SERIA MUZEOLOGIA. Dorota Folga-Januszewska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERIA MUZEOLOGIA. Dorota Folga-Januszewska"

Transkrypt

1 SERIA MUZEOLOGIA Dorota Folga-Januszewska Już w wieku XVI termin muzeologia stosowany był do określania metod tworzenia kolekcji w sposób świadomy i oparty na ówczesnych zasadach nauki. Pojęcie to stosował np. Samuel Quiccheberg ( ), doradca księcia Albrechta V w Monachium. W traktacie pochodzącym z 1565 r.: Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi 1 autor ten jako muzeologię opisuje wiedzę i umiejętność, które umożliwiają profesjonalne tworzenie kolekcji. Od początku XVIII w. pojęcie muzeologia stosowane bywa coraz częściej wymiennie z pojęciem muzeografia. Od chwili wydania w 1717 r. w Lipsku przez Caspara Friedricha Einckela 2 obszernego dzieła pod tytułem Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum, oder Raritäten-Kammern Muzeografia, czyli wprowadzenie do właściwych zasad i użytecznego urządzenia muzeum, bądź też Gabinetu Cennych Obiektów 3, możemy przyjąć, iż nauka o urządzeniu muzeum staje się częścią zachodnioeuropejskiej humanistyki. W wieku XIX muzeologia jest już poważną nauką, traktowaną szeroko, często obejmującą obszar historii, sztuki, archeologii, nauk przyrodniczych. Georg Rathgeber traktuje ją jako praktykę połączoną z wiedzą, które wspólnie wykorzystywane umożliwiają znawcy rozpoznanie dzieł sztuki, ich opisanie i udokumentowanie. W Aufbau der niederländischen Kunstgeschichte und Museologie 4 (Konstrukcja niderlandzkiej historii sztuki i muzeologii) w 1839 r. pisze, że muzeologia to porządek, zgodnie z którym dzieła sztuki powinny być zachowywane i opisywane w katalogach 5. Opublikowane przez Rathgebera katalogi zbiorów w Gotha stanowią jeden z pierwszych przykładów profesjonalnych publikacji muzeologicznych w XIX wieku 6. Intensywnemu rozwojowi muzealnictwa w XIX w. towarzyszyło systematyczne wykształcanie się wiedzy i nauk, które miały wspomagać działalność muzeów. W językach europejskich pojawiało się coraz więcej specjalistycznych terminów i pojęć opisujących metody postępowania z obiektami w kolekcjach, wyraźna była także (równoległa do rozwoju nauk akademickich) specjalizacja na muzea kultury, przyrody i techniki 7. Ostatnia ćwierć XIX w. to epoka czasopism muzeologicznych. Od 1878 r. wychodził Zeitschrift fur allgemeine Museologie und verwandte Wissenschaften, w roku 1882 zaczął się ukazywać w Dreźnie Zeitschrift fur 1. Strona tytułowa traktatu: Caspar Friedrich Einckel, Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum, oder Raritäten-Kammern / Muzeografia, czyli wprowadzenie do właściwych zasad i użytecznego urządzenia muzeum, bądź też Gabinetu Cennych Obiektów, Leipzig Title page of the treatise: Caspar Friedrich Einckel, Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Museorum, oder Raritäten-Kammern / Muzeografia, czyli wprowadzenie do właściwych zasad i użytecznego urządzenia muzeum, bądź też Gabinetu Cennych Obiektów, Leipzig

2 2. Tom 1 serii Muzeologia: Ekonomia muzeum, Kraków Vol. 1 in the Muzeologia series: Ekonomia muzeum, Kraków 2011 Museologie und Antiquitatenkunde, od 1908 r. wydawany jako Zeitschrift fur Museologie. W fazie empiryczno-opisowej rozwoju muzeologii, jak nazywa okres przed 1934 r. Ivo Maroevič 8, ruch na rzecz rozwoju muzeologii był powszechny, wydawano kilkadziesiąt tytułów periodyków poświęconych naukom stosowanym w muzeach. Przełomem stała się Międzynarodowa Konferencja Muzeów w Madrycie w 1934 r., od której datuje się zorganizowany ruch na rzecz uporządkowanej wiedzy muzeologicznej i powojenny rezultat tego ruchu powołanie w 1946 r. Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM UNESCO, a następnie w 1976 r. Międzynarodowego Komitetu Muzeologicznego (ICOFOM). Warto pamiętać o spotkaniu ICOFOM, które w 1978 r. odbyło się w Polsce (w Warszawie, Nieborowie i Toruniu), podpisano wówczas w Nieborowie tzw. Warszawską proklamację muzeologii, głoszącą, iż Instytuty muzeologii i gabinety muzeologiczne powinny powstać we wszystkich krajach. Międzynarodowe centrum muzeologiczne powinno zaś ułatwiać wymianę idei oraz rezultatów badań 9. Raport ze spotkania ICOFOM w Polsce wyznacza kolejną cezurę w rozwoju muzeologii, wkrótce potem rozpoczęła się era nowej muzeologii tytułowego pojęcia książki Petera Vergo 10, zainicjowana działalnością zarejestrowanego w 1980 r. francusko-kanadyjskiego stowarzyszenia pod nazwą La Nouvelle Muséologie. Na początku lat 80. XX w. zmiana podejścia do muzeów i nauki o nich była już bardzo wyraźna. Rozwijane od XVI do poł. XX w. tzw. muzeum wewnętrzne opisywane i kodyfikowane licznymi procedurami, procesami inwentaryzacyjnymi, konserwacją, zasadami magazynowania i pokazywania dziedzictwa natury i kultury, zyskało kolejny wymiar instytucji społecznej zobowiązanej do działania na rzecz społeczności lokalnych, osób specjalnej troski, rozwoju turystyki i rynku przemysłów kulturowych. Nowa muzeologia nałożyła na muzeum otwarte obowiązki charakterystyczne dla centrum życia kulturalnego, wymiany myśli, edukacji, miejsca publicznego, w którego ofercie jest przede wszystkim właściwie rozumiana rozrywka i dająca przyjemność edukacja. Lata 90. XX w. i okres po roku 2000 były na całym świecie kolejnym okresem ekspansji muzeów korzystających z osiągnięć technik budowlanych i nowych koncepcji architektonicznych (w tym architektury ekologicznej). Nowa muzeologia postawiła przed muzeami inne wymagania, ale wskazywała także, jak zdobyć nową publiczność. Studia nad kontekstem 11, wprowadzenie nowych technologii komunikacyjnych, rola muzeum jako mediatora między kulturami i tradycjami stały się najczęściej cytowanymi hasłami współczesnej muzeologii. Polska tradycja muzeologiczna jest bardzo bogata i sięga końca XVIII w., nie miejsce tu jednak na jej podsumowanie, zwierciadłem tendencji i zdarzeń w polskich muzeach było i jest założone przed półwiekiem Muzealnictwo, na łamach którego odnaleźć można wiele cennych tekstów poświęconych temu zagadnieniu. Po 1945 r. podejmowane też były w Polsce wielokrotne próby stworzenia uzupełniających studiów podyplomowych, które w różnych ośrodkach uniwersyteckich 12 stanowiły odpowiedź na zapotrzebowanie na kształcenie specjalistyczne. W 2011 r. uruchomione zostały na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie regularne studia muzeologiczne I i II stopnia oraz specjalności w zakresie studiów doktoranckich 13 ze specjalizacją muzealną. Zainicjowanie nowej serii publikacji pod nazwą MUZEOLOGIA było więc odpowiedzią na zapotrzebowanie na książki i podręczniki potrzebne w procesie kształcenia, ale także rezultatem powołania w latach przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego programu pn. Akademia Zarządzania Muzeum, realizowanego w 2011 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie. Redaktorami serii zostali: Paweł Jaskanis dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Tomasz Makowski dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, Stanisław Waltoś dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pisząca te słowa. Seria TAiWPN UNIVERSITAS prezentuje interdyscyplinarne studia z zakresu muzeologii, rozumianej szeroko jako nauka o współczesnych muzeach, ich filozofii, etyce, misji, metodach działań, praktyce, zadaniach, wykorzystywanych technologiach. Wydawnictwem prowadzącym jest krakowskie Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, współpracujące z Muzeum Pałacem w Wilanowie i Akademią Zarządzania Muzeum, Polskim Komitetem Narodowym ICOM oraz Instytutem Muzeologii UKSW. Serię zainaugurował tom pierwszy, który ukazał się w końcu 2011 r., pt. Ekonomia muzeum rezultat polsko-brytyjskiej konferencji, która w listopadzie 2010 r. odbyła się na UKSW w Warszawie oraz w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Książka ukazała się jako zbiór artykułów z ilustracjami, uzupełniona żywym zapisem dźwiękowym (płyta DVD) całej konferencji i dyskusji. Wybitni specjaliści reprezentujący polskie muzea, a zarazem jedni z najprężniej działających w obszarze nowej muzeologii eksperci brytyjscy przedstawili, 213

3 3. Tom 2 serii Muzeologia: Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Kraków Vol. 2 in the Muzeologia series: Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Kraków 2012 w jaki sposób można obserwować procesy zachodzące wewnątrz instytucji muzealnej, jak należy rzutować je na otoczenie muzeum, tworzyć nowe więzi, budować programy. Obszerną relację Donalda Hyslopa, który przez dziesięć lat prowadził projekt przekształcenia niefunkcjonującej już elektrowni londyńskiej na wybrzeżu Bankside w jedno z najbardziej zaangażowanych społecznie muzeów Tate Modern w Londynie instytucję kultury, która zmieniała życie otaczającej jej dzielnicy, można uznać za najważniejszy punkt dyskusji nad ekonomią muzeum. W 2012 r. ukazały się dwie kolejne pozycje. Tom drugi serii Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Fredy Matassy w tłumaczeniu Soni Jaszczyńskiej, pod redakcją piszącej te słowa, wart jest uwagi nie tylko z powodu niezwykłej pozycji autorki w europejskiej muzeologii, ale również ze względu na redakcję terminów prawniczych, dokonaną przez dra Andrzej Drozda, która pozwoliła na przyjęcie w języku polskim terminów muzeologicznych zgodnych z zapisem obowiązujących aktów legislacyjnych, takich jak np. Kodeks Cywilny. Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej potrzebie kształtowania profesjonalnej praktyki w dziedzinie opieki nad obiektami o szczególnym znaczeniu dla kultury i upowszechnieniu związanych z nimi informacji pisze w Przedmowie Freda Matassa. Zdanie to dobrze oddaje cel, dla którego powstał niniejszy podręcznik. Napisany z myślą o wielotysięcznej rzeszy muzeologów przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach europejskich, wprowadza jako podstawowe pojęcia i postulaty odnoszące się do zarządzania muzeum, które w dotychczasowej praktyce uznawane były za wymagania szczególne. Pierwsza dekada XXI w. zapisze się zapewne jako okres z jednej strony biurokratyzacji muzealnych działań, z drugiej jednak rosnącej świadomości, iż każde materialnie trwające dzieło, artefakt, dobro kultury i natury jest unikatowe i warte ochrony. Zarządzanie zbiorami muzeum przypomina pod wieloma względami zarządzanie miastem, strukturą sztucznie utworzoną, ale opartą na wrodzonej ludziom, naturalnej potrzebie porządkowania świata i wiedzy na jego temat. Dlatego tak ważne w tym procesie jest z jednej strony przestrzeganie ustalonych praw i reguł, z drugiej jednak zdrowy rozsądek i wrażliwość, których nie zastąpi żaden przepis. Trzeci tom serii, zatytułowany Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycja działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie , jest publikacją wyników prac grupy ekspertów powołanej przez Komisję Europejską do zaproponowania rozwiązań i przedstawienia zasad postępowania, które umożliwiłyby znacznie szerszą, mniej kosztowną i otwartą na nieznane dotąd zasoby kultury wymianę wystaw i zbiorów między muzeami europejskimi. W książce zawarte zostały nie tylko teksty opisowe i propozycje działań, ale także rezultaty wdrożenia dobrych praktyk: konkretne wzory umów wypożyczenia, zasady ubezpieczenia obiektów muzealnych, procedury związane z raportami bezpieczeństwa i zachowania właściwego klimatu środowiska muzealnego. Historia opisanych działań wiąże się z uczestnictwem strony polskiej w pracach podjętych w czasie prezydencji Holandii, kiedy to Rada Europy przyjęła rezolucję 13839/40, określającą plany działania w zakresie kultury w latach Na mocy tej rezolucji powołano niezależną grupę ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie dokumentu, któremu nadano tytuł: Wypożyczenia w Europie (Lending to Europe) 14. Był to pierwszy w historii muzeów europejskich dokument o charakterze dyrektywy, zalecający praktykę współpracy, uznaną przez ekspertów za najwłaściwszą w kontaktach międzynarodowych w owym czasie, przedstawiony w Brukseli maja 2005 r. ministrom kultury, nauki i edukacji krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy przyjęli go jako zalecany do realizacji w swoich krajach. Zarazem było to pierwsze opracowanie przygotowane na zasadach partnerskich po przyjęciu nowych członków do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Zamieszczony w tomie trzecim dokument Wypożyczenia w Europie 15 obejmuje wiele zagadnień, wskazując, czy też raczej polecając najwłaściwszą drogę postępowania, służącą rozsądnemu, ekonomicznemu i bezpiecznemu udzielaniu sobie wzajemnie przez muzea posiadanych dzieł, oraz podkreśla nowy kierunek tej współpracy otwarcie się na poznanie zasobów muzealnych nowych krajów członkowskich. Publikacja zawiera także nową wersję 214

4 recenzje 4. Tom 3 serii Muzeologia: Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie , Kraków Vol. 3 in the Muzeologia series: Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie , Kraków 2012 i nowe oficjalne tłumaczenie na język polski Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów16 oraz plan działań na rzecz kultury, którego istotnym fragmentem jest udostępnienie i wymiana zbiorów między europejskimi muzeami. Uzupełnieniem są wzory umów wypożyczenia rekomendowanych przez NEMO (Sieć Europejskich Organizacji Muzealnych). W ostatnim kwartale 2012 r. ma się ukazać także tom czwarty serii, pionierska praca dra Mirosława Borusiewicza pt. Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum. W recenzji pracy prof. Sta- nisław Waltoś pisał: Mirosław Borusiewicz śledząc zmiany w sposobie patrzenia na muzeum pisze o wszystkich funkcjach, jakie przypadło muzeum pełnić i jakie, jego zdaniem, będą dominować we względnie przewidywalnej przyszłości. Książka została zatem poświęcona zmieniającemu się obliczu muzeum, traktowanemu holistycznie i dynamicznie, zawsze na tle historycznym i gospodarczym, ale pod określonym kątem. Dzięki temu powstała praca interesująca, napisana z wielkim znawstwem tematu, którą czytelnik odłoży na półkę dopiero po przeczytaniu. 5. Tom 4 serii Muzeologia: Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków Vol. 4 in the Muzeologia series: Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków

5 Następne tomy serii zawierać będą wyniki badań poświęconych szczególnie dzisiaj ważnym aspektom muzeologii, takim jak m.in. funkcja edukacyjna tych instytucji, realizowana różnymi metodami i adresowana do bardzo szerokiego pod względem wieku i poziomu wykształcenia kręgu odbiorców. Tom piąty pod redakcją Elżbiety Grygiel pt. Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, rezultat konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie 4 marca 2011 r., po raz pierwszy chyba w polskiej literaturze odniesie się do badań w zakresie neuropoznawczej psychologii percepcji oraz metodologii mediów stosowanych w procesie edukacji. W 2013 r. planowane są także publikacje obejmujące zagadnienia prawne, historyczne, refleksję nad trendami współczesnej muzeologii, badania socjologiczne nad odwiedzającymi muzea 17. Dalsze studia i publikacja wyników badań dotyczyć mają styku mediologii i muzeologii, badań nad miejscem muzeum w literaturze polskiej, pozycji muzeum w międzynarodowej wymianie kulturalnej, roli muzeów w tworzeniu cyfrowego zasobu kulturowego państwa (poszczególne pozycje por. Tabele 1 3). Jako redaktorzy i inicjatorzy serii mamy nadzieję, że publikacje staną się pomocą w zainicjowanych w 2011 r. studiach muzeologicznych oraz punktem wyjścia do dyskusji nad przyszłością i rozwojem muzeów w następnej dekadzie naszego stulecia w Polsce. Tabela 1. Seria Muzeologia pozycje wydane Tom 1 Tom 2 Tom 3 Ekonomia muzeum. Materiały polsko-brytyjskiej konferencji naukowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie listopada 2010, red. Dorota Folga-Januszewska i Bartłomiej Gutowski, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2011, ISBN Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, tłumaczenie: Sonia Jaszczyńska, red. terminów prawniczych: Andrzej Drozd, red. naukowa: Dorota Folga-Januszewska, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2012, ISBN Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie , red. Dorota Folga-Januszewska, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2012, ISBN Tabela 2. Seria Muzeologia pozycje przygotowane do wydania w 2012 roku Tom 4 Tom 5 Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red. Elżbieta Grygiel Tabela 3. Seria Muzeologia pozycje planowane do wydania w latach Tom 6 Tom 7 Tom 8 Tom 9 Tom 10 Tom 11 Tom 13 Tom 15 Tom 16 Kamil Zeidler, Prawo i muzea Agnieszka Jaskanis, Ewidencjonowanie i zarządzanie zbiorami muzeów polskich po 1996 roku Dorota Folga Januszewska, Muzeum. Fenomeny i problemy Muzea i międzynarodowa polityka kulturalna. Materiały konferencji polsko-rosyjskiej planowanej w listopadzie 2012 roku Małgorzata Wrześniak, Florencja muzeum. Miasto i jego sztuka okiem polskich podróżników Muzeum cyfrowe w domenie publicznej. Koszty publiczne, zyski prywatne? Materiały konferencji planowanej w 2013 roku Muzeum w literaturze polskiej. Antologia, pod red. Doroty Kielak i Ewy Toniak Piotr Górajec, Edukacja muzealna w Polsce kryzys czy szansa rozwoju? Historia i współczesność Bartłomiej Gutowski, Muzeumedia. Muzeum we współczesnej kulturze medialnej Przypisy 1 Por. E.M. Hajos, Samuel Quiccheberg s Inscriptiones vel tituli theatric amplissimi, Biblioteque d Humanisme et Renaissance 1963, nr 25, s Zwanego też Jenquelem, Neickelem lub Neickelio, Neikelius. 3 Reprint dzieła wraz z opracowaniem ukazał się w wydawnictwie Routledge w 1999 r. w serii publikacji: Museums and their Development: The European Tradition , pod redakcją Susan Pearce. 4 Aufbau der niederländischen Kunstgeschichte und Museologie, Niederländische Münzen und Medaillen des herzogl. Museums zu Gotha. Hrsg. Von J. Leitzmann, Weißensee Ibidem. 6 Beschreibung der Herzoglichen Gemälde-Gallerie zu Gotha und vieler im Chinesischen Kabinet, in der Sammlung der Abgüsse von Bildwerken, im Münzkabinet 216

6 Gotha befindlichen Gegenstände: beim Studium der Geschichte der neueren Kunst als Leitfaden anwendbar [Opis książęcej Galerii Malarstwa w Gotha oraz wielu obiektów sztuki chińskiej przechowywanych w Gabinecie, kolekcji odlewów, kolekcji gabinetu numizmatycznego, który służyć ma jako przewodnik do studiów nad sztuką], Gotha Por. hasło: Muséologie, w: Dictionnaire encyclopédique de muséologie, sous la direction d André Desvallées et François Mairesse, Paris 2011, s I. Maroevič, Introduction to Museology European Approach, Műnchen 1998, s ICOFOM Report Poland, 1978, s The New Museology, ed. Peter Vergo, London Por. m.in. syntetyczne opracowanie wielu autorów pod red. Bettiny Messias Carbonell, Museum Studies. An Anthology of Contexts, II wyd. Chichester Por. artykuł wzmiankujący prowadzone w Polsce studia podyplomowe i stacjonarne w zakresie muzealnictwa: D. Folga-Januszewska, A. Rottermund, Studia w zakresie muzeologii i muzealnictwa na wyższych uczelniach w Polsce a światowe standardy nauczania muzeologii, Muzealnictwo 2009, nr 50, s Program studiów opracowany został przez piszącą te słowa oraz dra Bartłomieja Gutowskiego, przy współpracy z Radą Naukowo-Konsultacyjną Instytutu Muzeologii UKSW, w skład której wschodzą m.in. dr Antoni Bartosz, prof. Maciej Geller, Paweł Jaskanis, prof. Jarosław Koral, dr Tomasz Makowski, prof. Jan Przybyłowski, prof. Andrzej Rottermund, prof. Henryk Skorowski, prof. Stanisław Waltoś. 14 Lending to Europe. Recommendation on collection mobility for European museums. A report produced by an independent group of experts set up by Council resolution 13839/04, Rotterdam Część pierwsza (bez załączników i tabel) opublikowana została w jęz. polskim: D. Folga-Januszewska, Lending to Europe. Zasady wypożyczania obiektów i współpracy między muzeami w krajach Unii Europejskiej, Muzealnictwo 2005, nr 46, s Dokonane przez prof. Stanisława Waltosia i opatrzone komentarzem autorskim, będące oficjalnym tłumaczeniem Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów na język polski. Por. także stronę ICOM UNESCO: -standards/code-of-ethics/translations.html maja 2012 r. pracownicy i studenci Instytutu Muzeologii i Instytutu Socjologii UKSW wraz z pracownikami Muzeum Pałacu w Wilanowie przeprowadzili w czasie warszawskiej Nocy Muzeów badania ankietowe poświęcone motywacji uczestnictwa, oczekiwaniom i wrażeniom osób uczestniczących w tym niezwykle popularnym wydarzeniu. THE MUZEOLOGIA SERIES Dorota Folga-Januszewska The inauguration of a new publication series entitled: MUZEOLOGIA is a response to the need for books and textbooks necessary for museum studies courses (the year 2011 witnessed the establishment of a new interdisciplinary course on museum studies at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw /UKSW/). It is also the outcome of the creation by the Minister of Culture and National Heritage of a programme entitled: The Academy of Museum Management ( ), which in 2011 was implemented by the Wilanów Palace Museum. The editors of the series are: Paweł Jaskanis director of the Wilanów Palace Museum, Tomasz Makowski director of the National Library in Warsaw, Stanisław Waltoś director of the Jagiellonian University Museum in Cracow, and the author of this article. The publication was entrusted to the Cracow-based Scientific Papers Authors and Publishers Society (TAiWPN) Universitas, collaborating with the Wilanów Palace Museum, the Academy of Museum Management, the Polish ICOM National Committee and the Institute of Museology at UKSW. The series presents interdisciplinary museum studies widely comprehended as a science dealing with contemporary museums, their philosophy, ethics, mission, methods of activity, praxis, tasks and applied technologies. The three published volumes ( ) are: Ekonomia muzeum. Materiały polsko-brytyjskiej konferencji naukowej. Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Wilanów Palace Museum November 2010, Kraków 2011; 2: Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Kraków 2012 and vol. 3: Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie , Kraków Two successive volumes are being edited and will be available in 2012 vol. 4: Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum and vol. 5: Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym. The next ten titles are presented in table 3. Profesor Dorota Folga-Januszewska, historyk sztuki, muzeolog, krytyk; studia, doktorat i habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim; w l pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora); członek ICOM UNESO (prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM w l i od 2012), AICA, od 2004 członek Niezależnej Grupy Ekspertów ds. Muzeów Rady Europy; autorka ponad 300 publikacji i kurator 50 wystaw, inicjatorka programu interdyscyplinarnych studiów muzeologicznych, uruchomionego i przyjętego przez MNiSW w marcu Profesor UKSW, kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej, od 2011 dyrektor Instytutu Muzeologii. 217

EKONOMIA MUZEUM POLSKO-BRYTYJSKA KONFERENCJA I WARSZTATY DLA MUZEALNIKÓW pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

EKONOMIA MUZEUM POLSKO-BRYTYJSKA KONFERENCJA I WARSZTATY DLA MUZEALNIKÓW pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji i warsztatach. Możliwe są trzy formy udziału: 1. Udział czynny zgłoszenie rejestrowanego głosu w dyskusji (2-3 min.) w czasie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 MUSEUM COLLECTIONS MANAGING MUSEUM MANAGING AND FOUND RAISING BRITISH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo etnograficzne 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Ethnographic museology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy współczesnego muzealnictwa 1 Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HKL-2-103-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Realizacja projektu Kwiecień 2009 - Marzec 2011 Spis treści O MCK 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed

Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Dr Marek Bukowski, Gdańsk GUMed Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Abstract The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields of interests, the collection

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTTS-W_pNadGenUTQCY Wydział

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2014-2015 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój wybrane problemy w edukacji

Zrównoważony rozwój wybrane problemy w edukacji Zrównoważony rozwój wybrane problemy w edukacji Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany. Dorota Folga-Januszewska ICOM Polska

Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany. Dorota Folga-Januszewska ICOM Polska Problemy udziału polskich muzeów w przekazywaniu zbiorów do Europeany Dorota Folga-Januszewska ICOM Polska MUZEA W POLSCE Dane ilościowe: W Polsce działa 111 muzeów rejestrowych (spełniają wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE

EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE WERSJA ROBOCZA RAPORTU GRUPA ROBOCZA 6 SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY EDUKACJA KULTURALNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE wersja robocza przeznaczona do otwartych konsultacji przed Poznańskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa VI edycja

Akademia Dziedzictwa VI edycja Akademia Dziedzictwa VI edycja Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym MCK, MSAP UEK, Kraków 2011-2012 Adresaci: Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

przemiany i perspektywy rozwoju

przemiany i perspektywy rozwoju Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich - 10 lat później. Sympozjum Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek Uniwersytet Szczeciński, 2 grudnia 2014. Biblioteka Muzeum Narodowego w

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 listopada 2006 r. (9.11) (OR. en) 14831/06 OJ CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 listopada 2006 r. (9.11) (OR. en) 14831/06 OJ CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 9 listopada 2006 r. (9.11) (OR. en) 14831/06 OJ CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 2762. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. EDUAKCJI, MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 25-28 września 2007 dr Barbara Mauer-Górska

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w Europie wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji

Wymiana doświadczeń w Europie wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji Wymiana doświadczeń w Europie wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM

Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM Działalność Krajowych Komitetów Specjalistycznych ICOM W ciągu ostatniego roku Polski Komitet Narodowy ICOM zebrał się trzykrotnie na swych plenarnych posiedzeniach w dniach 19.XI.1981 r 30.IV.1982 r.

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Numer 1/kwiecień 2013

Numer 1/kwiecień 2013 Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/ odpowiedzialność za delikt władzy publicznej/mediacja w sferze publicznej/problemy dyskryminacji Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/

Bardziej szczegółowo

Historia w sztuce - opis przedmiotu

Historia w sztuce - opis przedmiotu Historia w sztuce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia w sztuce Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HS- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III)

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Lp. Nazwa przedmiotu Rok Forma zajęć ECTS Liczba godzin Sposób Efekty kształcenia I sem II

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH 1) Nazwa - Studia podyplomowe RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH Kierownik studiów dr hab. Elżbieta Michałowska,

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki

Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki Kod modułu IHS-II-02 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydział Kierunek Rok studiów Stawka 350 zł Stawka 550 zł Wydział Biologii i Nauk Biologia

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM Centrum Badań Wschodnich Oddział toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej

Towarzystwo Azji i Pacyfiku Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM Centrum Badań Wschodnich Oddział toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Towarzystwo Azji i Pacyfiku Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM Centrum Badań Wschodnich Oddział toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej serdecznie zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa Warszawa, 14 maja 2012 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja końcowa Warszawa, 14 maja 2012 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja końcowa Warszawa, 14 maja 2012 r. SZEROKIE WODY NATURY 2000 Cel projektu: Promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wskazywanie walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów Natura

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTMS-W_pNadGenSRII1

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo