Przemysł drzewny. jest wizytówką. naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysł drzewny. jest wizytówką. naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski"

Transkrypt

1 WARMIA I MAZURY Przemysł drzewny W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie? Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 0 3 samorząd województwa stał się poważnym partnerem w biznesie. Jednym z najważniejszych celów tego programu jest wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług. Służą temu głównie dwie osie: Przedsiębiorczość i Turystyka, w których na realizację działań zapisaliśmy odpowiednio: ponad mln euro i ponad 3 mln euro ze środków UE. W pierwszej stawiamy na wsparcie strefy badawczo-rozwojowej, projektów z zakresu bezpośredniego dofinansowania ośrodków naukowych prowadzących badania na potrzeby usług budowlanych, projektów związanych z tworzeniem sieci powiązań sektora badawczorozwojowego z biznesem. Wspieramy powstawanie parków technologicznych, przemysłowych, stref i inkubatorów przedsiębiorczości. Dla wzmocnienia pozycji firm z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych branż regionu przewidujemy pomoc przy tworzeniu i rozwoju powiązań kooperacyjnych, czyli tak zwanych klastrów. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na wypracowanie strategii rozwoju dla istniejących struktur klastrowych. Chcemy także wzmocnić instytucje otoczenia biznesu, żeby zapewnić dostęp do odpowiedniej jakości usług specjalistycznych z zakresu doradztwa, informacji i finansowania. Kolejnym instrumentem zapewniającym przedsiębiorcom dostęp do środków na inwestycje jest projekt dotyczący dokapitalizowania istniejących funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, na który przeznaczyliśmy 5 mln euro. Założona wartość bezpośredniego dofinansowania inwestycyjnego dla sektora przedsiębiorstw ze środków UE wyniesie powyżej 9 mln euro. Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Na Warmii i Mazurach można wyróżnić kilka takich branż, przede wszystkim: prze- str. 6 Europejska Firma jest wizytówką naszego regionu Z JACKIEM PROTASEM, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski mysł drzewny i wyrobów z drewna, który jest wizytówką regionu, a także przemysł spożywczy, przetwórstwo metali, produkcję wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcję wyrobów ze szkła oraz produkcję odzieży. Chciałbym podkreślić, że coraz lepiej rozwija się u nas przemysł turystyczny i usługi wokół niego, czego najlepszą wizytówką jest produkcja jachtów i łodzi, związana ściśle z branżą turystyczną. Tę branżę cechuje wysoka jakość i nowe technologie. Producen- ci jachtów z Warmii i Mazur znajdują swoich odbiorców na całym świecie, nawet w odległej Australii. Kryzys, który objął niemal wszystkie kraje europejskie, dotyka również przedsiębiorców działających na terenie Warmii i Mazur. Jednak na podstawie m.in. charakteru projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w poddziałaniach osi Przedsiębiorczość można zdecydowanie wyróżnić kilka branż, którym kryzys nie przeszkodził w podejmowaniu inwestycji.

2 WARMIA I MAZURY Jest to m.in. branża motoryzacyjna, usługi budowlane, branża medyczna oraz produkcja stolarki budowlanej (okna i drzwi). Przedsiębiorstwa z tych branż stanowiły najliczniejszą grupę wnioskodawców. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty najbardziej przyjazne przedsiębiorczości? Na Warmii i Mazurach większość samorządów wspiera przedsiębiorczość i to na różne sposoby. Jedną z form jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Tereny objęte takimi strefami znajdują się w miastach i gminach. Inna forma wsparcia to długofalowe ulgi i zwolnienia z podatków, które są jedną ze skuteczniejszych zachęt inwestycyjnych. Na ten krok zdecydowało się 3 miast i gmin. Działaniem pośrednim, ale również przynoszącym efekty, jest też współorganizowanie spotkań informacyjnych dotyczących m.in. możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Takie możliwości oferuje bardzo wiele samorządów z Warmii i Mazur, natomiast jako przykłady dobrych praktyk można wskazać miasto Iława, gminę oraz miasto Szczytno czy miasto Mrągowo. Mapki województw przygotowano w oparciu o Atlas Polski PEP 03 Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych? Zaineresowanie przedsiębiorców nowymi funduszami unijnymi jest bardzo duże. W roku 08 przedsiębiorcy złożyli 98 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 0 mln zł, w roku 09 wpłynęły 633 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 09 mln zł. Widać tu wyraźną tendencję zwyżkową. Najwięk- szym zainteresowaniem cieszy się poddziałanie..9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa dedykowane inwestycjom związanym z utrzymaniem dotychczasowych i tworzeniem nowych miejsc pracy. Łączna liczba złożonych wniosków w dotychczasowych konkursach wyniosła tu 85, na kwotę dofinansowania ponad 383 mln zł (dla porównania łączna alokacja w dotychczasowych konkursach w tym poddziałaniu wyniosła 5, mln zł). W bieżącym roku zaplanowano uruchomienie kolejnego konkursu w poddziałaniu..9, z alokacją na kwotę około 9 mln euro. Projekty wnioskowane do dofi- nansowania są bardzo różnorodne pod względem wielkości i charakteru. Projekty o maksymalnych kwotach dofinansowania w danych poddziałaniach nie są przeważające, większość stanowią projekty o kwotach dofinansowania z przedziału tys. zł. Tak duże zainteresowanie przekłada się na liczbę i wartość podpisanych umów. Od uruchomienia programu do 3 grudnia 09 roku w osi Przedsiębiorczość podpisano 6 umów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 365 mln zł. Środki wypłacone przedsiębiorcom wyniosły na koniec ubiegłego roku około 60 mln złotych. Europejska Firma str. 63

3 50 najdynamiczniejszych średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego w końcu marca 08 r. Lp. Nazwa Siedziba. YETICO S.A.. REMBUD-PBK Sp. z o.o. Iława 3. Arbet Developer Sp. z o.o.. Ekobud Sp. z o.o. Ostróda 5. ASENHAJMER Sp. z o.o. Elbląg 6. MORTAR Sp. z o.o.. PRIBO-EPB Sp. z o.o. Ełk 8. G.P. Auto S.J. Ełk 9. Okręgowe Przeds. Geodezyjno- -Kartograficzne Sp. z o.o. 0. PGB POLTERM Sp. z o.o. Stawiguda. IPB-EXIM Sp. z o.o. Iława. S&S POLAND Sp. z o.o. 3. POL-MOT WARFAMA S.A. Dobre Miasto. Lira S.J. Elbląg 5. Barwa System Sp. z o.o. Stawiguda 6. Projekt Sp. z o.o.. Wodmiar S.J. Centrum Opomiarowania Wody i Ciepła 8. GOLDMAS S.J. Kurzętnik 9. ROMBUD Sp. z o.o.. CIECHBUD Sp. z o.o. Działdowo. Agencja Fotograficzno- -Wydawnicza Mazury Sp. z o.o.. Dynaplast Sp. z o.o. 3. Cezas-Glob Sp. z o.o.. Bayou-Polska Sp. z o.o. Morąg 5. Palmowski Palmowski Alfred 6. GRALBET Sp. z o.o. PPH Gralewo. Przeds. Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Ełk. Medical Center Sp. z o.o. Ostróda 9. Iławskie Przeds. Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Iława 30. Terra-Tech Sp. z o.o. 3. Wodmax Sp. z o.o. Gutkowo 3. AGROPA Sp. z o.o. Bisztynek 33. ENERGA Elektrownie ŁYNA S.A. 3. Silvan sp. z o.o. Olecko 35. Zakład Usług Komunal. Sp. z o.o. Giżycko 36. PRIM S.A. Przeds. Intalacyjne Ełk 3. TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. 38. Termik Sp. z o.o. Mrągowo 39. IPB Prodbet Sp. z o.o. Iława 0. DEKOR PLASTICS Sp. z o.o. Działdowo. Planeta Mody Sp. z o.o.. Elgrom Sp. z o.o. 3. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.. ROL-HANDEL Sp. z o.o. Giżycko 5. Bo-Do Halina Misiun S.J. 6. PPHU PETRO-SERVICE Sp. z o.o. Gutkowo. OLMEX S.A. Barczewo 8. REMA S.A. Reszel 9. PLASTIMET Sp. z o.o. PPU Ełk 50. FERMSTAN Sp. z o.o. Mrągowo Przychody operacyjne Zysk netto Wartość rynkowa w końcu marca * Wzrost wartości rynkowej w procentach O przychodach operacyjnych mniejszych niż 0 mln zł w 05 r. * Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na po dstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 6 Europejska Firma

4 Duch współpracy e wszystkich gminach działają placówki bankowe, które proponują atrakcyjne oferty kredytowe. Samorządy duży nacisk kładą na rozwój infrastruktury drogowej, co dla potencjalnego inwestora czy przedsiębiorcy jest nie bez znaczenia, podkreśla starosta powiatu niedzickiego Ludwik Ekiert. Podobnie jest w innych powiatach Warmii i Mazur. Z wypowiedzi przedstawicieli firm, banków spółdzielczych i samorządów województwa warmińsko-mazurskiego przebija duch współpracy w lokalnych społecznościach i świadomość, że bez wsparcia dla przedsiębiorczości nie uda się odnieść sukcesu w Europie i świecie. Tylko na jednej wojewódzkiej Konferencji Gepardów Biznesu gościliśmy marszałka województwa - w ie. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas krótko przedstawił sprawy gospodarcze województwa i wręczył statuetki i dyplomy dynamicznym firmom i bankom spółdzielczym. Widać było, że zna wielu ich szefów, że dobrze się wśród nich czuje. GEPARDY BIZNESU Wśród 395 firm województwa warmińsko-mazurskiego w czołówkach naszych rankingów jest dużo firm związanych z budownictwem. Najdynamiczniejsza okazała się Yetico S.A. To czołowy producent styropianu w Polsce. Na rynku materiałów termoizolacyjnych działa lat. Jesteśmy firmą, która ma idee i odwagę, aby je realizować, lubi wyzwania i ich poszukuje, wie, że klient oczekuje wysokich standardów i aby im sprostać musi stawiać wysokie oczekiwania samej sobie, napisała Justyna Stachowicz Prezes Zarządu YETICO SA na W Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 stycznia 08 r. w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ie wzięło udział 0 osób. Statuetki i dyplomy najdynamiczniejszym firmom i bankom spółdzielczym wręczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. firmowej stronie internetowej To z takiego myślenia powstają nowatorskie produkty, jak choćby styropian LEPSZY. To stąd możemy chwalić się przedstawicielstwem firmy BASF na Polskę w zakresie sprzedaży płyt ekstrudowanych STYRODUR, podsumowała Justyna Stachowicz. Na drugim miejscu jest REMBUD PBK Sp. z o.o. w Iławie. Jak podaje Zumi.pl, buduje domy, hale sportowe i szkoły. Arbet Developer Sp. z o.o. w ie (3.miejsce) to spółka zależna Przedsiębiorstwa Budowlanego ARBET Sp. z o.o. w ie. Mieszczą się pod tym samym adresem, mają tego samego prezesa Andrzeja Bogusza. Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET Sp. z o.o. w ie, znalazło się na 3 miejscu wśród dużych firm. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Realizuje w generalnym wykonawstwie obiekty kubaturowe oraz prowadzi działalność deweloperską. Ponadto wykonuje na zlecenie roboty ziemne, prace wyburzeniowe oraz świadczymy usługi sprzętowe. Prowadzi również działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. to zwycięzca wśród dużych przedsiebiorstw. Firma, którą mam zaszczyt reprezentować, to 0-letnia tradycja, wieloletnie doświadczenie i gwarancja najwyższej jakości. Efektem wytężonej pracy wszystkich pracowników jest dzisiaj ugruntowana pozycja firmy jako Lidera Budowlanego Warmii i Mazur, napisał inż. Eugeniusz Jaremko, Prezes IPB Sp. z o.o., na stronie Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych (. miejsce) to czołowy producent kruszywa mineralnego w Polsce. Ma 3 zakładów wydobywczo-przeróbczych, zlokalizowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Firma została sprywatyzowana w 99 roku, a od 999 roku wchodzi w skład irlandzkiego CRH - Cement Roadstone Holding Plc, jednego z największych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych na świecie z oddziałami w 5 krajach. Oprócz branży budowlanej w naszych rankingach dobrze sobie radzą również firmy użyteczności publicznej i szkoły. Nie ukrywam, że w gospodarce komunalnej sporo dzieje się dzięki funduszom europejskim. W 0 r. zakończyła się modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Łyna, dzięki temu jej dobowa przepustowość wzrosła do 60 tys. m sześc. Była to pierwsze w Polsce inwestycja tego rodzaju współfinansowana z tych funduszy, mówi Wiesław Pancer, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ie. Inwestycja została wysoko oceniona i przyznano nam nagrodę w konkursie Modernizacja Roku 0. Obecnie trwa drugi etap tej inwestycji. Dzięki środkom Funduszu Spójności, Urzędu Miasta, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca 0 r. powstanie ponad km sieci kanalizacyjnych, km sieci i magistral wodociągowych. Modernizowane jest najstarsze olsztyńskie ujęcie wody, co pozwoli zwiększyć jego wydajność i poprawić niezawodność pracy urządzeń. Kolejną ważną inwestycją, której realizacja dobiega już końca, jest budowa suszarni i spalarni osadów ściekowych. Wartość wszystkich prowadzonych obecnie inwestycji to 38 mln euro. Obecnie pracujemy nad utworzeniem wspólnie z ościennymi gminami spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. List intencyjny w tej sprawie prezydent a podpisał pod koniec października 09 r., a powołanie spółki może nastąpić w połowie bieżącego roku, dodaje Wiesław Pancer. Europejska Firma str. 65

5 9 najdynamiczniejszych dużych firm województwa warmińsko-mazurskiego w końcu marca 08 r.* Lp. Nazwa Siedziba. IPB Sp. z o.o. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Iława. Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. 3. ARBET Sp. z o.o. Przeds. Budowlane. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 5. PROSPER Sp. z o.o. PPHU Łukta 6. DBK Sp. z o.o.. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Olecko 8. RAST S.A. 9. PPH Indyk-Mazury Sp. z o.o. Ostróda 0. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o.. PHU AUTO POSTEK Autoryzowany Koncesjoner CITROEN Elbląg. Kromet Sp. z o.o. Elbląg 3. MLEKOVITA S.A. Morąg. TRACOM Sp. z o.o. PHT Mrągowo 5. Polmlek Sp. z o.o. 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. MARDI Sp. z o.o. Biskupiec 8. Zakłady Mięsne Potorscy S.J. Jeziorany 9. Centrum Sp. z o.o. Bartoszyce. Litewski Export Import Liteximp Sp. z o.o. Prostki. OBRAM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe. D.R.E Sp. z o.o. Elbląg 3. PRAWDA Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjno-Usługowe Olecko. ELTEL NETWORKS S.A. 5. SPOŁEM PSS w ie 6. Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Ostróda. ELSTAR OILS S.A. Elbląg. Auto-Land Sp. z o.o. 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przychody operacyjne Zysk netto Wartość rynkowa w końcu marca * Wzrost wartości rynkowej w procentach O przychodach operacyjnych wyższych niż 0 mln zł w 05 r. * Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 66 Europejska Firma

6 Elbląski Uniwersytet Robotniczy Spółka z o.o. istnieje w tej formie prawnej od stycznia 996 r. Organizuje działalność oświatową na terenie całego kraju, a przede wszystkim w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, informuje jego Wicedyrektor Janina Sztuba. Naszą działalność prowadzimy przez 0 Ośrodków Kształcenia Ustawicznego. Oferujemy szeroką gamę kursów, Janina Sztuba które wpisują się w trendy i zapotrzebowanie obowiązujące na rynku pracy. W 09 roku we wszystkich ośrodkach przeprowadziliśmy 5 kursów i przeszkoliliśmy 3 tysięcy osób. Od 0 roku mamy certyfikat ISO. Oferujemy ponad 80 programów kursów, z których posiada akredytację Kuratorium Oświaty. Prowadzimy również działalność w ramach: Szkoły Policealnej, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Agencji Zatrudnienia. Dysponujemy bardzo liczną kadrą wykładowców, którzy mają bogatą wiedzę i doświadczenie. Od początku firmą kieruje Zygmunt Rojek, który wraz ze współpracownikami tworzy kompetentny i stabilny zespół, doskonale znający potrzeby danego środowiska. Dynamiczny rozwój naszej firmy zawdzięczamy szybkiemu reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku, wyjaśnia Janina Sztuba. EFEKTYWNE FIRMY Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. okazała się najbardziej efektywną firmą województwa. Według naszych szacunków w marcu 08 r. warta była 66,5 mln zł po wzroście o 5 proc. w ciągu lata. W 0 r. stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych wyniósł 5 proc. Z nieoficjalnych informacji wynika, że gospodaruje na tys. hektarów. Zajmuje się produkcją rośliną i zwierzęcą. Hoduje 00 krów mlecznych. Produkuje 8-0 mln litów mleka rocznie. O sukcesie kombinatu zdecydowało dobre zarządzanie przez kilkadziesiąt lat i dopłaty rolne. Nawet w trudnych latach 90. XX wieku radził sobie dobrze. Został wówczas kupiony przez giełdową spółkę Elektrim, która dywersyfikowała zakres działalności. Gdy zdecydowała skupić się na branży elektrycznej, w sierpniu 999 r. sprzedała kombinat funduszowi inwestycyjnemu Warsaw Equity Holding. Od niego udziały odkupi Leszek Boruch, który zarządzanie kombinatem powierzył bratu Andrzejowi Boruchowi, a ten świetnie sobie radzi. Firma SUPERIOR powstała w 99 roku i jako jedna z pierwszych w Polsce rozwinęła produkcję naturalnych stabilizatorów spożywczych. Obecnie jesteśmy jednym z wiodących producentów i dostawców dodatków funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego w Europie Środkowo Wschodniej, napisał dr inż. Józef Żuraw, Prezes Zarządu SUPERIOR sp. z o.o., na stronie Siedziba firmy znajduje się w ie, a zakład produkcyjny oraz ośrodek badawczo - rozwojowy w Dobrym Mieście. Niezależni przedstawiciele reprezentują firmę w kilkunastu krajach. Naszym wspólnym celem jest opracowanie i wdrożenie produktów spełniających wymagania rynku oraz preferencje konsumentów. Pomaga nam w tym, wdrożony w firmie, system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP oraz system zarządzania jakością według ISO 900:00, wyjaśnił Józef Żuraw. Smile Sp. z o.o. to spółka zależna firma MPM Produkt z Milanówka, działając od blisko dwudziestu lat na rynku zmechanizowanego sprzętu AGD. W podstrefie Szczytno Specjalnej Strefy Ekonomicznej produkuje elektroniczny sprzęt AGD. CENNE FIRMY Na pierwsze miejsce wśród najcenniejszych awansowały Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, wycenione na 5,6 mln zł po wzroście o 90 proc. w dwa lata. Na drugim miejscu jest Indykpol, który kwietnia 99 roku, jako pierwsze przedsiębiorstwo w województwie warmińsko-mazurskim, uzyskał status spółki publicznej. W październiku 99 roku rozpoczęły się notowania akcji Indykpol SA na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki publicznej subskrypcji, kapitał spółki podwyższył się i firma mogła wprowadzić nowe rozwiązania produkcyjne, rozbudować bazę surowcową i zwiększyć zasięg sprzedaży. Po czterech latach funkcjonowania na giełdzie Indykpol postanowił włączyć się w proces konsolidacji rynku drobiarskiego. Po zakupie pakietów akcji w spółkach Eldrob SA i Lubdrob SA stał się liderem grupy kapitałowej przedsiębiorstw drobiarskich. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ie (3. miejsce, wartości rynkowa 30 mln zł) został powołany września 999 r. Pracuje w nim 3300 osób, w tym 00 nauczycieli akademickich, z których 30 posiada tytuły profesora. Proponuje kandydatom 9 kierunków kształcenia, studia doktoranckie w 5 dyscyplinach naukowych oraz 30 form studiów podyplomowych. W roku 08 uczelnię skończyło 6500 absolwentów studiów stacjonarnych i 900 studiów niestacjonarnych. DYNAMICZNE BANKI SPÓŁDZIELCZE Najdynamiczniejszy okazał się Bank Spółdzielczy w Szczytnie (ranking na str. ). Nasz bank w tym roku obchodzi 00-lecie swego istnienia. Prowadzi działalność głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a wkrótce będzie miał już pełne uprawnienia do prowadzenia działalności na obszarze całego kraju, mówi Andrzej Górczyński, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Bank prowadzi działalność operacyjną przez oddziałów: w Szczytnie, Biskupcu, Dźwierzutach, Jedwabnie, Pasymiu, Świętajnie, Wielbarku, 3 filie: w Szczytnie, Purdzie, ie i 5 punktów kasowych: w Lipowcu, Kolnie, Szczytnie oraz Agencję BS w Szczytnie. Udostępnia bankomatów, w tym jeden z funkcją wpłatomatu. Ma uniwersalną ofertę produktową. Znaleźć w niej Andrzej Górczyński mogą dla siebie odpowiedni produkt przedsiębiorcy, rolnicy i klienci indywidualni. Do ich dyspozycji są rachunki złotowe i walutowe, lokaty, kredyty, karty płatnicze i kredytowe, bankowość internetowa, ubezpieczenia, przekazy Western Union. W siedzibie banku uruchomiliśmy też Punkt Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Na miejscu więc klienci mogą otwierać rachunki papierów wartościowych i dokonywać transakcji kupna i sprzedaży akcji. Bank stale udoskonala oferowane usługi i produkty. Obecnie dokonywany jest proces wymiany kart płatniczych na bezpieczniejsze funkcjonujące w trybie on-line z wbudowanym chipem. We współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia rozwijamy bancassurance. Sprzedaż usług banku powiązanych z ubezpieczeniami zmniejsza ryzyko kredytowe oraz uatrakcyjnia ofertę produktową. Bank udostępnia w szerokim zakresie informacje o sobie i produktach na stronie internetowej. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionu, wspierając finansowo najważniejsze imprezy kulturalne oraz przeznacza środki na cele charytatywne. Ma wysoką dynamikę rozwoju. Świadczy o tym wzrost w latach r. sumy bilansowej banku (ze,9 mln zł do,6 mln zł). Bank będzie nadal konkurował jakością obsługi, znajomością lokalnych środowisk i ludzi, wykorzystywaniem swej długo letniej tradycji oraz lojalnością i przywiązaniem dotychczasowych klientów, wyjaśnia Andrzej Górczyński. Warmiński Bank Spółdzielczy zajął drugie miejsce pod względem dynamiki, ale jest pierwszym Bankiem Przyjaznym Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim. Jego klienci wypełnili w maju 09 roku 36 ankiet, w których średnia ocen banku to 5, punktów na 6 możliwych do zdobycia. Europejska Firma str. 6

7 50 najefektywniejszych firm województwa warmińsko-mazurskiego w latach 05-0 według stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych Lp. Nazwa Siedziba Zysk netto w 05 r. Przychody operacyjne w 05 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 05 r. Zysk netto w 06 r. Przychody operacyjne w 06 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 06 r. Zysk netto w 0 r. Przychody operacyjne w 0 r. Stosunek zysku netto do przych. operac. w proc. w 0 r. Średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych w latach 05-0 w proc.. Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. Mrągowo. Superior-Strefa S.J. Dobre Miasto 3. Smile Sp. z o.o. Szczytno. Linea-Decor Sp. z o.o. Mrągowo 5. Moto-Remo S.J. Iława 6. Akwen S.J. Giżycko. ECO-PROGRES Sp. z o.o. Ełk 8. Meble-Okmed Demko S.J. Braniewo 9. AB S.J. 0. AGROPA Sp. z o.o. Bisztynek. Mistra Bud Sp. z o.o. Elbląg. LUBAWA S.A. Lubawa 3. ENERGA Elektrownie ŁYNA S.A.. Hotele Sp. z o.o. 5. ERKO S.J. Zakłady Metalowe Jonkowo 6. MORTAR Sp. z o.o. Przeds. Inwest-Bud.. ZETO Sp. z o.o. 8. CETCO POLAND Sp. z o.o. Szczytno 9. PROMEL Sp. z o.o. PPH. AGRO-SKANDAWA Sp. z o.o. Barciany. Rolnicza SP im. Tysiąclecia Nidzica. Renox PRH S.J 3. POLAMP COMPONENTS Sp. z o.o. Giżycko. ROLNYVIK Sp. z o.o. Barciany 5. Alsybet Sp. z o.o. PPU Kurzętnik 6. Elzam-Zamech Sp. z o.o. Zakład Mech. Elbląg. INEX S.J. PPHU Giżycko. OZAMET Sp. z o.o. 9. MASTERPRESS S.A. 30. Ol-Term S.J. 3. Sosak i Sosak Projekt Sp. z o.o. 3. Termik Sp. z o.o. Mrągowo 33. CEZAL S.A. 3. Wis S.J. Iława 35. STALMOT Sp. z o.o. Nidzica 36. SALMO Sp. z o.o. Gietrzwałd 3. Zakład Mechniczny Eltech Sp. z o.o. Elbląg 38. SUPERIOR Sp. z o.o. 39. Przeds. Zaop. i Zbytu Ferstan Ciostek S.J. 0. PGM Sp. z o.o. S.K.A.. GRALBET Sp. z o.o. PPH Gralewo. Impress Decor Polska Sp. z o.o. Ełk 3. Kopec-Staniewicz S.J. Przeds. Handl. Giżycko. HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o. Działdowo 5. Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. Elbląg 6. TECHTRANS S.J PPHU Elbląg. Doradca Komplex Sp. z o.o. Szczytno 8. TRANSCORN Sp. z o.o. 9. SANBUD Sp. z o.o. 50. Wodmiar S.J str. 68 Europejska Firma źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na

8 Elżbieta Krasowska-Jaworska Dyplomy, statuetki i logo promocyjne należą się również oddziałom w Miłakowie (8 ankiet, średnia ocen 5,83), Dywitach ( ankiet, średnia ocen 5,8) i Łukcie (6 ankiet, średnia ocen 5,). Za co klienci biznesowi cenią WBS, co im w nim doskwiera? Doceniam bank za profesjonalizm w obsłudze, współpracę, fachową pomoc, współdziałanie w rozwoju naszej firmy, szybkie przesyłanie informacji, napisała Anna Stawarczyk, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego MAS-BUS S.J. w ie. Doskwierają nam w nim ograniczone możliwości udzielania kredytów dla indywidualnych nabywców lokali mieszkalnych, dodała. Podoba mi się profesjonalizm w działalności bankowej i pozytywne nastawienie do klientów, ocenił Antoni Wyszomirski, dyrektor Gospodarstwa Rolnego Wenecja. Doceniam go za indywidualne podejście do klienta, szybką i kompetentną obsługa. Doskwierają nam koszty prowizji za pobieranie z rachunku gotówki, informuje Krystyna Łapiejko, właścicielka ZPHU Mark Łapiejko S.J. w Dobrym Mieście. Życzliwość w podejściu do klienta, proste procedury w załatwianiu spraw, prężność i szybkość działania, napisał Janusz Henryk Rydziński, prezes Spółdzielni Pracy Spedytor Mazurski w ie Warmiński Bank Spółdzielczy rozpoczął działalność lipca 95 r. Jego pierwotna nazwa to BS w Jonkowie. Jest w pełni polskim bankiem, z polskim kapitałem, funkcjonującym na terenie regionu warmińsko-mazurskiego, wyjaśnia Elżbieta Krasowska-Jaworska, Prezes Zarządu WBS. Od początku bank aktywnie uczestniczy w działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz całego swojego środowiska. Dzięki temu zaangażowaniu, corocznie otrzymuje wyróżnienia w takich rankingach jak Bank Spółdzielczy w służbie Społeczności Lokalnej, Darczyńca Roku czy Przyjaciel Dziecka. W ciągu 35 lat działalności WBS z sukcesem rozwijał i łączył te zadania, wypełniając tym samym statutowe zapisy. Obecnie jest uniwersalnym bankiem, świadczącym usługi dla najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Łączy tradycję z nowoczesnością. Zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Profesjonalna kadra, nowoczesna obsługa i szeroka gama oferowanych produktów i usług stawiają go w gronie najlepszych banków spółdzielczych w Polsce, a jego oferta jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb klientów. W ciągu kilku ostatnich lat WBS otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. w roku 0 i 08 tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego w Polsce zajmując I miejsce wśród banków o sumie bilansowej do 0 milionów złotych, Lidera Zrzeszenia Banku BPS SA, a także kilka wyróżnień w konkursie Gepardy Biznesu. Prestiżowym wyróżnieniem wśród banków spółdzielczych jest także zdobycie trzeciego miejsca w rankingu instytucji finansowych Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczypospolitej w kategorii banki spółdzielcze, a także tytuły Pracodawcy Roku i Orła Agrobiznesu otrzymane w roku 09. W swojej działalności kierujemy się dewizą: Warmiński Bank Spółdzielczy Bank na każdą pogodę, co oznacza, że bez względu na zmienność pogody bank zawsze jest z klientem i dla klienta, zapewnia Elżbieta Krasowska-Jaworska. Bank Spółdzielczy w ku ma za sobą ponad półwiekową tradycję wykonywania usług bankowych. Od początku celem spółdzielni było podnoszenie dobrobytu i kultury swych członków oraz obrona przed wyzyskiem przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa bankowego. Cel ten jest realizowany niezmiennie, choć nazwa spółdzielni i zakres jej działania ulegały zmianom, podkreśla Teresa Wodzyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w ku. W styczniu 999 r. nastąpiło połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Dąbrównie. W efekcie powyższego obszar działania banku obejmował trzy gminy: ek, Dąbrówno i Grunwald. Obecnie banku prowadzi działalność na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą, posiadającą profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę i szeroką gamę produktów. Osiągane wyniki finansowe spowodowały, że w 0 r. bank wyróżniony został przyjęciem do Klubu Gepardów Biznesu, obok innych 9 podmiotów z sektora Teresa Wodzińska banków spółdzielczych. W konkursach tego klubu nasz bank otrzymał wyróżnienia jako Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy (edycja I 06 r.) i Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa Warmińsko Mazurskiego (edycja II 0 r.). Bank kontynuuje także tradycję działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i społecznie użytecznym. Za powyższą działalność bank otrzymał tytułu Sponsora Roku Miasta ek Perła ka w latach 0 i 0. Działając na trudnym terenie rolniczym, charakteryzującym się wysokim bezrobociem, bank wciąż dostosowuje się do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, rozszerzając zakres swojej działalności. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obsługa prowadzona jest nie tylko w nowoczesnym budynku siedziby banku w ku i w Oddziale w Dąbrównie, ale także w dwóch placówkach w ie, w Gierzwałdzie i otwartej w listopadzie 09 r. placówce w Stawigudzie. W celu ułatwienia dostępu do usług bankowych planowane jest otwarcie nowych punktów obsługi klienta. Usługi świadczone są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektach zapewniających komfortowe warunki obsługi klienta. Pobierane przez nasz bank opłaty nie są wygórowane, oprocentowanie jest konkurencyjne. Licząca 35 osób załoga stara się dobrze służyć lokalnej społeczności, zapewnia Teresa Wodzińska. PRZYJAZNY POWIAT Wśród powiatów zdecydowanie wygrał (miasto na prawach powiatu), gdzie znaleźliśmy 5 dynamicznych i efektywnych firm na 0 tys. mieszkańców. Na drugim miejscu uplasował się powiat giżycki, a na trzecim - olsztyński. Ustawioną przez nas poprzeczkę, uprawniającą do miana Przyjazny Biznesowi przeskoczyły też powiaty mrągowski i nidzicki. Sprzyjanie biznesowi, rozwojowi przedsiębiorczości, wzmacnianie gospodarki to podstawowe działania naszego samorządu. Staramy się upraszczać procedury, tworzymy nowe formy kontaktu by zminimalizować formalności. Prowadzimy klarowną politykę w zakresie przygotowywania terenów pod inwestycje, uczestniczymy w targach z naszymi ofertami inwestycyjnymi i nie zapominamy o rodzimym biznesie, mówi Piotr Grzymowicz, Prezydent a. Powiaty Przyjazne Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim Lp. Powiat. **. giżycki 3. olsztyński. mrągowski 5. nidzicki mieszkańców firm * firm * na 0 tys. mieszkańców mieszkańców według Wikipedii (na ogół w 05 r.), a w przypadku miast na prawach powiatu według PKW na koniec 08 r. * dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. ** Miasta na prawach powiatu. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu ,,63,8,,06 Europejska Firma str. 69

9 50 najcenniejszych firm województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 08 r. Lp. Nazwa Siedziba Wartość rynkowa w końcu marca 06 r. Wartość rynkowa w końcu marca 08 r. Zmiana wartości rynkowej w procentach. Olsztyńskie Kopalnie Surow. Miner. Sp. z o.o.. INDYKPOL S.A. 3. Uniwersytet Warmińsko Mazurski. CETCO POLAND Sp. z o.o. Szczytno 5. ARBET Sp. z o.o. Przeds. Budowlane 6. IPB Sp. z o.o. Iławskie Przeds. Budowlane Iława. Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. 8. GRALBET Sp. z o.o. PPH Gralewo 9. Ekobud Sp. z o.o. Przeds. Bud. Ogólnego Ostróda 0. Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko. DBK Sp. z o.o. 3. LUBAWA S.A. Lubawa. ELSTAR OILS S.A. Elbląg 5. Impress Decor Polska Sp. z o.o. Ełk 6. Kombinat Rolny Szestno Sp. z o.o. Mrągowo. OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o. Ostróda 8. Arbet Developer Sp. z o.o. 9. ROLNYVIK Sp. z o.o. Barciany. OBRAM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe. D.R.E Sp. z o.o. Elbląg. PUDiZ Sp. z o.o. 3. PAGED-SKLEJKA S.A. Morąg. HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o. Działdowo 5. PRAWDA Sp. z o.o. Zakłady Prod.Usługowe Olecko 6. Renox PRH S.J. Fabryka SKLEJKA PISZ S.A. Pisz. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. 9. Przeds. Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Ełk 30. ROMBUD Sp. z o.o. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane 3. SAFILIN Sp. z o.o. Miłakowo 3. Przeds. Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. Pisz 33. YETICO S.A. 3. ELTEL NETWORKS S.A. 35. POL-MOT WARFAMA S.A. Dobre Miasto 36. MASTERPRESS S.A. 3. PRIBO-EPB Sp. z o.o. Ełk 38. Kromet Sp. z o.o. Elbląg 39. INEX S.J. PPHU Giżycko 0. PPH Indyk-Mazury Sp. z o.o. Ostróda. Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Fabryka Okuć Meblowych STALMOT Sp. z o.o. Nidzica 3. Meble-Okmed Demko S.J. Braniewo. Moto-Remo S.J. Iława 5. GRELAVI S.A. 6. Zakład Elektronicznej Techniki Oblicz. Sp. z o.o.. Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt Żarna 8. MTI FURNINOVA POLSKA Sp. z o.o. Kętrzyn 9. Elbląskie Przeds. Wodociągów i Kanal. Sp. z o.o. Elbląg 50. Przemysłówka Przeds. Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o Wartość rynkowa policzona z wykorzystaniem następujących wskaźników dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Cena/Zysk netto, Cena/Wartość księgowa, Cena/Przepływy gotówkowe źródło: Instytut Lokalnego Biznesu na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit, cały ranking na str. 0 Europejska Firma

10 WARMIA I MAZURY Sprzyjający, olsztyński klimat dla przedsiębiorców owocuje także w pozyskiwaniu środków unijnych, które dodatkowo wzmacniają sektor przedsiębiorczości. W marcu 0 r. został wyróżniony w rankingu porównującym miasta najlepiej wykorzystujące środki unijne. Bardzo cieszy nas pierwsza lokata w pozyskiwaniu pieniędzy z regionalnych programów operacyjnych wśród miast na prawach powiatu. Stolica Warmii i Mazur znalapiotr Grzymowicz zła się także w wśród mistrzów dotacji pozyskanych z Unii Europejskiej. Autorzy rankingu kierowali się wysokością dotacji unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyznanych w ciągu ostatnich trzech lat. W ie, na jednego mieszkańca wysokość dofinansowania wynosi 3,8 tys. zł. Więcej pieniędzy otrzymały tylko Sopot, Kielce oraz Wrocław., to otwarte wody dla inwestycji, podkreśla Piotr Grzymowicz. Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorczości w powiecie Nidzickim są sprawnie działające instytucje otoczenia okołobiznesowego. We wszystkich gminach powiatu działają placówki bankowe, które proponują atrakcyjne oferty kredytowe. Samorządy, zarówno te gminne, jaki powiatowy, duży nacisk kładą na rozwój infrastruktury drogowej, co dla potencjalnego inwestora czy przedsiębiorcy jest nie bez znaczenia, mówi starosta powiatu niedzickiego Ludwik Ekiert. W najbliższym czasie kilka odcinków dróg na terenie powiatu dzięki środkom unijnym zostanie zmodernizowanych. Wiele instytucji prowadzi różnorodne działania o charakterze doradczym, organizacyjnym i edukacyjnym. W gminie Nidzica od stycznia 0 roku na obszarze,5 ha została utworzona Podstrefa Nidzica WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie oferowane inwestorom grunty są częściowo uzbroludwik Ekiert jone i dogodnie położone pod względem komunikacyjnym. Inwestorzy mają prawo do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. W myśl obowiązujących przepisów województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą w skali kraju pomoc publiczną. Ponadto, z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w ie na terenie miasta Nidzica funkcjonuje Powiatowy Punkt Kontaktowy. Pomaga on przedsiębiorcom w aplikowaniu o dotacje z różnych programów unijnych. Różnego rodzaju działania kierowane do przedsiębiorców prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. Poza różnymi formami aktywizacji zawodowej doradczymi, konsultacyjnymi i szkoleniowymi, PUP organizuje także Targi Pracy, konferencje dla pracodawców, staże, dodaje Ludwik Ekiert. PRZYJAZNA GMINA Wśród gmin w czołówce znalazły się Jonkowo, Kurzętnik, Stawiguda i Dobre Miasto. Tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i zachęcanie do inwestowania to zadania, które w gminie Dobre Miasto traktowane są priorytetowo. Szczególną uwagę zwracamy na stosowanie nowoczesnych i efektywnych instrumentów, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszej gminy, podkreśla Stanisław Trzaskowski, Burmistrz Dobrego Miasta. Korzystając z wieloletniego doświadczenia i reagu- Gminy Przyjazne Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim Lp. Gmina Jonkowo Kurzętnik Stawiguda Dobre Miasto Barciany Milejewo Nidzica Szczytno Biskupiec Sępopol Bisztynek Jedwabno Barczewo Jeziorany Markusy Srokowo Łukta Pasłęk mieszkańców firm* firm* na 0 tys. mieszkańców 8,0,80 5,,33,3 3,3 3,8 3, 3,0,8,80,66,,3,3,30,,0 mieszkańców w końcu 08 r. według danych Państwowej Komisji Wyborczej. dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu * jąc na potrzeby biznesowe udało nam się stworzyć katalog preferencyjnych zwolnień i stawek podatkowych. Oprócz zwolnień w ramach wsparcia de minimis (dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy), gmina oferuje także liczne zwolnienia od podatku rolnego, m.in. gospodarstw rolnych produkujących żywność ekologiczną. Przedsiębiorcy doceniają również atrakcyjne zróżnicowanie stawek podatkowych, stwarzające idealne warunki do rozwoju sektora MŚP - na tle pozostałych gmin powiatu olsztyńskiego wyglądają one zdecydowanie najkorzystniej. Transparentność polityki inwestycyjnej gminy zaobserwować można na przykładzie zasad zbywania nieruchomości gminnych. Najważniejszym kryterium przy wyborze nabywcy nie jest cena, lecz zaproponowany przez niego towarzyszący pakiet określający m.in. stworzenie określonej liczby miejsc pracy. Dostępność banków, szkolnictwa, od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej, służby zdrowia, obiektów rekreacyjno-sportowych, a także stosunkowo dobra sytuacja na tutejszym rynku pracy sprawia, że gmina postrzegana jest jako miejsce dobre do życia i założenia własnego biznesu. Fakt ten potwierdza stała tendencja wzrostowa zarówno w odniesieniu do liczby osób osiedlających się w gminie Dobre Miasto, jak i ciągły wzrost liczby przedsiębiorców działających na jej terenie. Rozwijające się otoczenie okołobiznesowe, preferencyjne i profesjonalne obsługiwanie inwestorów i przedsiębiorców, wysoka jakość, a zarazem stosunkowo niska cena usług komunalnych, uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny pod zabudowę przemysłową i usługową, działalność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wszystko to sprawia, że gmina Dobre Miasto przyciąga nowych inwestorów, a Ci, którzy zlokalizowali tu swój biznes, uważają, że był to strzał w dziesiątkę, ocenia Stanisław Trzaskowski. Gmina Barczewo położona jest na Pojezierzu Olsztyńskim. Zamieszkuje ją 6,5 tys. osób. Barczewo jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z a w kierunku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Od granic stolicy województwa dzieli je km. Stanisław Trzaskowski Europejska Firma str.

11 WARMIA I MAZURY Przez miasto przebiega droga krajowa Nr 6, która stanowi główny szlak komunikacyjny na Warmii i Mazurach, mówi Lech Jan Nitkowski, Burmistrz Barczewa. Lech Jan U zbiegu drogi kranitkowski jowej nr 6 i drogi wojewódzkiej nr 596 w Barczewie znajduje się teren, który zwyciężył w III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 08, który organizuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nagrodzona nieruchomość w gminie Barczewo zajmuje powierzchnię ha, a jej właścicielem jest Skarb Państwa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny projektowanej zabudowy przemysłowo-składowej bez funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem usług i administracji. Teren ma drogi dojazdowe, a do najbliższej linii kolejowej jest 50 m. Grunt na medal jest oddalony zaledwie km od centrum a. Zwycięstwo przyznane gminie Barczewo jest szansą promocji miasta, ocenia Lech Jan Nitkowski. PRZYJAZNE MIASTA W grupie miast wygrały miasteczka Sępopol i Bisztynek. Na trzecim miejscu jest przedstawione już Dobre Miasto. Nidzica, która ma 5 tys. mieszkańców, jest na 9. miejscu. Wspieramy przedsiębiorczości przez przygotowanie terenów inwestycyjnych i utrzymanie podatków na możliwie najniższym poziomie, mówi Dariusz Szypulski Burmistrz Nidzicy. W roku 0 uzyskaliśmy tytuł Gminy Fair Play. W roku 08 gmina otrzydariusz Szypulski mała prawo używania logo Grunt na medal. W 09 r. nasze grunty o pow.,5 ha włączone zostały do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina Nidzica jest członkiem Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, w ramach której działa Fundusz Poręczeń Kredytowych dla MŚP i Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Oferty inwestycyjne prezentowane są na targach i zamieszczane w prasie ogólnopolskiej, wyjaśnia Dariusz Szypulski. Nasze miasto jest przyjaźnie nastawione zarówno do inwestorów, jak i mieszkańców. Aby wzmocnić dynamikę postępu gospodarczego, systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego, mówi Danuta Górska, Burmistrz Szczytna. W Urzędzie Miejskim od 5 lat istnieje Punkt Konsultacyjny dla Przedsiębiorców. Miasto organizuje spotkania z przedsiębiorcami, a także Danuta czynimy wszystko, co w naszej Górska mocy, aby zachęcać przedsiębior- str. Europejska Firma Miasta Przyjazne Biznesowi w województwie warmińsko-mazurskim Lp. Miasto Sępopol Bisztynek Dobre Miasto Jeziorany Barczewo m. Lubawa ** Mrągowo Nidzica Giżycko Prostki Miłakowo Ostróda Pasłęk Ryn Szczytno Biskupiec Morąg Iława ek Pisz Olecko Ełk m. Lidzbark Warm. m. Bartoszyce Korsze Reszel mieszkańców firm* firm * na 0 tys. mieszkańców ,9 8, 6,68 5,9 5, 5,9 5,,95,6,0 3,9 3, 3,5 3,30 3,9 3,,86,83,,6,58,8,5,,35,,0 mieszkańców według Wikipedii, a w przypadku niektórych miast według PKW (nazwa miasta poprzedzona m., co oznacza gminę miejską). * dynamicznych lub efektywnych firm i banków spółdzielczych. ** Miasta na prawach powiatu. źródło: Instytut Lokalnego Biznesu ców i organizacje pozarządowe do aktywnego działania. W roku 09 Szczytno zdobyło I miejsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz VI miejsce w Polsce w rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto, w kategorii gmina miejska. Dotychczas udało się nam otrzymać dofinansowanie do wielu inwestycji wartych ponad 0 mln zł, przy dofinansowaniu średnio 50 proc. Były to projekty nie tylko z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ale także informatyzacji, opieki społecznej czy promocji, wyjaśnia Danuta Górska. O lokalizacji wielu przedsięwzięć w Iławie decydują przede wszystkimdogodne połączenia komunikacyjne, dobra infrastruktura techniczna,proinwestycyjna Włodzimierz polityka miasta, tworząptasznik ca odpowiednie warunki zachęcające przedsiębiorców do inwestowania, oraz wykwalifikowane zasoby kadrowe, wyjaśnia Włodzimierz Ptasznik, Burmistrz Iławy. Przekonało się o tym już wiele firm, które z powodzeniem realizują na terenie Iławy swoje cele, wykorzystując potencjał miasta i jego mieszkańców. Mając to na uwadze, wygospodarowaliśmy kolejne tereny pod inwestycje. Część z nich położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dodaje Włodzimierz Ptasznik. HUBERT GRUDZIEŃ

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna MAŁOPOLSKA Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna Z MARKIEM NAWARĄ, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie? Małopolska

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

REKLAMA: Rafał Laskowski (dyrektor handlowy), r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155 2 3 Express Biznesu / REDAKCJA Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 32 numer Expressu Biznesu. W nim, jak zwykle, mnóstwo świeżych i ważnych informacji ze świata biznesu, gospodarki oraz polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY www.biznesraport.com Dodatek Informacyjno-Promocyjny Biznes Raport środa 31 grudnia 2008 nr 12 (37) 1 nr 12 (37) środa 31 grudnia 2008 www.biznesraport.com Partner Programu

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Miasto przyjazne biznesowi

Miasto przyjazne biznesowi Miasto przyjazne biznesowi ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie śląskim jest w Katowicach, Mikołowie i Gliwicach, w woj. dolnośląskim w Kątach Wrocławskich i Nowogrodźcu,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 2 (5) luty 2006 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo