Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8"

Transkrypt

1 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8 Z życia Oddziału 10 Spotkania w ramach Forum Mobilności 10 Kolejne edycje kursu dla przewoźników 12 Z działalności Kół Zakładowych 14 Spotkania Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. 14 Turniej Brydża Sportowego na Zapis Maksymalny 14 Spotkanie świąteczne członków Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. 17 III Międzynarodowe Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim Mota-Engil Polska S.A. 18 Spotkania Klubu Seniora 22 Spotkanie świąteczne Klubu Seniora 22 Wspomnienie Kolegi Jana Koźmica i Kolegi Władysława Dobrzańskiego 26 Konferencje i seminaria 28 Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie 28 XXII Małopolskie Dni Technika 28 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym 28 Z działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa 30 Udział w przetargach 30 Zawarte umowy 32 Sprawozdanie Oddziału za rok Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 57 Plan imprez naukowo technicznych i innych w SITK RP Oddział w Krakowie na rok

2 2 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Działalność Oddziału Kalendarium Oddziału Grudzień 2008 Data Godzina Spotkanie Udział Rada Prezesów SITK M.Szałkowski, M.Szeliński, W.Starowicz Turniej brydża sportowego Koło Mota Engil S.A Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Krakowskiej Rady FSNT NOT Seminarium nt: Budowa i modernizacja połączeń kolejowych Krakowa z Zakopanem oraz Nowym Sączem, Krynicą i Muszyną w aspekcie rozwoju systemu transportu Województwa Małopolskiego Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK, Warszawa Prezydium MOIIB z udziałem prezesów stowarzyszeń M.Szałkowski, J.Hydzik M.Majerczak M.Szałkowski M.Szałkowski Zebranie Zarządu PZITB M.Szałkowski Spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału z członkami i sympatykami Oddziału, Restauracja Aspel, ul. Bratysławska 3 Zarząd Oddziału, biuro Spotkanie świąteczne Klubu Seniora M.Szałkowski X Forum Mobilności nt: Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie M.Szałkowski, G.Sapoń Zebranie Rady MOIIB R.Żakowski, A.Bryksy

3 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Spotkanie świąteczne pracowników Biura Oddziału z Prezesem Inwentaryzacja zeszytów i czasopism Oddziału biuro, komisja Styczeń 2009 Data Godzina Spotkanie Udział Kurs dla przewoźników krajowych M.Szałkowski, J. Mrowińska Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski, A.Bryksy Spotkanie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK, Warszawa Seminarium nt: Innowacyjne rozwiązania transportowe - doświadczenia z realizacji projektu CIVITAS CARAVEL, Urząd miasta Krakowa Spotkanie Sinusowe Klubu Seniora w restauracji NOT Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji kolejowej M.Szałkowski G.Sapoń Z.Ślósarczyk M.Majerczak Kurs dla przewoźników międzynarodowych M.Szałkowski, J. Mrowińska Spotkanie noworoczne Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, sala klubowa NOT Zebranie Krakowskiego Koła Kolejarzy, Plac Matejki Termin złożenia wniosków o nagrodę ERNEST za 2008 do Zarządu Krajowego M.Majerczak Zarząd Oddziału, biuro

4 4 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Luty 2009 Data Godzina Spotkanie Udział Spotkanie Zarządu Klubu Seniora Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana Spotkanie plenarne Koła Miłośników Historii i Zabytków Transportu w Krakowie w Muzeum Inżynierii Miejskiej, seminarium nt: Historia miejskiej komunikacji w Krakowie Spotkanie Sinusowe Klubu Seniora, ul. Straszewskiego, Kafe Kuchnia M.Szałkowski, A.Bryksy M.Szeliński, J.Hydzik Marzec 2009 Posiedzenie Zarządu Krajowego SITK, Warszawa Spektakl teatralny pt: Zbrodnia i kara, Teatr Bagatela Pogrzeb Sekretarza Generalnego SITK RP kol. Leona Skoczyńskiego, Cmentarz na Powązkach w Warszawie Kurs dla przewoźników krajowych XI spotkanie Forum Mobilności nt: Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj w Krakowie M.Szałkowski G.Sapoń, członkowie Koła przy PK M.Szałkowski J.Mrowińska G.Sapoń, M.Szałkowski Data Godzina Spotkanie Udział Zebranie Zarządu Oddziału z udziałem Komisji Rewizyjnej, ul. Siostrzana Zebranie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Posiedzenie Kapituły Nagrody SITK ERNEST za 2008 rok, Warszawa M.Szałkowski biuro M.Szałkowski, Z.Ślósarczyk, B.Bielewicz, G,Sapoń, M.Błeszyński

5 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Posiedzenie Zarządu Krajowego, Warszawa M.Szałkowski Seminarium nt: Bezpieczeństwo na torach - techniczne i gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach w UE Kraków, Plac Matejki Kurs dla przewoźników krajowych Kurs dla przewoźników międzynarodowych Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, sala konferencyjna MPK S.A. w Krakowie XXII Małopolskie Dni Technika, konferencja nt: Zarządzanie siecią drogową, Cieniawa k/nowego Sącza M.Majerczak M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, J.Mrowińska M.Szałkowski, A.Bryksy, biuro A.Reszczyk marzec Warsztaty młodych transportowców G.Sapoń, Ł. Franek Z posiedzeń Zarządu Oddziału Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 stycznia 2009r.: Przedstawiono i przedyskutowano plan konferencji i seminariów na rok 2009 całego Stowarzyszenia oraz Oddziału. Poinformowano o planowanym przez Oddział w Lublinie spotkaniu międzyoddziałowym SITK (w dniach maja 2009 roku, w Kazimierzu Dolnym n/wisłą), ustalono skład delegacji Oddziału na spotkanie. Poinformowano o przekazanym do Zarządu Krajowego w dniu br. Sprawozdaniu statystycznym z działalności statutowej, organizacyjnej, wydawniczej itp. Oddziału. Poinformowano o kolejnej edycji konkursu ERNEST za działalność w 2008 roku, wytypowano kandydatury z Oddziału we wszystkich kategoriach konkursowych. Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji XXII Małopolskie Dni Technika planowanej w dniach br. w Cieniawie. Poinformowano o planowanym na br. seminarium na temat:

6 6 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Innowacyjne rozwiązania transportowe doświadczenia z realizacji projektu CIVITAS CARAVEL. Poinformowano o planowanym w dniu 7 lutego br. XXV Balu Karnawałowym SITK w Domu Kultury Kolejarz. Omówiono sprawy organizacyjne związane z balem. Zrelacjonowano przebieg Turnieju bridża sportowego organizowanego przez Koło przy Mota Engil S.A. wspólnie z Oddziałem w dniu r. Rozpatrzono pozytywnie wnioski przewodniczącego Koła działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Krakowie o nadanie Srebrnej Honorowej Odznaki SITK dla kol. Andrzeja Mołoko i kol. Tomasza Wilczyńskiego. Rozpatrzono pozytywnie wnioski przewodniczących kół o przeniesienie pozostałych składek z 2008 roku do wykorzystania w 2009 roku. Jednogłośnie przyjęto do Oddziału nowych członków. Przedyskutowano zapytanie redaktora czasopisma Transport i Komunikacja dotyczące współpracy i patronatu medialnego nad konferencjami SITK, w wyniku dyskusji zaopiniowano negatywnie tę propozycję. Rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano inicjatywę Koła przy Mota Engil S.A. w sprawie zorganizowania wspólnie z ich firmą w 2010 roku imprezy integracyjnej slalom narciarski w Kluszkowcach. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 lutego 2009r.: Poinformowano o planowanym w dniu br. Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału za rok 2008, odbędzie się ono o godz w sali konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka. Poinformowano o przesłanych przez Oddział do Zarządu Krajowego wnioskach na konkurs ERNEST za działalność w 2008 roku. Poinformowano o przygotowaniach do konferencji XXII Małopolskie Dni Technika planowanej w dniach br. w Cieniawie. Wręczono kol. Jerzemu Hydzikowi nominację nadaną przez Zarząd Krajowy SITK na funkcję Przewodniczącego Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Poinformowano o planowanym w dniu br. w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie spotkaniu plenarnym KMHiZT połączonym z seminarium nt. Rozwój Krakowskiej Sieci Tramwajowej. Poinformowano o planowanym w dniu br. seminarium nt. Bezpie-

7 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 7 czeństwo na torach - techniczne i gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach w UE z udziałem firmy ZOLLNER z Niemiec. Poinformowano o przygotowaniach do konferencji Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym planowanej w dniach br. w Zakopanem w Centrum Konferencyjnym Geovita. Poinformowano o przygotowaniach do organizacji Krajowych Dni Techniki Kolejowej, które odbędą się w dniach br. w Krakowie. Rozpatrzono zapytanie firmy Select Poland o możliwość zorganizowania spotkań studyjnych na terenie Krakowa dla 30 - osobowej grupy inżynierów z Norwegii w październiku br. Po przedyskutowaniu Zarząd postanowił włączyć się w organizację spotkania po ustaleniu niezbędnych szczegółów. Poinformowano o odwołaniu Balu Karnawałowego SITK z powodu małego zainteresowania. Jednogłośnie przyjęto nowych członków do Oddziału i skreślono członków nie zainteresowanych dalszą działalnością w SITK. Jednogłośnie dokonano likwidacji Koła przy MPRI (z powodu nieopłacenia składek i braku aktywności) oraz skreślenie jego członków. Poinformowano o śmierci długoletniego członka Oddziału i byłego kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału, Seniora kol. Leona Ryża. Poinformowano również o śmierci Sekretarza Generalnego SITK kol. Leona Skoczyńskiego. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 2 marca 2009r.: Omówiono przygotowania do Zebrania Sprawozdawczego 0ddziału za rok 2008 (sala konferencyjna MPK S.A., r., godz ). Prezes Przedstawił sprawozdanie Oddziału oraz bilans finansowy za rok Przedyskutowano obydwa dokumenty. Rozpatrzono propozycję wniosku na Walne Zebranie Oddziału dotyczącą zmian w Regulaminie Zarządu Oddziału odnośnie spotkań Prezydium Oddziału. Podjęto decyzję o dostosowaniu regulaminu do Statutu SITK. Poinformowano o nominacjach z Oddziału w konkursie Ernest za rok Omówiono udział przedstawicieli Oddziału w posiedzeniu Kapituły Nagród ( r., Warszawa).

8 8 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji nt: Zarządzanie siecią drogową, która odbędzie się w ramach XXII Małopolskich Dni Technika (Cieniawa, r.). Przekazano informację o stanie przygotowań do seminarium nt. Bezpieczeństwo na torach, techniczne i gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach w UE, które odbędzie się w Krakowie w dniu br. (w seminarium udział weźmie firma ZOLLNER z Niemiec). Omówiono przygotowania do konferencji nt: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zakopane, Centrum Konferencyjne Geovita, br.). Poinformowano o przygotowaniach do organizacji Krajowych Dni Techniki Kolejowej, (Kraków, br.). Poinformowano o planowanym w Krakowie w dniu br. seminarium na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednogłośnie przyjęto do oddziału nowych członków. Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału W okresie r r. przyjęci zostali do Oddziału nowi członkowie: Janusz Derabin do Koła przy PRK S.A., Leszek Szumacher, Łukasz Dąbrowski, Marcin Gawłowicz, Monika Czchowska, Paweł Pagacz, Adam Miziewicz, Małgorzata Rogala Basta, Ewa Jasica, Aneta Trześniewska, Izabela Furtak, Magdalena Karolak, Ewelina Wrona, Paweł Rzuciło, Grzegorz Dyrda, Paweł Luty, Kazimierz Kundzierewicz, Alina Wróbel, Magdalena Ślaga, Krystyna Miszkinis Bielawska, Iwona Sułkowska do Koła przy GDDKiA w Krakowie. Przeniesiono: - Izabellę Bruchal - z Koła w MKD do Koła przy Politechnice Krakowskiej, - Jana Bomba z Koła w ZGK do Koła Grodzkiego. Skreśleni zostali: - Katarzyna Brocka - z Koła przy Mota Engil Polska S.A.,

9 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 9 - Marcin Uchto, Daniel Knapczyk, Piotr Siewko - z Koła przy Zespole Szkół nr 1, - Urszula Giermek, Zygmunt Korajda - z Koła przy MPK S.A., - Jędrychowski M. - z Koła przy Porcie Lotniczym Balice, - Krzysztof Boguszewski, Zbigniew Jabłoński, Roman Kasprzyk, Władysław Łaptaś, Janusz Micuła, Mieczysław Węgielewski - z Koła przy MPRI w Krakowie, zlikwidowano Koło przy MPRI w Krakowie.

10 10 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Z życia Oddziału Spotkania w ramach Forum Mobilności X Forum Mobilności Funkcjonowanie usługi Tele-Bus w Krakowie to temat X Forum Mobilności, które zgromadziło 16 grudnia 2008r. w Sali Dietla Urzędu Miasta Krakowa grono osób związanych z transportem w Krakowie i innych miastach, Zastępcę Prezydenta prof. Wiesława Starowicza oraz przedstawicieli Rady Miasta, Dzielnic, Policji. Usługę Tele Bus zaprezentował lider tego działania p. Adrian Obuchowicz z MPK S.A. w Krakowie. W kilku zdaniach przypomniał, że Tele Bus to oferta, która łączy funkcje taksówki i autobusu miejskiego. Przede wszystkim stosuje się ją na obszarach, gdzie nie ma popytu na komunikację regularną, co wiąże się z racjonalizacją wydatków na komunikację. Główne założenia takiego przedsięwzięcia to brak stałych tras, rozkładów jazdy, dowolność marszrut w obszarze funkcjonowania usługi. Autobus jedzie wtedy, gdy jest na niego zapotrzebowanie (nawet dla jednej osoby). Pasażer zyskuje: pewność usługi, maksymalne dostosowanie komunikacji do swoich potrzeb, większą częstotliwość możliwych połączeń. W Krakowie obszar, który jest obsługiwany przez Tele Busa to 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych i 5 miejsc do zawracania, znajduje się on w rejonie Rybitw, Przewozu, Podwierzbia i Bieżanowa. Pojazdy obsługujące linie są dostosowane do popytu, kursują 7 dni w tygodniu, zamawianie odbywa się drogą telefoniczną. Klienci, którzy nie zamówili usługi mogą także wejść do autobusu, jeżeli nie jest on przepełniony. Tele Bus w Krakowie działa już ponad 17 miesięcy. Do jego obsługi wykorzystywane są 2 autobusy realizujące ok. 220 km dziennie, w systemie Tele - Busa zarejestrowanych jest 452 użytkowników. Miesięcznie przewożonych jest około 1700 osób. Koszty związane z usługą to ok. 11 PLN za wozokilometr. Największą część kosztów stanowi koszt dyspozytorni. W najbliższej przyszłości planuje się utrzymanie oferty oraz rozszerzenie obszaru obsługiwanego przez Tele Bus o 28 dodatkowych przystanków. Pytania, które padły po prezentacji, dotyczyły głównie funkcjonowania usługi. Zostało wyjaśnione, że każdy zamawiający autobus musi się zarejestrować

11 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 11 w systemie, następnie klient dostaje odpowiedni numer, dzięki któremu łatwiej jest go zidentyfikować. Tele Bus to pewnego rodzaju komunikacja autonomiczna, która nie jest skazana na stałą trasę i stanie w korkach. Biorąc pod uwagę wszystkie dane o liczbie kilometrów wykonanych przez autobusy i liczbie przewiezionych pasażerów okazuje się, że liczba pasażerów na kurs to ok. 5 osób. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi padła propozycja Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesława Starowicza, aby zainteresować się obszarami, gdzie komunikacja miejska kuleje i właśnie tam wprowadzić również usługę Tele Bus. Przedstawiciele MPK obiecali jej rozważenie. W Forum udział wzięło ok. 25 osób. Szczegółowe informacje na temat działania usługi Tele - Bus w Krakowie znajdują się na stronie mpk.krakow.pl. Opracowała: Paulina Struska Koło przy Politechnice Krakowskiej XI Forum Mobilności W dniu 26 lutego br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się XI Forum Mobilności zorganizowane przez SITK RP w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. W obradach uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury i Transport Henryk Kamski. W Forum Mobilności wzięło udział około 50 osób. Obrady Forum prowadził Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Mariusz Szałkowski. Tematem Forum były Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj. Jest to osiedle, które w ostatnich latach intensywnie się rozwinęło (ma ok. 25 tysięcy mieszkańców), a na jego obrzeżach wybudowany został Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowany na ok. 5 tysięcy studentów i pracowników. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Piotr Dera, który nakreślił rozmiar obsługi tego rejonu miasta. Aktualnie w ciągu doby w dniu roboczym przewożonych jest ok pasażerów, zaś dobowa podaż linii autobusowych obsługujących rejon os. Ruczaj to ok pasażerów. Przeprowadzone badania pokazują, że oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca. Wynika z nich, że autobusy nie są przepełnione, ponieważ ilość pasażerów nie przekracza pojemności nominalnej autobusu.

12 12 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Kolejny prelegent, Maciej Górnikiewicz z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych Altrans, przedstawił projekt Budowy ciągu drogowego ulic Grota Roweckiego Bobrzyńskiego do tego osiedla oraz budowę linii tramwajowej do Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z terminalem autobusowym. Projektowane odcinki mają już ustalony przebieg drogi torów oraz rozmieszczenie przystanków. Droga w większej części będzie dwujezdniowa, dwupasmowa, a tory będą przebiegać po jej zewnętrznej części. Po przedstawieniu obecnej sytuacji oraz nakreśleniu perspektyw związanych z przebudową strategicznych ciągów komunikacyjnych na osiedlu, rozpoczęła się dyskusja wśród uczestników Forum. Najważniejsze wnioski z dyskusji to: oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca, ale odczucie przepełnienia autobusu jest potęgowane jazdą w korkach, które skutecznie hamują sprawne poruszanie się autobusów, duży problem stanowi infrastruktura drogowa, większość przystanków usytuowana jest na układach ulicznych i ich przepustowość jest wyczerpana, odciążenie ulic Grota Roweckiego oraz Kobierzyńskiej z ruchu tranzytowego będzie możliwe po wybudowaniu III obwodnicy miasta, wraz z uruchomieniem nowego obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego codziennie będzie podróżować w stronę Kampusu ok studentów oraz pracowników, nie powinno to jednak stanowić problemu, ponieważ potoki pasażerów będą się rozmijały (np. rano z osiedla ludzie będą wyjeżdżać do miasta, a studenci przyjeżdżać do kampusu). uruchomienie linii tramwajowej poprawi obsługę komunikacyjną tego rejonu miasta. Opracowała: Paulina Struska Koło przy Politechnice Krakowskiej Kolejne edycje kursu dla przewoźników W okresie r r. Oddział SITK w Krakowie zorganizował dwie edycje kursu dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Kierownikiem kursów był Mariusz Szałkowski, sekretarzem Ja-

13 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 13 nina Mrowińska. Kursy odbyły się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej w dniach: r. (dla transportu krajowego) oraz r. (dla transportu międzynarodowego). Podobnie jak w poprzednich edycjach, kursy kończyły się egzaminem przed Komisją Resortową. W kursach wzięło udział łącznie 9 osób, które po złożeniu egzaminu uzyskały stosowny certyfikat. Terminy kolejnych kursów to r. (dla transportu krajowego) i r. (dla transportu międzynarodowego). Opracowała: Janina Mrowińska

14 14 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Z działalności Kół Zakładowych Spotkania Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. Turniej Brydża Sportowego na zapis maksymalny Tradycyjnie, corocznie Koło SITK przy Mota - Engil Polska S.A., w dniu 5 grudnia 2008r. w sali konferencyjnej przy ul. Mogilskiej 25, zorganizowało Turniej Brydża Sportowego na zapis maksymalny, na który zostali zaproszeni wszyscy członkowie Oddziału, jak również pracownicy Mota - Engil Polska S.A. Turniej rozpoczął się o godzinie i trwał do godziny Rywalizacja rozegrała się pomiędzy siedmioma parami zawodników. Sędzią turnieju był pan Skałecki. A oto lista uczestników turnieju oraz ranking par: L.p. Imię i nazwisko Zajęte miejsce 1 Krystian Blaut 2 Andrzej Kopański 3 Zbigniew Gruszecki 4 Władysław Kaczor 5 Kazimierz Pajdak 6 Stanisław Pletnia 7 Piotr Motyka 8 Jan Groblicki

15 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 15 9 Elżbieta Ludwig 10 Paweł Ludwig 11 Wiesław Kania 12 Józef Barczyk 13 Anna Jaglińska 14 Magdalena Kufrej Pary, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Oddziału. Dla pary, która zajęła ostatnie miejsce przewidziano słodką nagrodę pocieszenia. Opracowanie: Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz Sekretarz Koła - Edyta Stojek Wspólne zdjęcie uczestników Turnieju

16 16 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Zawodnicy podczas Turnieju

17 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 17 Spotkanie świąteczne członków Koła SITK przy Mota Engil Polska S.A. W dniu 18 grudnia 2008r. w siedzibie firmy przy ulicy Wadowickiej odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie członków Koła SITK przy Mota-Engil Polska S.A. Spotkanie rozpoczęło się pokazem slajdów dokumentujących wycieczkę członków Koła SITK przy Mota - Engil Polska S.A. w Lubartowie do Ziemi Świętej, a następnie przy świątecznym pierniku dyskutowano na temat zeszłorocznej i przyszłej działalności Koła. Wykonano pamiątkowe zdjęcie, po czym Przewodnicząca Koła złożyła świąteczne życzenia wszystkim członkom przybyłym na spotkanie Koła. Na zakończenie wszyscy zebrani członkowie Koła otrzymali świąteczne prezenty. Opracowanie: Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz Sekretarz Koła - Edyta Stojek Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania Przy świątecznym stole

18 18 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Przy świątecznym stole III Międzynarodowe Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim Mota-Engil Polska S.A. Białe szaleństwo również w tym roku ogarnęło członków Koła SITK przy Mota - Engil Polska S.A. Wygląda na to, iż Międzynarodowe Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim Mota - Engil Polska S.A. na stałe zagościły w kalendarzu każdego narciarza związanego z firmą Mota - Engil. Tegoroczne Mistrzostwa odbyły się w Czorsztynie w dniu 7 lutego br., udział wzięło 13 członków Koła. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do białego szaleństwa na stoku, słońce podgrzewało atmosferę, a w powietrzu można było wyczuć ducha sportowej rywalizacji. Kobiety i mężczyźni zostali podzieleni na grupy wiekowe, tak by każdy miał równe szanse w zawodach. Zawodnicy startowali dwukrotnie. Suma czasów z dwóch przejazdów stanowiła o zajętym miejscu. Po zakończonych zawodach, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, natomiast osobom, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych wręczono

19 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 19 puchary. Członkowie Koła zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, zajmując czołowe miejsca w swoich grupach. Na koniec wybrano Najlepszego SITK owca na stoku - tytuł ten przypadł Koledze Jackowi Nalberczakowi, który zajął pierwsze miejsce z łącznym czasem 1:06,50. Wszyscy członkowie Koła biorący udział w zawodach zostali nagrodzeni przez Przewodniczącą cennymi nagrodami. Opracowanie: Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz Sekretarz Koła - Edyta Stojek Czorsztyn Ski

20 20 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Od lewej: kol. Edyta Stojek, kol. Agnieszka Widlarz Od lewej: Kol. Stanisława Cygan, Kol. Beata Bielewicz

21 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 21 Zwycięzcy w grupie 1M, od prawej: kol. Piotr Motyka, kol. Jacek Nalberczak Najlepszy SITK-owiec na stoku Kol. Jacek Nalberczak

22 22 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu Spotkania Klubu Seniorów Spotkanie świąteczne Klubu Seniora Seniorzy z Klubu Seniora spotkali się, jak co roku, na spotkaniu opłatkowym w dniu 16 grudnia 2008 roku w restauracji Na Czasie w budynku krakowskiej NOT przy ul.straszewskiego 28. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób - członkowie Klubu Seniora oraz zaproszeni goście w osobach: Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński wraz z małżonką Wacławą, Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski, Sekretarz Oddziału Anna Bryksy, Członek Honorowy - Stanisław Furman, Irena Królikiewicz (wdowa po kol. Andrzeju Królikiewiczu, Wiesława Dobrzańska (wdowa po kol. Władysławie Dobrzańskim), Kazimierz Skrzeński z małżonką (zasłużony działacz krakowskiej PKP i SITK) oraz pracownik Biura Oddziału Piotr Serafin. Zebranych przywitał Przewodniczący Klubu Seniora Zbigniew Ślósarczyk, zapraszając równocześnie do dzielenia się opłatkiem i składania życzeń świątecznych i noworocznych. Po serdecznych życzeniach wszyscy zasiedli do uroczystej, wigilijnej kolacji. Przy pięknie udekorowanym świątecznie stole zebrani usłyszeli od Prezesa Szałkowskiego wiele miłych słów pod adresem

23 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 23 Klubu Seniora. Odczytano również życzenia od kolegów nieobecnych na spotkaniu z powodu choroby. W czasie spotkania miało również miejsce nietypowe wydarzenie, otóż okazało się, że data spotkania opłatkowego 16 grudnia 2008 roku zbiegła się zupełnie przypadkowo z datą otrzymania w dniu 16 grudnia 1958 roku dyplomu ukończenia wyższych studiów na Politechnice Krakowskiej przez dwoje naszych Seniorów: kol. Annę Janowską Ciońćkę i Jana Dziedzica. To było dokładnie 50 lat temu! Obydwu tym osobom kol. Irena Tyska wręczyła z tej okazji przygotowane przez siebie pamiątkowe listy gratulacyjne, na których złożyli podpisy wszyscy uczestnicy spotkania. Kolacja zakończyła się wzniesieniem toastu z życzeniami wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku2009. Przed zakończeniem uroczystego wieczoru Seniorzy otrzymali od Zarządu Oddziału świąteczne upominki: kalendarzyki na rok 2009, książeczki w wierszami Władzia Dobrzańskiego oraz Informator Oddziału nr 3/2008. Spotkanie przebiegało w ciepłej, świątecznej, koleżeńskiej atmosferze, na zakończenie Przewodniczący klubu kol. Ślósarczyk pożegnał wszystkich dziękując za wspólnie spędzony czas. Opracowanie i zdjęcia: Irena Tyska Klub Seniora Przewodniczący Klubu Zbigniew Ślósarczyk wita zebranych i składa życzenia świąteczne

24 24 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Prezes Mariusz Szałkowski składa Seniorom życzenia świąteczne Od lewej: Kazimierz Wróblewski, Państwo Wacława i Marian Szelińscy

25 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 25 W spotkaniu udział wzięła Sekretarz Oddziału Anna Bryksy Przy świątecznym stole, od lewej: Ewa Rechul, Jan Dziedzic i Anna Janowska-Ciońćka

26 26 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Wspomnienie Kolegi Jana Koźmica i Kolegi Władysława Dobrzańskiego W roku 2008 odeszli od nas z Klubu Seniora nasi dwaj Seniorzy: Kolega Jan Koźmic w dniu 8 stycznia (urodzony w roku 1928) oraz Kolega Władysław Dobrzański w dniu 28 sierpnia (urodzony w roku 1923). Jana Koźmica poznałam na początku roku 1998, kiedy byliśmy jeszcze członkami Koła Grodzkiego. Bardzo dobrze Go pamiętam, był obecny i uczestniczył aktywnie prawie we wszystkich zebraniach Koła, prelekcjach i innych imprezach i uroczystościach stowarzyszeniowych, a zwłaszcza w wycieczkach technicznych. Zawsze przychodził z dużą teczką, a co w niej było? Jeden, dwa, a nieraz nawet trzy analogowe aparaty fotograficzne wysokiej jakości. Robił nimi zdjęcia ciekawych obiektów, były to piękne zdjęcia rodzajowe, a często artystyczne, mające swój niepowtarzalny klimat. Robił te zdjęcia dla siebie, dla swojej przyjemności. Kiedy zaczynałam swoje fotografowanie udzielał mi wskazówek, które do dzisiaj pamiętam i bardzo cenię. Fotografowanie to była jego wielka pasja, zresztą nie jedyna! Kolega Jan Koźmic Władzia Dobrzańskiego poznałam dużo, dużo wcześniej, jeszcze w czasie mojej pracy w Biurze Rozwoju Krakowa, gdzie byłam Przewodniczącą Koła Zakładowego SITK i z tej racji nawiązywałam kontakty z innymi kołami zwłaszcza z branży drogowej. Kolega Dobrzański był zapraszany na

27 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 27 spotkania naszego Koła, na których dzielił się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi i wiedzą. Można powiedzieć, że rewanżował się nam zapraszając nasze Koło do udziału w wycieczkach organizowanych w ramach SITK. Władzia Dobrzańskiego zapamiętałam jako osobę o niesamowicie miłym sposobie bycia, uśmiechniętą, pełną życzliwości i uroku osobistego i to niezmiennie aż po czas, kiedy znaleźliśmy się już w Klubie Seniorów. Jego pasją było również fotografowanie, ale Władzio, zgodnie z duchem czasu, miał słabość do robienia zdjęć aparatem cyfrowym, do czego i mnie gorąco namawiał. Jego dar przekonywania przyniósł pozytywny skutek. Kolega Władysław Dobrzański Opracowanie i zdjęcia: Irena Tyska Klub Seniora

28 28 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE Konferencje i seminaria Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie XXII Małopolskie Dni Technika XXII Małopolskie Dni Technika odbędą się w dniach br. w Ośrodku Rekreacyjno - Wypoczynkowym Cieniawa w Cieniawie. Organizatorem konferencji jest Koło SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wraz z SITK RP Oddział Inżynierów Krakowie i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Patronat nad konferencją pełni Jacek Gryga Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, natomiast Patronem Honorowym jest Jan Golonka Starosta Nowosądecki. W pracach Komitetu Organizacyjnego uczestniczą: Anna Reszczyk (Przewodnicząca), Alicja Bazarnik (Wiceprzewodnicząca), Anna Bujak (Sekretarz Organizacyjny) i Stanisław Furman (Członek Komitetu). Podczas Dni Technika odbędzie się konferencja nt: Zarządzanie siecią drogową. Obrady toczyć się będą w trzech sesjach tematycznych: Sesja I: Zarządzanie siecią drogową - prowadzący: Aneta Trześniewska, Krzysztof Łata. Sesja II: Wykorzystanie złączy podatnych - prowadzący: Robert Jakubiak, Grzegorz Dyrda. Sesja III: Bezpieczeństwo na drodze i w jej otoczeniu - prowadzący: Halina Rogowska, Ryszard Żakowski. Referaty wygłoszone na konferencji wydane zostaną w Zeszycie Naukowo Technicznym Oddziału nr 143. Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym Konferencja na ten temat odbędzie się w dniach maja br. w Zakopanem, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA. Organizatorami konferencji jest SITK RP Oddział w Krakowie wraz z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie i Kołem Zakładowym SITK RP przy Rejonie Kraków GDDKiA O/Kraków.

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie

Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie Miło nam donieść, że Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie ma nowego Prezesa. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Budowlani NR 12 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani NR 12 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WRZESIEŃ 2005 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: > Prawo przyjazne inwestorom > Wodne czy hydrotechniczne? > Kaskada Soły NR 12 MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr III/2012 (35) W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim Utrzymanie obiektów budowlanych oraz: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOIIB

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które budują przyszłość

Inwestycje, które budują przyszłość Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013 Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013 Stosowane skróty i oznaczenia: ZUE, Spółka ZUE S. A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU ISSN 2392-280X Nr 1 (1) 2015 marzec 2015 ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU 2 Inżynier Warmii i Mazur WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA I

Bardziej szczegółowo

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek deskowania i rusztowania specjalny 5 2014 MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Straty wody Pomieszczenia techniczne Wyburzenia kominów spis treści 5 2014 10

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 4 (32) grudzień 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zakończyła się trzecia edycja konkursu "Budownictwo wokół nas" organizowanego przez Podkarpacką Okręgową

Bardziej szczegółowo