MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW IV SEMINARIUM POWIATOWEGO: SIŁA PARTNERSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW IV SEMINARIUM POWIATOWEGO: SIŁA PARTNERSTWA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, PODDZIAŁANIE INNOWACYJNA NYSA MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW IV SEMINARIUM POWIATOWEGO: SIŁA PARTNERSTWA pt.: Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. w dniu 9 sierpnia 2012 roku w Nyskim Muzeum ul. Biskupa Jarosława 11 w ramach projektu Innowacyjna Nysa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizatorzy seminarium: Powiat nyski i Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Eksperci Partnerstwa Lokalnego Jadwiga Olszowska Urban i Janusz Dubajka Nysa 9 sierpnia 2012

2 Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. Program 1. Przedstawienie programu IV seminarium z cyklu Siła Partnerstwa w powiecie nyskim i omówienie diagnozy społeczno-gospodarczej wypracowanej przez uczestników I, II i III seminarium. 2. Co to jest program lokalny? Strategia rozwoju lokalnego w gminie i powiecie 3. Co to jest projekt?. Cykl Zarzadzania projektem. 4. Wprowadzenie do warsztatu IV: Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu. Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego w powiatach projekty gospodarcze 5. Tworzenie propozycji projektów rozwoju lokalnego opartych na wypracowanej diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu nyskiego - praca uczestników IV seminarium w 4 grupach tematycznych. Każda grupa proponuje 4 projekty gospodarcze z zakresu: Uszczelniania lokalnych wycieków z firm, instytucji i, gmin, powiatu, Wsparcia istniejących firm, instytucji i z powiatu Zachęcania mieszkańców powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Przyciągania z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu 6. Prezentacja wyników pracy grup projektowych wybrani Liderzy z grup. 7. Ranking propozycji projektów. 8. Podsumowanie dnia i zakończenie IV seminarium Na warsztacie IV zadaniem każdej z grup było wypracowanie 4 propozycji projektów społeczno - gospodarczych rozwiązujących problemy w zakresie: 1. Uszczelniania lokalnych wycieków z firm, instytucji i, gmin i powiatu nyskiego. 2. Wsparcia istniejących firm, instytucji i z powiatu nyskiego. 3. Zachęcania mieszkańców powiatu nyskiego do tworzenia nowych firm, instytucji i. 4. Przyciągania z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu nyskiego.

3 MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SEMINARIUM Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA I Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Tereny inwestycyjne - brak uzbrojenia - brak zainteresowania działaniami w powiecie Tworzenie aglomeracji nyskiej: Rozwój infrastruktury turystycznej: Dolina słodyczy klaster Inicjacja turystycznych, kulturalnych, gospodarczych w ramach partnerstwa Brak inkubatora przedsiębiorczości Opracowanie katalogu powiatowych firm chętnych do współpracy - wymiana usług Brak inkubatora Brak doradztwa Brak funduszy gwarancyjnych Brak: Wody termalne Studia magisterskie NOR - infrastruktura Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Brak $, EUR do kapitału NGOs Drogie kredyty + procedury Niski poziom wykształcenia Słabo rozwinięte szkolnictwo zawodowe Brak ofert pracy Brak fachowców Brak mostów i łączności między gminami Komunikacja publiczna Brak aktywnego III sektora Brak doradztwa prawnego i finansowego Brak studiów magisterskich Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Brak środków na zagospodarowanie fortów, na źródła geotermalne Słaba infrastruktura przy jeziorach Wysokie koszty uruchomienia firmy Wysokie koszty utrzymania społeczności - wynagrodzenia Nieuzbrojone tereny strefy Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania Zintegrowanie gmin w ramach powiatu Inkubator przedsiębiorczości, III sektora i fundusz poręczeń, kredyty Komunikacja i infrastruktura ( PKS, drogi, mosty, kolej)

4 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i AGLOMERACJA NYSKA Kalendarz Wydarzeń Pojezierza Górskiego Co, Gdzie, Kiedy Projekt łączy wszystkie gminy powiatu nyskiego i powiat nyski w spójną całość w dziedzinie promocji i informacji w zakresie kultury, sportu, turystyki, gospodarki. Działaniem projektu jest opracowanie wspólnej identyfikacji wizualnej dla regionu, informowanie o tworzonej i bogatej ofercie z pojezierza górskiego (wydawnictwo, internet, mobile, stojaczki punkty itp.) 1. Każdy sobie rzepkę skrobie współpraca gmin, powiatu w opracowaniu oferty 2. Wspólna promocja regionu 3. Pobudzenie ciekawości lokalnej społeczności 4. Gotowa oferta dla społeczności z zewnątrz 5 (dziennikarz, fotoreporter, informatyk, grafik) Lokalna społeczność Społeczność z zewnątrz Przedsiębiorcy (transport, turystyka, gastronomia, biura turystyczne) Jednostki samorządowe (domy kultury, muzeum) Uczelnie (PWSZ, Gimnazja) III sektor Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Centrum inicjatyw społeczno gospodarczo finansowych powiatu nyskiego Uruchomienie Inkubatora przedsiębiorczości i instytucji III sektora (fundusz poręczeń) Wsparcie dla nowych, wsparcie merytoryczne, generowanie nowych miejsc pracy, ułatwienia przy zdobywaniu funduszy osób stałych pracowników Początkujący przedsiębiorcy oraz firmy rozwijające się Samorządy lokalne Nowa jakość, Inkubator czynny

5 Pomysł 3 projektu gospodarczego III Zasada Ożywienia Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Mobilni w powiecie. Poprawa komunikacji i infrastruktury (drogowej, rowerowej, kolejowej) Ułatwiony dojazd do miejsc pracy (bezpośrednie kolejowe z Wrocławia), połączenie gmin wspólną trasą rowerową (bezpieczna), poprawa warunków prowadzenia biznesu i otoczenia turystycznego Branża transportowa - na stałe, branża budowlana - czasowo Mieszkańcy powiatu nyskiego, turyści Władze centralne, samorządowe, przedsiębiorcy Pomysł 4 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Nowa ziemia S.A.G. w każdej gminie Strefa aktywności gospodarczej (ulgi podatkowe, uzbrojenie terenów, aktualne plany zagospodarowania przestrzennego) Pojawienie się inwestorów, zmniejszenie bezrobocia, ożywanie gospodarcze miejsc pracy Przedsiębiorcy mieszkańcy Władze samorządowe i przedsiębiorcy

6 Pomysł 5 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu NYSKIE TERMY Budowa Aquaparku (wykorzystujący wody termalne (ewentualnie) na terenie obecnego NOR-u) Rozwój turystyki i rekreacji, bezrobocie ok. 60 Mieszkańcy i turyści Wszyscy są za

7 Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA II Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Emigracja zarobkowa Turystyka Zbyt wysokie koszty pracy Brak współpracy biznesu z nauką Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Brak inwestorów Brak wsparcia dla biznesu lokalnego Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Brak dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy Trudno dostępne finansowanie (kredyty) Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania Utworzenie funduszu gwarancyjnego dla inwestorów / spółki celowe z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o dofinansowanie Zwolnienia okresowe z podatku od nieruchomości Promocja produktów w regionie i poza III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Zbyt wysokie koszty pracy Brak promocji przedsiębiorczości Brak współpracy przedsiębiorców Klaster produktów spożywczych Inkubator przedsiębiorczości i Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej Niechęć do założenia firm poparta brakiem wiedzy Uzbrojenie podstrefy wsie Utworzenie rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości posiadającego bazę branżową Utworzenie inkubatora Ścieżki, trasy rowerowe/poprawa bazy rekreacyjnej Uzbrojone wsie

8 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i Biznes Gwarantowany Utworzenie lokalnego (powiatowego) funduszu gwarancyjnego dla inwestorów. Pobudzenie aktywności inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja gospodarcza regionu, rozwiązanie problemu kredytowania inwestycji. Obsługa funduszu 4 do 5 osób 100 osób ( ok. 4-5 firm ) Inwestorzy mający zapewnienie finasowania inwestycji ze środków m.in. unijnych bądź krajowych Istniejące a Przedsiębiorcy, samorządy lokalne, III sektor, stowarzyszenia Przekonanie samorządów lokalnych do udzielania gwarancji Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Dobre, bo Nyskie Promocja lokalnych produktów w regionie i poza, promocja tworzona na bazie inkubatora przedsiębiorczości Zaniżone dochody firm, podatki do instytucji poprawiają kondycje firm, utrzymuje bądź zwiększa ilość miejsc pracy, poprawia konkurencyjność na rynku 10 Firmy, mieszkańcy, region, bezrobotni, ludzie chcący zmienić miejsce pracy bądź kwalifikacje PUP, OCRG, inkubator przedsiębiorczości, samorządy

9 Pomysł 3 projektu gospodarczego III Zasada Ożywienia Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Kowal biznesu + Matecznik biznesu - Inkubator przedsiębiorczości Utworzenie rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości Powstanie bazy branżowej rozwiązuje problem nietrafionych inwestycji, zachęca i wspiera pomysły przedsiębiorcy 15 miejsc pracy Nowo powstałe a potencjalni przedsiębiorcy, bezrobotni Samorząd gminny, powiatowy, PUP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomysł 4 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Regionalny park przemysłowy Uzbrojenie regionalnego parku przemysłowego w Nysie - koncepcja uzbrojenia woda, kanalizacja, gaz, prąd, drogi. Stwarza tereny inwestycyjne, podnosi atrakcyjność gospodarczą regionu, przyciąga inwestorów, zmniejsza problem bezrobocia, poprawia jakość życia mieszkańców, poprawia sytuację demograficzną, zatrzymuje emigrację. 150 Region, przedsiębiorcy, mieszkańcy Gmina, powiat, ANR, WSSE

10 Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA III Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Niewykorzystane możliwości turystyczne Emigracja zarobkowo edukacyjna Jeziora, góry, lasy Zabytki, klastry Studenci, MGR Brak partnerstwa III sektorów Nie znają się przedsiębiorcy Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Skomplikowane procedury pozyskiwania środków z PFRON Duża ilość banków Brak doradztwa prawnego, finansowego za darmo dla nowych firm Chęci do działania Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Słaba promocja produktu turystycznego Słaba promocja gminy Brak aktywnego NGO Zwiększenie marketingu produktu turystycznego Inkubator NGO i przedsiębiorczości Za mało środków na rozpoczęcie działalności Słaba współpraca I, II sektora Brak funduszu poręczeń Strefa ekonomiczna Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania Turystyka, promocja i sprzedaż razem Biuro podróży w Nysie Baza firm, aktualizacja przez przedsiębiorców Partnerstwo cykliczne III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Inkubator firm Strefa ekonomiczna Brak uzbrojenia strefy Brak obwodnicy Oświata zawodowa Bezrobocie Dobre położenie Brak wiedzy prawnej Przewlekłe procedury Brak oryginalności Ludzie z chęciami PWSZ Dostęp do autostrady (Czechy) Wody geotermalne ( brak ) Brak współpracy ZPC i innych cukierników Centrum badawcze Wody termalne Duża ilość ZPC Inkubator przedsiębiorczości Ośrodek wsparcia NGO Projekt edukacyjny Przedsiębiorcza piątka Forum NGO Zagospodarowanie wód geotermalnych

11 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i Biuro turystyczne turystyka w powiecie Biuro turystyczne, które organizuje wycieczki wyłącznie regionalne, pokazuje walory powiatu : - wycieczki (wirtualne, piesze, rowerowe, na wózkach, balonem, helikopterem, paralotnia) - foldery promujące powiat - atrakcje (diabelskie, anielskie, szalone, zakręcone, słodkie, kwaśne, gorzkie) Stworzenie miejsc pracy w turystyce dla ludzi lokalnych Promocja lokalnych produktów i sprzedaż 20 osób + Osoby bezrobotne (dostaną prace), przedsiębiorcy (bo ich produkty będą promowane) Mieszkańcy powiatu III sektor, PWSZ, powiat, gminny, przedsiębiorcy Stworzenie Rower miejski i system karty typu Urban Card (karta turystyczna) Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Nyskie Forum Organizacji Pozarządowych Forum, jako forum współpracy, pozyskiwania partnerów do projektów, rzecznictwo NGO, program współpracy z NGO Brak współpracy Brak wiedzy prawnej w tworzeniu NGO Brak aktywności NGO Małe zainteresowanie konsultacjami społecznymi 5 Organizacje pozarządowe Samorząd i NGO W ramach projektu UE

12 Pomysł 3 projektu gospodarczego III Zasada Ożywienia Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Przedsiębiorcza 5 Uczestnicy projektu przejdą kursy e-learningowe dotyczące zakładania działalności jednoosobowej, dzięki nabytej wiedzy ( ) Szkolenia praktyczne, prowadzenie bloga / biznesplan, doradztwo Brak wiedzy prawnej przy tworzeniu firm, lęk przed zakładaniem działalności, jak korzystać z dotacji UE 10 + Grupa docelowa: Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, studenci Ośrodki wychowawcze (MOW, Jesienica i Paczków, dom dziecka) Stowarzyszenie P:P, gminy z powiatu Nagrody: szkolenia turystyczne + materiały Gotowy pomysł na firmę + wsparcie Pomysł 4 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Źródła młodości na ziemi nyskiej Zagospodarowanie wód termalnych, budowa Aquaparku, ogrzewanie mieszkań wykorzystanie cennych zasobów geotermalnych niosących zdrowie i rozwój turystyki oraz nowe miejsca pracy. Zorganizowanie polskiej grupy kapitałowej z udziałem starostwa i gminy. Droga energia, drogie ogrzewanie, monopol NECU 50 i więcej Turyści, mieszkańcy, inwestorzy III sektor, gmina, powiat, biznes Realizacja z projektów UE (twórca projektu o istnieniu i wykorzystaniu wód geotermalnych w Nysie Franciszek Wiśniewski

13 Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA IV Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Emigracja zarobkowa wykształconych kadr w tym młodzieży Słaba współpraca i brak porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi a przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Słabo rozwinięte szkolnictwo zawodowe przystosowujące do pracy w ach Brak preferencji dla osób zatrudniających absolwentów szkół Brak wsparcia w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Brak umiejętności promocji i sprzedaży posiadanej oferty turystycznej Mała wiedza i zbyt skomplikowany system dotacji i środków oraz słaba promocja regionu Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Brak doradztwa księgowego i prawnego oraz systemu (powiatowego) ulg i preferencji dla nowych firm Przygotowanie terenów i ich infrastruktury technicznej pod działalność gospodarczą i przemysłową Lepsze traktowanie biznesu obcego niż biznesu lokalnego Wspólna i spójna polityka wsparcia nowych inwestycji oraz nowych działalności oraz złagodzenie i uproszczenie procedur ich tworzenia Brak kapitału, wysoko oprocentowane kredyty Niechęć do zakładania własnych firm Mała dostępność infrastruktury kulturalnonaukowej oraz budownictwa mieszkaniowego (taniego)

14 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i Promujemy i sprzedajemy produkty powiatu nyskiego Produkty lokalne w turystyce: Woda jezioro nyskie, otmuchowskie, zalew paczkowski, rzeka Nysa Kłodzka, Białka Góry pogórze paczkowskie, Góry Opawskie Zabytki Forty nyskie, mury obronne Paczków, zamek w Otmuchowie Kościoły, ścieżki rowerowe i piesze - baza noclegowo-gastronomiczna - budowa bazy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - targi turystyczno-gospodarcze powiatu nyskiego (wszystkie gminy) Tworzenie nowych firm i miejsc pracy do obsługi turystycznej wraz z komunikacją turystyczną 120 miejsc pracy Ludność lokalna, turyści, powiat, przedsiębiorcy Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, samorządy gminne i powiatowe, RZGW Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Utworzenie punktów doradztwa prawnego, finansowego i unijnego na terenie powiatu nyskiego Upowszechnienie wiedzy prawnej i formalnej na temat tworzenia firm i pozyskiwania środków na ich rozwój poprzez funkcjonowanie sieci punktów doradztwa Likwidacja bierności w zakładaniu firm, zmniejszenie problemu bezrobocia, podwyższenie wartości regionu 250 miejsc Mieszkańcy powiatu nyskiego Stowarzyszenia, samorządy gminne i powiatowe, przedsiębiorcy.

15 Ranking proponowanych projektów ożywiających lokalną gospodarkę, tworzących nowe miejsca pracy w powiecie nyskim, nowe a społeczne i organizacje pozarządowe L.p. Ilość punktów w głosowaniu uczestników 1. Dobre, bo Nyskie promujemy i sprzedajemy produkty powiatu nyskiego: - promocja bazy noclegowej, infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej - targi turystyczno-gospodarcze powiatu nyskiego - promocja produktów i usług firm z powiatu nyskiego 2. Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości (Matecznik Biznesu, Kowal Biznesu) utworzenie punktów doradztwa prawnego, finansowego i UE. Osiągnięte miejsce w wyniku głosowania Nyskie Termy Źródła Młodości dla Ciebie Regionalny Park Przemysłowy Mobilni w powiecie komunikacja między gminami (rowery, drogi, kolej, helikopter itp.) 6. Aglomeracja Nyska wspólny kalendarz wydarzeń kulturalno-turystyczno-sportowych gmin i powiatu nyskiego Razem: Co, gdzie, kiedy Przedsiębiorcza 5 Edukacja młodzieży Inkubator Organizacji Pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych 9. Biznes gwarantowany utworzenie Powiatowego Funduszu Gwarancyjnego dla inwestorów 10. Nowa ziemia Gminne Strefy Aktywności Gospodarczej W sieci Aktywności 11. Centrum Inicjatyw Społeczno Gospodarczo- Finansowych powiatu nyskiego 12. Biuro turystyczne sprzedające usługi turystyczne powiatu nyskiego (wycieczki, atrakcje, foldery, baza noclegowo-żywieniowa, zabytki, festiwale, artyści, woda, sport, kultura, rekreacja (rower miejski i wiejski)

16 Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego wypracowali uczestnicy IV seminarium w dniu 9 sierpnia 2012 roku w trakcie pracy warsztatowej: Adam Zelent VEKTOR STUDIO Małgorzata Radziewicz Muzeum w Nysie Edyta Bednarska Kolbiarz Starostwo Powiatowe w Nysie Marek Rymarz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Kordian Kolbiarz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Radosław Pełech Muzeum w Nysie Marta Wańczyk Muzeum w Nysie Edward Hałajko Konserwacja Zabytków i prace Remontowo-Budowlane Jacek Suski Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Artur Rolka Radny Powiatu Nyskiego Krystyna Dubiel Informacja Turystyczna Nysa Andrzej Cebula PHU AB CEBULA Piotr Liniewski Nyska Regionalna Izba Gospodarcza Anna Wolańska Sadłek Urząd Miejski w Nysie Krzysztof Korostyński Urząd Miejski w Nysie Jolanta Kalisz Radna Rady Miejskiej w Paczkowie Magdalena Wacławczyk Urząd Miejski w Nysie Michał Petryk Biuro Reklamowe MARTA Henryk Janik BIOPELEKO sp. z o.o. Leszek Cinkowski TECHNO-TOP Sklepy Elektroniczne Grzegorz Jasiok Urząd Miejski w Paczkowie Ewa Pawlinów Urząd Miejski w Paczkowie Jolanta Barska Burmistrz Nysy Alina Baran Wójt Gminy Skoroszyce Jacek Makowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Daniel Wojtak Stowarzyszenie: Projekt Polska

17 Anna Czarnopolska osoba prywatna Marta Kondrat osoba prywatna Stanisław Połosak Radny Powiatu Nyskiego Janusz Wójcik Radny Powiatu Nyskiego Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa Ryszard Nowak Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów Anna Ludwa Sołtys wsi Wójcice Alicja Wojtczak Uniwersytet III Wieku Elżbieta Pacyniak Uniwersytet III Wieku Marek Kupczak Radny Rady Miejskiej w Paczkowie Przemysław Tetłak Radny Rady Miejskiej w Paczkowie Ryszard Lasota FHU LASOTA Krystyna Lasota FHU LASOTA Bolesław Lelek osoba prywatna Mirosław Chopkowicz Stowarzyszenie Perspektywa dla Paczkowa Maciej Krzysik Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Franciszek Wiśniewski osoba prywatna Opracowanie materiałów z warsztatów: Jadwiga Olszowska Urban i Janusz Dubajka

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Materiały wypracowane przez uczestników na III Zamojskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA (PRPD), W TYM Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA (PRPD), W TYM Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA (PRPD), W TYM Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dzierżoniów, 24 luty 2014 roku SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn,

Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Szanowni mieszkaocy Gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Joanna Poczobut Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Kraków - Nowohuckie Centrum Kultury 12-14 września 2012 r.

dr inż. arch. Joanna Poczobut Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Kraków - Nowohuckie Centrum Kultury 12-14 września 2012 r. dr inż. arch. Joanna Poczobut Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Kraków - Nowohuckie Centrum Kultury 12-14 września 2012 r. MIASTA W POWIECIE Braniewo: 17 652 mieszk. Pieniężno: 3 540 mieszk.

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk Przedsiębiorczość w Gdańsku Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005 r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Materiały wypracowane przez uczestników na II Zamojskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Diagnoza Czterech Zasad Ożywienia Społeczno Gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

w dniu 9 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Plac Wolności 16, 23-401 Biłgoraj

w dniu 9 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Plac Wolności 16, 23-401 Biłgoraj Materiały wypracowane przez uczestników na I Biłgorajskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Diagnoza składników środowiska społeczno gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie

Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie Załącznik nr 2 do SOPZ Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie Lista słów kluczowych do wykorzystania podczas realizacji kampanii w wyszukiwarce Google Lp.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie

Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie Projekt Gminy Legionowo Legionowo, 23 lutego 2012 W dniu 14 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Opole, 19 kwietnia 2016r.

Opole, 19 kwietnia 2016r. Opole, 19 kwietnia 2016r. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA Organizacja szkoleń dla koordynatorów gminnych PLAN SZKOLENIOWY na 2016 r. LP. TEMAT TERMIN 1. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

w dniu 24 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski

w dniu 24 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski Materiały wypracowane przez uczestników na III Janowskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r.

Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych. Legnica, 12 marca 2015 r. Instrumenty wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych Legnica, 12 marca 2015 r. 2 Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych: dwa konkursy POPT 2007-2013 na wsparcie jst w delimitacji MOF konkurs w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie

Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie Załącznik nr 2 do SOPZ Kampania poświęcona promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich w Internecie Lista słów kluczowych do wykorzystania podczas realizacji kampanii w wyszukiwarce Google Lp.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

W spotkaniu z ramienia organizacji pozarządowych udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Fajna Spółdzielnia Socjalna

W spotkaniu z ramienia organizacji pozarządowych udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Fajna Spółdzielnia Socjalna Notatka ze spotkania w dniu 2 września 2015r. Konsultacje branżowe w obszarze: Rewitalizacja i rozwój miasta oraz Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy W dniu 2 września 2015 r. w siedzibie Inkubatora

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego

Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla subregionu tarnowskiego Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Zastępca Przewodniczącego Forum Subregionu Tarnowskiego I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo