Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II. Wymiana doświadczeo miast europejskich w ramach programu URBACT II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II. Wymiana doświadczeo miast europejskich w ramach programu URBACT II"

Transkrypt

1 I R M Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II Wymiana doświadczeo miast europejskich w ramach programu URBACT II LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium nr 2 Zintegrowany rozwój miast Katowice, 4 5 kwietnia 2011 r. INSTYTUT ROZWOJU MIAST W KRAKOWIE Jerzy Adamski

2 THE EUROPEAN URBAN CHARTER This Declaration arises from the European Urban Charter, adopted by the Council of Europe's Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) on 18 March 1992, A. THE EUROPEAN DECLARATION OF URBAN RIGHTS (1) CONSIDERING that the exercise of the following rights should be based upon solidarity and responsible citizenship implying an equal acceptance of duties, citizens of European towns have a right to: 1. SECURITY:- to a secure and safe town, free, as far as possible, from crime, delinquency and aggression; 2. AN UNPOLLUTED AND HEALTHY ENVIRONMENT:- to an environment free from air, noise, water and ground pollution and protective of nature and natural resources; 3. EMPLOYMENT:- to adequate employment possibilities; to a share in economic development and the achievement thereby of personal financial autonomy;

3 THE EUROPEAN URBAN CHARTER 4. HOUSING:- to an adequate supply and choice of affordable, salubrious housing, guaranteeing privacy and tranquillity; 5. MOBILITY:- to unhampered mobility and freedom to travel; to a harmonious balance between all street users - public transport, the private car, the pedestrian and cyclists; 6. HEALTH:- to an environment and a range of facilities conducive to physical and psychological health; 7. SPORT AND LEISURE:- to access for all persons, irrespective of age, ability or income, to a wide range of sport and leisure facilities; 8. CULTURE: - to access to and participation in a wide range of cultural and creative activities and pursuits; 9. MULTICULTURAL INTEGRATION:- where communities of different cultural ethnic and religious backgrounds co-exist peaceably; 10. GOOD QUALITY ARCHITECTURE AND PHYSICAL SURROUNDINGS:- to an agreeable, stimulating physical form achieved through contemporary architecture of high quality and retention and sensitive restoration of the historic built heritage;

4 THE EUROPEAN URBAN CHARTER 11. HARMONISATION OF FUNCTIONS:- where living, working, travelling and the pursuit of social activities are as closely interrelated as possible; 12. PARTICIPATION:- in pluralistic democratic structures and in urban management characterised by co-operation between all the various partners, the principle of subsidiarity, information and freedom from overregulation; 13. ECONOMIC DEVELOPMENT: - where the local authority, in a determined and enlightened manner, assumes responsibility for creating, directly or indirectly, economic growth; 14. SUSTAINED DEVELOPMENT:- where local authorities attempt to achieve reconciliation of economic development and environmental protection; 15. SERVICES AND GOODS:- to a wide range of accessible services and goods, of adequate quality, provided by the local authority, the private sector or by partnerships between both; 16. NATURAL WEALTH AND RESOURCES:- to the management

5 THE EUROPEAN URBAN CHARTER 16. NATURAL WEALTH AND RESOURCES:- to the management and husbanding of local resources and assets by a local authority in a rational, careful, efficient and equitable manner for the benefit of all citizens; 17. PERSONAL FULFILMENT:- to urban conditions conducive to the achievement of personal well-being and individual social, cultural, moral and spiritual development; 18. INTER-MUNICIPAL COLLABORATION:- in which citizens are free and encouraged to participate directly in the international relations of their community; 19. FINANCIAL MECHANISMS AND STRUCTURES:- enabling local authorities to find the financial resources necessary for the exercise of the rights as defined in this Declaration; 20. EQUALITY:- where local authorities ensure that the above rights apply to all citizens, irrespective of sex, age, origin, belief, social, economic or political position, physical or psychological handicap.

6 EUROPEJSKA RADA URBANISTÓW NOWA KARTA ATEŃSKA 2003 Wizja miast XXI wieku Lizbona, 20 listopada 2003 r. Rada przedstawia Wizję przyszłości miast europejskich, wyrażającą szeroko podzielane poglądy europejskich urbanistów Jest to wizja sieci miast, które: zachowują bogactwo i zróżnicowanie kulturowe wynikające z ich długiej historii i umiejętnie łączą swą teraźniejszość i przyszłość z przeszłością; są powiązane w sieci o wielorakim znaczeniu i funkcji; są twórcze i konkurencyjne, ale jednocześnie są zdolne do współpracy i wzajemnie się uzupełniają ; przyczyniają się w decydującym stopniu do dobrobytu i wygodnego życia ich mieszkańców; łączą harmonijnie środowisko zurbanizowane ze środowiskiem przyrodniczym.

7 Bristol Accord - Porozumienie z Bristolu Wnioski z nieformalnego spotkania ministrów i reprezentantów krajów europejskich w grudniu 2005 r. określające charakterystykę społeczności trwałego rozwoju

8 BRISTOL ACCORD Społeczności trwałego rozwoju to miejsca, w których ludzie chcą mieszkać i pracować, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Społeczności trwałego rozwoju urzeczywistniają też zasady zrównoważonego rozwoju. Równoważą i integrują wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe, zaspokajając potrzeby dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Społeczności trwałego rozwoju są zróżnicowane, odzwierciedlając tym samym lokalne warunki, w jakich istnieją. Niemniej jednak, wszystkie one powinny być: AKTYWNE, INTEGRUJĄCE I BEZPIECZNE sprawiedliwe, tolerancyjne i spójne z silną kulturą lokalną i innymi działaniami, w których uczestniczy dana społeczność DOBRZE ZARZĄDZANE z efektywnym i integrującym udziałem członków danej społeczności, posiadające system przedstawicielski i przywództwo DOBRZE SKOMUNIKOWANE zapewniające dobre usługi transportowe i komunikację, łączące mieszkańców z miejscami pracy, nauki, placówkami ochrony zdrowia, itp. ośrodkami usług DOBRZE OBSŁUGIWANE zapewniające usługi świadczone przez sektor państwowy, prywatny i wolontariat, odpowiednie dla potrzeb mieszkańców i dostępne dla wszystkich WRAŻLIWE NA KWESTIE EKOLOGICZNE zapewniające ludziom miejsca do życia, które zachowują wzgląd na środowisko naturalne DOBRZE PROSPERUJĄCE charakteryzujące się kwitnącą, zróżnicowaną i innowacyjną gospodarką lokalną DOBRZE ROZPLANOWANE I ZBUDOWANE posiadające wysokiej jakości środowisko zbudowane oraz środowisko naturalne ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIM RÓWNE SZANSE w tym członkom innym wspólnot, obecnie i w przyszłości

9 KARTA LIPSKA w sprawie Europejskich Miast Zrównoważonych Wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju miejskiego Polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego oznacza dla nas jednoczesne i sprawiedliwe uwzględnianie obaw i interesów związanych z rozwojem miejskim. Polityka ta jest procesem, w ramach którego następuje koordynacja kluczowych obszarów polityki miejskiej z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu. Konieczne jest zaangażowanie podmiotów gospodarczych, zainteresowanych stron i ogólnie społeczeństwa..

10 KARTA LIPSKA w sprawie Europejskich Miast Zrównoważonych Zalecamy, aby miasta europejskie rozważyły opracowanie programów zintegrowanego rozwoju dla miasta jako całości. Te narzędzia planowania ukierunkowane na proces wdrażania powinny: - opisywać mocne i słabe strony miast i dzielnic w oparciu o analizę bieżącej sytuacji, - określać spójne cele rozwoju dla obszaru miejskiego i tworzyć wizję dla miasta, - koordynować różne terytorialne, sektorowe i techniczne plany i strategie oraz zapewniać, że planowane inwestycje przyczynią się do promowania równomiernego rozwoju obszaru miejskiego, - koordynować i skupiać pod względem przestrzennym wykorzystanie funduszy przez uczestników sektora publicznego i prywatnego oraz - być koordynowane na poziomie lokalnym i miejskim oraz angażować obywateli i innych partnerów, którzy mogą wnieść znaczny wkład w kształtowanie przyszłej jakości każdego obszaru w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i ekologicznym. Koordynacja na poziomie lokalnym i miejskim musi zostać wzmocniona.

11 WIZJA - PRAKTYKA - PROBLEMY 1. Możliwości realizacji zasad zintegrowanego podejścia w istniejących uwarunkowaniach prawnych dot. planowania rozwoju na szczeblu lokalnym oraz na tle propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w sferze planowania przestrzennego. 2. Potencjalnych celów zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem przestrzennym gmin. 3. Relacji horyzontalnych (obszary problemowe, sektory) i wertykalnych (spójności z dokumentami i działaniami strategicznymi poziomu krajowego i regionalnego, międzygminnego) strategicznych dokumentów gminy. 4. Potencjalnych stref integracji planowania i zarządzania (obszary problemowe, sektory, organizacja, procedury, bazy informacyjne, budżet gminy, wieloletni plan inwestycyjny, plany rewitalizacji, plany miejscowe, inne instrumenty) w odniesieniu do etapów planowania i zarządzania rozwojem przestrzennym (diagnoza, prognoza, scenariusze rozwoju, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). 5. Partycypacji społecznej i partnerstwa publiczno-prywatnego na poszczególnych etapach planowania i zarządzania rozwojem przestrzennym. 6. Wstępnych założeń dot. formy i zakresu dokumentów integrujących plany rozwoju.

12 I R M Dziękuję za uwagę INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie INSTITUTE OF URBAN DEVELOPMENT

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

RAPORT studia sukcesu wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu

RAPORT studia sukcesu wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu Projekt pn. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO TRUST RESPONSIBILITY LEADERSHIP

ZAUFANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO TRUST RESPONSIBILITY LEADERSHIP PRZYWÓDZTWO LEADERSHIP ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILITY ZAUFANIE TRUST / DEAR EMPLOYEES AND COLLEAGUES, LIST PREZESA ZARZĄDU / Notice from the President of the Management Board 3 NASZE WARTOŚCI / Our values

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Wprowadzenie Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku wpłynął nie tylko na wzrost

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w ŁODZI JUBILEUSZ 10-lecia WSAP Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody,

Bardziej szczegółowo

Miasta-ogrody. Budowanie przewagi konkurencyjnej małych miast case study Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Miasta-ogrody. Budowanie przewagi konkurencyjnej małych miast case study Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów ZNUV 2015;40;71-82 71 Anna Ostrowska-Tryzno Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Miasta-ogrody. Budowanie przewagi konkurencyjnej małych miast case study Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Centrum Europejskich Studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo