Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają"

Transkrypt

1 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" Nidzica, pl. Wolności 1 tel , fax RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 ROKU 1

2 O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wspieramy wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego i zmniejszania bezrobocia, wspieramy inicjatywy w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju turystyki. Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwoju lokalnego i realizują programy edukacyjne. Efektem tych działań jest ponad 1000 nowych miejsc pracy, około 80 nowych i rozwijających się małych i średnich firm oraz kilkaset przeszkolonych w różnych dziedzinach osób, które uczestniczyły w szkoleniach, organizowanych przez nas. W roku 2006 udało nam się powiększyć kapitał funduszu poręczeń kredytowych, z którego korzystają małe i średnie firmy, dzięki dotacji w kwocie 5 mln złotych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Rok 2006 był także bardzo ważny dla rozwoju inicjatyw z zakresu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju. Z naszej inicjatywy powstała nowa organizacja Związek Stowarzyszeń Brama Mazurskiej Krainy. Ta Lokalna Grupa Działania uczestniczy w realizacji naszej inicjatywy, w ramach Programu LEADER +. Fundacja "NIDA" była również koordynatorem partnerskiego projektu, finansowanego z Programu EQUAL, w ramach którego powstaje przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska we wsi Kamionka, koło Nidzicy. W 2006 roku udało nam się także doprowadzić do powstania reprezentacji naszych lokalnych organizacji, czyli Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego, dzięki wsparciu Banku Światowego. Już po raz piąty realizowaliśmy Program ENGLISH TEACHING, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego ogólnopolskiego programu edukacyjnego przyznaliśmy łącznie 286 dotacji dla szkół i organizacji pozarządowych, o wartości ponad złotych, a około nauczycieli uczestniczyło w organizowanych przez nas szkoleniach metodycznych. 2

3 We współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi zorganizowaliśmy kolejne, ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich, w którym uczestniczyło ponad 500 osób. W roku 2006 zabiegaliśmy także o stabilizację działań naszej organizacji. Otrzymana dotacja w kwocie złotych z Fundacji im. Stefana Batorego wzmocniła kapitał zapasowy Fundacji "NIDA". Naszymi doświadczeniami dzieliliśmy się z innymi organizacjami i samorządami lokalnymi z kraju i z zagranicy. Gościliśmy kilkanaście grup z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Bułgarii, Gruzji, Tadżykistanu podczas wizyt studialnych. Dzięki temu, programy i projekty podobne do naszych, realizowane są w różnych miejscach Polski i w innych krajach. Nasze sukcesy to efekt wspólnej pracy wielu osób i instytucji, m.in. grupy naszych trenerów, doradców, sponsorów oraz fundatorów. Im wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Margol prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" 3

4 NASI ZAŁOŻYCIELE "Budimex" Sp. z o.o. w Olsztynie Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie Gmina Nidzica Konsmetal 2 S.A. w Nidzica Konsmetal S.A. w Warszawie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS Sp. z o.o. w Olsztytnie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewoda Olsztyński 4

5 NASZA RADA Edward Zakrzewski Przewodniczący Tadeusz Miecznikowski zastępca Henryk Żebrowski Halina Lubak Stefan Burek Bogdan Kalinowski Tadeusz Wronka Andrzej Turczyński Henryk Mamajek Wiesław Moszczyński Krzysztof Margol Andrzej Osowski Zenobia Cupała Andrzej Zawieska Krzysztof Świątek Bożena Cebulska Cezary Kondratowicz NASZ ZARZĄD Krzysztof Margol - Prezes Zarządu Bogdan Kalinowski - Członek Zarządu Barbara Płoska - Członek Zarządu NASI PRACOWNICY W 2006 ROKU Krzysztof Margol- Prezes Fundacji Barbara Płoska- Główna księgowa Fundacji Barbara Margol- Dyrektor Szkoły Języków Obcych Elżbieta Adamowska- Księgowa Anita Gumińska- Koordynator programu ROSzEFS Joanna Krystkiewicz Hablutzel- Koordynator ds. organizacji szkoleń Sławomir Gumiński- Koordynator Funduszy Poręczeniowych Dorota Czarzasta- Wardyn- Animator Programu ROSzEFS Justyna Ostrowska- koordynator V Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich oraz asystent Koordynatora programu ROSzEFS Anna Krzyżak- Żuchowska- Koordynator programu EQUAL Magdalena Pepłowska- Krzykwa - Szkoła Języków Obcych Oscar NIDA; Koordynator projektów Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego oraz MAZURSKIE BARWY GARNCARSKA WIOSKA Justyna Kowalczyk- Koordynator programu English Teaching Barbara Gostkowska- Sekretariat programu English Teaching Agnieszka Bagińska asystent animatora Programu ROSzEFS 5

6 NASI SPONSORZY I PARTNERZY W 2006 ROKU Agencja Nieruchomości Rolnych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ambasada Stanów Zjednoczonych - Program Małych Grantów Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Światowy Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak, Centrum DOBROCZYN w Czernihowie (Ukraina) Centrum Doradcze Programów Pomocowych Centrum Informacji Europejskiej Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. DREHABUD Nidzica, Fundacja Edukacja dla Demokracji Fundacja Fundusz Współpracy Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Instytut Spraw Publicznych Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Fundacja Wspomagania Wsi Gmina Janowo Gmina Nidzica Gmina Janowiec Kościelny Księgarnia Językowa Glob Books z Olsztyna Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nidzicki Fundusz Lokalny Oxford University Press Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Polska Fundacja Przedsiębiorczości Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Portal internetowy Portal internetowy Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych ASHOKA Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 6

7 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE - PROGRAMY FUNDACJI 7

8 "Wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw". 8

9 POŻYCZKI, PORĘCZENIA I DORADZTWO. Pożyczki Wspomagając tworzenie małych i średnich firm w naszym regionie, Fundacja "NIDA" udziela pożyczek firmom z przeznaczeniem na: - produkcję z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa; - usługi, w tym usługi budowlane i transportowe; - handel, w tym handel obwoźny; - turystykę i agroturystykę. Pożyczki mają charakter zarówno inwestycyjny (zakup maszyn, środków transportu), jak i obrotowy (zakup środków do produkcji lub towarów do odsprzedaży). Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco z poręczeniem oraz przewłaszczenie ruchomości. Pożyczki przyznawane są na okres 36 miesięcy z karencją w spłacie do 3 miesięcy. Maksymalna wartość pożyczki wynosi złotych. W roku 2006 udzieliliśmy 15 pożyczek na łączną kwotę złotych. Partnerzy i finansowanie programu: Nasz fundusz pożyczkowy zasilany jest dotacjami, o które staramy się z różnych źródeł. 8 pożyczek na kwotę złotych pochodziło ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ze Szczecina, 4 pożyczki na kwotę złotych - ze środków własnych oraz 3 pożyczki na kwotę złotych - ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Poręczenia W ramach wspierania przedsiębiorczości i ułatwiania dostępu do kapitału, poręczamy kredyty bankowe i pożyczki firmom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu powiatu nidzickiego oraz szczycieńskiego. W roku 2006 udzieliliśmy 23 poręczeń na łączną kwotę złotych. Wartość poręczonych kredytów wyniosła złotych. 9

10 48% 52% inwestycje kapitał obrotowy Wykres nr 1 - Przeznaczenie kredytów zabezpieczonych poręczeniami. Poręczane przez naszą Fundację kredyty miały charakter obrotowy (12 kredytów) oraz inwestycyjny (11 kredytów). Średnia wielkość zabezpieczenia wyniosła 46% przyznanego przez bank kredytu banki fundusze pożyczkowe Wykres nr 2 - Wartość udzielonych poręczeń ze względu na źródła finansowania. 10

11 18 poręczeń udzieliliśmy na rzecz banków, w tym 12 - na rzecz Banku Spółdzielczego Nidzica, 1 dla Banku Spółdzielczego Szczytno, 5 dla PKO BP SA Nidzica, a pozostałe 5 - na rzecz Działdowskiej Agencji Rozwoju - instytucji finansowej, udzielającej pożyczek w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. wartość zabezpieczonych kredytów wartość poręczeń Wykres nr 3 - Udział poręczeń w zabezpieczanych kredytach. Partnerzy i finansowanie programu: Poręczenia udzielane są w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP, a finansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - SPO WKP. Punkt Konsultacyjny Od 1998 roku prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób bezrobotnych. Udzielamy bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, prawa, w tym prawa pracy, biznes planów, zarządzania przedsiębiorstwem, a także możliwych źródeł finansowania oraz programów finansowanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Każdy z klientów naszego Punktu otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W roku 2006 udzieliliśmy 52 konsultacje o łącznej wartości pomocy w kwocie złotych. 11

12 "Wspieramy inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego i zmniejszania bezrobocia". 12

13 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZIEMI NIDZICKIEJ - PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + Fundacja "NIDA" była inicjatorem powołania w powiecie nidzickim lokalnej grupy działania oraz przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich. W pierwszym etapie programu zorganizowaliśmy we wszystkich gminach powiatu szkolenia na temat tworzenia partnerstwa lokalnego, w których wzięło udział 115 osób z około 20 stowarzyszeń, sołectw i lokalnych instytucji. Fot. 1 Partnerstwo lokalne - szkolenia. W drugim etapie opracowaliśmy wspólnie analizę potencjału turystycznego wiejskich terenów powiatu nidzickiego. Powstał nowy podmiot powołany przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz organizacje biznesowe - Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania pod nazwą Brama Mazurskiej Krainy. Partnerzy i finansowanie programu: Przedsięwzięcie to realizowane było we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz z udziałem samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w ramach Programu LEADER +. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Sponsorami projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna 30, Warszawa

14 RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU NIDZICKIEGO - PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW 2006 BANKU ŚWIATOWEGO. Głównym celem projektu było powołanie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego. Na terenie powiatu nidzickiego funkcjonuje obecnie ponad 40 organizacji pozarządowych. W większości są to małe organizacje, borykające się z problemami pozyskiwania środków. Dlatego też pomysł stworzenia Rady stał się nadzieją na połączenie sił i wspólne występowanie z inicjatywami. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego będzie partnerem dla lokalnych władz oraz reprezentantem kilkudziesięciu organizacji pozarządowych w kontaktach z lokalną i regionalną administracją, firmami i innymi instytucjami. W ramach realizowanego projektu przeprowadziliśmy następujące działania: zorganizowaliśmy spotkania organizacji pozarządowych powiatu nidzickiego, podczas których przedstawiono ideę stworzenia Rady, opisano zadania jakie ma do wykonania przyszła Rada, a także opracowano regulamin Rady; przeszkoliliśmy 54 osoby z organizacji pozarządowych powiatu nidzickiego w zakresie opracowywania projektów, zarządzania projektami i pozyskiwania środków; powołaliśmy Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spośród członków Rady wybrano przedstawiciela do zespołu sterująco-monitorującego przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; opracowaliśmy i wydaliśmy broszurę o organizacjach pozarządowych powiatu nidzickiego w nakładzie 1000 egzemplarzy; zorganizowaliśmy Festiwal Organizacji Pozarządowych Powiatu Nidzickiego oraz konferencję pt. "Przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej". Podczas Festiwalu nidzickie organizacje przygotowały stoiska wystawiennicze, na których prezentowały swoje materiały informacyjne, zdjęcia z imprez oraz produkty. Partnerzy i finansowanie programu: Projekt dofinansowany jest przez Program Małych Grantów Banku Światowego 14

15 GARNCARSKA WIOSKA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE. Fundacja "NIDA" jest koordynatorem partnerskiego projektu Garncarska wioska. Celem projektu jest uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego pod nazwą "Garncarska Wioska" we wsi Kamionka oraz zainicjowanie wspólnych działań lokalnych partnerów w zakresie aktywizacji zawodowej osób ze środowisk marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Przedsiębiorstwo będzie zorganizowane jako klaster, a przedmiotem działalności będą: - produkcja ceramiczna, - produkcja i usługi kowalskie, - renowacja i sprzedaż starych mebli, - szycie regionalnych i historycznych strojów, - zielarstwo, usługi kosmetyczne, - produkcja pamiątek regionalnych, - regionalna kuchnia, - usługi turystyczne ( w tym Wesela Mazurskie ) oraz - szkolenia i konferencje. Fot. 2 Tworzenie pamiątek - szkolenia. Dokonania w projekcie w 2006 roku: Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dokonaliśmy aktualizacji analizy rynku pracy. Przeprowadziliśmy szkolenia podstawowe. W siedmiu grupach przeszkoliliśmy w sumie 107 osób. Uczestnikami były osoby bezrobotne lub długotrwale bezrobotne z powiatu nidzickiego. Zorganizowaliśmy szkolenia specjalistyczne z krawiectwa oraz staże i szkolenia przygotowujące do pracy najemnej w przedsiębiorstwie społecznym. 15

16 Fot. 3. Przyszli pracownicy przedsiębiorstwa społecznego w Kamionce - szkolenia. W ramach indywidualnego poradnictwa dla każdego beneficjenta opracowaliśmy Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, dzięki której możemy dokładnie rozpoznać cele zawodowe i potrzeby rozwojowe beneficjentów ostatecznych projektu. Zorganizowaliśmy szkolenia specjalistyczne na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Zakupiliśmy siedlisko dla potrzeb przedsiębiorstwa społecznego we wsi Kamionka i przygotowaliśmy plan inwestycji. Fot. 4 Promocja Wioski Garncarskiej przy okazji V Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Partnerzy i finansowanie programu: W tworzeniu i organizacji przedsiębiorstwa społecznego uczestniczą: Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" (koordynator projektu), Powiatowy Urząd Pracy, 16

17 Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Centrum Kształcenia Praktycznego, Biuro Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wiejak, DREHABUD Nidzica, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy, Gmina Janowo, Gmina Nidzica. Projekt realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski , współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatorami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej-budujemy nowy Lisków są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (organizacja zarządzająca) Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS Projekt W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej budujemy nowy Lisków jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 17

18 MAZURSKIE BARWY - GARNCARSKA WIOSKA. Projekt ten oparty jest na doświadczeniach inicjatywy Ginące zawody, która była realizowana przez nas w 2000 roku i została wyróżniona nagrodą Pro Publico Bono. Ponadto jest on spójny z projektem pt. "Garncarska Wioska" - Przedsiębiorstwo Społeczne. Bezrobotni mieszkańcy wsi 4 gmin powiatu nidzickiego tj.: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo - głównie dawnych PGR-ów, tworzą produkty turystycznę, oparte na tradycjach regionalnych i służące ekonomicznemu usamodzielnieniu się tych osób. Bazą projektu jest wieś Kamionka. W ramach projektu przygotowujemy produkt turystyczny w formie widowiska, pod nazwą: Mazurskie Wesele (w tym m.in.: opracowanie scenariusza, przygotowanie osób i akcesoriów do przeprowadzenia imprezy oraz inscenizacja widowiska). Produkt ten będzie prezentowany na imprezach wystawienniczo - targowych w Polsce. Fot. 5 Uczestnicy szkoleń projektu Mazurskie Barwy - Garncarska Wioska. W 2006 roku, podczas organizowanych przez nas szkoleń przeszkoliliśmy już 90 bezrobotnych mieszkańców powiatu nidzickiego. Fot. 6 Warsztaty krawieckie. Partnerzy i finansowanie programu: Projekt realizowany jest we współpracy z pozarządowymi. samorządami lokalnymi oraz organizacjami Projekt MAZURSKIE BARWY GARNCARSKA WIOSKA współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 18

19 REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. W 2006 roku działał w ramach Fundacji "NIDA" Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego - ROSzEFS. Zadaniem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego było wsparcie organizacji i instytucji, które chciały przygotować i realizować projekty finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Nasi trenerzy i doradcy świadczyli pomoc organizacjom i instytucjom w regionie Warmii i Mazur. Głównymi klientami Ośrodka byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji samorządowych i szkół. W ramach projektu świadczyliśmy bezpłatne usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne oraz upowszechnialiśmy wiedzę o Europejskim Funduszu Społecznym i o dobrych praktykach przykładach realizowanych projektów w regionie warmińsko mazurskim. Szkolenia Przeprowadziliśmy 73 szkolenia dla członków i pracowników organizacji pozarządowych, instytucji samorządów terytorialnych, szkół, miejskich ośrodków pomocy społecznej (157 dni szkoleniowych). W szkoleniach uczestniczyło 745 osób z 200 organizacji i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, z powiatów: nidzicki, węgorzewski, olecki, piski, ełcki, giżycki, szczycieński, olsztyński, mrągowski, gołdapski. Fot. 7 Szkolenia Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. Animowanie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich Celem tego działania była pomoc w opracowaniu i rozwijaniu inicjatyw, które mogą uzyskać dofinansowanie z EFS oraz wsparcie potencjalnych projektodawców w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Udzieliliśmy ponad 611 godzin nieodpłatnych konsultacji dla 129 instytucji. Z usług doradczych w Punktach skorzystało 47 instytucji i organizacji podczas ponad 187 godzin konsultacji. Natomiast 82 instytucje miały możliwość uzyskania konsultacji u siebie, podczas wizyt animatora i doradców w siedzibach organizacji. Przeznaczyli oni na tę pomoc 424 godziny. 19

20 Usługi informacyjne i promocyjne Udostępnialiśmy wiedzę o możliwościach, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny w Polsce wśród uczestników szkoleń, seminariów, konferencji, potencjalnych projektodawców oraz osób związanych z instytucjami, które korzystają ze środków EFS. W ramach działań promocyjnych Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Nidzicy przeprowadził 3 konferencje oraz 9 seminariów. W konferencjach uczestniczyło 270 osób. W seminariach promocyjnych wzięło udział 558 osób. Seminaria odbywały się w Nidzicy, Olecku, Bartoszycach, Iłowie Osada, Marózie i Starych Jabłonkach. Partnerzy i finansowanie programu: Projekt Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny jest finansowany z Programu PHARE 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich Jednostką kontraktującą dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 20

21 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH. Od 2002 roku nasza Fundacja we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi organizuje ogólnopolskie spotkania organizacji, które pracują na obszarach wiejskich. W dniach maja 2006 roku w Marózie koło Waplewa współorganizowaliśmy Piąte Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. W 2006 roku Spotkanie przebiegało pod hasłem: "Nasza Wspólnota - Nasza Wieś - Nasza Świetlica". Podczas Spotkania odpowiadaliśmy na wiele pytań związanych z tworzeniem, prowadzeniem i utrzymaniem świetlic. Odbyły się wykłady i warsztaty na różnorodne tematy, m.in.: - jak aktywizować mieszkańców, jak ich zachęcać do współpracy i działań; - jak uzyskać dostęp do Internetu na terenie wiejskim; - jak wykorzystywać sieć internetową w świetlicy; - jak tworzyć wioski tematyczne; - jak stworzyć mały biznes w Internecie: e-sklep; - - jak organizować zajęcia w plenerze; - jak współpracować z samorządem, a jak z przedsiębiorcami; - jak planować projekty na rzecz rozwoju społeczności lokalnych; - jak pozyskiwać środki na działalność świetlic wiejskich; - prezentacja dobrych praktyk: jak inni prowadzą świetlice. Na zakończenie zorganizowaliśmy Jarmark Przedsiębiorczości Wiejskiej, podczas którego uczestnicy zaprezentowali w plenerze swoje projekty i działania. Fot. 8 Piąte Spotkanie w Marózie - wykłady. W spotkaniu uczestniczyły 464 osoby z całej Polski. Wśród nich byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, mediów i nieformalnych grup, realizujących ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich i zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem świetlic oraz klubów wiejskich. Uczestnikami byli także przedstawiciele rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich zamierzających uruchomić świetlice i zaangażowanych w działalność świetlic wiejskich, klubów i bibliotek wiejskich, przedstawiciele wiejskich samorządów lokalnych, tworzących świetlice oraz Gminnych Ośrodków Kultury. Partnerzy i finansowanie programu: Organizatorami Spotkania byli: Fundacja Wspomagania Wsi (główny sponsor) oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 21

22 Wspieramy inicjatywy w zakresie edukacji. 22

23 PROGRAM ENGLISH TEACHING. ENGLISH TEACHING to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), którego krajowym realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju od 2002 roku. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, jak również promocja nauczania języka angielskiego. Priorytetem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich. W 2006 roku realizowaliśmy już piątą edycję Programu, który składał się następujących elementów: Granty: Small Grants, Follow Me, Dofinansowania Szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego: Teaching English Teachers Spotkanie nauczycieli języka angielskiego: English Teaching Market (ET Market) Granty: Small Grants, Follow Me, Dofinansowania W ramach konkursu Small Grants organizacje pozarządowe, szkoły i inne niekomercyjne jednostki oświatowe ubiegały się o dotacje (do złotych) na realizację pomysłów, związanych z popularyzacją języka angielskiego oraz jego nauczaniem w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Wpłynęło do nas 445 wniosków z całej Polski, z których 228 spełniało wszystkie wymogi formalne i podlegało ocenie merytorycznej. Członkowie naszej Grupy Doradczej Ekspertów Programu English Teaching zakwalifikowali 47 projektów do dofinansowania w ramach ścieżki Small Grants, na łączną kwotę złotych. 3 spośród zgłoszonych pomysłów eksperci uznali za modelowe i godne powielenia w ramach ścieżki Follow Me. Warunkiem otrzymania dofinansowania w tej ścieżce było, podobnie jak w poprzedniej edycji, włączenie do współpracy innych szkół i organizacji oraz upowszechnienie stosowanych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauczania języka angielskiego. Dotacje Follow Me wyniosły w 2006 roku złotych. Ponadto pilotażowo dofinansowaliśmy 5 inicjatyw specjalnych, skierowanych do środowisk najuboższych i defaworyzowanych: domów dziecka, ośrodków szkolnowychowawczych, dzieci z rodzin patologicznych itp. Szkolenia: Teaching English Teachers W ramach tej ścieżki Programu zorganizowaliśmy 10 weekendowych szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego, które ukończyło łącznie 456 anglistów z całego kraju. W 2006 roku szkolenia zostały podzielone na moduły, dzięki czemu ofertę dla siebie znaleźli zarówno nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach w poprzedniej edycji, jak i ci, którzy z Programem zetknęli się po raz pierwszy. 23

24 Fot. 9 Szkolenia dla nauczycieli. Spotkanie nauczycieli języka angielskiego: English Teaching Market IV Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego (ET Market) zorganizowaliśmy w dniach czerwca 2006 roku w Starych Jabłonkach koło Ostródy (woj. warmińsko mazurskie). W Spotkaniu uczestniczyło łącznie 526 osób, w przeważającej części z małych miast i wsi. Było to Wielkie Święto Języka Angielskiego. Oprócz cyklicznie realizowanych działań, Program objął w 2006 roku kilka dodatkowych elementów: Letnia Akademia English Teaching Dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu od Fundacji Wspomagania Wsi, zorganizowaliśmy pilotażowy projekt pt. Letnia Akademia English Teaching. Polegał on na przeprowadzeniu szkolenia metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego, połączonego z praktycznymi zajęciami dla dzieci. Podczas Akademii wykorzystaliśmy różnorodne metody i formy pracy aktywizujące i nauczycieli, i uczniów. Szkolenie odbyło się w dniach lipca 2006 roku w Rozogach koło Szczytna. Wzięło w nim udział 18 nauczycieli języka angielskiego z całej Polski. Uczestnicy zakwaterowani byli w gospodarstwie agroturystycznym Tusinek. Udział w szkoleniu był dla nauczycieli nieodpłatny. Szkolenie na temat opracowywania projektów W dniach sierpnia 2006 r. zorganizowaliśmy szkolenie nt. zarządzania projektem. Wzięło w nim udział 23 nauczycieli z różnych województw. Konkurs "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela" Był to Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowała Fundacja Edukacji Ekonomicznej, prowadząca Polski Portal Edukacyjny Aby wziąć udział w Konkursie nauczyciel musiał przygotować pisemny plan zajęć nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w ramach lekcji szkolnych, pozaszkolnych lub obozu językowego. 24

25 W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie otrzymaliśmy 96 wniosków. Komisja konkursowa oceniła 89 wniosków, które spełniły kryteria formalne. Członkowie Komisji w ocenie projektów brali pod uwagę: wykorzystanie w planie zajęć nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego, oryginalność projektu oraz aktywność nauczyciela - mierzoną udziałem w Programie English Teaching. Ostatecznie Komisja nagrodziła 56 nauczycieli, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Zwycięzcom wręczyliśmy dyplomy i listy gratulacyjne, a Fundacja Edukacji Ekonomicznej przekazała Laureatom przenośne komputery wraz z oprogramowaniem. Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów Stypendia Pomostowe przyznawane są przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczość z Łodzi. Skierowane są do młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Mają ułatwić uzdolnionym młodym ludziom pokonanie bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Program ten polega na ufundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w państwowych wyższych uczelniach. Roczne stypendium wynosi złotych i wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych w wysokości 350 złotych każda. W 2006 roku stypendia otrzymywało 10 osób. Amerykańsko-Europejski Program Stypendialny Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative - BFTFI to program dla młodzieży w wieku lat z Europy i USA, organizowany przez Departament Stanu USA. Jego celem jest zacieśnianie między młodymi ludźmi relacji transatlantyckich, poznanie historii i kultury Stanów Zjednoczonych, wymiana doświadczeń związanych z działalnością międzynarodową. Na prośbę Ambasady Amerykańskiej w Polsce Fundacja "NIDA" wybrała i nominowała do tego Programu ucznia Liceum Ogólnokształcącego z Iławy - Miłosza Zielińskiego, który w okresie trzech tygodni w Stanach Zjednoczonych brał udział w szkoleniach i spotkaniach, których tematem przewodnim była edukacja obywatelska, rozwój umiejętności przywódczych oraz współpraca z mediami, jak również promowanie działań na rzecz społeczności. Uczestnicy mieszkali w kampusie Uniwersytetu Wake Forest w Winston-Salem, w stanie Północna Karolina. Fundacja "NIDA" opłaciła koszty przelotu Miłosza do Stanów Zjednoczonych i z powrotem, pozostałe koszty zostały pokryte przez Ambasadę USA w Polsce. Promocja Programu: Program English Teaching ma swoją stroną internetową Inną metodą komunikowania się z odbiorcami Programu jest kwartalnie wydawany Biuletyn, współredagowany przez zainteresowanych uczestników. Partnerzy i finansowanie programu: Program ENGLISH TEACHING jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności - PAFW. 25

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Nidzica, 2013 rok 1 Opracowanie: www.cdpp.org.pl Nakład: 1500 egzemplarzy Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Projekt OWES współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

10 lat działalności 1999-2009 1% Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego pod nr KRS 0000047959 Copyright Nidzicki Fundusz Lokalny 2009 wszelkie prawa zastrzeżone Nidzicki Fundusz

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 6 SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6

S P I S T R E Ś C I R A P O R T 2 0 0 6 SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6 RAPORT 2006 S P I S T R E Ś C I SPIS TREŚCI 1 MISJA I MIEJSCE DZIAŁANIA 2 STRUKTURA NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO 3 NASZE DZIAŁANIA 6 PROGRAMY STYPENDIALNE 7 PROGRAM STYPENDIALNY ŻAK 7 PROGRAM STYPENDIALNY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI es.o.es Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 30-070

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo