EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku

2 Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji IV. EQUES Aktywnej Alokacji V. Metoda inwestycyjna VI. Subfundusze akcyjne 3 filary filozofii inwestycyjnej VII. Subfundusze akcyjne zasady budowy portfela akcji VIII. Subfundusze akcyjne najlepsze i najgorsze wyniki na selekcji IX. EQUES Obligacji X. EQUES Pieniężny XI. Subfundusze dłużne zasady budowy portfela obligacji XII. Dlaczego EQUES Investment TFI SA? XIII. Nasz Zespół zarządzający aktywami XIV. Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego XV. Tabela opłat EQUES SFIO XVI. Nota prawna XVII. Kontakt 2

3 EQUES Investment TFI SA EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (do maja 2012 r. funkcjonujące pod nazwą Plejada TFI SA) uzyskało w kwietniu 2007 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności Towarzystwo cechuje stały wzrost aktywów zarządzanych funduszy - ponad 1,09 mld zł na koniec 2014 r. Towarzystwo posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Historycznie wyspecjalizowane w tworzeniu funduszy inwestycyjnych dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów W listopadzie 2011 r. do EQUES Investment TFI SA dołączył Pan Tomasz Korab wraz zespołem doświadczonych specjalistów w zakresie inwestycji giełdowych i funduszy otwartych Od maja 2012 r. działa EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z czterema subfunduszami W czerwcu 2012 rozpoczął działalność EQUES DEBITUM FIZ NFS, inwestujący w nieobsługiwane wierzytelności detaliczne, w grudniu EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, dostępny w ramach polis unit-link a w grudniu EQUES CREDITUM FIZ NFS, inwestujący w regularne wierzytelności firm pożyczkowych. W grudniu 2013 r. został uruchomiony EQUES Total Return FIZ, fundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w szerokie spektrum instrumentów na różnych płynnych rynkach przy zastosowaniu sprawdzonej, elastycznej strategii EQUES Investment TFI SA od momentu wejścia do zestawienia (wyniki za pełne 12M) zostało sześciokrotnie liderem comiesięcznego rankingu TFI Dziennika Gazeta Prawna i Expandera (za VI, VII, VIII, XII 2013 r. oraz I i II 2014 r.). Osiągnięcie pierwszej pozycji było możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym wszystkich subfunduszy EQUES SFIO Wartość aktywów zarządzanych przez TFI (w mln zł) ,03 0,02 8,14 106,56 141,98 860, , , wartość aktywów zarządzanych przez TFI na koniec roku ( w mln zł) Liczba funduszy zarządzanych przez TFI liczba funduszy zarządzanych przez TFI na koniec roku * W 2014 r. 17 funduszy (w tym 4 subfundusze SFIO)

4 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUBFUNDUSZE akcyjny aktywnej alokacji obligacyjny pieniężny EQUES Akcji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Obligacji EQUES Pieniężny 4

5 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oczekiwany zysk EQUES Obligacji EQUES Akcji Hossa, trend wzrostowy Udział we wzrostach/systematyczne oszczędzanie Przede wszystkim selekcja spółek, ponadto alokacja EQUES Aktywnej Alokacji Zmienne otoczenie rynkowe Udział we wzrostach/ochrona kapitału Przede wszystkim alokacja, ponadto selekcja spółek Spowolnienie gospodarcze, trend spadkowy Inwestowanie bezpiecznej części portfela, także długoterminowo/ucieczka do save heaven Przede wszystkim selekcja emitentów/preferencja płynnych instrumentów EQUES Pieniężny Spowolnienie gospodarcze, trend spadkowy, Ucieczka do save heaven /lokowanie bieżącej płynności Preferencja krótkoterminowych płynnych instrumentów Ryzyko 5

6 EQUES Akcji Typ funduszu Subfundusz akcji polskich uniwersalnych Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w Polsce subfundusz lokuje do 1/3 środków w instrumenty notowane na rynkach zagranicznych w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji w celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących uzyskać znaczące wzrosty wartości swoich inwestycji oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne Struktura aktywów subfunduszu udział sektorów w części akcyjnej portfela 15% 10% 5% 5% 4% 5% na dzień r. na dzień r. Struktura aktywów na dzień % 99% 57% Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Energia Handel Akcje krajowe Gotówka/depozyty /overnight/inne 12% 9% 4% 5% 6% 6% Miary efektywności i ryzyka Wskaźnik 58% Wartość na dzień Odchylenie standardowe 1,08% Beta (do WIG) 1,1 Wskaźnik Sharpe'a -0,40 Wskaźnik Treynora 0,00 Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Energia Handel 6

7 EQUES Akcji 1m 3m 6m 12m * od początku działalności* Subfundusz 0,98% -1,18% 2,05% -17,32% -17,92% 37,94% 17,30% 34,10% Benchmark 1,22% -2,31% 3,17% 4,46% 0,69% -6,17% 19,34% 14,13% * od r. do r. ** od r. (od r. zmiana benchmarku na 90%WIG +10% WIBOR 3M, od r. do r.: 90%WIG20 +10% WIBOR 3M, wcześniej: 90% WIG + 10% WIBOR 3M ) Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu ( w skali logarytmicznej) 18,00 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 Wyniki subfunduszu na dzień Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe wysoki 5 lat Sebastian Słomka Bartosz Tuczyński Początek działalności 17 maja 2012 r. Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata 90% WIG + 10% WIBOR 3M PLN 100 PLN 50 PLN Opłata za zarządzanie 4,25% Opłata od zysku* 10% Benchmark EQUES Akcji (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Akcji * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 7

8 EQUES Aktywnej Alokacji Typ funduszu Subfundusz elastycznego inwestowania w akcje i obligacje Struktura aktywów subfunduszu alokacja na dzień r. na dzień r. Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje subfundusz może przejściowo lokować nawet 100% wartości aktywów w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w Polsce subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania ich środkami, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz wydłużony horyzont inwestycyjny 39% 37% Udział sektorów w części akcyjnej portfela na dzień r. 4% 4% 11% 61% 25% 19% Akcje krajowe Gotówka/depozyty /overnight/inne Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Handel 48% 1% Miary efektywności i ryzyka Wskaźnik 51% Akcje krajowe Akcje zagraniczne Wartość na dzień Odchylenie standardowe 0,67% Beta (do WIG) 0,61 Gotówka/depozyty/ overnight/inne Wskaźnik Sharpe'a -0,80 Wskaźnik Treynora -0,01 8

9 EQUES Aktywnej Alokacji Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 2,51% 1,19% 1,19% -21,47% -22,00% 25,07% 10,10% 10,10% Benchmark brak brak brak brak brak brak brak brak * od r. do r. ** od r. Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu ( w skali logarytmicznej) Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe umiarkowany 3 lata Bartosz Tuczyński Sebastian Słomka Początek działalności 17 maja 2012 r. 14,00 13,00 12,00 11,00 Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata brak PLN 100 PLN 10,00 9,00 Minimalna kolejna wpłata Opłata za zarządzanie 4% 50 PLN Benchmark EQUES Pieniężnego (WIBOR 3M) Benchmark EQUES Akcji (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Aktywnej Alokacji Opłata od zysku* 10% * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 9

10 Nasza filozofia Tylko konsekwentnie stosowana metoda inwestycyjna prowadzi do stabilnych wyników inwestycyjnych EQUES Investment TFI Dobra i sprawdzona metoda inwestycyjna prowadzi do ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych Stabilny Zespół związany zasadami współwłasności z firmą stosuje tę samą metodę inwestycyjną latami, nie zmienia pracodawcy 10

11 Naszą metodę opieramy na III filarach FILAR I Ochrona kapitału FILAR II Stała zyskowność FILAR III Poszukiwanie ponadprzeciętnych zysków niewielkie początkowe ryzyko w każdej transakcji - zawsze znane z góry, ustalone przed zawarciem transakcji zawsze znane i ograniczone ryzyko dla całego portfela (suma ryzyk poszczególnych jego składowych) zawsze znany plan gry i znajomość max ryzyka w najczarniejszym scenariuszu kluczowa dla stabilności emocjonalnej zapobiega nerwowym decyzjom precyzyjnie określony dobór momentu zakupu (np. tuż przed lub tuż po wybiciu z formacji bazy, jeśli towarzyszy temu znaczący wzrost obrotów) punkt, od którego kupiona akcja nie powinna się już istotnie cofać; tylko wtedy ciasny stop-loss ma sens stop-loss - jeżeli akcje po zakupie spadają zamiast rosnąć, wtedy pozbywamy się ich najpóźniej przy spadku o 8-10% od ceny zakupu poszukiwanie zysków (potencjał ruchu do góry) co najmniej 2-3 razy większych od początkowo określonego ryzyka podwyższanie poziomu stop-loss wraz ze wzrostem kursu akcji (zabezpiecza przed zamianą zysku w stratę) przykład: sprzedaż części bądź całości posiadanego pakietu akcji po wzroście o 25% od ceny zakupu (bierzemy zysk 2,5-3 razy większy od początkowego ryzyka) Trafnie prowadzona, metoda ta pozwala na zarabianie nawet wówczas, gdy mniej niż połowa transakcji przynosi zysk. tylko kosztem zysków już uzyskanych poszukiwanie prawdziwych liderów hossy wybranym, najlepszym naszym zdaniem akcjom dajemy więcej miejsca i czasu na wzrost, nie spieszymy się z ich sprzedażą ryzykując utratę nawet całości pierwotnego zysku (np. pierwszych 20%) przykład zastosowania: dla akcji (a) o najlepszych naszym zdaniem fundamentach (np. trwała przewaga konkurencyjna + stabilny dodatni cashflow + bardzo dobrze zarządzana) lub (b) które wzrosły o min. 20% w ciągu 3 lub mniej tygodni od momentu zakupu (potencjalny lider) trzymamy ją min. przez 8 tygodni, nie podwyższając w tym czasie poziomu stop-loss z początkowej wielkości; po tym okresie dokonujemy ponownej oceny 11

12 Subfundusze akcyjne - zasady budowy portfela akcji Analiza makro = Identyfikacja trendów rynkowych średnio i długoterminowych Analiza wskaźników i trendów gospodarczych Poszukiwanie parametrów (np. wskaźniki wyprzedzające) wskazujących na istotne zmiany w otoczeniu gospodarczym Analiza globalnych tendencji monetarnych Analiza międzyrynkowa (badanie korelacji i współzależności między różnymi rynkami i klasami aktywów) Selekcja = Identyfikacja konkretnych obiektów i inwestycji Priorytet: Eques Akcji (min 70% portfela, w hossie 85% portfela) Koncentracja na spółkach, a nie branżach Poszukiwanie liderów wzrostu w poszczególnych branżach i na poszczególnych rynkach Analiza fundamentalna/analiza makro Poszukiwanie spółek wzrostowych w czasie hossy/ograniczanie bety portfela i poszukiwanie spółek antycyklicznych w czasie bessy Strategiczna alokacja aktywów - pozycjonowanie funduszy względem ryzykownych klas aktywów Realizacja przyjętej wizji sytuacji rynkowej - dobór spółek do portfela, wybór momentu zakupu Alokacja = Identyfikacja trendów krótkoterminowych + taktyka wyboru momentu kupna/sprzedaży Priorytet: Eques Aktywnej Alokacji (0-70% portfela) Analiza techniczna/analiza makro Analiza siły relatywnej poszczególnych rynków i spółek Zarządzanie alokacją w Eques Akcji w przedziale % Zarządzanie alokacją w Eques Aktywnej Alokacji w przedziale 0-70% netto - możliwość zabezpieczenia pozycji selektywnej (np. portfel fundamentalny 30% aktywów, kontrakty terminowe - 30%) Krótkoterminowe zmiany zaangażowania aktywna polityka inwestycyjna, zawężony przedział wahań ok. 30% EQUES Akcji, ok. 60% EQUES Aktywnej Alokacji 12

13 Subfundusze akcyjne Najlepsze i najgorsze wyniki na selekcji Dane historyczne za II i III kwartał 2012 r. Najlepsze spółki Wynik PLN Najgorsze spółki Wynik PLN Azoty Eko Export KGHM KOV ZPUE Intersport Puławy Asbis Wawel Bogdanka GTC Silvano Aplisens Magellan Medicalgorithmics Netia -959 Zetkama Eurocash -855 PKN Millennium -621 Razem Razem Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszy akcyjnych na dzień r. 18,00 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 (w skali logarytmicznej) Benchmark (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Akcji EQUES Aktywnej Alokacji Realizowana strategia pozwala generować zyski na udanych transakcjach i ograniczać straty w przypadku błędnych decyzji (OCHRONA KAPITAŁU FILAR I) Realizowana strategia pozwala generować zyski nawet w przypadku, gdy nieudanych transakcji jest więcej niż zarobionych, bo przeciętny zysk jest większy od straty (STAŁA DOCHODOWOŚĆ FILAR II) Realizowana strategia pozwala nie obcinać spółek o nadzwyczajnym potencjale za wcześnie (PONADPRZECIĘTNE ZYSKI FILAR III) 13

14 EQUES Obligacji Subfundusz obligacji Typ funduszu Struktura aktywów subfunduszu wg emitenta na dzień r. na dzień r. Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100% subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe 2,30% 97,70% Struktura czasowa portfela na dzień r. Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe Termin do wykupu Udział w portfelu 1. Do 1 roku 21,43% 2. od 1 do 3 lat 73,12% 3. od 3 do 5 lat 5,45% 4. powyżej 5 lat 0,00% 5,97% 94,03% Udział w portfelu papiery notowane i nienotowane na dzień r. 88,8% papiery notowane* 11,2% papiery nienotowane 7,4% 0,2% 3,6% Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe w tym papiery krótkoterminowe do 6 miesięcy w tym papiery krótkoterminowe od 6 do 12 miesięcy w tym papiery powyżej 12 miesięcy * lub w trakcie procesu dopuszczenia do notowań na ASO 14

15 EQUES Obligacji Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 0,34% 0,78% 1,48% 4,10% 4,11% 7,71% 3,80% 16,80% Benchmark 2,58% 3,11% 7,52% 16,10% 11,58% 0,87% 11,97% 29,28% * od r. do r. ** od r. Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe niski 1 rok Sebastian Słomka 13,20 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 11,40 11,20 11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu Początek działalności Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Opłata za zarządzanie 17 maja 2012 r. Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All>1 Yr PLN 100 PLN 50 PLN 1,75% EQUES Obligacji Benchmark (Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All >1 Yr) Opłata od zysku* 5% * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 15

16 EQUES Pieniężny Subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego Poziom ryzyka: Typ funduszu Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych polskich uniwersalnych subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego udział krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (o terminie wykupu do jednego roku), instrumentów rynku pieniężnego, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, oraz środków pieniężnych wynosi nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu udział obligacji korporacyjnych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez przedsiębiorstwa zależy od decyzji zarządzającego i może być znaczący subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów, którzy poszukują krótkoterminowej, płynnej inwestycji o niskim stopniu ryzyka, jednak nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka 36,38% Struktura aktywów subfunduszu - wg. emitenta na dzień r. na dzień r. 10,90% 52,72% Obligacje korporacyjne Struktura czasowa portfela na dzień r. Lokaty i depozyty bankowe Obligacje bankowe Termin do wykupu Udział w portfelu 1. Do 1 roku 80,22% 2. od 1 do 3 lat 19,78% 3. od 3 do 5 lat 0,00% 4. powyżej 5 lat 0,00% 42,14% 7,32% 50,54% Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe Obligacje bankowe Udział w portfelu papiery notowane i nienotowane na dzień r. 54,3% 45,7% 45,7% papiery notowane* papiery nienotowane w tym papiery krótkoterminowe do 6 miesięcy * lub w trakcie procesu dopuszczenia do notowań na ASO 16

17 EQUES Pieniężny Dane podstawowe Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 0,00% 0,53% 1,07% 2,73% 3,01% 5,89% 3,60% 13,00% Benchmark 0,17% 0,50% 1,10% 2,43% 2,48% 3,07% 3,09% 9,07% * od r. do r. ** od r. Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający niski 3 miesiące Sebastian Słomka 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 11,00 10,90 10,80 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu Początek działalności 17 maja 2012 r. Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata WIBOR 3M PLN 100 PLN 50 PLN Opłata za zarządzanie 0,90% Benchmark (WIBOR 3M) EQUES Pieniężny Opłata od zysku 0% 17

18 EQUES SFIO - Subfundusze dłużne Zasady budowy portfela obligacji Maksymalizacja stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokat Dywersyfikacja portfela: ograniczona ekspozycja na jednego emitenta dywersyfikacja sektorowa mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu zapewnienie płynności inwestycji w fundusz w każdym momencie Analiza historycznej i prognozowanej zdolności kredytowej emitenta Wewnętrzny system ratingowy selekcja emitentów ze względu na: stabilny cash flow odporność na zmianę koniunktury bezpieczny poziom zadłużenia brak ryzyka utraty płynności finansowej częstotliwość dostępu do danych finansowych 18

19 EQUES SFIO - Subfundusze dłużne Wewnętrzny system ratingowy PKN Orlen SA Zalecenia IIQ10 IIIQ10 IVQ10 IQ11 IIQ11 IIIQ11 IVQ11 IQ12 Wskaźnik X - zdolności spłaty długu <3,00 2,09 1,95 1,44 1,35 1,28 1,54 1,43 1,42 Wskaźnik U - zdolności obsługi długu >2,00 8,03 8,69 10,18 12,82 11,53 12,81 11,34 10,71 Wskaźnik W płynności finansowej >1,20 1,11 1,29 1,28 1,17 1,46 1,36 1,52 1,58 Wskaźnik Z dźwigni finansowej <1,50 0,51 0,48 0,37 0,37 0,34 0,40 0,33 0,29 Oceny Zdolność spłaty długu Zdolność obsługi długu Płynność finansowa Dźwignia finansowa Średnia nota 1,00 1,50 1,75 1,50 1,75 1,50 2,00 2,00 Rating AA- AAA- AAA AAA- AAA AAA- AAA+ AAA+ 2,00 1,50 1,00 0,50 Historia ratingu 0,00-0,50 IIQ10 IIIQ10 IVQ10 IQ11 IIQ11 IIIQ11 IVQ11 IQ12-1,00-1,50-2,00 19

20 Wyniki EQUES SFIO Podsumowanie wyników subfunduszy Miejsca subfunduszy EQUES SFIO w rankingach EQUES Pieniężny EQUES Obligacji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Akcji 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M październik kwartyl liczba funduszy listopad kwartyl liczba funduszy grudzień kwartyl liczba funduszy styczeń kwartyl liczba funduszy Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Analizy Online. 20

21 Wyniki EQUES SFIO Porównanie ofert funduszy parasolowych Porównanie ofert funduszy parasolowych (45 funduszy) Średnia częstotliwość występowania stóp zwrotu wyższych od mediany Liczba subfunduszy Fundusz rynku pieniężnego lub ochrony kapitału Total Expense Ratio (średnia) Maks. prowizja przy zakupie j.u. (średnia) 1. Caspar Parasolowy FIO 93% 5 nie 7,80% 2,50% 2. Eques SFIO 88% 4 tak 4,70% 1,90% 3. PZU GI SFIO 88% 4 nie 4,50% 4,00% 4. KBC FIO 86% 9 tak 3,00% 2,70% 5. KBC Portfel VIP SFIO 79% 4 tak 2,70% 0,00% Ipopema SFIO 64% 6 tak 3,20% 2,50% 22. QUERCUS Parasolowy SFIO 63% 13 nie 3,80% 3,30% 23. Opera SFIO 63% 4 nie 2,60% 1,30% 24. Open Finance FIO 61% 6 tak 3,80% 2,90% 25. Alior SFIO 60% 5 nie 5,80% 3,50% AXA FIO 48% 8 tak 2,80% 3,30% 32. Agio SFIO 47% 3 nie 4,00% 3,00% 33. Pioneer FIO 46% 12 tak 2,60% 3,40% 34. BPS FIO 45% 4 nie 2,30% 2,30% 35. Amplico Krajowy FIO 43% 7 tak 3,00% 1,90% Idea FIO 31% 8 tak 4,40% 2,20% 43. Allianz FIO 30% 9 tak 3,10% 3,40% 44. SKOK PARASOL FIO 25% 5 tak 2,70% 0,80% 45. BNP Paribas FIO 10% 4 nie 3,10% 2,90% Drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania stóp zwrotu wyższych od mediany w rankingu 45 funduszy parasolowych Znacznie niższe koszty operacyjne od lidera rankingu Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Analizy Online. W zestawieniu znalazły się fundusze parasolowe, w przypadku których przynajmniej jeden subfundusz działa nie krócej niż 12 miesięcy. Oceny wyników subfunduszy przygotowane w oparciu o okresy: 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy do r. 21

22 Dlaczego EQUES Investment TFI SA? [Zespół z pasją] Nasz Zespół tworzą ludzie, dla których inwestowanie jest pasją. Nasze kompetencje i umiejętności zdobywaliśmy w trakcie wieloletnich doświadczeń, pracując dla uznanych instytucji finansowych, a także inwestując na swój rachunek. [Metoda inwestycyjna] W zarządzaniu funduszami wykorzystujemy własną, dopracowaną i sprawdzoną w praktyce metodę inwestycyjną. [Doświadczenie i wyniki] Zespół zarządzających aktywami funduszy ma doświadczenie inwestowania zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, poparte ponadprzeciętnymi wynikami. Dzięki temu nasz fundusz otwarty EQUES SFIO nie ogranicza się jedynie do inwestowania na rynku polskim, ale daje również możliwości czerpania korzyści z dostępu do rynków światowych. [Nieszablonowe podejście] Jako eksperci w tworzeniu rozwiązań inwestycyjnych mających spełniać potrzeby najbardziej wymagających Inwestorów nieustannie poszukujemy nieszablonowych możliwości inwestowania. [Rozszerzanie oferty] Stale pracujemy nad kolejnymi atrakcyjnymi pomysłami inwestycyjnymi, które w najbliższej przyszłości będą rozszerzać ofertę Towarzystwa o nowe rozwiązania pozwalające wzbogacać portfele inwestycyjne naszych Klientów. Kadra Zarządzająca EQUES Investment TFI SA [Informacja i wsparcie ekspertów] Rozumiemy, że podstawą do podjęcia każdej świadomej decyzji, w tym inwestycyjnej, jest dostęp do informacji. Z tego powodu naszym inwestorom udostępniamy pełną informację na temat proponowanych rozwiązań oraz zapewniamy opiekę ekspertów. [Dobór partnerów] Jakość świadczonych przez nas usług ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego starannie dobieramy partnerów, którzy wspierają nas w trakcie całego procesu obsługi funduszy inwestycyjnych. 22

23 Nasz Zespół Zarządzający Aktywami Tomasz Korab Prezes Zarządu 18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management S.A., w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management S.A. odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Do 2004 roku Członek Zarządu Dyrektor Navigo Consulting Sp. z o.o. prywatnej firmy konsultingowej świadczącej usługi doradztwa na rzecz Klientów prywatnych i korporacyjnych z zakresu zarządzania finansami, operacji kapitałowych oraz inwestycji. Pomysłodawca, współzałożyciel i akcjonariusz OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu. W latach Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Bartosz Tuczyński Zarządzający Aktywami Funduszy 13 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 200. Od 2002 r. zarządzał funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami indywidualnych Klientów w Skarbiec Investment Management. Współzałożyciel i akcjonariusz (do grudnia 2006 roku) OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w którym do listopada 2006 r. zajmował również stanowisko zarządzającego portfelem. W latach inwestor indywidualny aktywnie działający na rynkach akcji (polskim, USA, UE), towarowych i walutowych, gdzie skutecznie pomnażał kapitał pomimo zmiennej koniunktury rynkowej. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Sebastian Słomka - Analityk, Zarządzający Aktywami Funduszy 20 lat doświadczenia w branży kapitałowej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr Od 1995 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, kolejno jako pracownik POK, Analityk w Wydziale Zarządzania Portfelem i Kierownik w Zespole Analiz i Doradztwa Kapitałowego. W latach Członek Komitetu Inwestycyjnego w Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym. W latach Główny Ekonomista w OPERA TFI SA, w latach członek Zarządu, a następnie Prezes OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. W latach Główny Ekonomista BRE Wealth Management SA. Od 2010 r. ponownie związany z grupą OPERA jako Zarządzający w OPERA TFI SA oraz Doradca Zarządu w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 23

24 Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego Wehikuł inwestycyjny jakim jest fundusz ma szereg zalet i przewag w stosunku do innych form inwestowania. Wśród nich znajdują się także te związane z bezpieczeństwem instytucjonalnym inwestycji, które opiera się na trzech głównych filarach niezależnych od towarzystwa: I Komisja Nadzoru Finansowego II Depozytariusz (ING Bank Śląski SA) III Audytor (Ernst & Young Audit Sp. z o.o) Nadzoruje i kontroluje działalność funduszu i towarzystwa Otrzymuje bieżące sprawozdania z działalności funduszu i towarzystwa Jest informowana o każdej wycenie aktywów funduszu i bieżącej wartości certyfikatu Bezpiecznie przechowuje aktywa funduszu (całość aktywów jest zapisana w rejestrze aktywów w banku depozytariuszu) Weryfikuje transakcje funduszu pod kątem ich zgodności z prawem i statutem funduszu, przed dokonaniem rozliczenia Rejestruje i przechowuje dokumentację transakcji funduszu Niezależnie wylicza wartość certyfikatu i potwierdza ją towarzystwu, KNF i uczestnikom W przypadku upadłości banku depozytariusza aktywa funduszu nie wchodzą do jego masy upadłościowej i są przenoszone do innego banku Kontroluje działanie depozytariusza i towarzystwa 2 razy w roku weryfikuje księgi i sprawozdania funduszu 24

25 TABELA OPŁAT EQUES SFIO Opłata za nabycie OPŁATA ZA NABYCIE* (OBOWIĄZUJE OD R.) Łączna wartość wpłaty i zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa EQUES Pieniężny EQUES Obligacji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Akcji do 9 999,99 zł 0,00% 0,75% 3,25% 3,50% ,00 zł ,99 zł 0,00% 0,65% 2,60% 3,00% ,00 zł , 99 zł 0,00% 0,55% 1,95% 2,25% od ,00 zł 0,00% 0,35% 1,30% 1,50% Opłatę Za Nabycie nalicza się od wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka Opłaty Za Nabycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Nabycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, Opłata Za Nabycie nie jest pobierana. Do ustalenia stawki Opłaty Za Nabycie brana jest pod uwagę łączna wartość wpłat na dane Konto Uczestnika w danym Dniu Zbycia oraz Jednostek Uczestnictwa zapisanych na tym Koncie Uczestnika według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Zbycia. W przypadku wpłat, w wyniku których łączna wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Koncie Uczestnika osiągnie lub przekroczy kwotę 100 tys. zł, istnieje możliwość negocjacji wysokości Opłaty Za Nabycie. Terminy pisane wielką literą używane w Tabeli Opłat EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego mają znaczenie jakie nadaje im Prospekt informacyjny EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. * Przez Opłatę Za Nabycie należy rozumieć Opłatę Za Zbycie w rozumieniu statutu Funduszu. 25

26 Komentarze rynkowe EQUES Zapraszamy Państwa do lektury Tygodniowych komentarzy rynkowych EQUES, w których nasi Zarządzający komentują ważne wydarzenia gospodarczo-polityczne poprzedniego tygodnia, w tym sytuację na GPW i najważniejszych rynkach światowych oraz przedstawiają nasze oczekiwania na przyszłość. Tygodniowe komentarze rynkowe EQUES, zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa Po zapisaniu się się na nasz Newsletter, Tygodniowe komentarze rynkowe EQUES oraz Aktualności EQUES będą wysyłane na wskazany przez Państwa adres . 26

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 37/2013 29.09.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 37/2013 29.09.2013 r. Komentarz rynkowy Na przekór zadyszce, jaka stała się udziałem większości światowych rynków akcji po wrześniowym posiedzeniu FED, giełda warszawska wciąż świetnie sobie radzi. W minionym tygodniu praktycznie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG - podobnie, jak we wrześniu - przywitał nowy miesiąc spadkowym tygodniem. Tym razem spadek był jednak znacznie bardziej łagodny i w zasadzie dotyczył tylko największych spółek.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Balanced Open- Ended Investment

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo