KREDYTY TAK, ALE Z GŁOWĄ GRUNWALDZKA PO REMONCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYTY TAK, ALE Z GŁOWĄ GRUNWALDZKA PO REMONCIE"

Transkrypt

1 GRUNWALDZKA PO REMONCIE W ostatniej dekadzie czerwca zakończył się kilkumiesięczny remont ul. Grunwaldzkiej w Rumi, administrowanej przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ulica ta należy do ciągu komunikacyjnego drogi krajowej nr 6. Wyremontowana Grunwaldzka bez korków Remont ulicy zaczął się w styczniu br. Inwestycja przewidywała położenie nowej nawierzchni, ustawienie nowej sygnalizacji i oświetlenia, urządzenie pasów zieleni, namalowanie znaków poziomych na jezdniach. Nawierzchnia została wykonana według nowoczesnej metody, opracowanej przez Politechnikę Gdańską. Prace na ul. Grunwaldzkiej realizowali dwaj inwestorzy. GDDKiA remontowała dwa odcinki - od granicy z Redą oraz od skrzyżowania z ul. Ceynowy, natomiast Auchan 500 metrowy odcinek na wysokości przyszłego centrum handlowo-usługowego. Niemała była tez rola rumskiego samorządu w realizacji inwestycji. W magistracie odbywały się odprawy wykonawców i służb nadzoru GDDKiA. Urząd Miasta proponował sposoby rozwiązania niektórych problemów, jak choćby powstania dodatkowych ekranów i wjazdów na posesje, modernizacji skrzyżowania z Ceynowy, aby było bezpieczniejsze, powstania skoordynowanych sygnalizacji świetlnych. Reagował też na uwagi mieszkańców i cały czas prowadził nadzór nad pracami i terminami. Warto też wiedzieć, że po zakończeniu remontu powstanie możliwość przejazdu (nawrotki) na skrzyżowaniu z Auchan. Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności Urzędu Miasta Rumi. Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/. KREDYTY TAK, ALE Z GŁOWĄ Wielu mieszkańców zaciąga kredyty w bankach na zakup mieszkania lub budowę domu. Wiele firm przeprowadza inwestycje zaciągając na ten cel kredyty. Także większość gmin - w tym nasze miasto zaciąga kredyty, aby budować nowe drogi i inne obiekty służące nam wszystkim. Kredyty na całym świecie są źródłem finansowania inwestycji prywatnych, gospodarczych oraz publicznych. Jak ocenić, czy zaciąganie kredytu jest korzystne czy nie? Podobnie jak analizujemy sytuację finansową w rodzinie czy w firmie, tak też musimy patrzeć na kredyt zaciągany przez miasto, i odpowiedzieć na pytanie, na co nas stać? Podstawową sytuację finansową miasta określa zestawienie dochodów i wydatków bieżących, które odpowiada na pytanie, czy miasto jest w stanie funkcjonować na co dzień i płacić swoje rachunki z bieżących wpływów? Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi nazywa się nadwyżka operacyjna brutto. W roku 2003 z wszystkich miast i gmin naszego województwa (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) Rumia miała 4 miejsce, jeśli chodzi o tę nadwyżkę. Wyniosła ona 6,8 mln zł. W roku 2005 z nadwyżką 10,9 mln zł zajęliśmy już 2 miejsce. Po spłacie zobowiązań kredytowych nadal mamy nadwyżkę (tzw. nadwyżka operacyjna netto ). W roku 2003 wyniosła ona 2,4 mln zł, a w roku 2005 już 3,4 mln zł. Te dane wyraźnie wskazują, że bieżąca sytuacja płatnicza Rumi jest bardzo dobra, ponadto z roku na rok się poprawia. Dochody naszego budżetu w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o ok. 60 %. Jak to wygląda u sąsiadów? W Redzie dochody w analogicznym okresie wzrosły o 17 %, w Wejherowie jeszcze mniej. W znacznie od nas zamożniejszym Trójmieście tempo wzrostów dochodu pokazuje poniższy wykres: Dynamika dochodów Gdańsk Tylko w Gdyni dynamika dochodów jest podobna do naszej. W Sopocie i w Gdańsku dochody wzrastają wolniej. Jakie wnioski wynikają z powyższych danych? Rumia bez problemu finansuje bieżące wydatki z dochodów budżetu i spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty. W związku z tym stać nas na nowe bezpieczne kredyty, które w całości możemy przeznaczyć na rozwój miasta. Nasze wydatki inwestycyjne wzrastają z roku na rok. W roku 2003 na każdą złotówkę wydatków budżetowych 18 groszy przypadało na inwestycje. W roku 2005 z każdej złotówki na rozwój przeznaczyliśmy 26 groszy, a w tym roku 29 groszy. Łącznie na inwestycje wydamy w tym roku prawie 27 mln zł. Nigdy w swej historii Rumia nie inwestowała tyle, ile w dwóch ostatnich latach. Przy czym należy podkreślić, że na rozwój miasto pozyskuje sporo środków zewnętrznych, w większości unijnych. W roku bieżącym prawie 5 mln zł złotych na inwestycje pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Tylko co 3 zainwestowana złotówka pochodzi z kredytu. A jak ze spłacaniem? W roku 2004 na spłatę kredytów i odsetek przeznaczyliśmy 13 % dochodu, w roku %, a w roku bieżącym kredyt obciąży zaledwie 8 % dochodów. Tak więc z roku na rok mimo spłat kredytów obciążenie budżetu tymi spłatami maleje. I to jest fakt, który pozwala nam na spokojny zrównoważony rozwój Rumi. Roztropnie zaciągane nowe kredyty, które nie są przejadane, służą rozwojowi miasta, a rozwój miasta docelowo powoduje poprawę jego sytuacji finansowej. Sopot Gdynia Rumia

2 ANGIELSKI DLA BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie rozpoczął 3 lipca kurs języka angielskiego dla swoich podopiecznych, zarejestrowanych w PUP w Wejherowie. Kwalifikują się na niego bezrobotni, którzy ukończyli 25-ty rok życia. Wszyscy uczestnicy kursu zostaną podzieleni na trzy grupy zaawansowania. Zajęcia potrwają do końca października. Są jeszcze wolne miejsca! Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Patrykiem Kwidzińskim, Powiatowy Urząd Pracy, tel. (058) Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w pełnym zakresie. motocykle i motorowery. samochody osobowe. samochody ciężarowe. autobusy. ciągniki rolnicze. przyczepy i naczepy. pojazdy marki SAM o dmc do 3,5t - Komputerowa kontrola oraz regulacja geometrii układu jezdnego w samochodach osobowych i ciężarowych. - Wulkanizacja i wymiana opon - Autoelektryk. - Automyjnia. Z A P R A S Z A M Y od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do w każdą sobotę od godz do Tel Reklama AXEL TAXI 4x6 cm SESJA RADY MIEJSKIEJ INWESTYCJE I OŚWIATA Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rumi, przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta między ulicami: Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, Towarową i Pułkownika Dąbka oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ulicami: Sobieskiego, Hanki Sawickiej, Szkolną i Sabata, to najważniejsze uchwały związane z przyszłymi inwestycjami na terenie Rumi. Dzięki nim miasto wzbogaci się o nowe centra handlowousługowe oraz tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Radni uchwalili także zasady udzielania dotacji szkołom i przedszkolom oraz przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi. Wysłuchali także sprawozdania z działalności szkół samorządowych w roku szkolnym 2005/2006, które przedstawiła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Ponieważ zmiany w Ustawie o finansach publicznych wymagają nadania - i to do 30 czerwca 2006 roku statutów gminnym jednostkom budżetowym, radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu statutu Straży Miejskiej w Rumi. Zatwierdzili także zmiany w statutach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rada Miejska udzieliła też zgody na dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł - zakupu ambulansu dla wejherowskiego szpitala. Taką sama kwotę postanowiła przekazać na pomoc w odbudowie kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Radni zdecydowali także, że nie będzie można palić tytoniu na przystankach autobusowych na terenie Rumi. Burmistrz Miasta odpowiadała na pytania radnych Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia z kwietnia 2004 roku, jednym z zadań gminy jest organizowanie prac społecznie użytecznych. W myśl tej ustawy prace te mają wykonywać bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy dłużej niż rok i pobierający świadczenia z MOPS. Na podstawie porozumienia Starostwa Powiatowego z Gminą, Starosta Powiatu Wejherowskiego ze środków Funduszu Pracy refundować będzie 60 proc. wynagrodzenia przysługującego bezrobotnemu, a pozostałe 40 proc. zabezpieczy gmina, na rzecz której wykonywane będą prace społecznie użyteczne. Z Rumi, do wykonywania tych prac, zostało zgłoszonych 5 osób. Radni zdecydowali o przystąpieniu Rumi do tego porozumienia. Kolejna sesja Rady Miejskiej Rumi w sierpniu. PRZYSZŁOŚĆ MIASTA Jednym z najistotniejszych punktów na ostatniej sesji Rady Miasta Rumi było uchwalenie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszego miasta. Radni zdecydowali, że poprzednie, obowiązujące od 2001 roku studium, jest już w wielu punktach nieaktualne. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi znajdują się wszystkie informacje o mieście, poczynając od warunków geologicznych, jego położenia, geografii, struktury biologicznej, przez infrastrukturę, urbanistykę i architekturę, a kończąc na strukturze i prognozach ludnościowych. Ponieważ miasto rozwija się jednak cały czas, a w ostatnich latach bardzo szybko, nie wszystkie dane zawarte w poprzednim dokumencie są jeszcze aktualne. - Wprowadzenie zmian w studium umożliwi nowe, szersze wykorzystanie wielu obszarów, które do tej pory miały inne przeznaczenie mówi Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz Rumi. Te kroki wymusza obecna rzeczywistość, a więc intensywny rozwój miasta w takich dziedzinach, jak: handel, usługi, czy budownictwo mieszkaniowe. Zmiany w studium umożliwią wprowadzenie kolejnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem plany te, już przygotowywane dla niektórych dzielnic i osiedli, muszą się zgadzać z założeniami wspomnianego opracowania. - Na poprzedniej, majowej sesji Rada Miejska już przyjęła kilka istotnych zmian w dotychczasowym studium dodaje Maciej Bernaciak, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Rumi. Dotyczy to zmian w planach miejscowych obszaru byłego zakładu Rugar, rejonów między ulicami: Kosynierów oraz Żwirki i Wigury, terenów przy ul. Świętopełka, Towarowej, Dębogórskiej na granicy z Kosakowem oraz na Szmelcie. W drodze przetargu zostaną wyłonione pracownie urbanistyczno-architektoniczne, które wejdą w skład zespołu opracowującego nowe studium. Prace zespołu potrwają co najmniej rok. - Jesienią tego roku zorganizujemy spotkania powołanego zespołu z mieszkańcami informuje Elżbieta Rogala-Kończak. Chcemy, aby Rumianie mieli swój wkład w opracowywaniu studium i określili jakim miastem w przyszłości ma być Rumia. UWAGA OSOBY BEZROBOTNE TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W LIPCU 2006 ROKU godz dla osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych godz dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych OŚWIADCZENIA BĘDĄ SKŁADANE W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W POKOJU NR 2 Tel WYPŁATY ZASIŁKÓW W LIPCU 2006R W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE O. W REDZIE godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery A-K godz zasiłki dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery L-Z Rumskie Nowiny Redaktor Naczelny: Agnieszka Lipert-Bagińska Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, Rumia; tel./fax: ; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń Druk: Z.P. MERKO Rumia, ul. Tatrzańska 10, tel REKLAMA RTV SERVICE Naprawy, piloty, Sklep elektroniczny Rumia, ul. Tysiąclecia 6

3 EUROPEJSKA DĄBROWSKIEGO We wtorek, 27 czerwca, uroczyście otwarta została, po przeszło dwuletnim remoncie, ulica Dąbrowskiego. Jest to jedna z największych inwestycji miejskich ostatnich lat, w ogromnej części dofinansowana przez Unię Europejską. Ul. Dąbrowskiego należy do głównego ciągu komunikacyjnego Rumi. Łącznie zmodernizowano około 1700 m drogi, od granicy z Gdynią do ul. Grudziądzkiej. Miasto zyskało także dwa ronda. Wyremontowano też spory fragment ul. Gdańskiej. Inwestycja objęła położenie nowej nawierzchni, łącznie z uzbrojeniem, czyli: kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią energetyczną, telekomunikacyjną itp. W rezultacie modernizacji Nadanie imienia rondu było ostatnim wyraźnie odseparowano etapem inwestycji ruch samochodowy, pieszy i rowerowy. Jego uczestnicy mogą też liczyć na liczne udogodnienia. Piesi zyskali wygodne, szerokie chodniki i pasy zieleni, rowerzyści ścieżkę, a kierowcy parkingi. Warto wspomnieć, że w okolicach centrum handlowego w Rumi-Janowie, zyskali kilkadziesiąt miejsc do parkowania. Jest to ważne także z punktu widzenia placówek handlowych, usługowych i bankowych. Zmodernizowana ulica Dąbrowskiego jest również bezpieczna. Dzieje się tak dzięki wybudowaniu dwóch rond: na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Dąbrowskiego oraz Gdańskiej i Dąbrowskiego. Skrzyżowania ulic o ruchu okrężnym należą bowiem do najbezpieczniejszych. Jedno z rond z ul. Gdańską otrzymało imię 25-lecia Solidarności, drugie z ul. Pomorską - Rondo Unii Europejskiej. Uroczyste nadanie imienia temu ostatniemu było ostatnim etapem inwestycji. Całość prac związanych z modernizacją ul. Dąbrowskiego kosztowała ponad 15 mln zł. Środki pochodziły m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. - Jesteśmy dumni z tej inwestycji mówi Elżbieta Rogala- Kończak, burmistrz Rumi. Po pierwsze dlatego, że udało się ją przeprowadzić dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską. Tutaj szczególne podziękowania trzeba skierować do Marka Biernackiego, posła na Sejm RP, a wcześniej wicemarszałka Województwa Pomorskiego i radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, który osobiście zaangażował się w poparcie naszego wniosku. Po Wśród gości obecni byli Mieczysław Struk, Dorota drugie dzięki Arciszewska-Mielewczyk i Piotr Ołowski tej inwestycji przejazd przez Rumię jest łatwiejszy, a po trzecie ul. Dąbrowskiego jest bezpieczna. Na uroczystość nadania imienia rondu przybyli znakomici goście, na czele z Piotrem Ołowskim, Wojewodą Pomorskim i Mieczysławem Strukiem, Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego oraz Józefem Reszke, Starostą Powiatowym. Wśród gości dojrzeć można też było: Dorotę Arciszewską Mielewczyk i Edmunda Wittbrodta senatorów RP, Jerzego Budnika, posła na Sejm RP, licznie stawili się także radni powiatowi i miejscy. Najpierw uroczyście odsłonięto tablicę z imieniem nowego ronda, a ks. Włodzimierz Kozłowski, proboszcz parafii pw. Św. Jana z Kęt, poświęcił skrzyżowanie i pobłogosławił przejeżdżającym kierowcom. Inwestycja znalazła duże uznanie u Piotra Ołowskiego, wojewody pomorskiego, który podziękował Rumi za inicjatywę przeprowadzenia modernizacji rumskiej części tego uczęszczanego szlaku komunikacyjnego. Warto na końcu wspomnieć, że inwestycja uzyskała wzorową ocenę Urzędu Kontroli Skarbowej, o czym świadczą pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej przez ten urząd w kwietniu i maju tego roku. ĆWIERĆ WIEKU ZRZESZENIA Już 25 lat funkcjonuje w Rumi oddział Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. Spotykają się w nim trzy pokolenia Kaszubów: ci jeszcze zakładający oddział, działający w nim oraz przyszli jego członkowie. Z tej okazji odbyły się w Rumi uroczyste obchody rocznicy. Poświęcenie sztandaru - w przybijaniu którego do drzewca osobiście brała udział Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz miasta - msza św., odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy starym cmentarzu i ruinach kościoła uświetniły uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi. Wśród znamienitych gości można było dostrzec prof. Edmunda Wittbrodta, senatora RP i Artura Jabłońskiego, prezesa Zarządu Głównego ZKP. - Cieszę się, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie tak prężnie działa w Rumi mówi Elżbieta Rogala-Kończak. Dzięki temu jesteśmy pewni, że kaszubska tożsamość rdzennych mieszkańców tych ziem nigdy nie zginie, a ich kulturalne i obyczajowe tradycje nie przepadły w mrokach wieków i czasach prześladowań. Warto wiedzieć, że oddział rumski ZKP zrzesza 230 członków, wydaje biuletyn, założył chór. Propaguje kaszubskie tradycje, organizuje jarmarki kaszubskie, konkursy regionalne różnego typu, imprezy kaszubskie i msze św. z kaszubską liturgią. Obchody ćwierćwiecza ZKP w Rumi łączą się z większym jubileuszem, mianowicie 50-lecia Zrzeszenia na Pomorzu. Rumscy zrzeszeńcy należą do najbardziej prężnych grup w regionie. Po zakończeniu oficjalnych obchodów uczestnicy udali się na kaszubską biesiadę. Na stole pojawiły się regionalne potrawy, na czele ze śledziami w różnych odmianach i prawdziwym, kaszubskim, drożdżowym kuchem. Były wspomnienia, śpiewy i dobra zabawa. Dr n. med. Maciej Cherek Badania USG na najnowszym aparacie GE LOGIQ BOOK XP usg piersi z badaniem lekarskim, usg jamy brzusznej u dzieci i dorosłych (dodatkowo, u mężczyzn z oceną prostaty), usg tarczycy i szyi, usg jąder, usg dołów podkolanowych w poszukiwaniu torbieli Bakera, usg bioderek u noworodków i niemowląt (metoda Prof. Grafa), badania dopplerowskie z oceną przepływu w żyłach i tętnicach, usg pozostałych stawów, usg opłucnej w poszukiwaniu płynu. Badania są wykonywane w: Centrum Medyczno Stomatologicznym, ul. Sobieskiego 10A tel. (058) USG W DOMU PACJENTA i badania dla FIRM: rejestracja Szczegóły:

4 UL. HANKI SAWICKIEJ, JAK NOWA Zmienia się wygląd Szmelty. Od czerwca trwają prace remontowe w rejonie ulic: H. Sawickiej, Szkolnej, Młyńskiej i Zakole. Ze względu na zniszczenia, jakie powstały przez kilkanaście ostatnich lat, remont tych ulic był konieczny. Modernizowane są nawierzchnie i chodniki. Na ul. H. Sawickiej zakończyły się już prace remontowe. Ulica zyskała nową nawierzchnię, wyregulowano studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przełożono krawężniki. Dodatkowo, przy budynku nr 13 poprawiono źle ułożoną starą nawierzchnię. Remont trwał kilka tygodni, a wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowe Gdynia. Natomiast, do połowy lipca potrwają prace na ulicach: Młyńskiej i Zakole. Na nich również pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Poprawione zostaną też wjazdy do budynków. Ul. Szkolna otrzyma tylko nową nawierzchnię. Wykonawcą prac w tym rejonie jest firma MTM. Dodatkowo, na prośbę mieszkańców, miasto utwardzi destruktem nieutwardzony do tej pory odcinek między ulicami: H. Sawickiej a Kamienną. Dzięki podpisanemu przez Miasto porozumieniu część kosztów remontu pokrytych zostanie przez Przedsiębiorstwo Rugar znajdujące się w rejonie ulic objętych remontem. TAŃSZA ENERGIA Od 1 lipca rumianie mogą liczyć na niższe rachunki za centralne ogrzewanie. Gdyńskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmniejsza bowiem opłaty za energię cieplną. Nowe taryfy zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Obniżka wyniesie średnio około 4 proc. i dotyczy ona zarówno opłaty stałej, jak i zmiennej. Wysokość rachunków zależy od tego, w jakiej grupie taryfowej (określonej gęstością i stanem sieci) mieszka odbiorca. - Obniżka była możliwa dzięki ciągłej modernizacji całego systemu sieci Gdynia-Rumia i przyłączeniu nowych odbiorców mówi Jerzy Łuć, dyrektor finansowy OPEC w Gdyni. Chciałbym podkreślić, że modernizacja sieci trwa przez cały czas. Warto wspomnieć, że od zeszłego roku Miasto Rumia jest bezpośrednim udziałowcem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzięki temu może mieć wpływ na podejmowane decyzje, pamiętając o tym, aby zawsze działać w interesie mieszkańców. Natomiast, prowadzona modernizacja pozwala mieć pewność, że z roku na rok korzystanie z energii cieplnej będzie coraz bardziej komfortowe. Jak zawsze wśród dawców krwi była Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta 45 LITRÓW KRWI W pierwsza niedzielę czerwca już o ósmej rano panie w rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej Panaceum czekały na Honorowych Dawców Krwi. Była to kolejna, ósma Akcja Honorowego Oddawania Krwi, na którą zapraszała Burmistrz Miasta Rumi Elżbieta Rogala-Kończak. Mieszkańcy Rumi, jak zawsze z aprobatą, odpowiedzieli na apel i podczas kilkugodzinnej akcji oddali około 45 litrów krwi. Do pobierania krwi zarejestrowało się 110 osób, krew oddało 93. Ostatni krwiodawcy wychodzili z przychodni około Przykład dała sama pani Burmistrz, która zajęła jedno z ośmiu stanowisk do pobierania krwi o godz. 10. Potem zajmowali je rumianie, wśród których byli inni pracownicy. Od czterech lat Burmistrz Miasta zachęca do udziału w akcjach, na które zaprasza dwa razy w roku wiosną w czerwcu oraz zimą w styczniu podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Polsce liczba krwiodawców z roku na rok spada, a krew potrzebna jest na bieżąco. Niestety najwięcej w okresie wakacyjnym, ponieważ właśnie wtedy najczęściej zdarzają się wypadki. Bywają wówczas sytuacje, gdy brakuje krwi, podobnie jak dawców. Tych ostatnich ze względu na liczne wyjazdy urlopowe Polaków. Niezmiernie ważne jest więc uzupełnianie banków krwi przy każdej okazji. Przyjmowana jest krew wszystkich grup: 0, A, B, AB. - Dlatego chciałabym namówić jak największą liczbę osób od oddawania krwi, która przecież ratuje ludzkie życie mówi Elżbieta Rogala-Kończak. Zwłaszcza w lecie, gdy krew jest tak bardzo potrzebna. Tym bardziej cieszy, że rumianie tak chętnie biorą udział w akcji. Do udziału w kolejnych, gorąco namawiam. Krew może oddawać każda dorosła osoba, która nie chorowała na żółtaczkę, łuszczycę, choroby wenerycznie typu kiła czy rzeżączka, nie jest nosicielem wirusa HIV. Po zarejestrowaniu się, każdy potencjalny dawca wypełnia ankietę, a jego krew jest wstępnie badana. Krew, która wymogów nie spełni jest niszczona. Jedna osoba może oddać 450 ml krwi. Kobiety co 3 miesiące, ale nie więcej niż 4 razy w roku, a mężczyźni co 2 miesiące, lecz nie częściej niż 6 razy w roku. Chociaż wśród Polaków najpopularniejsza jest grupa krwi A, to praktycznie potrzebne są wszystkie. Podczas akcji w Przychodni Medycyny Rodzinnej Panaceum tutaj należą się podziękowania dla dr Jolanty Wolskiej za udostępnienie placówki - rumianie oddawali krew na ośmiu stanowiskach, pod opieką dwóch lekarzy i ośmiu pielęgniarek. Chętnych zapisywały dwie rejestratorki. Oddawaną krew do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie transportowały na bieżąco dwa samochody. Na kolejną Akcję Honorowego Oddawania Krwi Burmistrz Miasta zaprasza w styczniu przyszłego roku. Za pomoc w organizacji Akcji Honorowego Oddawania Krwi Burmistrz Miasta dziękuje sponsorom: Delikatesom ALBO, Kwiaciarni Asia, AXEL Taxi, Bankowi Rumia Spółdzielczemu, PPHU Bazar, Castoramie, Restauracji Credence, firmom: KUMMER, fmaxmed, MEBLOMAK, Pizzerii NAPOLI, firmom: PRORYB, P.P.U.H Sopel oraz Villi Virgo. POLSKA W EUROPIE, EUROPA W SZKOLE Rola Polski i Polaków w tworzeniu jedności europejskiej, to hasło pod którym odbył się w czerwcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi dzień pod znakiem Europy. Program był tak przygotowany, aby uczniowie mogli uczyć się i bawić jednocześnie. Do imprezy przygotowała się młodzież całego ZSO. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 zaprezentowali dwie wystawy. Pierwsza prezentowała prace przestrzenne przedstawiające Charakterystyczne zabytki i budowle krajów Unii Europejskiej. W szkolnym holu wyrosły więc zamki, akwedukty, pomniki itp., poczynając od rzymskiego Koloseum, a kończąc na kopenhaskiej syrence. Druga wystawa przedstawiała oryginalne pomysły wakacyjne i zatytułowana była Na wakacje ze szkoły zabiorę.... Natomiast, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego przygotowali ambitny montaż słowno-muzyczny pod takim samym tytułem, jak uroczystość. W programie znalazły się więc piosenki w europejskich językach, jak też informacje o korzyściach, jakie przyniosła Polsce przynależność do Unii Europejskiej. Impreza odbywała się w ramach realizowanego w szkole programu edukacji europejskiej. Okazuje się, że można zorganizować wspaniałą zabawę z ogromnym poczuciem humoru. Przykładem niech będą wybory Miss Europy, w których w role missek wcielili się... chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 9. - Cieszy mnie, że młodzi w Rumi czują się, jak europejczycy stwierdziła Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz miasta. Myślę, że rośnie nam nowe, otwarte na świat pokolenie, już bez kompleksów i ograniczeń, ale także dumne z tego, iż są Polakami. MKS ORKAN informuje, że 10 sierpnia 2006r. o godzinie w Hali MOSIR w Rumi odbędzie się Walne Zebranie Członków. Zainteresowanych zapraszamy!

5 Rzepka, czyli hit w wykonaniu włodarzy miasta PRZEBOJOWA RZEPKA Jak co roku już od sześciu lat na przełomie maja i czerwca odbywa się akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Od czterech lat włącza się do niej także Rumia, na czele z panią Burmistrz Elżbietą Rogalą-Kończak. W tym roku pani Burmistrz, wraz ze swoimi zastępcami: Iwoną Romanowską i Tadeuszem Wiśniewskim oraz Piotrem Gailitisem, skarbnikiem miasta, odwiedziła dzieci z gminnych przedszkoli i uczniów klas 0 szkół podstawowych. Cała czwórka czytała naszym pociechom wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Sześć lat temu, 1 czerwca 2001 Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom", aby uświadomić dorosłym, jak ogromne znaczenie ma czytanie dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań, wzmacnia samouznanie. - Nie sposób nie przyłączyć się do akcji, której najważniejszym celem jest dobro dziecka mówi Elżbieta Rogala-Kończak. Ale to nie jedyny powód. Takie wspólne czytanie z bajek, które dla nas, dorosłych jest wspomnieniem dzieciństwa, to ogromna frajda. W tym roku słuchało bajek i wierszy przeszło 1000 dzieci. Zasłuchane, uśmiechnięte twarze milusińskich dawały pełną satysfakcję zarówno dzieciom i nauczycielom, jak i czytającym. Zwłaszcza u tych ostatnich widać było duże zaangażowanie emocjonalne, na co z radością reagowały dzieci, często spontanicznie przyłączając się do zabawy. I jak co roku największym przebojem wspólnego czytania była Rzepka Juliana Tuwima. Już od kilku lat jest ona numerem popisowym kwartetu, składającego się z pani Burmistrz, jej zastępców oraz skarbnika. I co roku dzieci domagają się kolejnego występu i jak zawsze nagradzają wykonawców rzęsistymi oklaskami. Ponieważ impreza odbyła się 31 maja i 1 czerwca w Dniu Dziecka, wszyscy milusińscy otrzymali słodkie upominki. Było więc słodko i wesoło, jak na dziecięce święto przystało. ŻYCIE Z UŚMIECHEM NA TWARZY Małżeński jubileusz obchodzili w czerwcu państwo Jadwiga i Alojzy Pawłowscy. Mają za sobą 50 lat wspólnego pożycia. Z okazji jubileuszu otrzymali od Elżbiety Rogali-Kończak, Burmistrza Rumi Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, prezent oraz list gratulacyjny. Życzenia złożyła osobiście. Choć przyszli państwo Pawłowscy znali się od piaskownicy, odkryli się na nowo w Sylwestra 1954/1955. Spotkali się na balu w Urzędzie Miasta w Gdyni. Pana Alojzego zauroczyła w pani Jadwidze uroda, dobroć i mądrość, a panią Jadwigę w panu Alojzym - łagodność i poczucie humoru. Pobrali się szybko. W 1956 roku przyszła na świat córka Hanna. Pani Jadwiga pracowała, jako księgowa. Pan Alojzy wybrał życie wilka morskiego. Był bosmanem. Pływał przeszło 40 lat. Wspólnie zobaczyli kawał świata. Do Rumi sprowadzili się dwa lata temu. Dotychczas ich życie związane było z Gdynią. Mają jednak wspomnienia także z Rumi. - Przyjeżdżałem tu na zabawę śmieje się pan Alojzy. Bo grunt, to Elżbieta Rogala-Kończak z Jubilatami pozytywne ustosunkowanie do życia. Humor musi być, bo wtedy życie całkiem inaczej płynie. Zapytani jaka jest recepta na długie, wspólne życie zgodnie odpowiadają, że trzeba się nawzajem uzupełniać i szanować. W Rumi dobrze im się mieszka. W Gdyni, a konkretniej w Chyloni, gdzie spędzili większą część życia, był duży ruch i hałas. Teraz mają za oknami zieleń, psy, koty, ciszę i spokój. Pani Burmistrz życzyła jubilatom zdrowia, uśmiechu i dalszych szczęśliwych lat. Umówiła się na następne spotkanie: kolejny jubileusz. SPORTOWA PROMOCJA RUMI W poniedziałek, 19 czerwca, na bieżni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Rumi w Sztafetach Olimpijskich. Oprócz zasadniczych zawodów, wręczono także odznaczenia za reprezentowanie naszego miasta na mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce oraz wyróżnienia za wyniki sportowe w roku szkolnym 2005/2006. Zawody zaczęły się małym ceremoniałem olimpijskim. Na maszt wciągnięto flagę olimpijską i zapalono znicz. Flagę wciągnął Karol Róg ze Szkoły Podstawowej nr 6 i zawodnik MKS Orkan, a znicz zapalili: Karolina Gowińska, uczennica Gimnazjum nr 1, zawodniczka RKS i Krzysztof Słupkowski, jeden z utytułowanych zawodników, a obecnie reprezentujący SKLA Sopot. W ramach podstawowych zawodów odbyły się cztery biegi: na 800 m, na 400 m oraz dwa na 200. Sport dobry pomysł na promocję Rumi Uczestników sztafet podzielono na dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych. Każda ze szkół mogła wystawić po dwie sztafety, dlatego w zawodach wzięły udział 44 sztafety, to jest około 300 osób. Druga część uroczystości objęła uhonorowanie najlepszych rumskich sportowców lekkoatletycznych, którzy zdobywali medale przez ostatnie 10 lat na Mistrzostwach Polski. A tam młodzi rumianie reprezentowali z sukcesem nasze miasto kilkadziesiąt razy, zdobywając 50 medali. Należą więc do ścisłej polskiej sportowej czołówki młodzieżowej. Podczas trzeciej części uroczystości wręczono także wyróżnienia najlepszym młodym sportowcom w minionym roku szkolnym 2005/2006. Takich osób było aż 26. Rumscy medaliści Mistrzostw Polski: Joanna Grzesiak, Justyna Dawidowska, Anna Kuba, Maciej Kubiak, Justyna Słupkowska, Łukasz Słupkowski, Maciej Szymański, Sebastian Rogowiec, Magdalena Zdrojewska Zwycięzcy (laureaci pierwszych miejsc): Szkoły podstawowe: rocznik 1995: Szkoła Podstawowa nr 1 (dziewczęta i chłopcy) rocznik 1994: SP nr 1 (dz.) i SP nr 6 (chł.) rocznik 1993: SP nr 6 (dz.) i SP nr 1 (chł.) Szkoły gimnazjalne: rocznik 1992: Gimn. nr 1 (dz. i chł.) rocznik 1991: Gimn. nr 1 (dz. i chł.) rocznik 1990: Gimn. nr 2 (dz.) i Gimnazjum Salezjańskie (chł.) NOWA KUCHNIA W 1 DZIEŃ! PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH ROBPOL SZYBKA, TANIA WYMIANA DRZWICZEK KUCHENNYCH NA NOWE!!! - meble kuchenne na wymiar - zabudowy korytarzy - meble biurowe, PROJEKT GRATIS! Rumia, ul. I Dywizji WP 92 Tel. (0-58) /16

6 SENIORSKA AKTYWNOŚĆ W czerwcu rumscy seniorzy zakończyli kolejny, drugi już, cykl Wykładów i warsztatów dla seniorów. Dyplomy uczestnictwa odebrało kilkadziesiąt osób. Jesienią ubiegłego roku na te spotkania zapisało się przeszło 100 osób. Wykłady i warsztaty odbywają się już od dwóch lat i należą do najpopularniejszych, na których bywają rumscy seniorzy. Jak w ubiegłym roku, seniorskie spotkania obejmowały kilka dziedzin, od historii, przez muzykę, kulturę, czy chemię po współczesną Polskę i Europę. Chętnie uczęszczali starsi rumianie na warsztaty z języka angielskiego, niemieckiego oraz informatykę i gimnastykę. Wykłady odbywały się raz w miesiącu w Gimnazjum nr 1, a warsztaty w zależności od ustaleń z prowadzącym - jeden, dwa razy w tygodniu też w Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 i Ekologicznej Szkole Społecznej. Wśród wykładowców znaleźli się: Barbara Żurowska Sutt, Krystyna Pokrzywnicka, ks. Stanisław Bogdanowicz oraz profesorowie: Aleksander Kołodziejczyk, Andrzej Januszajtis i Józef Borzyszkowski. Natomiast, warsztaty prowadzili pedagodzy rumskich szkół. Organizatorem cyklu jest Urząd Miasta Rumi i Gimnazjum nr 1. Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach odbyło się o godz. 10 w Gimnazjum nr 1. Dokumenty odebrały 42 osoby. Końcowy wykład wygłosił prof. Edmund Wittbrodt Honorowy Obywatel Miasta Rumi. - Uważam, że być seniorem, to nie znaczy siedzieć w domu i narzekać lub czuć się niepotrzebnym mówi Elżbieta Rogala-Kończak, burmistrz miasta. Świadczy o tym obecność tych wszystkich wspaniałych ludzi na dzisiejszej uroczystości. Oni po prostu wiedzą, że na czerpanie radości i wiedzy z życia nigdy nie jest za późno. Tak trzymać! Seniorzy już się cieszą, że jesienią znów będą mogli się czegoś nowego się nauczyć. Kolejne wykłady i warsztaty przed nimi. LEPSZA JAKOŚĆ PRACY Sprzęt komputerowy wartości 10 tys. zł trafił do Komisariatu Policji w Rumi. Stróże prawa otrzymali od miasta dwa zestawy komputerowe i jednego laptopa. Wkrótce sprzęt zacznie pracować W czwartek, 8 czerwca, w Urzędzie Miasta Rumi, policjanci z rumskiego komisariatu wzbogacili się o nowy sprzęt komputerowy. Podpisanie umowy przekazania i wręczenie prezentów odbyło się o godz. 13. Na uroczystości obecni byli: nadkom. Tomasz Ziemann, komendant powiatowy policji w Wejherowie, nadkom. Cezary Błaszczyk, komendant komisariatu w Rumi oraz podkom. Tadeusz Cejnowa, zastępca komendanta policji w Rumi. Urząd Miasta reprezentowała: Elżbieta Rogala- Kończak, Burmistrz Miasta i Adam Pacek, kierownik referatu Obrony Cywilnej UM w Rumi. Od wielu lat rumski samorząd wspiera policjantów. Dzięki tym staraniom Komisariat Policji w Rumi wzbogacił się m.in. o kilka komputerów, radiowóz oraz otrzymał dofinansowanie do zakupu paliwa, a policyjne psy zyskały dwa kojce. W tym roku Urząd Miasta Rumi przeznaczył na pomoc miejscowej policji około 45 tys.zł. W czwartek, w ramach tej pomocy, policjanci dostali dwa zestawy komputerowe i jednego laptopa. - Komputery zostaną wykorzystane do poprawienia jakości obsługi mieszkańców oraz wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy policjantów wyjaśnił nadkom. Cezary Błaszczyk. Jest to sprzęt, który ma służyć ujednoliceniu, na jak najlepszym poziomie, standardów pracy wymaganych od policjantów. Wiesław Kujawski, dyr. ds. ekspl. PEWiK, omawia rozmiary awarii BEZPIECZNIE W KRYZYSIE Awaria magistrali wodnej oraz wypadek drogowy były tematami dorocznych ćwiczeń z obrony cywilnej, jakie odbyły się 20 czerwca w Urzędzie Miasta Rumi. Zwołano sztab kryzysowy, na którym przedstawiono plany rozwiązania obu sytuacji. W ćwiczeniach wzięli udział członkowie Gminnego Zespołu Reagowania, a więc: burmistrz i naczelnicy wydziałów, szef Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, komendant Komisariatu Policji w Rumi, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi, a także przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni oraz ekspert ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Hasłem tegorocznych ćwiczeń było Przeciwdziałanie Gminnego Zespołu Reagowania zagrożeniom na terenie miasta Rumi, którymi w tegorocznych ćwiczeniach stały się dwie sytuacje kryzysowe. Pierwsza polegała na awarii magistrali wodnej na ul. Żwirki i Wigury, a drugą był wypadek drogowy na wiadukcie ul. Sobieskiego, w którym brały udział: cysterna z benzolem i autobus z wycieczką młodzieży. Na zwołanym natychmiast sztabie kryzysowym, któremu przewodniczył Tadeusz Wiśniewski, zastępca burmistrza miasta, a zarazem szef Gminnego Zespołu Reagowania scharakteryzowano szczegółowo obie sytuacje, poinformowano o możliwościach wykorzystania ratowniczego sprzętu specjalistycznego, skierowaniu do akcji optymalnej liczby ludzi i przedstawiono zadania dla poszczególnych szefów grup Gminnego Zespołu Reagowania miasta Rumi. - Wszyscy szefowie dobrze spełnili powierzone im zadania, a cel ćwiczeń został osiągnięty powiedział Tadeusz Wiśniewski, szef Gminnego Zespołu Reagowania. Kilka szczegółów należy dopracować, ale po to właśnie są ćwiczenia. KĄPIELISKA W związku z otrzymanym Komunikatem od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, dot. przydatności wody w kąpieliskach na terenie województwa pomorskiego, informujemy, że na dzień 21 czerwca br.: Dopuszcza się organizowanie kąpielisk morskich w następujących miejscowościach: 1. położonych nad otwartym morzem: Ustka z wyłączeniem odcinków po obu stronach ujścia rzeki Słupi: 100 m po stronie wschodniej i 150 m po stronie zachodniej, Orzechowo z wyłączeniem odcinków 100 m po obu stronach ujścia rzeki Orzechówka, Poddąbie, Dębina, Rowy z wyłączeniem odcinków 100 m po obu stronach ujścia rzeki Łupawa (portu rybackiego), Czołpino, Łeba (z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach ujścia kanału portowego), Stilo, Lubiatowo, Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota, Karwia, Ostrowo, Jastrzębia Góra, Chłapowo, Cetniewo, Władysławowo (na zach. od portu), Chałupy, Jastarnia - w tym Kuźnica i Jurata, Hel. 2. położonych nad Zatoką Pucką: Hel, Jastarnia w tym Jurata i Kuźnica (z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej), Chałupy, Swarzewo, Gnieżdżewo, Puck, Rewa, Rzucewo, Osłonino. 3. położonych nad Zatoką Gdańską: Gdynia Babie Doły, Gdynia Oksywie, Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo z wyłączeniem odcinków 300 m po obu stronach ujścia rzeki Kaczej (tj. 400 m od molo w stronę Gdyni i 200 m od molo w stronę Sopotu) oraz z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach ujścia rzeki Kolibianki, Sopot w granicach administracyjnych miasta - na odcinkach udostępnionych do kąpieli, Gdańsk na odcinku: od granicy administracyjnej miasta z Sopotem do ul. Zdrojowej w Gdańsku Brzeźnie z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach ujścia Potoku Jelitkowskiego i molo w Brzeźnie, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Sobieszewo Orle, Gdańsk Świbno, Mikoszewo na odcinku: zejście przy rezerwacie Mewia Łacha do granicy administracyjnej z Jantarem, Jantar z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Stegna z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Sztutowo, Kąty Rybackie z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Skowronki, Przebrno, Krynica Morska z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej, Piaski z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach przystani rybackiej. Nie dopuszcza się organizowania kąpielisk morskich w miejscowościach: 1. położonej nad Zatoką Pucką: Mechelinki. 2. położonej nad Zatoką Gdańską: Gdańsk Westerplatte. Dozwolona jest kąpiel w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na jeziorach (uwaga: poniżej uwzględniono wyłącznie kąpieliska najbliższego otoczenia Rumi): - Białe w Sztumie, gm. Sztum, w kierunku Sztum - Fabryka Mebli, - Bieszkowice w Bieszkowicach, gm. Wejherowo, - Borowo w Nowym Dworze Wejherowskim, gm. Wejherowo, - Borówno Wielkie w Borównie, gm. Skarszewy, przy OW GOSiR Skarszewy, - Bieszkowice w Bieszkowicach, gm. Wejherowo, - Kamień w Kamieniu, gm. Szemud, przy OW Urzędu Wojewódzkiego, - Wyspowo w Wyspowie, gm. Wejherowo, - Zawiat w Bieszkowicach, gm. Wejherowo, obok OW Bingo, - Żarnowieckie w Lubkowie, gm. Krokowa, vis a vis Domu Pomocy Społecznej. Pełen wykaz kąpielisk oraz bieżące komunikaty dotyczące możliwości kąpieli w akwenach morskich i śródlądowych woj. pomorskiego są wydawane i publikowane na stronie internetowej: Informacje o jakości wody w kąpieliskach w trakcie trwania sezonu będzie można uzyskać również we właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jednocześnie przypominamy, że nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitów sinic, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

7 KALENDARZ IMPREZ - RUMIA LIPIEC 2006 WYSTAWY (pn., wt., czw., pt.) godz Galeria u Bibliotekarek wystawa rysunków Henryka Sawki - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11 (od pn. do pt.) godz ; Wystawa malarstwa chińskiego Edwarda Kajdańskiego Wschodnie fascynacje, Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo ul.. Pomorska 11 FESTYNY 15 (sobota) godz Letnia Biesiada festyn rodzinny, park przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19 LETNIE KONCERTY ORGANOWE (środy) godz Kościół NMP Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego Piotr Polakowski waltornia, Adam Wiśniewski puzon, Karol Hilla organy; 19 Błażej Musiałczyk organy 26 Lei Ahlberg i Jurgen Muller organy (Niemcy) KONCERT ORKIESTRY 9 (niedziela) godz Orkiestra Dęta pod batutą T. Gruczy Park Starowiejski przy stawie obok Miejskiego Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19 WYCIECZKI ROWEROWE W SOBOTY 8 godz Zbychowo - Nowy Dwór Borowo - Bieszkowice org. Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, zbiórka przy MDK 15 godz Szmelta Łężyce Koleczkowo Kielno, org. Towarzystwo Rowerowe Sama Rama przy DK SM Janowo, zbiórka na parkingu przy SP 9 22 godz Mechelinki - Rewa cypel - Ujście kanału Łyski org. Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, zbiórka przy MDK 29 godz Kazimierz - Osłonino - Celbowo Darżlubie Mechowo, org. Towarzystwo Rowerowe Sama Rama przy DK SM Janowo, zbiórka na parkingu przy SP 9 WYCIECZKI AUTOKAROWE 7 (piątek) Wycieczka autokarowa: Choczewo, Nadole - zbiórka 9.00 Miejski Dom Kultury ul Mickiewicza 19, org. MDK ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY poniedziałki godz (10 lipca) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR godz Wakacyjna szkoła tańca, warsztaty plastyczne, szkółka gitary biwakowej, gry, zabawy, konkursy rekreacyjno-sportowe, pokazy filmowe, Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo godz (17,24,31 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i godz (10,17 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul. 1 Maja, org. MOSiR godz Turniej Piłki Siatkowej 2, boisko SALOS ul. Świętopełka, org. MOSiR wtorki godz (11 lipca) Wakacje z tenisem korty TKKF Orzeł ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR godz Wyjazdy do Multikina, org. DK SM Janowo godz (18,25 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i godz Turniej Streetball, Osiedle Janowo boisko ul. Pomorska, org. MOSiR godz (11,18 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul. 1 Maja, org. MOSiR środy godz (12 lipca) Wakacje z tenisem, kort TKKF Orzeł ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR godz Wakacyjna szkoła tańca, warsztaty plastyczne, szkółka gitary biwakowej, gry, zabawy, konkursy rekreacyjno-sportowe, pokazy filmowe, Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo godz (19,26 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i godz Turniej piłki siatkowej 2, boisko SALOS ul. Świętopełka, org. MOSR godz (12,19 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul. 1 Maja, org. MOSiR czwartki godz (13 lipiec) Wakacje z tenisem korty TKKF Orzeł ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR godz Wycieczki autokarowe po regionie, org. DK SM Janowo godz (20,27 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i godz Turniej piłki siatkowej 3, Osiedle Janowo boisko ul. Pomorska, org. MOSiR godz (13, 20 lipca) Gry i zabawy dla wszystkich, boisko ul. 1 Maja, org. MOSiR piątki godz (14 lipca) Wakacje z tenisem, korty TKKF Orzeł ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR godz Wakacyjna szkoła tańca, warsztaty plastyczne, szkółka gitary biwakowej, gry, zabawy, konkursy rekreacyjno-sportowe, pokazy filmowe, Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11, org. DK SM Janowo godz (21,28 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i godz (21,28 lipca) Turniej Streetball, boisko SALOS ul. Świętopełka, org. MOSiR godz (7,14 lipca) Letni turniej Unihokeja, boisko SALOS ul. Świętopełka, org. MOSiR godz (28 lipca) Konkurs sportowy w Domu Harcerza, org. ZHP Dom Harcerza ul. Włókiennicza 14A soboty, niedziele godz (sobota) (8,22 lipca) Turniej Piątek piłkarskich kategoria lat, boisko ul. Sabata, org. MOSiR godz (22,29 lipca) Turnieje dzikich drużyn, gry i 8-10 lipca - (od soboty do poniedziałku) Piknik Harcerski nad jeziorem Choczewskim, org ZHP Dom Harcerza ul. Włókiennicza 14A 22, 23 lipca - godz. sobota , niedziela Turniej Piątek piłkarskich kategoria OPEN, boisko ul. Sabata, org. MOSiR 29,30 lipca - godz. sobota , niedziela Turniej Piątek piłkarskich kategoria OPEN, boisko ul. Sabata, org. MOSiR PÓŁKOLONIE od 17 do 21, od 24 do 28 lipca Parafia Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza ul. Podgórna 1, tel ORGANIZATORZY MDK ul. Mickiewicza 19, tel DK SM Janowo ul. Pomorska 11, tel MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel ZHP Dom Harcerza ul. Włókiennicza 14a, tel Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w kalendarzu. W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, udział w zajęciach osób nieletnich wymaga pisemnej zgody prawnych opiekunów (Dz.U. 2001r. nr 101 poz. 1095).

8 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI Burmistrz Miasta Rumi informuje, że w miesiącu lipcu 2006 r. zostało zaplanowane ogłoszenie otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 1. Budowa ul. Leśnej. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Partyzantów. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej. 4. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr Adaptacja pomieszczeń w Ambulatorium przy ul. Derdowskiego. 6. Budowa ul. Ceynowy. 7. Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ul. Świętojańskiej. 8. Obsługa bankowa budżetu gminy i obsługa kasowa. 9. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Urzędzie Miasta etap I. 10. Remont dachów dwóch budynków komunalnych (usunięcie eternitu). 11. Wymiana części podsufitki i ścian działowych w Ekologicznej Szkole Społecznej. 12. Wykonanie zagospodarowania boiska przy Szkole Podstawowej nr Dostawa elementów prefabrykowanych do Skate Parku. 14. Wykonanie oświetlenia Skate Parku. 15. Budowa segmentu grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym. 16. Budowa nawierzchni ul. Boh. Kaszubskich. 17. Budowa schodów przy ul. Polnej i Jantarowej. 18. Budowa ogrodzenia wzdłuż części ul. Rybaków. Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane w momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej: w BIP. Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych tel OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ W M-CU CZERWCU 2006 Burmistrz Miasta Rumi informuje o wynikach postępowań publicznych rozstrzygniętych w m-cu Czerwcu 2006: 1. W postępowaniu Nr ZP/341/24/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego 29 w Rumi. Złożonych ofert 3, z czego odrzucono: 1. Cena oferty tańszej: ,79 zł. Cena oferty droższej: ,79 zł. Wybrano wykonawcę: Budownictwo ALFIX Kostecki Jerzy Białystok, ul. Upalna 15 lok. 7, za cenę ,79 zł w tym VAT ,83 zł. 2. W postępowaniu Nr ZP/341/30/PN/GNR/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót melioracyjnych w celu utrzymania drożności rowów melioracyjnych. Złożonych ofert : 2, z czego odrzucono : 0. Cena tańszej oferty: Lp. Zakres Jedn. miary 1. wykaszanie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna i skarp rowów melioracyjnych o szerokości dna do 0,8 m, nachyleniu skarpy 1:1, 1:1,5, 1:2 o wym., gdzie 1 mb rowu = 4 m² rowu, 2. mechaniczne odmulanie z rozplanowaniem urobku rowów i kanałów melioracyjnych o szerokości dna do 0,8 m, nachyleniu skarpy 1:1, 1:1,5, 1:2 o wym., gdzie 1 mb rowu = 4 m² rowu, grubość warstwy odmulanej 30 cm. 3. oczyszczenie z namułów przepustów rurowych o średnicy 0,40 m, głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 2/3 4. wybranie i wywóz śmieci z rowów i cieków melioracyjnych do 5 km 5. renowacja zarwanych przepustów rurowych o średnicy 0,40 m, 6. umacnianie skarp rowów pojedynczą kiszką z faszyny leśnej o średnicy ca. 25 cm na wybranych odcinkach rowów melioracyjnych. Cena brutto zł m 1,00 m 9,76 m 21,96 m³ 97,60 m 122,00 m 24,40 Cena droższej oferty: Lp. Zakres Jedn. miary 1. wykaszanie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna i skarp rowów melioracyjnych o szerokości dna do 0,8 m, nachyleniu skarpy 1:1, 1:1,5, 1:2 o wym., gdzie 1 mb rowu = 4 m² rowu, 2. mechaniczne odmulanie z rozplanowaniem urobku rowów i kanałów melioracyjnych o szerokości dna do 0,8 m, nachyleniu skarpy 1:1, 1:1,5, 1:2 o wym., gdzie 1 mb rowu = 4 m² rowu, grubość warstwy odmulanej 30 cm. 3. oczyszczenie z namułów przepustów rurowych o średnicy 0,40 m, głębokość zamulenia przewodu do wysokości średnicy 2/3 4. wybranie i wywóz śmieci z rowów i cieków melioracyjnych do 5 km 5. renowacja zarwanych przepustów rurowych o średnicy 0,40 m, 6. umacnianie skarp rowów pojedynczą kiszką z faszyny leśnej o średnicy ca. 25 cm na wybranych odcinkach rowów melioracyjnych. Cena brutto zł m 3,05 m 8,54 m 20,13 m³ 79,30 m 475,80 m 29,89 Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Wodno-Melioracyjnych SZELF Mieczysław Jankowski, ul. Siewna 10, Kębłowo, Luzino, który zaoferował niższe ceny. 3. W postępowaniu Nr ZP/341/28/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Abrahama w Rumi przetarg 2 Złożonych ofert 2 z czego odrzucono: 0. Cena oferty tańszej: ,17 zł. Cena oferty droższej: ,98 zł. Wybrano wykonawcę: BOB-ROLLO Sp. z o.o., Rumia, ul. Młyńska 8, za cenę ,17 zł, w tym VAT 7.129,29 zł. 4. W postępowaniu Nr ZP/341/33/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich sali gimnastycznej i wymianę instalacji odgromowej nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi przetarg 2. Złożonych ofert 1, z czego odrzucono: 0. Cena oferty (z VAT) ,00 zł. Wybrano wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Szmulewski z siedzibą w Rumi, ul. Gdańska 9A. Cena wybranej oferty (z VAT) ,00 zł w tym VAT ,28 zł. 5. W postępowaniu Nr ZP/341/03/ZOC/Or./06 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rumi. Złożonych ofert : 4, z czego odrzucono : 1. Cena najtańszej oferty (z VAT): ,78 zł Cena najdroższej oferty (z VAT): ,76 zł. Wybrano wykonawcę który zaoferował najniższe cenę tj.: DATA SERVICE Jarosław Tomaszewski, Rumia, ul. Dąbrowskiego 29, za cenę: ,78 zł, w tym VAT: ,78 zł. 6. W postępowaniu Nr ZP/341/14/PN/FB/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości ,00 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Rumi w roku Złożonych ofert : 3, z czego odrzucono : 0. Cena najtańszej oferty: (prowizje, odsetki - całkowity koszt kredytu) ,02 zł. Cena najdroższej oferty: (prowizje, odsetki - całkowity koszt kredytu) ,99 zł. Wybrano wykonawcę: Bank Rumia Spółdzielczy, Rumia, ul. Morska 21. Cena (prowizje, odsetki- całkowity koszt kredytu) ,02 zł. 7. W postępowaniu Nr ZP/341/26/PN/IM/06 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sanitariatów oraz tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 5 przy ul. Dokerów w Rumi przetarg 2, Złożonych ofert 0. Z uwagi na fakt, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert nie złożono żadnej oferty, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze postępowanie unieważnia się.

9 OGŁOSZENIE Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r., Nr 261, poz.2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi przy ul.sobieskiego, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy nieruchomości objętych następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi: 1) Zarządzeniem Nr 1106/150/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 czerwca 2006r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Rumi przy ul.hanki Sawickiej, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej, na cele zieleni urządzonej. 2) Zarządzeniem Nr 1118/162/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul.królowej Bony, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób fizycznych. 3) Zarządzeniem Nr 1125/170/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną obiektem handlowo-usługowym - Salon samochodowy Toyota, stanowiącą własność Gminy Rumia, położoną w Rumi przy ul.sobieskiego, przeznaczoną do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców tej działki. HARMONOGRAM odłowu zwierząt wałęsających się, zabłąkanych na terenie miasta Rumi w lipcu 2006 r rejon II - obejmujący: teren pomiędzy ul. Dębogórską i Kosynierów do granicy miasta w stronę gminy Kosakowo rejon III - obejmujący: teren pomiędzy rzeką Zagórska Strugą ul. Kosynierów do dzielnicy Biała Rzeka a torami kolejowymi rejon IV - obejmujący: dzielnicę Szmelta i wszystkie ulice miasta po tej stronie torów rejon V - obejmujący: dzielnicę Lotnisko. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określiła zasady postępowania z tym sprzętem w celu ograniczenia ilości odpadów oraz dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju. Do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwo domowych są zobowiązani również przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu, prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek w terminie do 30 września 2006 r. złożyć wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wpis do rejestru. Również do 30 września 2006 r. zbierający zużyty sprzęt, mają obowiązek przekazać burmistrzowi informację dotyczącej firmy oraz adresów punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Burmistrz Miasta przypomina, iż przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami a korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia (np. pozwolenie wodnoprawne), mają obowiązek wnoszenia na rachunek urzędu marszałkowskiego opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz przekazywania marszałkowi oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji zawierającej dane, na podstawie których wyliczona została opłata. Opłaty ponoszone są za: - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. w przypadku korzystania z kotłowni opalanej węglem, olejem, koksem, drewnem lub gazem a także w przypadku użytkowania pojazdów czy urządzeń z silnikami spalinowymi), - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi itp.), - pobór wody z ujęć własnych, - składowanie odpadów. Terminy wnoszenia opłat oraz składania informacji w 2006r.: - za I półrocze 2006r r., - za II półrocze 2006r r. Więcej informacji w sprawie zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska można uzyskać w Urzędzie Miasta Rumi, tel oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, tel (powietrze), (powietrze), (powietrze, odpady), (woda, ścieki), (woda, ścieki, powietrze) lub na stronie internetowej: do załatwienia/opłaty za korzystanie ze środowiska. Rumianek Sklep Zielarsko Medyczny ul. Starowiejska 2a/10 Rumia Pawilon koło dworca PKP Zioła Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA Tel Reklama 4cm/5cm ECHO TAXI

10

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych płynących

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych płynących ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU TERENOWY ODDZIAŁ W REDZIE 84-240 Reda, ul. Kazimierska 55 tel.58-678-35-08, tel. fax 58-678-31-14 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Mecz piłki nożnej Starszaków. Dzień Integracji Sześciolatków. Słoneczne Święto Rodziny - taniec z rodziną

Mecz piłki nożnej Starszaków. Dzień Integracji Sześciolatków. Słoneczne Święto Rodziny - taniec z rodziną EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XIX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 WYKAZ PLANOWANYCH IMPREZ miejscowość status województwo powiat Rumia gmina miejska pomorskie wejherowski Data enia 26.05.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z OSO-0055/1/06 SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM W okresie od dnia od dnia 24 grudnia 2005 r do dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z zakresu poszczególnych referatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego ZARZĄDZENIE NR FN.3030.17.2016.SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian finansowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 234/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej.

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Aby konkretne zamierzenia warunkujące, zdaniem radnych Wyspy Sobieszewskiej, właściwe kierunki rozwoju Wyspy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok

UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU TERENOWY ODDZIAŁ W REDZIE 84-240 Reda, ul. Kazimierska 55 tel.58-678-35-08, tel. fax 58-678-31-14 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje:

Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. W sprawie: zmian w uchwale nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXII/1503/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXII/1503/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXII/153/214 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 listopada 214 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł )

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z dnia r. I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) 903 Przychody z zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem

państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin(związków gmin) Razem Załącznik Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2005 r ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2005 ROK 852 POMOC SPOŁECZNA 14 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 14 000 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo