W s t. jutro. spis treści. Imagine tomorrow. Table of contents NASZE WARTOŚCI. NASZA WIZJA przestrzeni handlowej. of retailing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W s t. jutro. spis treści. Imagine tomorrow. Table of contents NASZE WARTOŚCI. NASZA WIZJA przestrzeni handlowej. of retailing"

Transkrypt

1

2 W s t p spis treści Table of contents NASZE WARTOŚCI NASZA WIZJA przestrzeni handlowej ODKRYWAMY nowy wymiar zakupów PROJEKTUJEMY miasta przyszłości BUDUJEMY ponadczasowe obiekty TWORZYMY silne więzi UPIĘKSZAMY urbanistyczny krajobraz WZBOGACAMY doznania konsumentów NASZE KOMPETENCJE NASZE PORTFOLIO our VALueS Our vision of retailing Reinventing shopping places Designing the city of tomorrow Developing permanent premises Creating explosive mixtures Smartening UP the outskirts of towns and cities Making the customer experience magical our skills our portfolio Thibault de Puyfontaine Projektujemy przyszłość. Od naszej ambicji zależy realizacja najśmielszych wizji. Odkąd istnieje Apsys, dokładamy starań, aby wypełnić tę misję. Dzięki kreatywności i determinacji staliśmy się wiodącą firmą w skali globalnej. Nasze działania cechują odwaga i profesjonalizm. Wzorce konsumpcyjne i oczekiwania konsumentów nieustannie ewoluują. Kształtujemy je, tworząc nastrojowe miejsca zakupów wkomponowane w przestrzeń miasta. Projektujemy na długie lata Beaugrenelle w Paryżu czy Manufaktura w Łodzi wiernie odzwierciedlają naszą wizję przestrzeni handlowych. Tak innowacyjne obiekty mogły powstać tylko z ambicji, entuzjazmu i otwartości na zmiany. Zapraszamy w podróż do nowego świata Apsys. Spróbujmy razem wyobrazić sobie jutro. Maurice BANSAY Prezes Założyciel Founding President jutro Imagine tomorrow Apsys ambition is to design tomorrow s world, an ambition charged with meaning and many projects. Since the company was founded, the men and women of Apsys have worked hard to make our credo a reality. Thanks to their creativity and determination, our group is now an established leading global operator, one that combines boldness and professionalism. Consumption patterns and expectations in terms of quality of life are constantly evolving. To anticipate them, we focus on designing places that create an ambience, on developing new links with the city, and designing and building for the long term... Beaugrenelle, Manufaktura, Vill up, Muse or les Rives de l Orne: each of these projects illustrates our vision of retail development. An ambitious and innovative vision built on enthusiasm, openmindedness and passion. Through these few pages we invite you to accompany us along this path and to share our approach to the world of retail even, perhaps, to imagine tomorrow together. 3

3 K r e A T y w noś ć To idee świat Nowe doświadczenia konsumenta, marketing wielokanałowy, sensoryczny design, pop-up shops nastały fascynujące czasy w świecie handlu. Odkrywamy nowy wymiar zakupów. Dzięki ideom i ludziom ich odwadze i pasji. Są to miejsca niezwykłe, oferujące przyjazną rozrywkę, obfitujące w innowacje, tętniące miejskim gwarem, emanujące niespotykaną dotąd inwencją. Tworzymy je zgodnie z filozofią, której orędownikiem od 20 lat jest Apsys. Creativity Ideas change the world Customer experience, cross-channel marketing, sensory design, pop-up shops, these are exciting times for the world of retail. Commercial property is being reinvented. Through ideas, talented people, bold approaches and passion. Acknowledged as some of the best places for friendly fun, innovation and an urban buzz, retail spaces have never been so inventive. Bringing them in line with the philosophy that we at Apsys have been advocating for almost 20 years. Wee Pin NG 5

4 Pa sj a Dzięki niej wielkie osiągnięcia są możliwe Passion Without it, nothing great can be achieved Szukamy inspiracji. Śledzimy rodzące się trendy. Każdego dnia kształtujemy nowe style życia. Dajemy impuls dla rozwoju miast i potrzeb konsumentów. Wszyscy dzielimy te same pragnienia wierzymy w postęp, innowację, sukces. Krzewimy ducha pionierów. W każdym miejscu podejmujemy wielkie wyzwania wymagające pomysłowych rozwiązań. To dzięki pasji osiągamy cel. Sources of creativity and trend-spotters, every day the men and women of Apsys challenge codes, work around obstacles and think up new styles in order to pre-empt the evolution of the city and consumer demand. Everyone shares the same desire, to progress, innovate, succeed. Staking their claim to a pioneering spirit, they make each site a new challenge calling for imaginative solutions that they contrive with passion. 7

5 De t e r m i n a c j a Trzymać kurs pierwszy krok do sukcesu Determination Staying on course, the first step on the road to success Każdy projekt jest inny. Stworzenie nowego centrum handlowego, aktywizacja dzielnicy czy rewitalizacja terenów poprzemysłowych wymagają wyobraźni, determinacji i ambicji w podejmowaniu wyzwań. Szukamy utalentowanych współpracowników (architektów, badaczy, projektantów etc.), z którymi łączą nas wizje i przekonania. Pochylamy się nad wrażliwością lokalnej społeczności i naszych interesariuszy. Wiemy, jak zarządzać i wspierać różnorodne talenty i jak pogodzić rozbieżne punkty widzenia, aby powstały nowe idee. Every project is different. Creating a new retail site, reinvigorating a district or redeveloping a piece of wasteland, require imagination, determination and a taste for challenge. Driven by a shared passion, Apsys staff coordinate the best talents (architects, research units, designers, etc.) with whom they share ideas, visions and beliefs. Attentive to the sensitivities of locals and stakeholders, they know how to manage and support the diversity of skills, the presentation of opposing points of view and the emergence of new ideas. 9

6 A m b I c j A Odwaga w spełnianiu N ie ma rzeczy niemożliwych ważne, aby w to wierzyć. Ta maksyma motywuje nas do działania. Od chwili założenia Apsys naszym priorytetem jest ambitna współpraca. Z niej bowiem rodzi się innowacyjność. Musimy wiedzieć, jak połączyć odwagę, wytrwałość i dyscyplinę we wspólnym działaniu, aby inicjować nowe projekty, nakreślać i korygować plany, modyfikować, usprawniać i optymalizować aż do znalezienia idealnych proporcji. Bez ambicji nie ma postępu. To wrodzona zaleta naszych pracowników. Ambition The courage to achieve their dreams N othing is impossible, the important thing is to believe in it and do it. At Apsys, this truth motivates us all. Since it was founded, our group has prioritised collective ambition. This makes innovation flourish. In order to initiate projects, draw and redraw plans, modify, improve and optimise until the ideal configuration is found, you have to know how to blend boldness, perseverance and rigour. Without ambition there is no progress. The men and women of Apsys have ambition in their bones. 11

7 Florent Cardinaud Beaugrenelle, Paris Manufaktura, Łódź, Polska/Poland nasza przestrzeni handlowej Our vision of retailing W czasach gdy wielu deweloperów poprzestaje na sprawdzonych standardach, Apsys realizuje indywidualne, niepowtarzalne projekty. Kultywujemy kunszt rzemiosła. «Szyte na miarę» to nasza fundamentalna zasada Odkrywamy potencjał każdego miejsca, odnajdujemy jego naturalny charakter. Każda inwestycja jest dla nas nowym doświadczeniem. To indywidualne podejście stało się inspiracją dla tożsamości marki Apsys. Delikatność a jednocześnie siła, elastyczność a zarazem trwałość w nich wyraża się pragmatyzm, spójność i precyzja naszych działań. Profesjonalista w każdej specjalizacji Jako inwestor i deweloper, agent do spraw najmu i zarządca dogłębnie poznaliśmy branżę nieruchomości handlowych. To owocuje kompleksowymi i ambitnymi projektami. Pozwala nam budować obiekty atrakcyjne dla konsumentów przez długie lata. At a time when some developers are standardising their plans, Apsys demands a bespoke approach, advocating a craftsman s view of its job. «Tailor-made», our governing principle To reveal the potential of each site, the innate character of each place, Apsys makes every project a new experience. This bespoke approach has inspired the brand s identity: its governing principle. Delicate yet winning, flexible yet sturdy, it symbolises the application, the coherence and the precision of what we do. P rofessional in every aspect At once the concept developer and promoter, investor, leasing agent and manager, Apsys is thoroughly familiar with every side of the commercial property business. This enables it to bring complex and ambitious projects to fruition. And always with the same focus on the long-term. Zaangażowani w tworzenie miast przyszłości Siłą napędową naszych działań jest projektowanie innowacyjnych i harmonijnych przestrzeni na potrzeby miast i ich mieszkańców. Wypełniając to zobowiązanie, tworzymy nowe miejsca handlu i rekreacji, przyczyniając się do rozwoju wizji nowoczesnej, wielofunkcyjnej i otwartej zabudowy miejskiej. A stakeholder in the city of tomorrow Designing innovative and sustainable places for cities and their residents is what drives what we do. True to this commitment, Apsys designs retail and leisure spaces that contribute to a modern, multifunctional and open vision of urban development. No matter where in the world it is. Niezależnie od tego, w jakim miejscu świata się znajdujemy. 13

8 Valéry Joncheray Laurent Zylberman, Graphix Image nasza Posnania, Poznań, Polska/Poland Les Rives de l Orne, Caen Zielone tarasy Beaugrenelle (7 ha) The planted terraces of Beaugrenelle (7 ha) przestrzeni handlowej Our vision of retailing Zrównoważony rozwój, nieustanna troska Jako pionier w obszarze certyfikacji przywiązujemy wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. Od wstępnych decyzji dotyczących funkcji i lokalizacji aż do etapu projektu i budowy obiektów troszczymy się o środowisko. Nasze inwestycje są wielofunkcyjne. Służą ludziom. Stanowią integralną część tkanki miejskiej. Tworzą poczucie wspólnoty. Wpływają na rozwój miasta i podniesienie jakości życia mieszkańców. Uznani w branży Apsys zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym nagrodę dla Najlepszego Europejskiego Centrum Handlowego, przyznaną przez ICSC (2008) centrum Manufaktura w Łodzi. W 2014 roku przyznano nam nagrodę Mixité Ville et Promoteur za rozwojowy dla miasta Caen projekt centrum Les Rives de l Orne. Zakorzenieni w dwóch krajach Dzięki realizacji projektów, które urosły do rangi symbolu, a także umiejętnościom zarządzania wieloma kompleksowymi obiektami, Grupa Apsys jest jednym z czołowych deweloperów w Polsce. Doświadczenie zdobyte w dwóch krajach, zróżnicowanych ze względu na style życia i obyczaje, rozwija naszą zdolność rozumienia nowych rynków i mierzenia się z nowymi wyzwaniami. T he sustainable development, a constant concern A pioneer in the area of certification, Apsys attaches great importance to sustainable development. Continuous work, from the initial decisions regarding function and location to the design and construction phases, ensures that the environmental impact of our operations is fully understood. Our developments are multifunctional, on a human scale, an integral part of their urban setting and create a sense of community that contributes to a sustainable town and its inhabitants quality of life. E xpertise recognised by the profession Recipient of numerous awards, Apsys has won a number of prestigious prizes, including «Best European Shopping Centre» by the ICSC (2008) for Manufaktura in Łódž. Or the 2014 Procos «Mixité Ville et Promoteur» Prize for the Rives de l Orne in Caen, a joint town centre project. A bi-national implantation Not only as a result of its emblematic projects, but because of its management expertise (18 centres in its management portfolio), our group is one of the very top companies in Poland. This experience of two countries with very different maturities, lifestyles and practices enhances our ability to understand the demands of new markets and meet new challenges 15

9 K. Khalfi Dynamicznie ewoluujący styl życia, nowe formy społecznej mobilności, zupełnie inne traktowanie czasu, mnogość oczekiwań Apsys odpowiada na te zmiany, koncentrując uwagę na konsumentach. nowy wymiar zakupów Uwzględniając naturalny charakter miejsca i jego mieszkańców, Apsys projektuje wpisane w otoczenie, szyte na miarę przestrzenie miejsca, w których każdy może się poczuć u siebie. Beaugrenelle dom towarowy XXI wieku Łącząc najlepsze cechy nowoczesnego centrum handlowego z duchem dawnego domu towarowego, Beaugrenelle składa wyjątkową ofertę handlową w otoczeniu eleganckiej architektury i szykownego paryskiego wystroju. Beaugrenelle to oryginalny projekt urbanistyczny majestatyczna brama widoczna na tle wieżowców Front de Seine. Beaugrenelle jest częścią projektu rewaloryzacji XV dzielnicy, jednej z najnowocześniejszych w Paryżu. Reinventing shopping places Respecting the innate character of a place and the people who live there, Apsys designs tailor-made spaces, integrated into their environment, places where everyone can naturally feel at home. Beaugrenelle, the 21 st century department store A successful fusion of what s best about a shopping centre and the feel of a department store, Beaugrenelle benefits from an outstanding range of retail outlets, elegant architecture and chic Parisian design. Beaugrenelle is also an urban project: a majestic gateway to the XV th arrondissement and the setting for the highrise buildings of the Front de Seine, Beaugrenelle is part of the regeneration of this edgy district of Paris. Beaugrenelle, Paris Changing life styles, new forms of mobility, a very different relationship to time, multiple expectations... Apsys supports and responds to these changes by placing the consumer at the heart of its approach. ` Posnania flagowy projekt Europy Centralnej Posnania to wielofunkcyjne centrum handlowe nowej generacji. Zostanie otwarta w Poznaniu jesienią 2016 roku. Innowacyjna architektura, naturalne oświetlenie, aplikacje mobilne i inne technologie nowej generacji dostępne na powierzchni m² uprzyjemnią i ułatwią klientom zakupy i wypoczynek. Powstanie niedoścignione centrum handlu i rekreacji. Posnania wyznaczy nowe standardy obsługi klienta w sektorze centrów handlowych w Polsce. Posnania, a flagship store for Central Europe Located in Poznan, Posnania is a new generation multi-functional centre that will open in With its innovative architecture, natural lighting and digital facilities, on a GLA of 100,000 m 2 it will accommodate both leisure and shopping facilities. An unrivalled retail and recreational centre. Posnania promises to be the new byword for excellence in Poland. ` 17

10 Valéry Joncheray Les Rives de l Orne, Caen miasta przyszłości Designing the city of tomorrow Centra handlowe stwarzają okazję do ponownego przemyślenia koncepcji urbanistycznych, do rewitalizacji i wsparcia rozwoju mniejszych i większych aglomeracji. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu ekscytujących przestrzeni publicznych i wizji rozkwitu miast. Wizji otwartych, uniwersalnych, ambitnych. Tworząc awangardową generację przestrzeni handlowo-rekreacyjnych, zapewniamy niepowtarzalny charakter każdemu ze zbudowanych centrów. Dostrzegamy otoczenie obiektu, przewidujemy, jak rozwinie się w nim oferta handlowa. W ten sposób pomagamy zrównoważyć i zdynamizować plany zabudowy miejskiej obecnie i w przyszłości. Les Rives de l'orne w Caen Narodziny nowej dzielnicy Les Rives de l Orne to naturalne przedłużenie centrum miasta Caen, wszechstronnie zagospodarowana dzielnica, w której znajdują się biura, mieszkania, hotel oraz centrum handlowo-rekreacyjne o powierzchni m². Koncepcja tego projektu wykracza poza zwykłą definicję centrum handlowego. W samym sercu obiektu znajduje się kipiący życiem, rojny plac, który prowadzi z dworca do centrum miasta, a jednocześnie kładzie podwaliny pod przyszłość Caen. Shopping areas are wonderful opportunities to rethink, regenerate and support the development of towns and cities. Apsys offers considerable experience of creating exciting public spaces and a proactive vision of the city: open, multifunctional and ambitious. In the vanguard of a new generation of retail and leisure places, Apsys ensures that each scheme offers a unique experience, by having a long-term vision for the design, circulation, environment, retail offer, etc. In this way Apsys helps to balance and energize urban schemes now and in the future. R ives de l Orne in Caen. B irth of a new district A natural extension of Caen town centre, the Rives de l Orne is a new mixed use district with offices, housing, a hotel and 28,000 m² shopping and leisure centre. The idea went further than a simple definition of a shopping centre: at its heart is a lively and bustling central square, forming a link between the station and the town centre, the foundation stone of the Caen of tomorrow. 19

11 W każdym mieście, każdej dzielnicy, człowiek pozostawia własne dziedzictwo społeczne i kulturowe. Staramy się je wyeksponować. Imponujący sukces Manufaktury wziął się stąd, że z powodzeniem zaadaptowaliśmy zabytkowe budynki z czerwonej cegły, w których w XIX wieku znajdowała się fabryka włókiennicza. Budujemy Manufaktura, Łódź, Polska/Poland ponadczasowe obiekty, pamiętając o historii i wybiegając w przyszłość Dążenie do osiągnięcia subtelnej równowagi pomiędzy historią a nowoczesnością jest bez wątpienia jednym z kluczy do sukcesu naszych centrów. Udaje nam się łączyć przeszłość z przyszłością. Zachowując tradycyjny nastrój obiektu, przenosimy go w XXI wiek. Manufaktura bijące serce Łodzi Postanowiliśmy stworzyć miasto w mieście m² powierzchni handlowej w okazałych, zabytkowych budynkach to musiało przejść do historii. Centrum odwiedza rocznie ponad 20 milionów osób. Tak duża popularność wiąże się przede wszystkim z doskonałym wkomponowaniem nowoczesnego obiektu w historyczną scenerię. Manufaktura jest przykładem udanego połączenia funkcji handlowych i usługowych z dziedzictwem kulturowym Łodzi. Część historii przemysłu w Saint Martin d Hères Częścią tego obiektu, położonego w aglomeracji Grenoble, w pobliżu uniwersytetu i centrum miasta, są hale Neyrpic jeden z klejnotów industrialnej przeszłości regionu. Łącząc niepowtarzalną ofertę handlową i rekreacyjną z przestrzenią publiczną, projekt stał się swego rodzaju pomostem pomiędzy przeszłością i przyszłością. Developing permanent premises mindful of their history and the future The search for a subtle balance between the historic and the modern is undoubtedly one of the keys to the success of our centres. We have managed to combine the past with the future and respected the soul of the premises while bringing them into the 21 st century. Manufaktura, the beating Heart of Łódž Located in Poland, Manufaktura was conceived as a city within a city. With 110,000 m² of retail businesses occupying magnificent old buildings steeped in history, the centre welcomes every year more than 20 million visitors. The most important factor in the success of Manufaktura is its integration into its environment. A piece of industrial history at Saint-Martin d Hères Located in the Grenoble conurbation near the university area and the city centre, the site incorporates one of the gems of the city s industrial past: the Neyrpic halls. With its unique mix of shops, leisure facilities and public spaces, the project will create a link between past and future. Each town, each district, carries a human, social and cultural heritage that we endeavour to highlight. If Manufaktura has been such a stunning success it is also because we have successfully made the most of the listed historic red brick buildings that housed a textile factory from the 19 th century. 21

12 Droits réservés Muse, Metz Creating explosive mixtures Vill Up, Paris Le Centre Pompidou, Metz La Géode, Paris Sylvain Sonnet, Droits réservés Handel, rekreacja i kultura to kluczowe komponenty, dzięki którym przestrzeń miejska ożywa, pięknieje i inspiruje. Kiedy przenikają się niekonwencjonalnie, wzbogacają ludzkie relacje i pobudzają pozytywne emocje. Tworzymy obiekty, w których toczy się prawdziwe życie i serca biją szybciej. silne więzi Shopping, leisure and culture are the key components of a town or city, that make it lively, attractive and creative. Our job is to think up completely new combinations that will create connections and feelings. Places capable of making hearts flutter, of encouraging curiosity and promoting social interaction. Jesteśmy przekonani, że handel i kultura wzajemnie się wspierają i uzupełniają. Kultura to magnes, który wyróżnia obiekt i przyciąga ludzi.. Muse kreatywne centrum handlowe Na przedłużeniu Śródmieścia Metz, naprzeciw Centrum Pompidou i dworca, na m² niezabudowanego terenu Apsys tworzy nową dzielnicę o zróżnicowanym przeznaczeniu z mieszkaniami, hotelami, biurami, obiektami handlowymi i usługowymi oraz miejscami rekreacji. Muse kreatywnie integruje modę, kuchnię i sztukę. Przez Centrum poprowadzi konsumenta cyfrowa, wielowymiarowa scenografia. Vill up nowatorska koncepcja W otoczeniu kompleksu muzealnego Cité des Sciences et de l Industrie centrum handlowe Vill up o powierzchni m² będzie miejscem niezwykłym oferującym rodzinną rozrywkę, przyjemne zakupy, bogate menu w punktach gastronomicznych i dreszcz emocji. Całość uatrakcyjni niepowtarzalny Parc de la Villette. At Apsys, we are convinced that trade and culture support each other, by creating flows not just between them but complementary too. The cultural element is a magnet, a means of differentiation, and above all a vector for meeting others and shared emotions. M use, a creative shopping place In the extension of Metz city centre, opposite the Centre Pompidou and the station, Apsys has initiated a new mixed urban district on 280,000 m² of waste-ground. A major urban development, this new extension of the city centre will include housing, a hotel, offices, service and retail businesses and leisure facilities. Muse will be a creative destination combining fashion, food and design. Numerous digital art works will punctuate the customer s route. V ill Up, a novel concept In the magnificent setting of the Cité des Sciences et de l Industrie, the 25,000 m² of Vill Up will form an unusual destination offering family entertainment, shopping for pleasure, bistro food and thrills. All of which will reinforce Parc de la Villette s unique offer. 23

13 Parc Saint Paul, Saint-Paul-lès-Romans Zabudowa podmiejska, parki handlowe to nasz priorytet i wyzwanie. Projektujemy obiekty starannie zintegrowane z otoczeniem. krajobraz urbanistyczny WApsys dużą wagę przywiązujemy do tego, aby każdy obiekt idealnie wkomponować w tkankę miejską i krajobraz: nasze parki handlowe to sklepy, miejsca spotkań, pasaże dla pieszych i ścieżki rowerowe zespolone z unikatową architekturą krajobrazu. To twórcza integracja handlu i estetyki z przestrzenią miasta. Parc Saint Paul zakupy w otoczeniu zieleni Starannie zaprojektowany, krajobrazowy Parc Saint Paul oferuje mnóstwo handlowych i rekreacyjnych przyjemności. Rozmieszczone wzdłuż zadaszonej promenady sklepy zapraszają spacerowiczów na relaks przy zakupach. Pośrodku basen, który daje wytchnienie. Wokół parku rozciągają się plaże i piętrzą tarasy z imponującymi widokami na le Vercors. Smartening up the outskirts of towns and cities At Apsys, we attach great importance to integrating our projects into the urban fabric and landscape: our retail parks combine retail outlets, areas for socialising, pedestrian and cycle paths and high quality landscaping. These public places reconcile the urban ring and city centre in a global approach: the area, the commercial and aesthetic. P arc Saint Paul, shopping amid the green In a particularly carefully landscaped setting, Parc Saint Paul offers a wide range of retail outlets and leisure facilities. The shops, distributed along a sheltered pedestrian zone, will tempt visitors to enjoy a relaxed shopping break, all set around a pool surrounded by a beach and friendly terraces with an amazing view Suburban sprawl, retail parks - the outskirts of towns and cities are a top priority and a challenge. Apsys has developed carefully designed projects that are an integral part of their environment. of le Vercors. 25

14 Vill Up, Paris Dziś nowe technologie są wszechobecne. Oferują dostęp do zakupów i informacji na niespotykaną wcześniej skalę. Elektroniczne i fizyczne zakupy idą ze sobą w parze. Cyfrowy świat jest naszym sprzymierzeńcem. Jest również kluczem do sukcesu centrów handlowych Apsys. Muse, Metz doznania konsumentów Making the customer experience magical Fizyczne zakupy czeka obiecująca przyszłość, jeśli tylko nie przestaną wzbudzać entuzjazmu. Wierzymy w to i staramy się ułatwiać konsumentom każdy krok podczas zakupowych przechadzek. Różnorodność sklepów, restauracji i rozrywek, wysmakowana architektura i oryginalne wzornictwo, doskonała obsługa i okolicznościowe imprezy tworzymy ofertę przemyślaną w każdym szczególe, aby wywrzeć na klientach nieodparte wrażenie. Sensem naszej strategii jest technologia cyfrowa. Dzięki nowym narzędziom komunikacji i aktywności w sieciach społecznościowych centra handlowe Apsys rozwijają się i wciąż zyskują na atrakcyjności. e-beaugrenelle zakupy 2.0 W Beaugrenelle rewolucyjnie ergonomiczne terminale zapewniają łatwe i intuicyjne poruszanie się po centrum. Elektroniczne ekrany prezentują najnowsze trendy i wyjątkowe okazje z opcją ściągnięcia własnej listy życzeń. Aplikacja mobilna oferuje szereg usług: geolokalizację wewnątrz budynku, zapamiętywanie położenia miejsca parkingowego, personalizowanie promocji itp. Podstawa systemu, nowoczesny portal handlowy, umożliwia sklepom wysyłanie aktualności na wszystkie urządzenia mobilne. Today new technologies are everywhere, offering unheard-of accessibility to purchasing and information. Convinced that they go hand in hand with physical retailing, we think of digital as an ally, vector of success for our centres. Believing that physical shopping has a bright future ahead of it, if it can arouse enthusiasm, we endeavour to optimise each step of the customer s journey. A variety of shops, a wide choice of restaurants and leisure facilities, high quality architecture and design, excellent reception and services, entertainments and events, every aspect is thought about, to make the customer experience magical. Digital is at the heart of our strategy, based on the development of new tools and an active community management of social networks. e -beaugrenelle, a 2.0 shopping experience At Beaugrenelle, terminals of a revolutionary ergonomic design permit easy and intuitive orientation throughout the centre. Effective shop windows for the latest trends and top tips of the moment, they also allow consumers to download their wish-list. The mobile application offers a wide range of services: indoor geolocation, parking space memorisation, personalised promotional offers, etc. The cornerstone of the system, a revolutionary retailers portal, allows shops to send their latest news to all devices. 27

15 Ruban Bleu, Saint-Nazaire L Heure Tranquille, Tours Beaugrenelle, Paris Posnania, Poznań, Polska/Poland Architektura miejskich przestrzeni handlowych szybko się zmienia. Patrzymy w przyszłość, będąc jednocześnie autorem koncepcji, deweloperem, inwestorem, agentem ds. najmu i zarządcą. Agent ds. najmu Valéry Joncheray Zarządca Działając w imieniu własnym bądź innych podmiotów, Apsys posiada wieloletnie Valéry Joncheray K. Khalfi Atrakcyjność naszych obiektów doświadczenie i kompetencje opiera się na unikatowej ofercie w zarządzaniu nieruchomościami, nasze kompetencje Autor i promotor marek i usług dopasowanych do potrzeb klienta. Apsys Inwestor wynajmie powierzchni, zarządzaniu aktywami i rekomercjalizacji. wizja Our skills, an all round vision Urban commercial development is changing rapidly. Apsys is preparing for the future by being at once the concept promoter, developer, investor, leasing agent and manager. Biorąc pod uwagę lokalną kulturę i historię, dla każdego obiektu opracowujemy indywidualną, spójną z jego otoczeniem, koncepcję architektoniczną i urbanistyczną. Jesteśmy odpowiedzialni za realizację inwestycji satysfakcjonującej na każdym etapie od położenia kamienia węgielnego aż po oddanie obiektu do eksploatacji. Tworząc zespoły różnych specjalistów, łączymy ich talenty i koordynujemy wszystkie prace. C oncept promoter Mindful of the local culture and history of the place, on each site Apsys develops an original and specific conceptual approach, enhancing the environment of each project. Responsible for satisfactory completion, from laying the first stone to delivery, Apsys brings together the different specialist teams, combines their talents and coordinates their work. przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i dba, aby współpraca z partnerami handlowymi i biznesowymi była obopólnie korzystna. Leasing agent To generate new pleasures, we offer consumers unprecedented bundles of brands and services, complementary to existing brands and services and adapted to requirements. Apsys has also made a name for itself by taking a responsible approach that gives a good deal to local stakeholders. Nasze spojrzenie na kwestie architektoniczne, środowiskowe i urbanistyczne jest zawsze długoterminowe. Antycypujemy rozwój przestrzeni miejskiej. Apsys jest inwestorem większości swoich obiektów. Investor Our stance on architectural, environmental and urban issues fits within the perspective of longterm improvement. Apsys remains an investor in most completed developments. Manager Whether making the most of the group s assets or acting on behalf of third parties, Apsys includes property management, rentals management, asset management and lease renewals. 29

16 obiekty we francji i w polsce Our portfolio of developments and projects in France and Poland Górzow Wlkp. Gniezno Poznan Wrocław ` Konin Zabrze ` Gdansk Bydgoszcz Łódź Torun` Warszawa Sosnowiec Apsys w liczbach*: Katowice Kraków 260 pracowników 25 centrów handlowych 8 projektów w fazie realizacji m² powierzchni handlowej w zarządzaniu m² powierzchni handlowej w fazie realizacji Saint-Nazaire Paris La Villette Servon Paris Beaugrenelle Champigny Porte de Châtillon Angers Tours Metz Roanne K ey figures* : Saint-Martin-d Hères 260 staff 25 centres in operation 8 projects in development 830,000 m² retail space under management 320,000 m² retail space in development Saint-Paul-lès-Romans Obiekty w fazie realizacji / centres in development Obiekty w zarządzaniu / centres in operation * stan na 22 maja 2014, Francja i Polska * Figures on 22/05/2014, France and Poland 31

Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą ponad 50 lat temu.

Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą ponad 50 lat temu. MIĘDZYNARODOWI ARCHITEKCI URBANIŚCI PROJEKTANCI WARSZAWA International Architects Masterplanners Designers warsaw Kontakty Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Inspiring, Energetic, Welcoming

Inspiring, Energetic, Welcoming Dominikański Inspiring, Energetic, Welcoming Combines cultural heritage and cutting-edge architecture Łączy dziedzictwo historii z nowoczesną architekturą 2 3 Europe within ca. 2 h NORWAY Oslo SWEDEN Stockholm

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo