Przemysł drzewny. jest wizytówką. naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysł drzewny. jest wizytówką. naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski"

Transkrypt

1 WARMIA I MAZURY Przemysł drzewny W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie? Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 0 3 samorząd województwa stał się poważnym partnerem w biznesie. Jednym z najważniejszych celów tego programu jest wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług. Służą temu głównie dwie osie: Przedsiębiorczość i Turystyka, w których na realizację działań zapisaliśmy odpowiednio: ponad mln euro i ponad 3 mln euro ze środków UE. W pierwszej stawiamy na wsparcie strefy badawczo-rozwojowej, projektów z zakresu bezpośredniego dofinansowania ośrodków naukowych prowadzących badania na potrzeby usług budowlanych, projektów związanych z tworzeniem sieci powiązań sektora badawczorozwojowego z biznesem. Wspieramy powstawanie parków technologicznych, przemysłowych, stref i inkubatorów przedsiębiorczości. Dla wzmocnienia pozycji firm z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych branż regionu przewidujemy pomoc przy tworzeniu i rozwoju powiązań kooperacyjnych, czyli tak zwanych klastrów. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na wypracowanie strategii rozwoju dla istniejących struktur klastrowych. Chcemy także wzmocnić instytucje otoczenia biznesu, żeby zapewnić dostęp do odpowiedniej jakości usług specjalistycznych z zakresu doradztwa, informacji i finansowania. Kolejnym instrumentem zapewniającym przedsiębiorcom dostęp do środków na inwestycje jest projekt dotyczący dokapitalizowania istniejących funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, na który przeznaczyliśmy 5 mln euro. Założona wartość bezpośredniego dofinansowania inwestycyjnego dla sektora przedsiębiorstw ze środków UE wyniesie powyżej 9 mln euro. Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Na Warmii i Mazurach można wyróżnić kilka takich branż, przede wszystkim: prze- str. 6 Europejska Firma jest wizytówką naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski mysł drzewny i wyrobów z drewna, który jest wizytówką regionu, a także przemysł spożywczy, przetwórstwo metali, produkcję wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcję wyrobów ze szkła oraz produkcję odzieży. Chciałbym podkreślić, że coraz lepiej rozwija się u nas przemysł turystyczny i usługi wokół niego, czego najlepszą wizytówką jest produkcja jachtów i łodzi, związana ściśle z branżą turystyczną. Tę branżę cechuje wysoka jakość i nowe technologie. Producen- ci jachtów z Warmii i Mazur znajdują swoich odbiorców na całym świecie, nawet w odległej Australii. Kryzys, który objął niemal wszystkie kraje europejskie, dotyka również przedsiębiorców działających na terenie Warmii i Mazur. Jednak na podstawie m.in. charakteru projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w poddziałaniach osi Przedsiębiorczość można zdecydowanie wyróżnić kilka branż, którym kryzys nie przeszkodził w podejmowaniu inwestycji.

2 WARMIA I MAZURY Jest to m.in. branża motoryzacyjna, usługi budowlane, branża medyczna oraz produkcja stolarki budowlanej (okna i drzwi). Przedsiębiorstwa z tych branż stanowiły najliczniejszą grupę wnioskodawców. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty najbardziej przyjazne przedsiębiorczości? Na Warmii i Mazurach większość samorządów wspiera przedsiębiorczość i to na różne sposoby. Jedną z form jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Tereny objęte takimi strefami znajdują się w miastach i gminach. Inna forma wsparcia to długofalowe ulgi i zwolnienia z podatków, które są jedną ze skuteczniejszych zachęt inwestycyjnych. Na ten krok zdecydowało się 3 miast i gmin. Działaniem pośrednim, ale również przynoszącym efekty, jest też współorganizowanie spotkań informacyjnych dotyczących m.in. możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Takie możliwości oferuje bardzo wiele samorządów z Warmii i Mazur, natomiast jako przykłady dobrych praktyk można wskazać miasto Iława, gminę oraz miasto Szczytno czy miasto Mrągowo. Mapki województw przygotowano w oparciu o Atlas Polski PEP 03 Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych? Zaineresowanie przedsiębiorców nowymi funduszami unijnymi jest bardzo duże. W roku 08 przedsiębiorcy złożyli 98 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 0 mln zł, w roku 09 wpłynęły 633 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 09 mln zł. Widać tu wyraźną tendencję zwyżkową. Najwięk- szym zainteresowaniem cieszy się poddziałanie..9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa dedykowane inwestycjom związanym z utrzymaniem dotychczasowych i tworzeniem nowych miejsc pracy. Łączna liczba złożonych wniosków w dotychczasowych konkursach wyniosła tu 85, na kwotę dofinansowania ponad 383 mln zł (dla porównania łączna alokacja w dotychczasowych konkursach w tym poddziałaniu wyniosła 5, mln zł). W bieżącym roku zaplanowano uruchomienie kolejnego konkursu w poddziałaniu..9, z alokacją na kwotę około 9 mln euro. Projekty wnioskowane do dofi- nansowania są bardzo różnorodne pod względem wielkości i charakteru. Projekty o maksymalnych kwotach dofinansowania w danych poddziałaniach nie są przeważające, większość stanowią projekty o kwotach dofinansowania z przedziału tys. zł. Tak duże zainteresowanie przekłada się na liczbę i wartość podpisanych umów. Od uruchomienia programu do 3 grudnia 09 roku w osi Przedsiębiorczość podpisano 6 umów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 365 mln zł. Środki wypłacone przedsiębiorcom wyniosły na koniec ubiegłego roku około 60 mln złotych. Europejska Firma str. 63

3 50 najdynamiczniejszych średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego w końcu marca 08 r. Lp. Nazwa Siedziba. YETICO S.A.. REMBUD-PBK Sp. z o.o. Iława 3. Arbet Developer Sp. z o.o.. Ekobud Sp. z o.o. Ostróda 5. ASENHAJMER Sp. z o.o. Elbląg 6. MORTAR Sp. z o.o.. PRIBO-EPB Sp. z o.o. Ełk 8. G.P. Auto S.J. Ełk 9. Okręgowe Przeds. Geodezyjno- -Kartograficzne Sp. z o.o. 0. PGB POLTERM Sp. z o.o. Stawiguda. IPB-EXIM Sp. z o.o. Iława. S&S POLAND Sp. z o.o. 3. POL-MOT WARFAMA S.A. Dobre Miasto. Lira S.J. Elbląg 5. Barwa System Sp. z o.o. Stawiguda 6. Projekt Sp. z o.o.. Wodmiar S.J. Centrum Opomiarowania Wody i Ciepła 8. GOLDMAS S.J. Kurzętnik 9. ROMBUD Sp. z o.o.. CIECHBUD Sp. z o.o. Działdowo. Agencja Fotograficzno- -Wydawnicza Mazury Sp. z o.o.. Dynaplast Sp. z o.o. 3. Cezas-Glob Sp. z o.o.. Bayou-Polska Sp. z o.o. Morąg 5. Palmowski Palmowski Alfred 6. GRALBET Sp. z o.o. PPH Gralewo. Przeds. Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Ełk. Medical Center Sp. z o.o. Ostróda 9. Iławskie Przeds. Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Iława 30. Terra-Tech Sp. z o.o. 3. Wodmax Sp. z o.o. Gutkowo 3. AGROPA Sp. z o.o. Bisztynek 33. ENERGA Elektrownie ŁYNA S.A. 3. Silvan sp. z o.o. Olecko 35. Zakład Usług Komunal. Sp. z o.o. Giżycko 36. PRIM S.A. Przeds. Intalacyjne Ełk 3. TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. 38. Termik Sp. z o.o. Mrągowo 39. IPB Prodbet Sp. z o.o. Iława 0. DEKOR PLASTICS Sp. z o.o. Działdowo. Planeta Mody Sp. z o.o.. Elgrom Sp. z o.o. 3. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.. ROL-HANDEL Sp. z o.o. Giżycko 5. Bo-Do Halina Misiun S.J. 6. PPHU PETRO-SERVICE Sp. z o.o. Gutkowo. OLMEX S.A. Barczewo 8. REMA S.A. Reszel 9. PLASTIMET Sp. z o.o. PPU Ełk 50. FERMSTAN Sp. z o.o. Mrągowo Przychody operacyjne Zysk netto Wartość rynkowa w końcu marca * Wzrost wartości rynkowej w procentach O przychodach operacyjnych mniejszych niż 0 mln zł w 05 r. * Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na po dstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 6 Europejska Firma

4 Duch współpracy e wszystkich gminach działają placówki bankowe, które proponują atrakcyjne oferty kredytowe. Samorządy duży nacisk kładą na rozwój infrastruktury drogowej, co dla potencjalnego inwestora czy przedsiębiorcy jest nie bez znaczenia, podkreśla starosta powiatu niedzickiego Ludwik Ekiert. Podobnie jest w innych powiatach Warmii i Mazur. Z wypowiedzi przedstawicieli firm, banków spółdzielczych i samorządów województwa warmińsko-mazurskiego przebija duch współpracy w lokalnych społecznościach i świadomość, że bez wsparcia dla przedsiębiorczości nie uda się odnieść sukcesu w Europie i świecie. Tylko na jednej wojewódzkiej Konferencji Gepardów Biznesu gościliśmy marszałka województwa - w ie. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas krótko przedstawił sprawy gospodarcze województwa i wręczył statuetki i dyplomy dynamicznym firmom i bankom spółdzielczym. Widać było, że zna wielu ich szefów, że dobrze się wśród nich czuje. GEPARDY BIZNESU Wśród 395 firm województwa warmińsko-mazurskiego w czołówkach naszych rankingów jest dużo firm związanych z budownictwem. Najdynamiczniejsza okazała się Yetico S.A. To czołowy producent styropianu w Polsce. Na rynku materiałów termoizolacyjnych działa lat. Jesteśmy firmą, która ma idee i odwagę, aby je realizować, lubi wyzwania i ich poszukuje, wie, że klient oczekuje wysokich standardów i aby im sprostać musi stawiać wysokie oczekiwania samej sobie, napisała Justyna Stachowicz Prezes Zarządu YETICO SA na W Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 stycznia 08 r. w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ie wzięło udział 0 osób. Statuetki i dyplomy najdynamiczniejszym firmom i bankom spółdzielczym wręczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. firmowej stronie internetowej To z takiego myślenia powstają nowatorskie produkty, jak choćby styropian LEPSZY. To stąd możemy chwalić się przedstawicielstwem firmy BASF na Polskę w zakresie sprzedaży płyt ekstrudowanych STYRODUR, podsumowała Justyna Stachowicz. Na drugim miejscu jest REMBUD PBK Sp. z o.o. w Iławie. Jak podaje Zumi.pl, buduje domy, hale sportowe i szkoły. Arbet Developer Sp. z o.o. w ie (3.miejsce) to spółka zależna Przedsiębiorstwa Budowlanego ARBET Sp. z o.o. w ie. Mieszczą się pod tym samym adresem, mają tego samego prezesa Andrzeja Bogusza. Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET Sp. z o.o. w ie, znalazło się na 3 miejscu wśród dużych firm. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Realizuje w generalnym wykonawstwie obiekty kubaturowe oraz prowadzi działalność deweloperską. Ponadto wykonuje na zlecenie roboty ziemne, prace wyburzeniowe oraz świadczymy usługi sprzętowe. Prowadzi również działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. to zwycięzca wśród dużych przedsiebiorstw. Firma, którą mam zaszczyt reprezentować, to 0-letnia tradycja, wieloletnie doświadczenie i gwarancja najwyższej jakości. Efektem wytężonej pracy wszystkich pracowników jest dzisiaj ugruntowana pozycja firmy jako Lidera Budowlanego Warmii i Mazur, napisał inż. Eugeniusz Jaremko, Prezes IPB Sp. z o.o., na stronie Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych (. miejsce) to czołowy producent kruszywa mineralnego w Polsce. Ma 3 zakładów wydobywczo-przeróbczych, zlokalizowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Firma została sprywatyzowana w 99 roku, a od 999 roku wchodzi w skład irlandzkiego CRH - Cement Roadstone Holding Plc, jednego z największych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych na świecie z oddziałami w 5 krajach. Oprócz branży budowlanej w naszych rankingach dobrze sobie radzą również firmy użyteczności publicznej i szkoły. Nie ukrywam, że w gospodarce komunalnej sporo dzieje się dzięki funduszom europejskim. W 0 r. zakończyła się modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Łyna, dzięki temu jej dobowa przepustowość wzrosła do 60 tys. m sześc. Była to pierwsze w Polsce inwestycja tego rodzaju współfinansowana z tych funduszy, mówi Wiesław Pancer, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ie. Inwestycja została wysoko oceniona i przyznano nam nagrodę w konkursie Modernizacja Roku 0. Obecnie trwa drugi etap tej inwestycji. Dzięki środkom Funduszu Spójności, Urzędu Miasta, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca 0 r. powstanie ponad km sieci kanalizacyjnych, km sieci i magistral wodociągowych. Modernizowane jest najstarsze olsztyńskie ujęcie wody, co pozwoli zwiększyć jego wydajność i poprawić niezawodność pracy urządzeń. Kolejną ważną inwestycją, której realizacja dobiega już końca, jest budowa suszarni i spalarni osadów ściekowych. Wartość wszystkich prowadzonych obecnie inwestycji to 38 mln euro. Obecnie pracujemy nad utworzeniem wspólnie z ościennymi gminami spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. List intencyjny w tej sprawie prezydent a podpisał pod koniec października 09 r., a powołanie spółki może nastąpić w połowie bieżącego roku, dodaje Wiesław Pancer. Europejska Firma str. 65

5 9 najdynamiczniejszych dużych firm województwa warmińsko-mazurskiego w końcu marca 08 r.* Lp. Nazwa Siedziba. IPB Sp. z o.o. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Iława. Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. 3. ARBET Sp. z o.o. Przeds. Budowlane. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 5. PROSPER Sp. z o.o. PPHU Łukta 6. DBK Sp. z o.o.. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Olecko 8. RAST S.A. 9. PPH Indyk-Mazury Sp. z o.o. Ostróda 0. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o.. PHU AUTO POSTEK Autoryzowany Koncesjoner CITROEN Elbląg. Kromet Sp. z o.o. Elbląg 3. MLEKOVITA S.A. Morąg. TRACOM Sp. z o.o. PHT Mrągowo 5. Polmlek Sp. z o.o. 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. MARDI Sp. z o.o. Biskupiec 8. Zakłady Mięsne Potorscy S.J. Jeziorany 9. Centrum Sp. z o.o. Bartoszyce. Litewski Export Import Liteximp Sp. z o.o. Prostki. OBRAM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe. D.R.E Sp. z o.o. Elbląg 3. PRAWDA Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjno-Usługowe Olecko. ELTEL NETWORKS S.A. 5. SPOŁEM PSS w ie 6. Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Ostróda. ELSTAR OILS S.A. Elbląg. Auto-Land Sp. z o.o. 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przychody operacyjne Zysk netto Wartość rynkowa w końcu marca * Wzrost wartości rynkowej w procentach O przychodach operacyjnych wyższych niż 0 mln zł w 05 r. * Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 66 Europejska Firma

6 Elbląski Uniwersytet Robotniczy Spółka z o.o. istnieje w tej formie prawnej od stycznia 996 r. Organizuje działalność oświatową na terenie całego kraju, a przede wszystkim w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, informuje jego Wicedyrektor Janina Sztuba. Naszą działalność prowadzimy przez 0 Ośrodków Kształcenia Ustawicznego. Oferujemy szeroką gamę kursów, Janina Sztuba które wpisują się w trendy i zapotrzebowanie obowiązujące na rynku pracy. W 09 roku we wszystkich ośrodkach przeprowadziliśmy 5 kursów i przeszkoliliśmy 3 tysięcy osób. Od 0 roku mamy certyfikat ISO. Oferujemy ponad 80 programów kursów, z których posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Prowadzimy również działalność w ramach: Szkoły Policealnej, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Agencji Zatrudnienia. Dysponujemy bardzo liczną kadrą wykładowców, którzy mają bogatą wiedzę i doświadczenie. Od początku firmą kieruje Zygmunt Rojek, który wraz ze współpracownikami tworzy kompetentny i stabilny zespół, doskonale znający potrzeby danego środowiska. Dynamiczny rozwój naszej firmy zawdzięczamy szybkiemu reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku, wyjaśnia Janina Sztuba. EFEKTYWNE FIRMY Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. okazała się najbardziej efektywną firmą województwa. Według naszych szacunków w marcu 08 r. warta była 66,5 mln zł po wzroście o 5 proc. w ciągu lata. W 0 r. stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych wyniósł 5 proc. Z nieoficjalnych informacji wynika, że gospodaruje na tys. hektarów. Zajmuje się produkcją rośliną i zwierzęcą. Hoduje 00 krów mlecznych. Produkuje 8-0 mln litów mleka rocznie. O sukcesie kombinatu zdecydowało dobre zarządzanie przez kilkadziesiąt lat i dopłaty rolne. Nawet w trudnych latach 90. XX wieku radził sobie dobrze. Został wówczas kupiony przez giełdową spółkę Elektrim, która dywersyfikowała zakres działalności. Gdy zdecydowała skupić się na branży elektrycznej, w sierpniu 999 r. sprzedała kombinat funduszowi inwestycyjnemu Warsaw Equity Holding. Od niego udziały odkupi Leszek Boruch, który zarządzanie kombinatem powierzył bratu Andrzejowi Boruchowi, a ten świetnie sobie radzi. Firma SUPERIOR powstała w 99 roku i jako jedna z pierwszych w Polsce rozwinęła produkcję naturalnych stabilizatorów spożywczych. Obecnie jesteśmy jednym z wiodących producentów i dostawców dodatków funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego w Europie Środkowo Wschodniej, napisał dr inż. Józef Żuraw, Prezes Zarządu SUPERIOR sp. z o.o., na stronie Siedziba firmy znajduje się w ie, a zakład produkcyjny oraz ośrodek badawczo - rozwojowy w Dobrym Mieście. Niezależni przedstawiciele reprezentują firmę w kilkunastu krajach. Naszym wspólnym celem jest opracowanie i wdrożenie produktów spełniających wymagania rynku oraz preferencje konsumentów. Pomaga nam w tym, wdrożony w firmie, system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP oraz system zarządzania jakością według ISO 900:00, wyjaśnił Józef Żuraw. Smile Sp. z o.o. to spółka zależna firma MPM Produkt z Milanówka, działając od blisko dwudziestu lat na rynku zmechanizowanego sprzętu AGD. W podstrefie Szczytno Specjalnej Strefy Ekonomicznej produkuje elektroniczny sprzęt AGD. CENNE FIRMY Na pierwsze miejsce wśród najcenniejszych awansowały Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, wycenione na 5,6 mln zł po wzroście o 90 proc. w dwa lata. Na drugim miejscu jest Indykpol, który kwietnia 99 roku, jako pierwsze przedsiębiorstwo w województwie warmińsko-mazurskim, uzyskał status spółki publicznej. W październiku 99 roku rozpoczęły się notowania akcji Indykpol SA na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki publicznej subskrypcji, kapitał spółki podwyższył się i firma mogła wprowadzić nowe rozwiązania produkcyjne, rozbudować bazę surowcową i zwiększyć zasięg sprzedaży. Po czterech latach funkcjonowania na giełdzie Indykpol postanowił włączyć się w proces konsolidacji rynku drobiarskiego. Po zakupie pakietów akcji w spółkach Eldrob SA i Lubdrob SA stał się liderem grupy kapitałowej przedsiębiorstw drobiarskich. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ie (3. miejsce, wartości rynkowa 30 mln zł) został powołany września 999 r. Pracuje w nim 3300 osób, w tym 00 nauczycieli akademickich, z których 30 posiada tytuły profesora. Proponuje kandydatom 9 kierunków kształcenia, studia doktoranckie w 5 dyscyplinach naukowych oraz 30 form studiów podyplomowych. W roku 08 uczelnię skończyło 6500 absolwentów studiów stacjonarnych i 900 studiów niestacjonarnych. DYNAMICZNE BANKI SPÓŁDZIELCZE Najdynamiczniejszy okazał się Bank Spółdzielczy w Szczytnie (ranking na str. ). Nasz bank w tym roku obchodzi 00-lecie swego istnienia. Prowadzi działalność głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a wkrótce będzie miał już pełne uprawnienia do prowadzenia działalności na obszarze całego kraju, mówi Andrzej Górczyński, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Bank prowadzi działalność operacyjną przez oddziałów: w Szczytnie, Biskupcu, Dźwierzutach, Jedwabnie, Pasymiu, Świętajnie, Wielbarku, 3 filie: w Szczytnie, Purdzie, ie i 5 punktów kasowych: w Lipowcu, Kolnie, Szczytnie oraz Agencję BS w Szczytnie. Udostępnia bankomatów, w tym jeden z funkcją wpłatomatu. Ma uniwersalną ofertę produktową. Znaleźć w niej Andrzej Górczyński mogą dla siebie odpowiedni produkt przedsiębiorcy, rolnicy i klienci indywidualni. Do ich dyspozycji są rachunki złotowe i walutowe, lokaty, kredyty, karty płatnicze i kredytowe, bankowość internetowa, ubezpieczenia, przekazy Western Union. W siedzibie banku uruchomiliśmy też Punkt Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Na miejscu więc klienci mogą otwierać rachunki papierów wartościowych i dokonywać transakcji kupna i sprzedaży akcji. Bank stale udoskonala oferowane usługi i produkty. Obecnie dokonywany jest proces wymiany kart płatniczych na bezpieczniejsze funkcjonujące w trybie on-line z wbudowanym chipem. We współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia rozwijamy bancassurance. Sprzedaż usług banku powiązanych z ubezpieczeniami zmniejsza ryzyko kredytowe oraz uatrakcyjnia ofertę produktową. Bank udostępnia w szerokim zakresie informacje o sobie i produktach na stronie internetowej. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionu, wspierając finansowo najważniejsze imprezy kulturalne oraz przeznacza środki na cele charytatywne. Ma wysoką dynamikę rozwoju. Świadczy o tym wzrost w latach r. sumy bilansowej banku (ze,9 mln zł do,6 mln zł). Bank będzie nadal konkurował jakością obsługi, znajomością lokalnych środowisk i ludzi, wykorzystywaniem swej długo letniej tradycji oraz lojalnością i przywiązaniem dotychczasowych klientów, wyjaśnia Andrzej Górczyński. Warmiński Bank Spółdzielczy zajął drugie miejsce pod względem dynamiki, ale jest pierwszym Bankiem Przyjaznym Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim. Jego klienci wypełnili w maju 09 roku 36 ankiet, w których średnia ocen banku to 5, punktów na 6 możliwych do zdobycia. Europejska Firma str. 6

7 50 najefektywniejszych firm województwa warmińsko-mazurskiego w latach 05-0 według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych Lp. Nazwa Siedziba Zysk netto w 05 r. Przychody operacyjne w 05 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 05 r. Zysk netto w 06 r. Przychody operacyjne w 06 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 06 r. Zysk netto w 0 r. Przychody operacyjne w 0 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 0 r. Średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych w latach 05-0 w proc.. Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. Mrągowo. Superior-Strefa S.J. Dobre Miasto 3. Smile Sp. z o.o. Szczytno. Linea-Decor Sp. z o.o. Mrągowo 5. Moto-Remo S.J. Iława 6. Akwen S.J. Giżycko. ECO-PROGRES Sp. z o.o. Ełk 8. Meble-Okmed Demko S.J. Braniewo 9. AB S.J. 0. AGROPA Sp. z o.o. Bisztynek. Mistra Bud Sp. z o.o. Elbląg. LUBAWA S.A. Lubawa 3. ENERGA Elektrownie ŁYNA S.A.. Hotele Sp. z o.o. 5. ERKO S.J. Zakłady Metalowe Jonkowo 6. MORTAR Sp. z o.o. Przeds. Inwest-Bud.. ZETO Sp. z o.o. 8. CETCO POLAND Sp. z o.o. Szczytno 9. PROMEL Sp. z o.o. PPH. AGRO-SKANDAWA Sp. z o.o. Barciany. Rolnicza SP im. Tysiąclecia Nidzica. Renox PRH S.J 3. POLAMP COMPONENTS Sp. z o.o. Giżycko. ROLNYVIK Sp. z o.o. Barciany 5. Alsybet Sp. z o.o. PPU Kurzętnik 6. Elzam-Zamech Sp. z o.o. Zakład Mech. Elbląg. INEX S.J. PPHU Giżycko. OZAMET Sp. z o.o. 9. MASTERPRESS S.A. 30. Ol-Term S.J. 3. Sosak i Sosak Projekt Sp. z o.o. 3. Termik Sp. z o.o. Mrągowo 33. CEZAL S.A. 3. Wis S.J. Iława 35. STALMOT Sp. z o.o. Nidzica 36. SALMO Sp. z o.o. Gietrzwałd 3. Zakład Mechniczny Eltech Sp. z o.o. Elbląg 38. SUPERIOR Sp. z o.o. 39. Przeds. Zaop. i Zbytu Ferstan Ciostek S.J. 0. PGM Sp. z o.o. S.K.A.. GRALBET Sp. z o.o. PPH Gralewo. Impress Decor Polska Sp. z o.o. Ełk 3. Kopec-Staniewicz S.J. Przeds. Handl. Giżycko. HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o. Działdowo 5. Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. Elbląg 6. TECHTRANS S.J PPHU Elbląg. Doradca Komplex Sp. z o.o. Szczytno 8. TRANSCORN Sp. z o.o. 9. SANBUD Sp. z o.o. 50. Wodmiar S.J str. 68 Europejska Firma źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na

8 Elżbieta Krasowska-Jaworska Dyplomy, statuetki i logo promocyjne należą się również oddziałom w Miłakowie (8 ankiet, średnia ocen 5,83), Dywitach ( ankiet, średnia ocen 5,8) i Łukcie (6 ankiet, średnia ocen 5,). Za co klienci biznesowi cenią WBS, co im w nim doskwiera? Doceniam bank za profesjonalizm w obsłudze, współpracę, fachową pomoc, współdziałanie w rozwoju naszej firmy, szybkie przesyłanie informacji, napisała Anna Stawarczyk, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego MAS-BUS S.J. w ie. Doskwierają nam w nim ograniczone możliwości udzielania kredytów dla indywidualnych nabywców lokali mieszkalnych, dodała. Podoba mi się profesjonalizm w działalności bankowej i pozytywne nastawienie do klientów, ocenił Antoni Wyszomirski, dyrektor Gospodarstwa Rolnego Wenecja. Doceniam go za indywidualne podejście do klienta, szybką i kompetentną obsługa. Doskwierają nam koszty prowizji za pobieranie z rachunku gotówki, informuje Krystyna Łapiejko, właścicielka ZPHU Mark Łapiejko S.J. w Dobrym Mieście. Życzliwość w podejściu do klienta, proste procedury w załatwianiu spraw, prężność i szybkość działania, napisał Janusz Henryk Rydziński, prezes Spółdzielni Pracy Spedytor Mazurski w ie Warmiński Bank Spółdzielczy rozpoczął działalność lipca 95 r. Jego pierwotna nazwa to BS w Jonkowie. Jest w pełni polskim bankiem, z polskim kapitałem, funkcjonującym na terenie regionu warmińsko-mazurskiego, wyjaśnia Elżbieta Krasowska-Jaworska, Prezes Zarządu WBS. Od początku bank aktywnie uczestniczy w działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz całego swojego środowiska. Dzięki temu zaangażowaniu, corocznie otrzymuje wyróżnienia w takich rankingach jak Bank Spółdzielczy w służbie Społeczności Lokalnej, Darczyńca Roku czy Przyjaciel Dziecka. W ciągu 35 lat działalności WBS z sukcesem rozwijał i łączył te zadania, wypełniając tym samym statutowe zapisy. Obecnie jest uniwersalnym bankiem, świadczącym usługi dla najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Łączy tradycję z nowoczesnością. Zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Profesjonalna kadra, nowoczesna obsługa i szeroka gama oferowanych produktów i usług stawiają go w gronie najlepszych banków spółdzielczych w Polsce, a jego oferta jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb klientów. W ciągu kilku ostatnich lat WBS otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. w roku 0 i 08 tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego w Polsce zajmując I miejsce wśród banków o sumie bilansowej do 0 milionów złotych, Lidera Zrzeszenia Banku BPS SA, a także kilka wyróżnień w konkursie Gepardy Biznesu. Prestiżowym wyróżnieniem wśród banków spółdzielczych jest także zdobycie trzeciego miejsca w rankingu instytucji finansowych Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczypospolitej w kategorii banki spółdzielcze, a także tytuły Pracodawcy Roku i Orła Agrobiznesu otrzymane w roku 09. W swojej działalności kierujemy się dewizą: Warmiński Bank Spółdzielczy Bank na każdą pogodę, co oznacza, że bez względu na zmienność pogody bank zawsze jest z klientem i dla klienta, zapewnia Elżbieta Krasowska-Jaworska. Bank Spółdzielczy w ku ma za sobą ponad półwiekową tradycję wykonywania usług bankowych. Od początku celem spółdzielni było podnoszenie dobrobytu i kultury swych członków oraz obrona przed wyzyskiem przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa bankowego. Cel ten jest realizowany niezmiennie, choć nazwa spółdzielni i zakres jej działania ulegały zmianom, podkreśla Teresa Wodzyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w ku. W styczniu 999 r. nastąpiło połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Dąbrównie. W efekcie powyższego obszar działania banku obejmował trzy gminy: ek, Dąbrówno i Grunwald. Obecnie banku prowadzi działalność na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą, posiadającą profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę i szeroką gamę produktów. Osiągane wyniki finansowe spowodowały, że w 0 r. bank wyróżniony został przyjęciem do Klubu Gepardów Biznesu, obok innych 9 podmiotów z sektora Teresa Wodzińska banków spółdzielczych. W konkursach tego klubu nasz bank otrzymał wyróżnienia jako Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy (edycja I 06 r.) i Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa Warmińsko Mazurskiego (edycja II 0 r.). Bank kontynuuje także tradycję działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i społecznie użytecznym. Za powyższą działalność bank otrzymał tytułu Sponsora Roku Miasta ek Perła ka w latach 0 i 0. Działając na trudnym terenie rolniczym, charakteryzującym się wysokim bezrobociem, bank wciąż dostosowuje się do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, rozszerzając zakres swojej działalności. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obsługa prowadzona jest nie tylko w nowoczesnym budynku siedziby banku w ku i w Oddziale w Dąbrównie, ale także w dwóch placówkach w ie, w Gierzwałdzie i otwartej w listopadzie 09 r. placówce w Stawigudzie. W celu ułatwienia dostępu do usług bankowych planowane jest otwarcie nowych punktów obsługi klienta. Usługi świadczone są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektach zapewniających komfortowe warunki obsługi klienta. Pobierane przez nasz bank opłaty nie są wygórowane, oprocentowanie jest konkurencyjne. Licząca 35 osób załoga stara się dobrze służyć lokalnej społeczności, zapewnia Teresa Wodzińska. PRZYJAZNY POWIAT Wśród powiatów zdecydowanie wygrał (miasto na prawach powiatu), gdzie znaleźliśmy 5 dynamicznych i efektywnych firm na 0 tys. mieszkańców. Na drugim miejscu uplasował się powiat giżycki, a na trzecim - olsztyński. Ustawioną przez nas poprzeczkę, uprawniającą do miana Przyjazny Biznesowi przeskoczyły też powiaty mrągowski i nidzicki. Sprzyjanie biznesowi, rozwojowi przedsiębiorczości, wzmacnianie gospodarki to podstawowe działania naszego samorządu. Staramy się upraszczać procedury, tworzymy nowe formy kontaktu by zminimalizować formalności. Prowadzimy klarowną politykę w zakresie przygotowywania terenów pod inwestycje, uczestniczymy w targach z naszymi ofertami inwestycyjnymi i nie zapominamy o rodzimym biznesie, mówi Piotr Grzymowicz, Prezydent a. Powiaty Przyjazne Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim Lp. Powiat. **. giżycki 3. olsztyński. mrągowski 5. nidzicki mieszkańców firm * firm * na 0 tys. mieszkańców mieszkańców według Wikipedii (na ogół w 05 r.), a w przypadku miast na prawach powiatu według PKW na koniec 08 r. * dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. ** Miasta na prawach powiatu. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu ,,63,8,,06 Europejska Firma str. 69

9 50 najcenniejszych firm województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 08 r. Lp. Nazwa Siedziba Wartość rynkowa w końcu marca 06 r. Wartość rynkowa w końcu marca 08 r. Zmiana wartości rynkowej w procentach. Olsztyńskie Kopalnie Surow. Miner. Sp. z o.o.. INDYKPOL S.A. 3. Uniwersytet Warmińsko Mazurski. CETCO POLAND Sp. z o.o. Szczytno 5. ARBET Sp. z o.o. Przeds. Budowlane 6. IPB Sp. z o.o. Iławskie Przeds. Budowlane Iława. Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. 8. GRALBET Sp. z o.o. PPH Gralewo 9. Ekobud Sp. z o.o. Przeds. Bud. Ogólnego Ostróda 0. Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko. DBK Sp. z o.o. 3. LUBAWA S.A. Lubawa. ELSTAR OILS S.A. Elbląg 5. Impress Decor Polska Sp. z o.o. Ełk 6. Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. Mrągowo. OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o. Ostróda 8. Arbet Developer Sp. z o.o. 9. ROLNYVIK Sp. z o.o. Barciany. OBRAM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe. D.R.E Sp. z o.o. Elbląg. PUDiZ Sp. z o.o. 3. PAGED-SKLEJKA S.A. Morąg. HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o. Działdowo 5. PRAWDA Sp. z o.o. Zakłady Prod.Usługowe Olecko 6. Renox PRH S.J. Fabryka SKLEJKA PISZ S.A. Pisz. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. 9. Przeds. Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Ełk 30. ROMBUD Sp. z o.o. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane 3. SAFILIN Sp. z o.o. Miłakowo 3. Przeds. Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. Pisz 33. YETICO S.A. 3. ELTEL NETWORKS S.A. 35. POL-MOT WARFAMA S.A. Dobre Miasto 36. MASTERPRESS S.A. 3. PRIBO-EPB Sp. z o.o. Ełk 38. Kromet Sp. z o.o. Elbląg 39. INEX S.J. PPHU Giżycko 0. PPH Indyk-Mazury Sp. z o.o. Ostróda. Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Fabryka Okuć Meblowych STALMOT Sp. z o.o. Nidzica 3. Meble-Okmed Demko S.J. Braniewo. Moto-Remo S.J. Iława 5. GRELAVI S.A. 6. Zakład Elektronicznej Techniki Oblicz. Sp. z o.o.. Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt Żarna 8. MTI FURNINOVA POLSKA Sp. z o.o. Kętrzyn 9. Elbląskie Przeds. Wodociągów i Kanal. Sp. z o.o. Elbląg 50. Przemysłówka Przeds. Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 0 Europejska Firma

10 WARMIA I MAZURY Sprzyjający, olsztyński klimat dla przedsiębiorców owocuje także w pozyskiwaniu środków unijnych, które dodatkowo wzmacniają sektor przedsiębiorczości. W marcu 0 r. został wyróżniony w rankingu porównującym miasta najlepiej wykorzystujące środki unijne. Bardzo cieszy nas pierwsza lokata w pozyskiwaniu pieniędzy z regionalnych programów operacyjnych wśród miast na prawach powiatu. Stolica Warmii i Mazur znalapiotr Grzymowicz zła się także w wśród mistrzów dotacji pozyskanych z Unii Europejskiej. Autorzy rankingu kierowali się wysokością dotacji unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyznanych w ciągu ostatnich trzech lat. W ie, na jednego mieszkańca wysokość dofinansowania wynosi 3,8 tys. zł. Więcej pieniędzy otrzymały tylko Sopot, Kielce oraz Wrocław., to otwarte wody dla inwestycji, podkreśla Piotr Grzymowicz. Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorczości w powiecie Nidzickim są sprawnie działające instytucje otoczenia okołobiznesowego. We wszystkich gminach powiatu działają placówki bankowe, które proponują atrakcyjne oferty kredytowe. Samorządy, zarówno te gminne, jaki powiatowy, duży nacisk kładą na rozwój infrastruktury drogowej, co dla potencjalnego inwestora czy przedsiębiorcy jest nie bez znaczenia, mówi starosta powiatu niedzickiego Ludwik Ekiert. W najbliższym czasie kilka odcinków dróg na terenie powiatu dzięki środkom unijnym zostanie zmodernizowanych. Wiele instytucji prowadzi różnorodne działania o charakterze doradczym, organizacyjnym i edukacyjnym. W gminie Nidzica od stycznia 0 roku na obszarze,5 ha została utworzona Podstrefa Nidzica WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie oferowane inwestorom grunty są częściowo uzbroludwik Ekiert jone i dogodnie położone pod względem komunikacyjnym. Inwestorzy mają prawo do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. W myśl obowiązujących przepisów województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą w skali kraju pomoc publiczną. Ponadto, z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w ie na terenie miasta Nidzica funkcjonuje Powiatowy Punkt Kontaktowy. Pomaga on przedsiębiorcom w aplikowaniu o dotacje z różnych programów unijnych. Różnego rodzaju działania kierowane do przedsiębiorców prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Poza różnymi formami aktywizacji zawodowej doradczymi, konsultacyjnymi i szkoleniowymi, PUP organizuje także Targi Pracy, konferencje dla pracodawców, staże, dodaje Ludwik Ekiert. PRZYJAZNA GMINA Wśród gmin w czołówce znalazły się Jonkowo, Kurzętnik, Stawiguda i Dobre Miasto. Tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i zachęcanie do inwestowania to zadania, które w gminie Dobre Miasto traktowane są priorytetowo. Szczególną uwagę zwracamy na stosowanie nowoczesnych i efektywnych instrumentów, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszej gminy, podkreśla Stanisław Trzaskowski, Burmistrz Dobrego Miasta. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i reagu- Gminy Przyjazne Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim Lp. Gmina Jonkowo Kurzętnik Stawiguda Dobre Miasto Barciany Milejewo Nidzica Szczytno Biskupiec Sępopol Bisztynek Jedwabno Barczewo Jeziorany Markusy Srokowo Łukta Pasłęk mieszkańców firm* firm* na 0 tys. mieszkańców 8,0,80 5,,33,3 3,3 3,8 3, 3,0,8,80,66,,3,3,30,,0 mieszkańców w końcu 08 r. według danych Państwowej Komisji Wyborczej. dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu * jąc na potrzeby biznesowe udało nam się stworzyć katalog preferencyjnych zwolnień i stawek podatkowych. Oprócz zwolnień w ramach wsparcia de minimis (dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy), gmina oferuje także liczne zwolnienia od podatku rolnego, m.in. gospodarstw rolnych produkujących żywność ekologiczną. Przedsiębiorcy doceniają również atrakcyjne zróżnicowanie stawek podatkowych, stwarzające idealne warunki do rozwoju sektora MŚP - na tle pozostałych gmin powiatu olsztyńskiego wyglądają one zdecydowanie najkorzystniej. Transparentność polityki inwestycyjnej gminy zaobserwować można na przykładzie zasad zbywania nieruchomości gminnych. Najważniejszym kryterium przy wyborze nabywcy nie jest cena, lecz zaproponowany przez niego towarzyszący pakiet określający m.in. stworzenie określonej liczby miejsc pracy. Dostępność banków, szkolnictwa, od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej, służby zdrowia, obiektów rekreacyjno-sportowych, a także stosunkowo dobra sytuacja na tutejszym rynku pracy sprawia, że gmina postrzegana jest jako miejsce dobre do życia i założenia własnego biznesu. Fakt ten potwierdza stała tendencja wzrostowa zarówno w odniesieniu do liczby osób osiedlających się w gminie Dobre Miasto, jak i ciągły wzrost liczby przedsiębiorców działających na jej terenie. Rozwijające się otoczenie okołobiznesowe, preferencyjne i profesjonalne obsługiwanie inwestorów i przedsiębiorców, wysoka jakość, a zarazem stosunkowo niska cena usług komunalnych, uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny pod zabudowę przemysłową i usługową, działalność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wszystko to sprawia, że gmina Dobre Miasto przyciąga nowych inwestorów, a Ci, którzy zlokalizowali tu swój biznes, uważają, że był to strzał w dziesiątkę, ocenia Stanisław Trzaskowski. Gmina Barczewo położona jest na Pojezierzu Olsztyńskim. Zamieszkuje ją 6,5 tys. osób. Barczewo jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z a w kierunku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Od granic stolicy województwa dzieli je km. Stanisław Trzaskowski Europejska Firma str.

11 WARMIA I MAZURY Przez miasto przebiega droga krajowa Nr 6, która stanowi główny szlak komunikacyjny na Warmii i Mazurach, mówi Lech Jan Nitkowski, Burmistrz Barczewa. Lech Jan U zbiegu drogi kranitkowski jowej nr 6 i drogi wojewódzkiej nr 596 w Barczewie znajduje się teren, który zwyciężył w III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 08, który organizuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nagrodzona nieruchomość w gminie Barczewo zajmuje powierzchnię ha, a jej właścicielem jest Skarb Państwa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny projektowanej zabudowy przemysłowo-składowej bez funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem usług i administracji. Teren ma drogi dojazdowe, a do najbliższej linii kolejowej jest 50 m. Grunt na medal jest oddalony zaledwie km od centrum a. Zwycięstwo przyznane gminie Barczewo jest szansą promocji miasta, ocenia Lech Jan Nitkowski. PRZYJAZNE MIASTA W grupie miast wygrały miasteczka Sępopol i Bisztynek. Na trzecim miejscu jest przedstawione już Dobre Miasto. Nidzica, która ma 5 tys. mieszkańców, jest na 9. miejscu. Wspieramy przedsiębiorczości przez przygotowanie terenów inwestycyjnych i utrzymanie podatków na możliwie najniższym poziomie, mówi Dariusz Szypulski Burmistrz Nidzicy. W roku 0 uzyskaliśmy tytuł Gminy Fair Play. W roku 08 gmina otrzydariusz Szypulski mała prawo używania logo Grunt na medal. W 09 r. nasze grunty o pow.,5 ha włączone zostały do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina Nidzica jest członkiem Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, w ramach której działa Fundusz Poręczeń Kredytowych dla MŚP i Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Oferty inwestycyjne prezentowane są na targach i zamieszczane w prasie ogólnopolskiej, wyjaśnia Dariusz Szypulski. Nasze miasto jest przyjaźnie nastawione zarówno do inwestorów, jak i mieszkańców. Aby wzmocnić dynamikę postępu gospodarczego, systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego, mówi Danuta Górska, Burmistrz Szczytna. W Urzędzie Miejskim od 5 lat istnieje Punkt Konsultacyjny dla Przedsiębiorców. Miasto organizuje spotkania z przedsiębiorcami, a także Danuta czynimy wszystko, co w naszej Górska mocy, aby zachęcać przedsiębior- str. Europejska Firma Miasta Przyjazne Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim Lp. Miasto Sępopol Bisztynek Dobre Miasto Jeziorany Barczewo m. Lubawa ** Mrągowo Nidzica Giżycko Prostki Miłakowo Ostróda Pasłęk Ryn Szczytno Biskupiec Morąg Iława ek Pisz Olecko Ełk m. Lidzbark Warm. m. Bartoszyce Korsze Reszel mieszkańców firm* firm * na 0 tys. mieszkańców ,9 8, 6,68 5,9 5, 5,9 5,,95,6,0 3,9 3, 3,5 3,30 3,9 3,,86,83,,6,58,8,5,,35,,0 mieszkańców według Wikipedii, a w przypadku niektórych miast według PKW (nazwa miasta poprzedzona m., co oznacza gminę miejską). * dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. ** Miasta na prawach powiatu. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu ców i organizacje pozarządowe do aktywnego działania. W roku 09 Szczytno zdobyło I miejsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz VI miejsce w Polsce w rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto, w kategorii gmina miejska. Dotychczas udało się nam otrzymać dofinansowanie do wielu inwestycji wartych ponad 0 mln zł, przy dofinansowaniu średnio 50 proc. Były to projekty nie tylko z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ale także informatyzacji, opieki społecznej czy promocji, wyjaśnia Danuta Górska. O lokalizacji wielu przedsięwzięć w Iławie decydują przede wszystkimdogodne połączenia komunikacyjne, dobra infrastruktura techniczna,proinwestycyjna Włodzimierz polityka miasta, tworząptasznik ca odpowiednie warunki zachęcające przedsiębiorców do inwestowania, oraz wykwalifikowane zasoby kadrowe, wyjaśnia Włodzimierz Ptasznik, Burmistrz Iławy. Przekonało się o tym już wiele firm, które z powodzeniem realizują na terenie Iławy swoje cele, wykorzystując potencjał miasta i jego mieszkańców. Mając to na uwadze, wygospodarowaliśmy kolejne tereny pod inwestycje. Część z nich położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dodaje Włodzimierz Ptasznik. HUBERT GRUDZIEŃ

WYDARZENIA ZADEKLAROWANE PRZEZ PUP ORGANIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY 4-15 KWIETNIA 2016R.

WYDARZENIA ZADEKLAROWANE PRZEZ PUP ORGANIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY 4-15 KWIETNIA 2016R. WYDARZENIA ZADEKLAROWANE PRZEZ PUP ORGANIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY 4-15 KWIETNIA 2016R. 1. PUP BRANIEWO Od 04.04.2016 do 08.04.2016 nawiązanie 50 kontaktów(on line, telefonicznie) z pracodawcami

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO prof. Hanna Godlewska-Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa hgodle@sgh.waw.pl 1 Ogólnie

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury. Europy

Warmia i Mazury. Europy Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy REGIO AL E CE TRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH WOJEWÓDZKI FU DUSZ OCHRO Y ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD EJ W OLSZTY IE 3 Konferencja współfinansowana przez Unię

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZE IE MI ISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 31 sierpnia 2009 r. 1. Ustala się plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

ROZPORZĄDZE IE MI ISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 31 sierpnia 2009 r. 1. Ustala się plan rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Stan prawny: 2009-10-18 ROZPORZĄDZE IE MI ISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na podstawie art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa. Olsztyn, 29 maja 2012 r.

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa. Olsztyn, 29 maja 2012 r. Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa Olsztyn, 29 maja 2012 r. Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wysoko wykwalifikowanych usług oferowanych przez IOB

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny z działalności Regionalnego Systemu Usług za 2012 r. 9 października 2013 r., Iława

Raport roczny z działalności Regionalnego Systemu Usług za 2012 r. 9 października 2013 r., Iława Raport roczny z działalności Regionalnego Systemu Usług za 2012 r. 9 października 2013 r., Iława O raporcie Druga edycja monitoringu Analiza osiągniętych wskaźników w relacji do wartości docelowych System

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo