Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają"

Transkrypt

1 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" Nidzica, pl. Wolności 1 tel , fax RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 ROKU 1

2 O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wspieramy wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego i zmniejszania bezrobocia, wspieramy inicjatywy w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju turystyki. Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwoju lokalnego i realizują programy edukacyjne. Efektem tych działań jest ponad 1000 nowych miejsc pracy, około 80 nowych i rozwijających się małych i średnich firm oraz kilkaset przeszkolonych w różnych dziedzinach osób, które uczestniczyły w szkoleniach, organizowanych przez nas. W roku 2006 udało nam się powiększyć kapitał funduszu poręczeń kredytowych, z którego korzystają małe i średnie firmy, dzięki dotacji w kwocie 5 mln złotych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Rok 2006 był także bardzo ważny dla rozwoju inicjatyw z zakresu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju. Z naszej inicjatywy powstała nowa organizacja Związek Stowarzyszeń Brama Mazurskiej Krainy. Ta Lokalna Grupa Działania uczestniczy w realizacji naszej inicjatywy, w ramach Programu LEADER +. Fundacja "NIDA" była również koordynatorem partnerskiego projektu, finansowanego z Programu EQUAL, w ramach którego powstaje przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska we wsi Kamionka, koło Nidzicy. W 2006 roku udało nam się także doprowadzić do powstania reprezentacji naszych lokalnych organizacji, czyli Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego, dzięki wsparciu Banku Światowego. Już po raz piąty realizowaliśmy Program ENGLISH TEACHING, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego ogólnopolskiego programu edukacyjnego przyznaliśmy łącznie 286 dotacji dla szkół i organizacji pozarządowych, o wartości ponad złotych, a około nauczycieli uczestniczyło w organizowanych przez nas szkoleniach metodycznych. 2

3 We współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi zorganizowaliśmy kolejne, ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich, w którym uczestniczyło ponad 500 osób. W roku 2006 zabiegaliśmy także o stabilizację działań naszej organizacji. Otrzymana dotacja w kwocie złotych z Fundacji im. Stefana Batorego wzmocniła kapitał zapasowy Fundacji "NIDA". Naszymi doświadczeniami dzieliliśmy się z innymi organizacjami i samorządami lokalnymi z kraju i z zagranicy. Gościliśmy kilkanaście grup z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Bułgarii, Gruzji, Tadżykistanu podczas wizyt studialnych. Dzięki temu, programy i projekty podobne do naszych, realizowane są w różnych miejscach Polski i w innych krajach. Nasze sukcesy to efekt wspólnej pracy wielu osób i instytucji, m.in. grupy naszych trenerów, doradców, sponsorów oraz fundatorów. Im wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Margol prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" 3

4 NASI ZAŁOŻYCIELE "Budimex" Sp. z o.o. w Olsztynie Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie Gmina Nidzica Konsmetal 2 S.A. w Nidzica Konsmetal S.A. w Warszawie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS Sp. z o.o. w Olsztytnie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewoda Olsztyński 4

5 NASZA RADA Edward Zakrzewski Przewodniczący Tadeusz Miecznikowski zastępca Henryk Żebrowski Halina Lubak Stefan Burek Bogdan Kalinowski Tadeusz Wronka Andrzej Turczyński Henryk Mamajek Wiesław Moszczyński Krzysztof Margol Andrzej Osowski Zenobia Cupała Andrzej Zawieska Krzysztof Świątek Bożena Cebulska Cezary Kondratowicz NASZ ZARZĄD Krzysztof Margol - Prezes Zarządu Bogdan Kalinowski - Członek Zarządu Barbara Płoska - Członek Zarządu NASI PRACOWNICY W 2006 ROKU Krzysztof Margol- Prezes Fundacji Barbara Płoska- Główna księgowa Fundacji Barbara Margol- Dyrektor Szkoły Języków Obcych Elżbieta Adamowska- Księgowa Anita Gumińska- Koordynator programu ROSzEFS Joanna Krystkiewicz Hablutzel- Koordynator ds. organizacji szkoleń Sławomir Gumiński- Koordynator Funduszy Poręczeniowych Dorota Czarzasta- Wardyn- Animator Programu ROSzEFS Justyna Ostrowska- koordynator V Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich oraz asystent Koordynatora programu ROSzEFS Anna Krzyżak- Żuchowska- Koordynator programu EQUAL Magdalena Pepłowska- Krzykwa - Szkoła Języków Obcych Oscar NIDA; Koordynator projektów Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego oraz MAZURSKIE BARWY GARNCARSKA WIOSKA Justyna Kowalczyk- Koordynator programu English Teaching Barbara Gostkowska- Sekretariat programu English Teaching Agnieszka Bagińska asystent animatora Programu ROSzEFS 5

6 NASI SPONSORZY I PARTNERZY W 2006 ROKU Agencja Nieruchomości Rolnych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ambasada Stanów Zjednoczonych - Program Małych Grantów Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Światowy Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak, Centrum DOBROCZYN w Czernihowie (Ukraina) Centrum Doradcze Programów Pomocowych Centrum Informacji Europejskiej Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. DREHABUD Nidzica, Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja Fundusz Współpracy Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Instytut Spraw Publicznych Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Fundacja Wspomagania Wsi Gmina Janowo Gmina Nidzica Gmina Janowiec Kościelny Księgarnia Językowa Glob Books z Olsztyna Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nidzicki Fundusz Lokalny Oxford University Press Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polska Fundacja Przedsiębiorczości Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Portal internetowy Portal internetowy Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych ASHOKA Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 6

7 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - PROGRAMY FUNDACJI 7

8 "Wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw". 8

9 POŻYCZKI, PORĘCZENIA I DORADZTWO. Pożyczki Wspomagając tworzenie małych i średnich firm w naszym regionie, Fundacja "NIDA" udziela pożyczek firmom z przeznaczeniem na: - produkcję z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa; - usługi, w tym usługi budowlane i transportowe; - handel, w tym handel obwoźny; - turystykę i agroturystykę. Pożyczki mają charakter zarówno inwestycyjny (zakup maszyn, środków transportu), jak i obrotowy (zakup środków do produkcji lub towarów do odsprzedaży). Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco z poręczeniem oraz przewłaszczenie ruchomości. Pożyczki przyznawane są na okres 36 miesięcy z karencją w spłacie do 3 miesięcy. Maksymalna wartość pożyczki wynosi złotych. W roku 2006 udzieliliśmy 15 pożyczek na łączną kwotę złotych. Partnerzy i finansowanie programu: Nasz fundusz pożyczkowy zasilany jest dotacjami, o które staramy się z różnych źródeł. 8 pożyczek na kwotę złotych pochodziło ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ze Szczecina, 4 pożyczki na kwotę złotych - ze środków własnych oraz 3 pożyczki na kwotę złotych - ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Poręczenia W ramach wspierania przedsiębiorczości i ułatwiania dostępu do kapitału, poręczamy kredyty bankowe i pożyczki firmom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu powiatu nidzickiego oraz szczycieńskiego. W roku 2006 udzieliliśmy 23 poręczeń na łączną kwotę złotych. Wartość poręczonych kredytów wyniosła złotych. 9

10 48% 52% inwestycje kapitał obrotowy Wykres nr 1 - Przeznaczenie kredytów zabezpieczonych poręczeniami. Poręczane przez naszą Fundację kredyty miały charakter obrotowy (12 kredytów) oraz inwestycyjny (11 kredytów). Średnia wielkość zabezpieczenia wyniosła 46% przyznanego przez bank kredytu banki fundusze pożyczkowe Wykres nr 2 - Wartość udzielonych poręczeń ze względu na źródła finansowania. 10

11 18 poręczeń udzieliliśmy na rzecz banków, w tym 12 - na rzecz Banku Spółdzielczego Nidzica, 1 dla Banku Spółdzielczego Szczytno, 5 dla PKO BP SA Nidzica, a pozostałe 5 - na rzecz Działdowskiej Agencji Rozwoju - instytucji finansowej, udzielającej pożyczek w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. wartość zabezpieczonych kredytów wartość poręczeń Wykres nr 3 - Udział poręczeń w zabezpieczanych kredytach. Partnerzy i finansowanie programu: Poręczenia udzielane są w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP, a finansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - SPO WKP. Punkt Konsultacyjny Od 1998 roku prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób bezrobotnych. Udzielamy bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, prawa, w tym prawa pracy, biznes planów, zarządzania przedsiębiorstwem, a także możliwych źródeł finansowania oraz programów finansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Każdy z klientów naszego Punktu otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W roku 2006 udzieliliśmy 52 konsultacje o łącznej wartości pomocy w kwocie złotych. 11

12 "Wspieramy inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego i zmniejszania bezrobocia". 12

13 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZIEMI NIDZICKIEJ - PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + Fundacja "NIDA" była inicjatorem powołania w powiecie nidzickim lokalnej grupy działania oraz przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich. W pierwszym etapie programu zorganizowaliśmy we wszystkich gminach powiatu szkolenia na temat tworzenia partnerstwa lokalnego, w których wzięło udział 115 osób z około 20 stowarzyszeń, sołectw i lokalnych instytucji. Fot. 1 Partnerstwo lokalne - szkolenia. W drugim etapie opracowaliśmy wspólnie analizę potencjału turystycznego wiejskich terenów powiatu nidzickiego. Powstał nowy podmiot powołany przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz organizacje biznesowe - Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania pod nazwą Brama Mazurskiej Krainy. Partnerzy i finansowanie programu: Przedsięwzięcie to realizowane było we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz z udziałem samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w ramach Programu LEADER +. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Sponsorami projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna 30, Warszawa

14 RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU NIDZICKIEGO - PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW 2006 BANKU ŚWIATOWEGO. Głównym celem projektu było powołanie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego. Na terenie powiatu nidzickiego funkcjonuje obecnie ponad 40 organizacji pozarządowych. W większości są to małe organizacje, borykające się z problemami pozyskiwania środków. Dlatego też pomysł stworzenia Rady stał się nadzieją na połączenie sił i wspólne występowanie z inicjatywami. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego będzie partnerem dla lokalnych władz oraz reprezentantem kilkudziesięciu organizacji pozarządowych w kontaktach z lokalną i regionalną administracją, firmami i innymi instytucjami. W ramach realizowanego projektu przeprowadziliśmy następujące działania: zorganizowaliśmy spotkania organizacji pozarządowych powiatu nidzickiego, podczas których przedstawiono ideę stworzenia Rady, opisano zadania jakie ma do wykonania przyszła Rada, a także opracowano regulamin Rady; przeszkoliliśmy 54 osoby z organizacji pozarządowych powiatu nidzickiego w zakresie opracowywania projektów, zarządzania projektami i pozyskiwania środków; powołaliśmy Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spośród członków Rady wybrano przedstawiciela do zespołu sterująco-monitorującego przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; opracowaliśmy i wydaliśmy broszurę o organizacjach pozarządowych powiatu nidzickiego w nakładzie 1000 egzemplarzy; zorganizowaliśmy Festiwal Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego oraz konferencję pt. "Przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej". Podczas Festiwalu nidzickie organizacje przygotowały stoiska wystawiennicze, na których prezentowały swoje materiały informacyjne, zdjęcia z imprez oraz produkty. Partnerzy i finansowanie programu: Projekt dofinansowany jest przez Program Małych Grantów Banku Światowego 14

15 GARNCARSKA WIOSKA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE. Fundacja "NIDA" jest koordynatorem partnerskiego projektu Garncarska wioska. Celem projektu jest uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą "Garncarska Wioska" we wsi Kamionka oraz zainicjowanie wspólnych działań lokalnych partnerów w zakresie aktywizacji zawodowej osób ze środowisk marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Przedsiębiorstwo będzie zorganizowane jako klaster, a przedmiotem działalności będą: - produkcja ceramiczna, - produkcja i usługi kowalskie, - renowacja i sprzedaż starych mebli, - szycie regionalnych i historycznych strojów, - zielarstwo, usługi kosmetyczne, - produkcja pamiątek regionalnych, - regionalna kuchnia, - usługi turystyczne ( w tym Wesela Mazurskie ) oraz - szkolenia i konferencje. Fot. 2 Tworzenie pamiątek - szkolenia. Dokonania w projekcie w 2006 roku: Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dokonaliśmy aktualizacji analizy rynku pracy. Przeprowadziliśmy szkolenia podstawowe. W siedmiu grupach przeszkoliliśmy w sumie 107 osób. Uczestnikami były osoby bezrobotne lub długotrwale bezrobotne z powiatu nidzickiego. Zorganizowaliśmy szkolenia specjalistyczne z krawiectwa oraz staże i szkolenia przygotowujące do pracy najemnej w przedsiębiorstwie społecznym. 15

16 Fot. 3. Przyszli pracownicy przedsiębiorstwa społecznego w Kamionce - szkolenia. W ramach indywidualnego poradnictwa dla każdego beneficjenta opracowaliśmy Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, dzięki której możemy dokładnie rozpoznać cele zawodowe i potrzeby rozwojowe beneficjentów ostatecznych projektu. Zorganizowaliśmy szkolenia specjalistyczne na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Zakupiliśmy siedlisko dla potrzeb przedsiębiorstwa społecznego we wsi Kamionka i przygotowaliśmy plan inwestycji. Fot. 4 Promocja Wioski Garncarskiej przy okazji V Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Partnerzy i finansowanie programu: W tworzeniu i organizacji przedsiębiorstwa społecznego uczestniczą: Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" (koordynator projektu), Powiatowy Urząd Pracy, 16

17 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Centrum Kształcenia Praktycznego, Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak, DREHABUD Nidzica, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, Gmina Janowo, Gmina Nidzica. Projekt realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski , współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatorami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej-budujemy nowy Lisków są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (organizacja zarządzająca) Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS Projekt W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej budujemy nowy Lisków jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 17

18 MAZURSKIE BARWY - GARNCARSKA WIOSKA. Projekt ten oparty jest na doświadczeniach inicjatywy Ginące zawody, która była realizowana przez nas w 2000 roku i została wyróżniona nagrodą Pro Publico Bono. Ponadto jest on spójny z projektem pt. "Garncarska Wioska" - Przedsiębiorstwo Społeczne. Bezrobotni mieszkańcy wsi 4 gmin powiatu nidzickiego tj.: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo - głównie dawnych PGR-ów, tworzą produkty turystycznę, oparte na tradycjach regionalnych i służące ekonomicznemu usamodzielnieniu się tych osób. Bazą projektu jest wieś Kamionka. W ramach projektu przygotowujemy produkt turystyczny w formie widowiska, pod nazwą: Mazurskie Wesele (w tym m.in.: opracowanie scenariusza, przygotowanie osób i akcesoriów do przeprowadzenia imprezy oraz inscenizacja widowiska). Produkt ten będzie prezentowany na imprezach wystawienniczo - targowych w Polsce. Fot. 5 Uczestnicy szkoleń projektu Mazurskie Barwy - Garncarska Wioska. W 2006 roku, podczas organizowanych przez nas szkoleń przeszkoliliśmy już 90 bezrobotnych mieszkańców powiatu nidzickiego. Fot. 6 Warsztaty krawieckie. Partnerzy i finansowanie programu: Projekt realizowany jest we współpracy z pozarządowymi. samorządami lokalnymi oraz organizacjami Projekt MAZURSKIE BARWY GARNCARSKA WIOSKA współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 18

19 REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. W 2006 roku działał w ramach Fundacji "NIDA" Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego - ROSzEFS. Zadaniem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego było wsparcie organizacji i instytucji, które chciały przygotować i realizować projekty finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Nasi trenerzy i doradcy świadczyli pomoc organizacjom i instytucjom w regionie Warmii i Mazur. Głównymi klientami Ośrodka byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji samorządowych i szkół. W ramach projektu świadczyliśmy bezpłatne usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne oraz upowszechnialiśmy wiedzę o Europejskim Funduszu Społecznym i o dobrych praktykach przykładach realizowanych projektów w regionie warmińsko mazurskim. Szkolenia Przeprowadziliśmy 73 szkolenia dla członków i pracowników organizacji pozarządowych, instytucji samorządów terytorialnych, szkół, miejskich ośrodków pomocy społecznej (157 dni szkoleniowych). W szkoleniach uczestniczyło 745 osób z 200 organizacji i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, z powiatów: nidzicki, węgorzewski, olecki, piski, ełcki, giżycki, szczycieński, olsztyński, mrągowski, gołdapski. Fot. 7 Szkolenia Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. Animowanie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich Celem tego działania była pomoc w opracowaniu i rozwijaniu inicjatyw, które mogą uzyskać dofinansowanie z EFS oraz wsparcie potencjalnych projektodawców w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Udzieliliśmy ponad 611 godzin nieodpłatnych konsultacji dla 129 instytucji. Z usług doradczych w Punktach skorzystało 47 instytucji i organizacji podczas ponad 187 godzin konsultacji. Natomiast 82 instytucje miały możliwość uzyskania konsultacji u siebie, podczas wizyt animatora i doradców w siedzibach organizacji. Przeznaczyli oni na tę pomoc 424 godziny. 19

20 Usługi informacyjne i promocyjne Udostępnialiśmy wiedzę o możliwościach, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny w Polsce wśród uczestników szkoleń, seminariów, konferencji, potencjalnych projektodawców oraz osób związanych z instytucjami, które korzystają ze środków EFS. W ramach działań promocyjnych Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Nidzicy przeprowadził 3 konferencje oraz 9 seminariów. W konferencjach uczestniczyło 270 osób. W seminariach promocyjnych wzięło udział 558 osób. Seminaria odbywały się w Nidzicy, Olecku, Bartoszycach, Iłowie Osada, Marózie i Starych Jabłonkach. Partnerzy i finansowanie programu: Projekt Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny jest finansowany z Programu PHARE 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich Jednostką kontraktującą dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 20

21 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH. Od 2002 roku nasza Fundacja we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi organizuje ogólnopolskie spotkania organizacji, które pracują na obszarach wiejskich. W dniach maja 2006 roku w Marózie koło Waplewa współorganizowaliśmy Piąte Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. W 2006 roku Spotkanie przebiegało pod hasłem: "Nasza Wspólnota - Nasza Wieś - Nasza Świetlica". Podczas Spotkania odpowiadaliśmy na wiele pytań związanych z tworzeniem, prowadzeniem i utrzymaniem świetlic. Odbyły się wykłady i warsztaty na różnorodne tematy, m.in.: - jak aktywizować mieszkańców, jak ich zachęcać do współpracy i działań; - jak uzyskać dostęp do Internetu na terenie wiejskim; - jak wykorzystywać sieć internetową w świetlicy; - jak tworzyć wioski tematyczne; - jak stworzyć mały biznes w Internecie: e-sklep; - - jak organizować zajęcia w plenerze; - jak współpracować z samorządem, a jak z przedsiębiorcami; - jak planować projekty na rzecz rozwoju społeczności lokalnych; - jak pozyskiwać środki na działalność świetlic wiejskich; - prezentacja dobrych praktyk: jak inni prowadzą świetlice. Na zakończenie zorganizowaliśmy Jarmark Przedsiębiorczości Wiejskiej, podczas którego uczestnicy zaprezentowali w plenerze swoje projekty i działania. Fot. 8 Piąte Spotkanie w Marózie - wykłady. W spotkaniu uczestniczyły 464 osoby z całej Polski. Wśród nich byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów i nieformalnych grup, realizujących ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich i zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem świetlic oraz klubów wiejskich. Uczestnikami byli także przedstawiciele rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich zamierzających uruchomić świetlice i zaangażowanych w działalność świetlic wiejskich, klubów i bibliotek wiejskich, przedstawiciele wiejskich samorządów lokalnych, tworzących świetlice oraz Gminnych Ośrodków Kultury. Partnerzy i finansowanie programu: Organizatorami Spotkania byli: Fundacja Wspomagania Wsi (główny sponsor) oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 21

22 Wspieramy inicjatywy w zakresie edukacji. 22

23 PROGRAM ENGLISH TEACHING. ENGLISH TEACHING to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), którego krajowym realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju od 2002 roku. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, jak również promocja nauczania języka angielskiego. Priorytetem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich. W 2006 roku realizowaliśmy już piątą edycję Programu, który składał się następujących elementów: Granty: Small Grants, Follow Me, Dofinansowania Szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego: Teaching English Teachers Spotkanie nauczycieli języka angielskiego: English Teaching Market (ET Market) Granty: Small Grants, Follow Me, Dofinansowania W ramach konkursu Small Grants organizacje pozarządowe, szkoły i inne niekomercyjne jednostki oświatowe ubiegały się o dotacje (do złotych) na realizację pomysłów, związanych z popularyzacją języka angielskiego oraz jego nauczaniem w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Wpłynęło do nas 445 wniosków z całej Polski, z których 228 spełniało wszystkie wymogi formalne i podlegało ocenie merytorycznej. Członkowie naszej Grupy Doradczej Ekspertów Programu English Teaching zakwalifikowali 47 projektów do dofinansowania w ramach ścieżki Small Grants, na łączną kwotę złotych. 3 spośród zgłoszonych pomysłów eksperci uznali za modelowe i godne powielenia w ramach ścieżki Follow Me. Warunkiem otrzymania dofinansowania w tej ścieżce było, podobnie jak w poprzedniej edycji, włączenie do współpracy innych szkół i organizacji oraz upowszechnienie stosowanych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauczania języka angielskiego. Dotacje Follow Me wyniosły w 2006 roku złotych. Ponadto pilotażowo dofinansowaliśmy 5 inicjatyw specjalnych, skierowanych do środowisk najuboższych i defaworyzowanych: domów dziecka, ośrodków szkolnowychowawczych, dzieci z rodzin patologicznych itp. Szkolenia: Teaching English Teachers W ramach tej ścieżki Programu zorganizowaliśmy 10 weekendowych szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego, które ukończyło łącznie 456 anglistów z całego kraju. W 2006 roku szkolenia zostały podzielone na moduły, dzięki czemu ofertę dla siebie znaleźli zarówno nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach w poprzedniej edycji, jak i ci, którzy z Programem zetknęli się po raz pierwszy. 23

24 Fot. 9 Szkolenia dla nauczycieli. Spotkanie nauczycieli języka angielskiego: English Teaching Market IV Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego (ET Market) zorganizowaliśmy w dniach czerwca 2006 roku w Starych Jabłonkach koło Ostródy (woj. warmińsko mazurskie). W Spotkaniu uczestniczyło łącznie 526 osób, w przeważającej części z małych miast i wsi. Było to Wielkie Święto Języka Angielskiego. Oprócz cyklicznie realizowanych działań, Program objął w 2006 roku kilka dodatkowych elementów: Letnia Akademia English Teaching Dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu od Fundacji Wspomagania Wsi, zorganizowaliśmy pilotażowy projekt pt. Letnia Akademia English Teaching. Polegał on na przeprowadzeniu szkolenia metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego, połączonego z praktycznymi zajęciami dla dzieci. Podczas Akademii wykorzystaliśmy różnorodne metody i formy pracy aktywizujące i nauczycieli, i uczniów. Szkolenie odbyło się w dniach lipca 2006 roku w Rozogach koło Szczytna. Wzięło w nim udział 18 nauczycieli języka angielskiego z całej Polski. Uczestnicy zakwaterowani byli w gospodarstwie agroturystycznym Tusinek. Udział w szkoleniu był dla nauczycieli nieodpłatny. Szkolenie na temat opracowywania projektów W dniach sierpnia 2006 r. zorganizowaliśmy szkolenie nt. zarządzania projektem. Wzięło w nim udział 23 nauczycieli z różnych województw. Konkurs "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela" Był to Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowała Fundacja Edukacji Ekonomicznej, prowadząca Polski Portal Edukacyjny Aby wziąć udział w Konkursie nauczyciel musiał przygotować pisemny plan zajęć nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w ramach lekcji szkolnych, pozaszkolnych lub obozu językowego. 24

25 W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie otrzymaliśmy 96 wniosków. Komisja konkursowa oceniła 89 wniosków, które spełniły kryteria formalne. Członkowie Komisji w ocenie projektów brali pod uwagę: wykorzystanie w planie zajęć nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego, oryginalność projektu oraz aktywność nauczyciela - mierzoną udziałem w Programie English Teaching. Ostatecznie Komisja nagrodziła 56 nauczycieli, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Zwycięzcom wręczyliśmy dyplomy i listy gratulacyjne, a Fundacja Edukacji Ekonomicznej przekazała Laureatom przenośne komputery wraz z oprogramowaniem. Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów Stypendia Pomostowe przyznawane są przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczość z Łodzi. Skierowane są do młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Mają ułatwić uzdolnionym młodym ludziom pokonanie bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Program ten polega na ufundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w państwowych wyższych uczelniach. Roczne stypendium wynosi złotych i wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych w wysokości 350 złotych każda. W 2006 roku stypendia otrzymywało 10 osób. Amerykańsko-Europejski Program Stypendialny Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative - BFTFI to program dla młodzieży w wieku lat z Europy i USA, organizowany przez Departament Stanu USA. Jego celem jest zacieśnianie między młodymi ludźmi relacji transatlantyckich, poznanie historii i kultury Stanów Zjednoczonych, wymiana doświadczeń związanych z działalnością międzynarodową. Na prośbę Ambasady Amerykańskiej w Polsce Fundacja "NIDA" wybrała i nominowała do tego Programu ucznia Liceum Ogólnokształcącego z Iławy - Miłosza Zielińskiego, który w okresie trzech tygodni w Stanach Zjednoczonych brał udział w szkoleniach i spotkaniach, których tematem przewodnim była edukacja obywatelska, rozwój umiejętności przywódczych oraz współpraca z mediami, jak również promowanie działań na rzecz społeczności. Uczestnicy mieszkali w kampusie Uniwersytetu Wake Forest w Winston-Salem, w stanie Północna Karolina. Fundacja "NIDA" opłaciła koszty przelotu Miłosza do Stanów Zjednoczonych i z powrotem, pozostałe koszty zostały pokryte przez Ambasadę USA w Polsce. Promocja Programu: Program English Teaching ma swoją stroną internetową Inną metodą komunikowania się z odbiorcami Programu jest kwartalnie wydawany Biuletyn, współredagowany przez zainteresowanych uczestników. Partnerzy i finansowanie programu: Program ENGLISH TEACHING jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności - PAFW. 25

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY ZA ROK 2007 Nazwa wnioskodawcy: NIDZICKA FUNDCJA ROZWOJU NIDA Siedziba i adres: PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: WPIS DO

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2008 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2008 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2002 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Opracowanie: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Zdjęcia pochodzą z archiwum Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Wydawca: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością?

1994-2014. Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1994-2014 Co zrobiliśmy ze swoją wolnością? 1 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport z 20 lat działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Jesteśmy dziećmi 4 czerwca, nasz jubileusz zbiega się

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE?

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen. Józefa Bema 3, Tel. 089 521 12 89/79 www.wmarr.olsztyn.pl, E-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2009 ROK

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2009 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA

Współpraca kluczem do sukcesu na przykładzie działań Fundacji NIDA na przykładzie działań Fundacji NIDA KRZYSZTOF MARGOL - PRZEDSIĘBIORCY - OSOBY BEZROBOTNE - OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK - MŁODZIEŻ - SAMORZĄDY LOKALNE - ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404

W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono. Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 WPROWADZENIE W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 Fundacja NIDA jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości aktualne oferty i perspektywy Giżycko 19 czerwca 2012 roku 1 31 lipca 1998 w Sądzie Rejonowym dla Miasta

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako narzędzie aktywizacji osób do 25 roku życia w Wielkopolsce Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Liczba osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia wobec ogółu osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA I NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA LOKALNE (4) ANIMATORZY LOKALNI (4) INICJATYWY SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA (5) PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (7)

PARTNERSTWA LOKALNE (4) ANIMATORZY LOKALNI (4) INICJATYWY SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA (5) PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (7) PARTNERSTWA LOKALNE (4) PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (7) KAPITAŁ LUDZKI długotrwale bezrobotni szkolenia zawodowe i reintegracja społeczna przedsiębiorstwa społeczne nowe miejsca pracy (spółdzielnia socjalna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. FORMY WSPÓŁPRACY Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2010 ROK

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. RAPORT 2010 ROK NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA" 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU O FUNDACJI Nasze cele: wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ Fundator Administrator Programu Fundacja Wspomagania Wsi Stypendia Pomostowe DYPLOM z MARZEŃ - oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MARGOL NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Podsumowanie Projektu Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POPRZEZ DZIAŁANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA OBSZAR: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA na podstawie działalności statutowej LGD Warmiński Zakątek 2007 2013, perspektywa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności za 2012 rok

Raport z działalności za 2012 rok Raport z działalności za 2012 rok NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3 tel. 89 625 36 51, fax. 89 625 36 51 wew. 8 www.nida.pl, nida@nida.pl O FUNDACJI Nasze cele: wspieranie

Bardziej szczegółowo

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru

TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej. Czas na rozwiązanie 45 minut. Test jednokrotnego wyboru TEST Konkurs z wiedzy na temat Unii Europejskiej Czas na rozwiązanie 45 minut Test jednokrotnego wyboru 1. Co jest głównym celem RPO WSL? a) dążenie do dynamicznego rozwoju regionu b) wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r.

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r. Regranting w powiecie piotrkowskim Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting 23.09.2016r. Mechanizm regrantingu 2015 w 2015 roku wdrożyło mechanizm regrantingu.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM REALIZATORZY Stowarzyszenie ESWIP Instytucje wspierające: ROPS, OWIES i IPS w regionie OBSZAR DZIAŁANIA Obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego, podzielony na 3

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo