Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska 5/5; Warszawa, NIP: , zwana dalej Organizatorem. 2. Akcja Metamorfozy Weekend Piękna, składać się będzie z 3 etapów: Wirtualnego castingu, Spotkania Finałowego, konkursu na Najciekawszą Metamorfozę. 3. Akcja odbędzie się w następujących terminach: a. Wirtualny casting od 18 sierpnia 2015r. do godziny 18:00, 20 sierpnia 2015 roku, b. Spotkanie finałowe w godzinach 12:00-18:00, sierpnia 2015 roku, c. Konkurs na Najciekawszą Metamorfozę od godziny 12:00, 24 sierpnia do godziny 12:00, 28 sierpnia. 4. Akcja przeprowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, Kraków. 5. Regulamin akcji zwany dalej Regulaminem jest wiążący dla Organizatora, Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników. 6. W drodze Wirtualnego Castingu zostaną wyłonieni uczestnicy Spotkania Finałowego, podczas którego przejdą oni metamorfozę pod okiem stylistki Eweliny Rydzyńskiej oraz zespołu fryzjerów i wizażystów. Zdjęcia z przemian zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Galerii Kazimierz. W drodze konkursu wyłoniona zostanie zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci vouchera na zakupy w Galerii Kazimierz. Najciekawsza Metamorfoza a 7. Treść Regulaminu jest dostępna w serwisie społecznościowym Facebook i na stronie internetowej Centrum Handlowego Galeria Kazimierz. Podczas Spotkania Finałowego roku u Organizatora. 8. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 9. Dane osobowe Uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 10. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych jest PP1 Sp. z o.o. Sp.K. 1

2 II. UCZESTNICY 1. Warunkiem udziału w Akcji jest zgłoszenie się do Wirtualnego castingu poprzez nadesłanie w dniach r. zgłoszenia zawierającego: zdjęcie sylwetki, opis wymiarów, dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres ). 2. Udział w akcji jest całkowicie dobrowolny. 3. W akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 4. Zgłoszenie się do akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. 5. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Centrum Handlowego Galeria Kazimierz oraz osoby współpracujące przy realizacji akcji. 6. Prawo udziału w akcji przysługuje jedynie osobom spełniającym warunki określone regulaminem. 7. Uczestnicy zgłaszający się do akcji wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku opatrzonego (imieniem i nazwiskiem) we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, na stronie internetowej Centrum Handlowego Galeria Kazimierz oraz profilu społecznościowym na Fecebooku, bez ograniczenia co do czasu i terytorium oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. 8. Uczestnictwa w akcji jak i praw oraz obowiązków z nimi związanych w tym także prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na inne osoby. III. PRAWA ORGANIZATORA 1. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników podających fikcyjne dane, którzy działają sprzecznie z dobrymi obyczajami lub interesami Organizatora oraz Centrum Handlowego Galeria Kazimierz. Decyzja Organizatora jest w tym przedmiocie ostateczna. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne w szczególności związane z dostawcą usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na przesyłanie zgłoszeń. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat wymienionych w regulaminie, skrócenia czasu trwania poszczególnych etapów, anulowania bądź przerwania akcji bez podania przyczyny oraz zmian w regulaminie w czasie jej trwania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za wyjątkiem tych form określonych w regulaminie. 2

3 IV. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA CASTINGU I WARUNKI UCZESTNICTWA Aby wziąć udział w castingu należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: 1. W dniach od do do godziny 18:00 włącznie zgłosić swój udział poprzez przesłanie owego zgłoszenia zawierającego: - minimum jedno zdjęcie (maksymalnie 3) całej sylwetki osoby zgłaszającej się - opis kształtu sylwetki z wymiarami (biust, talia, biodra, wzrost) - dane kontaktowe ( imię, nazwisko, numer telefonu, adres ) 2. Zdjęcie musi być wykonane w dobrej jakości o wadze nie przekraczającej 3 MB. 3. Jeśli zgłoszenie będzie niekompletne lub zdjęcie będzie miało znamiona i cechy obróbki fotomontażowej osoba zgłaszająca się zostanie zdyskwalifikowana. 4. Zgłoszenia wysłane po określonej regulaminem dacie uważa się za nieważne. 5. Uczestnik oświadcza, że w chwili przesłania zgłoszenia udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanego zdjęcia bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: wystawianie, wyświetlanie, w materiałach reklamowych, na stronie internetowej i profilu społecznościowym na Facebooku Organizatora. 6. Uczestnicy zgłaszający się do castingu deklarują, iż w przypadku zakwalifikowania ich kandydatury, wezmą oni udział w Spotkaniu Finałowym organizowanym sierpnia (sobota-niedziela) 2015 roku, w godzinach 12:00-18:00, na terenie Centrum Handlowego Galeria Kazimierz (przy ulicy Podgórskiej 34, w Krakowie), podczas którego przejdą metamorfozę pod okiem stylistki Eweliny Rydzyńskiej, sztabu wizażystów i fryzjerów. Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na udział w konkursie na Najciekawszą Metamorfozę. 7. Wyboru uczestników, którzy wezmą udział w Spotkaniu Finałowym dokona trzyosobowa komisja w skład której wejdą: przedstawiciel organizatora, przedstawiciel Centrum Handlowego Galeria Kazimierz, stylistka - Ewelina Rydzyńska. 8. Wyłonieni uczestnicy zostaną poinformowani o wytypowaniu ich kandydatur do udziału w Spotkaniu Finałowym oraz dniu i godzinie przybycia, drogą ową i telefonicznie po zakończeniu castingu. Najpóźniej do godziny 12:00, 21 sierpnia 2015 roku. V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI FINAŁOWEJ 1. Wyłonieni w drodze castingu uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w Spotkaniu Finałowym, które odbędzie się sierpnia w godzinach 12:00-18:00 na terenie Galerii Kazimierz (ul. Podgórska 34, Kraków). 3

4 2. Uczestnicy winni stawić się w Centrum Handlowym Galeria Kazimierz na 30 minut przed wyznaczoną godziną. 3. Każdemu uczestnikowi Spotkania Finałowego zostanie wykonane zdjęcie PRZED i PO metamorfozie. 4. Po zakończonym Spotkaniu Finałowym wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Galerii Kazimierz. Najpóźniej do godziny 12:00, 24 sierpnia 2015 roku. VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ METAMORFOZĘ 1. Istotą konkurs jest wyłonienie przez internautów Najciekawszej Metamorfozy poprzez oddawanie głosów w dedykowanej aplikacji konkursowej na profili społecznościowym Galerii Kazimierz, w której opublikowane zostaną zdjęcia uczestników. 2. W konkursie udział biorą wszyscy uczestnicy, którzy zostali wytypowani do Spotkania Finałowego w drodze Wirtualnego Castingu i przeszli w dniach roku metamorfozę. 3. Głosy w aplikacji będzie można oddawać od godziny 12:00, 24 sierpnia do godziny 12:00, 28 sierpnia 2015 roku. 4. Wejść do aplikacji i głosować na Uczestników może każdy użytkownik serwisu Facebook.com posiadający zweryfikowane konto w serwisie Facebook.com. 5. Uczestnik może udostępnić dodane do aplikacji konkursowej zdjęcie na swojej tablicy w serwisie Facebook i zachęcać do głosowania swoich znajomych. 6. Warunkiem zagłosowania na zdjęcie Uczestnika jest wejście w aplikację i zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia Konkursu, oraz opcjonalnie w celach marketingowych. 7. Każdy użytkownik Aplikacji może każdego dnia oddać maksymalnie jeden głos na zdjęcia Uczestników Konkursu. 8. Na podstawie liczby uzyskanych głosów wyłoniony będzie zwyciezca. 9. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub pozbawienia Laureata przyznanej Nagrody w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności: a) gdy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook w celu udziału w Konkursie; 4

5 b) gdy profil Uczestnika, który został wykorzystany w celu udziału w Konkursie jest nieprawdziwy (podane dane osobowe są inne niż faktyczne); c) w przypadku, gdy Uczestnik lub użytkownik aplikacji działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook d) gdy Uczestnik lub użytkownik aplikacji, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań Konkursu; e) gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane niezbędne do wydania Nagrody; f) gdy Uczestnik zamieszcza wypowiedzi wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Gdynia, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne. 10. W miarę technicznych możliwości Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z Konkursu. 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Centrum Handlowego Galeria Kazimierz 29 sierpnia 2015 roku o godzinie 12: Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie oraz owo. VII. NAGRODY 1. Nagrodą dla uczestników akcji jest darmowa metamorfoza przygotowana podczas Spotkania Finałowego sierpnia 2015r. 2. Dla zwycięzcy konkursu na Najciekawszą Metamorfozę jest voucher na zakupy o wartości zł. 3. Voucher będzie można zrealizować w ciągu 14 dni od daty przekazania go zwycięzcy. 4. Uczestnik, który wygrał nagrodę tj. Voucher na zakupy - otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. 5. Zgodnie z ustawą z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej nagrody w wysokości 10 % wartości wygranej. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust 2 powyżej w wysokości 11,11% wartości elementu rzeczowego nagrody głównej nie zostanie w związku z tym Uczestnikowi wydana, ale zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych, na co Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej. 5

6 6. Nagroda zostanie wydana za poświadczeniem odbioru, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego po potrąceniu części gotówkowej przeznaczonej na należny podatek dochodowy od wygranej. 7. Odbioru nagrody będzie można dokonać w Biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Galeria Kazimierz w ciągu 7 dni roboczych od daty poinformowania o wygranej, w godzinach pracy biura. VII. REKLAMACJE 1. Reklamacje mogą być zgłaszane maksymalnie 7 dni po zakończeniu akcji tj. do roku. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 2. Uczestnikom Akcji oprócz nieodpłatnej metamorfozy i przekazanej zwycięzcy konkursu nagrody głównej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 4. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu castingu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełniania warunków w Regulaminu w czasie trwania Akcji. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji bez podania przyczyn. 7. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Akcji rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. 6

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo