Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8"

Transkrypt

1 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8 Z życia Oddziału 10 Spotkania w ramach Forum Mobilności 10 Kolejne edycje kursu dla przewoźników 12 Z działalności Kół Zakładowych 14 Spotkania Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. 14 Turniej Brydża Sportowego na Zapis Maksymalny 14 Spotkanie świąteczne członków Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. 17 III Międzynarodowe Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim Mota-Engil Polska S.A. 18 Spotkania Klubu Seniora 22 Spotkanie świąteczne Klubu Seniora 22 Wspomnienie Kolegi Jana Koźmica i Kolegi Władysława Dobrzańskiego 26 Konferencje i seminaria 28 Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie 28 XXII Małopolskie Dni Technika 28 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym 28 Z działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa 30 Udział w przetargach 30 Zawarte umowy 32 Sprawozdanie Oddziału za rok Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 57 Plan imprez naukowo technicznych i innych w SITK RP Oddział w Krakowie na rok

2 2 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Działalność Oddziału Kalendarium Oddziału Grudzień 2008 Data Godzina Spotkanie Udział Rada Prezesów SITK M.Szałkowski, M.Szeliński, W.Starowicz Turniej brydża sportowego Koło Mota Engil S.A Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Krakowskiej Rady FSNT NOT Seminarium nt: Budowa i modernizacja połączeń kolejowych Krakowa z Zakopanem oraz Nowym Sączem, Krynicą i Muszyną w aspekcie rozwoju systemu transportu Województwa Małopolskiego Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK, Warszawa Prezydium MOIIB z udziałem prezesów stowarzyszeń M.Szałkowski, J.Hydzik M.Majerczak M.Szałkowski M.Szałkowski Zebranie Zarządu PZITB M.Szałkowski Spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału z członkami i sympatykami Oddziału, Restauracja Aspel, ul. Bratysławska 3 Zarząd Oddziału, biuro Spotkanie świąteczne Klubu Seniora M.Szałkowski X Forum Mobilności nt: Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie M.Szałkowski, G.Sapoń Zebranie Rady MOIIB R.Żakowski, A.Bryksy

3 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Spotkanie świąteczne pracowników Biura Oddziału z Prezesem Inwentaryzacja zeszytów i czasopism Oddziału biuro, komisja Styczeń 2009 Data Godzina Spotkanie Udział Kurs dla przewoźników krajowych M.Szałkowski, J. Mrowińska Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski, A.Bryksy Spotkanie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK, Warszawa Seminarium nt: Innowacyjne rozwiązania transportowe - doświadczenia z realizacji projektu CIVITAS CARAVEL, Urząd miasta Krakowa Spotkanie Sinusowe Klubu Seniora w restauracji NOT Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji kolejowej M.Szałkowski G.Sapoń Z.Ślósarczyk M.Majerczak Kurs dla przewoźników międzynarodowych M.Szałkowski, J. Mrowińska Spotkanie noworoczne Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, sala klubowa NOT Zebranie Krakowskiego Koła Kolejarzy, Plac Matejki Termin złożenia wniosków o nagrodę ERNEST za 2008 do Zarządu Krajowego M.Majerczak Zarząd Oddziału, biuro

4 4 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Luty 2009 Data Godzina Spotkanie Udział Spotkanie Zarządu Klubu Seniora Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana Spotkanie plenarne Koła Miłośników Historii i Zabytków Transportu w Krakowie w Muzeum Inżynierii Miejskiej, seminarium nt: Historia miejskiej komunikacji w Krakowie Spotkanie Sinusowe Klubu Seniora, ul. Straszewskiego, Kafe Kuchnia M.Szałkowski, A.Bryksy M.Szeliński, J.Hydzik Marzec 2009 Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK, Warszawa Spektakl teatralny pt: Zbrodnia i kara, Teatr Bagatela Pogrzeb Sekretarza Generalnego SITK RP kol. Leona Skoczyńskiego, Cmentarz na Powązkach w Warszawie Kurs dla przewoźników krajowych XI spotkanie Forum Mobilności nt: Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj w Krakowie M.Szałkowski G.Sapoń, członkowie Koła przy PK M.Szałkowski J.Mrowińska G.Sapoń, M.Szałkowski Data Godzina Spotkanie Udział Zebranie Zarządu Oddziału z udziałem Komisji Rewizyjnej, ul. Siostrzana Zebranie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Posiedzenie Kapituły Nagrody SITK ERNEST za 2008 rok, Warszawa M.Szałkowski biuro M.Szałkowski, Z.Ślósarczyk, B.Bielewicz, G,Sapoń, M.Błeszyński

5 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Posiedzenie Zarządu Krajowego, Warszawa M.Szałkowski Seminarium nt: Bezpieczeństwo na torach - techniczne i gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach w UE Kraków, Plac Matejki Kurs dla przewoźników krajowych Kurs dla przewoźników międzynarodowych Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, sala konferencyjna MPK S.A. w Krakowie XXII Małopolskie Dni Technika, konferencja nt: Zarządzanie siecią drogową, Cieniawa k/nowego Sącza M.Majerczak M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, A.Bryksy, biuro A.Reszczyk marzec Warsztaty młodych transportowców G.Sapoń, Ł. Franek Z posiedzeń Zarządu Oddziału Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 stycznia 2009r.: Przedstawiono i przedyskutowano plan konferencji i seminariów na rok 2009 całego Stowarzyszenia oraz Oddziału. Poinformowano o planowanym przez Oddział w Lublinie spotkaniu międzyoddziałowym SITK (w dniach maja 2009 roku, w Kazimierzu Dolnym n/wisłą), ustalono skład delegacji Oddziału na spotkanie. Poinformowano o przekazanym do Zarządu Krajowego w dniu br. Sprawozdaniu statystycznym z działalności statutowej, organizacyjnej, wydawniczej itp. Oddziału. Poinformowano o kolejnej edycji konkursu ERNEST za działalność w 2008 roku, wytypowano kandydatury z Oddziału we wszystkich kategoriach konkursowych. Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji XXII Małopolskie Dni Technika planowanej w dniach br. w Cieniawie. Poinformowano o planowanym na br. seminarium na temat:

6 6 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Innowacyjne rozwiązania transportowe doświadczenia z realizacji projektu CIVITAS CARAVEL. Poinformowano o planowanym w dniu 7 lutego br. XXV Balu Karnawałowym SITK w Domu Kultury Kolejarz. Omówiono sprawy organizacyjne związane z balem. Zrelacjonowano przebieg Turnieju bridża sportowego organizowanego przez Koło przy Mota Engil S.A. wspólnie z Oddziałem w dniu r. Rozpatrzono pozytywnie wnioski przewodniczącego Koła działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Krakowie o nadanie Srebrnej Honorowej Odznaki SITK dla kol. Andrzeja Mołoko i kol. Tomasza Wilczyńskiego. Rozpatrzono pozytywnie wnioski przewodniczących kół o przeniesienie pozostałych składek z 2008 roku do wykorzystania w 2009 roku. Jednogłośnie przyjęto do Oddziału nowych członków. Przedyskutowano zapytanie redaktora czasopisma Transport i Komunikacja dotyczące współpracy i patronatu medialnego nad konferencjami SITK, w wyniku dyskusji zaopiniowano negatywnie tę propozycję. Rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano inicjatywę Koła przy Mota Engil S.A. w sprawie zorganizowania wspólnie z ich firmą w 2010 roku imprezy integracyjnej slalom narciarski w Kluszkowcach. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 lutego 2009r.: Poinformowano o planowanym w dniu br. Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału za rok 2008, odbędzie się ono o godz w sali konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka. Poinformowano o przesłanych przez Oddział do Zarządu Krajowego wnioskach na konkurs ERNEST za działalność w 2008 roku. Poinformowano o przygotowaniach do konferencji XXII Małopolskie Dni Technika planowanej w dniach br. w Cieniawie. Wręczono kol. Jerzemu Hydzikowi nominację nadaną przez Zarząd Krajowy SITK na funkcję Przewodniczącego Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Poinformowano o planowanym w dniu br. w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie spotkaniu plenarnym KMHiZT połączonym z seminarium nt. Rozwój Krakowskiej Sieci Tramwajowej. Poinformowano o planowanym w dniu br. seminarium nt. Bezpie-

7 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 7 czeństwo na torach - techniczne i gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach w UE z udziałem firmy ZOLLNER z Niemiec. Poinformowano o przygotowaniach do konferencji Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym planowanej w dniach br. w Zakopanem w Centrum Konferencyjnym Geovita. Poinformowano o przygotowaniach do organizacji Krajowych Dni Techniki Kolejowej, które odbędą się w dniach br. w Krakowie. Rozpatrzono zapytanie firmy Select Poland o możliwość zorganizowania spotkań studyjnych na terenie Krakowa dla 30 - osobowej grupy inżynierów z Norwegii w październiku br. Po przedyskutowaniu Zarząd postanowił włączyć się w organizację spotkania po ustaleniu niezbędnych szczegółów. Poinformowano o odwołaniu Balu Karnawałowego SITK z powodu małego zainteresowania. Jednogłośnie przyjęto nowych członków do Oddziału i skreślono członków nie zainteresowanych dalszą działalnością w SITK. Jednogłośnie dokonano likwidacji Koła przy MPRI (z powodu nieopłacenia składek i braku aktywności) oraz skreślenie jego członków. Poinformowano o śmierci długoletniego członka Oddziału i byłego kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału, Seniora kol. Leona Ryża. Poinformowano również o śmierci Sekretarza Generalnego SITK kol. Leona Skoczyńskiego. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 2 marca 2009r.: Omówiono przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego 0ddziału za rok 2008 (sala konferencyjna MPK S.A., r., godz ). Prezes Przedstawił sprawozdanie Oddziału oraz bilans finansowy za rok Przedyskutowano obydwa dokumenty. Rozpatrzono propozycję wniosku na Walne Zebranie Oddziału dotyczącą zmian w Regulaminie Zarządu Oddziału odnośnie spotkań Prezydium Oddziału. Podjęto decyzję o dostosowaniu regulaminu do Statutu SITK. Poinformowano o nominacjach z Oddziału w konkursie Ernest za rok Omówiono udział przedstawicieli Oddziału w posiedzeniu Kapituły Nagród ( r., Warszawa).

8 8 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji nt: Zarządzanie siecią drogową, która odbędzie się w ramach XXII Małopolskich Dni Technika (Cieniawa, r.). Przekazano informację o stanie przygotowań do seminarium nt. Bezpieczeństwo na torach, techniczne i gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach w UE, które odbędzie się w Krakowie w dniu br. (w seminarium udział weźmie firma ZOLLNER z Niemiec). Omówiono przygotowania do konferencji nt: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zakopane, Centrum Konferencyjne Geovita, br.). Poinformowano o przygotowaniach do organizacji Krajowych Dni Techniki Kolejowej, (Kraków, br.). Poinformowano o planowanym w Krakowie w dniu br. seminarium na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednogłośnie przyjęto do oddziału nowych członków. Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału W okresie r r. przyjęci zostali do Oddziału nowi członkowie: Janusz Derabin do Koła przy PRK S.A., Leszek Szumacher, Łukasz Dąbrowski, Marcin Gawłowicz, Monika Czchowska, Paweł Pagacz, Adam Miziewicz, Małgorzata Rogala Basta, Ewa Jasica, Aneta Trześniewska, Izabela Furtak, Magdalena Karolak, Ewelina Wrona, Paweł Rzuciło, Grzegorz Dyrda, Paweł Luty, Kazimierz Kundzierewicz, Alina Wróbel, Magdalena Ślaga, Krystyna Miszkinis Bielawska, Iwona Sułkowska do Koła przy GDDKiA w Krakowie. Przeniesiono: - Izabellę Bruchal - z Koła w MKD do Koła przy Politechnice Krakowskiej, - Jana Bomba z Koła w ZGK do Koła Grodzkiego. Skreśleni zostali: - Katarzyna Brocka - z Koła przy Mota Engil Polska S.A.,

9 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 9 - Marcin Uchto, Daniel Knapczyk, Piotr Siewko - z Koła przy Zespole Szkół nr 1, - Urszula Giermek, Zygmunt Korajda - z Koła przy MPK S.A., - Jędrychowski M. - z Koła przy Porcie Lotniczym Balice, - Krzysztof Boguszewski, Zbigniew Jabłoński, Roman Kasprzyk, Władysław Łaptaś, Janusz Micuła, Mieczysław Węgielewski - z Koła przy MPRI w Krakowie, zlikwidowano Koło przy MPRI w Krakowie.

10 10 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Z życia Oddziału Spotkania w ramach Forum Mobilności X Forum Mobilności Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie to temat X Forum Mobilności, które zgromadziło 16 grudnia 2008r. w Sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa grono osób związanych z transportem w Krakowie i innych miastach, Zastępcę Prezydenta prof. Wiesława Starowicza oraz przedstawicieli Rady Miasta, Dzielnic, Policji. Usługę Tele Bus zaprezentował lider tego działania p. Adrian Obuchowicz z MPK S.A. w Krakowie. W kilku zdaniach przypomniał, że Tele Bus to oferta, która łączy funkcje taksówki i autobusu miejskiego. Przede wszystkim stosuje się ją na obszarach, gdzie nie ma popytu na komunikację regularną, co wiąże się z racjonalizacją wydatków na komunikację. Główne założenia takiego przedsięwzięcia to brak stałych tras, rozkładów jazdy, dowolność marszrut w obszarze funkcjonowania usługi. Autobus jedzie wtedy, gdy jest na niego zapotrzebowanie (nawet dla jednej osoby). Pasażer zyskuje: pewność usługi, maksymalne dostosowanie komunikacji do swoich potrzeb, większą częstotliwość możliwych połączeń. W Krakowie obszar, który jest obsługiwany przez Tele Busa to 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych i 5 miejsc do zawracania, znajduje się on w rejonie Rybitw, Przewozu, Podwierzbia i Bieżanowa. Pojazdy obsługujące linie są dostosowane do popytu, kursują 7 dni w tygodniu, zamawianie odbywa się drogą telefoniczną. Klienci, którzy nie zamówili usługi mogą także wejść do autobusu, jeżeli nie jest on przepełniony. Tele Bus w Krakowie działa już ponad 17 miesięcy. Do jego obsługi wykorzystywane są 2 autobusy realizujące ok. 220 km dziennie, w systemie Tele - Busa zarejestrowanych jest 452 użytkowników. Miesięcznie przewożonych jest około 1700 osób. Koszty związane z usługą to ok. 11 PLN za wozokilometr. Największą część kosztów stanowi koszt dyspozytorni. W najbliższej przyszłości planuje się utrzymanie oferty oraz rozszerzenie obszaru obsługiwanego przez Tele Bus o 28 dodatkowych przystanków. Pytania, które padły po prezentacji, dotyczyły głównie funkcjonowania usługi. Zostało wyjaśnione, że każdy zamawiający autobus musi się zarejestrować

11 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 11 w systemie, następnie klient dostaje odpowiedni numer, dzięki któremu łatwiej jest go zidentyfikować. Tele Bus to pewnego rodzaju komunikacja autonomiczna, która nie jest skazana na stałą trasę i stanie w korkach. Biorąc pod uwagę wszystkie dane o liczbie kilometrów wykonanych przez autobusy i liczbie przewiezionych pasażerów okazuje się, że liczba pasażerów na kurs to ok. 5 osób. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi padła propozycja Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesława Starowicza, aby zainteresować się obszarami, gdzie komunikacja miejska kuleje i właśnie tam wprowadzić również usługę Tele Bus. Przedstawiciele MPK obiecali jej rozważenie. W Forum udział wzięło ok. 25 osób. Szczegółowe informacje na temat działania usługi Tele - Bus w Krakowie znajdują się na stronie mpk.krakow.pl. Opracowała: Paulina Struska Koło przy Politechnice Krakowskiej XI Forum Mobilności W dniu 26 lutego br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się XI Forum Mobilności zorganizowane przez SITK RP w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. W obradach uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury i Transport Henryk Kamski. W Forum Mobilności wzięło udział około 50 osób. Obrady Forum prowadził Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Mariusz Szałkowski. Tematem Forum były Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj. Jest to osiedle, które w ostatnich latach intensywnie się rozwinęło (ma ok. 25 tysięcy mieszkańców), a na jego obrzeżach wybudowany został Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowany na ok. 5 tysięcy studentów i pracowników. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Piotr Dera, który nakreślił rozmiar obsługi tego rejonu miasta. Aktualnie w ciągu doby w dniu roboczym przewożonych jest ok pasażerów, zaś dobowa podaż linii autobusowych obsługujących rejon os. Ruczaj to ok pasażerów. Przeprowadzone badania pokazują, że oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca. Wynika z nich, że autobusy nie są przepełnione, ponieważ ilość pasażerów nie przekracza pojemności nominalnej autobusu.

12 12 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Kolejny prelegent, Maciej Górnikiewicz z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych Altrans, przedstawił projekt Budowy ciągu drogowego ulic Grota Roweckiego Bobrzyńskiego do tego osiedla oraz budowę linii tramwajowej do Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z terminalem autobusowym. Projektowane odcinki mają już ustalony przebieg drogi torów oraz rozmieszczenie przystanków. Droga w większej części będzie dwujezdniowa, dwupasmowa, a tory będą przebiegać po jej zewnętrznej części. Po przedstawieniu obecnej sytuacji oraz nakreśleniu perspektyw związanych z przebudową strategicznych ciągów komunikacyjnych na osiedlu, rozpoczęła się dyskusja wśród uczestników Forum. Najważniejsze wnioski z dyskusji to: oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca, ale odczucie przepełnienia autobusu jest potęgowane jazdą w korkach, które skutecznie hamują sprawne poruszanie się autobusów, duży problem stanowi infrastruktura drogowa, większość przystanków usytuowana jest na układach ulicznych i ich przepustowość jest wyczerpana, odciążenie ulic Grota Roweckiego oraz Kobierzyńskiej z ruchu tranzytowego będzie możliwe po wybudowaniu III obwodnicy miasta, wraz z uruchomieniem nowego obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego codziennie będzie podróżować w stronę Kampusu ok studentów oraz pracowników, nie powinno to jednak stanowić problemu, ponieważ potoki pasażerów będą się rozmijały (np. rano z osiedla ludzie będą wyjeżdżać do miasta, a studenci przyjeżdżać do kampusu). uruchomienie linii tramwajowej poprawi obsługę komunikacyjną tego rejonu miasta. Opracowała: Paulina Struska Koło przy Politechnice Krakowskiej Kolejne edycje kursu dla przewoźników W okresie r r. Oddział SITK w Krakowie zorganizował dwie edycje kursu dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Kierownikiem kursów był Mariusz Szałkowski, sekretarzem Ja-

13 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 13 nina Mrowińska. Kursy odbyły się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej w dniach: r. (dla transportu krajowego) oraz r. (dla transportu międzynarodowego). Podobnie jak w poprzednich edycjach, kursy kończyły się egzaminem przed Komisją Resortową. W kursach wzięło udział łącznie 9 osób, które po złożeniu egzaminu uzyskały stosowny certyfikat. Terminy kolejnych kursów to r. (dla transportu krajowego) i r. (dla transportu międzynarodowego). Opracowała: Janina Mrowińska

14 14 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Z działalności Kół Zakładowych Spotkania Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. Turniej Brydża Sportowego na zapis maksymalny Tradycyjnie, corocznie Koło SITK przy Mota - Engil Polska S.A., w dniu 5 grudnia 2008r. w sali konferencyjnej przy ul. Mogilskiej 25, zorganizowało Turniej Brydża Sportowego na zapis maksymalny, na który zostali zaproszeni wszyscy członkowie Oddziału, jak również pracownicy Mota - Engil Polska S.A. Turniej rozpoczął się o godzinie i trwał do godziny Rywalizacja rozegrała się pomiędzy siedmioma parami zawodników. Sędzią turnieju był pan Skałecki. A oto lista uczestników turnieju oraz ranking par: L.p. Imię i nazwisko Zajęte miejsce 1 Krystian Blaut 2 Andrzej Kopański 3 Zbigniew Gruszecki 4 Władysław Kaczor 5 Kazimierz Pajdak 6 Stanisław Pletnia 7 Piotr Motyka 8 Jan Groblicki

15 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 15 9 Elżbieta Ludwig 10 Paweł Ludwig 11 Wiesław Kania 12 Józef Barczyk 13 Anna Jaglińska 14 Magdalena Kufrej Pary, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Oddziału. Dla pary, która zajęła ostatnie miejsce przewidziano słodką nagrodę pocieszenia. Opracowanie: Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz Sekretarz Koła - Edyta Stojek Wspólne zdjęcie uczestników Turnieju

16 16 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Zawodnicy podczas Turnieju

17 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 17 Spotkanie świąteczne członków Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. W dniu 18 grudnia 2008r. w siedzibie firmy przy ulicy Wadowickiej odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie członków Koła SITK przy Mota-Engil Polska S.A. Spotkanie rozpoczęło się pokazem slajdów dokumentujących wycieczkę członków Koła SITK przy Mota - Engil Polska S.A. w Lubartowie do Ziemi Świętej, a następnie przy świątecznym pierniku dyskutowano na temat zeszłorocznej i przyszłej działalności Koła. Wykonano pamiątkowe zdjęcie, po czym Przewodnicząca Koła złożyła świąteczne życzenia wszystkim członkom przybyłym na spotkanie Koła. Na zakończenie wszyscy zebrani członkowie Koła otrzymali świąteczne prezenty. Opracowanie: Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz Sekretarz Koła - Edyta Stojek Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania Przy świątecznym stole

18 18 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Przy świątecznym stole III Międzynarodowe Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim Mota-Engil Polska S.A. Białe szaleństwo również w tym roku ogarnęło członków Koła SITK przy Mota - Engil Polska S.A. Wygląda na to, iż Międzynarodowe Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim Mota - Engil Polska S.A. na stałe zagościły w kalendarzu każdego narciarza związanego z firmą Mota - Engil. Tegoroczne Mistrzostwa odbyły się w Czorsztynie w dniu 7 lutego br., udział wzięło 13 członków Koła. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do białego szaleństwa na stoku, słońce podgrzewało atmosferę, a w powietrzu można było wyczuć ducha sportowej rywalizacji. Kobiety i mężczyźni zostali podzieleni na grupy wiekowe, tak by każdy miał równe szanse w zawodach. Zawodnicy startowali dwukrotnie. Suma czasów z dwóch przejazdów stanowiła o zajętym miejscu. Po zakończonych zawodach, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, natomiast osobom, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych wręczono

19 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 19 puchary. Członkowie Koła zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, zajmując czołowe miejsca w swoich grupach. Na koniec wybrano Najlepszego SITK owca na stoku - tytuł ten przypadł Koledze Jackowi Nalberczakowi, który zajął pierwsze miejsce z łącznym czasem 1:06,50. Wszyscy członkowie Koła biorący udział w zawodach zostali nagrodzeni przez Przewodniczącą cennymi nagrodami. Opracowanie: Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz Sekretarz Koła - Edyta Stojek Czorsztyn Ski

20 20 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Od lewej: kol. Edyta Stojek, kol. Agnieszka Widlarz Od lewej: Kol. Stanisława Cygan, Kol. Beata Bielewicz

21 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 21 Zwycięzcy w grupie 1M, od prawej: kol. Piotr Motyka, kol. Jacek Nalberczak Najlepszy SITK-owiec na stoku Kol. Jacek Nalberczak

22 22 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu Spotkania Klubu Seniorów Spotkanie świąteczne Klubu Seniora Seniorzy z Klubu Seniora spotkali się, jak co roku, na spotkaniu opłatkowym w dniu 16 grudnia 2008 roku w restauracji Na Czasie w budynku krakowskiej NOT przy ul.straszewskiego 28. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób - członkowie Klubu Seniora oraz zaproszeni goście w osobach: Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński wraz z małżonką Wacławą, Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski, Sekretarz Oddziału Anna Bryksy, Członek Honorowy - Stanisław Furman, Irena Królikiewicz (wdowa po kol. Andrzeju Królikiewiczu, Wiesława Dobrzańska (wdowa po kol. Władysławie Dobrzańskim), Kazimierz Skrzeński z małżonką (zasłużony działacz krakowskiej PKP i SITK) oraz pracownik Biura Oddziału Piotr Serafin. Zebranych przywitał Przewodniczący Klubu Seniora Zbigniew Ślósarczyk, zapraszając równocześnie do dzielenia się opłatkiem i składania życzeń świątecznych i noworocznych. Po serdecznych życzeniach wszyscy zasiedli do uroczystej, wigilijnej kolacji. Przy pięknie udekorowanym świątecznie stole zebrani usłyszeli od Prezesa Szałkowskiego wiele miłych słów pod adresem

23 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 23 Klubu Seniora. Odczytano również życzenia od kolegów nieobecnych na spotkaniu z powodu choroby. W czasie spotkania miało również miejsce nietypowe wydarzenie, otóż okazało się, że data spotkania opłatkowego 16 grudnia 2008 roku zbiegła się zupełnie przypadkowo z datą otrzymania w dniu 16 grudnia 1958 roku dyplomu ukończenia wyższych studiów na Politechnice Krakowskiej przez dwoje naszych Seniorów: kol. Annę Janowską Ciońćkę i Jana Dziedzica. To było dokładnie 50 lat temu! Obydwu tym osobom kol. Irena Tyska wręczyła z tej okazji przygotowane przez siebie pamiątkowe listy gratulacyjne, na których złożyli podpisy wszyscy uczestnicy spotkania. Kolacja zakończyła się wzniesieniem toastu z życzeniami wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku2009. Przed zakończeniem uroczystego wieczoru Seniorzy otrzymali od Zarządu Oddziału świąteczne upominki: kalendarzyki na rok 2009, książeczki w wierszami Władzia Dobrzańskiego oraz Informator Oddziału nr 3/2008. Spotkanie przebiegało w ciepłej, świątecznej, koleżeńskiej atmosferze, na zakończenie Przewodniczący klubu kol. Ślósarczyk pożegnał wszystkich dziękując za wspólnie spędzony czas. Opracowanie i zdjęcia: Irena Tyska Klub Seniora Przewodniczący Klubu Zbigniew Ślósarczyk wita zebranych i składa życzenia świąteczne

24 24 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Prezes Mariusz Szałkowski składa Seniorom życzenia świąteczne Od lewej: Kazimierz Wróblewski, Państwo Wacława i Marian Szelińscy

25 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 25 W spotkaniu udział wzięła Sekretarz Oddziału Anna Bryksy Przy świątecznym stole, od lewej: Ewa Rechul, Jan Dziedzic i Anna Janowska-Ciońćka

26 26 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Wspomnienie Kolegi Jana Koźmica i Kolegi Władysława Dobrzańskiego W roku 2008 odeszli od nas z Klubu Seniora nasi dwaj Seniorzy: Kolega Jan Koźmic w dniu 8 stycznia (urodzony w roku 1928) oraz Kolega Władysław Dobrzański w dniu 28 sierpnia (urodzony w roku 1923). Jana Koźmica poznałam na początku roku 1998, kiedy byliśmy jeszcze członkami Koła Grodzkiego. Bardzo dobrze Go pamiętam, był obecny i uczestniczył aktywnie prawie we wszystkich zebraniach Koła, prelekcjach i innych imprezach i uroczystościach stowarzyszeniowych, a zwłaszcza w wycieczkach technicznych. Zawsze przychodził z dużą teczką, a co w niej było? Jeden, dwa, a nieraz nawet trzy analogowe aparaty fotograficzne wysokiej jakości. Robił nimi zdjęcia ciekawych obiektów, były to piękne zdjęcia rodzajowe, a często artystyczne, mające swój niepowtarzalny klimat. Robił te zdjęcia dla siebie, dla swojej przyjemności. Kiedy zaczynałam swoje fotografowanie udzielał mi wskazówek, które do dzisiaj pamiętam i bardzo cenię. Fotografowanie to była jego wielka pasja, zresztą nie jedyna! Kolega Jan Koźmic Władzia Dobrzańskiego poznałam dużo, dużo wcześniej, jeszcze w czasie mojej pracy w Biurze Rozwoju Krakowa, gdzie byłam Przewodniczącą Koła Zakładowego SITK i z tej racji nawiązywałam kontakty z innymi kołami zwłaszcza z branży drogowej. Kolega Dobrzański był zapraszany na

27 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 27 spotkania naszego Koła, na których dzielił się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi i wiedzą. Można powiedzieć, że rewanżował się nam zapraszając nasze Koło do udziału w wycieczkach organizowanych w ramach SITK. Władzia Dobrzańskiego zapamiętałam jako osobę o niesamowicie miłym sposobie bycia, uśmiechniętą, pełną życzliwości i uroku osobistego i to niezmiennie aż po czas, kiedy znaleźliśmy się już w Klubie Seniorów. Jego pasją było również fotografowanie, ale Władzio, zgodnie z duchem czasu, miał słabość do robienia zdjęć aparatem cyfrowym, do czego i mnie gorąco namawiał. Jego dar przekonywania przyniósł pozytywny skutek. Kolega Władysław Dobrzański Opracowanie i zdjęcia: Irena Tyska Klub Seniora

28 28 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Konferencje i seminaria Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie XXII Małopolskie Dni Technika XXII Małopolskie Dni Technika odbędą się w dniach br. w Ośrodku Rekreacyjno - Wypoczynkowym Cieniawa w Cieniawie. Organizatorem konferencji jest Koło SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wraz z SITK RP Oddział Inżynierów Krakowie i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Patronat nad konferencją pełni Jacek Gryga Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, natomiast Patronem Honorowym jest Jan Golonka Starosta Nowosądecki. W pracach Komitetu Organizacyjnego uczestniczą: Anna Reszczyk (Przewodnicząca), Alicja Bazarnik (Wiceprzewodnicząca), Anna Bujak (Sekretarz Organizacyjny) i Stanisław Furman (Członek Komitetu). Podczas Dni Technika odbędzie się konferencja nt: Zarządzanie siecią drogową. Obrady toczyć się będą w trzech sesjach tematycznych: Sesja I: Zarządzanie siecią drogową - prowadzący: Aneta Trześniewska, Krzysztof Łata. Sesja II: Wykorzystanie złączy podatnych - prowadzący: Robert Jakubiak, Grzegorz Dyrda. Sesja III: Bezpieczeństwo na drodze i w jej otoczeniu - prowadzący: Halina Rogowska, Ryszard Żakowski. Referaty wygłoszone na konferencji wydane zostaną w Zeszycie Naukowo Technicznym Oddziału nr 143. Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym Konferencja na ten temat odbędzie się w dniach maja br. w Zakopanem, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA. Organizatorami konferencji jest SITK RP Oddział w Krakowie wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie i Kołem Zakładowym SITK RP przy Rejonie Kraków GDDKiA O/Kraków.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału..................................................................3 Kalendarium Oddziału..................................................................3

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP Załącznik - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP ODDZIAŁ SEP KOŁO (pełna nazwa koła).... (adres koła).. (rodzaj koła) LICZBA CZŁONKÓW: (pocz. roku) (koniec roku) (Grupa konkursowa)

Bardziej szczegółowo

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja 1 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. I. Skład i organizacja II. Działalność

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału...2 Kalendarium Oddziału...2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału...4 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału...9 Z życia Oddziału... 11

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Drogowcy powalczyli na stoku

Drogowcy powalczyli na stoku 18 lutego 2017 odbyły się XIII MIistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alepjskim i Snowboardie Im. Wojtka Malusi, organizowane jak co roku przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Do zawodów

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014 wraz z oraz PKP Cargo S.A. organizują III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH Wrocław, 30 maja 2014 Komunikat nr 1 CEL KONFERENCJI Celem konferencji jest przegląd

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie STATUT. Rok założenia Rozdział I Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie STATUT. Rok założenia Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie STATUT Rok założenia 2004 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych. Analizy ruchowo - marketingowe opcji modernizacyjnych

Prognozy społeczno - gospodarcze i analizy rynku usług transportowych. Analizy ruchowo - marketingowe opcji modernizacyjnych Dokumentacja przedprojektowa dla zadania Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa Etap I Etap II Etap

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Oddziału PTS w Lublinie

Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Oddziału PTS w Lublinie Polskie Towarzystwo Statystyczne Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej Oddziału PTS w Lublinie 2009-2014 17 czerwca 2014 r. W kadencji 2010 2014 Rada Oddziału i Komisja Rewizyjna działały

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2017 roku nr 4 / 2017 (35) Zakopane, 1 kwietnia W dniach 31.03-01.04.2017

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE KOMUNIKAT 1: NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE . Szanowni Panstwo! Drogie kolezanki i koledzy! Sesje tematyczne: Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim

Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Konferencja Naukowo-Techniczna Zakład Transportu Kolejowego Rozwój infrastruktury kolejowej w Województwie Zachodniopomorskim Pod patronatem honorowym Prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/index.php/uploads/photos/middle_babimost_mapa2_evbi9554opk4oqe.jpg Połączenie kolejowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk która odbędzie

Bardziej szczegółowo

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli Już po raz dziesiąty w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży odbyły się zmagania pasjonatów gry w brydża sportowego. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

kokonat komunikat nr 3 kraków lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK organizatorzy konferencji

kokonat komunikat nr 3 kraków lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK organizatorzy konferencji 25-lecie Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK kraków 21-22042016 I I I k r a k o w s k a o g ó l n o p o l s k a k o n f e r e n c j a n a u k o w a t r a n s p o r t u p o l i t e c h n i k i k r a k o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji związanej z elektronicznym wsparciem zarządzania procesami i dokumentami

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĄTECZNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY PRZEDSZKOLAKÓW. pod patronatem Bogusława Kośmidera Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

VI ŚWIĄTECZNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY PRZEDSZKOLAKÓW. pod patronatem Bogusława Kośmidera Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa TABELA GRUP TURNIEJOWYCH Grupa Zawodnicy Ilość rund Tempo gry Wpisowe A Dziewczęta urodzone w 2009 r. i młodsze 6 P-10 10 PLN VI ŚWIĄTECZNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY PRZEDSZKOLAKÓW B Chłopcy urodzeni

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r.

Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r. Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą SWM z dnia 11 grudnia 2009r. Szanowny Pan Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Opinie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 22 marca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR grudnia - 02 stycznia 2005r.

Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR grudnia - 02 stycznia 2005r. Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR 52 27 grudnia - 02 stycznia 2005r. 27.12., poniedziałek godz.09.00 Wicewojewoda Opolski Franciszek Stankala poprowadzi cotygodniową naradę z Kadrą Kierowniczą

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE,

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE, które odbyło się w czterech częściach w dniach 30 maja, 1, 2 i 3 czerwca 2016 r. Na podstawie 84 ust. 2 Statutu Zarząd

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Współczesna edukacja drogowców i mostowców problemy i wyzwania

Współczesna edukacja drogowców i mostowców problemy i wyzwania II Lubelskie Forum Drogowe Polski Kongres Drogowy Lublin, 2-3 marca 2017 r. Współczesna edukacja drogowców i mostowców problemy i wyzwania Janusz Wł. Bohatkiewicz Katedra Dróg i Mostów Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT III 9 października 2012 r. Społeczność Doktorantów. Przestrzennej

KOMUNIKAT III 9 października 2012 r. Społeczność Doktorantów. Przestrzennej KOMUNIKAT III 9 października 2012 r. Społeczność Doktorantów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Geografów UJ im. L. Sawickiego zapraszają na Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

Spis treści INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału...3 Kalendarium Oddziału...3 Z posiedzeń Zarządu Oddziału...4 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału...7 Kursy dla przewoźników...8 Z życia Oddziału...9 Spotkanie świąteczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 27 września 2012r. Uchwała Nr XXII/187/2012 W sprawie: korekty zadań i podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2504/2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo