KREDYTY TAK, ALE Z GŁOWĄ GRUNWALDZKA PO REMONCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYTY TAK, ALE Z GŁOWĄ GRUNWALDZKA PO REMONCIE"

Transkrypt

1 GRUNWALDZKA PO REMONCIE W ostatniej dekadzie czerwca zakończył się kilkumiesięczny remont ul. Grunwaldzkiej w Rumi, administrowanej przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ulica ta należy do ciągu komunikacyjnego drogi krajowej nr 6. Wyremontowana Grunwaldzka bez korków Remont ulicy zaczął się w styczniu br. Inwestycja przewidywała położenie nowej nawierzchni, ustawienie nowej sygnalizacji i oświetlenia, urządzenie pasów zieleni, namalowanie znaków poziomych na jezdniach. Nawierzchnia została wykonana według nowoczesnej metody, opracowanej przez Politechnikę Gdańską. Prace na ul. Grunwaldzkiej realizowali dwaj inwestorzy. GDDKiA remontowała dwa odcinki - od granicy z Redą oraz od skrzyżowania z ul. Ceynowy, natomiast Auchan 500 metrowy odcinek na wysokości przyszłego centrum handlowo-usługowego. Niemała była tez rola rumskiego samorządu w realizacji inwestycji. W magistracie odbywały się odprawy wykonawców i służb nadzoru GDDKiA. Urząd Miasta proponował sposoby rozwiązania niektórych problemów, jak choćby powstania dodatkowych ekranów i wjazdów na posesje, modernizacji skrzyżowania z Ceynowy, aby było bezpieczniejsze, powstania skoordynowanych sygnalizacji świetlnych. Reagował też na uwagi mieszkańców i cały czas prowadził nadzór nad pracami i terminami. Warto też wiedzieć, że po zakończeniu remontu powstanie możliwość przejazdu (nawrotki) na skrzyżowaniu z Auchan. Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności Urzędu Miasta Rumi. Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/. KREDYTY TAK, ALE Z GŁOWĄ Wielu mieszkańców zaciąga kredyty w bankach na zakup mieszkania lub budowę domu. Wiele firm przeprowadza inwestycje zaciągając na ten cel kredyty. Także większość gmin - w tym nasze miasto zaciąga kredyty, aby budować nowe drogi i inne obiekty służące nam wszystkim. Kredyty na całym świecie są źródłem finansowania inwestycji prywatnych, gospodarczych oraz publicznych. Jak ocenić, czy zaciąganie kredytu jest korzystne czy nie? Podobnie jak analizujemy sytuację finansową w rodzinie czy w firmie, tak też musimy patrzeć na kredyt zaciągany przez miasto, i odpowiedzieć na pytanie, na co nas stać? Podstawową sytuację finansową miasta określa zestawienie dochodów i wydatków bieżących, które odpowiada na pytanie, czy miasto jest w stanie funkcjonować na co dzień i płacić swoje rachunki z bieżących wpływów? Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nazywa się nadwyżka operacyjna brutto. W roku 2003 z wszystkich miast i gmin naszego województwa (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) Rumia miała 4 miejsce, jeśli chodzi o tę nadwyżkę. Wyniosła ona 6,8 mln zł. W roku 2005 z nadwyżką 10,9 mln zł zajęliśmy już 2 miejsce. Po spłacie zobowiązań kredytowych nadal mamy nadwyżkę (tzw. nadwyżka operacyjna netto ). W roku 2003 wyniosła ona 2,4 mln zł, a w roku 2005 już 3,4 mln zł. Te dane wyraźnie wskazują, że bieżąca sytuacja płatnicza Rumi jest bardzo dobra, ponadto z roku na rok się poprawia. Dochody naszego budżetu w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o ok. 60 %. Jak to wygląda u sąsiadów? W Redzie dochody w analogicznym okresie wzrosły o 17 %, w Wejherowie jeszcze mniej. W znacznie od nas zamożniejszym Trójmieście tempo wzrostów dochodu pokazuje poniższy wykres: Dynamika dochodów Gdańsk Tylko w Gdyni dynamika dochodów jest podobna do naszej. W Sopocie i w Gdańsku dochody wzrastają wolniej. Jakie wnioski wynikają z powyższych danych? Rumia bez problemu finansuje bieżące wydatki z dochodów budżetu i spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty. W związku z tym stać nas na nowe bezpieczne kredyty, które w całości możemy przeznaczyć na rozwój miasta. Nasze wydatki inwestycyjne wzrastają z roku na rok. W roku 2003 na każdą złotówkę wydatków budżetowych 18 groszy przypadało na inwestycje. W roku 2005 z każdej złotówki na rozwój przeznaczyliśmy 26 groszy, a w tym roku 29 groszy. Łącznie na inwestycje wydamy w tym roku prawie 27 mln zł. Nigdy w swej historii Rumia nie inwestowała tyle, ile w dwóch ostatnich latach. Przy czym należy podkreślić, że na rozwój miasto pozyskuje sporo środków zewnętrznych, w większości unijnych. W roku bieżącym prawie 5 mln zł złotych na inwestycje pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Tylko co 3 zainwestowana złotówka pochodzi z kredytu. A jak ze spłacaniem? W roku 2004 na spłatę kredytów i odsetek przeznaczyliśmy 13 % dochodu, w roku %, a w roku bieżącym kredyt obciąży zaledwie 8 % dochodów. Tak więc z roku na rok mimo spłat kredytów obciążenie budżetu tymi spłatami maleje. I to jest fakt, który pozwala nam na spokojny zrównoważony rozwój Rumi. Roztropnie zaciągane nowe kredyty, które nie są przejadane, służą rozwojowi miasta, a rozwój miasta docelowo powoduje poprawę jego sytuacji finansowej. Sopot Gdynia Rumia

2 ANGIELSKI DLA BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie rozpoczął 3 lipca kurs języka angielskiego dla swoich podopiecznych, zarejestrowanych w PUP w Wejherowie. Kwalifikują się na niego bezrobotni, którzy ukończyli 25-ty rok życia. Wszyscy uczestnicy kursu zostaną podzieleni na trzy grupy zaawansowania. Zajęcia potrwają do końca października. Są jeszcze wolne miejsca! Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Patrykiem Kwidzińskim, Powiatowy Urząd Pracy, tel. (058) Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w pełnym zakresie. motocykle i motorowery. samochody osobowe. samochody ciężarowe. autobusy. ciągniki rolnicze. przyczepy i naczepy. pojazdy marki SAM o dmc do 3,5t - Komputerowa kontrola oraz regulacja geometrii układu jezdnego w samochodach osobowych i ciężarowych. - Wulkanizacja i wymiana opon - Autoelektryk. - Automyjnia. Z A P R A S Z A M Y od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do w każdą sobotę od godz do Tel Reklama AXEL TAXI 4x6 cm SESJA RADY MIEJSKIEJ INWESTYCJE I OŚWIATA Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rumi, przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta między ulicami: Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ulicami: Sobieskiego, Hanki Sawickiej, Szkolną i Sabata, to najważniejsze uchwały związane z przyszłymi inwestycjami na terenie Rumi. Dzięki nim miasto wzbogaci się o nowe centra handlowousługowe oraz tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Radni uchwalili także zasady udzielania dotacji szkołom i przedszkolom oraz przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi. Wysłuchali także sprawozdania z działalności szkół samorządowych w roku szkolnym 2005/2006, które przedstawiła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Ponieważ zmiany w Ustawie o finansach publicznych wymagają nadania - i to do 30 czerwca 2006 roku statutów gminnym jednostkom budżetowym, radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu statutu Straży Miejskiej w Rumi. Zatwierdzili także zmiany w statutach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rada Miejska udzieliła też zgody na dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł - zakupu ambulansu dla wejherowskiego szpitala. Taką sama kwotę postanowiła przekazać na pomoc w odbudowie kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Radni zdecydowali także, że nie będzie można palić tytoniu na przystankach autobusowych na terenie Rumi. Burmistrz Miasta odpowiadała na pytania radnych Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia z kwietnia 2004 roku, jednym z zadań gminy jest organizowanie prac społecznie użytecznych. W myśl tej ustawy prace te mają wykonywać bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy dłużej niż rok i pobierający świadczenia z MOPS. Na podstawie porozumienia Starostwa Powiatowego z Gminą, Starosta Powiatu Wejherowskiego ze środków Funduszu Pracy refundować będzie 60 proc. wynagrodzenia przysługującego bezrobotnemu, a pozostałe 40 proc. zabezpieczy gmina, na rzecz której wykonywane będą prace społecznie użyteczne. Z Rumi, do wykonywania tych prac, zostało zgłoszonych 5 osób. Radni zdecydowali o przystąpieniu Rumi do tego porozumienia. Kolejna sesja Rady Miejskiej Rumi w sierpniu. PRZYSZŁOŚĆ MIASTA Jednym z najistotniejszych punktów na ostatniej sesji Rady Miasta Rumi było uchwalenie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszego miasta. Radni zdecydowali, że poprzednie, obowiązujące od 2001 roku studium, jest już w wielu punktach nieaktualne. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi znajdują się wszystkie informacje o mieście, poczynając od warunków geologicznych, jego położenia, geografii, struktury biologicznej, przez infrastrukturę, urbanistykę i architekturę, a kończąc na strukturze i prognozach ludnościowych. Ponieważ miasto rozwija się jednak cały czas, a w ostatnich latach bardzo szybko, nie wszystkie dane zawarte w poprzednim dokumencie są jeszcze aktualne. - Wprowadzenie zmian w studium umożliwi nowe, szersze wykorzystanie wielu obszarów, które do tej pory miały inne przeznaczenie mówi Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz Rumi. Te kroki wymusza obecna rzeczywistość, a więc intensywny rozwój miasta w takich dziedzinach, jak: handel, usługi, czy budownictwo mieszkaniowe. Zmiany w studium umożliwią wprowadzenie kolejnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem plany te, już przygotowywane dla niektórych dzielnic i osiedli, muszą się zgadzać z założeniami wspomnianego opracowania. - Na poprzedniej, majowej sesji Rada Miejska już przyjęła kilka istotnych zmian w dotychczasowym studium dodaje Maciej Bernaciak, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Rumi. Dotyczy to zmian w planach miejscowych obszaru byłego zakładu Rugar, rejonów między ulicami: Kosynierów oraz Żwirki i Wigury, terenów przy ul. Świętopełka, Towarowej, Dębogórskiej na granicy z Kosakowem oraz na Szmelcie. W drodze przetargu zostaną wyłonione pracownie urbanistyczno-architektoniczne, które wejdą w skład zespołu opracowującego nowe studium. Prace zespołu potrwają co najmniej rok. - Jesienią tego roku zorganizujemy spotkania powołanego zespołu z mieszkańcami informuje Elżbieta Rogala-Kończak. Chcemy, aby Rumianie mieli swój wkład w opracowywaniu studium i określili jakim miastem w przyszłości ma być Rumia. UWAGA OSOBY BEZROBOTNE TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W LIPCU 2006 ROKU godz dla osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych godz dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych OŚWIADCZENIA BĘDĄ SKŁADANE W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W POKOJU NR 2 Tel WYPŁATY ZASIŁKÓW W LIPCU 2006R W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE O. W REDZIE godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery A-K godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery L-Z Rumskie Nowiny Redaktor Naczelny: Agnieszka Lipert-Bagińska Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, Rumia; tel./fax: ; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń Druk: Z.P. MERKO Rumia, ul. Tatrzańska 10, tel REKLAMA RTV SERVICE Naprawy, piloty, Sklep elektroniczny Rumia, ul. Tysiąclecia 6

3 EUROPEJSKA DĄBROWSKIEGO We wtorek, 27 czerwca, uroczyście otwarta została, po przeszło dwuletnim remoncie, ulica Dąbrowskiego. Jest to jedna z największych inwestycji miejskich ostatnich lat, w ogromnej części dofinansowana przez Unię Europejską. Ul. Dąbrowskiego należy do głównego ciągu komunikacyjnego Rumi. Łącznie zmodernizowano około 1700 m drogi, od granicy z Gdynią do ul. Grudziądzkiej. Miasto zyskało także dwa ronda. Wyremontowano też spory fragment ul. Gdańskiej. Inwestycja objęła położenie nowej nawierzchni, łącznie z uzbrojeniem, czyli: kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią energetyczną, telekomunikacyjną itp. W rezultacie modernizacji Nadanie imienia rondu było ostatnim wyraźnie odseparowano etapem inwestycji ruch samochodowy, pieszy i rowerowy. Jego uczestnicy mogą też liczyć na liczne udogodnienia. Piesi zyskali wygodne, szerokie chodniki i pasy zieleni, rowerzyści ścieżkę, a kierowcy parkingi. Warto wspomnieć, że w okolicach centrum handlowego w Rumi-Janowie, zyskali kilkadziesiąt miejsc do parkowania. Jest to ważne także z punktu widzenia placówek handlowych, usługowych i bankowych. Zmodernizowana ulica Dąbrowskiego jest również bezpieczna. Dzieje się tak dzięki wybudowaniu dwóch rond: na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Dąbrowskiego oraz Gdańskiej i Dąbrowskiego. Skrzyżowania ulic o ruchu okrężnym należą bowiem do najbezpieczniejszych. Jedno z rond z ul. Gdańską otrzymało imię 25-lecia Solidarności, drugie z ul. Pomorską - Rondo Unii Europejskiej. Uroczyste nadanie imienia temu ostatniemu było ostatnim etapem inwestycji. Całość prac związanych z modernizacją ul. Dąbrowskiego kosztowała ponad 15 mln zł. Środki pochodziły m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. - Jesteśmy dumni z tej inwestycji mówi Elżbieta Rogala- Kończak, burmistrz Rumi. Po pierwsze dlatego, że udało się ją przeprowadzić dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską. Tutaj szczególne podziękowania trzeba skierować do Marka Biernackiego, posła na Sejm RP, a wcześniej wicemarszałka Województwa Pomorskiego i radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, który osobiście zaangażował się w poparcie naszego wniosku. Po Wśród gości obecni byli Mieczysław Struk, Dorota drugie dzięki Arciszewska-Mielewczyk i Piotr Ołowski tej inwestycji przejazd przez Rumię jest łatwiejszy, a po trzecie ul. Dąbrowskiego jest bezpieczna. Na uroczystość nadania imienia rondu przybyli znakomici goście, na czele z Piotrem Ołowskim, Wojewodą Pomorskim i Mieczysławem Strukiem, Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Józefem Reszke, Starostą Powiatowym. Wśród gości dojrzeć można też było: Dorotę Arciszewską Mielewczyk i Edmunda Wittbrodta senatorów RP, Jerzego Budnika, posła na Sejm RP, licznie stawili się także radni powiatowi i miejscy. Najpierw uroczyście odsłonięto tablicę z imieniem nowego ronda, a ks. Włodzimierz Kozłowski, proboszcz parafii pw. Św. Jana z Kęt, poświęcił skrzyżowanie i pobłogosławił przejeżdżającym kierowcom. Inwestycja znalazła duże uznanie u Piotra Ołowskiego, wojewody pomorskiego, który podziękował Rumi za inicjatywę przeprowadzenia modernizacji rumskiej części tego uczęszczanego szlaku komunikacyjnego. Warto na końcu wspomnieć, że inwestycja uzyskała wzorową ocenę Urzędu Kontroli Skarbowej, o czym świadczą pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej przez ten urząd w kwietniu i maju tego roku. ĆWIERĆ WIEKU ZRZESZENIA Już 25 lat funkcjonuje w Rumi oddział Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. Spotykają się w nim trzy pokolenia Kaszubów: ci jeszcze zakładający oddział, działający w nim oraz przyszli jego członkowie. Z tej okazji odbyły się w Rumi uroczyste obchody rocznicy. Poświęcenie sztandaru - w przybijaniu którego do drzewca osobiście brała udział Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz miasta - msza św., odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy starym cmentarzu i ruinach kościoła uświetniły uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi. Wśród znamienitych gości można było dostrzec prof. Edmunda Wittbrodta, senatora RP i Artura Jabłońskiego, prezesa Zarządu Głównego ZKP. - Cieszę się, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie tak prężnie działa w Rumi mówi Elżbieta Rogala-Kończak. Dzięki temu jesteśmy pewni, że kaszubska tożsamość rdzennych mieszkańców tych ziem nigdy nie zginie, a ich kulturalne i obyczajowe tradycje nie przepadły w mrokach wieków i czasach prześladowań. Warto wiedzieć, że oddział rumski ZKP zrzesza 230 członków, wydaje biuletyn, założył chór. Propaguje kaszubskie tradycje, organizuje jarmarki kaszubskie, konkursy regionalne różnego typu, imprezy kaszubskie i msze św. z kaszubską liturgią. Obchody ćwierćwiecza ZKP w Rumi łączą się z większym jubileuszem, mianowicie 50-lecia Zrzeszenia na Pomorzu. Rumscy zrzeszeńcy należą do najbardziej prężnych grup w regionie. Po zakończeniu oficjalnych obchodów uczestnicy udali się na kaszubską biesiadę. Na stole pojawiły się regionalne potrawy, na czele ze śledziami w różnych odmianach i prawdziwym, kaszubskim, drożdżowym kuchem. Były wspomnienia, śpiewy i dobra zabawa. Dr n. med. Maciej Cherek Badania USG na najnowszym aparacie GE LOGIQ BOOK XP usg piersi z badaniem lekarskim, usg jamy brzusznej u dzieci i dorosłych (dodatkowo, u mężczyzn z oceną prostaty), usg tarczycy i szyi, usg jąder, usg dołów podkolanowych w poszukiwaniu torbieli Bakera, usg bioderek u noworodków i niemowląt (metoda Prof. Grafa), badania dopplerowskie z oceną przepływu w żyłach i tętnicach, usg pozostałych stawów, usg opłucnej w poszukiwaniu płynu. Badania są wykonywane w: Centrum Medyczno Stomatologicznym, ul. Sobieskiego 10A tel. (058) USG W DOMU PACJENTA i badania dla FIRM: rejestracja Szczegóły:

4 UL. HANKI SAWICKIEJ, JAK NOWA Zmienia się wygląd Szmelty. Od czerwca trwają prace remontowe w rejonie ulic: H. Sawickiej, Szkolnej, Młyńskiej i Zakole. Ze względu na zniszczenia, jakie powstały przez kilkanaście ostatnich lat, remont tych ulic był konieczny. Modernizowane są nawierzchnie i chodniki. Na ul. H. Sawickiej zakończyły się już prace remontowe. Ulica zyskała nową nawierzchnię, wyregulowano studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przełożono krawężniki. Dodatkowo, przy budynku nr 13 poprawiono źle ułożoną starą nawierzchnię. Remont trwał kilka tygodni, a wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowe Gdynia. Natomiast, do połowy lipca potrwają prace na ulicach: Młyńskiej i Zakole. Na nich również pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Poprawione zostaną też wjazdy do budynków. Ul. Szkolna otrzyma tylko nową nawierzchnię. Wykonawcą prac w tym rejonie jest firma MTM. Dodatkowo, na prośbę mieszkańców, miasto utwardzi destruktem nieutwardzony do tej pory odcinek między ulicami: H. Sawickiej a Kamienną. Dzięki podpisanemu przez Miasto porozumieniu część kosztów remontu pokrytych zostanie przez Przedsiębiorstwo Rugar znajdujące się w rejonie ulic objętych remontem. TAŃSZA ENERGIA Od 1 lipca rumianie mogą liczyć na niższe rachunki za centralne ogrzewanie. Gdyńskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmniejsza bowiem opłaty za energię cieplną. Nowe taryfy zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Obniżka wyniesie średnio około 4 proc. i dotyczy ona zarówno opłaty stałej, jak i zmiennej. Wysokość rachunków zależy od tego, w jakiej grupie taryfowej (określonej gęstością i stanem sieci) mieszka odbiorca. - Obniżka była możliwa dzięki ciągłej modernizacji całego systemu sieci Gdynia-Rumia i przyłączeniu nowych odbiorców mówi Jerzy Łuć, dyrektor finansowy OPEC w Gdyni. Chciałbym podkreślić, że modernizacja sieci trwa przez cały czas. Warto wspomnieć, że od zeszłego roku Miasto Rumia jest bezpośrednim udziałowcem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzięki temu może mieć wpływ na podejmowane decyzje, pamiętając o tym, aby zawsze działać w interesie mieszkańców. Natomiast, prowadzona modernizacja pozwala mieć pewność, że z roku na rok korzystanie z energii cieplnej będzie coraz bardziej komfortowe. Jak zawsze wśród dawców krwi była Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta 45 LITRÓW KRWI W pierwsza niedzielę czerwca już o ósmej rano panie w rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej Panaceum czekały na Honorowych Dawców Krwi. Była to kolejna, ósma Akcja Honorowego Oddawania Krwi, na którą zapraszała Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak. Mieszkańcy Rumi, jak zawsze z aprobatą, odpowiedzieli na apel i podczas kilkugodzinnej akcji oddali około 45 litrów krwi. Do pobierania krwi zarejestrowało się 110 osób, krew oddało 93. Ostatni krwiodawcy wychodzili z przychodni około Przykład dała sama pani Burmistrz, która zajęła jedno z ośmiu stanowisk do pobierania krwi o godz. 10. Potem zajmowali je rumianie, wśród których byli inni pracownicy. Od czterech lat Burmistrz Miasta zachęca do udziału w akcjach, na które zaprasza dwa razy w roku wiosną w czerwcu oraz zimą w styczniu podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Polsce liczba krwiodawców z roku na rok spada, a krew potrzebna jest na bieżąco. Niestety najwięcej w okresie wakacyjnym, ponieważ właśnie wtedy najczęściej zdarzają się wypadki. Bywają wówczas sytuacje, gdy brakuje krwi, podobnie jak dawców. Tych ostatnich ze względu na liczne wyjazdy urlopowe Polaków. Niezmiernie ważne jest więc uzupełnianie banków krwi przy każdej okazji. Przyjmowana jest krew wszystkich grup: 0, A, B, AB. - Dlatego chciałabym namówić jak największą liczbę osób od oddawania krwi, która przecież ratuje ludzkie życie mówi Elżbieta Rogala-Kończak. Zwłaszcza w lecie, gdy krew jest tak bardzo potrzebna. Tym bardziej cieszy, że rumianie tak chętnie biorą udział w akcji. Do udziału w kolejnych, gorąco namawiam. Krew może oddawać każda dorosła osoba, która nie chorowała na żółtaczkę, łuszczycę, choroby wenerycznie typu kiła czy rzeżączka, nie jest nosicielem wirusa HIV. Po zarejestrowaniu się, każdy potencjalny dawca wypełnia ankietę, a jego krew jest wstępnie badana. Krew, która wymogów nie spełni jest niszczona. Jedna osoba może oddać 450 ml krwi. Kobiety co 3 miesiące, ale nie więcej niż 4 razy w roku, a mężczyźni co 2 miesiące, lecz nie częściej niż 6 razy w roku. Chociaż wśród Polaków najpopularniejsza jest grupa krwi A, to praktycznie potrzebne są wszystkie. Podczas akcji w Przychodni Medycyny Rodzinnej Panaceum tutaj należą się podziękowania dla dr Jolanty Wolskiej za udostępnienie placówki - rumianie oddawali krew na ośmiu stanowiskach, pod opieką dwóch lekarzy i ośmiu pielęgniarek. Chętnych zapisywały dwie rejestratorki. Oddawaną krew do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie transportowały na bieżąco dwa samochody. Na kolejną Akcję Honorowego Oddawania Krwi Burmistrz Miasta zaprasza w styczniu przyszłego roku. Za pomoc w organizacji Akcji Honorowego Oddawania Krwi Burmistrz Miasta dziękuje sponsorom: Delikatesom ALBO, Kwiaciarni Asia, AXEL Taxi, Bankowi Rumia Spółdzielczemu, PPHU Bazar, Castoramie, Restauracji Credence, firmom: KUMMER, fmaxmed, MEBLOMAK, Pizzerii NAPOLI, firmom: PRORYB, P.P.U.H Sopel oraz Villi Virgo. POLSKA W EUROPIE, EUROPA W SZKOLE Rola Polski i Polaków w tworzeniu jedności europejskiej, to hasło pod którym odbył się w czerwcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi dzień pod znakiem Europy. Program był tak przygotowany, aby uczniowie mogli uczyć się i bawić jednocześnie. Do imprezy przygotowała się młodzież całego ZSO. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 zaprezentowali dwie wystawy. Pierwsza prezentowała prace przestrzenne przedstawiające Charakterystyczne zabytki i budowle krajów Unii Europejskiej. W szkolnym holu wyrosły więc zamki, akwedukty, pomniki itp., poczynając od rzymskiego Koloseum, a kończąc na kopenhaskiej syrence. Druga wystawa przedstawiała oryginalne pomysły wakacyjne i zatytułowana była Na wakacje ze szkoły zabiorę.... Natomiast, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego przygotowali ambitny montaż słowno-muzyczny pod takim samym tytułem, jak uroczystość. W programie znalazły się więc piosenki w europejskich językach, jak też informacje o korzyściach, jakie przyniosła Polsce przynależność do Unii Europejskiej. Impreza odbywała się w ramach realizowanego w szkole programu edukacji europejskiej. Okazuje się, że można zorganizować wspaniałą zabawę z ogromnym poczuciem humoru. Przykładem niech będą wybory Miss Europy, w których w role missek wcielili się... chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 9. - Cieszy mnie, że młodzi w Rumi czują się, jak europejczycy stwierdziła Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz miasta. Myślę, że rośnie nam nowe, otwarte na świat pokolenie, już bez kompleksów i ograniczeń, ale także dumne z tego, iż są Polakami. MKS ORKAN informuje, że 10 sierpnia 2006r. o godzinie w Hali MOSIR w Rumi odbędzie się Walne Zebranie Członków. Zainteresowanych zapraszamy!

5 Rzepka, czyli hit w wykonaniu włodarzy miasta PRZEBOJOWA RZEPKA Jak co roku już od sześciu lat na przełomie maja i czerwca odbywa się akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Od czterech lat włącza się do niej także Rumia, na czele z panią Burmistrz Elżbietą Rogalą-Kończak. W tym roku pani Burmistrz, wraz ze swoimi zastępcami: Iwoną Romanowską i Tadeuszem Wiśniewskim oraz Piotrem Gailitisem, skarbnikiem miasta, odwiedziła dzieci z gminnych przedszkoli i uczniów klas 0 szkół podstawowych. Cała czwórka czytała naszym pociechom wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Sześć lat temu, 1 czerwca 2001 Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom", aby uświadomić dorosłym, jak ogromne znaczenie ma czytanie dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań, wzmacnia samouznanie. - Nie sposób nie przyłączyć się do akcji, której najważniejszym celem jest dobro dziecka mówi Elżbieta Rogala-Kończak. Ale to nie jedyny powód. Takie wspólne czytanie z bajek, które dla nas, dorosłych jest wspomnieniem dzieciństwa, to ogromna frajda. W tym roku słuchało bajek i wierszy przeszło 1000 dzieci. Zasłuchane, uśmiechnięte twarze milusińskich dawały pełną satysfakcję zarówno dzieciom i nauczycielom, jak i czytającym. Zwłaszcza u tych ostatnich widać było duże zaangażowanie emocjonalne, na co z radością reagowały dzieci, często spontanicznie przyłączając się do zabawy. I jak co roku największym przebojem wspólnego czytania była Rzepka Juliana Tuwima. Już od kilku lat jest ona numerem popisowym kwartetu, składającego się z pani Burmistrz, jej zastępców oraz skarbnika. I co roku dzieci domagają się kolejnego występu i jak zawsze nagradzają wykonawców rzęsistymi oklaskami. Ponieważ impreza odbyła się 31 maja i 1 czerwca w Dniu Dziecka, wszyscy milusińscy otrzymali słodkie upominki. Było więc słodko i wesoło, jak na dziecięce święto przystało. ŻYCIE Z UŚMIECHEM NA TWARZY Małżeński jubileusz obchodzili w czerwcu państwo Jadwiga i Alojzy Pawłowscy. Mają za sobą 50 lat wspólnego pożycia. Z okazji jubileuszu otrzymali od Elżbiety Rogali-Kończak, Burmistrza Rumi Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, prezent oraz list gratulacyjny. Życzenia złożyła osobiście. Choć przyszli państwo Pawłowscy znali się od piaskownicy, odkryli się na nowo w Sylwestra 1954/1955. Spotkali się na balu w Urzędzie Miasta w Gdyni. Pana Alojzego zauroczyła w pani Jadwidze uroda, dobroć i mądrość, a panią Jadwigę w panu Alojzym - łagodność i poczucie humoru. Pobrali się szybko. W 1956 roku przyszła na świat córka Hanna. Pani Jadwiga pracowała, jako księgowa. Pan Alojzy wybrał życie wilka morskiego. Był bosmanem. Pływał przeszło 40 lat. Wspólnie zobaczyli kawał świata. Do Rumi sprowadzili się dwa lata temu. Dotychczas ich życie związane było z Gdynią. Mają jednak wspomnienia także z Rumi. - Przyjeżdżałem tu na zabawę śmieje się pan Alojzy. Bo grunt, to Elżbieta Rogala-Kończak z Jubilatami pozytywne ustosunkowanie do życia. Humor musi być, bo wtedy życie całkiem inaczej płynie. Zapytani jaka jest recepta na długie, wspólne życie zgodnie odpowiadają, że trzeba się nawzajem uzupełniać i szanować. W Rumi dobrze im się mieszka. W Gdyni, a konkretniej w Chyloni, gdzie spędzili większą część życia, był duży ruch i hałas. Teraz mają za oknami zieleń, psy, koty, ciszę i spokój. Pani Burmistrz życzyła jubilatom zdrowia, uśmiechu i dalszych szczęśliwych lat. Umówiła się na następne spotkanie: kolejny jubileusz. SPORTOWA PROMOCJA RUMI W poniedziałek, 19 czerwca, na bieżni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Rumi w Sztafetach Olimpijskich. Oprócz zasadniczych zawodów, wręczono także odznaczenia za reprezentowanie naszego miasta na mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce oraz wyróżnienia za wyniki sportowe w roku szkolnym 2005/2006. Zawody zaczęły się małym ceremoniałem olimpijskim. Na maszt wciągnięto flagę olimpijską i zapalono znicz. Flagę wciągnął Karol Róg ze Szkoły Podstawowej nr 6 i zawodnik MKS Orkan, a znicz zapalili: Karolina Gowińska, uczennica Gimnazjum nr 1, zawodniczka RKS i Krzysztof Słupkowski, jeden z utytułowanych zawodników, a obecnie reprezentujący SKLA Sopot. W ramach podstawowych zawodów odbyły się cztery biegi: na 800 m, na 400 m oraz dwa na 200. Sport dobry pomysł na promocję Rumi Uczestników sztafet podzielono na dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych. Każda ze szkół mogła wystawić po dwie sztafety, dlatego w zawodach wzięły udział 44 sztafety, to jest około 300 osób. Druga część uroczystości objęła uhonorowanie najlepszych rumskich sportowców lekkoatletycznych, którzy zdobywali medale przez ostatnie 10 lat na Mistrzostwach Polski. A tam młodzi rumianie reprezentowali z sukcesem nasze miasto kilkadziesiąt razy, zdobywając 50 medali. Należą więc do ścisłej polskiej sportowej czołówki młodzieżowej. Podczas trzeciej części uroczystości wręczono także wyróżnienia najlepszym młodym sportowcom w minionym roku szkolnym 2005/2006. Takich osób było aż 26. Rumscy medaliści Mistrzostw Polski: Joanna Grzesiak, Justyna Dawidowska, Anna Kuba, Maciej Kubiak, Justyna Słupkowska, Łukasz Słupkowski, Maciej Szymański, Sebastian Rogowiec, Magdalena Zdrojewska Zwycięzcy (laureaci pierwszych miejsc): Szkoły podstawowe: rocznik 1995: Szkoła Podstawowa nr 1 (dziewczęta i chłopcy) rocznik 1994: SP nr 1 (dz.) i SP nr 6 (chł.) rocznik 1993: SP nr 6 (dz.) i SP nr 1 (chł.) Szkoły gimnazjalne: rocznik 1992: Gimn. nr 1 (dz. i chł.) rocznik 1991: Gimn. nr 1 (dz. i chł.) rocznik 1990: Gimn. nr 2 (dz.) i Gimnazjum Salezjańskie (chł.) NOWA KUCHNIA W 1 DZIEŃ! PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH ROBPOL SZYBKA, TANIA WYMIANA DRZWICZEK KUCHENNYCH NA NOWE!!! - meble kuchenne na wymiar - zabudowy korytarzy - meble biurowe, PROJEKT GRATIS! Rumia, ul. I Dywizji WP 92 Tel. (0-58) /16

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI Nowy samochód już jeździ po rumskich drogach Rumski Komisariat Policji wzbogacił się o nowy nabytek. Dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

R u m s k ie N o w in y

R u m s k ie N o w in y R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzę d u M ia s ta Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W sierpniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Rumi: w czwartek 28 sierpnia br. oraz sesja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

R u m s k ie N o w in y

R u m s k ie N o w in y R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzędu M ia s ta L is to p a d n r 11 ( 1 4 2 ) E g z e m p la r z b e z p ła tn y STARAJ SIĘ O STYPENDIUM Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przypomina,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 01/2012 Kosakowo, styczeń 2012 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

SKANSKA wybuduje drogę

SKANSKA wybuduje drogę CENA 1,50 ZŁ www.gazetarumska.pl NR 22 (64) 16 WRZEŚNIA 2010 ROZMOWA TYGODNIA Nie tylko sport Dziesięć lat temu oddano do użytku halę sportowo-widowiskową w Rumi. Od tamtej pory obiekt jest wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Elewatory zbożowe pod kontrolą miasta

Elewatory zbożowe pod kontrolą miasta WRZESIEŃ 2011 NR 4 (108) BEZPŁATNY BIULETYN KRÓLEWSKIEGO MIASTA DARŁOWA Elewatory zbożowe pod kontrolą miasta Miejska spółka Zarząd Portu Morskiego w Darłowie w oparciu o tzw. prawo pierwokupu przystąpił

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo