ilustrują poniższe przykłady. W jednej z rozmów Belli ze swoim ojcem, Charlim, odpowiedź bohaterki wygląda następująco I could say the same thing about you (s. 119), co w wersji polskiej jest przetłumaczone jako krótkie I vice versa (s. 206). Podobnie wygląda to w momencie, kiedy Bella przypomina Edwardowi o tym, że cały czas jest istotą ludzką, a nie tak jak on wampirem I need another human minute (s. 148). Tymczasem nasz tłumacz dodał od siebie słowo potrzeba oraz 63

5 łazienka, których brak w wersji angielskiej Ludzkie potrzeby wzywają mnie do łazienki (s. 258). I jeszcze jedna sytuacja na ukazanie wyekscerpowanej różnicy. Rodzeństwo Edwarda Jasper i Alice w jednej z rozmów mówią We came to see if you would share with us (s. 167). Tak samo jak poprzednio tłumacz polski nieco przekształca przekład i dodaje nowe słowo, którego brak w oryginale skapnie co w konsekwencji wygląda to następująco Przyszliśmy zobaczyć czy nam coś nie skapnie (s. 182). Nieodzowne jest omówienie kwestii tłumaczenia tytułów poszczególnych rozdziałów Twilight, których po zsumowaniu jest 24. Pierwsza odmienność występuje już przy przekładzie rozpoczynającego powieść tytułu, który nosi w oryginale nazwę First sight. Odnosiło się on do pierwszego, znaczącego spojrzenia sobie w oczy głównych bohaterów Belli Swan i Edwarda Cullena. Tłumacz polski zmienił główny sens tytułu, nazywając go Pierwsze spotkanie. Kolejną różnicę można dostrzec w tytule trzeciego rozdziału Phenomenon. Pomimo tego, że w języku polskim mamy również termin fenomen, to jednak nasz tłumacz przełożył nazwę jako Niesamowite zdarzenie. Już w szóstym podtytule książki pojawią się znaczna odrębność tłumaczenia od oryginału. W treści bazowej autorka, Stephenie Meyer, sformułowała swój tytuł rozdziału jako Scary stories. Tak jak w poprzednich przypadkach, przekład polski wygląda inaczej i jest znacznie rozbudowany Historie mrożące krew w żyłach. Oprócz występujących różnic w analizowanym tłumaczeniu występuje oczywiście wiele podobieństw. Skoncentrowałam się na kilku z nich, które są najbardziej znaczące dla treści książki. Pierwszy z nich to średniowieczne określenie na wampiry, o którym mówi Belli jej przyjaciel Jackob, podczas pierwszej rozmowy o tych stworzeniach. W tekście bazowym zostaje to wyrażone jako Then there are the stories about the cold ones (s. 59), czyli wampiry jako cold ones. W ten sam sposób określenie to zostaje przetłumaczone na język polski Są wreszcie podania o Zimnych Ludziach (s. 106). Widzimy, że bazowe wyrażenie cold ones, ma swój dokładny ekwiwalent, który w języku polskim to Zimni Ludzie. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wyrazu pakt, odnoszącego się do umowy zawartej przed wiekami pomiędzy wampirami a wilkołakami, którego złamanie grozi ogromnym niebezpieczeństwem. Tak więc, w oryginale jest to termin truce, co przedstawia następujący przykład So my greatgrandfather made a truce with them (s. 59). W niezmienny sposób zostało to przełożone na język polski Dlatego mój pradziadek mógł zawrzeć z nimi pakt (s. 106), gdzie mamy określenie pakt. Bardzo zajmujący jest sposób przetłumaczenia jednego z wyrażeń, które systematycznie pojawia się w analizowanej pozycji. Jest to mianowicie określenie niesamowitej miłości Edwarda i Belli, wyrażone w metaforyczny sposób. W angielskim oryginale wygląda to następująco And so the lion fell in love with the lamb (s. 129). Zaskoczył mnie fakt, iż w języku polskim przekład wymienionego wyrażenia za każdym razem wygląda identycznie. I tak w polskim jest A to dopiero, lew zakochał się w jagnięciu (s. 226). Po przeanalizowaniu tych wszystkich różnic, a także podobieństw, jakie wynikły podczas tłumaczenia, nasuwa się pytanie, czy komunikat zwarty w oryginale został odpowiednio przekazany naszym polskim czytelnikom. Niewątpliwą kwestią jest, iż przekład na język polski w znaczący sposób odbiega od treści oryginału. Tłumacz wielokrotnie w swoim tłumaczeniu używa ustalonych, potocznych, charakterystycznych dla języka polskiego zwrotów i powiedzeń, które nie pojawiają się w treści oryginału. Stosuje je pomimo tego, że nie występują one w tekście bazowym, co nadaje polskiemu tłumaczeniu, w porównaniu do Twilight, swobodny, naturalny, wręcz prozaiczny charakter. Oprócz tego, przekład polski zawiera dużą liczbę związków frazeologicznych i idiomów, które zastępują występujące 64

6 w tekście bazowym proste, nieidiomatyczne opisy czy wypowiedzi bohaterów. Warto też dodać, iż przekład polski jest bardziej opisowy i nie dąży do dokładnego oddania oryginału. Podsumowując, przekład wykonany przez Joannę Urban często w swojej treści zawiera odbiegające od oryginału tłumaczenia poszczególnych wyrażeń, syntagm, wypowiedzi bohaterów, co narusza odpowiedni przekaz zakodowanej przez autor informacji. W założeniu Zmierzch miał być pozycją przeznaczoną dla dorosłych czytelników, niestylizowaną na potoczny czy młodzieżowy język. Mimo wszystko należy zaznaczyć, iż nie zmienia to głównego przesłania, które niesie powieść. Zmienia tylko jej charakter i formę tej pozycji, sprawiając, że przekład polski jest bardziej powszedni i skierowany do młodego czytelnika w przeciwieństwie do amerykańskiego oryginału, który kierowany był do dorosłych odbiorów. Prawdopodobnie właśnie taki styl przekładu w duchu młodzieżowym spowodował, iż głównymi czytelnikami tej pozycji byli właśnie młodzi ludzie. W toku przeprowadzania analizy, nasuwa się dodatkowe spostrzeżenie. W przyszłości, podczas przeprowadzania dalszych badań nad przekładem, nad jakże ważną kwestią komunikacji pomiędzy autorem danego tekstu, a jego odbiorcą, ciekawą kwestią będzie szersze rozpatrzenie zagadnienia podejścia do tłumaczenia współczesnej literatury. Wnikliwe omówienie tego tematu mogłoby ukazać to, w jaki sposób tłumacze przeprowadzają proces tłumaczenia, jakimi kryteriami i sposobem doboru słownictwa się kierują oraz na czym polegają pojawiające się w tłumaczeniach na różne języki różnice. Bibliografia 1. Meyer S., Twilight, Time Warner Book Group, New York Meyer S., Zmierzch, przełożyła Joanna Urban, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław Adams K., Galanes G. J., Komunikacja w grupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Jurkowski R., Komunikowanie się, zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Kielar B.Z., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław Kraków Gdański Łódź Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe, Poznań Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych, Sądowych TEPIS, Warszawa

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Instytut Języka Polskiego CLAUDIO SALMERI Style przekładu w perspektywie komunikacji międzykulturowej (angielskie i włoskie tłumaczenie Trans-Atlantyku

Bardziej szczegółowo

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji Michał Wendland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji 1. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie możliwych relacji, w jakich mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Weronika Szemińska Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Rozprawa doktorska Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu 1. The Newest Polish Translations of the Bible and the Theory of Translation ANDRZEJ ZABORSKI

Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu 1. The Newest Polish Translations of the Bible and the Theory of Translation ANDRZEJ ZABORSKI 175 Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu 1 The Newest Polish Translations of the Bible and the Theory of Translation ANDRZEJ ZABORSKI Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu

Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Katedra za poljski jezik i književnost Ivan Fosin Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach

Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach ANNA MĘKARSKA Modowe freaki i backpakerzy czyli najnowsze anglicyzmy na polskich blogach PRACA LINCENCJACKA NAPISANA POD KIERUNKIEM DOKTOR VICTORII KAMASA Poznań, 2013 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

POETYKA PRZEKŁADU ARTYSTYCZNEGO

POETYKA PRZEKŁADU ARTYSTYCZNEGO Edward Balcerzan POETYKA PRZEKŁADU ARTYSTYCZNEGO Zdaniem wielu badaczy istnienie odrębnej dyscypliny humanistycznej, którą by można nazwać poetyką tłumaczenia, jest problematyczne. Obyczaj nakazuje mówić

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

Aleksander Stuglik OBRÓT PRODUKTAMI INFORMATYCZNYMI; KOMENTARZ Z WZORAMI UMÓW

Aleksander Stuglik OBRÓT PRODUKTAMI INFORMATYCZNYMI; KOMENTARZ Z WZORAMI UMÓW Aleksander Stuglik OBRÓT PRODUKTAMI INFORMATYCZNYMI; KOMENTARZ Z WZORAMI UMÓW Katowice 2006 1 Spis treści: Wstęp 4 I. Rodzaje produktów informatycznych w obrocie cywilnoprawnym. 7 1. POJĘCIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Wojciech Nerwiński Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations

Wojciech Nerwiński Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations Stockholms universitet Slaviska institutionem Magisterkurs i polska Specialarbete 10 p. vt 2007 Wojciech Nerwiński Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations jako przykład języka zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów...

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów... Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 3.1.ALICE...5 3.2.Jabberwacky...6 3.3.Artifical Solutions...7 3.4.HAL z Zabaware...9 3.5.Bildgesmythe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo