Podsumowanie osiągnięć obecnej kadencji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie osiągnięć obecnej kadencji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego"

Transkrypt

1 Podsumowanie osiągnięć obecnej kadencji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego III kadencja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego rozpoczęła się w listopadzie 2006 roku. Zawiązana koalicja PO, OBS i PiS musiała opracować strategię, która doprowadzi do oddłużenia powiatu. Budżet roku 2006 wynosił po stronie dochodów 57 mln zł,-, po stronie wydatków 55,8 mln zł,-, natomiast zadłużenie powiatu wynosiło 14,7 mln zł. Istniało również zagrożenie, że powiat zostanie obciążony 48 milionowym długiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej po jego likwidacji. Taka sytuacja uniemożliwiłaby dalsze funkcjonowanie samorządu. Rozwiązaniem były starania o pozyskiwanie jak największej ilości środków zewnętrznych, które umożliwiały spłatę dotychczasowych zobowiązań, jak również dawały możliwość realizacji inwestycji niezbędnych do rozwoju powiatu. Za sprawą podejmowanych działań, na przestrzeni ponad trzech lat działalności, powiat nie tylko spłacił dużą część zobowiązań, ale także poczynił osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach: Budżet Skuteczne działania w pozyskiwaniu środków zarówno z funduszy zagranicznych jak i krajowych oraz rozwinięcie współpracy z gminami zaowocowało zwiększaniem dochodów powiatu. W 2007 roku powiat dzierżoniowski zaciągnął, na preferencyjnych warunkach, kredyt który umożliwił spłatę wierzytelności cywilnoprawnych ZOZ-u w likwidacji. Dzięki szybkiej spłacie, wierzyciele zgodzili się na pomniejszenie wartości długu. 8 mln kredytu pozwoliło spłacić 12 mln wcześniejszych zobowiązań. Tym samym zadłużenie szpitala w likwidacji zmalało do 36 mln. Kształt budżetu na koniec 2007 r. Dochody ,36 zł Wydatki: ,04 zł Zadłużenie: ,84 zł (powiększone o 8 mln kredytu zaciągniętego na spłatę wierzytelności cywilnoprawnych ZOZ-u w likwidacji). Kształt budżetu na koniec 2008 r. Dochody: ,55 zł Wydatki: ,57 Nadwyżka: ,98 Zadłużenie: ,84 Kształt budżetu na koniec 2009 r. Dochody: ,43 Wydatki: ,08 Nadwyżka: ,35 Zadłużenie: ,84 Szacunkowe zadłużenie powiatu na koniec 2010 r zł Zadłużenie ZOZ-u w likwidacji już tylko z tytułu wierzytelności publicznych (ZUS) 35 mln.

2 Pozyskane środki zewnętrzne Przedstawiony wykres wyraźnie pokazuje dynamikę wzrostu pozyskiwanych przez powiat dzierżoniowski środków zewnętrznych. Bardzo duży wzrost pozyskanych środków krajowych w 2009 roku był możliwy dzięki uruchomieniu narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozyskane w jego ramach dotacje pozwoliły zmodernizować znaczną część dróg w powiecie dzierżoniowskim. Dzięki pozyskanym, przez powiat i inne jednostki powiatowe, środkom zewnętrznym możliwa była realizacja takich inwestycji jak: Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, polegająca na: przebudowie dachu i stropu, wykonaniu instalacji odgromowej, przyłącza wody oraz instalacji p.poż. hydrantowej wraz z hydrofornią (całkowity koszt inwestycji 1,3 mln zł.) budowa kompleksów boisk sportowych przy szkołach zarządzanych przez powiat (2 mln zł.), budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym (7,5 mln zł), rozbudowa Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie (budowa nowoczesnej izby przyjęć i bloku operacyjnego) (6 mln zł). Środki zewnętrzne dały także możliwość realizacji szeregu zadań z zakresu działań tzw. miękkich. Należą do nich między innymi: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (20 mln pozyskanych środków), aktywna integracja osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (553 tys. zł pozyskane z UE w 2009 roku),

3 organizacja wymiany i praktyk zagranicznych dla młodzieży (blisko 2 mln dotacji w 2009 roku). Od 2007 do 2009 roku powiat dzierżoniowski pozyskał blisko 15,5 mln zł środków zewnętrznych. Ta wartość dotyczy jedynie tych środków, które do końca 2009 roku zostały przelane na konto powiatu. Należy również do nich doliczyć środki, które wpłyną do kasy po zakończeniu realizacji określonego zadania. Są to m.in.: 1 mln zł na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie, ponad 850 tys. zł na Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową bazy danych i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji oraz udostępnieniem nowych publicznych usług dla obywateli 660 tys. zł na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Bielawie w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012, ponad 1,6 mln zł na remont dróg powiatowych z Jodłownika do Kietlic i z Ostroszowic do Bielawy Do ogólnej kwoty należy także doliczyć środki pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz Szpital Powiatowy. Są to m.in.: 4,3 mln zł na dobudowę szpitalnego bloku operacyjnego wraz z izbą przyjęć i podjazdem dla karetek, wymianę windy oraz zakup nowej karetki, ponad 20 mln zł pozyskane przez PUP na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Oraz środki pozyskane przez szkoły ponadginazjalne przeznaczane na organizację wymiany i praktyk zagranicznych dla młodzieży Zliczając wszystkie środki pozyskane przez powiat dzierżoniowski i pozostałe jednostki powiatowe w samym tylko 2009 roku łączna ich kwota wyniosła blisko 25 mln zł. Liczne inicjatywy podejmowane w 2010 roku pozwalają szacować, że na koniec grudnia kwota ta będzie porównywalna, a nawet wyższa.

4 Infrastruktura drogowa Z roku na rok powiat zwiększa środki, które przeznacza na inwestycje i remonty nawierzchni drogowych. Tylko w tym roku środki zabezpieczone na poprawę infrastruktury drogowej wynoszą 12 mln. zł. Dzięki temu na przestrzeni niespełna 4 lat udało się wyremontować blisko 25 % wszystkich nawierzchni dróg powiatowych. W latach wyremontowano łącznie mb dróg powiatowych oraz mb chodników dla pieszych. Doliczając do ilości wykonanych nakładek te wykonane w 2010 roku całkowita ilość nowych nawierzchni wynosi 45 km. Dla przypomnienia wcześniej w ciągu 8 lat wykonano niecałe 3 km. Zwiększenie wydatków na infrastrukturę drogową było możliwe dzięki rezerwowaniu w budżecie znacznie większych środków przeznaczanych na remonty, konsekwentnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych m.in. z tzw. schetynówek czyli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dzięki współpracy z gminami, które współfinansują remont dróg znajdujących się w ich obrębie terytorialnym. Sprzyjająca obecnie pogoda pozwoliła w szybkim tempie zrealizować kolejne prace drogowe. Nową nawierzchnię ułożono na drodze z Kamionek w kierunku Przełęczy Jugowskiej (6 km) oraz blisko 7,2 kilometrowym odcinku dwóch przecinających się dróg z Jodłownika do Kietlic i z Bielawy do Ostroszowic. Koszty remontów cząstkowych dróg oraz ich utrzymania uległy pomniejszeniu poprzez zakup dla ZDP nowych urządzeń. Nabyto m.in. samochód dostawczy, ciężki samochód ciężarowy (jako nośnik innych urządzeń), termos do przewozu i magazynowania masy asfaltowej,

5 piaskarkę, agregat do wytwarzania solanki i pług do zimowego utrzymania dróg, malowarkę do znaków poziomych, piły mechaniczne, itp. Polepszono jakość wykonywanych prac utrzymaniowych oraz stworzono możliwość szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości na drogach wojewódzkich. Było to możliwe dzięki przejęciu ich od województwa dolnośląskiego do zarządzania bezpośrednio przez powiat dzierżoniowski. Bezrobocie Na koniec 2006 roku bezrobocie w powiecie dzierżoniowskim kształtowało się na poziomie 29,1 %. W ostatnich danych przygotowanych przez urząd pracy, na koniec miesiąca czerwca 2010 r. wyniosło ono 22,4 %. Na przestrzeni dwóch lat PUP udzielił łącznie ponad 600 dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, a blisko 200 przedsiębiorcom zrefundował koszty utworzenia dodatkowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Do końca maja b.r. Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 13 giełd pracy, w których uczestniczyło 796 osób, a ok. 4 tys. osób wzięło udział w tegorocznych Powiatowych Targach Pracy. Od 2007 do 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponad 20 mln zł, które przeznaczył na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W roku 2010 kwota pozyskanych środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL wynosi blisko 8 mln zł.

6 Służba Zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji na koniec 2006 roku posiadał zadłużenie w wysokości 48 mln. zł. Dzięki powołaniu nowego szpitala funkcjonującego jako spółka prawa handlowego uniknięto obawy pozbawienia powiatu placówki opieki medycznej. Głównym celem tej zmiany było umożliwienie pozyskiwania dodatkowych środków. Spółka oprócz usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia może dziś dodatkowo świadczyć usługi odpłatne. Poza tym ma większe możliwości korzystania ze środków unijnych oraz dostęp do kredytów. W 2008 roku doprowadzono do całkowitej spłaty wierzytelności cywilnoprawnych ZOZ-u w likwidacji. Obecnie do spłaty pozostało szacunkowo jeszcze ok. 35 mln zł, ale aktywne działania powiatu dzierżoniowskiego zmierzają ku pozytywnemu zakończeniu tej sprawy. Ministerialny program oddłużenia przekształcanych placówek medycznych daje możliwość całkowitej spłaty zadłużenia. Powiat uzupełnił już wymaganą dokumentację, teraz tylko czeka na decyzję Ministerstwa Zdrowia. Podejmowane przez spółkę działania pokazują, że decyzja o przekształceniu była słuszna. Od momentu powstania spółki porządkowane są sprawy organizacyjne szpitala. Jednostka notuje dodatnie wyniki finansowe za poszczególne lata, a zaoszczędzone środki w całości przeznaczane są na rozwój placówki. W połowie przyszłego roku Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie będzie dysponował nowoczesną izbą przyjęć oraz usytuowanym obok niej blokiem operacyjnym. Znajdą się one w wybudowanym pawilonie, który powstanie w miejscu starego łącznika. Na realizację tej inwestycji szpital powiatowy w zeszłym roku pozyskał z Unii Europejskiej dotację w wysokości blisko 4 mln. zł. W budynku Matki i Dziecka Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie zainstalowano nową windę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 258 tys. zł. Nowy wygląd zyskają sale porodu rodzinnego i cesarskiego cięcia. Sale chorych będą klimatyzowane, a łazienki zostaną wyremontowane. Za kilka dni do szpitala trafi także nowa karetka. W szpitalu w Bielawie zrestrukturyzowano oddział internistyczny, w jego miejsce utworzono Zakład Opieki Leczniczej. Zarówno w budynku dzierżoniowskiego jak i bielawskiego szpitala wyremontowano dach. W niedługim czasie teren szpitala w Bielawie zostanie ogrodzony, a na wydzielonym terenie powstaną parkingi. Edukacja Pomimo niżu demograficznego sieć szkół ponadgimnazjalnych pozostała w niezmienionej ilości. Dzięki termomodernizacji znacznie obniżono koszty eksploatacji cieplnej niektórych obiektów powiatowych. Modernizacji podlegały budynki: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie (budynek główny i sala gimnastyczna), Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, a także Domu Dziecka w Pieszycach i jego filia w Dzierżoniowie (łącznie 3 budynki), Filia Domu Pomocy Społecznej w Niemczy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Obecnie trwają prace przy realizacji największej inwestycji oświatowej ostatnich lat. Przy II Liceum Ogólnokształcącym powstaje hala sportowa, która będzie w stanie pomieścić na widowni 150 osób. Całkowita kwota budowy nowej hali wyniesie zł. W ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej na Dolnym Śląsku w latach powiat na realizację tej inwestycji pozyskał dotację 1 mln. zł.

7 Generalny remont Sali gimnastycznej przeprowadzono także w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie, a przy Zespole Szkół w Bielawie wraz z nadejściem jesieni powstanie kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik Powiat dzierżoniowski dostosowuje również swoje obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. W te wakacje w ZSO w Dzierżoniowie wyremontowane zostaną łazienki, a do starego budynku II LO w Dzierżoniowie zostanie dobudowany łącznik wraz z winda umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych do wszystkich pięter. Gospodarka nieruchomościami powiatowymi Brakujących w budżecie powiatu środków powiat szukał m.in. w sprzedaży zbędnego mienia. W 2007 r. wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły blisko 4 mln. zł, a w roku ,7 mln. zł. Sprzedaż mienia pozwoliła nie tylko zwiększyć wpływy do kasy powiatu. Umożliwiło to także zagospodarowanie nieużytkowanych dotąd obiektów. Pomimo trzech przetargów nie udało się, jak dotąd, sprzedać nieruchomości położonych w Roztoczniku. Po sprzedaży kompleks pałacowo-parkowy mógłby odzyskać swoją dawną świetność, a środki uzyskane z transakcji pozwoliłyby powiatowi na realizację kolejnych inwestycji. Obecnie nieruchomość wystawiona jest na sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Starostwo Powiatowe i jednostki powiatowe Efektywne wykorzystanie budżetu powiatu oraz zmniejszenie kosztów własnych Starostwa Powiatowego było możliwe dzięki reorganizacji wydziałów Starostwa Powiatowego. Ograniczono zbędną liczbę wydziałów oraz zredukowano ilość etatów. Zrezygnowano z przeniesienia siedziby starostwa do nowego budynku byłej przychodni przy ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie. Zlikwidowano Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz połączono Powiatowe Centrum Doradztwa Edukacyjnego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wszystkie te działania były możliwe dzięki współpracy wszystkich radnych koalicji PO, OBS i PiS. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 POWIAT MIĘDZYCHODZKI 1998-2008 Spis treści Historia Powiatu Międzychodzkiego 5 Rada Powiatu Międzychodzkiego w latach 1998-2008 9 Powiat w liczbach 13 Oświata i kultura 16 Drogi powiatowe 19 Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010 INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010 Szanowni Państwo. Na zakończenie III kadencji samorządu Powiatu Zambrowskiego w dużym skrócie chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze działania przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia 18.04.2008 r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Powiat Leski z najwyższą dotacją!

Powiat Leski z najwyższą dotacją! Bezpłatny kwartalnik Powiatu Leskiego NR 6 Marzec 2013 adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl telefon: (13) 469 7124 www.powiat-leski.pl Atrakcyjne działki na sprzedaż! Więcej na str. 6-7 W NUMERZE Powiat

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo