Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy"

Transkrypt

1 02 (30) 2007 LUTY issn Opolskie 3 Uczelnie z pomysłami tutaj zostaję Uniwersytet Opolski Trzeba przekonać młodych do pozostania w kraju. Tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i szansa na rozwój. oraz Politechnika Opolska mają sprecyzowane plany rozwoju. Chcą skorzystać z unijnych funduszy 4 Opolski przyczółek 6 Od jesieni ubiegłego roku Opolszczyzna ma swoje przedstawicielstwo na lotnisku we Frankfurcie-Hahn. Z dnia na dzień więcej jest ofert niemieckich firm, które chcą skorzystać z jego pośrednictwa. Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy Komisarz Danuta Hübner w czasie konferencji w Opolu. Fot. Krzysztof Świderski - Świat pędzi do przodu. Trzeba mieć pomysł na rozwój, skupić się na czymś, co powoduje, że region staje się atrakcyjny dla inwestorów, dla ludzi, którzy tu chcą pracować i wypoczywać mówiła, komisarz europejski do spraw rozwoju regionalnego Danuta Hübner, w trakcie spotkania z opolskimi samorządowcami, pracownikami świata nauki, kultury, ochrony zdrowia. D anuta Hübner odwiedziła nasze województwo na zaproszenie marszałka województwa, zaś konferencja była wspólnym przedsięwzię- ciem urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego. Komisarz Danuta Hübner zachęcała, by wykorzystać tę szansę wsparcia, jaką daje UE, bo nie wiadomo, czy ona się jeszcze powtórzy w podobnej skali po roku 2013, gdy podział funduszy obejmie też nowe państwa członkowskie. Apelowała też o wzmocnienie związków biznesu i nauki, gdyż jak się szacuje 40 proc. różnic w poziomie rozwoju wynika właśnie z różnic innowacyjnych. Im region ma więcej do nadrobienia, tym więcej powinien inwestować w innowacyjność stwierdziła. Danuta Hübner, choć jak sama przyznała, nie jest częstym gościem na Opolszczyźnie (była tu trzy razy, w tym raz na festiwalu piosenki), wykazała się świetną znajomością opolskich problemów. Chwaliła współpracę Politechniki Opolskiej z Politechniką Ostrawską, podobał się jej program Urzędu Marszałkowskiego Opolskie tutaj zostaję, jako ten, który może przeciwdziałać emigracji młodych ludzi z Opolszczyzny, a powracających zachęcić do zainwestowania swego kapitału i intelektu. W konferencji podsumowującej efekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i określającej zasady programowania na lata wziął także udział Pascal Boijmans, zastępca dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Przypomniał on, iż z europejskiego budżetu wynoszącego 347 mld euro, nasz kraj otrzyma 67 mld euro (19 procent). Jakie zasady będą obowiązywać Polskę w najbliższych siedmiu latach? Otóż, regiony przejmują funkcje instytucji zarządzającej programami operacyjnymi, dofinansowanie do realizowanych projektów podniesione zostało do 85 procent, dopuszczony będzie udział funduszy prywatnych. Poza tym budownictwo mieszkaniowe uznane zostało za koszt kwalifikowany, a dodatkowa pula pieniędzy zasili rozwój tzw. ściany wschodniej. Według przewidywań Pascala Boijmansa od kwietnia tego roku rozpocząć się powinny spotkania negocjacyjne regionalnych programów operacyjnych, zaś na lipiec 2007 roku planowane jest ich przyjęcie przez Komisję Europejską. Po spotkaniu w Opolu profesor Danuta Hübner udała się do Nysy, gdzie zapoznała się z tamtejszymi projektami realizowanymi przez gminę, starostwo, a także PUP, zwiedziła też nyskie zabytki. Natomiast władze Politechniki Opolskiej zabrały Pascala Boijmansa na teren II kampusu uczelni przy ulicy Prószkowskiej, który powstał dzięki funduszom ZPORR. Prof. Danuta Hübner z gospodarzami regionu i gminy w czasie zwiedzania nyskiej katedry.

2 2 LUTY 2007 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE SAMORZĄD Radni na dyżurach Od 1 lutego radni zasiadający w Sejmiku Województwa Opolskiego rozpoczęli dyżury, podczas których będą spotykać się z mieszkańcami naszego regionu. Odbywać się one będą w urzędzie marszałkowskim, na Ostrówku, w sali nr 1. Szczegółowy harmonogram spotkań radnych z mieszkańcami znajduje się na stronie internetowej w zakładce Sejmik Województwa Opolskiego/Dyżury radnych. radni Platformy Obywatelskiej - dyżur w każdy wtorek, godz radni Mniejszości Niemieckiej - dyżur w każdą środę, godz radni Polskiego Stronnictwa Ludowego - dyżur w każdą środę, godz radni Prawa i Sprawiedliwości - dyżur w każdy czwartek, godz radni Lewicy i Demokratów - dyżur w ostatni poniedziałek miesiąca, godz SAMORZĄD MOŻE ODZNACZYĆ Wybitni, nietuzinkowi Na podstawie Statutu Województwa Opolskiego zarówno Sejmik Województwa Opolskiego jak i Marszałek Województwa Opolskiego mają prawo nadawania tytułów i odznak. Sejmik Województwa Opolskiego nadaje osobom fizycznym tytuł Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego. Tytuł ten jest szczególnym uhonorowaniem osób za wybitne zasługi na rzecz województwa opolskiego, przyczyniających się do jego rozwoju oraz wzbogacających dorobek województwa w różnych dziedzinach jak np. służba zdrowia, nauka, kultura. Wniosek o nadanie tytułu składa się przewodniczącemu sejmiku. Jest on opiniowany przez Kolegium Tytułu i przedkładany Sejmikowi Województwa Opolskiego, który decyduje o jego nadaniu. Nadanie tytułu udokumentowane jest dyplomem oraz legitymacją i odbywa się na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego nadaje marszałek po uzyskaniu opinii Kolegium Odznaki. Jest ona aktem uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zasługi dla regionu Śląsku Opolskiego. Nadaje się ją osobom fizycznym, prawnym, podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, również obywatelom lub instytucjom innych państw, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa opolskiego, powiatu, gminy lub jednostki, w której działają, wzbogacając dorobek województwa opolskiego. Odznaka z legitymacją i dyplomem wręczane są uroczyście przez marszałka województwa lub osobę przez niego upoważnioną w ustalonym terminie i miejscu. P r a - wo wnioskowania o wyróżnienia pos i a d a j ą : przewodniczący sejmiku, marszałek województwa, komisje stałe sejmiku, kluby radnych. O nadanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego mają prawo również wnioskować mieszkańcy województwa opolskiego (1000), a o nadanie odznaki honorowej wojewoda opolski. Inne osoby lub jednostki organizacyjne, w tym organizacje polityczne, społeczne i gospodarcze mające siedzibę lub działające na terenie województwa opolskiego, mają prawo występować o nadanie wyróżnień za pośrednictwem w.w podmiotów. Wyróżnieni mają prawo wpisu do odpowiednich ksiąg dokumentujących nadanie tytułu lub odznaki. Regulaminy nadawania tytułu i odznaki przewidują również możliwość ich pozbawienia przez organ je nadający za istotne naruszenie zasad współżycia społecznego. Należy pamiętać, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają prawo nadawania wyróżnień dla zasłużonych osób i organizacji. Do wyłącznej właściwości rad gmin należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Grażyna Frister Uwaga: uchwały i regulaminy w spawie wyróżnień znajdują się na stronach internetowych. index.php?id=1112 Wnioski należy składać z 2 miesięcznym wyprzedzeniem od terminu, w którym ma nastąpić uroczyste nadanie wyróżnienia. CZWARTA SESJA III KADENCJI Rezolucja do poprawki Jednym z najgoręcej dyskutowanych punktów podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, która odbyła się 30 stycznia, była sprawa rezolucji w sprawie pozwów niemieckich złożonych przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Głosowaniu miały zostać poddane dwa projekty rezolucji w tej sprawie - jeden przygotowany przez Klub Radnych PIS, drugi przez kluby koalicyjne PO-MN-PSL. Po dyskusji radni doszli jednak do wniosku, że w tak ważnej sprawie konieczny jest konsensus i przygotowanie dokumentu wolnego od niejasności. Jednogłośnie zatem podjęli decyzję o zdjęciu tego punktu z obrad i postanowili, że roboczy zespół, skupiający wszystkie siły polityczne sejmiku, przygotuje jeden tekst, który - według słów marszałka Józefa Sebesty - powinien zostać przyjęty podczas kolejnej sesji przez aklamację. Radni przyjęli natomiast rezolucję w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. W dokumencie apelują o jak najszybsze dokonanie zmian w zapisach ustawy tak, aby przywrócić samorządom województw realną możliwość kreowania polityki regionalnej. Podczas sesji dyskutowano także o inwestycji w miejscu odkryć Radni w trakcie IV sesji. paleontologicznych w Krasiejowie - przewodniczący stowarzyszenia Dinopark, poseł Ryszard Galla, mówił o perspektywach ukończenia inwestycji i najpilniejszych pracach, które należy wykonać jeszcze przed okresem wakacyjnym, aby Park Kulturowy w Krasiejowie mógł przyjmować turystów - należy przede wszystkim ukończyć budowę pieszych trapów wraz z tablicami informacyjnymi, budowę parkingu, postawić makiety prehistorycznych gadów. Gmina Ozimek, która jest właścicielem terenów, na których powstaje Park i realizuje większość tych prac, zwróciła się do samorządu województwa o pomoc finansową, aby można je było zakończyć. SPOTKANIA Z SAMORZĄDAMI OPOLSZCZYZNY Działać wspólnie Zarząd Województwa wspólnie z wojewodą opolskim od blisko dwóch miesięcy spotyka się z samorządowcami naszego regionu, by porozmawiać o najpilniejszych zadaniach, które można sfinansować dzięki unijnym funduszom, a także, by lepiej się poznać. Takie spotkania odbyły się już m.in. w Kędzierzynie- Koźlu, Nysie, Brzegu, Krapkowicach, Strzelcach, Tułowicach. Po zakończeniu całego cyklu samorządowcy spotkają się po raz kolejny, tym razem w Opolu, by wypracować listę projektów o charakterze kluczowym. Opolszczyzna w latach dysponować będzie kwotą 427,1 mln euro. Ale jak mówił marszałek Józef Sebesta od aktywności samorządów i instytucji Marszałek Sebesta podkreślał, że sprawa Krasiejowa jest niezwykle istotna dla promocji regionu, wskazywał, że w nadchodzącym czasie duży zastrzyk finansowy dla kontynuowania prac w Dinoparku może pochodzić z Unii Europejskiej, teraz trzeba pomóc gminie w zakończeniu najpilniejszych prac przed wakacjami. - Mieszkańcy regionu nie wybaczyliby nam, gdybyśmy zaprzepaścili tę sprawę - przekonywał radnych marszałek. Radni podjęli decyzję o przekazaniu gminie dotacji celowej w wysokości 872,5 tys. zł na zagospodarowanie terenu wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie oraz na dofinansowanie budowy szlaku pieszego. VR w regionie będzie zależeć, czy potrafimy tę kwotę zwielokrotnić. Szansą na zdobycie większych funduszy jest dobre współdziałanie w przygotowaniu projektów i umiejętność określenia najważniejszych dla regionu zadań. W powiecie strzeleckim najwięcej zgłoszonych potrzeb związanych było z drogownictwem i uzbrajaniem terenów. Z kolei dla powiatu ziemskiego opolskiego istotną kwestią jest ochrona triasowego zbiornika wód podziemnych oraz oczyszczenie jezior turawskich. W powiecie krapkowickim rozwiązania trzeba podjąć decyzję co dalej z zamkiem w Mosznej, któremu należy się solidna modernizacja, i lotniskiem w Kamieniu Śląskim. Niemal na każdym ze spotkań sygnalizowane były problemy związane z rynkiem pracy. Tym razem nie w kontekście bezrobocia, ale raczej braku kwalifikowanej siły roboczej, złego systemu szkolnictwa zawodowego, masowego odpływu ludzi młodych i dobrze wykształconych poza granice kraju. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek UM), pokój 183, tel: 077/ Redaktor naczelny: Maria ska Zastrzegamy sobie prawo skracania nades³anych tekstów. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. l: regionalna. Wydawca: Samorz¹d Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Sk³ad: Pracownia Komputerowa Virtual sc, Zawada, ul. Krótka 14. Druk: Drukarnia Pro Media, Opole, ul. Sk³adowa 4.

3 opolszczyzna w pigułce Komitet Rady Ministrów przyjął opolski RPO Czas na dobre projekty Podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów został zarekomendowany pod obrady rządu Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Wo j e w ó d z t w o o p o l s k i e j e s t jednym z pięciu pierwszych województw, które przekazały projekt programu operacyjnego pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Zgodnie z decyzją rządu województwo opolskie może otrzymać z Unii Europejskiej na lata ,2 mln euro. Negocjacje z Komisją Europejską rozpoczną się w kwietniu i potrwają do lipca Pierwsze efekty programu Podział pieniędzy w ramach RPO na lata Priorytety I. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Podział funduszy w proc. Kwota (w mln euro) Kwota (w mln złotych) ,1 632,4 II. Społeczeństwo informacyjne 5 21,3 85,2 III. Transport ,1 444,4 IV. Ochrona środowiska 10 42,7 170,8 V. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe VI. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 10 42,7 170,8 9 38,4 153,6 VII. Pomoc techniczna 3 12,8 51,2 Opolskie tutaj zostaję Razem , ,4 1 Euro = 4 PLN Krótko Będzie się działo Około 111 mln euro wyniosą fundusze przeznaczone dla Opolszczyzny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Program, przewidziany na lata , koncentrował się będzie wokół takich osi jak: poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rolnictwem, jakości życia na obszarach wiejskich (w tym odnowa wsi), wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (program Leader). Dla obsługi projektów składanych w ramach PROW departament rolnictwa powołał nowy referat, w którym zatrudnienie znajdzie docelowo 38 osób (liczba ta wynika z wymogów unijnych). Europejski Kongres Odnowy Opolszczyzna będzie gospodarzem VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi, który w maju tego roku odbędzie się w Kamieniu Śląskim od 22 do 26 maja. Pobyt gości (około 800 osób z kraju i zagranicy) będzie okazją do pokazania opolskich osiągnięć związanych z Odnową Wsi oraz całego regionu. Ryszard Wilczyński, członek Zarządu Województwa, przypomina, iż opolski kongres odbywać się będzie w 20 rocznicę europejskiego ruchu odnowy wsi i w 10 rocznicę wdrażania programu na Opolszczyźnie. Hasłem przewodnim będzie przyszłość Odnowy wsi w Europie. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję do wzięcia udziału w wyjazdach studyjnych, kiermaszu produktu tradycyjnego. Planowany jest dzień opolski z Opolskim Świętem Pieśni Ludowej, pokazami artystycznymi i rzemieślniczymi, odbędzie się też kilka wystaw m. in. wsi opolskiej na przestrzeni wieków, wsi odnowionej, życia w Kamieniu Śląskim. Województwo opolskie najdo - tkliwiej ze wszystkich regionów Polski odczuwa negatywne skutki otwarcia europejskiego rynku pracy dla Polaków. Według ostrożnych szacunków już około 120 tysięcy mieszkańców województwa stale pracuje za granicą, a w regionie zaczyna brakować wykwalifikowanych kadr. Prognozy demograficzne dla regionu też nie są optymistyczne - te wszystkie uwarunkowania sprawiły, że Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji programu Opolskie - tutaj zostaję". Pomysłodawcą tego projektu był wicemarszałek Józef Kotyś. Celem programu jest stworzenie przeciwwagi dla intensywnej promocji zatrudnienia poza granicami kraju, zmniejszenie emigracji zarobkowej, szczególnie w tych sytuacjach, gdy nie jest ona powodowana ekonomiczną koniecznością. Program skierowany jest do osób uczących się, studiujących, poszukujących pracy lub zainteresowanych jej zmianą, a w kolejnym etapie również do mieszkańców województwa, którzy podjęli pracę poza granicami kraju. Główne działania będą dotyczyć możliwości podejmowania nauki, zatrudnienia w regionie, rozwoju kariery zawodowej, podejmowania własnej działalności gospodarczej, a także uświadamiania negatywnych skutków spo- łecznych masowej emigracji zarobkowej. W lutym sześciu pracodawców naszego regionu: EKO-VI- MAR Otmuchów, Protec spółka z o.o., R&M Industrial Services Polska, Cadbury Polska, Atmoterm i Komandor podpisało z Urzędem Marszałkowskim deklarację o przystąpieniu do programu i złożyło zapewnienie, iż w najbliższych latach będzie tworzyć nowe miejsca pracy. - Zamierzamy zatrudnić do końca 2008 roku 300 pracowników informuje Aneta Ilkiewicz-Krawczyk, kierownik personalny Cadbury Polska. Będą to dwie grupy osób pracownicy wysoko kwalifikowani oraz produkcyjni. Tu wymagania nie będą wygórowane zdolności manualne, chęć pracy w systemie trójzmianowym, wysoka higiena osobista. Mimo że nie prowadzimy jeszcze żadnej kampanii na rzecz zatrudnienia, już wiele osób pyta o pracę. Są to bezrobotni i ci, którzy pracują, ale chcieliby mieć zatrudnienie bliżej domu. Firma EKO-VIMAR z Otmuchowa, która specjalizuje się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania, chce do końca 2008 roku przyjąć 300 osób. Poszukujemy głównie ślusarzy i spawaczy, ale także kucharki, bo chcemy otworzyć własną stołówkę mówi prezes, Jacek Orlański. Dobrze współpracuje się nam z nyskim PUP, który na nasze zapotrzebowanie szkoli ludzi we wskazanych zawodach. Płacimy nieźle, ale wiele osób docenia także miłą atmosferę w firmie, możliwości awansu zawodowego, czy nauki języków obcych. Wydajemy na te lektoraty 50 tys. złotych rocznie. Pracownicy jeśli chcą, to mogą się uczyć nawet węgierskiego i chińskiego. - Wierzę, że tym, którzy pracują poza granicami kraju, obczyzna szybko się znudzi, gdy się zorientują, że tu też są możliwości awansu przewiduje Marian Siwoń, szef R&M Industrial Service Polska. Jego firma chce do 2010 roku przyjąć 500 nowych osób. Kolejnych 20 przyjmie też opolski Atmoterm. Z inicjatywy WUP powstaje regionalna baza ofert pracy, pierwsza tego typu w kraju. Będzie gotowa w połowie marca. Poszukujący znajdzie w niej m.in. wszystkie oferty, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy oraz sklep z pracą. Nowości będą uzupełniane raz w tygodniu (potem częściej). Wystarczy do odpowiedniej rubryki wpisać nazwę zawodu, w którym chciałoby się podjąć pracę, wykształcenie lub miejscowość. - To dopiero początek, który ma zachęcić młodych do pozostania w kraju mówi marszałek Józef Sebesta. Musimy ich przekonać, że tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i nasza szansa. Dynamika wzrostu gospodarczego województwa jest znacząca, a to stwarza szansę na duże perspektywy życiowe. VR, Projekt RURALTOUR......czyli Agroturystyka jako czynnik wpływający na zrównoważony rozwój rolnictwa w regionach partnerskich. Województwo opolskie przystępuje do niego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B CADSES. - Chcemy - wyjaśnia Małgorzata Starzec, koordynator programu - by dzięki turystyce na wsi rosły dochody gospodarstw wiejskich. Ale, by tak się stało trzeba tę turystykę promować. Ludzi zachęcić, by chcieli na wieś pojechać, a organizatorów turystycznych przekonać, by taką ofertą dysponowali. Uczyć się będziemy od najlepszych, bo partnerem wiodącym programu jest włoska Wenecja. Obok niej program z nami wdrażają Węgrzy, Chorwacja i Austria. Opolszczyzna w ramach programu może liczyć na 211 tysięcy euro. Powstaną terytorialne plany marketingowe dla każdego obszaru wiejskiego, przewodniki turystyczne, materiały promocyjne, odbywać się będą szkolenia, planowana jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program RURALTOUR potrwa do końca 2007 roku. Bliższych informacji udziela Małgorzata Starzec z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, tel: , O rozwoju wsi polskiej W Rogowie Opolskim odbyło się dwudniowe spotkanie członków zarządów województw z całego kraju, odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich. - Chciałbym, aby była to okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji o tym, jak urzędy marszałkowskie są przygotowane do korzystania z pieniędzy unijnych dla wsi i rolnictwa w latach mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Ryszard Wilczyński, inicjator tego spotkania. Działania naszego regionu podejmowane dla rozwoju wsi często należą do pionierskich w kraju, zaprezentowano więc gościom kilka z nich - mówiono m.in. o działających od ubiegłego roku na terenie niemal całego województwa Lokalnych Grupach Działania w ramach programu Leader +. Spotkanie w Rogowie stało się także okazją do przedyskutowania udziału województw w majowym VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbędzie się w Kamieniu Śląskim.

4 nauka Edukacja, badania, innowacje Czas mózgów Z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu odbyła się 18 stycznia br. na Politechnice Opolskiej konferencja związana z 7 programem ramowym Unii Europejskiej, który ustala zasady finansowania badań naukowych. P atronat honorowy nad jej przebiegiem sprawowali marszałek województwa Józef Sebesta, wojewoda opolski Bogdan Tomaszek oraz rektor PO, prof. Jerzy Skubis. Strategia Lizbońska jak przypomniał dr Wiesław Studencki z Krajowego Punktu Kontaktowego zakłada, iż do 2010 roku Unia Europejska będzie dysponować najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu, z większą ilością miejsc pracy i większą spójnością społeczną oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Strategia ta opiera się na trójkącie wiedzy: edukacja, badania, innowacje. Z raportu europejskiego stratega, Wim a Kok a wynika, iż rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy jest jednym z pięciu najważniejszych obszarów polityki unijnej. Zakłada się zwiększenie wydatków na badania do 3 proc. PKB, ustanowienie obszaru badań i innowacji, promowanie nowych technologii, uatrakcyjnienie Europy dla najlepszych mózgów. 7 program ramowy zakłada, iż uruchomione zostaną specjalne działania promujące naukowców we wczesnym etapie kariery naukowej (stypendia, szkolenia badaczy, ścieżki partnerstwa: uczelnie przemysł). Zabierając głos wicemarszałek Józef Kotyś przypomniał, iż na zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Opolszczyzna otrzyma 427,1 mln euro. Z czego na sektor badawczo-rozwojowy przewidziano 49 mln euro. Pierwsze nabory wniosków odbędą się prawdopodobnie pod koniec tego roku. Uroczyste odsłonięcie popiersia Onkologia ma patrona 18 stycznia br w Opolskim Centrum Onkologii nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia patrona placówki profesora Tadeusza Koszarowskiego. Aktu tego dokonał znany polski onkolog, a zarazem uczeń Koszarowskiego, prof. Marek Nowacki. Wiedzą, czego chcą Władze Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowały na spotkaniu z Zarządem Województwa wizję rozwoju uczelni. Chcą rozbudować i zmodernizować kampus przy ulicy Oleskiej, mają też plany związane z obiektami satelitarnymi w Dąbrowie Niemodlińskiej oraz w Krasiejowie. S zkoła kształci ponad 14 tysięcy studentów na 32 kierunkach i w 81 specjalizacjach. Prowadzi też 53 kierunki studiów podyplomowych i 3 kierunki studiów doktoranckich. Rektor Stanisław Nicieja ocenia, że już obecnie ani poziomem dydaktycznym, ani bazą opolska uczelnia nie ustępuje wielu renomowanym uczelniom na świecie, ale by ten poziom utrzymać musi się rozwijać. Najpilniejszą potrzebą wśród zadań dydaktycznych jest remont akademika Mrowisko, do którego przeniesiony zostanie wydział prawa i administracji (w roku 2006 o 100 miejsc ubiegało się 1900 chętnych). Równie ważna jest przebudowa budynku dydaktycznego przy ulicy Oleskiej (m. in. planuje się modernizację auli) i obecnego wydziału chemii, któremu grozi zamknięcie. Uczelnia chciałaby też w miarę szybko postawić budynek dla Nowy budynek Instytutu Nauk Społecznych UO, który nie bawem zostanie oddany. Fot. Jerzy Mokrzycki biotechnologii. Kierunek jak informował rektor Nicieja jest bardzo popularny i chętnych do jego studiowania nie brakowałoby. UO ma już gotowy projekt i pozwolenie budowlane. Obiekt stanąłby przy ulicy Kominka. Na około 20 mln złotych władze uczelni szacują modernizację i budowę obiektów sportowych. Obecne (bardzo skromne) nie zaspakajają studenckich potrzeb. Planowana jest także budowa biblioteki uniwersyteckiej o charakterze regionalnym oraz akademickiego centrum kultury - Skarpa, które jak wyjaśniała prorektor prof. Krystyna Czaja, będzie uzupełniało niszę w sferze kultury o charakterze elitarnym. Działać w nim będą kluby dysku- syjne, organizowane będą wystawy, odczyty, koncerty kameralne, małe formy estradowe. Powstanie centrum kultury planowane jest na lata i pochłonie ok. 8 mln złotych, modernizacja bazy dydaktycznej to wydatki zaplanowane na lata , które wyniosą około 40 mln złotych. Inwestycje satelitarne (kosztować będą w sumie ok. 30 mln zł), to m. in. zorganizowanie ogrodu botanicznego w Dąbrowie (cel: ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego) oraz utworzenie tam centrum rekreacyjnego dla Opola. W Krasiejowie zaś na bazie wykopalisk ma powstać stacja badań paleontologicznych. Politechnika Opolska Zamierzenia za 150 milionów P opiersie, wykonane przez prof. Mariana Molendę, umieszczone zostało na cokole naprzeciw wejścia do nowego budynku radiologii. Prof. Koszarowski urodził się w 1915 roku w Brazylii. Studia medyczne ukończył tuż przed wybuchem II wojny światowej w Warszawie. Był żołnierzem września 1939 roku, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie przyczynił się do odbudowy Instytutu Radowego w Warszawie, przez długie lata kierował Instytutem Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej. Był autorem około 200 publikacji naukowych i ośmiu monografii. Uznawany jest za współtwórcę nowoczesnej polskiej onkologii. To z jego inicjatywy powstały w kraju ośrodki onkologii takie jak opolski. Był jak przypomniał dr Wojciech Redelbach, dyrektor OCO - nie tylko wybitnym lekarzem, ale człowiekiem z pasją. Wspaniałym sportowcem (grał w koszykówkę), społecznikiem, Uniwersytet będzie się rozwijać Popiersie prof. Koszarowskiego przed budynkami Opolskiego Centrum Onkologii. posłem na Sejm. Zmarł w 2002 roku. Odsłaniając popiersie patrona prof. Marek Nowacki z IO stwierdził, że opolska onkologia, której wyposażenie nie ustępuje najlepszym ośrodkom europejskim, jest przykładem wzorowej współpracy samorządu i środowiska medycznego. OCO dysponuje 165 łóżkami, udzieliło 80 tysięcy porad, hospitalizowało na oddziałach szpitalnych 7 tysięcy pacjentów. Politechnika Opolska chce w najbliższych latach stać się nowoczesnym ośrodkiem rozwijającym w regionie nauki techniczne. Budowa bazy dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej niezbędnej do realizacji tego celu będzie kosztować według wstępnych szacunków około 150 mln złotych. 24 stycznia Zarząd Województwa zwiedzał II Kampus PO przy ulicy Prószkowskiej m. in. nowo wybudowaną halę sportową, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz funkcjonujące budynki dydaktyczne. W trakcie spotkania zarządu z senatem uczelni jej rektor prof. Jerzy Skubis, zaprezentował plany rozwojowe PO. Priorytetowym zadaniem jest modernizacja na terenie II kampusu największego z budynków koszarowych (13 tys. metrów kw.) na sale wykładowe dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Korzystać z obiektu będzie około 3 tys. słucha- czy. Kolejny obiekt, to budowa wspólnie z miastem krytej pływalni. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona udostępniona także mieszkańcom Opola. Trzecią inwestycją związaną z kampusem jest modernizacja jednego z budynków wojskowych i przeznaczenie go centrum logistyczno-administracyjne. Z kolei przy ul. Katowickiej, gdzie mieści się wydział budownictwa, planowane jest nowe skrzydło dydaktyczne (w miejscu wyeksploatowanych pawilonów). Koszt tych czterech przedsięwzięć wyniesie około 75,5 mln złotych. Uczelnia będzie zabiegała o pozyskanie funduszy unijnych, z puli, która przeznaczona jest na rewitalizację terenów powojskowych. Kolejne 75 mln złotych potrzeba, by uruchomić w Karczowie Opolski Park Naukowo-Techniczny oraz Opolskie Regionalne Centrum NaukowoBadawcze. To drugie przedsięwzięcie pomyślane jest jako Aula wykładowa na terenie nowego kampusu PO. wspólna inicjatywa opolskich uczelni i instytutów badawczych. Na jego terenie powstałby kompleks nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriów, które będą prowadzić badania dla opolskiej gospodarki i nauki. W tym przypadku PO chce się ubiegać o fundusze z Sektorowego Programu Operacyjnego innowacyjna gospodarka.

5 kultura Turysta na dłużej W roku 2007 r. w województwie opolskim, zostanie przeprowadzona czwarta już edycja Burgundzkiego Konkursu Stypendialnego, koordynowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Konkurs umożliwia tym młodym ludziom z naszego regionu, którzy znają język francuski, kształcenie się za granicą. Uczniowie, którzy przejdą pomyślnie przez wszystkie etapy konkursu uzyskają możliwość kształcenia się w Liceum Charles de Gaulle w Dijon, minimum przez rok. Szczegółowe zasady pobytu uczniów we Francji - Panie pośle, kiedy krasiejowski Dinopark ruszy pełną parą? - Sądzę, że już w najbliższym sezonie turystycznym czyli od wakacji letnich. Pawilon wystawienniczy jest już gotowy. Pod koniec czerwca oddane zostaną trapy piesze, które prowadzą ośmiusetmetrowym odcinkiem od parkingu przez nieckę wydobywczą aż do pawilonu. - Spacer przez nieckę i zwiedzanie pawilonu? Nie uważa pan, że to zbyt mało, by turystę zatrzymać. - To prawda. Niezbędna jest komercyjna część przedsięwzięcia z miejscami wypoczynku, gastronomią. Taką ofertę przygotowuje gmina Ozimek. - Ludzie się niecierpliwią i pytają: dlaczego to tak długo trwa? W świętokrzyskim Bałtowie dinozaury już od lat przyciągają turystów. - Ale wartość historyczna i naukowa tamtego miejsca jest żadna. Ono jest wyłącznie nastawione na rozrywkę. My najpierw musieliśmy pokonać problemy własnościowe. Nie można było inwestować na gruncie, który nie był nasz należał do Górażdży. Dopiero przed dwoma laty został przekazany gminie Ozimek. Poza tym teren pokopalniany był surowy. Gdybyśmy nie zainwerozmowa z posłem Ryszardem Gallą przewodniczącym Stowarzyszenia Samorządowego "Dinopark" stowali w infrastrukturę żadna komercyjna firma nie chciałaby się w Krasiejowie lokować. I jeszcze jedno: mówimy o nieporównywalnej w stosunku do Bałtowa skali przedsięwzięcia nie tylko w sensie wielkości terenu. Chcemy, by Dinopark był atrakcyjny zarówno dla turystów, jak i stanowił zaplecze naukowo-badawcze dla świata nauki, bo wielkość zgromadzonych tu złóż kości nie ma sobie równych w całej Europie. - Wierzy pan, że naukowcy zechcą tu przyjeżdżać? - Nie tylko wierzę, jestem tego pewny. Już na najbliższy sezon zapowiedziały się dwie grupy paleontologów, którzy chcą zapłacić za to, by móc mówiąc kolokwialnie w ziemi pogrzebać. Dostajemy także zapytania od różnego rodzaju hobbystów, którzy zainteresowani są penetracją terenu. To oczywiście nie może się odbywać bez nadzoru naukowego. Takim koordynatorem będzie Uniwersytet Opolski. Chciałbym też, by w drugim etapie rozbudowy Dinoparku zmodernizowana została administracyjna część kopalni w dawnym budynku biurowym może powstać hotel, a halę produkcyjną przeznaczymy na prezentacje wykopalisk i różnego rodzaju zbiorów. - Ale przeciętny turysta jak już jest w Dinoparku, to chciałby zobaczyć nie tylko kości, ale choć kilka dinozaurów. - I zobaczy je. W tym roku czynna będzie przez cały sezon wystawa prezentująca makiety dinozaurów. Chcemy też ogłosić konkurs na gadżety związane z dinozaurami. Będzie je można kupić na terenie parku. Zależy nam, by oferta turystyczna z roku na rok była bogatsza, a nasi goście zostawali tu jak najdłużej i wydawali pieniądze. Rozmawiała Maria ska Do pawilonu wystawienniczego turystów doprowadzą specjalne trapy. Konkurs burgundzki Szansa dla miłośników francuskiego znajdują się w ofercie stypendialnej. Konkurs ten skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą się języka francuskiego. Departament Edukacji do 23 lutego 2007 r. przyjmował zgłoszenia do udziału w konkursie, które należy nadsyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym. 1 marca 2007 r. o godzinie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne. 3 kwietnia 2007 r. w Instytucie Francuskim w Krakowie przeprowadzona zostanie przez komisję francuską część ustna konkursu. Dzień później - 4 kwietnia 2007 r. nastąpi ogłoszenie wyników konkursu oraz odbędzie się spotkanie z rodzicami stypendystów. Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole, pokój 617, tel. (0 77) , Polsko-czeskie targi muzealne Różnorodna współpraca W czeskiej Ostrawie odbyły się Targi muzeów górnośląskich, które były okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy muzeami śląskimi, usytuowanymi po obydwu stronach granicy polsko-czeskiej oraz okazją do zaprezentowania bogatej ekspozycji 18 polskich i 8 czeskich muzeów. Wśród uczestników targów znalazły się m.in. Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Goście zwiedzali stoiska muzealne, gdzie mogli uzyskać pełną informację o każdym muzeum, a także zapoznać się z fragmentem ekspozycji. Współpraca muzeów funkcjonujących na historycznym terytorium Górnego Śląska miała dotąd raczej charakter bilateralny. Tym razem chcieli poznać się wszyscy, dla których jest on nie tylko terenem działania, ale także głównym obiektem prac badawczych i wystawienniczych. Spotkali się więc historycy, etnografowie, archeologowie, historycy sztuki i przyrodnicy, aby w interdyscy- wyłoniono młode talenty Nasze wartości Został już rozstrzygnięty regionalny konkurs literacki dla dzieci i młodzieży pod hasłem Nasze wartości edycja 2006, organizowany już po raz drugi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Komisja konkursowa, której przewodniczył dr Jacek Gutorow, a członkami byli: Opolanie na targach w Ostrawie. plinarnym gronie podyskutować, wymienić się pomysłami, wreszcie podjąć wspólne inicjatywy (m.in. wymiana wystaw). Pierwszym efektem spotkania będzie wydanie wspólnego informatora o muzeach. Będzie on dostępny w placówkach polskich i czeskich. Projekt spotkań muzeów Górnego Śląska i targów muzealnych został sfinansowany z funduszy programu INTERREG IIIA Czechy - Polska, autorem projektu był Euroregion Silesia. VR dr Sabina Brzozowska, Anna Kowcuń, dr Paweł Marcinkiewicz oraz Tomasz Różycki postanowiła, że Grand Prix konkursu otrzyma Kamil Letki, uczeń gimnazjum z Brzegu, autor nagrodzonych opowiadań. Młodzi literaci stawali w szranki w dwóch kategoriach - poezji i prozy. Tegorocznymi laureatami zostali także: W kategorii Poezja" Uczniowie szkół podstawowych: 1 miejsce - Ewa Kowal z Opola 2 miejsce - Maja Mordal, z Brzegu Uczniowie gimnazjów: 1 miejsce - Ewelina Ocipińska z Rozwadzy 2 miejsce - Agnieszka Jasnosz z Opola Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 1 miejsce - Patrycja Dittmann z Olesna 2 miejsce - Rafał Sławik z Krapkowic W kategorii Proza" Uczniowie szkół podstawowych: 1 miejsce - Grzegorz Reclik z Opola 2 miejsce - Tomasz Siemek z Opola Uczniowie gimnazjów: 1 miejsce - Aleksandra Maksim ze Zdzieszowic 2 miejsce - Kamil Ciszak z Biadacza Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 1 miejsce - Rafał Łukasiewicz z Gogolina 2 miejsce - Aleksandra Wodecka z Domecka Wręczenie nagród odbędzie się 7 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

6 LUTY 2007 opolskie wiadomoœci regionalne opolszczyzna w europie Informator europejski Miejscowy Folklor Kultura 2007 Prowincje włoskie poszukują parterów do projektu Miejscowy Folklor Kultura Mogą nimi być władze miejskie, grupy taneczne, folklorystyczne, teatralne, uniwersytety, centra badawcze. Projekty powinny dotyczyć różnych form działania - spotkania, seminaria, wspólne warsztaty twórcze. Przewidywany koszt projektuwniosku: max 400 tys. euro (dofinansowanie 50 proc.). Dane kontaktowe: Cyrille Marin European Office UPI, tel: +32 (O) , fax: +32 (0) , Projekt Leonardo da Vinci Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Leonardo da Vinci. Organizacja poszukująca: uczelnia Ies Prado Mayor z Totany, region Murcia, Hiszpania. Uczelnia poza kształceniem studentów, prowadzi szereg szkoleń zawodowych, a wśród nich dwuletni program dot. administracji i finansów. Poszukiwany partner, to szkoła wyższa lub przedsiębiorstwo zajmujące się szkoleniem ustawicznym, zdolny do przyjęcia studentów, szkolenia oraz monitorowania ich osiągnięć. Pełna informacja na stronach: Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych Wydział dla Dzieci i Młodzieży Okręgu Sagene, Region Oslo, Norwegia poszukuje następujących partnerów: zarządy miast, organizacje kształcące dzieci w wieku przedszkolnym lub nauczycieli czy pomocników przedszkolnych od wykwalifikowanych do pomocników z niewielkimi lub żadnymi kwalifikacjami. Procedura wyłaniania partnerów będzie trwać do 31 marca 2007 roku. Pełna informacja na stronach: Rękodzielnicy poszukiwani Włoska Konfederacja Rękodzielnictwa poszukuje w krajach członkowskich, kandydujących lub aspirujących do UE, podobnych stowarzyszeń przedsiębiorców, lokalnych instytucji lub też prywatnych organizacji w celu nawiązania kontaktów partnerskich mogących zaowocować wspólnym składaniem wniosków w okresie programowania Pełna informacja na stronach: Szkoła Letnia w Austrii Możliwość bezpłatnego szkolenia oferuje w ramach Szkoły Letniej 2007 w Danube University Krems w Austrii. Projekt ADVANCE, realizowany w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technologii, ma na celu promocję uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych w dziedzinie badań, wspiera je w zdobywaniu zdolności menadżerskich. Uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest przez Komisję Europejską. Uczestnicy muszą pokryć koszty dojazdu i pobytu, jednak jest możliwość ubiegania się o stypendium. Konkurs Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu, to istotny wkład w proces nabywania kompetencji. Jest więc kluczowym instrumentem otwierającym przed młodymi ludźmi możliwości kształcenia nieformalnego. Całkowity budżet programu na lata wynosi 885 mln euro. Najbliższe terminy składania wniosków: 1 kwietnia, 1 czerwca Badania i rozwój technologii Nowy Siódmy Ramowy Program dot. badań i rozwoju technologii jest kontynuacją poprzedniego 6PR. Należy do największych po funduszach strukturalnych instrumentów wsparcia finansowego działań służących wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności w gospodarce państw członkowskich. W ramach programu fundusze podzielone zostały na następujące obszary: * Technologie informacyjne i komunikacyjne (9,11 mld euro); * Zdrowie (6,05 mld euro); * Transport (4,18 mld euro); * Nanotechnologie (3,5 mld zł euro); * Energia (2,3 mld euro); * Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1,935 mld euro); * Środowisko naturalne (1,8 mld euro); * Kosmos (1,43 mld euro); * Bezpieczeństwo (1,35 mld euro); * Nauki socjo-ekonomiczne i humanistyczne (610 mln euro). Najbliższe terminy składania wniosków: 3 kwiecień, 3 maj Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli. Tel: , fax: , Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie-Hahn Opolski przyczółek Szerokim echem odbiło się w Nadrenii-Palatynacie wrześniowe otwarcie opolskiego biura na lotnisku we Frankfurcie-Hahn. Nasze województwo było bowiem pierwszym spośród wszystkich województw i czwartym spośród regionów Europy Środkowej i Wschodniej, które zdecydowało się na taki krok. W Centrum Europy Środkowej i Wschodniej (MOEZ) brakuje już wolnych pomieszczeń a liczba regionów zainteresowanych otwarciem przedstawicielstwa stale rośnie, czemu z pewnością sprzyja dynamiczny rozwój lotniska Frankfurt-Hahn. Naszymi krokami podążyły m.in. Węgry, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Również Gdańsk i Żywiec będą mieć już wkrótce swoje biura współpracy gospodarczej w Hahn. W ciągu pierwszych miesięcy działalności, reprezentant regionu odbył kilkadziesiąt spotkań w siedzibie biura oraz w terenie przede wszystkim z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji okołobiznesowych na terenie Nadrenii-Palatynatu. Głównym celem rozmów było zainteresowanie ofertą naszego biura, regionem oraz nawiązanie bezpośredniej współpracy. Dzięki takim kontaktom oferty opolskich przedsiębiorców napływające do BWG trafiają do nadreńskich izb gospodarczych oraz innych instytucji, co oczywiście zwiększa szansę znalezienia polskim przedsiębiorcom odpowiednich partnerów gospodarczych z Niemiec. Efektem spotkań są także pierwsze umowy handlowe, które zawarły już opolskie firmy. Promowanie biura za pomocą mediów w Opolskiem oraz w Niemczech jak i utworzenie dwujęzycznej strony interneto- Marszałek Józef Sebesta, wicestarosta opolski - Krzysztof Wysdak, Paweł Smolarek - wójt gminy Komprachcice, Georg Mosch - prezes AgroFood oraz przedstawiciele Aeroklubu Opolskiego podpisali umowę o współpracy i organizacji na terenie Komprachcic wystawy rolniczej Opolagra. Porozumienie zawarte zostało na dziesięć lat. Opolagra największa wystawa rolnicza w południowo-zachodniej Polsce odbywać się będzie na terenie lotniska opolskiego Aeroklubu. wej przerosły znacznie nasze oczekiwania. Z dnia na dzień wzrasta liczba ofert przedsiębiorców, którzy pragną skorzystać z pośrednictwa w poszukiwaniu kooperantów w krajach docelowych. W ciągu krótkiego czasu strona internetowa została odwiedzona przez 1700 osób, które chętnie korzystają z informacji na niej zawartych i zgłaszają swą chęć udziału w internetowej giełdzie kooperacyjnej. Z naszej oferty coraz częściej korzystają przedsiębiorcy niemieccy, którzy za naszym pośrednictwem szukają produktów, producentów, hurtowników, terenów pod inwestycje oraz nieruchomości na terenie naszego województwa. Korzystając z życzliwości obu opolskich izb gospodarczych, Euro Info Center oraz Biura Nadrenii-Palatynatu mamy możliwość umieszczania niemieckich zapytań handlowych także na stronach internetowych tychże instytucji. Zaplecze konferencyjne w Centrum Europy Środkowej i Wschodniej pozwala nam na organizację różnorodnych spotkań, imprez i sympozjów. M. in. tu odbędzie Opolagra w Komprachcicach Umowa na 10 lat W tym budynku Opolszczyzna ma swoje przedstawicielstwo. Dr Georg Mosch, szef Agro- Food-u - głównego organizatora wystaw targowych, a zarazem przedstawiciel Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego, które działa od 120 lat i zrzesza 18,5 tysiąca rolników, wróży jej duże powodzenie. Komprachcice mówi wybrane zostały nieprzypadkowo. Szukaliśmy dużych, płaskich terenów, dobrze zmeliorowanych, żeby ciężki sprzęt rolniczy się nie topił. Poza tym ważne było zaplecze hotelowe i bliskość autostrady. Komprachcice te warunki spełniają. się planowana na marzec misja gospodarcza branży meblarskiej. W tydzień później na sali konferencyjnej zaprezentuje się opolska firma Atmoterm. Nowe kontakty pozwalają również na promocję kultury i turystyki. W niedługim czasie na lotnisku Frankfurt-Hahn stanie terminal internetowy opolskiej firmy Artboro (laureatki konkursu Opolska marka ), który będzie multimedialnym punktem informacji gospodarczej oraz turystycznej o Opolszczyźnie skierowanym do milionowej rzeszy pasażerów, którzy corocznie przewijają się przez halę odprawy lotów. W kwietniu natomiast na terenie lotniska Hahn zaprezentowane zostaną fotografie wyróżnione w konkursie Województwo Opolskie w obi ektywie. Dane kontaktowe Biura Współpracy Gospodarczej: Reprezentant: dr Przemysław Łebzuch tel.: +49 (0) fax: +49 (0) tel.kom.: +49 (0) A rolnicze walory Opolszczyzny nie podlegają dyskusji. Na najbliższej, czerwcowej wystawie, która zaplanowana została na czerwca, na Opolagrze oprócz wystawy maszyn i sprzętu rolniczego, odbędzie się pokaz pracy urządzeń. Między innymi zmontowany zostanie tzw. tor przeszkód dla siedmiotonowego rozpryskiwacza. Odbędzie się też sympozjum poświęcone energii z biomasy, na które zaproszeni zostaną jej producenci.

7 rynek pracy Rynek pracy w 2006 roku Mniej bezrobotnych, więcej ofert W 2006 roku bezrobocie na Opolszczyźnie zmniejszyło się o osób. Do powiatowych biur pracy wpłynęło 28 tysięcy ofert zatrudnienia. Podobnie do lat poprzednich spory wpływ na poziom bezrobocia miał czynnik sezonowości - w miesiącach zimowych liczba osób bez pracy rosła, od marca zaczęła spadać, by na koniec listopada osiągnąć poziom 16,0 procent. Liczba bezrobotnych odnotowana w listopadzie ( osób) była najniższa od 1999 roku. - Rok 2006 był też pierwszym od wielu lat, w którym odnotowano spadek bezrobocia w listopadzie względem października - zauważa Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Grudniowy wzrost bezrobocia wywindował wielkość stopy bezrobocia do 16,3 proc. na koniec roku. Charakterystyczną cechą rynku pracy Opolszczyzny było jego zróżnicowanie terytorialne. Podczas, gdy w powiecie grodzkim opolskim czy oleskim bezrobocie wynosiło (odpowiednio) 8,4 i 10,0 proc., to powiatach brzeskim, namysłowskim i nyskim osiągało ono poziom: 24,9 proc, 24,7 proc. i 24,6 proc. Różnice terytorialne były więc znaczne - przekraczały 15 proc. W 2006 roku spadek bezrobocia nastąpił w 11 powiatach, najliczniejszy był w nyskim (o osoby). Jedynym powiatem, Na usuwanie szkód Dogodny kredyt w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił niskooprocentowane kredyty z dopłatami do oprocentowania z funduszy budżetu państwa. Są one przeznaczone dla osób (właścicieli i zarządców), które poniosły szkody w substancji mieszkaniowej w wyniku powodzi, huraganu lub osuwiska ziemnego. Kredyt jest udzielany na okres 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Wysokość kredytu o jaką może ubiegać się wnioskodawca, jest zróżnicowana w zależności od prze- NAPŁYW OFERT PRACY W WOJEWÓDZTWIE W R. Poziom i stopa bezrobocia na Opolszczyźnie (na dzień 31 grudnia 2006) osób w 2005 roku osób r. który odnotował liczbowy przyrost był powiat prudnicki, gdzie liczba bezrobotnych zwiększyła się o 61 osób. Rok 2006 był rekordowy pod względem ilości ofert pracy. Spłynęło ich (najwięcej w marcu ). Największa koncentracja oferowanych miejsc pracy nastąpiła w Nysie (5.702), Opolu (4.296), Brzegu (3.529) i Namysłowie (2.606). Najwięcej ofert pracy miało charakter subsydiowany Zdaniem dyrektora Suskiego na niezłą ubiegłoroczną sytuację na opolskim rynku pracy znaczący wpływ miała dobra koniunktura gospodarcza, napływ unijnych funduszy, które są często zaczynem inwestycji komunalnych, drogowych, modernizacji i remontów. Poza tym na Opolszczyźnie pojawiać się znaczenia i kosztów remontu lub odbudowy. Oprocentowanie kredytu jest jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i wynosi 2 proc. w stosunku rocznym. Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę, a odsetkami naliczonymi wg. oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa BGK z funduszy budżetowych. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest gmina (kredyty na budowę lub zakup mieszkań komunalnych dla osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu, remont r r r r. zaczęli nowi inwestorzy z nowymi miejscami pracy - m. in. Cadbury, Haba-Beton. Trudno też nie zauważyć, że rynek dolnośląski powoli nasyca się i przesuwa wzdłuż autostrady w kierunku Opolszczyzny. - Te zjawiska będą się utrzymywały - prognozuje dyrektor WUP. - Zmieniać się też będzie rynek pracy - z rynku pracownika na rynek pracodawcy. Najbardziej poszukiwani będą pracownicy-specjaliści. Otwarcie się niektórych krajów unijnych spowodowało, że ludzie coraz częściej porównują swoje zarobki z tymi osiąganymi na Zachodzie i stwierdzają, że nie opłaca się im podejmować pracy za 936 złotych miesięcznie. Bo lepiej się wychodzi - ich zdaniem - pracując na czarno i pobierając świadczenia socjalne. lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej) nie jest wymagana procedura przetargowa przy wyborze banku. O kredyt można się ubiegać w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (również banki spółdzielcze zrzeszone w BPS S.A.), Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Banku Millennium S.A., Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. Więcej informacji na temat kredytu pod adresem: Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń Nowy zawód za darmo! Tracisz pracę? Nie trać głowy! Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektu Perspektywa - wsparcie osób zagrożonych utratą pracy w województwie opolskim. Właśnie trwa nabór do tego projektu, realizowanego przez firmę CTC Polska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.4) a finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Aktualnie pozostały jeszcze wolne miejsca na kursy aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, można też odbyć kurs na Europejski Certyfikat umiejętności komputerowych. Warto podkreślić, że w projekcie przewidziano ponadto szkolenia indywidualnie dobierane do potrzeb uczestników. - Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń? Projekt Perspektywa jest adresowany do osób z terenu województwa opolskiego, będących pracownikami w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub tracących pracę w wyniku redukcji zatrudnienia czy też likwidacji stanowiska wyjaśnia Ewa Mróz, koordynator Zakładasz własną firmę? Masz pomysł na działalność, ale szukasz wsparcia również finansowego? Projekt Twoja Firma Startem w Przyszłość powstał właśnie dla Ciebie! Adresowany do osób otwierających własny biznes, projekt Twoja Firma Krok do sukcesu realizowany jest przez firmę doradczą CTC Polska. Projekt oferuje im wszechstronne wsparcie, nie tylko w trakcie rejestracji firmy, ale także w pierwszych miesiącach jej działalności. Polega ono m.in. na uczestnictwie w BEZPŁATNYCH szkoleniach z zakresu marketingu i public relations, prawa, technik sprzedaży i negocjacji, zagadnień finansowo-ksiegowych, możliwości uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych, sporządzania biznesplanu. To nie wszystko: przez pierwsze pół roku po zarejestrowaniu działalności uczestnicy projektu otrzymywać będą wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie. Co więcej, mogą również projektu z firmy CTC Polska. - Do udziału w projekcie uprawnione są również osoby zagrożone bezrobociem z powodu upadłości lub likwidacji ich firm, a także osoby nie mające pracy, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące Wszystkie te osoby muszą jednak spełniać jeszcze jedno ważne kryterium utrata pracy bądź otrzymanie wypowiedzenia nie mogło nastąpić z przyczyn leżących po ich stronie! Projekt Perspektywa - wsparcie osób zagrożonych utratą pracy w województwie opolskim powstał m.in. z myślą o pracownikach służby zdrowia oraz oświaty i tym właśnie grupom zawodowym warto go polecić szczególnie. Oczywiście również w tym przypadku warunek bezpłatnego udziału w szkoleniach jest identyczny: utrata pracy nie może nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika. Informacje oraz zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w opolskim biurze CTC Polska przy ul. Reymonta 29, IIp, Tel Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na str. Marek Brodowski Szkoli, wspiera i dotuje Pomogą wystartować pozyskać jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do zł (uczestnik musi posiadać wkład własny w wysokości 25% realizowanej inwestycji). Projekt Twoja Firma Startem w Przyszłość przewiduje kompleksowe wsparcie dla 20 osób. Ważnym kryterium wyboru kandydatów na uczestników przedsięwzięcia będzie ocena przedstawionych założeń planowanej działalności W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby zameldowane na terenie województwa opolskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r. i nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy. Zapraszamy do udziału! Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela: I w o n a R a p i e j k o tel lub pl Marek Brodowski

8 sport i turystyka Program Turystyka wspólna sprawa Bez współpracy ani rusz Kilkanaście osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, ekozagrody, warsztaty artystyczne podpisało 12 lutego porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez wicemarszałka Józefa Kotysia. Wszystkich ich łączy jedno: wywodzą się z Doliny Małej Panwi. rzedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Olimpiady spotkali się już z organizatorami i przedstawicielami władz samorządowych, omawiając sprawy organizacji zawodów na ich terenie, dokonano także przeglądu obiektów sportowych, w których organizowane będą m.in. brązowy medal mistrzostw Polski juniorów, jest mistrzem Polski juniorów w kategorii do 66 kg; znalazł się także w olimpijskiej kadrze Polski. Wśród szkoleniowców największe uznanie zdobył trener opolskich karateków Andrzej Olech z Kluczborskiego Klubu Karate. Prowadzone przez niego Sekcja należy do najlepszych w kraju, a jej zawodnicy zdobywają laury na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Wyniki plebiscytu: Iwona Wajrach konkurencji się nie boi: - Im nas będzie więcej, tym atrakcyjniejszą ofertę będzie miał turysta. Wolny z Dobrzenia Małego, że przetworzy jej jabłka (które się marnują, bo nikt nie chce ich zagospodarować) na sok i zapakuje w pięciolitrowe kartony. Projekt Turystyka - wspólna sprawa realizowany jest od ubiegłego roku na terenie całego kraju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Założenie jest takie: z roku na rok będzie się zwiększała ilość turystów odwiedzających Polskę, będą też rosły dochody z turystyki. W latach wzrosną one o 29,4 mld złotych czyli o 51,2 proc. - Idzie więc o to - wyjaśnia Piotr Mielec, szef Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - aby stworzyć jak najszerszą ofertę turystyczną i zapewnić wysoką jakość usług. Na Opolszczyźnie w ramach programu Turystyka - wspólna sprawa zawiązało się 17 grup - m. in. skupionych wokół Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Borów Niemodlińskich, Gór Opawskich, Góry Św. Anny. Grupa Dinozaury z Doliny Małej Panwi, która formalnie zawiązała się 12 lutego, próbuje zintegrować tych, którzy działają w turystyce. A więc przedstawicieli podmiotów gospodarczych, organizacji samorządowych, osoby fizyczne. Do zaoferowania turystom - oprócz zabytków - jest 370 km tras rowerowych, spływ kajakowy Małą Panwią, jeziora turawskie, dinozaury w Krasiejowie, Suchy Bór z kompleksem basenów. - Chcemy trochę podszkolić się z języków obcych, lepiej promować nasze atrakcje turystyczne, wydać jakiś folder, mapę, ulotki, założyć stronę internetową, podnieść swoje umiejętności zawodowe, a przede wszystkim wymieniać się informacjami i doświadczeniem - wylicza Lidia Schroll prowadząca restaurację U Lidii w Krasiejowie. Będzie to możliwe, bo na różnego rodzaju szkolenia i doradztwo, pomoc w powstawaniu markowych produktów turystycznych w budżecie programu przewidziano 62 mln złotych (na cały kraj). Dinuś będzie maskotką zawodów P Jak co roku Nowa Trybuna Opolska, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, zorganizowała plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera minionego roku w regionie. ozstrzygnięcie plebiscytu nastąpiło 13 stycznia, podczas tradycyjnego Balu Sportowca w hotelu Mercure w Opolu. Tym razem najlepszym okazał się opolski dżudoka Tomasz Kowalski z Klubu AZS Opole, który w ubiegłym roku zdobył Przygotowania do tegorocznej olimpiady młodzieży w toku Wiosną odbędzie się w województwie opolskim XIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Opolskie Górą sporty walki R I wona Wajrach, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Dylakach, gdzie turysta oprócz noclegu i wyżywienia ma okazję oddać się swoim pasjom artystycznym, twierdzi, że był już najwyższy czas, by się skrzyknąć i takie porozumienie podpisać. - Chciałabym, by w mojej miejscowości takich gospodarstw przybyło co najmniej kilka mówi. - Nie traktowałabym ich jak konkurencji, ale szansę na uzupełnienie oferty i uatrakcyjnienie pobytu moich gości. Ja prowadzę warsztaty artystyczne, ktoś inny ma konie, a efekt jest taki, że turysta nie nudzi się, codziennie spędza ciekawie czas. Iwona Frasek ze Szczedrzyka skończyła studia za granicą, agroturystyką zajmowali się jej rodzice. - Zawsze pytałam, czy nie przeszkadzają im obcy ludzie w domu - opowiada. - Teraz, kiedy przejęłam ich działalność cieszę się, jak ktoś przyjeżdża do mnie na dłużej. Nieraz trafiają się ludzie ciekawi wszystkie, co wiejskie. Bywa, że towarzyszą mi w pracy krok za krokiem. Gospodarstwo nosi nazwę Jabłoniowy sad. Pani Iwona specjalnie kupiła dla jego potrzeb wyciskarkę do jabłek i kusi swoich gości wspaniałym sokiem bez konserwantów. W trakcie przerwy w spotkaniu dogaduje się z Marią Najlepsi sportowcy i trenerzy 2006 zawody. Większość odbędzie się na terenie naszego województwa, tylko w kilku dyscyplinach młodzi sportowcy będą walczyć poza jego granicami. Wybrano już maskotkę tegorocznych igrzysk młodzieżowych - będzie to Dinuś, czyli mały dinozaur. Ceremonia uroczystego otwarcia XIII OOM planowana jest na 2 maja w opolskiej hali widowiskowosportowej Okrąglak". VR Zawodnicy: 1. Tomasz Kowalski, dżudo, AZS Opole 2. Paweł Dytko, automobilizm, Automobilklub Opolski 3. Wojciech Radziewicz, karate kyokushin, Opolski Klub Karate Kyokushin 4. Łukasz Wójcik, karate, Kluczborski Klub Karate 5. Paweł Najdek, podnoszenie ciężarów, Budowlani Opole 6. Przemysław Wacha, badminton, Technik Głubczyce 7. Aleksandra Radziewicz, karate kyokushin, Opolski Klub Kara-te Kyokushin 8. Tomasz Łakis, koszykówka, Pogoń Prudnik 9. Aida Popiołek, short track, AZS Opole 10. Marek Tracz, piłka nożna, Odra Opole Trenerzy: 1. Andrzej Olech, karate, Kluczborski Klub Karate 2. Edward Faciejew, dżudo, AZS Opole 3. Ryszard Szewczyk, podnoszenie ciężarów, Budowlani Opole 4. Bożena Haracz, badminton, Technik Głubczyce 5. Anna Jakubowska-Łukanowa, short track, AZS Opole Najlepsi zawodnicy i trenerzy 2006 roku. Święto opolskiej sekcji judo Jubileusz trenera Jubileusz 30-lecia pracy trenerskiej obchodził Edward Faciejew z sekcji judo Organizacji Środowiskowej AZS w Opolu. Zbiegł się on z jubileuszem samej sekcji. Edward Faciejew wychował kilka pokoleń sportowców, którzy zdobywali medale mistrzowskie na wszystkich arenach świata, był także trenerem kadry narodowej polskich judoków, która pod jego kierunkiem osiągała sukcesy sportowe.

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne Oceny są dokonywane w grupach samorządów o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatów, miast na prawach powiatu i miast powyżej 50 000 mieszkańców, miast poniżej 50 000 mieszkańców i gmin wiejsko-miejskich

Bardziej szczegółowo

22-23.01.2010 Zwardoń

22-23.01.2010 Zwardoń 22-23.01.2010 Zwardoń W dniach 16-20 listopada 2009 roku Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Województwa Śląskiego zorganizował wyjazd studyjny dla 30 osób do Portugalii, do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 2 Woj. opolskie znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczu górnej Odry. Bezpośrednio graniczy z Czechami, a także woj. śląskim, dolnośląskim, łódzkim

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017

Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017 Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017 Medal Acanthus Aureus za uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu dla Lubuskiego (za stoisko najbardziej sprzyjając realizacji strategii marketingowej.

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie NEWSLETTER INFORMACYJNY 1/2016 Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców programy stypendialne i nagrody dla początkujących uczonych realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Krystyna Frąk Starszy koordynator programów

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym Targi przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 20 listopada Wrocławski Park Technologiczny organizuje wystawę firm działających na jego terenie.

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. W II kwartale 2004 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo