Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 1

2 Pytanie nr 1 Czy istnieje możliwość przesłania przez Państwa wersji edytowalnej załączników? Odpowiedź Zlecający nie może przesłać edytowalnej wersji załączników ponieważ w związku z wewnętrznymi procedurami nie może opublikować edytowalnych dokumentów na swojej stronie WWW. W związku z tym nie jest w stanie zapewnić równego dostępu do tych dokumentów dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych złożeniem oferty. Pytanie nr 2 Czy będą się odbywały we wszystkich 8-miu wymienionych miastach? W ramach usługi wykonawca nie musi zapewniać sali, ponieważ szkolenia odbywają się w siedzibie Państwa firmy? Odpowiedź Szkolenia są zaplanowane we wszystkich 8 miastach wymienionych w zapytaniu. Lokalizacje odpowiadają lokalizacjom naszych Oddziałów. Wykonawca nie musi zapewniać sal szkoleniowych. Szkolenia będą się odbywać w hotelach w podanych lokalizacjach. Hotele będą zapewniane i rezerwowane przez Zamawiającego. Pytanie nr 3 Co w zapytaniu ofertowym nr. EFS/2012/06/02 oznacza (powyżej 50 grup szkoleniowych dla jednej klienta)? Czy oznacza to ilość dni zrealizowanych dla jednego Klienta? Odpowiedź Zamawiający za 50 grup szkoleniowych dla jednego Klienta rozumie doświadczenie oferenta w przeprowadzeniu dla jednego klienta (firmy) projektu szkoleniowego obejmującego minimum 50 grup szkoleniowych dla jego pracowników - (możliwości organizacyjne i zaplecze trenerskie w przeprowadzeniu dużej ilości szkoleń w relatywnie krótkim czasie np. porównywalnym do przedstawionego przez nas w zapytaniu ofertowym) - Liczba dni szkoleniowych zrealizowana dla Klienta w ramach realizacji tego projektu (np. 2 szkolenia trwające po 2 dni szkoleniowe daje na 4 dni szkoleniowe) Pytanie nr 4 W załącznikach nr 1 jest mowa o nazwie projektu oraz o zakresie świadczonych usług. Co oznacza zakres usług czy jest to wykaz zrealizowanych tematów czy np. informacja że była to usługa szkoleniowa? Odpowiedź Zamawiającemu chodzi o wykaz zrealizowanych tematów szkoleniowych. Pytanie nr 5 Chcielibyśmy uzyskać informację, w jaki sposób interpretują Państwo branżę budowlaną? Czy biorą Państwo pod uwagę PKD? Jeśli tak, to które zaliczają Państwo do branży budowlanej? 2

3 Odpowiedź Zamawiający nie planuje weryfikacji firm pod kątem PKD. Za firmy z branży budowlanej uzna firmy biorące czyny udział w procesie budowlanym. Dotyczy to firm generalnego wykonawstwa oraz firm podwykonawczych, dostawców materiałów budowlanych, firmy wyspecjalizowane np. w wykończeniach, renowacjach oraz firmy specjalizujące się w robotach tzw. branżowych czyli np. elektroinstalacyjne, kanalizacyjne, itd. Jest to szeroko rozumiana branża budowlana. Generalnie weryfikacja firm pod kątem rodzaju działalności jaką wykonuje dana firma oraz czy biorą czynny udział w rynku budowlanym. PKD nie będzie wykorzystywane, ponieważ wpisanie danego rodzaju działalności nie gwarantuje, że firmy te biorą faktyczny udział w robotach budowlanych a nie posiadają taki wpis np. na wszelki wypadek Pytanie nr 6 Przygotowując dla Państwa ofertę dot. Szkoleń na temat Negocjacji ( zgodnie z zapytaniem ofertowym z ) proszę o dodatkową informację do punktu 5 Doświadczenie w realizacji szkoleń dla grupy docelowej kadry menadżerskiej: - wykazanie się doświadczeniem w realizacji min. 50 grup szkoleniowych dla grupy docelowej co oznacza dokładnie grupa szkoleniowa? Czy chodzi o ilość grup na jakie została podzielona firma do celów szkoleniowych? czyli np. dla jednej firmy szkoliliśmy 5 grup menadżerskich czyli wykazujemy się 5 grupami? A jeżeli to szkolenie trwało dla każdej grupy 2 dni to dalej wykazujemy się 5 grupami czy już 10 ( 1 dzień szkoleniowy= 1 grupa szkoleniowa )? Odpowiedź Zlecającego interesuje sumaryczna ilość grup jaką zrealizowała w swoim doświadczeniu firma składająca ofertę. W tym kryterium nie muszą one być zrealizowane dla jednego klienta. Chodzi o skale doświadczenia w temacie szkoleniowym. Proszę nie przeliczać tego przez dni szkoleniowe. Liczymy każde pojedyncze szkolenie z danego tematu bez względu na czas jego trwania. Pojedyncze szkolenie trwające zarówno jeden dzień jak i szkolenie trwające 2 dni liczymy jako jedno zrealizowane szkolenie z danego tematu Pytanie nr 7 Jeśli chodzi o informację dotyczące ceny. Po czyjej stronie związane są koszty z wynajmem Sali szkoleniowej, cateringiem i noclegiem trenera? Odpowiedź Wszystkie wymienione koszty są po stronie Zamawiającego. Pytanie nr 8 Czy za doświadczenie w realizacji dużych projektów rozwojowych (załącznik nr 1) uznają Państwo również projekty własne naszej firmy na które dostaliśmy dofinansowanie z funduszy UE czy jedynie projekty realizowane dla klientów komercyjnych? 3

4 Odpowiedź Zamawiający weźmie pod uwagę projekty, komercyjne jak również te dofinansowane z funduszy UE, które były realizowane dla konkretnego Klienta. Nie będą brane pod uwagę szkolenia otwarte. W tym kryterium sprawdzamy zdolności i potencjał organizacyjny w przygotowaniu dużego cyklu szkoleń dla konkretnego klienta (firmy). Pytanie nr 9 Pytanie dotyczące załącznika nr 5 (dotyczy trenerów): Doświadczenie w latach rozumiemy, że pracy jako trener? Ilość dostarczonych dni szkoleniowych, rozumiemy jako suma wszystkich przeprowadzonych dni szkoleniowych w swojej trenerskiej karierze? Wykaz prowadzonych usług o podobnym zakresie merytorycznym ( w tym wypadku są to negocjacje) do objętego Zamówieniem. Czy to rozumiemy jako liczbę dni z zakresu negocjacje jakie przeprowadził dany trener? Przykład Trener Jan Kowalski przeprowadził w latach dni szkoleniowych z czego 200 z zakresu negocjacji. Czy taka informacja wystarczy? Obszary specjalizacji chodzi obszary z jakich szkoli dany trener itd.? Główni klienci jakich szkolił dany trener? Odpowiedź Doświadczenie w latach tak chodzi o doświadczenie w pracy jako trener. Ilość dostarczonych dni szkoleniowych, rozumiemy jako suma wszystkich przeprowadzonych dni szkoleniowych w swojej trenerskiej karierze? Dokładnie tak. Wykaz prowadzonych usług o podobnym zakresie merytorycznym ( w tym wypadku są to negocjacje) do objętego Zamówieniem. Czy to rozumiemy jako liczbę dni z zakresu negocjacje jakie przeprowadził dany trener? Przykład Trener Jan Kowalski przeprowadził w latach dni szkoleniowych z czego 200 z zakresu negocjacji. Czy taka informacja wystarczy? w tym punkcie interesuje nas tylko doświadczenie w zakresie szkoleń z tego tematu merytorycznego czyli np. w tym przypadku negocjacji Obszary specjalizacji chodzi obszary z jakich szkoli dany trener itd.? Dokładnie tak Główni klienci jakich szkolił dany trener? Klienci (firmy) dla których przeprowadził największą ilość szkoleń. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby Oferent polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeśli tak to jakie dokumenty należy dołączyć do oferty? Ustawa o Zamówieniach Publicznych przewiduje taką ewentualność za zgodą Zamawiającego, jednak takie rozwiązanie różni się zasadniczo od konsorcjum gdyż tutaj Oferent jest jeden i występuje samodzielnie, może jednakże posiłkować się doświadczeniem, wiedzą lub potencjałem technicznym innego podmiotu na zasadzie podwykonawstwa. Odpowiedź Zgodnie z punktem 3.3 podpunkt 6 treści zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza ofert wspólnych składanych przez konsorcja. 4

5 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych przewiduje taka możliwość, jednakże my jako Zamawiający nie jesteśmy związani tą ustawą i takiej możliwości nie przewidujemy. W zapytaniu ofertowym nie uwzględnialiśmy takiej możliwości, więc nie dopuszczamy tego typu rozwiązań. Zależy tam tylko i wyłącznie na doświadczeniu konkretnego wykonawcy, stąd zarówno wyłączenie możliwości składania ofert w konsorcjum, jak i niedopuszczenie wykazywania się potencjałem podmiotów trzecich Pytanie nr 11 Czy do przetargu dopuszczony zostanie Oferent, który nie spełnia warunku nr 1 z podanych Kryteriów wyboru oferty: "Doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych (powyżej 50 grup szkoleniowych dla jednego klienta)? Odpowiedź Zgodnie z zapisem pkt 3.3 podpunkt 7 Zamawiający będzie wybierał oferty spełniające wszystkie kryteria Pytanie nr 12 W zapytaniu nie znaleźliśmy informacji czy koszty mają być podane netto czy brutto? Odpowiedź Zamawiający prosi o podanie w układzie netto +VAT = koszt całkowity. 5

na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Szkolenie według potrzeb (80500000-9 Usługi szkoleniowe)

na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Szkolenie według potrzeb (80500000-9 Usługi szkoleniowe) Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/SZ/ZPEWP/2015 z dnia 26.03.2015r. na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Szkolenie według potrzeb (80500000-9 Usługi szkoleniowe) Szanowni Państwo, Centrum Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi zestawienie uwag

Karta Usługi zestawienie uwag Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 Na realizację 3 sesji szkolenia z zakresu Zarządzanie jakością pt. Higiena personelu, w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z

może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (08.05.2013 r.), wraz z odpowiedziami: 1) Czy jest jakaś lista wskaźników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.03.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.03.2013r. NIP 7392379221 REGON 510474542 WPROWADZENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/04/1 UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i załączonym dokumentach stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 72 1 kodeksu cywilnego. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Będzin, dn. 19 marca 2014 r. Projekt nr POKL.02.01.01 00 044/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M.Pasek Spółka Jawna Zaproszenie do konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo