Raport cząstkowy wskazówki dla beneficjentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport cząstkowy wskazówki dla beneficjentów"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy wskazówki dla beneficjentów Szkolenie z beneficjentami TOI 2012 Warszawa, października 2013 r.

2 Elementy raportu I część raportu opisowa: Wypełniony formularz raportu (złożony on-line oraz w wersji papierowej) Załączniki: Protokoły ze spotkań partnerskich (papierowe lub elektroniczne) Rezultaty dotychczas przygotowane Dokumenty dot. testowania/ewaluacji/upowszechniania Zaktualizowana baza ADAM II część raportu finansowa: Tabele finansowe G1 G7 w wersji papierowej z podpisem i elektronicznej Załączniki: Wyciągi bankowe Dowody postępowania przy wyborze podwykonawcy OŚWIADCZENIA OD PARTNERÓW POTWIERDZAJĄCE PRZECZYTANIE I ZAAKCEPTOWANIE RAPORTU MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO ( E)!

3 Zasady raportowania Wskazówki dla beneficjentów do raportu cząstkowego toi 2012 punktualnie w terminie określonym w umowie (zmiana terminu wymaga aneksu) w wersji elektronicznej - wypełniony formularz raportu składany on-line w wersji papierowej wydrukowane i podpisane przez upoważnioną osobę

4 Formularz elektroniczny beneficjent otrzymuje formularz od NA na adres osoby kontaktowej logowanie przez bazę ECAS (webgate.ec.europa.eu/cas/) indywidualnie generowany dla każdego projektu (część pól automatycznie się wypełnia danymi ściągniętymi z wniosku) aktywny plik PDF (rozwijalne pola) zapisać na własnym komputerze (wypełnianie w przeglądarce grozi utratą danych) wypełnia się jak e-form, składa elektronicznie i drukuje można wypełniać etapami, zapisując za każdym razem ostatnią wersję formularz wypełnia się w języku roboczym partnerstwa sekcje formularza raportu wypełnione w obszerny opisowy sposób dopiero po złożeniu on-line należy raport wydrukować, podpisać, opieczętować, wstawić datę i wysłać pocztą

5 Kwestie formalne - załączniki Raport przygotowany w sposób umożliwiający analizę to znaczy: - załączniki papierowe opisane, a elektroniczne ułożone w folderach zgodnie z listą w sprawozdaniu - nazwy folderów powinny identyfikować zawartość Uwaga: - nazwy produktów (np. zawierają tytuł rezultatu, język) - w przypadku produktów/rezultatów zamieszczonych na platformie internetowej, należy dla każdego podać dokładny (z rozszerzeniem) adres internetowy i (jeśli stosowne) hasło dla NA

6 Kwestie formalne - załączniki Nie trzeba specjalnie drukować rezultatów, które wg umowy miały być tylko w wersji elektronicznej wystarczy, jeśli będą na CD/pendrivie. Również inne załączniki takie jak materiały upowszechniające (np. artykuły w prasie fachowej, programy konferencji z wystąpieniami nt. projektu) mogą być tylko w wersji elektronicznej - CD/pendrive. (Papierowe wydruki prosimy, jeśli można, drukować dwustronnie).

7 Kwestie formalne baza ADAM Marketing text: EN, DE, FR Summary: Description: main activities and results achieved in past tense, main activities and results ahead in future tense Sectors: education, energy, construction Product types: program or curricula, website, DVD, e-learning platform Product information The following products/results have been achieved:.. In the next months the following products/results will be available Projecthomepage

8 Proces oceny Raport wpływa do NA (papierowy, podpisany) Ocena formalna Ocena merytoryczna Analiza finansowa Rozliczenie raportu i pismo z rekomendacjami NA potwierdza otrzymanie raportu Wezwanie do uzupełnień Wezwanie do uzupełnień Wezwanie do uzupełnień

9 Kwestie merytoryczne - CUI BONO?... czyli po co komu ten raport?

10 Kwestie merytoryczne po co ten raport - komu? -Narodowej Agencji ; -ekspertowi NA; - Komisji Europejskiej (kod Leonarda) ; -beneficjentowi i partnerom? (autorefleksja + ewaluacja gratis!)

11 Kwestie merytoryczne -Czy wszystko co miało być zrobione na tym etapie zostało zrobione? i - czy zostało zrobione dobrze? (+ czy zrobione przez tych partnerów, którzy mieli to zrobić?) - Czy istnieją jakieś zagrożenia?

12 Kwestie merytoryczne ocena rezultatów - jaki jest postęp w pracach nad rezultatami? - czy są zgodne z umową (wersje językowe itp)? - czy dostosowane do odbiorców (użytkowników/grup docelowych)? - czy treści/materiały zgodne z aktualnymi osiągnięciami w danym sektorze? - czy ewaluacja/testowanie były prowadzone, czy dobrze opisano ich metody i wyniki? - co wskazuje, że rezultaty będą wykorzystywane przez grupę docelową? - upowszechnianie czy zgodne z planem, czy informacja dotarła do właściwych grup/użytkowników? Czy pozyskano zaangażowanie interesariuszy?

13 Kwestie merytoryczne ocena działań, zarządzania i partnerstwa - zarządzanie projektem, koordynacja i podział zadań w konsorcjum - spotkania konsorcjum (cele, ustalenia, zaangażowanie wszystkich właściwych partnerów) - realizacja planu pracy zgodnie z umową (zał. 1) - czy wprowadzono lub zaplanowano zmiany w działaniach i czy sprzyjają one czy zagrażają sukcesowi projektu - jeśli podział zadań między partnerów się zmienił, to czy jest to korzystne dla projektu.

14 Kwestie merytoryczne ocena działań, zarządzania i partnerstwa - oraz: czy wyniki spotkań partnerskich pokazują postęp w realizacji projektu i zaangażowanie wszystkich partnerów.

15 Kwestie merytoryczne ocena Najważniejsze w LdV TOI są produkty; ich dobroć, użyteczność, trwałość i jak wiele osób i instytucji będzie z nich miało pożytek (+ partnerstwo). Ekspert zewnętrzny (NA) oceniający raport cząstkowy oceni: -produkty (załączone do raportu); -raport i materiały, które Państwo załączą a które o tych produktach pośrednio wiele mówią. Np. opis testowania i ewaluacji może pokazać, czy produkt rzeczywiście dostosowano do potrzeb grupy docelowej; grupa testowa była reprezentatywna, pilotaż miarodajny a informacje zwrotne i wyniki ewaluacji uwzględniono, wprowadzając odpowiednie zmiany. Z opisu testowania i ewaluacji wynika więc ważna informacja o jakości produktu.

16 Kwestie merytoryczne ocena Ważne więc, by projekt i rezultaty w raporcie cząstkowym dobrze zaprezentować wykorzystując sam formularz i możliwość uzupełnienia go załącznikami. (Dobrze to znaczy korzystnie ale rzetelnie). Pismo NA do beneficjenta, przedstawiające wyniki dokonanej przez eksperta oceny raportu cząstkowego, jest potem (w kopii) przekazywane ekspertowi, który dokonuje raportu końcowego.

17 Kwestie merytoryczne Raport należy przygotować starannie, dając w formularzu: -odpowiedzi wyczerpujące ( description enumeration ), ale zwięzłe; - spójne (liczby i informacje w różnych miejscach nie mogą się różnić) Prosimy wyraźnie wskazywać czy coś wykonano, czy dopiero jest w planie, czy też wykonano częściowo (w jakiej części). Równoważniki zdań czy kopiowanie fragmentów z wniosku nie dają tej informacji. Prosimy o spójność nazewnictwa rezultatów we wszystkich dokumentach. tzn. w raporcie, w załącznikach i w samych rezultatach. Odpowiedzi w formularzu raportu można/należy uzupełnić załącznikami

18 Załączniki merytoryczne C dane o organizacji beneficjenta - ewent. dokumenty informujące o nowym reprezentancie prawnym (lub zmianach takich jak nazwa, adres, konto) E partnerstwo - protokoły ze spotkań partnerskich F plan pracy / produkty / rezultaty - 1 komplet rezultatów juź gotowych, we wszystkich wersjach językowych i w każdej zaplanowanej formie (druk/cd/itp.) lub wersji roboczych ( dla wersji roboczych wystarczy wersja elektroniczna). Uwaga! prosimy o aktualne linki do produktów na stronach internetowych wraz z loginami i hasłami dostępu dla NA. Dokumenty dotyczące działań np.: - dokumentację z fazy testowej (np. raport z wnioskami); - raporty z ewaluacji (recenzje/ankiety, itp.).

19 Załączniki merytoryczne G upowszechnianie i wykorzystywanie - kopia strategii upowszechniania (jeśli powstała); 1 egz. wszelkich opracowanych materiałów promocyjnych (artykuły, plakaty, ulotki, prezentacje)/przedstawienie przykładów ze wszystkich krajów partnerskich - lista konferencji/spotkań z programem, info o uczestnikach, prezentacjami, itp. zdjęcia mniej ważne niż informacje kim byli uczestnicy, jaki pożytek dla projektu i rezultatów. Informacje te istotne również do rozliczenia kosztów. -ewent. inne załączniki wg uznania beneficjenta, ale bez zbytniej drobiazgowości J- lista załączników: pełna, logiczny układ (pomocna dla nas będzie ta sama lista jeszcze w postaci osobnego pliku Word) załączniki prosimy oznaczyć zgodnie z listą

20 Dziękujemy Kontakt:

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 Niniejszy dokument został przygotowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Polsce i zawiera wskazówki dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Działanie Współpraca Instytucjonalna 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Beneficjent (nazwa

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5 do ProceduryPG-4.2. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011 PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 SPIS TREŚCI: Str. Rozdział 2. WSTĘP 3. JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Katarzyna Brejt 15 kwietnia 2014 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wniosek o przyznanie dofinansowania na projekt realizowany w ramach INTERREG III A Czechy Polska INSTRUKCJA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wniosek o przyznanie dofinansowania na projekt realizowany w ramach INTERREG III A Czechy Polska INSTRUKCJA INSTRUKCJA wypełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt 1 realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo