WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAINTERESOWANYCH ZAŁOŻENIEM WŁASNEJ FIRMY W HAMBURGU. deutsch türkçe рyccкий polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAINTERESOWANYCH ZAŁOŻENIEM WŁASNEJ FIRMY W HAMBURGU. deutsch türkçe рyccкий polski"

Transkrypt

1 WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW ZAINTERESOWANYCH ZAŁOŻENIEM WŁASNEJ FIRMY W HAMBURGU deutsch türkçe рyccкий polski

2 WSTE P KAZIM ABACI Dyrektor stowarzyszenia Unternehmer ohne Grenzen e.v. MASZ ZAMIAR ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRME? Przyszli przedsiębiorcy mogą kierować się różnymi pobudkami. Często jest to dążenie do niezależności zawodowej, chęć zwiększenia dochodów czy też pragnienie zrealizowania własnych idei. Niezależność zawodowa może przynieść wielkie korzyści, niemniej jednak nie jest również pozbawiona ryzyka. Z tego względu do poczynienia tego kroku należy się dobrze przygotować. deutsch türkçe рyccкий polski Aby ułatwić Państwu zorientowanie się w gąszczu przepisów dotyczących tego tematu, opracowaliśmy tę broszurę informacyjną przeznaczoną specjalnie dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Broszura ta powinna pomóc osobom pochodzącym z innych krajów w znalezieniu odpowiedzi na różne pytania, mogące nasunąć się w fazie przygotowania do założenia firmy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie poruszyć tu indywidualnych kwestii, w tym celu prosimy zwrócić się do naszych doradców, którzy chętnie omówią z Państwem ewentualne wątpliwości w osobistej rozmowie. Broszura informacyjna jest również dostępna w Internecie na stronie > Publikationen. Wybrane adresy instytucji wspierających nowych przedsiębiorców znajdą Państwo w załączniku.

3 SPIS TREŚCI OŚRODEK DORADCZY DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW Gründungszentrum Unternehmer ohne Grenzen e.v. 3 DORADZTWO DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW 4 OPRACOWANIE BUSINESS PLANU 6 Koncepcja działalności gospodarczej (idea) Osobista prezentacja przedsiębiorcy Produkty i usługi Sytuacja rynkowa Lokalizacja/Wybór siedziby firmy Koncepcja marketingowa Zagadnienia prawne Plan finansowy PROGRAMY WSPIERANIA NOWYCH PRZEDSIE BIORCÓW 8 KREDYTY 9 Kredyty dla małych przedsiębiorstw 9 Mikro-Pożyczka 10 Środki przenaczone na rozpoczęcie działalności 11 Kapitał założycielski ERP 12 Kredyt dla przedsiębiorców 13 Kredyty dla przedsiębiorstw/środki produkcyjne 14 DOTACJE Dotacje dla przyszłych przedsiębiorców rekrutujących się z kręgu osób bezrobotnych 15 Dotacja dla przedsiębiorstw w fazie powstania 15 Dotacja w związku z podjęciem działalności przedsiębiorczej 16 Regionalne programy wspierania oferowane przez Freie und Hansestadt Hamburg 17 Program wspierania przedsiębiorczości i sektora MSP (EuM 03) 17 Doradztwo urzędów i instytucji państwowych 18 PORE CZENIA/GWARANCJE 19 UDZIAŁY 20 ZAŁĄCZNIK Wybrane adresy instytucji wspierających nowych przedsiębiorców

4 OŚRODEK DORADCZY DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW UNTERNEHMER OHNE GRENZEN E.V. Nasz ośrodek doradztwa udziela porad i towarzyszy nowym przedsiębiorcom już od sierpnia 2001 roku. Koncepcja informacyjno-doradcza ośrodka jest dostosowana specjalnie do indywidualnych potrzeb cudzoziemców zainteresowanych założeniem własnej firmy i oferuje im kompententne konsultacje i obszerne informacje dotyczące rozmaitych zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorczą. deutsch türkçe рyccкий polski Serwis oferowany przez ośrodek Indywidualne konsultacje Co dwutygodniowe seminaria informacyjne Wsparcie przy opracowaniu business planu Informacje na temat programów wspierania i finansowania oraz pomoc przy składaniu wniosków o uzyskanie dotacji, a szczególnie programu dla małych przedsiębiorstw opracowanego przez Urząd ds. Gospodarki i Pracy Celowe wspieranie osób bezrobotnych przy założeniu własnej firmy Pomoc w odnalezieniu odpowiedniej siedziby firmy Wydawanie fachowej opinii dla urzędów, izb handlowych i banków Opieka w fazie przed i po założeniu firmy Regularne seminaria i imprezy informacyjne dotyczące zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorczą Regularne spotkania dla pań - kandydatek zainteresowanych założeniem firmy Forum przedsiębiorców > GründerInnenforum Opisany poniżej plan odzwierciedla wszystkie etapy powstawania przedsiębiorstwa w kolejności chronologicznej i określna nasz udział jako doradcy. OŚRODEK DORADCZY DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW 3

5 DORADZTWO DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW UDZIELAMY PORAD I TOWARZYSZYMY PAŃSTWU NA WSZYSTKICH ETAPACH ZAKŁADANIA FIRMY. OPRACOWANIE PROJEKTU DZIAŁALNOŚCI Doradctwo w fazie orientacji >>>>>>>>>>>>>>>> Weryfikacja koncepcji, zbieranie informacji o branży (koncesje, etc.) Określenie warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca (Profiling) Ogólne informacje na temat dotacji i środków pomocowych Proszę przynieść ze sobą: Życiorys Business Plan (o ile został opracowany) Zaświaczenie o bezrobociu (w przypadku pobierania zasiłku ALG I lub II) FAZA PLANOWANIA Intensywne konsultacj indywidualne >>>>>>>>>>>>> Seminaria i kursy pomogą Państwu wyeliminować deficyty w realizacji idei przedsiębiorczej Analiza rynku (klienci, konkurencja, dostawcy, lokalizacja.) Kalkulacja (inwestycje, obroty/opłacalność, płynność, personel, finansowanie) Strategie marketingowe Forma prawna, podatki i ubezpieczenia (zagadnienia ogólne) Analiza przydatności realizacyjnej koncepcji przedsiębiorstwa W przypadku uznania koncepcji wstępnej za realistyczną opracujemy wspólnie z Państwem ostateczny projekt działalności ROZWINIE CIE IDEI I CAŁKOWITE WDROŻENIE PLANU POCZĄTEK REALIZACJI!! Konsultacje i doradztwo w fazie założycielskiej >>>>> W przypadku otrzymania kredytu mogą Państwo: >>>> Ew. złożenie wniosku do banku o przyznanie dotacji w ramach programu wspierania małych przedsiębiorstw oferowanego przez Urząd ds. Gospodarki i Pracy (Behörde für Wirtschaft und Arbeit BWA) i inne instytucje (termin rozpatrzenia wniosku ok. 4-6 tygodni) Przygotowanie do rozmowy z przedstawicielami banków, Behörde für Wirtschaft und Arbeit (BWA) i innych instytucji kredytowych Złożyć wniosek na udzielenie koncesji/zezwoleń Zawrzeć niezbędne umowy np. z wynajemcą lokalu i dostawcami Złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu i urzędu skarbowego o wpisanie do rejestru przedsiębiorców/podatników Opracować wizerunek firmy (logo, karty wizytowe, papier firmowy, homepage) Rozpocząć działania reklamowe DORADZTWO 5

6 OPRACOWANIE BUSINESS PLANU KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IDEA) Proszę szczegółowo opisać, jaki rodzaj działalności i w jakiej formie chcą Państwo zrealizować (rodzaj produkcji, usług). OSOBISTA PREZENTACJA PRZEDSIE BIORCY Proszę się przedstawić jako przedsiębiorca. Jakie mają Państwo cele, zamierzenia, jaką motywację? Czy dysponują Państwo wystarczającą wiedzą fachową i w zakresie zagadnień ekonomicznych i komercjalnych? Czy posiadają Państwo cechy niezbędne dla prowadzenia wybranego rodzaju działalności? PRODUKTY I USŁUGI Proszę dokładnie opisać produkty i usługi, które pragną Państwo zaoferować. Jakie atuty i słabe strony posiada oferowany produkt? Czym się różni Państwa oferta od oferty konkurencji? Jakie kryteria decydują z punktu widzenia klienta o decyzji dotyczącej zakupu produktu (kupić nie kupić)? Jak będzie się kształtować popyt na oferowany przez Państwa produkt? SYTUACJA RYNKOWA Jak wygląda aktualna sytuacja rynkowa w wybranej branży? Jakie są tendencje rozwojowe na przyszłość? Jaka jest grupa docelowa (klientela) Państwa produktu/usług? Potencjał rynkowy tej grupy docelowej (klienteli)? Jakie są potrzeby i życzenia, które motywują klienta do nabycia oferowanego przez Państwa produktu/skorzystania z usług? Jakie szczególne korzyści przyniesie klientowi Państwa produkt? Rodzaj i rozmieszczenie konkurencji na rynku? Jakie produkty i usługi oferują konkurenci? 6

7 Jakie są szczególne cechy konkurencyjnych ofert? Czy wybrany przez Państwa rodzaj działalności jest uzależniony od masy klientów i dostawców? LOKALIZACJA/WYBÓR SIEDZIBY FIRMY Czy siedziba firmy znajduje się w miejscu korzystnym pod względem komunikacyjnym? Czy dostępna jest wystarczająca liczba miejsc do parkowania? Jak wysokie są czynsze w wybranej okolicy? Czy mamy do czynienia z silną konkurencją? Jaka jest liczba gospodarstw domowych i mieszkańców w regionie, w którym będą oferowane Państwa produkt/usługi? Jaka jest struktura socjalna i wiekowa ludności w regionie, w którym będą oferowane Państwa produkt/usługi? Przeciętna sytuacja finansowa i majątkowa ludności w ww. regionie? deutsch türkçe рyccкий polski KONCEPCJA MARKETINGOWA Proszę szczegółowo opisać działania/środki reklamowe, które mają Państwo zamiar zastosować w celu spopularyzowania oferowanych przez Państwa produktów/usług. Proszę wybrać adekwatne środki reklamowe. ZAGADNIENIA PRAWNE Forma prawna Umowy Zezwolenia i koncesje PLAN FINANSOWY Plan inwestycyjny Planowanie kosztów Wynagrodzenie przedsiębiorcy Planowanie obrotów Planowanie płynności (środki obrotowe) Plan finansowania (kapitał własny/obcy, plan amortyzacyjny/odsetki) ZAŁĄCZNIKI Życiorys świadectwa (kopie) wzory umów cenniki składanie ofert, itp. OPRACOWANIE BUSINESS PLANU 7

8 PROGRAMY WSPIERANIA NOWYCH PRZEDSIE BIORCÓW Nowi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z kredytów i dotacji publicznych oferowanych przez rząd federalny, kraje związkowe i UE. Ze względu na kompaktową formę tej broszury nie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu wszystkich dostępnych programów pomocowych. Dla celów orientacyjnych przedstawiamy poniżej zaledwie kilka z nich, a wszelkie pytania mogą Państwo szczegółowo omówić z naszym doradcą w ramach osobistych rozmów konsultacyjnych. Ponadto przypominamy, że wnioski o przyznanie dotacji muszą być składane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wnioski dotyczące już rozpoczętych lub zrealizowanych projektów nie będą uwzględniane. Indywidualne kwalifikacje fachowe przedsiębiorcy, kapitał własny w odpowiedniej wysokości (z reguły min % ogólnej kwoty), szanse na zrealizowanie projektu należą do podstawowych warunków przyznania dotacji. 8

9 KREDYTY DLA MAŁYCH PRZEDSIE BIORSTW KREDYTY DLA MAŁYCH PRZEDSIE BIORSTW Instytucja Freie und Hansestadt Hamburg; Behörde für Wirtschaft und Arbeit (BWA) deutsch türkçe рyccкий polski Osoby uprawnione Osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem zamieszkałe na stałe w Hamburgu. Siedziba przyszłej firmy musi znajdować się na terenie Hamburga. Przedmiot kredytu: Inwestycje i środki produkcyjne niezbędne dla założenia niewielkeigo przedsiębiorstwa przemysłowego lub firmy związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedmiotem kredytu nie mogą być ruchome punkty sprzedaży, działalność dystrybucyjna MLM, doradztwo finansowe ani pośrednictwo w zakresie usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, import i eksport ani inne podobne rodzaje działalności. Z programu wspieranie wyłączone są również przedsiębiorstwa nowo założone lub przejęte od bliskich członków rodziny lub osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym. Warunki Kwota kredytu: maks Euro na przedsiębiorcę i Euro na przedsiębiorstwo Czas trwania: maks. 6 lat, w tym maks. 1 rok bez spłaty rat, odsetki: 8,45% nom. (stan: ) Wypłata: 100% Wymagane jest zabezpieczenie w postaci cesji dóbr majątkowych i finansowych (opcjonalnie) Składanie wniosków Wnioski są składane za pośrednictwem Fundacji Lawaetz KREDYTY 9

10 KREDYTY MIKRO-POŻYCZKA MIKRO-POŻYCZKA Instytucja: KfW-Mittelstandsbank Osoby uprawnione Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy, osoby wykonujące wolny zawód oraz już istniejące przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych nie przekraczającej 10 osób, przez pierwsze 3 lata od założenia firmy. Przedmiot kredytu Inwestycje i środki produkcyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności, przejęcia istniejącego przedsiębiorstwa lub nabycia udziałów w istniejącym przedsiębiorstwie. Wspierana jest również działalność uboczna, o ile ma na celu osiągnięcie statusu głównego źródła dochodów. Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub w stanie sanacji nie są wspierane. Warunki Maks. kwota: Euro (w wariancie Mikro 10 maks Euro, min Euro) Czas trwania: maks. 5 lat, min. 2 lata Okres wolny od spłaty: 6 miesięcy Odsetki: 9,40% nom. (stan: ) Wpłata: 100% Zabezpieczenie spłaty kredytu: standard bankowy Kombinacja z innymi ofertami KfW nie jest możliwa. Składanie wniosków Wnioski są składane za pośrednictwem banków 10

11 KREDYTY ŚRODKI PRZENACZONE NA ROZPOCZE CIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODKI PRZENACZONE NA ROZPOCZE CIE DZIAŁALNOŚCI Instytucja: KfW-Mittelstandsbank Osoby uprawnione: Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy, osoby wykonujące wolny zawód (w tym zawody medyczne) oraz niewielkie przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych nie przekraczającej 100 osób. deutsch türkçe рyccкий polski Przedmiot kredytu: Inwestycje i środki produkcyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności, przejęcia istniejącego przedsiębiorstwa lub nabycia udziałów w istniejącym przedsiębiorstwie o kwocie nie przekraczającej Euro. Wspierana jest również działalność uboczna, o ile ma na celu osiągnięcie statusu głównego źródła dochodów. Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub w stanie sanacji nie są wspierane. Warunki Maks. kwota: Euro Czas trwania: maks. 10 lat, w tym do 2 lat bez spłaty rat amortyzacyjnych. Możliwa jest przedwczesna spłata kredytu (bezpłatnie). Odsetki: 7,95% nom. (stan: ) Wypłata: 96% Prowizja pobierana przez bank: 0,25% miesięcznie od przyznanej i nie wykorzystanej kwoty kredytu, począwszy od 1 miesiąca i 2 dni roboczych od chwili przyznania kredytu. Kombinacja z innymi ofertami KfW nie jest możliwa. Składanie wniosków Wnioski są składane za pośrednictwem banków KREDYTY 11

12 KREDYTY KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI ERP KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI ERP Instytucja: KfW-Mittelstandsbank Osoby uprawnione: Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy do 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności oraz osoby wykonujące wolny zawód. Przedmiot kredytu: Inwestycje (wraz z zapasami magazynowymi oraz koszty wejścia na rynek) związane z założeniem nowej firmy, przejęciem już istniejącego przedsiębiorstwa oraz jawne przejęcie udziałów jak również działania mające na celu utrzymanie pozycji rynkowej w przeciągu dwóch lat od chwili powstania firmy. Własny wkład kapitałowy może zostać uzupełniony do 40% przez kapitał ERP; środki te nie mogą wynosić mniej niż 15% wartości inwestycji uwzględnionych przy składaniu wniosku. Nie są wspierane firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub w stanie sanacji, ponadto inwestycje w sektorze rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa oraz inwestorzy korzystający ze specjalnych programów UE. Warunki Maks. kwota: Euro Czas trwania: maks. 15 lat, w tym do 7 lat bez spłaty rat amortyzacyjnych Odsetki: w pierwszym roku bez odsetek, w drugim roku: 3%, w trzecim roku: 4% w czwartym roku 5%. Inne odsetki patrz: (stan: ) Wypłata: 96% Opłata: 1% rocznie od pozostałej, nie wykorzystanej kwoty kredytu Nie jest wymagane zabezpieczenie spłaty, ale wnioskodawca osobiście odpowiada swoim majątkiem Kombinacja z innymi ofertami KfW jest możliwa. Składanie wniosków: Wnioski są składane za pośrednictwem banków 12

13 KREDYTY KREDYT DLA PRZEDSIE BIORCÓW KREDYT DLA PRZEDSIE BIORCÓW Instytucja: KfW-Mittelstandsbank Osoby uprawnione: Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy, osoby wykonujące wolny zawód oraz przedsiębiorstwa komercjalne. deutsch türkçe рyccкий polski Przedmiot kredytu wszelkie rodzaje inwestycji włącznie z zapasem towarowym i magazynowym. Nie są wspierane firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej ani w stanie sanacji. Warunki Maks. kwota: 10 mln Euro Czas trwania: maks. 10 lat, w tym maks. 2 lata bez spłaty rat amortyzacyjnych. W przypadku zakupu gruntu i kosztów budowy maks. 20 lat i maks. 3 lata bez spłat amortyzacyjnych. Możliwa jest przedwczesna spłata kredytu (bezpłatnie). Odsetki zależne od stopnia ryzyka: min. nom. odsetki 3,55 / maks. nom. odsetki 6,40% (stan: ) Wypłata: 96% Opłata: 0,25% miesięcznie od pozostałej, nie wykorzystanej kwoty kredytu, począwszy od 1 miesiąca i 2 dni roboczych od chwili przyznania kredytu. Kombinacja z innymi ofertami KfW jest możliwa Składanie wniosków Wnioski są składane za pośrednictwem banków KREDYTY 13

14 KREDYTY KREDYT DLA PRZEDSIE BIORCÓW/ŚRODKI PRODUKCYJNE KREDYT DLA PRZEDSIE BIORCÓW/ŚRODKI PRODUKCYJNE Instytucja KfW-Mittelstandsbank Osoby uprawnione Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy, osoby wykonujące wolny zawód oraz przedsiębiorstwa komercjalne. Przedmiot kredytu Środki produkcyjne z wyjątkiem inwestycyjnych. Dopuszczalne jest również wykorzystanie w celu kompensacji przejściowych problemów w zakresie płynności finansowej. Nie są wspierane firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub w stanie sanacji. Warunki Maks. kwota: 10 mln Euro Czas trwania: do 6 lat, w tym maks. 1 rok bez spłaty rat amortyzacyjnych Wypłata: 100% Standardowe zabezpieczenie spłaty kredytu Kombinacja z innymi ofertami KfW jest możliwa Składanie wniosków Wnioski są składane za pośrednictwem banków 14

15 DOTACJE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW REKRUTUJĄCYCH SIE Z KRE GU OSÓB BEZROBOTNYCH Dotacje to środki finansowe przyznawane przez instytucje publiczne. Z reguły nie wymagają one spłaty. Poniżej znajdą Państwo kilka przykładowych programów pomocowych. deutsch türkçe рyccкий polski DOTACJA DLA PRZEDSIE BIORSTW W FAZIE POWSTANIA Osoby uprawnione Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych ALG I, które pragną pracować na własny rachunek przez co najmniej 15 godzin/ tydzień. Warunki Wnioskodawcy muszą mieć prawo do ALG I przez co najmniej 3 miesiące przed założeniem firmy i nie korzystali z dotacji Ich-AG ani zasiłku kompensacyjnego (Überbrückungsgeld) w okresie co najmniej ostatnich 2 lat. Ponadto muszą one udowodnić, iż posiadają kwalifikacje osobiste/fachowe niezbędne dla wykonywania wybranej działalności. Dalsze warunki przyznania dotacji to: obowiązek przedłużenia opinii o szansach na realizację projektu wystawionej przez rzeczoznawcę oraz przedłużenie koncepcji działalności. Zakres Dotacja składa się z dwóch części i obejmuje okres 15 miesięcy. W fazie powstania przedsiębiorca otrzymuje przez 9 miesięcy dotację w wysokości ostatnio pobieranego zasiłku ALG I plus 300 Euro dodatku do UbSp. Po upyływie tego okresu istnieje możliwość przedłużenia dotacji o kolejne sześć miesięcy. W tej fazie wspierania przedsiębiorca otrzymuje zaledwie dodatek socjalny w wysokości 300 Euro. DOTACJE 15

16 DOTACJE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIE BIORCÓW REKRUTUJĄCYCH SIE Z KRE GU OSÓB BEZROBOTNYCH Decyzja o przyznaniu dotacji w fazie wspierania należy do kompetencji pracownika urzędu pracy rozpatrującego wniosek. Składanie wniosków: Wnioski należy składać we właściwym odziale urzędu pracy (Agentur für Arbeit). DOTACJA W ZWIĄZKU Z PODJE CIEM DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIE BIORCZEJ Osoby uprawnione: Osoby pobierające zasiłek ALG II. Warunki Podobnie jak w wypadku dotacji dla przedsiębiorstw w fazie powstania wymagana jest opinia o szansach na realizację projektu wystawionej przez rzeczoznawcę oraz przedłużenie koncepcji działalności, ponadto dokumentacja jak życiorys oraz poświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych. Zakres Ta forma wsparcia jest fakultatywna i może być przyznana jako dodatek do ALG II. Jest ona z reguły wypłacana w wysokości 50% zasiłku plus 10% dodatek na każdego członka rodziny. Dodatek jest z reguły przyznawany na okres 6 miesięcy, z możliwym przedłużeniem w wypadku stwierdzenia pozytywnych tendencji rozwojowych. Składanie wniosków Z reguły wystarczające jest złożenie nieformalnego wniosku w UP (Agentur für Arbeit), urzędzie miasta/gminy, itp. Mieszkańcy Hamburga mogą się zwrócić do team.arbeit.hamburg. 16

17 DOTACJE REGIONALNE PROGRAMY WSPIERANIA OFEROWANE PRZEZ FREIE UND HANSESTADT HAMBURG PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIE BIORCZOŚCI I SEKTORA MSP (EuM'03) Instytucja Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH deutsch türkçe рyccкий polski Osoby uprawnione Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy oraz MSP z siedzibą w Hamburgu. Przedmiot dotacji Koszty założenia i ekspansji firmy (wzrost liczby zatrudnionych o min. 20%) sektora MSP, niezbędne koszty przeniesienia siedziby istniejących firm. Wspierane są inwestycje wewnętrzne nie przekraczające 1,2 mln Euro. Podstawę obliczenia dotacji stanowi kwota odpowiadająca 10% kosztów w wypadku istotnego rozszerzenia i przeniesienia siedziby firmy oraz 50% kosztów inwestycyjnych. Wypłacany jest dodatek w wysokości 15% podstawy obliczenia, przy czym maks. kwota wynosi Euro a minimalna 500 Euro. Składanie wniosków Wnioski należy składać do Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH, z załączeniem poświadczenia banku finansującego przedsięwzięcie. DOTACJE 17

18 DOTACJE DORADZTWO URZE DÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH DORADZTWO URZE DÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH Instytucja Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle (BAFA) Osoby uprawnione Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy oraz MSP z siedzibą na terenie Niemiec. Przedmiot dotacji Doradztwo dla przedsiębiorców Doradztwo i konsultacje w zakresie porad prawnych, dot. ubezpieczenia i podatków nie jest wspierane. Dodatek jest wypłacany w wysokości 50% dla firm oferujących porady do (maks Euro) oraz 40% dla firm oferujących doradztwo ogólne (maks Euro). Składanie wniosków Po zakończeniu konsultacji i uiszczeniu opłaty konsultacyjnej wniosek zostaje złożony przez doradcę w odpowiednim dziale. Dalsze informacje: 18

19 PORE CZENIA/GWARANCJE PORE CZENIA/GWARANCJE Instytucja Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH deutsch türkçe рyccкий polski Osoby uprawnione Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy oraz MSP, posiadające projekty inwestycyjne, którym brak jest wymaganego zabezpieczenia bankowego. Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg może wystawić gwarancję w wysokości do 80% kwoty pożyczki (maks. 1 mln Euro). Warunkiem udzielenia gwarancji jest przedstawienie dowodów na posiadanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji fachowych i pozytywnej prognozy dot. realizacji projektu. W przypadku przyznania dotacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 1,5% sumy kredytowej. Składanie wniosków Wnioski są składane za pośrednictwem banków. PORE CZENIA/GWARANCJE 19

20 UDZIAŁY UDZIAŁY Instytucja BTG - Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbh Osoby uprawnione Przedsiębiorcy w fazie zakładania firmy oraz MSP Przedmiot dotacji Zatożenie firm i ekspansja w każdej branży przez przejęcie pasywnych i aktywnych udziałów od do Euro. Ze względu na fakt, iż w praktyce maks. przejmowane jest 40% udziałów w przedsiębiorstwie, nie stanowi to ograniczenia operatywności przedsiębiorstwa wstępującego. Firmy w stanie sanacji i konsolidacji są wyłączone z programu dotacji. Warunki Zależnie od rodzaju udziałów (pasywne aktywne). Szczegółowe informacje patrz: Składanie wniosków Wnioski należy składać bezpośrednio do Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbh. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: Business planu W przypadku już istniejących firm: bilanse z ostatnich dwóch lub trzech lat obrotowych, aktualne BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertungen) i wypełniony przez wspólników kwestionariusz informacyjny 20

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie Kompleksowa koordynacja Kampania jest finansowana przez

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 4/2012 EKSPERTYZY

RAPORTY 4/2012 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 4/2012 RAPORTY EKSPERTYZY Magdalena Arczewska PRODUKTY FINANSOWE DEDYKOWANE INSTYTUCJOM EKONOMII SPOŁECZNEJ. RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Produkty finansowe dedykowane instytucjom ekonomii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ Strona1 EKSPERTYZA: OCENA PROCEDURY UDZIELANIA POŻYCZEK Z PORĘCZENIEM PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ Toruń 2012 Strona2 1. Wstęp. 2. Cele działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i faktyczna

Bardziej szczegółowo