Piknik Duchacki. Dzieciaki do pożarcia. DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piknik Duchacki. Dzieciaki do pożarcia. DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867"

Transkrypt

1 DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN Po przeczytaniu, przekaż dalej Nr 4 (60), Rok VIII Czerwiec 2014 Dzieciaki do pożarcia Egz. bezpłatny Piknik Duchacki W maju w auli Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka odbyła się finałowa gala Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Smaki życia zrealizowanego pod patronatem Rady Dzielnicy XI. Obok artystycznych działań, jako novum, uczestnicy mogli zaprezentować swoje szkoły, przedstawić oferty edukacyjne, pochwalić się osiągnięciami i zaprosić na wirtualny rekonesans swoich placówek. Carpe diem, czyli jak smakuje życie w szkole Gdy wszystko wokół jest tak beznadziejnie szare i nudne, ludzie złośliwi i samolubni, praca zniewala i ogranicza, zdrowie szwankuje i kosztuje, młodzi jak Hunowie sieją grozę i zgorszenie, a starsi utyskują na ciężar lat i problemów, jak tu się cieszyć życiem?! Gdy jedni są nieprzyzwoicie piękni, a drudzy piękni inaczej, jak tu się cieszyć życiem? I ta manna, która sypie się bogatym w przepastną czeluść ich portfeli I ta pogoda brrr, smog nad miastem, referendum, wybory i to, że miało być inaczej, a jest jak zwykle!!! Jak tu się cieszyć życiem? Otóż, okazuje się, że można!!! Wystarczy popatrzeć na wszystko wokół inaczej, by dostrzec to, co będzie radowało nas i innych. Wystarczy mieć apetyt na życie. A tego, jak pokazali nasi uczniowie, im nie brakuje. cd. str. 4 Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprosił mieszkańców Woli Duchackiej na piknik w ramach obchodów 650-lecia lokacji Woli Duchackiej. Rimerus, pierwszy zasadźca na Woli, uroczyście odczytał akt lokacji określający zasady funkcjonowania osady. Kiedy już wszyscy obecni na pikniku Wolanie poznali swoje powinności względem właściciela Woli, rozpoczęła się zabawa. Były tańce dworskie, pokazy walk rycerskich i żonglerki, można także było wziąć udział w wielu konkursach. Nie zabrakło kramów z tradycyjnymi wyrobami, naturalnymi kosmetykami i z rękodziełem trochę zapomnianym, takim jak frywolitka, haft krzyżykowy i inne.

2 2 Dyżury Zarządu Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Wtorek w godz Piątek w godz Janusz Kostrz Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Czwartek w godz Stanisław Jaworski Członek Zarządu Dzielnicy XI Środa w godz Jarosław Kajdański Członek Zarządu Dzielnicy XI Wtorek w godz Jerzy Wolak Członek Zarządu Dzielnicy XI Poniedziałek w godz Biuro Dzielnicy XI ul. Wysłouchów 34, Kraków tel , tel./fax Sekretariat Rady i Zarządu Dzielnicy XI czynny: Poniedziałek w godz Wtorek piątek w godz Dyżur redaktora Kuriera Dzielnicy XI w poniedziałki w godz KURIER DZIELNICY XI Nr 4, Czerwiec 2014 Szanowni Państwo! Jednym z bardzo starań, Gmina Kraków nabyła ten teren i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych kilku latach ważnych zadań realizowanych przez Dzielnicę nastąpi jego zagospodarowanie, że stanie się on XI jest tworzenie, modernizacja i utrzymanie Trzeba przy tym zaznaczyć, że istotnym ograni- parkiem z prawdziwego zdarzenia. terenów zielonych oraz budowa ogródków jordanowskich wraz z małą architekturą. Ze środków jordanowskich na naszym terenie jest przepis czeniem w tworzeniu zieleńców, skwerów i ogródków na ten cel został, między innymi, utworzony prawny mówiący, że zadania dzielnicy muszą być teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Cechowej i realizowane na terenie gminnym. Tymczasem u nas, ogródek jordanowski przy ul. Heila. Ten drugi zostanie wkrótce znacząco rozbudowany. Dzielnica mieszkaniowych, dominują tereny będące w gestii jak i rejonie pozostałych dużych krakowskich osiedli regularnie doposaża także istniejące ogródki jordanowskie w nowe urządzenia zabawowe. W tym Konieczne jest znalezienie przez Miasto ta- spółdzielni mieszkaniowych. zakresie najlepszym przykładem jest ogródek jordanowski w Parku Kurdwanów. tworzenie czy współuczestniczenie w rozbudowie kiej formuły prawnej, która umożliwi dzielnicom Kilka lat temu Rada Dzielnicy wraz z środowiskami lokalnymi podjęła inicjatywę budowy i zieleńców w rejonie dużych krakowskich osiedli ogródków jordanowskich, terenów rekreacyjnych Parku Duchackiego czyli rewitalizacji dawnego mieszkaniowych. Ich mieszkańcy nie mogą być parku dworskiego znajdującego się w rejonie ulic traktowani jak obywatele II kategorii. Estońskiej, Malborskiej i Macedońskiej na Woli Krzysztof Sułowski Duchackiej. W ubiegłym roku, po długim okresie Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Aleksandry Machnik radnej Dzielnicy XI w III i IV kadencji. Pani Machnik pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, w kadencji była członkiem Zarządu Dzielnicy. W swojej działalności samorządowej bardzo mocno angażowała się w rozwiązywanie problemów os. Piaski Nowe, a także w sprawy związane z oświatą, z remontami budynków szkół i przedszkoli na terenie Dzielnicy XI. Mężowi i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie składa Krzysztof Sułowski Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie Naszemu Koledze JERZEMU WOLAKOWI serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Brata KURIER DZIELNICY XI Kraków, ul. Wysłouchów 34 tel , , tel./fax Redakcja: Krzysztof Duliński, kom , Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio Nakład: egz. bezpłatnych Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie zamówionych tekstów nie odsyłamy. składa Rada i Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie Zajęcia na basenie Trwa jeszcze nabór na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych - zaświadczenie od lekarza o braku przeci- poprzedzających datę złożenia wniosku osób niepełnosprawnych. wskazań do zajęć na basenie Wnioski są do pobrania w siedzibie Rady Dzielnicy XI (ul. Wysłouchów 34A) lub na Kryteria kwalifikacji stronie - zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI Do wniosku należy dołączyć: - posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy - kopię orzeczenia o niepełnosprawności - dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarści, ZUS lub inny uprawniony do tego organ Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnostwa domowego uzyskanych w okresie - dochód nie przekraczający 200 proc. netto trzech pełnych miesięcy kalendarzowych kryterium ustawy o pomocy społecznej.

3 Nr 4, Czerwiec 2014 KURIER DZIELNICY XI 3 Kalejdoskop dzielnicowy Budżet obywatelski Jubileusz parafii 23 maja 2014 roku minęło dziesięć lat od konsekracji kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. na osiedlu Kurdwanów. Z okazji jubileuszu odprawiono uroczystą mszę św. podczas, której dziękowano Panu Bogu za istnienie parafii oraz za 40 lat kapłaństwa ks. prałata Jana Mrowcy, który od 30 lat prowadzi pracę duszpasterską na naszym osiedlu. Konsekracji kościoła w 2004 r. dokonał Jego Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski. Duchowym przygotowaniem do konsekracji kościoła były dwudniowe rekolekcje, które prowadził ks. dr hab. Andrzej Witko. Konsekracja kościoła to obrzęd, podczas którego przeznacza się obiekt budowlany na wyłączną służbę Bożą. Jest także formalnym zakończeniem budowy kościoła. Widzialnym znakiem konsekracji jest dokument wydawany przez biskupa diecezji, a we wnątrz kościoła umieszczone na ścianach specjalne świece, zwane zacheuszkami. Tekst i zdjęcie Barbara Grabowska Zakończyły się spotkania konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego, czyli pieniędzy, które wydane zostaną w każdej z 18 dzielnic Krakowa na zadanie wybrane przez mieszkańców. Podczas debat podkreślano, że dla zwiększenia szans swojego projektu nie powinien on dotyczyć jakiegoś małego, lokalnego zadania, ale wiązać się z dobrem większej społeczności. Organizatorzy spotkań nie ukrywali, że tegoroczny budżet obywatelski jest realizowany nieco wbrew regułom, które przewidują, że w jednym roku odbywają się rozmowy, dyskusje i wybór projektu, a w roku następnym jest on realizowany. Tymczasem w Krakowie, wszystko musi być zrobione w ciągu kilku miesięcy. W tej sytuacji małe szanse na realizacje mają projekty inwestycyjne, wymagające dokumentacji, uzgodnień i innych urzędniczych procedur. Ich zaplanowanie utrudnia też fakt, że nie ma pewności co się stanie z pieniędzmi, które nie zostaną wydane w tym roku. Może się zdarzyć, że nowi radni, wybrani w listopadowych wyborach, będą mieli inną koncepcję zaangażowania mieszkańców w decydowanie o losach miasta, niż realizacja budżetu obywatelskiego. Do 20 sierpnia potrwa weryfikacja złożonych projektów. 1 września ma nastąpić ogłoszenie listy projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich, które zostaną poddane pod glosowanie. Potrwa ono od 27 września do 5 października 2014 r. Nowe drzewa na Kurdwanowie 90 drzew (śliwy, jabłonie, sosny) oraz 169 krzewów (forsycja, pęcharznica, krzewuszka, lilak) nasadzili ochotnicy z firmy Sabre Polska w Parku Kurdwanów i w rejonie ulicy Turniejowej. Firma Sabre już kolejny raz włącza się w akcję sadzenia nowej roślinności w naszej okolicy. Z obrad Rady Dzielnicy Miejskie inwestycje Urząd Miasta Krakowa zwrócił się do rad poszczególnych dzielnic o zaopiniowanie inwestycji planowanych przez Miasto na ich terenie. Rada Dzielnicy XI pozytywnie wyraziła się nt. budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta (o tę inwestycję chyba pytano wszystkie dzielnice. To pomysł budowy gmachu, w którym znalazłaby się Komenda Miejska Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego i siedziby innych instytucji związanych z bezpieczeństwem Krakowa), idei zagospodarowania Parku Duchackiego i przygotowania studium wykonalności ścieżek rowerowych. Zgoda na budowę W ubiegłym roku z inicjatywy tej firmy nowe okazy pojawiły się w rejonie ulicy Witosa oraz koło pętli autobusowej przy ul. Stojałowskiego. Wcześniej Sabre sadziła roślinność w parku koło Nowohuckiego Centrum Kultury, a także w Parku Lotników. Klucznicy 8 osób zasłużonych dla starań o zachowanie oazy zieleni w postaci Parku Duchackiego uhonorowała Kapituła Rodziny Bemów, ostatnich właścicieli starego dworu, wręczając im duplikaty oryginalnego klucza do Starego Dworu w Parku Duchackim. Klucznikami zostali mianowani (w kolejności alfabetycznej): Jaro Gawlik, Jarosław Kajdański, Bogusław Kośmider, prof. Jacek Majchrowski, Paulina Polak, Marta i Wojciech Przegonowie, Beata Anna Symołon, kpt. Włodzimierz Wolny. W okolicznościowym dokumencie napisano, że wręczony klucz przywilejów i profitów żadnych nie daje, a jeno obowiązek dbałości o to miejsce. Miejmy dla niego serce. Radni wyrazili zgodę na nową inwestycję przy ul. Kordiana. Z dokumentów nadesłanych przez UMK wynika, że inwestor, który zamierza tam wznieść bloki, zobowiązał się do wykonania drogi dojazdowej o długości ok. 200 m od strony ul. Bojki. Ulica ta byłaby w przyszłości częścią połączenia tej części Kurdwanowa z ul. Nowosądecką. Msza św. jubileuszowa 18 maja 2014 roku Działka przy Bochenka Bardzo mocny opór radnych wzbudziła kolejna wersja pomysłu miejskich urzędników, by gminną działkę przy ul. Bochenka przeznaczyć pod budowę następnego budynku mieszkalnego. Raz jeszcze podkreślono, że to ostatni skrawek gminny w okolicy, który Rada Dzielnicy XI chce wykorzystać pod Smoczy Skwer lub urządzenie tam placu zabaw dla młodzieży starszej i seniorów. Tymczasem Miasto chce uzyskać Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu by móc tę działkę korzystnie sprzedać jakiemuś inwestorowi. Opr. DUL

4 4 KURIER DZIELNICY XI Nr 4, Czerwiec 2014 c.d. ze str. 1 Dzieciaki do pożarcia W nietypowym wydarzeniu uczestniczyli młodzi artyści ze szkół podstawowych nr 27, 90, 162, 164 oraz gimnazjów nr 27, 28, 75 oraz z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek. Pomysł, by uczyć się kreatywnie smakować życie powstał w Gimnazjum nr 28, które było również gospodarzem tegorocznego XIII Szkolnego Festiwalu Kultury, imprezy mającej już wieloletnią tradycję. W tym roku została jednak nieco zmieniona jego formuła Festiwalu. Zaowocowało to wspólnym międzyszkolnym projektem Smaki życia. Obok stałych konkursów pojawiły się nowe propozycje: potyczki kulinarne Uśmiech na widelcu, wernisaż cukierniczy Szkolne delicje i konkurs na prezentację multimedialną pt. Chemia truje czy smakuje?. Jak smakują szkoły Kurdwanowa? Wyraźna nuta boskich migdałów zaprawionych błękitem kunsztu Nazaretanek, dosmaczona ułańską fantazją Piłsudskiego, zniewalająca wyrafinowaną elegancją Dworzańskiego, otulona czekoladową jedwabistością płaszcza Konopnickiej, obsypana szorstką, acz wyrafinowaną w smaku, kokosową magią, zniewalająca elegancja Kawalerów Maltańskich, przemyślana i sugestywna prostota 162 z feerią owocowej słodyczy To rozkosze nie tylko dla podniebienia degustujących Szkolne delicje, ale też i uczta dla ducha uczestników i gości wydarzenia, jakiego jeszcze dotąd nie było w naszej dzielnicy. Aula wypełniła się śpiewem, muzyką i tańcem. Prezentowane przez uczniów utwory wzruszały i przepełniały nostalgią. Najwięcej jednak było radości wyrażanej aplauzem i oklaskami. Wszyscy uczestnicy prezentowali ogromną kulturę muzyczną i wysoki poziom artystyczny przygotowanych prezentacji. To efekt symbiozy talentu ucznia i doświadczenia nauczyciela. Drużyny rywalizujące o kulinarny prymat musiały zmierzyć się z wysublimowanymi i uwodzącymi arystokratyczną elegancją przekąskami. Każda z grup w pocie czoła i z rumieńcem zadziorności biła się o najlepszy smak swoich wyrobów. W powietrzu unosił się zapach ostrej, jak papryczka chili, rywalizacji i cudowny smak wiosny. Ach, ta woń świeżych ogórków, pomidorów, szczypiorku i natki pietruszki, jakże delikatnie drażniła nozdrza zebranych osób. Dzielni rycerze w białych fartuchach od Gordona Ramsay a z uśmiechem na twarzach przystąpili do pracy. Spod ich zwinnych rąk wyfruwały kulinarne cudowności. Nie upłynęło wiele czasu, gdy na wielki biesiadny stół wniesiono smakowite małe co nieco o jakże anielskim smaku. Palce lizać!!! Pokaz umiejętności Gala Festiwalu Kultury przyciągnęła nie tyko smakoszy kulinarnych przekąsek, ale również wszystkich chętnych do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności. Dzieci wyrażały swoją radość życia poprzez żywiołowy taniec, popularny wśród uczniów hip hop i taniec współczesny. Prezentowane piosenki dotyczyły nie tylko radosnej i pogodnej strony życia, ale były także bardziej nostalgiczne, bliskie wrażliwości młodego człowieka. Wszak życie ma różne smaki... Oprócz zdolności wokalnych, dzieci popisały się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, co szczególnie cieszyło nauczycieli języka angielskiego. Na finał wniesiono torty zrobione przez uczniów poszczególnych szkół. Dzieci z ciekawością oglądały przyniesione słodkości i oczywiście dumnie zachwalały ciasto z logo swojej szkoły. Wspólny poczęstunek sprzyjał integracji uczniów, na pewno na długo zapamiętają smak tegorocznego festiwalu... Wszystko pyszne, chce się żyć! Cieszy tupet i pomysłowość gimnazjalistów, zachwyca wdzięk, autentyczność i już pewna dojrzałość artystów ze szkół podstawowych! A ci najmłodsi artyści cud malina te dzieciaki i choćby je łyżkami jeść!!! I ja tam byłam, kanapeczki przekąsiłam, a com widziała, w tej krótkiej notce napisałam zgodnie podpisują się: Halina Płońska-Murzańska, nauczycielka z Gimnazjum nr 28 Beata Oziębła z Gimnazjum nr 28 Ewa Lorek z Gimnazjum nr 28 Joanna Siemczone ze Szkoły Podstawowej nr 27 Zdjęcia z archiwum szkoły SIEMACHA Spot Bonarka City Center (wejście naprzeciw strefy gastronomicznej na I p. CH Bonarka) zaprasza 27 czerwca od godz: 17:30 na DZIEŃ OTWARTY. Można będzie poznać placówkę, zobaczyć co się tam dzieje, zaznajomić się z ofertą wakacyjną. Zapraszamy serdecznie! Festyn Rodzinny 650 lat Woli Duchackiej 22 czerwca Msza św. za Wolę Duchacką w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Szkolnej Początek wspólnej zabawy na terenie Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej W programie: - występy dzieci i młodzieży - pokazy umiejętności policjantów, strażaków i żołnierzy - ciepła strawa i lokalne przysmaki - wiele innych atrakcji - dmuchańce Gwiazda Wieczoru Andrzej Rosiewicz (początek koncertu o godz )

5 Nr 4, Czerwiec 2014 KURIER DZIELNICY XI 5 Wolskie lekcje patriotyzmu Tegoroczne święto Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej miało szczególny charakter, zostało bowiem wpisane w obchody 650-lecia Woli Duchackiej i odbyło się pod hasłem Wolskie lekcje patriotyzmu. Dźwięk trąbki wojskowej, który rozległ się przy Dębie Pamięci, obwieścił rozpoczęcie uroczystości. W asyście Kompanii Honorowej wystawionej przez 5 Batalion Dowodzenia im gen. S. Hallera złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach upamiętniających naszych patronów - mjr. Henryka. Dobrzańskiego Hubala i mjr. Józefa Wątora, któremu poświęcony jest Dąb Katyński. Mszę św. w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego poprzedził recital organowy absolwenta naszej szkoły Janusza Korczaka, który wykonał utwory Jana Sebastiana Bacha. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym wspominano naszych patronów. Niezwykle podniosły charakter nadała uroczystości oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry wojskowej, która towarzyszyła obchodom święta zarówno w kościele, jak i w szkole. W naszych murach gościliśmy dostojnych gości, m.in. Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzenę Paszkot, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztofa Sułowskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie Artura Paska, kapitana rezerwy, prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Włodzimierza Wolnego, majora dr. Dionizego Smyka, reprezentantów Małopolskiego Związku Kombatantów oraz dyrektorów okolicznych szkół. W podniosłej atmosferze wręczono odznaczenia za zasługi na rzecz Woli Duchackiej, opiekę nad pomnikami przeszłości i troskę o kultywowanie pamięci historycznej. Wśród odznaczonych znalazły się osoby związane z Gimnazjum nr 27 - dyrektor Marta Kozłowska-Jewuła, nauczycielka historii Małgorzata Płaczkowska oraz była wieloletnia nauczycielka naszej szkoły Marta Przegon. W imieniu odznaczonych podziękowania złożył prof. Wojciech Przegon. Niezwykle wzruszającym momentem spotkania było uhonorowanie kapitana Włodzimierza Wolnego pamiątkowym dyplomem, który w imieniu szkolnej społeczności wręczyła obdarowanemu dyrektor Kozłowska-Jewuła. W ten sposób podziękowaliśmy Panu Włodzimierzowi za wielkie serce i przyjaźń okazywaną naszej placówce. Ostatnim akcentem oficjalnej uroczystości było wystąpienie Stanisława Bema, który mianował 8 Kluczników Parku Duchackiego, wręczając im duplikaty oryginalnego klucza do Starego Dworu. Zebrani mieli także okazję wysłuchać krótkiego recitalu naszej absolwentki Dominiki Dudały. Dopełnieniem uroczystości był spacer do Parku Duchackiego, gdzie na tle dworku wykonano pamiątkową fotografię, na której uwieczniono reprezentantów kilku pokoleń, mieszkańców i sympatyków Woli Duchackiej. Zapraszamy na dalsze świętowanie 650-lecia Woli Duchackiej. W niedzielę 22 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny, którego Gimnazjum nr 27 jest współorganizatorem. Joanna Majerska Anna Kuglarz

6 6 KURIER DZIELNICY XI Nr 4, Czerwiec 2014 Rodzinnie, świątecznie i radośnie moc majowych imprez Maj upłynął niezwykle radośnie i kolorowo na terenie naszej dzielnicy. Odbywało się mnóstwo imprez środowiskowych, które były doskonałą okazją do integracji rodzin, szkolnych i lokalnych społeczności oraz beztroskiej zabawy. Trudno wszystko opisać słowami. Znacznie lepiej zrobią to zdjęcia. Żyj zdrowo, jedz kolorowo To hasło tegorocznego pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze. Co roku jest inny motyw przewodni i co roku rodzice zaskakują mnóstwem pomysłów na barwne, ciekawe przedstawienie hasła przewodniego. Jeśli dołożyć do tego doskonale przygotowane przez nauczycieli i uczniów elementy programu artystycznego, to otrzymujemy niezwykle interesującą imprezę. W tym roku zespoły klasowe przedstawiały walory przydzielonych im warzyw i owoców. Robiły to w formie wierszyków, plakatów, ale przede wszystkim poprzez przygotowane do degustacji przeróżne potrawy, np. ciasto bananowe, sok marchewkowy, babeczki z bakłażana. Komisja oceniająca stoiska poszczególnych klas miała olbrzymie problemy by oderwać wzrok od odwiedzanych stoisk, by poprzestać na degustacji tylko niektórych dań i przejść do następnego. Równolegle toczyły się liczne konkursy sprawnościowe, prowadzono rozgrywki sportowe i można było korzystać ze szkolnego placu zabaw. Poznaj swoją dzielnicę Pod takim hasłem odbywał się z kolei II Piknik Rodzinny zorganizowany przez Klub Kultury Piaskownica przy ul. Łużyckiej. Patronami imprezy były Rada Dzielnicy XI i Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe. W programie znalazły się koncerty muzyczne, przedstawienie Teatru Nikoli, prezentacje twórczości poetów, konkursy i quizy dla młodszych i starszych, pokazy capoeiry, warsztaty plastyczne i archeologiczne (te ostatnie przy współpracy Muzeum Archeologicznego) oraz kiermasz rękodzieła. Podczas pikniku rozstrzygnięto konkurs plastyczny Podgórze Duchackie tradycje, teraźniejszość, przyszłość. Oto laureaci poszczególnych kategorii: Dzieci w wieku 3-6 lat I miejsce Mateusz Migacz, Przedszkole Samorządowe nr 22 II miejsce Martynka Ufniarz, Przedszkole Samorządowe nr 6 III miejsce Basia Szczepanik, Przedszkole Samorządowe nr 22 Wyróżnienie otrzymała Małgosia Lewandowska, Przedszkole Samorządowe nr 22 Dzieci z klas I III I miejsce Wiktor Krupa II miejsce Karolina Pieróg III miejsce Rebecca Fava Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Cieciura Wszyscy laureaci w tej kategorii uczą się w Szkole Podstawowej im. Bł. Celiny Borzęckiej.

7 Nr 4, Czerwiec 2014 KURIER DZIELNICY XI 7 Festyn Maltański Na festynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej bawili się wszyscy członkowie społeczności tej placówki od najmłodszych przedszkolaków po najstarszych gimnazjalistów. Można było się przekonać, że integracja międzypokoleniowa jest możliwe, że przynosi doskonałe efekty. Świadczyła o tym dobitnie prezentacja utworu Na straganie będąca podsumowaniem całorocznego programu Wierszykowe spotkania. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści, którzy podczas spotkań zaznajamiali przedszkolaków z pięknem polskiej literatury, odkrywali przed najmłodszymi uroki czytania książek. Na festynie były też pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kiermasz ze słodkościami, ciekawe wyroby rękodzielnicze podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie, liczne zabawy sprawnościowe oraz prezentacje artystyczne na scenie. Festyn Rodzinny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego przygotowała mix imprez Festyn Rodzinny połączono z Festynem Zdrowia. Prezentacje artystyczne, rodzinne konkursy sprawnościowe przeplatały się z pokazami filmów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, degustacjami potraw ekologicznych i tradycyjnych. Nikomu nie przeszkadzała kiepska aura za oknami, bo pomieszczenia szkolne okazały się dostatecznie przestronne, by pomieścić wszystkich chętnych do zabawy. Można było poszukiwać skarbów w trocinach, pra- cować na wysokościach (chodzić na szczudłach) albo wziąć udział w bananowym wyścigu (zadaniem załogi banana było jak najszybsze dotarcie do mety). Szkoła nr 162 znana jest z wielu działań charytatywnych. Nie zabrakło ich także podczas Festynu Rodzinnego. Każdy mógł się przyłączyć do próby bicia Mini Rekordu Guinessa. Chodziło o to, by dorzucić do skarbonki choćby 1 zł. Każda z nich ma 2,3 cm średnica i ułożone obok siebie podczas finału akcji utworzyły łańcuch Kilometrów Dobra.

8 8 KURIER DZIELNICY XI Nr 4, Czerwiec 2014 Krakowski Wielobój Siłowy 2 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego już po raz drugi zorganizował Krakowski Wielobój Siłowy KWS 2. Patronem zawodów był Szkolny Związek Sportowy. Promocja aktywności Zawody trwały dwa dni, w pierwszym rywalizowali gimnazjaliści (z 9 szkół), a w drugim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z 14 placówek). Zawodnicy startowali w zespołach trzyosobowych, których zadaniem było uzyskanie jak największej liczby punktów za ćwiczenia o charakterze kondycyjno-wytrzymałościowo- -siłowym na specjalnie przygotowanych stanowiskach (stacjach). Wśród konkurencji było podciąganie się na drążku nachwytem, wyciskanie sztangi o wadze 50 proc. ciężaru ciała zawodnika, skłony na mięśnie brzucha na ławce ustawionej pod kątem 80 st., zwis na drążku nachwytem o ugiętych ramionach, wstępowanie na ławkę gimnastyczną z hantlami dwa razy po 10/15 kg, przenoszenie ciężaru o wadze 15/20 kg z punktu A do B. Prowadzona była klasyfikacja zespołowa i indywidualna. Najlepsze reprezentacje szkół zostały nagrodzone pucharami, medalami i upominkami od sponsorów. Celem zawodów było promowanie aktywności fizycznej, treningu funkcjonalnego, zdrowego stylu życia, sportów siłowych oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu jako alternatywy dla różnego rodzaju patologii społecznych i środowiskowych, z którymi młodzi ludzie spotykają się na co dzień. Skrót KWS może też tak tłumaczyć: KWS = Kondycja + Wytrzymałość + Siła. Krakowski Wielobój Siłowy to zawody, które mają propagować sportową rywalizację fair play i umożliwić walkę na poziomie zawodów sportowych, być odpowiedzią dla problemu przemocy stadionowej, która szczególnie dotyka młodzież szkolną z terenu Krakowa. Trudne początki Idea zorganizowania zawodów zrodziła się w 2010 roku. W czerwcu 2012 roku odbyła się ich pierwsza edycja. Wzięło w nich wówczas udział 60 zawodników, uczniów ZSE nr 1. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W marcu 2012 roku zwróciliśmy się do Prezesa Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie Tadeusza Romiszewskiego z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zawodów na większą skalę w następnym roku szkolnym. Pomysł został zaakceptowany i zawody zaplanowano na październik 2012 r. Miały się odbyć w obiekcie Com Com Zone w Nowej Hucie z udziałem około 150 zawodników. Niestety, po wakacjach okazało się, że ze względu na cięcia finansowe w oświacie, Rada Miasta Krakowa zablokowała cześć środków finansowych na sport szkolny. SZS zdecydował o kontynuowaniu organizacji stałych imprez sportowych i wykreśleniu z planów nowych przedsięwzięć. Nie zrażając się tymi komplikacjami, zdecydowaliśmy się rozegrać zawody na terenie naszej szkoły. Honorowy patronat nad KWS objął SZS. Zawody odbyły się 5 czerwca 2013 roku. W imprezie wzięli udział uczniowie z gimnazjów z XI i XII Dzielnicy oraz zaproszone szkoły ponadgimnazjalne. Obserwatorami imprezy byli wówczas przedstawiciele zarządu Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, radni Dzielnicy XI oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialni za przydział środków finansowych na promowanie sportu. Zawody zakończyły się dużym sukcesem i Szkolny Związek Sportowy zdecydował się na umieszczenie Krakowskiego Wieloboju Siłowego w kalendarzu imprez sportowych na rok bieżący. Wierzymy, że przebieg tegorocznej edycji sprawi, iż impreza zostanie włączona na stałe do kalendarza punktowanych imprez sportowych organizowanych przez SZS. Pozytywny odzew Organizatorzy zawodów chcieliby, aby KWS był łączony z hasłami: Stop lenistwu! Stop otyłości! Aktywność fizyczna jest ok! Tego typu zawody sportowe dla młodzieży szkolnej są organizowane po raz pierwszy w Krakowie i w Polsce. Na podstawie informacji zebranych z rozmów z kolegami nauczycielami wychowania fizycznego z innych szkół możemy śmiało stwierdzić, że nasz nowatorski pomysł spodobał się młodzieży. Spodziewamy się, że z roku na rok zawodom KWS będzie towarzyszyć jeszcze większe zainteresowanie. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom podjęcia wyzwania i udziału w Krakowskim Wieloboju Siłowym. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne zawody! Zapraszamy do odwiedzenia Fanpage a zawodów KWS na Facebooku. W okno wyszukiwarki portalu nalezy wpisać hasło: kws krakowski wielobój siłowy. Hubert Pietrus, Krzysztof Batko Zdjęcie Paweł Barwiński

9 Nr 4, Czerwiec 2014 KURIER DZIELNICY XI 9 Nowopiaszczańska schola Przed miesiącem przedstawiłem Diakonię Teatralną działającą przy parafii Matki Bożej Różańcowej na os. Piaski Nowe. Tym razem pragnę zaprezentować Diakonię Muzyczną. Oaza, czyli Ruch Światło-Życie, założony przez Sługę Bożego ks. dra hab. Franciszka Blachnickiego ( ), ma pośród swoich licznych i ciekawych posług także tzw. diakonię muzyczną, popularnie zwaną scholą od łacińskiego słowa schola (szkoła), bo w istocie jest to szkoła śpiewu religijnego, szkoła formacji duchowej poprzez muzykę kościelną. W przypadku scholii mamy do czynienia zarówno z rodzajem edukacji muzycznej (kształcenia słuchu, umuzykalniania, amatorskiego uprawiania śpiewu jako sztuki chóralnej, tj. wokalnej lub wokalno-instrumentalnej), jak i z wychowaniem przez muzykę, tj. wychowaniem muzycznym, gdzie muzyka kościelna wychowuje do wartości religijnych, chrześcijańskich. Już w starożytności św. Augustyn, Doktor Kościoła, autor traktatu o muzyce (De musica) pisał, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Rola śpiewu w wychowaniu Przez muzykę (wspólny śpiew religijny) można wyrazić dziękczynienie Bogu (modlitwa dziękczynna), uwielbienie Boga (modlitwa uwielbiająca, chwaląca, sławiąca, np. na Wielkanoc), prośbę (modlitwa prośby, prosząca) oraz przepraszająca Boga za popełnione zło (modlitwa pokutna, ekspiacyjna, np. w Wielkim Poście). Te cztery główne rodzaje pieśni są obecne w repertuarze scholi w Kościele Rzymskokatolickim. Nie wyczerpuje to wszystkich możliwych klasyfikacji pieśni kościelnych, w tym pieśni oazowych śpiewanych przez scholę. Po kilkudziesięciu latach rozwoju ruchu oazowego, tam gdzie istnieje Ruch Światło-Życie, funkcjonuje z reguły także i diakonia muzyczna. Wszędzie bowiem można znaleźć grupę uzdolnionej muzycznie młodzieży, która chce zrobić coś więcej i, która aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym. Oaza stanowi elitę młodzieży w każdej parafii, to ludzie prawidłowo ukształtowani religijnie i moralnie, znający kulturę chrześcijańską i pragnący ją kultywować, rozwijać, podtrzymywać lokalnie w postaci ubogacania mszy św. oraz licznych nabożeństw paraliturgicznych swoim pięknym śpiewem. Należy Schola parafii p.w. M.B. Różańcowej na os. Piaski Nowe śpiewająca musical o św. Franciszku i św. Klarze pt. Chodźcie tutaj wszyscy, Aula bł. Jana Pawła II, październik 2012 r. Premiera musicalu (Diakonia Teatralna w strojach zakonnych) ze wszech miar popierać rozwój scholi w parafiach ponieważ pozytywnie aktywizują, skupiają młodzież wokół dobrej sztuki, tj. śpiewu chóralnego, nie tylko wspólnego, ale i wspólnotowego, tj. tworzącego wspólnotę wartości skupioną wokół Osoby Boga, Jezusa Chrystusa, aniołów, proroków, świętych. Przy okazji wspólnego śpiewania młodzież nabywa umiejętności społecznych, uczy się działać w zespole, ćwiczy na próbach samodyscyplinę, wytrwałość, wyrabia w sobie pracowitość, skuteczność, dążność do osiągania wyznaczonego sobie celu jakim jest dokonały śpiew w trakcie liturgii mszy św. lub paraliturgii (np. podczas specjalnych nabożeństw Drogi Krzyżowej, majowych nabożeństw maryjnych, procesji Bożego Ciała, nabożeństw różańcowych, rorat itd.). Dzięki scholi, w szkole oazowej kształtują się u młodzieży tzw. kompetencje społeczne, bardzo pożądane w życiu społecznym i publicznym. Skromne początki Dzieje nowopiaszczańskiej scholi są niezwykle bogate, choć dotąd niezapisane. Parafia formalnie powstała w 1988 r. Jednak oaza na naszym osiedlu ma dłuższe dzieje, sięgające 1983 r., kiedy to mieszkańcy osiedla Piaski Nowe formalnie przynależeli do parafii w Piaskach Wielkich (czasem dla odróżnienia zwanych potocznie Piaskami starymi ). Po erygowaniu parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej oaza nowopiaszczańska, funkcjonująca dotąd na Piaskach starych (w tym także schola) przeszła do nowej parafii. Diakonia muzyczna była początkowo kierowana przez Adama Berskiego, któremu pomagała jego żona Joanna, dysponująca bardzo bogatą skalą głosu. Państwo Berscy mieli doświadczenie muzyczne nabyte u Ojców Dominikanów (uczestniczyli m.in. w 1990 r. w słynnych nagraniach pieśni wielkopostnych Scholi Dominikanów na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, czyli tzw. Triduum Paschalne oraz na Niedzielę Wielkanocną). Przenieśli tamtejszy repertuar do naszej parafii i stanowi on do dziś żelazną pozycję w programie (m.in. słynna pieśń Oto są baranki młode ). Adama Berskiego (katechetę) wspomagał następnie Mirosław Czwartek. Później scholę prowadził Jacek Misina, Izabela Czyżyńska, Katarzyna Wachcińska. Od jesieni ub. roku opiekunem scholi jest ks. Wojciech Nitka. Liczne grono Na przestrzeni lat scholę tworzyli bardzo różni oazowicze. Przez jej szeregi przewinęło się około stu osób. To moje szacunki, bo nikt dotąd nie prowadził imiennego wykazu śpiewaków. Nawet trzy kroniki oazowe z lat milczą na temat składów osobowych diakonii muzycznej. Obecnie schola nowopiaszczańska liczy około dwudziestu osób. Są wśród nich absolwenci studiów wyższych, studenci i uczniowie szkół średnich, a nawet gimnazjaliści. Przy okazji wielkich uroczystości skład scholi powiększa się okresowo, dochodzą śpiewacy (śpiewaczki), którzy (które) już na co dzień nie śpiewają w diakonii muzycznej, np. Aleksandra Bałucka- Grimaldi dysponująca bardzo ciekawym, wyrazistym głosem. Młoda artystka Justyna Galica, która od kilku lat śpiewa i gra na flecie w scholii, to nie jedyna instrumentalistka w zespole. Oprócz niej jest jeszcze m.in. Katarzyna Wachcińska, która gra na gitarze Do akompaniamentu używa się też bębna (małego tam-tamu), czasem skrzypiec, oraz przeróżnych instrumentów perkusyjnych według potrzeby. Młodzi śpiewacy mówią o sobie: w Diakonii posługujemy nie dla sławy. Grają i śpiewają pięknie Panu Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek, bezinteresownie, w każdą niedzielę na mszy św. (tzw. oazowej ) o godzinie (z wyjątkiem wakacji). Tekst i zdjęcie Marek Mariusz Tytko

10 10 Majówka w Krakowiaku Maj sprzyja piknikom, biwakowaniu wiak wykorzystał ten czas bardzo aktywnie. i innym formom spędzania wolnego czasu, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Krako- Uczestniczył w wielu wydarzeniach łączących w sobie zarówno aspekt wychowawczy, jak również zabawowy. KURIER DZIELNICY XI Nr 4, Czerwiec 2014 Na początku miesiąca z Królewskiego Turnieju Tańców Polskich w Wilanowie dwie nasze pary turniejowe przywiozły nagrody za II i III miejsce. Julia Pater i Mikołaj Szafraniec zajęli II lokatę w kategorii IIB, a Aleksandra Gruszka i Jerzy Seweryn III miejsce w kategorii IVA. Kolejnym trofeum, jakie zdobył nasz Zespół, było drugie miejsce w kategorii dziecięce zespoły taneczne podczas VI Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi. W połowie miesiąca w siedzibie Zespołu odbył się XIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Mamo, Tato, ja śpiewam dla Ciebie. Podczas koncertu laureatów można było zobaczyć i usłyszeć tegorocznych zwycięzców. Prezentowany repertuar był dedykowany wszystkim rodzicom i opiekunom. Kolejną okazją dla Krakowiaka do tego, by w uroczysty sposób złożyć życzenia mamom, był występ w Szkole Podstawowej nr 27. W tym roku przypada 650-lecie lokacji Woli Duchackiej. Nie mogło nas zabraknąć na wydarzeniu poświęconemu temu jubileuszowi. Koncert był wielkim świętem sprzyjającym integracji ze środowiskiem lokalnym. W maju wystąpiliśmy też w Szkole Podstawowej nr 162 podczas Pikniku Rodzinnego i Festynu Zdrowia. Czas majówek zakończyliśmy Bajkowym Piknikiem Krowoderskim w Parku im. Henryka Jordana. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Atmosfera była bowiem iście bajkowa. Sprzyjały jej gry i zabawy językowe, sportowe, plastyczne, a także taneczne; występy zespołów dziecięcych; przejażdżki konne i wiele innych atrakcji. Czerwiec zapowiada się równie intensywnie dla MLZPiT Krakowiak. Zapraszamy do śledzenia szczegółów na naszej stronie Małgorzata Pałka Zdjęcia z archiwum Zespołu

11 Nr 4, Czerwiec 2014 KURIER DZIELNICY XI 11 Lato w szkole LATO czeka... Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego zaprasza od 30 czerwca do 25 lipca, od godz do 16.00, na zajęcia w ramach akcji Lato w szkole, tym razem pod hasłem Wędrówki żaka po grodzie Kraka. W programie m.in. zajęcia integracyjne, plastyczne, teatralne, sportowe, w tym zajęcia na basenach oraz wycieczki. Kontynuacją akcji będą zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Ikar przy ul Bujaka 15, od 28 VII do 14 VIII, w godz , od 18 VIII do 29 VIII, w godz KLUB KULTURY PIASKOWNICA zaprasza na Zielone Lato z Piaskownicą od 30 czerwca do 25 lipca 2014 w godz. 10:00-14:00 dzieci klas I - VI szkoły podstawowej w programie: Warsztaty edukacyjne plastyczne, eko-sztuki, taneczne, teatralne Zajęcia sportowe warsztaty Capoeira, zajęcia na basenie, gry zespołowe na boisku Orlik, zajęcia sprawnościowe w Laser Parku Wycieczki po Krakowie Edukacja i rozrywka, dużo ruchu na świeżym powietrzu szlakiem lokalnego dziedzictwa kulturowego Kopiec Krakusa i kamieniołom Liban, Fort Rajsko, piracki rejs statkiem po Wiśle, Muzeum Przyrodnicze oraz inne ciekawe miejsca Wycieczki poza Kraków gospodarstwo agroturystyczne, Wioska Indiańska, Magiczny Domek, Kopalnia Soli w Bochni Ponadto codziennie gry i zabawy świetlicowe, konkursy, filmy i wiele innych atrakcji. Udział w akcji Lato z Piaskownicą jest bezpłatny, z wyłączeniem wycieczek oraz wyjść na basen, do kin, muzeów. Szczegółowe informacje na stronie: Zapisy w biurze Klubu Kultury Piaskownica, ul. Łużycka 55 lub telefonicznie , albo pocztą elektroniczną Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie! r. w godz. 9.oo - 15.oo zapraszamy dzieci w wieku 7 12 lat na wakacyjne zajêcia W programie: wyjazdy na basen wyjœcia do muzeów pikniki w filii MDK zajêcia warsztatowe (taneczne, muzyczne, plastyczne) Cena tygodniowego karnetu na zajêcia wynosi 30,00 z³ Uczestnicy powinni posiadaæ w³asne bilety MPK do przejazdów w czasie wycieczek po Krakowie. Zapisy przyjmujemy od r. Szczegó³owe informacje tel.: wew. 22 M³odzie owy Dom Kultury Kraków, ul. Beskidzka 30 tel , Wakacje na basenie Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Kurdwanów Nowy przygotował ofertę bezpłatnych wejść w ramach zajęć Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku między 30 czerwca a 11 lipca w godzinach Początek zapisów, które będą prowadzone w godzinach , 23 czerwca pod numerem telefonu OSR przygotował też promocyjną cenę biletu na pływalnię dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (do 20 lat) - 5,00 zł/godz. (za okazaniem legitymacji szkolnej). Oferta ważna od poniedziałku do piątku, od 30 czerwca do 10 sierpnia. W Ośrodku prowadzone również będą zajęcia taneczne przez Szkołę Tańca StatTDance, która zaprasza na wakacyjne kursy tańca dla dzieci i młodzieży. Koszt 1 godz. zajęć - 5,00 zł. Zajęcia kształtują właściwą postawę, poprawiają stan kręgosłupa i systemu oddechowego, zaspakajają naturalną potrzebę ruchu, uczą kroków i technik tanecznych, wyrabiają poczucie rytmu. Zapisy już trwają pod numerem telefonu Współpracująca z Ośrodkiem firma Nutao w trakcie wakacji zaprasza dzieci w podróż w świat muzyki wschodu. Zabawa z misami i Gongiem Tybetańskim idealnie nadaje się jako forma zajęć relaksacyjnych i edukacyjnych. Instrumenty swym niezwykłym brzmieniem i wibracją wprowadzają do zabawy elementy radości, śmiechu i tajemniczości. Przy okazji uczą koncentracji, skupienia, współpracy w grupie a także wrażliwości na dźwięk i muzykę. Cena za 45-minutowe zajęcia - 5,00 zł. Zapisy już trwają pod numerem telefonu

12 12 KURIER DZIELNICY XI Nr 4, Czerwiec 2014 Ahoj przygodo!!! Wiele miesięcy musiałem czekać na to, aby móc się z Wami tak przywitać. Nadszedł długo oczekiwany miesiąc, którego nazwa jest tak słodka, jak najsłodsza truskawka, tak ciepła, jak kolor dojrzałej czereśni i tak milutka, jak wakacyjne leniuchowanie Dla mnie czerwiec jest wspaniały. W czerwcu są truskawki, Dzień Dziecka i zaczynają się wakacje. Koniec z porannym wstawaniem, jedzeniem śniadanka w pośpiechu, koniec raz na zawsze. No, prawie na zawsze, bo to na zawsze potrwa dwa miesiące. Będzie to wyjątkowy czas. A wiecie dlaczego? W wakacje pojadę do mojej babci i mojego dziadka. Oni mieszkają na wsi. Mam tam kilku kolegów, z którymi całymi dniami biegam po polach i szukam zaginionego skarbu. Babcia piecze pyszne bułeczki i przygotowuje smaczne obiadki. Mmmm, na przykład pierogi z jagodami, ale pod warunkiem, że je wcześniej nazbieramy z dziadkiem w lesie. Dziadek robi dla nas łuki i proce i zabiera nas nad staw na ryby. Tak, właśnie za to kocham czerwiec. W szkole obowiązków coraz mniej, a w głowie prawdziwa burza pomysłów. Dziadek obiecał mi, że w te wakacje zawiesimy hamak. Będę mógł w upalne dni wylegiwać się w cieniu drzew. To będzie cudowny czas. Moje plany na wakacje zapisuję na liście WAKACJE PEŁNE NIESPODZIANEK. Oczywiście na mojej liście nie mogło zabraknąć książek. Dostałem od mamusi (z okazji Dnia Dziecka) kolejną część Nudzimisiów, której jeszcze nie czytałem, ale serdecznie Wam ją polecam Nudzimisie na wakacjach... to trzeba przeczytać! A tatuś wręczył mi książkę o kolejnych przygodach Kogutka Ziutka i zaproszenie do Warszawy. Chyba domyślacie się gdzie tym razem wybrał się nasz mały kogucik? Polecam książkę Kogutek Ziutek w Warszawie wszystkim miłośnikom przygód niesfornego kogucika oraz tym, którzy wybierają się do naszej Stolicy w wakacje. Kto wie, może się tam spotkamy? W piątek wracając do domu w tramwaju usiadłem obok starszej pani. Przyglądałem się jej z zainteresowaniem, a mama szepnęła mi do ucha, że to nie ładnie. Na te cichutko wypowiedziane przez moją mamę słowa, Pani puściła do mnie oczko. Jeszcze chwilę niepewnie się jej przyglądałem, aż zdobyłem się na odwagę i powiedziałem jak mam na imię, gdzie jadę i jakie mam plany na wakacje, bo to teraz dla mnie gorący temat. Okazało się, że Pani ma na imię Łucja i jako mała dziewczynka mieszkała w Warszawie. Przyznam się wam, że Pani Łucja była jak zaczarowana. Podróż tramwajem minęła mi bardzo szybko. Na pożegnanie Pani Łucja poprosiła mnie, żebym odnalazł jej ulubione miejsce i złożył w nim kwiaty. Nie zdążyłem zapytać co to za miejsce, ale na siedzeniu obok mnie znalazłem, pięknie zdobioną, książkę pt.: Mały Chopin Michała Rusinka. Teraz już wiecie co to za miejsce..? Ahoj przygodo! Wasz Kurier Mały

DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka

DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867 Po przeczytaniu, przekaż dalej www.dzielnica11.krakow.pl Nr 2 (58), Rok VIII Kwiecień 2014 Egz. bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Podgórskie jubileusze

Podgórskie jubileusze DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867 Po przeczytaniu, przekaż dalej www.dzielnica11.krakow.pl Nr 8 (64), Rok VIII Listopad-Grudzień 2014 Wyjątkowe

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE:

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (207) 2 Poznań luty 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ Szkoła z pasją w Mosinie str. 13. W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Czas nauki, czas wakacji...

Czas nauki, czas wakacji... www.michalowice.pl Egzemplarz bezpłatny Nr 3/2007 Czas nauki, czas wakacji... Dni Michałowic Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wypadli bardzo dobrze w

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową

Bardziej szczegółowo

WYBRALIŚMY NOWĄ RADĘ. Wesołych Świąt Wielkanocnych Ż yczy Rada Dzielnicy XII. W numerze:

WYBRALIŚMY NOWĄ RADĘ. Wesołych Świąt Wielkanocnych Ż yczy Rada Dzielnicy XII. W numerze: ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XVI, nr 1 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA ZŁOCIEŃ W numerze: Od

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 70/ Kwiecień 2015 MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPO- WODZIOWEGO WISŁY - STR. 3 - SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS - STR. 7 - NOWY ROZKŁAD LOTÓW LATO 2015 - STR.

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 7(124) Lipiec / Sierpień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Jasienica Rosielna.

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 7(124) Lipiec / Sierpień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420. Domaradz. Jasienica Rosielna. BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 7(124) Lipiec / Sierpień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia fot. R. Samiec Powiat Brzozowski Lipiec/Sierpień.:.

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228)

PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228) PISMO SAMORZĄDOWE Czerwiec 2012 nr 6 (228) Fot. Katarzyna Marcinkiewicz Jest już nowy skwer i zdrój! Będzie nowe rondo Polna/Piłsudskiego! Laureaci konkursu na 50-lecie miasta otrzymali bilety na Euro

Bardziej szczegółowo