MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW IV SEMINARIUM POWIATOWEGO: SIŁA PARTNERSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW IV SEMINARIUM POWIATOWEGO: SIŁA PARTNERSTWA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, PODDZIAŁANIE INNOWACYJNA NYSA MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW IV SEMINARIUM POWIATOWEGO: SIŁA PARTNERSTWA pt.: Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. w dniu 9 sierpnia 2012 roku w Nyskim Muzeum ul. Biskupa Jarosława 11 w ramach projektu Innowacyjna Nysa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizatorzy seminarium: Powiat nyski i Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Eksperci Partnerstwa Lokalnego Jadwiga Olszowska Urban i Janusz Dubajka Nysa 9 sierpnia 2012

2 Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego. Program 1. Przedstawienie programu IV seminarium z cyklu Siła Partnerstwa w powiecie nyskim i omówienie diagnozy społeczno-gospodarczej wypracowanej przez uczestników I, II i III seminarium. 2. Co to jest program lokalny? Strategia rozwoju lokalnego w gminie i powiecie 3. Co to jest projekt?. Cykl Zarzadzania projektem. 4. Wprowadzenie do warsztatu IV: Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu. Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego w powiatach projekty gospodarcze 5. Tworzenie propozycji projektów rozwoju lokalnego opartych na wypracowanej diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu nyskiego - praca uczestników IV seminarium w 4 grupach tematycznych. Każda grupa proponuje 4 projekty gospodarcze z zakresu: Uszczelniania lokalnych wycieków z firm, instytucji i, gmin, powiatu, Wsparcia istniejących firm, instytucji i z powiatu Zachęcania mieszkańców powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Przyciągania z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu 6. Prezentacja wyników pracy grup projektowych wybrani Liderzy z grup. 7. Ranking propozycji projektów. 8. Podsumowanie dnia i zakończenie IV seminarium Na warsztacie IV zadaniem każdej z grup było wypracowanie 4 propozycji projektów społeczno - gospodarczych rozwiązujących problemy w zakresie: 1. Uszczelniania lokalnych wycieków z firm, instytucji i, gmin i powiatu nyskiego. 2. Wsparcia istniejących firm, instytucji i z powiatu nyskiego. 3. Zachęcania mieszkańców powiatu nyskiego do tworzenia nowych firm, instytucji i. 4. Przyciągania z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu nyskiego.

3 MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SEMINARIUM Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA I Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Tereny inwestycyjne - brak uzbrojenia - brak zainteresowania działaniami w powiecie Tworzenie aglomeracji nyskiej: Rozwój infrastruktury turystycznej: Dolina słodyczy klaster Inicjacja turystycznych, kulturalnych, gospodarczych w ramach partnerstwa Brak inkubatora przedsiębiorczości Opracowanie katalogu powiatowych firm chętnych do współpracy - wymiana usług Brak inkubatora Brak doradztwa Brak funduszy gwarancyjnych Brak: Wody termalne Studia magisterskie NOR - infrastruktura Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Brak $, EUR do kapitału NGOs Drogie kredyty + procedury Niski poziom wykształcenia Słabo rozwinięte szkolnictwo zawodowe Brak ofert pracy Brak fachowców Brak mostów i łączności między gminami Komunikacja publiczna Brak aktywnego III sektora Brak doradztwa prawnego i finansowego Brak studiów magisterskich Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Brak środków na zagospodarowanie fortów, na źródła geotermalne Słaba infrastruktura przy jeziorach Wysokie koszty uruchomienia firmy Wysokie koszty utrzymania społeczności - wynagrodzenia Nieuzbrojone tereny strefy Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania Zintegrowanie gmin w ramach powiatu Inkubator przedsiębiorczości, III sektora i fundusz poręczeń, kredyty Komunikacja i infrastruktura ( PKS, drogi, mosty, kolej)

4 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i AGLOMERACJA NYSKA Kalendarz Wydarzeń Pojezierza Górskiego Co, Gdzie, Kiedy Projekt łączy wszystkie gminy powiatu nyskiego i powiat nyski w spójną całość w dziedzinie promocji i informacji w zakresie kultury, sportu, turystyki, gospodarki. Działaniem projektu jest opracowanie wspólnej identyfikacji wizualnej dla regionu, informowanie o tworzonej i bogatej ofercie z pojezierza górskiego (wydawnictwo, internet, mobile, stojaczki punkty itp.) 1. Każdy sobie rzepkę skrobie współpraca gmin, powiatu w opracowaniu oferty 2. Wspólna promocja regionu 3. Pobudzenie ciekawości lokalnej społeczności 4. Gotowa oferta dla społeczności z zewnątrz 5 (dziennikarz, fotoreporter, informatyk, grafik) Lokalna społeczność Społeczność z zewnątrz Przedsiębiorcy (transport, turystyka, gastronomia, biura turystyczne) Jednostki samorządowe (domy kultury, muzeum) Uczelnie (PWSZ, Gimnazja) III sektor Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Centrum inicjatyw społeczno gospodarczo finansowych powiatu nyskiego Uruchomienie Inkubatora przedsiębiorczości i instytucji III sektora (fundusz poręczeń) Wsparcie dla nowych, wsparcie merytoryczne, generowanie nowych miejsc pracy, ułatwienia przy zdobywaniu funduszy osób stałych pracowników Początkujący przedsiębiorcy oraz firmy rozwijające się Samorządy lokalne Nowa jakość, Inkubator czynny

5 Pomysł 3 projektu gospodarczego III Zasada Ożywienia Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Mobilni w powiecie. Poprawa komunikacji i infrastruktury (drogowej, rowerowej, kolejowej) Ułatwiony dojazd do miejsc pracy (bezpośrednie kolejowe z Wrocławia), połączenie gmin wspólną trasą rowerową (bezpieczna), poprawa warunków prowadzenia biznesu i otoczenia turystycznego Branża transportowa - na stałe, branża budowlana - czasowo Mieszkańcy powiatu nyskiego, turyści Władze centralne, samorządowe, przedsiębiorcy Pomysł 4 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Nowa ziemia S.A.G. w każdej gminie Strefa aktywności gospodarczej (ulgi podatkowe, uzbrojenie terenów, aktualne plany zagospodarowania przestrzennego) Pojawienie się inwestorów, zmniejszenie bezrobocia, ożywanie gospodarcze miejsc pracy Przedsiębiorcy mieszkańcy Władze samorządowe i przedsiębiorcy

6 Pomysł 5 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu NYSKIE TERMY Budowa Aquaparku (wykorzystujący wody termalne (ewentualnie) na terenie obecnego NOR-u) Rozwój turystyki i rekreacji, bezrobocie ok. 60 Mieszkańcy i turyści Wszyscy są za

7 Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA II Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Emigracja zarobkowa Turystyka Zbyt wysokie koszty pracy Brak współpracy biznesu z nauką Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Brak inwestorów Brak wsparcia dla biznesu lokalnego Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Brak dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy Trudno dostępne finansowanie (kredyty) Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania Utworzenie funduszu gwarancyjnego dla inwestorów / spółki celowe z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o dofinansowanie Zwolnienia okresowe z podatku od nieruchomości Promocja produktów w regionie i poza III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Zbyt wysokie koszty pracy Brak promocji przedsiębiorczości Brak współpracy przedsiębiorców Klaster produktów spożywczych Inkubator przedsiębiorczości i Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej Niechęć do założenia firm poparta brakiem wiedzy Uzbrojenie podstrefy wsie Utworzenie rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości posiadającego bazę branżową Utworzenie inkubatora Ścieżki, trasy rowerowe/poprawa bazy rekreacyjnej Uzbrojone wsie

8 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i Biznes Gwarantowany Utworzenie lokalnego (powiatowego) funduszu gwarancyjnego dla inwestorów. Pobudzenie aktywności inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja gospodarcza regionu, rozwiązanie problemu kredytowania inwestycji. Obsługa funduszu 4 do 5 osób 100 osób ( ok. 4-5 firm ) Inwestorzy mający zapewnienie finasowania inwestycji ze środków m.in. unijnych bądź krajowych Istniejące a Przedsiębiorcy, samorządy lokalne, III sektor, stowarzyszenia Przekonanie samorządów lokalnych do udzielania gwarancji Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Dobre, bo Nyskie Promocja lokalnych produktów w regionie i poza, promocja tworzona na bazie inkubatora przedsiębiorczości Zaniżone dochody firm, podatki do instytucji poprawiają kondycje firm, utrzymuje bądź zwiększa ilość miejsc pracy, poprawia konkurencyjność na rynku 10 Firmy, mieszkańcy, region, bezrobotni, ludzie chcący zmienić miejsce pracy bądź kwalifikacje PUP, OCRG, inkubator przedsiębiorczości, samorządy

9 Pomysł 3 projektu gospodarczego III Zasada Ożywienia Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Kowal biznesu + Matecznik biznesu - Inkubator przedsiębiorczości Utworzenie rozproszonego inkubatora przedsiębiorczości Powstanie bazy branżowej rozwiązuje problem nietrafionych inwestycji, zachęca i wspiera pomysły przedsiębiorcy 15 miejsc pracy Nowo powstałe a potencjalni przedsiębiorcy, bezrobotni Samorząd gminny, powiatowy, PUP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomysł 4 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Regionalny park przemysłowy Uzbrojenie regionalnego parku przemysłowego w Nysie - koncepcja uzbrojenia woda, kanalizacja, gaz, prąd, drogi. Stwarza tereny inwestycyjne, podnosi atrakcyjność gospodarczą regionu, przyciąga inwestorów, zmniejsza problem bezrobocia, poprawia jakość życia mieszkańców, poprawia sytuację demograficzną, zatrzymuje emigrację. 150 Region, przedsiębiorcy, mieszkańcy Gmina, powiat, ANR, WSSE

10 Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA III Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Niewykorzystane możliwości turystyczne Emigracja zarobkowo edukacyjna Jeziora, góry, lasy Zabytki, klastry Studenci, MGR Brak partnerstwa III sektorów Nie znają się przedsiębiorcy Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Skomplikowane procedury pozyskiwania środków z PFRON Duża ilość banków Brak doradztwa prawnego, finansowego za darmo dla nowych firm Chęci do działania Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Słaba promocja produktu turystycznego Słaba promocja gminy Brak aktywnego NGO Zwiększenie marketingu produktu turystycznego Inkubator NGO i przedsiębiorczości Za mało środków na rozpoczęcie działalności Słaba współpraca I, II sektora Brak funduszu poręczeń Strefa ekonomiczna Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania Turystyka, promocja i sprzedaż razem Biuro podróży w Nysie Baza firm, aktualizacja przez przedsiębiorców Partnerstwo cykliczne III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Inkubator firm Strefa ekonomiczna Brak uzbrojenia strefy Brak obwodnicy Oświata zawodowa Bezrobocie Dobre położenie Brak wiedzy prawnej Przewlekłe procedury Brak oryginalności Ludzie z chęciami PWSZ Dostęp do autostrady (Czechy) Wody geotermalne ( brak ) Brak współpracy ZPC i innych cukierników Centrum badawcze Wody termalne Duża ilość ZPC Inkubator przedsiębiorczości Ośrodek wsparcia NGO Projekt edukacyjny Przedsiębiorcza piątka Forum NGO Zagospodarowanie wód geotermalnych

11 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i Biuro turystyczne turystyka w powiecie Biuro turystyczne, które organizuje wycieczki wyłącznie regionalne, pokazuje walory powiatu : - wycieczki (wirtualne, piesze, rowerowe, na wózkach, balonem, helikopterem, paralotnia) - foldery promujące powiat - atrakcje (diabelskie, anielskie, szalone, zakręcone, słodkie, kwaśne, gorzkie) Stworzenie miejsc pracy w turystyce dla ludzi lokalnych Promocja lokalnych produktów i sprzedaż 20 osób + Osoby bezrobotne (dostaną prace), przedsiębiorcy (bo ich produkty będą promowane) Mieszkańcy powiatu III sektor, PWSZ, powiat, gminny, przedsiębiorcy Stworzenie Rower miejski i system karty typu Urban Card (karta turystyczna) Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Nyskie Forum Organizacji Pozarządowych Forum, jako forum współpracy, pozyskiwania partnerów do projektów, rzecznictwo NGO, program współpracy z NGO Brak współpracy Brak wiedzy prawnej w tworzeniu NGO Brak aktywności NGO Małe zainteresowanie konsultacjami społecznymi 5 Organizacje pozarządowe Samorząd i NGO W ramach projektu UE

12 Pomysł 3 projektu gospodarczego III Zasada Ożywienia Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i Przedsiębiorcza 5 Uczestnicy projektu przejdą kursy e-learningowe dotyczące zakładania działalności jednoosobowej, dzięki nabytej wiedzy ( ) Szkolenia praktyczne, prowadzenie bloga / biznesplan, doradztwo Brak wiedzy prawnej przy tworzeniu firm, lęk przed zakładaniem działalności, jak korzystać z dotacji UE 10 + Grupa docelowa: Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, studenci Ośrodki wychowawcze (MOW, Jesienica i Paczków, dom dziecka) Stowarzyszenie P:P, gminy z powiatu Nagrody: szkolenia turystyczne + materiały Gotowy pomysł na firmę + wsparcie Pomysł 4 projektu gospodarczego IV Zasada Ożywienia Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Źródła młodości na ziemi nyskiej Zagospodarowanie wód termalnych, budowa Aquaparku, ogrzewanie mieszkań wykorzystanie cennych zasobów geotermalnych niosących zdrowie i rozwój turystyki oraz nowe miejsca pracy. Zorganizowanie polskiej grupy kapitałowej z udziałem starostwa i gminy. Droga energia, drogie ogrzewanie, monopol NECU 50 i więcej Turyści, mieszkańcy, inwestorzy III sektor, gmina, powiat, biznes Realizacja z projektów UE (twórca projektu o istnieniu i wykorzystaniu wód geotermalnych w Nysie Franciszek Wiśniewski

13 Arkusz podsumowujący diagnozę dla I, II, III, IV Zasady Ożywienia Gospodarczego i I, II i III seminarium: GRUPA IV Zasada: I. Uszczelnienie lokalnych wycieków z firm, instytucji i, z gmin, powiatu II. Wsparcie istniejących firm, instytucji i Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do BECZKA Seminarium I Emigracja zarobkowa wykształconych kadr w tym młodzieży Słaba współpraca i brak porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi a przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi Najważniejszy problem do rozwiązania i zasoby do Seminarium II Słabo rozwinięte szkolnictwo zawodowe przystosowujące do pracy w ach Brak preferencji dla osób zatrudniających absolwentów szkół Brak wsparcia w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych Najważniejszy problem do rozwiązania lub zasoby do Seminarium III Brak umiejętności promocji i sprzedaży posiadanej oferty turystycznej Mała wiedza i zbyt skomplikowany system dotacji i środków oraz słaba promocja regionu Okienka najlepszych okazji do - nasze rozwiązania III. Zachęcanie mieszkańców z powiatu do tworzenia nowych firm, instytucji i IV. Przyciąganie z zewnątrz firm, instytucji i do powiatu Brak doradztwa księgowego i prawnego oraz systemu (powiatowego) ulg i preferencji dla nowych firm Przygotowanie terenów i ich infrastruktury technicznej pod działalność gospodarczą i przemysłową Lepsze traktowanie biznesu obcego niż biznesu lokalnego Wspólna i spójna polityka wsparcia nowych inwestycji oraz nowych działalności oraz złagodzenie i uproszczenie procedur ich tworzenia Brak kapitału, wysoko oprocentowane kredyty Niechęć do zakładania własnych firm Mała dostępność infrastruktury kulturalnonaukowej oraz budownictwa mieszkaniowego (taniego)

14 Pomysł 1 projektu gospodarczego I Zasada Ożywienia Uszczelnienie lokalnych wycieków z gmin, powiatu, firm, instytucji i Promujemy i sprzedajemy produkty powiatu nyskiego Produkty lokalne w turystyce: Woda jezioro nyskie, otmuchowskie, zalew paczkowski, rzeka Nysa Kłodzka, Białka Góry pogórze paczkowskie, Góry Opawskie Zabytki Forty nyskie, mury obronne Paczków, zamek w Otmuchowie Kościoły, ścieżki rowerowe i piesze - baza noclegowo-gastronomiczna - budowa bazy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - targi turystyczno-gospodarcze powiatu nyskiego (wszystkie gminy) Tworzenie nowych firm i miejsc pracy do obsługi turystycznej wraz z komunikacją turystyczną 120 miejsc pracy Ludność lokalna, turyści, powiat, przedsiębiorcy Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, samorządy gminne i powiatowe, RZGW Pomysł 2 projektu gospodarczego II Zasada Ożywienia Wsparcie istniejących firm, instytucji i Utworzenie punktów doradztwa prawnego, finansowego i unijnego na terenie powiatu nyskiego Upowszechnienie wiedzy prawnej i formalnej na temat tworzenia firm i pozyskiwania środków na ich rozwój poprzez funkcjonowanie sieci punktów doradztwa Likwidacja bierności w zakładaniu firm, zmniejszenie problemu bezrobocia, podwyższenie wartości regionu 250 miejsc Mieszkańcy powiatu nyskiego Stowarzyszenia, samorządy gminne i powiatowe, przedsiębiorcy.

15 Ranking proponowanych projektów ożywiających lokalną gospodarkę, tworzących nowe miejsca pracy w powiecie nyskim, nowe a społeczne i organizacje pozarządowe L.p. Ilość punktów w głosowaniu uczestników 1. Dobre, bo Nyskie promujemy i sprzedajemy produkty powiatu nyskiego: - promocja bazy noclegowej, infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej - targi turystyczno-gospodarcze powiatu nyskiego - promocja produktów i usług firm z powiatu nyskiego 2. Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości (Matecznik Biznesu, Kowal Biznesu) utworzenie punktów doradztwa prawnego, finansowego i UE. Osiągnięte miejsce w wyniku głosowania Nyskie Termy Źródła Młodości dla Ciebie Regionalny Park Przemysłowy Mobilni w powiecie komunikacja między gminami (rowery, drogi, kolej, helikopter itp.) 6. Aglomeracja Nyska wspólny kalendarz wydarzeń kulturalno-turystyczno-sportowych gmin i powiatu nyskiego Razem: Co, gdzie, kiedy Przedsiębiorcza 5 Edukacja młodzieży Inkubator Organizacji Pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych 9. Biznes gwarantowany utworzenie Powiatowego Funduszu Gwarancyjnego dla inwestorów 10. Nowa ziemia Gminne Strefy Aktywności Gospodarczej W sieci Aktywności 11. Centrum Inicjatyw Społeczno Gospodarczo- Finansowych powiatu nyskiego 12. Biuro turystyczne sprzedające usługi turystyczne powiatu nyskiego (wycieczki, atrakcje, foldery, baza noclegowo-żywieniowa, zabytki, festiwale, artyści, woda, sport, kultura, rekreacja (rower miejski i wiejski)

16 Programy i projekty rozwoju lokalnego oparte na diagnozie społeczno -gospodarczej powiatu nyskiego wypracowali uczestnicy IV seminarium w dniu 9 sierpnia 2012 roku w trakcie pracy warsztatowej: Adam Zelent VEKTOR STUDIO Małgorzata Radziewicz Muzeum w Nysie Edyta Bednarska Kolbiarz Starostwo Powiatowe w Nysie Marek Rymarz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Kordian Kolbiarz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Radosław Pełech Muzeum w Nysie Marta Wańczyk Muzeum w Nysie Edward Hałajko Konserwacja Zabytków i prace Remontowo-Budowlane Jacek Suski Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Artur Rolka Radny Powiatu Nyskiego Krystyna Dubiel Informacja Turystyczna Nysa Andrzej Cebula PHU AB CEBULA Piotr Liniewski Nyska Regionalna Izba Gospodarcza Anna Wolańska Sadłek Urząd Miejski w Nysie Krzysztof Korostyński Urząd Miejski w Nysie Jolanta Kalisz Radna Rady Miejskiej w Paczkowie Magdalena Wacławczyk Urząd Miejski w Nysie Michał Petryk Biuro Reklamowe MARTA Henryk Janik BIOPELEKO sp. z o.o. Leszek Cinkowski TECHNO-TOP Sklepy Elektroniczne Grzegorz Jasiok Urząd Miejski w Paczkowie Ewa Pawlinów Urząd Miejski w Paczkowie Jolanta Barska Burmistrz Nysy Alina Baran Wójt Gminy Skoroszyce Jacek Makowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Daniel Wojtak Stowarzyszenie: Projekt Polska

17 Anna Czarnopolska osoba prywatna Marta Kondrat osoba prywatna Stanisław Połosak Radny Powiatu Nyskiego Janusz Wójcik Radny Powiatu Nyskiego Zdzisław Martyna Burmistrz Korfantowa Ryszard Nowak Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów Anna Ludwa Sołtys wsi Wójcice Alicja Wojtczak Uniwersytet III Wieku Elżbieta Pacyniak Uniwersytet III Wieku Marek Kupczak Radny Rady Miejskiej w Paczkowie Przemysław Tetłak Radny Rady Miejskiej w Paczkowie Ryszard Lasota FHU LASOTA Krystyna Lasota FHU LASOTA Bolesław Lelek osoba prywatna Mirosław Chopkowicz Stowarzyszenie Perspektywa dla Paczkowa Maciej Krzysik Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Franciszek Wiśniewski osoba prywatna Opracowanie materiałów z warsztatów: Jadwiga Olszowska Urban i Janusz Dubajka

w dniu 23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski

w dniu 23 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski Materiały wypracowane przez uczestników na III Tomaszowskim Powiatowym Warsztacie: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej pt.: Opracowanie propozycji projektów społeczno - gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bochnia, marzec czerwiec 2007 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Gminy Niepołomice / Umbrella Project SZANOWNI PAŃSTWO Z satysfakcją przedstawiamy Państwu projekt STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NIEPOŁOMICE.

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Leszno w projekcie RUnUP

Leszno w projekcie RUnUP Leszno w projekcie RUnUP 1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. 2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo