Raport końcowy z badań:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy z badań:"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta Hanna Roczniak Marta Sapińska-Adamek Joanna Skrzyńska Magdalena Zasada Pod nadzorem dr Barbary Worek Kraków, marzec 2007

2 Spis treści 1. PODSUMOWANIE BADAŃ AKADEMICKICH BIUR KARIER W MAŁOPOLSCE Streszczenie wyników badań... 4 Mocne strony Akademickich Biur Karier... 4 Słabe strony Akademickich Biur Karier... 5 Szanse w otoczeniu Akademickich Biur Karier... 6 Zagrożenia w otoczeniu Akademickich Biur Karier Najważniejsze rekomendacje... 8 Jak słabe strony mogą przyczynić się do zniweczenia szans?... 8 Jak słabe strony mogą utrudniać uniknięcie zagrożeń? Inne rekomendacje WPROWADZENIE Wstęp Kontekst badań Akademickie Biura Karier: perspektywy i bariery działalności Cel badań Metoda badawcza Harmonogram badań Zespół badawczy FUNKCJONOWANIE AKADEMICKICH BIUR KARIER W MAŁOPOLSCE Krótka historia Akademickich Biur Karier Początki działalności małopolskich Akademickich Biur Karier Tworzenie Akademickich Biur Karier inspiracje i pomysłodawcy Organizowanie Akademickich Biur Karier wzory do naśladowania Początki funkcjonowania Akademickich Biur Karier zasadnicze problemy Struktura organizacyjna Zaplecze techniczne Finansowanie Wewnętrzne środki finansowania Zewnętrzne środki finansowania Kondycja finansowa Akademickich Biur Karier Rodzaje działalności Akademickich Biur Karier Ramy prawne działalności Akademickich Biur Karier Rodzaje działalności podejmowane przez Akademickie Biura Karier w Małopolsce Pośrednictwo pracy Praktyki i staże Prowadzenie baz danych Organizacja kursów i szkoleń Udzielanie informacji o rynku pracy Usługi popularne wśród studentów Ocena skuteczności i jakości usług Współpraca Akademickich Biur Karier z otoczeniem Współpraca z firmami Współpraca z instytucjami publicznymi Współpraca z organizacjami studenckimi Współpraca w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier Współpraca z inkubatorami przedsiębiorczości Współpraca z absolwentami Główne bariery rozwoju Akademickich Biur Karier wskazywane przez ich przedstawicieli PROMOCJA AKADEMICKICH BIUR KARIER

3 4.1. Informowanie o działalności Akademickich Biur Karier Strony internetowe Akademickich Biur Karier Tablice ogłoszeń Inne sposoby informowania studentów o działalności Akademickich Biur Karier Opinie studentów i pracodawców o promocji ofert Akademickich Biur Karier Kształtowanie pozytywnego wizerunku ABK wśród pracowników uczelni WIZERUNEK AKADEMICKICH BIUR KARIER W OCZACH OTOCZENIA Akademickie Biura Karier w oczach pracodawców Akademickie Biura Karier w oczach studentów Akademickie Biura Karier w oczach Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej w Krakowie OPINIE PRZEDSTAWICIELI UCZELNI WYŻSZYCH, KTÓRE NIE PROWADZĄ ABK Wiedza o Akademickich Biurach Karier Przyczyny braku Akademickiego Biura Karier Formy wsparcia studentów i absolwentów na rynku pracy Informowanie o rynku pracy Informowanie o szkoleniach Gromadzenie i udostępnianie ofert pracy Koordynacja praktyk Współpraca z pracodawcami Współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia Współpraca z absolwentami Inne formy wsparcia studentów i absolwentów na rynku pracy Podsumowanie SPECYFIKA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

4 1. PODSUMOWANIE BADAŃ AKADEMICKICH BIUR KARIER W MAŁOPOLSCE 1.1. Streszczenie wyników badań Poniżej prezentowane są wyniki analizy SWOT Akademickich Biur Karier, dokonanej na podstawie zrealizowanych badań. Mocne strony Akademickich Biur Karier 1. ABK pełnią bezpłatne usługi dla studentów i absolwentów. 2. ABK dysponują bogatymi zasobami informacyjnymi dotyczącymi rynku pracy. 3. ABK tworzą ofertę szkoleniową i doradczą (zwykle bezpłatną) dla studentów i absolwentów szkół wyższych. 4. ABK posiadają doświadczenie w organizacji praktyk i staży. 5. ABK są postrzegane jako pełniące rolę łącznika między studentami a firmami przekazywanie opinii studentów pracodawcom, informowanie studentów o oczekiwaniach pracodawców. 6. ABK mogą poszukiwać pracowników na konkurencyjnych warunkach cenowych w stosunku do komercyjnych agencji zatrudnienia. 7. ABK mają najlepszy dostęp do dużej liczby kandydatów do pracy o bardzo szerokich i różnorodnych kompetencjach. 8. W oczach pracodawców ABK poświadczają za studenta są gwarantem, że ten nie zrobi niczego nieodpowiedzialnego, a zarazem może zapewnić ciągłość obsługi jakiegoś przedsięwzięcia, gdy poszczególni studenci się zmieniają. 9. Współpraca z biurami karier jest dobrze postrzegana przez klientów niektórych firm. 10. Jako jednostki funkcjonujące w ramach uczelni, ABK mają możliwość pozyskiwania grantów, które są niedostępne dla firm. 11. Często za ABK stoi prestiż ( marka ) uczelni. 12. Sprawnie działające biuro karier tworzy dobry wizerunek uczelni wśród jej studentów i absolwentów, a także pracodawców. 13. Część biur karier chętnie współpracuje z innymi biurami. 14. ABK mają dostęp do wykładowców, absolwentów, organizacji studenckich, kół naukowych itp., co jest bardzo dobrze odbierane przez pracodawców. 15. ABK dysponują względnie dobrym wyposażeniem dostępnym dla pracowników (linie telefoniczne, komputery z dostępem do Internetu itp.). 4

5 Słabe strony Akademickich Biur Karier 1. Niekiedy ABK stanowią dodatek do innych struktur organizacyjnych uczelni jak dział promocji czy współpracy międzynarodowej lub stanowiąc odrębną strukturę realizują obowiązki niezwiązane z pierwotnym celem ich utworzenia 2. Większość ABK zatrudnia zbyt małą ilość osób lub personel pracuje w niewystarczającym wymiarze godzin w stosunku do ilości zadań wykonywanych przez ABK. 3. Niektórym ABK brakuje kadry z wykształceniem odpowiednim do prowadzenia doradztwa zawodowego. 4. W niektórych ABK rotacja personelu zaburza ciągłość pracy biura. 5. Większości ABK brakuje strategii - planu działania określającego zadania priorytetowe. 6. Zdecydowana większość ABK ma trudności lokalowe. 7. Niekiedy ABK brakuje sprzętu multimedialnego do realizacji szkoleń, warsztatów itp. 8. Środki finansowe pozyskane przez ABK od pracodawców (np. za promocje firm) niekoniecznie zasilają budżet tej komórki. 9. W części ABK proces decyzyjny trwa długo, co zmniejsza dynamikę działania. 10. Część ABK przedkłada ilość realizowanych przedsięwzięć i obszarów działalności nad jakość swoich usług. 11. Brakuje badań dotyczących oceny działalności ABK przez studentów, absolwentów i pracodawców, co utrudnia orientację w mocnych i słabych stronach oraz dostosowanie do potrzeb otoczenia. 12. ABK dysponują małą wiedzą o oczekiwaniach studentów i absolwentów. 13. ABK mają małą znajomość na temat tego, co wiedzą i co umieją studenci i absolwenci poszczególnych kierunków na uczelni. 14. ABK niedostatecznie podkreślają wagę zdobywania przez studentów doświadczeń zawodowych podczas studiów. 15. ABK prowadzą niedostateczną promocję ABK wśród innych pracowników uczelni, wśród pracodawców oraz wśród studentów i absolwentów. 16. ABK prowadzą za mało aktywnego dialogu z pracodawcami pod kątem ich potrzeb i oczekiwań. 17. Brakuje jasno określonych ogólnych zasad współpracy ABK z przedsiębiorcami. 5

6 18. Brakuje elastycznego podejścia ABK do przedsiębiorców. 19. ABK nie nadzoruje procesu odbywania przez studentów praktyk. 20. Część ABK mało aktywnie poszukuje partnerów do współpracy (instytucji publicznych, firm, NGO, organizacji studenckich itp.). 21. Część biur karier nie próbuje współpracować z innymi biurami przy realizacji konkretnych projektów (współpraca jedynie ogólnikowa). 22. Niektóre ABK niepotrzebnie powielają zadania realizowane już przez innych aktorów rynku pracy (portale internetowe, instytucje szkoleniowe, inne publiczne instytucje rynku pracy). 23. Niektóre ABK niepotrzebnie konkurują z organizacjami studenckimi. Szanse w otoczeniu Akademickich Biur Karier 1. Możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych od sponsorów. 2. Coraz więcej ofert pracy i nowych inwestycji w Małopolsce. 3. Studenci dostrzegają wagę i potencjał biur karier podkreślając chęć korzystania z ich usług. 4. Przedsiębiorcy (zarówno małe jak i duże firmy) dostrzegają potencjał ABK i wyrażają dużą chęć współpracy z nimi. 5. Możliwość finansowania działalności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Priorytet 4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewiduje wsparcie dla ABK. 6. Współpraca międzynarodowa z zagranicznymi biurami karier, urzędami zatrudnienia i pracodawcami. 7. Reformy bolońskie czynią praktyczny wymiar kształcenia (praktyki i staże) integralną częścią programu studiów wyższych, co sprawia, że uczelnie będą musiały poświęcić więcej uwagi realizacji zadań wykonywanych przez ABK. 8. Możliwość korzystania z kontaktów z absolwentami zorientowanymi w aktualnej sytuacji na rynku pracy. 9. Nawiązanie cennych kontaktów z pracodawcami za pośrednictwem absolwentów, którzy znaleźli u tych pracodawców zatrudnienie. 10. Uzyskanie informacji o ocenie programu studiów przez absolwentów, którzy rozpoczęli pracę w zawodzie. 11. Współpraca z absolwentami-pracodawcami. 12. Współpraca z pracownikami dydaktycznymi uczelni przy promowaniu ABK wśród studentów. 6

7 13. Korzystanie z kontaktów pracowników dydaktycznych uczelni z pracodawcami. 14. Korzystanie z pomocy pracowników dydaktycznych w rozeznaniu potencjału poszczególnych studentów. 15. Współpraca z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz innymi instytucjami realizującymi projekty, których beneficjentami są studenci lub absolwenci. 16. Współpraca ze studentami przejmującymi inicjatywę w organizowaniu szkoleń, tworzeniu portali internetowych ułatwiających znalezienie praktyk lub pracy. 17. Przedsiębiorcy czekają na wyjście z ofertą przez ABK. 18. Współpraca z firmami dążącymi do uzupełnienia kwalifikacji studentów o istotne dla nich umiejętności. 19. Wspólne kształtowanie programu praktyk i staży z firmami. 20. Pracownicy firm dużo wiedzą o potrzebach kadrowych branży, w której pracują i mogą być wykorzystani jako informatorzy. 21. Możliwość wpływania na kształtowanie programu studiów pod kątem potrzeb rynku pracy dzięki kontaktowi z pracodawcami i absolwentami. Zagrożenia w otoczeniu Akademickich Biur Karier 1. Sceptyczny stosunek władz uczelni do ABK wyrażający się m.in. w przeznaczaniu ograniczonych środków finansowych w stosunku do ilości zadań i wagi funkcji pełnionej przez biuro. 2. Nieufność pracowników dydaktycznych uczelni wobec ABK. 3. Obciążenia biurokratyczne przy prowadzeniu programu Leonardo Da Vinci 4. Reforma szkolnictwa wyższego w ramach procesu bolońskiego, czyli uwzględnienie obowiązkowych zajęć praktycznych (praktyk) w programie studiów wiąże się z kolejnymi obciążeniami dla ABK. 5. Niejasne prawo wyznaczające ramy działalności ABK. 6. Mała aktywność Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier związana nadmiernym obciążeniem pracowników ABK odpowiadających za to przedsięwzięcie. 7. Trudny dostęp do precyzyjnych informacji na temat potrzeb kadrowych w poszczególnych sektorach gospodarki - dostępne informacje są zbyt ogólne, nie pozwalające poznać specyfiki danej branży czy danego typu przedsiębiorstw. 8. Brakuje systematycznego i szczegółowego monitoringu popytu na pracowników w poszczególnych branżach. 7

8 9. Program studiów jest niedostosowany do potrzeb pracodawców, przez co postrzega się nowozatrudnionych absolwentów jako mało efektywnych w pracy. 10. Studenci i pracodawcy uważają, że ABK nie dbają o jakość usług oferowanych przez ABK czynnik ten decyduje, czy skorzystają z danej usługi czy nie. 11. Studenci i absolwenci mają wygórowane oczekiwania wobec ABK Najważniejsze rekomendacje Poniższe rekomendacje podzielone są na dwie grupy, które stanowią dwie ostatnie części analizy typu Forward-looking SWOT. Są to najważniejsze wnioski z badań, gdyż sygnalizują, jakie zmiany powinny nastąpić w działalności biur karier, aby mogły one sprostać wyzwaniom stawianym przez otoczenie. Pełna analiza Forward-looking SWOT znajduje się w załączniku D. Jak słabe strony mogą przyczynić się do zniweczenia szans? 1. Brak strategii planu działania ABK określającego zadania priorytetowe: Może utrudnić wykorzystanie szans związanych z działaniami inwestycyjnymi na terenie Małopolski. Może utrudnić pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych od sponsorów. Może utrudnić wzmożenie współpracy z otoczeniem (przedsiębiorcami, studentami, absolwentami, środowiskiem akademickim uczelni). Może skutkować obniżeniem jakości usług koncentrowaniem się na ilości, a nie na jakości działań. Może utrudnić przygotowanie kampanii promującej działania ABK wśród otoczenia. Biura karier powinny zwrócić szczególną uwagę na opracowaniu precyzyjnego planu działania, koncentrującego wysiłki pracowników biur karier na kilku priorytetowych zadaniach. Najlepszy efekt zostanie osiągnięty, jeżeli uwaga zostanie skupiona na mocnych stronach biur karier oraz wszystkich przewagach, jakimi dysponują w stosunku do innych instytucji rynku pracy (np. najbliższy kontakt ze studentami, pomoc środowiska uczelni itp.). Plan taki będzie różny w różnych biurach karier tak jak różne są warunki, w jakich one funkcjonują. Ciekawym rozwiązaniem byłoby tworzenie budżetów zadaniowych, czyli przewidzianych na konkretny projekt. 8

9 2. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogą zrezygnować z chęci współpracy z biurami karier, jeżeli: ABK nie będą posiadały informacji na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów poszczególnych kierunków na swoich uczelniach. ABK będą prowadziły mało aktywny dialog z pracodawcami, a co za tym idzie nie będą potrafiły dostosować działań ABK do ich oczekiwań. Napotkają sztywne procedury biurokratyczne, wydłużające i utrudniające procesy decyzyjne na uczelniach, bo firmy oczekując dynamicznego działania ABK Brak będzie jasno określonych ogólnych zasad współpracy ABK z przedsiębiorcami. Brak będzie aktywności i elastyczności ABK w kontaktach z pracodawcami. Biura karier powinny prowadzić aktywny dialog z przedstawicielami firm, gdyż będzie on sprzyjał pogłębianiu współpracy. Ważne jest jednak, aby działalność biur karier nie rozmijała się z oczekiwaniami i potrzebami pracodawców. Aby tego uniknąć, należy poświęcić więcej uwagi poznaniu potrzeb najbliższego otoczenia. 3. Nie utrzymywanie kontaktu z pracującymi absolwentami może powodować niewykorzystanie źródła informacji o wakatach, sytuacji w danej branży i ogólnej sytuacji rynku pracy. Tymczasem wykorzystanie takich informacji może być świetnym sposobem na uzupełnienie mało szczegółowych analiz rynku pracy. Należy więc zadbać o intensyfikację współpracy z absolwentami uczelni wyższych. 4. Brak dbałości o jakość usług oferowanych przez ABK może spowodować odwrócenie się studentów od ABK i stworzenie negatywnego wizerunku tej instytucji. Należałoby więc określić kryteria oceny skuteczności i jakości usług oraz przygotować odpowiednie narzędzia. Wymagałoby to również prowadzenia systematycznego gromadzenia danych oraz ich analizowania. Wydaje się, że raz przygotowana metodologia takiej oceny mogłaby być z powodzeniem używana w dłuższym okresie czasu nie powodując wielu dodatkowych obciążeń dla pracowników biura. Na pewno zaś wyniki takiej oceny pozwoliłyby ustalić priorytetowe działania oraz obszary, które wymagają poprawy. 5. Brak kontroli wiarygodności firm współpracujących z ABK może mieć zły wpływ na jakość oferowanych przez biura karier usług. Na przykład w trakcie Targów Pracy firmy zamiast proponowania działań rozwijających umiejętności studentów czy ofert pracy/praktyk będą promować wyłącznie własne produkty/markę. 6. Tymczasem brak kontroli wiarygodności ABK może spowodować, że firmy współpracujące z nierzetelnymi biurami będą zniechęcone do współpracy resztą ABK. 9

10 Należy więc stworzyć standardy oceny biura karier jako sposobu akredytacji biura karier uwiarygodniającej je przed partnerami. 7. Niedobór kadry posiadającej kwalifikacje do prowadzenia doradztwa zawodowego ogranicza możliwość świadczenia tego typu usług przez biura karier. Często bardzo ograniczone zasoby finansowe biur karier nie pozwalają im na zatrudnienie doradcy zawodowego. W takich sytuacjach należy korzystać ze wsparcia oferowanego przez instytucje dysponujące kadrą wykwalifikowaną w tym zakresie. Jak słabe strony mogą utrudniać uniknięcie zagrożeń? 1. Brak systematycznego rozeznania w tym, co biurom karier wychodzi, w jakim stopniu pomagają one studentom oraz niedostateczna promocja biur karier wśród innych pracowników uczelni prowadzi do utrwalania sceptycznego stosunku władz uczelni i innych jej pracowników wobec biura. Należy więc zadbać, aby władze uczelni miały świadomość potencjału tkwiącego w biurach karier, efektów jakie przynosi ich praca i wagi tych jednostek dla całościowego funkcjonowania szkół wyższych. Dobrym sposobem promocji działań ABK wewnątrz uczelni może być uczestnictwo w spotkaniach senatu. 2. Obarczanie biur karier zadaniami innych jednostek (np. działów promocji) oraz niedostateczna liczba osób pracujących w biurach sprawiają, że nie są one w stanie sprawnie wywiązywać się z zadań ABK, np. poradzić sobie z obciążeniami biurokratycznymi wynikającymi z nadzoru nad obowiązkowymi praktykami czy programem Leonardo da Vinci. 3. Brak planu działania wytyczającego priorytetowe zadania biura karier połączony z prowadzeniem działalności w wielu różnych obszarach sprawiają, że biuro karier nie jest w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom wynikającym z reformy szkolnictwa wyższego. Ponadto, sytuacja ta może doprowadzić do zniechęcenia studentów i pracodawców, którzy oczekują od biur karier rzetelnych usług o wysokim standardzie. W sytuacji nadmiernego obciążenia biur karier dbanie o standard usług przy ograniczonych zasobach nie będzie możliwe. 4. Niedostateczna, zbyt ogólnikowa współpraca między ABK spowoduje, że biura nie będą w stanie opracować propozycji zmiany prawa wyznaczającego ramy ich działalności. Jedynie działając wspólnie są one w stanie stworzyć dobrą propozycję zmiany ustawy oraz przekonać prawodawców, że obecne przepisy wymagają zmian. 10

11 5. Brak współpracy biur karier powoduje, że nie są one w stanie opracować reformy funkcjonowania OSBK, która umożliwiłaby wzmożenie aktywności tej struktury. Należałoby odciążyć kierownictwo OSBK na przykład wprowadzając okresową rotację władz. 6. ABK nie prowadzą na tyle aktywnego dialogu z pracodawcami, by posiadac aktualne informacje na temat rynku pracy. Szczegółowe badania rynku pracy i potrzeb pracodawców są natomiast trudno dostępne, nie prowadzi się też systematycznego monitoringu popytu na pracę w poszczególnych branżach gospodarki. Z tego powodu realne staje się zagrożenie, że nie będzie możliwe prowadzenie skutecznego doradztwa zawodowego. ABK powinny wykorzystywać wszelkie sposoby uzupełniania swojej wiedzy o rynku pracy (np. poprzez kontakty z pracującymi absolwentami) oraz orientować się, gdzie można znaleźć informacje na temat rynku pracy. 7. Przedkładanie ilości realizowanych działań nad ich jakość powoduje rozczarowanie studentów i pracodawców, dla których jakość jest czynnikiem decydującym o tym, czy warto z usługi korzystać. Jedynie kładąc większy nacisk na dostosowanie usług do wymagań studentów i przedsiębiorców ABK będą w stanie zyskać uznanie jako instytucja rynku pracy. 8. Niedostateczna promocja ABK wśród studentów oraz brak informowania ich o tym, czego dokładnie mogą od biura karier oczekiwać powoduje, że ich oczekiwania wobec biur karier są bardzo wygórowane. Jedynie rzetelna informacja może sprawić, że studenci nie będą się czuć rozczarowani usługami biura karier. 9. Mała promocja ABK wśród pracodawców i czekanie na ich inicjatywę powoduje, że przedsiębiorcy czekający na kontakt ze strony biur karier nigdy nie rozpoczną współpracy z tą jednostką. Inne rekomendacje 1. Przenoszenie części działalności biura karier w przestrzeń wirtualną wydaje się być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Nie tylko odciąża to zapracowanych pracowników biura, ale również częściowo eliminuje problemy wynikające z ograniczonych zasobów lokalowych i zwiększa szybkość działania. 2. Jeżeli przy ograniczonych zasobach biura karier zdecydują się zaplanować i nadzorować programy praktyk studenckich, to powinny zwrócić uwagę zarówno na ich zawartość 11

12 merytoryczną, czyli określenie zakresu obowiązków praktykantów, jak i na wybranie optymalnego czasu w toku studiów na odbycie tej praktyki 3. W kontekście problemów z realizacją programu Leonardo da Vinci należy zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami kwestii praktyk zagranicznych, bo ich idea jest niezwykle cenna. Będzie to ciekawe rozwiązanie nie tylko dla studentów mieszkających w Polsce, ale też tych, którzy mieszkając i pracując za granicą postanowili kontynuować studia na polskiej uczelni. Nawiązanie z nimi kontaktu może się okazać źródłem wielu korzyści dla biur karier. 4. W kontekście problemów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych należy dążyć do jak najlepszego poznania warunków, jakie stwarza ona dla funkcjonowania biura karier oraz korzystać ze sposobów umożliwiających posługiwanie się danymi osobowymi zgodnie z prawem. 5. Bazy danych (zarówno do użytku wewnętrznego jak i zamieszczane na stronach internetowych) powinny być starannie przygotowane, z podziałem na kategorie praktyk, staży, pracy i korzystne jest, by miały opcję wyszukiwania pracownika lub pracodawcy według różnych kryteriów. Ważne jest, by umieszczać przy ofertach daty i na bieżąco usuwać te nieaktualne. 6. Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, że biura karier powinny poświęcić więcej uwagi współpracy zarówno z najbliższym otoczeniem, ale również współpracy miedzy sobą. W tym celu powinno się szczegółowo informować instytucje zewnętrzne (przedsiębiorców, organizacje studenckie, koła naukowe, inne jednostki uczelni, inkubatory przedsiębiorczości) o ogólnych zasadach tej współpracy. Równocześnie istnieje konieczność elastycznego dostosowywania się do różnych potrzeb tych instytucji w kontekście ogólnych zasad współpracy. Intensyfikacja współpracy biur karier między sobą, na przykład w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, jest natomiast ważna ze względu na możliwość wspólnego podjęcia dążeń do uściślenie rozporządzeń prawnych, które regulują ich działalność lub stworzenie spójnego systemu oceny i ewentualnej akredytacji ABK. 7. Należy położyć zdecydowanie większy nacisk na promowanie wizerunku i działalności bura karier. Wśród studentów dobre rezultaty może przynieść organizowanie zajęć w ramach toku studiów lub spotkań z przedstawicieli biur karier ze studentami roczników rozpoczynających naukę na wyższej uczelni. Również współpraca z firmami musi rozpocząć się od przygotowywania kampanii promujących biura karier w kręgach przedsiębiorców, mocno akcentując chęć nawiązywania współpracy z firmami oraz 12

13 określając ogólne zasady, w ramach których ta współpraca jest organizowana. Bardzo ważne wydaje się informowanie pracodawców, że współpraca z uczelnią nie musi oznaczać skomplikowanych formalności Należy też koniecznie zadbać o większe wykorzystanie możliwości, jakie daje Internet, który może być świetnym sposobem promowania biur karier wśród otoczenia. Powinno to być jedno z priorytetowych działań ABK, gdyż może zwielokrotnić efekty jego pozostałych działań. 2. WPROWADZENIE 2.1. Wstęp Niniejszy raport stanowi podsumowanie badań, których głównym celem była pogłębiona diagnoza funkcjonowania Akademickich Biur Karier w Małopolsce. Głównym zadaniem badań było zdiagnozowanie głównych barier, jakie stoją na drodze rozwoju tej instytucji. Badacze założyli bowiem, że jedynie rozpoznanie problemów oraz mocne uświadomienie sobie ich potencjalnych przyczyn może przyczynić się do eliminacji barier, a co za tym idzie dalszego rozwoju Akademickich Biur Karier. Obraz, który powstał w opariu o wyniki tych badan stanowi wnikliwą analizę wszystkich potencjalnych problemów, z którymi może spotkać się ta instytucja podczas swojego funkcjonowania. Jesteśmy przekonani, że zapoznanie się z wynikami tych badań pomoże przedstawicielom poszczególnych biur karier dokładniej przyjrzeć się konkretnym problemom utrudniającym ich rozwój, a co za tym idzie ułatwi im dalsze funkcjonowanie. Należy podkreślić, że sporządzona diagnoza ma przede wszystkim na celu wskazanie potencjalnych ograniczeń i barier utrudniających rozwój biur karier, nie było natomiast jej celem sporządzanie całościowej oceny funkcjonowania tej instytucji i porównywanie jej z innymi instytucjami rynku pracy. Tylko takie rozumienie przedstawionych wyników badań pozwoli wykorzystać je zgodnie z intencjami autorów i jak sądzimy z prawdziwym pożytkiem dla rozwoju potencjału ABK w Małopolsce i w innych regionach kraju Kontekst badań Akademickie Biura Karier: perspektywy i bariery działalności Projekt badawczy Wyższej Szkoły Europejskiej pod tytułem Akademickie Biura Karier: perspektywy i bariery działalności został przygotowany na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie konkurs w ramach Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie z zakresu badań i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy. 13

14 2.3. Cel badań Głównym celem badania było rozpoznanie i opis funkcjonowania małopolskich Akademickich Biur Karier, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych barier stojących na drodze ich rozwoju oraz opracowanie zaleceń, które mogą usprawnić działania i wzmocnić rolę biur karier w kontekście potrzeb małopolskiego rynku pracy. Badanie to miało pozwolić lepiej zrozumieć sytuację Akademickich Biur Karier funkcjonujących w otoczeniu studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz przedsiębiorców. Dlatego tez, poza odniesieniem do informacji uzyskanych od przedstawicieli biur karier, postanowiono objąć badaniem również studentów, przedsiębiorców oraz uczelnie wyższe, które nie powadzą biura karier. Zestawiające informacje z tych zróżnicowanych źródeł, udało się uzyskać w miarę pełny obraz barier stojących na drodze rozwoju Akademickich Biur Karier Metoda badawcza Ze względu na niewielki zasób informacji na dotyczących funkcjonowania instytucji Akademickich Biur Karier niniejsze badanie musiało mieć charakter eksploracyjny, a uzyskany materiał jest materiałem jakościowym. Przy tak zdefiniowanym problemie badawczym metodologia jakościowa była optymalnym sposobem uzyskania pogłębionej analizy rzeczywistości. Instytucje społeczne mogą być badane na wiele sposobów. W tym przypadku zdecydowano się na dość nowatorskie i póki co rzadko stosowane podejście zwane z języka angielskiego action research. Ujęcie to nie jest równoznaczne z jedną techniką badawczą, ale oznacza szereg metod, których celem jest nie tylko dostarczenie badaczowi wiedzy, ale również zachęcenie badanych do refleksji i lepszego zrozumienia badanego zjawiska. W procesie badawczym konieczne jest zgromadzenie jak największej ilości informacji uwzględniającej wielość perspektyw, wątpliwości i interpretacji, równocześnie informatorzy traktowani są jako partnerzy. Wyniki badań typu action research dostarczają pogłębionych informacji na temat konkretnego zagadnienia, identyfikują problemy oraz dostarczają propozycji konkretnych rozwiązań. W nurcie action research najczęściej wykorzystywanymi technikami badawczymi są wywiady grupowe, warsztaty czy seminaria, które umożliwiają bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń oraz pozwalają na nawiązanie kontaktu między badaczem a badanymi. Zastosowane przez badaczy narzędzia badawcze znajdują się w załączniku A. 14

15 Wybierając model badawczy (Rysunek 1 na stronie16) dążono do tego, by uwzględnić opinię różnych środowisk związanych działalnością biur karier. W związku z powyższym założeniem w ramach badań zaplanowano: Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Akademickich Biur Karier lub przedstawicielami szkół wyższych, które nie posiadają biur karier. Z 36 zaplanowanych wywiadów udało się zrealizować 34. Spis biur karier oraz uczelni wyższych biorących udział w badaniu znajduje się w załączniku B. Zogniskowane wywiady grupowe ze studentami, którzy korzystają, jak i z tymi, którzy nie korzystają z usług biur karier. Przeprowadzono 8 wywiadów grupowych, 2 z nich odbyły się w Tarnowie, pozostałe w Krakowie. Dobór studentów odbywał się za pomocą kontaktów z biurami karier, organizacjami studenckimi oraz poprzez portale internetowe i plakaty. Grupy podzielone były według kryterium korzystania bądź niekorzystania z propozycji biur karier oraz kryterium rodzaju studiów (humanistyczne, IT, przyrodniczo-matematyczne). Pozwoliło to uzyskać względnie pełny obraz poglądów różnych studentów na temat funkcjonowania biur karier. Indywidualne wywiady pogłębione z przedsiębiorcami. Udało nam się zrealizować wszystkie 15 zaplanowane wywiady. W badaniach uczestniczyły zarówno małe jak i bardzo duże firmy reprezentujące różne branże. Spis firm biorących udział w badaniach znajduje się w załączniku C. Konferencję podsumowującą i przedstawiającą wyniki badań, która jednocześnie umożliwi szerszą debatę na temat wniosków z badań i uzupełnienie potencjalnych braków informacji. Do analizy uzyskanych informacji zastosowano techniki semantycznej analizy treści: analiza pojęciowa, analiza pół semantycznych, Concept mapping itp. Techniki te polegają na analizie pojęć występujących w przekazie informacyjnym osób biorących udział w badaniu. Pierwsza z nich koncentruje się na analizie częstotliwości występowania danych pojęć. Pozostałe techniki biorą również pod uwagę relacje, w jakie wchodzą analizowane pojęcia z innymi występującymi w ich sąsiedztwie. Tym samym analizowany jest kontekst, w jakim pojawiają się interesujące badacza pojęcia oraz odkrywane są ukryte znaczenia tych pojęć w poszczególnych kontekstach. W prezentowanych badaniach wynikiem tych analiz są mapy wizerunku biur karier w oczach studentów i przedsiębiorców. Opisane zostały pojęcia stosowane przez przedstawicieli studentów i pracodawców do opisu biur karier, ich działalności, działań 15

16 podejmowanych wobec biur karier jak również wyrażenia, które w określonym kontekście mogą zastępować pojęcie biura karier, które kojarzą się z nim i pojęcia im przeciwstawiane. Podsumowaniem badań są wyniki przeprowadzonej analizy typu SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron biur karier oraz tkwiących w ich otoczeniu szans i zagrożeń. Analiza ta została poszerzona analizę typu Looking Forward SWOT, która opiera się na zestawieniu informacji na temat mocnych i słabych stron analizowanego obiektu z informacjami o szansach i zagrożeniach występujących w jego otoczeniu. Badacze starają się w niej odpowiedzieć na następujące pytania: Jak mocne strony przyczyniają się do wykorzystania szans? Jak wykorzystać mocne strony do uniknięcia zagrożeń? Jak słabe strony mogą przyczynić się do zniweczenia szans? Jak słabe strony mogą utrudniać uniknięcie zagrożeń (lub przekształcenie zagrożeń w szanse)? Szczególnie istotne wydają się odpowiedzi na dwa ostatnie pytania. Są one bowiem jednocześnie wskazaniami, jakie działania należy podjąć, aby zagrożenia móc przekształcić w szanse dalszego rozwoju. Nie należy ich jednak uważać za ostateczne rekomendacje, a jedynie tezy, które będą podstawą do debaty, która - mamy nadzieję - zostanie zapoczątkowana podczas konferencji podsumowującej projekt. Rysunek 1 Model badawczy Akademickie Biura Karier Uczelnie bez Akademickich Biur Karier indywidualne wywiady pogłębione Studenci zogniskowane wywiady grupowe Przedsiębiorcy indywidualne wywiady pogłębione Wojewódzki Urząd Pracy indywidualne wywiady pogłębione K O N F E R E N C J A 16

17 2.5. Harmonogram badań Październik 2006r. Analiza danych zastanych. Październik 2006r. Styczeń 2007r. Wywiady indywidualne z przedstawicielami biur karier oraz szkół, które nie prowadzą biur karier oraz obserwacja biur karier. Grudzień 2006r. Zogniskowane wywiady grupowe ze studentami. Styczeń 2007r. Marzec 2007r. Wywiady indywidualne z przedsiębiorcami Zespół badawczy Badania zostały zrealizowane pod opieką merytoryczną dr Barbary Worek. W skład zespołu badawczego wchodziły ponadto: Katarzyna Golik Joanna Kwinta Hanna Roczniak (kierownik badań) Marta Sapińska-Adamek Joanna Skrzyńska Magdalena Zasada 3. FUNKCJONOWANIE AKADEMICKICH BIUR KARIER W MAŁOPOLSCE 3.1. Krótka historia Akademickich Biur Karier Pierwsze Akademickie Biuro Karier w Polsce, opierając się na wzorach brytyjskich, powstało w 1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 roku, dzięki funduszowi europejskiemu w ramach programu Tempus Phare oraz przy współpracy Krajowego Urzędu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także Uniwersytetów w Hull, w Amsterdamie i w Toruniu w ośmiu polskich uczelniach utworzono Akademickie Biura Karier. W grudniu 1998 roku istniejące Biura Karier podpisały porozumienie o powołaniu Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK). W latach 2002/2003 Ministerstwo Pracy ogłosiło konkursy grantowe na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój akademickich biur karier przy polskich uczelniach w ramach programu Pierwsza praca. Spowodowało to zwiększenie zainteresowania samą ideą biur karier, a w konsekwencji przyczyniło się do upowszechnienia tej instytucji na polskich uczelniach. Spośród wszystkich funkcjonujących biur w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ich ponad 100. Ustalenie dokładnej liczby funkcjonujących w Polsce Akademickich Biur Karier jest trudne 17

18 nie wszystkie zrzeszone są w OSBK, nie jest też prowadzony rejestr uwzględniający wszystkie biura karier Początki działalności małopolskich Akademickich Biur Karier Pierwsze biura karier powstawały w Małopolsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, najwcześniej na Politechnice Krakowskiej w 1997 roku (zobacz tabela 1). Z upływem czasu zakładanie następnych biur nabrało tempa. Obecnie w województwie małopolskim działa ponad 20 biur karier, przy czym kolejne kilka uczelni planuje powołanie własnych jednostek tego typu. Ten wzrost liczebny jest efektem działania kilku czynników, takich jak wsparcie programów międzynarodowych, ministerialne konkursy grantowe, sytuacja na rynku pracy, czy też docenienie znaczenia oraz możliwość, jakie dają biura karier. Warunki tworzenia biura karier są za każdym razem inne poszczególne jednostki powstawały w różnym czasie, na uczelniach różnej wielkości i o odmiennych profilach. Mimo różnorodności uwarunkowań udaje się znaleźć podobieństwa problemów i możliwości, które mogą stanowić wskazówki przede wszystkim dla nowopowstających oraz młodych stażem biur. Tabela 1Rok założenia Biura Karier UCZELNIA ROK ZAŁOŻENIA BIURA Akademia Pedagogiczna Nie wiadomo 1 Politechnika Krakowska 1997 Indeks Akademia Pedagogiczna 1999 Akademia Górniczo-Hutnicza 1999 Wydział Chemii UJ 2000 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 2000 Akademia Ekonomiczna 2000 Uniwersytet Jagielloński 2001 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki 2002 Collegium Medium 2002 Akademia Rolnicza 2003 Akademia Wychowania Fizycznego 2003 KRAKÓW INNE MIASTA MAŁOPOL SKI Wyższa Szkoła Europejska Papieska Akademia Teologiczna 2006 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 2002 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2003 Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie 2005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 2006/ (od 2005 aktywnie) 1 Rozmówca nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące roku powstania biura karier. Informacji tych nie udało się również ustalić na podstawie analizy dostępnych danych. 18

19 Tworzenie Akademickich Biur Karier inspiracje i pomysłodawcy Biura karier pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno. Ich działalność służy potrzebom studentów, absolwentów i pracodawców, przy okazji promując uczelnię. Zaszczepienie idei ABK na polski grunt wymagało czasu i pracy. Pierwsze biura powstały dzięki projektom międzynarodowym i silnemu przekonaniu władz uczelni o słuszności budowania takich jednostek. W tym czasie, jak wspomina jeden z rozmówców najtrudniejszym zadaniem było zapoznanie otoczenia z ideą biur karier i nakłonienie studentów i absolwentów do korzystania z usług biura karier: [ ] nie było schematów, nie było szkoleń, nie było absolutnie niczego właściwie, do czego można by się było odwołać[ ] przełamanie tej mentalności [przedsiębiorców i studentów] było najpoważniejszym elementem w pracy. Wysiłki popularyzatorskie pierwszych biur przyniosły efekty kolejne uczelnie, poznawszy ideę, zakładały biura karier będące często narzędziem do rozwiązania realnych problemów: [ ] zrodziła się taka potrzeba poprzez zapotrzebowanie studentów, którzy częściej po ukończeniu studiów nie mieli co robić i zwracali się do uczelni z takim jak gdyby problemem, że [ ] nie mają pracy i czy uczelnia coś może w tym kierunku zdziałać. Po prostu do uczelni przychodziły oferty, z różnych firm, które prosiły o wskazanie kandydatów do pracy, wybranych. No i tak samo studenci, z którymi bliżej współpracujemy i też poszukujący pracy, a my wiemy, że możemy ich polecić. Z czasem Akademickie Biuro Karier stało się instytucją na tyle rozpowszechnioną i prestiżową, że uczelni wypada taką jednostkę posiadać. Szczególnie ważnym czynnikiem było docenienie instytucji biur karier przez twórców rankingów uczelni wyższych posiadanie biura karier zaczęło się wiązać z wyższą pozycją w rankingach. Zaczęły powstawać takie jednostki na innych uczelniach i myśmy stwierdzili, że skoro nasza uczelnia jest również taka duża... Na koniec warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach inicjatywa utworzenia biura karier wychodziła od najwyższych władz uczelni. Sytuacja, w której sam rektor bądź inni decydenci, są żywo zaangażowani w pomysł i mają pełne zrozumienie dla idei, sprzyja rozwojowi biura. Jest to szczególnie ważne w okresach ograniczonego dostępu do środków zewnętrznych, gdy cały budżet biura karier ma pochodzić ze środków szkoły. 19

20 Analiza rozwoju Akademickich Biur Karier wskazuje, iż należy dołożyć wszelkich starań, by od samego początku władze uczelni miały świadomość potencjału tkwiącego w biurach karier i wagi tych jednostek dla całościowego funkcjonowania szkół wyższych. Organizowanie Akademickich Biur Karier wzory do naśladowania Większość biur karier zawiązując się, czerpała wzory z doświadczenia innych. W latach dziewięćdziesiątych przykładem były jednostki zagraniczne głównie z Wielkiej Brytanii. Później wzorem do naśladowania stały się rodzime biura Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej czy Akademii Ekonomicznej. Biura karier, m.in. poprzez Ogólnopolską Sieć Biur Karier, wypracowały silne podstawy współpracy i wymiany doświadczeń między sobą. Osoby pracujące w krócej działających jednostkach, wielokrotnie podkreślały życzliwość i możliwości uzyskania informacji od bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. Dużą wartością są nie tylko konsultacje pośrednie, czy to przez telefon czy drogą mailową, ale również wizyty wiążące się nierzadko z przebyciem wielu kilometrów: [..]zaczęłam od wycieczki po innych biurach karier w Polsce, żeby zobaczyć tak naprawdę jak oni funkcjonują [ ], co zrobić, żeby to działało skutecznie i żeby pracodawcy zechcieli się z biurami kontaktować, i z drugiej strony, żeby rzeczywiście studenci znaleźli tutaj taka ofertę, z której będą mogli korzystać i która przyniesie im jak najwięcej korzyści. Pamiętając o dużej wartości możliwości korzystania z cudzych doświadczeń należy zwrócić uwagę na ograniczenia związane z wprowadzaniem rozwiązań z zewnątrz. Nie ma uniwersalnego sposobu na dobre prowadzenie biura karier i pewne ścieżki trzeba wytyczać samemu w oparciu o specyfikę własnej uczelni, studentów i lokalnego otoczenia liczy się: [ ] wypracowanie własnych standardów w oparciu o profil kształcenia, system zarządzania uczelnią, sposób docierania do studentów. Początki funkcjonowania Akademickich Biur Karier zasadnicze problemy Początki działalności biura karier rzadko przebiegają bezproblemowo. Niedostatki finansowe, kadrowe, lokalowe czy sprzętowe przyjmują różny rozmiar i choć wydają się poważne, to z reguły nie są przedmiotem wielu narzekań. Może to wynikać z niedofinansowania uczelni jako całości i swego rodzaju przyzwyczajenia wszystkich pracowników w tym także pracowników biur karier do braku dostatecznych środków. 20

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPS w Dąbrowie Górniczej

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPS w Dąbrowie Górniczej Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPS w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

b) Uczelni oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

b) Uczelni oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Załącznik 1 Regulamin wyboru Instytucji, przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny Na podstawie art. 161 ust.1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH STUDIA: STACJONARNE/

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr Agnieszka Barczykowska Koordynator praktyk specjalności dzip: dr Monika Bartkowiak WYTYCZNE DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REALIZUJĄCYCH PRAKTYKĘ

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Źródła dofinansowania

Źródła dofinansowania Uczelnie rzadko realizowały projekty badawcze i szkoleniowe w ramach EFS, bo zniechęcała je skomplikowana procedura i bariery biurokratyczne. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego to dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA POZNAŃ 2016 Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI: Rozdział I... 3

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: BHP z metodyką Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1 Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Procedura wspierania mobilności studentów Symbol: Data: WSZJK-I-MZ-NT-1 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 5 1. CEL Celem procedury jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej. dla studentów specjalności zarządzanie w sporcie i rekreacji

PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej. dla studentów specjalności zarządzanie w sporcie i rekreacji UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej dla studentów specjalności zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH na kierunku historia (studia stacjonarne)

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH na kierunku historia (studia stacjonarne) REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH na kierunku historia (studia stacjonarne) Preambuła. Regulamin praktyk zawodowych niepedagogicznych ciągłych na kierunku historia (studia stacjonarne) dotyczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją prawa i obowiązki szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją prawa i obowiązki szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów Materiał szkoleniowy Gdynia, Gdańsk, marzec 2009 r. opracowany zespołowo i zredagowany przez Izabelę Mańkowską Lider Programu ORTOGRAFFITI Aleksandra Bućko Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie efektywnych programów współpracy z udziałem pracodawców, studentów i Uczelni

Tworzenie efektywnych programów współpracy z udziałem pracodawców, studentów i Uczelni Tworzenie efektywnych programów współpracy z udziałem pracodawców, studentów i Uczelni w doświadczeniu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK Podstawowe tematy współpracy WMiI UMK środowisko gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP ORGANIZACJA PRAKTYKI Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI, ul. FRANCISZKAŃSKA 137 Dyrektor: JOANNA KOŚKA Opiekun: IWONA KAPELA SPIS TREŚCI: 1. ETAPY TWORZENIA SzOK W ZSP Nr 6 w ŁODZI 2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje

Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Szkolnictwo zawodowe sektora rolno-spożywczego a rynek pracy w województwie łódzkim rekomendacje Katarzyna Horodnicza Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Rekomendacje opracowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10 RAPORT DOTYCZĄCY POTRZEB SZKOLENIOWYCH KONSULTANTÓW NA ROK 2011 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Opinie pracodawców o kształceniu

Opinie pracodawców o kształceniu Opinie pracodawców o kształceniu ustawicznym w Polsce Raport z badania 24 pracodawców Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc CELE BADANIA Poznanie opinii pracodawców na temat kształcenia osób dorosłych w uczelniach

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo