(ceny w PLN, mogą być negocjowane) Oxford Wordpower. Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(ceny w PLN, mogą być negocjowane) Oxford Wordpower. Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim, 1997 80"

Transkrypt

1 Spis słowników polsko-angielskich, angielsko-polskich i angielskich oraz podręczników do nauki angielskiego i literatury w języku polskim i angielskim przydatnej w zawodzie tłumacza (ceny w PLN, mogą być negocjowane) Słowniki ogólne Oxford Wordpower. Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim, Longman Active Study Dictionary of English, Słownik angielsko-polski I polsko-angielski wyrazów zdradliwych, The Penguin, Dictionary of Abbreviations, P. Kakietek, Polsko-angielski słownik frazeologiczny, Polsko-angielski mały rocznik statystyczny Polski 2003, Warszawa Tom McArthur, Longman Lexicon of Contemporary English, Collins, Słownik angielsko-polski, Warszawa Collins, Słownik polsko-angielski, Warszawa Collins, Concise English Dictionary, London and Glasgow Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York Cambridge International Dictionary of English, Longman Dictionary of Contemporary English, Merriam Webster s Collegiate Thesaurus, Merriam Webster s Collegiate Dictionary Webster s Dictionary of Synonyms, English Dictionary for Speakers of Polish, Poznań The New Penguin Thesaurus, The New Penguin English Dictionary,

2 Longman Modern English Dictionary, Oxford Illustrated Dictionary, Oxford Oxford Learner s Wordfinder Dictionary 90 Language Activator. The World s First Production Dictionary, The Barnhart Dictionary of New English , Roget s II the New Thesaurus, Boston Longman Concise English Dictionary, London M. Widawski, Słownik angielszczyzny amerykańskiej, Warszawa-Chicago B. Lawendowski, J. Pankhurst, British and American English, Warszawa M. Widawski, Słownik slangu i potocznej angielszczyzny, Gdańsk M. Widawski, Słownik angielszczyzny brytyjskiej, Roget s Thesaurus of English words and phrases, The Pan dictionary of synonyms and antonyms, London Slang and Euphemism. A Dictionary of oaths, curses, insults, racial slurs, sexual slang and metaphor, Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, Oxford Advaced Learner s Dictionary, M. Szałek, Mały słownik angielsko-polskich homonimów, Longman Dictionary of English Language and Culture, English Polish Learner s Dictionary, A Dictionary of Modern English Usage, Oxford Collins, Concise Dictionary Plus, London and Glasgow Collins Cobuild English Language Dictionary, London and Glasgow 1990, (okładka do wymiany) 40 Longman Synonym Dictionary, 1987, (okładka do wymiany) 40 Conference Terminology In English, French, Spanish, Russian, Italian, German, Polish, Słowniczek tematyczny angielsko-polski. Słowa, słówka i przysłowia, Synonyms, Antonyms, and Prepositions, New York 45 Angielski i francuski słownik obrazkowy, Dictionary of Science,

3 Seria The New Lexicon Library of Knowledge (cała seria 150): The New Webster Quotation Dictionary, Medical Abbreviations and Terminology, The New Webster s Vest Pocket Dictionary, The Webster s Medical Adviser, Family Legal Guide, The New Lexicon Business Dictionary, The New Webster s Computer Terms, Pocket Road Atlas, Polsko-angielski słownik tematyczny, Oxford Dictionary of Current Idiomatic English, P. Ratajczyk, Słownik komplementarny języka angielskiego. Nowe słownictwo angielskie końca XX w., Everyman s English pronouncing Dictionary, London The Advanced Learner s Dictionary Current English, London 1971 The BBI Combinatory Dictionary of English, Moskwa Selected English Collocations, I. Jastrzębska-Okoń, Słownik tematyczny angielsko-polski i polsko-angielski, English Adverbal Collocations, Słownik wyrazów brzydkich. Obelżywe słowa, wulgarne wyrażenia, przekleństwa, Kraków 10 Russko-anglijskij słovar-razgovornik, Moskva 1979 gratis Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Bielsko-Biała D. Radziejewski, Tematyczny słownik idiomów, zwrotów i wyrażeń z dodatkiem przysłów i sentencji, Słownik terminów traktatów europejskich. Francusko-niemiecko-angielsko-polski, Podręczniki specjalistyczne do nauki języka angielskiego i praktyki tłumacza S. Kaczmarski, A Glossary of Polish and English Verb Forms, A Practical English Grammar. Structure Drills 1, Oxford,

4 101 Substitution Tables for Students of English, Longman Dictionary of Common Errors, Rachunkowość. An Accounting Handbook, E. Ryszka, The US Federal System of Government. Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, D. Morgan, A short History of the British People, The First Polish Economic Guide, Kontakty z cudzoziemcami. Poradnik biznesmena, Successful Polish-English Translation, Collins. Idiomy angielskie. Ćwiczenia z kluczem 40 Collins English on Business. The Language Pack for International Executives, Jury Trials, Oxford Starting a successful small business The ABC of Business Culture, D. Osuchowska, English at Work. An English-Polish Dictionary of selected collocations, S.P. Kaczmarski, Słownik czasowników w zdaniach polsko-angielski, P. Scheffler, Słownik czasowników frazowych, Poznań A Practical English Grammar, Oxford A practical English Grammer. Structure Drills 2, Oxford M. Neyman. T. Ruhan, Legal Business English, Warszawa Collins Cobuild English Grammar, London and Glasgow M. Swan, Practical English Usage, Oxford Phrasal verbs In conversation, Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Słownik handlu zagranicznego, Słowniki prawnicze English for Law, Random House Webster s. Dictionary of the Law, T. Pracki, P. Przywara, Explore the Law of the UK and the USA,

5 E. Myrczek, Lexicon of Law Terms, A Dictionary Legal Usage, New York, Oxford A Dictionary of Law, Oxford, Black s Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, Słownik prawniczy polsko-angielski, English Law Dictionary, E. Łozińska-Małkiewicz, J. Małkiewicz, Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej, Toruń J. Pieńkos, Euroleksykon terminologiczny międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawnych i politycznych, J. Pieńkos, Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego, Polsko-angielsko-francusko-niemiecki, Warszawa J. Pieńkos, Polsko-angielski słownik prawniczy, Zakamycze E. Ożga, Słownik terminologii prawniczej, cz. 2, Bydgoszcz E. Ożga, Słownik terminologii prawniczej, cz.1, Bydgoszcz E. i J. Pieńkos, Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej francusko-polski, Warszawa Glosariusz terminów prawa celnego Wspólnoty Europejskiej. Angielsko-francusko-niemieckopolski, Warszawa Glosariusz terminów traktatu o Unii Europejskiej, Warszawa M. Jakubaszek, Legal English, J, I H. Jaślan, Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski, M.T. Romer, Labour Law in Practice, 1993 (także w wersji polskiej) 30 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, wyd. III rozszerzone, M. Gęsicki, Mały leksykon prawniczy, A. Całus, Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej Wielkiej Brytanii i USA, K. Czekierda, Słownik terminów i zwrotów religijnych angielsko-polski, Kraków A. Siemak-Tylikowska, Pedagogika z technologią kształcenia,

6 Angielsko-polski słownik terminów filmowych, Słowniki naukowo-techniczne Mały słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski, Słownik budowlany czterojęzyczny. Polsko-angielsko-francusko-niemiecki, Słownik terminów z zakresu wynalazczości i własności przemysłowej. Polsko-angielsko-francuskoniemiecki 50 Słownik inżynieryjno-budowlany, Słownictwo znormalizowane (angielski, francuski) Bezpieczeństwo pracy i technika przeciwpożarowa, T. Tomlik, Polsko-angielski i angielsko-polski słownik budownictwa, infrastruktury, wyposażenia, wyd. II rozszerzone 100 Słownik skrótów elektronicznych angielsko-polski, Mały słownik informatyczny angielsko-polski, Warszawa Angielsko-polski słownik skrótów. Elektronika. Informatyka. Teleinformatyka, A. Marciniak, M. Jankowski, Słownik informatyczny angielsko-polski, J. Szaniawski, Słownik skrótów informatycznych. Angielsko-polski, J. Szaniawski, Słownik angielsko-polski dla informatyków, J. Szaniawski, Duzy słownik informatyczny angielsko-polski, wyd. II, W. Sikorski, Słownik terminów i komun unikatów komputerowych. Zawiera terminologię internetową, wyd. VII rozszerzone, Mały słownik planowania przestrzennego angielsko-polski i polsko-angielski, Warszawa Angielsko-polski słownik matematyczny, Warszawa M.M. Berger, T. Jaworska i in., Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Warszawa M. Skrzyńska, T. Jaworska, Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, Ilustrowany słownik samochodowy 6-języczny: polsko-rosyjsko-angielsko-francusko-niemieckowłoski, wyd. II S.Czerni, Słownik lotniczo-kosmonautyczny polsko-angielsko-rosyjski, Warszawa Ilustrowany Wojskowy Słownik Techniczny Polski, rosyjski, angielski, niemiecki, francuski, Warszawa

7 W. Choiński, Słownik fizyki i techniki jądrowej. Angielsko-niemiecko-rosyjsko-francuski. Część polska, Warszawa M. Najberg, Słownik chemiczny. Znormalizowane nazwy i określenia, Warszawa J. Downarowicz, H. Lesniok, Polsko-angielski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości, Warszawa Polsko-angielski i angielsko-polski słowniczek miar i wag z przelicznikami, Warszawa Podręczny słownik elektryczny angielsko-polski, Warszawa A. Witkowski, Słownik transportowy polsko-angielski, Warszawa A. Witkowski, Słownik transportowy angielsko-polski, Warszawa Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, Słownik morski angielsko-polski i polsko-angielski, Gdańsk Słownik budowy okrętów. Rodzaje statków, Słowniki literatury The Concise Oxford Dictionary of English Literature, London Słowniki rolnicze Ośmiojęzyczny słownik rolniczy bułgarski, czeski, polski, węgierski, rumuński, niemiecki, angielski, łaciński, Angielsko-polski słownik rolniczy, Warszawa K. Czekierda, Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. Polsko-angielski, K. Czekierda, Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. English-Polish, Angielsko-polski słownik reklamy TV, Słowniki bankowe i ekonomiczne Collins, Business English Dictionary, Słownik terminów ekonomicznych, The Accounting Act Polish-English,

8 E.Eljasiak, Angielsko-polski i polsko-angielski leksykon rachunkowości, Gdańsk Wzory listów angielskich, Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Business. Wzory listów handlowych i zwroty użyteczne w negocjacjach, Dictionary of Insurance Terms, G. Bannock, W. Manser, Międzynarodowy słownik finansów, Z. Kopestyńska, M. Woytowicz-Neymann, New Business English, Podręczny słownik polsko-niemiecko-angielski rachunkowości i bankowosci, Polish Commercial Companies Code, Z. Kopestyńska, English for Banking, Warszawa Vademecum bankowca, Warszawa A Dictionary of Finance, Oxford R. i J. Radziukiewicz, Słownik terminów używanych w bankowości (ang.) Warszawa Leksykon bankowy, (terminologia angielska) Warszawa-Katowice Z. Krzyżkiewicz i inn., Leksykon bankowo-giełdowy, Warszawa Leksykon finansowo-bankowy,(tylko po polsku) Warszawa R. Patterson, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Warszawa R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polski i po angielsku, R. Kozierkiewicz, Słownik fachowej terminologii finansowej, Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe, Słownik pięciojęzyczny ekonomiczno-handlowy polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski, Słownik pojęć ekonomicznych, M. Woytowicz-Neymann i in. Business English Longman Dictionary of Business, The Random House, Handbook of Business Term, Korespondencja w języku angielskim. Wzory listów i dokumentów w wymianie naukowej z zagranica, Seria Peter Collin Publishing (angielsko-polskie z indeksem polsko-angielskim) (cała seria 150)

9 Słownik biznesu, Słownik bankowości i finansów, Słownik komputerów i internetu, Słownik hotelarstwa i turystyki, Słownik polityki z terminami Unii Europejskiej, Słownik terminów militarnych, Słownik wojskowy, E. Dziedzic, A. Sancewicz-Kliś, Słownik turystyki i hotelarstwa polsko-angielski i angielsko-polski, R. Kozierkiewicz, Dictionary Business Terms. English-Polish, vol. I Warszawa R. Kozierkiewicz, Dictionary Business Terms. Polish-English vol.ii, Warszawa R. Kozierkiewicz, Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. English-Polish and Polish-English, R. Kozierkiewicz, Słownik rachunkowości polsko-angielski i angielsko-polski (wzory bilansu), B. Hoszowska, Business mix: slang, idioms and phrasal verb, M. Greener, The Penguin Dictionary of Commerce, M. Greener, The Penguin Business Dictionary, M. Woytowicz-Neyman, M. Puławski, Podręczny słownik menedżera angielsko-polski i polskoangielski, Warszawa M. Woytowicz-Neymann, R. Kozierkiewicz, M. Puławski, Słownik handlowy angielsko-polski, Podręczny słownik handlu zagranicznego, J. Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Warszawa M. Sikorska, Angielsko-polski tematyczny słownik rachunkowości, Gdańsk S.C. France, P. Mann. B. Kolossa, Angielsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia, Warszawa Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Szczecin Modułowa korespondencja handlowa polsko-angielsko-handlowa, Warszawa

10 B. Hoszowska, Business colloquial, Międzynarodowy słownik podatkowy, Warszawa Test your Business English, A. Wiśniewski, Słownik marketingu, H. Litwińczuk, Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich, Słownik terminów polsko-angielskich. Zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, giełda, handel, prawo gospodarcze, P. Ratajczyk, Słownik podatki, cła, ubezpieczenia. T.I angielsko-polski, P. Ratajczyk, Słownik podatki, cła, ubezpieczenia. T.II polsko-angielski, P. Ratajczyk, Słownik marketingu i reklamy, M. Niewiadoma, English-Polish Dictionary for Managers, M. Niewiadoma, Słownik manedżera.polsko-angielski cz. I, Dictionary of International Trade, Oxford of Business English for Fearners of English, Leksykony i słowniki medyczne P. Słomski, Słownik lekarski angielsko-polski, P. Słomski, Słownik lekarski polsko-angielski, J. Ciecierska i Inn., English In Medicine, Warszawa The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, A Manual English for the Overseas Doctor, Lexicon Medicum. Anglicum. Russicum. Gallicum. Germanicum. Latinum. Polonum, 1971 (okładka do wymiany) 50 Ponadto mam w ofercie sporo książek nt. prowadzenia własnego małego biznesu, wydawnictwa prawnicze, wydawnictwa TEPIS oraz literaturę w języku angielskim o różnej tematyce Kontakt: Elżbieta Znamierowska-Rakk, tel od 20.00

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA A handbook of lexicography : the theory and practice of dictionary-making / Bo Svensén. - New York : Cambridge University Press, 2009. Formulaic language and the lexicon / Alison

Bardziej szczegółowo

LEGAL ENGLISH - angielski prawniczy

LEGAL ENGLISH - angielski prawniczy LEGAL ENGLISH - angielski prawniczy Oferta: kurs języka prawniczego Godzin: 120 Materiały: autorski kurs języka prawniczego w oparciu o polskie instytucje prawne, z wykorzystaniem materiałów przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja ASYSTENT JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca. Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16. Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca. Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16. Prowadzone zajęcia dydaktyczne Ilona Delekta mgr filologii angielskiej; wykładowca Kontakt ihd@poczta.fm, ilona.delekta@us.edu.pl, gabinet 4.16 Prowadzone zajęcia dydaktyczne praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka

Bardziej szczegółowo

Anna Konieczna-Purcha³a. Practical. English. for Lawyers. Handbook. 3 edition. Wydawnictwo C.H. Beck

Anna Konieczna-Purcha³a. Practical. English. for Lawyers. Handbook. 3 edition. Wydawnictwo C.H. Beck Anna Konieczna-Purcha³a Practical English for Lawyers rd 3 edition Handbook Wydawnictwo C.H. Beck Practical English for Lawyers Anna Konieczna-Purcha³a 3 rd edition Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ysie azwa modułu (przedmiotu) Język angielski przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności -FIR-I-A-FIR-JEZA_V Egzamin L. godz. zajęć w sem. Całkowita,3 praktyczne,

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Niniejszym informuję, że ja Maria Niewiadoma od dnia 1-10-1984r. jestem zatrudniona w Instytucie Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jako adiunkt. W czerwcu 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Joanna Badowska-Kionka. Język angielski zawodowy. w branży ekonomicznej. Tłumaczenie: Izabela Ślusarek ZESZYT ĆWICZEŃ

REFORMA 2012. Joanna Badowska-Kionka. Język angielski zawodowy. w branży ekonomicznej. Tłumaczenie: Izabela Ślusarek ZESZYT ĆWICZEŃ REFORMA 2012 Joanna Badowska-Kionka Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej Tłumaczenie: Izabela Ślusarek ZESZYT ĆWICZEŃ Zeszyt ćwiczeń Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej stanowi uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo