Walne Zgromadzenie Członków WSPON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walne Zgromadzenie Członków WSPON"

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Członków WSPON 5 czerwca 2012 r. zapraszamy 1 XVII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości maja 2012 roku, Warszawa, hotel Radisson Blue Sobieski Tegoroczny kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości skupi się wokół tematyki związanej z europejskimi standardami pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Wykład inauguracyjny wygłosi Prezydent CEPI Claudine Spelz na temat: LOKALNE RYNKI WSPÓLNA POLITYKA CZYLI CO EUROPA SZYKUJE DLA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Szanowni Państwo, XVII Kongres jest wydarzeniem wyjątkowych i niepowtarzalnym. Mamy okazję spotkać się z kolegami z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. PFRN zaprosiła wybitnych fachowców, którzy wygłoszą dla Państwa prelekcje to wydarzenie na którym warto być!!! Kapituła Złotej Odznaki PFRN przyznała Warszawskiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami wyróżnienie za wkład w rozwój rynku nieruchomości. Wyróżnienie PFRN otrzymała również Olimpia Bronowicka, członek WSPON, rzecznik PFRN. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas Kongresu. Pełna informacja o Kongresie

2 DEREGULACJA Komunikat porozumienia 9. federacji rynku nieruchomości Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie deregulacji Na spotkaniu w dniu 14 maja 2012 r. w sprawie deregulacji zawodów rynku nieruchomości, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji reprezentujących środowisko zawodowe profesjonalistów rynku nieruchomości, Minister Jarosław Gowin podkreślił, że deregulacja zawodów jest niezbędna i ustawa w tym zakresie jest priorytetem dla obecnego rządu. Dodatkowo poinformował zebranych, iż resort sprawiedliwości nie wykonuje żadnych działań i zmian w zakresie zawodów rynku nieruchomości bez wiedzy resortu budownictwa. Wszystkie zmiany i propozycje zapisane w projekcie ustawy a dotyczące naszych zawodów są konsultowane i uzgadniane z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na co Minister ma korespondencję prowadzoną przez oba resorty. Minister Sprawiedliwości oczekuje od środowiska rynku nieruchomości stanowiska jakie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami są dla środowiska do przyjęcia w zakresie regulacji zawodów rynku nieruchomości. W związku z tym 15 maja miało miejsce posiedzenie zespołu międzyfederacyjnego (organizowane przez obecną prezydencję FPPRN w Łodzi), gdzie opracowano wspólne stanowisko 9 Federacji. Nasze interesy reprezentował Prezydent PFRN Wojciech Kuc. (na podstawie informacji PFRN) Partnerzy instytucjonalni: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Al. Ujazdowskie 22 lok Warszawa tel: (22) , faks: (22) Złoty Partner WSPON W dniu 14 maja 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowiska rynku nieruchomości z Panem Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Rynek nieruchomości reprezentowany był przez federacje rynku nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Podczas spotkania przedstawiciele zawodów rynku nieruchomości zaprezentowali merytoryczne argumenty za utrzymaniem wymogów edukacyjnych dla osób zajmujących się usługami na rynku nieruchomości. Zwracano przede wszystkim uwagę na kwestię bezpieczeństwa konsumentów na rynku nieruchomości w transakcjach dotyczących dorobku ich życia. Podkreślono fakt, że w większości krajów Unii Europejskiej a także na największym w świecie rynku nieruchomości USA, chroni się społeczeństwo przed zagrożeniami nieprofesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, wymagając odpowiedniej wiedzy. Przedstawiono opinie europejskiej organizacji zawodów rynku nieruchomości CEPI oraz amerykańskiej narodowej organizacji NAR krytycznie odnoszących Spis treści: Walne Zgromadzenie (info)... str. 1 XVII Kongres PFRN... str. 1 Spotkanie z Ministrem Jarosławem Gowinem... str. 2 Komunikat porozumienia 9. federacji rynku nieruchomości.. str. 2, 3 Misja Handlowa WSPON do Chicago... str. 4 Spotkanie członkowskie WSPON str. 4 Ogłoszenie poszukujemy wykładowców... str. 4 Przegląd Prasy: Klient może spać spokojnie?... str. 5 Małe jest piękne i funkcjonalne str. 5 Kto nie zapłaci czynszu, ten szybko wyląduje w schornisku. str. 5 Jaką wartość ma dom... str. 5 Koszty życia na wsi... str. 6 Fiskus zarabia na firmowych ruderach... str. 6 Gdzie sprzedają najwięcej mieszkań... str. 6 Praktyki zawodowe... str. 7 Weryfikacja podstawa bezpieczeństwa i skuteczności. str. 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza pośrednika w obrocie nieruchomościami... str. 9 2

3 się do propozycji deregulacji rynku nieruchomości, zwłaszcza w świetle europejskich zamierzeń egzekwowania jakości w sferze usług. Przypomniano, że obecny system działa na rzecz obrony praw konsumentów w szczególności poprzez minimalne wymogi edukacyjne, doskonalenie zawodowe, państwową Komisję Odpowiedzialności Zawodowej i nadzorującego ją Ministra. Podkreślano, że na rynku nieruchomości nie istnieją korporacje, w których uczestnictwo byłoby warunkiem wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy. Całość kompetencji na tym rynku w zakresie wydawania uprawnień, wymagań w zakresie doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej ma minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zwrócono uwagę, że w tej sytuacji mówienie o działalności korporacji zamykających zawody na rynku nieruchomości jest propagandowym chwytem retorycznym. Istnienie organizacji zawodowych działających na rynku nieruchomości jest przejawem korzystania z konstytucyjnego, obywatelskiego prawa do zrzeszania się osób wykonujących zawody rynku nieruchomości, w celu podnoszenia jakości usług. Środowisko rynku nieruchomości wskazało w obecnie funkcjonujących przepisach rzeczywiste pola dla deregulacji; szkodliwe działanie wadliwych przepisów ustawy o ochronie lokatorów, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, prawa budowlanego. Podkreślono również, że propozycja deregulacji zawodów rynku nieruchomości to ustanowienie wolności dla patologii na tym rynku. Spotkanie nie spowodowało przełomu w stanowiskach obu stron. Zwraca uwagę odżegnywanie się Ministerstwa Sprawiedliwości od sprawy szczegółowego merytorycznego uzasadnienia zmian. Kilkakrotnie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zwracali uwagę, że partnerem w tej sprawie i sprawcą deregulacji rynku nieruchomości jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na dowód czego przedstawiono pismo z dnia 10 lutego 2012 roku sygnowane przez podsekretarza stanu w tym ministerstwie pana Piotra Stycznia. Środowisko rynku nieruchomości spotkanie odebrało jako okazję do przerzucenia odpowiedzialności za szkodliwe zmiany na Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W tej sytuacji spotkanie traktujemy jako próbę uzupełnienia braku rzeczywistej konsultacji. W trakcie spotkania została ujawniona dokumentacyjnie rola Ministra Piotra Stycznia, który przekazał bezwarunkową zgodę i akceptację deregulacji zawodów rynku nieruchomości bez zapewnienia jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem rynku nieruchomości. Podczas późniejszych spotkań z przedstawicielami rynku nieruchomości Pan Minister Piotr Styczeń nie podjął wymiany poglądów. Oczekiwania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i rynku nieruchomości co do sensu spotkania rozmijały się, bowiem Ministerstwo oczekiwało kosmetycznych poprawek w projekcie ustawy, likwidującej całkowicie wymogi edukacyjne i kontrolę zawodową na rynku nieruchomości, natomiast środowisko rynku nieruchomości proponuje zachowanie tych wymogów przy ewentualnej ich modyfikacji. Przedstawiciele rynku nieruchomości zapowiedzieli przedstawienie pisemnej propozycji modyfikacji regulacji zawodów rynku nieruchomości. Szanowni Państwo. Uczestnicy rynku nieruchomości, właściciele nieruchomości użytkowych, właściciele mieszkań, właściciele nieruchomości rolnych, korzystający z nieruchomości lokatorzy i najemcy, wykonujący na rynku nieruchomości swoje zawody pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, deweloperzy, przedstawiciele mediów. Zwracamy się do wszystkich instytucji i obywateli o wsparcie obrony systemu bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. Porozumienie 9 federacji, sygnatariuszy Porozumienia Rynku Nieruchomości, reprezentujących blisko 200 organizacji rynku nieruchomości, zwraca się z apelem o kontynuację wspólnej walki o jakość usług na rynku nieruchomości, o szacunek dla wiedzy i edukacji na rynku nieruchomości. Rząd polski w tym bezprecedensowym projekcie całkowicie rezygnuje z jakichkolwiek wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych na rynku nieruchomości, stwarzając konsekwencji zagrożenie dla uczestników tego rynku. Wzywamy wszystkich, dla których znaczenie ma profesjonalizm i bezpieczeństwo na rynku nieruchomości do wysyłania protestów w formie mailowej, listownej na ręce Pana Premiera, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przyjęto dnia 15 maja 2012 roku w Łodzi 3

4 Misja Handlowa WSPON do Chicago (USA) w dniach 1-10 września 2012 r. Zgłoszenia tylko do 29 CZERWCA! Informujemy o możliwości wzięcia udziału w Misji Handlowej do Chicago (USA) dniach 1-10 września 2012 r. Nasze Stowarzyszenie i CAR (Chicago Assotiation of Realtors) przygotowały bogaty i szeroki program merytoryczny misji. Przewiduje on m.in. wizyty w Ratuszu miasta Chicago, w Biurze Planowania Przestrzennego i spotkania w biurach nieruchomości, spotkania z przedstawicielami polsko-amerykańskiej Izby Handlowej z Konsulem Handlowym w Chicago. Celem misji jest zapoznanie się z metodami i sposobem pracy amerykańskich pośredników w obrocie nieruchomościami, poznanie specyfiki tamtejszego rynku nieruchomości, nawiązanie kontaktów z Polonią jak i potencjalnymi partnerami do współpracy, które niejednokrotnie owocują udanymi transakcjami. Podobnie jak podczas poprzednich misji, wszystkie koszty związane z wizą, przelotem i pobytem pokrywacie Państwo sami. My ze swojej strony deklarujemy Państwu pomoc w uzyskaniu wiz biznesowych osoby zgłoszone otrzymają ze strony amerykańskiej imienne zaproszenie do udziału w Misji Handlowej oraz zakupie biletu lotniczego. Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na stronie: majowe spotkanie członkowskie 29 maja w siedzibie WSPON, początek o godz. 16:15. Porozmawiamy o skutkach, jakie przyniesie dla naszej pracy i dla rynku usług najnowsza zmiana w standardach zawodowych zaproponowana przez PFRN. Jak głosi komunikat z dnia 14 maja 2012 r. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, do której należy również nasze Stowarzyszenie, złożyła w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o zmianę w standardach zawodowych, iż pośrednik w obrocie nieruchomościami może obsługiwać tylko jedną stronę transakcji. Drugim tematem będzie ewentualna zmian Statutu WSPON. Zarząd chciałby przedstawić wstępne tezy do dyskusji, poczynając od tego, czy Stowarzyszenie winno nadal pozostawać zamknięte, czyli być organizacją tylko pośredników, czy też przyjmować przedstawicieli innych zawodów. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, liczymy na gorącą dyskusję! 4 Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami poszukujemy WYKŁADOWCY / TRENERA do prowadzenia kursów i szkoleń dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców i nie tylko! Poszukujemy zarówno pośredników, jak i osób zawodowo zajmujących się przeprowadzaniem szkoleń. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV wraz z informacją dotyczącą proponowanych tematów szkoleń na adres: Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

5 Przegląd prasy Małe jest piękne i funkcjonalne W latach przeciętny dom budowany w Polsce miał powierzchnię 144 m2. Polacy coraz częściej budują małe domki. W ofercie biur projektowych można znaleźć budynki, których powierzchnia nie przekracza 42 mkw. Najmniejsze mają powierzchnię 36 mkw. Polacy szukają również coraz mniejszych mieszkań. Według badań GUS, przeciętny nabywca chciałby kupić lokal 51-metrowy. Specjaliści zwracają uwagę, że wynika to raczej trudności z uzyskaniem kredytu niż z rzeczywistymi potrzebami. Fakt Wrocław Dom i Wnętrze, Kto nie zapłaci czynszu, ten szybko wyląduje w schronisku? Rząd chce zmienić przepis chroniący przed eksmisja na bruk niepłacących czynszu rencistów, emerytów, bezrobotnych, kobiety w ciąży, rodziny z niepełnoletnim dzieckiem, obłożnie chorych i niepełnosprawnych. Takim osobom, na razie, przysługuje lokal socjalny. Nowe przepisy zmieniają to na pomieszczenie tymczasowe, w który osoby te mogłyby mieszkać pół roku. Po tym czasie, komornik mógłby je usunąć do noclegowni czy schroniska. Celem rządu jest powiększenie puli mieszkań czynszowych. Jaką wartość ma dom Gazeta Pomorska, Rozmowa z Wojciechem Kucem, prezydentem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na temat domów jednorodzinnych. Według danych, jakie podaje rozmówca, ceny transakcyjne domów spadły średnio o 40 proc. (ceny mieszkań o 15 proc.) Domy traktowane są jak dobra luksusowe, dlatego w czasach dekoniunktury ich ceny szybko i wyraźnie spadają. Klienci poszukują domów niedużych, funkcjonalnych, z dużymi oknami, prześwietlone słońcem, wyposażone w nowoczesne instalacje pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, elementy inteligentnego sterowania, z dobrą izolacją. Murator, Gdzie sprzedają najwięcej mieszkań Z analiz firmy Emmerson wynika, że warszawska Białołęka i krakowskie Podgórze Duchackie to dzielnice, w których sprzedaje się najwięcej nowych mieszkań. Średnia stawka za mkw. mieszkania deweloperskiego w tej dzielnicy w pierwszym kwartale br. wynosiła 6,2 tys. zł. W Warszawie klienci chętnie kupują mieszkania także na Woli, w Wilanowie i na Pradze-Południe. W Krakowie do najbardziej popularnych rejonów, w których deweloperzy sprzedają najwięcej mieszkań, należą Podgórze Duchackie, Podgórze, Bieżanów-Prokocim, Prądnik Biały i Bronowice. Rzeczpospolita C, Kibic nie chce spać Trzy tygodnie przed mistrzostwami nie ma chętnych na prywatne mieszkania Polaków. Jak twierdzi Bolesław Siedlecki ze stowarzyszenia Sąsiedzi na Mecze 2012, wynajmujący przeliczyli się. We Wrocławiu zarezerwowano zaledwie kilkanaście kwater, w Warszawie jeszcze mniej, w Krakowie jedną. Potwierdza to Rafał Rosiejak, koordynator ds. zakwaterowania kibiców w spółce PL Większość kibiców po meczu bawi się całą noc albo od razu wraca do kraju. Być może powodem są zaporowe ceny np. 800 zł za kawalerkę z dwoma łóżkami. Teraz właściciele ostro obniżają ceny. Np. na warszawskim Żoliborzu można wynająć mieszkanie z czterema miejscami noclegowymi za 500 zł za dobę. Gazeta Wyborcza, Ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym powinny spaść Analitycy firmy monitorującej rynek nieruchomości REAS prognozują dalszy spadek cen nowych mieszkań. W czerwcu mogą nastąpić kolejne obniżki na rynku pierwotnym z uwagi na wzrost liczby ukończonych inwestycji. W najbliższych miesiącach potanieją również mieszkania z rynku wtórnego. W Łodzi czy Kielcach ich ceny spadły o 7 proc. Właściciele są coraz bardziej skłonni do obniżania cen. Gazeta Pomorska, W ciągu 5 lat wartość mieszkań spadła o 30% W ciągu ostatnich pięciu lat wartość mieszkań używanych spadła realnie o ok. 30 proc. w czasie od szczytu boomu mieszkaniowego w 2007 r. do kwietnia 2012 r. Spadek nominalny, bez uwzględnienia inflacji, wyniósł w tym samym czasie 12 proc. na podstawie badań serwisu Oferty.net. Gazeta Pomorska,

6 Koszty życia na wsi Na rynku domów podmiejskich w Małopolsce stagnacja, a w Warszawie zaczął się powrót do miasta. W ciągu ostatniego roku koszty ogrzewania wzrosły o ponad 8 proc. (gaz o 8,2 proc., a węgiel o 8 proc. na podstawie danych GUS). Nic dziwnego, że obserwowany jest powrót mieszkańców obrzeżnych miejscowości do Warszawy. Jeśli do tego dodamy benzynę po 6 zł, to okazuje się, że mieszkanie w mieście jest bardziej ekonomiczne. Jak wyliczył Home Broker dojeżdżający z odległości km tracą na podróże nawet 820 godzin rocznie, wydając przy tym 20 tys. zł na utrzymanie samochodu. O takim trendzie nie można mówić jeżeli chodzi o aglomerację krakowską. To dość stabilny segment rynku ocenia Alicja Malczewska, analityczka i rzeczoznawca z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Swoje wnioski formułuje na podstawie wszystkich zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży na terenie powiatów krakowskiego, wielickiego i myślenickiego. Mylić może analiza liczby ofert, które powielane są często przez różne biura. Zdarza się, że ta sama oferta może mieć inną cenę, a nawet całkiem inną charakterystykę.( ) Dlatego przy formułowaniu wniosków o exodusie do miast na podstawie liczby ofert np. stosunkowo nowych domów wystawionych do sprzedaży, należy być ostrożnym. Fiskus zarabia na firmowych ruderach Dziennik Polski Nieruchomości, Przedsiębiorcy nie powinni płacić podatku od zrujnowanych albo remontowanych budynków. Jeśli przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności ze względów technicznych, nie traktuje się takiej nieruchomości jako biznesowej, w związku z czym nie obowiązuje podatek wyższy, zarezerwowany dla nieruchomości komercyjnych. Paweł Banasik, doradca podatkowy w kancelarii MDDP twierdzi, że w sporach podatników z gminami sądy często orzekają na niekorzyść właścicieli. Zapominają o przepisie pozwalającym na zmianę sposobu opodatkowania w ciągu roku podatkowego, gdy stan techniczny budynku nagle się pogorszył. Rozwiązaniem byłoby stworzenie jasnej ustawowej definicji Względów technicznych, uniemożliwiających używanie budynków do celów gospodarczych. Rzeczpospolita C, Klient może spać spokojnie? Deweloperzy są zgodni ustawa deweloperska była potrzebna, jednak twierdzą, że zawiera błędy, które zamiast porządkować rynek, mogą, przynajmniej w pierwszym okresie jej obowiązywania, wprowadzić większy niż był bałagan. Problem ustawy polega na tym, że w wielu miejscach jest ona niejasna, nieprecyzyjna, a niektóre paragrafy są ze sobą sprzeczne. To rodzi spore problemy w jej interpretacji. A skoro ustawa jest niejasna dla deweloperów, którzy są specjalistami, to na pewno nie będzie zrozumiała dla klientów. To zdecydowanie największa wada. twierdzi Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun Developer. Polski Związek Deweloperski prognozuje, że w związku z zapisami ustawy z rynku zniknąć mogą małe i średnie firmy deweloperskie z uwagi na brak możliwości otrzymania kredytu z banku. Fakt Wrocław Dom i Wnętrze, Deregulacja niezgody. Bez egzaminu, licencji i uprawnień Rząd otwiera zawody, co budzi silny sprzeciw ich przedstawicieli. Przeciwnicy deregulacji zapewniają, że jest ona równoznaczna ze spadkiem jakości usług. W przypadku pośrednika w obrocie nieruchomościami deregulacja ma znieść wszystkie wymogi poza posiadaniem zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za określone przestępstwa. W artykule przytoczona jest wypowiedź 36- letniego inżyniera, który twierdzi, że kupując mieszkanie, wolałby być obsługiwany przez specjalistę z licencją. Gazeta Wyborcza, Zastój na rynku nieruchomości uderzył w doradców Firmy doradztwa finansowego mają za sobą ciężki okres. Te zrzeszone w Związku Doradztwa Finansowego (ZDF) odnotowały spadek kredytów hipotecznych o niemal 730 mln zł. Specjaliści branży optymistycznie patrzą jednak w przyszłość. Krzysztof Barembruch, prezes ZDF twierdzi, że nadal będziemy mówić o rozwoju choć przebiegającym w nieco spokojniejszym rytmie. Rzeczpospolita B, Co piąte mieszkanie z niższą ceną W 1 kwartale 2012 r. co piąty właściciel mieszkania sprzedawanego przez pośrednika zgłosił chęć obniżenia ceny nieruchomości. Średnia obniżka wyniosła 1,5 proc. W grupie mieszkań wystawionych do sprzedaży jeszcze w 2010 r. średnia obniżka wyniosła 6 proc. Ceny mieszkań, które nie sprzedały się w okresie 6-12 miesięcy były obniżane przez właścicieli o 5 proc. Gazeta Finansowa,

7 PRAKTYKI ZAWODOWE W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI SKORZYSTAJ Z WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZGŁOŚ SIĘ NA PRAKTYKI ZAWODOWE OFEROWANE PRZEZ NAJWIĘKSZĄ ORGANIZACJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKÓW W POLSCE W ramach praktyk WSPON oferujemy: doświadczoną kadrę dydaktyczną: 7 - pośrednicy, praktycy rynku nieruchomości - specjaliści z firm obsługujących rynek nieruchomości szeroką gamę narzędzi pracy: - system MLS Rozpoczęcie praktyk: 30 czerwca 2012 r. Tryb zajęć: zjazdy weekendowe (sob-nd) Godziny zajęć: Miejsce: Centrum Warszawy, Al. Ujazdowskie 22 lok. 8 Koszt praktyk zawodowych: 1700 zł brutto* 1650 zł brutto - cena specjalna dla absolwentów studiów podyplomowych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ZGŁOSZENIA: tel * opłata nie uwzględnia wydania dziennika praktyk - programy dla biur nieruchomości - portale bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych: - możliwość uczestniczenia w trzech wybranych, jednodniowych szkoleniach organizowanych przez WSPON w trakcie trwania praktyk zajęcia w formie wykładów i warsztatów z naciskiem na wiedzę praktyczną Informacje i zgłoszenia: Al. Ujazdowskie 22 lok. 8, Warszawa; tel. (22) , faks (22) , ;

8 Weryfikacja podstawa bezpieczeństwa i skuteczności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami Program szkolenia: 1. Pięć czynników wpływających na możliwość zrealizowania transakcji i jej przebieg: Strony transakcji, Dane dotyczące nieruchomości, Rodzaj prawa, Tryb i data nabycia, Wnioski. 2. Strony transakcji: Strona podażowa / popytowa, Konsument / inny podmiot, Uczestnik transakcji, Sytuacje szczególne (zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo, stan cywilny itp.). 3. Dane dotyczące transakcji: Cechy fizyczne obiektu, Źródła informacji weryfikujących, Otoczenie prawne, Usuwanie niezgodności między stanem faktycznym a danymi w rejestrach, Potencjał nieruchomości. 4. Rodzaj prawa: Nieruchomość, Prawa spółdzielcze, Prawo wieczystego użytkowania, Ograniczone prawa rzeczowe, Otoczenie prawne, Władanie w oparciu o, Ograniczenia i obciążenia. 29 maja 2012 r., godz. 10:00 16:00 Siedziba WSPON, Al. Ujazdowskie 22 lok. 8 Trener Małgorzata Bar 5. Tryb i data nabycia prawa do obiektu: Sposób nabycia, Daty szczególne, Przekształcanie praw. 6. Wnioski i możliwe konsekwencje: Prostowanie stanu prawnego, znoszenie ograniczeń, Czas realizacji transakcji, Podmioty trzecie, Koszty i podatki, Bezpieczeństwo stron transakcji i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Małgorzata Bar wykonuje zawód pośrednika od 1989 r., jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, studiów doktoranckich na PW, podyplomowych studiów pedagogicznych oraz podyplomowych studiów dla zarządców nieruchomości. Sprawuje funkcję członka założyciela Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wieloletni dydaktyk wykładowca i promotor na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami na wielu uczelniach, wykładowca na seminariach i szkoleniach w ramach obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych; uprawniona do prowadzenia praktyk zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Została odznaczona wieloma wyróżnieniami stowarzyszeniowymi, branżowymi i ministerialnymi. 8

9 Odpowiedzialność odszkodowawcza pośrednika w obrocie nieruchomościami 28 maja 2012 r., w godz. 10:00 14:00 Siedziba WSPON, Al. Ujazdowskie 22 lok. 8, Warszawa Trener adw. Ryszard Sowa 9 Program szkolenia: 1. Podstawowe definicje odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa, współistnienie odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Szkoda związek przyczynowo- -skutkowy jako element konieczny do przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 5. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań Ryszard Sowa Posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców działających na rynku usług, a także w analizie oraz ocenie ryzyk prawnych przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wierzytelności. Wykonując praktykę zawodową, poznał trudności dochodzenia roszczeń pieniężnych przed polskimi sądami, przeszkody w sprawnym wykonaniu wyroków, a także metody ich eliminacji. Od ponad czterech lat jest związany z Kancelarią Prawniczą Olszewski, Tokarski i Wspólnicy. Szkolenie spełnia wymogi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące doskonalenia zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem z dn

dla profesjonalnych pośredników w obrocie nieruchomościami?

dla profesjonalnych pośredników w obrocie nieruchomościami? Portal MORIZON ZAGROŻENIE, czy NOWE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY dla profesjonalnych pośredników w obrocie nieruchomościami? Czy portal (serwis), na którym umieszczane są ogłoszenia pośredników działa tylko we

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. PromocjeNieruchomości2012. REBANK Nieruchomości. Coworking. TABLICe

DEWELOPERSKA. PromocjeNieruchomości2012. REBANK Nieruchomości. Coworking. TABLICe gazeta DEWELOPERSKA gazeta-deweloperska.pl nr 2 (08) wrzesień 2012 r. Kwartalnik Platformy Deweloperskiej REBANK Nieruchomości 30 deweloperów 25 banków Deweloperzy na GPW Sekrety zawodu pośrednika Deweloperskie

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania

Wyjaśnił także, że nie istnieje możliwość WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW. W tym numerze: Pierwsze kroki w kierunku powołania 66 28 STYCZNIA 2014 Pierwsze kroki w kierunku powołania izby gospodarczej Pierwsze spotkanie członków WSPON w nowym roku i jednocześnie w nowym miejscu po przeprowadzce biura, miało dość burzliwy charakter.

Bardziej szczegółowo

zauważyć zwrot do renomowanych

zauważyć zwrot do renomowanych PONIEDZIAŁEK 29 czerwca 2009 nr 124 (2500) B Prawo partner dodatku dla menedżera RAPORT Rynek usług prawniczych Kancelarie o wąskich specjalizacjach i ustalonej renomie nie muszą bać się kryzysu Kryzys

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Projekty rozporządzeń w sprawie OC. pośrednika. i zarządców nieruchomości, SPOTKANIE CZŁONKÓW WSPON 26/09. 19 września 2013

Projekty rozporządzeń w sprawie OC. pośrednika. i zarządców nieruchomości, SPOTKANIE CZŁONKÓW WSPON 26/09. 19 września 2013 58 19 września 2013 Projekty rozporządzeń w sprawie OC pośrednika i zarządcy nieruchomości PROGRAM: Partnerzy instytucjonalni: SPOTKANIE CZŁONKÓW WSPON 26/09 (czwartek) CZĘŚĆ I SPOTKANIE DYSKUSYJNE W SIEDZIBIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Marzec 2015 Nr 2 Newsletter Spis treści: Polskiego Związku Windykacji 1.Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji 2015 5.Nowy członek Związku 5.20-lecie firmy AOW Faktoring 6.Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży 27 listopada 2013, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Organizator: Wiadomości Turystyczne, dwutygodnik branży turystycznej www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking inwestycji deweloperskich

Ranking inwestycji deweloperskich 2 Spis treści Wstęp Top trendy mieszkaniowe 2013 Mieszkaniowy obraz Polaka Jakie mieszkania budują deweloperzy? Jakich mieszkań pragną Polacy? Wojna Domowa 2013. Wyniki plebiscytu internautów Wojna Domowa

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Inwestycja. w nieruchomości. ReNews.pl. druga edycja - 2015 NIERUCHOMOSCI

Inwestycja. w nieruchomości. ReNews.pl. druga edycja - 2015 NIERUCHOMOSCI Inwestycja w nieruchomości druga edycja - 2015 ReNews.pl NIERUCHOMOSCI inwestowanie w nieruchomości jest nie tylko najlepszym, nie tylko najszybszym i nie tylko najskuteczniejszym, ale jest jedynym sposobem,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Numer 135 Marzec 2013 Quo vadis edukacjo prawnicza? Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Układ zamknięty Witajcie w sądzie Komisja ds. Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje od

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 II kwartał. Będę pośrednikiem - zarobię miliony! Ceny wynajmu mieszkań. Umowa na wyłączność - sposób na zadowolenie klienta ...

Raport. 2015 II kwartał. Będę pośrednikiem - zarobię miliony! Ceny wynajmu mieszkań. Umowa na wyłączność - sposób na zadowolenie klienta ... Raport 2015 II kwartał... Będę pośrednikiem - zarobię miliony! Ceny wynajmu mieszkań Umowa na wyłączność - sposób na zadowolenie klienta Spis treści Nieruchomosci: 6 Ceny sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 II kwartał... na podstawie danych i analiz serwisu

Raport. 2015 II kwartał... na podstawie danych i analiz serwisu Raport 2015 II kwartał... na podstawie danych i analiz serwisu Spis treści Nieruchomosci: Ceny sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym Będę pośrednikiem - zarobię miliony! Ceny wynajmu mieszkań Jak szukać

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost Z szansą na wzrost str. 11 Najbliżej Ludzi kampania banków spółdzielczych str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym biznes familijny str. 22 Magazyn Grupy BPS str. 4 Rok kluczowych decyzji Rozmawiamy z Edwardem

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo