EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku

2 Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji IV. EQUES Aktywnej Alokacji V. Metoda inwestycyjna VI. Subfundusze akcyjne 3 filary filozofii inwestycyjnej VII. Subfundusze akcyjne zasady budowy portfela akcji VIII. Subfundusze akcyjne najlepsze i najgorsze wyniki na selekcji IX. EQUES Obligacji X. EQUES Pieniężny XI. Subfundusze dłużne zasady budowy portfela obligacji XII. Dlaczego EQUES Investment TFI SA? XIII. Nasz Zespół zarządzający aktywami XIV. Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego XV. Tabela opłat EQUES SFIO XVI. Nota prawna XVII. Kontakt 2

3 EQUES Investment TFI SA EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (do maja 2012 r. funkcjonujące pod nazwą Plejada TFI SA) uzyskało w kwietniu 2007 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności Towarzystwo cechuje stały wzrost aktywów zarządzanych funduszy - ponad 1,09 mld zł na koniec 2014 r. Towarzystwo posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Historycznie wyspecjalizowane w tworzeniu funduszy inwestycyjnych dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów W listopadzie 2011 r. do EQUES Investment TFI SA dołączył Pan Tomasz Korab wraz zespołem doświadczonych specjalistów w zakresie inwestycji giełdowych i funduszy otwartych Od maja 2012 r. działa EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z czterema subfunduszami W czerwcu 2012 rozpoczął działalność EQUES DEBITUM FIZ NFS, inwestujący w nieobsługiwane wierzytelności detaliczne, w grudniu EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, dostępny w ramach polis unit-link a w grudniu EQUES CREDITUM FIZ NFS, inwestujący w regularne wierzytelności firm pożyczkowych. W grudniu 2013 r. został uruchomiony EQUES Total Return FIZ, fundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w szerokie spektrum instrumentów na różnych płynnych rynkach przy zastosowaniu sprawdzonej, elastycznej strategii EQUES Investment TFI SA od momentu wejścia do zestawienia (wyniki za pełne 12M) zostało sześciokrotnie liderem comiesięcznego rankingu TFI Dziennika Gazeta Prawna i Expandera (za VI, VII, VIII, XII 2013 r. oraz I i II 2014 r.). Osiągnięcie pierwszej pozycji było możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym wszystkich subfunduszy EQUES SFIO Wartość aktywów zarządzanych przez TFI (w mln zł) ,03 0,02 8,14 106,56 141,98 860, , , wartość aktywów zarządzanych przez TFI na koniec roku ( w mln zł) Liczba funduszy zarządzanych przez TFI liczba funduszy zarządzanych przez TFI na koniec roku * W 2014 r. 17 funduszy (w tym 4 subfundusze SFIO)

4 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUBFUNDUSZE akcyjny aktywnej alokacji obligacyjny pieniężny EQUES Akcji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Obligacji EQUES Pieniężny 4

5 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oczekiwany zysk EQUES Obligacji EQUES Akcji Hossa, trend wzrostowy Udział we wzrostach/systematyczne oszczędzanie Przede wszystkim selekcja spółek, ponadto alokacja EQUES Aktywnej Alokacji Zmienne otoczenie rynkowe Udział we wzrostach/ochrona kapitału Przede wszystkim alokacja, ponadto selekcja spółek Spowolnienie gospodarcze, trend spadkowy Inwestowanie bezpiecznej części portfela, także długoterminowo/ucieczka do save heaven Przede wszystkim selekcja emitentów/preferencja płynnych instrumentów EQUES Pieniężny Spowolnienie gospodarcze, trend spadkowy, Ucieczka do save heaven /lokowanie bieżącej płynności Preferencja krótkoterminowych płynnych instrumentów Ryzyko 5

6 EQUES Akcji Typ funduszu Subfundusz akcji polskich uniwersalnych Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w Polsce subfundusz lokuje do 1/3 środków w instrumenty notowane na rynkach zagranicznych w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji w celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących uzyskać znaczące wzrosty wartości swoich inwestycji oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne Struktura aktywów subfunduszu udział sektorów w części akcyjnej portfela 15% 10% 5% 5% 4% 5% na dzień r. na dzień r. Struktura aktywów na dzień % 99% 57% Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Energia Handel Akcje krajowe Gotówka/depozyty /overnight/inne 12% 9% 4% 5% 6% 6% Miary efektywności i ryzyka Wskaźnik 58% Wartość na dzień Odchylenie standardowe 1,08% Beta (do WIG) 1,1 Wskaźnik Sharpe'a -0,40 Wskaźnik Treynora 0,00 Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Energia Handel 6

7 EQUES Akcji 1m 3m 6m 12m * od początku działalności* Subfundusz 0,98% -1,18% 2,05% -17,32% -17,92% 37,94% 17,30% 34,10% Benchmark 1,22% -2,31% 3,17% 4,46% 0,69% -6,17% 19,34% 14,13% * od r. do r. ** od r. (od r. zmiana benchmarku na 90%WIG +10% WIBOR 3M, od r. do r.: 90%WIG20 +10% WIBOR 3M, wcześniej: 90% WIG + 10% WIBOR 3M ) Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu ( w skali logarytmicznej) 18,00 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 Wyniki subfunduszu na dzień Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe wysoki 5 lat Sebastian Słomka Bartosz Tuczyński Początek działalności 17 maja 2012 r. Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata 90% WIG + 10% WIBOR 3M PLN 100 PLN 50 PLN Opłata za zarządzanie 4,25% Opłata od zysku* 10% Benchmark EQUES Akcji (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Akcji * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 7

8 EQUES Aktywnej Alokacji Typ funduszu Subfundusz elastycznego inwestowania w akcje i obligacje Struktura aktywów subfunduszu alokacja na dzień r. na dzień r. Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje subfundusz może przejściowo lokować nawet 100% wartości aktywów w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w Polsce subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania ich środkami, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz wydłużony horyzont inwestycyjny 39% 37% Udział sektorów w części akcyjnej portfela na dzień r. 4% 4% 11% 61% 25% 19% Akcje krajowe Gotówka/depozyty /overnight/inne Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Handel 48% 1% Miary efektywności i ryzyka Wskaźnik 51% Akcje krajowe Akcje zagraniczne Wartość na dzień Odchylenie standardowe 0,67% Beta (do WIG) 0,61 Gotówka/depozyty/ overnight/inne Wskaźnik Sharpe'a -0,80 Wskaźnik Treynora -0,01 8

9 EQUES Aktywnej Alokacji Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 2,51% 1,19% 1,19% -21,47% -22,00% 25,07% 10,10% 10,10% Benchmark brak brak brak brak brak brak brak brak * od r. do r. ** od r. Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu ( w skali logarytmicznej) Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe umiarkowany 3 lata Bartosz Tuczyński Sebastian Słomka Początek działalności 17 maja 2012 r. 14,00 13,00 12,00 11,00 Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata brak PLN 100 PLN 10,00 9,00 Minimalna kolejna wpłata Opłata za zarządzanie 4% 50 PLN Benchmark EQUES Pieniężnego (WIBOR 3M) Benchmark EQUES Akcji (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Aktywnej Alokacji Opłata od zysku* 10% * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 9

10 Nasza filozofia Tylko konsekwentnie stosowana metoda inwestycyjna prowadzi do stabilnych wyników inwestycyjnych EQUES Investment TFI Dobra i sprawdzona metoda inwestycyjna prowadzi do ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych Stabilny Zespół związany zasadami współwłasności z firmą stosuje tę samą metodę inwestycyjną latami, nie zmienia pracodawcy 10

11 Naszą metodę opieramy na III filarach FILAR I Ochrona kapitału FILAR II Stała zyskowność FILAR III Poszukiwanie ponadprzeciętnych zysków niewielkie początkowe ryzyko w każdej transakcji - zawsze znane z góry, ustalone przed zawarciem transakcji zawsze znane i ograniczone ryzyko dla całego portfela (suma ryzyk poszczególnych jego składowych) zawsze znany plan gry i znajomość max ryzyka w najczarniejszym scenariuszu kluczowa dla stabilności emocjonalnej zapobiega nerwowym decyzjom precyzyjnie określony dobór momentu zakupu (np. tuż przed lub tuż po wybiciu z formacji bazy, jeśli towarzyszy temu znaczący wzrost obrotów) punkt, od którego kupiona akcja nie powinna się już istotnie cofać; tylko wtedy ciasny stop-loss ma sens stop-loss - jeżeli akcje po zakupie spadają zamiast rosnąć, wtedy pozbywamy się ich najpóźniej przy spadku o 8-10% od ceny zakupu poszukiwanie zysków (potencjał ruchu do góry) co najmniej 2-3 razy większych od początkowo określonego ryzyka podwyższanie poziomu stop-loss wraz ze wzrostem kursu akcji (zabezpiecza przed zamianą zysku w stratę) przykład: sprzedaż części bądź całości posiadanego pakietu akcji po wzroście o 25% od ceny zakupu (bierzemy zysk 2,5-3 razy większy od początkowego ryzyka) Trafnie prowadzona, metoda ta pozwala na zarabianie nawet wówczas, gdy mniej niż połowa transakcji przynosi zysk. tylko kosztem zysków już uzyskanych poszukiwanie prawdziwych liderów hossy wybranym, najlepszym naszym zdaniem akcjom dajemy więcej miejsca i czasu na wzrost, nie spieszymy się z ich sprzedażą ryzykując utratę nawet całości pierwotnego zysku (np. pierwszych 20%) przykład zastosowania: dla akcji (a) o najlepszych naszym zdaniem fundamentach (np. trwała przewaga konkurencyjna + stabilny dodatni cashflow + bardzo dobrze zarządzana) lub (b) które wzrosły o min. 20% w ciągu 3 lub mniej tygodni od momentu zakupu (potencjalny lider) trzymamy ją min. przez 8 tygodni, nie podwyższając w tym czasie poziomu stop-loss z początkowej wielkości; po tym okresie dokonujemy ponownej oceny 11

12 Subfundusze akcyjne - zasady budowy portfela akcji Analiza makro = Identyfikacja trendów rynkowych średnio i długoterminowych Analiza wskaźników i trendów gospodarczych Poszukiwanie parametrów (np. wskaźniki wyprzedzające) wskazujących na istotne zmiany w otoczeniu gospodarczym Analiza globalnych tendencji monetarnych Analiza międzyrynkowa (badanie korelacji i współzależności między różnymi rynkami i klasami aktywów) Selekcja = Identyfikacja konkretnych obiektów i inwestycji Priorytet: Eques Akcji (min 70% portfela, w hossie 85% portfela) Koncentracja na spółkach, a nie branżach Poszukiwanie liderów wzrostu w poszczególnych branżach i na poszczególnych rynkach Analiza fundamentalna/analiza makro Poszukiwanie spółek wzrostowych w czasie hossy/ograniczanie bety portfela i poszukiwanie spółek antycyklicznych w czasie bessy Strategiczna alokacja aktywów - pozycjonowanie funduszy względem ryzykownych klas aktywów Realizacja przyjętej wizji sytuacji rynkowej - dobór spółek do portfela, wybór momentu zakupu Alokacja = Identyfikacja trendów krótkoterminowych + taktyka wyboru momentu kupna/sprzedaży Priorytet: Eques Aktywnej Alokacji (0-70% portfela) Analiza techniczna/analiza makro Analiza siły relatywnej poszczególnych rynków i spółek Zarządzanie alokacją w Eques Akcji w przedziale % Zarządzanie alokacją w Eques Aktywnej Alokacji w przedziale 0-70% netto - możliwość zabezpieczenia pozycji selektywnej (np. portfel fundamentalny 30% aktywów, kontrakty terminowe - 30%) Krótkoterminowe zmiany zaangażowania aktywna polityka inwestycyjna, zawężony przedział wahań ok. 30% EQUES Akcji, ok. 60% EQUES Aktywnej Alokacji 12

13 Subfundusze akcyjne Najlepsze i najgorsze wyniki na selekcji Dane historyczne za II i III kwartał 2012 r. Najlepsze spółki Wynik PLN Najgorsze spółki Wynik PLN Azoty Eko Export KGHM KOV ZPUE Intersport Puławy Asbis Wawel Bogdanka GTC Silvano Aplisens Magellan Medicalgorithmics Netia -959 Zetkama Eurocash -855 PKN Millennium -621 Razem Razem Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszy akcyjnych na dzień r. 18,00 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 (w skali logarytmicznej) Benchmark (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Akcji EQUES Aktywnej Alokacji Realizowana strategia pozwala generować zyski na udanych transakcjach i ograniczać straty w przypadku błędnych decyzji (OCHRONA KAPITAŁU FILAR I) Realizowana strategia pozwala generować zyski nawet w przypadku, gdy nieudanych transakcji jest więcej niż zarobionych, bo przeciętny zysk jest większy od straty (STAŁA DOCHODOWOŚĆ FILAR II) Realizowana strategia pozwala nie obcinać spółek o nadzwyczajnym potencjale za wcześnie (PONADPRZECIĘTNE ZYSKI FILAR III) 13

14 EQUES Obligacji Subfundusz obligacji Typ funduszu Struktura aktywów subfunduszu wg emitenta na dzień r. na dzień r. Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100% subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe 2,30% 97,70% Struktura czasowa portfela na dzień r. Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe Termin do wykupu Udział w portfelu 1. Do 1 roku 21,43% 2. od 1 do 3 lat 73,12% 3. od 3 do 5 lat 5,45% 4. powyżej 5 lat 0,00% 5,97% 94,03% Udział w portfelu papiery notowane i nienotowane na dzień r. 88,8% papiery notowane* 11,2% papiery nienotowane 7,4% 0,2% 3,6% Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe w tym papiery krótkoterminowe do 6 miesięcy w tym papiery krótkoterminowe od 6 do 12 miesięcy w tym papiery powyżej 12 miesięcy * lub w trakcie procesu dopuszczenia do notowań na ASO 14

15 EQUES Obligacji Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 0,34% 0,78% 1,48% 4,10% 4,11% 7,71% 3,80% 16,80% Benchmark 2,58% 3,11% 7,52% 16,10% 11,58% 0,87% 11,97% 29,28% * od r. do r. ** od r. Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe niski 1 rok Sebastian Słomka 13,20 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 11,40 11,20 11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu Początek działalności Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Opłata za zarządzanie 17 maja 2012 r. Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All>1 Yr PLN 100 PLN 50 PLN 1,75% EQUES Obligacji Benchmark (Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All >1 Yr) Opłata od zysku* 5% * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 15

16 EQUES Pieniężny Subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego Poziom ryzyka: Typ funduszu Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych polskich uniwersalnych subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego udział krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (o terminie wykupu do jednego roku), instrumentów rynku pieniężnego, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, oraz środków pieniężnych wynosi nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu udział obligacji korporacyjnych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez przedsiębiorstwa zależy od decyzji zarządzającego i może być znaczący subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów, którzy poszukują krótkoterminowej, płynnej inwestycji o niskim stopniu ryzyka, jednak nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka 36,38% Struktura aktywów subfunduszu - wg. emitenta na dzień r. na dzień r. 10,90% 52,72% Obligacje korporacyjne Struktura czasowa portfela na dzień r. Lokaty i depozyty bankowe Obligacje bankowe Termin do wykupu Udział w portfelu 1. Do 1 roku 80,22% 2. od 1 do 3 lat 19,78% 3. od 3 do 5 lat 0,00% 4. powyżej 5 lat 0,00% 42,14% 7,32% 50,54% Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe Obligacje bankowe Udział w portfelu papiery notowane i nienotowane na dzień r. 54,3% 45,7% 45,7% papiery notowane* papiery nienotowane w tym papiery krótkoterminowe do 6 miesięcy * lub w trakcie procesu dopuszczenia do notowań na ASO 16

17 EQUES Pieniężny Dane podstawowe Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 0,00% 0,53% 1,07% 2,73% 3,01% 5,89% 3,60% 13,00% Benchmark 0,17% 0,50% 1,10% 2,43% 2,48% 3,07% 3,09% 9,07% * od r. do r. ** od r. Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający niski 3 miesiące Sebastian Słomka 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 11,00 10,90 10,80 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu Początek działalności 17 maja 2012 r. Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata WIBOR 3M PLN 100 PLN 50 PLN Opłata za zarządzanie 0,90% Benchmark (WIBOR 3M) EQUES Pieniężny Opłata od zysku 0% 17

18 EQUES SFIO - Subfundusze dłużne Zasady budowy portfela obligacji Maksymalizacja stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokat Dywersyfikacja portfela: ograniczona ekspozycja na jednego emitenta dywersyfikacja sektorowa mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu zapewnienie płynności inwestycji w fundusz w każdym momencie Analiza historycznej i prognozowanej zdolności kredytowej emitenta Wewnętrzny system ratingowy selekcja emitentów ze względu na: stabilny cash flow odporność na zmianę koniunktury bezpieczny poziom zadłużenia brak ryzyka utraty płynności finansowej częstotliwość dostępu do danych finansowych 18

19 EQUES SFIO - Subfundusze dłużne Wewnętrzny system ratingowy PKN Orlen SA Zalecenia IIQ10 IIIQ10 IVQ10 IQ11 IIQ11 IIIQ11 IVQ11 IQ12 Wskaźnik X - zdolności spłaty długu <3,00 2,09 1,95 1,44 1,35 1,28 1,54 1,43 1,42 Wskaźnik U - zdolności obsługi długu >2,00 8,03 8,69 10,18 12,82 11,53 12,81 11,34 10,71 Wskaźnik W płynności finansowej >1,20 1,11 1,29 1,28 1,17 1,46 1,36 1,52 1,58 Wskaźnik Z dźwigni finansowej <1,50 0,51 0,48 0,37 0,37 0,34 0,40 0,33 0,29 Oceny Zdolność spłaty długu Zdolność obsługi długu Płynność finansowa Dźwignia finansowa Średnia nota 1,00 1,50 1,75 1,50 1,75 1,50 2,00 2,00 Rating AA- AAA- AAA AAA- AAA AAA- AAA+ AAA+ 2,00 1,50 1,00 0,50 Historia ratingu 0,00-0,50 IIQ10 IIIQ10 IVQ10 IQ11 IIQ11 IIIQ11 IVQ11 IQ12-1,00-1,50-2,00 19

20 Wyniki EQUES SFIO Podsumowanie wyników subfunduszy Miejsca subfunduszy EQUES SFIO w rankingach EQUES Pieniężny EQUES Obligacji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Akcji 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M październik kwartyl liczba funduszy listopad kwartyl liczba funduszy grudzień kwartyl liczba funduszy styczeń kwartyl liczba funduszy Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Analizy Online. 20

21 Wyniki EQUES SFIO Porównanie ofert funduszy parasolowych Porównanie ofert funduszy parasolowych (45 funduszy) Średnia częstotliwość występowania stóp zwrotu wyższych od mediany Liczba subfunduszy Fundusz rynku pieniężnego lub ochrony kapitału Total Expense Ratio (średnia) Maks. prowizja przy zakupie j.u. (średnia) 1. Caspar Parasolowy FIO 93% 5 nie 7,80% 2,50% 2. Eques SFIO 88% 4 tak 4,70% 1,90% 3. PZU GI SFIO 88% 4 nie 4,50% 4,00% 4. KBC FIO 86% 9 tak 3,00% 2,70% 5. KBC Portfel VIP SFIO 79% 4 tak 2,70% 0,00% Ipopema SFIO 64% 6 tak 3,20% 2,50% 22. QUERCUS Parasolowy SFIO 63% 13 nie 3,80% 3,30% 23. Opera SFIO 63% 4 nie 2,60% 1,30% 24. Open Finance FIO 61% 6 tak 3,80% 2,90% 25. Alior SFIO 60% 5 nie 5,80% 3,50% AXA FIO 48% 8 tak 2,80% 3,30% 32. Agio SFIO 47% 3 nie 4,00% 3,00% 33. Pioneer FIO 46% 12 tak 2,60% 3,40% 34. BPS FIO 45% 4 nie 2,30% 2,30% 35. Amplico Krajowy FIO 43% 7 tak 3,00% 1,90% Idea FIO 31% 8 tak 4,40% 2,20% 43. Allianz FIO 30% 9 tak 3,10% 3,40% 44. SKOK PARASOL FIO 25% 5 tak 2,70% 0,80% 45. BNP Paribas FIO 10% 4 nie 3,10% 2,90% Drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania stóp zwrotu wyższych od mediany w rankingu 45 funduszy parasolowych Znacznie niższe koszty operacyjne od lidera rankingu Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Analizy Online. W zestawieniu znalazły się fundusze parasolowe, w przypadku których przynajmniej jeden subfundusz działa nie krócej niż 12 miesięcy. Oceny wyników subfunduszy przygotowane w oparciu o okresy: 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy do r. 21

22 Dlaczego EQUES Investment TFI SA? [Zespół z pasją] Nasz Zespół tworzą ludzie, dla których inwestowanie jest pasją. Nasze kompetencje i umiejętności zdobywaliśmy w trakcie wieloletnich doświadczeń, pracując dla uznanych instytucji finansowych, a także inwestując na swój rachunek. [Metoda inwestycyjna] W zarządzaniu funduszami wykorzystujemy własną, dopracowaną i sprawdzoną w praktyce metodę inwestycyjną. [Doświadczenie i wyniki] Zespół zarządzających aktywami funduszy ma doświadczenie inwestowania zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, poparte ponadprzeciętnymi wynikami. Dzięki temu nasz fundusz otwarty EQUES SFIO nie ogranicza się jedynie do inwestowania na rynku polskim, ale daje również możliwości czerpania korzyści z dostępu do rynków światowych. [Nieszablonowe podejście] Jako eksperci w tworzeniu rozwiązań inwestycyjnych mających spełniać potrzeby najbardziej wymagających Inwestorów nieustannie poszukujemy nieszablonowych możliwości inwestowania. [Rozszerzanie oferty] Stale pracujemy nad kolejnymi atrakcyjnymi pomysłami inwestycyjnymi, które w najbliższej przyszłości będą rozszerzać ofertę Towarzystwa o nowe rozwiązania pozwalające wzbogacać portfele inwestycyjne naszych Klientów. Kadra Zarządzająca EQUES Investment TFI SA [Informacja i wsparcie ekspertów] Rozumiemy, że podstawą do podjęcia każdej świadomej decyzji, w tym inwestycyjnej, jest dostęp do informacji. Z tego powodu naszym inwestorom udostępniamy pełną informację na temat proponowanych rozwiązań oraz zapewniamy opiekę ekspertów. [Dobór partnerów] Jakość świadczonych przez nas usług ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego starannie dobieramy partnerów, którzy wspierają nas w trakcie całego procesu obsługi funduszy inwestycyjnych. 22

23 Nasz Zespół Zarządzający Aktywami Tomasz Korab Prezes Zarządu 18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management S.A., w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management S.A. odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Do 2004 roku Członek Zarządu Dyrektor Navigo Consulting Sp. z o.o. prywatnej firmy konsultingowej świadczącej usługi doradztwa na rzecz Klientów prywatnych i korporacyjnych z zakresu zarządzania finansami, operacji kapitałowych oraz inwestycji. Pomysłodawca, współzałożyciel i akcjonariusz OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu. W latach Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Bartosz Tuczyński Zarządzający Aktywami Funduszy 13 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 200. Od 2002 r. zarządzał funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami indywidualnych Klientów w Skarbiec Investment Management. Współzałożyciel i akcjonariusz (do grudnia 2006 roku) OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w którym do listopada 2006 r. zajmował również stanowisko zarządzającego portfelem. W latach inwestor indywidualny aktywnie działający na rynkach akcji (polskim, USA, UE), towarowych i walutowych, gdzie skutecznie pomnażał kapitał pomimo zmiennej koniunktury rynkowej. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Sebastian Słomka - Analityk, Zarządzający Aktywami Funduszy 20 lat doświadczenia w branży kapitałowej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr Od 1995 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, kolejno jako pracownik POK, Analityk w Wydziale Zarządzania Portfelem i Kierownik w Zespole Analiz i Doradztwa Kapitałowego. W latach Członek Komitetu Inwestycyjnego w Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym. W latach Główny Ekonomista w OPERA TFI SA, w latach członek Zarządu, a następnie Prezes OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. W latach Główny Ekonomista BRE Wealth Management SA. Od 2010 r. ponownie związany z grupą OPERA jako Zarządzający w OPERA TFI SA oraz Doradca Zarządu w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 23

24 Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego Wehikuł inwestycyjny jakim jest fundusz ma szereg zalet i przewag w stosunku do innych form inwestowania. Wśród nich znajdują się także te związane z bezpieczeństwem instytucjonalnym inwestycji, które opiera się na trzech głównych filarach niezależnych od towarzystwa: I Komisja Nadzoru Finansowego II Depozytariusz (ING Bank Śląski SA) III Audytor (Ernst & Young Audit Sp. z o.o) Nadzoruje i kontroluje działalność funduszu i towarzystwa Otrzymuje bieżące sprawozdania z działalności funduszu i towarzystwa Jest informowana o każdej wycenie aktywów funduszu i bieżącej wartości certyfikatu Bezpiecznie przechowuje aktywa funduszu (całość aktywów jest zapisana w rejestrze aktywów w banku depozytariuszu) Weryfikuje transakcje funduszu pod kątem ich zgodności z prawem i statutem funduszu, przed dokonaniem rozliczenia Rejestruje i przechowuje dokumentację transakcji funduszu Niezależnie wylicza wartość certyfikatu i potwierdza ją towarzystwu, KNF i uczestnikom W przypadku upadłości banku depozytariusza aktywa funduszu nie wchodzą do jego masy upadłościowej i są przenoszone do innego banku Kontroluje działanie depozytariusza i towarzystwa 2 razy w roku weryfikuje księgi i sprawozdania funduszu 24

25 TABELA OPŁAT EQUES SFIO Opłata za nabycie OPŁATA ZA NABYCIE* (OBOWIĄZUJE OD R.) Łączna wartość wpłaty i zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa EQUES Pieniężny EQUES Obligacji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Akcji do 9 999,99 zł 0,00% 0,75% 3,25% 3,50% ,00 zł ,99 zł 0,00% 0,65% 2,60% 3,00% ,00 zł , 99 zł 0,00% 0,55% 1,95% 2,25% od ,00 zł 0,00% 0,35% 1,30% 1,50% Opłatę Za Nabycie nalicza się od wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka Opłaty Za Nabycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Nabycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, Opłata Za Nabycie nie jest pobierana. Do ustalenia stawki Opłaty Za Nabycie brana jest pod uwagę łączna wartość wpłat na dane Konto Uczestnika w danym Dniu Zbycia oraz Jednostek Uczestnictwa zapisanych na tym Koncie Uczestnika według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Zbycia. W przypadku wpłat, w wyniku których łączna wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Koncie Uczestnika osiągnie lub przekroczy kwotę 100 tys. zł, istnieje możliwość negocjacji wysokości Opłaty Za Nabycie. Terminy pisane wielką literą używane w Tabeli Opłat EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego mają znaczenie jakie nadaje im Prospekt informacyjny EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. * Przez Opłatę Za Nabycie należy rozumieć Opłatę Za Zbycie w rozumieniu statutu Funduszu. 25

26 Komentarze rynkowe EQUES Zapraszamy Państwa do lektury Tygodniowych komentarzy rynkowych EQUES, w których nasi Zarządzający komentują ważne wydarzenia gospodarczo-polityczne poprzedniego tygodnia, w tym sytuację na GPW i najważniejszych rynkach światowych oraz przedstawiają nasze oczekiwania na przyszłość. Tygodniowe komentarze rynkowe EQUES, zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa Po zapisaniu się się na nasz Newsletter, Tygodniowe komentarze rynkowe EQUES oraz Aktualności EQUES będą wysyłane na wskazany przez Państwa adres . 26

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 5 czerwca 2014 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2016 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych...

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Marcin Sobociński Sebastian Buczek ING TFI 22 820 52 00 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Nowe prawo = nowe możliwości Skąd pomysł? Dzięki zmianom w polskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Bieżący komentarz rynkowy EQUES nr 68/2014 26.05.2014 r.

Bieżący komentarz rynkowy EQUES nr 68/2014 26.05.2014 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG zanotował najlepszy tydzień od 9 miesięcy pod względem zrealizowanej stopy zwrotu. Stało się tak głównie za sprawą wzmożonej aktywności popytowej ze strony inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo