Katarzyna Wojciechowska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Streszczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Wojciechowska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Streszczenie"

Transkrypt

1 PRZEKŁAD POWIEŚCI TWILIGHT STEPHENIE MEYER NA JĘZYK POLSKI JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNEGO TŁUMACZENIA LITERACKIEGO I JEGO WPŁYWU NA SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ Z CZYTELNIKIEM Katarzyna Wojciechowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie i omówienie procesu komunikacji, jaki zachodzi na poziomie autora tekstu i odbiorcy tekstu, pod wpływem oddziaływania tłumacza na analizowany tekst. W artykule postanowiłam zaprezentować komunikację pomiędzy autorką Twilight Stephenie Meyer, a polskim czytelnikiem. Moim głównym celem jest ukazanie różnić oraz podobieństw, jakie występują w tłumaczeniu polskim w stosunku do angielskiego oryginały. Omówione zostały najbardziej widoczne różnice występujące pomiędzy dwoma tekstami. Pokrótce scharakteryzowany został sam proces tłumaczenia, nieodzowny przy analizowaniu przykładów. Ważną częścią jest także stanowisko i sposób podejścia do przekładu tłumacza. Tłumacz odgrywa kluczową rolę w tym procesie i to od niego zależy czy komunikacja pomiędzy nadawcą, a odbiorcą tekstu będzie prawidłowa. Zgodnie ze słownikową definicją czasownik komunikować się oznacza podawać coś do wiadomości, zawiadamiać, przekazywać jakąś informację. Odnosi się on także do utrzymywania z kimś kontaktu, porozumiewania się. Natomiast pod samym pojęciem procesu komunikowania się rozumiemy przepływ informacji, materiałów, spostrzeżeń, pomiędzy określonymi jednostkami 1. Obecnie mamy wiele sposobów komunikacji, a pojęcie to ma tak ogromne pole znaczeniowe, że bardzo trudno ustalić jego jednoznaczną definicję, a tym bardziej rodzaje. Mimo wszystko głównym rodzajem komunikacji, z jakim stykamy się na co dzień, jest komunikacja bezpośrednia. 1 R. Jurkowski, Komunikowanie się, zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 9. ISSN , Nr 2 (14) 2013, s

2 Nie jesteśmy jednak świadomi, iż przeciwstawna do niej komunikacja pośrednia stanowi równie ważny aspekt naszego codziennego porozumiewania i sposobu odbierania informacji. I waśnie jednym z rodzajów komunikacji niebezpośredniej jest przekład tekstu, czy inaczej mówiąc tłumaczenie. Za jego pośrednictwem autor danego tekstu bazowego, posługujący się jednym z wielu istniejących obecnie języków, komunikuje się z odbiorca tekstu, czyli jego czytelnikiem 2. Dlatego też celem poniższego artykuły jest przestawienie komunikacji, do jakiej doszło pomiędzy autorką powieści Twilight Stephenie Meyer, a polskim czytelnikiem. Warto na samym początku zaznaczyć, iż współcześnie nie mamy jednej, dokładnej definicji tłumaczenia, zarówno w sensie samej jego operacji, jak i jego rezultatu. Jedną z najbardziej aktualnych definicji przedstawia Teresa Tomaszkiewicz, która pojęcie tłumaczenia wyjaśnia następująco: Operacja transferu międzyjęzykowego, która polega na zinterpretowaniu sensu tekstu wyjściowego i na zredagowaniu tekstu docelowego, na podstawie ustanowionych relacji ekwiwalencji między dwoma tekstami, zgodnie z parametrami aktu komunikacji i ograniczeniami systemowym, narzuconymi tłumaczowi 3. Oprócz samego zagadnienia jakim jest przekład, należy zatrzymać się także przy innym, bez którego akcja ta nie byłaby możliwa. Jest to pojęcie ekwiwalencji znaczeniowej w tłumaczeniach. Bez istnienia ekwiwalencji znaczeniowych pomiędzy poszczególnymi elementami języka, komunikat założony przez autora danego tekstu nigdy by nie zaistniał. Świadczy o tym fakt, iż już najwcześniej zorientowane rozważania nad przekładem oscylowały wokół zagadnienia poziomu ekwiwalencji pomiędzy tekstem przekładu, a tekstem oryginału oraz ich wzajemnego wpływu na zakodowany komunikat 4. Najogólniejsza z definicji mówi, że pojęcie to oznacza związek, jaki zachodzi pomiędzy tekstem oryginału, a odpowiednio dobranym tekstem przekładu, przy czym charakter tego związku jest kwestią różnych interpretacji 5. Warto się również zastanowić, jakie rodzaje przekładu istnieją. W dotychczasowych badaniach nad przekładem ani traduktologia, ani językoznawstwo stosowane nie zdołały przeprowadzić naukowej klasyfikacji różnych typów, postaci czy rodzajów przekładu. Wyznacznikiem interesującego nas rodzaju przekładu dzieła literackiego jest płynność norm estetycznych ukształtowanych przez poszczególne społeczności, grupy kulturowe i epokowe. Sprawia to w konsekwencji, iż sam proces tłumaczenia jest nierozłącznie związany z właściwą recepcją i interpretacją oryginału. Przekład literacki należy postrzegać nie tylko jako rezultat kultury docelowej i języka, lecz należy rozpatrywać go w ścisłym powiązaniu z dziełem wyjściowym i jego działaniem w kulturze języka oryginału 6. Zatem, aby nastąpił prawidłowy proces komunikacji pomiędzy nadawcą, a odbiorcą tłumaczenia konieczny jest przekład naturalny, odpowiednio dostosowany do wyznaczników charakterystycznych, właściwych dla danej zbiorowości, która prawidłowo odczyta przekład, czyli zawartą w tekście informację. W konsekwencji, podczas przekładu dzieła literackiego, tłumacz musi zwrócić uwagę na kluczowe elementy strukturalne procesu tłumaczenia. Jest to poetyka i estetyka gatunku w kulturze i języku przekładu, recepcja i percepcja przełożonego dzieła, poetyka dzieła oryginału i normy estetyczne oraz kwestia dzieła oryginału, jako tworu epoki i jego recepcja. Niezwykle istotną kwestią w każdym z wy- 2 K. Adams, G. J. Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008, s T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja, Poznań 2006, s A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Warszawa 1992, s B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław-Kraków-Gdański-Łódź 1988, s M. Krysztofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996, s

3 mienionych tu elementów jest eksponowanie indywidualności, czyli niepowtarzalność i jednorazowość elementów i cech danego tekstu 7. Należy dodać, że podczas przekładu tłumacz kieruje się indywidualnym charakterem dzieła, konstelacją, jaką nadał mu autor. I właśnie to stanowi podstawę dla właściwego odbioru komunikatu. Dany kształt stworzony przez autora, zakodowana informacja, wyraża się nie tylko w zakresie stylu, składni, leksyki i konstrukcji tekstu, ale także poprzez takie środki wyrazu jak gra słów, metafora, rym, rytm. Aby właściwie, jak najwierniej przekazać cel autora, tłumacz oddziałuje w języku docelowym w wymienionym wyżej zakresie. Ma on również na uwadze zachowanie literackości przekładanego tekstu 8. Przechodząc już do analizy wybranego materiały, konieczne jest choć pobieżne streszczenie treść książki. Utwór ten przedstawia historię siedemnastoletniej Isabella Swan, która to przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington, gdzie poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności, nie można mu się oprzeć, ale i trudno go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdając sobie jednak sprawy, że naraża tym nie tylko siebie, ale również swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się bowiem, że zakochała się w wampirze 9. Znaczące jest także to, kto wykonał badany przekład. Zatem tłumaczenie Zmierzchu z języka angielskiego na polski wykonała w 2007 roku Joanna Urban. Tłumaczenie to zostało wydane 1 stycznia 2007 roku przez polskie Wydawnictwo Dolnośląskie. Pierwsza różnica, na którą natrafia się, i która jest najczęściej występującą różnicą, to sposób wyrażania danych pojęć czy sformułowań w języku polskim. Mianowicie polski przekład zawiera wiele ustalonych zwrotów i powiedzeń charakterystycznych dla potocznego języka polskiego. Są to takie zwroty, które są zazwyczaj używane podczas swobodnych rozmów, a których brak w danym momencie w oryginale angielskim. Ukazują to następujące przykłady. Podczas jednego z dialogów bohaterka wypowiada się w następujący sposób Minutes passed in silence as I struggled to answer his question (s. 225). Całkowicie odmiennie sytuacja wygląda w polskim przekładzie, gdzie tłumacz zastosował potoczne dla naszego języka sformułowanie Zamilkłam na długo, szukając w głowie celnej riposty (s. 394). Skłonność tłumacza polskiego do korzystania z zakorzenionych w polszczyźnie zwrotów widać również na poniższych przykładach. W oryginale główna bohaterka, siedemnastoletnia Bella Swan, mówi po prostu I panicked (s. 217), co zostało przetłumaczone na język polski jako Przestraszyłam się nie na żarty (s. 379). Podobnie dzieje się to w innym dialogu pomiędzy głównymi bohaterami Bellą oraz Edwardem dotyczącego polowania na niedźwiedzie grizzly. W tym przypadku oryginał wygląda następująco: Nothing more fun than an irritated grizzly bear (s. 177), tymczasem przekład polski, tak jak w poprzednim przykładzie stosuje potoczne powiedzenie Nie ma to jak rozdrażniony grizzly, po prostu ubaw po pachy (s. 312). Podczas jazdy samochodem przyjaciel Belli kwituje jej jazdę I hate driving so slow (s. 84), podczas gdy czytelnik Zmierzchu spotka się z takim zwrotem jak Nie cierpię się tak wlec (s. 121). Następna znaczna cecha, którą odnajdujemy to bardzo częste stosowanie związków frazeologicznych przez polskiego tłumacza. W tłumaczeniu polskim, gdzie pomimo braku występowania związku frazeologicznego w oryginale, Joanna Urban po wielokroć stosuje je w przekładzie. Poniżej kilka prezentujących tę cechę przykładów. 7 Tamże, s Tamże, s

4 W oryginale pojawia się wypowiedź głównej bohaterki I wouldn't know what to say to him (s. 96), gdzie przekład polski wyraża to za pomocą związku frazeologicznego Zapomniałam języka w gębie (s. 152). Podczas jednego z ataków wampira, Bella mówi I wanted so badly to run, but I was frozen (s. 212). Przytoczę jeszcze kilka przykładów na tę tendencję. W angielskim oryginale, podczas kolejnego dialogu pomiędzy głównymi bohaterami pojawia się wypowiedź You can't spring something like that on me, and then expect me not to say anything (s. 160), podczas gdy w wersji polskiej pojawia się kolejny związek frazeologiczny Nie możesz wyskakiwać co chwilę z czymś takim i spodziewać się, że będę siedzieć jak mysz pod miotłą (s. 279). Po jednym z odbytych polowań wampir stwierdza Great, that was easy (s. 142), pomimo prostego wyrażenia jakie mamy w oryginale, polska tłumaczka zamienia je na popularny w naszym języku związek frazeologiczny Świetnie, poszło jak z płatka (s. 248). Podobnie dzieje się z kwestią, którą kieruje do swojego ukochanego Bella You'll kill me one day, (s. 173). Tym razem również pojawia się zastosowanie frazeologizmów, którego przecież nie mamy w oryginale Wpędzisz mnie kiedyś do grobu (s. 300). Następną kwestią, którą warto omówić podczas przedstawiania różnic w tłumaczeniu polskim amerykańskiej powieści jest wielokrotne pojawienie się w dwóch słów, którym należy poświęcić trochę uwagi. Są to mianowicie wielokrotnie pojawiające się w przekładzie polskim określenia kluczowe dla tej pozycji: pobratymcy oraz Indianin. Zacznijmy analizę od pierwszego z nich. W oryginale Twilight Edward o grupie, do której należy wampirów wyraża się w następujący sposób For almost ninety years I've walked among my kind, and yours (s. 144). W przypadku tłumaczenia polskiego, na ogólne określenie gatunku, które zostało zastosowanej w języku angielskim, mamy użyte słowo pobratymcy, które nie występuje w dwóch powyższych Przez niemal dziewięćdziesiąt lat napotykałem na swej drodze moich i twoich pobratymców (s. 251). Ten sam zabieg zastosowanie określenia pobratymcy został przeprowadzony w kolejnym przykładzie. W tekście wyjściowym pojawia się fragment I never will understand the obsession some vampires ( ) (s. 212). Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się u naszego tłumacza, gdzie słowo bazowe wampirów, zostaje zastąpione słowem pobratymców Nigdy nie zrozumiem obsesji niektórych z moich pobratymców ( ) (s. 371). Z podobnie interesującą sytuacja mamy do czynienie w przypadku stosowania określenia Indianin. Mianowicie występuje ono wielokrotnie tylko w wersji polskiej i ani razu w tekście wyjściowym. Przypadek ten ilustrują poniższe przykłady. Jeden z głównych bohaterów Jackob, będący z pochodzenia Indianinem opowiada Belli o swoim plemieniu And an older boy from the tribe Said ( ) (s. 85). W polskim tłumaczeniu słowo boy chłopiec, zostaje zastąpione przez Indianin, które nie pojawiło się w tekście źródłowym. A wtedy jeden starszy Indiain powiedział (s. 152). Podobną sytuację możemy zaobserwować w poniższych przykładach. W języku angielskim o jednym z członków plemienia zostało napisane po prostu The answer was clear in Billy's eyes (s. 110). Wersja polska odbiega od oryginału i wyraża to w następujący sposób Mina Indianina nie pozostawiała żadnych wątpliwości (s. 193). Czytelnik zapewne zwróci uwagę na fakt, iż tłumacz polski najprawdopodobniej nie starał się jak najwierniej oddać angielskiego oryginału. Przejawia się to w takiej formie, że w szeregu przypadków dodaje od siebie wyrażenia, przekształca tekst wyjściowy czy zastępuje wyrażenia wyjściowe innymi. Opisaną sytuację ilustrują poniższe przykłady. W jednej z rozmów Belli ze swoim ojcem, Charlim, odpowiedź bohaterki wygląda następująco I could say the same thing about you (s. 119), co w wersji polskiej jest przetłumaczone jako krótkie I vice versa (s. 206). Podobnie wygląda to w momencie, kiedy Bella przypomina Edwardowi o tym, że cały czas jest istotą ludzką, a nie tak jak on wampirem I need another human minute (s. 148). Tymczasem nasz tłumacz dodał od siebie słowo potrzeba oraz 63

5 łazienka, których brak w wersji angielskiej Ludzkie potrzeby wzywają mnie do łazienki (s. 258). I jeszcze jedna sytuacja na ukazanie wyekscerpowanej różnicy. Rodzeństwo Edwarda Jasper i Alice w jednej z rozmów mówią We came to see if you would share with us (s. 167). Tak samo jak poprzednio tłumacz polski nieco przekształca przekład i dodaje nowe słowo, którego brak w oryginale skapnie co w konsekwencji wygląda to następująco Przyszliśmy zobaczyć czy nam coś nie skapnie (s. 182). Nieodzowne jest omówienie kwestii tłumaczenia tytułów poszczególnych rozdziałów Twilight, których po zsumowaniu jest 24. Pierwsza odmienność występuje już przy przekładzie rozpoczynającego powieść tytułu, który nosi w oryginale nazwę First sight. Odnosiło się on do pierwszego, znaczącego spojrzenia sobie w oczy głównych bohaterów Belli Swan i Edwarda Cullena. Tłumacz polski zmienił główny sens tytułu, nazywając go Pierwsze spotkanie. Kolejną różnicę można dostrzec w tytule trzeciego rozdziału Phenomenon. Pomimo tego, że w języku polskim mamy również termin fenomen, to jednak nasz tłumacz przełożył nazwę jako Niesamowite zdarzenie. Już w szóstym podtytule książki pojawią się znaczna odrębność tłumaczenia od oryginału. W treści bazowej autorka, Stephenie Meyer, sformułowała swój tytuł rozdziału jako Scary stories. Tak jak w poprzednich przypadkach, przekład polski wygląda inaczej i jest znacznie rozbudowany Historie mrożące krew w żyłach. Oprócz występujących różnic w analizowanym tłumaczeniu występuje oczywiście wiele podobieństw. Skoncentrowałam się na kilku z nich, które są najbardziej znaczące dla treści książki. Pierwszy z nich to średniowieczne określenie na wampiry, o którym mówi Belli jej przyjaciel Jackob, podczas pierwszej rozmowy o tych stworzeniach. W tekście bazowym zostaje to wyrażone jako Then there are the stories about the cold ones (s. 59), czyli wampiry jako cold ones. W ten sam sposób określenie to zostaje przetłumaczone na język polski Są wreszcie podania o Zimnych Ludziach (s. 106). Widzimy, że bazowe wyrażenie cold ones, ma swój dokładny ekwiwalent, który w języku polskim to Zimni Ludzie. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wyrazu pakt, odnoszącego się do umowy zawartej przed wiekami pomiędzy wampirami a wilkołakami, którego złamanie grozi ogromnym niebezpieczeństwem. Tak więc, w oryginale jest to termin truce, co przedstawia następujący przykład So my greatgrandfather made a truce with them (s. 59). W niezmienny sposób zostało to przełożone na język polski Dlatego mój pradziadek mógł zawrzeć z nimi pakt (s. 106), gdzie mamy określenie pakt. Bardzo zajmujący jest sposób przetłumaczenia jednego z wyrażeń, które systematycznie pojawia się w analizowanej pozycji. Jest to mianowicie określenie niesamowitej miłości Edwarda i Belli, wyrażone w metaforyczny sposób. W angielskim oryginale wygląda to następująco And so the lion fell in love with the lamb (s. 129). Zaskoczył mnie fakt, iż w języku polskim przekład wymienionego wyrażenia za każdym razem wygląda identycznie. I tak w polskim jest A to dopiero, lew zakochał się w jagnięciu (s. 226). Po przeanalizowaniu tych wszystkich różnic, a także podobieństw, jakie wynikły podczas tłumaczenia, nasuwa się pytanie, czy komunikat zwarty w oryginale został odpowiednio przekazany naszym polskim czytelnikom. Niewątpliwą kwestią jest, iż przekład na język polski w znaczący sposób odbiega od treści oryginału. Tłumacz wielokrotnie w swoim tłumaczeniu używa ustalonych, potocznych, charakterystycznych dla języka polskiego zwrotów i powiedzeń, które nie pojawiają się w treści oryginału. Stosuje je pomimo tego, że nie występują one w tekście bazowym, co nadaje polskiemu tłumaczeniu, w porównaniu do Twilight, swobodny, naturalny, wręcz prozaiczny charakter. Oprócz tego, przekład polski zawiera dużą liczbę związków frazeologicznych i idiomów, które zastępują występujące 64

6 w tekście bazowym proste, nieidiomatyczne opisy czy wypowiedzi bohaterów. Warto też dodać, iż przekład polski jest bardziej opisowy i nie dąży do dokładnego oddania oryginału. Podsumowując, przekład wykonany przez Joannę Urban często w swojej treści zawiera odbiegające od oryginału tłumaczenia poszczególnych wyrażeń, syntagm, wypowiedzi bohaterów, co narusza odpowiedni przekaz zakodowanej przez autor informacji. W założeniu Zmierzch miał być pozycją przeznaczoną dla dorosłych czytelników, niestylizowaną na potoczny czy młodzieżowy język. Mimo wszystko należy zaznaczyć, iż nie zmienia to głównego przesłania, które niesie powieść. Zmienia tylko jej charakter i formę tej pozycji, sprawiając, że przekład polski jest bardziej powszedni i skierowany do młodego czytelnika w przeciwieństwie do amerykańskiego oryginału, który kierowany był do dorosłych odbiorów. Prawdopodobnie właśnie taki styl przekładu w duchu młodzieżowym spowodował, iż głównymi czytelnikami tej pozycji byli właśnie młodzi ludzie. W toku przeprowadzania analizy, nasuwa się dodatkowe spostrzeżenie. W przyszłości, podczas przeprowadzania dalszych badań nad przekładem, nad jakże ważną kwestią komunikacji pomiędzy autorem danego tekstu, a jego odbiorcą, ciekawą kwestią będzie szersze rozpatrzenie zagadnienia podejścia do tłumaczenia współczesnej literatury. Wnikliwe omówienie tego tematu mogłoby ukazać to, w jaki sposób tłumacze przeprowadzają proces tłumaczenia, jakimi kryteriami i sposobem doboru słownictwa się kierują oraz na czym polegają pojawiające się w tłumaczeniach na różne języki różnice. Bibliografia 1. Meyer S., Twilight, Time Warner Book Group, New York Meyer S., Zmierzch, przełożyła Joanna Urban, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław Adams K., Galanes G. J., Komunikacja w grupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Jurkowski R., Komunikowanie się, zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa Kielar B.Z., Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław Kraków Gdański Łódź Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe, Poznań Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych, Sądowych TEPIS, Warszawa

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

Translatio i kultura

Translatio i kultura Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej Instytut Rusycystyki zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Translatio i kultura Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ LISTOPAD 2012 Strona 1 z 8 Rozumienie ze słuchu Wymagania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Szkoła pisania - rozprawka 1. W poniższej rozprawce wskaż wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Na bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-4k11-013L- IHFIL-L-4k11-013FA- Pozycja planu: C11 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne polsko-angielskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1)

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Kognitywistyka II r Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Terminy wykładów 13. 03. 2008 27. 03. 2008 03. 04. 2008 17. 04. 2008 24. 04. 2008 08. 05. 2008 15. 05. 2008 29. 05. 2008 05. 06. 2008 12.

Bardziej szczegółowo

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: MATURA USTNA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: - BIBLIOGRAFIA-MIESIĄC PRZED EGZAMINEM PISEMNYM - KONSPEKT 2 TYGODNIE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM Konspekt- podstawa udanej prezentacji Konspekt,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA GIMNAZJUM

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA GIMNAZJUM OCENA CELUJĄCA : -uczeń rozumie treść wypowiedzi w nietypowych sytuacjach; potrafi odegrać rolę biznesmena, turysty... -rozumie

Bardziej szczegółowo

Równania miłości. autor: Tomasz Grębski

Równania miłości. autor: Tomasz Grębski Równania miłości autor: Tomasz Grębski Tytuł pewnie trochę dziwnie brzmi, bo czy miłość da się opisać równaniem? Symbolem miłości jest niewątpliwie Serce, a zatem spróbujmy opisać kształt serca równaniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Definicje komunikacja ruch polegający na utrzymaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Małgorzata Dagiel CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Edukacja językowa na poziomie klas początkowych jest skoncentrowana na działaniach praktycznych dzieci.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce.

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. Kraków, 11 maja 2010 r. JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. JĘZYK ANGIELSKI Barbara Eidrigiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego barbara.e@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-30-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

www.gimtestok.pl Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: 978-83-7892-243-8

www.gimtestok.pl Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: 978-83-7892-243-8 Autor: Paweł Pokora Redaktor serii: Marek Jannasz Koncepcja graficzna serii: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Opracowanie graficzne: Piotr Korolewski www.gimtestok.pl Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Rocznik Przek adoznawczy

Rocznik Przek adoznawczy Rocznik Przek adoznawczy Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu 8 ISSN 1896 4362 2013 Jerzy Jarniewicz, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, 284 strony

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Polski ustawodawca wprowadził możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-3k10-013L-N IHFIL-L-3k10-013FA-N Pozycja planu: C10 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Urszula Dąmbska-Prokop. O tłumaczeniu źle i dobrze

Urszula Dąmbska-Prokop. O tłumaczeniu źle i dobrze Urszula Dąmbska-Prokop O tłumaczeniu źle i dobrze Urszula Dąmbska-Prokop O tłumaczeniu źle i dobrze Copyright by Urszula Dąmbska-Prokop, 2012 Skład komputerowy empe Projekt okładki Ttt ISBN 978-83-63261-08-5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny. poziom podstawowy. poziom rozszerzony. pisemny. pisemny. wypracowanie. ustny. rozprawka problemowa. szkic lub rozprawka problemowa

Egzamin maturalny. poziom podstawowy. poziom rozszerzony. pisemny. pisemny. wypracowanie. ustny. rozprawka problemowa. szkic lub rozprawka problemowa Egzamin maturalny poziom podstawowy poziom rozszerzony ustny pisemny pisemny test wypracowanie wypracowanie rozprawka problemowa interpretacja utworu lirycznego szkic lub rozprawka problemowa interpretacja

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie I. Literatura 1. Rytuał śmierci świętego w literaturze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Szczęśliwe chwile, szczęśliwe czasy. Schemat punktowania do zadań otwartych krótkiej odpowiedzi

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Szczęśliwe chwile, szczęśliwe czasy. Schemat punktowania do zadań otwartych krótkiej odpowiedzi Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Szczęśliwe chwile, szczęśliwe czasy 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 C C D A A B C C B D B B D C A B D D A A Schemat punktowania do zadań otwartych krótkiej

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY... I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?.... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY............ 17 1. Niepowtarzalność języka każdego z nas.................. 17 1.1. Nasz język indywidualny...........................

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2009. Wydanie I ISBN: 978-83-929643-0-8. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: EPROFESS, Żory

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2009. Wydanie I ISBN: 978-83-929643-0-8. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: EPROFESS, Żory Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2009 Wydanie I ISBN: 978-83-929643-0-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: EPROFESS, Żory Wydawnictwo EPROFESS Żory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Logika i semiotyka. Znak jako jedność signifié i signifiant. Wykład VI: (Ferdynand De Saussure)

Logika i semiotyka. Znak jako jedność signifié i signifiant. Wykład VI: (Ferdynand De Saussure) Logika i semiotyka Wykład VI: Znak jako jedność signifié i signifiant (Ferdynand De Saussure) Językoznawstwo i semiologia Ferdynand de Saussure (1857 1913) językoznawca, semiolog, strukturalista wykłady

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

"Nasza szkoła w poezji uczniów"

Nasza szkoła w poezji uczniów Monika Kowalik "Nasza szkoła w poezji uczniów" szkolny projekt edukacyjny WSTĘP Projekt edukacyjny Nasza szkoła w poezji uczniów skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Jak napisać literaturę podmiotu:

Jak napisać literaturę podmiotu: Jak napisać literaturę podmiotu: Mamy już temat i lektury - teraz czas na bibliografię. Składa się ona z literatury podmiotu i przedmiotu. Najpierw zajmijmy się literaturą podmiotu. Ten artykuł ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

Notatki przygotowawcze dotyczące inwersji na warsztaty O geometrii nieeuklidesowej hiperbolicznej Wrocław, grudzień 2013

Notatki przygotowawcze dotyczące inwersji na warsztaty O geometrii nieeuklidesowej hiperbolicznej Wrocław, grudzień 2013 Notatki przygotowawcze dotyczące inwersji na warsztaty O geometrii nieeuklidesowej hiperbolicznej Wrocław, grudzień 013 3.4.1 Inwersja względem okręgu. Inwersja względem okręgu jest przekształceniem płaszczyzny

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Anna Kalbarczyk Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych uczących się języka Europejczyków.

stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych uczących się języka Europejczyków. EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Poziomy biegłości językowej: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Prace autorskie Katedry

Prace autorskie Katedry Prace autorskie Katedry MONOGRAFIE, PODRĘCZNIKI, SŁOWNIKI Ołeksandra Antoniw, Switłana Romaniuk, Ołena Synczak, Ukraina-Polska: Dialog kultur. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski Matura 2012 język polski Analiza wyników Wnioski Zespół przedmiotowy polonistów dokonał analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony),

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dodatkowe ćwiczenia na mówienie

SPIS TREŚCI. Dodatkowe ćwiczenia na mówienie SPIS TREŚCI Nauka całych fraz... 6 Samodzielne tworzenie definicji... 9 Strategia poprawnego mówienia... 12 Nauka mówienia poprzez pisanie... 19 Doskonalenie mówienia... 21 Nauka mówienia poprzez ilustracje...

Bardziej szczegółowo