EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku

2 Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji IV. EQUES Aktywnej Alokacji V. Metoda inwestycyjna VI. Subfundusze akcyjne 3 filary filozofii inwestycyjnej VII. Subfundusze akcyjne zasady budowy portfela akcji VIII. Subfundusze akcyjne najlepsze i najgorsze wyniki na selekcji IX. EQUES Obligacji X. EQUES Pieniężny XI. Subfundusze dłużne zasady budowy portfela obligacji XII. Dlaczego EQUES Investment TFI SA? XIII. Nasz Zespół zarządzający aktywami XIV. Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego XV. Tabela opłat EQUES SFIO XVI. Nota prawna XVII. Kontakt 2

3 EQUES Investment TFI SA EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (do maja 2012 r. funkcjonujące pod nazwą Plejada TFI SA) uzyskało w kwietniu 2007 r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności Towarzystwo cechuje stały wzrost aktywów zarządzanych funduszy - ponad 1,09 mld zł na koniec 2014 r. Towarzystwo posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi Historycznie wyspecjalizowane w tworzeniu funduszy inwestycyjnych dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów W listopadzie 2011 r. do EQUES Investment TFI SA dołączył Pan Tomasz Korab wraz zespołem doświadczonych specjalistów w zakresie inwestycji giełdowych i funduszy otwartych Od maja 2012 r. działa EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wraz z czterema subfunduszami W czerwcu 2012 rozpoczął działalność EQUES DEBITUM FIZ NFS, inwestujący w nieobsługiwane wierzytelności detaliczne, w grudniu EQUES DEBITUM 2 FIZ NFS, dostępny w ramach polis unit-link a w grudniu EQUES CREDITUM FIZ NFS, inwestujący w regularne wierzytelności firm pożyczkowych. W grudniu 2013 r. został uruchomiony EQUES Total Return FIZ, fundusz absolutnej stopy zwrotu, inwestujący w szerokie spektrum instrumentów na różnych płynnych rynkach przy zastosowaniu sprawdzonej, elastycznej strategii EQUES Investment TFI SA od momentu wejścia do zestawienia (wyniki za pełne 12M) zostało sześciokrotnie liderem comiesięcznego rankingu TFI Dziennika Gazeta Prawna i Expandera (za VI, VII, VIII, XII 2013 r. oraz I i II 2014 r.). Osiągnięcie pierwszej pozycji było możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym wszystkich subfunduszy EQUES SFIO Wartość aktywów zarządzanych przez TFI (w mln zł) ,03 0,02 8,14 106,56 141,98 860, , , wartość aktywów zarządzanych przez TFI na koniec roku ( w mln zł) Liczba funduszy zarządzanych przez TFI liczba funduszy zarządzanych przez TFI na koniec roku * W 2014 r. 17 funduszy (w tym 4 subfundusze SFIO)

4 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUBFUNDUSZE akcyjny aktywnej alokacji obligacyjny pieniężny EQUES Akcji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Obligacji EQUES Pieniężny 4

5 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oczekiwany zysk EQUES Obligacji EQUES Akcji Hossa, trend wzrostowy Udział we wzrostach/systematyczne oszczędzanie Przede wszystkim selekcja spółek, ponadto alokacja EQUES Aktywnej Alokacji Zmienne otoczenie rynkowe Udział we wzrostach/ochrona kapitału Przede wszystkim alokacja, ponadto selekcja spółek Spowolnienie gospodarcze, trend spadkowy Inwestowanie bezpiecznej części portfela, także długoterminowo/ucieczka do save heaven Przede wszystkim selekcja emitentów/preferencja płynnych instrumentów EQUES Pieniężny Spowolnienie gospodarcze, trend spadkowy, Ucieczka do save heaven /lokowanie bieżącej płynności Preferencja krótkoterminowych płynnych instrumentów Ryzyko 5

6 EQUES Akcji Typ funduszu Subfundusz akcji polskich uniwersalnych Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w Polsce subfundusz lokuje do 1/3 środków w instrumenty notowane na rynkach zagranicznych w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji w celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących uzyskać znaczące wzrosty wartości swoich inwestycji oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne Struktura aktywów subfunduszu udział sektorów w części akcyjnej portfela 15% 10% 5% 5% 4% 5% na dzień r. na dzień r. Struktura aktywów na dzień % 99% 57% Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Energia Handel Akcje krajowe Gotówka/depozyty /overnight/inne 12% 9% 4% 5% 6% 6% Miary efektywności i ryzyka Wskaźnik 58% Wartość na dzień Odchylenie standardowe 1,08% Beta (do WIG) 1,1 Wskaźnik Sharpe'a -0,40 Wskaźnik Treynora 0,00 Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Energia Handel 6

7 EQUES Akcji 1m 3m 6m 12m * od początku działalności* Subfundusz 0,98% -1,18% 2,05% -17,32% -17,92% 37,94% 17,30% 34,10% Benchmark 1,22% -2,31% 3,17% 4,46% 0,69% -6,17% 19,34% 14,13% * od r. do r. ** od r. (od r. zmiana benchmarku na 90%WIG +10% WIBOR 3M, od r. do r.: 90%WIG20 +10% WIBOR 3M, wcześniej: 90% WIG + 10% WIBOR 3M ) Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu ( w skali logarytmicznej) 18,00 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 Wyniki subfunduszu na dzień Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe wysoki 5 lat Sebastian Słomka Bartosz Tuczyński Początek działalności 17 maja 2012 r. Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata 90% WIG + 10% WIBOR 3M PLN 100 PLN 50 PLN Opłata za zarządzanie 4,25% Opłata od zysku* 10% Benchmark EQUES Akcji (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Akcji * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 7

8 EQUES Aktywnej Alokacji Typ funduszu Subfundusz elastycznego inwestowania w akcje i obligacje Struktura aktywów subfunduszu alokacja na dzień r. na dzień r. Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje subfundusz może przejściowo lokować nawet 100% wartości aktywów w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w Polsce subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania ich środkami, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz wydłużony horyzont inwestycyjny 39% 37% Udział sektorów w części akcyjnej portfela na dzień r. 4% 4% 11% 61% 25% 19% Akcje krajowe Gotówka/depozyty /overnight/inne Banki i Finanse Budownictwo TMT Paliwa Przemysł Handel 48% 1% Miary efektywności i ryzyka Wskaźnik 51% Akcje krajowe Akcje zagraniczne Wartość na dzień Odchylenie standardowe 0,67% Beta (do WIG) 0,61 Gotówka/depozyty/ overnight/inne Wskaźnik Sharpe'a -0,80 Wskaźnik Treynora -0,01 8

9 EQUES Aktywnej Alokacji Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 2,51% 1,19% 1,19% -21,47% -22,00% 25,07% 10,10% 10,10% Benchmark brak brak brak brak brak brak brak brak * od r. do r. ** od r. Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu ( w skali logarytmicznej) Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe umiarkowany 3 lata Bartosz Tuczyński Sebastian Słomka Początek działalności 17 maja 2012 r. 14,00 13,00 12,00 11,00 Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata brak PLN 100 PLN 10,00 9,00 Minimalna kolejna wpłata Opłata za zarządzanie 4% 50 PLN Benchmark EQUES Pieniężnego (WIBOR 3M) Benchmark EQUES Akcji (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Aktywnej Alokacji Opłata od zysku* 10% * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 9

10 Nasza filozofia Tylko konsekwentnie stosowana metoda inwestycyjna prowadzi do stabilnych wyników inwestycyjnych EQUES Investment TFI Dobra i sprawdzona metoda inwestycyjna prowadzi do ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych Stabilny Zespół związany zasadami współwłasności z firmą stosuje tę samą metodę inwestycyjną latami, nie zmienia pracodawcy 10

11 Naszą metodę opieramy na III filarach FILAR I Ochrona kapitału FILAR II Stała zyskowność FILAR III Poszukiwanie ponadprzeciętnych zysków niewielkie początkowe ryzyko w każdej transakcji - zawsze znane z góry, ustalone przed zawarciem transakcji zawsze znane i ograniczone ryzyko dla całego portfela (suma ryzyk poszczególnych jego składowych) zawsze znany plan gry i znajomość max ryzyka w najczarniejszym scenariuszu kluczowa dla stabilności emocjonalnej zapobiega nerwowym decyzjom precyzyjnie określony dobór momentu zakupu (np. tuż przed lub tuż po wybiciu z formacji bazy, jeśli towarzyszy temu znaczący wzrost obrotów) punkt, od którego kupiona akcja nie powinna się już istotnie cofać; tylko wtedy ciasny stop-loss ma sens stop-loss - jeżeli akcje po zakupie spadają zamiast rosnąć, wtedy pozbywamy się ich najpóźniej przy spadku o 8-10% od ceny zakupu poszukiwanie zysków (potencjał ruchu do góry) co najmniej 2-3 razy większych od początkowo określonego ryzyka podwyższanie poziomu stop-loss wraz ze wzrostem kursu akcji (zabezpiecza przed zamianą zysku w stratę) przykład: sprzedaż części bądź całości posiadanego pakietu akcji po wzroście o 25% od ceny zakupu (bierzemy zysk 2,5-3 razy większy od początkowego ryzyka) Trafnie prowadzona, metoda ta pozwala na zarabianie nawet wówczas, gdy mniej niż połowa transakcji przynosi zysk. tylko kosztem zysków już uzyskanych poszukiwanie prawdziwych liderów hossy wybranym, najlepszym naszym zdaniem akcjom dajemy więcej miejsca i czasu na wzrost, nie spieszymy się z ich sprzedażą ryzykując utratę nawet całości pierwotnego zysku (np. pierwszych 20%) przykład zastosowania: dla akcji (a) o najlepszych naszym zdaniem fundamentach (np. trwała przewaga konkurencyjna + stabilny dodatni cashflow + bardzo dobrze zarządzana) lub (b) które wzrosły o min. 20% w ciągu 3 lub mniej tygodni od momentu zakupu (potencjalny lider) trzymamy ją min. przez 8 tygodni, nie podwyższając w tym czasie poziomu stop-loss z początkowej wielkości; po tym okresie dokonujemy ponownej oceny 11

12 Subfundusze akcyjne - zasady budowy portfela akcji Analiza makro = Identyfikacja trendów rynkowych średnio i długoterminowych Analiza wskaźników i trendów gospodarczych Poszukiwanie parametrów (np. wskaźniki wyprzedzające) wskazujących na istotne zmiany w otoczeniu gospodarczym Analiza globalnych tendencji monetarnych Analiza międzyrynkowa (badanie korelacji i współzależności między różnymi rynkami i klasami aktywów) Selekcja = Identyfikacja konkretnych obiektów i inwestycji Priorytet: Eques Akcji (min 70% portfela, w hossie 85% portfela) Koncentracja na spółkach, a nie branżach Poszukiwanie liderów wzrostu w poszczególnych branżach i na poszczególnych rynkach Analiza fundamentalna/analiza makro Poszukiwanie spółek wzrostowych w czasie hossy/ograniczanie bety portfela i poszukiwanie spółek antycyklicznych w czasie bessy Strategiczna alokacja aktywów - pozycjonowanie funduszy względem ryzykownych klas aktywów Realizacja przyjętej wizji sytuacji rynkowej - dobór spółek do portfela, wybór momentu zakupu Alokacja = Identyfikacja trendów krótkoterminowych + taktyka wyboru momentu kupna/sprzedaży Priorytet: Eques Aktywnej Alokacji (0-70% portfela) Analiza techniczna/analiza makro Analiza siły relatywnej poszczególnych rynków i spółek Zarządzanie alokacją w Eques Akcji w przedziale % Zarządzanie alokacją w Eques Aktywnej Alokacji w przedziale 0-70% netto - możliwość zabezpieczenia pozycji selektywnej (np. portfel fundamentalny 30% aktywów, kontrakty terminowe - 30%) Krótkoterminowe zmiany zaangażowania aktywna polityka inwestycyjna, zawężony przedział wahań ok. 30% EQUES Akcji, ok. 60% EQUES Aktywnej Alokacji 12

13 Subfundusze akcyjne Najlepsze i najgorsze wyniki na selekcji Dane historyczne za II i III kwartał 2012 r. Najlepsze spółki Wynik PLN Najgorsze spółki Wynik PLN Azoty Eko Export KGHM KOV ZPUE Intersport Puławy Asbis Wawel Bogdanka GTC Silvano Aplisens Magellan Medicalgorithmics Netia -959 Zetkama Eurocash -855 PKN Millennium -621 Razem Razem Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszy akcyjnych na dzień r. 18,00 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 (w skali logarytmicznej) Benchmark (90% WIG + 10% WIBOR 3M) EQUES Akcji EQUES Aktywnej Alokacji Realizowana strategia pozwala generować zyski na udanych transakcjach i ograniczać straty w przypadku błędnych decyzji (OCHRONA KAPITAŁU FILAR I) Realizowana strategia pozwala generować zyski nawet w przypadku, gdy nieudanych transakcji jest więcej niż zarobionych, bo przeciętny zysk jest większy od straty (STAŁA DOCHODOWOŚĆ FILAR II) Realizowana strategia pozwala nie obcinać spółek o nadzwyczajnym potencjale za wcześnie (PONADPRZECIĘTNE ZYSKI FILAR III) 13

14 EQUES Obligacji Subfundusz obligacji Typ funduszu Struktura aktywów subfunduszu wg emitenta na dzień r. na dzień r. Poziom ryzyka: Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy dłużnych polskich uniwersalnych subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100% subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe 2,30% 97,70% Struktura czasowa portfela na dzień r. Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe Termin do wykupu Udział w portfelu 1. Do 1 roku 21,43% 2. od 1 do 3 lat 73,12% 3. od 3 do 5 lat 5,45% 4. powyżej 5 lat 0,00% 5,97% 94,03% Udział w portfelu papiery notowane i nienotowane na dzień r. 88,8% papiery notowane* 11,2% papiery nienotowane 7,4% 0,2% 3,6% Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe w tym papiery krótkoterminowe do 6 miesięcy w tym papiery krótkoterminowe od 6 do 12 miesięcy w tym papiery powyżej 12 miesięcy * lub w trakcie procesu dopuszczenia do notowań na ASO 14

15 EQUES Obligacji Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 0,34% 0,78% 1,48% 4,10% 4,11% 7,71% 3,80% 16,80% Benchmark 2,58% 3,11% 7,52% 16,10% 11,58% 0,87% 11,97% 29,28% * od r. do r. ** od r. Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający Dane podstawowe niski 1 rok Sebastian Słomka 13,20 13,00 12,80 12,60 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 11,40 11,20 11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu Początek działalności Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Opłata za zarządzanie 17 maja 2012 r. Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All>1 Yr PLN 100 PLN 50 PLN 1,75% EQUES Obligacji Benchmark (Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All >1 Yr) Opłata od zysku* 5% * opłata od zysku wyliczana jest zgodnie z zasadą High- Water Mark, a więc wyłącznie w przypadku ustanowienia nowego rekordu w wycenie i wyłącznie od wzrostu wartości jednostki ponad dotychczasową maksymalną jej wartość 15

16 EQUES Pieniężny Subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego Poziom ryzyka: Typ funduszu Charakterystyka subfunduszu subfundusz należy do kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych polskich uniwersalnych subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego udział krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (o terminie wykupu do jednego roku), instrumentów rynku pieniężnego, depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, oraz środków pieniężnych wynosi nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu udział obligacji korporacyjnych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez przedsiębiorstwa zależy od decyzji zarządzającego i może być znaczący subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów, którzy poszukują krótkoterminowej, płynnej inwestycji o niskim stopniu ryzyka, jednak nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka 36,38% Struktura aktywów subfunduszu - wg. emitenta na dzień r. na dzień r. 10,90% 52,72% Obligacje korporacyjne Struktura czasowa portfela na dzień r. Lokaty i depozyty bankowe Obligacje bankowe Termin do wykupu Udział w portfelu 1. Do 1 roku 80,22% 2. od 1 do 3 lat 19,78% 3. od 3 do 5 lat 0,00% 4. powyżej 5 lat 0,00% 42,14% 7,32% 50,54% Obligacje korporacyjne Lokaty i depozyty bankowe Obligacje bankowe Udział w portfelu papiery notowane i nienotowane na dzień r. 54,3% 45,7% 45,7% papiery notowane* papiery nienotowane w tym papiery krótkoterminowe do 6 miesięcy * lub w trakcie procesu dopuszczenia do notowań na ASO 16

17 EQUES Pieniężny Dane podstawowe Wyniki subfunduszu na dzień m 3m 6m 12m * od początku działalności** Subfundusz 0,00% 0,53% 1,07% 2,73% 3,01% 5,89% 3,60% 13,00% Benchmark 0,17% 0,50% 1,10% 2,43% 2,48% 3,07% 3,09% 9,07% * od r. do r. ** od r. Poziom ryzyka Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny Zarządzający niski 3 miesiące Sebastian Słomka 11,50 11,40 11,30 11,20 11,10 11,00 10,90 10,80 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 Wykres zmiany wartości j.u. subfunduszu Początek działalności 17 maja 2012 r. Benchmark Waluta Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata WIBOR 3M PLN 100 PLN 50 PLN Opłata za zarządzanie 0,90% Benchmark (WIBOR 3M) EQUES Pieniężny Opłata od zysku 0% 17

18 EQUES SFIO - Subfundusze dłużne Zasady budowy portfela obligacji Maksymalizacja stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokat Dywersyfikacja portfela: ograniczona ekspozycja na jednego emitenta dywersyfikacja sektorowa mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu zapewnienie płynności inwestycji w fundusz w każdym momencie Analiza historycznej i prognozowanej zdolności kredytowej emitenta Wewnętrzny system ratingowy selekcja emitentów ze względu na: stabilny cash flow odporność na zmianę koniunktury bezpieczny poziom zadłużenia brak ryzyka utraty płynności finansowej częstotliwość dostępu do danych finansowych 18

19 EQUES SFIO - Subfundusze dłużne Wewnętrzny system ratingowy PKN Orlen SA Zalecenia IIQ10 IIIQ10 IVQ10 IQ11 IIQ11 IIIQ11 IVQ11 IQ12 Wskaźnik X - zdolności spłaty długu <3,00 2,09 1,95 1,44 1,35 1,28 1,54 1,43 1,42 Wskaźnik U - zdolności obsługi długu >2,00 8,03 8,69 10,18 12,82 11,53 12,81 11,34 10,71 Wskaźnik W płynności finansowej >1,20 1,11 1,29 1,28 1,17 1,46 1,36 1,52 1,58 Wskaźnik Z dźwigni finansowej <1,50 0,51 0,48 0,37 0,37 0,34 0,40 0,33 0,29 Oceny Zdolność spłaty długu Zdolność obsługi długu Płynność finansowa Dźwignia finansowa Średnia nota 1,00 1,50 1,75 1,50 1,75 1,50 2,00 2,00 Rating AA- AAA- AAA AAA- AAA AAA- AAA+ AAA+ 2,00 1,50 1,00 0,50 Historia ratingu 0,00-0,50 IIQ10 IIIQ10 IVQ10 IQ11 IIQ11 IIIQ11 IVQ11 IQ12-1,00-1,50-2,00 19

20 Wyniki EQUES SFIO Podsumowanie wyników subfunduszy Miejsca subfunduszy EQUES SFIO w rankingach EQUES Pieniężny EQUES Obligacji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Akcji 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M 1M 3M YTD 12M październik kwartyl liczba funduszy listopad kwartyl liczba funduszy grudzień kwartyl liczba funduszy styczeń kwartyl liczba funduszy Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Analizy Online. 20

21 Wyniki EQUES SFIO Porównanie ofert funduszy parasolowych Porównanie ofert funduszy parasolowych (45 funduszy) Średnia częstotliwość występowania stóp zwrotu wyższych od mediany Liczba subfunduszy Fundusz rynku pieniężnego lub ochrony kapitału Total Expense Ratio (średnia) Maks. prowizja przy zakupie j.u. (średnia) 1. Caspar Parasolowy FIO 93% 5 nie 7,80% 2,50% 2. Eques SFIO 88% 4 tak 4,70% 1,90% 3. PZU GI SFIO 88% 4 nie 4,50% 4,00% 4. KBC FIO 86% 9 tak 3,00% 2,70% 5. KBC Portfel VIP SFIO 79% 4 tak 2,70% 0,00% Ipopema SFIO 64% 6 tak 3,20% 2,50% 22. QUERCUS Parasolowy SFIO 63% 13 nie 3,80% 3,30% 23. Opera SFIO 63% 4 nie 2,60% 1,30% 24. Open Finance FIO 61% 6 tak 3,80% 2,90% 25. Alior SFIO 60% 5 nie 5,80% 3,50% AXA FIO 48% 8 tak 2,80% 3,30% 32. Agio SFIO 47% 3 nie 4,00% 3,00% 33. Pioneer FIO 46% 12 tak 2,60% 3,40% 34. BPS FIO 45% 4 nie 2,30% 2,30% 35. Amplico Krajowy FIO 43% 7 tak 3,00% 1,90% Idea FIO 31% 8 tak 4,40% 2,20% 43. Allianz FIO 30% 9 tak 3,10% 3,40% 44. SKOK PARASOL FIO 25% 5 tak 2,70% 0,80% 45. BNP Paribas FIO 10% 4 nie 3,10% 2,90% Drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania stóp zwrotu wyższych od mediany w rankingu 45 funduszy parasolowych Znacznie niższe koszty operacyjne od lidera rankingu Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Analizy Online. W zestawieniu znalazły się fundusze parasolowe, w przypadku których przynajmniej jeden subfundusz działa nie krócej niż 12 miesięcy. Oceny wyników subfunduszy przygotowane w oparciu o okresy: 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy do r. 21

22 Dlaczego EQUES Investment TFI SA? [Zespół z pasją] Nasz Zespół tworzą ludzie, dla których inwestowanie jest pasją. Nasze kompetencje i umiejętności zdobywaliśmy w trakcie wieloletnich doświadczeń, pracując dla uznanych instytucji finansowych, a także inwestując na swój rachunek. [Metoda inwestycyjna] W zarządzaniu funduszami wykorzystujemy własną, dopracowaną i sprawdzoną w praktyce metodę inwestycyjną. [Doświadczenie i wyniki] Zespół zarządzających aktywami funduszy ma doświadczenie inwestowania zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, poparte ponadprzeciętnymi wynikami. Dzięki temu nasz fundusz otwarty EQUES SFIO nie ogranicza się jedynie do inwestowania na rynku polskim, ale daje również możliwości czerpania korzyści z dostępu do rynków światowych. [Nieszablonowe podejście] Jako eksperci w tworzeniu rozwiązań inwestycyjnych mających spełniać potrzeby najbardziej wymagających Inwestorów nieustannie poszukujemy nieszablonowych możliwości inwestowania. [Rozszerzanie oferty] Stale pracujemy nad kolejnymi atrakcyjnymi pomysłami inwestycyjnymi, które w najbliższej przyszłości będą rozszerzać ofertę Towarzystwa o nowe rozwiązania pozwalające wzbogacać portfele inwestycyjne naszych Klientów. Kadra Zarządzająca EQUES Investment TFI SA [Informacja i wsparcie ekspertów] Rozumiemy, że podstawą do podjęcia każdej świadomej decyzji, w tym inwestycyjnej, jest dostęp do informacji. Z tego powodu naszym inwestorom udostępniamy pełną informację na temat proponowanych rozwiązań oraz zapewniamy opiekę ekspertów. [Dobór partnerów] Jakość świadczonych przez nas usług ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego starannie dobieramy partnerów, którzy wspierają nas w trakcie całego procesu obsługi funduszy inwestycyjnych. 22

23 Nasz Zespół Zarządzający Aktywami Tomasz Korab Prezes Zarządu 18 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management S.A., w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management S.A. odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Do 2004 roku Członek Zarządu Dyrektor Navigo Consulting Sp. z o.o. prywatnej firmy konsultingowej świadczącej usługi doradztwa na rzecz Klientów prywatnych i korporacyjnych z zakresu zarządzania finansami, operacji kapitałowych oraz inwestycji. Pomysłodawca, współzałożyciel i akcjonariusz OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu. W latach Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Bartosz Tuczyński Zarządzający Aktywami Funduszy 13 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 200. Od 2002 r. zarządzał funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami indywidualnych Klientów w Skarbiec Investment Management. Współzałożyciel i akcjonariusz (do grudnia 2006 roku) OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w którym do listopada 2006 r. zajmował również stanowisko zarządzającego portfelem. W latach inwestor indywidualny aktywnie działający na rynkach akcji (polskim, USA, UE), towarowych i walutowych, gdzie skutecznie pomnażał kapitał pomimo zmiennej koniunktury rynkowej. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Sebastian Słomka - Analityk, Zarządzający Aktywami Funduszy 20 lat doświadczenia w branży kapitałowej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr Od 1995 roku pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, kolejno jako pracownik POK, Analityk w Wydziale Zarządzania Portfelem i Kierownik w Zespole Analiz i Doradztwa Kapitałowego. W latach Członek Komitetu Inwestycyjnego w Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym. W latach Główny Ekonomista w OPERA TFI SA, w latach członek Zarządu, a następnie Prezes OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. W latach Główny Ekonomista BRE Wealth Management SA. Od 2010 r. ponownie związany z grupą OPERA jako Zarządzający w OPERA TFI SA oraz Doradca Zarządu w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 23

24 Bezpieczeństwo funduszu inwestycyjnego Wehikuł inwestycyjny jakim jest fundusz ma szereg zalet i przewag w stosunku do innych form inwestowania. Wśród nich znajdują się także te związane z bezpieczeństwem instytucjonalnym inwestycji, które opiera się na trzech głównych filarach niezależnych od towarzystwa: I Komisja Nadzoru Finansowego II Depozytariusz (ING Bank Śląski SA) III Audytor (Ernst & Young Audit Sp. z o.o) Nadzoruje i kontroluje działalność funduszu i towarzystwa Otrzymuje bieżące sprawozdania z działalności funduszu i towarzystwa Jest informowana o każdej wycenie aktywów funduszu i bieżącej wartości certyfikatu Bezpiecznie przechowuje aktywa funduszu (całość aktywów jest zapisana w rejestrze aktywów w banku depozytariuszu) Weryfikuje transakcje funduszu pod kątem ich zgodności z prawem i statutem funduszu, przed dokonaniem rozliczenia Rejestruje i przechowuje dokumentację transakcji funduszu Niezależnie wylicza wartość certyfikatu i potwierdza ją towarzystwu, KNF i uczestnikom W przypadku upadłości banku depozytariusza aktywa funduszu nie wchodzą do jego masy upadłościowej i są przenoszone do innego banku Kontroluje działanie depozytariusza i towarzystwa 2 razy w roku weryfikuje księgi i sprawozdania funduszu 24

25 TABELA OPŁAT EQUES SFIO Opłata za nabycie OPŁATA ZA NABYCIE* (OBOWIĄZUJE OD R.) Łączna wartość wpłaty i zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa EQUES Pieniężny EQUES Obligacji EQUES Aktywnej Alokacji EQUES Akcji do 9 999,99 zł 0,00% 0,75% 3,25% 3,50% ,00 zł ,99 zł 0,00% 0,65% 2,60% 3,00% ,00 zł , 99 zł 0,00% 0,55% 1,95% 2,25% od ,00 zł 0,00% 0,35% 1,30% 1,50% Opłatę Za Nabycie nalicza się od wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka Opłaty Za Nabycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Nabycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, Opłata Za Nabycie nie jest pobierana. Do ustalenia stawki Opłaty Za Nabycie brana jest pod uwagę łączna wartość wpłat na dane Konto Uczestnika w danym Dniu Zbycia oraz Jednostek Uczestnictwa zapisanych na tym Koncie Uczestnika według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Zbycia. W przypadku wpłat, w wyniku których łączna wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Koncie Uczestnika osiągnie lub przekroczy kwotę 100 tys. zł, istnieje możliwość negocjacji wysokości Opłaty Za Nabycie. Terminy pisane wielką literą używane w Tabeli Opłat EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego mają znaczenie jakie nadaje im Prospekt informacyjny EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. * Przez Opłatę Za Nabycie należy rozumieć Opłatę Za Zbycie w rozumieniu statutu Funduszu. 25

26 Komentarze rynkowe EQUES Zapraszamy Państwa do lektury Tygodniowych komentarzy rynkowych EQUES, w których nasi Zarządzający komentują ważne wydarzenia gospodarczo-polityczne poprzedniego tygodnia, w tym sytuację na GPW i najważniejszych rynkach światowych oraz przedstawiają nasze oczekiwania na przyszłość. Tygodniowe komentarze rynkowe EQUES, zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa Po zapisaniu się się na nasz Newsletter, Tygodniowe komentarze rynkowe EQUES oraz Aktualności EQUES będą wysyłane na wskazany przez Państwa adres . 26

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 5 czerwca 2014 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz na zmienne czasy mbank.pl 801 300 800 Ostatnie 7 lat na rynkach finansowych, to okres hossy wzrostu cen akcji i obligacji. W kolejnych latach będzie o wiele trudniej zarabiać,

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 6 I 10 II 2017 r. Cena emisyjna: 1080,40 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-31 V 2017 r. Cena emisyjna: 1085,68 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. maj 2017

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 lutego 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2016 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2016 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A. na GPW

Quercus TFI S.A. na GPW Quercus TFI S.A. na GPW Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 marca 2011 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w I półroczu 2012 r.

Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w I półroczu 2012 r. Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w I półroczu 2012 r. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 7 sierpnia 2012 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo