POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza obrazów przeznaczona do wspomagania nawigacji pojazdu autonomicznego Image analysis aimed at navigation support in an autonomous vehicle Autor: Grzegorz Maj Prowadzący pracę: dr inż. Marek Wnuk PWr, I-6 Ocena pracy: WROCŁAW 2014

2

3 Spis treści 1 Wstęp Geneza Przegląd dostępnych algorytmów Cel i założenia pracy Stanowisko badawcze Sprzęt Obróbka obrazu na komputerze Obróbka obrazu na smartfonie Pojazd badawczy Samochód [9] Kamera Środowisko programistyczne Eclipse Android SDK Android NDK OpenCV Oprogramowanie niskopoziomowe Algorytmy Algorytm segmentacji obrazu Segmentacja obrazu Wyróżnienie obszaru drogi Wyliczenie kierunku jazdy Algorytm znikającego punktu Wyróżnienie krawędzi i transformacja Hougha Wyróżnienie znikającego punktu Wyliczenie kierunku jazdy Detekcja krawędzi Znalezienie krawędzi Wyróżnienie wolnej przestrzeni Odnalezienie kierunku jazdy Badania Implementacja Komputer PC Smartfon Prędkość obróbki obrazu Analiza wydajności aplikacji na komputerze PC

4 2 SPIS TREŚCI Analiza wydajności aplikacji na smartfonie Umiejscowienie kamery Oświetlenie sceny Zakręty Skuteczność nawigowania Wnioski Podsumowanie 35 A Przygotowanie środowiska 37 A.1 Przygotowanie Eclipse do rozwijania w SDK A.2 Przygotowanie Eclipse do rozwijania w NDK A.3 Przygotowanie Eclipse do wykorzystania OpenCV for Android Bibilografia 38

5 Rozdział 1 Wstęp 1.1 Geneza Podstawowym problemem robotyki mobilnej jest poruszanie się robota po scenie. Roboty mobilne muszą rozpoznawać teren, po którym ma przebiegać ich trajektoria i podejmować decyzje o wybranym kierunku jazdy. Problem ten dotyczy nie tylko małych robotów mobilnych, ale coraz częściej jest rozważany przy produkcji seryjnych samochodów. Głównymi zadaniami systemów rozwiązujących problemy z tej dziedziny jest wspomaganie kierowcy w utrzymaniu pojazdu na pasie jazdy czy zachowanie odpowiedniej odległości od innych uczestników ruchu. Jednak podejmowane są też próby stworzenia całkowicie autonomicznych aut. Przykładami tego mogą być autonomiczne samochody rozwijane przez korporację Google czy też inne konstrukcje startujące w różnych typach zawodów DARPA Challenge [14]. Procedura pobierania informacji o scenie może być realizowana w różnoraki sposób. Do tego celu często wykorzystuje się sensory odległościowe, które pozwalają na zmierzenie odległości do najbliższej przeszkody przed czujnikiem. Mogą to być proste czujniki laserowe czy też bardziej skomplikowane konstrukcje, jak skanery laserowe czy system Velodyne [15] dający trójwymiarowy obraz przestrzeni znajdującej się przed nami. Oprócz rozwiązań laserowych korzysta się także z systemów wizyjnych. Tutaj w rozwiązaniu problemu wykorzystuje się kamery w układach pojedynczego rejestratora, stereowizji bądź w układzie z dodatkowym czujnikiem głębi (sensor Kinect). Wszystkie wymienione rozwiązania wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Stereowizja uzależniona jest od odległości miedzy kamerami, co determinuje skuteczny zasięg rozpoznawania odległości do przeszkody. Jest metodą dobrą do planowania ruchu w celu unikania przeszkód, jednak sam system nie daje nam udogodnień do rozpoznawania obszaru drogi. Sensor Kinect jest bardzo dobrym czujnikiem, z którego otrzymujemy trójwymiarową mapę głębi. Niestety, jego zasięg jest ograniczony do kilku metrów, jest wrażliwy na nadmiar oświetlenia, a także odczyty z czujnika umieszczonego na poruszającym się obiekcie są znacznie zakłócone, co skutecznie eliminuje wszystkie zalety Kinecta. Wreszcie pozostaje wykorzystanie pojedynczej kamery. Algorytmy wykorzystujące pojedynczy obraz są bardzo zróżnicowane, jedne dążą do odtworzenia sterowań dla pojazdu na podstawie nagranego filmu, inne starają się wyróżnić obszar drogi, po której ma się poruszać obiekt. Wszystkie charakteryzują się względną prostotą finalnego systemu nawigacji. Rozwój urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, daje możliwość wykorzystania ich w roli komputera pokładowego robota. Obecne wyposażenie smartfonów wydaje się być wystarczające do przeprowadzania bardziej skomplikowanych obliczeń. Czteror-

6 4 1. Wstęp dzeniowe procesory i kilka gigabajtów pamięci operacyjnej powoli staje się standardem zaawansowanych telefonów komórkowych (tzw. smartfonów). 1.2 Przegląd dostępnych algorytmów Pole ruchu [1] Algorytm opiera się na wyliczaniu pola ruchu z kolejnych klatek obrazu. Zakłada się na obrazie linię horyzontu. Linia ta dzieli obraz na dwie części poddawane różnym analizom. Część powyżej horyzontu służy do obliczenia zmiany obrotu pojazdu poprzez obserwację zmian położenia punktów charakterystycznych. Na części położonej poniżej linii wyliczane jest pole ruchu, z którego odzyskiwana jest informacja o zmianie położenia robota. Do nawigacji robota w takim przypadku potrzebna jest znajomość środowiska, w którym będzie się poruszał. Teach-and-replay [11] Algorytm analizuje zebrany obraz z przejazdu, tworząc punkty charakterystyczne. Przy kolejnych próbach stara powtórzyć się sterowania z jazd próbnych, tak by odnajdywane punkty charakterystyczne się pokrywały. Metoda ta pozwala na autonomiczną jazdę w znanym terenie, jednak stosowane metody poszukiwania punktów charakterystycznych są bardzo wrażliwe na zmianę oświetlenia i wymagają dla poprawnego działania dużej ilości próbek pobranych w różnych warunkach. Mapa głębi (uczenie maszynowe) [12] W algorytmie wykorzystuje się bazę uczącą złożoną z par: obraz i mapa głębi, zebrana skanerem laserowym. Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego algorytm ma skorelować strukturę pobieranego obrazu z odległościami do przeszkód. Wyróżnienie na podstawie koloru [16] Jest to jeden z prostszych algorytmów. Założeniem jest brak przeszkód przed samym robotem. Na podstawie analizy skrawka obrazu odpowiadającego obszarowi położonemu przed robotem, zostaje wyodrębnione wolne pole, po którym obiekt może się poruszać. Czynnikiem wyróżniającym pole jest zgodność koloru z analizowanym wycinkiem obrazu. Detekcja krawędzi Prosty algorytm zakładający jednorodną powierzchnię, po której porusza się robot i styk przeszkód z podłożem. Wykorzystuje się algorytm Canny do wyróżnienia krawędzi na obrazie, zakłada, iż wolne pole, po którym może poruszać się robot, znajduje się poniżej najniżej odnalezionych krawędzi. Segmentacja obrazu [2] Algorytm opiera się na metodach segmentacji obrazu. Założeniem jest jednolitość koloru obszaru jezdni, przez co wyróżniony obszar umożliwiający jazdę będzie jednym segmentem. Wyróżnienie właściwego segmentu następuje na podstawie analizy obszaru znajdującego się tuż przed robotem.

7 1.3. Cel i założenia pracy 5 Znikający punkt [13] Idea algorytmu opiera się na wyznaczeniu kierunku w którym podąża droga. Umożliwia to nam perspektywa poprzez którą krawędzie drogi zbiegają się na horyzoncie. Właśnie wyznaczenie tego znikającego punktu ma pokazać, w którą stronę droga zmierza. 1.3 Cel i założenia pracy Celem pracy jest zbadanie przydatności algorytmów analizujących obraz z pojedynczej kamery do wspomagania nawigacji pojazdu autonomicznego. Do badań zostały wybrane trzy ostatnie z wymienionych algorytmy, mianowicie: detekcja krawędzi, segmentacja obrazu, znikający punkt. Algorytmy zostaną zaimplementowane z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. Do rejestrowania obrazu i jego obróbki zostanie wykorzystany smartfon z aparatem cyfrowym, pracujący pod systemem Android. Taki dobór sprzętu pozwala zbadać możliwość wykorzystania powszechnie używanych urządzeń dla celów robotycznych. Przedmiotem badań będzie też wykorzystanie wyżej wymienionych algorytmów do wspomagania nawigacji pojazdu autonomicznego lub oparciu sterowania tylko na wynikach z analizy obrazu.

8

9 Rozdział 2 Stanowisko badawcze 2.1 Sprzęt Głównym celem pracy jest zbadanie przydatności badanych algorytmów do wspomagania nawigacji samochodu autonomicznego. Tak postawiony cel wymusza implementację algorytmów na komputerze pokładowym robota mobilnego. Założono wykorzystanie smartfona jako tego komputera, gdyż posiadana specyfikacja daje nadzieję, że wydajność będzie dostateczna do zastosowania tych algorytmów. Aby uniknąć niepewności, czy uzyskane wyniki odzwierciedlają działanie algorytmów, czy są ograniczone przez wydajność smartfona, wszystkie wybrane metody zostaną zaimplementowane zarówno na komputerze PC, jak na smartfonie Obróbka obrazu na komputerze Do badań przeprowadzonych w pracy wykorzystano komputer klasy PC z procesorem Intel Core 2 Duo 2,2GHz i 2GB pamięci operacyjnej. Całość badań odbywała się na systemie Linux Ubuntu Saucy 32-bit Obróbka obrazu na smartfonie Do badań prowadzonych na robocie posłużono się smartfonem HTC Sensation z dwurdzeniowym procesorem Snapdragon 2x1,2GHz i 544MB pamięci operacyjnej. Z racji dostępności różnych wersji systemu operacyjnego Android, przeprowadzona badania porównawcze na kilku wersjach: wersja Android z nakładą Sensation HTC: 1,8GHz, system do pracy potrzebuje 300MB RAM, standardowa wersja CyanogenMod 4.0.3: 200MB RAM, 1,2 GHz, ale system potrzebuje tylko system oparty na CyanogenMod 4.3: 1,8 GHz zajmuje 200 MB RAM, system oparty na CyanogenMod 4.4: 1,8 GHz zajmuje 200 MB RAM.

10 8 2. Stanowisko badawcze 2.2 Pojazd badawczy Samochód [9] W pracy posłużono się zestawem dostarczanym na zawody Freescale Cup. Na zestaw ten składa się: płytka MPC5604B StarterTRAK [6] z procesorem Qorivva (32-bit Power Architecture) [4], sterownik silników, bazujący na dwóch mostkach typu H (MC33931) [5]. model samochodu wraz z silnikami i serwem sterującym skrętem kół: serwo Futaba S3010 [7], dwa silniki DC. Rysunek 2.1: Widok modelu wraz ze sterownikiem silników [17]. Płytka MPC5604B StarterTRAK Płytka MPC560xB StarterTRAK zawiera wszystkie interfejsy niezbędne do sterowania modelem samochodu (trzy kanały PWM do sterowania dwoma silnikami i serwem), a także potrzebne podczas tworzenia oprogramowania i do komunikacji z komputerem i urządzeniem mobilnym (komunikacja przez interfejs UART). Sterownik silnika Sterownik silników został oparty na dwóch mostkach typu H firmy Freescale (MC33931). Niestety, układ został zaprojektowany w sposób uniemożliwiający sterowanie silnikami w obu kierunkach, a więc można poruszać samochodem tylko do przodu. Aby uzyskać możliwość sterownia samochodem do przodu i do tyłu, należy dokonać modyfikacji płytki, doprowadzając sygnały do wolnych wyprowadzeń mostków (wyprowadzenia te są fabrycznie doprowadzone do masy) [18].

11 2.3. Środowisko programistyczne 9 Komunikacja Komunikacja pomiędzy smartfonem obrabiającym obraz a sterownikiem niskopoziomowym odbywa się poprzez bluetooth. Na samochodzie zamontowany został popularny moduł bluetooth HC-05 [10] Kamera Do rejestrowania sceny wykorzystano kamerę umieszczoną w smartfonie. Jest to kamera dająca obraz o maksymalnej rozdzielczości 8 megapikseli. Obsługuje też formaty 320x240 pikseli i 177x140 pikseli, przy czym ostatnia rozdzielczość nie daje maksymalnej szerokości obraz (nie jest to standard 4:3). Wysokość i kąt umieszczenia Do badań wykorzystano dwa ustawienia kamery: bezpośrednio umieszczona na samochodzie (ok. 20 cm nad ziemią) i umieszczona na wysokim trójnogu na pojeździe (ok. 100 cm nad ziemią). Daje to możliwość porównania zachowania się algorytmu dla różnych ustawień kamery. Kąt nachylenia kamery za każdym razem dobierano tak, by pobierany obraz spełniał założenia o widoczności i położeniu linii horyzontu na obrazie. Pojazd pokazany na rysunku 2.2a jest samochodem zdalnie sterowanym wykorzystanym tylko do pobrania materiału filmowego potrzebnego do badań, natomiast pojazd 2.2b jest robotem użytym w późniejszych badaniach przedstawionych w dziale 4.6. (a) Pojazd pierwszy, kamera ok. 20 cm nad ziemią. (b) Pojazd drugi, kamera ok. 100 cm nad ziemią. Rysunek 2.2: Widok wykorzystanych pojazdów wraz z mocowaniem kamery. 2.3 Środowisko programistyczne Środowisko programistyczne jest ściśle związane z zamiarem wykorzystania systemu operacyjnego Android do implementacji algorytmów odnajdywania obszaru drogi. Do

12 10 2. Stanowisko badawcze systemu Android dostarczane są odpowiednie pakiety do rozwijania oprogramowania: Android SDK (Software Development Kit) i NDK (Native Development Kit), które umożliwiają pisanie aplikacji odpowiednio w języku Java i C++. Niestety, wszystkie aplikacje muszą mieć warstwę napisaną w języku Java, z której możliwe jest uruchamianie elementów oprogramowanych w C Eclipse Środowisko Eclipse jest zalecane do rozwoju oprogramowania pod system Android. Na oficjalnej stronie dla deweloperów jest dostępne także alternatywne środowisko dedykowane tylko dla systemu Android jednak jest jeszcze ono we wczesnej fazie rozwoju. Aby móc tworzyć oprogramowanie, niezbędna jest wtyczka ADT (Android Development Tool). Kolejnym elementem jest wtyczka CDT (C/C++ Development Tooling), która pozwala na pisanie kodu w C Android SDK Android SDK jest paczką bibliotek i narzędzi deweloperskich niezbędnych do rozwijania oprogramowania na systemy Android. Powala kompilować, testować i debugować napisane programy. Testowanie oprogramowania nie musi odbywać się bezpośrednio na urządzeniu wyposażonym w system Android. Do dyspozycji programisty udostępniony jest emulator urządzenia, na którym można symulować działanie prawdziwej aplikacji. Android SDK zapewnia wsparcie do programowania w języku Java Android NDK Android NDK jest narzędziem umożliwiającym pisanie części aplikacji w języku C/C++. Jest to pomocne, gdy rozwijana aplikacja wymaga dużego użycia procesora. Dla większości aplikacji narzędzie to jest zbędne, jednak jeśli ważnym czynnikiem jest szybkość działania skomplikowanych obliczeniowo fragmentów programu, jest niezwykle pomocne. Użycie NDK komplikuje kod programu, zwłaszcza jeśli niezbędne jest przekazywanie danych między częścią natywną a fragmentami Javy OpenCV W pracy wykorzystano bibliotekę OpenCV [8], bibliotekę opensource do przetwarzania obrazów. Biblioteka OpenCV posiada implementację między innymi w C++ i Java, jednak jest optymalizowana dla C/C++. Posiada też wersję dla systemu Android pracującego na procesorach o architekturze ARM. Umożliwiło to tworzenie i testowanie oprogramowania na komputerze PC i przeniesienie kodu na urządzenie mobilne. W pracy wykorzystano najnowszą wersję OpenCV 2.4.9, która lepiej wspiera elementy natywne kodu (C++). Praca na urządzeniu mobilnym Korzystanie z biblioteki OpenCV na urządzeniu mobilnym wymaga zainstalowania OpenCV Manager. Wersja OpenCV Manager musi być zgodna z wersją biblioteki, z wykorzystaniem której odbywa się kompilacja skrośna.

13 2.3. Środowisko programistyczne 11 Do kompilacji skrośnej należy pobrać odpowiednią wersję biblioteki i rozpakować w wybranym miejscu. Należy załączyć odpowiednią ścieżkę dostępu. Proces konfiguracji biblioteki opisany jest w tutorialach na stronie OpenCV [8] Oprogramowanie niskopoziomowe Do pisania kodu i współpracy z debugerem wykorzystano środowisko CodeWarrior dostarczane wraz z płytką MPC5604B StarterTRAK [6], wykorzystaną do sterowania samochodem.

14

15 Rozdział 3 Algorytmy 3.1 Algorytm segmentacji obrazu Algorytm odnajdywania obszaru drogi jest oparty na segmentacji obrazu. Implementacja tej metody zaproponowana w [3] daje możliwość szybkiego podziału obrazu na segmenty. Opracowany algorytm jest oparty na sposobie nawigacji zaproponowanym w pracy [2], w którym jest to jednym z elementów systemu nawigacji robota. Schemat obróbki obrazu przedstawiono na rysunku 3.1. W zaproponowanym algorytmie wyróżnia się następujące etapy: 1. Poddanie obrazu procesowi segmentacji. 2. Wyróżnienie segmentu określającego drogę: kolor zajmujący największy obszar w ramce kontrolnej jest kolorem drogi, porównanie średniego koloru drogi z kolorem znalezionym w poprzedniej klatce, jeśli różni się znacznie, poszukiwanie innego segmentu poprzez przesunięcie ramki kontrolnej. 3. Wyliczenie środka masy dolnej części segmentu drogi. 4. Uśrednienie wyniku. Kolor drogi z poprzedniej klatki Pobranie obrazu Segmentacja obrazu Wyróżnienie obszaru drogi Wyliczenie środka drogi Rysunek 3.1: Schemat procesu obróbki obrazu.

16 14 3. Algorytmy Segmentacja obrazu Pierwszym etapem obróbki obrazu jest jego segmentacja. W algorytmie wykorzystywana jest metoda segmentacji grafowej opisana w [3]. Wybór tej metody segmentacji jest podyktowany jej szybkością. Inne metody segmentacji obrazu potrafią podzielić pojedynczy obraz w przeciągu kilkudziesięciu sekund. Użyty algorytm dzieli obraz wielkości 160x120 pikseli 30 razy na sekundę. Algorytm [3] został zaimplementowany w C przez autora metody. Aby całość projektu była jednolita algorytm został, w ramach tej pracy, przepisany na struktury biblioteki OpenCV. Rysunek 3.2: Obraz poddany procesowi segmentacji Wyróżnienie obszaru drogi Wyróżnienie segmentu określającego obszar drogi jest kluczowym elementem algorytmu. Aby określić, który z segmentów jest obszarem drogi zakłada się, że będzie to segment położony na środku obrazu. Dlatego zostaje przeanalizowany prostokąt położony na dole obrazu szerokości 40 pikseli i wysokości 7 pikseli. Segment zajmujący największą powierzchnię tego prostokąta klasyfikowany jest jako droga. Oczywistym jest, iż pojazd nie zawsze będzie idealnie na środku drogi, jednak założenie to jest prawdziwe na początku jazdy robota, jeśli pozycja startowa będzie na środku drogi. Ponieważ droga nie zawsze będzie na środku pobranego obrazu, algorytm musi być od tego niezależny. Założenie o położeniu drogi na środku jest wykorzystywane na samym początku. W każdej klatce liczony jest średni kolor segmentu zakwalifikowany jako droga. Informacja o kolorze jest brana pod uwagę w następnym przebiegu pętli, kiedy zostaje porównany kolor kandydującego segmentu z kolorem segmentu zakwalifikowanego poprzednio. Jeśli kolor kandydata różni się znacznie od koloru drogi z poprzedniej klatki następuje poszukiwanie kolejnego kandydata. Ramka badawcza zostaje przesunięta w lewo, a następnie w prawo w poszukiwaniu kolejnego segmentu mogącego być obszarem drogi. Wyłonienie kolejnych kandydatów odbywa się dokładnie w ten sam sposób, co na początku, jest wyłaniany segment zajmujący największy obszar ramki. Jeżeli po zmianie położenia ramki nie zostanie odnaleziony segment o kolorze zbliżonym do drogi, wtedy zostaje wyodrębniony obszar wyróżniony podczas pierwszej kwalifikacji zakładając, że kolor drogi może ulec zmianie (np. różne oświetlenie drogi).

17 3.1. Algorytm segmentacji obrazu 15 Rysunek 3.3: Widok obszaru badanej ramki Wyliczenie kierunku jazdy Po wyróżnieniu segmentu odpowiadającego obszarowi drogi pozostaje wyliczenie położenia jego środka. Aby określić środek jezdni zostaje wyliczony środek masy segmentu zakwalifikowanego jako droga. Ponieważ dla robota krytyczne jest położenie ścieżki w najbliższym otoczeniu, brane jest pod uwagę położenie segmentu na dolnej 1/3 części obrazu. Takie podejście daje możliwość określenia najbardziej adekwatnego kierunku jazdy, a zarazem wpływu na kierunek jazdy będzie miała nie tylko zmiana kierunku podążania drogi, ale również przeszkody znajdujące się blisko robota. Należy pamiętać, że zadaniem algorytmu jest utrzymanie pojazdu na drodze, a nie omijanie przeszkód i tak, jak przeszkoda położona przy krawędzi ścieżki będzie miała wpływ na przesunięcie znalezionego środka drogi i może zostać ominięta, tak element znajdujący się na środku właściwej drogi nie zaburzy określenia kierunku, co bez wsparcia ze strony innych czujników może się zakończyć kolizją. Rysunek 3.4: Widok klatki po wyliczeniu kierunku jazdy.

18 16 3. Algorytmy 3.2 Algorytm znikającego punktu Algorytm poszukujący znikającego punktu jest oparty na transformacji Hougha. Odnalezione poszczególne linie głosują na znikający punkt i wybierany jest punkt o największym współczynniku głosowania. Algorytm ten jest stosunkowo prosty w swojej budowie i nie wymaga dużych nakładów obliczeniowych. Jego wadą jest założenie o krawędziach obszaru drogi jako względnie długich odcinkach prostych. Zaimplementowana metoda oparta jest na sposobie nawigacji zaproponowanym w pracy [13]. W zaproponowanym algorytmie wyróżnia się następujące etapy: 1. Wyróżnienie krawędzi algorytmem Canny. 2. Poddanie obrazu transformacji Hougha. 3. Wyróżnienie znikającego punktu: odrzucenie zbyt krótkich odcinków (klasyfikacja jako szum), wyliczenie miejsca przecięcia linii z linią horyzontu, głosowanie na znikający punkt, 4. Uśrednienie wyniku. Pozycja znikającego punktu Pobranie obrazu Znalezienie krawędzi Wyróżnienie linii Wyliczenie znikającego punktu Rysunek 3.5: Schemat procesu obróbki obrazu Wyróżnienie krawędzi i transformacja Hougha Pierwszym punktem algorytmu jest wyróżnienie linii na obrazie. Do tego zadania wykorzystano transformację Hougha. Do implementacji wykorzystano wersję probabilistyczną algorytmu z biblioteki OpenCV, dającą nie proste, ale konkretne odcinki określone poprzez punkt początkowy i końcowy. Przed zastosowaniem transformacji Hougha, obraz należy poddać wstępnej obróbce jaką jest nałożenie filtru Canny, w celu wyodrębnienia krawędzi. Wynik przedstawiono rysunku Wyróżnienie znikającego punktu Założeniem algorytmu jest zwężanie się krawędzi drogi, tak iż na horyzoncie powinny zbiegać do jednego punktu. Zatem wymaganiem jest, aby na pobranym obrazie można było wyróżnić horyzont, na którym można znaleźć znikający punkt. Aby krawędzie drogi były jak najdłuższe, co zapewni odporność na obiekty przesłaniające kawałki krawędzi,

19 3.2. Algorytm znikającego punktu 17 Rysunek 3.6: Widok klatki z odnalezionymi liniami odpowiedniej długości. założono, iż linia horyzontu będzie na górze obrazu i będzie to stała pozioma linia(wg. orientacji obrazu). Założenie to implikuje odpowiednie ustawienie kamery, by uzyskiwany obraz był wystarczająco zgodny z tym założeniem. Wynikiem przeprowadzonej filtracji obrazu z punktu jest lista odnalezionych odcinków zdefiniowanych przez punkty początkowe i końcowe. Nie wszystkie odcinki na liście będą odpowiadały za krawędzie drogi. Zakładając, iż krawędzie drogi będą biegły przez większą część wysokości obrazu, można pominąć wszystkie linie o zbyt poziomej orientacji. W ten sposób zostanie odrzucona większość linii znalezionych na poboczu drogi. Ostatnim elementem jest wyliczenie znikającego punktu na podstawie pozostałej listy odcinków. Dla każdego odcinka zostaje wyliczony punkt przecięcia przedłużenia odcinka z linią horyzontu. Dla każdego punktu na linii horyzontu zostaje wyliczony współczynnik odpowiadający za głosowanie odcinków na dany punkt. Wzór przedstawiający sposób wyliczenia ilości głosów oddanych na dany punkt przez jeden odcinek został przedstawiony w równaniu 3.1. wynik(s, p) = ( 1.0 ) przeciecie(s), p s, (3.1) µ gdzie: wynik(s, p) to siła głosowania jednego odcinka s na dany punkt p na linii horyzontu, s to długość odcinka, przeciecie(s) to punkt przecięcia przedłużenia odcinka z linią horyzontu, µ to współczynnik skalujący siłę głosowania. Wyróżniony znikający punkt zależy nie tylko od głosowania dla danej klatki obrazu. Do głosu dochodzi także punkt wyróżniony w poprzednim przebiegu algorytmu, co widać w wyrażeniu 3.2. zp t = arg max p gdzie: zp t to wyróżniony znikający punkt, ( wynik(s, p) s 1.0 p, zp t 1 µ ), (3.2)

20 18 3. Algorytmy zp t 1 to punkt określony jako znikający punkt w poprzednim kroku, reszta oznaczeń pokrywa się z równaniem 3.1. Rysunek 3.7: Widok klatki z wyróżnionym znikającym punktem i kierunkiem jazdy Wyliczenie kierunku jazdy Wyliczenie kierunku jazdy wynika wprost z wyróżnionego punktu. Wynikiem algorytmu jest różnica pomiędzy środkiem obrazu a znikającym punktem. Wynik z wyróżnionym kierunkiem jazdy przedstawiono na rysunku Detekcja krawędzi Jest to najprostszy z rozpatrywanych algorytmów. Celem algorytmu jest rozpoznanie wolnej przestrzeni przed robotem i podążanie w stronę punktu oddalonego najdalej od pojazdu, a znajdującego się w wolnej przestrzeni. Założeniem jest jednolity kolor podłoża i fakt, iż przeszkody mają styk z podłożem na całej swojej szerokości. Algorytm przebiega w następujących etapach: 1. Znalezienie krawędzi za pomocą algorytmu Canny. 2. Wyróżnienie wolnej przestrzeni. 3. Odnalezienie najdalej oddalonego punktu wolnej przestrzeni Znalezienie krawędzi Do znalezienia krawędzi wykorzystano algorytm Canny. Kluczowym aspektem jest odpowiednie dobranie parametrów tak, by wyróżnić jedynie krawędzie przeszkód i granice drogi a odrzucić elementy mogące powstać z nierówności podłoża.

21 3.3. Detekcja krawędzi 19 Pozycja najdalszego punktu Pobranie obrazu Znalezienie krawędzi Wyróżnienie wolnego pola Wyliczenie najdalszego punktu Rysunek 3.8: Schemat procesu obróbki obrazu Wyróżnienie wolnej przestrzeni Wyróżnienie wolnego obszaru wychodzi z założenia o styku przeszkód z podłożem na ich całej szerokości. Na tej zasadzie mając wyodrębnione krawędzie można założyć, pod warunkiem jednorodności koloru podłoża, iż wszystkie krawędzie, są krawędziami przeszkód. Zatem wolne pole do poruszania się robota znajduje się poniżej wszystkich odnalezionych krawędzi. W ten sposób otrzymujemy obszar dający możliwość jazdy. Rysunek 3.9: Widok klatki z wyróżnionym kierunkiem jazdy Odnalezienie kierunku jazdy Kierunek jazdy pojazdu jest obliczany na podstawie najdalej położonego punktu wolnego obszaru. Punkt ten jest określany na podstawie odległości od dolnej krawędzi obrazu. Wynikiem jest współrzędna położenia tego punktu w poziomie.

22

23 Rozdział 4 Badania 4.1 Implementacja Wszystkie omawiane algorytmy w rozdziale 3 zostały zaimplementowane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki OpenCV [8]. Implementacja została dokonana zarówno na komputerze PC, jak i urządzeniu mobilnym Komputer PC Aplikacja na komputer PC została napisana z wykorzystaniem języka C++ i wersji OpenCV Ponieważ nie działa ona na urządzeniu docelowym, komputer pokładowy pojazdu autonomicznego, badania przeprowadzone zostały na nagranych filmach. Dzięki takiemu podejściu podczas badania prędkości obróbki obrazu nie jest brany pod uwagę czas, w jakim jest pobierany obraz przez kamerę, a na spowolnienie ma wpływ jedynie czas odczytu pojedynczej klatki z pliku Smartfon Aplikacja działająca na urządzeniu mobilnym została napisana nie tylko w języku C++, co zostało wymuszone strukturą systemu Android, dla którego oprogramowanie pisane jest w języku Java. Warstwa komunikacyjna obsługująca przesył informacji po bluetooth została napisana w języku Java, w którym jest udostępnione API dla komórek pod system Android. Natomiast warstwa algorytmu, złożono obliczeniowo, jest napisana w języku C++. Na potrzeby badań wydajności obróbki obrazu algorytm odcięcia 3.3 został zaimplementowany całościowo zarówno w Javie, jak w C++. W badaniach smartfon pełni rolę komputera pokładowego, obsługującego zadnia wysokopoziomowe. Obsługą silników i serwa sterującego kierunkiem jazdy zajmuje się procesor Qorivva umieszczony na płytce MPC5604B wraz ze sterownikiem silników. Komunikacja pomiędzy smartfonem a sterownikiem niskopoziomowym odbywa się poprzez bluetooth. Schemat systemu przedstawiono na rysunku Prędkość obróbki obrazu Parametrem krytycznym dla algorytmów nawigacji pojazdami autonomicznymi jest czas w jakim zostaje uzyskana informacja o planowanym kierunku jazdy. Dla pojazdów wielkości takich jak omawiany w tej pracy i prędkości przez nich osiąganych (ok.4-5 km/h)

24 22 4. Badania Transmisja danych przez Bluetooth 1,2,3... Pobranie i analiza obrazu Smartfon Obiór danych przesył po UART Moduł HC-05 Odbiór danych i wyliczenie sterowań dla silników Sterownik niskopoziomowy Rysunek 4.1: Schemat systemu. przyjmuje się, iż algorytm powinien dawać pożądaną informację przynajmniej 10 razy na sekundę, by sprostać stawianemu mu zadaniu (utrzymanie pojazdu na drodze). Najbardziej czasochłonnym procesem przy obróbce obrazu jest wielokrotne przeglądanie tablicy z wartościami pikseli. Najłatwiej skrócić ten czas poprzez analizowanie obrazu o mniejszej rozdzielczości, jednak nie zbyt małej, gdyż nie będzie można wyróżnić poszukiwanych przez nas elementów. W omawianych przykładach wykorzystano obraz wielkości 160x120 pikseli Analiza wydajności aplikacji na komputerze PC Na komputerze PC przeprowadzono analizę prędkości obróbki obrazu przez dwa algorytmy: algorytm znikającego punktu, algorytm segmentacji. Do badania użyto filmów nagranych z jazdy samochodem z kamerą ustawioną w obu pozycjach pokazanych na rysunkach 2.2a i 2.2b. Dla algorytmu znikającego punktu uzyskano wynik średnio 70 klatek na sekundę. Szybkość obróbki zależy głównie od ilości odnalezionych linii. Algorytm musi przejrzeć wszystkie i odrzucić te, które nie spełniają założeń. Jednak dla filmów nagranych w realnych warunkach wydajność nie spadła nigdy poniżej 60 klatek na sekundę. By sprawdzić, jak bardzo ilość odnalezionych linii ma wpływ na szybkość algorytmu nagrano film obrazujący żaluzje. Na takim obrazie ilość linii jest znacznie większa niż w normalnej sytuacji, dla realnych warunków algorytm wykrywa od 10 do 20 linii, z których większość jest odrzucana (do dalszych badań jest brane 5-10 odcinków). W opisywanym badaniu po transformacji Hougha należało przejrzeć 70 do 80 odcinków i około połowa brała udział w głosowaniu. Dla tego badania wydajność spadła do 30 klatek na sekundę. W badaniach algorytmu segmentacji wykorzystano te same filmy. Prędkość obróbki obrazu wynosiła średnio 40 klatek na sekundę. Wydajność zależy głównie od ilości od-

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja mobilna ułatwiajaca eliminację

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy w języku polskim Ruchome oko - śledzenie

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Mirosław Słysz System śledzenia oczu, twarzy i ruchów użytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych

PRACA DYPLOMOWA. Politechnika Wrocławska. Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Opracowanie programu komputerowego do symulowania pracy synoptoforu z wykorzystaniem okularów migawkowych Robert Karpiński

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wy d z ia ł E l e k t r o t e c h n i k i, A u t o m a t y k i, I n f o r m a t y k i i E l e k t r o n i k i Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Michał Jegier Nr albumu 173790 Praca dyplomowa magisterska Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie

Bardziej szczegółowo

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian praca dyplomowa magisterska Promotor: Dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Zbigniew Tokarczyk nr albumu 110469 Łódź, luty 2009 r. 1 Spis treści 1.Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Budowa mapy wysokości przy użyciu sześcionożnego robota kroczącego

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Framework testowy dla języka Java

Framework testowy dla języka Java Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Krystian Siuda 3572 Framework testowy dla języka Java Praca magisterska Napisana pod kierunkiem dr inż. Mariusza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL 2 wydanie specjalne video content analysis Spis treści 3 Zacznijmy od szczegółów Waldemar Więckowski 4 Przetwarzanie obrazów w systemach zabezpieczeń Sławomir Maćkowiak, Marek

Bardziej szczegółowo